MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Brugervejledning

MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Brugervejledning | Manualzz
Innledning
Bærbar
datamaskin
Bruksanvisning
Innledning
Lykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.
Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell
opplevelsei bruk av bærbare datamaskiner.
Vi er stolte av å kunne fortelle våre brukere at
denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og
kundetilfredsstillelse.
™ Pakke ut
Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye.
hvis deler mangler eller er skadet.
sende enheten i fremtiden.
Kontakt forhandleren med en gang
Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må
Esken skal inneholde følgende deler:
y Bærbar datamaskin
y Hurtigstartguide
y Høykapasitets Li-ion batteri
y Batterieliminator og nettstrømledning
y Bæreveske (valgfritt)
y Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av
brukerveiledningen, drivere, verktøy, en valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.
2
™ Produktoversikt
Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler.
Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den.
Vær oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere
fra den modellen du har kjøpt.
Datamaskinen vist med åpent lokk
Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du
se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.
Det angitte utstyret ovenfor kan
endres uten forvarsel.
3
Innledning
1.
Webkamera
Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde
konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.
2.
Intern mikrofon
Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.
3.
Hurtigstartssensorer
Trykk på hurtigstartssensorene for å aktivere spesifiserte programmer eller verktøy.
De
følgende hurtigstartssensorene fungerer bare i operativsystemet når SCM-applikasjonen er
installert.
SCM-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den
er enkel og praktisk å bruke.
Det anbefales på det sterkeste at du installerer
SCM-applikasjonen.
Š
Berør denne sensoren for å aktivere
Mediespiller-funksjonen som forbedrer skjermenhetens og
Mediespiller
lydsystemets avspillingskvalitet.
Š
Berør denne sensoren for å øke viftehastigheten og
dermed senke denereglle tempåeraturen på denne
Cooler Boost
(ekstraytelse for
viften)
bærbare datamaskinen.
Š
Trykk denne sensoren flere ganger for å henholdsvis skru
denne funksjonen på og av.
Š
Dette tastaturet er utstyrt med fargerike
tastatur-LED-indikatorer som er montert bak tastaturet.
Keyboard LED
Backlit Switch
(Tastatur-LED for
baklysbryter)
Š
Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å slå på
tastaturlampen igjen, sett tastaturlampen i spillmodus,
eller slå av tastaturlampen.
Š
Š
Berør denne sensoren for å slå Flymodus av eller på.
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
Š
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på
Flymodus
skrivebordet for å kontrollere enhetens status.
Š
Når du skal aktivere WLAN eller Bluetooth-funksjonen, se
instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8” i
kapittel 3.
4
Š
Display Off
(Skjerm av)
Trykk på denne knappen for å slå skjermen av for å spare
strøm.
Š
Š
Slå på skjermen ved å trykke på en tast på tastaturet.
Berør denne sensoren for å aktivere spillgadgetverktøyet,
som tilbyr spillere en forbløffende og effektiv løsning.
G-Panel
LED-statusindikator
4.
Š
Caps Lock: Lyser ravgult når Caps Lock er aktivert.
Š
Num Lock: Lyser ravgult når Num Lock er aktivert.
Stereohøyttalere
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.
5.
Strømbryter / Strømlampe / GPU-moduslampe
På-/avknapp
Š
Trykk på på-/avknappen for å slå PÅ og AV strømmen til
datamaskinen.
Š
Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra
dvalemodus.
Strømlampe / GPU-moduslampe
Š
Lyser hvitt når strømmen til den bærbare PC-en er slått på,
og UMA GPU-modus er valgt.
6.
Š
Lyser gult når diskret GPU-modus er valgt.
Š
LED-indikatoren slukkes når funksjonen er avslått.
LED-statusindikator
Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk
Blinker ravgult når systemet bruker harddiskstasjonen eller den
optiske stasjonen.
Dvaletilstand
Š
Blinker ravgult når systemet er i dvalemodus.
Š
LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.
5
Innledning
Batteristatus
Š
Š
Lyser ravgult når batteriet lades opp.
Blinker ravgult dersom batteriet ikke fungerer som det skal,
i slike tilfeller anbefales det å erstatte batteriet med et nytt.
Š
Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som
det som anbefales av produsenten.
Š
Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis
strømadapteren kobles fra.
Trådløst LAN (WiFi)
Š
Indikatorlampe lyser gult når den Trådløse LAN
(WiFi)-funksjonen er aktivert.
Š
Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.
Š
Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere,
avhengig av hvilken modell du har kjøpt.
Š
WLAN (WiFi)
Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sørg for at denne
LED-indikatoren slukkes når du er ombord.
Š
Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale
forhandleren.
Bluetooth
Š
Lampen for Bluetooth lyser ravgult når Bluetooth er
aktivert.
Š
Advarsel: Av hensyn til flysikkerheten, sørg for at denne
LED-indikatoren slukkes når du er ombord.
Š
Bluetooth
Merk: Avhengig av modellen brukeren kjøper, kan det
hende at Bluetoothfunksjonen støttes som valgfritt
ekstrautstyr.
Š
Om du vil ha mer informasjon, ta kontakt med den lokale
forhandleren.
7.
Styreplate
Dette er datamaskinens pekeenhet.
8.
Tastatur
Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full
størrelse.
Hurtigstartknapper [Fn]
Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller
verktøyene.
6
Ved hjelp av disse hurtigstartsknappene kan man arbeide mer effektivt.
Š
+
Brukerdefinert
eller
Windows-søk
(valgfritt)
Trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter F4 for å
starte den Brukerdefinerte applikasjonen.
Š
Eller, trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter
F4-bryteren for å starte Windows Søk-funksjonen.
Š
+
Trykk på og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter
F5-knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike
ECO Engine
(ØKO-motor)
(Strømsparing)
strømsparingsmodusene levert av ECO Engine
(ØKO-motoren), eller for å skru funksjonen av.
Š
Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på
F6-knappen for å slå på webkamera-funksjonen.
+
Trykk en
gang til for å slå den av.
Webkamera
Š
Trykk på og hold inne Fn knappen og trykk deretter flere
ganger på F10-knappen for å slå Flymodus henholdsvis på
og av.
Š
Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid
anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.
+
Š
Flymodus
Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/
Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på skrivebordet
for å kontrollere enhetens status.
Š
For å aktivere WLAN eller Bluetooth-funksjonen kan du se
instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8”.
Generelle [Fn]-taster
+
Š
Øk tastaturlampens RGB-metningsnivå.
Š
Reduser tastaturlampens RGB-metningsnivå.
+
7
Innledning
Datamaskinen sett fra høyre side
1.
Lydportkontakter
Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.
Hodetelefon-utgang/SPDIF-utgang
Š
Brukes for høyttalere eller hodetelefoner. S/PDIF-kontakten
brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere
gjennom en optisk fiberkabel.
Š
Koble de fremre høyttalerne til her.
Mikrofon
Š
Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.
Š
Koble senter og subwoofer-høyttalere her.
Linje inn
Š
Brukes for en ekstern lydenhet.
Š
Koble de bakre høyttalerne til her.
Linje ut
2.
Š
En kontakt for høyttalere.
Š
Koble surround-høyttalerne til her.
USB 2.0-porter
Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem,
ekstern harddisk, skriver og mer.
3.
Optisk diskenhet
Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet.
Den faktiske enheten som
er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.
8
Datamaskinen sett fra venstre side
1.
Vifte
2.
USB 3.0-porter
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet.
IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere
fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
3.
Kortleser
Den innebygde kortleseren kan støtte ulike typer minnekort, som MMC (Multi-Media Card),
XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), SDXC(SD eXtended
Capacity), MS (Memory Stick) eller MS Pro (Memory Stick Pro)-kort, avhengig av modellen
brukeren har kjøpt.
Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon,
og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.
4.
USB 3.0 Port
USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved
tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere
fordeler enn høyhastighets dataoverføring.
9
Innledning
Datamaskinen sett fra baksiden
1.
Kensington sikkerhetslås
Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved
hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen
blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.
Kabelens endestykke er
formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller
lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.
2.
Strømkontakt
3.
RJ-45-kontakt
4.
VGA-port
Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.
10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.
Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard
VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.
5.
Mini-skjermport
Porten med minidisplay er en miniatyrisert versjon av DisplayPort, med en passende
adapter, porten med minidisplay kan brukes for skjermer med VGA, DVI eller
HDMI-grensesnitt.
6.
HDMI-kontakt
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner,
skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og
flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.
10
Sett fra undersiden
1.
Vifte
Viften er utviklet for å kjøle ned systemet.
2.
IKKE blokker viften.
Batteripakke
Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er
koblet til.
3.
Knappfor frigjøring av batteriet
Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken.
Skyv på
den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.
4.
Knapp for å låse/låse opp batteriet
Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon.
Så snart bryteren er skjøvet
over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.
11
Innledning
™ Spesifikasjoner
Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter
område.
Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.
Fysiske egenskaper
Mål
395(B) x 267 (D) x 55 (H) mm
Vekt
3,5 kg (med 9-cellers batteri)
CPU
Socket
FS1r2 uPGA -772pin
Prosessortype
AMD® Richland
Kjernebrikker
PCH
AMD® Bolton M3 FCH
Minne
Teknologi
DDR3/ DDR3L 1600/ 1866 MHz
Minne
SO-DIMM X 2 spor
Maksimalt
Opp til 32 GB
Strøm
Batterieliminator
180 W, 19 V
Strømforsyning: 100~240V, ~2,25A 50~60Hz
Effekt: 19V
19,5V
Batteritype
9-celler
RTC-battery
Ja
9,5A
9,2A
/
(valgfritt)
Lagring (Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)
Harddiskens
2,5” HDD/ 2,5” SSD/ mSATA SSD (valgfritt)
formfaktor
Optisk diskenhet
12
Super Multi / Blu-ray (valgfritt)
I/U Port
Skjerm (VGA)
D-Sub x 1
USB
x 3 (versjon 3.0)
x 1 (versjon 2.0)
Mik.-inngang
x1
Linje-inngang
x1
Linje ut
x1
Hodetelefon-ut
x 1 (SPDIF-ut støttet)
RJ45
x1
Mini-skjermport
x1
HDMI
x1
Kortleser
x 1 (SD)
De støttede minnekortene kan variere uten varsel.
Kommunikasjonsport
LAN
Bigfoot LAN
Trådløst LAN
802,11 b/g/n
Bluetooth
Støtte tilgjengelig som valgmulighet
Skjerm
LCD-type
15,6" LED-panel
Lysstyrke
Kontrollert av K/B hurtigtaster
Video
Grafikk
Diskret/ UMA (Valgfritt)
CRT-utgang
Støttes
HDMI-utgang
Støttes
Mini-DisplayPort-utgang
Støttes
Funksjon for dobbel
Støttes
visning
Eksterne skjermenheter registreres automatisk ved
tilkobling.
13
Innledning
Lyd
Intern høyttaler
2 høyttalere + 1 forsterker
Lydvolum
Kontrollert av K/B hurtigtaster og SW
AMD Eyefinity-teknologi
(Multidisplay-teknologi for spill og underholdning)
Med A10 APU (kun)
Støttes
Mini-DisplayPort-utgang/
Støtte for Eyefinity 3X1 eller 1X3 når panelet er slått av.
HDMI-utgang/
VGA-utgang
Programvare og BIOS
USB flash-oppstart
Ja, USB-diskett til oppstart av kun DOS
BIOS
Støtte for hurtigoppstart --- Ja
Annet
Samsvar
WHQL
Hull for Kensington
x1
sikkerhetslås
14
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement