Asus VP249N-P Monitor instrukcja

Add to My manuals
33 Pages

advertisement

Asus VP249N-P Monitor instrukcja | Manualzz

Seria VP249

Monitor LCD

Instrukcja użytkownika

Wydanie pierwsze

Kwiecień 2017 ii

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej części tego podręcznika, łącznie z opisanymi w nim produktami i oprogramowaniem, nie można powielać, rozpowszechniać, przetwarzać, przechowywać w systemach pobierania danych ani tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem dokumentacji przechowywanej przez nabywcę w ramach kopii zapasowej, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia firmy

ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Gwarancja na produkt, ani serwis gwarancyjny nie zostaną przedłużone, jeśli: (1) produkt został naprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony, chyba że będą to naprawy, modyfikacje lub zmiany z pisemną autoryzacją firmy ASUS; albo (2) zostanie zamazany lub usunięty numer seryjny produktu.

FIRMA ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA

JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZNIE ALE NIE

TYLKO Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI ALBO WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ

LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ASUS, JEJ

DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE, NIE BĘDĄ PONOSIĆ

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB

WYNIKOWE SZKODY (ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z UTRATY ZYSKÓW LUB

TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH LUB ICH

UTRATY, PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, ITP.), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS ZOSTAŁA

UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK

DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W TYM PODRĘCZNIKU LUB W PRODUKCIE.

DANE TECHNICZNE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DO

INFORMACJI I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA,

DLATEGO TEŻ NIE NALEŻY ICH ROZUMIEĆ, JAKO ZOBOWIĄZANIA FIRMY ASUS. FIRMA ASUS

NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI,

KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, ŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I

OPROGRAMOWANIEM.

Nazwy produktów i firm zamieszczone w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm lub nazwami chronionymi prawem autorskim i są używane wyłącznie do identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez zamiaru naruszenia ich praw.

Spis treści

Notices ......................................................................................................... iv

Informacje dotyczące bezpieczeństwa ..................................................... vi

Konserwacja i czyszczenie ...................................................................... viii

Usługa odbioru zużytego sprzętu ............................................................. ix

1.1 Witamy!

......................................................................................... 1-1

1.2 Zawartość opakowania ................................................................ 1-1

1.3 Montaż podstawy monitora ......................................................... 1-2

1.4 Podłączanie kabli ......................................................................... 1-3

1.4.1 Tył monitora LCD ............................................................ 1-3

1.5 Wprowadzenie do monitora ........................................................ 1-4

1.5.1 Używanie przycisków sterowania ................................... 1-4

1.5.2 Funkcja QuickFit ............................................................. 1-6

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy

(przy montażu ściennym VESA) ................................................. 2-1

2.2 Regulacja monitora ...................................................................... 2-2

3.1 Menu OSD (menu ekranowe) ...................................................... 3-1

3.1.1 Zmiana konfiguracji ......................................................... 3-1

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji menu OSD ............................. 3-2

3.2 Dane techniczne ......................................................................... 3-14

3.3 Rozwiązywanie problemów (często zadawane pytania) ......... 3-15

3.4 Lista obsługiwanych ustawień taktowania .............................. 3-16

iii

iv

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference, and

• This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer’s instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product implements power management functionality. In case of no signal input after 10 seconds, the product automatically goes to sleep/ standby mode.

As an Energy Star that this product meets the Energy Star energy efficiency.

® Partner, our company has determined

® guidelines for

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference

Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

AEEE Yönetmeliine Uygundur

Informacje TCO

Gratulujemy!

To jest produkt zgodny z TCO Certified - dla odnawialnego sprzętu IT

TCO Certified to certyfikat przyznawany przez międzynarodową organizację zajmującą się certyfikacją odnawialności produktów IT. Certyfikat TCO zapewnia, że produkcja, używanie i recykling produktów IT wpływa na odpowiedzialność środowiskową, społeczną i ekonomiczną. Każdy model produktu TCO Certified jest sprawdzany przez akredytowane, niezależne laboratorium testowe.

Ten produkt został poddany testom, które stwierdziły, że spełnia wszystkie kryteria TCO Certified, włącznie z:

• Odpowiedzialność społeczna firm : Produkcja odpowiedzialna społecznie - warunki pracy i prawo pracy w kraju produkcji.

• Efektywność energetyczna : Efektywność energetyczna produktu i zasilacza. Zgodność z Energy Star w możliwych zastosowaniach.

• System zarządzania środowiskiem : Producent musi posiadać certyfikat zgodności z ISO 14001 lub EMAS.

• Minimalizacja substancji niebezpiecznych : Ograniczenia kadmu, rtęci, ołowiu i sześciowartościowego chromu, włącznie z wymaganiami dla produktów nie zawierających rtęci, substancji fluorowcowanych i niebezpiecznych substancji łatwopalnych.

• Konstrukcja do recyklingu : Kodowanie plastyków dla ułatwienia recyklingu. Ograniczenie ilości różnych wykorzystywanych plastyków.

• Żywotność produktu, czas zbiórki produktu : Minimum jeden rok gwarancji na produkt. Minimum trzy lata dostępności części zapasowych. Czas zbiórki produktu.

• Pakowanie : Ograniczenia substancji niebezpiecznych w opakowaniu produktu. Opakowanie przygotowane do recyklingu.

• Ergonomia, konstrukcja nakierowana na użytkownika : Wizualna ergonomia w produktach z wyświetlaczem. Możliwości regulacji dla wygody użytkownika (wyświetlacze, słuchawki). Zabezpieczenie akustyczne przed uderzeniami dźwięku (słuchawki) i zakłóceniami wentylatorów (projektory, komputery). Ergonomicznie zaprojektowana klawiatura (notebooki).

v

vi

• Bezpieczeństwo elektryczne, wykonywanie testów minimalnej emisji elektromagnetycznej przez firmy zewnętrzne : Wszystkie modele certyfikowanych produktów zostały sprawdzone w niezależnym, akredytowanym laboratorium.

Szczegółowey zestaw kryteriów jest dostępny do pobrania pod adresem www.tcodevelopment.com, gdzie można także znaleźć bazę danych z możliwością wyszukiwania, wszystkich produktów IT TCO Certified.

TCO Development, organizacja działająca z TCO Certified, została międzynarodowym motywatorem na polu Odnawialne IT w ciągu ostatnich

20 lat. Kryteria w TCO Certified zostały opracowane we współpracy z naukowcami, ekspertami, użytkownikami i producentami. Organizacje na całym świecie polegają na TCO Certified jako na narzędziu pomocnym w osiąganiu własnych celów dotyczących odnawialności IT. Jesteśmy własnością TCO, organizacji non-profit reprezentującej pracowników biurowych. TCO Development ma siedzibę w Sztokholmie, Szwecja i biura regionalne w Ameryce Północnej i Azji.

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź www.tcodevelopment.com.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

• Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora, należy przeczytać uważnie całą dostarczoną w opakowaniu dokumentację.

• Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy nigdy wystawiać monitora na działanie deszczu ani wilgoci.

• Nie należy nigdy otwierać obudowy monitora. Wewnątrz monitora znajdują się elementy pod niebezpiecznym wysokim napięciem, które może spowodować poważne obrażenia ciała.

• Jeśli zasilacz zostanie uszkodzony, nie wolno naprawiać go samodzielnie. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie kable zostały prawidłowo podłączone i czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. W razie wykrycia uszkodzenia należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą.

• Szczeliny oraz otwory z tyłu i na górze obudowy służą do wentylacji.

Nie wolno ich blokować. Bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji nie należy nigdy stawiać urządzenia obok grzejników lub innych źródeł ciepła ani nad nimi.

• Monitor może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanego na etykiecie. W razie braku pewności co do rodzaju zasilania w instalacji domowej, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

• Należy używać odpowiedniej wtyczki zasilającej, zgodnej z lokalnym standardem zasilania.

• Nie wolno przeciążać listew zasilających ani przedłużaczy.

Przeciążenie może być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.

• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie wolno stawiać monitora w miejscach, w których mógłby zostać zamoczony.

Monitor należy ustawić na stabilnej powierzchni.

• Urządzenie należy odłączyć od zasilania w przypadku burzy lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas. Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.

• Nie należy nigdy wkładać do obudowy monitora przedmiotów, a także nie należy dopuszczać do przedostania się do środka jakichkolwiek płynów.

• Aby zapewnić odpowiednie działanie monitora, należy używać go wyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, wyposażonymi w odpowiednio skonfigurowane gniazda o parametrach prądu zmiennego

100 - 240 V.

• Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

• W razie wystąpienia problemów technicznych z monitorem należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawcą.

• Urządzenie to może zawierać substancje chemiczne, które w stanie

Kalifornia są określane, jako substancje powodujące raka, wady wrodzone lub zaburzenia płodności. Po zakończeniu używania należy umyć ręce.

• Ten produkt jest zgodny z przepisami “India E-Waste (Management),

2016”, które zakazują używania ołowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, polibromowego difenylu (PBB) lub polibromowego eteru fenylowego (PBDE) w stężeniu przekraczającym 0,1 % wagowo w materiałach homogenicznych i 0,01 % wagowo w materiałach homogenicznych dla kadmu, poza wyjątkami określonymi w Części II przepisów.

vii

viii

Konserwacja i czyszczenie

• Przed podniesieniem lub zmianą położenia monitora zaleca się odłączenie kabli i przewodu zasilającego. W przypadku zmiany położenia monitora należy stosować właściwe techniki podnoszenia.

W celu podniesienia lub przeniesienia należy chwycić za krawędzie urządzenia. Nie wolno podnosić monitora za podstawę ani za przewód.

• Czyszczenie. Należy wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający.

Powierzchnię monitora należy czyścić niestrzępiącą się i nierysującą szmatką. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia można usunąć szmatką zwilżoną w łagodnym środku czyszczącym.

• Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton. Należy stosować środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia monitorów LCD. Nie należy nigdy bezpośrednio spryskiwać ekranu środkiem czyszczącym, ponieważ może się on dostać do wnętrza urządzenia i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Występowanie poniższych objawów podczas działania monitora jest zjawiskiem normalnym:

• Ze względu na cechy światła fluorescencyjnego w początkowej fazie działania monitora jego obraz może migać. W celu wyeliminowania migania należy wyłączyć przycisk zasilania i włączyć go ponownie.

• W zależności od wzoru na pulpicie, jasność ekranu może wydawać się nierówna.

• Przy wyświetlaniu przez kilka godzin tego samego obrazu, po jego przełączeniu, na ekranie może pozostać powidok poprzedniego obrazu. Można poczekać na powolne przywrócenie normalnego wyświetlania lub wyłączyć na kilka godzin zasilanie przyciskiem zasilania.

• Gdy ekran stanie się czarny, zacznie migać lub przestanie działać, należy skontaktować się z dostawcą lub z punktem serwisowym w celu usunięcia usterki. Nie wolno naprawiać ekranu samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podręczniku

OSTRZEŻENIE: Informacje mające zapobiec odniesieniu obrażeń podczas wykonywania zadania.

PRZESTROGA: Informacje mające zapobiec uszkodzeniu komponentów podczas wykonywania zadania.

WAŻNE: Informacje, których zastosowanie jest KONIECZNE do wykonania zadania.

UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomóc w wykonaniu zadania.

Źródła dalszych informacji

Dodatkowe informacje oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania można znaleźć w poniższych źródłach.

1. Witryny firmy ASUS

Witryny firmy ASUS zawierają zaktualizowane informacje dotyczące sprzętu i oprogramowania firmy ASUS. Należy sprawdzić witrynę http://www.asus.com

2. Opcjonalna dokumentacja

W opakowaniu urządzenia może znajdować się opcjonalna dokumentacja dołączona przez dostawcę. Dokumenty te nie są częścią standardowej zawartości opakowania.

Usługa odbioru zużytego sprzętu

Programy firmy ASUS w zakresie recyklingu i odbioru zużytego sprzętu wynikają z misji firmy polegającej na spełnianiu najwyższych standardów w celu zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających odpowiedzialne przetwarzanie produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów opakowania.

Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu dla różnych regionów, można znaleźć pod adresem http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

ix

1.1 Witamy!

Dziękujemy za zakupienie monitora LCD firmy ASUS ® !

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia bardziej wyraźny, szerszy i jaśniejszy obraz oraz dodatkowe funkcje poprawiające jakość oglądanych materiałów.

Funkcje te zapewniają wygodę obsługi i wspaniałe wrażenia wizualne podczas korzystania z monitora!

1.2 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się poniższe elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

1x przewód zasilający

1x kabel DVI (opcjonalny)

1x kabel VGA

1x kabel HDMI (opcjonalny)

1x kabel DP (opcjonalny)

1x kabel audio (opcjonalny)

• W razie braku lub uszkodzenia dowolnego z powyższych elementów należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

PRZESTROGA

Monitor LCD ASUS serii VP249

1-1

1.3 Montaż podstawy monitora

1. Połóż monitor ekranem w dół na stole.

2. Przymocuj podstawę do ramienia.

3. Obracaj śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby przymocować podstawę. Następnie ustaw monitor pod najbardziej dla siebie wygodnym kątem.

• Aby uniknąć uszkodzenia monitora, zaleca się przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem.

1-2

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.4 Podłączanie kabli

1.4.1 Tył monitora LCD

DVI VGA HDMI VGA

1

DVI

3

6

VP249N

7

VGA

4 1

HDMI

2 3

VGA

2 4

5 7 8

VP249H

HDMI VGA

HDMI

1 2 3 2

VGA

5 9

VP249Q

7 8

4

1. Przyciski sterowania

2. Głośniki

3. Gniazdo AC-IN

4. Blokada Kensington

5. Gniazdo HDMI

6. Port DVI

7. Gniazdo VGA

8. Gniazdo wejścia audio

9. Gniazdo DisplayPort

Monitor LCD ASUS serii VP249

1-3

1.5 Wprowadzenie do monitora

1.5.1 Używanie przycisków sterowania

Za pomocą przycisku sterowania z tyłu monitora można dostosować ustawienia obrazu. Po dotknięciu przycisków 1–6 wyświetlona zostanie strona z listą przycisków.

Menu

Zamknij

Auto

QuickFit

Filtr światła nieb.

Menu

Zamknij

Wybór wejścia

QuickFit

Jasność

Filtr światła nieb.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1-4

1 2 3 4 5 6 7

VP249N

1 2 3 4 5 6 7

VP249H & VP249Q

1.

2.

3.

Przycisk skrótu 2:

• Jest to przycisk skrótu. Ustawienie domyślne to Filtr światła nieb..

Przycisk skrótu 1:

• Jest to przycisk skrótu. Ustawienie domyślne to Jasność.

Przycisk QuickFit:

• Jest to przycisk skrótu uaktywniający funkcję QuickFit służącą do dopasowywania.

• Funkcja QuickFit zawiera kilka opcji popularnych wzorów siatki,

rozmiarów papieru i rozmiarów zdjęcia. Sprawdź strona 1-6 w

celu uzyskania szczegółowych informacji .

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

4.

5.

6.

7.

Przycisk AUTOM. regulacji (tylko w przypadku modelu VP249N):

Automatyczne wykonywanie regulacji (wyłącznie dla wejścia VGA).

Przycisk wejścia (tylko dla modelu VP249H/VP249Q)): Służy do przełączania źródła sygnału wejściowego.

Przycisk zamknięcia:

• Służy do zamykania menu OSD.

Przycisk menu:

• Służy do uaktywniania menu OSD.

Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania:

• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.

• W poniższej tabeli wyjaśniono znaczenie kolorów wskaźnika zasilania.

Stan

Biały

Opis

Włączony

Bursztynowy Tryb gotowości

Wyłączony Wyłączony

Monitor LCD ASUS serii VP249

1-5

1-6

1.5.2 Funkcja QuickFit

Funkcja QuickFit zawiera trzy wzorce: (1) siatka, (2) rozmiar papieru,

(3) rozmiar zdjęcia.

Funkcja QuickFit zawiera trzy wzorce:

1. Wzorzec siatki: ułatwia projektantom i użytkownikom organizowanie zawartości oraz układu na jednej stronie, a także umożliwia uzyskanie spójnego wyglądu i stylu.

Alignment Grid

2. Rozmiar papieru: umożliwia wyświetlanie na ekranie dokumentów w ich rzeczywistym rozmiarze.

B5 Letter

B5 Letter

EXIT

3. Rozmiar zdjęcia: udostępnia fotografom i innym użytkownikom dokładny widok oraz możliwość edycji zdjęć na ekranie w ich rzeczywistym rozmiarze.

4x6 3x5 2x2

8x10 5x7

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

2.1 Odłączanie wspornika/podstawy (przy montażu ściennym VESA)

W celu odłączenia podstawy należy wykonać poniższe czynności:

1. Odłącz kabel zasilający i sygnałowy. Połóż ostrożnie monitor ekranem w dół na czystym stole.

2. Przekręć śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować śrubę znajdującą się na spodzie podstawy.

3. Zdejmij podstawę base ze wspornika.

4. Zdejmij pokrywę wspornika. Następnie usuń 4 gumowe zatyczki z otworów na śruby do montażu na ścianie.

5. Dopasuj i zainstaluj wspornik do montażu na ścianie z tyłu monitora.

Otwory na śruby do montażu na ścianie w standardzie VESA

(100 x 100 mm)

2-1

• Aby uniknąć uszkodzenia monitora, zaleca się przykrycie powierzchni stołu miękkim materiałem.

• Podczas wykręcania śruby należy przytrzymać podstawę.

• Zestaw do montażu ściennego VESA (100 x 100 mm) jest sprzedawany oddzielnie.

• Należy stosować wyłącznie z wsporniki do montażu na ścianie z certyfikatem UL o minimalnym udźwigu/obciążeniu 22,7 kg (rozmiar śruby:

M4 x 10 mm).

Rozdział 2: Konfiguracja

2.2 Regulacja monitora

• W celu uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się spojrzenie na cały monitor, a następnie ustawienie go pod kątem zapewniającym największy komfort pracy.

• Podczas zmiany kąta należy przytrzymać wspornik, aby uniknąć przewrócenia monitora.

• Zakres regulacji kąta monitora wynosi od -5˚ do 22˚.

• Delikatne drgania monitora podczas regulacji kąta widzenia są zjawiskiem normalnym.

Monitor LCD ASUS serii VP249

2-2

3-1

3.1 Menu OSD (menu ekranowe)

3.1.1 Zmiana konfiguracji

Splendid Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Tryb Sceneria

Tryb Standardowy

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb sRGB

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu OSD.

2. Naciśnij przycisk lub w celu przejścia między opcjami w menu.

Po przejściu od jednej pozycji do drugiej nazwa wybranej opcji jest podświetlana.

3. Aby wybrać podświetloną pozycję menu, naciśnij przycisk .

4. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać wymagany parametr.

5. Naciśnij przycisk , aby przejść do suwaka, a następnie użyj przycisku lub , zgodnie z oznaczeniami w menu, aby wprowadzić zmiany.

6. Wybierz , aby wrócić do poprzedniego menu lub , aby zatwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.1.2 Wprowadzenie do funkcji menu OSD

1. Splendid

Funkcja ta zawiera osiem podfunkcji, które można ustawić zgodnie z własnymi preferencjami. W każdym trybie dostępna jest pozycja

Wyzeruj, umożliwiająca zachowanie ustawień lub przywrócenie trybu ustawień wstępnych.

Splendid

VP249

Tryb Standardowy VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Tryb Sceneria

Tryb Standardowy

Tryb Teatr

Tryb Gra

Tryb Widok nocny

Tryb sRGB

Tryb Odczytu

Tryb Ciemni

• Tryb Sceneria : najlepszy tryb do wyświetlania zdjęć krajobrazowych z wykorzystaniem technologii SPLENDID™

Video Intelligence.

• Tryb Standardowy : najlepszy tryb do edycji dokumentów z wykorzystaniem technologii SPLENDID™ Video Intelligence.

• Tryb Teatr : najlepszy tryb do oglądania filmów z wykorzystaniem technologii SPLENDID™ Video Intelligence.

• Tryb Gra : najlepszy tryb do grania w gry z wykorzystaniem technologii SPLENDID™ Video Intelligence.

• Tryb Widok nocny : najlepszy tryb do grania w gry i oglądania filmów z ciemnymi scenami z wykorzystaniem technologii

SPLENDID™ Video Intelligence.

• Tryb sRGB : najlepszy tryb do wyświetlania zdjęć i grafiki z komputerów PC.

• Tryb Odczytu : najlepszy tryb do czytania książek z wykorzystaniem technologii SPLENDID™ Video Intelligence.

• Tryb Ciemni : najlepszy tryb do miejsc o słabym oświetleniu z wykorzystaniem technologii SPLENDID™ Video Intelligence.

• Funkcje Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR w trybie Tryb

Standardowy nie są konfigurowalne przez użytkownika.

• Funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość, Jasność,

Kontrast i ASCR w trybie Tryb sRGB, nie są konfigurowalne przez użytkownika.

• Funkcje Nasycenie, Odcień skóry, ASCR, Kontrast i Temp. barwowa w trybie Tryb Odczytu nie są konfigurowalne przez użytkownika.

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-2

2. Filtr światła niebi.

W tej funkcji, można wyregulować poziom filtra światła niebieskiego.

Filtr światła nieb.

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Poziom 0

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

3-3

• Poziom 0 : bez zmian.

• Poziom 1~4 : Wyższy poziom odpowiada za większą redukcję światła niebieskiego. Po uaktywnieniu funkcji Filtr światła niebi., automatycznie zaimportowane zostaną ustawienia domyślne trybu Tryb Wyścig. Funkcja Jasność jest konfigurowalna przez użytkownika w zakresie Poziom 1 do Poziom 3. Poziom 4 jest ustawieniem zoptymalizowanym. Zapewnia on zgodność z certyfikatem TUV Low Blue Light. Funkcja Jasność nie jest konfigurowalna przez użytkownika.

• Przy wielogodzinnej pracy, użytkownicy powinni wykonywać przerwy od pracy z wyświetlaczem: Zaleca się, aby wykonywać krótkie przerwy

(co najmniej 5 min.) po około 1 godzinnej ciągłej pracy z komputerem.

Wykonywanie krótkich i częstych przerw jest bardziej skuteczne niże pojedyncza długa przerwa.

• Aby zminimalizować zmęczenie oczu i suchość oczu, użytkownicy powinni okresowo pozwalać na odpoczynek oczu poprzez skupienie wzroku na oddalonych obiektach.

• Ćwiczenia oczu pomagają w zmniejszeniu ich zmęczenia. Ćwiczenia należy powtarzać często. Jeśli zmęczenie oczu utrzymuje się, należy skontaktować się z lekarzem. Ćwiczenia oczu: (1) Powtarzaj patrzenie w górę i w dół (2) Wolno obracaj oczy (3) Przesuwaj oczy po przekątnej.

• Wysokiej energii światło niebieskie może doprowadzić do zmęczenia oczu i AMD (Age-Related Macular Degeneration [Zwyrodnienie plamki żółtej]). Należy używać filtra światła niebieskiego w celu zmniejszenia o

70% (maks.) szkodliwego wpływu światła niebieskiego, aby uniknąć CVS

(Computer Vision Syndrome [Syndrom widzenia komputerowego]).

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3. Kolor

Funkcja ta umożliwia wybranie wymaganych ustawień kolorów obrazu.

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz Kolor

Jasność

Kontrast

Nasycenie

Temp. barwowa

Odcień skóry

• Jasność : regulacja poziomu jasności. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Kontrast : regulacja poziomu kontrastu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Nasycenie : regulacja poziomu nasycenia. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Temp. barwowa : wybór żądanej temperatury barwowej.

Dostępne opcje: Zimne , Normalne , Ciepłe i Tryb Użytkownik .

• W trybie Tryb Użytkownik kolory R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski) są konfigurowalne przez użytkownika; zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• Odcień skóry : wybór żądanego odcienia skóry. Dostępne opcje:

Czerwonawy , Naturalny i Żółtawy .

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-4

4. Obraz

Ta główna funkcja umożliwia regulację następujących ustawień obrazu: Ostrość, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR, Pozycja,

Ostrość i AUTOM. regulacja.

Obraz Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Ostrość

Trace Free

Kontrola proporcji

VividPixel

ASCR

Pozycja

Ostrość

AUTOM. regulacja

3-5

• Ostrość : regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi od

0 do 100.

• Trace Free : skrócenie czasu odpowiedzi dzięki technologii

Over Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (najwolniej) do 100

(najszybciej).

• Kontrola proporcji : Regulacja współczynnika proporcji na

“ Pełny ”, “ 4:3 ” lub " OverScan ".

• Opcja 4:3 jest dostępna tylko dla źródła sygnału wejściowego w formacie

4:3.

• Funkcja OverScan jest dostępna tylko dla wejścia HDMI.

• VividPixel : Wyłączna technologia firmy ASUS, która zapewnia realistyczne efekty wizualne oraz wyraźny i szczegółowy obraz.

Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• ASCR : wybierz opcję WŁ.

lub WYŁ.

, aby włączyć lub wyłączyć funkcję współczynnika kontrastu dynamicznego.

• Pozycja : Regulacja położenia obrazu w poziomie (Pozycja pozioma) i w pionie (Pozycja pionowa). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (dostępne wyłącznie dla wejścia VGA).

• Ostrość : Redukcja poziomych i pionowych zakłóceń liniowych obrazu dzięki oddzielnej regulacji ustawień Faza i Zegar. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.

• AUTOM. regulacja : Automatyczne wykonywanie regulacji

(wyłącznie dla wejścia VGA).

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

5. Wybór wejścia

Wybieranie źródła sygnału wejściowego.

VP249N

Wybór wejścia Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

VGA

DVI

VP249H

Wybór wejścia

VGA

HDMI

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-6

VP249Q

Wybór wejścia

VGA

HDMI

DisplayPort

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

3-7

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

6. Ustawienia systemu

Dostosowywanie konfiguracji systemu.

VP249N

Ustawienia systemu

VP249

Tryb Standardowy VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Splendid Demo Mode

GamePlus

ECO Mode

Ustawienia OSD

Język

Blokada klawiszy

Informacje

Więcej

Ustawienia systemu

Z powrotem

Wskaźnik zasilania

Blokada zasilania

Wyzeruj wszystko

(Strona 1/2)

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

(Strona 2/2)

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-8

VP249H / VP249Q

Ustawienia systemu

Splendid Demo Mode

Głośność

GamePlus

ECO Mode

Ustawienia OSD

Język

Blokada klawiszy

Więcej

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Ustawienia systemu

(Strona 1/2)

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Z powrotem

Informacje

Wskaźnik zasilania

Blokada zasilania

Wyzeruj wszystko

3-9

(Strona 2/2)

• Splendid Demo Mode : uaktywnianie trybu demo funkcji

Splendid.

• Głośność (tylko dla modeli VP249H/VP249Q: regulacja poziomu głośności.

• GamePlus : Funkcja GamePlus zapewnia zestaw narzędzi oraz lepsze środowisko podczas grania w różnego rodzaju gry. W szczególności, oferuje ona także funkcję Celownik stworzoną specjalnie dla nowych i początkujących graczy zainteresowanych grami FPS (ang. First Person Shooter).

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

• ECO Mode : uaktywnianie trybu ekonomicznego w celu oszczędzania energii.

• Ustawienia OSD : dostosowywanie ustawień menu OSD Czas zakończenia , DDC/CI i Przezroczystość .

• Język : Wybór języka menu OSD.

• Blokada klawiszy : Naciśnięcie drugiego przycisku od prawej strony i przytrzymanie go przez ponad pięć sekund włączy funkcję blokady przycisków.

• Informacje : wyświetlanie informacji o monitorze.

• Więcej : wyświetlanie następnej strony ustawień systemu.

• Z powrotem : powrót do poprzedniej strony ustawień systemu.

• Wskaźnik zasilania : włączanie/wyłączanie wskaźnika LED zasilania.

• Blokada zasilania : wyłączanie/włączanie przycisku zasilania.

• Wyzeruj wszystko : wybierz opcję TAK , aby przywrócić domyślne parametry fabryczne wszystkich ustawień.

7. Skrót

Przypisywanie wybranej funkcji do dwóch przycisków skrótu.

VP249N

Skrót Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Skrót 1

Skrót 2

Filtr światła nieb.

Splendid

Jasność

AUTOM. regulacja

Kontrast

Temp. barwowa

GamePlus

(Skrót 1)

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-10

3-11

Skrót

Skrót 1

Skrót 2

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Filtr światła nieb.

Splendid

Jasność

AUTOM. regulacja

Kontrast

Temp. barwowa

GamePlus

VP249H / VP249Q

Skrót

Skrót 1

Skrót 2

(Skrót 2)

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Filtr światła nieb.

Splendid

Jasność

AUTOM. regulacja

Kontrast

Temp. barwowa

Głośność

GamePlus

(Skrót 1)

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

Skrót

Skrót 1

Skrót 2

Tryb Standardowy

VP249

VGA 1920 x 1080 @ 60Hz

Filtr światła nieb.

Splendid

Jasność

AUTOM. regulacja

Kontrast

Temp. barwowa

Głośność

GamePlus

(Skrót 2)

• Skrót 1 : przypisywanie funkcji do przycisku skrótu 1.

Dostępne opcje: Filtr światła niebi.

, Splendid , Jasność ,

AUTOM. regulacja , Kontrast , Temp. barwowa , Głośność

(tylko dla modeli VP249H/VP249Q) i GamePlus . Ustawienie domyślne to Jasność .

• Skrót 2 : przypisywanie funkcji do przycisku skrótu 2.

Dostępne opcje: Filtr światła niebi.

, Splendid , Jasność ,

AUTOM. regulacja , Kontrast , Temp. barwowa , Głośność

(tylko dla modeli VP249H/VP249Q) i GamePlus . Ustawienie domyślne to Filtr światła niebi.

.

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-12

3-13

3.1.2.1 Funkcja GamePlus

Funkcja GamePlus zapewnia zestaw narzędzi oraz lepsze środowisko podczas grania w różnego rodzaju gry. Nakładanie celownika z czterema różnymi opcjami celownika, pozwala na wybór najlepiej pasujący do używanej gry. Ekranowy timer można ustawić w lewej części wyświetlacza, aby śledzić upływ czasu gry.

Aby uaktywnić GamePlus:

1. Naciśnij przycisk menu , aby wyświetlić menu OSD.

2. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać pozycję Skrót . Następnie naciśnij przycisk , aby przejść do menu Skrót .

3. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać pozycję Skrót 1 lub Skrót 2 .

4. Naciśnij przycisk , aby przejść do podmenu Skrót 1 lub Skrót 2 .

5. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać pozycję GamePlus .

Następnie naciśnij przycisk , aby przejść do podmenu GamePlus .

6. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać pozycję Celownik lub Timer .

Następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

7. Naciśnij kilka razy przycisk , aby zamknąć menu OSD.

8. Naciśnij przypisany przycisk skrótu 1 lub przycisk skrótu 2 , aby wyświetlić menu główne GamePlus.

Menu główne GamePlus GamePlus — Celownik

GamePlus

Celownik

(Tryb ć wiczenia)

Timer

GamePlus — Timer GamePlus — Timer — Pozycja

Pozycja

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.2 Dane techniczne

Model

Rozmiar panelu

Maks. rozdzielczość

Jasność (typowa)

Współczynnik kontrastu

(typowy)

Kąt widzenia (CR≤10)

Kolory wyświetlacza

VP249N VP249H VP249Q

Przekątna 23,8 cali (60,5 cm) (Aktywny obszar wyświetlania: 527,04 (poziom) x 296,46 (pion) mm)

1920 x 1080

250 cd/m 2

1000:1

178 ° (w pionie); 178 ° (w poziomie)

16,7 miliona kolorów (6 bitów + FRC)

Czas reakcji (typowy)

Złącza

Wejścia:

Wejście audio:

5ms (GTG

1 VGA, 1 DVI 1 VGA, 1 HDMI 1 VGA, 1 DP, 1 HDMI

Nie dotyczy

)

Tak

Głośnik audio Wyjście głośnika: Nie dotyczy 1,5W x2

Zużycie energii

Zużycie energii w trybie gotowości

Zużycie energii w trybie wyłączenia

Wymiary fizyczne (z podstawą)

(W x S x G)

Wymiary opakowania

(W x S x G)

Waga netto (z podstawą)

≤ 20W

< 0,5 W przy napięciu prądu zmiennego 110~220 V

< 0,5 W przy napięciu prądu zmiennego 110~220 V

393,0 x 541,1 x 215,0 mm

465±5 x 603±5 x 126±5 mm

3,58 ±1,0 kg

Waga brutto (przybliżona)

Montaż ścienny VESA

Napięcie znamionowe

Temperatura

Akcesoria

Certyfikaty

5,13 ±1,0 kg

100 x 100 mm

Prąd zmienny 100 - 240V

Temperatura robocza: 0~40˚C

Temperatura przechowywania: -30 ~ 65˚C

Kabel zasilający, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, kabel DVI (opcjonalny), kabel VGA

(opcjonalny), kabel HDMI (opcjonalny), kabel DP

(opcjonalny), kabel audio (opcjonalny)

CE, CB, FCC, CCC, CU, RCM, UL/cUL, UKrSEPRO,

BSMI, MSIP(KCC), KC(EK), E-Standby, PSE, VCCI,

Energy Star 7.0, HDMI (tylko VP249H/Q), Windows 7 &

8.1 & 10 WHQL, GEMS, TCO7.0, China Energy Label,

RoHS, WEEE, EuP (tylko oszczędzanie energii), DP

(tylko VP249Q), J-MOSS, EPEAT

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-14

3-15

3.3 Rozwiązywanie problemów (często zadawane pytania)

Problem Możliwe rozwiązanie

Nie świeci wskaźnik LED zasilania

Wskaźnik LED zasilania świeci światłem bursztynowym, a na ekranie nie ma obrazu

Zbyt jasny lub zbyt ciemny obraz na ekranie

Obraz na ekranie skacze lub faluje

• Naciśnij przycisk , aby sprawdzić, czy monitor jest włączony.

• Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do monitora i gniazda zasilania.

• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w menu głównym OSD. Wybierz opcję „WŁ.”, aby włączyć wskaźnik LED zasilania.

• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybie włączenia.

• Upewnij się, że kabel sygnałowy został prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Sprawdź, czy nie są powyginane szpilki kabla sygnałowego.

• Podłącz komputer do innego monitora, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.

• Dostosuj ustawienia Kontrast i Jasność przez menu

OSD.

• Upewnij się, że kabel sygnałowy został prawidłowo podłączony do monitora i komputera.

• Przesuń urządzenia elektryczne, które mogą powodować zakłócenia elektryczne.

Obraz ekranowy ma defekty kolorów (biel nie wygląda jak biel)

Brak dźwięku lub cichy dźwięk

• Sprawdź, czy nie są powyginane szpilki kabla sygnałowego.

• Wykonaj funkcję Wyzeruj przez menu OSD.

• Ustaw odpowiednią temperaturę barwową w menu

OSD.

• Dostosuj ustawienia głośności monitora i komputera.

• Upewnij się, że sterownik karty dźwiękowej komputera został prawidłowo zainstalowany i jest uaktywniony.

Rozdział 3: Ogólne instrukcje

3.4 Lista obsługiwanych ustawień taktowania

Obsługiwane taktowanie trybów VESA/IBM

Tryb

Rozdzielczość

(punkty aktywne)

Rozdzielczość

(wszystkie punkty)

Częstotliwość pozioma

(kHZ)

Częstotliwość pionowa

(Hz)

Nominalne kolory pikseli

(MHz)

DOS

VGA

SVGA

XGA

VESA

SXGA

720x400@70Hz

640x480@60Hz

640x480@72Hz

640x480@75Hz

800x600@56Hz

800x600@60Hz

800x600@72Hz

800x600@75Hz

1024x768@60Hz

1024x768@70Hz

1024x768@75Hz

1152x864@75Hz

1280x1024@60Hz

1280x1024@75Hz

1280x960@60Hz

900 x 449

800 x 525

832 x 520

840 x 500

1024 x 625

1056 x 628

1040 x 666

1056 x 625

1344 x 806

1328 x 806

1312 x 800

1600 x 900

1688 x 1066

1688 x 1066

1800 x 1000

46,875

48,363

56,476

60,023

67,5

63,981

79,976

60,000

31,469

31,469

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,020

75,025

60,000

70,087

59,940

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

WXGA

1280x800@60Hz

1280x720@60Hz

1280x768@60Hz

1360x768@60Hz

1366x768@60Hz

WXGA+ 1440x900@60Hz

UXGA 1600x1200@60Hz

1680 x 831

1650 x 750

1664 x 798

1792 x 795

1792 x 798

1904 x 934

2160 x 1250

49,702

45,00

47,776

47,712

47,712

55,935

75,000

59,810

60,000

59,870

60,015

59,790

59,887

60,000

WSXGA+ 1680x1050@60Hz

WUXGA 1920x1080@60Hz

MAC

SVGA

640x480@66,66Hz

832x624@75Hz

2240 x 1089

2200 x 1125

864 x 525

1152 x 667

65,290

67,500

35

49,714

59,954

60,000

66,66

74,533

146,250

148,500

30,24

57,27

* Tryby niewymienione w tabeli mogą nie być obsługiwane. W celu ustawienia optymalnej rozdzielczości zaleca się stosowanie trybów wymienionych w powyższej tabeli.

83,500

74,25

79,5

85,500

85,500

106,500

162,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,00

108,000

135,00

108,00

28,322

25,175

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

Monitor LCD ASUS serii VP249

3-16

advertisement

Key Features

  • Gaming 60.5 cm (23.8") LED IPS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 5 ms 250 cd/m² 1000:1
  • 25 W

Related manuals

Download PDF

advertisement