MSI Summit E15 (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Керівництво по експлуатації

MSI Summit E15 (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Керівництво по експлуатації | Manualzz
ГЛАВА 1
Передмова
1-2
Передмова
Зміст
Передмова
Зміст .............................................................................................................................................. 1-2
Інформація про дотримання стандартів................................................................................. 1-5
Положення Федеральної Комісії Зв’язку (США) про радіозавади у радіочастотах........... 1-5
Умови Федеральної Комісії Зв’язку (США) ........................................................................... 1-6
Відповідність вимогам Ради Європи ..................................................................................... 1-6
Заходи безпеки ............................................................................................................................ 1-7
Заходи безпеки при користуванні літієвою батареєю .......................................................1-11
Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування ...... 1-15
Примітка про оптичний дисковод .......................................................................................... 1-22
Торгові марки ............................................................................................................................. 1-22
Історія реверсії .......................................................................................................................... 1-22
Введення
Зміст керівництва........................................................................................................................ 2-2
Розпакування ............................................................................................................................... 2-3
Технічні характеристики ............................................................................................................ 2-4
Загальний Огляд Виробу........................................................................................................... 2-8
Вигляд з піднятою кришкою ................................................................................................... 2-8
Вигляд спереду ..................................................................................................................... 2-14
1-3
Передмова
Вигляд з правого боку .......................................................................................................... 2-16
Вигляд з лівого боку.............................................................................................................. 2-18
Вигляд ззаду.......................................................................................................................... 2-19
Вигляд знизу.......................................................................................................................... 2-21
Початок експлуатації
Ексклюзивні функції ................................................................................................................... 3-2
Інструмент NVIDIA OC ............................................................................................................ 3-2
Налаштування SLM ................................................................................................................ 3-4
Управління живленням .............................................................................................................. 3-6
Підключення до джерела змінного струму ........................................................................... 3-6
Живлення від акумулятора .................................................................................................... 3-8
Функція енергозбереження ЕСО.......................................................................................... 3-14
Управління живленням в ОС Windows ................................................................................ 3-16
Поради щодо енергозбереження......................................................................................... 3-18
Основні операції........................................................................................................................ 3-19
Безпека та зручність ............................................................................................................. 3-19
Корисні робочі звички ........................................................................................................... 3-20
Ознайомлення з клавіатурою .............................................................................................. 3-21
Ознайомлення з сенсорною панеллю................................................................................. 3-28
Жорсткий диск....................................................................................................................... 3-31
Користування оптичним запам’ятовуючим пристроєм ...................................................... 3-32
Підключення зовнішніх пристроїв ......................................................................................... 3-35
1-4
Передмова
Підключення периферійних пристроїв................................................................................ 3-35
Підключення пристроїв зв’язку ............................................................................................ 3-39
Заміна та поновлення компонент .......................................................................................... 3-42
Налаштування BIOS-у
Про налаштування BIOS-у ......................................................................................................... 4-2
Коли використовувати налаштування BIOS-у? .................................................................... 4-2
Як запустити налаштування BIOS-у?.................................................................................... 4-2
Клавіші керування................................................................................................................... 4-3
Меню налаштування BIOS-у...................................................................................................... 4-4
Main menu (Головне меню) .................................................................................................... 4-5
Advanced menu (Розширене меню) ....................................................................................... 4-7
Boot menu (Меню завантаження) .......................................................................................... 4-9
Security menu (Меню безпеки) ............................................................................................. 4-10
Save & Exit menu (Зберегти та вийти з меню) .................................................................... 4-12
Знайомство з Рівень 0 RAID.................................................................................................... 4-13
Налаштування RAID0........................................................................................................... 4-14
1-5
Передмова
Інформація про дотримання стандартів
Заява Федеральної комісії зв'язку США про радіочастотні
перешкоди
Це обладнання було протестоване та визнане таким, яке відповідає обмеженням для
цифрових пристроїв класу В, згідно з Частиною 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку (США).
Ці обмеження установлено, щоб гарантувати відповідний захист від недопустимих перешкод
під час встановлення у житлових приміщеннях. Це обладнання створює, використовує та
випромінює енергію радіочастоти; недотримання інструкцій при інсталяції та експлуатації
може викликати шкідливу інтерференцію з радіокомунікаціями. Проте немає гарантії, що
перешкода не виникне для певної установки. Якщо це обладнання викликає радіозавади при
прийомі радіо та телевізійних сигналів (що можна визначити, вимкнувши та знову увімкнувши
обладнання), просимо користувачів спробувати усунути радіозавади, вживши один з таких
заходів:
„ Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
„ Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
„ Підключіть обладнання і приймач до різних розеток.
„ Порадьтеся з розповсюджувачем або досвідченим техніком з радіо та телевізійного
обладнання.
ПРИМІТКА
Š Зміни або модифікації, не схвалені в письмовому вигляді стороною, відповідальною за
1-6
Передмова
дотримання норм, може призвести до скасування права користувача на експлуатацію
цього обладнання.
Š Кабелі інтерфейсу щитка та шнур живлення перемінного струму, у разі їхньої наявності,
мусять використовуватися з дотриманням обмежень випромінення.
Умови Федеральної Комісії Зв’язку (США)
Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної Комісії Зв’язку (США). Експлуатація
повинна відповідати таким двом умовам:
„ Цей пристрій не повинен спричиняти радіозавади.
„ Цей пристрій повинен приймати будь-які радіозавади, включаючи такі, які можуть
викликати небажані ефекти при експлуатації.
Відповідність вимогам Ради Європи
Пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вказівкам,
викладеним в Європейській директиві.
1-7
Передмова
Правила техніки безпеки
Уважно прочитайте вказівки про заходи безпеки.
Зверніть увагу на всі попередження та застереження на обладнанні та в
керівництві користувача.
Зберігайте керівництво користувача з комплекту для подальшого
користування.
Захищайте обладнання від вологи та високої температури.
Покладіть обладнання на стійку поверхню, перш ніж почати налаштування.
Отвори на корпусі використовуються вентиляції, щоб запобігти перегріву
обладнання. Не закривайте ці отвори.
Š Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з
температурою зберігання вище 60°C (140°F) або нижче 0°C (32°F), що
може пошкодити обладнання.
Š Цей пристрій можна експлуатувати лише при температурі нижче 40°C
(120°F).
1-8
Передмова
Š Переконайтеся, що напруга живлення знаходиться у безпечних межах і
була правильно встановлена на значення 100~240 В, перш ніж підключити
обладнання до розетки електромережі.
Š Перед тим, як вставляти будь-які додаткові плати або модулі, завжди
виймайте шнур живлення змінного струму з розетки.
Š Завжди вимикайте шнур живлення перемінного струму, виймайте
акумуляторний відсік або вимикайте стінну розетку, якщо обладнання
лишатиметься без роботи протягом певного часу, щоб досягти нульового
енергоспоживання.
Ніколи не наливайте рідину в отвір. Це може пошкодити обладнання або
спричинити ураження електрострумом.
Розташуйте шнур живлення там, де люди не можуть на нього наступити. Не
кладіть нічого на шнур живлення.
Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним або
електричним полем.
1-9
Передмова
Š Підключаючи до телевізійного тюнера коаксіальний кабель, перевірте, чи
металевий щиток надійно підключено до захисної системи заземлення
будівлі.
Š Систему розподілу кабелів слід заземлити відповідно до ANSI/NFPA 70,
Національного Електричного Коду (NEC), особливо Розділу 820.93,
Заземлення зовнішнього провідного екрану коаксіального кабелю.
Š Щоб уникнути вибуху, викликаного неправильною заміною батареї
(акумулятора), використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї,
рекомендований виключно виробником.
Š Завжди тримайте акумулятор у безпечному місці.
Зверніться до обслуговуючого персоналу про перевірку у разі настання таких
випадків:
Š Пошкоджено шнур живлення або штепсель.
Š В обладнання проникла рідина.
Š Обладнання потрапило під дію вологи.
Š Обладнання не працювало як слід, або ви не могли експлуатувати його
відповідно до посібника.
Š Обладнання падало і було пошкоджене.
Š Обладнання має очевидні ознаки поломки.
1-10
Передмова
Особливі характеристики для захисту довкілля
Š Зменшення енергоспоживання під час роботи та в режимі очікування
Š Обмежене використання речовин, шкідливих для здоров’я та довкілля
Š Пристрій легко розібрати і переробити
Š Заохочення до переробки зменшить використання природних ресурсів
Š Робочий строк виробу подовжується – адже виріб легко вдосконалювати
Š Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої забирає
виробник
Підхід до охорони довкілля
Š Виріб було сконструйовано таким чином, щоб надати можливість його
повторного використання та переробки. Пристрій не можна викидати з
побутовими відходами
Š Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід звернутися до
місцевого сертифікованого пункту прийому втор сировини.
1-11
Передмова
Заходи безпеки при користуванні літієвою
батареєю
(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
recommended by the equipment manufacturer.
Replace only with the same or equivalent type
Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.
(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.
Remplacer
Mettre au rebut
les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.
(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ.
Ersatz nur durch
Entsorgung gebrauchter Batterien nach
Angaben des Herstellers.
(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo
por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo
con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da
istruzioni del produttore.
(Russian) (Русский) Внимание: Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены. Для
замены всегда используйте такую же или эквивалентную, рекомендованную производителем оборудования.
Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей.
1-12
Передмова
(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlıs yerleştirilirse patlayabilir. Aynı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullanılmış pilleri
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz.
(Greek) (Ελληνικά) ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο με
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
(Polish) (Polski) OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.
(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák.
(Czech) (Čeština) UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.
Nahraďte pouze stejným nebo
Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 電池若未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 注意: 电池若未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请
依原厂指示处理废弃电池。
(Japanese) (日本語) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
1-13
Передмова
(Korean) (한국어) 주의: 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다. 타입이 장치 제조업체에서
권장하는
것과
동일하거나
동등한
배터리로만
교체하십시오.
사용한
배터리는
제조업체의
지침에
따라
폐기하십시오.
(Vietnamese) (Tieng Viet) LƯU Ý: Thay thế pin không tương thích có thể dẫn đến nguy cơ bị nổ. Chỉ thay thế bằng pin
cùng loại hoặc loại tương ứng khuyên dùng bởi nhà sản xuất thiết bị. Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản
xuất.
(Thai) (ไ ท ย ) ขอควรระวัง: ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได
หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น
ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน
ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai.
baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut.
Ganti
Buang baterai bekas
sesuai petunjuk pabrik
(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite
koristeći isključivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporučuje proizvođač opreme. Odbacite iskorišćene baterije u
skladu sa uputstvima proizvođača.
(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te
vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen
weg volgens de plaatselijke instructies.
(Romanian) (Română) ATENŢIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau
echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacuaţi bateriile folosite conform instrucţiunilor fabricantului.
1-14
Передмова
(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA:
Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua
somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias
utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
typ som rekommenderas av apparattillverkaren.
Använd samma batterityp eller en ekvivalent
Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.
(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.
valmistajan suosittelemaan tyyppiin.
Vaihda paristo ainoastaan
Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.
(Slovak) (Slovenčina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpečenstvo výbuchu.
Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite
podľa pokynov výrobcu.
(Slovenian) (Slovenščina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije.
Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Odpadne baterije odstranite skladno z
navodili proizvajalca.
(Danish) (Dansk) ADVARSEL!
batteri af same fabrikat og type.
Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.
Udskiftning må kun ske med
Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.
(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten.
Benytt same batteritype eller en
Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.
(Bulgarian) (български) ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена. Поставете
батерия от същия вид или еквивалентна батерия, която се препоръчва от производителя. Изхвърлете
използваните батерии като спазвате указанията на производителя.
1-15
Передмова
(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom.
jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvođača.
Zamijenite je samo
Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama
proizvođača.
(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.
(‫( )ﻓﺎرﺳﻲ‬Persian)
‫ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺗﺮﻳﻬﺎﯼ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ‬،‫ در ﺻﻮرت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬.‫ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﺗﺮﯼ وﺟﻮد دارد‬،‫ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻧﺼﺐ و ﺟﺎ ﮔﺬارﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺗﺮﯼ‬:‫اﺧﻄﺎر‬
.‫ از دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺧﻮددارﯼ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راهﻨﻤﺎﻳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬.‫اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
‫ أﺳﺘﺒﺪل ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻔﺲ أو ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻓﺊ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬.‫ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر واﻟﺘﻠﻒ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻏﻴﺮ أﺻﻠﻰ‬،‫ ﺧﻄﺮ‬:‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﺗﺠﺎهﻞ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻹرﺷﺎدات اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ‬.‫ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺠﻬﺎز‬
Директива Євросоюзу про відходи
електричного та електронного устаткування
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive
2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded
as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
1-16
Передмова
(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et
électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que
les produits électriques et électroniques ne
peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und
Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der
Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer
zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,
con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están
obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,
Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici
non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Русский) В соответствии с директивой Европейского Союза (ЕС) по предотвращению загрязнения
окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием (директива WEEE
2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года, изделия, относящиеся к электрическому и электронному
оборудованию, не могут рассматриваться как бытовой мусор, поэтому производители вышеперечисленного
электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы.
1-17
Передмова
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı, 2002/96/EC Kararnamesi altında
13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi çöpe
atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla
yükümlü olacaktır.
(Greek) (Ελληνικά) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα «ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές
κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
ζωής τους.
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i
elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposażenie
elektryczne i elektroniczne " nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą
zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem
kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (Čeština) Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC
platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a
výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpět po
skončení jejich životnosti.
1-18
Передмова
(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回
收。
(Simplified Chinese ) (简体中文) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明
文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回
收。
(Japanese) (日本語) 2005 年 8 月 13 日以降に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ
イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。
(Korean) (한국어) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합("EU") 지침, 지침 2002/96/EC 에
의거하여, "전기전자제품"은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가
이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다.
(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo Hướng dẫn của Liên minh Châu Âu ("EU") về Thiết bị điện & điện tử đã qua sử dụng,
Hướng dẫn 2002/96/EC, vốn đã có hiệu lực vào ngày 13/8/2005, các sản phẩm thuộc "thiết bị điện và điện tử" sẽ không
còn được vứt bỏ như là rác thải đô thị nữa và các nhà sản xuất thiết bị điện tử tuân thủ hướng dẫn sẽ phải thu hồi các
sản phẩm này vào cuối vòng đời.
(Thai) (ไทย) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน "อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส"
ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ
สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
1-19
Передмова
(Indonesian) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan
Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat
dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut
pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbačenoj ekektronskoj i električnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,
koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i električnu opremu" ne mogu više biti
odbačeni kao običan otpad i proizvođači ove opreme biće prinuđeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobičajenog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en
Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als
vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus..
(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric şi Electronic,
Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric şi electronic"
nu mai pot fi evacuate ca deşeuri municipale, iar fabricanţii echipamentului electronic vizat vor fi obligaţi să primească
înapoi produsele respective la sfârşitul duratei lor de utilizare.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico
e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a
esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.
1-20
Передмова
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),
Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska
utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att
tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin
alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
(Slovak) (Slovenčina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo
2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú
byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto
výrobky na konci životnosti prevziať naspäť.
(Slovenian) (Slovenščina) Skladno z določili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni električni in elektronski opremi,
Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "električne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati
kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu
njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv
2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere
bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse
produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.
1-21
Передмова
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,
direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger
deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved
slutten av produktets levetid.
(Bulgarian) (български) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и
електронно оборудване, директива 2002/96/EC, важаща от 13 август, 2005 г., електрическо и електронно
оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са
задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период.
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim električnim i elektroničkim uređajima, Direktiva
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "električni i elektronički uređaji" se ne smiju više bacati zajedno s
kućnim otpadom i proizvođači su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),
mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine
koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende
kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(‫( )ﻓﺎرﺳﻲ‬Persian)
‫ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ هﺎﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ )ﺑﻨﺪ‬2002/96/EC ‫ ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺮﮐﺖ هﺎﯼ‬، ‫ ﻣﻴﻼدﯼ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ‬2005 ‫ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل‬13 ‫اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ( ﮐﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ‬
.‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ زﺑﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دورﻩ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‬
(‫( )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬Arabic)
2002/96/EC ‫ ﺗﻮﺟﻴﻪ‬،‫ﻓﻲ إﻃﺎر اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ )"اﻹﺗﺤﺎد اﻷورﺑﻲ"( اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺸﺄن ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻌﺪات و اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ‬
‫ ان ﻣﻨﺘﺠﺎت "أﺟﻬﺰة آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وإﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ" ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻠﻲ‬،2005 ،‫ﺁب‬/‫ أﻏﺴﻄﺲ‬13 ‫ اﻟﺬى أﺻﺒﺢ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ‬،‫ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷورﺑﻴﺔ‬
.‫ وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻤﻌﺪات اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ‬،‫ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻧﻔﺎﻳﺎت‬
1-22
Передмова
Примітка про оптичний дисковод
ОБЕРЕЖНО: Цей пристрій містить лазерну систему, класифіковану як «ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ
КЛАСУ 1». Щоб правильно користуватися моделлю, уважно прочитайте інструкції в посібнику
та збережіть посібник для подальшого користування. У разі виникнення проблем з даною
моделлю, будь ласка, зверніться до найближчого пункту «АВТОРИЗОВАНОГО сервісу». Щоб
уникнути прямої дії лазерного променя, не намагайтеся розібрати корпус.
Торгові марки
Š Усі торгові марки належать їх власникам.
Š THX і THX TruStudio Pro є торговими марками THX Ltd., яка може бути зареєстрована у
певних юридичних органах. Всі права застережені.
Історія редакцій
Версія
Історія редакцій
Дата
1.0
Перший випуск
11, 2010
ГЛАВА 2
Введення
2-2
Введення
Вітаємо! Ви стали користувачем цього витонченого портативного комп’ютера. Цей найновіший
ексклюзивний портативний комп'ютер подарує Вам захоплюючий досвід роботи на ньому. Ми з
гордістю кажемо нашим користувачам, що цей портативний комп'ютер пройшов ретельну
перевірку і має сертифікат нашої репутації неперевершеної надійності та задоволення
клієнтів.
Карта керівництва
Це керівництво користувача надає інструкції та ілюстрації, як працювати на портативному
комп'ютері. Радтмо уважно прочитати керівництво, перш ніж користуватися портативним
комп'ютером.
Глава 1, Передмова, надає основну інформацію про безпеку та застереження, про які слід
пам'ятати завжди під час користування портативним комп'ютером. Радимо прочитати їх і взяти
до уваги під час першої експлуатації портативного комп’ютера.
Глава 2, Введення, включає описи всіх аксесуарів цього портативного комп’ютера.
Відкриваючи упаковку, рекомендовано перевірити, чи всі аксесуари знаходяться в комплекті.
Якщо будь-які з аксесуарів пошкоджені або відсутні, будь ласка, зверніться туди, де Ви
придбали портативний комп'ютер. У цій главі також подано технічні характеристики
портативного комп'ютера і знайомить із його функціональними кнопками, сенсорами швидкого
запуску, сполучувачами, світлодіодами та зовнішніми пристроями.
Глава 3, Початок експлуатації, надає основні інструкції для роботи з клавіатурою, сенсорною
панеллю, жорстким дисководом та оптичним диском. Для кращого знайомства користувачів з
портативним комп’ютером також описано кроки інсталяції та деінсталяції акумулятора;
процедури підключення різноманітних зовнішніх пристроїв, пристроїв для сполучення тощо.
2-3
Введення
Глава 4, Налаштування BIOS-у, надає інформацію про програму налаштування BIOS-у і
надає можливості конфігурувати систему для оптимальної експлуатації.
Вивільнення з упаковки
У першу чергу відкрийте упаковку і ретельно перевірте наявність всіх предметів. Якщо
будь-який предмет пошкоджений або відсутній, будь ласка, негайно зверніться до місцевого
розповсюджувача. Також збережіть коробку та пакувальні матеріали на той випадок, якщо у
майбутньому доведеться пересилати виріб. Комплект мусить містити наступні предмети:
Портативний комп'ютер
Потужна літій-іонна батарея
(акумулятор)
Стисле керівництво початку
експлуатації
Адаптер перемінного/постійного
струму і шнур живлення
перемінного струму
Сумка для перенесення
(додатково)
Диск задач «все в одному» містить повну версію керівництва користувача,
драйвери, утиліти та додаткову функцію відновлення тощо.
Вказані вище аксесуари
можуть змінюватися
без попередження.
2-4
Введення
Технічні характеристики
Фізичні характеристики
Габарити
395 (ширина) x 278 (довжина) x 45 (висота) мм
Маса
<3,5 кг (з 9-елементною батареєю)
Центральний процесор
Тип процесора
Intel® Sandy Bridge
Допоміжний процесор
Intel® Huron River
L2 / L3 Cache
до 8 Мб
Зверніть увагу
Процесор, попередньо інстальований на портативний
комп’ютер, залежить від придбаної вами моделі. Будь
ласка, зверніться до місцевого розповсюджувача по
детальну інформацію.
Чіпи оперативної пам'яті
Чіпсет
Intel® HM67
Зверніть увагу
Мікросхеми оперативної пам'яті, попередньо інстальовані
на портативний комп'ютер, залежать від придбаної моделі.
Будь ласка, зверніться до місцевого розповсюджувача по
детальну інформацію.
2-5
Введення
Пам'ять
Технологія
DDR3 1066/ 1333 МГц
Пам'ять
4 роз’єми DDR3 SO-DIMM
Максимум
до 16 Гб
Живлення
Адаптер змінного/постійного
струму
150 Вт, 19 В
Вхід: 100~240 В, 50~60 Гц
Вихід: 19,5 В
Тип батареї
7,7 A
9 елементів
Батарея годинника реального
часу
Так
Зверніть увагу
адаптер живлення змінного/постійного струму та
акумуляторний відсік можуть відрізнятися від вказаних без
попередження.
Пам'ять
Форм-фактор жорсткого диску
2,5”
7200 обертів/хвилину 500 Гб (додатково) / 5400
обертів/хвилину 640 Гб (додатково)
Оптичний дисковод
Супер мульті/ BD DVD для запису (підтримується
додатково)
Зверніть увагу
Дійсні моделі жорсткого диску та оптичного дисководу
2-6
Введення
портативного комп’ютера залежать від придбаної моделі
комп’ютера.
Порт Входу/виходу
Монітор (VGA)
15-контактний D-Sub, 1 шт.
USB
4 шт.
E-SATA
1 шт.
HDMI
1 шт.
Вхід мікрофону
1 шт.
Вхід лінії
1 шт.
Вихід лінії:
1 шт.
Вихід навушників / вихід S/PDIF
1 шт.
Внутрішній мікрофон
1 шт.
RJ45
1 шт.
Пристрій читання карти
1 шт. (XD/ SD/ SDHC/ SDXC/ MMC/ MS/ MS Pro)
Підтримувані карти пам'яті можуть відрізнятися від
вказаних без попередження.
Порт зв'язку (Вказані тут пункти можуть відрізнятися від дійсних без попередження)
LAN
Giga LAN
Бездротова LAN
802.11b/g/n (додатково)
Bluetooth
Підтримується
2-7
Введення
Аудіо
Внутрішній динамік
2 динаміки + 1 сабвуфер
Гучність
Регулюється «гарячою клавішею» з клавіатури та
перемикачем.
Відео
Графічний пристрій
Дискретний
Дисплей
Тип рідкокристалічного дисплею
15,6-дюймовий світлодіодний РК-екран (додатково)
Регулювання яскравості
Підтримується
Веб-камера
Веб-камера
Відеокамера високої чіткості
ПЗ та BIOS
Завантаження з USB
флеш-карти
Так. Завантаження з USB флеш-карти лише DOS
BIOS
Підтримка швидкого завантаження - Так
Інше
Отвір кенсінгтонського замка
1 шт.
Сумісність
WHQL
2-8
Введення
Знайомство з виробом
Цей розділ надає опис основних характеристик цього портативного комп'ютера. Перед
користуванням варто познайомитися із зовнішнім виглядом портативного комп'ютера. Будь
ласка, зверніть увагу, що показаний у цьому розділі портативний комп’ютер може відрізнятися
від придбаного користувачами.
Вигляд згори, виріб розкрито
Зображення розкритого виробу згори ознайомить із основною робочою ділянкою портативного
ПК.
1
2
1.
Внутрішній мікрофон
2.
Веб-камера/Світлодіод
веб-камери
3
3.
Стерео динаміки
4.
Кнопка живлення / Світлодіод
живлення
4
6
7
Показані тут
зображення наведені
лише для довідки.
5
5.
Сенсори швидкого запуску
6.
Клавіатура
7.
Сенсорна панель
2-9
Введення
1. Внутрішній мікрофон
Вбудований динамік та матричний мікрофон підвищують якість розпізнання мови,
надають можливість з’єднати вхідні дані в єдине високоякісне джерело.
2. Веб-камера / Світлодіод веб-камери (додатково)
Š Вбудована веб-камера може використовуватися для зйомки фотографій, відеозапису
або відео-конференцій та виконання інших інтерактивних задач.
Š Світлодіодний індикатор веб-камери поруч із веб-камерою загоряється бурштиновим,
коли активується функція веб-камери; світлодіод вимикається, коли вимикається ця
функція.
3. Стерео динаміки
Стереосистема надає високу якість звуку, підтримується функція Hi-Fi.
4. Кнопка живлення / Світлодіод живлення
Š Натискайте кнопку живлення, щоб ВМИКАТИ та ВИМИКАТИ
портативний комп'ютер.
Š Світиться білим, коли увімкнено живлення портативного комп'ютера.
5. Сенсори швидкого запуску
Натискайте на сенсор швидкого запуску, щоб активувати певні задачі та інструменти.
За допомогою цих сенсорів користувачі можуть ефективніше працювати.
2-10
Введення
P1
Cinema Pro
(Кіно Про)
Натисніть цей сенсор, щоб запустити задачу Cinema Pro (Кіно
Про).
Š Підключіть живлення змінного струму і натисніть на сенсор
TURBO, щоб підвищити робочі характеристики пристрою.
TURBO
Світлодіодний індикатор TURBO засвічується, коли
УВІМКНЕНА ця функція, і вимикається, коли вона
ВИМКНЕНА.
Примітка
Š Цей портативний комп'ютер підтримує функцію прискорення
годинника. Проте переконайтеся, будь ласка, що
компоненти здатні витримати подібне незвичне
налаштування. Будь-яка спроба експлуатації пристрою поза
максимумом характеристик центрального процесора і
системи може викликати пошкодження. Наша гарантія не
розповсюджується на пошкодження або ризики, викликані
неадекватною експлуатацією або експлуатацією поза
межею технічних характеристик.
Š Функція прискорення може відрізнятися залежно від
центрального процесора.
Š Фабричну гарантію буде скасовано, якщо буде замінено
оригінальний центральний процесор або динамічну пам'ять.
2-11
Введення
Š Натисніть цей сенсор, щоб вентилятор працював на повну
швидкість і знизив загальну температуру.
Підсилення
охолодження
Š Натискайте цей сенсор повторно, щоб по черзі вмикати і
вимикати функцію Підсилення охолодження.
Š Натисніть на цей сенсор, щоб уникнути випадкового
натискання гарячої клавіші запуску Windows і перебивання
Гаряча клавіша
запуску Windows
гри.
Š Натискайте цей сенсор повторно, щоб по черзі вмикати і
вимикати функцію Запуску Windows.
Š Натискайте цей сенсор повторно, щоб по черзі вмикати і
вимикати функцію WLAN.
Š Натискайте цей сенсор повторно, щоб по черзі вмикати і
вимикати функцію Bluetooth.
Š Повторно натискайте цей сенсор, щоб перемикатися між
п'ятьма різними режимами енергозбереження: Gaming
Mode (Режим гри), Movie Mode (Режим Кіно), Presentation
ECO
ECO Engine
(Двигун ЕКО)
(Енергозбереження)
Mode (Режим Презентація), Office Mode (Режим Офіс),
Turbo Battery Mode (Режим Турбо батарея), наданими
ECO Engine (Двигун ЕКО), або щоб по черзі вмикати і
вимикати функцію.
Š Детальніша інформація про функцію управління живленням
ECO Engine (Двигун ЕКО) міститься у Главі 3 цього
керівництва.
2-12
Введення
Š Повторно натискайте цей сенсор, щоб вмикати і вимикати
Світлодіод
перемикача
режимів
6.
всі декоративні світлодіоди навколо панелі та нижньої
кришки.
Клавіатура
Вбудована клавіатура має всі функції стандартної клавіатури.
Кнопки швидкого запуску [Fn]
Користуйтеся кнопками [Fn] на клавіатурі, щоб активувати особливі задачі або
інструменти.
За допомогою цих кнопок швидкого запуску користувачі можуть ефективніше
працювати.
+
Cinema Pro
(Кіно Про)
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
F4, щоб запустити функцію Cinema Pro (Кіно Про).
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
натискайте кнопку F5, щоб по черзі перемикатися між
різними режимами енергозбереження ECO Engine (Двигун
+
ECO Engine
(Двигун ЕКО)
(Енергозбереження)
ЕКО) або вимкнути цю функцію.
Š Детальніша інформація про функцію управління живленням
ECO Engine (Двигун ЕКО) міститься у Главі 3 цього
керівництва.
2-13
Введення
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
+
Веб-камера
F6, щоб увімкнути веб-камеру. Натисніть знову, щоб
вимкнути його функцію.
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
+
WLAN (WiFi)
натискайте кнопку F8, щоб по черзі вмикати або вимикати
функцію Бездротової LAN (WiFi).
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
+
Bluetooth
(додатково)
F9, щоб увімкнути функцію Bluetooth. Натисніть знову, щоб
вимкнути цю функцію.
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
F10, щоб увімкнути функцію 3G. Натисніть знову, щоб
вимкнути його функцію.
+
3G
(додатково)
Š Функція 3G є додатковою і підтримується залежно від
придбаної моделі. Якщо функція 3G не підтримується, її
кнопка недоступна.
Š Зверніть увагу, що ця функція не підтримується цією
моделлю.
7.
Сенсорна панель
Це – вказівний пристрій портативного комп’ютера.
2-14
Введення
Вигляд спереду
1.
Світлодіод статусу
1
1. Світлодіод статусу
Bluetooth і WLAN:
Š Світлодіодний індикатор бездротової LAN засвічується бурштиновим,
коли активовано функцію бездротової LAN.
Š Світлодіодний індикатор Bluetooth світиться бурштиновим, коли
Bluetooth
активовано функцію Bluetooth.
Š Обидва світлодіодні індикатори вимикаються, коли вимкнено обидві
функції.
WLAN
Š Обережно: Заради безпеки польоту переконайтеся, що ці два
світлодіодні індикатори вимкнені, коли ви знаходитеся в польоті.
Š Примітка: Функція Bluetooth може бути додатковою і підтримуватися
залежно від придбаної моделі.
2-15
Введення
Статус батареї:
Š Світиться бурштиновим, коли батарея заряджується.
Š Світиться блакитним, коли заряд акумулятора низький.
Š Блимає блакитним, коли батарея відмовляє, і рекомендовано
замінити її на нову. Порадьтеся із місцевим розповсюджувачем щодо
придбання еквівалентного типу батарей, рекомендованого
виробником.
Š Світлодіод акумулятора вимикається, коли він повністю заряджений,
або коли вимкнено адаптер перемінного/постійного струму.
Стан очікування:
Š Мерехтить бурштиновим, коли система знаходиться в стані
очікування.
Š Світлодіод вимикається, коли вимкнено функцію.
Робота жорсткого диску/оптичного дисководу:
Мерехтить бурштиновим, коли система звертається до жорсткого диску
або оптичного запам’ятовуючого пристрою.
2-16
Введення
Вигляд справа
1
2
1.
Сполучувачі портів аудіо
2.
Порт USB
3.
Оптичний дисковод
3
1. Сполучувачі портів аудіо
Стереосистема та функція Hi-Fi дають високу якість звуку. Підключіть динамік до
правильних сполучувачів, як показано нижче:
Вихід навушників / вихід SPDIF: Використовується для
динаміків або гарнітури. Сполучував S/PDIF також надається
для передачі цифрового радіо на зовнішні динаміки через
оптично-волоконний кабель.
Підключіть сюди передні динаміки.
Вхід мікрофону: Використовується для зовнішнього
мікрофону.
Сюди підключаються центральні динаміки та сабвуфер.
Вхід лінії: Використовується для зовнішнього пристрою аудіо.
Підключіть сюди задні динаміки.
Вихід лінії: Сполучувач для динаміків.
Підключіть сюди динаміки оточення.
2-17
Введення
2. Порт USB
Порт USB 2.0 надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі
як миша, клавіатура, модем, портативний модуль жорсткого диску, принтер і багато іншого.
3. Оптичний дисковод
Оптичний дисковод надає можливість користуватися компакт-диском/ DVD/диском Blu-ray,
щоб інсталювати ПЗ, мати доступ до даних та програвати музику/дивитися відео на
комп'ютері.
2-18
Введення
Вигляд зліва
3
1
1.
Вентилятор
2.
Порт USB
3.
Пристрій читання карт
2
1. Вентилятор
Вентилятор призначений для охолодження системи. НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор, щоб
забезпечити циркуляцію повітря.
2. Порт USB
Порт USB 2.0 надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі
як миша, клавіатура, модем, портативний модуль жорсткого диску, принтер і багато іншого.
3. Пристрій читання карт
Вбудований пристрій читання карт може підтримувати різні типи карт пам'яті, такі як MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS
(Memory Stick), MS Pro (Memory Stick Pro) або SDXC(extended Capacity). Зверніться до
місцевого розповсюджувача про детальнішу і точну інформацію, і пам’ятайте,
що підтримувані карти пам’яті можуть відрізнятися без попередження.
2-19
Введення
Вигляд ззаду
1
2
3
4
5
6
7
1.
Кенсінгтонський замок
2.
Сполучувач живлення
3.
Сполучувач RJ-45
4.
Порт VGA
5.
Сполучувач E-SATA
6.
Сполучувач HDMI
7.
Вентилятор
1. Кенсінгтонський замок
Портативний комп'ютер оснащений отвором для Кенсінгтонського замка, який надає
користувачам можливість закріпити портативний комп'ютер на місці металевим кабелем в
гумовій оболонці та замкнути його ключем або механічним замком із кодом. На кінці
кабелю є невелика петля, за допомогою якої весь кабель можна закріпити навколо
нерухомого предмету, такого як важкий стіл та іншого подібного обладнання, таким чином
утримуючи комп'ютер на місці.
2. Сполучувач живлення
Щоб підключити адаптер змінного/постійного струму і живити портативний комп'ютер.
3. Сполучувач RJ-45
Сполучувач Ethernet використовується, щоб підключити кабель LAN для мережевого
підключення.
2-20
Введення
4. Порт VGA
15 виводів порту D-sub VGA надають можливість підключати зовнішній монітор або інший
стандартний сумісний з VGA пристрій (такий як проектор), щоб отримати чудове
зображення на дисплеї комп'ютера.
5. Сполучувач E-SATA
Сполучувач E-SATA надає можливість підключити зовнішній серійний пристрій АТА.
Користувачі тепер можуть користуватися екранованим кабелем поза портативним ПК, щоб
скористатися всіма перевагами для пам'яті, які надає SATA.
6. Сполучувач HDMI
HDMI (Інтерфейс мультимедія високої чіткості) – це новий стандарт інтерфейсу для ПК,
дисплеїв та побутової електроніки, який підтримує стандартне та підсилене відео та відео
високої чіткості, а також багатоканальне цифрове аудіо на єдиному кабелі.
7. Вентилятор
Вентилятор призначений для охолодження системи. НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор, щоб
забезпечити циркуляцію повітря.
2-21
Введення
Вигляд знизу
1
2
3
4
1.
Кнопка Блокування /
Розблокування батареї
2.
Батарейний відсік
3.
Кнопка вивільнення
батареї
4.
Вентилятор
1. Кнопка Блокування / Розблокування батареї
Коли кнопка знаходиться у положенні блокування, батарею неможливо посунути. Коли
кнопку пересунуто в положення розблокування, батарею можна вийняти.
2. Батарейний відсік
Коли адаптер перемінного/постійного струму відключено, портативний комп'ютер буде
отримувати живлення від акумулятора.
3. Кнопка вивільнення батареї
Це пристрій на пружині, який допомогає вивільнити батарею. Відсуньте його однією рукою,
а іншою обережно відтягніть акумуляторний відсік.
2-22
Введення
4. Вентилятор
Вентилятор призначений для охолодження системи. НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор, щоб
забезпечити циркуляцію повітря.
ГЛАВА 3
Початок експлуатації
3-2
Початок експлуатації
Ексклюзивні функції
Ця модель має наступні ексклюзивні функції.
Інструмент NVIDIA OC
Цей інструмент може активувати технологію TDE (Turbo Drive Engine), яка, в свою чергу,
вмикає функцію оптичного носія графічного процесора.
Примітка:
Š Інструмент прискорення годинника nVidia Over Clock Tool доступний лише для графічних
рішень.
Š Попередньо інстальована карта МХМ може бути іншою залежно від придбаної моделі.
Š Цей портативний комп'ютер підтримує функцію прискорення годинника. Проте
переконайтеся, будь ласка, що компоненти здатні витримати подібне незвичне
налаштування. Будь-яка спроба експлуатації пристрою поза максимумом
характеристик центрального процесора і системи може викликати пошкодження. Наша
гарантія не розповсюджується на пошкодження або ризики, викликані неадекватною
експлуатацією або експлуатацією поза межею технічних характеристик.
Š Функція прискорення може відрізнятися залежно від центрального процесора.
Фабричну гарантію буде скасовано, якщо буде замінено оригінальний центральний
процесор або динамічну пам'ять.
1.
Щоб користуватися функцією прискорення годинника TDE, виконайте наступні інструкції:
3-3
Початок експлуатації
Підключіть живлення змінного струму і натисніть на сенсор
Turbo
TURBO, щоб підвищити робочі характеристики пристрою.
Світлодіодний індикатор TURBO засвічується, коли УВІМКНЕНА
ця функція, і вимикається, коли вона ВИМКНЕНА.
2.
Правою кнопкою миші клацніть один раз по піктограмі
NVIDIA OC на панелі інструментів.
3.
2
Виберіть “Enable” (Активувати) або “Disable” (Вимкнути),
щоб активувати функцію прискорення годинника
графічного процесора.
3
З активованою функцією TDE система
підійме налаштування прискорення
годинника, щоб отримати вищі робочі
характеристики, а на дисплеї з'явиться
піктограма на позначення активованої
функції TDE.
Коли функція вимкнена, на дисплеї
з'явиться піктограма на позначення
вимкненої функції TDE.
4.
Виберіть “About” (Інформація про), щоб
дізнатися версію інструменту NVIDIA OC,
або клацніть по “Exit” (Вийти), щоб вийти з
задачі.
4
3-4
Початок експлуатації
Налаштування SLM (Управління системними
світлодіодами)
Інструмент SLM може регулювати поведінку світлодіодів навколо панелей та на боці
основи. Користувачі можуть вирішувати, який бік мусить бути підсвічений, і таким чином
вибирати режим підсвічення.
1.
Викликати цей інструмент на робочий
1
стіл можна, клацнувши двічі лівою
кнопкою миші, або один раз клацнувши
правою кнопкою миші, і вибравши опцію
Setting (Налаштування).
2.
Зявиться такий екран SLM.
Режим аудіо
Світлодіод загоряється, коли із портативного комп'ютера
лунає музика або будь-який інший звук.
Режим дихання Світлодіод загоряється з частотою людського дихання.
Режим за
Світлодіод загоряється так, як призначено фабричними
замовчанням
налаштуваннями.
3-5
Початок експлуатації
2
3-6
Початок експлуатації
Управління живленням
Підключення живлення змінного струму
Наполегливо радимо під час першого користування портативним комп'ютером підключити
адаптер змінного/постійного струму і використовувати живлення змінного струму. Коли
підключено адаптер змінного/постійного струму, батарея одразу почне заряджатися.
Зверніть увагу на те, що адаптер змінного/постійного струму з комплекту схвалений для
використання з Вашим портативним ПК. Використання іншої моделі адаптера може
пошкодити як сам портативний комп'ютер, так і інші підключені до нього пристрої.
Не накривайте адаптер змінного/постійного струм через те, що при роботі він виділяє
тепло. Завжди пам'ятайте, що при роботі адаптер змінного/постійного струму виділяє
тепло.
3-7
Початок експлуатації
Підключення живлення змінного струму
1. Розкрийте упаковку, щоб знайти адаптер змінного/постійного струму та шнур живлення.
2. Прикріпіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного/постійного струму.
3. Увімкніть кінець постійного струму адаптера до портативного ПК, а штепсель шнура
живлення - до розетки електромережі.
Відключення живлення змінного струму
Відключаючи адаптпер змінного/постійного струму, слід:
4. Спершу вимкнути шнур живлення з розетки електромережі.
5. Вимкнути сполучувач з портативного ПК.
6. Відключити шнур живлення та сполучувач адаптера змінного/постійного струму.
7. Виймаючи з розетки шнур живлення, завжди тримайте шнур за частину сполучувача.
Ніколи не тягніть за сам шнур!
6
4
2
3
6
3
3-8
Початок експлуатації
Живлення від акумулятора
Цей портативний комп'ютер оснащений потужним літій-іонним батарейним відсіком.
Літій-іонний батарейний відсік, здатний до повторного зарядження - це внутрішнє джерело
живлення портативного комп'ютера.
Обережно! Якщо спробувати самостійно розбирати акумуляторний відсік, він може бути
пошкоджений. Обмежена гарантія на акумуляторний відсік може бути скасована, якщо
акумуляторний відсік був розібраний неавторизованим майстром.
Щоб уникнути вибуху, викликаного неправильною заміною батареї (акумулятора),
використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї, рекомендований виключно
виробником.
Завжди зберігайте батарею, яка не використовується, у надійному місці.
Будь ласка, виконуйте місцеві закони та вказівки щодо переробки невикористаних
акумуляторів.
3-9
Початок експлуатації
Інсталяція акумуляторного відсіку
Щоб вставити акумуляторний відсік, виконайте наступні кроки:
1
1. Дотримуючись полярності, зрівняйте
акумулятор з лотком та вставте його
туди.
2
2. Натисніть на акумулятор вниз, щоб
закріпити акумуляторний відсік у
лотку батареї.
3. Натиснувши на кнопку
блокування/розблокування,
переведіть її в положення
блокування, щоб надійно закріпити
акумуляторний відсік.
3
3-10
Початок експлуатації
Вивільнення акумуляторного відсіку
Рекомендовано завжди мати запасний акумуляторний відсік для забезпечення достатнього
живлення. Будь ласка, зверніться до місцевого розповсюджувача щодо придбання
батарейного відсіку, сумісного з Вашим портативним ПК.
Щоб вийняти акумулятор, виконайте наступні кроки:
1. Переконайтеся, що портативний ПК вимкнено, а живлення змінного струму відключене.
2. Натиснувши кнопку блокування/розблокування, переведіть її в положення
розблокування.
3. Знайдіть кнопку вивільнення акумулятора знизу на ПК.
4. Натисніть і утримуйте кнопку вивільнення у напрямку "вивільнення", як показано знизу.
5. Кінчиком пальця підхопіть акумуляторний відсік, щоб витиягти його з акумуляторного
лотка. Виймаючи акумуляторний відсік, бережіть пальці.
6. Потім витягніть акумуляторний відсік.
3-11
3
Початок експлуатації
2
5
4
4
5
6
3-12
Початок експлуатації
Правила безпеки для акумулятора
Неправильна заміна акумулятора або неправильне поводження з ним можуть викликати
ризик вибуху, а це, в свою чергу, призвести до серйозних травм.
Š Замінюйте головний акумуляторний відсік подібним або еквівалентним типом
акумулятора.
Š Не розбирайте, не викидайте, не зберігайте батареї при температурі вище +60°C
(+140°F) і не створюйте з ними короткого замикання.
Š Не обпалюйте батареї. Зберігайте у недоступних для дітей місцях.
Š Не пошкоджуйте батареї і не допускайте іржавіння.
Š Утилізуйте батареї згідно місцевих законів. Дізнайтеся про переробку вторсировини або
правильну утилізацію у Вашому регіоні від адміністрації, відповідальної за утилізацію
твердих відходів.
Збереження заряду акумулятора
Надійне енергозабезпечення від батареї є вирішальним для підтримки правильної роботи
комп'ютера. Якщо живлення від акумулятора неправильно регулюється, збережені дані та
налаштування користувача можуть зникнути.
Щоб оптимізувати строк роботи акумулятора та уникнути несподіваної втрати живлення,
прочитайте і виконуйте такі правила:
Š Якщо система певний час лишатиметься бездіяльною, переведіть систему в режим
очікування або скоротіть інтервал таймера переводу в режим очікування.
Š Вимикайте систему, якщо не будете нею користуватися протягом певного часу.
Š Вимкніть непотрібні налаштування або видаліть бездіяльні периферійні пристрої.
Š Коли це можливо, завжди підключайте до системи адаптер змінного/постійного струму.
3-13
Початок експлуатації
Зарядження акумуляторного відсіку
Акумулятор можна заряджувати в той час, коли він інстальований на портативний ПК. Перед
перезарядженням акумулятора зверніть увагу на наступне:
Š Якщо недоступний заряджений акумуляторний відсік, збережіть роботу, закрийте всі
програми та вимкніть систему або виконайте збереження на диск.
Š Підключіть зовнішній адаптер змінного/постійного струму.
Š Можна користуватися системою, перевести її роботу в режим паузи або вимкнути
систему і вимкнути живлення не перериваючи процес зарядження.
Š В акумуляторному відсіку використано літій-іонні елементи, які не мають впливу на
пам'ять. Нема необхідності розряджувати акумулятор перед зарядженням. Проте
заради оптимізації робочого строку акумулятора радимо раз на місяць обов'язково
повністю розряджувати його.
Š Якщо Ви не користуєтеся портативним ПК тривалий час, радимо вийняти
акумуляторний відсік з портативного ПК. Це може допомогти подовжити строк роботи
акумулятора.
Š Справжня тривалість зарядження залежить від задач, виконуваних ПК.
3-14
Початок експлуатації
Функція енергозбереження ЕСО (підтримується додатково)
Як активувати ECO Engine (Двигун ЕКО)
ECO Engine (Двигун ЕКО) - це унікальна функція енергозбереження, яка надає різноманітні
режими енергозбереження: Gaming Mode (режим для ігор), Movie mode (режим для
перегляду фільмів), Presentation mode (режим для проведення презентацій), Office
mode (режим для роботи в програмах MS Office), та Turbo Battery (Турбо-батарея), щоб
подовжити час роботи акумулятора, виконуючи різні завдання на цьому комп’ютері.
Прочитайте подані нижче інструкції, щоб активувати функцію енергозбереження ECO Engine
(Двигун ЕКО):
1. Натисніть і утримуйте кнопку Fn.
2. Повторно натискайте кнопку F5, щоб по черзі перемикатися між різними режимами ECO
Engine (Двигун ЕКО) або вимкнути ECO Engine (Двигун ЕКО).
3. Піктограма режиму енергозбереження покаже, який саме режим енергозбереження зараз
працює.
Gaming Mode (Режим гри)
Виберіть цей режим, коли виконуються ігрові задачі.
3-15
Початок експлуатації
Movie Mode (Режим кіно)
Виберіть цей режим, коли виконуються задачі мультимедія.
Presentation Mode (Режим презентації)
Виберіть цей режим, коли виконуються задачі презентації.
Office Mode (Режим офіса)
Виберіть цей режим, коли працюєте із задачами офісної документації.
Turbo Battery Mode (Режим турбо-батареї)
Виберіть цей режим, щоб максимізувати робочий час акумулятора.
ECO Off (Вимкнути ЕСО)
Вибрано вимкнути ECO Engine (Двигун ЕКО).
3-16
Початок експлуатації
Управління живленням в ОС Windows
Управління живленням персональних комп'ютерів (ПК) та моніторів має потенціал зберегти
значну кількість електроенергії та допомогти охороні природи. Заради енергоефективності
вимикайте дисплей або переводьте ПК в режим очікування або паузи після певного періоду
бездіяльності.
Виконуйте наступні інструкції, щоб відрегулювати налаштування управління живленням в ОС
Windows:
1. Розділ «Опції живлення» в ОС надає можливість контролювати особливі функції
управління дисплеєм, жорстким диском та акумулятором. Перейдіть до Start menu
(Стартове меню) і клацніть по Control Panel (Контрольна панель). Клацніть по «System and
Security» (Система та безпека).
2. Потім клацніть по «Power Options» (Опції живлення).
3. Потім «Виберіть план енергопостачання», який відповідає Вашим потребам.
4. Меню комп’ютера «Вимкнення системи» покаже декілька опцій.
5. Комп'ютер мусить бути здатним вийти з режиму енергозбереження у відповідь на команду
від:
Š кнопки живлення,
Š миші
Š або клавіатури.
3-17
2
Початок експлуатації
1
3
4
3-18
Початок експлуатації
Поради щодо енергозбереження
Š
Активуйте функцію енергозбереження ЕСО, щоб управляти енергоспоживанням
Š
Вимикайте монітор після певного періоду бездіяльнсті.
Š
Користуйтеся кнопками Fn та F12 режиму очікування, щоб вмикати режим
Š
Зробіть налаштування в Power Options (Опції живлення) в ОС Windows, щоб оптимізувати
Š
Завжди вимикайте шнур живлення змінного струму або виймайте акумуляторний відсік або
комп’ютера.
енергозбереження.
управління живленням комп’ютера.
вимикайте стінну розетку, якщо комп'ютер лишатиметься бездіяльним протягом тривалого
часу, щоб звести енергоспоживання до нуля.
3-19
Початок експлуатації
Основні операції
Якщо Ви - користувач-початківець, будь ласка, прочитайте наступні інструкції щодо безпечної
та зручної роботи.
Безпека і комфорт роботи
Цей комп'ютер - портативна платформа для роботи будь-де. Проте вибір правильного
робочого місця важливий, якщо доводиться тривалий час працювати на комп'ютері.
Š Робоче місце мусить бути добре освітленим.
Š Виберіть хороші робочий стіл та стілець і відрегулюйте їх висоту, щоб вони підходили
для Вашої постави під час роботи.
Š Сидячи на стільці, відрегулюйте положення його спинки (якщо є така можливість), щоб
на спинку було зручно спиратися.
Š Поставте ноги просто на підлогу, щоб під час роботи Ваші коліна та лікті мали
правильне положення (зігнуті приблизно під прямим кутом).
Š Природньо покладіть руки на робочий стіл, щоб зап'ястя спиралися на нього.
Š Відрегулюйте кут/положення РК-панелі, щоб отримати оптимальний кут огляду.
Š Намагайтеся не користуватися портативним ПК там, де це незручно (наприклад, у
ліжку).
Š Портативний комп'ютер - це електричний пристрій. Будь ласка, поводьтеся обережно,
щоб уникнути травм.
3-20
Початок експлуатації
4
1. Розташуйте руки та ноги так, як це
найзручніше.
2. Відрегулюйте нахил та
1
2
розташування РК-панелі.
3. Відрегулюйте висоту столу.
4. Сидіть прямо і стежте за
правильною поставою.
3
1
5. Відрегулюйте висоту стільця.
5
Здорові робочі звички
Здорові робочі звички - це важливо, якщо Ви працюєте на портативному комп'ютері тривалий
час. Недотримання цих правил може викликати дискомфорт або проблеми зі здоров'ям. Будь
ласка, під час роботи пам'ятайте про такі поради.
Š Часто змінюйте положення тіла.
Š Регулярно робіть фізичні вправи та вправи на розтягнення.
Š Не забувайте робити перерви в роботі.
3-21
Початок експлуатації
Знайомство з клавіатурою
Цей портативний ПК оснащений клавіатурою з усіма функціями. Клавіатуру можна поділити на
чотири зони: Клавіші друкарської машинки, Курсорні клавіші, Клавіші з цифрами та
Функціональні клавіші.
Клавіші
друкарської
Клавіші з
цифрами
Курсорні клавіші/
Показана тут клавіатура
може відрізнятися від
Вашої залежно від країни,
де Ви придбали
портативний комп'ютер.
Функціональні
клавіші
3-22
Початок експлуатації
Клавіші друкарської машинки
Серед клавіш друкарської машинки, які забезпечують її основні функції, є декілька клавіш
спеціального призначення: [Ctrl,] [Alt,] та [Esc].
Коли натиснуті клавіші блокування, увімкнені відповідні світлодіоди на позначення їхнього
статусу:
„ Цифровий регістр: Натисніть клавішу цифрового регістру, щоб вмикати і вимикати
цифровий регістр. Коли активована ця функція, можна користуватися клавішами з
цифрами, які знаходяться серед клавіш клавіатури.
„ Верхній регістр: Натисніть клавішу верхнього регістру, щоб вмикати і вимикати верхній
регістр. Коли активовано цю функцію, Ви пишете лише великими літерами.
„ Блокування прокручення: Натисніть клавішу блокування прокручення, щоб вмикати і
вимикати блокування прокручення. Ця функція визначається індивідуальними програмами,
і звичайно використовується в DOS.
Клавіші з цифрами
Знайдіть на клавіатурі клавіші з цифрами і активуйте функцію цифрового регістру, щоб
користуватися клавішами з цифрами для введення чисел та виконання розрахунків.
3-23
Початок експлуатації
Клавіші курсора
Чотири клавіші курсора (зі стрілками) та клавіші [Home], [PgUp], [PgDn], [End]
використовуються для управління рухом курсора.
Пересуває курсор на одну позицію ліворуч.
Пересуває курсор на одну позицію праворуч.
Пересуває курсор на один рядок вгору.
Пересуває курсор на один рядок вниз.
Перейти на попередню сторінку.
Перейти на наступну сторінку.
Перейти на початок рядка (або документа).
+
Перейти на кінець рядка (або документа).
+
3-24
Початок експлуатації
Клавіша забою, клавіші [Ins] та[Del] в правому верхньому кутку застосовуються для
редагування.
Ця клавіша використовується в режимі машинопису для перемикання між
режимами «вставити» та «замінювати на нові символи».
Натиснітю цю клавішу, щоб видалити один символ праворуч від курсора і
пересунути наступний текст ліворуч на одну позицію.
Натиснітю цю клавішу, щоб видалити один символ ліворуч від курсора і
пересунути наступний текст ліворуч на одну позицію.
Функціональні клавіші
„ Клавіші Windows
На клавіатурі знаходяться клавіша логотипу Windows (
(
) та клавіша логотипу задачі
) . Вони використовуються для виконання специфічних функцій , таких як відкриття
стартового меню або запуску меню «гарячих викликів». Більше інформації про ці дві
клавіші Ви знайдете у керівництві до Windows або в файлах допомоги он-лайн.
„ Клавіша [Fn]
+
Перемикайте режим виходу дисплею між РК-екраном, зовнішнім
монітором або обома.
3-25
Початок експлуатації
Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
+
Зменшити яскравість РК-екран.
+
Зменшити яскравість РК-екрану.
+
Зменшує гучність вбудованих динаміків.
+
Збільшує гучність вбудованих динаміків.
+
Вимкнути функцію аудіо комп’ютера.
+
+
Перевести комп'ютер у режим очікування (залежно від конфігурації
системи).
3-26
Початок експлуатації
„ Кнопки швидкого запуску [Fn]
Використовуйте кнопки [Fn] на клавіатурі, щоб активувати специфічні задачі або
інструменти.
За допомогою цих кнопок швидкого виклику користувачі можуть ефективніше
працювати.
+
Cinema Pro
(Кіно Про)
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
F4, щоб запустити функцію Cinema Pro (Кіно Про).
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
натискайте кнопку F5, щоб по черзі перемикатися між
+
ECO Engine
(Двигун ЕКО)
(Енергозбереження)
різними режимами енергозбереження ECO Engine (Двигун
ЕКО) або вимкнути цю функцію.
Š Детальніша інформація про функцію управління живленням
ECO Engine (Двигун ЕКО) міститься у Главі 3 цього
керівництва.
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
+
Веб-камера
F6, щоб увімкнути веб-камеру. Натисніть знову, щоб
вимкнути його функцію.
3-27
Початок експлуатації
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім повторно
+
WLAN (WiFi)
натискайте кнопку F8, щоб по черзі вмикати або вимикати
функцію Бездротової LAN (WiFi).
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
+
Bluetooth
(додатково)
F9, щоб увімкнути функцію Bluetooth. Натисніть знову, щоб
вимкнути цю функцію.
Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn, а потім натисніть кнопку
F10, щоб увімкнути функцію 3G. Натисніть знову, щоб
+
3G
(додатково)
вимкнути його функцію.
Š Функція 3G є додатковою і підтримується залежно від
придбаної моделі. Якщо функція 3G не підтримується, її
кнопка недоступна.
3-28
Початок експлуатації
Знайомство із сенсорною панеллю
Сенсорна панель, інтегрована у Ваш портативний ПК - це вказівний пристрій, сумісний зі
стандартною мишею. Вона надає можливість управляти портативним ПК, вказуючи
розташування курсору на екрані та роблячи вибір двома її кнопками.
1. Зона пересування курсору
Це ділянка сенсорної панелі, чутлива до
натиску. Приклавши до неї пальця і
рухаючи ним, можна керувати
переміщенням курсора на екрані.
1
2. Права/Ліва кнопки
Працюють, як права та ліва кнопки миші.
2
Зображення сенсорної
панелі, показані тут, надані
лише для довідки і можуть
відрізнятися від тієї, що
знаходиться на
придбаному портативному
комп'ютері.
2
3-29
Початок експлуатації
Користування сенсорною панеллю
Прочитайте наступний опис, щоб дізнатися, як користуватися сенсорною панеллю:
„ Конфігурація сенсорної панелі
Вказівний пристрій можна пристосувати до власних потреб. Наприклад, якщо Ви - лівша,
можливо, Ви захочете обміняти між собою функції двох кнопок. Також можна змінювати
розмір, форму, швидкість та інші високотехнологічні характеристики курсора на екрані.
Щоб конфігурувати сенсорну панель, можна застосувати стандартний драйвер Microsoft
або IBM PS/2 в ОС Windows. Mouse Properties (Властивості миші) у Control Panel
(Контрольній панелі) надають можливість змінити конфігурацію.
„ Розташування та пересування
Прикладіть палець до сенсорної панелі (звичайно, пучку пальця), прямокутна панель
працюватиме як мініатюрна копія Вашого дисплею. Коли Ви пересуваєте пучку пальця по
панелі, курсор на екрані одночасно рухатиметься в тому ж напрямку. Коли палець
підходить до краю панелі, підійміть палець і прикладіть його до сенсорної панелі в тому
місці, звідки він може продовжити рух у потрібному напрямку.
„ Вказувати і клацати
Коли Ви пересунули курсор і поставили його на піктограму, пункт меню або команду, яку
Ви бажаєте виконати, просто злегка вдарте по сенсорній панелі або натисніть ліву кнопку,
щоб зробити вибір. Ця процедура, звана "вказувати і клацати", є основою роботи на
Вашому портативному комп'ютері. На відміну від традиційних вказівних пристроїв, таких
3-30
Початок експлуатації
як миша, вся сенсорна панель може працювати як ліва кнопка: кожен легкий удар по
сенсорній панелі відповідає натисненню на ліву кнопку. Двічі злегка вдарити по сенсорній
панелі трохи швидше, ніж звичайно, означає двічі клацнути кнопкою миші.
„ Перетягти і лишити
За допомогою «Перетягти і лишити» можна рухати файли або об’єкти на портативному
комп’ютері. Для цього розташуйте курсор на вибраному об’єкті і злегка двічі вдарте по
сенсорній панелі; після другого удару залишіть палець на сенсорній панелі. Тепер ви
можете перетягти предмет у потрібне місце рухом пальця по сенсорній панелі, після чого
підійміть палець з сенсорної панелі, щоб залишити предмет на місці. Інший спосіб:
натиснути і утримувати ліву кнопку, вибираючи об’єкт, після чого пересунути палець у
бажане місце; нарешті відпустити ліву кнопку, щоб закінчити операцію «Перетягнути та
відпустити».
1.
Пересувайте курсор,
ковзаючи пучкою пальця по
панелі.
2.
1
Зручно розмістіть зап'ястя
на робочому столі.
2
3-31
Початок експлуатації
Про жорсткий диск
Ваш портативний комп'ютер оснащений 2,5-дюймовим жорстким диском. Жорсткий диск - це
пристрій пам'яті, з набагато більшою швидкістю та більшим обсягом, ніж інші пристрої пам'яті,
такі як дискети або компакт-диски. Він звичайно використовується для інсталяції ОС та задач
ПЗ.
Щоб уникнути несподіваної втрати даних у системі, будь ласка, регулярно робіть резервну
копію важливих файлів.
Не вимикайте портативний комп'ютер, коли увімкнений світлодіод звертання до жорсткого
диску.
Не виймайте і не інсталюйте жорсткий диск, коли портативний ПК увімкнений. Замінювати
жорсткий диск може лише авторизований розповсюджувач або представник служби
підтримки.
3-32
Початок експлуатації
Користування оптичним запам’ятовуючим пристроєм
Портативний комп’ютер оснащено оптичним запам’ятовуючим пристроєм. Модель пристрою,
встановленого на Ваш портативний ПК, залежить від придбаної Вами моделі.
„ DVD Super Multi: Пристрій надає можливість читати DVD та компакт-диски та записувати
дані у форматі компакт-диску.
„ Blu-ray: Це оптичний диск великого обсягу, який містить 4,5 години відео високої чіткості
(HD) на односторонньому одношаровому диску обсягом у 25 гігабайт. Blu-ray підтримує
більш високотехнологічні алгоритми кодування (кодеки) H.264 та VC-1, так само, як і
MPEG-2, який використовується для DVD. Також підтримує 1080р – найвищу чіткість
HDTV (телебачення високої чіткості).
3-33
Початок експлуатації
Вставлення диску
Наступні інструкції описують основну
процедуру роботи з оптичним дисководом:
1.
2
Переконайтеся, що портативний
комп'ютер увімкнено.
3
2.
Натисніть кнопку вивільнення на
панелі, і частково виїде лоток диску.
3.
4
Легким рухом витягніть лоток
повністю назовні.
1.
Перед тим, як
4.
Вкладіть диск до лотка маркуванням
закрити лоток,
вгору. Злегка натисніть на центр
переконайтеся, що
диска, щоб закріпити його на місці.
диск правильно
5
вставлений і
закріплений у лотку.
2.
Не лишайте лоток
дисководу відкритим.
5.
Просуньте лоток назад до дисководу.
3-34
Початок експлуатації
Як виймати диск
Виконуйте інструкції, щоб вийняти диск з
6
оптичного дисковода:
6.
Натисніть кнопку вивільнення на
панелі, і лоток дисководу частково
виїде назовні.
7.
7
Легким рухом витягніть лоток
повністю назовні.
8
8.
Тримайте диск за краї і підійміть його
з лотка.
9.
Просуньте лоток назад до дисководу.
9
3-35
Початок експлуатації
Підключення зовнішніх пристроїв
Порти І/О (входу/виходу) на портативному комп'ютері надають можливості підключити
периферійні пристрої. Всі пристрої, вказані у списку, наведені лише як приклад.
Підключення периферійних пристроїв
Підключення пристроїв USB
Цей портативний комп'ютер має порти USB для підключення різних пристроїв USB, таких як
миша, клавіатура, цифровий фотоапарат, веб-камера, принтер, зовнішній оптичний дисковод
тощо. Щоб підключити ці пристрої, спочатку інсталюйте драйвери для кожного пристрою (якщо
це необхідно), а потім підключайте пристрій до портативного комп'ютера. Цей портативний
комп’ютер здатний автоматично визначати інстальовані пристрої USB. Якщо пристрої не
визначено, будь ласка, додавайте нові пристрої вручну, перейшовши до Start Menu / Control
Panel / Add Hardware (Стартове меню / Контрольна панель / Додати апаратне
забезпечення).
Зображені пристрої
можуть відрізнятися від
справжніх пристроїв, які
має користувач.
3-36
Початок експлуатації
Підключення зовнішніх пристроїв показу
Портативний комп’ютер надає порт VGA для підключення більшого дисплею з вищою чіткістю.
15-контактний D-sub порт VGA надає користувачам можливість пікдлючати зовнішній монітор
або інший стандартний VGA-сумісний пристрій (такий як проектор), щоб отримати кращу
якість зображення на дисплеї ПК.
3-37
Початок експлуатації
Портативний комп'ютер має порт HDMI для підключення більшого дисплею з вищою чіткістю.
HDMI (Інтерфейс мультимедія високої чіткості) – це новий стандарт інтерфейсу для ПК,
дисплеїв та побутової електроніки, який підтримує стандартне та підсилене відео та відео
високої чіткості, а також багатоканальне цифрове аудіо на єдиному кабелі.
Щоб підключити зовнішній дисплей, переконайтеся, що і портативний комп’ютер, і зовнішній
дисплей вимкнені з джерела живлення, після чого підключайте дисплей до комп’ютера.
Коли дисплей підключений до портативного комп'ютера, увімкніть його живлення, і зовнішній
дисплей відгукнеться за замовчанням. Якщо цього не відбудеться, режим дисплею можна
увімкнути, натиснувши [Fn]+[F2]. Інший спосіб – змінити режим дисплею, зробивши
конфігурацію налаштувань у Display Properties (Властивості дисплею) в операційній
системі Windows.
3-38
Початок експлуатації
Підключення зовнішнього жорсткого диску SATA
Сполучувач E-SATA надає можливість підключити зовнішній жорсткий диск Serial ATA.
Користувачі тепер можуть користуватися екранованим кабелем поза портативним ПК, щоб
скористатися всіма перевагами для пам'яті, які надає SATA.
Інтерфейс стандарту E-SATA підтримує технологію "вмикай та працюй", так що Ви можете
підключати і відключати пристрої E-SATA, не вимикаючи портативний комп'ютер.
Щоб підключити жорсткий диск E-SATA, просто підключіть кабель пристрою до сполучувача
E-SATA на портативному комп'ютері.
3-39
Початок експлуатації
Підключення пристроїв зв'язку
Користування LAN
Сполучувач RJ-45 на портативному компютері надає можливість підключення пристроїв LAN
(локальної мережі), таких як хаб, перемикач або шлюз, щоб побудувати мережеве
підключення.
Детальніше про підключення до LAN Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або
в мережевого адміністратора.
3-40
Початок експлуатації
Підключення до WLAN (підтримується додатково)
Цей портативний комп'ютер оснащений модулем бездротової LAN, який надає користувачам
можливість швидко передавати дані за стандартом IEEE 802.11 для бездоротової LAN. Це дає
користувачам можливість пересуватися в межах зони прийому і лишатися підключеними до
мережі.
Використовуючи технологію криптографічного захисту 64-біт/128-біт Захисту даних,
еквівалентному дротовому (WEP) та особливу характеристику захисту входу Wi-Fi, додаткова
вбудована бездротова LAN надає ефективне та надійніше рішення для бездротового зв'язку.
Детальніше про підключення до WLAN Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем
або в мережевого адміністратора.
(Модем)
(Точка доступу)
(Маршрутизатор)
3-41
Початок експлуатації
Підключення Bluetooth (підтримується додатково)
Портативний комп'ютер оснащений модулем Bluetooth, який надає користувачам можливість
підключати до портативного комп'ютера різні пристрої Bluetooth. Bluetooth надає можливість
підключення та обміну інформацією між такими пристроями як мобільні телефони,
персональні комп’ютери, принтери, приймачі GPS, КПК, цифрові фотоапарати і консолі
відеоігор через надійний, непатентований глобально, Виробничий, Науковий і Медичний (ISM)
короткохвильовий діапазон 2,4 ГГц.
Детальніше про користування Bluetooth Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем
або в мережевого адміністратора.
(Пристрій BlueTooth)
3-42
Початок експлуатації
Заміна та поновлення компонентів
Зверніть увагу на те, що пам'ять, жорсткий диск, модуль бездротової LAN / Bluetooth та
акумуляторний відсік, попередньо інстальовані на придбаний користувачами виріб, можна
поновити або замінити на вимогу користувачів залежно від придбаних користувачами
моделей.
5
4
2
1
3
3-43
Початок експлуатації
Цей портативний компютер оснащений потужним літій-іонним
1
акумуляторним відсіком, який користувачі можуть самостійно.
Щоб дізнатися детальніше, як замінити акумуляторний відсік,
будь ласка, див. розділ «Живлення від акумулятора».
Цей портативний компютер оснащений модулем WLAN/
2
Bluetooth, і модуль можна поновити або замінити в
авторизованого розповсюджувача або в сервісному центрі.
Цей портативний компютер оснащений жорстким диском, і
3
його можна поновити або замінити в авторизованого
розповсюджувача або в сервісному центрі.
Можна встановити додатковий модуль пам’яті в
4
авторизованого розповсюджувача або у сервісному центрі,
щоб підсилити робочі характеристики портативного
комп’ютера, залежно від обмежень технічних характеристик.
3-44
Початок експлуатації
Портативний комп’ютер оснащений жорстким диском. Цей
5
пристрій пам’яті може бути поновлений або замінений
авторизованим розповсюджувачем або сервісним
центром.
Щоб дізнатися більше про обмеження поновлення, див. подані в Керівництві користувача
технічні характеристики. По подальшу інформацію про придбаний користувачами виріб, будь
ласка, звертайтеся до місцевого розповсюджувача.
Не намагайтеся поновити або замінити будь-які компоненти виробу, якщо Ви не є
авторизованим дилером або представником сервісного центру, через те, що це може
призвести до скасування гарантії. Наполегливо радимо звертатися до авторизованого
розповсюджувача або сервісного центру щодо будь-яких поновлень або замін.
ГЛАВА 4
Налаштування BIOS-у
4-2
Налаштування
BIOS-у
Про налаштування BIOS-у
Коли використовувати налаштування BIOS-у?
Запуск налаштування BIOS-у може знадобитися тоді, коли:
Š
Під час завантаження системи з’являється повідомлення про помилку і вимога
Š
Ви бажаєте змінити налаштування за замовчуванням на налаштовані властивості.
Š
Ви бажаєте перезавантажити налаштування BIOS-у за замовчуванням.
запустити SETUP (Налаштування).
Як запустити налаштування BIOS-у?
Щоб запустити утиліту налаштування BIOS-у, увімкніть портативний комп’ютер і натисніть
клавішу [Del] під час процедури POST.
Якщо повідомлення зникне раніше, ніж ви відреагуєте на нього, і ви все одно бажаєте увійти
до налаштувань, перестартуйте систему, вимкнувши та знову увімкнувши її, або одночасно
натисніть клавіші [Ctrl]+[Alt]+[Delete], щоб перестартувати комп’ютер.
Скріншоти та опції налаштування у цій главі подані для загальної інформації. Фактичні
зображення та опції вашого портативного комп’ютера можуть відрізнятися через поновлення
BIOS-у.
4-3
Налаштування
BIOS-у
Клавіші керування
В сервісній програмі налаштування BIOS-у курсором можна управляти тільки з клавіатури.
Натисніть клавішу лівої стрілки,
Натисніть клавішу правої
щоб вибрати один заголовок
стрілки, щоб вибрати один
меню.
заголовок меню.
Натисніть клавішу стрілки вгору,
Натисніть клавішу стрілку вниз,
щоб вибрати один пункт під
щоб вибрати один пункт під
заголовком меню.
заголовком меню.
Збільшити задане значення або внести зміни.
+
Зменшити задане значення або внести зміни.
1) Відкрити обраний пункт, щоб змінити опції налаштування.
2) Там, де це можливо, викликає підменю.
В окремих пунктах натисніть цю клавішу, щоб змінити поле
налаштування.
Викликає екран-підказку з інформацією про клавіші керування.
1) Виводить з сервісної програми налаштування BIOS-у.
2) Повертає до попереднього екрану у підменю.
4-4
Налаштування
BIOS-у
Меню налаштування BIOS-у
Коли ви увійдете в утиліту налаштування BIOS-у, на екрані з’явиться головне меню. Виберіть
ярлики, щоб увійти до інших меню.
Main Menu (Головне меню)
Показує загальну інформацію про систему: версія BIOS-у, характеристики
центрального процесора, обсяг пам’яті та налаштування часу і дати
системи.
Advanced Menu (Високотехнологічне меню)
Відрегулюйте такі технологічні налаштування портативного комп'ютера як
рівень 0 RAID, енергоспоживання, пристрої USB/ PCI, щоб отримати вищі
робочі характеристики.
Boot Menu (Меню завантаження)
Встановіть тип і послідовність завантаження.
Security Menu (Меню безпеки)
Встановіть або очистіть налаштування пароля керівника або користувача.
Пункти меню BIOS та
зображення, показані
Save & Exit Menu (Зберегти та вийти з меню)
тут, наведені лише для
Зберегти або відмінити зміни перш ніж вийти з меню налаштування
довідки.
BIOS-у.
4-5
Налаштування
BIOS-у
Main Menu (Головне меню)
Š
System Date (Дата системи)
Дана функція надає можливість встановити дату системи. Формат
дати: [день тижня: місяць: дата: рік].
Day (День тижня)
День тижня, від понеділка до неділі, який
визначається BIOS-ом (лише для читання).
Š
Month (Місяць)
Місяць від 01 (січень) до 12 (грудень).
Date (Дата)
Дата від 01 до 31.
Year (Рік)
Користувачі можуть змінювати рік.
System Time (Час системи)
Дана функція надає можливість встановити час системи. Годинник
системи працюватиме незалежно від того, чи перейде ПК в режим
очікування, чи буде вимкнений. Формат часу [година: хвилина:
секунда].
Š
SATA Information (Інформація SATA)
Показує типи пристроїв SATA, встановлених на портативний комп’ютер.
Натисніть [Enter] (Введення), щоб викликати вікно з докладною
інформацією про пристрій, включаючи назву пристрою, продавця,
режими логічної адресації блоків, програмованого
введення-виведення та більше.
4-6
Налаштування
BIOS-у
Š
System Information (Системна інформація)
Надає інформацію про апаратне забезпечення, процесор і системну
пам'ять.
4-7
Налаштування
BIOS-у
Advanced Menu (Високотехнологічне меню)
Š
Intel(R) SpeedStep(tm)
Надає можливість вмикати та вимикати технологію Intel SpeedStep.
Коли встановлений режим Disabled (Вимкнено), система завжди
працює в режимі енергозбереження. Якщо ви бажаєте оптимізувати
процесор, встановіть Enabled (Увімкнено), так що швидкість
процесора контролюватиметься використанням операційної системи
та задач. Опції налаштування: Enabled (увімкнено) та Disabled
(вимкнено).
Š
SATA Mode Selection (Вибір режиму SATA)
Цим пунктом змінюйте режим SATA. Опції налаштування: IDE, AHCI та
RAID.
Š
PCI Latency Timer (Таймер часу очікування для шини PCI)
Цей пункт контролює, як довго кожен пристрій РСІ може утримувати
шину, перш ніж інша стане на її місце. Встановлений на вищі показники,
кожен пристрій РСІ може проводити передачі довше, і таким чином
підвищити ефективність РСІ-діапазону.
Для кращої роботи РСІ слід встановити цей пункт на вищі значення.
Опції налаштування: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, та 248.
4-8
Налаштування
BIOS-у
Š
iCharger Function (Функція iCharger)
Цей портативний комп'ютер підтримує функцію iCharger. "iCharger" - це
задача, яка визначає, чи підключений iPad. Нею можна користуватися,
щоб заряджати iPad в ОС Windows.
Š
System Performance (Робочі характеристики системи)
Виберіть цей пункт, щоб підсилити робочі характеристики системи.
Š
USB Configuration (Конфігурація USB)
Виберіть цей пункт, щоб увійти до під-меню:
-- Legacy USB Support (Підтримка попередніх стандартів USB)
Вибір Enabled (Увімкнено) надає користувачам можливість
використовувати пристрої USB, такі, як миша, клавіатура,
портативний диск у системі DOS; або надає можливість
завантажити систему з пристрою USB. Опції налаштування:
Enabled (Увімкнено), Disabled (Вимкнено) та Auto (Авто).
4-9
Налаштування
BIOS-у
Boot Menu (Меню завантаження)
Š
Set Boot Priority (Встановити приорітет первинного завантаження)
Здійсніть конфігурацію налаштувань під час завантаження системи.
Š
Boot Option #1, #2, #3, #4 (Опція завантаження № 1, № 2, № 3, № 4)
Пункти надають можливість встановити послідовність пристроїв
завантаження, де BIOS намагається завантажити операційну систему
диску.
4-10
Налаштування
BIOS-у
Security Menu (Меню безпеки)
Š
Supervisor Password / User Password (Пароль керівника / Пароль
користувача)
Коли вибрана цей об’єкт, з’являється вікно повідомлення або
наведений нижче екран:
Enter New Password
Наберіть пароль, який складатиметься із максимум двадцяти символів,
і натисніть [Enter]. Набраний пароль замінить всі попередні паролі з
пам’яті CMOS. Ви також можете натиснути клавішу [ESC], щоб
відмовитись від налаштування нового пароля.
Коли встановлено Supervisor Password (Пароль керівника), до меню
буде додано нові пункти User Password (Пароль користувача) та
Password Check (Перевірка паролю).
Виберіть User Password (Пароль користувача), щоб встановити або
скасувати пароль.
Зверніть увагу на те, що поле Supervisor Password (Пароль
керівника) надає користувачеві можливість увійти та змінити
налаштування сервісної програми налаштування BIOS-у, тоді як поле
User Password (Пароль користувача) лише надає користувачеві
можливість увійти до сервісної програми налаштування BIOS-у, проте
не дає права вносити зміни.
4-11
Налаштування
BIOS-у
Пункт Password Check (Перевірка паролю) використовується для
визначення типу паролю, що застосовується для захисту BIOS-у.
Налаштування описані нижче:
Setup
(Налаштування)
Необхідний пароль тільки коли користувачі
намагаються отримати доступ до сервісної
програми налаштування BIOS-у.
Необхідний пароль завжди, коли запускається
Always (Завжди)
портативний комп’ютер, або коли користувачі
намагаються отримати доступ до сервісної
програми налаштування BIOS-у.
Щоб очистити встановлений Supervisor Password/ User Password
(Пароль керівника/ Пароль користувача), просто натисніть [Enter] у
полі Supervisor Password/ User Password (Пароль керівника/
Пароль користувача), коли Вам підказано ввести пароль. Зверніть
увагу, що коли пароль керівника очищений, пароль користувача також
буде очищено. З’явиться вікно повідомлення, підтверджуючи, що
пароль було відключено. Коли пароль відключено, система
завантажиться, і ви зможете увійти до Налаштувань без жодного
паролю.
4-12
Налаштування
BIOS-у
Save & Exit Menu (Зберегти та вийти з меню)
Š
Save Changes and Reset (Зберегти зміни та Скинути)
Збережіть зроблені зміни і виконайте скинення на пристрої.
Š
Discard Changes and Exit (Відхилити зміни та вийти)
Проігнорувати попередню конфігурацію та вийти з утиліти
налаштування BIOS.
Š
Load Setup Defaults (Завантажити налаштування за
замовчуванням)
Виберіть цей пункт, щоб завантажити налаштування за замовчанням.
4-13
Налаштування
BIOS-у
Знайомство з рівнем 0 RAID (підтримується додатково)
Рівень 0 RAID звичайно використовується для підвищення робочих характеристик. Він
рівномірно розподіляє дані на два або більше диски без залишку. Це надає можливість
одному з дисків читати дані, а іншому в цей час шукати і читати наступний блок.
ПРИМІТКА: Рівень 0 RAID можна створити з дисками різного розміру, проте обсяг пам'яті,
який буде додано від кожного диску, обмежений розміром найменшого диску.
УВАГА: Рівень 0 RAID не надає надлишку. Таким чином несправність одного диску
призводить до втрати всіх даних. Від цього може захистити регулярне створення
резервної копії.
Функція RAID може
додатково
підтримуватися
моделлю.
4-14
Налаштування
BIOS-у
Налаштування RAID0
Цей розділ допоможе користувачам встановити Рівень 0 RAID для підвищення робочих
характеристик. Функція рівномірно розподіляє дані на два або більше диски без залишку.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Boot
Advanced
Intel(R) SpeedStep(tm)
SATA Mode Selection
PCI Latency Timer
Security
Save & Exit
[Enabled]
[RAID]
[32 PCI Bus Clocks]
Š
Determines how
SATA
Controller(s)
operate.
Advance (Високотехнологічні). З'являться пункти IDE, AHCI та RAID. У
тимчасовому меню виберіть пункт «RAID».
USB Configuration
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized
Defaults
F10: Save ESC:
Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Main
Main
Atpio
Setup Utility -Boot
Copyright (C)Security
2007 American
Megatrends,
Advanced
Save
& Exit Inc.
Advanced
Увійдіть до поля «SATA Mode Selection» (Вибір режиму SATA) на панелі
Security
Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes
Change Supervisor Password
Load Setup Defaults
Boot
Exit
Reset the system after saving
the changes.
:Select Screen
:Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit
Version 2.00.1201. Copyright (C) 2009 American Megatrends, Inc.
Š
Виберіть поле «Exit & Save Changes» (Вийти і зберігти зміни) в меню
Save & Exit (Зберегти і вийти), щоб вийти з налаштування BIOS-у.
4-15
Налаштування
BIOS-у
Створення обсягу RAID
Щоб створити обсяг RAID, виконайте кроки нижче:
1. Перезавантажуючи під час POST, ВИ
побачите наступне повідомлення.
Після цього натисніть <CTRL-I> , щоб
увійти до утиліти конфігурації.
1
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 9.5.0.1037
Copyright(C) 2003-06 Intel Corporation, All Rights Reserved.
0
Volume0
RAID0(Stripe)
128KB
931.5GB
Physical Devices:
Port Device Model
Serial #
4
WDC WD5000BEVT-2 WD-WXBA8929596
5
WDC WD5000BEVT-2 WD-WXB0A8979170
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...
2
2. Увійдіть до Головного екрану Intel
Rapid Storage Technology (Технологія
швидкісного зберігання Intel).
Виберіть «Create RAID Volume»
Знадобляться ОБИДВА
(Створити обсяг RAID), а потім
жорсткі диски на
натисніть ВВЕДЕННЯ.
портативному
комп'ютері, щоб можна
було успішно створити
обсяг RAID0.
Yes
Size
Type/Status(Vol ID)
465.7GB
465.7
4-16
Налаштування
BIOS-у
3. Праворуч зявиться меню Create
Volume (Створення обсягу).
3
Натискаючи на ВВЕДЕННЯ можна
перемикатися між різними полями.
Визначіть назву обсягу
Name (Назва)
RAID. За замовчанням:
Обсяг 0
RAID Level
(Рівень RAID)
Disks (Диски)
Stripe Size
(Розмір ділянки)
Capacity (Обсяг)
Sync
(Синхронізація)
RAID0 (ділянка)
Зараз недоступні
Регулюється
Регулюється
Зараз недоступні
4. Натисніть Введення, коли буде
підтвердження.
4
4-17
Налаштування
BIOS-у
5. Повідомлення підказує підтвердити
створення обсягу RAID. Натисніть
5
«Y», щоб продовжити.
6. Інформація RAID, показана на
наступному екрані, позначає успішну
роботу.
6
4-18
Налаштування
BIOS-у
7. Виберіть ESC, щоб вийти, і натисніть
Y, щоб підтвердити.
Насамкінець перестартуйте
7
компютер, щоб завершити
налаштування RAID 0.
УВАГА: Якщо Ви бажаєте користуватися AHCI або RAID, активуйте один з цих
пунктів інструменту BIOS PLUS Intel Rapid Storage Technology (Технологія
швидкісного зберігання BIOS PLUS Intel) PRIOR (ПЕРЕД) інсталяцією ОС. У
протилежному випадку на екрані з'являться повідомлення про помилку.
4-19
Налаштування
BIOS-у
Видалення обсягу RAID
Щоб видалити обсяг RAID, виконайте
кроки нижче:
1.
1
Виберіть поле «Delete RAID
Volume» (Видалити обсяг RAID).
ОБЕРЕЖНО: Коли буде видалено
обсяг RAID, дані, які в ньому
зберігалися, будуть втрачені. Це
означає, що пізніше знадобиться
переінсталяція ОС.
2
2.
Виберіть обсяг, який бажаєте
видалити, і натисніть DEL
(Видалити).
4-20
Налаштування
BIOS-у
3.
На підтвердження видалення обсягу
RAID з'явиться екран. Натисніть «Y»,
щоб видалити цей обсяг.
3
4-21
Налаштування
BIOS-у
Можливий сценарій помилки:
Якщо натиснути CTRL+I, маючи лише жорсткий диск у системі, наслідком може бути одне
з двох:
Š
NO FUNCTION (Не функціонує) через
те, що ще не створено обсяг RAID. Не
зявиться інструмент Intel Rapid
Storage Technology.
Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - 9.5.0.1037
Copyright(C) 2003-06 Intel Corporation, All Rights Reserved.
0
Volume0
RAID0(Stripe)
128KB
Physical Devices:
Port Device Model
Serial #
4
WDC WD6400BEVT-2 WD-WXG0A99W5214
Press <CTRL-I> to enter Configuration Utility...
Š
Один з жорстких дисків буде
видалено після створення обсягу
RAID.
1.1TB
No
Size
Type/Status(Vol ID)
596.1GB Member Disk(0)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement