MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Manual do proprietário

MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Manual do proprietário | Manualzz
Introducere
Notebook
Manual de utilizare
Introducere
Felicitări pentru decizia de a deveni un utilizator al acestui notebook, având un design deosebit.
Acest notebook splendid de ultimă generaţie vă va oferi o experienţă încântătoare şi profesională
în utilizarea lui.
Suntem mândri să spunem utilizatorilor noştri că acest notebook este testat în
mod amănunţit şi garantat de reputaţia noastră în ce priveşte fiabilitatea şi satisfacţia clientului.
™ Desfacerea ambalajului
În primul rând desfaceţi cutia de carton şi verificaţi cu atenţie toate articolele.
Dacă oricare
articol este deteriorat sau lipseşte, vă rugăm contactaţi imediat distribuitorul dvs.
păstraţi cutia şi ambalajele în caz că veţi fi nevoit să transportaţi unitatea în viitor.
De asemenea,
Pachetul
trebuie să conţină următoarele articole:
y Notebook
y Manual de Utilizare
y Acumulator Li-ion de mare capacitate
y Adaptor c.a./c.c. şi cablu de alimentare pentru c.a.
y Geantă (opţional)
y Disc ce conţine versiunea completă a manualului de utilizare, drivere, utilităţi, şi funcţia
opţională de recuperare, etc..
2
™ Prezentare generală a produsului
Această sec iune oferă descrierea elementelor de bază ale acestui notebook.
Vă va ajuta să
cunoa te i mai multe despre aspectul exterior al acestui notebook înainte de utilizare.
Vă
rugăm să luaţi în considerare faptul că notebook-ul prezentat în această secţiune poate varia
faţă de modelul cumpărat de dvs.
Vedere cu monitorul deschis
Figura de prezentare cu monitorul deschis şi descrierea de mai jos vă vor ajuta să treceţi în
revistă zona principală de lucru a notebook-ului dvs.
Aceste accesorii enumerate mai sus
pot fi schimbate fără înştiințare.
3
Introducere
1.
Cameră Web
Š
Camera web încorporată poate fi utilizată pentru fotografiere, înregistrare video sau
conferinţe, şi pentru orice alte aplicaţii interactive.
Š
Indicatorul LED al camerei web, situat lângă camera web devine portocaliu când este
activată funcţia de cameră web; LED-ul se stinge când funcţia este dezactivată.
2.
Microfon intern
Există un microfon încorporat iar funcţia lui este similară cu a microfonului.
3.
Butoanele de Lansare Rapidă
Apăsaţi butoanele de lansare rapidă pentru activarea aplicaţiilor sau a instrumentelor
specifice.
Următoarele Butoanele de Lansare Rapidă vor fi funcţionale în Sistemul de
Operare numai cu aplicaţia S-Bar instalată.
Găsiţi aplicaţia S-Bar pe discul multifuncţional,
furnizat împreună cu pachetul, pentru o operare simplă şi convenabilă.
Se recomandă
instalarea aplicaţiei S-Bar.
Š
Š
Apăsaţi butonul pentru a scoate tava discului unităţii optice.
Reţineţi: Butonul ODD Scoatere este funcţional doar în
sistemul DOS.
Totuşi, într-un sistem de operare fără
aplicaţia S-Bar instalată, butonul Scoatere nu va fi
funcţional.
Evacuare ODD
Într-un astfel de caz, utilizatorii pot face clic dreapta pe
unitatea optică din "My Computer" şi pot selecta "Eject
(Scoatere)" pentru a scoate tăviţa unităţii optice.
Š
Apăsaţi acest buton pentru a opri instantaneu ecranul şi
pentru a reduce consumul de energie.
Ecran Oprit
Š
Apăsa i orice tastă de pe tastatură pentru a porni ecranul.
Š
Apăsaţi acest senzor în mod repetat pentru a activa sau
dezactiva funcţia WLAN în mod recurent.
WLAN (WiFi)
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatură
Comutator LED
Lumină de
fundal)
4
Š
Apăsaţi acest senzor în mod repetat pentru a comuta pe
PORNIT sau OPRIT LED-urile cu lumină colorată
intermitentă care sunt instalate sub tastatură.
Š
Apăsaţi acest senzor pentru a mări viteza ventilatorului în
vederea răcirii temperaturii generale a notebook-ului.
Cooler Boost
(Amplificare
Cooler)
Š
Apăsaţi acest senzor în mod repetat pentru a activa sau
pentru a dezactiva această funcţie în mod recurent.
Š
Când alimentarea la c.a. este conectată, atingeţi acest
senzor pentru a activa funcţia TDE. Cu această funcţie
Turbo
activată, va aduce o creştere a vitezei de procesare, pentru
a îmbunătăţi performanţa sistemului.
4.
LED-ul de Stare
Š
Caps Lock: Galben aprins când este activată funcţia Caps
Lock.
Š
Num Lock: Galben aprins când este activată funcţia Num
Lock.
5.
Difuzoare Stereo
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu funcţia Hi-Fi şi sistem stereo.
6.
Butonul de pornire / LED-ul Butonului de pornire
Butonul de Pornire
Š
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru pornirea şi oprirea
notebook-ului.
Š
Apăsaţi pe butonul de alimentare pentru a reporni
notebook-ul din starea de repaus.
Alimentare/ LED-ul funcţiei de Economisire Energie
7.
Š
Alb aprins când notebook-ul este pornit.
Š
Galben aprins când funcţia NVIDIA Optimus este activată.
Š
LED-ul se stinge atunci când funcţia este dezactivată.
Touchpad
Acesta este dispozitivul de indicare al notebook-ului.
8.
Comutator touchpad
Apăsaţi acest buton pentru a activa sau dezactiva funcţia touchpad.
Indicatorul touchpad,
5
Introducere
dacă există, creşte atunci când funcţia touchpad este dezactivată.
9.
Tastatură
Tastatura integrată oferă toate funcţiile unei tastaturi de dimensiuni obişnuite.
Butoanele de Lansare Rapidă [Fn]
Utilizaţi butoanele [Fn] de pe tastatură pentru a activa aplicaţiile şi uneltele specifice.
Cu ajutorul acestor butoane de lansare rapidă, utilizatorii vor putea să lucreze mai eficient.
+
Definit de
utilizator sau
Căutare
Windows
(opțional)
+
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, şi apoi apăsaţi butonul
F4 pentru a lansa aplicaţia Definită de utilizator.
Š
Sau, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn, apoi apăsaţi
butonul F4 pentru a lansa funcţia Căutare Windows.
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn apoi apăsaţi butonul F5
în mod repetat, pentru a comuta între variatele moduri de
ECO Engine
(Instrumentul
ECO)
(Economisire
Energie)
economisire a energiei oferite de ECO Engine, sau pentru
a dezactiva în mod recurent această funcţie.
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn şi apăsaţi apoi pe
butonul F6 pentru activarea funcţiei Cameră web.
+
Apăsaţi din nou pentru a o dezactiva.
Cameră Web
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn apoi apăsaţi butonul F8
în mod repetat, pentru a activa sau dezactiva în mod
+
recurent funcţia LAN Wireless (WiFi).
WLAN (WiFi)
Š
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul Fn şi apăsaţi apoi butonul F9
pentru a activa funcţia Bluetooth. Apăsaţi din nou pentru a
+
Bluetooth
(opţional)
6
o dezactiva.
Š
Acest buton funcţional nu va fi disponibil atunci când funcţia
Bluetooth nu este suportată.
Vederea părţii din faţă
1. LED-ul de Stare
Hard Disc/ Dispozitiv unitate optică în uz
Galben intermitent când sistemul accesează unitatea hard disk sau
unitatea optică.
Stare de repaus
Š
Galben intermitent când sistemul este în Starea de repaus.
Š
LED -ul se stinge atunci când sistemul este oprit.
Stare acumulator
Š
Š
Galben aprins când se încarcă bateria.
Galben intermitent dacă bateria s-a defectat, fiind
recomandată înlocuirea acesteia cu una nouă.
Š
Cereţi sfatul distribuitorului local în cumpărarea unui tip de
acumulator echivalent recomandat de producător.
Š
LED-ul bateriei se stinge când este complet încărcată sau
când adaptorul de c.a./c.c. este deconectat.
Bluetooth
Š
Indicatorul LED Bluetooth este galben când funcţia Bluetooth
este activată.
Š
Bluetooth
Avertisment: Din motive de siguranţă a zborului, asiguraţi-vă
că acest LED se stinge când vă aflaţi în avion.
Š
Notă: Funcţia Bluetooth poate fi opţională în funcţie de
modelul achiziţionat de utilizator.
7
Introducere
Š
Dacă este necesar contactaţi distribuitorul local pentru mai
multe informaţii.
LAN Wireless (WiFi)
Š
Acest indicator LED este galben atunci când funcţia Wireless
LAN (WiFi) este activată.
Š
Indicatorul LED se stinge când această funcţie este
dezactivată.
Š
WLAN (WiFi)
Notă: Funcţiile enumerate aici pot fi opţionale depinzând de
modelul cumpărat de utilizatori.
Š
Avertisment: Din motive de siguranţă a zborului, asiguraţi-vă
că acest LED se stinge când vă aflaţi în avion.
Š
Dacă este necesar contactaţi distribuitorul local pentru mai
multe informaţii.
8
Vederea părţii din dreapta
1.
Porturi USB 2,0
Portul USB 2.0 vă permite să conectaţi dispozitive periferice compatibile USB, cum ar fi
mouse, tastatură, modem, hard disc portabil, imprimantă şi altele.
2.
Unitatea op tică
Acest notebook este echipat cu o unitate optică.
Dispozitivul efectiv preinstalat în notebook
diferã în funcþie de modelul achiziþionat.
9
Introducere
Vederea părţii din stânga
1.
Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi circulaţia aerului în apropierea
ventilatorului.
2.
Cititor de card
Cititorul de card încorporat poate accepta diverse tipuri de carduri de memorie, cum ar fi
carduri MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High
Capacity), SDXC (SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) sau MS Pro (Memory Stick
Pro), în funcţie de modelul achiziţionat de utilizatori.
Contactaţi distribuitorul local pentru
informaţii suplimentare corecte şi reţineţi că aceste carduri de memorie acceptate pot varia
fără o înştiinţare prealabilă.
3.
Conectori Port Audio
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu funcţia Hi-Fi şi sistem stereo..
Ieşire căşti/ ieşire SPDIF
Š
Utilizată pentru difuzoare sau căşti.
Conectorul S/PDIF este
de asemenea prevăzut pentru transmiterea audio digitală
către difuzoare externe prin intermediul unui cablu cu fibră
optică.
Š
10
Conectaţi aici difuzoarele faţă.
Microfon
Š
Utilizat pentru un microfon extern.
Š
Conectaţi difuzoarele centru şi bas aici.
Intrare
Š
Utilizată pentru un dispozitiv audio extern.
Š
Conectaţi aici difuzoarele spate.
Ieşire
4.
Š
Conector pentru difuzoare.
Š
Conectaţi aici difuzoarele surround.
Porturi USB 3,0
USB 3.0, un USB de Înaltă Viteză, furnizează viteze ridicate de interfaţă pentru conectarea
diverselor dispozitive, precum dispozitivele de stocare, hard discurile sau camerele video şi
oferă mai multe avantaje prin transferul de date de înaltă viteză.
11
Introducere
Vederea părţii din spate
1. Încuietoare Kensington
Acest notebook este prevăzut cu un orificiu pentru încuietoarea Kensington care, permite
utilizatorilor blocarea notebook-ului cu o cheie sau dispozitiv PIN mecanic şi ataşat printr-un
cablu de metal cauciucat.
Capătul cablului are o buclă mică care permite întregului cablu
să fie încolăcit în jurul unul obiect fix, cum ar fi o masă grea sau alt echipament similar,
securizând în acest fel notebooke-ul în acel loc.
2. Conector RJ-45
Conectorul 10/100/1000 Ethernet este utilizat pentru conectarea unui cablu LAN pentru
conexiuni de reţea.
3. Conector E-SATA (ATA serial extern)
Conectorul E-SATA vă permite conectarea unui dispozitiv de hard disk ATA serial.
Utilizatorii pot folosi acum cabluri ecranate în exteriorul notebook-ului pentru a beneficia de
avantajele oferite de interfaţa SATA pentru stocare.
4. Conectorul de alimentare
Pentru a conecta adaptorul c.a./c.c. şi a furniza curent notebook-ului.
5.
Port VGA
Portul VGA 15-pin-D-sub vă permite să conectaţi un monitor extern sau alt dispozitiv
compatibil VGA (cum ar fi un proiector) pentru a amplifica confortul vizionării.
6. Conectorul HDMI
HDMI (Interfaţă Multimedia de Înaltă Definiţie) este un nou standard de interfaţă pentru
PC-uri, ecrane şi dispozitive electronice de uz comercial care acceptă video standard,
îmbunătăţit şi de înaltă definiţie, plus sunet digital pe mai multe canale pe un singur cablu.
7. Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
ventilatorului.
12
NU blocaţi circulaţia aerului în apropierea
Vedere din partea de jos
1.
Difuzoare Stereo
Oferă un sunet de înaltă calitate fiind compatibil cu funcţia Hi-Fi şi sistem stereo.
2.
Ventilator
Ventilatorul are scopul de a răci sistemul.
NU blocaţi circulaţia aerului în apropierea
ventilatorului.
3.
Set Acumulatori
Acest notebook va fi alimentat de acumulator atunci când adaptorul c.a./c.c. este
deconectat.
4.
Butonul pentru deblocarea acumulatorului
Este un dispozitiv cu recul ce pregăteşte acumulatorul pentru a fi înlăturat. Împingeţi-l cu o
mână iar cu cealaltă trageţi cu grijă acumulatorul.
5.
Buton blocare/deblocare acumulator
Acumulatorul nu poate fi deplasat atunci când butonul este pe poziţia blocat.
După ce
butonul este glisat în poziţia deblocat, acumulatorul poate fi scos.
13
Introducere
™ Specificaţii
Specificaţiile se pot modifica fără o înştiinţare prealabilă. Produsele efective vândute provin din
zone diferite.
Vă rugăm verificaţi Specificaţiile detaliate la distribuitorii locali.
Caracteristici fizice
Dimensiuni
428 (L) x 288 (A) x 55 (Î) mm
Greutate
< 4,2 kg (cu 9 baterii)
Procesor
Socket
989 pini, rPGA
Tip procesor
Intel® Chief River Ivy Bridge
Procesor suportat
Procesor Intel® Penryn Dual Core
Memorie cache L3
Până la 8MB (bazat pe CPU)
Cipuri de nucleu
Punte Nordică
Intel® Chief River Ivy Bridge
Punte Sudică:
Intel® Panther Point HM77
Memorie
Tehnologie
DDR3 1600/ 1333 MHz
Memorie
DDR3 SO-DIMM X 4 sloturi
1G/2G/4G/8G DDR III SDRAM
Maxim
până la 32 GB
Alimentare
Adaptor c.a./c.c.
180W, 19V
Intrare: 100~240V, ~2,25
Ieşire: 19V
Tip baterie
9-elemente
Baterie RTC
Da
50~60Hz
9,5A
Stocare (Articolele enumerate aici pot varia fără înştiinţare)
Factor de formă HDD
2,5” HDD
Unitatea op tică
Super Multi / Blu-ray (opţional)
14
Port I/O
Monitor (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (versiunea 3,0)
x 2 (versiunea 2,0)
Intrare microfon
x1
Intrare
x1
Ieşire căşti
x 1 (ieşire S/PDIF acceptată)
E-SATA
x1
Ie ire latură
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Cititor de card
x 1 (SDXC/ XD/ MMC/ MS) (acceptă SD 3,0, SDXC)
Cardurile de
memorie compatibile pot varia fără înştiinţare
prealabilă.
Port de comunicare
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
LAN Wireless
Compatibil opţional
Bluetooth
Compatibil opţional
Ecran
Tip LCD
17,3" Panou LED
Luminozitate
controlată de tastele rapide K/B
Video
Grafice (1) (opţional)
Grafice discrete NVIDIA GeForce +
Grafice UMA Intel HD
Cu NVIDIA Optimus acceptat
Grafice (2) (opţional)
Serie grafice discrete AMD Wimbledon +
Grafice UMA Intel HD
VRAM
GDDR5, 1,5/ 2/ 3/ 4GB
Depinde de modelul pe care l-aţi achiziţionat.
Ieşire CRT
Compatibil
Ieşire HDMI
Compatibil
15
Introducere
Funcţie vizualizare duală
Compatibil
Dispozitivele de afişare externe vor fi detectate
automat în momentul conectării.
Audio
Difuzor intern
Volum Sunet
2 difuzoare+ 1 bas
Reglare după buton de volum, tastă acces rapid K/B
şi SW
Software & BIOS
Încărcare de pe flash USB
Da, încărcare de pe dischetă USB, numai în DOS
BIOS
Compatibil încărcare rapidă --- Da
Altele
Conformitate
Orificiu încuietoare
Kensington
16
WHQL
x1
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement