MSI PRO 22XT 10M ALL-IN-ONE PC Owner's Manual

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

MSI PRO 22XT 10M ALL-IN-ONE PC Owner's Manual | Manualzz

Gaming 24 Series

Univerzális (All-in-One) PC

MS-AE6C rendszer

ii

TARTALOM

Szerzői jogi megjegyzés �����������������������������������������������������������������������������������������iii

Védjegyek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Átdolgozás ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Bővítés és garancia ������������������������������������������������������������������������������������������������� iv

Pótalkatrész beszerzése ����������������������������������������������������������������������������������������� iv

Műszaki támogatás ������������������������������������������������������������������������������������������������� iv

Környezetkímélő termékek tulajdonságai ��������������������������������������������������������������� iv

Környezetvédelmi programok ��������������������������������������������������������������������������������� v

Vegyi anyagokról szóló információ �������������������������������������������������������������������������� v

Akkumulátokról szóló információ ����������������������������������������������������������������������������� v

Biztonsági utasítások ���������������������������������������������������������������������������������������������� vi

CE-megfelelőség ��������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat ��������������������������������� viii

WEEE-nyilatkozat ������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Általános áttekintés ........................................... 1-1

A csomag tartalma ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

A rendszer áttekintése ����������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Alkatrészek cseréje és bővítése ��������������������������������������������������������������������������� 1-9

2.

Első lépések

....................................................... 2-1

Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz ����������������������������������������� 2-2

A hardver üzembe helyezése ������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3.

Rendszerműveletek

............................................ 3-1

Energiagazdálkodás ��������������������������������������������������������������������������������������������� 3-2

Hálózati csatlakozás (Windows 7) ����������������������������������������������������������������������� 3-4

Hálózati csatlakozás (Windows 8.x) ��������������������������������������������������������������������� 3-7

Rendszer-visszaállítás (Windows 7) ������������������������������������������������������������������ 3-10

Rendszer-visszaállítás (Windows 8.x) ��������������������������������������������������������������� 3-20

A. Hibaelhárítás ......................................................A-1

Előszó

Szerzői jogi megjegyzés

A dokumentum tartalma a MICRO-STAR INTERNATIONAL szellemi tulajdona. A dokumentumban szereplő információ pontosságát gondosan ellenőriztük, azonban a tartalom helyességre vonatkozóan nincsen garancia. A termékeink folyamatos fejlesztésen esnek át és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzünk.

Védjegyek

Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.

Átdolgozás

Átdolgozás

V1�0

Dátum

2015/02 iii

iv

Bővítés és garancia

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők. A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Nyomatékosan azt javasoljuk, hogy bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy szervizzel.

Pótalkatrész beszerzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően kivonhatták a forgalomból.

A cserealkatrészek beszerzésére vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a http://www.msi.com/support/ weboldalon keresztül.

Műszaki támogatás

Ha probléma merülne fel a rendszerrel kapcsolatban és a felhasználói útmutató nem tartalmaz megoldást rá, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a hely forgalmazóval. Más megoldásként próbálja a következőket további iránymutatásért.

Látogassa meg az MSI weboldalát, ahol megtalálhatja a műszaki útmutatót, a BIOSfrissítéseket, illesztőprogram-frissítéseket és egyéb információkat: http://www.msi.com/ support/

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban

A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata

Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható

Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való

ösztönzés

Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően

Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Előszó

Környezetvédelmi programok

A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.

Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.

Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az

MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.

Továbbá a [email protected] címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével, újrahasznosításával

és szétszerelésével kapcsolatos információkért.

Vegyi anyagokról szóló információ

Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő oldalon: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Akkumulátokról szóló információ

Európai Unió:

Az elemeket, elem egységeket és akkumulátorokat tilos a nem válogatott háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Kérjük, vegye igénybe a nyilvános begyűjtó rendszert a helyi szabályozásnak megfelelő visszavételük, újrahasznosításuk, illetve kezelésük

érdekében.

Tajvan:

A környezet fokozottabb védelme érdekében az elhasznált elemeket külön kell begyűjteni az újrahasznosításhoz vagy speciális ártalmatlanításhoz.

Kalifornia, USA: a gombelem perklorátot tartalmazhat, amely különleges kezelést tesz szükségessé, amennyiben Kalifornia államban hasznosítják újra vagy ártalmatlanítják.

További információkért látogasson el a következő oldalra: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.

v

vi

Biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.

Őrizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a későbbi tájékozódás céljából.

A készüléket tartsa távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől.

Az üzembe helyezéshez tegye a készüléket stabil, vízszintes felületre.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és

100–240 V közötti értékre van állítva. Ne hatástalanítsa a dugó földelő

érintkezőjét. A készüléknek földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia.

A bővítőkártya vagy bővítőmodul beszerelése előtt ne felejtse el kihúzni a hálózati tápkábelt.

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a készülék ne fogyasszon áramot.

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a ventilátor nyílását.

Ne hagyja a berendezést olyan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet 60 O nál magasabb és 0 O C-nál alacsonyabb, mivel a berendezés károsodhat.

C-

MEGJEGYZÉS : A termék maximális üzemi hőmérséklete kb. 40°C.

Előszó

Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásokba, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.

Amikor a koaxiális kábelt a TV-hangolóhoz csatlakoztatja, meg kell győződnie arról, hogy a fémárnyékolás megfelelően csatlakozik az épület védőföldelési rendszeréhez.

A kábeles műsorterjesztő rendszert az ANSI/NFPA 70 szabvány, vagyis az amerikai Nemzeti Elektromos Szabályzat (NEC) koaxiális kábelek külső vezető köpenyének földeléséről szóló 820.93-as szakaszának előírásai szerint földelni kell.

A készüléktől tartsa távol az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat.

Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia

A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.

Folyadék ömlött a készülékbe.

A készüléket nedvességnek tették ki.

A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes

állapotba hoznia a Felhasználói Útmutatónak megfelelően.

A készüléket elejtették és megsérült.

A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.

vii

1� Az optikai tárolóeszközök besorolása: 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK. Az itt megemlített vezérlőktől, módosításoktól vagy eljárásmódoktól eltérő vezérlők, módosítások vagy eljárásmódok alkalmazása tilos.

2� Ne érintse meg a meghajtóban lévő lencsét.

viii

CE-megfelelőség

A Micro-Star International CO., LTD kijelenti, hogy az itt megemlített készülék megfelel az Európai Irányelvekben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, valamint azok egyéb lényeges előírásainak.

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a kezelési

útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készülék a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:

Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

1. megjegyzés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

2. megjegyzés

Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1� az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

2� az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

WEEE-nyilatkozat

Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetőek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

1

Általános áttekintés

Az MSI sikeresen integrálta egy teljes értékű és nagy teljesítményű asztali játékgép összes részegységét egyetlen nagyméretű megjelenítőbe, létrehozva ezt a csúcskategóriás All-in-One PC-t a játékot kedvelők számára. A kategóriája legjobb audió megoldása és hihetetlen grafikák

által működtetett játékcélú All-in-One PC mind az alkalmi és a komoly játékosok számára imponálni fog látványának és lenyűgöző teljesítményének köszönhetően.

A csomag tartalma

Univerzális PC AC/DC adapter

Váltóáramú (AC) tápkábel

1-2

Kijelző tisztítókendő

Illesztőprogram/ segédprogram lemez

Használati utasítás

és Gyors útmutató

Billentyűzet (Opcionális) Egér (Opcionális)

* Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen velünk kapcsolatba.

* Az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják és a csomag tartalma a megvásárolt típustól függően kismértékben eltérhet.

A rendszer áttekintése

h

Elölnézet

1

2 1

3

Általános áttekintés

4 4

1

2

3

4

Mikrofon

A beépített digitális mikrofon online videó társalgáshoz használható.

Webkamera

A mikrofonnal felszerelt beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához és egyéb interaktív alkalmazáshoz használhatja.

LED visszajelző (opcionális)

A LED visszajelző jelzi, ha a készülék rögzít. A LED lámpának világítania kell, ha az eszköz videót rögzít, és kikapcsolt állapotban kell lennie, ha az eszköz nem rögzít videót.

Sztereó hangszórók

A beépített hangszórók minőségi hanglejátszást kínálnak sztereó rendszerrel.

1-3

h

Hátulnézet

1

1-4

1 2 3 1

1

2

3

Ventilátor

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a ventilátor nyílását.

Kensington-zár csatlakozója

Az AIO PC készülék Kensington-zárhoz használható csatlakozót tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó kulcs vagy valamilyen mechanikus zár és egy gumírozott kábel segítségével helyhez rögzítse az AIO PC készüléket. A kábel végén kisméretű hurok van, ami lehetővé teszi, hogy a kábelt egy helyhez rögzített tárgy, például egy nehéz asztal vagy hasonló tárgy köré hurkolja, ezáltal stabilan rögzítse az

AIO PC készüléket.

Állvány

Az állvány segítségével helyezze a rendszert egy stabil, vízszintes felületre.

Általános áttekintés h

Oldalnézet

1

3

5

7

9

4

2

6

8

10

11

13

12

1

2

3

4

5

Üzemkapcsoló gomb/ LED

Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a rendszer be-, illetve kikapcsolásához.

A bekapcsolt állapotot jelző LED világít, amikor bekapcsolják a rendszert és kialszik, ha kikapcsolják. Energiatakarékosság tekintetében a LED villog S3 (felfüggesztés

RAM-ra) módban és kialszik S4 (felfüggesztés lemezre) módban.

Monitor működésjelző LED

A működésjelző LED világít, amikor bekapcsolják a monitort és kialszik, ha kikapcsolják.

Merevlemez-meghajtó LED

Ez a kijelző a merevlemez-meghajtó használati állapotát jelzi. Ha a rendszer a merevlemez-meghajtóról adatokat olvas, villog, és ha a rendszer nem használja, nem

ég.

Monitor üzemkapcsoló/ Üzemmód gomb

A gomb monitor főkapcsolóként és PC/HDMI jelbemenet váltógombként működik.

Menü gomb

Nyomja meg ezt a gombot a Fényerő és Hangerő menük megjelenítéséhez, illetve a közöttük történő váltáshoz.

6

Fényerő fel/ Hangerő fel gomb

Nyomja meg ezt a gombot a fényerő/ hangerő növeléséhez.

1-5

1-6

7 Fényerő le/ Hangerő le gomb

Nyomja meg ezt a gombot a fényerő/ hangerő csökkentéséhez.

8

9

10

11

12

13

Kártyaolvasó

A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.

USB 3.0 csatlakozó (MSI Super Charger technológiával) (opcionális)

Az USB 3.0 csatlakozó visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 eszközökkel. Legfeljebb

5 Gbit/s (SuperSpeed) adatátviteli sebességet támogat.

Az MSI Super Charger technológiának köszönhetően nem csak normál USB 3.0 csatlakozóként működik, hanem lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy USBeszközeiket kikapcsolt rendszer mellett is feltölthessék. USB eszközök feltöltéséhez többé nem kell bekapcsolniuk a rendszszert. Ami ennél még jobb, hogy akár 40%-kal is csökkentheti a töltéshez szükséges időt, ami még időtakarékosabbá teszi.

USB 3.0-csatlakozó (opcionális)

Az USB 3.0 csatlakozó visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 eszközökkel. Legfeljebb

5 Gbit/s (SuperSpeed) adatátviteli sebességet támogat.

Kiadó furat

Dugjon egy vékony, egyenes tárgyat (pl. gemkapcsot) a vészhelyzeti kinyitó furatba, hogy manuálisan kinyissa az optikai meghajtó fiókját, ha az elektronikus kiadógomb nem működik.

Kiadógomb

Nyomja meg a kiadás gombot az optikai meghajtó kinyitásához.

Optikai meghajtó

DVD Super-Multi meghajtó az otthoni szórakozást szolgálja (a Blu-ray funkció opcionális).

Általános áttekintés h

Felül- és alulnézet

1 2

3

4

5

6

7

10

7

8

9

1 Ventilátor

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a ventilátor nyílását.

2

Állvány

Az állvány segítségével helyezze a rendszert egy stabil, vízszintes felületre.

3

Mikrofoncsatlakozó

Ez a csatlakozó mikrofon csatlakoztatásához való.

4

Vonalszintű kimeneti aljzat

Ez a csatlakozó fejhallgató vagy hangszórók csatlakoztatásához való.

5 RJ-45 LAN aljzat

A szabványos RJ-45 LAN aljzat a helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakozáshoz való.

Hálózati kábel csatlakoztatható hozzá.

Sárga Zöld / Narancssárga

LED

Bal

Szín

Sárga

LED állapota

Ki

Állapot

Nincs LAN kapcsolat.

Jobb Zöld

Narancssárga

Be (folyamatos) A LAN kapcsolat létrejött.

Be (fényesebb és villog) A számítógép másik számítógéppel kommunikál a LAN-on.

Ki

Be

Be

10 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

100 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

1000 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

1-7

6

USB 2.0-csatlakozó (opcionális)

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó USB szabványú eszköz, pl. billentyűzet, egér vagy egyéb USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való. Legfeljebb 480 Mbit/s (Hi-

Speed) adatátviteli sebességet támogat.

7 HDMI kimeneti csatlakozó (opcionális)

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy teljesen digitális audio/videó csatoló, amely tömörítetlen adatfolyamok átvitelére alkalmas. A HDMI támogatja az összes

TV-formátum, beleértve a normál, továbbfejlesztett vagy nagyfelbontású videó, plusz a többcsatornás digitális audió átvitelét egyetlen kábelen.

8

Tápfeszültség-csatlakozóaljzat

Az AC/DC adapter az AC váltóáramot alakítja DC egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton keresztül kapja a PC a tápfeszültséget. A PC sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.

9

TV-tuner antennacsatlakozó (opcionális)

Ez a csatlakozó digitális TV-tuner antenna csatlakoztatásához való.

10

USB 3.0-csatlakozó (opcionális)

Az USB 3.0 csatlakozó visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 eszközökkel. Legfeljebb

5 Gbit/s (SuperSpeed) adatátviteli sebességet támogat.

1-8

Fontos

1. Azt javasoljuk, hogy biztonsági okokból először az AC/DC adaptert csatlakoztassa az

AIO PC-hez, és csak ezután csatlakoztassa a tápkábel dugóját a hálózati aljzatba.

2. Az USB 3.0 csatlakozókkal nagy sebességű eszközök használata javasolt, míg a hátlapon lévő USB 2.0 csatlakozókhoz kis sebességű eszközök, mint például egér vagy billentyűzet, csatlakoztatását javasoljuk.

Általános áttekintés

Alkatrészek cseréje és bővítése

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modelltől függően.

A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.

Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Nyomatékosan azt javasoljuk, hogy bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy szervizzel.

1-9

2

Első lépések

Perifériás eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése érdekében használjon földelést biztosító csuklószorítót.

2-2

Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz

Az AIO PC egy hordozható platform, ami csaknem bárhol lehetővé teszi a munkát. A megfelelő munkakörnyezet kiválasztása azonban fontos, ha hosszabb ideig szándékozik dolgozni a számítógéppel.

1� A munkaterület megvilágítása megfelelő legyen.

2� Válasszon megfelelő munkaasztalt és széket, továbbá állítsa be a magasságukat, hogy a számítógép kezelése közben illeszkedjenek testtartásához.

3� Egyenes háttal, helyes tartással üljön a székben. A szék háttámláját (ha lehetséges)

úgy kell beállítani, hogy kényelmesen támassza a hátát.

4� A lábát természetes módon, laposan helyezze a padlóra, hogy térde és könyöke a számítógép kezelése közben megfelelő helyzetben (kb. 90 fokos szögben)

álljanak.

5� Helyezze a kezét kényelmesen az asztalra úgy, hogy csuklóját megtámasztja.

6� Állítsa be az AIO/PC szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.

7. Kerülje a számítógép használatát olyan helyen, ahol kényelmetlen lehet (pl. ágyban fekve).

8. Az AIO PC egy elektromos készülék. A személyi sérülések elkerülése érdekében mindig körültekintően használja.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Első lépések

A hardver üzembe helyezése

Fontos

• A képek csak illusztrációk. A rendszer külső megjelenése eltérő lehet.

• Győződjön meg arról, hogy a rendszer az AC tápkábelen és az elektromos aljzaton keresztül földelve van, mielőtt bekapcsolná a rendszert.

• A kijelzőn ne használjon éles tárgyakat.

1. Állítsa be az állványt a megfelelő szögbe, hogy a rendszer stabilan legyen rögzítve.

2-3

2. Csatlakoztassa az adaptert a rendszerhez, majd csatlakoztassa a tápkábelt.

2

3

1

2-4

3. Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a rendszer bekapcsolásához.

Rendszerműveletek

Ez a fejezet alapvető tájékoztatást nyújt a rendszerműveletekkel kapcsolatban.

Fontos

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

3

Energiagazdálkodás

A személyi számítógépek és monitorok energiatakarékossága jelentős mértékben csökkentheti az elektromos áram mennyiségét, illetve környezetvédelmi előnyöket is kínál.

Az energiahatékonyság érdekében kapcsolja ki a monitort, vagy állítsa a számítógépet alvó üzemmódra, ha a készüléket bizonyos ideig nem használja.

h

Energiagazdálkodás Windows 7 rendszerben

■ A Windows operációs rendszer által nyújtott [Power Options]

(Energiafelhasználási lehetőségek) lehetővé teszik a kijelző, a merevlemez és az akkumulátor energiafelhasználási tulajdonságainak szabályozását. Lépjen a [Start] > [Control Panel] (Vezérlőpult) > [System and Security] (Rendszer és biztonság) elemre.

3-2

Ezt követően kattintson az [Power Options] (Energiafelhasználási lehetőségek) hivatkozásra.

Válasszon ki egy olyan energiasémát, amely megfelel személyes igényeinek. A beállításokat finomhangolhatja a [Change plan settings]

(Séma beállításainak módosítása) elemre történő kattintással.

■ A Shut Down Computer (Számítógép leállítása) menü a következő opciókat tartalmazza: Alvás (S3/S4) és Leállítás (S5) a rendszer energiafelhasználásának gyors és egyszerű kezeléséhez.

h

Energiagazdálkodás Windows 8.x rendszerben

■ A Windows operációs rendszer által nyújtott [Power Options]

(Energiafelhasználási lehetőségek) lehetővé teszik a kijelző, a merevlemez és az akkumulátor energiafelhasználási tulajdonságainak szabályozását. Lépjen a [Start] > [Control Panel] (Vezérlőpult) > [System and Security] (Rendszer és biztonság) elemre.

Rendszerműveletek

Ezt követően kattintson az [Power Options] (Energiafelhasználási lehetőségek) hivatkozásra.

Válasszon ki egy olyan energiasémát, amely megfelel személyes igényeinek. A beállításokat finomhangolhatja a [Change plan settings]

(Séma beállításainak módosítása) elemre történő kattintással.

■ A Shut Down Computer (Számítógép leállítása) menü a következő opciókat tartalmazza: Alvás (S3/S4) és Leállítás (S5) a rendszer energiafelhasználásának gyors és egyszerű kezeléséhez.

h

Energiagazdálkodás ENERGY STAR minősítésű monitorokon (opcionális)

Az energiagazdálkodási funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép kis fogyasztású vagy "Alvó" módot kezdeményezzen, ha bizonyos ideig nem használják. Ha külső, ENERGY STAR minősítésű monitorral használják, ez a funkció támogatja a monitor hasonló energiagazdálkodási jellemzőit is. A potenciális energiamegtakarítás kihasználása érdekében az energiagazdálkodási funkciót úgy állították be, hogy az alábbi módon működjön, ha a rendszer AC áramról működik:

■ A kijelző kikapcsolása 15 perc után

■ Alvó mód kezdeményezése 30 perc után h

A rendszer felélesztése

A számítógép energiatakarékos üzemmódból az alábbi elemekkel megadott bármely parancsra feléled:

■ a főkapcsoló gomb,

■ a hálózat (ébresztés LAN-ról),

■ az egér,

■ a billentyűzet.

3-3

Energiatakarékossági tippek:

■ Amennyiben a készüléket bizonyos ideig nem használja, kapcsolja ki a monitort az LCD főkapcsolójával.

■ Windows operációs rendszerben adja meg a megfelelő beállításokat az

Power Options (Energiafelhasználási lehetőségek) résznél a számítógép energiafogyasztásának optimalizálásához.

■ A számítógép energiafogyasztásának kezeléséhez telepítsen energiatakarékossági szoftvert.

■ Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a készülék ne fogyasszon energiát.

Hálózati csatlakozás (Windows 7)

h

Vezetékes LAN

1. Lépjen a következőkre: [Start] > [Control Panel] (Vezérlőpult).

2. Jelölje ki a [Connect to the Internet] (Kapcsolódás az internethez) elemet a

[Network and Internet] (Hálózat és internet) alatt.

3-4

3. Jelölje ki a [Broadband (PPPoE)] (Szélessávú (PPPoE)) elemet, ha felhasználónév

és jelszó megadását igénylő DSL- vagy kábelkapcsolat segítségével kapcsolódik.

4. Adja meg az internet-szolgáltató (ISP) által biztosított adatokat, és kattintson a

[Connect] (Csatlakozás) elemre a LAN-kapcsolat létrehozásához.

Rendszerműveletek h

Vezeték nélküli LAN

1. Lépjen a következőkre: [Start] > [Control Panel] (Vezérlőpult).

2. Jelölje ki a [Connect to the Internet] (Kapcsolódás az internethez) elemet a

[Network and Internet] (Hálózat és internet) alatt.

3. Jelölje ki a [Wireless] (Vezeték nélküli) elemet, ha vezeték nélküli router vagy vezeték nélküli hálózat segítségével kapcsolódik.

3-5

4. Megjelenik az elérhető WLAN kapcsolatok listája. Válasszon egy kapcsolatot a listáról, vagy kattintson az [Open Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ megnyitása) elemre egy új kapcsolat létrehozásához.

5. Új WLAN kapcsolat létrehozásához jelölje ki a [Set up a new connection or network] (Új kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet a [Network and Sharing

Center] (Hálózati és megosztási központ) panelben.

3-6

6. Ezt követően jelölje ki a [Manually connect to a wireless network] (Kézi csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz) elemet, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

7. Adja meg azon vezeték nélküli hálózat adatait, amelyhez kapcsolódni kíván, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a továbblépéshez.

8. Megtörtént az új WLAN kapcsolat létrehozása. Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra a kilépéshez, vagy jelölje ki a [Change connection settings] (A kapcsolat beállításainak módosítása) elemet a WLAN beállítások módosításához.

Rendszerműveletek

Hálózati csatlakozás (Windows 8.x)

h

Vezetékes LAN

1. Lépjen a következőkre: [Start] > [Control Panel] (Vezérlőpult).

2. Válassza a [View network status and tasks] (Hálózati állapot és feladatok megtekintése) elemet a [Network and Internet] (Hálózat és internet) menü alatt.

3. Új kapcsolat létrehozásához jelölje ki a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) elemet.

4. Válassza a [Set up a wireless connection or network] (Vezeték nélküli kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet.

3-7

5. Válassza a [Connect to the Internet] (Csatlakozás az internethez) elemet.

6. Jelölje ki a [Broadband (PPPoE)] (Szélessávú (PPPoE)) elemet, ha felhasználónév

és jelszó megadását igénylő DSL- vagy kábelkapcsolat segítségével kapcsolódik.

3-8

7. Adja meg az internet-szolgáltató (ISP) által biztosított adatokat, és kattintson a

[Connect] (Csatlakozás) elemre a LAN-kapcsolat létrehozásához.

Rendszerműveletek h

Vezeték nélküli LAN

1. Válassza ki a [Settings] (Beállítások) elemet az Asztalon, majd keressen vezeték nélküli ikont, amely elérhető hálózatot mutat.

2. Megjelenik az elérhető WLAN kapcsolatok listája. Válasszon egy kapcsolatot a listáról.

3. Új kapcsolat létrehozásához jelölje ki a [Control Panel] (Vezérlőpult) [Network and

Internet] (Hálózat és internet) menüjének [Network and Sharing Center] (Hálózati

és megosztási központ) elemét.

4. Válassza a [Set up a wireless connection or network] (Vezeték nélküli kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet.

5. Ezt követően jelölje ki a [Manually connect to a wireless network] (Kézi csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz) elemet, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

6. Adja meg azon vezeték nélküli hálózat adatait, amelyhez kapcsolódni kíván, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a továbblépéshez.

3-9

7. Megtörtént az új WLAN kapcsolat létrehozása. Kattintson a [Close] (Bezárás) gombra a kilépéshez, vagy jelölje ki a [Change connection settings] (A kapcsolat beállításainak módosítása) elemet a WLAN beállítások módosításához.

Rendszer-visszaállítás (Windows 7)

Fontos

A Recovery Tool (Visszaállító eszköz) csak azon rendszereken elérhető, amelyeket eleve Windows operációs rendszerrel és MSI segédprogramokkal szállítanak.

A Recovery Tool (Visszaállító eszköz) használata az alábbiak miatt lehet szükséges:

■ A rendszer eredeti állapotba történő visszaállítása a gyári alapértelmezett

értékekre.

■ Ha hiba történik az operációs rendszer használata közben.

■ Ha az operációs rendszert vírus támadja meg és emiatt nem működik megfelelően.

■ Ha egyéb beépített nyelvvel kívánja telepíteni az operációs rendszert.

A Rendszer-Recovery Tool (Visszaállító eszköz) használata előtt a rendszermeghajtón található fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot más tárolóeszközökre.

Ha az alábbi megoldás sem jár sikerrel, vegye fel a kapcsolatot hivatalos viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal további segítségért.

3-10 h

A rendszer helyreállítása az F3 gyorsbillentyűvel

Ha a rendszerben kijavíthatatlan hiba jelentkezett, mindig először a merevlemez rendszer-visszaállító partíciójáról ajánlatos az F3 gyorsbillentyűvel végrehajtani a rendszer-visszaállítást.

Ha folytatni szeretné, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Indítsa újra a rendszert.

2. Ha a képernyőn az alábbi üzenet jelenik meg, nyomja meg az F3 gyorsbillentyűt.

Rendszerműveletek

3. Lépjen be a Rendszer-Recovery Tool (Visszaállító eszköz) menüjébe Az eszköz három szolgáltatásból áll: [Backup System] (Rendszer biztonsági mentése),

[Restore System] (Rendszer visszaállítása) és [Recover to factory default]

(Visszaállítás gyári alapértékre).

h

Rendszer biztonsági mentése

Nyomatékosan javasoljuk, hogy készítsen biztonsági másolatot a rendszerről katasztrofális lemez-meghibásodás vagy egyéb baleset esetére.

Ha folytatni szeretné, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Válassza a [Backup System] (Rendszer mentése) elemet a menü megnyitásához.

Más megoldásként válassza az [X] elemet, vagy nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzeten a kilépéshez.

3-11

2. Válassza a [BACKUP] (BIZTONSÁGI MENTÉS) elemet a rendszer azonnali biztonsági mentéséhez.

‹ Első mentés

Az első biztonsági mentés eltarthat egy ideig. Kérjük, hagyja hogy megszakítás nélkül befejeződjön.

3-12

‹ Későbbi mentések

A későbbi mentések felülírják a korábbi mentésfájlokat.

Rendszerműveletek

3. A rendszer biztonsági mentése folyamatban van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez eltarthat egy ideig. Ne kapcsolja ki a tápfeszültséget, mert ellenkező esetben a rendszerben ismeretlen hiba jelentkezhet.

4. Más megoldásként nyomja meg a [CANCEL] (MÉGSE) gombot a biztonsági mentés leállításához. A biztonsági mentés visszavonása közben ne kapcsolja ki a tápfeszültséget.

3-13

5. A következő üzenet jelzi a biztonsági mentés sikeres végrehajtását. Nyomja meg az [OK] gombot a befejezéshez.

3-14 h

A rendszer visszaállítása

Ez az eszköz segít visszaállítani a rendszert a korábbi állapotára a felhasználó

által korábban létrehozott és a merevlemezen mentett biztonsági mentésfájlok használatával. Ha nincsenek elérhető biztonsági mentésfájlok, megtörténik a rendszer visszaállítása az alapértelmezett beállításra.

Ha folytatni szeretné, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Válassza ki a [Restore System] (Rendszer visszaállítása) elemet a menü megnyitásához. Más megoldásként válassza az [X] elemet, vagy nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzeten a kilépéshez.

Rendszerműveletek

2. Válassza az [OK] vagy [NEXT] (Tovább) elemet, hogy a rendszert visszaállítsa a korábbi mentés szerinti álapotra, vagy az alapértelmezett beállításra. Más megoldásként nyomja meg a [CANCEL] (MÉGSE) gombot a rendszer-visszaállítás leállításához.

‹ Biztonsági mentésfájlokkal: a rendszer visszaállítása a korábban mentett állapotra

‹ Biztonsági mentésfájlok nélkül: a rendszer visszaállítása az alapértelmezett beállításra

3-15

3. A rendszer visszaállítása folyamatban van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez eltarthat egy ideig. Ne kapcsolja ki a tápfeszültséget, mert ellenkező esetben a rendszerben ismeretlen hiba jelentkezhet.

3-16

4. A következő üzenet jelzi a rendszer-visszaállítás sikeres végrehajtását. Nyomja meg az [OK] gombot a befejezéshez. Indítsa újra a rendszert és a szokásos módon lépjen a Windows operációs rendszerbe. Ha a visszaállítás sikertelen vagy megszakítják, ismételje meg teljes egészében a visszaállítást.

Rendszerműveletek h

Rendszer-visszaállítás

Ez az eszköz segít visszaállítani a rendszert a gyári alapbeállításokra. A merevlemezen lévő összes adat törölve lesz, és az összes beállítás visszaáll a gyári alapértékre.

Ha folytatni szeretné, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Válassza a [Recover to factory default] (Visszaállítás gyári alapértékre) elemet a menü megnyitásához. Más megoldásként válassza az [X] elemet, vagy nyomja meg az [Esc] gombot a billentyűzeten a kilépéshez.

2. Megtörténik a rendszer visszaállítása a gyári értékre. Minden adat el fog veszni.

Győződjön meg arról, hogy a fontos adatokról készített biztonsági mentést. A folytatáshoz válassza a [NEXT] (Tovább) elemet. Más megoldásként nyomja meg a [CANCEL] (MÉGSE) gombot a leállításához.

3-17

3. Válassza az [OK] elemet, hogy a rendszert visszaállítsa az alapértelmezett beállításra.

3-18

4. A rendszer visszaállítása folyamatban van. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez eltarthat egy ideig. Ne kapcsolja ki a tápfeszültséget, mert ellenkező esetben a rendszerben ismeretlen hiba jelentkezhet.

Rendszerműveletek

5. A következő üzenet jelzi a rendszer-visszaállítás sikeres végrehajtását. Nyomja meg az [OK] gombot a befejezéshez. Indítsa újra a rendszert és a szokásos módon lépjen a Windows operációs rendszerbe. Ha a visszaállítás sikertelen vagy megszakítják, ismételje meg teljes egészében a visszaállítást.

3-19

3-20

Rendszer-visszaállítás (Windows 8.x)

Fontos

A System Recovery Function (Rendszer-visszaállító funkció) csak azon rendszereken elérhető, amelyeket eleve Windows operációs rendszerrel és MSI segédprogramokkal szállítanak.

A System Recovery Function (Rendszer-visszaállító funkció) használata az alábbiak miatt lehet szükséges:

■ A rendszer eredeti állapotba történő visszaállítása a gyári alapértelmezett

értékekre.

■ Ha hiba történik az operációs rendszer használata közben.

■ Ha az operációs rendszert vírus támadja meg és emiatt nem működik megfelelően.

■ Ha egyéb beépített nyelvvel kívánja telepíteni az operációs rendszert.

A System Recovery Function (rendszer helyreállítás funkció) használata előtt rendszermeghajtón található fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot más tárolóeszközökre.

Ha az alábbi megoldás sem jár sikerrel, vegye fel a kapcsolatot hivatalos viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal további segítségért.

Rendszerműveletek h

Visszaállítás az operációs rendszer alatt

‹

Refresh PC (A PC frissítése)

A Refresh PC (A PC frissítése) segédprogram ellenőrzi, hogy megfelelően működneke a rendszerfájlok, a Windows rendszerleíró adatbázis, illetve az egyéb fontos rendszer-részegységek, és ha problémát tapasztal a Windows-fájlokkal, megkísérli a PC javítását. Ha a PC nem működik megfelelően, frissítheti a rendszert személyes fájlainak elvesztése nélkül.

1. Kattintson a [Settings] (Beállítások) elemre az asztalon, majd válassza a [Change PC settings] (PC-beállítások módosítása) > [Update and recovery]

(Frissítés és visszaállítás) lehetőséget.

2. Kattintson a [Recovery] (Visszaállítás) > [Refresh your PC without affecting your files] (A PC frissítése a fájlok megváltoztatása nélkül) opcióra, majd jelölje ki a [Get started] (Elindítás) lehetőséget.

3-21

3. Megjelennek a folyamat során végrehajtásra kerülő módosítások. Kattintson a

[Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

4. Egy üzenet jelenik meg, ami azt jelzi, hogy a PC készen áll a frissítésre. Kattintson a [Refresh] (Frissítés) gombra az indításhoz. A folyamat eltarthat egy ideig.

3-22

5. A frissítési folyamat befejeződése után ismét a Windows Start képernyő jelenik meg, ahol megtalálja az összes alapértelmezett Windows segédprogramot és minialkalmazást.

Rendszerműveletek

‹

Reset PC (A PC alaphelyzetbe állítása)

A Reset segédprogram visszaállítja a rendszert az eredeti gyári beállításokra.

1. Kattintson a [Settings] (Beállítások) elemre az asztalon, majd válassza a [Change PC settings] (PC-beállítások módosítása) > [Update and recovery]

(Frissítés és visszaállítás) lehetőséget.

2. Kattintson a [Recovery] (Visszaállítás) > [Remove everything and reinstall

Windows] (Minden adat eltávolítása és a Windows újratelepítése) lehetőségre,

és jelölje ki a [Get started] (Indítás) elemet.

3. Megjelennek a folyamat során végrehajtásra kerülő módosítások. Kattintson a

[Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

3-23

4. Meg kell adnia, hogy mely meghajtót kívánja megtisztítani, ha merevlemezén több partíció van.

3-24

5. Most adja meg, hogy el kívánja-e távolítani a fájlokat, vagy teljesen meg kívánja-e tisztítani a meghajtókat.

6. Most a PC készen áll az alaphelyzetre állításhoz. Kattintson a [Reset] (Alaphelyzet) gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a PC újraindításához.

Hibaelhárítás

A

A-2

A rendszer nem indul.

1. Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e konnektorhoz és be van-e kapcsolva.

2. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a többi kábel megfelelően csatlakozik-e.

Ha bekapcsolom a számítógépet, az „Operating System not found

(Operációs rendszer nem található)” felirat jelenik meg a képernyőn vagy nem indul a Windows.

1. Ellenőrizze, hogy található-e nem bootolható CD vagy DVD az optikai lemezmeghajtóban. Ha igen, akkor távolítsa el a CD vagy DVD lemezt, majd indítsa újra a számítógépet.

2. Ellenőrizze az elsődleges rendszerindító eszköz beállításait a BIOS-ban.

A rendszert nem lehet leállítani.

A legjobb, ha az operációs rendszerben található Leállítás ikon segítségével állítja le a számítógépet. Egyéb megoldás használata, beleértve a lent felsoroltakat, adatvesztéshez vezethetnek. Ha a leállítás nem működik, akkor válassza az alábbi lehetőségek egyikét.

1. Nyomja le a Ctrl+Alt+Del gombokat, majd válassza a Leállítás elemet.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót a rendszer kikapcsolásához.

3. Húzza ki a tápkábelt a rendszerből.

A mikrofon nem működik.

1. Beépített mikrofon esetén, kérem lépjen a Start > Control Panel (Vezérlőpult) >

Sound and Audio Device (Hangok és audioeszközök) > Audio (Audió) elemre, és ellenőrizze a mikrofon némítását.

2. Ha külső mikrofont használ, ellenőrizze, hogy a mikrofon csatlakozik-e a mikrofoncsatlakozóba.

Az internetkapcsolat akadozik.

1. Ha problémát észlelt miközben az internet-szolgáltatóhoz (ISP) csatlakozott, ellenőrizze, hogy az internet-szolgáltatónál nem léptek-e fel műszaki problémák.

2. Ellenőrizze a hálózati beállításokat és a hálózati kapcsolatot, győződjön meg arról, hogy a rendszert helyesen konfigurálta-e az internet eléréséhez.

3. A vezeték nélküli LAN adatátviteli sebességet befolyásolja az eszközök és a hozzáférési pont közötti távolság és a közöttük található akadályok. Az adatátviteli sebesség maximalizálásához válassza az Ön rendszeréhez legközelebbi hozzáférési pontot.

Hibaelhárítás

A rendszer hangszórói nem működnek.

1. Ellenőrizze a hangkeverőben a hangerő-beállításokat.

2. Ha olyan alkalmazást használ, amely saját hangerő-szabályozással rendelkezik, ellenőrizze, hogy az elnémított módban van-e.

3. Ha csatlakozik egy audiokábel a fejhallgató csatlakozóhoz, távolítsa azt el.

4. Ha a rendszer rendelkezik képernyőmenüvel, kérem, állítsa be a képernyőmenü hangerejét.

Nem tudom lejátszani a CD-t vagy DVD-t a rendszer DVD meghajtójával.

1. Győződjön meg arról, hogy a CD vagy DVD címkéje felfelé néz.

2. Ha a CD vagy DVD szoftvert igényel, győződjön meg arról, hogy a szoftver az előírások szerint telepítve lett-e.

3. Ha a DVD lejátszása közben régiókód hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, a problémát lehetséges, hogy az okozza, hogy a DVD nem kompatibilis az Ön rendszerében található DVD meghajtóval. A régiókód a lemez csomagolásán van feltüntetve.

4. Ha látja a videót, de nem hallja az audiót, ellenőrizze a médialejátszót. Győződjön meg arról is, hogy a hangszórók és a hangerő-beállítások a hangkeverőben nincsenek némított állapotban.

5. Ellenőrizze, hogy a meghajtók helyesen vannak-e telepítve. Kattintson a

Start > Control Panel (Vezérlőpult) > System (Rendszer) > Device Manager

(Eszközkezelő elemre).

6. Egy koszos vagy karcolt lemez beolvasása a számítógép váratlan leállásához vezethet. Szükség esetén indítsa újra a számítógépet, távolítsa el a lemezt és ellenőrizze, hogy az koszos vagy karcolt-e.

7. Kérjük, használjon DVD lejátszó szoftvereket pl. a PowerDVD-t és a WinDVD-t a

DVD videók lejátszásához.

A DVD meghajtóm lemeztálcája nem nyílik.

1. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.

2. Nyomja meg a kiadás gombot a DVD meghajtó kinyitásához.

3. Ha a kiadás gomb nem működik, nyissa ki a tálcát egy éles és hegyes tárgy segítségével, helyezze ezt a kiadás gomb melletti lyukba.

A képernyőn nem jelenik meg semmi.

1. Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e konnektorhoz és be van-e kapcsolva.

2. Lehet, hogy a rendszer készenléti állapotban van. Nyomjon meg egy gombot a képernyő aktiválásához.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement