SA - 2839

SA - 2839

GEBRUIKSAANWIJZING – MODE D’EMPLOI

GEBRAUCHSANLEITUNG – INSTRUCTIONS FOR USE

1

ITALIAANSE SANDWICH TOASTER SA-2839

Beste klant,

Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Met deze Italiaanse sandwichtoaster maakt u de heerlijkste tortilla’s , sandwiches met kip, hamburger, gerookte ham, fruit, groente etc. De beweeglijke deksel stelt u immers in staat om een grote variëteit en hoeveelheid ingrediënten in uw sandwich te stoppen, welke dan tezamen een heerlijke warme maaltijd vormen.

Aansluiting

De sandwich toaster mag alleen aangesloten worden op een geaard stopcontact dat op de juiste manier geïnstalleerd is.

De op het typeplaatje aangegeven spanning moet overeenkomen met de netspanning.

Ontstoord volgens EEC Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC.

Veiligheidsaanwijzingen

Kinderen zijn zich niet altijd bewust van de gevaren in de omgang met elektrische apparaten. Daarom

kinderen altijd op afstand houden van elektrische apparaten.

Pas op: het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Raak nooit de hete delen aan; gebruik alleen de handgreep. Pas

• op voor verbrandingsgevaar van afgegeven stoom.

Gebruik dit apparaat nooit wanneer:

de sandwich toaster of het netsnoer beschadigd is.

-

-

dit apparaat op de grond gevallen is.

De stekker altijd uit het stopcontact trekken:

na ieder gebruik bij eventuele storingen tijdens gebruik bij het reinigen van de sandwich toaster

Het snoer mag niet in aanraking komen met de hete onderdelen van de sandwich toaster.

Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf. Laat het snoer niet naar beneden hangen.

Plaats het apparaat of het snoer nooit op een hete ondergrond (bijvoorbeeld kookplaat) of in de buurt van open vuur.

Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Plaats de sandwich toaster niet onder overhangende kasten of gordijnen.

De sandwich toaster is alleen voor huishoudelijk gebruik.

Wordt de sandwich toaster op een verkeerde manier gebruikt, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.

Controleer regelmatig het snoer, stekker en apparaat; indien een dezer is beschadigd, het apparaat niet gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Bij de reparatie van elektrische apparaten moeten veiligheidsaspecten in acht genomen worden. Reparaties mogen derhalve slechts door vakmensen uitgevoerd worden. Indien het apparaat kapot is, stuur dit dan aan de klantenservice van de fabrikant. Het adres staat op de garantiekaart.

Algemene aanwijzing voor eerste gebruik

Zorg dat de antiaanbaklaag lichtelijk wordt ingevet voordat de toaster voor de eerste keer gebruikt wordt. Laat de sandwichtoaster zonder toast ca. 10 minuten gesloten opwarmen, zodat de geur van het apparaat kan verdwijnen. Zorg voor goede ventilatie.Hierna de sandwichtoaster reinigen zoals beschreven in Reiniging en onderhoud.

Gebruik van de sandwich toaster

Stop de stekker in het stopcontact. Beide controlelampjes gaan branden.

Na een korte opwarmperiode is de sandwichtoaster klaar voor gebruik; het groene lampje gaat uit / het rode lampje blijft steeds branden zolang het toestel is aangesloten op stroom. De sandwich toaster openen.

De voorbereide sandwiches op het apparaat leggen en de sandwich toaster sluiten. Afhankelijk van de inhoud van uw sandwich, kan de baktijd 3-4 minuten duren; een tortilla duurt tot 8 minuten. Gedurende de bereidingstijd zal het groene thermostaatlampje aan en uit gaan ten teken van opwarmen/afkoelen. (tussen 150 en 200 graden Celsius)

Om beschadiging aan de antiaanbaklaag te voorkomen mag u geen scherpe voorwerpen gebruiken om de sandwiches van de toaster te verwijderen. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik. Na gebruik kunt u het snoer aan de

onderzijde wegbergen en met de clip sluit u de beide helften samen, hetgeen het opbergen vergemakkelijkt.

2

Reiniging en onderhoud

Trek voor iedere reiniging eerst de stekker uit het stopcontact, en laat het apparaat afkoelen met beide toasterhelften open.

De sandwich toaster mag op grond van elektrische veiligheid niet met vloeistoffen behandeld worden of erin ondergedompeld worden. Uw sandwichtoaster met bakplaten met antiaanbaklaag is eenvoudig te onderhouden. De buitenkant reinigen met een vochtige doek. De bakplaten reinigt u met een vochtige doek of een zacht borsteltje. Het reinigen gaat gemakkelijker, indien de platen nog een beetje warm zijn.

Geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen gebruiken. Voor het opbergen kunt de beide zijden vergrendelen dmv de clip aan de linkerzijde.

Recepten

Enkele tips:

Een sandwich bestaat normalerwijze uit twee sneetjes brood met daartussen broodbeleg.

Alle gebruikelijke broodsoorten zijn geschikt voor sandwiches.

Wit-brood moet een dag oud zijn. Snij de korst eraf.

Snij het beleg (kaas, ham enz) zodanig dat het op het brood past.

1. Ham sandwich

Ingrediënten:

4 sneetjes brood, boter, 4 plakken magere gekookte ham, 2 plakken kaas, paprikapoeder en evt. schijfjes komkommer.

Bereiding:

Brood aan een kant met boter besmeren, met ham en kaas beleggen en met paprika bestrooien, bedekken met tweede plak ham en de tweede snee brood. Warm opdienen.

2. Kaassandwich

Ingrediënten:

4 sneetjes brood, 65 gram boter, 125 gram geraspte kaas, 2 eidooiers, zout, paprikapoeder, gehakte peterselie.

Bereiding.

Brood aan een kant met boter besmeren, met kaascrème bestrijken en bedekken met de tweede snee brood. Toasten en warm serveren.

Bereiding kaascrème:

65 gram boter vermengen met kaas, eigeel, zout, paprika en peterselie.

3. Vissandwich

Ingrediënten:

4 sneetjes brood, boter, 1 blik tonijn, 4 plakken kaas, 6-8 gevulde olijven (in plakjes gesneden). Bereiding: Brood aan een kant met boter besmeren, met twee plakken kaas beleggen, daarop tonijn en olijven leggen, bedekken met tweede plak kaas en tweede sneetje brood. Toasten en warm serveren.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van 2 jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Onder deze garantie valt de reparatie of vervanging van defecte onderdelen, op voorwaarde dat het apparaat aan een door ons erkend service centrum is gebracht. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en door verkeerd gebruik, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen als lampjes etc. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen. Als het apparaat niet naar behoren werkt, verpak het dan zorgvuldig, zo mogelijk in de originele verpakking, met vermelding van uw naam en adres en de reden van retour en stuur het op naar het adres dat op uw garantiekaart staat. Als het apparaat binnen de garantieperiode geretourneerd wordt, doe er dan de garantiekaart en de aankoopbon bij.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op.

De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

***

3

PRESSE SANDWICH A L’ITALIENNE / CROQUE MONSIEUR SA-2839

Chère cliente, Cher client,

Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi.

Avec cette presse pour sandwich italienne vous faites à la maison les tortilla, sandwich hamburger, sandwiches jambon. fromage etc . Le couvercle s’adapte selon votre produit à cuire et vous permet de mettre une grande choix et quantités dans vos sandwiches, fabriquant un lunch délicieux.

Raccordement

Le sandwich toaster doit être uniquement branché sur une prise de terre. Vérifier que la tension du secteur est bien conforme à celle indiquée sur l'appareil. Cet appareil est conforme aux normes CEE 89/3361'CEE et 73/23/CEE.

Pour votre sécurité

Ne jamais permettre aux enfants d'utiliser cet appareil. Comme pour tout appareil électrique, tenir à l'écart des enfants.

Attention: Lors du fonctionnement, l'appareil dégage une forte chaleur. Faire attention de ne pas toucher les parties chaudes, utiliser uniquement la poignée Faire attention aux risques de brûlures.

Ne jamais essayer de faire fonctionner l'appareil si:

le sandwich toaster ou le cordon d'alimentation sont endommagés

l'appareil est tombé sur une surface dure

Retirer la fiche de la prise de courant:

-

après chaque utilisation en cas d'éventuelles perturbations lors de l'emploi

avant le nettoyage

Faire attention à ce que le cordon d'alimentation ne touche pas les parties chaudes de l'appareil.

User uniquement une prise de terre. Ne jamais retirer la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation. Ne pas laisser pendre le cordon.

Ne pas poser ou utiliser le sandwich toaster ainsi que le cordon d'alimentation sur ou à proximité de surfaces chaudes (ex : plaques électriques) ou près d'un réchaud à gaz.

Utiliser le sandwich toaster sur une surface résistante à la chaleur. Ne pas positionner le sandwich toaster sous un rideau ou un placard mural.

Le sandwich toaster a été conçu pour l'usage domestique uniquement, et non pas pour l'usage commercial.

En cas d'utilisation impropre de l'appareil, aucune responsabilité pour les dommages éventuels ne pourra être acceptée.

Afin d'être conforme aux normes de sécurité et d'éviter tout danger, toutes les réparations des appareils

électriques doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié, de même que le changement du cordon d'alimentation. En cas de mauvais fonctionnement, l'appareil doit être remis pour réparation à une station de service après vente autorisée. L’adresse est indiquée sur la carte de garantie qui se trouve sur l’emballage.

Contrôlez régulièrement le cordon, fiche et appareil pour dommages. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualité similaire afin d’éviter un danger.

Première utilisation

Lors de la première utilisation, graisser les plaques à revêtement anti-adhésif avec un peu d'huile ou de beurre et faire chauffer le sandwich toaster environ dix minutes avec les plaques de cuisson fermées afin d'éliminer l'odeur du neuf.

Faire attention à ce que l'endroit soit suffisamment ventilé.

Ensuite nettoyer le sandwich toaster en se référant au paragraphe Nettoyage et entretien.

Comment utiliser votre sandwich toaster

Mettre la fiche dans la prise de courant. Les 2 voyants de contrôle s’allumeront.

Après une courte période de réchauffement, le sandwich toaster est prêt à fonctionner : la lampe vert s’éteindra ; la lampe rouge reste brûlante durant que vous usez l’appareil..

Ouvrir le sandwich toaster.

Mettre les sandwichs préparés sur la plaque de cuisson inférieure puis fermer doucement la plaque de cuisson supérieure.

Le temps de cuisson est de trois à quatre minutes, toutefois il dépend aussi de la nature du pain et des ingrédients utilisés pour garnir. Pour un tortilla il faudrait compter sur 7-8 minutes. Durant l’usage la lampe vert du thermostat indiquera si votre appareil chauffe ou tient chaud (entre 150-200 degrés)

Ne pas utiliser d'objets pointus ou tranchants pour enlever les sandwichs afin de protéger les plaques à revêtement antiadhésif de toute détérioration.

Après chaque utilisation enlever la fiche de la prise de courant.

4

Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage, retirer la fiche de la prise de courant et laisser refroidir l'appareil en position ouverte.

Pour des raisons de sécurité ne jamais utiliser de l'eau ou autre liquide sur le sandwich toaster, ne jamais l'immerger.

L'entretien de votre sandwich toaster est assez facile.

Nettoyer le corps extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Les plaques à revêtement anti-adhésif se nettoient avec un chiffon humide ou une brosse souple.

Ne jamais utiliser de détergents agressifs. Pour le rangement vous pouvez fermer le couvercle par le clip (en gauche)

Recettes

Conseils pratiques

Un sandwich se fait avec deux tranches de pain et des ingrédients entre celles-ci pour garnir.

Toutes sortes de pain pour sandwich peuvent être utilisées.

Si vous utilisez du pain de mie, celui-ci doit de préférence être du jour précédent. Coupez la croûte.

Veiller à ce que les tranches (de jambon, de fromage etc.) utilisées pour garnir le sandwich aient la même taille que les tranches de pain.

1. Sandwich au jambon et au fromage

Ingrédients:

4 tranches de pain, beurre, 4 tranches de jambon blanc maigre, 2 tranches de fromage, paprika.

Préparation:

Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, mettre une tranche de jambon et une de fromage sur les deux sandwichs, saupoudrer de paprika et poser par dessus les deux tranches du jambon puis recouvrir avec les deux tranches de pain restantes. Servir chaud.

2. Sandwich au fromage

Ingrédients :

4 tranches de pain, 65 g de beurre, 125 g. de fromage râpé, 2 jaunes d’œufs, sel, paprika, et persil haché.

Préparation:

Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, tartiner la pâte de fromage et recouvrir avec les tranches de pain restantes.

Préparation de la pâte de fromage : Mélanger les 65 g. de beurre avec les jaunes d’œufs et le fromage râpé.

Assaisonner avec du sel, paprika et persil haché.

3. Sandwich au thon

Ingrédients :

4 tranches de pain, beurre, 1 boîte de thon, 4 tranches de fromage, 6-8 olives (tranchées).

Préparation:

Beurrer les faces extérieures de chaque tranche de pain, ajouter 2 tranches de fromage, le thon et les olives tranchées, poser pardessus les deux tranches de fromage puis recouvrir avec les deux tranches de pain restantes.

Servir chaud.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de 2 ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par un mauvais emploi et le non-respect du mode d'emploi. Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non agréées par nousmêmes. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la carte de garantie certifiée par le vendeur, ainsi que le ticket d’achat.

Renseignements pour la protection de l’environnement

Ce produit ne devrait pas être mis dans les déchets ménager à la fin de son existence mais doit être remis à une point de ralliement pour des produits électroménager et électronique. Ce symbole sur article, mode d’emploi et boite vous indique ce recyclage. Les matières de cet article sont appropriées pour recyclage. Par le recyclage des appareils ou de ses matières premières vous contribuez à la protection de notre environnement.

Renseignez-vous auprès les autorités locales pour cet endroit de rassemblement.

***

5

SANDWICH TOASTER SA-2839

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Mit diesen Italienischer Sandwichtoaster fabrizieren Sie selbst zu Hause die herrlichste Tortilla, Sandwich-Hamburger,

Sandwichs usw. Durch den verstellbarer Deckel können Sie eine große Wahl und Mengen Fleisch, Eier, Gemüse usw in Ihren Sandwich stecken womit Sie eine ausgezeichnete Lunch zusammenstellen.

Anschluss

Den Sandwich Toaster nur an eine vorschriftsmässig installierte Schutzkontaktsteckdose anschliessen.

Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Sandwich Toasters angegebenen Spannung entsprechen. Das

Gerät entspricht den EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG.

Sicherheitshinweise

Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Deshalb

Elektrogeräte von Kindern fernhalten.

Achtung! Der Sandwich-Toaster wird im Betrieb sehr heiss, Verbrennungsgefahr! Achten Sie auch auf evtl.

• austretenden Dampf. Den Sandwich-Toaster nur an den Griffe berühren.

Nehmen Sie den Sandwich-Toaster nicht in Betrieb, wenn:

-

das Gerät oder die Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen, das Gerät auf den Boden gefallen ist.

Ziehen Sie den Netzstecker:

nach jedem Gebrauch

bei Störungen während des Betriebes

vor jeder Reinigung

Die Anschlussleitung darf heisse Geräteteile nicht berühren.

Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen und die Anschlussleitung nicht herunter

• hängen lassen.

Den Sandwich-Toaster oder die Anschlussleitung nicht mit heissen Oberflächen (z.B. Herdplatten) oder offenen

Flammen in Berührung bringen.

Stellen Sie den Sandwich-Toaster frei auf eine wärmebeständige Unterlage. Nicht unter Vorhänge oder

Überbauten, z.B. Hängeschränke stellen.

Der Sandwich-Toaster ist für den Betrieb im Haushalt bestimmt, nicht für den gewerblichen Einsatz.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende

Schäden übenommen werden.

Reparaturen an Elektrogeräten müssen von- Fachkräften durchgeführt werden da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung. Schicken

Sie daher im Reparaturfall das Gerät zu unserem Kundendienst. Die Anschrift finden Sie auf der Garantiekarte der

Verpackung.

Erste Inbetriebnahme

Bestreichen Sie die Toastflächen leicht mit etwas Öl und lassen Sie das Gerät mit geschlossenen Toastflächen ca. 10

Minuten aufheizen. Dadurch kann der Eigengeruch des Sandwich-Toasters abklingen. Bitte für ausreichende Lüftung sorgen.

Anschliessend den Sandwich-Toaster wie unter Reinigung und Pflege beschrieben, reinigen.

Bedienung

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Beide Kontrollleuchten leuchten.

Nach kurzer Aufheizzeit ist der Sandwich-Toaster betriebsbereit.

Öffnen Sie den Sandwich-Toaster: das Grüne Licht erlöscht und das Rote Licht brennt solange das Gerät eingeschaltet ist.

Die vorbereiteten Sandwichs in die untere Toastfläche einlegen und die obere Toastfläche zuklappen.

Die Toastzeit beträgt je nach Beschaffenheit der Sandwiches ca. 3 - 4 Minuten. Tortilla nimmt etwa 7-8 Minuten. Ab und zu wird das Grüne Thermostat Licht erlöschen und wieder leuchten.

Nach Beendigung Sandwich-Toaster öffnen und die Sandwiches herausnehmen.

Verwenden Sie hierzu bitte keine spitzen Gegenstände, damit die Antihaftbeschichtung nicht beschädigt wird.

Nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

6

Reinigung und Pflege

Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und den Sandwich-Toaster mit geöffneten Toastflächen abkühlen lassen.

Der Sandwich-Toaster darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.

Ihr Sandwich-Toaster mit antihaftbeschichteten Toastflächen ist anspruchslos in der Wartung. Die Aussenseite reinigen

Sie nur mit einem angefeuchteten Tuch.

Die beschichteten Toastflächen reinigen Sie ebenfalls mit einem angefeuchteten Tuch oder mit einer weichen Bürste.

Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Rezepte

Praktische Hinweise zum guten Gelingen der Sandwiches:

Ein Sandwich besteht aus zwei Toastscheiben mit dazwischen liegenden Beilagen.

Es eignen sich alle üblichen Sorten von Toastscheiben.

Bei Verwendung von Weissbrot sollte dieses ca. 1 Tag alt sein. Bitte die Rinde entfernen.

Die als Belag zu verwendenden Scheiben (Käse, Schinken etc.) in toastscheibengrosse Stücke schneiden.

1. Schinken-Käse-Sandwich

Zutaten:

4 Scheiben Toastbrot, Butter, 4 Scheiben magerer, gekochter Schinken, 2 Scheiben Holländer Käse, Paprika.

Zubereitung:

Toastscheiben aussen mit Butter bestreichen, mit Schinken belegen, 2 Scheiben Käse auflegen und mit Paprika bestreuen, die beiden anderen Schinken- und Toastscheiben darüber legen, warm servieren.

2. Käsesandwich

Zutaten:

4 Scheiben Toastbrot, 65g Butter, 125g Käse gerieben, Butter, 2 Eigelb, Salz, Paprika, Petersilie fein gehackt.

Zubereitung: Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, Käsecreme darauf geben, die restlichen zwei Toastscheiben darüber legen. Zubereitung Käsecreme: 65g Butter verrühren, geriebenen Käse und Eigelb hinzufügen, mit Salz,

Paprika und Petersilie abschmecken.

3. Fischsandwich

Zutaten:

4 Scheiben Toastbrot, Butter, 1 Dose Thunfisch, 4 Scheiben Käse, 6 - 8 gefüllte Oliven (in Scheiben geschnitten).

Zubereitung:

Toastbrot aussen mit Butter bestreichen, zwei Scheiben Käse auflegen, mit Thunfisch und Oliven belegen, die beiden, anderen Toastscheiben darüber legen. Warm servieren.

Garantie

Wir gewähren Ihnen eine Herstellergarantie von 2 Jahre ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen.

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der

Gebrauchsanweisung, unsachgemässe Behandlung oder normalen Verschleiss zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von uns autorisierter Stellen. Sollte eine

Reparatur erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät ohne Zubehörteile, gut verpackt, mit Fehlererklärung und

Kaufbeleg und Garantiekarte versehen, direkt an den Kundenservice. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte, gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien bleiben unberührt.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das

Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle

7

SANDWICH TOASTER SA-2839

Dear Customer,

Please read this instruction manual carefully.

Connection to the mains supply

The sandwich toaster should only be connected to an earthed socket installed in accordance with the regulations.

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label (1). This product complies with EEC Directives 89/336/EEC and 72/23/EEC.

Safety instructions

Children do not recognise the danger that might arise from operating electrical appliances. Therefore keep children away from all electrical appliances at all times.

Warning: the appliance gets very hot during operation. Take care not to touch the hot parts; use the handle only.

Beware of the danger of scalding from any steam emitted.

Do not attempt to operate the appliance if:

the sandwich toaster or the power cord show any signs of damage

the appliance has been dropped on to any hard surface.

-

-

Remove the plug from the wall socket:

when the appliance is not in use in the event of any malfunction during use before cleaning.

Take care that the power cord does not touch the hot parts of the appliance.

When removing the plug from the wall socket, never pull the power cord itself. Do not let the power cord hang free.

Do not place or operate the sandwich toaster and its power cord on or near hot surfaces (e.g. stove plates) or open flames.

Operate the sandwich toaster on a heat resistant work surface. Do not position the sandwich toaster beneath a curtain or wall cabinet.

This sandwich toaster is intended for domestic use only, not for commercial use.

No responsibility is accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.

In order to comply with safety regulations and to avoid hazards, repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel, including the replacement of the power cord. If repairs are needed, please send the appliance to one of our customer service departments. The address can be found on the guarantee card on the gift box.

Initial use

Before you start toasting for the first time, grease the non-stick coated cooking plates lightly with a small amount of oil or fat, and let the appliance heat up for about 10 minutes with the cooking plates closed. This will remove the smell typically encountered when first switching on a sandwich toaster. Please ensure sufficient ventilation.

Clean the sandwich toaster afterwards as described in “Cleaning and Care”.

How to use your sandwich toaster

Insert the plug into the wall socket. Both pilotlights will burn.

After a short warm-up period the sandwich toaster is ready for use.: the green light switches off: the red light will be switched on as long as the appliance is operating; the green thermostatlight will go off and on.

Open the sandwich toaster.

Place the prepared sandwiches on the lower cooking plate and gently close the upper cooking plate.

Press both cooking plates together.

The cooking time is in general three to four minutes, depending on the bread and filling. For tortilla it will take 7-8 minutes

Finished; open the toaster and take out the sandwiches. In order to prevent the non-stick cooking plates from being damaged do not use sharp or pointed objects while removing the sandwiches.

Remove the plug from the wall socket after use.

Cleaning and care

Before cleaning, remove the plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down with the cooking plates open.

8

For reasons of electrical safety, never use water or any other kind of liquid on the sandwich toaster, nor immerse it.

The sandwich toaster with non-stick coated plates requires little maintenance. Clean the outside with a soft damp cloth only.

The non-stick-coated plates can also be cleaned with a soft damp cloth or a soft brush.

Do not use harsh abrasive cleaners.

With the clip you can close the appliance for easy storage.

Recipes

Practical hints

1. A sandwich consists of two slices of sandwich bread with a filling in between.

2. All common types of sandwich bread can be used.

3. White bread should preferably be one day old when it is used for making sandwiches. Cut off the crust, if any.

4. The slices used for the filling (cheese, ham, etc.) should be cut to match the sandwich shape.

1. Ham and cheese sandwich

Ingredients:

4 slices of sandwich bread, butter, 4 slices lean cooked ham, 2 slices Dutch cheese, and paprika powder.

Preparation: Butter the outside of each slice of bread, put one slice of ham and one slice of cheese onto each slice, season with paprika and then cover with the two remaining slices of ham and bread. Serve hot.

2. Cheese sandwich

Ingredients:

4 slices sandwich bread, 65 g. (2 1/4 oz.) butter, 125 g. (5 oz.) grated cheese, butter, 2 egg yolks, salt, paprika powder, finely chopped parsley.

Preparation:

Butter the outside of each slice of bread, add the cheese cream and cover with the two remaining slices of bread.

Preparing the cheese cream: cream the 65 g. of butter and add the grated cheese and egg yolks. Season with salt, paprika and parsley to taste.

3. Fish sandwich

Ingredients:

4 slices sandwich bread, butter, 1 tin of tuna, 4 slices of cheese. 6-8 stuffed olives (sliced).

Preparation:

Butter the outside of each slice of bread, add 2 slices of cheese, the tuna and sliced olives, cover with the two remaining slices of bread. Serve hot.

Guarantee

This product is guaranteed for a period of 2 years from the date of purchase against defects in materials and workmanship. Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as bulbs etc. If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Guidelines for protection of the environment

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

..

***

9

PORTUGUÊS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SANDWICHEIRA GRILL

SA-2839

Estimado Cliente

Leia com atenção o manual de instruções e guarde-o para consulta.

Com esta prensa italiana para sandwiches pode fazer em sua casa as tortilhas, sandwiches, etc. A tampa adapta-se segundo o produto e permite uma grande escolha e quantidades para as suas sandwiches, fabricando um lanche delicioso.

Ligação à corrente eléctrica

A sandwicheira deve ser unicamente ligada a uma tomada de corrente com fio de terra. Verificar que a tensão eléctrica está conforme a indicada no aparelho. Este aparelho está conforme as normas CEE 89/3361’CEE e 73/23/CEE.

Para sua segurança

Nunca permita que o aparelho seja utilizado por crianças. Tal como para todos os aparelhos eléctricos, manter fora do alcance das crianças.

Atenção:

Logo que em funcionamento o aparelho liberta uma fonte de calor. Ter atenção para não tocar as partes quentes, utilizar sempre os punhos. Ter atenção aos riscos de queimaduras.

Nunca tentar por em funcionamento o aparelho se:

- a sandwicheira ou o cabo de alimentação estiverem estragados

- O aparelho tenha caído sobre uma superfície dura

Retirar a ficha da tomada de corrente

- depois de cada utilização

- em caso de eventuais anomalias

- antes de limpar

Ter atenção para que o cabo de alimentação não toque as partes quentes do aparelho

Nunca retirar a ficha da tomada puxando o cabo de alimentação. Não deixar pendurar o cabo.

Não expor ou utilizar a sandwicheira assim como o cabo de alimentação sobre ou próximo de superfícies quentes

(ex. placas eléctricas) ou perto de fogão a gás.

Utilizar a sandwicheira sobre superfícies resistentes ao calor. Não posicionar a sandwicheira sob cortinas ou armários de parede.

A sandwicheira foi concebida unicamente para uso doméstico e não para utilização comercial.

Em caso de utilização imprópria do aparelho, nenhuma responsabilidade pelos eventuais estragos poderá ser aceitável.

A fim de estar conforme as normas de segurança e de evitar qualquer perigo, todas as reparações dos aparelhos eléctricos devem ser efectuadas unicamente por pessoal qualificado, incluindo mudança de cabo de alimentação.

Em caso de mau funcionamento, o aparelho deve ser entregue para reparação a um estabelecimento autorizado de serviço após venda. A identificação desses estabelecimentos está indicada na garantia que se encontra dentro da embalagem.

Se o cabo de alimentação estiver estragado deve ser substituído pelo fabricante, seu serviço após venda ou um técnico qualificado para evitar perigo.

Primeira utilização

Aquando da primeira utilização lubrificar as placas de revestimento anti-adesivo com um pouco de óleo ou de manteiga e deixar aquecer a sandwicheira cerca de 10 minutos com as placas de cozedura fechadas para eliminar o odor de novo. Ter em atenção que o local seja suficientemente ventilado.

De seguida limpar a sandwicheira seguindo as indicações de Limpeza e Cuidados.

Como utilizar a sandwicheira

Ligar a ficha à tomada de corrente eléctrica. Os dois visores de controle acenderão.

Após um curto período de aquecimento, a sandwicheira está pronta a funcionar. O mostrador luminoso vermelho fica aceso enquanto o aparelho estiver ligado.

Quando o aparelho começa a esfriar o mostrador luminoso verde apaga e apenas se reacende quando a temperatura desejada for atingida. Este ciclo pode ser repetido várias vezes.

10

Abrir a sandwicheira.

Colocar as suas sanduiches já preparadas sobre a placa de cozedura inferior e fechar lentamente a placa de cozedura superior.

O tempo de cozedura é de três a quatro minutos, contudo depende também da natureza do pão e dos ingredientes utilizados. Para uma tortilha seria necessário contar sete a oito minutos. Durante a utilização a luz verde do termóstato indicará se o aparelho aquece ou mantém quente (entre 150-200 graus).

Não utilizar objectos pontiagudos ou cortantes para retirar as sanduiches para proteger as placas de qualquer deterioração.

Depois de cada utilização retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica.

Limpeza e Manutenção

Antes de limpar retirar a ficha da tomada de corrente eléctrica e deixar esfriar o aparelho, mantendo-o aberto.

Por razões de segurança nunca utilizar água ou outro líquido sobre a sandwicheira, nunca imergir o aparelho.

A manutenção da sandwicheira é bastante fácil.

Limpar o corpo exterior do aparelho com um pano húmido.

As placas de revestimentos anti-adesivo limpam-se com um pano húmido ou uma escova macia.

Nunca utilizar detergentes agressivos. Para arrumar poderá fechar a tampa pelo clip (à esquerda).

Receitas

Conselhos práticos.

Uma sanduíche faz-se com duas fatias de pão e ingredientes entre elas para completar.

Todos os tipos de pão para sanduíche podem ser utilizados.

Se utilizar pão de esfarela bastante, deverá ser de preferência do dia anterior. Cortar a côdea.

Verificar que as fatias (de fiambre, queijo, etc.) utilizadas para completar a sanduíche tenham a mesma medida que as fatias de pão.

1. Sanduíche com fiambre e queijo

Ingredientes:

4 fatias de pão, 4 fatias de fiambre, 2 fatias de queijo, paprika.

Preparação:

Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, colocar uma fatia de fiambre e uma de queijo sobre as duas sanduíches, salpicar com paprika e colocar por cima as duas fatias de fiambre e cobrir com as duas fatias de pão que restam. Servir quente.

2. Sanduíche de queijo

Ingredientes:

4 fatias de pão, 65g de manteiga, 125g de queijo raspado, 2 gemas de ovo, sal e paprika.

Preparação:

Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar a pasta de queijo e cobrir com as fatias de pão restantes.

Preparação da pasta de queijo: Misturar as 65g de manteiga com as gemas de ovo e o queijo raspado.

Temperar com sal e paprika.

3. Sanduíche de atum

Ingredientes:

4 fatias de pão, manteiga, 1 lata de atum, 4 fatias de queijo, 6-8 azeitonas (trinchadas).

Preparação:

Pôr manteiga nas faces exteriores de cada fatia de pão, juntar 2 fatias de queijo, o atum e as azeitonas, colocar por cima as 2 fatias de queijo e depois cobrir com as 2 fatias de pão restantes.

Servir quente.

Garantia

Este aparelho está garantido pelo fabricante durante 2 (dois) anos a partir da data da sua compra, contra todos os defeitos de materiais e de fabrico. Durante este período, todas as peças defeituosas serão substituídas gratuitamente. A garantia não cobre as peças que partem, nem as deteriorações provocadas por má utilização e pelo não cumprimento destas instruções de utilização. Nenhuma garantia será devida se o aparelho tiver sido objecto de intervenção a título de reparação por pessoas não autorizadas pelo fabricante. Se o seu aparelho não funcionar normalmente, deverá envia-lo, utilizando uma embalagem sólida, a um dos nossos estabelecimentos de serviços após venda autorizados, com a indicação do seu nome e endereço. Se devolver o aparelho durante o período de garantia, não esqueça de juntar o certificado da garantia, assim como o comprovativo da compra.

11

Indicações para a protecção ambiental

Este produto não pode ser deitado no lixo doméstico normal no final da sua vida útil, tendo de ser colocado num ponto de recolha selectiva para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O símbolo apresentado no produto, o manual de instruções ou a embalagem avisam sobre esta situação. Os materiais são reutilizáveis de acordo com a sua identificação. Através da reutilização, do aproveitamento de materiais ou de outras formas de aproveitamento de aparelhos antigos, irá contribuir significativamente para proteger o ambiente. Informe-se no seu município para saber qual o ponto de eliminação de resíduos responsável.

12

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement