Asus ZenBook UX302LG Laptop Brugermanual

Add to My manuals
114 Pages

advertisement

Asus ZenBook UX302LG Laptop Brugermanual | Manualzz

DA8438

August 2013

Notebook PC

E-Manual

UX302 Serie

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK

COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG

ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS'

DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM

HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF

FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV),

SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN

TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER

SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL

PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV

MOD DIG, () TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER

INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE

OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM

MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

Notebook PC E-Manual

Indholdsfortegnelse

Om denne manual ....................................................................................................6

Konventioner, brugt i denne manual ....................................................................... 7

Ikoner .................................................................................................................................. 7

Typografi ............................................................................................................................ 7

Sikkerhedsforskrifter ................................................................................................8

Sådan bruger du din Notebook PC .......................................................................... 8

Sådan passer du på Notebook PC'en ...................................................................... 9

Ansvarlig bortskaffelse ................................................................................................. 10

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende .............................................................................12

Set oppefra........................................................................................................................ 12

Bund .................................................................................................................................... 15

Højre side ........................................................................................................................... 16

Venstre side....................................................................................................................... 18

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang ...................................................................................................................20

Sådan oplader du Notebook PC'en. ......................................................................... 20

Løft for at åbne skærmpanelet................................................................................... 22

Tryk på tænd/sluk knappen. ....................................................................................... 22

Fingerbevægelser på berøringsskærmen og pegefeltet ............................23

Sådan bruges berøringsskærmen ............................................................................ 23

Sådan bruges berøringspladen ................................................................................. 25

Brug af tastatur ...........................................................................................................32

Funktionstaster ................................................................................................................ 32

Funktionstast til Power4Gear Hybrid....................................................................... 33

Windows® 8 taster .......................................................................................................... 34

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang ..................................................................................................36

Windows ® 8 låseskærm ............................................................................................36

Windows ® UI ................................................................................................................37

Notebook PC E-Manual 3

Startskærm ........................................................................................................................ 37

Windows®-apps .............................................................................................................. 37

Hotspots ............................................................................................................................. 38

Sådan arbejder du med Windows-apps ............................................................41

Sådan starter du apps ................................................................................................... 41

Tilpasse apps .................................................................................................................... 41

Få adgang til Apps-skærmen ..................................................................................... 44

Charms bar ........................................................................................................................ 47

Snap-funktionen ............................................................................................................. 50

Andre tastaturgenveje .............................................................................................52

Tilslutning til trådløse netværk .............................................................................54

Wi-Fi-tilslutning ............................................................................................................... 54

Bluetooth .......................................................................................................................... 56

Flyfunktion ........................................................................................................................ 58

Tilslutning til netværk via kabel ...........................................................................59

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse ...................... 59

Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse ........................................... 61

Sådan slukker du for Notebook PC'en ...............................................................62

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre .................................................... 62

Kapitel 4: ASUS Apps

Medfølgende apps fra ASUS ..................................................................................64

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................ 64

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) .........................................................................................70

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding ............................. 70

BIOS ................................................................................................................................70

Få adgang til BIOS .......................................................................................................... 70

BIOS-indstillinger ............................................................................................................ 71

Fejlfinding ....................................................................................................................81

Refresh your PC (Opdater din PC) ............................................................................. 81

Reset your PC (Nulstil din PC) ..................................................................................... 82

Advanced options (Avancerede indstillinger) ...................................................... 83

Notebook PC E-Manual

Tips og ofte stillede spørgsmål

Nyttige tips til din notebook-pc ...........................................................................86

Ofte stillede spørgsmål om hardware ................................................................87

Ofte stillede spørgsmål om software .................................................................90

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller) ......................................... 94

Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller) ..................................... 96

Overholdelse indbygget modem ............................................................................. 96

Oversigt .............................................................................................................................. 97

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ................................................... 97

Ikke-stemme udstyr ...................................................................................................... 97

Federal communications commission erklæring ................................................ 99

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement ................................. 100

Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ............................ 101

CE mærkning advarsel .................................................................................................. 101

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering ............................ 102

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ............................................... 103

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ............................................ 103

UL sikkerhedsnoter ........................................................................................................ 105

Krav til strømsikkerhed ................................................................................................. 106

TV Tuner meddelelser ................................................................................................... 106

REACH ................................................................................................................................. 106

Macrovision Corporation produktnote................................................................... 106

Forebyggelse af høretab .............................................................................................. 106

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) ............ 107

Sikkerhedsinformation for optisk drev ................................................................... 108

CTR 21 godkendelse(til bærbar computer med indbygget modem) .......... 109

ENERGY STAR overholdende produkt ..................................................................... 111

Miljømærke - den europæiske union ..................................................................... 111

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring .................................................................................................................... 112

ASUS Genbrug / Returservice .................................................................................... 112

Notebook PC E-Manual

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din Notebook PC.

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af

Notebook PC'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Windows®

8 på din Notebook PC.

Kapitel 4: ASUS Apps

Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med Windows®

8 operativsystemet på din notebook PC.

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre indstillingerne på Notebook PC'en.

Tips og ofte stillede spørgsmål

Dette afsnit indeholder anbefalede tips, ofte stillede spørgsmål om hardware og software som kan hjælpe dig med vedligeholdelse og løsning af almindelige problemer du muligvis kan opleve med din notebook-pc.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende Notebook PC'en.

Notebook PC E-Manual

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT!

Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL!

Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din notebook pc.

Ikoner

Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din notebook pc.

= Brug berøringsskærmen

= brug berøringspladen.

= brug tastaturet.

Typografi

Fed = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Kursiv = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Notebook PC E-Manual

8

Sikkerhedsforskrifter

Sådan bruger du din Notebook PC

Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem °C (1°F) og 3 °C (9 °F).

Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din adapter passer med el-tilførslen.

For at forhindre generende varme eller skade som følge af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en i dit skød eller nær nogen del af din krop.

Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder.

Mens enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer, som kan reducere luftventilationen.

Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader.

Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.

Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.

Notebook PC E-Manual

Sådan passer du på Notebook PC'en

Inden du rengører Notebook PC'en skal du frakoble netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand.

Fjern overskydende fugt fra Notebook PC'en med en tør klud.

Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær Notebook PC'en.

Anbring ikke genstande oven på Notebook PC'en.

Udsæt ikke Notebook PC'en for stærke magnetiske og elektriske felter.

Udsæt og brug den ikke Notebook PC'en i nærheden af væsker, regn eller fugt.

Udsæt ikke Notebook PC'en for støvede omgivelser.

Brug ikke Notebook PC'en nær gaslækager.

Notebook PC E-Manual 9

Ansvarlig bortskaffelse

Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

10 Notebook PC E-Manual

Kapitel 1:

Hardware-installation

Notebook PC E-Manual 11

Lær din Notebook PC at kende

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Oversidens udseende kan også variere alt efter Notebook PC-model.

1 Notebook PC E-Manual

Array-mikrofoner

Array-mikrofonerne har ekko-annullering, støjreduktion og stråleformning, som giver bedre stemmegenkendelse og lydoptagelser.

Omgivende lyssensor

Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med Notebook PC'en.

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera anvendes.

Bluetooth/trådløs indikator

Denne indikator lyser, når Notebook PC'ens trådløse funktioner

(Bluetooth eller Wi-Fi) er aktiveret.

Indikator for låsning af store bogstaver

Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver er aktiveret.

Med låsning af store bogstaver kan du indtaste store bogstaver

(f.eks. A, B, C) med Notebook PC'ens tastatur.

Berøringsskærmen

Berøringsskærmen giver en god fremvisning af billeder, videoer og andre multimediefiler på Notebook pc'en. Skærmen giver dig mulighed for, at betjene din notebook-pc ved brug af forskellige fingerbevægelser.

Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når Notebook PC'en bruger de interne drev.

Notebook PC E-Manual 13

1

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC'en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, holder du tænd/slukknappen nede i mindst sek., indtil Notebook PC'en slukker.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC'en er tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC'en er i slumretilstand.

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til

Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

Touchpad

Touchpad'en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Sådan bruges berøringspladen i denne manual.

Notebook PC E-Manual

Bund

BEMÆRK: Bunden kan variere afhængigt af model.

ADVARSEL! Bunden af Notebook PC'en kan blive varm under drift eller opladning af batteriet. Når du arbejder på Notebook PC'en, må du ikke anbringe den sådan, at ventilationshullerne blokeres.

VIGTIGT! Batteritiden afhænger af brugen og af specifikationerne for denne

Notebook PC. Batteriet kan ikke skilles ad.

Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade notebook-pc’en.

ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der ellers kan ske overophedning.

Notebook PC E-Manual 1

Højre side

Hovedtelefon udgangsstik

Med denne port kan du tilslutte et par hovedtelefoner til din

Du kan også bruge dette produkt til, at forbinde din notebook pc til en ekstern mikrofon.

HDMI port

Denne port er til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia

Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.

USB 3.0 port

Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til Gbit/s og er bagudkompatibel med USB .0.

1 Notebook PC E-Manual

Mini DisplayPort-port

Brug en mini Display Port-adapter til at forbinde din notebookpc til en DisplayPort, VGA, DVI eller en ekstern skærm via HDMI, og se indhold i høj opløsning.

Strøm (DC) indgang

Slut strømadapteren til dette stik for at oplade batteriet og for at levere strøm til Notebook PC'en.

ADVARSEL! Under brugen kan adapteren blive varm. Adapteren må ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet en strømkilde.

VIGTIGT! Du må kun bruge strømadapteren til at oplade batteriet og levere strøm til Notebook PC'en.

Notebook PC E-Manual 1

Venstre side

USB 3.0 port

Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til Gbit/s og er bagudkompatibel med USB .0.

Hukommelseskortlæser

Denne Notebook PC har en enkelt indbygget hukommelseskortlæser, der understøtter kortformaterne SD og

SDHC.

18 Notebook PC E-Manual

Kapitel 2:

Sådan bruger du din Notebook PC

Notebook PC E-Manual 19

Kom i gang

Sådan oplader du Notebook PC'en.

A. Sæt AV-strømadapteren i en 100~0 V strømkilde.

B. Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).

Oplad Notebook PC'en i 3 timer , før du bruger den i batteridrift første gang.

BEMÆRK: Strømadapterens udseende kan variere afhængig af modellen og din region.

0

VIGTIGT!

• Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle notebook pc'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af den tilgængelige SKU.

• Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før du tænder for den første gang. Vi anbefaler du slutter din notebook-pc til en jordforbundet stikkontakt.

• Stikkontakten skal være nem tilgængelig og være i nærheden af din notebook-pc.

• For at afbryde din notebook-pc fra strømforsyningen, skal du trække stikket ud af stikkontakten.

Notebook PC E-Manual

BEMÆRK:

Oplysninger om strømadapter:

• Indgangsspænding: 100–0V AC

• Indgangsfrekvens: 0–0Hz

• Rating udgangsstrøm: ,3A maks. (W)* eller 3,A maks.

(W)*

• Rating udgangsspænding: 19V DC

ADVARSEL!

Læs venligst følgende forholdsregler til batteriet til din bærbare pc.

• Batteriet inde i apparatet må kun tages ud af autoriserede teknikere fra ASUS.

• Batteriet, som bruges i denne enhed, kan udgøre en risiko for brand eller forbrændinger pga. kemikalier, hvis det fjernes eller skilles ad.

• For din personlige sikkerheds, bedes du venligst følge advarselsmærkaterne.

• Der er eksplosionsfare, hvis der indsættes en forkert type batterier.

• Må ikke brændes.

• Forsøg aldrig at kortslutte batteriet in din notebook-pc.

• Forsøg aldrig at skille batteriet ad eller samle det.

• Hold op med at bruge batteriet hvis det begynder at lække.

• Batteriet og dets dele skal genbruges eller bortskaffes på en miljørigtig måde.

• Hold batteriet og andre små dele væk fra små børn.

* kun på udvalgte modeller

Notebook PC E-Manual 1

Løft for at åbne skærmpanelet.

Tryk på tænd/sluk knappen.

Notebook PC E-Manual

Fingerbevægelser på berøringsskærmen og pegefeltet

Du kan bruge fingerbevægelser til at starte programmer og få adgang til indstillingerne på Notebook PC'en. Du kan på følgende billeder se, hvordan du bruger fingrene på din berøringsskærm og på berøringspladen.

Sådan bruges berøringsskærmen

Før fingeren fra venstre kant Før fingeren fra højre kant

Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps.

Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen.

Notebook PC E-Manual 3

Zoom ud Zoom ind

Saml dine to fingre på berøringspanelet.

Før fingeren fra øverste kant

Spred dine to fingre på berøringspanelet.

Før fingeren

Før fingeren på

Startskærmen fra skærmens

øverste kant for at se linjen

Alle Apps .

Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu.

Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre.

Notebook PC E-Manual

Sådan bruges berøringspladen

Sådan flyttes markøren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at aktivere dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at flytte markøren på skærmen.

Kør horisontalt

Kør vertikalt

Kør diagonalt

Notebook PC E-Manual

Bevægelser med en finger

Tryk/dobbelttryk

I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den.

På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne det.

Træk-og-slip

Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du tage din finger af touchpad'en.

Notebook PC E-Manual

Venstreklik Højreklik

Klik på en app på

Startskærmen for at starte den.

Dobbeltklik på et program i Skrivebordstilstand for at starte det.

Klik på en app på

Startskærmen for at vælge den og starte indstillingslinjen. Du kan også trykke på denne knap for at starte linjen All Apps

(Alle apps).

Brug denne knap i skrivebordstilstand for at

åbne højreklikmenuen.

BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver placeringen af venstre og højre museknap på touchpad'en.

Notebook PC E-Manual

Svirp på øvre kant

På Windows-startskærmen, skal du svirpe fra den øverste kant, for at åbne All apps (Alle apps) linjen.

I en åben app, skal du svirpe fra den øverste kant, for at se dens menu.

Svirp på venstre kant Svirp på højre kant

Svirp fra venstre kant, for at skifte mellem dine åbne apps.

Før fingeren fra højre kant for at åbne Charms bar

(Symbollinjen) .

8 Notebook PC E-Manual

Bevægelser med to fingre

Tryk Drej

Tryk med to fingre på touchpad'en for at simulere højreklikfunktionen.

For at dreje et billede i Windows® Photo

Viewer, skal du placerer to fingre på touchpad'en, og drej en finger med eller mod uret, mens den anden finger holdes stille.

Rulning med to fingre (op/ned) Rulning med to fingre (venstre/ højre)

Før to fingre, for at rulle op og ned.

Før to fingre, for at gå til venstre og højre.

Notebook PC E-Manual 9

Zoom ud Zoom ind

Før to fingre sammen på touchpad'en.

Træk-og-slip

Spred to fingre på touchpad'en.

Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet sted.

30 Notebook PC E-Manual

Tre-fingerbevægelser

Før op Før ned

Før tre fingre opad for at vise alle kørende programmer.

Før tre fingre nedad for at vise

Skrivebordstilstand.

Notebook PC E-Manual 31

Brug af tastatur

Funktionstaster

Funktionstasterne på Notebook PC'ens tastatur kan udføre følgende kommandoer::

Sætter din notebook pc til at sleep mode (slumre)

Slår airplane mode (flyfunktionen) til og fra

Bemærk: når denne funktion er aktiveret, deaktiverer airplane mode (flyfunktionen) alle trådløse forbindelser.

Skruer ned for lysstyrken på tastaturet på notebook pc-modeller med baggrundslys på tastaturet

Skruer op for lysstyrken på tastaturet på notebook pcmodeller med baggrundslys på tastaturet

Skruer ned for lysstyrken på skærmen

Skruer op for lysstyrken på skærmen

Slukker for skærmpanelet

3 Notebook PC E-Manual

Skifter skærmtilstand

Bemærk: sørg for, at den anden skærm er forbundet til din notebook pc.

Aktiverer og deaktiverer touchpad'en.

Slår højttaleren til og fra.

Skruer ned for lyden.

Skruer op for lyden.

Slår lyssensoren til eller fra.

Funktionstast til Power4Gear Hybrid

Notebook-pc'en er også udstyret med et særligt sæt funktionstaster, som kun bruges til at starte en app fra ASUS.

Starter ASUS PowerGear Hybrid app'en

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Power4Gear Hybrid i denne manual.

Notebook PC E-Manual 33

Windows® 8 taster

Der er to særlige Windows®-taster på Notebook PC’ens tastatur, som bruges som vist nedenfor:

Tryk på denne knap for, at gå tilbage til Windowsstartskærmen. Hvis du allerede er på Windowsstartskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.

Tryk på denne tast for at simulere højreklik.

3 Notebook PC E-Manual

Kapitel 3:

Sådan arbejder du med

Windows® 8

Notebook PC E-Manual 3

Start for første gang

Når du starter computeren for første gang, vises en række skærmbilleder for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i

Windows® 8 operativsystemet.

Sådan startes Notebook PC'en den første gang:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din notebook pc. Vent i nogle minutter til opsætningsskærmen vises.

. Fra opsætningsskærmen vælges det sprog, du vil bruge på

Notebook PC'en.

3. Læs licensbetingelserne grundigt. Afkryds I accept the terms for using Windows (Jeg accepterer betingelserne for at bruge

Windows) og klik på Accept (Accepter).

. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundindstillinger:

• Hold PC'en sikker

• Tilpasning

• Trådløs

• Indstillinger

• Log på din PC

. Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger, vises

Windows®8 tutorial. Se den for at få mere at vide om funktionerne i Windows®8.

Windows

®

8 låseskærm

Windows®8 låseskærmen kan fremkomme, når Notebook PC'en starter

Windows®8 operativsystemet. Fortsæt ved at trykke på låseskærmen eller en tast på Notebook PC'ens tastatur.

3 Notebook PC E-Manual

Windows

®

UI

Windows® 8 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows® apps i startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du kan bruge mens du arbejder på din notebook pc.

Startskærm

Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto.

Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted.

Zoom ind/ud-knap

Windows®-apps

Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem.

BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før de kan startes.

Notebook PC E-Manual 3

Hotspots

Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din notebook pc. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med berøringspladen.

Hotspots på en åben app

Hotspots på startskærmen

38 Notebook PC E-Manual

Hotspot Handling

øverst venstre hjørne Hold musemarkøren over øverste venstre hjørne og klik på den seneste apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en.

Hvis du startede mere end en app, kan du rulle ned for at vise alle åbne apps.

nederst venstre hjørne

Fra en kørende apps skærm:

Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne og tryk på Startskærmens miniature for at vende tilbage til Startskærmen.

BEMÆRK: Du kan også trykke på Windowstasten til Startskærmen.

Fra Startskærmen:

Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne og klik på den kørende apps miniature for at vende tilbage til app'en.

Notebook PC E-Manual 39

Hotspot

øverste kant

Handling

Hold musemarkøren over øverste kant, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app'en til den nye placering.

BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app, eller når vil bruge

Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktionen under Sådan arbejder du med Windows® apps .

øverste og nederste højre hjørne

Hold musemarkøren over øverste eller nederste højre hjørne for at starte Charms bar (Symbollinjen).

0 Notebook PC E-Manual

Sådan arbejder du med Windows-apps

Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook pc, til at starte, tilpasse og lukke dine apps.

Sådan starter du apps

Tryk på en app for at starte den.

Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller tryk én gang, for at starte den.

Tryk to gange på kikke igennem applikationerne. Tryk på starte en app .

og brug så piltasterne til at

for at

Tilpasse apps

Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på følgende måde:

Flytte apps

Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position.

Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det

ønskede sted.

Notebook PC E-Manual 1

Ændre størrelse på apps

1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.

. Tryk på for at reducere eller tryk på

for at forstørre app-flisen.

Højreklik på app'en for at åbne indstillingslinjen for den og tryk så på eller .

Frigive apps

1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.

. Tryk på for at frigive en app.

Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillingslinje, og tryk herefterpå .

Notebook PC E-Manual

Sådan lukker du apps

Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den.

1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og vent herefter til at markøren ændes til et håndikon.

. Træk-og-slip app'en til den nederste kant på skærmen, for at lukke den.

I det åbne app-vindue, skal du trykke på

.

Notebook PC E-Manual 3

Få adgang til Apps-skærmen

Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du også åbne andre programmer via Apps-skærmen.

Vandret rullepanel

Notebook PC E-Manual

Åbne Apps-skærmen

Åbn startskærmen på app'en med berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook-pc.

1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte All Apps (Alle apps) -linjen.

. Tryk på din notebook pc.

for at vise alle installerede apps på

Før fingeren fra øverste kant for at starte linjen All Apps

(Alle apps).

Tryk fra Startskærmen på ikonet All Apps (Alle apps) ,

.

for at vælge

og tryk så på

Notebook PC E-Manual

Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen

Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af berøringsskærmen eller pegefeltet.

1. Før fingeren på Apps-skærmen ned ad app'en for at vælge og starte indstillingslinjen.

. Tryk på til Startskærmen.

for at fastgøre den valgte app

1. Hold musemarkøren over app'en, som du ønsker at føje til startskærmen.

. Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillinger.

3. Tryk på -ikonet.

Notebook PC E-Manual

Charms bar

Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre side af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din notebook pc.

Symbollinjen

Notebook PC E-Manual

Sådan starter du symbollinjen

BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang.

Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet til at åbne for amuletterne.

Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Charms bar (Symbollinjen) .

Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen.

Tryk på

8 Notebook PC E-Manual

Inde i Charms bar

Search (Søg)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer og programmer på din notebook pc

Share (Del)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og e-mail.

Start (i gang)

Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen.

Devices (Enheder)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så som en ekstern skærm eller en printer.

Settings (Indstillinger)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pcindstillinger på din notebook pc.

Notebook PC E-Manual 9

Snap-funktionen

Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps.

VIGTIGT!

Sørg for at Notebook PC’ens skærmopløsning er på mindst 13 x 8 pixels, før du bruger Snap-funktionen.

0

Snap-linje

Notebook PC E-Manual

Sådan bruges Snap

Brug berøringsskærmen, pegefeltet eller tastaturet på din notebook-pc til at åbne og bruge Snap.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

. Tryk og hold på app'ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snaplinjen vises.

3. Start en anden app.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

. Hold musemarkøren op foroven på din skærm.

3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet.

. Start en anden app.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

. Tryk på .

3. Start en anden app.

. Skift imellem apps ved at trykke på .

Notebook PC E-Manual 1

Andre tastaturgenveje

Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte applikationer og navigere i Windows® 8.

\

Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app

Starter skrivebordet

Starter Computer -vinduet i skrivebordstilstand

Åbner ruden File search (Filsøgning)

Åbner ruden Share (Del)

Åbner ruden Settings (Indstillinger)

Åbner ruden Devices (Enheder)

Aktiverer låseskærmen

Minimerer Internet Explorer -vinduet

Notebook PC E-Manual

Notebook PC E-Manual

Åbner ruden til den anden skærm

Åbner ruden Apps search (Apps-søgning)

Åbner vinduet Run (Kør)

Åbner Ease of Access Center (Øget tilgængelighed)

Åbner ruden Settings search (Søg indstillinger)

Åbner en menuboks med Windowsværktøjer

Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen

Zoom ud af skærmen

Åbner Narrator Settings (Indstillinger for

Oplæser)

3

Tilslutning til trådløse netværk

Wi-Fi-tilslutning

Send e-mails, gå på nettet og del dine applikationer via sociale netværk med Wi-Fi-forbindelsen på din notebook pc.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Wi-Fi-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Sådan aktiverer du Wi-Fi

Du kan slå wi-fi til på din notebook-pc på følgende måde, enten ved brug af berøringsskærmen eller pegefeltet.

1. Åbn Charms bar.

. Tryk på .

eller

3. Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige

Wi-Fi-forbindelser.

Notebook PC E-Manual

eller

. Tryk på Connect (Forbind) for at starte netværksforbindelsen .

BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen.

. Hvis du vil aktivere deling imellem Notebook

PC'en og andre trådløse systemer, skal du trykke på Yes , turn on sharing and connect to devices

(Ja, slå deling til og forbind til andre enheder).

Tryk på No, don't turn on sharing or connect to devices(Nej, slå ikke deling til og forbind ikke til andre enheder) , hvis du ikke vil aktivere deling.

Notebook PC E-Manual

Bluetooth

Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra andre Bluetooth-enheder.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Parring med andre Bluetooth-enheder

Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at kunne overføre data. Dette gør du på følgende måde, enten med berøringsskærmen* eller pegefeltet:

1. Åbn Charms bar.

eller

. Tryk på og så på Change PC Settings (Skift

PC-indstillinger).

3. Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du

Devices (Enheder) , trykker på Add a Device (Tilføj en enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder.

Notebook PC E-Manual

eller

. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på Notebook PC'en med adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed.

Hvis de er ens, trykker du på Yes (Ja) for at parre

Notebook PC'en med enheden.

BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden fra Notebook

PC'en.

Notebook PC E-Manual

Flyfunktion

Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation, hvorved du kan bruge Notebook PC'en, når du flyver.

Slå Flytilstand til

1. Åbn Charms bar (Symbollinjen) .

. Tryk på og på .

eller

3. Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til.

Tryk på .

Slå Flytilstand fra

1. Åbn Charms bar (Symbollinjen) .

. Tryk på og på .

eller

3. Flyt skyderen til venstre for at slå Flytilstand fra.

Tryk på .

8

BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.

Notebook PC E-Manual

Tilslutning til netværk via kabel

Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og bredbåndsforbindelser til Internet, med Notebook PC’ens LAN-port.

BEMÆRK: Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om, eller din netværksadministrator for hjælp med, at konfigurere din

Internetforbindelse.

For at konfigurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.

VIGTIGT! Sørg for at netværkskablet er tilsluttet Notebook PC’ens LANport og et lokalnetværk, før du udfører følgende.

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse

1. Start Desktop (Skrivebord).

. Højreklik fra Windows ® opgavebjælken på netværksikonet og tryk på Open Network and Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter).

3. I vinduet Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) trykker du på Change adapter settings (Rediger indstillinger for netværkskort).

. Højreklik på dit LAN og vælg Properties

(Egenskaber) .

Notebook PC E-Manual 9

0

. Tryk på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)

(Internetprotokol version (TCP/IPv)) og tryk på

Properties (Egenskaber) .

. Tryk på Obtain an IP address automatically (Få en

IP-adresse automatisk) og tryk på OK .

BEMÆRK: Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelse.

. Vend tilbage til vinduet Network and Sharing

Center (Netværks- og delingscenter) og tryk på

Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk).

8. Vælg Connect to the Internet (Opret forbindelse til internettet) og klik på Next (Næste).

9. Tryk på Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE).

10. Indtast dit brugernavn, adgangskode og forbindelsesnavn og tryk på Connect (Opret forbindelse).

11. Tryk på Close (Luk) for at afslutte konfigurationen.

forbindelse, du netop har oprettet..

Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk på Connect (Opret forbindelse) for at oprette forbindelse til Internettet.

Notebook PC E-Manual

Konfigurering af en statisk IPnetværksforbindelse

1. Gentag trinene 1- under Configuring a dynamic

IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse) .

Tryk på Use the following IP address (Brug den følgende IP-adresse).

3. Indtast IP-adressen, undernetmasken og standard gateway fra din internetudbyder.

. Du kan eventuelt også indtaste den foretrukne

DNS serveradresse og alternative DNS serveradresse og trykke på OK.

Notebook PC E-Manual 1

Sådan slukker du for Notebook PC'en

Du kan slukke for Notebook PC'en på en af følgende måder:

• Tryk på på Charms bar (symbollinjen) , eller og tryk herefter på > Shut down (Luk ned) for at lukke ned på normal vis.

Fra log-in-skærmen trykker du på

Shut down (Luk ned).

>

Du kan også slukke for din notebook pc via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at

åbne nedlukningsvinduet. Vælg Shut Down (Luk ned) på rullelisten, og klik herefter på OK.

Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst sek., indtil den slukker.

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre

For at sætte Notebook PC'en til at slumre, skal du trykke på tænd/slukknappen én gang.

Du kan også sætte din notebook pc til, at dvale via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet.

Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten, og klik herefter på OK.

Notebook PC E-Manual

Kapitel 4:

ASUS Apps

Notebook PC E-Manual 3

Medfølgende apps fra ASUS

Power4Gear Hybrid

Optimer ydelsen på din notebook pc, ved brug af strømbesparingsfunktionerne i PowerGear.

BEMÆRK: Når du trækker stikket fra din notebook pc ud af stikkontakten, skifter PowerGear Hybrid automatisk til batteribesparelsesfunktionen.

Sådan starter du Power4Gear Hybrid

Tryk på .

Notebook PC E-Manual

Kørende system

Denne funktion giver dig mulighed for at slå en af følgenden strømbesparingsfunktionerne til på din notebook-pc.

BEMÆRK: Denne funktion står som standard på Performance (Ydelse) på din notebook-pc...

Ydelsestilstand

Brug denne funktion, når du laver aktiviteter, der kræver en høj ydelse, såsom når du spiller, eller laver forretningspræsentationer med din notebook pc.

Batteribesparing

Denne funktion forlænger levetiden på batteriet i din notebook pc, både når den er sluttet til stikkontakten og kører på batteri.

Vælg blandt disse enegiplaner.

Brug disse indstillinger til at tilpasse energisparetilstanden.

Notebook PC E-Manual

Denne funktion giver dig mulighed for at skjule skrivebordsikonerne og slå præsentationstilstanden til og fra.

Systemet i dvale

Denne funktion giver dig mulighed for at slå en af følgende dvaletilstande til og fra:

Instant On (Øjeblikkelig opstart)

Denne funktion er som standard slået til på din notebook-pc. Den giver systemet mulighed for at vende tilbage til dets sidste tilstand, selv efter din notebook-pc har været i dvale.

Stil knappen på enten Instant On

(Øjeblikkelig opstart) eller Long

Standby Time (Lang standbytid).

Notebook PC E-Manual

Long Standby Time (Lang standbytid)

Med denne funktion er det muligt at få batteriet på din notebook-pc til at holde i op til 9 dage eller længere. Når denne funktion er slået til, vender din notebook-pc tilbage til den sidst virkende tilstand på helt ned til sekunder, efter computeren har været i dyb slumring i fire timer eller længere.

Notebook PC E-Manual

8 Notebook PC E-Manual

Kapitel 5:

Selvtest ved start (POST)

Notebook PC E-Manual 9

Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) er en serie softwarestyrede diagnostiske tests, der kører, når du tænder eller genstarter Notebook PC'en. Den software, der styrer POST, er installeret som en permanent del af Notebook PC’ens arkitektur.

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding

Under POST kan du få adgang til BIOS-indstillingerne eller køre funktioner til fejlfinding ved at bruge funktionstasterne på Notebook

PC'en. Der henvises til følgende oplysninger for flere detaljer.

BIOS

Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/ output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal bruges under start af Notebook PC-systemet.

Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste brugssituationer for Notebook PC'en. Du skal ikke ændre standard BIOS-indstillingerne, bortset fra i følgende situationer:

Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).

Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere

BIOS-indstillinger eller -opdateringer.

ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan systemet blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt kun at ændre

BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet servicetekniker.

Få adgang til BIOS

Genstart Notebook PC'en og tryk på

0

under POST .

Notebook PC E-Manual

BIOS-indstillinger

BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.

Boot (Genstart)

Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende bootprioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af bootprioritet.

1. På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.

(Opstartmulighed #1) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Notebook PC E-Manual 1

. Tryk på og vælg en enhed som Boot Option #1

(Opstartmulighed #1) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Sets the system boot order

Launch CSM [Disabled]

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Boot Option #1

Disabled

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Notebook PC E-Manual

Sikkerhed

Med denne menu kan du konfigurere administrator- og brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USBinterface.

BEMÆRK:

• Hvis du konfigurerer en User Password

(Brugeradgangskode) , bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til Notebook PC'ens operativsystem.

• Hvis du konfigurerer en Administrator Password

(Administratoradgangskode) , bliver du bedt om denne, før du kan få adgang til BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have

Administrator rights.

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

System Mode state User

Secure Boot state Enabled

Secure Boot Control [Enabled]

Key Management

→←

↑↓

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Notebook PC E-Manual 3

Til indstilling af adgangskoden:

1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword) .

. Indtast en adgangskode og tryk på .

3. Indtast adgangskoden igen og tryk på .

Fjernelse af adgangskode:

1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword) .

. Indtast det nuværende password og tryk på .

3. Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være tomt og tryk på .

. Vælg Yes (Ja) i bekræftelsesfeltet og tryk på .

Notebook PC E-Manual

I/O Interface Sikkerhed

I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface

Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i brugergrænsefladen på Notebook PC'en.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security If Locked, LAN controller will be disabled.

LAN Network Interface [UnLock]

Wireless Network Interface [UnLock]

HD AUDIO Interface [UnLock]

USB Interface Security

Lock

UnLock

LAN Network Interface

→←

↑↓

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Sådan låses I/O interfacet:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed) .

. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på

.

3. Vælg Lock (Lås).

Notebook PC E-Manual

USB Interface sikkerhed

Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har du også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller låse op for porte og enheder.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

If Locked, all

USB device will be disabled

USB Interface [UnLock]

External Ports [UnLock]

CMOS Camera [UnLock]

Card Reader [UnLock]

USB Interface

Lock

UnLock

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Sådan låses USB interfacet:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB

Interface Security (USB Interface sikkerhed) .

. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock

Lås) .

BEMÆRK: Hvis du indstiller USB Interface (USB-grænseflade) til Lock

(Låst) , låses og skjules også External Ports (Eksterne porte) og andre enheder under USB Interface Security (USB-grænseflade sikkerhed).

Notebook PC E-Manual

Konfigurer Masteradgangskode

I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge Set Master

Password (Konfigurer Masteradgangskode) til at konfigurere adgangskode til harddisken.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup.

If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Set HDD Master

Password.

***Advisable to

Power Cycle System after Setting Hard

Disk Passwords***

Administrator Password Status NOT INSTALLED

User Password Status NOT INSTALLED

Administrator Password

User Password

HDD Password Status : NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized

Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Sådan indstilles HDD adgangskoden:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set

Master Password (Indstil Master Adgangskode) .

. Indtaste en adgangskode og tryk på .

3. Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på .

. Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) , og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.

Notebook PC E-Manual

Save & Exit (Gem & Forlad)

Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes and

Exit (Gem ændringer og Forlad) , før du forlader BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

8 Notebook PC E-Manual

Opdatering af BIOS.

1. Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.

. Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.

3. Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.

. Genstart Notebook PC'en og tryk på under POST.

. Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på Advanced

(avanceret) > Start Easy Flash, og tryk herefter på .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

Internal Pointing Device [Enabled]

Wake on Lid Open [Enabled]

Power Off Energy Saving [Enabled]

SATA Configuration

Graphics Configuration

Intel (R) Anti-Theft Technology Corporation

USB Configuration

Network Stack

Press Enter to run the utility to select and update

BIOS.

→←

: Select Screen

↑↓

: Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Notebook PC E-Manual 9

. Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på

Current BIOS

Platform: UX302

Version: 101

Build Date: Oct 26 2012

Build Time: 11:51:05

FSO

FS1

FS2

FS3

FS4

ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: MXIC 25L Series

New BIOS

Platform: Unknown

Version: Unknown

Build Date: Unknown

Build Time: Unknown

0 EFI

<DIR>

[ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit [Enter]: Enter/Execute

.

. Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Exit (afslut)

> Restore Defaults (gendan standarder) for at gendanne systemet til dets standardindstillinger.

80 Notebook PC E-Manual

Fejlfinding

Ved at trykke på under POST får du adgang til Windows® 8 fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende:

Opdater din PC

Nulstil din PC

Avancerede indstillinger

Refresh your PC (Opdater din PC)

Brug Refresh your PC (Opdater din PC) , hvis du vil opdatere systemet uden at miste dine filer eller programmer.

Sådan får du adgang hertil under POST:

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Refresh your PC (Opdater din PC).

. Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på Next (Næste).

. Tryk på den konto, du vil opdatere.

. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på

Continue (Fortsæt).

. Tryk på Refresh (Opdater).

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til stikkontakten, før du opdaterer systemet.

Notebook PC E-Manual 81

Reset your PC (Nulstil din PC)

VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed.

Brug Reset your PC (Nulstil din PC) for at gendanne Notebook PC'en til standardindstillingerne.

Sådan får du adgang hertil under POST:

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på

POST.

under

. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Reset your PC. (Nulstil din PC).

. Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på Next (Næste).

. Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: Just remove my files (Fjern kun mine filer) eller Fully clean the drive (Ryd drevet helt).

. Tryk på Reset (Nulstil).

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til stikkontakten, før du nulstiller systemet.

8 Notebook PC E-Manual

Advanced options (Avancerede indstillinger)

Brug Advanced options (Avancerede indstillinger) til at udføre yderligere fejlfindingshandlinger på Notebook PC'en.

Sådan får du adgang hertil under POST:

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Advanced options (Avancerede indstillinger).

. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil udføre.

. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen.

Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning)

Under Advanced options (Avancerede indstillinger) kan du bruge

System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) til at genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil.

Sådan får du adgang hertil under POST:

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Advanced options (Avancerede indstillinger).

Notebook PC E-Manual 83

8

. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) System Image Recovery

(Genoprettelse af systemafbildning).

. Vælg en konto, som du vil genoprette med en systemafbildningsfil.

. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på

Continue (Fortsæt).

. Vælg Use the latest available system image

(recommended) (Anvend den senest tilgængelige systemafbildning (anbefales)) og tryk på then tap Next (Næste). Du kan også vælge Select a system image (Vælg en systemafbildning), hvis systemafbildningen ligger på en ekstern enhed eller dvd.

8. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen for genoprettelse af systemafbildning.

BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis Notebook

PC'en ikke fungerer.

Notebook PC E-Manual

Tips og ofte stillede spørgsmål

Notebook PC E-Manual 8

Nyttige tips til din notebook-pc

For at få det meste ud af din notebook-pc, vedligeholde systemets ydeevne og sikre, at alle dine data opbevares sikkert, har du her nogle nyttige tips:

Opdater Windows® med jævne mellemrum for at sikre, at dine programmer har de seneste sikkerhedsindstillinger.

Brug ASUS Live Update til at opdatere ASUS-eksklusive programmer, drivere og hjælpeprogrammer til din notebookpc. Se ASUS Tutor, som er installeret på din notebook-pc for yderligere oplysninger.

Brug et anti-virus-software for at beskytte dine data og sørg for at holde det opdateret.

Medmindre det er absolut nødvendigt, bedes du altid undgå at tvinge din notebook-pc til at lukke ned.

Sørg altid for at sikkerhedskopiere dine data og for at gøre dette på en ekstern harddisk.

Undgå at bruge din notebook-pc i ekstreme høje temperaturer.

Hvis du ikke skal bruge din notebook-pc i længere tid (mindst en måned), anbefaler vi, at du tager batteriet ud hvis muligt.

Frakobl samtlige eksterne enheder, og sørg for at du har følgende ting før du nulstiller din notebook-pc:

- Produktnøglerne til dine operativsystemer og andre programmer, du eventuelt har installeret

- Sikkerhedskopier data

- Login-id og adgangskode

- Oplysninger om internetforbindelsen

8 Notebook PC E-Manual

Ofte stillede spørgsmål om hardware

1. Der kommer af og til en sort, eller en anden farvet prik frem på skærmen, når jeg tænder for min notebook-pc. Hvad skal jeg gøre?

Selvom det er normalt at disse prikker kommer frem på skærmen, påvirker de ikke dit system. Hvis problemet fortsætter, og efterfølgende begynder at påvirke systemets ydeevne, skal du kontakte et autoriseret ASUS servicecenter.

2. Min skærm har en uensartet farve og lysstyrke. Hvordan kan jeg løse dette problem?

Skærmens farve og lysstyrke kan blive påvirket af vinklen du ser fra og placeringen af din notebook-pc. Lysstyrken og farvetonen på din notebook-pc kan også variere fra model til model.

Du kan bruge funktionstasterne eller skærmindstillingerne i operativsystemet til at justere udseendet af skærmen.

3. Hvordan kan jeg maksimere batterilevetid på min notebookpc?

Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Stil pc'en på Battery Mode (Batteritilstand) under

PowerGear.

• Brug funktionstasterne til at justere skærmens lysstyrke.

• Aktiver Battery Saving (Batteribesparelsestilstanden) under Instant On (Tænd øjeblikkeligt).

• Hvis du ikke bruger en Wi-Fi-forbindelse, kan du stille systemet på Airplane mode (Flytilstand).

• Frakobl USB-enheder du ikke bruger.

• Luk programmer, især dem der fylder alt for meget i hukommelsen.

Notebook PC E-Manual 8

4. Min batteri-indikatoren lyser ikke. Hvad er der galt?

• Kontrollér om strømforsyningen eller selve batteriet er ordentligt tilsluttet. Du kan også prøve at afbryde strømforsyningen eller batteriet, vent et minut og slut dem herefter til stikkontakten og din notebook-pc igen.

• Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

5. Hvorfor virker min touchpad ikke?

• Tryk på for at aktivere din touchpad.

• Kontroller, om ASUS Smart Gesture er indstillet til at deaktivere din touchpad, når en ekstern pegeenhed sluttes til pc'en.

6. Når jeg afspiller lyd- og videofiler, hvorfor kan jeg ikke høre lyden på højttalerne på min notebook-pc?

Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Tryk på for at skrue op for lyden.

• Kontroller, om lyden er slået fra på dine højttalere.

• Kontroller, om et hovedtelefonstik er forbundet til din notebook-pc og i så fald, træk det ud.

• Lås I/O-grænsefladesikkerheden op i systemets BIOS.

For yderligere oplysninger, bedes du se afsnittet I/

O-grænsefladesikkerhed i denne brugervejledning.

7. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mister strømadapteren til min notebook-pc eller batteriet holder op med at virke?

Kontakt dit lokale ASUS-servicecenter for at få hjælp.

88 Notebook PC E-Manual

8. Hvorfor kommer lyden stadig ud af højttalerne på min notebook-pc selv om jeg har sluttet mine hovedtelefoner til højre stik?

Gå til Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound

(Hardware og lyd) , og åbn Audio Manager (Lydadministration) for at konfigurere indstillingerne.

9. Jeg kan ikke taste ordentligt på min notebook-pc, da markøren bliver ved med at flytte sig. Hvad skal jeg gøre?

Sørg for, at der ikke er noget som rører ved eller trykker på din touchpad mens du skriver på tastaturet. Du kan også deaktivere din touchpad ved at trykke på .

10. Touchpad'en op min notebook-pc virker ikke. Hvad skal jeg gøre?

Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Kontroller, om ASUS Smart Gesture er indstillet til at deaktivere din touchpad, når en ekstern pegeenhed sluttes til din notebook-pc. Hvis dette er tilfældet, skal du deaktivere denne funktion.

• Tryk på .

11. Når jeg trykker på "U", "I" og "O" kommer der numre frem i stedet for bogstaver. Hvordan kan jeg ændre dette?

Tryk på tasten eller på (på udvalgte modeller) på din notebook-pc for at slå denne funktion fra, og bruge disse taster til indtastning af bogstaver.

Notebook PC E-Manual 89

Ofte stillede spørgsmål om software

1. Når jeg tænder for min notebook-pc begynder strømindikatoren at lyse, men ikke min harddisk-indikator lyser ikke. System opstarter ikke så godt som før i tiden. Hvad kan jeg gøre for at løse dette?

Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Tving din notebook-pc til at lukke ned ved at holde tænd/ sluk-knappen nede i mere end sekunder. Kontrollér, om strømforsyningen og batteriet er ordentlig forbundet, og tænd herefter for din notebook-pc.

• Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

2. Hvad skal jeg gøre, hvis min skærm vises denne meddelelse:

“Remove disks or other media. Press any key to restart.

(Fjern diske eller andre medier. Tryk på en vilkårlig tast for at genstarte.)”?

Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Fjern alle tilsluttede USB-enheder og genstart din notebookpc.

• Fjern alle cd'er og dvd'er, der sidder i det optiske drev og genstart herefter computeren.

• Hvis problemet fortsætter, kan der muligvis være et problem med hukommelsen på din notebook-pc. Kontakt dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

3. Min notebook-pc starter langsommere end normalt og mit operativsystem halter. Hvordan kan jeg løse dette problem?

Slet alle apps, du for nylig har installeret eller som ikke følger med dit operativsystem, og genstart herefter systemet.

90 Notebook PC E-Manual

4. Min notebook-pc starter ikke op. Hvordan kan jeg løse dette problem?

Du kan prøve at gøre et af følgende:

• Fjern alle tilsluttede enheder og genstart din notebook-pc.

• Tryk på F9 under opstarten. Når din notebook-pc åbner

Troubleshooting (Fejlfinding) , skal du vælge Refresh

(Opdater) eller Reset your PC (Nulstil din pc).

• Hvis problemet stadig opstår, skal du kontakte dit lokale

ASUS-servicecenter for at få hjælp.

5. Hvorfor kan min notebook-pc ikke vågne fra dvaletilstanden?

• Skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at vågne pc'en igen.

• Systemet har muligvis opbrugt hele batteriet. Slut strømadapteren til din notebook-pc og til stikkontakten, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen.

Notebook PC E-Manual 91

6. Hvordan kan jeg genstarte til DOS ved brug af mit USB-drev eller ODD?

Se følgende trin: a. Genstart din notebook-pc, og gå ind i din BIOS ved at trykke på F2 på tastaturet.

b. Gå til Boot (Opstart) > Launch CSM (Start CSM) > Enabled

(Aktiveret).

c. Åbn Security (Sikkerhed) menuen og stil Secure

Boot Control (Sikker opstartsstyring) på Disabled

(Deaktiveret).

d. Tryk på F10 for at gemme ændringener og afslutte BIOS. e. Hold ESC tasten nede for at åbne opstartsmenuen når din notebook-pc genstarter.

9 Notebook PC E-Manual

Tillæg

Notebook PC E-Manual 93

DVD-ROM drev information

(på udvalgte modeller)

Dvd-drevet giver dig mulighed for at se og oprette dine egne cd'er og dvd'er. Det er muligt at købe forskellige afspilningsprogrammer til dvd-afspilning.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG video, digital AC3 audio og afkryptering af CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig kopiering.

Selv om design reglerne som CSS pålægger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig afspilningsrestriktioner på regionalt indhold.

For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner” herunder.

Ophavsretslovene kræver at alle DVD film er begrænset til en bestemt region

(sædvanligvis kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kræver CSS design regler, at ethvert system, der kan afspille CSS krypteret indhold, kun må være i stand til at afspille en region.

VIGTIGT! Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. Ændring af regionskode efter dette, vil kræve nulstilling på fabrikken, som ikke er dækket af garantien. Hvis nulstilling ønskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

9 Notebook PC E-Manual

Definition af regioner

Region 1

Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn, Island, Iran,

Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Saudi Arabien,

Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien,

Grækenland, Tidligere Jugoslaviske Republik, Slovakiet

Region 3

Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore, Taiwan, Thailand,

Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New Zealand,

Stillehavsøerne, Syd Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

Region 6

Kina

Notebook PC E-Manual 9

Blu-ray ROM-drevoplysninger

(på udvalgte modeller)

Blu-ray-drevet giver dig mulighed for at se HD-videoer og andre diskformater, såsom dvd'er og cd'er.

Regionsdefinitioner

Region A

Lande i Nord- Central- og Sydamerika, og deres områder, Taiwan, Hong Kong,

Macao, Japan, Korea (syd og nord), Sydøstasiatiske lande og deres områder.

Region B

Europæiske, afrikanske og sydvestasiatiske lande og deres områder, Australien og

New Zealand.

Region C

Central- og Sydasien, østeuropæiske lande og deres områder, Kina og Mongoliet.

BEMÆRK: Se venligst Blu-ray disc' hjemmeside på www.blu-raydisc.com/en/Technical/

FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx for yderligere oplysninger.

Overholdelse indbygget modem

Den bærbare computer med indbygget modemmodel opfylder JATE (Japan), FCC

(USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR1. Det indbyggede modem er godkendt i henhold til rådsafgørelse 98/8/EC for paneuropæisk enkeltterminal forbindelse til PSTN (offentlige telefonnet). På grund af forskelle mellem PSTN'er i forskellige land, giver godkendelsen imidlertid ikke i sig selv en ubetinget garanti for vellykket drift ved hvert PSTN terminalpunkt. Hvis du støder på problemer, skal du i første omgang kontakte din leverandør af udstyret.

9 Notebook PC E-Manual

Oversigt

Den . august 1998 offentliggjordes europarådets beslutning vedrørende CTR

1 i EC's officielle tidsskrift. CTR 1 gælder alt ikke-stemme terminaludstyr med

DTMF-opkald, som er beregnet til at blive tilsluttet til det analoge PSTN (offentlige telefonnet).

CTR 1 (Fælles Tekniske Forskrifter) vedrørende kravene til tilbehør til offentlige telefonnetværk for terminaludstyr (undtaget terminaludstyr, der understøtter terminaludstyr til taletelefoni i begrundede tilfælde), for hvilket netværksadressering, hvis det findes, foregår ved hjælp af totonet, multifrekvens signalering.

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet

Erklæring, som producenten skal udstede til det bemyndigede organ og til sælgeren: "Denne erklæring angiver netværkene, med hvilke udstyret er designet til at virke, samt alle rapporterede netværk, som udstyret har problemer med at fungere sammen med.

Producentens erklæring til brugeren: "Denne erklæring angiver netværkene, udstyret er konstrueret til at fungere med, samt ethvert underrettet netværk, med hvilke udstyret har funktionsproblemer" Producenten skal også vedlægge en erklæring, der gør det klart, hvor netværkskompatibilitet afhænger af fysiske indstillinger og software-indstillinger. Det skal også anbefale brugeren at kontakte forhandleren, hvis brugeren ønsker at bruge udstyret på et andet netværk."

Indtil nu har CETECOM's bemyndighede organ udstedt en række pan-europæiske godkendelser ved hjælp af CTR1. Resultaterne er Europas første modemmer, som ikke kræver lovmæssig godkendelse i hvert enkelt, europæisk land.

Ikke-stemme udstyr

Telefonsvarere og telefoner med højtaler kan, såvel som modemmer, faxmaskiner, automatiske opkaldere og alarmsystemer, være omfattet. Udstyr, i hvilket ende-tilende talekvaliteten er lovmæssigt styret (f.eks. håndsættelefoner og i nogle lande også trådløse telefoner), er undtaget.

Notebook PC E-Manual 9

Nedenstående oversigt viser landene i øjeblikket under CTR21 standard.

Land

Østrig 1

Belgien

Tjekkiet

Danmark 1

Finland

Frankrig

Tyskland

Grækenland

Ungarn

Island

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein

Luxembourg

Holland 1

Norge

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Svejts

England, UK

Ja

Ja

Ja

Nej

Afventer

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Anvendt

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Yes

Nej

Nej

Nej

Flere tester

Nej

Nej

Ikke omfattet

Nej

Ikke omfattet

Nej

Nej

Afventer

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Nej

Nej

Nej

98 Notebook PC E-Manual

Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti. For opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/technologies/ctr_1.

html

1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning (hvis producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er beregnet til at understøtte DTMF signalering, er yderligere testning unødvendig).

I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkald-id indikering.

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 1. Drift er underlagt følgende to vilkår:

• Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og

• Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 1 af Federal Communications Commission

(FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

Notebook PC E-Manual 99

Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.

Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde

FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan ødelægge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #, part 1.193, 1993. Washington DC:

Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.

Government Printing Office.)

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution

Statement

ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr. “Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne 1 til 11 inden for .GHz frekvensen i specificeret fast programmel kontrolleret i USA.”

Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

100 Notebook PC E-Manual

Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv

1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

Essentielle krav som i [Artikel 3]

Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 090]

Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 89-1] & [EN 301

89-1]

Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.]

Radio test i overensstemmelse med [EN 300 38-]

CE mærkning advarsel

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne

00/108/EC vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 00/9/EC , ”

Lavspændingsdirektivet”.

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999//EC fra Europaparlamentet og – kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

Notebook PC E-Manual 101

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

• Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og

• dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. ko-kanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret udendørs skal licenseres.

Denne enhed er i overensstemmelse med 'Industry Canada' licensen-fritaget RSS standarderne.

10 Notebook PC E-Manual

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika

Japan

Europe ETSI

.1-. GHz

.1-.8 GHz

.1-. GHz

Ch01 gennem CH11

Ch01 gennem Ch1

Ch01 gennem Ch13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i

Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:

10mW for hele , GHz båndet (00 MHz–83, MHz)

100mW for frekvenser mellem , MHz og 83, MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet , MHz til 83, MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i ,–83, MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele , GHz båndet:

Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW

Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Notebook PC E-Manual 103

Brug på båndet fra 00–83, MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain

0 Hautes Alpes

0 Aisne

08 Ardennes

03 Allier

09 Ariège

11 Aude 1 Aveyron 1 Charente

Dordogne Doubs Drôme

3 Gers

1 Loir et Cher

Meuse

0 Oise

Pyrénées Atlantique

8 Haut Rhin

3 Indre

Loiret

8 Nièvre

1 Orne

Pyrénées Orientales

0 Haute Saône

3 Indre et Loire

0 Manche

9 Nord

3 Puy du Dôme

Bas Rhin

1 Saône et Loire

Paris 8 Tarn et Garonne 8 Vaucluse

88 Vosges 89 Yonne 90 Territoire de Belfort

9 Val de Marne

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (http://www.arcep.fr).

BEMÆRK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

10 Notebook PC E-Manual

UL sikkerhedsnoter

Kræves for UL 19, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 00V spids, 300V spids til spids og

10V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical

Code (NFPA 0).

Når du anvender din Bærbare PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og personskader, inklusive det følgende:

• Brug ikke din Bærbare PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en svømmepøl.

• Brug ikke din Bærbare PC under en elektrisk storm. Der kan være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag.

• Brug ikke din Bærbare PC i nærheden af en gaslækage.

Kræves for UL 1 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære

(opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

Smid ikke din Bærbare PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.

Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.

Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Notebook PC E-Manual 10

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H0VV-F, 3G,

0,mm eller H0VV-F, G, 0,mm .

TV Tuner meddelelser

Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 0, “National Electrical Code

(NEC)”, især afsnit 80.93, “Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold” .

Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision

Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi, skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er autoriseret af

Macrovision Corporation . Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.

10 Notebook PC E-Manual

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

(for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Notebook PC E-Manual 10

Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske drev, må du ikke forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du venligst kontakte en professionel tekniker for hjælp.

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE DIREKTE IND I

STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug

Administration implementerede reguleringer for laser produkter den . august,

19. Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1. august,

19. Opfyldelse er påkrævet for produkter der markedsføres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes.

108 Notebook PC E-Manual

English

Finnish

French

CTR 21 godkendelse

(til bærbar computer med indbygget modem)

Danish

Dutch

Notebook PC E-Manual 109

German

Greek

Italian

Portuguese

Spanish

Swedish

110 Notebook PC E-Manual

ENERGY STAR overholdende produkt

ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental

Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret.Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 1 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.

Besøg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også http://www.

energystar.gov for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

BEMÆRK: Energistjernen er IKKE understøttet på Freedos og Linux-baserede produkter.

Miljømærke - den europæiske union

Denne notebook-pc er blevet tildelt EU’s blomstermærke, hvilket betyder, at produktet har følgende egenskaber:

3.

.

1.

.

.

Nedsat energiforbrug under brug og i standby.

Begrænset brug af giftige tungmetaller.

Begrænset brug af substanser, der kan skade miljøet og sundheden.

Nedsat anvendelse af naturlige resurser ved at tilskynde til genbrug.

Designet til nemme opgraderinger og længere levetid idet man kan få kompatible reservedele så som batterier, strømforbrug, tastatur, hukommelse og, hvis tilgængelig, CD-drev eller DVD-drev.

. Reduceret fast affald via tilbagetagningspolitik.

For yderligere oplysninger vedrørende EU’s blomstermærke, besøg venligst den europæiske unions hjmmeside for miljømærkat: http://www.ecolabel.eu.

Notebook PC E-Manual 111

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Svejtiske energilove

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

11 Notebook PC E-Manual

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address, City:

Country:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Product name :

Model name :

Notebook PC

UX301L, UX302L conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

EN 50385:2002

EN 62311:2008

2006/95/EC-LVD Directive

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)

EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

EN 60950-1 / A12:2011 EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 130208

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 01/08/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Signature : __________

Notebook PC E-Manual 113

11 Notebook PC E-Manual

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents