Asus U38DT Laptop Brugermanual

Add to My manuals
96 Pages

advertisement

Asus U38DT Laptop Brugermanual | Manualzz

Notebook PC

E-manual

DA7766

Oktober 2012

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART,

HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET

TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER

EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER

ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG,

TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB

AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS

ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION

OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE

ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL,

HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS

SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE,

TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE

(HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER

ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

Notebook PC e-manual

Indholdsfortegnelse

Om denne manual ............................................................................................. 6

Konventioner, brugt i denne manual ........................................................ 7

Ikoner ............................................................................................................... 7

Typografi .............................................................................................................. 7

Sikkerhedsforskrifter ......................................................................................... 8

Sådan bruger du din Notebook PC ............................................................ 8

Sådan passer du på Notebook PC'en ........................................................ 9

Ansvarlig bortskaffelse .................................................................................10

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende ...................................................................1

Set oppefra .......................................................................................................12

Bund .............................................................................................................15

Højre side ...........................................................................................................16

Venstre side ......................................................................................................17

Tilslutning af eksterne enheder(på udvalgte modeller) ....................18

Ekstern skærm .................................................................................................18

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang..........................................................................................................0

Sådan oplader du Notebook PC'en. .........................................................20

Løft for at åbne skærmpanelet. .................................................................21

Tryk på tænd/sluk knappen. .......................................................................21

Fingerbevægelser på beøringsskærme

(på udvalgte modeller) og på touchpad ..................................................

Brug af berøringsskærmen (på udvalgte modeller) ..........................22

Sådan bruges touchpad’en .........................................................................24

Brug af tastatur .................................................................................................9

Funktionstaster ................................................................................................29

Funktionstaster til ASUS Apps ...................................................................30

Windows® 8 taster ..........................................................................................30

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang ........................................................................................

Windows

®

8 låseskærm ..................................................................................

Notebook PC e-manual

Windows ® UI .......................................................................................................

Startskærm........................................................................................................33

Windows®-apps ...............................................................................................33

Hotspots.............................................................................................................34

Sådan arbejder du med Windows-apps ...................................................6

Sådan starter du apps ...................................................................................36

Tilpasse apps ....................................................................................................36

Sådan lukker du apps ....................................................................................38

Få adgang til Apps-skærmen .....................................................................39

Charm bar ..........................................................................................................41

Snap-funktionen .............................................................................................43

Andre tastaturgenveje....................................................................................5

Tilslutning til trådløse netværk ...................................................................7

Wi-Fi-tilslutning ...............................................................................................47

Bluetooth ..........................................................................................................49

Flyfunktion ........................................................................................................51

Sådan slukker du for Notebook PC'en .....................................................5

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre ....................................52

Kapitel 4: ASUS Apps

Medfølgende apps fra ASUS ........................................................................5

Life Frame ..........................................................................................................54

Power4Gear Hybrid........................................................................................56

Instant On(Øjeblikkelig opstart)................................................................57

USB Charger+ ...................................................................................................58

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) ...............................................................................6

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding .............62

BIOS ...................................................................................................................6

Få adgang til BIOS ..........................................................................................62

BIOS-indstillinger ............................................................................................63

Fejlfinding ...........................................................................................................70

Refresh your PC (Opdater din PC) .............................................................70

Reset your PC (Nulstil din PC) .....................................................................71

Advanced options (Avancerede indstillinger) ......................................72

Notebook PC e-manual

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller).........................76

Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller) .....................78

Overholdelse indbygget modem .............................................................79

Oversigt .............................................................................................................79

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ...................................79

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ..................................80

Ikke-stemme udstyr ......................................................................................80

Federal communications commission erklæring................................82

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement .................84

Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ............84

CE mærkning advarsel ..................................................................................85

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering ............85

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ...............................86

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ............................86

UL sikkerhedsnoter ........................................................................................88

Krav til strømsikkerhed .................................................................................89

TV Tuner meddelelser ...................................................................................89

REACH .............................................................................................................89

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

(for lithium-ion-batterier) ............................................................................89

Sikkerhedsinformation for optisk drev ...................................................91

Macrovision Corporation produktnote ..................................................91

CTR 21 godkendelse

(til bærbar computer med indbygget modem) ...................................92

ENERGY STAR overholdende produkt .....................................................93

Miljømærke - den europæiske union .....................................................94

Forebyggelse af høretab ..............................................................................94

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ..........................................................................................................95

ASUS Genbrug / Returservice ....................................................................95

Bemærkning til belægningen ...................................................................95

Notebook PC e-manual 5

6

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din Notebook PC. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din Notebook PC.

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af

Notebook PC'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger

Windows® 8 på din Notebook PC.

Kapitel 4: ASUS Apps

Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med

Windows® 8 operativsystemet på din notebook PC.

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger POST til at ændre indstillingerne på Notebook PC'en.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende Notebook PC'en.

Notebook PC e-manual

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT!

Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL!

Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din notebook pc.

Ikoner

Ikonerne nedenfor fortæller dig hvilken enhed, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din notebook pc.

= Brug berøringsskærmen.

= Brug touchpad.

= Brug tastaturet.

Typografi

Fed = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Kursiv = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Notebook PC e-manual 7

8

Sikkerhedsforskrifter

Sådan bruger du din Notebook PC

Denne bærbare PC må kun bruges i omgivelser med temperaturer på mellem5 °C (41°F) og 35 °C (95 °F).

Tjek på mærkaten i bunden af Notebook PC, at din adapter passer med el-tilførslen.

For at forhindre generende varme eller skade som følge af denne må du ikke anbringe Notebook PC'en i dit skød eller nær nogen del af din krop.

Brug IKKE ødelagte netledninger, tilbehør eller andre perifere enheder.

Men enheden er tændt skal du altid sørge for, at du ikke bærer eller tildækker din Notebook PC med materialer, som kan reducere luftventilationen.

Undgå at stille Notebook PC'en på ujævne eller ustabile arbejdsoverflader.

Du kan lægge din Notebook PC i røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.

Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din

Notebook PC på flyet.

Notebook PC e-manual

Sådan passer du på Notebook PC'en

Inden du rengører Notebook PC'en skal du frakoble netstrømmen og fjerne batterienheden (hvis den forefindes). Brug en en ren cellulosesvamp eller et rent vaskeskind med en lille smule ikke-slibende rengøringsmiddel og et par dråber varmt vand. Fjern overskydende fugt fra Notebook PC'en med en tør klud.

Brug ikke stærke opløsningsmidler som f.eks. fortynder, rensebenzin eller andre kemikalier på eller nær Notebook

PC'en.

Anbring ikke genstande oven på Notebook PC'en.

Udsæt ikke Notebook PC'en for stærke magnetiske og elektriske felter.

Udsæt og brug den ikke Notebook PC'en i nærheden af væsker, regn eller fugt.

Udsæt ikke Notebook PC'en for støvede omgivelser.

Brug ikke Notebook PC'en nær gaslækager.

Notebook PC e-manual 9

Ansvarlig bortskaffelse

Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet.

Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet

(elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet.

Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

10 Notebook PC e-manual

Kapitel 1:

Hardware-installation

Notebook PC e-manual 11

Lær din Notebook PC at kende

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land.

Oversidens udseende kan også variere alt efter Notebook PC-model.

1 Notebook PC e-manual

Omgivende lyssensor

Omgivende lyssensor identificerer mængden af omgivende lys i dit miljø. Det giver systemet mulighed for automatisk at justere lysstyrken på skærmen, afhængig af de omgivende lysforhold.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med Notebook PC'en.

Mikrofon

Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og enkle lydoptagelser.

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera anvendes.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og andre multimediefiler på Notebook PC'en.

BEMÆRK: Nogle modeller er udstyret med et berøringspanel, hvilket giver dig mulighed for at betjene din notebook pc med fingrebevægelser.

Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade notebook-pc’en.

ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der ellers kan ske overophedning.

Notebook PC e-manual 1

1

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC'en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, holder du tænd/slukknappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC'en slukker.

Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når Notebook PC'en bruger de interne drev.

Bluetooth/trådløs indikator

Denne indikator lyser, når Notebook PC'ens trådløse funktioner

(Bluetooth eller Wi-Fi) er aktiveret.

Indikator for låsning af store bogstaver

Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver er aktiveret. Med låsning af store bogstaver kan du indtaste store bogstaver (f.eks. A, B, C) med Notebook PC'ens tastatur.

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig adgang til Windows® og hvormed du kan styre andre multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

Touchpad

Touchpad'en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Fingerbevægelser til touchpad'en i denne manual.

Notebook PC e-manual

Bund

BEMÆRK: Bunden kan variere afhængigt af model.

ADVARSEL! Bunden af Notebook PC'en kan blive varm under drift eller opladning af batteriet. Når du arbejder på Notebook PC'en, må du ikke anbringe den sådan, at ventilationshullerne blokeres.

VIGTIGT! Batteritiden afhænger af brugen og af specifikationerne for denne Notebook PC. Batteriet kan ikke skilles ad.

Ventilationsåbninger

Ventilationsåbningerne tillader kold luft at komme ind i og varm luft i at forlade notebook-pc’en.

ADVARSEL! Sørg for at papir, bøger, stof, ledninger eller andre ting ikke blokerer for nogen af ventilationsåbningerne, da der ellers kan ske overophedning.

Højttaler

De indbyggede højttalere giver dig mulighed for, at lytte til lyd direkte på din notebook-pc. Lydfunktionerne på denne notebook-pc er styret af software.

Notebook PC e-manual 15

16

Højre side

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC'en er tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC'en er i slumretilstand.

Hovedtelefon udgangsstik

Hovedtelefon udgangsstikket tillader dig at tilslutte Notebook

PC'en til højttalere med forstærker eller hovedtelefoner.

Mini VGA-port

Med mini VGA-porten kan du forbinde Notebook PC'en til en standard VGA-kompatibel enhed som f.eks. en skærm eller projektor med et VGA-kabel.

HDMI port

Denne port er til et HDMI-stik (High-Definition Multimedia

Interface), overholder HDCP og tillader således afspilning af HD dvd, Blu-ray og andet beskyttet indhold.

USB 3.0-port med USB Charger+

Denne USB 3.0-port med -ikonet leveres med funktionen

USB Charger+. USB Charger+ kan bruges til at hurtigoplade mobilenheder og kan bruges, selv når Notebook PC'en slumrer, er i dvale eller er lukket helt ned (på udvalgte modeller).

Notebook PC e-manual

USB 3.0 port

Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.

Strøm (DC) indgang

Slut strømadapteren til dette stik for at oplade batteriet og for at levere strøm til Notebook PC'en.

ADVARSEL!

Under brugen kan adapteren blive varm.

Adapteren må ikke tildækkes, og du må ikke røre den, mens den er tilsluttet en strømkilde.

VIGTIGT!

Du må kun bruge strømadapteren til at oplade batteriet og levere strøm til Notebook PC'en.

Venstre side

USB 3.0 port

Denne Universal Serial Bus 3.0-port (USB 3.0) muliggør overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatibel med USB 2.0.

Hukommelseskortlæser

Denne Notebook PC har en enkelt indbygget hukommelseskortlæser, der understøtter kortformaterne SD.

Notebook PC e-manual 17

18

Tilslutning af eksterne enheder

(på udvalgte modeller)

Ekstern skærm

Brug den medfølgende mini VGA-til-VGA-adapter til at tilslutte en ekstern skærm til Notebook PC'en.

Mini VGA-port

Mini VGA-til-

VGA-adapter

VGA kabel

Ekstern skærm

Notebook PC e-manual

Kapitel 2:

Sådan bruger du din Notebook PC

Notebook PC e-manual 19

Kom i gang

Sådan oplader du Notebook PC'en.

A. Sæt AV-strømadapteren i en 100~240 V strømkilde.

B. Sæt DC-strømadapteren i Notebook PC’ens strømindgang (DC).

0

VIGTIGT!

• Sørg for at Notebook PC'en er forbundet til strømadapteren, før du tænder for den første gang.

• Når din notebook-pc bruges med strømadapteren, skal du sørge for at stikkontakten er jordforbundet og i nærheden af hvor du sidder.

• Find mærkepladen til indgangene/udgangene på din notebook pc, og sørg for at værdierne passer med din strømadapter. Nogle notebook pc'er har flere strømværdier på udgangene afhængig af den tilgængelige SKU.

• Oplysninger om strømadapter:

- Indgangsspænding: 100–240V AC

- Indgangsfrekvens: 50–60Hz

- Rating udgangsstrøm: 3,42A (65W), 2,37A (45W)

- Rating udgangsspænding: 19V DC

Notebook PC e-manual

Løft for at åbne skærmpanelet.

Tryk på tænd/sluk knappen.

Notebook PC e-manual 1

Fingerbevægelser på beøringsskærme (på udvalgte modeller) og på touchpad

Du kan bruge fingerbevægelser til at starte programmer og få adgang til indstillingerne på Notebook PC'en. Du kan på følgende billeder se, hvordan du bruger fingrene på din berøringsskærm (på udvalgte modeller) og på touchpad.

Brug af berøringsskærmen (på udvalgte modeller)

Før fingeren fra venstre kant Før fingeren fra højre kant

Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps.

Zoom ud

Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen.

Zoom ind

Saml dine to fingre på berøringspanelet.

Spred dine to fingre på berøringspanelet.

Notebook PC e-manual

Før fingeren fra øverste kant Før fingeren

Før fingeren på Startskærmen fra skærmens øverste kant for at se linjen Alle Apps .

Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu.

Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre.

Tryk og hold Tryk/dobbelttryk

For at flytte en app skal du holde app-flisen og trække den til det ønskede sted.

For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den.

Tryk på en app for at starte den.

I skrivebordstilstand dobbelttrykker du på et program for at starte det.

Notebook PC e-manual

Sådan bruges touchpad’en

Sådan flyttes markøren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på touchpad'en for at aktivere dens markør, og derefter føre fingeren på touchpad'en for at flytte markøren på skærmen.

Kør horisontalt

Kør vertikalt

Kør diagonalt

Notebook PC e-manual

Bevægelser med en finger

Tryk/dobbelttryk

• I Metor-startskærmen, skal du trykke på en app for at åbne den.

På skrivebordet, skal du dobbeltklikke på et punkt for, at åbne det.

Venstreklik Højreklik

• Klik på en app på

Startskærmen for at starte den.

• Dobbeltklik på et program i Skrivebordstilstand for at starte det.

• Klik på en app på

Startskærmen for at vælge den og starte indstillingslinjen. Du kan også trykke på denne knap for at starte linjen All Apps

(Alle apps).

• Brug denne knap i skrivebordstilstand for at

åbne højreklikmenuen.

BEMÆRK: Områderne indenfor den stiplede linje angiver placeringen af venstre og højre museknap på touchpad'en.

Notebook PC e-manual 5

Træk-og-slip

Dobbelttryk på et punkt, og før herefter den samme finger uden at tage den af touchpad'en. For at slippe punktet på dets nye sted, skal du tage din finger af touchpad'en.

Svirp på øvre kant

På Windows-startskærmen, skal du svirpe fra den øverste kant, for at åbne All apps (Alle apps) linjen.

I en åben app, skal du svirpe fra den øverste kant, for at se dens menu.

Svirp på venstre kant Svirp på højre kant

6

Svirp fra venstre kant, for at skifte mellem dine åbne apps.

Svirp fra højre kant, for at åbne

Charm bar .

Notebook PC e-manual

Bevægelser med to fingre

Tryk Drej

Tryk med to fingre på touchpad'en for at simulere højreklik-funktionen.

For at dreje et billede, skal du placerer to fingre på touchpad'en, og drej en finger med eller mod uret, mens den anden finger holdes stille.

Rulning med to fingre (op/ned) Rulning med to fingre

(venstre/højre)

Før to fingre, for at rulle op og ned. Før to fingre, for at gå til venstre og højre.

Zoom ud Zoom ind

Før to fingre sammen på touchpad'en.

Notebook PC e-manual

Spred to fingre på touchpad'en.

7

8

Træk-og-slip

Vælg et punkt, og hold venstre knap nede. Brug din anden finger, før den nedad touchpad'en for, at trække-og-slippe punktet til en andet sted.

Tre-fingerbevægelser

Før op Før ned

Før tre fingre opad for at vise alle kørende programmer.

Før tre fingre nedad for at vise

Skrivebordstilstand.

Notebook PC e-manual

Brug af tastatur

Funktionstaster

Funktionstasterne på Notebook PC'ens tastatur kan udføre følgende kommandoer::

Sætter din notebook pc til at sleep mode (slumre)

Slår airplane mode (flyfunktionen) til og fra

Bemærk: når denne funktion er aktiveret, deaktiverer airplane mode (flyfunktionen) alle trådløse forbindelser.

(kun på udvalgte modeller) Skruer ned for lysstyrken på tastaturet på notebook pc-modeller med baggrundslys på tastaturet

(kun på udvalgte modeller) Skruer op for lysstyrken på tastaturet på notebook pc-modeller med baggrundslys på tastaturet

Skruer ned for lysstyrken på skærmen

Skruer op for lysstyrken på skærmen

Slukker for skærmpanelet

Aktiverer den anden skærm

Bemærk: sørg for, at den anden skærm er forbundet til din notebook pc.

Aktiverer og deaktiverer touchpad'en.

Notebook PC e-manual 9

0

Slår højttaleren til og fra.

Skruer ned for lyden.

Skruer op for lyden.

(kun på udvalgte modeller) Slår lyssensoren til eller fra

Funktionstaster til ASUS Apps

Notebook PC'en er også udstyret med et særligt sæt funktionstaster, som kun bruges til at starte ASUS apps.

Skifter mellem indstillingerne i ASUS Splendid

Video Enhancement Technology app'en for, at skifte mellem disse farveindstillinger på skærmen, skal du: Gamma Correction (gamma-korrektion),

Vivid Mode (livlig), Theater Mode (teater), Soft

Mode (blød), My Profile (min profil) og Normal.

Starter ASUS Life Frame app'en

Starter ASUS Power4Gear Hybrid app'en

Windows® 8 taster

Der er to særlige Windows®-taster på Notebook PC’ens tastatur, som bruges som vist nedenfor:

Tryk på denne knap for, at gå tilbage til Windowsstartskærmen. Hvis du allerede er på Windowsstartskærmen, skal du trykke på denne knap for, at gå tilbage til den senest åbnet app.

Tryk på denne tast for at simulere højreklik.

Notebook PC e-manual

Kapitel 3:

Sådan arbejder du med

Windows® 8

Notebook PC e-manual 1

Start for første gang

Når du starter computeren for første gang, vises en række skærmbilleder for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i Windows® 8 operativsystemet.

Sådan startes Notebook PC'en den første gang:

1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din notebook pc. Vent i nogle minutter til opsætningsskærmen vises.

2. Fra opsætningsskærmen vælges det sprog, du vil bruge på

Notebook PC'en.

3. Læs licensbetingelserne grundigt. Afkryds I accept the terms for using Windows (Jeg accepterer betingelserne for at bruge Windows) og klik på Accept (Accepter).

4. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundindstillinger:

• Hold PC'en sikker

• Tilpasning

• Trådløs

• Indstillinger

• Log på din PC

5. Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger, vises Windows®8 tutorial. Se den for at få mere at vide om funktionerne i Windows®8.

Windows

®

8 låseskærm

Windows®8 låseskærmen kan fremkomme, når Notebook PC'en starter Windows®8 operativsystemet. Fortsæt ved at trykke på låseskærmen eller en tast på Notebook PC'ens tastatur.

Notebook PC e-manual

Windows

®

UI

Windows® 8 har en flisebaseret brugergrænse (UI), som giver dig mulighed for nemt at organisere og åbne Windows® apps i startskærmen. Den kommer også med følgende funktion, som du kan bruge mens du arbejder på din notebook pc.

Startskærm

Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto.

Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted.

Brugerkonto

Zoom ind/ud-knap

Windows®-apps

Dette er apps, som er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem.

BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft konto, før de kan startes.

Notebook PC e-manual

Hotspots

Hotspots på skærmen giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din notebook pc. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med touchpad.

Hotspots på en åben app

Hotspots på startskærmen

Notebook PC e-manual

Hotspot

øverst venstre hjørne nederst venstre hjørne

Handling

Hold musemarkøren over øverste venstre hjørne og klik på den seneste apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en.

Hvis du startede mere end en app, kan du rulle ned for at vise alle åbne apps.

Fra en kørende apps skærm:

Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne og tryk på Startskærmens miniature for at vende tilbage til Startskærmen.

øverste kant

øverste og nederste højre hjørne

BEMÆRK: Du kan også trykke på Windowstasten på tastaturet for at gå tilbage til

Startskærmen.

Fra Startskærmen:

Hold musemarkøren over nederste venstre hjørne og klik på den kørende apps miniature for at vende tilbage til app'en.

Hold musemarkøren over øverste kant, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Træk-og-slip app'en til den nye placering.

BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app, eller når vil bruge

Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktionen under Sådan arbejder du med Windows® apps .

Hold musemarkøren over øverste eller nederste højre hjørne for at starte Charm bar

(Symbollinjen).

Notebook PC e-manual 5

6

Sådan arbejder du med Windows-apps

Brug berøringsskærm, touchpad eller tastaturet på din notebook pc, til at starte, tilpasse og lukke dine apps.

Sådan starter du apps

(på udvalgte modeller) Tryk på en app for at starte den.

Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen eller tryk én gang, for at starte den.

Tryk to gange på kikke igennem applikationerne. Tryk på starte en app .

og brug så piltasterne til at

for at

Tilpasse apps

Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på følgende måde:

Flytte apps

(på udvalgte modeller) Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position.

Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det

ønskede sted.

Notebook PC e-manual

Ændre størrelse på apps

(på udvalgte modeller)

1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.

2. Tryk på for at reducere eller tryk på for at forstørre app-flisen.

Højreklik på app'en for at åbne indstillingslinjen for den og tryk så på eller .

Frigive apps

(på udvalgte modeller)

1. Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte indstillingslinjen.

2. Tryk på for at frigive en app.

Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillingslinje, og tryk herefter på .

Notebook PC e-manual 7

Sådan lukker du apps

(på udvalgte modeller) Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den.

1. Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app, og vent herefter til at markøren ændes til et hånd-ikon.

2. Træk-og-slip app'en til den nederste kant på skærmen, for at lukke den.

I det åbne app-vindue, skal du trykke på .

8 Notebook PC e-manual

Få adgang til Apps-skærmen

Bortset fra de apps, der allerede er fastgjort til Startskærmen, kan du også åbne andre programmer via Apps-skærmen.

Vandret rullepanel

Åbne Apps-skærmen

Åbn startskærmen på app'en med berøringsskærmen, touchpad'en eller tastaturet på din notebook pc.

(på udvalgte modeller)

1. Før fingeren fra øverste eller nederste skærmkant for at starte All Apps (Alle apps) -linjen.

2. Tryk på for at vise alle installerede apps på din notebook pc.

Før fingeren fra øverste kant for at starte linjen All Apps

(Alle apps).

Tryk fra Startskærmen på for at vælge ikonet

All Apps (Alle apps) , og tryk så på .

Notebook PC e-manual 9

Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen

Du kan fastgøre flere apps til startskærmen ved hjælp af berøringsskærmen eller touchpad'en.

(på udvalgte modeller)

1. Før fingeren på Apps-skærmen ned ad app'en for at vælge og starte indstillingslinjen.

2. Tryk på

Startskærmen.

for at fastgøre den valgte app til

1. Hold musemarkøren over app'en, som du ønsker at føje til startskærmen.

2. Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillinger.

3. Tryk på -ikonet.

0 Notebook PC e-manual

Charm bar

Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din notebook pc.

Symbollinjen

Sådan starter du symbollinjen

BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang.

Brug berøringsskærmen, touchpad eller tastaturet på din notebook pc, til at starte symbollinjen.

(på udvalgte modeller) Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Charm bar (Symbollinjen) .

Flyt musemarkøren til det øverste venstre eller højre hjørne på skærmen.

Tryk på

Notebook PC e-manual 1

Inde i Charm bar

Search (Søg)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at søge efter filer, applikationer og programmer på din notebook pc

Share (Del)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og e-mail.

Start (i gang)

Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen.

Devices (Enheder)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din notebook pc, så som en ekstern skærm eller en printer.

Settings (Indstillinger)

Dette værktøj giver dig mulighed for, at åbne dine pcindstillinger på din notebook pc.

Notebook PC e-manual

Snap-funktionen

Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps.

VIGTIGT!

Sørg for at Notebook PC’ens skærmopløsning er på mindst

1.366 x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen.

Snap-linje

Sådan bruges Snap

Brug berøringsskærmen, touchpad eller tastaturet på din notebook pc til at aktivere og bruge Snap.

(på udvalgte modeller)

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

2. Tryk og hold på app'ens øverste del og træk den til venstre eller højre side af skærmen, indtil Snap-linjen vises.

3. Start en anden app.

Notebook PC e-manual

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm.

3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet.

4. Start en anden app.

1. Start den app, du vil bruge Snap på.

2. Tryk på .

3. Start en anden app.

4. Skift imellem apps ved at trykke på .

Notebook PC e-manual

\

Andre tastaturgenveje

Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte applikationer og navigere i Windows®8.

Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app

Starter skrivebordet

Starter Computer -vinduet i skrivebordstilstand

Åbner ruden File search (Filsøgning)

Åbner ruden Share (Del)

Åbner ruden Settings (Indstillinger)

Åbner ruden Devices (Enheder)

Aktiverer låseskærmen

Minimerer Internet Explorer -vinduet

Notebook PC e-manual 5

6

Åbner ruden til den anden skærm

Åbner ruden Apps search (Apps-søgning)

Åbner vinduet Run (Kør)

Åbner Ease of Access Center (Øget tilgængelighed)

Åbner ruden Settings search (Søg indstillinger)

Åbner en menuboks med Windows-værktøjer

Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen

Zoom ud af skærmen

Åbner Narrator Settings (Indstillinger for

Oplæser)

Aktiverer skærmprint-funktionen

Notebook PC e-manual

Tilslutning til trådløse netværk

Wi-Fi-tilslutning

Send e-mails, gå på nettet og del dine applikationer via sociale netværker med Wi-Fi-forbindelsen på din notebook pc.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Wi-Fi-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Sådan aktiverer du Wi-Fi

Du kan aktiverer Wi-Fi på din notebook pc ved, at gøre følgende:

1. Åbn Charm bar .

2. Tryk på og på .

3. Vælg et adgangspunkt på listen over tilgængelige Wi-

Fi-forbindelser.

Notebook PC e-manual 7

4. Tryk på Connect (Forbind) for at starte netværksforbindelsen .

BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om, at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktiverer Wi-Fi-forbindelsen.

5. Hvis du vil aktivere deling imellem Notebook PC'en og andre trådløse systemer, skal du trykke på Yes , turn on sharing and connect to devices (Ja, slå deling til og forbind til andre enheder).

Tryk på No, don't turn on sharing or connect to devices(Nej, slå ikke deling til og forbind ikke til andre enheder) , hvis du ikke vil aktivere deling.

8 Notebook PC e-manual

Bluetooth

Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra andre Bluetooth-enheder.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Parring med andre Bluetooth-enheder

Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at kunne overføre data. Dette gør du på berøringsskærmen, eller på touchpad på følgende måde:

1. Åbn Charm bar.

2. Tryk på og så på Change PC Settings (Skift

PC-indstillinger).

3. Under PC Settings (PC-indstillinger) vælger du

Devices (Enheder) , trykker på Add a Device (Tilføj en enhed) for at søge efter Bluetooth-enheder.

Notebook PC e-manual 9

4. Vælg en enhed fra listen. Sammenlign adgangskoden på

Notebook PC'en med adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed. Hvis de er ens, trykker du på Yes (Ja) for at parre

Notebook PC'en med enheden.

BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis bedt om at indtaste adgangskoden fra Notebook PC'en.

50 Notebook PC e-manual

Flyfunktion

Airplane mode (Flytilstand) deaktiverer trådløs kommunikation, hvorved du kan bruge Notebook PC'en, når du flyver.

Slå Flytilstand til

1. Åbn Charm bar.

eller

og på .

3. Flyt skyderen til højre for at slå Flytilstand til.

Tryk på .

Slå Flytilstand fra

1. Åbn Charm bar.

og på eller

.

Tryk på .

BEMÆRK: Kontakt dit rejseselskab for at høre mere om relaterede tjenester på flyet, som du kan bruge, samt mulige begrænsninger, der skal overholdes, når du bruger din Notebook PC på flyet.

Notebook PC e-manual 51

5

Sådan slukker du for Notebook PC'en

Du kan slukke for Notebook PC'en på en af følgende måder:

• Tryk på på Charm bar (symbollinjen) , og eller

• tryk herefter på > Shut down (Luk ned) for at lukke ned på normal vis.

Fra log-in-skærmen trykker du på > Shut

• Du kan også slukke for din notebook pc via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet. Vælg Shut Down (Luk ned) på rullelisten, og klik herefter på OK.

• Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil den slukker.

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre

For at sætte Notebook PC'en til at slumre, skal du trykke på tænd/ sluk-knappen én gang.

Du kan også sætte din notebook pc til, at dvale via skrivebordet. For at gøre dette, skal du starte skrivebordet og tryk herefter på alt + f4 for, at åbne nedlukningsvinduet.

Vælg Sleep (Dvale) på rullelisten, og klik herefter på OK.

Notebook PC e-manual

Kapitel 4:

ASUS Apps

Notebook PC e-manual 5

Medfølgende apps fra ASUS

Life Frame

Forbedre dine webcam-funktion, ved brug af Life Frame app'en.

Med denne app kan du oprette snapshots, redigerer billeder, optage videoer, optage lydfiler, bruge dit webcam som et overvågningskamera samt spille spil.

Sådan starter du Life Frame

tryk herefter på .

Værktøjslinjen archive

(Arkiv) viser en funktions gemte filer i miniaturevisning.

5

Handlingsknap

Funktioner

Optag

Indstillinger for webkamera

Knap til ansigtssporing

Zoom ind/ud

Notebook PC e-manual

Funktioner i Life Frame

Kamera

Brug denne funktion til, at tage billeder med dit webcam.

Videokamera

Brug denne funktion til, at optage video med dit webcam.

Skærm

Denne funktion giver dig mulighed for, at bruge dit webcam som et overvågningskamera, da det automatisk identificerer bevægelser og tager herefter et billede af det.

Stemmeoptager

Brug denne funktion til, at optage lydfiler på din notebook pc.

Spil

Denne funktion giver dig mulighed for, at spille spil med dit webcam.

Notebook PC e-manual 55

Power4Gear Hybrid

Optimer ydelsen på din notebook pc, ved brug af strømbesparingsfunktionerne i Power4Gear.

BEMÆRK: Når du trækker stikket fra din notebook pc ud af stikkontakten, skifter Power4Gear Hybrid automatisk til batteribesparelsesfunktionen.

Sådan starter du Power4Gear Hybrid

Tryk på .

Vælg blandt disse enegiplaner.

56

Indstillinger Giver dig mulighed for, at aktivere/ deaktivere skrivebordsikonerne og præsentationsfunktionen.

Ydelsestilstand

Brug denne funktion, når du laver aktiviteter, der kræver en høj ydelse, såsom når du spiller, eller laver forretningspræsentationer med din notebook pc.

Batteribesparing

Denne funktion forlænger levetiden på batteriet i din notebook pc, både når den er sluttet til stikkontakten og kører på batteri.

Notebook PC e-manual

Instant On(Øjeblikkelig opstart)

Spar på batteriet, mens din notebook pc er i dyb slumring (Deep S3), ved brug af øjeblikke opstart-funktionen.

BEMÆRK: Deep S3 er en teknologi der hjælper dig med at sparre på batteriet, mens din ASUS notebook pc er i dvalefunktion.

ADVARSEL!

Standbytiden varierer i henhold til hvor meget batteri der er tilbage på din notebook pc, computermodellen, konfigurationen og betjeningsforholdene.

Ydelsesfunktion

Ydelsesfunktionen er som standard aktiveret på din notebook pc. Den gør det muligt at gendanne pc'en til dens sidst virkende tilstand på to sekunder, selv efter den er gået i dvale.

Batteribesparelsesfunktion

Denne funktioner giver mulighed for længere standbytid, hvilket giver batteriet mulighed for, at holde i op til 30 dage eller mere.

Når denne funktion er aktiveret, vender din notebook pc tilbage til den sidst virkende tilstand på helt ned til 7 sekunder, efter computeren har været i dyb slumring i fire timer eller længere.

eller

Klik på denne, for at aktivere batterisparefunktionen.

Notebook PC e-manual 57

58

USB Charger+

Med USB Charger+ har du mulighed for at oplade mobile enheder via USB porten på din ASUS pc.

Denne funktion kan også bruges, selv når din notebook pc slumre, er i dvale eller lukket helt ned (kun tilgængelig på udvalgte modeller).

BEMÆRK: USB Charger+ er tilgængelige på din USB 3.0 opladeport, som har dette ikon .

ADVARSEL!

USB Charger+ er tilgængelig i din USB 3.0 opladeport.

Sådan bruger du USB Charger+ indstillingerne

USB Charger+ indstillingerne giver dig mulighed for at indstille begrænsningen på din USB Charger+, når batterietniveauet i din ASUS pc er lavt. Dette giver dig også mulighed for, at oplade enheder mens din notebook pc slumre, er i dvale eller lukket helt ned.

1. Højreklik på USB

Charger+ ikonet

på skrivebordet, og klik herefter på

Settings(Indstillinger) .

2. Afkryds Enable USB

Charger+ in battery mode (Aktiver

USB Charger+ i batterifunktionen) .

Notebook PC e-manual

3. Vælg en eller begge af disse oplademuligheder: Enable quick charge when the system is running (Aktiver hurtig opladning, mens systemet kører) eller

Enable quick charge when the system is in sleep/ hibernate/shutdown mode

(Aktiver hurtig opladning, mens systemet slumre, er i dvale eller lukket helt ned).

BEMÆRK: På visse modeller vælger USB Charger+ automatisk begge indstillinger. Du kan altid fravælge en af disse to indstillinger hvis nødvendigt.

4. Flyt procentknappen enten til højre eller venstre for at indstille begrænsningen på opladende enheder.

5. Klik på OK for at gemme indstillingerne. Eller klik på Annuller .

Notebook PC e-manual 59

60 Notebook PC e-manual

Kapitel 5:

Selvtest ved start (POST)

Notebook PC e-manual 61

6

Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) er en serie softwarestyrede diagnostiske tests, der kører, når du tænder eller genstarter Notebook PC'en. Den software, der styrer POST, er installeret som en permanent del af

Notebook PC’ens arkitektur.

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding

Under POST kan du få adgang til BIOS-indstillingerne eller køre funktioner til fejlfinding ved at bruge funktionstasterne på Notebook

PC'en. Der henvises til følgende oplysninger for flere detaljer.

BIOS

Basic Input and Output System (System for grundlæggende input/ output) (BIOS) lagrer indstillinger for systemhardware, der skal bruges under start af Notebook PC-systemet.

Standard BIOS-indstillingerne kan bruges til de fleste brugssituationer for Notebook PC'en. Du skal ikke ændre standard

BIOS-indstillingerne, bortset fra i følgende situationer:

• Der vises en fejlmeddelelse på skærmen under opstart af systemet, som beder dig køre BIOS Setup (BIOS-konfiguration).

• Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere BIOS-indstillinger eller -opdateringer.

ADVARSEL: Hvis du anvender forkerte BIOS-indstillinger, kan systemet blive ustabilt eller fejle ved genstart. Det anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra en uddannet servicetekniker.

Få adgang til BIOS

Genstart Notebook PC'en og tryk på under POST .

Notebook PC e-manual

BIOS-indstillinger

BEMÆRK: BIOS-skærmen er kun til reference. De faktiske skærme kan være forskellige fra model til model og fra territorie til territorie.

Boot (Genstart)

Med denne menu kan du foretage indstillinger vedrørende bootprioritering. Der henvises til følgende procedurer ved indstilling af boot-prioritet.

1. På skærmen Boot (Opstart) vælg Boot Option #1.

(Opstartmulighed #1) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Enabled]

Launch CSM [Disabled]

Sets the system boot order

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Add New Boot Option

Delete Boot Option

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

2. Tryk på og vælg en enhed som Boot Option #1

(Opstartmulighed #1) .

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security Save & Exit

Boot Configuration

Fast Boot [Disabled]

Launch CSM [Disabled]

Sets the system boot order

Driver Option Priorities

Boot Option Priorities

Boot Option #1

Boot Option #1 [Windows Boot Manager]

Windows Boot Manager

Add New Boot Option

Delete Boot Option

Disabled

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Notebook PC e-manual 6

6

Sikkerhed

Med denne menu kan du konfigurere administrator- og brugeradgangskode til Notebook PC'en. Du kan også styre adgang til Notebook PC’ens harddisk, input/output-interface (I/O) og USBinterface.

BEMÆRK:

• Hvis du konfigurerer en User Password (Brugeradgangskode) , bliver du bedt om at indtaste denne, før du kan få adgang til

Notebook PC'ens operativsystem.

• Hvis du konfigurerer en Administrator Password

(Administratoradgangskode) , bliver du bedt om denne, før du kan få adgang til BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security Save & Exit

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering

Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter

Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Set Administrator

Password. The password length must be in the following range:

Minimum length 3

Maximum length 20

NOT INSTALLED

NOT INSTALLED

Administrator Password Status

User Password Status

Administrator Password

User Password

HDD Password Status :

Set Master Password

Set User Password

NOT INSTALLED

I/O Interface Security

System Mode state

Secure Boot state

User

Disabled

Secure Boot Control [Disabled]

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Til indstilling af adgangskoden:

1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword) .

2. Indtast en adgangskode og tryk på .

3. Indtast adgangskoden igen og tryk på .

Notebook PC e-manual

Fjernelse af adgangskode:

1. På skærmen Security (Sikkerhed) vælg Setup Administrator

Password (Installer administrator-password) eller User

Password (Brugerpassword) .

2. Indtast det nuværende password og tryk på .

3. Lad feltet Create New Password (Opret nyt password) være tomt og tryk på .

4. Vælg Yes (Ja) i bekræftelsesfeltet og tryk på .

I/O Interface Sikkerhed

I menuen Security (Sikkerhed) har du adgang til I/O Interface

Sikkerhed så du kan låse eller låse op for visse funktioner i brugergrænsefladen på Notebook PC'en.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

If Locked, LAN controller will be disabled.

LAN Network Interface

Wireless Network Interface

HD AUDIO Interface

SATA 2nd HDD Interface

USB Interface Security

Lock

UnLock

[UnLock]

[UnLock]

[UnLock]

[UnLock]

LAN Network Interface

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Sådan låses I/O interfacet:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed) .

2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på

.

3. Vælg Lock (Lås).

Notebook PC e-manual 65

66

USB Interface sikkerhed

Via menuen I/O Interface Security (I/O Interface Sikkerhed) har du også adgang til USB Interface Security, så du kan låse eller låse op for porte og enheder.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface [UnLock]

If LOCKED, all USB devices will be disabled

External Ports

CMOS Camera

Card Reader

[UnLock]

[UnLock]

Lock

UnLock

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Sådan låses USB interfacet:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du vælge I/O

Interface Security (I/O Interface sikkerhed) > USB

Interface Security (USB Interface sikkerhed) .

2. Vælg det interface, som du ønsker at låse, og klik på Lock

Lås) .

BEMÆRK: Hvis du indstiller USB Interface (USB-grænseflade) til

Lock (Låst) , låses og skjules også External Ports (Eksterne porte) og andre enheder under USB Interface Security (USB-grænseflade sikkerhed).

Notebook PC e-manual

Konfigurer Masteradgangskode

I menuen Security (Sikkerhed) kan du bruge Set Master

Password (Konfigurer Masteradgangskode) til at konfigurere adgangskode til harddisken.

Password Description

If ONLY the Administrator’s password is set,then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user’s password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the

User will have Administrator rights.

NOT INSTALLED

NOT INSTALLED

Administrator Password Status

User Password Status

Administrator Password

User Password

HDD Password Status :

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security

NOT INSTALLED

Set HDD Master

Password.

***Advisable to Power

Cycle System after

Setting Hard Disk

Passwords***

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Sådan indstilles HDD adgangskoden:

1. På Security (Sikkerhed) skærmen, skal du klikke på Set

Master Password (Indstil Master Adgangskode) .

2. Indtaste en adgangskode og tryk på .

3. Indtast koden igen for at bekræfte den, og tryk på .

4. Klik på Set User Password (Indstil Bruger Adgangskode) , og gentag forrige trin, for at opsætte brugeradgangskoden.

Notebook PC e-manual 67

68

Save & Exit (Gem & Forlad)

Gem dine konfigurationsindstillinger ved at vælge Save Changes and Exit (Gem ændringer og Forlad) , før du forlader BIOS.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Main Advance Boot Security Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Exit system setup after saving the changes.

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

Windows Boot Manager

Launch EFI Shell from filesystem device

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

Opdatering af BIOS.

1. Kontroller Notebook PC’ens nøjagtige modelnummer og hent den seneste BIOS-fil til denne model fra ASUS webstedet.

2. Gem en kopi af den hentede BIOS-fil til et flashdrev.

3. Forbind flashdrevet til Notebook PC'en.

4. Genstart Notebook PC'en og tryk på under POST.

5. Under BIOS-opsætningsprogrammet, skal du klikke på

Advanced (avanceret) > Start Easy Flash, og tryk herefter på

.

Notebook PC e-manual

Main

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

POST Logo Type

Start Easy Flash

Play POST Sound

Speaker Volume

Internal Pointing Device

[Static]

[No]

[4]

[Enabled]

Press Enter to run the utility to select and update BIOS.

Wake On Lid Open

Power Off Energy Saving

Legacy USB Support

[Enabled]

[Enabled]

[Enabled]

USB 3.0 Support [Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode [Disabled]

Trusted Computing

SATA Configuration

Network Stack

→← : Select Screen

↑↓ : Select Item

Enter: Select

+/— : Change Opt.

F1 : General Help

F9 : Optimized Defaults

F10 : Save & Exit

ESC : Exit

Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

6. Find den hentede BIOS-fil på flashdrevet og tryk på .

ASUSTek Easy Flash Utility

FLASH TYPE: Winbond 25X/Q Series

Current BIOS

Platform: U38N

Version: 102.T95

Build Date: Sep 5 2012

Build Time: 09:16:51

New BIOS

Platform: Unknown

Version: Unknown

Build Date: Unknown

Build Time: Unknown

FSO

FS1

FS2

FS3

0 EFI <DIR>

[ ←→]: Switch [ ↑↓]: Choose [q]: Exit

7. Når din BIOS er blevet opdateret, skal du klikke på Exit (afslut)

> Restore Defaults (gendan standarder) for at gendanne systemet til dets standardindstillinger.

Notebook PC e-manual 69

70

Fejlfinding

Ved at trykke på under POST får du adgang til Windows® 8 fejlfindingsmulighederne, som indeholder følgende:

• Opdater din PC

• Nulstil din PC

• Avancerede indstillinger

Refresh your PC (Opdater din PC)

Brug Refresh your PC (Opdater din PC) , hvis du vil opdatere systemet uden at miste dine filer eller programmer.

Sådan får du adgang hertil under POST: eller

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Refresh your PC (Opdater din PC).

4. Læs på skærmen Refresh your PC (Opdater din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på Next (Næste).

5. Tryk på den konto, du vil opdatere.

6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på

Continue (Fortsæt).

7. Tryk på Refresh (Opdater).

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til en strømkilde, før du opdaterer systemet.

Notebook PC e-manual

Reset your PC (Nulstil din PC)

VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine data, før du bruger denne mulighed.

Brug Reset your PC (Nulstil din PC) for at gendanne Notebook

PC'en til standardindstillingerne.

Sådan får du adgang hertil under POST: eller

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Reset your PC. (Nulstil din PC).

4. Læs på skærmen Reset your PC (Nulstil din PC) punkterne for at få mere at vide om funktionen, og tryk så på Next (Næste).

5. Tryk på den ønskede nulstillingsmulighed: Just remove my files (Fjern kun mine filer) eller Fully clean the drive (Ryd drevet helt).

6. Tryk på Reset (Nulstil).

VIGTIGT! Sørg for at Notebook PC'en er sluttet til en strømkilde, før du opdaterer systemet.

Notebook PC e-manual 71

7

Advanced options (Avancerede indstillinger)

Brug Advanced options (Avancerede indstillinger) til at udføre yderligere fejlfindingshandlinger på Notebook PC'en.

Sådan får du adgang hertil under POST: eller

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Advanced options (Avancerede indstillinger).

4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) den fejlfindingsmulighed, du vil udføre.

5. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen.

Sådan bruges System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning)

Under Advanced options (Avancerede indstillinger) kan du bruge

System Image Recovery (Genoprettelse af systemafbildning) til at genoprette systemet ved hjælp af en særlig afbildningsfil.

Sådan får du adgang hertil under POST: eller

1. Genstart Notebook PC'en og tryk på under

POST.

2. Vent på at Windows® indlæser skærmen Choose an option (Vælg en mulighed) og tryk så på

Troubleshoot (Fejlfinding).

3. Tryk på Advanced options (Avancerede indstillinger).

Notebook PC e-manual

4. Vælg på skærmen Advanced options (Avancerede indstillinger) System Image Recovery

(Genoprettelse af systemafbildning).

5. Vælg en konto, som du vil genoprette med en systemafbildningsfil.

6. Indtast adgangskoden for kontoen og tryk på

Continue (Fortsæt).

7. Vælg Use the latest available system image

(recommended) (Anvend den senest tilgængelige systemafbildning (anbefales)) og tryk på then tap Next (Næste). Du kan også vælge Select a system image (Vælg en systemafbildning), hvis systemafbildningen ligger på en ekstern enhed eller dvd.

8. Følg de efterfølgende trin for at udføre processen for genoprettelse af systemafbildning.

BEMÆRK: Det anbefales kraftigt at sikkerhedskopiere systemet jævnligt for at undgå datatab, hvis Notebook

PC'en ikke fungerer.

Notebook PC e-manual 7

7 Notebook PC e-manual

Tillæg

Notebook PC e-manual 75

76

DVD-ROM drev information

(på udvalgte modeller)

Dvd-drevet giver dig mulighed for at se og oprette dine egne cd'er og dvd'er. Det er muligt at købe forskellige afspilningsprogrammer til dvd-afspilning.

Regional afspilningsinformation

Afspilning af DVD titler involverer afkodning af MPEG2 video, digital AC3 audio og afkryptering af CSS beskyttet indhold. CSS (der somme tider omtales som kopibeskyttelse), er et navn, der er givet til den indholdsbeskyttelse, der bliver brugt af filmindustrien, for at tilfredsstille behovet for at beskytte mod ulovlig kopiering.

Selv om design reglerne som CSS pålægger CSS licenser er mange, er der en regel, der er mest relevant, nemlig afspilningsrestriktioner på regionalt indhold. For at kunne lave differentierede filmudgivelser er DVD video titler udgivet for en specifik geografisk region, som defineret i “Region Definitioner” herunder. Ophavsretslovene kræver at alle DVD film er begrænset til en bestemt region (sædvanligvis kodet til den region i hvilken den bliver solgt). Mens DVD film kan blive udgivet for flere regioner, kræver CSS design regler, at ethvert system, der kan afspille CSS krypteret indhold, kun må være i stand til at afspille en region.

VIGTIGT! Regionsindstillingen kan ændres op til fem gange ved brug af softwaren, derefter kan den kun afspille DVD film for den sidst indstillede region. Ændring af regionskode efter dette, vil kræve nulstilling på fabrikken, som ikke er dækket af garantien.

Hvis nulstilling ønskes, vil fragt og nulstillingsomkostninger blive faktureret til brugeren.

Notebook PC e-manual

Definition af regioner

Region 1

Canada, USA, USA Territorier

Region 2

Tjekkiet, Egypten, Finland, Frankrig, Tyskland, Golfstaterne, Ungarn,

Island, Iran, Irak, Irland, Italien, Japan, Nederlandene, Norge, Polen,

Portugal, Saudi Arabien, Skotland, Sydafrika, Spanien, Sverige,

Schweiz, Syrien, Tyrkiet, Storbritannien, Grækenland, Tidligere

Jugoslaviske Republik, Slovakiet

Region 3

Burma, Indonesien, Syd Korea, Malaysia, Filippinerne, Singapore,

Taiwan, Thailand, Vietnam

Region 4

Australien, Caribien (undtaget USA Territorier), Central Amerika, New

Zealand, Stillehavsøerne, Syd Amerika

Region 5

CIS, Indien, Pakistan, Resten af Afrika, Rusland, Nord Korea

Region 6

Kina

Notebook PC e-manual 77

78

Blu-ray ROM-drevoplysninger

(på udvalgte modeller)

Blu-ray-drevet giver dig mulighed for at se HD-videoer og andre diskformater, såsom dvd'er og cd'er.

Regionsdefinitioner

Region A

Lande i Nord- Central- og Sydamerika, og deres områder, Taiwan,

Hong Kong, Macao, Japan, Korea (syd og nord), Sydøstasiatiske lande og deres områder.

Region B

Europæiske, afrikanske og sydvestasiatiske lande og deres områder,

Australien og New Zealand.

Region C

Central- og Sydasien, østeuropæiske lande og deres områder, Kina og Mongoliet.

BEMÆRK: Se venligst Blu-ray disc' hjemmeside på www.blu-raydisc.

com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html for yderligere oplysninger.

Notebook PC e-manual

Overholdelse indbygget modem

Den bærbare computer med indbygget modemmodel opfylder

JATE (Japan), FCC (USA, Canada, Korea, Taiwan) og CTR21. Det indbyggede modem er godkendt i henhold til rådsafgørelse 98/482/

EC for paneuropæisk enkeltterminal forbindelse til PSTN (offentlige telefonnet). På grund af forskelle mellem PSTN'er i forskellige land, giver godkendelsen imidlertid ikke i sig selv en ubetinget garanti for vellykket drift ved hvert PSTN terminalpunkt. Hvis du støder på problemer, skal du i første omgang kontakte din leverandør af udstyret.

Oversigt

Den 4. august 1998 offentliggjordes europarådets beslutning vedrørende CTR 21 i EC's officielle tidsskrift. CTR 21 gælder alt ikkestemme terminaludstyr med DTMF-opkald, som er beregnet til at blive tilsluttet til det analoge PSTN (offentlige telefonnet).

CTR 21 (Fælles Tekniske Forskrifter) vedrørende kravene til tilbehør til offentlige telefonnetværk for terminaludstyr (undtaget terminaludstyr, der understøtter terminaludstyr til taletelefoni i begrundede tilfælde), for hvilket netværksadressering, hvis det findes, foregår ved hjælp af totonet, multifrekvens signalering.

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet

Erklæring, som producenten skal udstede til det bemyndigede organ og til sælgeren: "Denne erklæring angiver netværkene, med hvilke udstyret er designet til at virke, samt alle rapporterede netværk, som udstyret har problemer med at fungere sammen med.

Notebook PC e-manual 79

80

Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet

Producentens erklæring til brugeren: "Denne erklæring angiver netværkene, udstyret er konstrueret til at fungere med, samt ethvert underrettet netværk, med hvilke udstyret har funktionsproblemer"

Producenten skal også vedlægge en erklæring, der gør det klart, hvor netværkskompatibilitet afhænger af fysiske indstillinger og software-indstillinger. Det skal også anbefale brugeren at kontakte forhandleren, hvis brugeren ønsker at bruge udstyret på et andet netværk."

Indtil nu har CETECOM's bemyndighede organ udstedt en række pan-europæiske godkendelser ved hjælp af CTR21. Resultaterne er

Europas første modemmer, som ikke kræver lovmæssig godkendelse i hvert enkelt, europæisk land.

Ikke-stemme udstyr

Telefonsvarere og telefoner med højtaler kan, såvel som modemmer, faxmaskiner, automatiske opkaldere og alarmsystemer, være omfattet. Udstyr, i hvilket ende-til-ende talekvaliteten er lovmæssigt styret (f.eks. håndsættelefoner og i nogle lande også trådløse telefoner), er undtaget.

Notebook PC e-manual

Nedenstående oversigt viser landene i øjeblikket under

CTR21 standard.

Land

Østrig 1

Belgien

Anvendt

Ja

Ja

Tjekkiet

Danmark 1

Finland

Frankrig

Nej

Ja

Ja

Ja

Tyskland Ja

Grækenland Ja

Ungarn

Island

Nej

Ja

Irland

Italien

Israel

Lichtenstein Ja

Luxembourg Ja

Holland 1

Norge

Ja

Ja

Ja

Afventer

Nej

Polen

Portugal

Spanien

Sverige

Svejts Ja

England, UK Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Afventer

Nej

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Ikke omfattet

Nej

Nej

Nej

Flere tester

Nej

Nej

Ikke omfattet

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ikke omfattet

Nej

Notebook PC e-manual 81

8

Disse oplysninger er kopieret fra CETECOM og gives uden garanti.

For opdateringer til oversigten, gå til http://www.cetecom.de/ technologies/ctr_21.html

1 Nationale krav gælder kun, hvis udstyret bruger impulstastning

(hvis producenten anfører i brugervejledningen, at udstyret kun er beregnet til at understøtte DTMF signalering, er yderligere testning unødvendig).

I Holland kræves yderligere testning for serieforbindelser og opkaldid indikering.

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

• Enheden må ikke udsende skadelig interferens, og

• Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications

Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation.

Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

Notebook PC e-manual

• Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.

• Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.

• Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.

• Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

ADVARSEL! Brugen af skærmet type netledning er påkrævet for at kunne opfylde FCC grænseværdier for udstråling og for at forhindre interferens til tætliggende radio og fjernsynsmodtagelse. Det er essentielt, at kun den medfølgende netledning bliver brugt. Brug kun skærmet kabel til at forbinde I/O enheder til dette udstyr. Du er advaret om, at ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den myndighed, der er ansvarlig for opfyldelse, kan

ødelægge din autorisation til at bruge udstyret.

(Gentrykt fra Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993.

Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and

Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

Notebook PC e-manual 8

8

FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution

Statement

ADVARSEL! En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr.

“Producenten erklærer, at dette apparat er begrænset til kanalerne

1 til 11 inden for 2.4GHz frekvensen i specificeret fast programmel kontrolleret i USA.”

Dette udstyr opfylder FCC grænser for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde FCC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Overensstemmelseserklæring

(R&TTE Direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

• Essentielle krav som i [Artikel 3]

• Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]

• Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN

60950]

• Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]

• Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN

301 489-17]

• Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]

• Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

Notebook PC e-manual

CE mærkning advarsel

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i

EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende ”Elektromagnetisk kompatibilitet” og 2006/95/EC , ”Lavspændingsdirektivet”.

CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth

Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra

Europaparlamentet og –kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

• Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og

• dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. kokanal satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette apparat, for at yde maksimal afskærmning, opereres indendørs og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets sendeantenne) installeret udendørs skal licenseres.

Notebook PC e-manual 85

86

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika 2,412-2,462 GHz

Japan 2,412-2,484 GHz

Europa ETSI 2,412-2,472 GHz

Ch01 gennem CH11

Ch01 gennem Ch14

Ch01 gennem Ch13

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd.

Den “worst case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:

• 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)

• 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til

2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

• Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW

• Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Notebook PC e-manual

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain

05 Hautes Alpes

11 Aude

02 Aisne

08 Ardennes

12 Aveyron

03 Allier

09 Ariège

16 Charente

24 Dordogne 25 Doubs 26 Drôme

32 Gers

41 Loir et Cher

55 Meuse

60 Oise

58 Nièvre

61 Orne

59 Nord

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées Orientales 67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Saône 71 Saône et Loire

75 Paris

88 Vosges

82 Tarn et Garonne

89 Yonne

84 Vaucluse

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

36 Indre

45 Loiret

37 Indre et Loire

50 Manche

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (http://www.arcep.fr).

BEMÆRK: Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

Notebook PC e-manual 87

88

UL sikkerhedsnoter

Kræves for UL 1459, der dækker telekommunikations (telefon) udstyr, der er beregnet til at blive elektrisk forbundet til et telekommunikationsnetværk, der har en driftsspænding til jord, der ikke overstiger 200V spids, 300V spids til spids og 105V rms, og installeret eller brugt i overensstemmelse med National Electrical

Code (NFPA 70).

Når du anvender din Bærbare PC modem, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, for at reducerer risikoen for brand, elektriske stød og personskader, inklusive det følgende:

• Brug ikke din Bærbare PC tæt ved vand, for eksempel, tæt på et badekar, vaskekumme, køkkenvask eller vaskebalje, i en våd kælder eller tæt på en svømmepøl.

• Brug ikke din Bærbare PC under en elektrisk storm. Der kan være en fjern risiko for elektriske stød fra lynnedslag.

• Brug ikke din Bærbare PC i nærheden af en gaslækage.

Kræves for UL 1642 der dækker primære (ikke opladelige) og sekundære (opladelige) litium batterier til brug som strømkilde i produkter. Disse batterier indeholder metallisk litium, eller en litium legering, eller en litium ion og mange består af en enkelt elektrokemisk celle, eller to, eller flere celler forbundet i serie, parallel, eller begge dele, der konverterer kemisk energi til elektrisk energi, med en irreversibel, eller reversibel kemisk reaktion.

• Smid ikke din Bærbare PC batteripakke på åben ild, eftersom de kan eksplodere. Kontroller med de lokale bestemmelser for mulige specielle affaldsinstruktioner for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion.

• Smid ikke strømforsyninger eller batterier fra andre enheder, for at reducere risikoen for personskader, på grund af brand eller eksplosion. Brug kun UL certificerede strømforsyninger, eller batterier der leveres af fabrikanten eller autoriserede forhandlere.

Notebook PC e-manual

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm 2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm 2 .

TV Tuner meddelelser

Meddelelse til CATV systeminstallatør - Kabeldistributionssystemet skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, “National

Electrical Code (NEC)”, især afsnit 820.93, “Jordforbindelse af koaksialkablets ydre, ledende skjold” . Installation skal inkludere tilslutning af koaksialkablet til jord ved husindgangen.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Sikkerhedsinformation for Nord-Europa

(for lithium-ion-batterier)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

Notebook PC e-manual 89

90

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu.

Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin.

Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

Notebook PC e-manual

Sikkerhedsinformation for optisk drev

Information om lasersikkerhed

Sikkerhedsadvarsel vedrørende cd-drevet

KLASSE 1 LASERPRODUKT

ADVARSEL! For at undgå, at du bliver udsat for laseren i det optiske drev, må du ikke forsøge at skille det ad, eller reparere det. Af hensyn til din egen sikkerhed, bedes du venligst kontakte en professionel tekniker for hjælp.

Advarsel om service

ADVARSEL! USYNLIG LASER STRÅLING NÅR DEN ÅBNES. STIR IKKE

DIREKTE IND I STRÅLEN ELLER GENNEM OPTISKE INSTRUMENTER.

CDRH Regulativer

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) i U.S.A. Food and Drug Administration implementerede reguleringer for laser produkter den 2. august, 1976. Disse reguleringer gælder for laser produkter fremstillet efter 1. august, 1976. Opfyldelse er påkrævet for produkter der markedsføres i USA.

ADVARSEL! Hvis der bruges kontrolforanstaltninger, eller justeringer, eller procedurer andre end dem, der er specificeret heri, eller i installationsvejledningen for laserproduktet, kan det resultere i skadelig strålingsfare.

Macrovision Corporation produktnote

Dette produkt indeholder teknologi, der er beskyttet af loven om ophavsret og fra visse U.S.A. patenter og andre intellektuelle rettigheder der ejes af Macrovision Corporation og andre rettighedshavere. Brug af denne ophavsretslige beskyttede teknologi, skal være autoriseret af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til brug i hjemmet og andet begrænset brug medmindre andet er autoriseret af Macrovision Corporation . Omvendt konstruktion eller adskillelse er forbudt.

Notebook PC e-manual 91

9

CTR 21 godkendelse

(til bærbar computer med indbygget modem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

Notebook PC e-manual

Spanish

Swedish

ENERGY STAR overholdende produkt

ENERGY STAR er et fælles program under U.S.

Environmental Protection Agency og U.S.

Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser.

Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret.Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer.

Besøg http://www.energy.gov/powermanagement for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet.

Besøg også http://www.energystar.gov for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program.

BEMÆRK: Energistjernen er IKKE understøttet på FreeDOS og Linuxbaserede produkter.

Notebook PC e-manual 9

9

Miljømærke - den europæiske union

Denne notebook-pc er blevet tildelt EU’s blomstermærke, hvilket betyder, at produktet har følgende egenskaber:

1. Nedsat energiforbrug under brug og i standby.

2. Begrænset brug af giftige tungmetaller.

3. Begrænset brug af substanser, der kan skade miljøet og sundheden.

4. Nedsat anvendelse af naturlige resurser ved at tilskynde til genbrug.

5. Designet til nemme opgraderinger og længere levetid idet man kan få kompatible reservedele så som batterier, strømforbrug, tastatur, hukommelse og, hvis tilgængelig, CD-drev eller DVDdrev.

6. Reduceret fast affald via tilbagetagningspolitik.

For yderligere oplysninger vedrørende EU’s blomstermærke, besøg venligst den europæiske unions hjmmeside for miljømærkat: http://www.ecolabel.eu.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.

Notebook PC e-manual

Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring

ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav.

Gå venligst til http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:

Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Svejtiske energilove

ASUS Genbrug / Returservice

ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage.

Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at give enheden en elektrisk isolering og bibeholde sikkerhed omkring elektricitet, er hele computer-kabinettet belagt med en isolering, undtagen siderne hvor IO-portene findes.

Notebook PC e-manual 95

96

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

Address, City:

Country:

Authorized representative in Europe:

Address, City:

Country: declare the following apparatus:

Product name :

ASUSTeK COMPUTER INC.

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.

TAIWAN

ASUS COMPUTER GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

GERMANY

Model name :

Notebook PC

U38D, U38N conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010

EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)

EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)

EN 301 511 V9.0.2(2003-03)

EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)

EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)

EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)

EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)

EN 50360:2001

EN 62479:2010

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A1:2010

EN 55024:2010

EN 61000-3-3:2008

EN 55020:2007+A11:2011

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)

EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)

EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)

EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)

EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)

EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)

EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)

EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)

EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)

EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)

EN 62209-2(2010-06)

EN 62311:2008

EN 60065:2002 / A2:2010

EN 60950-1 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

EN 60065:2002 / A12:2011

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 642/2009

2011/65/EU-RoHS Directive Ver. 121001

CE marking

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: Nov. 23, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : __________

Notebook PC e-manual

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents