MSI PRO 22XT 10M ALL-IN-ONE PC El kitabı

Add to my manuals
49 Pages

advertisement

MSI PRO 22XT 10M ALL-IN-ONE PC El kitabı | Manualzz

Gaming 24 Series

Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar

MS-AE6C Sistemi

ii

Içindekiler

Telif Hakkı Uyarısı ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Tescilli Markalar ������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revizyon �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Yükseltme ve Garanti ����������������������������������������������������������������������������������������������iv

Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması �����������������������������������������������������������������iv

Teknik Destek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Çevreci Ürün Özellikleri �������������������������������������������������������������������������������������������iv

Çevre Politikası ������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Kimyasal Madde Bilgileri ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Pil Bilgileri ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Güvenlik Uyarıları ����������������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE Uygunluğu ������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ������������������������������������������������������������� viii

WEEE Bildirisi �������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Türkiye EEE yönetmeliği ��������������������������������������������������������������������������������������� viii

1. Genel Bakış ........................................................ 1-1

Paket İçeriği ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Sisteme Genel Bakış �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Parça Değiştirme ve Yükseltme ��������������������������������������������������������������������������� 1-9

2. Başlarken ........................................................... 2-1

Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları ������������������������������������������������������������������������� 2-2

Donanım Kurulumu ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3. Sistem Çalışması ................................................ 3-1

Güç Yönetimi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Ağ Bağlantısı (Windows 7) ����������������������������������������������������������������������������������� 3-4

Ağ Bağlantısı (Windows 8.x) �������������������������������������������������������������������������������� 3-7

Sistem Kurtarma (Windows 7) ��������������������������������������������������������������������������� 3-10

Sistem Kurtarma (Windows 8.x) ������������������������������������������������������������������������� 3-20

A. Sorun Giderme ...................................................A-1

Telif Hakkı Uyarısı

Bu kılavuzdaki materyal MICRO-STAR INTERNATIONAL’ın fikri mülkiyetidir. Bu belgeyi hazırlarken her türlü dikkati gösterdik, ancak içeriğinin doğru olduğu garantisi verilemez. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Tescilli Markalar

Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.

Revizyon

Revizyon

V1�0

Gün

2015/02

Giriş iii

iv

Yükseltme ve Garanti

Lütfen ürüne önceden yerleştirilen bazı parçaların kullanıcının talebi üzerine yükseltilebileceğine veya değiştirilebileceğine dikkat edin. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz. Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi şiddetle önermekteyiz.

Değiştirilebilir Parçaların Satın

Alınması

Lütfen kullanıcıların bazı ülke veya bölgelerde satın aldığı ürünün değiştirilebilir

(veya uyumlu olanlarının) parçalarının tedariğinin o zaman beyan edilen resmi düzenlemelere bağlı olarak ürün artık üretilmediği için üretici tarafından 5 yıl süreyle yapılabileceğine dikkat edin.

Lütfen yedek parçaların tedariği hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.msi.com/support/ adresinden üretici ile iletişim kurun.

Teknik Destek

Sisteminizde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzundan söz konusu sorun için çözüm geliştiremezseniz lütfen ürünü satın aldığınız yere ya da yerel bayiinize başvurun. Ya da lütfen aşağıdaki yardım kaynaklarını ayrıntılı bilgi için inceleyin.

Teknik kılavuz, sürücü ve yazılım güncellemeleri ve diğer bilgileri için http://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay demontaj ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi

Giriş

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümü sağlamak

üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Ayrıca, kullanıcılar MSI ürünlerinin uygun Çöpe Atılması Geri Veirlmesi, geri

Dönüşümü ve Parçalara Ayrılması ile ilgili bilgiler için [email protected] adresinden bize ulaşabilirler.

Kimyasal Madde Bilgileri

AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygundur, MSI ürünlerdeki kimyasal madde bilgilerini aşağıda sunmaktadır: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Pil Bilgileri

v

Avrupa Birliği:

Piller, pil takımları ve bataryalar ayrılmamış evsel atığı olarak atılmamalıdır. Bu ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde göndermek, geri dönüşümünü veya işlenmesini sağlamak için lütfen kamu toplama sistemini kullanın.

Tayvan:

Çevrenin daha iyi korunması amacıyla, atık piller geri dönüştürme veya özel imha için ayrı toplanmalıdır.

Kaliforniya, ABD:

Saat tipi piller perklorat maddesi içerbilir, Kaliforniya’da geri dönüşümü veya atımı yapılırken özel işleme tabi olabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız.

vi

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.

Ekipman veya kullanım kitapçığındaki tüm ikaz ve uyarılara uyun.

Paket içinde gelen Kullanım Kitapçığını ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.

Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.

Cihazın elektrik prizine olan bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz. Koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Donanım topraklanmış ana prize takılmış olmalıdır.

Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce muhakkak AC elektrik bağlantısını kesiniz.

Sıfır enerji tüketimi için ekipman bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

Cihazı 60°C (140°F) ve üzerindeki veya 0°C (32°F) ve altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz.

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40°C civarıdır.

Giriş

Deliğe herhangi bir sıvı dökmeyin, aksi takdirde ekipman zarar görebilir veya elektrik çarpmasına ortaya çıkabilir.

Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine hiçbirşey koymayınız.

TV alıcısı girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)

özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken Muhafazanın

Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline

Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.

Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.

Cihaz neme maruz kaldığında.

Donanım iyi düzgün şekilde çalışmaz veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştıramazsınız.

Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.

Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.

1� Optik depolama aygıtları, SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ olarak tanımlanmaktadırlar.

Belirtilenler dışında kontrol, ayarlama ya da performans prosedürlerinin kullanılması yasaktır.

2� Sürücünün içindeki lense dokunmayınız.

vii

viii

CE Uygunluğu

Sonuç olarak, Micro-Star International CO., LTD bu aygıtın zorunlu güvenlik gereksinimleri ve Avrupa Yönergesinde belirtilmiş diğer ilgili tedbirlere uygun olduğunu bildirir.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim

Bildirgesi

Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre

B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yaymaktadır. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir.

Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:

Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin

Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.

Bildirim 1

Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, aygıtı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde kılıflı arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.

Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:

1� bu cihaz zararlı girişimler yaymaz ve

2� bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.

WEEE Bildirisi

Avrupa Birliği (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atığı,

2002/96/ EC Kararnamesi altında 13 Ağustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler diğer atıklar gibi

çöpe atılamayacak ve bu elektonik cihazların üreticileri, cihazların kullanım süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacaktır.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

1

Genel Bakış

MSI, çok değerli ve üst düzey performanslı oyun masaüstü bilgisayarının tüm parçalarını geniş boyutlu bir ekrana başarıyla entegre ederek, oyun tutkunları için bu birinci sınıf Hepsi Bir Arada Bilgisayarı ortaya çıkardı. Sınıfının en iyisi ses çözümü ve şaşırtıcı grafiklerle desteklenen oyuna yönelik bu Hepsi

Bir Arada Bilgisayar, görsel büyüleyicilik ve çarpıcı performansla normal oyunculardan oyun tutkunlara kadar herkesi etkileyecektir.

Paket İçeriği

Hepsi Bir Arada

Bilgisayar AC/DC Adaptörü AC Güç Kablosu

1-2

Ekran Sileceği Sürücü/Yardımcı Disk

Kullanım Kılavuzu

& Hızlı Rehber

Klavye (İsteğe Bağlı) Fare (İsteğe Bağlı)

* Parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise lütfen en kısa zamanda bizimle iletişime geçin.

* Çizimler sadece örnek olarak verilmiştir, paket içeriği satın aldığınız modele göre biraz farklı olabilir.

Genel Bakış

1-3

1-2

Sisteme Genel Bakış

h

Önden Görünüm

1

2 1

3

Genel Bakış

4 4

1

2

3

4

Mikrofon

Bütünleşik mikrofon, İnternet’te görüntülü sohbet yapmak için kullanılabilir.

Web kamerası

Bu yerleşik web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için, ve diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.

LED Gösterge (İsteğe Bağlı)

LED gösterge kaydettiğinde gösterir. LED gösterge aygıt video kaydederken yanmalı ve aygıt video kaydetmediğinde sönmelidir.

Stereo Hoparlörler

Yerleşik stereo hoparlörler, stereo sistem ile yüksek kaliteli sound blaster'ı sağlar.

1-3

h

Arkadan Görünüm

1

1-4

1 2 3 1

1

2

3

Soğutma Fanı

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

Kensington Kilitli Bağlantı Noktası

Bu AIO PC kullanıcıların AIO PC'yi bir kilitle veya bazı mekanik PIN aygıtları ile lastik kaplanmış bir metal kablodan geçirerek bağlamasına izin veren bir Kensington kilit girişine sahiptir. Kablonun ucu, tüm kablonun AIO PC'nin bir yere bağlanması için ağır bir masa veya benzeri bir donanım gibi sabit bir eşyanın çevresinden geçirilmesine izin veren küçük bir halkaya sahiptir.

Ayak

Bu ayağı sisteminizi düz ve sabit bir yüzeye yerleştirmek için kullanın.

Genel Bakış

1-5

1-4

Genel Bakış h

Yandan Görünüş

1

3

5

7

9

4

2

6

8

10

11

13

12

1

2

3

4

5

Sistem Güç Düğmesi/ LED

Sistemi açmak veya kapatmak için sistem güç düğmesine basın.

Güç LED'i sistem açıldığnda yanar ve sistem kapandığında söner. Güç tasarrufu açısından, LED S3 (Suspend to RAM) modunda yanar ve S4 (Suspend to Disk) modunda kapanır.

Monitör Güç LED'i

Güç LED'i monitör açıldığında yanar ve monitör kapandığında söner.

Sabit Disk Sürücüsü LED’i

Bu gösterge HDD’nin etkinlik durumunu göstermektedir. Sistem HDD üzerindeki verilere erişirken yanıp söner ve disk etkinliği yokken söner.

Monitör Gücü/ Mod Düğmesi

Bu düğme hem monitör güç düğmesi hem de sinyal girişini PC ile HDMI arasında değiştirme işlevi görür.

Menü Düğmesi

Parlaklık ve Ses Denetimi menülerini görüntülemek ve aralarında geçiş yapmak için bu düğmeye basın.

1-5

1-6

6

7

Parlaklık yukarı/ Ses Seviyesini Artır Düğmesi

Parlak/ Ses Çıkışı’nı arttırmak için bu düğmeye basın.

Parlaklık aşağı/ Ses Seviyesini Azalt Düğmesi

Parlak/ Ses Çıkışı’nı azaltmak için bu düğmeye basın.

8

9

10

11

12

13

Kart Okuyucu Sürücüsü

Yerleşik kart okuyucu çeşitli bellek kartlarını destekleyebilir.

USB 3.0 Bağlantı Noktası (MSI Süper Şarj Teknolojisi) (İsteğe Bağlı)

USB 3.0 bağlantı noktası, USB 2.0 cihazları ile geriye dönük uyumludur. 5Gbit/s

(SüperHızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

MSI Süper Şarj Teknolojisi, sadece normal USB 3.0 bağlantı noktası olarak çalışmaz, aynı zamanda kullanıcıların sistem kapalı olduğunda bile USB cihazlarını şarj etmesine izin verir. Kullanıcılar artık sadece USB cihazlarını şarj etmek için sistemi açmaya ihtiyaç duymayacaktır. Başka bir avantajı, zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayarak şarj süresini %40'a kadar azaltabilir.

USB 3,0 Yuvası (İsteğe Bağlı)

USB 3.0 bağlantı noktası, USB 2.0 cihazları ile geriye dönük uyumludur. 5Gbit/s

(SüperHızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

Çıkarma Deliği

Çıkartma düğmesi çalışmazsa çıkartma deliğine ince ve sert bir nesne (örneğin ataç kipi) sokarak optik disk sürücüsünü manüel olarak açabilirsiniz.

Çıkartma Düğmesi

Optik disk sürücüyü açmak için çıkartma düğmesine basın.

Optik Disk Sürücü

Ev eğlenceniz için bir DVD Super-Multi sürücü entegre edilmiştir (Blu-ray isteğe bağlıdır).

Genel Bakış

1-7

1-6

Genel Bakış h

Üstten ve Alttan Görünüm

1 2

3

4

5

6

7

10

7

8

9

1

Soğutma Fanı

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

2 Ayak

Bu ayağı sisteminizi düz ve sabit bir yüzeye yerleştirmek için kullanın.

3 Hat Çıkışı Jakı

Bu konektör kulaklıklar veya hoparlörler için kullanılır.

4 Mikrofon Jakı

Bu konektör mikrofonlar için kullanılır.

5

RJ-45 LAN Girişi

Standart RJ-45 LAN girişi Yerel Alan Ağı (LAN) bağlantısının yapılması için temin edilmiştir. Buna bir ağ kablosu bağlayabilirsiniz.

Sarı Yeşil/ Turuncu

LED

Sol

Sağ

Renk

Sarı

LED Durumu

Kapalı

Açık (sabit durum)

Açık (yanıp sönüyor)

Yeşil Kapalı

Açık

Turuncu Açık

Durum

LAN bağlantısı kurulmadı.

LAN bağlantısı kuruldu.

Bilgisayar LAN üzerindeki diğer bir bilgisayarla iletişim içinde.

10 Mbit/ sn veri hızı seçili.

100 Mbit/ sn veri hızı seçili.

1000 Mbit/ sn veri hızı seçili.

1-7

6

USB 2.0 Yuvası (İsteğe Bağlı)

USB (Universal Serial Bus) yuvası, klavye, mouse, veya diğer USB uyumlu cihazlar gibi

USB cihazlarını bilgisayara bağlamak için kullanılır. 480Mbit/s (Yükse Hızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

7 HDMI-Çıkış Bağlantı Noktası (İsteğe Bağlı)

Yüksek Tanımlamalı Multimedya Arabirimi (HDMI), sıkıştırılmamış akışları aktarma imkanına sahip tüm dijital ses/ video arabirimidir. HDMI, standart, gelişmiş veya yüksek tanımlamalı video dahil olmak üzere tüm TV birimlerini ve çok kanallı dijital sesi tek kablo

üzerinden destekler.

8

Güç Girişi

Güç adaptörü bu giriş için AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu giriş üzerinden gelen güç, bilgisayarı besler. Bilgisayarın zarar görmesini engellemek için sadece temin edilen güç adaptörünü kullanın.

9

TV Alıcısı Anteni Konektörü (İsteğe Bağlı)

Bu konektör dijital TV tuner antern için sağlanmıştır.

1-8

10 USB 3,0 Yuvası (İsteğe Bağlı)

USB 3.0 bağlantı noktası, USB 2.0 cihazları ile geriye dönük uyumludur. 5Gbit/s

(SüperHızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

Önemli

1. Güvenlik nedenleri doğrultusunda AIO PC’nize ilk olarak AC/DC adaptörünü ve hemen ardından güç kablosunu takmanızı öneriyoruz.

2. USB 3.0 bağlantı noktaları yüksek hızlı cihazlar için önerilmektedir, bunun yanında mouse veya klavye gibi düşük hızlı cihazların arka paneldeki USB 2.0 bağlantı noktalarına takılması önerilir.

Genel Bakış

1-9

1-8

Genel Bakış

Parça Değiştirme ve Yükseltme

Lütfen ürüne önceden kurulan belirli parçaların kullanıcının talep etmesi

üzerine kullanıcının satın aldığı modellere bağlı olarak yükseltilebileceğine veya değiştirilebileceğine dikkat edin.

Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz.

Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye

çalışmayın. Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi şiddetle önermekteyiz.

1-9

2

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında size bilgi sağlamaktadır. Çevre birimlerini bağladığınız sırada, cihazları tutmada dikkatli olun ve statik elektriği

önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

2-2

Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları

AIO PC çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur.

Fakat uzun soluklu çalışmalarda bilgisayarınızla iyi bir çalışma alanı belirlemek çok

önemlidir.

1� Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.

2� Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak ayarlayınız.

3� Sandalyede otururken, dik bir şekilde oturun ve dik konumunuzu koruyun.

Sandalyenin arkalığını (varsa) sırtınızı rahat bir şekilde desteklemesi için ayarlayın.

4� Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz

çalışırken doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.

5� Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.

6� En iyi görüntüyü sağlamak için AIO PC'nin açısını/konumunu ayarlayın.

7. Rahat olmadığınız ortamlarda (yatak vs.) bilgisayarınızı kullanmaya özen gösteriniz.

8. AIO PC elektrikle çalışan bir aygıttır. Lütfen yaralanmayı önlemek için dikkatli kullanın.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Başlarken

Donanım Kurulumu

Önemli

• Resimler sadece referans olarak verilmiştir.

• Lütfen, sisteme güç vermeden önce sistemin AC elektrik kablosu ve elektrik prizi ile topraklandığından emin olun.

• Ekran üzerinde herhangi bir kesici cisim kullanmayın.

1. Sistem güvenli bir şekilde yerleşene kadar ayağı uygun bir açıya ayarlayın.

2-3

2. Adaptörü sisteme bağlayın ve elektrik kablosunu prize takın.

3

1

2-4

3. Sistemi açmak için güç düğmesine basın.

2

Sistem Çalışması

Bu bölüm sistem çalışması hakkında size önemli bilgiler sağlamaktadır.

Önemli

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

3

Güç Yönetimi

Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı sıra önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar.

Enerji verimi için, ekranınızı kapatın veya kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı uyku moduna ayarlayın.

h

Windows 7'de Güç Yönetimi

■ Windows İşletim Sistemindeki [Power Options] (Güç Seçenekleri) ekranı sabit sürücü ve pilinizin güç yönetimi özelliklerini denetlemenizi sağlar. [Start]

(Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası) > [System and Security] (Sistem ve Güvenlik)'e gidin.

3-2

Daha sonra [Power Options] (Güç Seçenekleri) bağlantısına tıklayın.

Kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin. [Change plan settings] (Plan ayarlarını değiştir)'e tıklayarak ince ayar yapabilirsiniz.

■ Bilgisayarı Kapatma menüsü sistem gücünüzün hızlı ve kolay bir şekilde yönetilmesi için Uyku (S3/S4) ve Kapatma (S5) seçeneklerini sunar.

h

Windows 8.x'de Güç Yönetimi

■ Windows İşletim Sistemindeki [Power Options] (Güç Seçenekleri) ekranı sabit sürücü ve pilinizin güç yönetimi özelliklerini denetlemenizi sağlar. [Start]

(Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası) > [System and Security] (Sistem ve Güvenlik)'e gidin.

Daha sonra [Power Options] (Güç Seçenekleri) bağlantısına tıklayın.

Kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin. [Change plan settings] (Plan ayarlarını değiştir)'e tıklayarak ince ayar yapabilirsiniz.

Sistem Çalışması

3-3

3-2

Sistem Çalışması

■ Shut Down Computer (Bilgisayarı Kapatma) menüsü sistem gücünüzün hızlı ve kolay bir şekilde yönetilmesi için Uyku (S3/S4) ve Kapatma (S5) seçeneklerini sunar.

h

ENERGY STAR nitelikli monitörler yoluyla (İsteğe bağlı) Güç Yönetimi

Güç yönetimi özelliği, bir süre kullanıcı etkinliği olmazsa bilgisayarın düşük gücü veya “Sleep” (Uyku) modunu başlatmasına izin verir.

Harici bir ENERGY STAR nitelikli monitörle kullanıldığında, bu

özellik monitörün benzer güç yönetimi özelliklerini de destekler.

Bu olası enerji tasarrufu avantajından yararlanmak için, sistem

AC gücünde çalışırken güç yönetimi özelliği aşağıdaki şekilde davranması için önceden ayarlanmıştır:

■ 15 dakika sonra ekranı kapat

■ 30 dakika sonra Sleep (Uykuyu) başlat h

Sistemi Uyandırma

Bilgisayar aşağıdakilerden gelen bir komuta tepki olarak güç tasarruf modundan uyanacaktır:

■ güç düğmesi,

■ ağ (LAN’ı uyandır),

■ mouse,

■ klavye.

3-3

Enerji Tasarruf İpuçları:

■ Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra LCD güç düğmesine basarak monitörü kapatın.

■ Bilgisayar güç yönetiminizi iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki

Power Options’dan (Güç Seçenekleri) ayarları yapın.

■ Bilgisayar enerji tüketiminizi yönetmek için güç tasarruf yazılımını kurun.

■ Sıfır enerji tüketimi için bilgisayarınız bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Ağ Bağlantısı (Windows 7)

h

Kablolu LAN

1. [Start] (Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası)'na gidin.

2. [Network and Internet] (Ağ ve Internet)’i altındaki [Connect to the Internet] (Internet’e

Bağlan)’in seçin.

3-4

3. Bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duyan DSL veya kabloyu kullanarak bağlanmak için [Broadband (PPPoE)] (Geniş Bandı (PPPoE)) seçin.

4. Internet servis sağlayıcınızın (ISS) bilgilerini yazın ve LAN bağlantınızı kurmak için

[Connect] (Bağlan)'a tıklayın.

Sistem Çalışması

3-5

3-4

Sistem Çalışması h

Kablosuz Yerel Alan Ağı

1. [Start] (Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası)'na gidin.

2. [Network and Internet] (Ağ ve Internet)’i altındaki [Connect to the Internet] (Internet’e

Bağlan)’in seçin.

3. Bir kablosuz yönlendirici veya kablosuz ağ kullanarak bağlanmak için [Wireless]

(Kablosuz)'u seçin.

3-5

4. Kullanılabilen WLAN bağlantılarının bir listesi açılır. Listeden bir bağlantı seçin veya yeni bir bağlantı kurmak için [Open Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım

Merkezini Aç)'a tıklayın.

5. Yeni bir WLAN bağlantısı oluşturmak için, [Network and Sharing Center] (Ağ ve

Paylaşım Merkezi)'deki [Set up a new connection or network] (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)'u seçin.

3-6

6. Bunu yaptıktan sonra, [Manually connect to a wireless network] (Kablosuz ağ'a manüel olarak bağlan)'ı seçin ve devam etmek için [Next] (İleri)'yi tıklayın.

7. Eklemek istediğiniz kablosuz ağ bilgilerini girin ve ilerlemek için [Next] (İleri)'yi tıklayın.

8. Yeni bir WLAN bağlantısı yapılmıştır. Çıkmak için [Close] (Kapat)'a tıklayın veya

WLAN ayarlarında değişiklik yapmak için [Change connection settings] (Bağlantı ayarlarını değiştir)'i seçin.

Sistem Çalışması

3-7

3-6

Sistem Çalışması

Ağ Bağlantısı (Windows 8.x)

h

Kablolu LAN

1. [Start] (Başlat) > [Control Panel] (Denetim Masası)'na gidin.

2. [Network and Internet] (Ağ ve İnternet)'in altından [View network status and tasks]

(Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle)'yi seçin.

3. Yeni bir bağlantı kurmak için, [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım

Merkezi)'ni seçin.

4. [Set up a new connection or network] (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)'u seçin.

3-7

5. [Connect to the Internet] (İnternete Bağlan)'ı seçin.

6. Bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duyan DSL veya kabloyu kullanarak bağlanmak için [Broadband (PPPoE)] (Geniş Bandı (PPPoE)) seçin.

3-8

7. Internet servis sağlayıcınızın (ISS) bilgilerini yazın ve LAN bağlantınızı kurmak için

[Connect] (Bağlan)'a tıklayın.

Sistem Çalışması

3-9

3-8

Sistem Çalışması h

Kablosuz Yerel Alan Ağı

1. Masa üstünden [Settings] (Ayarlar)'ı simgesi bulun.

seçin, kullanılabilir ağ bulunan bir kablosuz

2. Kullanılabilen WLAN bağlantılarının bir listesi açılır. Listeden bir bağlantı seçin.

3. Yeni bir bağlantı kurmak için, [Control Panel] (Denetim Masası)'nda [Network and

Internet] (Ağ ve İnternet)'in altından [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım

Merkezi)'ni seçin.

4. [Set up a new connection or network] (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)'u seçin.

5. Bunu yaptıktan sonra, [Manually connect to a wireless network] (Kablosuz ağ'a manüel olarak bağlan)'ı seçin ve devam etmek için [Next] (İleri)'yi tıklayın.

6. Eklemek istediğiniz kablosuz ağ bilgilerini girin ve ilerlemek için [Next] (İleri)'yi tıklayın.

3-9

7. Yeni bir WLAN bağlantısı yapılmıştır. Çıkmak için [Close] (Kapat)'a tıklayın veya

WLAN ayarlarında değişiklik yapmak için [Change connection settings] (Bağlantı ayarlarını değiştir)'i seçin.

Sistem Kurtarma (Windows 7)

Önemli

Recovery Tool (Kurtarma Aracı) varsayılan olarak Windows OS ve MSI yardımcı programları ile birlikte gelen sistemlerde bulunmaktadır.

Recovery Tool (Kurtarma Aracı) kullanımı amaçlarına şunlar dahil olabilir:

■ Sistemi orijinal fabrika varsayılan ayarlarının ilk durumuna geri yükleme.

■ Kullanılan işletim sisteminde bazı hatalar oluştuğunda.

■ İşletim sistemi virüsten etkilendiğinde ve normal çalışamadığında.

■ Diğer yerleşik dillerde işletim sistemi kurmak istediğinizde.

Recovery Tool (Kurtarma Aracı)'nı kullanmadan önce, lütfen sistem sürücünüzde kayıtlı

önemli verileri başka depolama aygıtlarına yedekleyin.

Aşağıdaki çözüm sisteminizi kurtaramazsa, lütfen daha fazla yardım için yetkili yerel distribütör veya servis merkezinizle iletişim kurun.

3-10 h

Sistemi F3 Kısayol Tuşuyla Kurtarma

Sistem kurtarılamayan sorunlarla karşılaşırsa, sisteminizi kurtarmak için önce F3 kısayol tuşuyla sabit diskin kurtarma bölümünü denemeniz önerilir.

Devam etmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Sistemi yeniden başlat.

2. Aşağıdaki resim göründüğünde klavyedeki F3 kısayol tuşuna basın.

Sistem Çalışması

3-11

3-10

Sistem Çalışması

3. Kurtarma Aracı'na Girin. Bu araç üç özelliğe sahiptir: Backup System (Sistemi

Yedekle), Restore System (Sistemi Geri Yükle) ve Recover to factory default

(Varsayılan fabrika ayarına döndür).

h

Sistem Yedekleme

Kullanıcıların, bir ciddi disk arızası durumuna veya diğer kazalara karşı çözüm olarak sistemi yedeklemeleri kesinlikle önerilir.

3-11

Devam etmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Girmek için [Backup System] (Sistemi Yedekle)'yi seçin. Buna alternatif olarak,

çıkmak için [X]'i seçin veya klavyede [Esc]'e basın.

2. Sistemi yedeklemeyi derhal başlatmak için [BACKUP] (Yedekle)'ye basın.

‹ İlk Yedekleme

İlk yedekleme biraz zaman alabilir. Lütfen, kesinti olmadan tamamlanmasına izin verin.

3-12

‹ Sonraki Yedeklemeler

Sonraki yedeklemeler, önceki yedekleme dosyaların yerini alacaktır.

Sistem Çalışması

3-13

3-12

Sistem Çalışması

3. Sistem yedekleme yürütülüyor. Lütfen, biraz zaman alabileceğini unutmayın. Gücü kapatmayın, güç kapatılırsa sistemde bilinmeyen hasar oluşabilir.

4. Buna alternatif olarak, sistem yedeklemeyi derhal durdurmak için [CANCEL] (İptal)'i seçin. Sistem yedekleme iptal işlemi yürütülürken lütfen gücü kapatmayın.

3-13

5. Aşağıdaki mesaj başarılı sistem yedeklemeyi gösterir. Bitirmek için [OK] (Tamam)'a basın.

3-14 h

Sistemi Geri Yükleme

Bu araç, sistemi kullanıcıların daha önce sabit disk sürücüsünde oluşturduğu ve kaydettiği yedekleme dosyaları ile önceki bir duruma geri döndürür. Hiç yedekleme dosyası yoksa, sistem varsayılan ayara geri yüklenecektir.

Devam etmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Girmek için [Restore System] (Sistemi Geri Yükle)'yi seçin. Buna alternatif olarak,

çıkmak için [X]'i seçin veya klavyede [Esc]'e basın.

Sistem Çalışması

3-15

3-14

Sistem Çalışması

2. Önceki yedeklemeye veya varsayılan ayara döndürmek için [OK] (Tamam) veya

[NEXT] (İleri)'yi seçin. Buna alternatif olarak, sistem geri yüklemeyi derhal durdurmak için [CANCEL] (İptal)'i seçin.

‹ Yedekleme dosyalarıyla: sistemin önceki yedeklemeye geri yüklenmesi

‹ Yedekleme dosyası olmadan: sistemin varsayılan ayara geri yüklenmesi

3-15

3. Sistem geri yükleme yürütülüyor. Lütfen, biraz zaman alabileceğini unutmayın. Gücü kapatmayın, güç kapatılırsa sistemde bilinmeyen hasar oluşabilir.

3-16

4. Aşağıdaki mesaj başarılı sistem geri yüklemeyi gösterir. Bitirmek için [OK] (Tamam)'a basın. Sistemi yeniden başlatın ve her zamanki gibi Windows işletim sistemine erişin.

Geri yükleme işlemi başarısız olursa veya kesintiye uğrarsa, lütfen tüm işleme baştan başlayın.

Sistem Çalışması

3-17

3-16

Sistem Çalışması h

Sistem Kurtarma

Bu araç, sistemin fabrika ayarına geri döndürülmesine yardımcı olur. Bütün ayarlar fabrika varsayılanı geri yüklenirken HDD'deki tüm veriler silinecektir.

Devam etmek için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

1. Girmek için [Recover to factory default] (Varsayılan fabrika ayarına döndür)'ü seçin.

Buna alternatif olarak, çıkmak için [X]'i seçin veya klavyede [Esc]'e basın.

2. Sistem fabrika ayarlarına döndürülecektir. Tüm veriler gidecektir. Önemli verilerin geri yüklendiğinden emin olun. Devam etmek için [NEXT] (İleri) düğmesine tıklayın.

Ya da durdurmak için [CANCEL] (İptal)'e basın.

3-17

3. Sistemi varsayılan ayara döndürmek için, lütfen [OK] (Tamam)'ı seçin.

3-18

4. Sistem kurtarma yürütülüyor. Lütfen, biraz zaman alabileceğini unutmayın. Gücü kapatmayın, güç kapatılırsa sistemde bilinmeyen hasar oluşabilir.

Sistem Çalışması

3-19

3-18

Sistem Çalışması

5. Aşağıdaki mesaj başarılı sistem kurtarmayı gösterir. Bitirmek için [OK] (Tamam)'a basın. Sistemi yeniden başlatın ve her zamanki gibi Windows işletim sistemine erişin. Kurtarma işlemi başarısız olursa veya kesintiye uğrarsa, lütfen tüm işleme baştan başlayın.

3-19

3-20

Sistem Kurtarma (Windows 8.x)

Önemli

System Recovery Function (Sistem Kurtarma İşlevi) varsayılan olarak Windows OS ve

MSI yardımcı programları ile birlikte gelen sistemlerde bulunmaktadır.

System Recovery Function (Sistem Kurtarma İşlevi) kullanımı amaçlarına şunlar dahil olabilir:

■ Sistemi orijinal fabrika varsayılan ayarlarının ilk durumuna geri yükleme.

■ Kullanılan işletim sisteminde bazı hatalar oluştuğunda.

■ İşletim sistemi virüsten etkilendiğinde ve normal çalışamadığında.

■ Diğer yerleşik dillerde işletim sistemi kurmak istediğinizde.

System Recovery Function (Sistem Kurtarma İşlevi)'ni kullanmadan önce, lütfen sistem sürücünüzde kayıtlı önemli verileri başka depolama aygıtlarına yedekleyin.

Aşağıdaki çözüm sisteminizi kurtaramazsa, lütfen daha fazla yardım için yetkili yerel distribütör veya servis merkezinizle iletişim kurun.

Sistem Çalışması

3-21

3-20

Sistem Çalışması h

İşletim Sisteminden Kurtarma

‹

Refresh PC

Refresh PC yardımcı programı sistem dosyalarının, Windows kayıt defterinin ve diğer

önemli sistem bileşenlerinin iyi çalışıp çalışmadığın denetler, Windows dosyalarında sorun bulduğunda bilgisayarınızı onarmaya çalışacaktır. Bilgisayarınız düzgün

çalışmıyorsa, kişisel dosyalarınızı kaybetmeden yenileyebilirsiniz.

1. Masaüstünde [Settings] (Ayarlar) öğesine tıklayıp, [Change PC settings]

(Bilgisayar ayarlarını değiştir) > [Update and recovery] (Güncelleme ve kurtarma)

öğesini seçin.

2. [Recovery] (Kurtarma) > [Refresh your PC without affection your files] (Dosyalarınızı etkilemeden bilgisayarınızı yenileyin) öğesine tıklayıp [Get started] (Başlatıldı)

öğesini seçin.

3-21

3. İşlem sırasında yapılacak değişiklikler gösterilecektir, devam etmek için [Next]

(İleri)'yi tıklayın.

4. Bir mesaj bilgisayarınızın yenilenmeye hazır olduğunu gösterir, başlatmak için

[Refresh] (Yenile)'ye tıklayın. Bu biraz zaman alabilir.

3-22

5. Yenileme işlemi sona erdikten sonra, tüm varsayılan Windows yardımcı programlarını ve widget'leri bulabileceğiniz Windows Başlangıç Ekranı'na geri döndürüleceksiniz.

Sistem Çalışması

3-23

3-22

Sistem Çalışması

‹

Reset PC

Reset yardımcı programı sistemi orjinal fabrika ayarlarına geri döndürecektir.

1. Masaüstünde [Settings] (Ayarlar) öğesine tıklayıp, [Change PC settings]

(Bilgisayar ayarlarını değiştir) > [Update and recovery] (Güncelleme ve kurtarma)

öğesini seçin.

2. [Recovery] (Kurtarma) > [Remove everything and reinstall Windows] (Her şeyi kaldır ve Windows'u yeniden kur) öğesine tıklayıp [Get started] (Başlatıldı) öğesini seçin.

3. İşlem sırasında yapılacak değişiklikler gösterilecektir, devam etmek için [Next]

(İleri)'yi tıklayın.

3-23

4. Sizden çoklu bölmelere sahip bir sabit disk sürücü için silmek istediğiniz sürücüyü seçmeniz istenecektir.

3-24

5. Şimdi, ihtiyacınıza göre dosyaları kaldırmayı veya sürücüleri tamamiyle temizlemeyi seçin.

6. Bilgisayarınız artık sıfırlanmaya hazırdır, [Reset] (Sıfırla)'ya tıklayın ve bilgisayarınızı yeniden başlatmak için ekran üstü talimatları izleyin.

Sistem Çalışması

PB

Sorun Giderme

A

A-2

Sistemim çalışmıyor.

1. Sistemin elektrik prizine bağlı ve açık olup olmadığını kontrol edin.

2. Güç kablosunun ve tüm kabloların sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Bilgisayarımı açtığımda, "Operating System not found" (İşletim Sistemi bulunamadı) iletisi görünüyor veya Windows başlatılmıyor.

1. Optik disk sürücüsünde ön yüklenemeyen CD/ DVD olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, CD/ DVD'yi çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatın.

2. BIOS kurulumunda Ön Yükleme Aygıtı Önceliği ayarlarını kontrol edin.

Sistem kapatılamıyor.

İşletim sistemindeki Kapat simgesini kullanarak bilgisayarınızı kapatmak en iyi yöntemdir. Aşağıda listelenenler dahil diğer yöntemlerin kullanılması veri hatasına neden olabilir. Kapat prosedürü çalışmıyorsa, aşağıdaki adımlardan birini seçin:

1. Ctrl+Alt+Del tuşlarına basıp Kapat'ı seçin.

2. Sistem kapanıncaya kadar güç düğmesini basılı tutun.

3. Güç kablosunu sistemden çıkarın.

Mikrofonum çalışmıyor.

1. Dahili mikrofon için, sesin kapalı olup olmadığını kontrol etmek üzere lütfen Start

(Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Sounds and Audio Devices (Ses ve Ses Aygıtları) > Audio (Ses)'e gidin.

2. Harici mikrofon kullanıyorsanız, mikrofonun Mikrofon jakına takılı olduğunu kontrol edin.

Internet bağlantısında sorunlar var.

1. Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) bağlanma sorununuz varsa, ISP2nin teknik sorunlar yaşayıp yaşamadığını kontrol edin.

2. Ağ ayarları ve bağlantısını kontrol edin ve sistemin Internet erişimi için doğru yapılandırıldığından emin olun.

3. Kablosuz LAN veri aktarma hızı aygıtlar ve erişim noktaları arasındaki mesafe ve engellerden etkilenir. Veri aktarma hızını en üst düzeye çıkarmak için, sisteminize en yakın erişim noktasını seçin.

Sorun Giderme

A-3

A-2

Sorun Giderme

Sistem hoparlörleri çalışmıyor.

1. Ses Karıştırıcısındaki ana ses düzeyi ayarını kontrol edin.

2. Kendi ses düzeyi denetimine sahip bir uygulama kullanıyorsanız, ses düzeyinin sessiz olup olmadığını kontrol edin.

3. Kulaklık jakına ses kablosu bağladıysanız, çıkarın.

4. Sistem OSD işlevine sahipse, lütfen OSD ses düzeyini ayarlayın.

Sistem DVD-ROM'u ile CD/ DVD yürütemiyorum.

1. CD/ DVD etiketinin yukarı baktığından emin olun.

2. CD/ DVD yazılım gerektiriyorsa, yazılımın program yönergelerine göre doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.

3. DVD'yi yürüttüğünüzde bölge kodu uyarısı görünüyorsa, sorun DVD'nin sisteminizdeki DVD-ROM ile uyumsuzluğu olabilir. Bölge kodu disk paketinde listelenir.

4. Videoyu izleyebiliyor ancak sesi duyamıyorsanız, medya oynatıcıyı kontrol edin. Ayrıca, Ses Karıştırıcısında hoparlörler ve ana ses düzeyi ayarının sessiz olmadığından emin olun.

5. Sürücülerin doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Start (Başlat) >

Control Panel (Denetim Masası) > System (Sistem) > Device Manager (Aygıt

Yöneticisi)'ni tıklatın.

6. Kirli veya çizilmiş bir disk bilgisayarın diski okumaya çalıştığında kilitlenmesine neden olabilir. Gerekirse, bilgisayarı yeniden başlatın, diski çıkarın ve kirli veya

çizik olup olmadığnı kontrol edin.

7. Lütfen DVD videoyu yürütmek için PowerDVD veya WinDVD gibi DVD oynatıcı yazılım kullanın.

DVD-ROM sürücüsü tepsim açılmıyor.

1. Bilgisayarın açık olduğundan emin olun.

2. DVD-ROM sürücüdeki Çıkar düğmesine basın.

3. Çıkar düğmesi çalışmıyorsa, Çıkar düğmesinin yanındaki deliğe sivri uçlu bir nesne sokarak tepsiyi açın.

Sistem monitöründe hiçbir şey gösterilmiyor.

1. Sistemin elektrik prizine bağlı ve açık olup olmadığını kontrol edin.

2. Sistem Bekleme modunda olabilir. Ekranı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals