MSI GS66 Stealth (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Návod na obsluhu

Add to my manuals
21 Pages

advertisement

MSI GS66 Stealth (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Rozsah horeuvedeného
príslušenstva sa môže
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Sieťový adaptér a sieťový
batéria
kábel
Taška na prenášanie
(voliteľné)
zmeniť bez
predchádzajúceho
upozornenia.
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
3
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
349 (Š) x 234 (H) x 24,5 (V) mm
Hmotnosť
1,52 kg (so 4-článkovou batériou)
PROCESOR
Typ procesora
AMD® ASB1
Podporný procesor
AMD® Yukon procesor série
Vyrovnávacia pamäť L2
Záleží od typu procesora
Rýchlosť FSB
1.6 Gt/s
Zvláštne upozornenie
Skutočné zariadenie predbežne nainštalované vo Vašom
notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
Jadrové čipy
North Bridge
AMD® RS690E
South Bridge
AMD® SB600
Pamäť
Technológia
DDR2 667MHz
Pamäť
DDR2 SO-DIMM X 1 otvor
Maximum
2 GB (voliteľné)
4
Úvod
Napájanie
Adaptér striedavého prúdu
40W, 20V/ 19V (voliteľné)
Typ batérie
4 články/ 8 článkov (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
Zvláštne upozornenie
Samotná batéria dodávaná v balení sa môže meniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Ukladanie (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm vysoký, SATA
Vonkajšia optická jednotka
Vonkajšie USB ODD (voliteľné)
Zvláštne upozornenie
Skutočné HDD predbežne nainštalované vo Vašom notebooku
sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Port I/O
Monitor (VGA)
15-kolíkový D-Sub x 1
USB
USB 2.0 x 2
HDMI
x1
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá
x1
Interný mikrofón
x1
RJ45
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD / SDHC / MMC) (voliteľné)
Podporované
typy
kariet
predchádzajúceho upozornenia.
sa
môžu
zmeniť
bez
5
Úvod
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
LAN
10/100 MHz
Bezdrôtová LAN
Podpora
Bluetooth
Podpora (voliteľné)
Displej
Typ LCD
14" 16:9 WXGA (typ s lesklým)
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Video (voliteľné)
Grafika
ATI® Radeon X1250 Graphics
VRAM
Zdieľaná s pamäťou
Rozlíšenie LCD
1366 x 768
Výstup CRT
Podporovaný
Duálna funkcia pre zobrazenie
LCD alebo CRT sa zistí automaticky po pripojení.
Webkamera
CMOS
1,3 megapixelov (voliteľné)
Zvuk
Ovládač zvuku
Realtek® ALC662-GR
Interný reproduktor
2 reproduktory so skrinkou
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa klávesovými skratkami K/B a softvéru
6
Úvod
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Zhoda
WHQL
7
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však, že
notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1.
Webkamera/
Kontrolka webkamery
2.
Tlačidlo zapnutia napájania /
Kontrolka napájania
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
3.
Klávesnica
4.
Dotyková podložka
5.
Interný mikrofón
8
Úvod
1. Webkamera /Kontrolka webkamery
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo na konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š Kontrolka webkamery nachádzajúca sa vedľa webkamery bude po aktivovaní funkcie
webkamery svietiť bielo; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
2. Tlačidlo zapnutia napájania / Kontrolka napájania
Hlavný vypínač
Š Stlačte hlavný vypínač, aby ste zapli alebo vypli notebook.
Kontrolka napájania:
Š Svieti na bielo po zapnutí napájania notebooku.
3. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
Tlačidlá [Fn] pre rýchle spustenie aplikácií
Pomocou tlačidiel [Fn] na klávesnici dokážete aktivovať špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju
prácu efektívnejším spôsobom.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením tlačidla
F6 zapnete funkciu Webkamery.
+
Webkamera
Opätovným stlačením dôjde
k vypnutiu tejto funkcie.
Š Pozrite si ikonu funkcie Webkamera na displeji, aby ste videli stav
funkcie webkamery.
9
Úvod
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením tlačidla
+
Funkcia ECO
Engine
F5 zapnete funkciu ECO Engine. Opätovným stlačením dôjde
k vypnutiu tejto funkcie.
(Úspora energie)
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením tlačidla
F8 zapnete funkciu Bezdrôtové LAN. Opätovným stlačením
+
Bezdrôtové LAN
(voliteľné)
dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š Pozrite si ikonu funkcie Bezdrôtové LAN, na displeji, aby ste videli
stav funkcie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením tlačidla
F9 zapnete funkciu Bluetooth. Opätovným stlačením dôjde
+
Bluetooth
(voliteľné)
k vypnutiu tejto funkcie.
Š Pozrite si ikonu funkcie Bluetooth na displeji, aby ste videli stav
funkcie.
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením tlačidla
F10 zapnete funkciu 3G. Opätovným stlačením dôjde k vypnutiu
+
3G
(nie je
podporovaná)
tejto funkcie.
Š Pozrite si ikonu funkcie 3G na displeji, aby ste videli stav funkcie.
Š Táto funkcia nie je podporovaná týmto modelom.
10
Úvod
Š Stlačením a podržaním tlačidla Fn a súčasným stlačením tlačidla
F4 zapnete funkciu vyhľadávania Windows.
+
P1
4.
Opätovným
stlačením dôjde k vypnutiu tejto funkcie.
Š Pozrite si ikonu funkcie P1 na displeji, aby ste videli stav funkcie.
Dotyková podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
5.
Interný mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
11
Úvod
Pohľad spredu
1.
Kontrolka stavu
1. Kontrolka stavu
Bluetooth:
Bluetooth
Svieti na modro v prípade, ak je funkcia Bluetooth aktivovaná.
Bezdrôtová LAN:
Š Svieti na bielo v prípade povolenej funkcie bezdrôtovej LAN.
Bezdrôtová
LAN
Š LED indikátor zhasne, keď sú funkcie bezdrôtovej LAN.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tieto dve kontrolky nesvietia.
Power On/ Off/ Suspend (Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť):
Š Svieti na oranžovo v prípade, ak je systém aktivovaný.
Š Bliká na bielo v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
12
Úvod
Battery (Batéria):
Š Svieti na bielo počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, pričom sa odporúča
vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu batérie,
ktorý odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na bielo
v prípade, ak je aktivovaná funkcia Caps Lock.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na
bielo v prípade, ak je aktivovaná
funkcia Num Lock.
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na bielo v prípade, ak je aktivovaná
funkcia rolovania Scroll Lock.
Hard Disk (Pevného disku): Bliká na bielo v prípade, ak sa systém pokúša o
prístup k mechanike pevného disku.
13
Úvod
Pohľad zľava
1.
Konektor HDMI
2.
Konektor RJ-45
3.
Port VGA
4.
Čítačka kariet
1. Konektor HDMI
HDMI (Podpora multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného
kábla.
2. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
3. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
14
Úvod
4. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako MMC
(Multi-Media Card), SD (Secure Digital) alebo SDHC (Memory Stick). Ďalšie a správne
informácie získate u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných
pamäťových kariet sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia
15
Úvod
Pohľad sprava
1.
USB Port
2.
Konektory zvukového portu
3.
Sieťový konektor
1. USB Port
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2. Konektory zvukového portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Vstup pre mikrofón: Používa sa na pripojenie externého
mikrofónu.
Výstup pre slúchadlá: Konektor pre pripojenie
reproduktorov alebo slúchadiel.
16
Úvod
3. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
17
Úvod
Pohľad zozadu
1.
Jednotka batériových
zdrojov
1. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
18
Úvod
Pohľad zospodu
1.
Tlačidlo pre zablokovanie /
odblokovanie batérie
2.
Jednotka batériových zdrojov
3.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
4.
Ventilátor
1. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
19
Úvod
3. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu
a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
4. Ventilátor
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.
20
Úvod
ECO Engine - funkcia úspory energie (voliteľné)
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie - Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov), Presentation
mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu) a Turbo Battery mode (Režim
turbo pre batériu), s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh na
notebooku.
Stlačením a podržaním tlačidla Fn a následným opakovaným stlačením tlačidla F5 môžete prepínať
medzi týmito piatimi režimami, alebo funkciu ECO Engine vypnúť.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií
21
Úvod
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie.
ECO Off (Funkcia ECO je Vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement