Asus RT-AC1300G PLUS V2 4G LTE / 3G Router User's manual

Add to My manuals
98 Pages

advertisement

Asus RT-AC1300G PLUS V2 4G LTE / 3G Router User's manual | Manualzz

Bruksanvisning

RT-AC1300G PLUS

Gigabit WiFi-router med dubbla frekvensband

Hårdvaruversion: V2

2

SW16013

Andra utgåvan

Oktober 2019

Denna vägledning gäller modellnamn: RT-AC1300G PLUS

Upphovsrätt © 2019 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett

återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.

ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I “BEFINTLIGT SKICK” UTAN

NÅGON SLAGS GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER TILLÄMPBART,

INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLÄMPBARA GARANTIER ELLER

VILLKOR FÖR KÖPSKAP ELLER TILLPASSNING TILL SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA

OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA

ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA,

SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE

SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV

ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE)

ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR

KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER

PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST

SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE

OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET

ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄRI.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

Innehållsförteckning

1 Lär känna din trådlösa router

1.1 Välkommen! ...................................................................................6

1.2 Paketinnehåll .................................................................................6

1.3 Din trådlösa router .......................................................................7

1.4 Placering av din router ...............................................................9

1.5 Installationskrav......................................................................... 10

1.6 Routerinstallation...................................................................... 11

1.6.1 Kabelanslutning ....................................................................11

1.6.2 Trådlös anslutning ................................................................12

2. Komma igång

2.1 Inloggning till Web GUI ........................................................... 14

2.2 Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering .............................................................. 15

2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk .......................................... 19

3 Konfigurera de allmänna inställningarna

3.1 Använda nätverkskartan ....................................................... 20

3.1.1 Inställning av de trådlösa säkerhetsinställningarna .21

3.1.2 Hantera dina nätverksklienter ..........................................22

3.1.3 Övervaka din USB-enhet ....................................................23

3.2 Skapa ett gästnätverk .............................................................. 26

3.3 Använda trafikhanteraren ...................................................... 28

3.3.1 Hantera QoS- (Tjänstkvalitet) bandbredd ....................28

3.3.2 Övervaka trafik ......................................................................31

3.4 Installera klassificeringskontroll .......................................... 32

3.5 Använda USB-applikation ...................................................... 33

3.5.1 Använda Servers Center .....................................................33

3

4

Innehållsförteckning

4 Konfigurera de avancerade inställningarna

4.1 Trådlös anslutning .................................................................... 36

4.1.1 Allmänt .....................................................................................36

4.1.2 WPS ............................................................................................39

4.1.3 Trådlöst MAC-filter ................................................................41

4.1.4 RADIUS-inställning ...............................................................42

4.1.5 Professionell ............................................................................43

4.2 LAN ................................................................................................. 45

4.2.1 LAN IP ........................................................................................45

4.2.2 DHCP-server ............................................................................46

4.2.3 Route .........................................................................................48

4.3 WAN ............................................................................................... 49

4.3.1 Internetanslutning ................................................................49

4.3.2 Portutlösning ..........................................................................52

4.3.3 Virtuell server/Portvidarebefordran ...............................54

4.3.4 DMZ............................................................................................57

4.3.5 DDNS .........................................................................................58

4.3.6 NAT-genomströmning ........................................................59

4.4 IPv6 ................................................................................................. 60

4.5 VPN-server ................................................................................... 61

4.6 Brandvägg ................................................................................... 62

4.6.1 Allmänt .....................................................................................62

4.6.2 URL-filter ...................................................................................62

4.6.3 Nyckelordsfilter ......................................................................63

4.6.4 Nätverkstjänstfilter ...............................................................64

4.7 Administration ........................................................................... 66

4.7.1 Driftläge ....................................................................................66

4.7.2 System .......................................................................................67

4.7.3 Uppgradering av fast programvara ................................68

4.7.4 Återställ/spara/överför inställning ..................................68

Innehållsförteckning

4.8 Systemlogg .................................................................................. 69

5 Verktyg

5.1 Enhetsidentifiering ................................................................... 70

5.2 Återställning av fast programvara ....................................... 71

6 Felsökning

6.1 Grundläggande felsökning.................................................... 73

6.2 Vanliga frågor (FAQ) ................................................................ 76

Bilagor

Meddelanden ............................................................................................ 85

ASUS kontaktinformation ..................................................................... 98

5

6

1 Lär känna din trådlösa router

1.1 Välkommen!

Tack för ditt köp av en trådlös ASUS RT-AC1300G PLUS-router!

Den ultratunna och stiliga RT-AC1300G PLUS har 2,4 GHz och 5

GHz dualband för en makalös samverkande trådlös HD-strömning,

SMB-server och UPnP AV-server för fildelaning 24/7.

1.2 Paketinnehåll

RT-AC1300G PLUS V2 Trådlös router Nätverkskabel (RJ-45)

Strömadapter Snabbstartguide

Garantikort

ANMÄRKNINGAR:

• Om någon av artiklarna är skadad eller saknas, kontakta ASUS för tekniska frågor och support, se listan över direkttelefonnummer till

ASUS Support på baksidan av denna bruksanvisning.

• Spara originalförpackningsmaterialet ifall du i framtiden behöver garantiservice såsom reparation eller utbyte.

1.3 Din trådlösa router

Wireless Dual Band

802.11ac Gigabit Router

10

1 2

3

4 5

6 7

8

9 11 12

1

2

3

4

5

6

Strömlysdiod

Av : Ingen ström.

På: Enheten är klar.

Blinkar sakta: Räddningsläge.

Blinkar snabbt: WPS behandlas.

LAN -lysdiod

Av: Ingen ström eller fysisk anslutning.

På: Har fysisk anslutning till ett LAN (Local Area Network).

WAN-LED (Internet)

Av: Ingen ström eller fysisk anslutning.

På: Har fysisk anslutning till ett WAN (Wide Area Network).

USB LED

Av: Ingen USB enhet ansluten.

På: USB enheter körs.

2,4GHz-lysdiod / 5 GHz-lysdiod

Av: Ingen 2,4 GHz- eller 5 GHz signal.

På: Tråslöst system är redo.

Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.

Återställningsknapp

Denna knapp återställer systemet till dess standard fabriksinställningar.

7

8

7

8

9

10

11

12

Strömbrytare

Knapp för att starta och stänga av systemet.

Strömingång (DC-IN)

Sätt in den medföljande strömadaptern i denna port för att ansluta din router till en strömkälla.

USB-portar

Sätt in USB enheter såsom USB-hårddiskar eller USB-flashenheter i dessa portar.

Sätt in din iPads USB-kabel i porten för att ladda din iPad.

WPS-knapp

Denna knapp startar WPS-guiden.

WAN-port (Internet)

Anslut en nätverkskabel i denna port för att etablera WAN-anslutning.

LAN 1 ~4 portar

Anslut nätverkskablar i dessa portar för att etablera LAN-anslutning.

ANMÄRKNINGAR:

• Använd endast adaptern som följer med i ditt paket. Användning av andra adaptrar kan skada enheten.

• Specifikationer:

DC-strömadapter

Driftstemperatur

DC-uteffekt: +12V med max 1,5A ström;

0~40 o C

Luftfuktighet vid drift 50~90%

Förvaring

Förvaring

0~70 o C

20~90%

1.4 Placering av din router

För bästa trådlösa signalsändning mellan den trådlösa routern och nätverksenheterna som är anslutna till den, se till att du:

• Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna.

• Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.

• Håll enheten borta från 802.11b/g eller 20 MHz endast Wi-Fienheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar, för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.

• Uppdatera alltid till senaste inbyggda programvara. Besök

ASUS webbplats på: http://www.asus.com

för att hämta senaste uppdateringar för den inbyggda programvaran.

• För bästa trådlösa signal, rikta de 4 antennerna enligt bilden nedan.

90° 90°

9

10

1.5 Installationskrav

För att installera ditt trådlösa nätverk behöver du en dator som uppfyller följande sytemkrav:

• Ethernet RJ-45-port (LAN) (10Base-T/100Base-TX)

• IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådlös kapacitet

• En installerad TCP/IP-tjänst

• Webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Safari eller

Google Chrome

ANMÄRKNINGAR:

• Om din dator inte har inbyggd trådlös anslutningsmöjlighet kan du installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-adapter till din dator för att ansluta till nätverket.

• Med dess dubbla bandteknologi stöder din trådlösa router 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa signaler samtidigt. Detta gör att du kan utföra internetrelaterade aktiviteter eller läsa/skriva e-postmeddelanden med 2,4 GHz-bandet medan du samtidigt kan strömma högdefinitionsljud/-videofiler såsom filer eller musik med 5 GHzbandet.

• Vissa IEEE 802.11n-enheter som du vill ansluta till ditt nätverk kanske inte stödjer 5 GHz-band. Se enhetens bruksanvisning för specifikationer.

• Ethernet RJ-45-kabeln som du kommer att använda för att ansluta nätverksenheter bör inte översiga 100 meter.

1.6 Routerinstallation

VIKTIGT!

• Använd en kabelanslutning när du installerar din trådlösa router för at förhindra eventuella installationsproblem.

• Innan du ställer in din trådlösa ASUS-router, gör följande:

• Om du byter ut en existerande router, ska den kopplas ifrån ditt nätverk.

• Koppla ifrån alla kablas/sladdar från din nuvarande modeminstallation. Om ditt modem har ett reservbatteri, ta även bort detta.

• Starta om kabelmodem och dator (rekommenderas).

1.6.1 Kabelanslutning

OBS!

Du kan använda antingen en rak eller en korsad kabel för kabelanslutning.

4

RT-AC1300G PLUS

Wall Power Outlet

Power

1

WAN LAN

3

Modem

2

LINE LAN RESET PWR

Laptop

11

12

För att ställa in din trådlösa router via kabelanslutning:

1. Sätt in din trådlösa routers AC-strömadapter i DC-IN-uttaget och anslut den till ett strömuttag.

2. Använd den medföljande nätverkskabeln, och anslut din dator till din trådlösa routers LAN-port.

VIKTIGT! LAN-lysdioden måste blinka.

3. Använd en annan nätverkskabel och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN-port.

4. Sätt in ditt modems AC-strömadapter i DC-IN-porten, och anslut den till ett strömuttag.

1.6.2 Trådlös anslutning

3

RT-AC1300G PLUS

Wall Power Outlet

Power

1

WAN

2

Modem

LINE LAN RESET PWR

Smart phone

Tablet

Laptop

Ställ in din trådlösa router via trådlös anslutning:

1. Sätt in din trådlösa routers AC-strömadapter i DC-IN-uttaget och anslut den till ett strömuttag.

2. Använd den medföljande nätverkskabeln, och anslut ditt modem till din trådlösa routers WAN-port.

3. Sätt in ditt modems AC-strömadapter i DC-IN-porten, och anslut den till ett strömuttag.

4. Installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-adapter på din dator.

ANMÄRKNINGAR:

• För detaljer om anslutning till ett trådlöst nätverk, se WLAN-adaptrar i bruksanvisningen.

• För inställning av säkerhetsinställningarna för ditt nätverk se avsnitt

3 Setting up the wireless security settings (Inställning av de trådlösa säkerhetsinställningarna) i denna bruksanvisning.

13

2. Komma igång

2.1 Inloggning till Web GUI

Din trådlösa ASUS-router levereras med ett intuitivt grafiskt webbgränssnitt (GUI) som gör att du enkelt kan konfigurera dess olika funktioner via en webbläsare såsom Internet Explorer,

Firefox, Safari eller Google Chrome.

OBS!

Funktionerna kan variera mellan olika versioner av fasta program.

Inloggning till Web GUI:

1. Skriv manuellt in den trådlösa routerns standard IP-adress i webbläsaren: 192.168.50.1 eller ange http://router.asus.com.

2. Knappa in standardanvändarnamnet ( admin ) och lösenordet

( admin ) på inloggningssidan.

3. Nu kan du använda Web GUI för att konfigurera olika inställningar för din trådlösa ASUS-router.

Översta kommandoknapparna

QIS Informationsbanderoll

Navigering panel högerspalt

14 mittspalt

OBS!

Om du loggar in på Web GUI för första gången, kommer du automatiskt att bli hänvisad till sidan Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning).

2.2 Quick Internet Setup (QIS/ snabb internetinställning) med autodetektering

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vägleder dig i snabbinställningen av din Internetanslutning.

OBS!

Vid inställning av Internetanslutningen för första gången, tryck på Reset-knappen på din trådlösa router, för att återställa den till tillverkarens standardinställning.

Använda QIS med autodetektering:

1. Logga in på Web GUI QIS-sidan startar automatiskt.

ANMÄRKNINGAR :

• Standardanvändarnamn och -lösenord för din trådlösa routers Web

GUI är admin . För detaljer om hur man ändrar den trådlösa routerns inloggningsnamn och lösenord, se avsnittet 4.7.2 System .

• Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord skiljer sig från 2,4

GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel. Den trådlösa routerns användarnamn och lösenord ger dig möjlighet att logga in på din trådlösa routers Web GUI för att konfigurera inställningarna för den trådlösa routern. 2,4 GHz/5 GHz nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel ger Wi-Fi-enheter möjlighet att logga in och ansluta till ditt 2,4 GHz/5 GHz nätverk.

15

16

2. Den trådlösa routern upptäcker automatiskt om din ISPanslutningstyp är Dynamic IP (Dynamisk IP) , PPPoE , PPTP och L2TP . Knappa in den nödvändiga informationen för din

ISP-anslutningstyp.

VIKTIGT ! Skaffa den nödvändiga informationen om din

Internetanslutningstyp från din ISP (internetleverantör).

för automatisk IP (DHCP)

för PPPoE, PPTP och L2TP

ANMÄRKNINGAR :

• Auto-detection (Autodetektering) av din ISP-anslutning sker när du konfigurerar den trådlösa routern första gången eller när din trådlösa router återställs till dess standardinställning.

• Om QIS misslyckas att detektera din Internetanslutningstyp klicka på

Skip to manual setting (Hoppa över till manuell inställning) och konfigurera din anslutningsinställning manuellt.

3. Tilldela det trådlösa nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsnyckeln för din 2,4 GHz och 5 GHz trådlösa anslutning.

Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar.

17

18

4. Dina Internet- och trådlösa inställningar visas. Klicka på Next

(Nästa) för att fortsätta.

5. Läs handledningen för den trådlösa nätverksanslutningen. När du är klar klicka på Finish (Avsluta) .

2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk

När den trådlösa routern installerats via QIS, kan du ansluta datorn eller andra smarta enheter till det trådlösa nätverket.

Anslutning till ditt nätverk:

1. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet på datorn för att visa tillgängliga trådlösa nätverk.

2. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till, klicka sedan på

Connect (Anslut) .

3. Du kan behöva knappa in nätverkets säkerhetsnyckel för ett säkert trådlöst nätverk, klicka sedan på OK .

4. Vänta medan din dator etablerar en anslutning till det trådlösa nätverket. Anslutningens status visas och nätverksikonen visar den anslutna statusen.

ANMÄRKNINGAR:

• Se nästa avsnitt för fler detaljer om hur man konfigurerar inställningarna för det trådlösa nätverket.

• Se enheternas bruksanvisningar för fler detaljer för hur man ansluter till det trådlösa nätverket.

19

20

3 Konfigurera de allmänna inställningarna

3.1 Använda nätverkskartan

Nätverkskartan ger dig möjlighet att konfigurera nätverksinställningarna, hantera nätverksklienter och övervaka

USB-enheten på ett säkert sätt.

3.1.1 Inställning av de trådlösa säkerhetsinställningarna

För att skydda ditt trådlösa nätverk från obehörig åtkomst behöver du konfigurera dess säkerhetsinställningar.

Ställa in de trådlösa säkerhetsinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta) .

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta) och under System status (Systemstatus) kan du konfigurera de trådlösa säkerhetsinställningarna såsom SSID, säkerhetsnivå och krypteringsinställningar på ett säkert sätt.

OBS ! Du kan ställa in olika trådlösa säkerhetsinställningar för banden

2,4 GHz och 5 GHz.

2,4 GHz säkerhetsinställningar 5 GHz säkerhetsinställningar

3. I fältet Wireless name (SSID) (Trådlöst namn (SSID)) knappa in ett unikt namn för ditt trådlösa nätverk.

21

4. Välj verifieringsmetod för ditt trådlösa nätverk från rullgardinsmenyn Security Level (Säkerhetsnivå) .

VIKTIGT!

IEEE 802.11n/ac-standard förbjuder användning av hög genomströmning med WEP eller WPA-TKIP som unikast-krypering. Om du använder dessa krytperingmetoder kommer din datahastighet att minska till IEEE 802.11g 54 Mbps anslutning.

5. Näppäile suojaussalasana.

6. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar.

3.1.2 Hantera dina nätverksklienter

22

Hantera dina nätverksklienter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) >

Network Map (Nätverkskarta) .

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta), välj ikonen Client

Status (Klientstatus) för att visa informationen om dina nätverksklienter.

3. För att blockera en klients åtkomst till ditt nätverk, välj klienten och klicka på block (blockera).

3.1.3 Övervaka din USB-enhet

ASUS trådlösa router erbjuder ett USB-portar för anslutning av

USB-enheter, för att kunna dela filer med klienter i nätverket.

ANMÄRKNINGAR: För att använda denna funktion måste du infoga en USB-lagringsenhet såsom en USB-hårddisk eller USB-flashenhet till USB porten på baksidan av din trådlösa router. Se till att USBlagringsenheten är korrekt formaterad och partionerad. Se Plug-n-Share

Disk Support List (plugga-in-och-dela disk supportlistan) på http://event.asus.com/networks/disksupport

23

24

VIKTIGT!

Du måste först skapa ett delningskonto och dess tillstånd/

åtkomsträttigheter för att tillåta andra nätverksklienter att få åtkomst till USB-enheten via en FTP-plats/tredje parts FTP-klientverktyg,

Servers Center eller Samba. För fler detaljer, se avsnitt 3.5 Using the USB Application (3.5 Använda USB-applikationen) i denna bruksanvisning.

Övervakning av din USB-enhet:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta) .

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta), välj ikonen USB Disk

Status (USB-enhet status) för att visa informationen om dina nätverksklienter.

ANMÄRKNINGAR :

• För ytterligare detaljer se avsnitt 3.5.1 Using Servers center

(Använda Servers Center) i denna bruksanvisning.

• Den trådlösa routern arbetar mest med USB HDD-/flash-enheter (upp till 2TB i storlek) och stödjer läs-/skrivåtkomst för FAT16, FAT32, EXT2,

EXT3 och NTFS.

Säker borttagning av USB-enhet

VIKTIGT : Felaktig borttagning av USB-enheten kan orsaka skadade data.

Säker borttagning av USB-enhet:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta) .

2. Öppna fliken Information och klicka på Remove (Ta bort) i fältet Safely Remove disk (Ta bort säkert) . När USB-enheten matas ut, visar USB-statusen Unmounted (Demonterad) .

25

26

3.2 Skapa ett gästnätverk

Gästnätverket erbjuder tillfälliga besökare Internetanslutning via åtkomst till separata SSID eller nätverk utan att tillhandahålla

åtkomst till ditt privata nätverk.

OBS!

RT-AC1300G PLUS stödjer upp till sex SSID-enheter (tre SSID med

2,4 GHz och tre 5 GHz).

Skapa ett gästnätverk:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Guest network (Gästnätverk) .

2. På skärmen Guest Network (Gästnätverk), välj frekvensbandet

2,4 Ghz eller 5 Ghz för gästnätverket som du vill skapa.

3. Klicka på Enable (Aktivera) .

4. För att konfigurera fler möjligheter, klicka på Modify

(Modifiera) .

5. Klicka på Yes (Ja ) på skärmen Enable Guest Network

(Aktivera gästnätverk) .

6. Tilldela ett namn för det tillfälliga trådlösa nätverket i fältet

Network Name (Nätverksnamn, SSID) .

7. Välj en Authentication Method(Välj en verifieringsmetod) .

8. Välj en metod för Encryption (Kryptering) .

9. Specificera Access time (Åtkomsttid) eller välj Limitless

(Obegränsad) .

10. Välj Disable (Inaktivera) eller Enable (Aktivera) på Access

Intranet (Åtkomst till Intranet) .

11. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ) .

27

3.3 Använda trafikhanteraren

3.3.1 Hantera QoS- (Tjänstkvalitet) bandbredd

Tjänstkvalitet (QoS) ger dig möjlighet att ställa in prioriterad bandbredd och hantera nätverkstrafik.

28

Inställning av bandbreddsprioritering:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) > Traffic

Manager (Trafikhanterare) > QoS .

2. Klicka på ON (På) för att aktivera QoS. Fyll i bandbreddsfälten för överföring och hämtning.

OBS!

Hämta bandbreddsinformation från din ISP.

3. Klicka på Save (Spara) .

OBS! User Specify Rule List (Användarspecificerad regellista)

är för avancerade inställningar. Om du vill prioritera specifika nätverksapplikationer och nätverkstjänster, välj User-defined QoS rules (Användardefinierade QoS-regler) eller User-defined Priority

(Användardefinierad prioritering) från rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

4. På sidan User-defined QoS rules (Användardefinierade QoSregler) finns fyra standardtyper av onlinetjänster – webbsurf,

HTTPS och filöverföringar. Välj en, fyll i Source IP or MAC

(Käll-IP eller Mac) , Destination Port (Målport) , Protocol

(Protokoll) , Transferred (Överförd) och Priority (Prioritet) , och klicka på Apply (Verkställ) . Informationen kommer att konfigureras på QoS-regelsidan.

ANMÄRKNINGAR:

• För att fylla i käll-IP eller MAC kan du:

a) Ange en specifik IP-adress, som t.ex. "192.168.122.1".

b) Ange IP-adresser inom ett undernät eller inom samma IP-pool, som t.ex. “192.168.123.*” eller “192.168.*.*”

c) Ange alla IP-adresser som “*.*.*.*” eller lämna fältet tomt.

d) Formatet för MAC-adressen är sex grupper med två hexadecimalsiffror, åtskilda av kolon (:), i överföringsordning

(t.ex. 12:34:56:aa:bc:ef)

• För käll- eller målportintervall kan du antingen:

a) Ange en specifik port, som t.ex. “95”.

b) Ange portar inom ett intervall, som t.ex. “103:315”, “>100” eller

“<65535”.

• Kolumnen Transferred (Överförd) innehåller information om trafiken uppströms och nedströms (utgående och inkommande nätverkstrafik) för en sektion. I denna kolumn kan du ställa in gränsen för nätverkstrafiken (i KB) för en specifik tjänst, för att generera specifika prioriteringar för tjänsten som tilldelats en speciell port.

Om t.ex. två nätverksklienter, Dator 1 och Dator 2, båda är anslutna till Internet (inställt på port 80), men Dator 1 överskrider gränsen för nätverkstrfiken på grund av några hämtningsuppgifter, kommer

Dator 1 att ha en lägre prioritet. Om du inte vill ställa in trafikgränsen, ska det lämnas tomt.

29

30

5. På sidan User-defined Priority (Användardefinierad prioritering) kan du prioritera nätverksapplikationerna eller enheterna i fem nivåer från rullgardinsmenyn User-defined

QoS rules (Användardefinierade QoS-regler) . Baserat på prioriteringsnivån kan du använda följande metoder för att skicka datapaket:

• Ändra ordningen för uppströms datapaket som skickas till

Internet.

• Under tabellen Upload Bandwidth (Bandbreddsgräns för

överföring av filer) , ställ in Minimum Reserved Bandwidth

(Minimal reserverad bandbreddsgräns) och Maximum

Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgräns) för flera nätverksapplikationer med olika prioritetsnivåer. Procenten anger bandbreddshastigheterna vid överföring som är tillgängliga för speciella nätverksapplikationer.

ANMÄRKNINGAR:

• Lågprioriterade paket ignoreras för att säkerställa överföringen av högprioriterade paket.

• Under tabellen Download Bandwidth (Bandbredd för hämtning) , ställ in Maximum Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgräns) för flera nätverksapplikationer i motsvarande ordning. Ju högre prioriterat datapaket uppströms orsakar det högre prioriterade paketet nedströms.

• Om inga paket skickas från högprioritetsapplikationer, är hela

överföringshastigheten för Internetanslutningen tillgänglig för lågprioritetspaket.

6. Ställ in paketet med högsta prioritet. För att garantera smidig spelupplevelse online, kan du ställa in ACK, SYN och ICMP som paket med högsta prioritet.

OBS! QoS måste först aktiveras och överförings- och hämtningshastigheterna ställas in.

3.3.2 Övervaka trafik

Trafikövervakningsfunktionen ger dig möjlighet att få åtkomst till Internetsanslutningens, kabelansluten eller trådlös, bandbreddsanvändning och hastighet. Den ger dig även möjlighet att övervaka nätverkstrafiken dagligen.

OBS! Paket från Internet överförs jämnt till kabelanslutna och trådlösa enheter.

31

3.4 Installera klassificeringskontroll

Med klassificeringskontroll kan du kontrollera

Internetåtkomsttiden. Användare kan ställa in tidsgränsen för en klients nätverksanvändning.

32

Använda klassificeringskontrollen:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Parental control (Klassificeringskontroll) .

2. Klicka på ON (På) för att aktivera klassificeringskontrollen.

3. Välj för vilken klient som nätverksanvändningen ska kontrolleras. Du kan också knappa in klientens MAC-adress i kolumnen Client MAC Address (Klientens MAC-adress) .

OBS!

Klientens namn får inte innehålla specialtecken eller mellanslag eftersom det kan göra att routern fungerar onormalt.

4. Klicka på eller för att lägga till klientens profil.

5. Ställ in den tillåtna tiden på kartan Time Management

(Tidshantering) . Dra och släpp en önskad tidszon för att tillåta klientens nätverksanvändning.

6. Klicka på OK .

7. Klicka på Apply (Verkställ) för att spara inställningarna.

3.5 Använda USB-applikation

USB-applikationsfunktioner tillhandahåller undermenyerna

Servers Center.

VIKTIGT!

För att använda serverfunktionen måste du sätta i en

USB-lagringsenhet, t.ex. en USB-hårddisk eller USB-flashminne, i

USB 2.0-porten på baksidan av din trådlösa router. Se till att USBlagringsenheten är korrekt formaterad och partionerad. Se ASUS webbsida på http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/ för tabellen över filsystem som stöds.

3.5.1 Använda Servers Center

Servers Center ger dig möjlighet att dela mediafilerna från USBenheten via ett Media Server-arkiv eller Samba-delningstjänst. Du kan även konfigurera andra inställningar för USB-enheten i Servers

Center.

Använda Media Server

Din trådlösa router tillåter DLNA-stödda enheter åtkomst till multimediafiler från USB-enheten som är ansluten till din trådlösa router.

OBS! Innan du använder DLNA Media Server-funktionen, anslut din enhet till RT-AC1300G PLUS:s nätverk.

33

För att starta Media Servers inställningssida, gå till fliken General

(Allmänt) > USB application (USB-applikation) > Servers

Center > Media Servers . Se följande för en beskrivning av fälten:

• Enable DLNA Media Server (Aktivera DLNA Media

Server) : Välj ON/OFF (På/Av) för att aktivera/inaktivera DLNA

Media Server.

• Enable iTunes Server (Aktivera iTunes Server)?

: Välj ON/

OFF (På/Av) för att aktivera/inaktivera iTunes Server.

• Media server directory (Mediaserverarkiv) : Välj ditt mediaserverarkiv och klicka på Apply (Verkställ) för att dela filer från USB-enheten till mediaenheter i nätverket.

• Media Server Status (Mediaserverstatus) : Visar statusen för mediaservern.

Använda Network Place (Samba) Share-tjänsten

Network Place (Samba) Share ger dig möjlighet att installera konton och tillstånd för Samba-tjänsten.

34

Använda Samba Share:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) > USB application (USB-applikation) > Servers Center .

OBS!

Network Place (Samba) Share är aktiverad som standard.

2. Följ nedanstående steg för att lägga till, ta bort eller modifiera ett konto.

Skapa ett nytt konto: a) Klicka på för att lägga till ett nytt konto.

b) I fälten Account (Konto) och Password (Lösenord) knappar du in namn och lösenord för din nätverksklient.

Skriv lösenordet igen för att bekräfta. Klicka på Add (Lägg till) för att lägga till kontot i listan.

Ta bort ett befintligt konto: a) Välj det konto som du vill ta bort.

b) Klicka på .

c) Vid uppmaning, klicka på Delete (Ta bort) för att bekräfta att du vill ta bort kontot.

Lägga till en mapp: a) Klicka på .

b) Ange mappens namn, och klicka på Add (Lägg till) .

Mappen du skapade kommer att läggas till i mapplistan.

35

36

3. Från listan med mappar väljer du den typ av åtkomsträttigheter som du vill tilldela för specifika mappar:

• R/W: Välj detta alternativ för att tilldela läs-/skrivåtkomst.

• R: Välj detta alternativ för att tilldela enbart läsåtkomst.

• No (Nej) : Välj detta alternativ om du inte vill dela en specifik filmapp.

4. Klicka på Apply (Verkställ) för att verkställa ändringarna.

4 Konfigurera de avancerade inställningarna

4.1 Trådlös anslutning

4.1.1 Allmänt

Fliken General (Allmänt) ger dig möjlighet att konfigurera grundinställningarna för trådlös anslutning.

Konfigurera grundinställningarna för trådlös anslutning:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > General

(Allmänt) .

2. Välj 2,4 GHz eller 5 GHz som frekvensband för det trådlösa nätverket.

3. Tilldela ett unikt namn med högst 32 tecken för ditt SSID

(Service Set Identifier) eler nätverksnamn för att identifiera ditt trådlösa nätverk. Wi-Fi-enheter kan identifiera och ansluta till det trådlösa nätverket via ditt tilldelade SSID. SSID på informationsbanderollen uppdateras när nya SSID sparas i inställningarna.

OBS!

Du kan tilldela unika SSID för 2,4 GHz och 5 GHz frekvensband.

4. I fältet Hide SSID (Dölj SSID) , välj Yes (Ja) för att förhindra att trådlösa enheter identifierar din SSID. När funktionen etablerats måste du ange SSID:n manuellt på den trådlösa enheten för att få åtkomst till det trådlösa nätverket.

5. Välj något av dessa trådlösa lägen för att bestämma vilken typ av trådlösa enheter som kan anslutas till din trådlösa router:

• Auto : Välj Auto för att tillåta att 802.11AC-, 802.11n-,

802.11g- och 802.11b-enheter ansluter till den trådlösa routern.

• Legacy (Bakåtkompatibelt) : Välj Legacy

(Bakåtkompatibelt) för att tillåta att 802.11b/g/n-enheter ansluter till den trådlösa routern. Men maskinvara som stödjer 802.11n internt kommer bara att köra på högst 54

Mbps hastghet.

• N only (N enbart) : Välj N only (N enbart) för att maximera den trådlösa N-prestandan. Denna inställning hindrar

802.11g- och 802.11b-enheter från att ansluta till den trådlösa routern.

6. Väl en operativkanal för den trådlösa routern. Välj Auto för att tillåta att den trådlösa routern automatiskt väljer kanalen som har minst störning.

7. Välj någon av dessa kanalbandbredder för att underlätta högre

överföringshastigheter:

37

38

40MHz: Välj denna bandbredd för att maximera det trådlösa genomflödet.

20MHz (default) (20 MHz (standard)): Välj denna bandbredd om du har problem med din trådlösa anslutning.

8. Välj någon av dessa autentiseringsmetoder:

• Open System (Öppet system): Detta alternativ ger ingen säkerhet.

• Shared Key (Delad nyckel): Du måste använda WEPkryptering och ange minst en delad nyckel.

• WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal (WPA/WPA2

Personlig/WPA Auto-personlig): Detta alternativ ger hög säkerhet. Du kan antingen använda WPA (med TKIP) eller

WPA2 (med AES). Om du väljer detta alternativ måste du använda TKIP + AES-kryptering och ange WPA -lösenfras

(nätverksnyckel).

• WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise (WPA/WPA2

Företag/WPA Auto-företag): Detta alternativ ger mycket hög säkerhet. Det är med integrerad EAP-server eller en extern RADIUS-autentiseringsserver.

• Radius with 802.1x (Radius med 802.1x)

OBS!

Den trådlösa routern stöder en maximal överföringshastighet på 54 Mbps när Wireless Mode (Trådlöst läge) är inställt på Auto

(automatiskt) och encryption method (krypteringsmetoden) är WEP eller TKIP .

9. Välj något av dessa WEP-krypteringsalternativ (Wired

Equivalent Privacy) för datan som överförs över ditt trådlösa nätverk.

• Off (Av) : Inaktiverar WEP-kryptering

• 64-bit : Aktiverar svag WEP-kryptering

• 128-bit : Aktiverar bättre WEP-kryptering.

10. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en trådlös säkerhetsstandard som tillåter dig att enkelt ansluta enheter till ett trådlöst nätverk. Du kan konfigurera WPS-funktionen via PIN-kod eller WPS-knapp.

OBS ! Kontrollera att enheten stödjer WPS.

Aktivera WPS på ditt trådlösa nätverk:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > WPS .

2. I fältet Enable WPS (Aktivera WPS) , flytta skjutreglaget till ON

(På) .

3. WPS använder 2,4 GHz som standard. Om du vill ändra frekvensen till 5 GHz, stäng OFF (Av) WPS-funktionern, klicka på Switch Frequency (Växla frekvens) i fältet Current

Frequency (Aktuell frekvens) , och sätt ON (På) WPS igen.

39

40

OBS!

WPS stödjer autentisering med Open System, WPA-Personal och

WPA2-Personal. WPS stödjer inte ett trådlöst nätverk som använder en krypteringsmetod med Shared Key, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise och RADIUS.

4. I WPS Method-fältet, välj Push Button (Tryckknapp) eller

Client PIN- (Klient-Pin) kod. Om du väljer Push Button

(Tryckknapp) , gå till steg 5. Om du väljer Client PIN (Klient-

PIN) , gå till steg 6.

5. För att installera WPS med routerns WPS-knapp, följ dessa steg: a. Klicka på Start eller tryck på WPS-knappen på baksidan av den trådlösa routern. b. Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern. Den identifieras normalt med WPS-logotyp.

OBS!

Kontrollera din trådlösa enhet eller bruksanvisningen för WPSknappens placering.

c. Den trådlösa routern kommer att söka efter tillgängliga

WPS-enheter. Om den trådlösa routern inte hittar några WPSenheter, kommer den att växla till standby-läge.

6. För att installera WPS med routerns klient-PIN-kod, följ dessa steg: a. Leta reda på WPS PIN-koden i den trådlösa routern bruksanvisning eller på själva enheten. b. Knappa in klient-PIN-koden i textrutan.

c. Klicka på Start för att ställa in den trådlösa routern i WPS-

övervakningsläge. Routerns lysdioder blinkar snabbt tre gånger tills WPS-installationen är klar.

4.1.3 Trådlöst MAC-filter

Wireless MAC filter (Trådlöst MAC-filter) ger kontroll över paket som sänds till en specificerad MAC- (Media Access Control) adress på den trådlösa routernätverket.

Ställ in det trådlösa MAC-filtret:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > Wireless

MAC Filter (Trådlöst MAC-filter) .

2. I fältet Frequency (Frekvens) , välj frekvensbandet du vill använda för Wireless MAC filter.

3. I rullgardinsmenyn MAC Filter Mode (MAC-filterläge) , välj

Accept (Acceptera) eller Reject (Avvisa) .

• Välj Accept (Acceptera) för att tillåta åtkomst till det trådlösa nätverket för enheter i MAC-filterlistan.

• Välj Reject (Avvisa) för att neka åtkomst till det trådlösa nätverket för enheter i MAC-filterlistan.

4. I MAC-filterlistan, klicka på knappen Add (Lägg till) och knappa in MAC-adressen för den trådlösa enheten.

5. Klicka på Apply (Verkställ) .

41

4.1.4 RADIUS-inställning

RADIUS-inställning (Remote Authentication Dial In User Service) ger ett extra säkerhetslager när du väljer WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise eller Radius med 802.1x som ditt autentiseringsläge.

42

Ställ in trådlösa RADIUS-inställningar:

1. Den trådlösa routerns autenticeringsläge måste vara inställt på

WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise eller Radius med 802.1x.

OBS!

Se avsnittet 4.1.1 General (4.1.1 Allmänt) för konfiguration av den trådlösa routerns autenticeringsläge.

2. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > RADIUS

Setting (RADIUS-inställning) .

3. Välj ett frekvensband.

4. Knappa in din RADIUS-servers IP-adress i fältet Server IP

Address (Server-IP-adress) .

5. Tilldela lösenordet för åtkomst till din RADIUS-server i fältet

Connection Secret (Anslutning secret) .

6. Klicka på Apply (Verkställ) .

4.1.5 Professionell

Skärmen Professional (Professionell) ger möjlighet till avancerade konfigurationer.

OBS!

Vi rekommenderar att du använder standardvärdena på denna sida.

Följande kan konfigureras på skärmen Professional Settings

(Professionella inställningar) :

• Band : Välj vilket frekvensband de professionella inställningarna ska tillämpas på.

• Datum för aktivering av radio (vardagar) : Du kan specificera vilka veckodagar det trådlösa nätverket ska vara aktivt.

• Enable Wireless Scheduler(Aktivera trådlös schemaläggare) : Du kan ställa in tidsintervallet då det trådlösa nätverket är aktivt under veckan.

• Ställ in AP isolerat : Set AP isolated (ställ in AP isolerat) hindrar trådlösa enheter på ditt nätverk att kommunicera med varandra. Funktionen är användbar om många gäster går med eller lämnar ditt nätverk. Välj Yes (Ja) för att aktivera funktionen eller No (Nej) för att inaktivera.

43

44

• Enable IGMP Snooping (Aktivera IGMP snooping):

När IGMP Snooping är aktiverad, övervakas IGMPkommunikation bland enheter och optimerar multicasttrafik.

• Multisändningshastighet (Mbps) : Välj multisändningshastigheten eller klicka på Disable

(Inaktivera) för att stänga av samtidig singelsändning.

• Inledningstyp : Preamble Type definierar hur lång tid routern spenderat på CRC (Cyclic Redundancy Check). CRC

är en metod för att identifiera fel under dataöverföring. Välj

Short (Kort) för ett upptaget trådlöst nätverk med hög nätverkstrafik. Välj Long (Lång) om ditt trådlösa nätverk består av äldre eller bakåtkompatibla trådlösa enheter.

• Tröskelvärde : Välj det lägre värdet för RTS (Request to Send)

Threshold för att förbättra den trådlösa kommunikationen i ett upptaget eller med mycket störning, med hög nätverkstrafik och flera trådlösa enheter.

• DTM-Intervall : DTIM (Delivery Traffic Indication Message)

Interval eller Data Beacon Rate (Datasignaleringsintervall) är tidsintervallet innan en signal skickas till en trådlös enhet i viloläge som indikerar att ett datapaket väntar på leverans.

Standardvärdet är 3 millisekunder.

• Signaleringsintervall : Beacon Interval är tiden mellan en

DTIM och nästa. Standardvärdet är 100 millisekunder. Sänk

Beacon Interval-värdet för en ostadig trådlös anslutning eller för roaming-enheter.

• Aktivera TX Bursting : Enable TX Bursting förbättrar

överföringshastigheten mellan den trådlösa routern och

802.11g-enheter.

• Enable Packet Aggregation (Aktivera paketaggregering) :

Välj Enable (Aktivera) för att öka den levererade bandbredden i ditt nätverk.

• Aktivera WMM APSD : Aktivera WMM APSD (Wi-Fi

Multimedia Automatic Power Save Delivery) för att förbättra energisparfunktionerna mellan trådlösa enheter. Välj Disable

(Inaktivera) för att stänga av WMM APSD.

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

LAN IP-skärmen ger dig möjlighet att modifiera LAN IPinställningarna för den trådlösa routern.

OBS!

Alla ändringar av LAN IP-adressen påverkar dina DHCPinställningar.

Ändra LAN IP-inställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > LAN IP .

2. Modifiera IP address (IP-adress) och Subnet Mask (Nätmask) .

3. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ) .

45

4.2.2 DHCP-server

Den trådlösa routern använder DHCP för att automatiskt tilldela

IP-adresser på nätverket. Du kan specificera IP-adressintervallet och lånetiden för klienterna på nätverket.

46

Konfigurera DHCP-servern:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > LAN > DHCP Server .

2. I fältet Enable the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern) markera Yes (Ja) .

3. Ange ett domännamn för den trådlösa routern i textrutan

Domain Name (Domännamn) .

4. I fältet IP Pool Starting Address (IP pool startadress) knappa in start-IP-adressen.

5. I fältet IP Pool Ending Address (IP pool slutadress) knappa in slut-IP-adressen.

6. Specificera sekunderna när en tilldelad IP-adress går ut i fältet

Lease Time (Lånetid) . När tidsgränsen nås, kommer DHCPservern att tilldela en ny IP-adress.

ANMÄRKNINGAR:

• Vi rekommenderar att du använder IP-adressformatet 192.168.1.xxx

(där xxx kan vara vilket nummer som helt mellan 2 och 254) när ett

IP-adressintervall specificeras.

• IP Pool Starting Address (IP Pool-startadress) bör inte vara större än

IP Pool Ending Addres (IP Pool-slutadress).

7. Knappa in din DNS-servers och WINS-servers IPadress i avsnittet DNS and Server Settings (DNS och serverinställningar) vid behov.

8. Den trådlösa router kan även tilldela IP-adresser manuellt till enheter i nätverket. I fältet Enable Manual Assignment

(Aktivera manuell tilldelning) , välj Yes (Ja) för att tilldela en IP-adress till specifika MAC-adresser på nätverket. Upp till 32 MAC-adresser kan läggas till DHCP-listan för manuell tilldelning.

47

4.2.3 Route

Om ditt nätverk använder mer än en trådlös router, kan du konfigurera en routningstabell för att dela samma Internettjänst.

OBS!

Vi rekommenderar att du inte ändrar standardflödesinställningarna, om du inte har djupgående kunskaper om routningstabeller.

48

Konfigurera LAN-routningstabell:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > LAN > Route .

2. I fältet Enable static routes (Aktivera statiska vägar) , välj Yes

(Ja) .

3. På listan Static Route List (Lista över statiska vägar) , ange nätverksinformationen för åtkomstpunkter och noder. Klicka på knappen Add (Lägg till) eller Delete (Ta bort) , för att lägga till eller ta bort en enhet i listan.

4. Klicka på Apply (Verkställ) .

4.3 WAN

4.3.1 Internetanslutning

Skärmen Internet Connection (Internetanslutning) ger dig möjlighet att konfigurera inställningarna för olika WANanslutningstyper.

Konfigurera WAN-anslutningsinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Internet Connection

(Internetanslutning) .

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ) .

• WAN Connection Type (WAN-anslutningstyp) : Välj typ av

Internettjänstleverantör. Valen är Automatic IP (Automatisk

IP) , PPPoE , PPTP , L2TP eller fixed IP (Fast IP) . Konsultera din

ISP om routern inte kan erhålla en giltig IP-adress eller om du

är osäker på typen av WAN-anslutning.

49

50

• Enable WAN (Aktivera WAN) : Välj Yes (Ja) för att ge routern

Internet-åtkomst. Välj No (Nej) för att inaktivera Internet-

åtkomsten.

• E nable NAT (Aktivera NAT) : NAT (Network Address

Translation) är ett system där en offentlig IP (WAN IP) används för att tillhandahålla Internet-åtkomst till nätverksklienter med en privat IP-adress på en LAN. Den privata IP-adressen för varje nätverksklient sparas i en NAT-tabell och används för att cirkulera inkommande datapaket.

• Enable UPnP (Aktivera UPnP) : UPnP (Universal Plug and

Play) tillåter att flera enheter (som routrar, TV-apparater, stereosystem, spelkonsoler och mobiltelefon), kontrolleras via ett IP-baserat nätverk med eller utan en central kontroll genom en gateway. UPnP ansluter datorer av alla formfaktorer, genom att tillhandahålla ett sömlöst nätverk för fjärrkonfiguration och dataöverföring. Med

UPnP upptäcks en ny enhet automatiskt. Efter anslutning till nätverket, kan enheter fjärrkonfigureras för att stödja

P2P-applikationer, interaktiva spel, videokonferencer och webb- eller proxyservrar. Till skillnad från portvidarebefordra, som involverar manuell konfigurering av portinställningar, konfigurerar UPnP automatiskt router för att acceptera inkommande anslutningar och direkta begäranden till en specifik dator i det lokala nätverket.

• Connect to DNS Server (Anslut till DNS-server) : Tillåt routern att skaffa DNS IP-adressen automatiskt från ISP:en. En

DNS är en värd på Internet som översätter Internetnamn till numeriska IP-adresser.

• Authentication (Verifiering) : Denna punkt kan specificeras av vissa ISP:ar. Kontrollera med din ISP och fyll i dem vid behov.

• Host Name (Värdnamn) : Detta fält ger dig möjlighet att tillhandahålla ett värdnamn på din router. Det är ofta ett specialkrav från din ISP. Om din ISP tilldelade din dator ett värdnamn, ska värdnamnet anges här.

• MAC Address (MAC-adress) : MAC-adress (Media Access

Control) är en unik identifierare för din nätverksenhet. Vissa

ISP:ar övervakar MAC-adressen för nätverkenheterna som ansluter till deras tjänst och avvisar oidentifierade enheter om försöker ansluta. För att undvika anslutningsproblem på grund av en oregistrerad MAC-adress kan du:

• Kontakta din ISP och uppdatera den MAC-adress som är associerad med ISP-tjänsten.

• Klona eller ändra MAC-adressen för den trådlösa ASUSroutern för att matcha MAC-adressen för den föregående nätverksenheten som identifierats av ISP:en.

51

4.3.2 Portutlösning

Portintervallutlösning öppnar en förbestämd inkommande port under en begränsad tid när en klient på LAN:en gör en utgående anslutning till en specificerad port. Portutösning används i följande scenarier:

• Mer än en lokal klient behöver portvidarebefordran för samma applikation vid en annan tidpunkt.

• En applikation kräver specifika inkommande portar som skiljer sig från de utgående portarna.

52

Installera Port Trigger:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Port Trigger

(Portutlösning).

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

• I fältet Enable Port Trigger (Aktivera portutlösning), markera Yes (Ja).

• Välj populära spel och webbtjänster som ska läggas till

Port Trigger List (Portutlösningslista) i fältet Well-Known

Applications (Välkända applikationer) .

• Description (Beskrivning) : Ange ett kort namn eller beskrivning för tjänsten.

• Trigger Port (Utlösningsport) : Specificera en utlösningsport för att öppna den inkommande porten.

• Incoming Port (Inkommande port): Specificera en inkommande port för att ta emot ingående data från

Internet.

• Protocol (Protokoll) : Välj protokoll, TCP eller UDP.

ANMÄRKNINGAR:

• Vid anslutning till en IRC-server, gör en klientdator en utgånde anslutning med utlösningsportintervallet 66660-7000. IRC-servern svarar genom att verifiera användarnamnet och skapa en ny anslutning till klientdatorn med en inkommande port.

• Routern avbryter anslutningen om Port Trigger är inaktiverad, eftersom den inte kan bestämma vilken dator som begär IRC-

åtkomst. När Port Trigger är aktiverad tilldelas routern en ingångsport som ska ta emot inkommande data. Denna ingångsport stängs efter en bestämd tid eftersom routern är osäker på när applikationen har avslutats.

• Portutlösning tillåter enbart att en klient i nätverket använder en specifik tjänst och en specifik ingångsport samtidigt.

• Du kan inte använda samma applikation för att utlösa en port på mer än en dator åt gången. Routern kommer bara att vidarebefordra porten tillbaka till den senaste datorn för att skicka routern en begäran/utlösning.

53

4.3.3 Virtuell server/Portvidarebefordran

Portvidarebefordran är en metod för att dirigera nätverkstrafik från Internet till en specifik port eller portintervall för att bestämma antalet enheter i ditt lokala nätverk. Inställning av portvidarebefordran på din router ger datorer utanför nätverket möjlighet att komma åt specifika tjänster från en dator i nätverket.

OBS! När man aktiverar portvidarebefordran, blockerar ASUS router oönskad inkommande trafik från Internet och tillåter bara svar från utgående begäranden från LAN-enheten. Nätverksklienten har ingen

åtkomst till Internet direkt, och vice versa.

54

Installera Port Forwarding:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Virtual Server / Port

Forwarding (Virtuell server / portvidarebefordran) .

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ) .

• Enable Port Forwarding (Aktivera portvidarebefordran)

Välj Yes (Ja) för att aktivera portvidarebefordran.

• Famous Server List (Lista över kända servrar): Bestäm vilken typ av tjänst du vill ha åtkomst till.

• Famous Game List (Lista över kända spel): Här listas portar som krävs för att populära online-spel ska fungera rktigt.

• FTP Server Port: Undvik att tilldela portintervallet 20:21 åt din FTP-server, eftersom det skulle komma i konflikt med routerns ursprungliga FTP-servertilldelning.

• Service Name (Tjänstnamn) : Ange ett tjänstnamn.

• Port Range (Portintervall) : Om du vill specificera ett portintervall för klienter på samma nätverk, ange ett tjänstnamn, portintervallet (t.ex. 10200:10300), LAN IPadress och lämna lokal port tomt. Portintervall accepterar olika format som portintervall (300:350), individuella portar

(566,789) eller blandat (1015:1024,3021).

ANMÄRKNINGAR:

• När nätverkets brandvägg är inaktiverad och du ställer in 80 som HTTP-serverns portintervall för din WAN-installation, skulle din http-server/web-server vara i konflikt med routerns webbanvändargränssnitt.

• Ett nätverk använder portar för att utbyta data, med varje port som tilldelats ett portnummer och en specifik uppgift. Port 80 används t.ex. för HTTP. En specifik port kan bara användas av en applikation eller tjänst åt gången. Därför skulle två datorer som försöker komma

åt data genom samma port samtidigt misslyckas. Du kan t.ex. inte ställa in portvidarebefordran för port 100 för två datorer samtidigt.

• Local IP (Lokal IP) : Knappa in klientens LAN IP-adress.

OBS!

Använd en statisk IP-adress för den lokala klienten för att få portvidarebefordran att fungera riktigt. Se avsnitt 4.2 LAN för information.

55

56

• Local Port (Lokal port) : Ange en specifik port som ska ta emot vidarebefordrade paket. Lämna fältet tomt om du vill att inkommande paket ska omdirigeras till det specifika portintervallet.

• Protocol (Protokoll) : Välj protokoll. Om du är osäker, välj

BOTH (Båda) .

Kontrollera om portvidarebefordran har konfigurerats:

• Kontrollera att servern eller applikationen är inställd och kör.

• Du kommer att behöva en klient utanför din LAN, men ha

Internet-åtkomst (s.k. “Internet client”). Denna klient ska inte anslutas till ASUS-routern.

• Använd routerns WAN IP på Internet-klienten för åtkomst till servern. Om portvidarebefordran har fungerat, ska du kunna få åtkomst till filerna eller applikationerna.

Skillnader mellan portutlösning och portvidarebefordran:

• Portutlösning fungerar även om man inte ställer in en specifik LAN IP-adress. Till skillnad från portvidarebefordran, som kräver en statisk LAN IP-adress, tillåter portutlösning dynamisk portvidarebefordran med routern. Förinställda portintervall konfigureras för att acceptera inkommande anslutningar under en begränsad tid. Portutlösning tillåter att flera datorer kör applikationer som normalt skulle kräva manuell vidarebefordran av samma portar till varje dator i nätverket.

• Portutlösning är säkrare än portvidarebefordran eftersom de inkommande portarna inte är öppna hela tiden. De öppnas bara när en applikation gör en utgående anslutning genom utlösningsporten.

4.3.4 DMZ

Virtuell DMZ exponerar en klient för Internet, och tillåter klienten att ta emot alla inkommande paket som dirigeras till din LAN.

Ingående trafik från Internet avvisas normalt och cirkuleras bara till en specifik klient om portvidarebefordran eller portutlösning har konfigurerats på nätverket. I en DMZ-konfiguration får en nätverksklient alla inkommande paket.

Det är praktiskt att installera DMZ på ett nätverk när du behöver att inkommande portar är öppna, eller du vill vara värd för en domän, webb eller e-postserver.

VARNING: Att öppna alla portar mot Internet på en klient gör nätverket sårbart för attacker utifrån. Tänk på säkerhetsriskerna som det innebär att använda DMZ.

Installera DMZ:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > DMZ .

2. Konfigurera följande inställning: När du är klar, klicka på Apply

(Verkställ) .

• IP address of Exposed Station (IP-adress för exponerad station): Knappa in klientens LAN IP-adress som ska tillhandahålla DMZ-tjänsten och exponeras på Internet.

Serverklienten måste ha en statisk IP-adress.

Ta bort DMZ:

1. Ta bort klientens LAN IP-adress från textrutan IP Address of

Exposed Station (IP-adress för exponerad station) .

2. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ) .

57

4.3.5 DDNS

Inställning av DDNS (Dynamic DNS) ger dig möjlighet att komma

åt routern utifrån ditt nätverk genom den tillhandahållna ASUS

DDNS-tjänsten eller annan DDNS-tjänst.

58

Ställa in DDNS:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > DDNS .

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ) .

• Enable the DDNS Client (Aktivera DDNS-klient) : Aktivera

DDNS för att få åtkomst till ASUS router via DNS-namnet istället för WAN IP-adressen.

• Server and Host Name (Server- och värdnamn) : Välj ASUS

DDNS eller annan DDNS. Om du vill använda ASUS DDNS, fyll i värdnamnet i formatet xxx.asuscomm.com (xxx är ditt värdnamn).

• Om du vill använda en annan DDNS-tjänst, klicka först på

FREE TRIAL (Prova gratis) och registrera online. Fyll i User

Name or E-mail Address (användarnamn eller e-postadress) och Password or DDNS key (lösenord eller DDNS-nyckel).

• Enable wildcard (Aktivera wildcard) : Aktivera wildcard om din DDNS-tjänst kräver det.

ANMÄRKNINGAR :

DDNS-tjänst fungerar inte under följande förhållanden:

• När en trådlös router använder en privat WAN IP-adress (192.168.x.x,

10.x.x.x eller 172.16.x.x), som indikeras med gul text.

• Routern kan vara i ett nätverk som använder flera NAT-tabeller.

4.3.6 NAT-genomströmning

NAT Passthrough (NAT-genomströmning) tillåter att ett VPN

(Virtuellt privat nätverk) ansluter för att passera igenom routern till nätverksklienterna. PPTP Passthrough, L2TP Passthrough, IPsec

Passthrough och RTSP Passthrough är aktiverade som standard.

För att aktivera/inaktivera NAT-genomströmningsinställningarna, gå till fliken Advanced Settings (Avancerade inställningar) >

WAN > NAT Passthrough (NAT-genomströmning) . När du är klar, klicka på Apply (Verkställ) .

59

4.4 IPv6

Denna trådlösa router stödjer IPv6-adressering, ett system som stödjer fler IP-adresser. Denna standard finns inte överallt ännu.

Kontakta din ISP om din Internet-tjänst stödjer IPv6.

60

Installera IPv6:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > IPv6 .

2. Välj din Connection Type (Anslutningstyp) .

Konfigureringsalternativen varierar efter vilken anslutningstyp du valt.

3. Ange dina inställningar för IPv6 LAN och DNS.

4. Klicka på Apply (Verkställ) .

OBS!

Kontakta din ISP beträffande specifik IPv6-information för din

Internet-tjänst.

4.5 VPN-server

VPN (Virtuellt privat nätverk) tillhandahåller en säker kommunikation till en fjärrdator eller fjärrnätverk som använder ett offentligt nätverk som Internet.

OBS ! Innan du ställer in en VPN-anslutning måste du ha IP-adress eller domännamn till VPN-servern som du försöker nå.

Ställ in åtkomst till en VPN-server:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > VPN Server .

2. Välj Yes (Ja) i fältet Enable PPTP Server (Aktivera PPTP-server).

3. Välj Yes (Ja) i fältet Stöd för nätverksplats (Samba).

4. Ange användarnamnet och lösenordet för åtkomst till VPNservern. Klicka på knappen .

5. Klicka på Apply (Verkställ) .

OBS ! För avancerade VPN-serverinställningar, klicka på fliken VPN

Server för att konfigurera sändningsstöd, verifiering, MPPE-kryptering och klient-IP-adressintervall.

61

62

4.6 Brandvägg

Den trådlösa routern kan fungera som maskinvarubrandvägg för nätverket.

OBS ! Brandväggsfunktionerna är aktiverade som standard.

4.6.1 Allmänt

Ställa in grundläggande brandväggsinställningar:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

General (Allmänt) .

2. I fältet Enable Firewall (Aktivera brandvägg) , välj Yes (Ja) .

3. På Enable DoS (Aktivera DoS) -skydd, välj Yes (Ja) för att skydda nätverket från DoS-attacker (Denial of Service) även om det kan påverka din routers prestanda.

4. Du kan även övervaka paket som utväxlas mellan LAN- och

WAN-anslutningen. Välj Dropped (Avbruten) , Accepted

(Accepterad) eller Both (Båda) på typen Logged packets

(Loggade paket).

5. Klicka på Apply (Verkställ) .

4.6.2 URL-filter

Du kan specificera nyckelord eller webbadresser för att hindra

åtkomst till specifika URL:ar.

OBS ! URL-filtret baseras på en DNS-begäran. Om en nätverksklient redan har åtkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com, kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet lagrar tidigare besökta webbplatser). För att lösa problemet, rensa DNScacheminnet innan du installerar URL-filtret.

Installera ett URL-filter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) > URL

Filter .

2. Välj Enabled (Aktiverad) i fältet Enable URL Filter (Aktivera

URL-filter).

3. Ange URL:en och klicka på -knappen.

4. Klicka på Apply (Verkställ) .

4.6.3 Nyckelordsfilter

Nyckelordsfiltret blockerar åtkomst till webbsidor med specifika nyckelord.

Inställning av ett nyckelordsfilter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

Keyword Filter (Nyckelordsfilter) .

2. Välj Enabled (Aktiverad) i fältet Enable Keyword Filter

(Aktivera nyckelordsfilter).

63

64

3. Ange ett ord eller en fras och klicka på knappen Add (Lägg till) .

4. Klicka på Apply (Verkställ) .

ANMÄRKNINGAR:

• Nyckelordsfiltret baseras på en DNS-begäran. Om en nätverksklient redan har åtkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com, kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet lagrar tidigare besökta webbplatser). För att lösa problemet, rensa

DNS-cacheminnet innan du ställer in nyckelordsfiltret.

• Webbsidor som är komprimerade med HTTP-komprimering kan inte filtreras. HTTPS-sidor kan inte heller blockeras med nyckelordsfilter.

4.6.4 Nätverkstjänstfilter

Nätverkstjänstfiltret blockerar utbyten av LAN-till-WAN-paket, och begränsar nätverksklienter från att komma åt specifika webbtjänster som Telnet eller FTP.

Ställa in ett nätverksfilter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

Network Service Filter (Nätverkstjänstfilter) .

2. Välj Yes (Ja) i fältet Enable Network Service Filter (Aktivera nätverkstjänstfilter).

3. Välj typ av filtertabell. Black List (Svart lista) blockera specificerade nätverkstjänster. White List (Vit lista) begränsar

åtkomst enbart till specificerade nätverkstjänster.

4. Specificera dag och tid när filtren ska vara aktiva.

5. Ange Source IP (Käll-IP), Destination IP (Mål-IP), Port Range

(Portintervall) och Protocol (Protokoll), för att specificera en nätverkstjänst som ska filtreras. Klicka på knappen .

6. Klicka på Apply (Verkställ) .

65

4.7 Administration

4.7.1 Driftläge

Sidan Operation Mode (Driftläge) ger dig möjlighet att välja passande läge för ditt nätverk.

66

Ställa in driftläget:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > Operation

Mode (Driftläge) .

2. Välj något av dessa driftlägen:

• Trådlös router-läge (standard) : I trådlös router-läge ansluter den trådlösa routern till Internet och ger

Internetåtkomst till tillgängliga enheter i det lokala nätverket.

• Åtkomstpunktläge : I detta läge skapar routern ett nytt trådlöst nätverk på ett befintligt nätverk.

• Mediebrygga : Denna installation kräver två trådlösa routrar.

Den andra router fungerar som en brygga där flera enheter som Smart-TVs och spelkonsoler kan anslutas via Ethernet.

3. Klicka på Apply (Verkställ) .

OBS ! Routern kommer att starta om när du ändrar lägena.

4.7.2 System

System -sidan ger dig möjlighet att konfigurera dina trådlösa routerinställningar.

Ställ in systeminställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > System .

2. Du kan konfigurera dessa inställningar:

• Change router login password (Ändra lösenord för routerinloggning) : Du kan ändra lösenordet och inloggningsnamnet för den trådlösa routern genom att ange ett nytt namn och ett lösenord.

• WPS button behavior (WPS-knappens funktion : Den fysiska WPS-knappen på den trådlösa routern kan användas för att aktivera WPS eller stänga av trådlöst nätverk.

• Time Zone (Tidszon) : Välj tidszon för ditt nätverk.

• NTP Server : Den trådlösa routern kan komma åt en NTPserver (Network time Protocol) för att synkronisera tiden.

• Enable Telnet (Aktivera Telnet) : Klicka på Yes (Ja) för att aktivera Telnet-tjänster i nätverket. Klicka på No (Nej) för att inaktivera Telnet.

• Authentication Method (Verifieringsmetod) : Du kan välja HTTP, HTTPS, eller båda protokollen för att säkra routeråtkomst.

• Enable Web Access from WAN (Aktivera webbåtkomst från WAN) : Välj Yes (Ja) för att tillåta enheter utanför nätverket åtkomst till den trådlösa routerns gränssnittsinställningar. Välj No (Nej) för att hindra åtkomst.

• Only allow specific IP (Tillåt enbart specifik IP) :

Klicka på Yes (Ja) om du vill specificera IP-adresser för enheter som tillåts få åtkomst till den trådlösa routerns gränsnitttsinställningar från WAN.

• Client List (Klientlista) : Ange WAN IP-adresserna för nätverksenheter som tillåts få åtkomst till den trådlösa routerns gränssnittsinställningar. Listan används om du klickat på Yes (Ja) under punkten Only allow specific IP

(Tillåt enbart specifik IP) .

3. Klicka på Apply (Verkställ) .

67

68

4.7.3 Uppgradering av fast programvara

OBS!

Ladda ned den senaste fasta programvaran från ASUS webbsida på http://www.asus.com

Uppgradering av det fasta programmet:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > Firmware

Upgrade (Uppgradering av fast programvara) .

2. I fältet New Firmware File (Ny fast programvarufil) , klicka på

Browse (Bläddra) för att lokalisera den hämtade filen.

3. Klicka på Upload (Överför) .

ANMÄRKNINGAR :

• När uppgraderingsproceduren är klar, vänta en stund tills systemet har startat om.

• Om uppgraderingsprocessen misslyckas går routern automatiskt in i räddningsläge och strömlysdioden på frontpanelen börjar blinka långsamt. För att återställa systemet, se avsnitt 5.2 Återställning av fast programvara .

4.7.4 Återställ/spara/överför inställning

Återställ/spara/överför routerinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > Restore/

Save/Upload Setting (Återställ/spara/överför inställning) .

2. Välj den uppgift som du vill genomföra:

• För att återställa standardinställningarna, klicka på Restore

(Återställ) , och klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.

• För att spara nuvarande systeminställningar, klicka på Save

(Spara) , navigera till mappen där du vill spara filen och klicka på Save (Spara) .

• För att återställa från en sparad systeminställningsfil, klicka på Browse (Bläddra) för att lokalisera filen, och klicka på

Upload (Överför) .

OBS! Om det uppstår problem, överför den senaste versionen av den fasta programvaran, och konfigurera nya inställningar. Återställ inte routern till standardinställningarna.

4.8 Systemlogg

System Log (Systemlogg) innehåller dina inspelade nätverksaktiviteter.

OBS!

Systemloggen återställs när routern startas om eller stängs av.

Visa din systemlogg:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > System Log (Systemlogg) .

2. Du kan visa dina nätverksaktiviteter i någon av följande flikar:

• General Log (Allmän logg)

• Wireless Log (Trådlös logg)

• DHCP Leases (DHCP-lån)

• IPv6

• Routing Table (Routningstabell)

• Port Forwarding (Portvidarebefordran)

• Connections (Anslutning)

69

5 Verktyg

OBS!

Hämta och installera den trådlösa routerns verktyg från ASUS webbplats: https://www.asus.com/support/Download-Center/

5.1 Enhetsidentifiering

Devicde Discovery (Enhetsidentifiering) är ett ASUS WLANverktyg som identifierar en trådlös ASUS-routerenhet, och ger dig möjlighet att konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna.

Windows:

Mac OS:

70

OBS!

När du ställer in routern på åtkomstpunktläge behöver du använda Device Discovery för att få routerns IP-adress.

5.2 Återställning av fast programvara

Firmware Restoration (Återställning av fast programvara) används på en trådlös ASUS-router som misslyckas under uppgraderingsprocessen av den fasta programvaran. Den överför den fasta programvara som du specificerar. Processen tar ungefär tre till fyra minuter.

Windows:

Mac OS:

VIKTIGT!

Starta räddningsläget på routern innan

återställningsverktyget för det fasta programvaran används.

71

72

För att starta räddningsläget och använda

återställningsverktyget för den fasta programvaran:

1. Koppla bort den trådlösa routern från strömkällan.

2. Håll in knappen Reset (Återställning) på baksidan, och koppla samtidigt in den trådlösa routern till strömkällan. Släpp

återställningsknappen när strömlysdioden på framsidan blinkar sakta, vilket indikerar att den trådlösa routern är i räddningsläget.

3. Ställ in en statisk IP på datorn, och använd följande för att ställa in dina TCP/IP-inställningar:

IP address (IP-adress) : 192.168.1.x

Subnet mask (Nätmask) : 255.255.255.0

4. Från din dators skrivbord klickar du på Start > All Programs

(Alla program) > ASUS Utility RT-AC1300G PLUS Wireless

Router (ASUS verktyg RT-AC1300G PLUS trådlös router) >

Firmware Restoration (Återställning av fast programvara) .

5. Specificera en fast programfil klicka sedan på Upload

(Överför) .

OBS!

Detta är inte en uppgraderingsfunktion för fast program och kan inte användas på en fungerande trådlös ASUS-router.

Normal uppgradering av fast programvara måste göras genom webbgränssnittet. Se Kapitel 4: Avancerade inställningar för ytterligare detaljer.

6 Felsökning

Detta kapitel tillhandahåller lösningar på problem som du kan stöta på med routern. Om du stöter på problem som inte tas upp i detta kapitel, kontakta ASUS supportwebbplats på: https://www.asus.com/support för mer produktinformation och kontaktdetaljer för ASUS tekniska support.

6.1 Grundläggande felsökning

Om du har problem med routern, prova de grundläggande stegen i detta avsnitt innan du söker ytterligare lösningar.

Uppgradera den fasta programvaran till den senaste versionen.

1. Starta Web GUI. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced

Settings (Avancerade inställningar) > Administration >

Firmware Upgrade (Uppgradering av fast programvara) .

Klicka på Check (Kontrollera) för att verifiera att du har den senaste fasta programvaran.

2. Om den senaste fasta programvaran är tillgänglig, besök ASUS globala webbplats på http://www.asus.com/support för att hämta den senaste fasta programvaran.

3. Från sidan Firmware Upgrade (Uppgadering av fast programvara) , klicka på Browse (Bläddra) för att lokalisera filen med den fasta programvaran.

73

74

4. Klicka på Upload (Överför) för att uppgradera den fasta programvaran.

Starta om nätverket i följande ordning:

1. Stäng av modemet.

2. Dra ur sladden till modemet.

3. Stäng av routern och datorerna.

4. Anslut modemet.

5. Slå på modemet och vänta i två (2) minuter.

6. Slå på routern och vänta i två (2) minuter.

7. Slå på datorerna.

Kontrollera att Ethernet-kablarna är riktigt anslutna.

• När Ethernet-kabeln som ansluter routern med modemet är riktigt ansluten, kommer WAN-lysdioden att vara tänd.

• När Ethernet-kabeln mellan den påslagna datorn och router

är riktigt ansluten, kommer motsvarande LAN-lysdiod att vara tänd.

Kontrollera om den trådlösa inställningen på din dator matchar den på datorn.

• När du ansluter din dator trådlöst till routern, se till att SSID

(trådlöst nätverksnamn), krypteringsmetod och lösenord stämmer.

Kontrollera om dina nätverksinställningar stämmer.

• Varje klient på nätverket ska ha en giltig IP-adress. ASUS rekommenderar att du använder den trådlösa routerns DHCPserver för att tilldela IP-adresser till datorer i nätverket.

• Vissa leverantörer av kabelmodemtjänster kräver att du använder MAC-adresserna för datorn som först registrerades på kontot. Du kan visa MAC-adressen i Web GUI, sidan

Network Map (Nätverkskarta) > Clients (Klienter) , och hovra muspekaren över din enhet i Client Status (Klientstatus) .

75

76

6.2 Vanliga frågor (FAQ)

Jag kan inte komma åt routerns gränssnitt med webbläsaren

• Om datorn är kabelansluten, kontrollera anslutningen av

Ethernet-kabeln och lysdiodens status enligt beskrivning i föregående avsnitt.

• Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation.

Standardinloggningsnamn och -lösenord som är "admin/ admin". Kontrollera att Caps Lock-tangenten är inaktiverad när du anger inloggningsinformationen.

• Radera cookies och filer i din webbläsare. För Internet Explorer

8, följ dessa steg:

1. Starta Internet Explorer 8, klicka på Tools (Verktyg)

> Internet Options

(Internetalternativ) .

2. I fliken General (Allmänt) , under Browsing history

(Webbhistorik) , klicka på

Delete… (Ta bort...) , välj

Temporary Internet Files

(Tillfälliga Internet-filer) och Cookies och klicka på

Delete (Ta bort) .

ANMÄRKNINGAR:

• Kommandona för att ta bort cookies och filer varierar mellan olika webbläsare.

• Inaktivera proxyserverinställningarna, avbryt uppringningsanslutningen och ställ in TCP/IP-inställningarna för att automatiskt erhålla en IP-adress. Se kapitel 1 i bruksanvisningen för ytterligare detaljer.

• Du måste använda CAT5e eller CAT6 Ethernetkablar.

Klienten kan inte etablera en trådlös anslutning med routern.

OBS!

Om du har problem med att ansluta till 5 Ghz nätverk, se till att din trådlösa enhet stödjer 5 Ghz eller har dualbandskapacitet.

• Out of Range (Utanför täckningsområde):

• Flytta routern närmare den trådlösa klienten.

• Prova att justera routerns antenn till bästa riktning enligt beskrivning i avsnitt 1.4 Placera din router .

• DHCP server has been disabled (DHCP-servern har inaktiverats):

1. Starta Web GUI. Gå till General (Allmänt) > Network Map

(Nätverkskarta) > Clients (Klienter) och sök efter enheten som du vill ansluta till routern.

2. Om du inte hittar enheten i listan Network Map

(Nätverkskarta) , gå till Advanced Settings (Avancerade inställningar) > LAN > DHCP Server , Basic Config

(Grundläggande konfiguration) , välj Yes (Ja) på Enable the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern) .

77

78

• SSID har dolts. Om din enhet hittar SSID från andra routrar, men inte hittar din routers SSID, gå till Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlöst) > General

(Allmänt) , välj No (Nej) på Hide SSID (Dölj SSID) , och välj

Auto på Control Channel (Kontrollkanal) .

• Om du använder en trådlös LAN-adapter, kontrollera om den trådlösa kanalen som används överensstämmer med de tillgängliga kanalerna där du befinner dig. Om inte, justera kanalen, kanalbandbredden och det trådlösa läget.

• Om du fortfarande inte kan ansluta routern trådlöst, kan du

återställa router till fabrikens standardinställningar. I routerns gränssnitt, klicka på Administration > Restore/Save/Upload

Setting (Återställ/spara/överför inställning) och klicka på

Restore (Återställ) .

Internet är inte åtkomligt

• Kontrollera om din router kan ansluta till din ISP:s WAN IPadress. Det gör du genom att starta Web GUI och gå till

General (Allmänt) > Network Map (Nätverkskarta) , och kontrollera Internet Status .

• Om routern inte kan ansluta till din ISP:s WAN IP-adress, försök att starta om nätverket enligt beskrivning i avsnittet

Restart your network in following sequence (Starta om nätverket i följande ordning) under Basic Troubleshooting

(Grundläggande felsökning) .

• Enheten har blockerats via klassificeringskontrollen.

Gå till General (Allmänt) > Parental Control

(Klassificeringskontroll) och se om enheten finns i listan.

Finns enheten i listan under Client Name (Klientnamn) , ta bort enheten med knappen Delete (Ta bort) eller justera inställningarna för Time Management (Tidshantering).

79

80

• Finns det fortfarande ingen Internetåtkomst, försök att starta om datorn och verifiera nätverkets IP-adress och gatewayadress.

• Kontrollera statusindikatorerna på ADSL-modemet och den trådlösa routern. Om WAN-lysdioden på den trådlösa routern inte är PÅ, kontrollera om alla kablar är riktigt isatta.

Hur återställs systemet till dess standardinställning?

• Gå till Administration > Restore/Save/Upload Setting

(Återställ/spara/överför inställning) och klicka på Restore

(Återställ) .

Följande är standardinställning från fabrik:

• Användarnamn: admin

• Lösenord: admin

• Routerns LAN IP-adress: 192.168.50.1 router.asus.com

• Wi-Fi-inställningar:

• SSID (2,4GHz):

• SSID (5GHz):

ASUS_XX

ASUS_XX

• Standardnyckel för Wi-Fi: Står på etiketten på routerns baksida.

Du har glömt SSID (nätverksnamn) eller nätverkslösenord

• Installera en ny SSID och kryperingsnyckel via en kabelanslutning (Ethernet-kabel). Starta Web GUI, gå till

Network Map (Nätverkskarta) , klicka på routerikonen, ange ett nytt SSID och krypteringsnyckel, och klicka på Apply

(Verkställ) .

• Återställ routern till standardinställningarna. Starta Web GUI, klicka på Administration > Restore/Save/Upload Setting

(Återställ/spara/överför inställning) och klicka på Restore

(Återställ) . Standardinloggningskontot och lösenordet är båda

”admin”.

Uppgradering av fast programvara misslyckades.

Starta räddningsläget innan återställningsverktyget för den fasta programvaran körs. Se avsnitt 5.2 Firmware Restoration

(Återställning av fast programvara) för hur man använder

återställningsverktyget för den fasta programvaran.

Kan inte komma åt Web GUI

Innan du konfigurerar din trådlösa router, genomför de steg som beskrivs i detta avsnitt för din värddator och nätverksklienter.

A. Inaktivera proxyservern, om den är aktiverad.

OBS! Skärmdumparna gäller enbart för Windows® 7. Stegen och valmöjligheterna kan skilja sig åt mellan Windows® 8 och Windows® 8.1.

Windows® 7/8

1. Klicka på Start > Internet

Explorer för att starta webbläsaren.

2. Klicka på fliken Tools

(Verktyg) > Internet options

(Internetalternativ) >

Connections (Anslutningar)

> LAN settings (LANinställningar) .

81

82

3. Från skärmen Local Area

Network (LAN) Settings

(Lokala LAN-inställningar), avmarkera Use a proxy server for your LAN

(Använd en proxy-server för din LAN) .

4. Klicka på OK när du är klar.

MAC OS

1. Från din Safari webbläsare, klicka på

Safari > Preferences

(Preferenser) >

Advanced (Avancerade inställningar...) >

Change Settings...

(Ändra inställningar...)

2. Avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTP) från nätverksskärmen.

3. Klicka på Apply Now

(Verkställ nu) när du är klar.

OBS!

Se din webbläsares hjälpfunktion för detaljer om inaktivering av proxyservern.

B. Ställ in TCP/IP-inställningarna för att automatiskt erhålla en IP-adress.

Windows® 7/8

1. Klicka på Start > Control

Panel (Kontrollpanel) >

Network and Internet

(Nätverk och Internet)

> Network and Sharing

Center (Nätverks- och delningscenter)

> Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar).

2. Välj Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4) eller

Internet Protocol Version 6

(TCP/IPv6) , klicka sedan på

Properties (Egenskaper) .

3. För att erhålla iPv4 IPinställningarna automatiskt, markera Obtain an IP address automatically

(Erhåll en IP-adress automatiskt) .

För att erhålla iPv6 IPinställningarna automatiskt, markera Obtain an IP address automatically

(Erhåll en IP-adress automatiskt) .

4. Klicka på OK när du är klar.

83

84

MAC OS

1. Klicka på Apple-ikonen

som är placerad överst till vänster på skärmen.

2. Klicka på System

Preferences

(Systempreferenser)

> Network (Nätverk)

> Configure...

(Konfigurera...)

3. Från fliken TCP/IP välj

Using DHCP (Använd

DHCP) i rullgardinslistan

Configure IPv4

(Konfigurera IPv4) .

4. Klicka på Apply Now (Verkställ nu) när du är klar.

OBS!

Se ditt operativsystems hjälp och supportfunktion för detaljer om konfiguration av din dators TCP/IP-inställningar.

C. Inaktivera fjärranslutningen, om den är aktiverad.

Windows® 7/8

1. Klicka på Start > Internet

Explorer för att starta webbläsaren.

2. Klicka på fliken Tools

(Verktyg) > Internet options

(Internetalternativ) >

Connections (Anslutningar) .

3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp en fjärranslutning) .

4. Klicka på OK när du är klar.

OBS!

Se din webbläsares hjälpfunktion för detaljer om inaktivering av fjärranslutningen.

Bilagor

Meddelanden

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/index.aspx

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

• This device may not cause harmful interference.

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

85

86 against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT ! This device within the 5.15 ~ 5.25 GHz is restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel MSS operations.

CAUTION : Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Safety Information

To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Use on the supplied antenna.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-247 of the Industry Canada Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d’Industrie

Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et

(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Caution :

(i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and

(iii) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

(i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz

87

88 sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

(ii) le gain maximal d’antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l’exploitation point à point et l’exploitation non point à point, selon le cas;

(iii) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d’exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de

20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

NCC

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或

使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及

功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通

信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方

得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通

信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電

波輻射性電機設備之干擾。

電磁波曝露量 MPE 標準值 1mWcm 2 ,送測產品實測值

為:0.409 mWcm 2 。

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The

GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General

Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free

Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

89

90

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making

the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.

The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language.

(Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the

Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

91

92

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole.

If identifiable sections of that work are not derived from the

Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the

Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this

License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections

1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with

Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

93

94

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the

Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the

Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this

License, they do not excuse you from the conditions of this

License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.

Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/ donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new

95

96

versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the

Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free

Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software

Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE,

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT

PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE

STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER

PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,

BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF

THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE

DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY

SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR

AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR

ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE

THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR

DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE

OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT

LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED

INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES

OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER

PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

97

98

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adress 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

Webbplats www.asus.com.tw

Teknisk support

Telefon +886228943447

Support-fax +886228907698

Online-support https://www.asus.com/support

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adress

Telefon

48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA

+15107393777

Fax +15106084555

Webbplats usa.asus.com

Online-support https://www.asus.com/support

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Österrike)

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Support-fax +49-2102-959931

Webbplats asus.com/de

Online-kontakt eu-rma.asus.com/sales

Teknisk support

Telefon (Komponent) +49-2102-5789555

Telefon Tyskland

(System/Notebook/Eee/LCD) +49-2102-5789557

Telefon Österrike

(System/Notebook/Eee/LCD) +43-820-240513

Support-fax +49-2102-959911

Online-support https://www.asus.com/support

Tillverkare:

Auktoriserad representant i Europa:

ASUSTek Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Adress: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

Adress: HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, TYSKLAND

advertisement

Key Features

  • Gigabit Wi-Fi speeds for ultra-fast internet access
  • Dual-band connectivity for reduced interference and increased range
  • AiProtection security to safeguard your network from online threats
  • Easy setup and management with the ASUS Router App
  • USB 2.0 port for sharing files and connecting devices

Related manuals

Frequently Answers and Questions

How do I set up my Asus RT-AC1300G Plus V2 router?
Connect your modem to the WAN port and follow the Quick Internet Setup (QIS) steps on the router's web interface.
Can I use my router as a Wi-Fi extender?
Yes, you can enable the AiMesh feature to extend the range of your existing Wi-Fi network.
How do I change the Wi-Fi password?
Log into the router's web interface and navigate to the Wireless menu to modify the security settings.

advertisement