MSI Cubi 5 10M BUSINESS & PRODUCTIVITY PC Brugervejledning

MSI Cubi 5 10M BUSINESS & PRODUCTIVITY PC Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Bærbar
datamaskin
Bruksanvisning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.
Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell
opplevelsei bruk av bærbare datamaskiner.
Vi er stolte av å kunne fortelle våre brukere at
denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og
kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye.
hvis deler mangler eller er skadet.
sende enheten i fremtiden.
Kontakt forhandleren med en gang
Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartguide
y Høykapasitets Li-ion batteri
y Batterieliminator og nettstrømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen, drivere, verktøy, en valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler.
Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den.
Vær oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere
fra den modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Figurene her er kun for referanse.
3
Innledning
1.
Webkamera
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
2.
Intern mikrofon
Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.
3.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
4.
Strømbryter / Strømlampe / GPU-moduslampe
På-/avknapp
Š
Trykk på på-/avknappen for å slå PÅ og AV strømmen til
datamaskinen.
Š
Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
Strømlampe / GPU-moduslampe
Š
Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått
på, og UMA GPU-modus er valgt.
5.
Š
Lyser gult når diskret GPU-modus er valgt.
Š
Lampen slukkes når datamaskinen slås av.
Hurtigstartsknapper
Trykk på hurtigstartsknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet.
De følgende hurtigstartskappene fungerer bare i operativsystemet når SCM-applikasjonen
er installert.
SCMr-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at
den er enkel og praktisk å bruke.
Det anbefales på det sterkeste at du installerer
SCM-applikasjonen.
Š
Trykk på denne knappen for å løse ut plateskuffen i den
optiske stasjonen.
Š
Legg merke til: ODD-utløsningsbryteren fungerer
under et rent DOS-system.
I et operativsystem der
SCM-applikasjonen ikke er installert, vil
ODD Eject (Utløsing
av optisk stasjon)
utløsingsknappen imidlertid ikke fungere.
I et slkt tilfelle, kan brukere høyreklikke den optiske
stasjonen under "Min datamaskin" og velge "Løs ut" for
å åpne CD-luken.
4
Š
Trykk på denne knappen for å slå skjermen av for å
spare strøm.
Display Off
(Skjerm av)
Š
Trykk på denne knappen for å åpne strømalternativer
for valg av strømplan.
TurboBattery+
(Turbobatteri)
Š
Trykk på denne knappen for å aktivere
SCM-applikasjonen.
Device Key
(Enhetsnøkkel)
Š
Trykk denne bryteren for å starte Trådløst
LAN-funksjonen.
WLAN (WiFi)
6.
Styreplate
Dette er datamaskinens pekeenhet.
7.
Styreplate-bryter
Trykk på denne knappen for å aktivere eller deaktivere touchpad-funksjonen.
Styreplateindikatoren, dersom en slik finnes, blir større når styreplatefunksjonen
deaktiveres.
8.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i
full størrelse.
Hurtigstartknapper [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller verktøyene.
Ved hjelp av disse hurtigstartsknappene kan man arbeide mer effektivt.
+
Brukerdefinert
eller
Windows-søk
(valgfritt)
Š
Trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter F4 for å
starte den Brukerdefinerte applikasjonen.
Š
Eller, trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter
F4-bryteren for å starte Windows Søk-funksjonen.
5
Innledning
Š
+
Trykk på og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter
F5-knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
strømsparingsmodusene levert av ECO Engine
(ØKO-motoren), eller for å skru funksjonen av.
Š
Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på
F6-knappen for å slå på Webkamera funksjonen. Trykk
+
en gang til for å slå den av.
Webkamera
Š
Trykk på og hold inne Fn knappen og trykk deretter flere
ganger på F10-knappen for å slå Flymodus henholdsvis
på og av.
Š
+
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
Š
Flymodus
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på
skrivebordet for å kontrollere enhetens status.
Š
For å aktivere WLAN eller Bluetooth-funksjonen kan du se
instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8”.
6
Datamaskinen sett forfra
1. LED-statusindikator
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker blått når systemet bruker harddiskstasjonen eller den
optiske stasjonen.
Bluetooth
Š
Lampen for Bluetooth lyser blått når Bluetooth-funksjonen er
aktivert.
Š
Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sørg for at denne
Š
Merk: Avhengig av modellen brukeren kjøper, kan det hende
LED-indikatoren slukkes når du er ombord.
Bluetooth
at Bluetoothfunksjonen støttes som valgfritt ekstrautstyr.
Š
Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale
forhandleren.
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Lampen for Trådløst LAN lyser blått nårTrådløs LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
WLAN (WiFi)
Š
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell
du har kjøpt.
Š
Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse
LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.
Š
Hvis du vil aktivere eller deaktivere WLAN- eller Bluetooth-funksjonen i Windows
8-operativsystemet, se instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8”.
7
Innledning
Š
Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling
hvis nødvendig.
Batteristatus
Š
Lyser blått når batteriet lades opp.
Š
Lyser ravgult når batterinivået er lavt.
Š
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, i
slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.
Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som
det som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
Caps Lock: Lyser blått når Caps Lock er aktivert.
Num Lock: Lyser blått når Num Lock funksjonen er aktivert.
Dvaletilstand
Š
Blinker blått når systemet er i dvalemodus.
Š
LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
2. Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjøpt.
Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon,
og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
3. Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
8
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet.
Den faktiske enheten som
er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
2.
VGA-port
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard
VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
3.
USB 2.0-port
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
4.
RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
9
Innledning
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Kensington sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.
Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet.
3.
IKKE blokker viften.
USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere
fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
4.
Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
5.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
10
6.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Mikrofon
Š
Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
Hodetelefoner
Š
En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.
11
Innledning
Datamaskinen sett fra baksiden
1.
Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC-adapteren ikke er koblet
til.
12
Sett fra undersiden
1.
Knappfor frigjøring av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken.
Skyv på
den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.
2.
Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
3.
Knapp for å låse/låse opp batteriet
Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon.
Så snart bryteren er skjøvet
over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.
4.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet.
IKKE blokker viften.
13
Innledning
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
område.
De faktiske produktene som selges varierer etter
Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
382,9 (B) x 249,2 (D) x 39,5 (H) mm
Vekt
2,4 kg (med 6-cellers batteri)
CPU
Socket
946 pinner, rPGA
Prosessortype
Intel® Shark Bay Haswell
Understøttet prosessor
Intel® Quad/ Dual-Core-prosessor
L3 Cache
Opp til 8MB (Basert på CPU)
Kjernebrikke
PCH
Intel® Lynx Point (HM8-serien)
Minne
Teknologi
DDR3L 1600 MHz
Minne
DDR3L SO-DIMM X 2 spor
4G/8G DDR3L SDRAM
Maksimalt
Opp til 16 GB
Strøm
AC/DC-adapter (1)
65 W, 19 V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Effekt: 19 V
3,42 A
AC/DC-adapter (2)
90W, 19 V
(valgfritt)
Strømforsyning: 100~240V, 1,5A~2,0A, 50~60Hz
Effekt: 19 V
4,74 A
Batteritype
6-celler/ 9-celler (valgfritt)
RTC-battery
Ja
14
Lagring (Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
Harddiskens
2,5” HDD
formfaktor
Optisk diskenhet
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
I/U Port
Skjerm (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 2 (USB 3.0)
x 1 (USB 2.0)
Mik. inn / Linje inn
x1
Hodetelefon-ut
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SD)
De støttede minnekortene kan variere uten varsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/100/1000 Ethernet
Trådløst LAN
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Bluetooth
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Skjerm
LCD-type
15,6" LED-panel
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk
Diskret/ UMA (Valgfritt)
Med støtte for NVIDIA Optimus-teknologi
CRT-utgang
Støttes
HDMI-utgang
Støttes
15
Innledning
Lyd
Lydkontroller
Realtek® ALC269
Intern høyttaler
x2
Lydvolum
Juster med volumknapp, K/B-hurtigtast og SW
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart
Annet
Kompatibilitet
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
16
Trådløs aktivering for Windows 8
1.
Finn “Innstillinger”-ikonet på skrivebordet og klikk på det.
2.
Gå inn på “PC-innstillinger”-hovedsiden ved å klikke på “Endre PC-innstillinger.”
3.
Fold ut valget “Trådløse enheter” under “Trådløs”.
4.
Sørg for at Flymodus er satt til AV her.
5.
Slå WLAN eller Bluetooth-funksjonen på/av ved å skyve funksjonsbryterbar.
Se i Status-LED å kontrollere enhetens status.
1. Når Flymodus er satt til PÅ, vil funksjonen WLAN
og Bluetooth deaktiveres med det samme.
2. Informasjonen her er kun for referanseformål og
kan variere uten forvarsel.
17
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement