MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Návod na obsluhu

Add to my manuals
21 Pages

advertisement

MSI Modern 14B (Intel® 11th Gen) BUSINESS & PRODUCTIVITY Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z
priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Sieťový adaptér a sieťový
batéria
kábel
Rozsah horeuvedeného
Taška na prenášanie
príslušenstva sa môže
(voliteľné)
zmeniť bez
predchádzajúceho
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
upozornenia.
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
3
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
247,5 (Š) x 374 (H) x 35 (V) mm
Hmotnosť
2,6KG
PROCESOR
Typ procesora
Balík AMD Champlain S1G4
Podporný procesor
AMD Champlain (45 nm)
Vyrovnávacia pamäť L2
1MB/ 2MB
Prepojenie HyperTransport
3,6GT/s
Zvláštne upozornenie
Skutočný procesor predbežne nainštalovaný vo Vašom
notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
Jadrové čipy
North Bridge
ATI RS880M
South Bridge
ATI SB820M
Zvláštne upozornenie
Skutočné jadrové čipy predbežne nainštalované vo Vašom
notebooku sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
4
Úvod
Pamäť
Technológia
DDR3L-1066 / DDR3L-1333 MHz (voliteľné)
Pamäť
DDR3 SO-DIMM X 2 otvor
Maximum
až do 4GB
Napájanie
Adaptér striedavého/
65W, 19V
jednosmerného prúdu
Vstup: 100~240V 50~60Hz
Typ batérie
6-článkové (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
Zvláštne upozornenie
Samotný AC/DC adaptér a batéria dodávané v balení sa môžu
Výstup: 19V
3,42A
líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
PortI/O
Monitor (VGA)
15-kolíkový D-Sub x 1
USB
x 2 (USB verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá
x1
RJ45
x1
HDMI
x1
Kombinovaná E-SATA/
x1
USB mechanika
5
Úvod
Čítačka kariet
x 1 (XD/ SD/ SDHC/ MMC/ MS)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
ExpressCard
Otvor
Otvor pre Express Card x 1
Ukladanie (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom modeli)
Činiteľ tvaru HDD
2,5”
Zariadenie optickej jednotky
Voliteľne podporovaná
Zvláštne upozornenie
Skutočné zariadenie HDD a ODD predbežne nainštalované vo
250/ 320/ 500/ 640 GB (voliteľné)
Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom
modeli.
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
LAN
Giga LAN
Bezdrôtová LAN
B/G/N voliteľné
Bluetooth
Voliteľne podporovaná
Zvuk
Interný reproduktor
2 reproduktory so skrinkou
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
klávesovými skratkami K/B a pomocou softvéru
6
Úvod
Video
Grafika
UMA
VRAM
zdieľaná pamäť
Displej
Typ LCD
15,6” LED
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
1366 x 768 WXGA (16:9)
Webkamera
CMOS (voliteľné)
Podporovaný
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
7
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1
1.
Webkamera /
Kontrolka webkamery
2.
2
3.
Kontrolka stavu
4.
Dotyková podložka
5.
Klávesnica
Tlačidlá [Fn] pre rýchle
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
Hlavný vypínač /
Kontrolka napájania
5
4
3
spustenie aplikácií
8
Úvod
1. Webkamera/ LED indikátor webkamery (voliteľné)
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude svietiť žlto po aktivovaní
funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
2. Hlavný vypínač / Kontrolka napájania
Hlavný vypínač:
Š Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli alebo vypli notebook.
Kontrolka napájania/ Úspory energie:
Š Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
Š Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
3. Kontrolka stavu
Bluetooth a bezdrôtová LAN (voliteľné):
Š LED indikátor bezdrôtovej LAN svieti na zeleno v prípade aktivovania
Bluetooth
Bezdrôtovej LAN.
Š Kontrolka Bluetooth svieti modro v prípade aktivovania funkcie Bluetooth.
Bezdrôtová
LAN
Š Obidva LED indikátory súčasne svietia na zeleno a modro v prípade, ak
sú obe funkcie aktívne.
Š Obidva LED indikátory zhasnú po zablokovaní oboch funkcií.
9
Úvod
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu tieto dva LED indikátory nesvietia.
Š Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne podporovaná v
závislosti od zakúpeného modelu.
Stav spánku:
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Stav batérie:
Š Svieti na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa vymeniť
starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu batérie, ktorý
odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Používanie pevného disku/ zariadenia s optickou mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného disku
alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
10
Úvod
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na modro v
prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých písmen Caps
Lock.
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámku rolovania Scroll Lock.
4. Dotyková podložka
Ide o dotykové zariadenie na notebooku.
5. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
+
Presynchronizovanie
alebo Windows
Search
(voliteľné)
Š Stlačte a podržte tlačidlo Fn, a následne stlačením tlačidla F4
spustíte funkciu Presynchronizovanie.
Š Stlačte a podržte tlačidlo Fn a následne stlačením tlačidla F4
spustíte funkciu Windows Search.
11
Úvod
+
ECO Engine
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným opakovaným
stlačením tlačidla F5 môžete prepínať medzi týmito piatimi
režimami, alebo funkciu ECO Engine vypnúť.
(Úspora energie)
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Webkamera
+
WLAN (WiFi)
tlačidla F6 zapnete funkciu Webkamery. Opätovným stlačením
dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F8 zapnete alebo vypnete funkciu Bezdrôtová LAN (WiFi).
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
+
Bluetooth
(voliteľné)
tlačidla F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opätovným stlačením
dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
12
Úvod
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením
tlačidla F10 zapnete funkciu 3G. Opätovným stlačením dôjde k
+
3G
(voliteľné)
vypnutiu tejto funkcie.
Š Táto funkcia 3G je voliteľne podporovaná v závislosti od
zakúpeného modelu. Toto funkčné tlačidlo nebude k dispozícii,
ak funkcia 3G nie je podporovaná.
13
Úvod
Pohľad spredu
1
1.
Spotrebiteľský infračervený
2.
Stereo reproduktory
prijímač
2
2
1. Spotrebiteľský infračervený prijímač (CIR) (voliteľné)
CIR sa vzťahuje na široké spektrum zariadení používajúcich infračervené
elektromagnetické spektrum na bezdrôtovú komunikáciu.
2. Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
14
Úvod
Pohľad sprava
1
1.
USB port
2.
Zariadenie optickej jednotky
2
1. USB port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2. Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybavený optickým záznamovým zariadením. Skutočné zariadenie
predbežne nainštalované vo Vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
15
Úvod
Pohľad zľava
1
2
3
4
5
1.
Konektor RJ-45
2.
Konektory zvukového portu
3.
Ventilátor
4.
Čítačka kariet
5.
Štrbina pre zasunutie karty
typu ExpressCard
1. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
2. Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Slúchadlá: Konektor pre pripojenie reproduktorov
alebo slúchadiel.
Mikrofón: Používa sa na pripojenie externého
mikrofónu.
16
Úvod
3. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
4. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate u
miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
5. Štrbina pre zasunutie karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Rozhranie novej karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva
výhody rozšíriteľných, širokopásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2.0.
17
Úvod
Pohľad zozadu
1
2
3
5
6
4
1.
Zámok typu Kensington
2.
Sieťový konektor
3.
Konektor E-SATA / USB port
4.
USB port
5.
Port VGA
6.
Konektor HDMI
1. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi umožňuje
zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča alebo mechanického zariadenia s PIN
kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza malá slučka,
pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký
stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
2. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
18
Úvod
3. Konektor E-SATA (Externý sériový ATA)/ USB Port
E-SATA konektor umožňuje pripojiť externé zariadenie sériového pevného disku ATA.
Užívatelia dokážu využívať tienené káble mimo notebooku a využívať výhody rozhrania SATA,
ktoré ponúka pre ukladanie do pamäte. Tento konektor funguje aj ako USB port.
4. USB Port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
5. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
6. Konektor HDMI
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard rozhrania pre
PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné vylepšené video s
vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného kábla.
19
Úvod
Pohľad zospodu
1
1.
2
3
Tlačidlo pre zablokovanie /
odblokovanie batérie
2.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
3.
Jednotka batériových zdrojov
1. Tlačidlo pre zablokovanie/ odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu a
druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
3. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
20
Úvod
Správa napájania
ECO Engine – Funkcia úspory energie (voliteľne podporovaná)
Povolenie ECO Engine
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie - Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov), Presentation
mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu) a Turbo Battery mode (Režim
Turbo pre batériu) , s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh na
notebooku.
Prečítajte si nižšieuvedené pokyny ohľadom aktivovania funkcie úspory energie ECO Engine:
1. Stlačte a podržte tlačidlo Fn.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla F5 prepínate medzi rôznymi režimami alebo vypnutím ECO
Engine.
3. Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho
voľbe zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
21
Úvod
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimedia.
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
ECO Off (Funkcia ECO je Vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement