MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Brugervejledning | Manualzz
Lietuvių
Latviski
Norsk
Eesti
Nešiojamasis
kompiuteris
Naudotojo vadovas
Lietuvių
Sveikiname tapus šio puikiai sukurto nešiojamojo kompiuterio naudotoju.
Naudodami ša
visiškai nauja, rinktina nešiojamaja kompiutera, agysite šavingos ir profesionalios patirties.
Mes
didžiuojamės, galėdami savo reputacija patvirtinti, kad šis nešiojamasis kompiuteris yra išsamiai
išbandytas ir patvirtintas: jis yra nepralenkiamai patikimas ir puikiai tarnaus naudotojams.
™ Išpakavimas
Pirmiausia išpakuokite dėžę ir atidžiai apžiūrėkite visas sudedamąsias dalis.
Jeigu kuri nors
dalis apgadinta ar jos dėžėje nėra, nedelsdami susisiekite su savo vietiniu pardavėju.
išsaugokite dėžę ir pakavimo medžiagas, jei ateityje jums tektų vežti šį įrenginį.
Be to,
Pakuotėje turi
būti šie daiktai:
y Nešiojamasis kompiuteris
y Greitosios paleisties vadovas
y Didelio galingumo ličio jonų akumuliatorius
y AC/DC adapteris ir AC maitinimo laidas
y Nešiojimo krepšys (pasirenkamas)
y „Viskas viename“ tipo programos diskas, kuriame yra išsamus naudotojo vadovas,
tvarkyklės, paslaugų programos, bendra atkūrimo funkcija ir kt.
1-2
™ Gaminio apžvalga
Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės jūsų nešiojamojo kompiuterio ypatybės.
Tai jums leis
daugiau sužinoti apie šio nešiojamojo kompiuterio išvaizdą, prieš pradedant jį naudoti.
Atminkite, kad nešiojamasis kompiuteris, pavaizduotas šiame skyrelyje, gali skirtis nuo to, kurį
naudotojas įsigijo iš tikrųjų.
Vaizdas iš viršaus
Vaizdo iš viršaus paveikslėlis ir žemiau pateiktas aprašymas jums padės peržiūrėti pagrindinę
jūsų nešiojamojo kompiuterio darbo zoną.
Naudodami šį visiškai naują, išskirtinį
nešiojamąjį kompiuterį, įgysite
įspūdingos ir profesionalios patirties.
1-3
Lietuvių
1.
Interneto kamera
Š
Šią įmontuotą interneto kamerą galima naudoti fotografuoti, įrašyti vaizdą ar
sąšaukoms, taip pat bet kurioms kitoms interaktyvioms reikmėms.
Š
Šalia interneto kameros esanti jos rodiklio lemputė ima šviesti oranžine spalva, kai
įjungiama interneto kameros funkcija; išjungus šią funkciją lemputė užgęsta.
2.
Vidinis mikrofonas
Tai yra įtaisytasis vidinis mikrofonas, kurio funkcija yra tokia pati, kaip ir mikrofono.
3.
Greitojo paleidimo mygtukai
Paspaudus funkcinius mygtukus, aktyvinamos konkrečios programos ar įrankiai.
Toliau
nurodyti greitojo paleidimo mygtukai veiks tik tuo atveju, jei operacinėje sistemoje yra įdiegta
„S-Bar“ programa.
Susiraskite „S-Bar“ programą diske „viskas viename“ („all-in-one“), kuris
yra įtrauktas į komplektą siekiant užtikrinti, kad naudotis sistema būtų paprasta ir patogu.
Primygtinai rekomenduojame įdiegti „S-Bar“ programą.
Š
Palieskite šį jutiklį, kad išstumtumėte optinio disko įrenginio
dėklą.
Š
Atkreipkite dėmesį: ODD išstūmimo jutiklis funkcionuoja
veikiant vien tik DOS sistemai.
Tačiau, jei operacinėje
sistemoje neįdiegta „S-Bar“ programa, išstūmimo jutiklis
neveiks.
ODD išstūmimo
Tokiu atveju, naudotojai gali ant „Mano
kompiuteris“ esančio optinių diskų įrenginio spustelėti
dešinįjį pelės klavišą, pasirinkti „Išstumti“ ir išstumti optinių
diskų įrenginio dėklą.
Š
Ekrano
išjungimas
sumažintumėte energijos sąnaudas.
Š
Spustelėkite bet kurį mygtuką, kad įjungtumėte ekraną.
Š
Palieskite šį jutiklį pakartotinai, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte WLAN funkciją.
WLAN (WiFi)
Keyboard LED
Backlit Switch
(Klaviatūros LED
apšvietimo
jungiklis)
1-4
Paspauskite šį jutiklį, kad iškart išjungtumėte ekraną ir
Š
Palieskite šį jutiklį pakartotinai, kad įjungtumėte arba
išjungtumėte spalvingus klaviatūros šviesdiodžius,
esančius po klaviatūra.
Š
Palieskite šį jutiklį, kad padidintumėte ventiliatoriaus greitį ir
taip sumažintumėte bendrąją nešiojamojo kompiuterio
Cooler Boost
(Aušintuvo
spartinimas)
temperatūrą.
Š
Pakartotinai palieskite šį jutiklį, kad išjungtumėte arba
įjungtumėte šią funkciją.
Š
Kai kintamosios srovės (AC) tiekimas yra prijungtas,
palieskite šį jutiklį, kad įjungtumėte TDE funkciją.
Turbo
Kai ši
funkcija yra įjungta, jį pagerina sistemos veikimą
suteikdama jai pažangią skaičiuojamąją spartą.
4.
Būsenos LED
Š
Caps Lock (Didžiųjų raidžių klavišas): šviečia gintarine
spalva, kai suaktyvinama didžiųjų raidžių „Caps
Lock“ funkcija.
Š
Num Lock (Skaitmenų klavišas): šviečia gintarine spalva,
kai suaktyvinama skaitmenų klavišo „Num Lock“ funkcija.
5.
Stereofoniniai garsiakalbiai
Susikurkite aukštos kokybės garso plokštę su stereofonine sistema ir palaikoma Hi-Fi
funkcija.
6.
Maitinimo mygtukas / maitinimo lemputė
Maitinimo mygtukas
Š
Paspauskite šį maitinimo mygtuką, jei norite ĮJUNGTI ar
IŠJUNGTI nešiojamojo kompiuterio maitinimą.
Š
Paspauskite šį maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte
nešiojamąjį kompiuterį iš laukimo režimo.
Maitinimas/ energijos taupymo funkcijos kontrolinė lemputė
Š
Šviečia baltai, kai nešiojamojo kompiuterio maitinimas yra
įjungtas.
Š
Šviečia gintarine spalva, kai suaktyvinama „NVIDIA
Optimus“ funkcija.
Š
Kai ši funkcija išjungiama, lemputė užgęsta.
1-5
Lietuvių
7.
Touchpad
Tai rodomasis nešiojamojo kompiuterio ataisas.
8.
Jutiklinės plokštelės jungiklis
Spauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte jutiklinės plokštelės funkciją.
Jutiklinio kilimėlio indikatorius padidėja išjungus jutiklinio kilimėlio funkciją.
9.
Klaviatūra
Integruota klaviatūra turi visas dideles klaviatūros funkcijas.
Greitojo paleidimo [Fn] mygtukai
Paspaudus [Fn] mygtukus, aktyvinamos konkrečios programos ar įrankiai.
Šie mygtukai padeda naudotojui efektyviau dirbti.
Š
+
Mygtukas „User
Defined“ arba
„Windows“ paieška
(pasirenkamas)
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Fn mygtuką, tada
paspauskite F4 mygtuką, jei norite paleisti naudotojo
pasirinktą programą.
Š
Arba paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką Fn,
tada nuspauskite mygtuką F4 ir paleiskite
„Windows“ paieškos funkciją.
Š
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Fn mygtuką, tuomet
kelis kartus paspauskite F5 mygtuką, kad pasirinktumėte
+
vieną iš įvairių energijos taupymo skirtingų režimų arba
ECO Engine
(ECO variklis)
(Energijos
taupymas)
įjungtumėte ir išjungtumėte šią ECO Engine (ECO
variklis) sistemą.
Š
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Fn mygtuką, tada
paspauskite F6 mygtuką, jei norite įjungti Interneto
+
kameros funkciją.
Interneto kamera
Norėdami ją išjungti, paspauskite
dar kartą.
Š
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Fn mygtuką, tada
pakartotinai paspauskite F8 mygtuką, kad periodiškai
+
įjungtumėte ar išjungtumėte Wireless LAN (WiFi)
WLAN (WiFi)
funkciją.
Š
Paspauskite ir laikykite nuspaudę Fn mygtuką, tada
paspauskite F9 mygtuką, jei norite įjungti Bluetooth
+
Bluetooth
(pasirenkama)
1-6
funkciją.
Š
Norėdami ją išjungti, paspauskite dar kartą.
Šis funkcijos mygtukas neveikia, jei Bluetooth funkcija
nėra palaikoma.
Vaizdas iš priekinio šono
1. Būsenos LED
Standžiojo disko/ optinio disko įrenginio naudojimas
Kai nešiojamasis kompiuteris ieško informacijos standžiajame diske
arba optinio disko įrenginyje, mirksi gintarine šviesa.
Laukimo režimas
Š
Kai sistema veikia laukimo režimu, žybčioja gintarine lemputė.
Š
Kai sistema išjungiama, lemputė užgęsta.
Akumuliatoriaus būklė
Š
Š
Kai akumuliatorius įkraunamas, šviečia gintarine.
Jei elementas sugenda, mirksi gintarine šviesa.
Rekomenduojama jį pakeisti nauju.
Š
Pasitarkite su vietiniu pardavėju, kad nusipirktumėte
gamintojo rekomenduojamą atitinkamo tipo akumuliatorių.
Š
Akumuliatoriaus lemputė užgęsta, kai jis yra visiškai įkrautas
arba kai atjungiamas AC/DC adapteris.
BLUETOOTH
Š
Kai įjungta „Bluetooth“ funkcija, „Bluetooth“ kontrolinė lemputė
dega gintarine šviesa.
Š
Įspėjimas: Saugos skrydžio metu sumetimais, patikrinkite, ar
skrydžio metu ši kontrolinė lemputė nedega.
BLUETOOTH
Š
Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad Bluetooth funkcija gali būti
palaikoma pasirinktinai, priklausomai nuo vartotojų įsigytų
modelių.
1-7
Lietuvių
Š
Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į vietinį prekybos
atstovą.
Belaidis LAN (WiFi)
Š
Šis šviesdiodžio (LED) indikatorius šviečia gintarine spalva,
kai Belaidžio LAN (WiFi) funkcija yra įjungta.
Š
Išjungus šią funkciją, kontrolinė lemputė užgęsta.
Š
Pastaba: Atkreipkite demesa, kad eia nurodytos funkcijos gali
buti palaikomos pasirinktinai, priklausomai nuo vartotojø
WLAN (WiFi)
asigytø modeliø.
Š
Įspėjimas: Saugos skrydžio metu sumetimais, patikrinkite, ar
skrydžio metu ši kontrolinė lemputė nedega.
Š
Jei reikia papildomos informacijos, kreipkitės į vietinį prekybos
atstovą.
1-8
Vaizdas iš dešiniojo šono
1.
USB 2,0 Prievadai
USB 2.0 prievadas prie USB sąsajos leidžia prijungti išorinius įrenginius, tokius, kaip pelė,
klaviatūra, modemas, nešiojamasis standžiojo disko modulis, spausdintuvas ir pan.
2.
Optinis įrenginys
Jūsų nešiojamajame kompiuteryje yra optinis atminties įrenginys.
Jūsų kompiuteryje
įdiegto įrenginio tipas priklauso nuo įsigyto kompiuterio modelio.
1-9
Lietuvių
Vaizdas iš kairiojo šono
1.
Ventiliatorius
Aušintuvas yra skirtas aušinti sistemą. NEUŽBLOKUOKITE aušintuvo oro cirkuliacijos.
2.
Kortelių skaitytuvas
Įmontuotas kortelių skaitytuvas gali palaikyti įvairių tipų korteles, tokias kaip MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) arba MS Pro (Memory Stick Pro),
atsižvelgiant į konkretų kompiuterio modelį.
kreipkitės į vietinį pardavėją.
Dėl papildomos ir teisingos informacijos
Taip pat atminkite, kad suderinamos atminties kortelės gali
skirtis iš anksto apie tai neįspėjus.
3.
Audio prievado jungtys
Aukštos kokybės garso plokštė su stereofonine sistema ir palaikoma Hi-Fi funkcija.
Ausinių lizdas/ SPDIF išvestis
Š
Tai garsiakalbių arba ausinių jungtis. Pateikta ir S/PDIF
jungtis skaitmeniniam garsui perduoti iš išorinių garsiakalbių
per optinių skaidulų laidą.
Š
1-10
Čia įjungiami priekiniai garsiakalbiai.
Mikrofonas
Š
Naudojamas išoriniam mikrofonui.
Š
Čia įjungiami centrinis ir žemų dažnių garsiakalbiai.
Linijinė įvestis
Š
Naudojamas išoriniam garso įrenginiui.
Š
Čia įjungiami galiniai garsiakalbiai.
Linijinė išvestis
4.
Š
Garsiakalbių arba ausinių jungtis.
Š
Čia įjungiami erdvinio garso garsiakalbiai.
USB 3,0 Prievadai
Naudojant USB 3.0 („SuperSpeed USB“) pasiekiama didesnė sąsajos, skirttos įvairiems
prietaisams, tokiems kaip kaupikliai, standžiųjų diskų įrenginiai ir vaizdo kameros, prijungti,
sparta ir suteikiama galimybė naudotis kitais didelės spartos duomenų perdavimo
privalumais.
1-11
Lietuvių
Vaizdas iš galo
1. „Kensington“ užraktas
Šiame nešiojamajame kompiuteryje įrengta skylė „Kensington“ užraktui. Jis skirtas
apsaugoti savo nešiojamąjį kompiuterį specialiu guma padengtu apsauginiu lynu,
užfiksuojamu naudojant raktą arba mechaninį įtaisą, kuriuo įvedamas kodas.
Laido gale
yra nedidelė kilpele, kuri leidžia apjuosti laidą aplink nejudamą daiktą, pavyzdžiui, sunkų
stalą ar kitus, mažesnius įrenginius — taip nešiojamasis kompiuteris yra prirakinamas.
2. RJ-45 jungtis
10/100/1000 eterneto jungtis, naudojama LAN kabeliui prijungti formuojant tinklo ryšį.
3. E-SATA jungtis (išorinis Serial ATA įrenginys)
E-SATA jungtis leidžia prijungti nuoseklųjį išorinį standžiojo disko įrenginį „Serial ATA“.
Dabar vartotojai gali į nešiojamąjį kompiuterį jungti ekranuotą kabelį ir pasinaudoti SATA
sąsajos teikiamais pranašumais.
4. Maitinimo jungtis
Sujungia kintamosios/nuolatinės srovės adapterį ir tiekia maitinimą nešiojamajam
kompiuteriui.
5. VGA prievadas
Per 15 kontaktų D-sub VGA prievadą galima prijungti išorinį ekraną arba standartinį su VGA
suderinamą įrenginį (pvz., projektorių), kuriuo kompiuterio ekrano vaizdą galima parodyti
dideliame plote.
6. HDMI jungtis
HDMI (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) — tai naujas kompiuterių, ekranų ir
buitinės elektronikos prietaisų sąsajos standartas, palaikantis standartinius, patobulintus ir
didelės raiškos vaizdo įrašus ir daugiakanalius skaitmeninius garso įrašus viename kabelyje.
7. Ventiliatorius
Aušintuvas yra skirtas aušinti sistemą. NEUŽBLOKUOKITE aušintuvo oro cirkuliacijos.
1-12
Vaizdas š apačios
1.
Stereofoniniai garsiakalbiai
Susikurkite aukštos kokybės garso plokštę su stereofonine sistema ir palaikoma Hi-Fi
funkcija.
2.
Ventiliatorius
Aušintuvas yra skirtas aušinti sistemą. NEUŽBLOKUOKITE aušintuvo oro cirkuliacijos.
3.
Akumuliatoriaus blokas
Atjungus kintamosios srovės adapterį maitinimą tiekia akumuliatoriaus pakuotė.
4.
Akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
Tai atšokantis įtaisas, parengiantis akumuliatorių išėmimui.
Pastumkite jį viena ranka, o
kita ranka atsargiai traukite akumuliatoriaus bloką.
5.
Akumuliatoriaus užsklendimo / atsklendimo mygtukas
Kai mygtukas yra užsklendimo padėtyje, akumuliatoriaus pajudinti negalima.
Pastūmus
mygtuką į atsklendimo padėtį akumuliatorių galima išimti.
1-13
Lietuvių
™ Specifikacijos
Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Parduodamų produktų savybės gali skirtis
įvairiose šalyse. Išsamias specifikacijas galima gauti iš vietos atstovo.
Fizinės savybės
Matmenys
428(P) x 288 (G) x 55 (A) mm
Svoris
<4,2 kg (su 9 elementų akumuliatoriumi)
Centrinis procesorius
Lizdas
989 kontaktai, rPGA
Procesoriaus tipas
Intel® Chief River Ivy Bridge
Palaikomas procesorius
„Intel® Quad/ Dual-Core“ procesorius
L3 podėlis
Iki 8 MB (priklausomai nuo procesoriaus)
Branduolio lustai
North Bridge
Intel® Chief River Ivy Bridge
South Bridge
Intel® Panther Point HM77
Atmintis
Technologija
DDR3 1600/ 1333 Mhz
Atmintis
DDR3 SO-DIMM X 4 lizdai
1G/2G/4G/8G DDR III SDRAM
Maksimumas
Daugiausiai iki 32 GB
Energija
Kintamosios/nuolatinės
180W, 19V
srovės adapteris
Įvestis: 100~240V, ~2,25
Išvestis: 19V
Akumuliatoriaus tipas
9 elementų
RTC akumuliatorius
Ne
50~60Hz
9,5A
Atmintinė (išvardyti įtaisai gali būti be perspėjimo pakeisti)
HDD konstrukcijos
2,5” HDD
parametrai
Optinis įrenginys
1-14
„Super-Multi“ diskas/ „Blue-ray“ (pasirenkamas)
I/O prievadas
Ekranas (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (3,0 versija)
x 2 (2,0 versija)
Integruotas mikrofonas
x1
„Line-in“
x1
Ausinių išvesties lizdas
x 1 (SPDIF išvestis palaikoma)
E-SATA
x1
„Side-Out“
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortelių skaitytuvas
x 1 (SDXC/ XD/ MMC/ MS) (palaikoSD 3,0, SDXC)
palaikomos atminties kortelės gali skirtis - iš anksto apie tai
neįspėjama.
Ryšio prievadas
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernetas
Belaidis LAN
Palaikymas pasirinktinis
BLUETOOTH
Palaikymas pasirinktinis
Rodyti
LCD tipo
17,3” LED ekranas
Šviesumas
Valdomas K/B sparčiaisiais klavišais
Video
Grafika (1) (pasirenkama)
NVIDIA GeForce diskrečioji grafika +
„Intel HD“ grafika UMA
Suderinama su „NVIDIA Optimus“
Grafika (2) (pasirenkama)
„AMD Wimbledon“ serijos diskrečioji grafika +
„Intel HD“ grafika UMA
VRAM
GDDR5, 1,5/ 2/ 3/ 4GB
Priklausomai nuo jūsų įsigyto modelio.
CRT monitoriaus išvesties
Palaikomas
lizdas
1-15
Lietuvių
HDMI lizdas
Palaikomas
Dual View funkcija
Palaikomas
Prijungus, išoriniai rodymo įrenginiai bus aptinkami
automatiškai.
Garsinis
Vidinis garsiakalbis
Garso stiprumas
2 kolonėlės + 1 žemų dažnių kolonėlė
Valdomas K/B sparčiaisiais klavišais ir trumposiomis
bangomis
Programinė įranga ir BIOS
Įkeltis iš „USB
Taip, įkeltis iš USB diskelio tik DOS
flash“ atmintinės
BIOS
Sparčiosios įkelties palaikymas --- Taip
Kiti
Atitikimas
WHQL
Anga
x1
„Kensington“ užraktui
1-16
Lietuvių
Latviski
Norsk
Eesti
Piezīmjdators
Lietotāja Rokasgrāmata
Latviski
Apsveicam jūs ar kļūšanu par augstas kvalitātes konstruēta piezīmjdatora lietotāju.
Šis
pavisam jaunais, izsmalcinātais piezīmjdators sniegs jums burvīgu un profesionālu pieredzi
piezīmjdatora izmantošanā. Mēs esam lepni paziņot saviem lietotājiem, ka piezīmjdators ir
pilnībā pārbaudīts un sertificēts ar mūsu reputāciju nepārspējamai uzticamībai un klientu
gandarījumam.
™ Izpakošana
Vispirms izpakojiet transportēšanas kartona kasti un rūpīgi pārbaudiet visus priekšmetus. Ja
kāds no ietvertajiem priekšmetiem ir bojāts vai trūkst, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu
vietējo dīleri. Kasti un iepakojuma materiālus saglabājiet gadījumam, ja nākotnē vajadzēs ierīci
sūtīt. Ierīces iepakojumā ir jābūt šādiem priekšmetiem:
y Piezīmjdators
y Īsas pamācības rokasgrāmata
y Lielas ietilpības litija-jonu akumulators
y Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris un maiņstrāvas vads
y Pārnēsāšanas soma (izvēles)
y Apvienotais lietojumprogrammu disks, kas satur lietotāja rokasgrāmatas pilnu versiju,
draiverus, utilītas, izvēles atgūšanas funkciju u.c.
2-2
™ Izstrādājuma apskats
Šajā nodaļā sniegts īss piezīmjdatora galveno aspektu apraksts. Tas palīdzēs Jums uzzināt
vairāk par piezīmjdatoru pirms tā lietošanas.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā nodaļā norādītais
piezīmjdators var atšķirties no faktiskā lietotāju iegādātā datora.
Skats ar atvērtu vāku
Skata ar atvērtu vāku attēls un turpmākais apraksts sniegs jums pārskatu par jūsu piezīmjdatora
darbības sfēru.
Iepriekš minētie piederumi var
mainīties bez brīdinājuma.
2-3
Latviski
1.
Tīmekļa kamera
Š
Šo iebūvēto tīmekļa kameru var izmantot fotografēšanai, videoierakstiem vai
konferencēm un citām interaktīvām lietojumprogrammām.
Š
Tīmekļa kameras LED indikators, kas atrodas blakus tīmekļa kamerai, iedegas
oranžā krāsā, kad tīmekļa kameras funkcija ir aktivizēta; LED nodziest, kad funkcija
tiek izslēgta.
2.
Iebūvētais mikrofons
Piezīmjdatorā ir iebūvēts mikrofons, un tā funkcija ir tāda pati kā mikrofonam.
3.
Ātrās palaišanas pogas
Nospiediet ātrās palaišanas pogas, lai aktivētu specifiskas lietojumprogrammas vai rīkus.
Tālāk minētās ātrās palaišanas pogas darbosies tikai operētājsistēmā ar instalētu S-Bar
lietojumprogrammu. Atrodiet S-Bar lietojumprogrammu all-in-one diskā , kas ietverts
komplektācijā ērtai un vieglai lietošanai. Ir ļoti ieteicams instalēt S-Bar lietojumprogrammu.
Š
Pieskarieties šim sensoram, lai izstumtu optiskā diskdziņa
diska paplāti.
Š
Lūdzu, ņemiet vērā tālāk minēto. ODD izstumšanas
sensors darbojas, ja sistēma DOS darbojas pilnībā.
Tomēr operētājsistēma bez instalētas S-Bar
lietojumprogrammas izstumšanas sensors nedarbosies.
ODD izstumšana
Šādā gadījumā lietotāji var veikt peles labo klikšķi uz ODD
mapē "My Computer" (Mans dators) un atlasīt "Eject"
(Izvirzīt), lai izvirzītu ODD tekni.
Š
Pieskarieties šim sensoram, lai izslēgtu displeju, tādējādi
samazinot strāvas patēriņu.
Izslēgts displejs
Š
Lai pārslēgtu displejā, pieskarieties jebkuram no tastatūras
taustiņiem.
Š
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatūras LED
pretgaismas
slēdzis)
2-4
Pieskarieties šim sensoram atkārtoti, lai ieslēgtu vai
izslēgtu funkciju WLAN (Bezvadu LAN).
Bezvadu LAN
(WiFi)
Š
Pieskarieties šim sensoram atkārtoti, lai ieslēgtu vai
izslēgtu krāsainās mirgojošās tastatūras LED, kas atrodas
tastatūras apakšā.
Š
Pieskarieties šim sensoram, lai palielinātu ventilatora
ātrumu, tādējādi samazinot piezīmjdatora vispārējo
temperatūru.
Cooler Boost
Š
Pieskarieties šim sensoram atkārtoti, lai ieslēgtu vai
izslēgtu šo funkciju.
Š
Ja maiņstrāva ir pievienota, pieskarieties šim sensoram, lai
aktivizētu funkciju TDE. Ja šī funkcija ir aktivizēta, tiks
Turbo
piemērots papildu aprēķināšanasātrums, kas uzlabos
sistēmas veiktspēju.
4.
LED statuss
Š
Caps Lock (Burtslēga taustiņš): Spīd dzintara krāsā, kad
funkcija Caps Lock (Burtslēga taustiņš) ir aktīva.
Š
Num Lock (Ciparslēga taustiņš): Spīd dzintara krāsā,
kad funkcija Num Lock (Ciparslēga taustiņš) ir aktīva.
5.
Stereo skaļruņi
Nodrošina augstas kvalitātes skanējumu no skaņu kartes, kas atbalsta stereo sistēmu un
Hi-Fi funkciju.
6.
Ieslēgšanas poga / barošanas LED
Ieslēgšanas poga
Š
Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu
piezīmjdatoru.
Š
Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai “pamodinātu”
piezīmjdatoru no miega stāvokļa.
Ieslēgšanas/ enerģijas taupīšanas funkcijas LED
Š
7.
Deg baltā krāsā, kad piezīmjdators ir ieslēgts.
Š
Spīd dzintara krāsā, kaf funkcija NVIDIA Optimus ir aktīva.
Š
LED nodziest, kad funkcija tiek izslēgta.
Skārienpaliktnis
Tā ir piezīmjdatora rādītājierīce.
2-5
Latviski
8.
Skārienpaliktņa slēdzis
Nospiediet šo pogu, lai iespējotu vai atspējotu skārienpaliktņa funkciju. Skārienpaliktņa
indikators (ja uzstādīts) iedegas, ja skārienpaliktņa funkcija ir atspējota.
9.
Tastatūra
Iebūvētā tastatūra nodrošina visas pilnā izmēra tastatūras funkcijas.
Ātrās palaišanas [Fn] pogas
Izmantojiet [Fn] pogas uz tastatūras, lai aktivizētu specifiskas lietojumprogrammas vai rīkus.
Izmantojot šo ātro palaišanas pogu palīdzību, lietotāji varēs darboties efektīvākā veidā.
Š
F4, lai palaistu Lietotāja definēto lietojumprogrammu.
+
Lietotāja
definēts vai
Windows Search
(izvēles)
+
Nospiediet un turiet pogu Fn, un pēc tam nospiediet pogu
Š
Vai nospiediet un turiet nospiestu pogu Fn un pēc tam
nospiediet pogu F4, lai palaistu funkciju Windows Search
(Windows meklēšana).
Š
Nospiediet un turiet pogu Fn un pēc tam spiediet pogu F5
atkārtoti, lai pārslēgtos starp dažādajiem enerģijas
ECO Engine
(ECO dzinējs)
(Enerģijas
taupīšana)
taupīšanas režīmiem, ko nodrošina funkcija ECO Engine
(ECO dzinējs), vai arī lai šo funkciju izslēgtu vairākkārt.
Š
Nospiediet un turiet pogu Fn un pēc tam nospiediet pogu
F6, lai ieslēgtu funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).
+
Nospiediet to atkārtoti, lai izslēgtu.
Tīmekļa kamera
Š
+
Nospiediet un turiet nospiestu Fn pogu un pēc tam spiediet
F8 pogu atkārtoti , lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Wireless
Bezvadu LAN
(WiFi)
LAN (WiFi) (Bezvadu LAN (WiFi)).
Š
Nospiediet un turiet nospiestu Fn pogu un pēc tam
nospiediet F9 pogu , lai aktivizētu funkciju Bluetooth.
+
Bluetooth
(izvēles)
2-6
Nospiediet to atkārtoti, lai izslēgtu.
Š
Šī funkcijas poga nebūs pieejama, ja funkcija Bluetooth nav
atbalstīta.
Skats no priekšpuses
1. LED statuss
Cietais disks/ optiskais diskdzinis lietošanā
Mirgo dzintara krāsā, kad sistēma piekļūst cietajam diskam vai
optiskajam diskdzinim.
Miega režīms
Š
Mirgo dzintara krāsā, ja sistēma ir miega režīmā.
Š
LED nodziest, kad sistēma tiek izslēgta.
Akumulatora stāvoklis
Š
Š
Spīd dzintara krāsā, kad akumulators tiek lādēts.
Mirgo dzintara, ja akumulators nedarbojas un ir ieteicams to
nomainīt.
Š
Konsultējieties ar vietējo pārdevēju par ekvivalenta, ražotāja
ieteikta akumulatora tipa iegādi.
Š
Akumulatora LED nodziest, kad uzlāde pabeigta vai kad
atvienots maiņstrāvas adapteris.
Bluetooth
Š
Bluetooth LED indikators deg dzintara krāsā, kad Bluetooth
funkcija ir aktivizēta.
Š
Brīdinājums! Lidojuma drošības apsvērumu dēļ pārliecinieties,
vai lidošanas laikā šis LED indikators izdziest.
Bluetooth
Š
Piezīme. Funkcija Bluetooth var būt izvēles atkarībā no
lietotāju iegādātā modeļa.
Š
Ja nepieciešams, papildinformāciju prasiet vietējam dīlerim.
2-7
Latviski
Bezvadu LAN (WiFi)
Š
LED indikators deg dzintarkrāsā, kad funkcija Wireless LAN
(Bezvadu LAN) (WiFi) ir aktivizēta.
Š
Š
Bezvadu LAN
(WiFi)
LED indikators nodziest, kad šī funkcija ir atspējota.
Piezīme. Šeit minētās funkcijas var būt izvēles atkarībā no
lietotāja iegādātā modeļa.
Š
Brīdinājums! Lidojuma drošības apsvērumu dēļ
pārliecinieties, vai lidošanas laikā šis LED indikators izdziest.
Š
2-8
Ja nepieciešams, papildinformāciju prasiet vietējam dīlerim.
Skats no labās puses
1.
USB 2.0 porti
USB 2.0 ports ļauj pievienot perifērās ierīces ar USB saskarni, piemēram, peli, tastatūru,
modemu, pārnēsājamo cietā diska moduli, printeri un citas.
2.
Optiskais diskdzinis
Šis piezīmjdators ir aprīkots ar optisko diskdzini. Piezīmjdatorā faktiska iepriekš instalētā
ierīce ir atkarīga no iegādātā modeļa.
2-9
Latviski
Skats no kreisās puses
1.
Ventilators
Ventilators ir paredzēts iekārtas dzesēšanai.
NEAIZSEDZIET ventilatoru, lai netraucētu
gaisa cirkulāciju.
2.
Karšu lasītājs
Iebūvētais karšu lasītājs var atbalstīt dažādus karšu lasītāja tipus, piemēram, MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
SDXC(SD eXtended Capacity), MS (Memory Stick) vai MS Pro (Memory Stick Pro) kartes,
kas ir atkarīgs no lietotāju iegādātā modeļa.
Turpmākai un precīzākai informācijai
sazinieties ar vietējo dīleri un ņemiet vērā, ka atbalstītās atmiņas kartes var atšķirties bez
brīdinājuma.
3.
Audio porta savienotāji
Iegūstiet augstas kvalitātes skanējumu no skaņu kartes, kas atbalsta stereo sistēmu un Hi-Fi
funkciju.
Austiņu/ SPDIF izvads
Š
lieto skaļruņiem un austiņām. S/PDIF savienotājs ir arī
nodrošināts digitālajām audio pārraidēm uz ārējiem
skaļruņiem, izmantojot optisko kabeli.
Š
2-10
Savienojiet priekšējos skaļruņus.
Mikrofons
Š
lieto kā ārējo mikrofonu.
Š
Savienojiet centrālo un sabvūfera skaļruni.
Ieeja
Š
lieto ārējām audio ierīcēm.
Š
Savienojiet aizmugurējos skaļruņus.
Līnijas izvads
4.
Š
savienotājs skaļruņiem.
Š
Savienojiet sānu skaļruņus.
USB 3,0 porti
USB 3.0, SuperSpeed USB, nodrošina lielu interfeisa ātrumu dažādām pievienotajām
ierīcēm, piemēram, atmiņas ierīcēm, cietajiem diskiem vai videokamerām, un piedāvā vairāk
priekšrocību, veicot liela ātruma datu pārraidi.
2-11
Latviski
Skats no aizmugurējās puses
1. Televizoru/monitoru cieša stiprinājuma pie sienas ierīce
Šim piezīmjdatoram ir televizoru/monitoru cieša stiprinājuma pie sienas ierīce, kas ļauj
lietotājam nostiprināt piezīmjdatoru vietā ar atslēgu vai mehānisku PIN ierīci un pievienotu
gumijotu metāla kabeli.
Kabeļa galā ir neliela cilpa, kas ļauj visu kabeli nostiprināt ar cilpu
apkārt pastāvīgam objektam, piemēram, smagu galdu vai citu līdzīgu aprīkojumu, tādējādi
nostiprinot piezīmjdatoru vietā.
2. RJ-45 savienotājs
10/100/1000 Ethernet savienotāju lieto, lai pievienotu LAN kabeli tīkla savienojumam.
3. E-SATA savienotājs (ārējais seriālais ATA)
E-SATA savienotājs ļauj Jums pievienot ārējo seriālo ATA cieto disku. Tagad lietotāji var
izmantot slēgtu kabeli ārpus piezīmjdatora, lai varētu izmantot priekšrocības, kuras SATA
saskarne nodrošina atmiņai.
4. Barošanas bloka savienotājs
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera un elektropadeves pievienošanai piezīmjdatoram.
5. VGA ports
15 kontakttapu D-sub VGA ports ļauj pievienot ārēju monitoru vai citu standarta ierīci, kas
saderīga ar VGA (piemēram, projektoru), labākai datora displeja parādīšanai.
6. HDMI savienotājs
HDMI (augstas precizitātes multimediju saskarne) ir jauns saskarnes standarts datoriem,
displejiem un patērētāju elektronikas ierīcēm, kas atbalsta standarta, uzlaboto un augstas
precizitātes video, kā arī daudzkanālu digitālo audio ar viena kabeļa savienojumu.
7. Ventilators
Ventilators ir paredzēts iekārtas dzesēšanai.
gaisa cirkulāciju.
2-12
NEAIZSEDZIET ventilatoru, lai netraucētu
Skats no apakšējās daļas
1.
Stereo skaļruņi
Nodrošina augstas kvalitātes skanējumu no skaņu kartes, kas atbalsta stereo sistēmu un
Hi-Fi funkciju.
2.
Ventilators
Ventilators ir paredzēts iekārtas dzesēšanai.
NEAIZSEDZIET ventilatoru, lai netraucētu
gaisa cirkulāciju.
3.
Akumulatora komplekts
Kad piezīmjdators ir atvienots no maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera, tas tiek apgādāts ar
akumulatora uzkrāto strāvu.
4.
Akumulatora izņemšanas poga
Tā ir ierīce, kas pati atlec sākumstāvoklī.
Ar to sagatavojas akumulatora izņemšanai.
Slidiniet to ar vienu roku un uzmanīgi izvelciet akumulatoru ar otru roku.
5.
Akumulatora fiksēšanas/ atbrīvošanas poga
Akumulatoru nevar izņemt, kad šī poga ir slēgtā stāvoklī. Kad pogu pārbīda uz atbrīvoto
stāvokli, akumulatoru var izņemt.
2-13
Latviski
™ Tehniskie dati
Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.
Faktiskie pārdotie izstrādājumi atšķiras pēc
apgabala. Par precīziem tehniskajiem datiem interesējieties pie vietējiem dīleriem.
Fizikālie parametri
Izmēri
428(P) × 288 (Dz.) × 55 (A) mm
Svars
<4,2 kg (ar 9 elementu akumulatoru)
Centrālais procesors
Kontaktligzda
989 kontakttapu, rPGA
Procesora tips
Intel® Chief River Ivy Bridge
Atbalstītais procesors
Intel® Quad/ Dual-Core procesors
L3 kešatmiņa
līdz pat 8 MB (balstīta uz galveno procesoru)
Kodola mikroshēmas
North Bridge
Intel® Chief River Ivy Bridge
South Bridge
Intel® Panther Point HM77
Atmiņa
Tehnoloģija
DDR3 1600/1333 Mhz
Atmiņa
DDR3 SO-DIMM X 4 sloti
1G/2G/4G/8G DDR III SDRAM
Maksimums
līdz pat 32 GB
Barošanas bloks
Maiņstrāvas/līdzstrāvas
180 W, 19 V
adapteris
Ieeja: 100~240V, ~2,25 50~60Hz
Izeja: 19V
Akumulatora tips
9 elementu
RTC akumulators
Jā
9,5A
Atmiņas ierīces (sarakstā minētās vienības var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma)
HDD formfaktors
2,5” HDD
Optiskais diskdzinis
Super Multi / Blu-ray (izvēles)
2-14
Ieejas/izejas ports
Monitors (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (3.0 versija)
x 2 (USB 2.0 versija)
Mikrofona ievads
x1
Līnijas ievads
x1
Austiņu izeja
x 1 (SPDIF-izvads atbalstīts)
E-SATA
x1
Sānu izeja
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Karšu lasītājs
x 1 (SDXC/XD/MMC/ MS) (atbalsta SD 3.0, SDXC)
Atbalstītās atmiņas kartes var atšķirties bez brīdinājuma.
Sakaru ports
LAN
10/100/1000 Mb Ethernet
Bezvadu LAN
Nodrošināts pēc izvēles
Bluetooth
Nodrošināts pēc izvēles
Displejs
LCD tips
17,3” LED panelis
Spilgtuma
kontrole ar karstajiem tastatūras taustiņiem
Video
Video karte (1) (izvēles)
NVIDIA GeForce ārējā video karte +
Intel HD video karte UMA
Ar NVIDIA Optimus atbalstu
Video karte (2) (izvēles)
AMD Wimbledon sērijas ārējā video karte +
Intel HD video karte UMA
VRAM
GDDR5, 1,5/ 2/ 3/ 4GB
Atkarīgs no iegādātā modeļa.
CRT izeja
Atbalstīta
HDMI izvads
Atbalstīta
2-15
Latviski
Funkcija Dual View
Atbalstīta
(Divkāršais skats)
Ārējās displeja ierīces tiks automātiski atpazītas pēc
pievienošanas.
Audio
Iebūvētais skaļrunis
2 skaļrunis + 1 sabvūfers
Skaļums
Regulēt ar tastatūras karstajiem taustiņiem un
programmatūru
Programmatūra un BIOS
USB zibatmiņas ierīces
sāknēšana
BIOS
Jā! USB disketes sāknēšana tikai DOS
Ātras atsāknēšanas atbalsts --- jā
Pārējais
Atbilstība
WHQL
Televizoru/monitoru cieša
stiprinājuma pie sienas
ierīces atvere
2-16
x1
Lietuvių
Latviski
Norsk
Eesti
Bærbar datamaskin
Bruksanvisning
Norsk
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen med flott design.
Denne helt nye utsøkte
bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell opplevelsei bruk av bærbare
datamaskiner.
Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er
grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye.
skadet, vennligst kontakt forhandleren din med en gang.
emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden.
Dersom deler mangler eller er
Du bør også ta vare på esken og
Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartsveiledning
y Høykapasitets Li-ion batteri
y AC/DC-adapter og AC-strømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen,drivere, verktøy, og valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
3-2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den
gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den.
Vær
oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra den
modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Ekstrautstyret som er listet opp
ovenfor kan endres uten forvarsel.
3-3
Norsk
1.
Webkamera
Š
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
Š
Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser
oransje når webkamerafunksjonen er aktivert.
Indikatoren slukkes når funksjonen
slås av.
2.
Intern mikrofon
Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.
3.
Hurtigstartsknapper
Trykk på hurtigstartsknappene for å aktivere det spesifiserte programmet eller verktøyet.
De følgende hurtigtastene fungerer bare i operativsystemet når S-Bar-applikasjonen er
installert.
S-Bar-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den
er enkel og praktisk å bruke.
Det anbefales på det sterkeste at du installerer
S-Bar-applikasjonen.
Š
Trykk på denne knappen for å løse ut plateskuffen i den
optiske stasjonen.
Š
Legg merke til: Utløsingsknappen fungerer under et rent
DOS-system.
På et operativsystem der
S-Bar-applikasjonen ikke er installert, vil utløsingsknappen
ODD Eject
(Utløsing av
optisk stasjon)
imidlertid ikke fungere.
I et slkt tilfelle, kan brukere høyreklikke den optiske
stasjonen under "Min datamaskin" og velge "Løs ut" for å
åpne CD-luken.
Š
Display Off
(Skjerm av)
Š
Š
Š
3-4
Slå på skjermen ved å trykke på en tast på tastaturet.
Trykk denne sensoren flere ganger for å henholdsvis skru
WLAN-funksjonen på og av.
WLAN (WiFi)
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur-LED
for baklysbryter)
Trykk på denne knappen for å slå skjermen av for å spare
strøm.
Berør denne sensoren flere ganger for å slå av og på de
fargerike blinkende LED-lysene som er festet under
tastaturet.
Š
Berør denne sensoren for å øke viftehastigheten og
dermed senke denereglle tempåeraturen på denne
Cooler Boost
(ekstraytelse for
viften)
bærbare datamaskinen.
Š
Trykk denne sensoren flere ganger for å henholdsvis skru
denne funksjonen på og av.
Š
Når vekselstrøm er tilkoblet, kan du berøre denne sensoren
for å aktivere TDE-funksjonen.
Turbo
Med denne funksjonen
aktivert vil avansert utregningshastighet øke
systemytelsen.
4.
5.
LED-statusindikator
Š
Caps Lock: Lyser ravgult når Caps Lock er aktivert.
Š
Num Lock: Lyser ravgult når Num Lock er aktivert.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
6.
På-/avknapp / LED-strømindikator
På-/avknapp
Š
Trykk på på-/avknappen for å slå PÅ og AV strømmen til
datamaskinen.
Š
Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
LED-indikator for På/av / strømsparing
Š
Lyser hvit når strømmen til den bærbare datamaskinen er
slått på.
7.
Š
Lyser ravgult når NVIDIA Optimus er aktivert.
Š
LED-indikatoren slukkes når funksjonen er avslått.
Styreplate
Dette er pekeenheten på datamaskinen.
3-5
Norsk
8.
Styreplate-bryter
Trykk på denne knappen for å aktivere eller deaktivere touchpad-funksjonen.
Styreplateindikatoren, dersom en slik finnes, blir større når styreplatefunksjonen
deaktiveres.
9.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full
størrelse.
Hurtigstartknapper [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller verktøyene.
Ved hjelp av disse hurtigstartsknappene kan man arbeide mer effektivt.
Š
+
Brukerdefinert
eller
Windows-søk
(valgfritt)
Trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter F4 for å
starte den brukerdefinerte applikasjonen.
Š
Eller, trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter
F4-bryteren for å starte Windows Søk-funksjonen.
Š
+
Trykk på og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter
F5-knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike
strømsparingsmodusene levert av ECO Engine
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
(ØKO-motoren), eller for å skru funksjonen av.
Š
Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på
F6-knappen for å slå på Webkamerafunksjonen.
+
Webkamera
Š
+
Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter flere
ganger på F8-knappen for å slå Trådløst LAN
WLAN
(WiFi)
(WiFi)-funksjonen henholdsvis på og av.
Š
Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på
F9-knappen for å slå på Blåtannfunksjonen.
+
Bluetooth
(Valgfritt)
3-6
Trykk
en gang til for å slå den av.
Trykk en gang
til for å slå den av.
Š
Denne funksjonsknappen er ikke tilgjengelig dersom
Bluetooth-funksjonen ikke støttes.
Datamaskinen sett forfra
1. LED-statusindikator
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker ravgult når systemet bruker harddiskstasjonen eller den
optiske stasjonen.
Dvaletilstand
Š
Blinker ravgult når systemet er i dvalemodus.
Š
LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
Batteristatus
Š
Š
Lyser ravgult når batteriet lades opp.
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal, i
slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.
Š
Snakk med forhandleren, slik at du er sikker på å få et
tilsvarende batteri som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller
dersom strømadapteret kobles fra.
Bluetooth
Š
Š
Lampen for Bluetooth lyser ravgult når Bluetooth er aktivert.
Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sørg for at denne
LED-indikatoren slukkes når du er ombord.
Š
Bluetooth
Merk: Avhengig av modellen brukeren kjøper, kan det hende
at Bluetoothfunksjonen støttes som valgfritt ekstrautstyr.
Š
Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale
forhandleren.
3-7
Norsk
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Lampen for Trådløst LAN lyser ravgult når den Trådløse LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Š
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig
av hvilken modell du har kjøpt.
WLAN (WiFi)
Š
Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sørg for at denne
LED-indikatoren slukkes når du er ombord.
Š
Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale
forhandleren.
3-8
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
USB 2.0-porter
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
2.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet.
Den faktiske enheten som er
forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
3-9
Norsk
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
2.
Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjøpt.
Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon,
og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
3.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefon-utgang/ SPDIF-utgang
Š
Brukes for høyttalere eller hodetelefoner.
S/PDIF-kontakten
brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere
gjennom en optisk fiberkabel.
Š
Koble de fremre høyttalerne til her.
Mikrofon
3-10
Š
Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
Š
Koble senter og subwoofer-høyttalere her.
Linje inn
Š
Brukes for en ekstern lydenhet.
Š
Koble de bakre høyttalerne til her.
Linje ut
4.
Š
En kontakt for høyttalere.
Š
Koble surround-høyttalerne til her.
USB 3.0-porter
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere
fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
3-11
Norsk
Datamaskinen sett fra baksiden
1. Kensington sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.
Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2. RJ-45-kontakt
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
3. E-SATA-kontakt (Ekstern Seriell ATA)
E-SATA-kontakten lar deg koble til en ekstern seriell ATA-hardiskenhet.
Brukere kan nå
benytte en skjermet kabel på utsiden av den bærbare PC-en for å dra nytte av
lagringsfordelene et SATA-grensesnitt gir.
4. Strømkontakt
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
5. VGA-port
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard
VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
6. HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard-, forbedret- og høydefinisjonsvideo,
og flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
7.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
3-12
Sett fra undersiden
1.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
2.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
3.
Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
4.
Knappfor frigjøring av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken.
Skyv på
den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.
5.
Knapp for å låse/låse opp batteriet
Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon.
Så snart bryteren er skjøvet
over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.
3-13
Norsk
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel.
område.
De faktiske produktene som selges varierer etter
Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
428(B) x 288 (D) x 55 (H) mm
Vekt
<4,2 kg (med 9-cellers batteri)
CPU
Socket
989 pinner, rPGA
Prosessortype
Intel® Chief River Ivy Bridge
Understøttet prosessor
Intel® Quad/ Dual-Core-prosessor
L3 Cache
Opp til 8MB (Basert på CPU)
Kjernebrikker
North Bridge
Intel® Chief River Ivy Bridge
South Bridge
Intel® Panther Point HM77
Minne
Teknologi
DDR3 1600/ 1333 MHz
Minne
DDR3 SO-DIMM X 4 spor
1G/2G/4G/8G DDR III SDRAM
Maksimalt
opp til 32 GB
Strøm
AC/DC-adapter
180W, 19 V
Strømforsyning: 100~240V, ~2,25
Effekt: 19V
Batteritype
9-celler
RTC-battery
Ja
9,5A
Lagring (Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
Harddiskens formfaktor
2,5” HDD
Optisk diskenhet
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
3-14
50~60Hz
I/U Port
Skjerm (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (versjon 3,0)
x 2 (versjon 2,0)
Mik.-inngang
x1
Linje-inngang
x1
Hodetelefon-ut
x 1 (SPDIF-ut støttet)
E-SATA
x1
Side-ut
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SDXC/ XD/ MMC/ MS) (støtter SD 3.0, SDXC)
De støttede minnekortene kan variere uten varsel.
Kommunikasjonsport
LAN
10/ 100/ 1000Mb Ethernet
Trådløst LAN
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Bluetooth
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Skjerm
LCD-type
17,3” LED-skjem
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk (1) (ekstrautstyr)
NVIDIA GeForce diskret grafikk+
Intel HD-grafikk UMA
Med støtte for NVIDIA Optimus
Grafikk (2) (ekstrautstyr)
Diskret grafikk+ i AMD Wimbledon-serien
Intel HD-grafikk UMA
VRAM
GDDR5, 1,5/ 2/ 3/ 4GB
Avhenger av modellen du har kjøpt
CRT-utgang
Støttes
HDMI-utgang
Støttes
3-15
Norsk
Funksjon for dobbel
Støttes
visning
Eksterne skjermenheter registreres automatisk ved
tilkobling.
Lyd
Intern høyttaler
2 høyttalere + 1 forsterker
Lydvolum
Juster med volumknapp, K/B-hurtigtast og SW
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
Ja, USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart --- Ja
Annet
Samsvar
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
3-16
Lietuvių
Latviski
Norsk
Eesti
Sülearvuti
Kasutusjuhend
Eesti
Õnnitleme teid selle peene disainiga sülearvuti kasutajaks saamise puhul. See uhiuus stiilne
sülearvuti pakub teile oivalist ja professionaalset sülearvuti kasutamise kogemust.
Meil on hea
meel oma klientidele öelda, et seda arvutit on vastavalt meie reputatsioonile põhjalikult testitud ja
sertifitseeritud, et tagada seadme ülim töökindlus ja klientide rahulolu.
™ Lahtipakkimine
Kõigepealt pakkige lahti transpordikast ja kontrollige hoolikalt kõiki osi. Kui mõni osa on
kahjustatud või kadunud, võtke kohe ühendust oma kohaliku edasimüüjaga.
pakkematerjalid alles, et saaksite vajaduse korral seadet transportida.
Hoidke pakend ja
Pakend peab sisaldama
järgmist:
y Sülearvuti
y Lühijuhend
y Suure mahutavusega liitiumioonaku
y Vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter ja vahelduvvoolu toitejuhe
y Kandekott (valikuline)
y Kõik-ühes laserketas, mis sisaldab kasutusjuhendi täisversiooni, draivereid, utiliite,
valikulisi taastefunktsioone jms.
4-2
™ Toote ülevaade
Selles jaotises on toodud ülevaade sülearvuti põhifunktsioonidest.
sülearvuti kohta enne selle esmakasutamist.
Siit leiate vajalikku teavet
Võimalik, et selles jaotises näidatud sülearvuti
erineb teie ostetud mudelist.
Ülavaade – kaas avatud
Alltoodud sülearvuti joonis (kaas avatud) ja järgnevad selgitused kirjeldavad sülearvuti tööd ja
põhifunktsioone.
Ülaltoodud tarvikute loend võib
etteteatamata muutuda.
4-3
Eesti
1.
Veebikaamera
Š
Sisseehitatud veebikaamerat saab kasutada pildistamiseks, video salvestamiseks või
videokonverentsideks ja teisteks interaktiivseteks rakendusteks.
Š
Veebikaamera LED-indikaator (veebikaamera kõrval) helendab oranžilt, kui
veebikaamera funktsioon on aktiveeritud; LED-indikaator kustub, kui see funktsioon
on välja lülitatud.
2.
Sisemine mikrofon
Sülearvuti on varustatud sisseehitatud mikrofoniga, mis funktsioneerib sarnaselt tavalise
mikrofoniga.
3.
Kiirkäivitusnupud
Vajutage kiirkäivitusnuppe, et aktiveerida kindlad rakendused või tööriistad.
Järgmised
kiirkäivitusnupud toimivad ainult operatsioonisüsteemis, kuhu on installitud rakendus S-Bar.
Leiate rakenduse S-Bar paketiga kaasasolevalt kõik-ühes kettalt.
kasutada.
Seda on lihtne ja mugav
Rakenduse S-Bar installimine on väga soovitatav.
Š
Puudutage seda sensorit optilise ketta ajami kettaaluse
väljutamiseks.
Š
Märkus: ODD Eject sensor toimib puhtas
DOS-süsteemis. Operatsioonisüsteemis, kuhu ei ole
installitud rakendust S-Bar, väljutussensor ei toimi.
Väljutussensor
ODD Eject
Sellisel juhul võivad kasutajad paremklõpsata optilisel
kettaseadmel menüüs My Computer (Minu arvuti) ja
valida kettasahtli väljutamiseks Eject (Väljuta).
Š
Puudutage seda sensorit kuva koheseks
väljalülitamiseks, et kasutada toidet ökonoomsemalt.
Display Off
(Kuva väljas)
Š
Š
Š
4-4
Puudutage seda sensorit korduvalt WLANi funktsiooni
järjest sisse või välja lülitamiseks.
WLAN (WiFi)
Keyboard LED
Backlit Switch
(Klaviatuuri
LED-taustavalguse
lüliti)
Kuva sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi
klaviatuuril.
Puudutage seda sensorit korduvalt klaviatuuri alla
paigaldatud klaviatuuri vilkuvate värviliste
LED-indikaatorite asendisse ON (Sees) või OFF (Väljas)
lülitamiseks.
Puudutage seda sensorit ventilaatori kiirendamiseks, et
Š
langetada sülearvuti üldtemperatuuri.
Cooler Boost
(Jahutussüsteemi
võimendamine)
Puudutage seda sensorit korduvalt selle funktsiooni
Š
järjest sisse või välja lülitamiseks.
Kui vahelduvvool on ühendatud, puudutage seda
Š
sensorit TDE funktsiooni aktiveerimiseks.
Turbo
Kui see
funktsioon on aktiveeritud, tagatakse süsteemi töö
tõhusamaks muutmiseks suurem andmetöötluskiirus.
4.
Oleku LED-indikaator
Suurtähelukk: Helendab merevaigukollaselt, kui
Š
suurtähelukk on aktiveeritud.
Numbrilukk: Helendab merevaigukollaselt, kui
Š
numbrilukk on aktiveeritud.
5.
Stereokõlarid
Kvaliteetse Sound Blaster stereoheli ja Hi-Fi funktsiooni toetus.
6.
Toitenupp / Toite LED-indikaator
Toitenupp
Š
Vajutage toitenuppu, et sülearvutit SISSE ja VÄLJA
lülitada.
Š
Vajutage toitenuppu, et aktiveerida unerežiimis olev
sülearvuti.
Toite/ energiasäästu funktsiooni LED-indikaator
Š
Š
Helendab valgelt, kui sülearvuti toide on sisse lülitatud.
Helendab merevaigukollaselt, kui funktsioon NVIDIA
Optimus on aktiveeritud.
Š
7.
LED-indikaator kustub, kui funktsioon lülitatakse välja.
Puuteplaat
See on sülearvuti osutusseade.
4-5
Eesti
8.
Puutepadja lüliti
Vajutage seda nuppu, et lubada või keelata puuteplaadi funktsioon. Puuteplaadi näidik (kui
see on olemas) helendab, kui puuteplaadi funktsioon on välja lülitatud.
9.
Klaviatuur
Sisseehitatud klaviatuur on varustatud kõigi täismõõdulise klaviatuuri funktsioonidega.
Kiirkäivitusklahvid ([Fn] klahvid)
Kasutage [Fn] klahve klaviatuuril, et aktiveerida kindlad rakendused või tööriistad.
Nende kiirkäivitusklahvide abil saavad kasutajad teha oma tööd tõhusamalt.
Š
+
Kasutaja
määratud või
Windowsi otsing
(valikuline)
Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejärel klahvi
F4, et lülitada sisse Kasutaja määratud rakendus.
Š
Võite ka vajutada ja hoida all nuppu Fn ja vajutada seejärel
nuppu F4, et käivitada Windowsi otsingu funktsioon.
Š
+
Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejärel
korduvalt klahvi F5, et lülituda erinevate
energiasäästurežiimide vahel või et lülitada funktsioon
ECO Engine
(Energia
säästmine)
ECO Engine välja.
Š
Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejärel klahvi
F6, et lülitada sisse Veebikaamera funktsioon.
+
Veebikaamera
Š
Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejärel klahvi
F8, et lülitada funktsioon Wireless LAN (WiFi) (Traadita
+
LAN (WiFi)) sisse või välja.
WLAN (WiFi)
Š
Vajutage ja hoidke all klahvi Fn ja vajutage seejärel klahvi
F9, et lülitada sisse funktsioon Bluetooth.
+
Bluetooth
(Valikuline)
4-6
Vajutage
uuesti, et see välja lülitada.
Vajutage uuesti,
et see välja lülitada.
Š
See funktsiooninupp ei ole saadaval, kui Bluetooth
funktsiooni ei toetata.
Vaade esiküljelt
1. Oleku LED-indikaator
Kõvaketas/ kasutusel olev optiline seade
Vilgub merevaigukollaselt, kui süsteem otsib juurdepääsu
kõvakettaseadmele või optilisele seadmele.
Unerežiim
Š
Vilgub merevaigukollaselt, kui süsteem on unerežiimis.
Š
LED-indikaator kustub, kui süsteem on välja lülitatud.
Aku olek
Š
Š
Helendab merevaigukollaselt, kui akut laetakse.
Vilgub merevaigukollaselt, kui aku ei ole töökorras ja tuleks
uuega asendada.
Š
Pidage nõu kohaliku edasimüüjaga, et osta tootja soovitatud
võrdväärne aku.
Š
Aku LED-indikaator kustub, kui aku on täielikult laetud või kui
vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter ühendatakse lahti.
Bluetooth
Š
Bluetoothi LED-indikaator helendab merevaigukollaselt, kui
Bluetoothi funktsioon on lubatud.
Š
Bluetooth
Hoiatus! Lennuohutuse tagamiseks veenduge lennukis
viibides alati, et LED indikaator on kustunud.
Š
Märkus: Funktsioon Bluetooth võib olla valikuliselt toetatav
sõltuvalt ostetud mudelist.
4-7
Eesti
Š
Kui vajate täiendavat teavet, võtke ühendust kohaliku
edasimüüjaga.
Traadita LAN (WiFi)
Š
Traadita LANi LED-indikaator helendab merevaigukollaselt,
kui Traadita LANi (WiFi) funktsioon on lubatud.
Š
Š
LED-indikaator kustub, kui see funktsioon on keelatud.
Märkus: Siin loetletud funktsioonid võivad olla valikuliselt
toetatavad sõltuvalt ostetud mudelist.
WLAN (WiFi)
Š
Hoiatus! Lennuohutuse tagamiseks veenduge lennukis
viibides alati, et LED indikaator on kustunud.
Š
Kui vajate täiendavat teavet, võtke ühendust kohaliku
edasimüüjaga.
4-8
Vaade paremalt
1.
USB 2.0 pordid
USB 2.0 port võimaldab ühendada USB-liidesesse välisseadmed (hiir, klaviatuur, modem,
kaasaskantav kõvaketas, printer jm).
2.
Optiline seade
See sülearvuti on varustatud optilise kettaseadmega.
Sülearvutisse tegelikult eelinstallitud
seade sõltub ostetud mudelist.
4-9
Eesti
Vaade vasakult
1.
Ventilaator
Ventilaator on ette nähtud süsteemi jahutamiseks.
ÄRGE blokeerige ventilaatori
õhuringlust.
2.
Kaardilugeja
Sisseehitatud kaardilugeja toetab eri tüüpi mälukaarte, nt MMC (Multi-Media Card), XD
(eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC (SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) ja MS Pro (Memory Stick Pro) kaarte.
Täpsemat teavet
saate kohalikult edasimüüjalt; arvestage, et toetatud mälukaartide valik võib etteteatamata
muutuda.
3.
Audiopordi pistikud
Kvaliteetse Sound Blaster stereoheli ja Hi-Fi funktsiooni toetus.
Kõrvaklappide väljund/ SPDIF-väljund
Š
Kasutatakse kõlarite ja kõvaklappide jaoks.
S/SPDIF pistik
võimaldab ka edastada digitaalset heli välistele kõlaritele
optilise fiiberkaabli kaudu.
Š
4-10
Ühendage eesmised kõlarid siia.
Mikrofon
Š
Kasutatakse välise mikrofoni jaoks.
Š
Ühendage siia keskmine kõlar ja subwoofer-kõlar.
Sisendliin
Š
Kasutatakse väliste audioseadmete jaoks.
Š
Ühendage tagumised kõlarid siia.
Väljundliin
4.
Š
Pistik kõlarite jaoks
Š
Ühendage surround kõlarid siia.
USB 3.0 pordid
USB 3.0 − ülikiire SuperSpeed USB − võimaldab suuremaid kiirusi mitmesuguste seadmete,
nt salvestusseadmete, kõvaketaste ja videokaamerate ühendamiseks ja pakub võrreldes
tavalise kiire andmeedastusega rohkem eeliseid.
4-11
Eesti
Tagantvaade
1. Kensingtoni lukk
See sülearvuti on varustatud avausega Kensingtoni luku jaoks, mis võimaldab sülearvutit
kummikattega metallkaabli abil kinnitada, kasutades võtit või tihvti.
Arvuti on ühendatud
metallist kaabliga, mille otsas on väike silmus seadme fikseerimiseks mõne massiivsema
eseme, nt raske laua vms külge.
2. RJ-45 pistik
10/100/1000 Ethernet pistikut kasutatakse LAN-kaabli ühendamiseks võrguühenduse
loomisel.
3. E-SATA konnektor (väline Serial ATA)
E-SATA konnektor võimaldab ühendada väliseid Serial ATA kõvakettaseadmeid.
See
võimaldab kasutada varjestatud kaablit väljaspool sülearvutit, et kasutada ära eeliseid, mida
SATA liides pakub andmete salvestamise osas.
4. Toitepistik
Vahelduvvoolu/alalisvoolu adapteri ühendamiseks ja sülearvuti vooluvõrku ühendamiseks.
5.
VGA port
15-pin (15-viiguline) D-sub VGA port võimaldab ühendada välise monitori või muul
standardil põhineva VGA-ühilduva seadme (nt projektor) kvaliteetse pildi toomiseks arvuti
ekraanile.
6. HDMI pistik
SHDMI (kõrglahutusega multimeedialiides) on uus liidese standard arvutite, ekraanide ja
koduelektroonikaseadmete jaoks, mis toetab standardset, laiendatud ja kõrglahutusega
videot ja mitmekanalilist digitaalheli ühes kaablis.
7.
Ventilaator
Ventilaator on ette nähtud süsteemi jahutamiseks.
õhuringlust.
4-12
ÄRGE blokeerige ventilaatori
Vaade alt
1.
Stereokõlarid
Kvaliteetse Sound Blaster stereoheli ja Hi-Fi funktsiooni toetus.
2. Ventilaator
Ventilaator on ette nähtud süsteemi jahutamiseks.
ÄRGE blokeerige ventilaatori
õhuringlust.
3.
Aku
4.
Aku vabastusnupp
Kui vahelduvvoolu/alalisvoolu adapter on lahti ühendatud, saab sülearvuti toidet akult.
See on vetruv riiv aku vabastamiseks.
Vajutage seda ühe käega ja tõmmake teise käega
ettevaatlikult akut.
5.
Aku lukustus-/vabastusnupp
Akut ei saa liigutada, kui nupp on lukustatud asendis.
Kui nupp on asendis 'vabastatud',
saab aku eemaldada.
4-13
Eesti
™ Spetsifikatsioon
Spetsifikatsioon võib ilma etteteatamiseta muutuda.
erinevad.
Tegelikult müüdavad tooted on piirkonniti
Küsige täpset spetsifikatsiooni kohalikelt edasimüüjatelt.
Füüsilised omadused
Mõõtmed
428 (L) x 288 (S) x 55 (K) mm
Kaal
<4,2 kg (koos 9-cell akuga)
CPU
Ühenduspesa
989 kontakti, rPGA
Protsessori tüüp
Intel® Chief River Ivy Bridge
Toetatud protsessor
Intel® Quad/ Dual-Core protsessor
L3 vahemälu
Kuni 8 MB (põhineb keskprotsessoril)
Core kiibistik
Põhjasild
Intel® Chief River Ivy Bridge
Lõunasild
Intel® Panther Point HM77
Mälu
Tehnoloogia
DDR3 1600/1333 MHz
Mälu
DDR3 SO-DIMM X 4 pesa
1 G/2 G/4 G/8 G DDR III SDRAM
Maksimaalselt
kuni 32 GB
Toide
Vahelduvvoolu/alalisvoolu
180 W, 19 V
adapter
Sisend: 100~240V, ~2,25
Väljund: 19 V
Aku tüüp
9-cell
RTC aku
Jah
50~60Hz
9,5 A
Salvestusseade (üksuste loend võib etteteatamata muutuda)
Kõvakettaseade
2,5” HDD
Optiline seade
Super Multi / Blu-ray (valikuline)
4-14
I/O port
Kuvar (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (versioon 3.0)
x 2 (versioon 2.0)
Mikrofoni sisendpesa
x1
Line-in sisend
x1
Kõrvaklappide
x 1 (SPDIF väljundpesa toetatud)
väljundpesa
E-SATA
x1
Side-Out väljund
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kaardilugeja
x 1 (SDXC/ XD/ MMC/ MS) (toetus SD 3.0, SDXC)
Toetatud mälukaardid võivad etteteatamata muutuda.
Ühendusport
LAN
10 / 100 / 1000 Mb Ethernet
Traadita LAN
Valikuliselt toetatud
Bluetooth
Valikuliselt toetatud
Ekraan
LCD tüüp
17,3” LED-paneel
Heledus
Reguleerimine klaviatuuri kiirklahvidega
Video
Graafika (1) (valikuline)
NVIDIA GeForce diskreetne graafika +
Intel HD graafika UMA
Toetab funktsiooni NVIDIA Optimus
Graafika (2) (valikuline)
AMD Wimbledoni seeria diskreetne graafika +
Intel HD graafika UMA
VRAM
GDDR5, 1,5/ 2/ 3/ 4 GB
Sõltub ostetud mudelist.
CRT väljund
Toetatud
HDMI väljund
Toetatud
4-15
Eesti
Funktsioon Dual View
Toetatud
Välised kuvarid tuvastatakse ühendamisel
automaatselt.
Audio
Sisemine kõlar
2 kõlarit + 1 sub-woofer
Helitugevus
Reguleerimiseks on klaviatuuri kiirklahvid ja SW
Tarkvara ja BIOS
USB Flash Boot
Jah, flopikettalt buutimine, ainult DOS-is
BIOS
Fast Boot tugi --- Jah
Muu
Ühilduvus
WHQL
Ava Kensingtoni luku jaoks
x1
4-16
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement