MSI GE76 Raider (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Návod na obsluhu

MSI GE76 Raider (Intel® 11th Gen) (GeForce 30 Series) LAPTOP Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám, stali ste sa užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého notebooku.
Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok počas
používania.
Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Rozsah horeuvedeného
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Sieťový adaptér a sieťový
batéria
kábel
príslušenstva sa môže
zmeniť bez
predchádzajúceho
Taška na prenášanie
(voliteľné)
upozornenia.
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
3
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
414 (Š) x 267 (H) x 33,7~37,2 (V) mm
Hmotnosť
2,8 kg so 6-článkovou batériou
PROCESOR
Typ procesora
Intel® Micro FCPGA
Podporný procesor
Intel® Penryn CoreTM2 Duo sériový procesor
Vyrovnávacia pamäť L2
3 MB/ 6 MB
Rýchlosť FSB
800 / 1066 MHz
Jadrové čipy
North Bridge
SiS® 672DX
South Bridge
SiS® 968
Pamäť
Technológia
DDR2 667/800 MHz
Pamäť
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
512/ 1024/ 2048 MB
Maximum
4 GB
4
Úvod
Napájanie
Adaptér striedavého prúdu
65W, 19V
Typ batérie
Vonkajšie 6-článkové / 9-článkové (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
Pamäť
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm vysoký, 5400 otáčok za min.
160/ 250/ 320/ 500 GB (voliteľné)
Optické zariadenie
BD DVD (voliteľný)
(Tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
ExpressCard
Otvor
Otvor pre Express Card x 1
PortI/O
Monitor (VGA)
15 kolíkový D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Vstup zapojenia
x1
Výstup pre mikrofón /
x1
Výstup S/ PDIF
Interný mikrofón
x1
RJ45
x1
5
Úvod
HDMI
x1
Čítačka kariet
x 1 (SD/ MS/ MS Pro/ MMC/ XD),
Podporované
typy
kariet
sa
môžu
zmeniť
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
LAN
10/100/1000
Schválenie pre PTT
Áno
Wfm
podpora Wfm 2.0
Zapnutie po pripojení do LAN
Áno
Zapnutie po zazvonení
Áno
Bezdrôtová LAN
802.11b/g
Bluetooth
Áno
Displej
Typ LCD
17,3”
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Video
Ovládač
ATI Radeon™ HD4330
VRAM
DDR2 512MB
Rozlíšenie LCD
1600 x 900
Výstup CRT
Podporovaný
bez
6
Úvod
Výstup HDMI
Najlepšie rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti na pripojenom
televíznom prijímači.
Webkamera
CMOS
1,3 megapixelov
Zvuk
Ovládač zvuku
Realtek® ALC 888S
Rozhranie prevodníka zvuku
Azalia
Interný reproduktor
2 reproduktory + woofer
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
klávesovými skratkami K/B a pomocou softvéru
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
7
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1
3
2
1.
Gumené podložky
2.
Interný mikrofón
3.
Webkamera / Kontrolky
webkamery
4.
Tlačidlo zapnutia napájania /
Kontrolka napájania
7
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
4
5.
Tlačidlá pre rýchle spustenie
5
6
6.
Klávesnica
7.
Dotyková podložka
8
Úvod
1.
Gumené podložky
Chránia notebook pred náhodným zatvorením.
2. Interný mikrofón
Zabudovaný reproduktor a mikrofón zvyšujú presnosť v rámci funkcie rozpoznávania hlasu,
umožňujú kombinovanie vstupov do jedného zdroja s vyššou kvalitou.
3. Webkamera /Kontrolka webkamery
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo na konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š Kontrolka webkamery nachádzajúca sa vedľa webkamery svieti na žlto po aktivovaní
funkcie webkamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
4. Tlačidlo zapnutia napájania / Kontrolka napájania
Hlavný vypínač: Stlačením hlavného vypínača ZAPNETE a VYPNETE
notebook.
Kontrolka napájania: Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
9
Úvod
5. Tlačidlá pre rýchle spustenie
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu efektívnejším spôsobom.
ECO
Funkcia ECO
Engine
Š Opakovane stláčajte tlačidlo pre rýchle spustenie funkcie ECO a
prepínajte medzi 5 rôznymi režimami alebo túto funkciu ECO Engine
(Úspora
energie)
vypnite.
(voliteľné)
P1
Š Stlačením tohto tlačidla spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
Bezdrôtová LAN:
Š Svieti na zeleno v prípade aktívnej funkcie bezdrôtovej LAN.
Š Kontrolka zhasne, pokiaľ je funkcia bezdrôtovej LAN neaktívna.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tieto dve kontrolky nesvietia.
Š Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu webkamery.
Š Indikátor web kamery vedľa web kamery sa rozsvieti na žlto po
Webkamera
6.
aktivovaní funkcie web kamery.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
7.
Dotyková podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
10
Úvod
Pohľad spredu
1
1.
Kontrolka stavu
1. Kontrolka stavu
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia zámku rolovania Scroll Lock.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých
písmen Caps Lock.
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
11
Úvod
Battery (Batéria):
Š Svieti na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa
vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu
batérie, ktorý odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo
ak je adaptér striedavého prúdu odpojený.
Power On/ Off/ Suspend (Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť):
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Svieti na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Wireless LAN (Bezdrôtová LAN) a Bluetooth:
Š LED indikátor bezdrôtovej LAN svieti na zeleno v prípade aktivovania
Bezdrôtová LAN
Bezdrôtovej LAN.
Š LED indikátor Bluetooth svieti na modro v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Bluetooth
Š Obidva LED indikátory zhasnú po deaktivovaní oboch funkcií.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu tieto dva LED indikátory nesvietia.
12
Úvod
Pohľad sprava
4
3
2
1
1.
Konektoryzvukovéhoportu
2.
USBport
3.
Čítačka kariet
4.
Štrbina pre zasunutie karty
typu ExpressCard
1. Konektoryzvukovéhoportu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Svoje
reproduktory pripojte ku správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Vstup pre mikrofón: Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
Tu pripojte Center (Stredný) reproduktor a
Subwoofer.
Vstup zapojenia: Používa sa pre externé audio
zariadenie.
Tu pripojte Rear (Zadné) reproduktory.
Výstup/ výstup SPDIF: Používa sa pri
reproduktoroch alebo slúchadlách. Konektor S/PDIF
sa používa aj na prenos zvuku do externých
13
Úvod
reproduktorov pomocou vlákna obsahujúceho
optické vlákna.
2. USBport
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
3. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate
u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia
4. Štrbina pre zasunutie karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card
využíva výhody rozšíriteľných, širokopásmových sériových rozhraní PCI Express a USB
2.0.
14
Úvod
Pohľad zľava
3
2
1.
Zariadenie optickej jednotky
2.
USBport
3.
Zámok typu Kensington
1
1. Zariadenie optickej jednotky
Blu-ray optické zariadenie vám umožňuje využívať CD/DVD disk na inštalovanie softvéru,
získavanie prístupu k údajom a na prehrávanie hudby/filmov na počítači.
2. USBport
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
3. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia
s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza
malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu,
akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
15
Úvod
Pohľad zozadu
1.
5
1. Ventilátor
Ventilátor je
3
4
určený
na
2
chladenie
1
systému.
Ventilátor
Ventilátor
2.
Konektor HDMI
3.
Port VGA
4.
Konektor RJ-45
5.
Sieťový konektor
kvôli
cirkulácii
vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
2. Konektor HDMI
HDMI (Podpora multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením) predstavuje nový
štandard rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje
štandardné vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v
rámci jedného kábla.
16
Úvod
3. Port VGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom vynikajúceho zobrazenia obsahu zobrazeného
na displeji počítača.
4. Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
5. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
17
Úvod
Pohľad zospodu
4
2
1
3
1.
Tlačidlo pre zablokovanie /
odblokovanie batérie
2.
Jednotka batériových zdrojov
3.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
4.
Stereo reproduktory
1. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
3. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu
a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
18
Úvod
4. Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
19
Úvod
Správa napájania
ECO Engine (Zariadenie ECO) – Funkcia úspory energie
(Voliteľná)
ECO Engine (Zariadenie ECO), vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych
režimov úspory energie – Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov),
Presentation mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu) a Turbo Battery mode
(Režim turbo pre batériu)s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh na
notebooku.
Opakovane stláčajte tlačidlo pre rýchle spustenie funkcie ECO a prepínajte medzi 5 rôznymi
režimami alebo túto funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO) vypnite.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií.
20
Úvod
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie.
ECO Off (Funkcia ECO je vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement