Asus DSL-AC51 4G LTE / 3G Router Användarmanual

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Asus DSL-AC51 4G LTE / 3G Router Användarmanual | Manualzz

Bruksanvisning

DSL-AC51

Trådlös-AC750

Dual-band Wi-Fi VDSL/ADSL

Modemrouter

2

SW12787

Första utgåvan

September 2017

Upphovsrätt © 2017 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Ingen del av den här manualen, inräknat produkter och programvara som beskrivs i den, får reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett

återvinningssystem eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt, förutom dokumentation som behålls av köparen i uppbackningssyfte, utan skriftlig tillåtelse från ASUSTeK Computer Inc. ("ASUS").

Produktgaranti eller service kommer inte att förlängas om: (1) produkten är reparerad, modifierad eller ändrad, såvida inte sådan reparation, modifikation eller ändring skriftligt godkänts av ASUS; eller (2) serienumret på produkten gjorts oläsligt eller saknas.

ASUS TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR MANUALEN I “BEFINTLIGT SKICK” UTAN

NÅGON SLAGS GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER TILLÄMPBART,

INRÄKNAT MEN INTE BEGRÄNSAT TILL TILLÄMPBARA GARANTIER ELLER

VILLKOR FÖR KÖPSKAP ELLER TILLPASSNING TILL SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA

OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA

ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA,

SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE

SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV

ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE)

ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR

KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER

PRODUKT.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST

SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÄR SOM HELST UTAN MEDDELANDE

OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET

ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I

DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄRI.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

Innehållsförteckning

1 Lär känna din Xdsl-modemrouter

1.1 Välkommen! ...................................................................................6

1.2 Paketinnehåll .................................................................................6

1.3 Din xDSL-modemrouter .............................................................7

1.4 Placera din xDSL-modemrouter ..............................................9

1.5 Installationskrav........................................................................ 10

1.6 Installation av xDSL-modemrouter ..................................... 11

1.6.1 Kabelanslutning ....................................................................11

1.6.2 Trådlös anslutning ................................................................12

2. Komma igång

2.1 Inloggning till Web GUI ........................................................... 13

2.2 Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning) med autodetektering .............................................................. 15

2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk .......................................... 19

3 Konfigurera de allmänna inställningarna

3.1 Använda nätverkskartan ....................................................... 20

3.1.1 Inställning av de trådlösa säkerhetsinställningarna .................................................................21

3.1.2 Hantera dina nätverksklienter ..........................................22

3.2 Skapa ett gästnätverk .............................................................. 23

3.3 Använda trafikhanteraren ...........................................................

3.3.1 Hantera QoS- (Tjänstkvalitet) bandbredd .........................

3.3.2 Övervaka trafik ......................................................................28

3.3.3 Spektrum .................................................................................29

3.4 Installera klassificeringskontroll .......................................... 30

4 Konfigurera de avancerade inställningarna

4.1 Trådlös anslutning .................................................................... 31

4.1.1 Allmänt .....................................................................................31

3

4

Innehållsförteckning

4.1.2 WPS ............................................................................................34

4.1.3 Brygga .......................................................................................36

4.1.4 Trådlöst MAC-filter ................................................................38

4.1.5 RADIUS-inställning ...............................................................39

4.1.6 Professionell ............................................................................40

4.2 LAN ................................................................................................. 42

4.2.1 LAN IP ........................................................................................42

4.2.2 DHCP-server ............................................................................43

4.2.3 Route .........................................................................................45

4.2.4 IPTV ............................................................................................46

4.3 WAN ............................................................................................... 47

4.3.1 Internetanslutning ................................................................47

4.3.2 Dubbel WAN ............................................................................49

4.3.3 Portutlösning ..........................................................................50

4.3.4 Virtuell server/Portvidarebefordran ...............................52

4.3.5 DMZ............................................................................................55

4.3.6 DDNS .........................................................................................56

4.3.7 NAT-genomströmning ........................................................57

4.4 IPv6 ................................................................................................. 58

4.5 VPN-server ................................................................................... 59

4.6 Brandvägg ................................................................................... 60

4.6.1 Allmänt .....................................................................................60

4.6.2 URL-filter ...................................................................................60

4.6.3 Nyckelordsfilter ......................................................................61

4.6.4 Nätverkstjänstfilter ...............................................................62

4.7 Administration ........................................................................... 63

4.7.1 System .......................................................................................63

4.7.2 Uppgradering av fast programvara ................................64

4.7.3 Återställ/spara/överför inställning ..................................64

4.7.4 DSL-inställning .......................................................................65

4.7.5 Feedback ..................................................................................68

Innehållsförteckning

4.8 Systemlogg .................................................................................. 69

5 Verktyg

5.1 Enhetsidentifiering ................................................................... 70

5.2 Återställning av fast programvara ....................................... 71

6 Felsökning

6.1 Grundläggande felsökning.................................................... 73

6.2 Vanliga frågor (FAQ) ................................................................ 76

Bilagor

Meddelanden ............................................................................................ 85

ASUS kontaktinformation ..................................................................... 88

Nätverks globala hotlineinformation ................................................ 89

5

6

1 Lär känna din Xdslmodemrouter

1.1 Välkommen!

Tack för ditt köp av en ASUS trådlös VDSL/ADSL-modemrouter!

Den designade DSL-AC51 har 2,4 GHz och 5GHz dual band för en oöverträffad jämlöpande trådlös HD-strömning. Fungerar som en router på en ADSL- eller VDSL-linje. SMB-server, UPnP AV-server och FTP-server för fildelaning 24/7 samt kapacitet att hantera 300

000 sessioner. Dessa funktioner gör denna xDSL modemrouter till ett bra val för att komplettera hemnätverket.

1.2 Paketinnehåll

Trådlös VDSL/ADSL-modemrouter

Nätverkskabel (RJ-45)

Splitter (varierar med region)

Strömadapter

Snabbstartguide

DSL-/telefonkabel (RJ-11-kabel)

Garantikort

ANMÄRKNINGAR:

• Om någon av artiklarna är skadad eller saknas, kontakta ASUS för tekniska frågor och support, se listan över direkttelefonnummer till

ASUS Support på baksidan av denna bruksanvisning.

• Spara originalförpackningsmaterialet ifall du i framtiden behöver garantiservice såsom reparation eller utbyte.

1.3 Din xDSL-modemrouter

Router

DSL

WPS

Strömlysdiod

Av: Ingen ström.

På: Enheten är klar.

Blinkar sakta: Räddningsläge

Blinkar snabbt: WPS behandlas.

DSL - LED

Av: Ingen DSL-länk eller det går inte att etablera DSL-länk.

: DSL-länk är etablerad.

Blinkar: DSL försöker ansluta till ett DSLAM.

Internet LED

Off: No power or no Internet connection.

On: Internet connection is established.

LAN 1~2 -lysdiod

Av: Ingen ström- eller Internetanslutning.

: Internetanslutning har upprättats.

2.4GHz-LED

Av: Ingen trådlös signal.

: Tråslöst system är redo.

Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.

5GHz-LED

Av: Ingen trådlös signal.

: Tråslöst system är redo.

Blinkar: Sänder eller tar emot data via trådlös anslutning.

DSL-port

Anslut till en splitter eller ett telefonjack via en RJ-11-kabel.

7

8

LAN 1 ~ 2 portar

Anslut nätverkskablar i dessa portar för att etablera LAN-anslutning.

WPS-knapp

Denna knapp startar WPS-guiden.

Återställningsknapp

Denna knapp återställer systemet till dess standard fabriksinställningar.

Strömingång (DC-IN)

Sätt in den medföljande strömadaptern i denna port för att ansluta din router till en strömkälla.

Strömbrytare

Tryck på denna knapp för att slå på/stänga av systemet.

ANMÄRKNINGAR:

• Använd endast adaptern som följer med i ditt paket. Användning av andra adaptrar kan skada enheten.

Specifikationer:

• Den genomsnittliga strömförbrukningen bestäms i rumstemperaturer med följande last:

DC-strömadapter DC-uteffekt: +12V med max 1A ström;

Driftstemperatur

Luftfuktighet vid drift

0~40 o C

50~90%

Förvaring

Förvaring

0~70 o C

20~90%

1.4 Placera din xDSL-modemrouter

För bästa trådlösa signalsändning mellan den trådlösa routern och nätverksenheterna som är anslutna till den, se till att du:

• Placerar den trådlösa routern på en central plats för maximal trådlös täckning för nätverksenheterna.

• Håll enheten undan från metallhinder och undan från direkt solljus.

• Håll enheten borta från 802.11g eller 20 MHz endast Wi-Fienheter, 2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra industriella utrustningar, för att förhindra signalstörningar eller signalförluster.

• Uppdatera alltid till senaste inbyggda programvara. Besök

ASUS webbplats på: http://www.asus.com för att hämta senaste uppdateringar för den inbyggda programvaran.

• För bästa trådlösa signal, rikta de 4 antennerna enligt bilden nedan.

9

10

1.5 Installationskrav

För att installera ditt trådlösa nätverk behöver du en dator som uppfyller följande sytemkrav:

• Ethernet RJ-45-port (LAN)

• IEEE 802.11a/b/g/n/ac trådlös kapacitet

• En installerad TCP/IP-tjänst

• Webbläsare såsom Internet Explorer, Firefox, Safari eller

Google Chrome

ANMÄRKNINGAR:

• Om din dator inte har inbyggd trådlös anslutningsmöjlighet kan du installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-adapter till din dator för att ansluta till nätverket.

• Med dess dubbla bandteknologi stöder din VDSL/ADSL router

2,4 GHz och 5 GHz trådlösa signaler samtidigt. Detta gör att du kan utföra internetrelaterade aktiviteter eller läsa/skriva e-postmeddelanden med 2,4 GHz-bandet medan du samtidigt kan strömma högdefinitionsljud/-videofiler såsom filer eller musik med 5

GHz-bandet.

• Om du endast använder en dator med single band IEEE 802.11a/ b/ g/n/ac WLAN-adapter kommer du endast att kunna använda 2.4GHzbandet.

• Om du endast använder en dator med dual band IEEE 802.11a/ b/ g/n/ac WLAN-adapter kommer du att kunna använda 2,4GHz eller

5GHZ-bandet.

• Om du använder två datorer med båda IEEE 802.11b/g/n/ac WLANadaptrarna kommer du att kunna använda 2,4GHz och 5GHZ-bandet samtidigt.

• Ethernet RJ-45-kabeln som du kommer att använda för att ansluta nätverksenheter bör inte översiga 100 meter.

1.6 Installation av xDSL-modemrouter

VIKTIGT!

• Använd en kabelanslutning när du installerar din trådlösa router för at förhindra eventuella installationsproblem.

• Innan du ställer in din trådlösa ASUS-router, gör följande:

• Om du byter ut en existerande router, ska den kopplas ifrån ditt nätverk.

1.6.1 Kabelanslutning

OBS: Du kan använda antingen en rak eller en korsad kabel för kabelanslutning.

WPS

DSL

Power

Wall Power Outlet

1

Line

Wall telephone outlet

Splitter

2

DSL

Phone LAN

3

Laptop

För att ställa in din xDSL-modemrouter via kabelanslutning:

1. Sätt i din xDSL-modemrouters strömadapter i DC-IN-porten och anslut den till ett eluttag.

2. Anslut ena änden av RJ-11-kabeln till DSL-porten på xDSLmodemrouter och anslut den andra änden till DSL-porten på din splitter.

3. Använd en nätverkskabel för att ansluta datorn till din xDSLmodemrouters LAN-port.

VIKTIGT! När du satt på din xDSL-modemrouter ska du vänta i ca två till tre minuter för att den ska starta.

11

12

1.6.2 Trådlös anslutning

Smart phone

Tablet

Wall power outlet

DSL WPS

DSL

Phone

Splitter

Power

Wall telephone outlet

Laptop

Ställ in din trådlösa router via trådlös anslutning:

1. Sätt in din trådlösa routers AC-strömadapter i DC-IN-uttaget och anslut den till ett strömuttag.

2. Anslut ena änden av RJ-11-kabeln till DSL-porten på xDSLmodemrouter, och anslut den andra änden till DSL-porten på din splitter.

3. Installera en IEEE 802.11a/b/g/n/ac WLAN-adapter på din dator.

ANMÄRKNINGAR:

• För detaljer om anslutning till ett trådlöst nätverk, se WLAN-adaptrar i bruksanvisningen.

• För inställning av säkerhetsinställningarna för ditt nätverk se avsnitt

3 Setting up the wireless security settings (Inställning av de

trådlösa säkerhetsinställningarna) i denna bruksanvisning.

2. Komma igång

2.1 Inloggning till Web GUI

Din trådlösa ASUS xDSL-modemrouter levereras med ett intuitivt grafiskt webbgränssnitt (GUI) som gör att du enkelt kan konfigurera dess olika funktioner via en webbläsare som t.ex.

Internet Explorer, Firefox, Safari eller Google Chrome.

OBS: Funktionerna kan variera mellan olika versioner av fasta program.

Inloggning till Web GUI:

1. Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare.

Om den inte startar automatiskt, öppna http://router.asus.

com.

2. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig

åtkomst.

OBS: Inaktivera proxyinställningar, uppringd anslutning och ställ in dina TCP/IP-inställningar för att automatiskt erhålla IP-adress. Mer information finns på ASUS supportwebbplats: https://www.asus.com/

Networking/DSL-AC51/HelpDesk/.

3. Nu kan du använda Web GUI för att konfigurera olika inställningar för din trådlösa ASUS-router.

13

14

Översta kommandoknapparna

QIS

Navigering panel

Informationsbanderoll högerspalt mittspalt

OBS: Om du loggar in på Web GUI för första gången, kommer du automatiskt att bli hänvisad till sidan Quick Internet Setup (QIS/snabb internetinställning).

2.2 Quick Internet Setup (QIS/ snabb internetinställning) med autodetektering

Quick Internet Setup (QIS) funktionen vägleder dig i snabbinställningen av din Internetanslutning.

OBS: Vid inställning av Internetanslutningen för första gången, tryck på Reset-knappen på din trådlösa router, för att återställa den till tillverkarens standardinställning.

Använda QIS med autodetektering:

1. Logga in på Web GUI QIS-sidan startar automatiskt.

OBS: xDSL-modemrouterns användarnamn och lösenord ger dig möjlighet att logga in på din xDSL-modemrouters grafiska webbanvändargränssnitt för att konfigurera inställningarna för din xDSL-modemrouter. Nätverksnamnet (SSID) och säkerhetsnyckeln tillåter Wi-Fi-enheter att logga in och ansluta till ditt trådlösa nätverk.

15

2. Din xDSL-modemrouter konfigurerar automatiskt DSL

Annex-läget, Internetanslutningtyp samt VPI/VCI-värde och inkapslingslägen. Skriv in den internetkontoinformation som du fått från din internetleverantör (ISP).

VIKTIGT! Hämta nödvändig information från din Internetleverantör för att konfigurera Internetanslutningen.

16

ANMÄRKNINGAR:

• Automatisk detektering av din ISP-anslutningstyp sker när du konfigurerar din xDSL-modemrouter första gången eller när enheten

återställs till standardinställningarna.

• Som standard är QIS-guiden för DSL-installation. Om du vill konfigurera DSL-AC51 som en trådlös router ska du läsa avsnittet

Internet Connection (Internetanslutning) i kapitel 4 i denna bruksanvisning.

3. Om QIS inte kunde detektera din typ av Internetanslutning ska du följa nedanstående steg för att konfigurera anslutningsinställningarna manuellt.

a) Välj vilket annex-läge som dina DSL-tjänster använder.

ANMÄRKNINGAR:

• Annex A- eller Annex B-läge har flera lägen: Annex A/I/J/L/M eller

Annex B/J. Om din ISP DSLAM erbjuder både Annex A- och Annex

M-läge, kommer QIS automatiskt att ställa in Annex-läget på Annex

A/I/J/L/M-läge och fullföljer inställningen av DSL-linjen.

• Om du vill konfigurera din ASUS xDSL-modemrouter till ett specifikt

Annex-läge, se avsnittet DSL Setting (DSL-inställning) i kapitel 4 i bruksanvisningen.

17

b) Välj Country (Land) och Internet Service Provider

(Internettjänstleverantör) (ISP).

c) Tilldela ett trådlöst nätverksnamn (SSID) och en säkerhetsnyckel för din trådlösa anslutning. Klicka på

Apply (Verkställ) när du är klar.

18 d) En översikt visar de aktuella inställningarna för nätverket. Klicka på Next (Nästa) för att spara nätverksinställningarna och gå till sidan med nätverkskartan.

2.3 Ansluta till ditt trådlösa nätverk

När den trådlösa routern installerats via QIS, kan du ansluta datorn eller andra smarta enheter till det trådlösa nätverket.

Anslutning till ditt nätverk:

1. Klicka på nätverksikonen i meddelandefältet på datorn för att visa tillgängliga trådlösa nätverk.

2. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till, klicka sedan på Connect (Anslut).

3. Du kan behöva knappa in nätverkets säkerhetsnyckel för ett säkert trådlöst nätverk, klicka sedan påOK.

4. Vänta medan din dator etablerar en anslutning till det trådlösa nätverket. Anslutningens status visas och nätverksikonen visar den anslutna statusen.

OBS: Se nästa avsnitt för fler detaljer om hur man konfigurerar inställningarna för det trådlösa nätverket.

19

20

3 Konfigurera de allmänna inställningarna

3.1 Använda nätverkskartan

Nätverkskartan ger dig möjlighet att konfigurera nätverksinställningarna, hantera nätverksklienter och övervaka

USB-enheten på ett säkert sätt.

3.1.1 Inställning av de trådlösa säkerhetsinställningarna

För att skydda ditt trådlösa nätverk från obehörig åtkomst behöver du konfigurera dess säkerhetsinställningar.

Ställa in de trådlösa säkerhetsinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta).

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta) och under System

status (Systemstatus) kan du konfigurera de trådlösa säkerhetsinställningarna såsom SSID, säkerhetsnivå och krypteringsinställningar på ett säkert sätt.

OBS: Du kan ställa in olika trådlösa säkerhetsinställningar för banden

2,4 GHz och 5 GHz.

2,4 GHz säkerhetsinställningar 5 GHz säkerhetsinställningar

3. I fältet Wireless name (SSID) (Trådlöst namn (SSID)) knappa in ett unikt namn för ditt trådlösa nätverk.

4. Från rullgardinslistan Security Level (Säkerhetsnivå) välj krypteringsmetoden för ditt trådlösa nätverk.

21

VIKTIGT! IEEE 802.11/ac-standard förbjuder användning av hög genomströmning med WEP eller WPA-TKIP som unikast-krypering. Om du använder dessa krytperingmetoder kommer din datahastighet att minska till IEEE 802.11g 54 Mbps anslutning.

5. Ange ditt WPA-PSK key (säkerhetslösenord).

6. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar.

3.1.2 Hantera dina nätverksklienter

22

Hantera dina nätverksklienter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) >

Network Map (Nätverkskarta).

2. På skärmen Network Map (Nätverkskarta), välj ikonen Client

Status (Klientstatus) för att visa informationen om dina nätverksklienter.

3.2 Skapa ett gästnätverk

Gästnätverket erbjuder tillfälliga besökare Internetanslutning via åtkomst till separata SSID eller nätverk utan att tillhandahålla

åtkomst till ditt privata nätverk.

OBS: DSL-AC51 stödjer upp till sex SSID-enheter (tre SSID med 2,4 GHz och tre 5 GHz).

Skapa ett gästnätverk:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Guest

network (Gästnätverk).

2. På skärmen Guest Network (Gästnätverk), välj frekvensbandet

2,4 Ghz eller 5 Ghz för gästnätverket som du vill skapa.

3. Klicka på Enable (Aktivera).

23

4. För att konfigurera fler möjligheter, klicka på Modify

(Modifiera).

24

5. Klicka på Yes (Ja) på skärmen Enable Guest Network

(Aktivera gästnätverk).

6. Tilldela ett namn för det tillfälliga trådlösa nätverket i fältet

Network Name (Nätverksnamn, SSID).

7. Välj enAuthentication Method(Välj en verifieringsmetod).

8. Välj en metod för Encryption (Kryptering).

9. Specificera Access time (Åtkomsttid) eller välj Limitless

(Obegränsad).

10. Välj Disable (Inaktivera) eller Enable (Aktivera)Access

Intranet (Åtkomst till Intranet).

11. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

3.3 Använda trafikhanteraren

3.3.1 Hantera QoS- (Tjänstkvalitet) bandbredd

Tjänstkvalitet (QoS) ger dig möjlighet att ställa in prioriterad bandbredd och hantera nätverkstrafik.

Inställning av bandbreddsprioritering:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) >

Traffic Manager (Trafikhanterare) > QoS.

2. Klicka på ON (På) för att aktivera QoS. Fyll i bandbreddsfälten för överföring och hämtning.

OBS: Hämta bandbreddsinformation från din ISP.

3. Klicka på Save (Spara).

OBS: User Specify Rule List (Användarspecificerad regellista)

är för avancerade inställningar. Om du vill prioritera specifika nätverksapplikationer och nätverkstjänster, välj User-defined QoS

rules (Användardefinierade QoS-regler) eller User-defined Priority

(Användardefinierad prioritering) från rullgardinsmenyn i övre högra hörnet.

25

26

4. På sidan User-defined QoS rules (Användardefinierade

QoS-regler) finns fyra standardtyper av onlinetjänster – webbsurf, HTTPS och filöverföringar. Välj en, fyll i Source IP

or MAC (Käll-IP eller Mac), Destination Port (Målport),

Protocol (Protokoll), Transferred (Överförd) och Priority

(Prioritet), och klicka på Apply (Verkställ). Informationen kommer att konfigureras på QoS-regelsidan.

ANMÄRKNINGAR:

• För att fylla i käll-IP eller MAC kan du:

a) Ange en specifik IP-adress, som t.ex. "192.168.122.1".

b) Ange IP-adresser inom ett undernät eller inom samma IP-pool, som t.ex. “192.168.123.*” eller “192.168.*.*”

c) Ange alla IP-adresser som “*.*.*.*” eller lämna fältet tomt.

d) Formatet för MAC-adressen är sex grupper med två hexadecimalsiffror, åtskilda av kolon (:), i överföringsordning

(t.ex. 12:34:56:aa:bc:ef)

ANMÄRKNINGAR:

• För käll- eller målportintervall kan du antingen:

a) Ange en specifik port, som t.ex. “95”.

b) Ange portar inom ett intervall, som t.ex. “103:315”, “>100” eller

“<65535”.

• Kolumnen Transferred (Överförd) innehåller information om trafiken uppströms och nedströms (utgående och inkommande nätverkstrafik) för en sektion. I denna kolumn kan du ställa in gränsen för nätverkstrafiken (i KB) för en specifik tjänst, för att generera specifika prioriteringar för tjänsten som tilldelats en speciell port.

Om t.ex. två nätverksklienter, Dator 1 och Dator 2, båda är anslutna till Internet (inställt på port 80), men Dator 1 överskrider gränsen för nätverkstrfiken på grund av några hämtningsuppgifter, kommer

Dator 1 att ha en lägre prioritet. Om du inte vill ställa in trafikgränsen, ska det lämnas tomt.

5. På sidan User-defined Priority (Användardefinierad

prioritering) kan du prioritera nätverksapplikationerna eller enheterna i fem nivåer från rullgardinsmenyn User-defined

QoS rules (Användardefinierade QoS-regler). Baserat på prioriteringsnivån kan du använda följande metoder för att skicka datapaket:

• Ändra ordningen för uppströms datapaket som skickas till

Internet.

• Under tabellen Upload Bandwidth (Bandbreddsgräns för

överföring av filer), ställ in Minimum Reserved Bandwidth

(Minimal reserverad bandbreddsgräns) och Maximum

Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgräns) för flera nätverksapplikationer med olika prioritetsnivåer. Procenten anger bandbreddshastigheterna vid överföring som är tillgängliga för speciella nätverksapplikationer.

ANMÄRKNINGAR:

• Lågprioriterade paket ignoreras för att säkerställa överföringen av högprioriterade paket.

• Under tabellen Download Bandwidth (Bandbredd för hämtning), ställ in Maximum Bandwidth Limit (Maximal bandbreddsgräns) för flera nätverksapplikationer i motsvarande ordning. Ju högre prioriterat datapaket uppströms orsakar det högre prioriterade paketet nedströms.

• Om inga paket skickas från högprioritetsapplikationer, är hela

överföringshastigheten för Internetanslutningen tillgänglig för lågprioritetspaket.

6. Ställ in paketet med högsta prioritet. För att garantera smidig spelupplevelse online, kan du ställa in ACK, SYN och ICMP som paket med högsta prioritet.

OBS: QoS måste först aktiveras och överförings- och hämtningshastigheterna ställas in.

27

3.3.2 Övervaka trafik

Trafikövervakningsfunktionen ger dig möjlighet att få åtkomst till Internetsanslutningens, kabelansluten eller trådlös, bandbreddsanvändning och hastighet. Den ger dig även möjlighet att övervaka nätverkstrafiken dagligen.

28

OBS: Paket från Internet överförs jämnt till kabelanslutna och trådlösa enheter.

3.3.3 Spektrum

DSL-Spektrum tillhandahåller information om ansluteningensd kvalitet. Diagrammet för Signal-to-Noise-förhållandet (signalbrusförhållande) visar den klassiska SNR (Signal-to-Noise Ratio), som kan vara praktisk för att identifiera DSL-anslutningens stabilitet. Överförings-/mottagningsbilden visar hur många bitar per operatör som överförs/tas emot.

29

3.4 Installera klassificeringskontroll

Med klassificeringskontroll kan du kontrollera

Internetåtkomsttiden. Användare kan ställa in tidsgränsen för en klients nätverksanvändning.

30

Använda klassificeringskontrollen:

1. Från navigeringsfältet, gå till General (Allmänt) > Parental

control (Klassificeringskontroll).

2. Klicka på Enable Parental Controls (Aktivera

klassificeringskontroller) till ON (PÅ) för att aktivera klassificeringskontrollen.

3. Välj för vilken klient som nätverksanvändningen ska kontrolleras. Du kan också knappa in klientens MAC-adress i kolumnen Client MAC Address (Klientens MAC-adress).

OBS: Klientens namn får inte innehålla specialtecken eller mellanslag eftersom det kan göra att routern fungerar onormalt.

4. Klicka på eller för att lägga till klientens profil.

5. Ställ in den tillåtna tiden på kartan Time Management

(Tidshantering). Dra och släpp en önskad tidszon för att tillåta klientens nätverksanvändning.

6. Klicka på OK.

7. Klicka på Apply (Verkställ) för att spara inställningarna.

4 Konfigurera de avancerade inställningarna

4.1 Trådlös anslutning

4.1.1 Allmänt

Fliken General (Allmänt) ger dig möjlighet att konfigurera grundinställningarna för trådlös anslutning.

Konfigurera grundinställningarna för trådlös anslutning:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken General (Allmänt) >

Wireless (Trådlös) > General (Allmänt).

2. Välj 2,4 GHz eller 5 GHz som frekvensband för det trådlösa nätverket.

3. Tilldela ett unikt namn med högst 32 tecken för ditt SSID

(Service Set Identifier) eler nätverksnamn för att identifiera ditt trådlösa nätverk. Wi-Fi-enheter kan identifiera och ansluta till det trådlösa nätverket via ditt tilldelade SSID. SSID på informationsbanderollen uppdateras när nya SSID sparas i inställningarna.

OBS: Du kan tilldela unika SSID för 2,4 GHz och 5 GHz frekvensband.

31

32

4. I fältet Hide SSID (Dölj SSID), välj Yes (Ja) för att förhindra att trådlösa enheter identifierar din SSID. När funktionen etablerats måste du ange SSID:n manuellt på den trådlösa enheten för att få åtkomst till det trådlösa nätverket.

5. Välj något av dessa trådlösa lägen för att bestämma vilken typ av trådlösa enheter som kan anslutas till din trådlösa router:

• Auto: Välj Auto för att tillåta att 802.11AC-, 802.11n-, 802.11g- och 802.11b-enheter ansluter till den trådlösa routern.

• Legacy (Bakåtkompatibelt): Välj Legacy (Bakåtkompatibelt) för att tillåta att 802.11b/g/n-enheter ansluter till den trådlösa routern. Men maskinvara som stödjer 802.11n internt kommer bara att köra på högst 54 Mbps hastghet.

• N only (N enbart): Välj N only (N enbart) för att maximera den trådlösa N-prestandan. Denna inställning hindrar 802.11g- och 802.11b-enheter från att ansluta till den trådlösa routern.

6. Väl en operativkanal för den trådlösa routern. Välj Auto för att tillåta att den trådlösa routern automatiskt väljer kanalen som har minst störning.

7. Välj någon av dessa kanalbandbredder för att underlätta högre överföringshastigheter:

40MHz: Välj denna bandbredd för att maximera det trådlösa genomflödet.

20/40 MHz: Detta är en standard bandbredd.

20MHz (default) (20 MHz (standard)): Välj denna bandbredd om du har problem med din trådlösa anslutning.

8. Välj något av dessa autentiseringsmetoder:

Open System (Öppet system): Detta alternativ ger ingen säkerhet.

WPA/WPA2 Personal/WPA Auto-Personal (WPA/WPA2

Personlig/WPA Auto-personlig): Detta alternativ ger hög säkerhet. Du kan antingen använda WPA (med TKIP) eller

WPA2 (med AES). Om du väljer detta alternativ så måste du använda TKIP + AES-kryptering och ange WPA -lösenfras

(nätverksnyckel).

WPA/WPA2 Enterprise/WPA Auto-Enterprise (WPA/WPA2

Företag/WPA Auto-företag): Detta alternativ ger mycket hög säkerhet. Det är med integrerad EAP-server eller en extern RADIUS autenticeringsserver.

OBS: Din trådlösa router stödjer en högsta överföringshastighet på 54

Mbps när det trådlösa läget står på Auto och krypteringsmetoden är

WEP eller TKIP.

9. Välj något av dessa WEP-krypteringsalternativ (Wired

Equivalent Privacy) för datan som överförs över ditt trådlösa nätverk.

Off (Av): Inaktiverar WEP-kryptering

64-bit (128-bitars): Aktiverar svag WEP-kryptering

128-bit (128-bitars): Aktiverar bättre WEP-kryptering.

10. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

33

4.1.2 WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en trådlös säkerhetsstandard som tillåter dig att enkelt ansluta enheter till ett trådlöst nätverk. Du kan konfigurera WPS-funktionen via PIN-kod eller WPS-knapp.

OBS: Kontrollera att enheten stödjer WPS.

34

Aktivera WPS på ditt trådlösa nätverk:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > WPS.

2. I fältet Enable WPS (Aktivera WPS), flytta skjutreglaget till

ON (På).

3. WPS använder 2,4 GHz som standard. Om du vill ändra frekvensen till 5 GHz, stäng OFF (Av) WPS-funktionern, klicka på Switch Frequency (Växla frekvens) i fältet Current

Frequency (Aktuell frekvens), och sätt ON (På) WPS igen.

OBS: WPS stödjer autentisering med Open System, WPA-Personal och

WPA2-Personal. WPS stödjer inte ett trådlöst nätverk som använder en krypteringsmetod med Shared Key, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise och RADIUS.

4. I WPS Method-fältet, välj PBC eller PIN-kod. Om du väljer

PBC, gå till steg 5. Om du väljer PIN-kod, gå till steg 6.

5. För att installera WPS med routerns WPS-knapp, följ dessa steg: a. Klicka på Start eller tryck på WPS-knappen på baksidan av den trådlösa routern. b. Tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern. Den identifieras normalt med WPS-logotyp.

OBS: Kontrollera din trådlösa enhet eller bruksanvisningen för WPSknappens placering.

c. Den trådlösa routern kommer att söka efter tillgängliga

WPS-enheter. Om den trådlösa routern inte hittar några WPSenheter, kommer den att växla till standby-läge.

6. För att installera WPS med routerns klient-PIN-kod, följ dessa steg: a. Leta reda på WPS PIN-koden i den trådlösa routern bruksanvisning eller på själva enheten. b. Knappa in klient-PIN-koden i textrutan.

c. Klicka på Start WPS för att ställa in den trådlösa routern i

WPS-övervakningsläge. Routerns lysdioder blinkar snabbt tre gånger tills WPS-installationen är klar.

35

4.1.3 Brygga

Bridge (Brygga) eller WDS (Wireless Distribution System) ger din trådlösa ASUS-router möjlighet att enbart ansluta trådlöst till en annan åtkomspunkt, och hindra andra trådlösa enheter eller stationer att komma åt din trådlösa ASUS-router. Den kan även betraktas som en trådlös repeterare där ASUS trådlösa router kommunicerar med en annan åtkomstpunkt och andra trådlösa enheter.

36

Ställ in den trådlösa bryggan:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > Bridge

(Brygga).

2. Välj något av dessa alternativ i fältet AP Mode (AP-läge):

• AP Only (Enbart AP): Inaktiverar den trådlösa bryggfunktionen.

• WDS Only (Enbart WDS): Aktiverar den trådlösa bryggfunktionen men hindrar andra trådlösa enheter/ stationer från att ansluta till routern.

• HYBRID: Aktiverar den trådlösa bryggfunktionen och tillåter andra trådlösa enheter/stationer att ansluta till routern.

OBS: I Hybrid-läget kan trådlösa enheter som är anslutna till den trådlösa ASUS-routern enbart ta emot halva anslutningshastigheten för

åtkomstpunkten.

3. I fältet Connect to APs in list (Anslut till AP:er i listan)

, klicka på Yes (Ja) om du vill ansluta till en annan

åtkomstpunkt i Remote AP List (Fjärr-AP-lista).

4. I Remote AP List (Fjärr-AP-lista), knappa in en MAC-adress och klicka på knappen Add (Lägg till) för att ange MACadressen för andra tillgängliga åtkomstpunkter.

OBS: Åtkomstpunkter som läggs till listan ska vara på samma kontrollkanal som den trådlösa ASUS-routern.

5. Klicka på Apply (Verkställ).

37

4.1.4 Trådlöst MAC-filter

Wireless MAC filter (Trådlöst MAC-filter) ger kontroll över paket som sänds till en specificerad MAC- (Media Access Control) adress på den trådlösa routernätverket.

38

Ställ in det trådlösa MAC-filtret:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > Wireless

MAC Filter (Trådlöst MAC-filter).

Mac Filter Mode (MAC-filterläge), därefter i MAC

Filter Mode (MAC-filterläge) rullgardinsmeny, välj Accept

(Acceptera) eller Reject (Avvisa).

• Välj Accept (Acceptera) för att tillåta åtkomst till det trådlösa nätverket för enheter i MAC-filterlistan.

• Välj Reject (Avvisa) för att neka åtkomst till det trådlösa nätverket för enheter i MAC-filterlistan.

3. I MAC-filterlistan, klicka på knappen Add (Lägg till) och knappa in MAC-adressen för den trådlösa enheten.

4. Klicka på Apply (Verkställ).

4.1.5 RADIUS-inställning

RADIUS-inställning (Remote Authentication Dial In User Service) ger ett extra säkerhetslager när du väljer WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise eller Radius med 802.1x som ditt autentiseringsläge.

Ställ in trådlösa RADIUS-inställningar:

1. Den trådlösa routerns autenticeringsläge måste vara inställt på WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise eller Radius med 802.1x.

OBS: Se avsnittet 4.1.1 General (4.1.1 Allmänt) för konfiguration av den trådlösa routerns autenticeringsläge.

2. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > RADIUS

Setting (RADIUS-inställning).

3. Välj ett frekvensband.

4. Knappa in din RADIUS-servers IP-adress i fältet Server IP

Address (Server-IP-adress).

5. Tilldela lösenordet för åtkomst till din RADIUS-server i fältet

Connection Secret (Anslutning secret).

6. Klicka på Apply (Verkställ).

39

4.1.6 Professionell

Skärmen Professional (Professionell) ger möjlighet till avancerade konfigurationer.

OBS: Vi rekommenderar att du använder standardvärdena på denna sida.

40

Följande kan konfigureras på skärmen Professional Settings

(Professionella inställningar):

Band: Välj vilket frekvensband de professionella inställningarna ska tillämpas på.

Datum för aktivering av radio (vardagar): Du kan specificera vilka veckodagar det trådlösa nätverket ska vara aktivt.

Enable Wireless Scheduler(Aktivera trådlös

schemaläggare): Du kan ställa in tidsintervallet då det trådlösa nätverket är aktivt under veckan.

Tidpunkt för aktivering av radio: Du kan specificera tidsintervallet då det trådlösa nätverket är aktivt under veckan.

Aktivera Radio: Välj Yes (Ja) för att aktivera trådlöst nätverk.

Välj No (Nej) för att inaktivera trådlöst nätverk.

Ställ in AP isolerat: Set AP isolated (ställ in AP isolerat) hindrar trådlösa enheter på ditt nätverk att kommunicera med varandra. Funktionen är användbar om många gäster går med eller lämnar ditt nätverk. Välj Yes (Ja) för att aktivera funktionen eller No (Nej) för att inaktivera.

Roaming Assistant(Roaming-assistent): I nätverkskonfigurationer som involverar flera åtkomstpunkter eller trådlösa repeaters, kan trådlösa klienter ibland inte ansluta automatiskt till bästa tillgängliga AP, eftersom de fortfarande är anslutna till den trådlösa huvudroutern.

Aktivera denna inställning så att klienten kopplas ifrån den trådlösa huvudroutern om signalstyrkan är under en specifik tröskel och anslut till en starkare signal.

Enable IGMP Snooping (Aktivera IGMP snooping): Välj

Enable (Aktivera) som standardvärde för att bidra till att förbättra överföringshastigheten.

Multisändningshastighet (Mbps): Välj multisändningshastigheten eller klicka på Disable

(Inaktivera) för att stänga av samtidig singelsändning.

Tröskelvärde: Välj det lägre värdet för RTS (Request to Send)

Threshold för att förbättra den trådlösa kommunikationen i ett upptaget eller med mycket störning, med hög nätverkstrafik och flera trådlösa enheter.

DTM-Intervall: DTIM (Delivery Traffic Indication Message)

Interval eller Data Beacon Rate (Datasignaleringsintervall) är tidsintervallet innan en signal skickas till en trådlös enhet i viloläge som indikerar att ett datapaket väntar på leverans.

Standardvärdet är 3 millisekunder.

Signaleringsintervall: Beacon Interval är tiden mellan en

DTIM och nästa. Standardvärdet är 100 millisekunder. Sänk

Beacon Interval-värdet för en ostadig trådlös anslutning eller för roaming-enheter.

Aktivera TX Bursting: Enable TX Bursting förbättrar

överföringshastigheten mellan den trådlösa routern och

802.11g-enheter.

Enable Packet Aggregation (Aktivera paketaggregering):

Standardvärdet är aktivering av proceduren med att slå samman flera paket till en enda överföringsenhet.

41

Aktivera WMM APSD: Aktivera WMM APSD (Wi-Fi

Multimedia Automatic Power Save Delivery) för att förbättra energisparfunktionerna mellan trådlösa enheter. Välj Disable

(Inaktivera) för att stänga av WMM APSD.

Enable WMM DLS( Aktivera WMM DLS): Välj Aktivera om du vill ställa in WMM direktlänk.

TX effektinställning: TX Power adjustment syftar då de milliwatt (mW) som krävs för att strömförsörja radiosignalutmatningen från den trådlösa routern. Ange ett värde mellan 0 och 100.

OBS: Ökas TX Power adjustment-värdena kan det trådlösa nätverkets stabilitet påverkas.

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

LAN IP-skärmen ger dig möjlighet att modifiera LAN IPinställningarna för den trådlösa routern.

OBS: Alla ändringar av LAN IP-adressen påverkar dina DHCPinställningar.

42

Ändra LAN IP-inställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlös) > LAN IP.

IP address (IP-adress) och Subnet Mask

(Nätmask).

3. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

4.2.2 DHCP-server

Den trådlösa routern använder DHCP för att automatiskt tilldela

IP-adresser på nätverket. Du kan specificera IP-adressintervallet och lånetiden för klienterna på nätverket.

Konfigurera DHCP-servern:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > LAN > DHCP Server.

2. I fältet Enable the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern) markera Yes (Ja).

3. I fältet IP Pool Starting Address (IP pool startadress) knappa in start-IP-adressen.

4. I fältet IP Pool Ending Address (IP pool slutadress) knappa in slut-IP-adressen.

5. Specificera sekunderna när en tilldelad IP-adress går ut i fältet

Lease Time (Lånetid). När tidsgränsen nås, kommer DHCPservern att tilldela en ny IP-adress.

43

44

ANMÄRKNINGAR:

Vi rekommenderar att du använder IP-adressformatet 192.168.1.xxx

(där xxx kan vara vilket nummer som helt mellan 2 och 254) när ett

IP-adressintervall specificeras.

• IP Pool Starting Address (IP Pool-startadress) bör inte vara större än

IP Pool Ending Addres (IP Pool-slutadress).

6. Knappa in din DNS-servers och WINS-servers IP-adress i avsnittet DNS and WINS Server Settings (DNS och WINS

-serverinställningar) vid behov.

7. Den trådlösa router kan även tilldela IP-adresser manuellt till enheter i nätverket. Upp till 32 MAC-adresser kan läggas till

DHCP-listan för manuell tilldelning.

4.2.3 Route

Om ditt nätverk använder mer än en trådlös router, kan du konfigurera en routningstabell för att dela samma Internettjänst.

OBS: Vi rekommenderar att du inte ändrar standardflödesinställningarna, om du inte har djupgående kunskaper om routningstabeller.

Konfigurera LAN-routningstabell:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > LAN > Route.

2. I fältet Enable static routes (Aktivera statiska vägar), välj

Yes (Ja).

3. På listan Static Route List (Lista över statiska vägar), ange nätverksinformationen för åtkomstpunkter och noder. Klicka på knappen Add (Lägg till) eller Delete (Ta bort) , för att lägga till eller ta bort en enhet i listan.

4. Klicka på Apply (Verkställ).

45

46

4.2.4 IPTV

Den trådlösa routern stödjer anslutning till IPTVtjänster genom en ISP eller en LAN. IPTV-fliken erbjuder konfigurationsinställningarna som krävs för att ställa in IPTV, VoIP, multicasting och UDP för din tjänst. Kontakta din ISP för specifik information för din tjänst.

4.3 WAN

4.3.1 Internetanslutning

Skärmen Internet Connection (Internetanslutning) ger dig möjlighet att konfigurera inställningarna för olika WANanslutningstyper.

Konfigurera WAN-anslutningsinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Internet Connection

(Internetanslutning).

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

• WAN-överföringsläge

• Välj typ av Internettjänstleverantör. Man kan välja mellan

VDSL WAN (PTM), ADSL WAN (ATM), Ethernet WAN.

Konsultera din ISP om routern inte kan erhålla en giltig IPadress eller om du är osäker på typen av WAN-anslutning.

Service Unit (Tjänsteenhet): För att ställa in

överföringsvärdet via Internet eller brygga.

47

48

Enable? (Aktivera?): Välj Yes (Ja) för att aktivera

Internetåtkomst. Välj No (Nej) för att inaktivera

Internetåtkomsten.

Basic Config (Grundkonfiguration)

IP-version: Välj din typ av IP-version. Du kan välja mellan

IPv4, IPv4/IPv6 och IPv6.

WAN Connection Type (WAN-anslutningstyp): Välj rätt anslutningstyp baserat på vilken typ av ISP-tjänst du har. Du kan välja mellan Automatic IP (Automatisk IP), Static IP

(Statisk IP) och PPPoE.

• Enable UPnP (Aktivera UPnP): UPnP (Universal Plug and

Play) tillåter att flera enheter (som routrar, TV-apparater, stereosystem, spelkonsoler och mobiltelefon), kontrolleras via ett IP-baserat nätverk med eller utan en central kontroll genom en gateway. UPnP ansluter datorer av alla formfaktorer, genom att tillhandahålla ett sömlöst nätverk för fjärrkonfiguration och dataöverföring. Med

UPnP upptäcks en ny enhet automatiskt. Efter anslutning till nätverket, kan enheter fjärrkonfigureras för att stödja

P2P-applikationer, interaktiva spel, videokonferencer och webb- eller proxyservrar. Till skillnad från portvidarebefordra, som involverar manuell konfigurering av portinställningar, konfigurerar UPnP automatiskt router för att acceptera inkommande anslutningar och direkta begäranden till en specifik dator i det lokala nätverket.

• IPv4 Setting (IPv4-inställning):

Connect to DNS Server automatically (Anslut automatiskt

till DNS-server): Tillåt routern att skaffa DNS IP-adressen automatiskt från ISP:en. En DNS är en värd på Internet som

översätter Internetnamn till numeriska IP-adresser.

• Enable NAT (Aktivera NAT): NAT (Network Address

Translation) är ett system där en offentlig IP (WAN IP) används för att tillhandahålla Internet-åtkomst till nätverksklienter med en privat IP-adress på en LAN. Den privata IP-adressen för varje nätverksklient sparas i en NAT-tabell och används för att cirkulera inkommande datapaket.

• Special Requirement from ISP (Specialkrav från ISP)

• Host Name (Värdnamn): Detta fält ger dig möjlighet att tillhandahålla ett värdnamn på din router. Det är ofta ett specialkrav från din ISP. Om din ISP tilldelade din dator ett värdnamn, ska värdnamnet anges här.

MAC Address (MAC-adress): MAC-adress (Media Access

Control) är en unik identifierare för din nätverksenhet. Vissa

ISP:ar övervakar MAC-adressen för nätverkenheterna som ansluter till deras tjänst och avvisar oidentifierade enheter om försöker ansluta. För att undvika anslutningsproblem på grund av en oregistrerad MAC-adress kan du:

• Kontakta din ISP och uppdatera den MAC-adress som är associerad med ISP-tjänsten.

• Klona eller ändra MAC-adressen för den trådlösa ASUSroutern för att matcha MAC-adressen för den föregående nätverksenheten som identifierats av ISP:en.

4.3.2 Dubbel WAN

DSL-AC51 erbjuder dubbel WAN-support. Välj Failover mode

(Redundansläge) för att använda en sekundär WAN för åtkomst till reservnätverk.

49

4.3.3 Portutlösning

Portintervallutlösning öppnar en förbestämd inkommande port under en begränsad tid när en klient på LAN:en gör en utgående anslutning till en specificerad port. Portutösning används i följande scenarier:

• Mer än en lokal klient behöver portvidarebefordran för samma applikation vid en annan tidpunkt.

• En applikation kräver specifika inkommande portar som skiljer sig från de utgående portarna.

50

Installera Port Trigger:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Port Trigger

(Portutlösning).

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

• Enable Port Trigger (Aktivera portutlösning): Välj Yes (Ja) för att aktivera Port Trigger.

Well-Known Applications (Välkända applikationer): Välj populära spel och webbtjänster som ska läggas till Port

Trigger-listan.

Description (Beskrivning): Ange ett kort namn eller beskrivning för tjänsten.

• Trigger Port (Utlösningsport): Specificera en utlösningsport för att öppna den inkommande porten.

Protocol (Protokoll): Välj protokoll, TCP eller UDP.

Incoming Port (Inkommande port): Specificera en inkommande port för att ta emot ingående data från Internet.

Protocol (Protokoll): Välj protokoll, TCP eller UDP.

ANMÄRKNINGAR:

• Vid anslutning till en IRC-server, gör en klientdator en utgånde anslutning med utlösningsportintervallet 66660-7000. IRC-servern svarar genom att verifiera användarnamnet och skapa en ny anslutning till klientdatorn med en inkommande port.

• Routern avbryter anslutningen om Port Trigger är inaktiverad, eftersom den inte kan bestämma vilken dator som begär IRC-

åtkomst. När Port Trigger är aktiverad tilldelas routern en ingångsport som ska ta emot inkommande data. Denna ingångsport stängs efter en bestämd tid eftersom routern är osäker på när applikationen har avslutats.

• Portutlösning tillåter enbart att en klient i nätverket använder en specifik tjänst och en specifik ingångsport samtidigt.

• Du kan inte använda samma applikation för att utlösa en port på mer än en dator åt gången. Routern kommer bara att vidarebefordra porten tillbaka till den senaste datorn för att skicka routern en begäran/utlösning.

51

4.3.4 Virtuell server/Portvidarebefordran

Portvidarebefordran är en metod för att dirigera nätverkstrafik från Internet till en specifik port eller portintervall för att bestämma antalet enheter i ditt lokala nätverk. Inställning av portvidarebefordran på din router ger datorer utanför nätverket möjlighet att komma åt specifika tjänster från en dator i nätverket.

OBS: När man aktiverar portvidarebefordran, blockerar ASUS router oönskad inkommande trafik från Internet och tillåter bara svar från utgående begäranden från LAN-enheten. Nätverksklienten har ingen

åtkomst till Internet direkt, och vice versa.

52

Installera Port Forwarding:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > Virtual Server/Port

Forwarding (Virtuell server/portvidarebefordran).

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

Enable Port Forwarding (Aktivera portvidarebefordran):

Välj Yes (Ja) för att aktivera Port Forwarding.

Famous Server List (Lista över kända servrar): Bestäm vilken typ av tjänst du vill ha åtkomst till.

Famous Game List (Lista över kända spel): Här listas portar som krävs för att populära online-spel ska fungera riktigt.

FTP Server Port : Undvik att tilldela portintervallet 20:21

åt din FTP-server, eftersom det skulle komma i konflikt med routerns ursprungliga FTP-servertilldelning.

Service Name (Tjänstnamn): Ange ett tjänstnamn.

Port Range (Portintervall): Om du vill specificera ett portintervall för klienter på samma nätverk, ange ett tjänstnamn, portintervallet (t.ex. 10200:10300), LAN IPadress och lämna lokal port tomt. Portintervall accepterar olika format som portintervall (300:350), individuella portar

(566,789) eller blandat (1015:1024,3021).

ANMÄRKNINGAR:

• När nätverkets brandvägg är inaktiverad och du ställer in 80 som HTTP-serverns portintervall för din WAN-installation, skulle din http-server/web-server vara i konflikt med routerns webbanvändargränssnitt.

• Ett nätverk använder portar för att utbyta data, med varje port som tilldelats ett portnummer och en specifik uppgift. Port 80 används t.ex. för HTTP. En specifik port kan bara användas av en applikation eller tjänst åt gången. Därför skulle två datorer som försöker komma

åt data genom samma port samtidigt misslyckas. Du kan t.ex. inte ställa in portvidarebefordran för port 100 för två datorer samtidigt.

53

54

Local IP (Lokal IP): Knappa in klientens LAN IP-adress.

OBS: Använd en statisk IP-adress för den lokala klienten för att få portvidarebefordran att fungera riktigt. Se avsnitt 4.2 LAN för information.

Local Port (Lokal port): Ange en specifik port som ska ta emot vidarebefordrade paket. Lämna fältet tomt om du vill att inkommande paket ska omdirigeras till det specifika portintervallet.

Protocol (Protokoll): Välj protokoll. Om du är osäker, välj BOTH

(Båda).

Kontrollera om portvidarebefordran har konfigurerats:

• Kontrollera att servern eller applikationen är inställd och kör.

• Du kommer att behöva en klient utanför din LAN, men ha

Internet-åtkomst (s.k. “Internet client”). Denna klient ska inte anslutas till ASUS-routern.

• Använd routerns WAN IP på Internet-klienten för åtkomst till servern. Om portvidarebefordran har fungerat, ska du kunna få

åtkomst till filerna eller applikationerna.

Skillnader mellan portutlösning och portvidarebefordran:

• Portutlösning fungerar även om man inte ställer in en specifik

LAN IP-adress. Till skillnad från portvidarebefordran, som kräver en statisk LAN IP-adress, tillåter portutlösning dynamisk portvidarebefordran med routern. Förinställda portintervall konfigureras för att acceptera inkommande anslutningar under en begränsad tid. Portutlösning tillåter att flera datorer kör applikationer som normalt skulle kräva manuell vidarebefordran av samma portar till varje dator i nätverket.

• Portutlösning är säkrare än portvidarebefordran eftersom de inkommande portarna inte är öppna hela tiden. De öppnas bara när en applikation gör en utgående anslutning genom utlösningsporten.

4.3.5 DMZ

Virtuell DMZ exponerar en klient för Internet, och tillåter klienten att ta emot alla inkommande paket som dirigeras till din LAN.

Ingående trafik från Internet avvisas normalt och cirkuleras bara till en specifik klient om portvidarebefordran eller portutlösning har konfigurerats på nätverket. I en DMZ-konfiguration får en nätverksklient alla inkommande paket.

Det är praktiskt att installera DMZ på ett nätverk när du behöver att inkommande portar är öppna, eller du vill vara värd för en domän, webb eller e-postserver.

Varning: Att öppna alla portar mot Internet på en klient gör nätverket sårbart för attacker utifrån. Tänk på säkerhetsriskerna som det innebär att använda DMZ.

Installera DMZ:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > DMZ.

2. Konfigurera följande inställning: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

IP address of Exposed Station (IP-adress för exponerad

station): Knappa in klientens LAN IP-adress som ska tillhandahålla DMZ-tjänsten och exponeras på Internet.

Serverklienten måste ha en statisk IP-adress.

Ta bort DMZ:

1. Ta bort klientens LAN IP-adress från textrutan IP Address of

Exposed Station (IP-adress för exponerad station).

2. När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

55

4.3.6 DDNS

Inställning av DDNS (Dynamic DNS) ger dig möjlighet att komma

åt routern utifrån ditt nätverk genom den tillhandahållna ASUS

DDNS-tjänsten eller annan DDNS-tjänst.

56

Ställa in DDNS:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > WAN > DDNS.

2. Konfigurera följande inställningar: När du är klar, klicka på

Apply (Verkställ).

Enable the DDNS Client (Aktivera DDNS-klient): Aktivera

DDNS för att få åtkomst till ASUS router via DNS-namnet istället för WAN IP-adressen.

Server and Host Name (Server- och värdnamn): Välj ASUS

DDNS eller annan DDNS. Om du vill använda ASUS DDNS, fyll i värdnamnet i formatet xxx.asuscomm.com (xxx är ditt värdnamn).

• Om du vill använda en annan DDNS-tjänst, klicka först på

FREE TRIAL (Prova gratis) och registrera online. Fyll i User

Name or E-mail Address (användarnamn eller e-postadress) och Password or DDNS key (lösenord eller DDNS-nyckel).

ANMÄRKNINGAR:

DDNS-tjänst fungerar inte under följande förhållanden:

• När en trådlös router använder en privat WAN IP-adress (192.168.x.x,

10.x.x.x eller 172.16.x.x), som indikeras med gul text.

• Routern kan vara i ett nätverk som använder flera NAT-tabeller.

4.3.7 NAT-genomströmning

NAT Passthrough (NAT-genomströmning) tillåter att ett VPN

(Virtuellt privat nätverk) ansluter för att passera igenom routern till nätverksklienterna. PPTP Passthrough, L2TP Passthrough, IPsec

Passthrough och RTSP Passthrough är aktiverade som standard.

För att aktivera/inaktivera NAT-genomströmningsinställningarna, gå till fliken Advanced Settings (Avancerade inställningar) >

WAN > NAT Passthrough (NAT-genomströmning). När du är klar, klicka på Apply (Verkställ).

57

4.4 IPv6

Denna trådlösa router stödjer IPv6-adressering, ett system som stödjer fler IP-adresser. Denna standard finns inte överallt ännu.

Kontakta din ISP om din Internet-tjänst stödjer IPv6.

58

Installera IPv6:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > IPv6.

2. Välj din Connection Type (Anslutningstyp).

Konfigureringsalternativen varierar efter vilken anslutningstyp du valt.

3. Ange dina inställningar för IPv6 LAN och DNS.

4. Klicka på Apply (Verkställ).

OBS: Kontakta din ISP beträffande specifik IPv6-information för din

Internet-tjänst.

4.5 VPN-server

VPN (Virtuellt privat nätverk) tillhandahåller en säker kommunikation till en fjärrdator eller fjärrnätverk som använder ett offentligt nätverk som Internet.

OBS: Innan du ställer in en VPN-anslutning måste du ha IP-adress eller domännamn till VPN-servern som du försöker nå.

Ställ in åtkomst till en VPN-server:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > VPN Server.

3. I rullgardinsmenyn VPN Details (VPN-detaljer) väljer du

Advanced Settings (Avancerade inställningar) om du vill konfigurera avancerade VPN-inställningar som sändningsstöd, verifiering, MPPE-kryptering och klient-IP-adressintervall.

5. Ange användarnamnet och lösenordet för åtkomst till VPNservern. Klicka på knappen .

6. Klicka på Apply (Verkställ).

59

60

4.6 Brandvägg

Den trådlösa routern kan fungera som maskinvarubrandvägg för nätverket.

OBS: Brandväggsfunktionerna är aktiverade som standard.

4.6.1 Allmänt

Ställa in grundläggande brandväggsinställningar:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

General (Allmänt).

2. I fältet Enable Firewall (Aktivera brandvägg), välj Yes (Ja).

3. På skydda nätverket från DoS-attacker (Denial of Service) även om det kan påverka din routers prestanda.

4. Du kan även övervaka paket som utväxlas mellan LAN- och

WAN-anslutningen. Välj Dropped (Avbruten), Accepted

(Accepterad) eller Both (Båda) på typen Logged packets

(Loggade paket).

5. Klicka på Apply (Verkställ).

4.6.2 URL-filter

Du kan specificera nyckelord eller webbadresser för att hindra

åtkomst till specifika URL:ar.

OBS: URL-filtret baseras på en DNS-begäran. Om en nätverksklient redan har åtkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com, kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet lagrar tidigare besökta webbplatser). För att lösa problemet, rensa DNScacheminnet innan du installerar URL-filtret.

Installera ett URL-filter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) > URL

Filter.

2. Välj

URL-filter).

3. Ange URL:en och klicka på -knappen.

4. Klicka på Apply (Verkställ).

4.6.3 Nyckelordsfilter

Nyckelordsfiltret blockerar åtkomst till webbsidor med specifika nyckelord.

Inställning av ett nyckelordsfilter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

Keyword Filter (Nyckelordsfilter).

Enabled (Aktiverad) i fältet Enable Keyword Filter

(Aktivera nyckelordsfilter).

3. Ange ett ord eller en fras och klicka på knappen .

4. Klicka på Apply (Verkställ).

ANMÄRKNINGAR:

Nyckelordsfiltret baseras på en DNS-begäran. Om en nätverksklient redan har åtkomst till en webbplats som http://www.abcxxx.com, kommer webbplatsen inte att blockeras (en DNS-cache i systemet lagrar tidigare besökta webbplatser). För att lösa problemet, rensa

DNS-cacheminnet innan du ställer in nyckelordsfiltret.

Webbsidor som är komprimerade med HTTP-komprimering kan inte filtreras. HTTPS-sidor kan inte heller blockeras med nyckelordsfilter.

61

4.6.4 Nätverkstjänstfilter

Nätverkstjänstfiltret blockerar utbyten av LAN-till-WAN-paket, och begränsar nätverksklienter från att komma åt specifika webbtjänster som Telnet eller FTP.

62

Ställa in ett nätverksfilter:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Firewall (Brandvägg) >

Network Service Filter (Nätverkstjänstfilter).

Yes (Ja) i fältet Enable Network Service Filter (Aktivera nätverkstjänstfilter).

3. Välj typ av filtertabell. Black List (Svart lista) blockera specificerade nätverkstjänster. White List (Vit lista) begränsar

åtkomst enbart till specificerade nätverkstjänster.

4. Specificera dag och tid när filtren ska vara aktiva.

5. Ange Source IP (Käll-IP), Destination IP (Mål-IP), Port Range

(Portintervall) och Protocol (Protokoll), för att specificera en nätverkstjänst som ska filtreras. Klicka på knappen .

6. Klicka på Apply (Verkställ).

4.7 Administration

4.7.1 System

System-sidan ger dig möjlighet att konfigurera dina trådlösa routerinställningar. Ställ in systeminställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > System.

2. Du kan konfigurera dessa inställningar:

Change router login password (Ändra lösenord

för routerinloggning): Du kan ändra lösenordet och inloggningsnamnet för den trådlösa routern genom att ange ett nytt namn och ett lösenord.

WPS button behavior (WPS-knappens funktion: Den fysiska WPS-knappen på den trådlösa routern kan användas för att aktivera WPS eller stänga av trådlöst nätverk.

Time Zone (Tidszon): Välj tidszon för ditt nätverk.

NTP Server: Den trådlösa routern kan komma åt en NTPserver (Network time Protocol) för att synkronisera tiden.

Enable Telnet (Aktivera Telnet): Klicka på Yes (Ja) för att aktivera Telnet-tjänster i nätverket. Klicka på No (Nej) för att inaktivera Telnet.

Authentication Method (Verifieringsmetod): Du kan välja HTTP, HTTPS, eller båda protokollen för att säkra routeråtkomst.

Enable Web Access from WAN (Aktivera webbåtkomst

från WAN): Välj Yes (Ja) för att tillåta enheter utanför nätverket åtkomst till den trådlösa routerns gränssnittsinställningar. Välj No (Nej) för att hindra åtkomst.

3. Klicka på Apply (Verkställ).

63

64

4.7.2 Uppgradering av fast programvara

OBS: Ladda ned den senaste fasta programvaran från ASUS webbsida på http://www.asus.com.

Uppgradering av det fasta programmet:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > Firmware

Upgrade (Uppgradering av fast programvara).

2. I fältet New Firmware File (Ny fast programvarufil), klicka på Browse (Bläddra) för att lokalisera den hämtade filen.

3. Klicka på Upload (Överför).

ANMÄRKNINGAR:

• När uppgraderingsproceduren är klar, vänta en stund tills systemet har startat om.

• Om uppgraderingsprocessen misslyckas går routern automatiskt in i räddningsläge och strömlysdioden på frontpanelen börjar blinka långsamt. För att återställa systemet, se avsnitt 5.2 Återställning av

fast programvara.

4.7.3 Återställ/spara/överför inställning

Återställ/spara/överför routerinställningarna:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Administration > Restore/

Save/Upload Setting (Återställ/spara/överför inställning).

2. Välj den uppgift som du vill genomföra:

• För att återställa standardinställningarna, klicka på Restore

(Återställ), och klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.

• För att spara nuvarande systeminställningar, klicka på Save

(Spara), navigera till mappen där du vill spara filen och klicka på Save (Spara).

• För att återställa från en sparad systeminställningsfil, klicka på Browse (Bläddra) för att lokalisera filen, och klicka på

Upload (Överför).

OBS: Om det uppstår problem, överför den senaste versionen av den fasta programvaran, och konfigurera nya inställningar. Återställ inte routern till standardinställningarna.

4.7.4 DSL-inställning

På denna sida har du möjlighet att konfigurera dina DSL-inställningar.

VIKTIGT! Kontakta din Internetstjänstleverantör för att få dina DSLinställningar innan du gör några ändringar.

Du kan konfigurera dessa inställningar:

DSL Modulation (DSL-modulering): Denna enhet stödjer

VDSL2, ADSL2+, ADSL2, G.DMT, T1.413 och G.lite. Systemet gör automatisk synkronisering som standard.

Annex Mode (Annex-läge): Denna enhet stödjer olika

DSL-varianter (Annex) – Annex A, Annex I, Annex A/L, Annex

M, A/J/J/L/M (flera lägen), Annex B, Annex B/J (flera lägen).

Kontakta din Internettjänstleverantör för att få veta vilken

DSL-variant (annex) som används på din DSL-linje.

65

66

Dynamic Line Adjustment (ADSL) (Dynamisk

linjejustering - ADSL): Denna funktion tillåter att systemet övervakar och underhåller ADSL-linjens stabilitet.

Denna funktion är som standard aktiverad, och systemet accepterar motsvarande ändringar baserat på ADSL-linjens nuvarande tillstånd.

Stability Adjustement (ADSL) (Stabilitetsjustering

- ADSL): Den ger dig möjlighet att konfigurera förskjutningen Signal-to-Noise Ratio (signalbrusförhållande). Ställ in värdet för denna funktion baserat på följande förhållanden:

Normal DSL connection (Normal DSL-anslutning): Ställ in värdet mellan 1 dB ~ 10 dB för maximal prestanda.

Unstable or no ADSL connection (Instabil eller ingen ADSL-

anslutning): Ställ in värdet på ett negativt dB, som t.ex. -1 dB.

Persistent issue with unstable or no ADSL connection

(Ihållande problem med instabil eller ingen ADSL-anslutning):

Ställ in värdet mellan -2 dB ~ -10 dB för maximal prestanda.

Rx AGC GAIN Adjustment (ADSL) (Justering av Rx AGC

GAIN - ADSL): Ger dig möjlighet att konfigurera Rx AGC

GAIN (Auto Gain Control) för din ADSL. Denna funktion kan du ställa in på något av följande lägen:

Stable (Stabil): Välj detta läge för att få en stabil ADSL-anslutning.

High Performance (Hög prestanda): Välj detta läge för att förbättra nuvarande nedströmshastighet.

Default (Standard): Välj detta läge för din xDSL-modemrouter för att automatiskt tilldela ett passande läge för din ADSL-linje.

Stability Adjustment (VDSL) (Stabilitetsjustering -

VDSL): Den ger dig möjlighet att konfigurera mål-SNRM

(Signal-brusförhållande-marginal) för din VDSL-anslutning.

När denna funktion konfigureras bör du tänka på följande scenarier:

• För maximal nedströmsprestanda ska denna funktion ställas in på ett värde som är lägre än originalet (t.ex. från 8 dB till 7 dB eller lägre).

VIKTIGT! Ställer man in ett lågt värde kan de försvaga xDSLmodemrouterns försvar mot linjebrus, och kan resultera i synkroniseringsförlust eller fel för VDSL.

• För en stabilare VDSL-anslutning, ställ in funktionen på ett högre värde, som t.ex. 9 dB ~ 30 dB.

Tx Power Control (VDSL) (Tx strömkontroll - VDSL): Det ger dig möjlighet att konfigurera Tx-strömmen för VDSL för att förbättra nedströmshastigheten. Ett lågt Tx strömvärde ökar nedströmshastigheten men påverkar uppströmhastigheten, och omvänt.

Rx AGC GAIN Adjustment (ADSL) (Justering av Rx AGC GAIN

- VDSL): Ger dig möjlighet att konfigurera Rx AGC GAIN (Auto

Gain Control) för din VDSL-linje. Denna funktion kan du ställa in på något av följande lägen:

Stable (Stabil): Välj detta läge för att få en stabil VDSLanslutning.

High Performance (Hög prestanda): Välj detta läge för att förbättra nuvarande nedströmshastighet.

Default (Standard): Välj detta läge för din xDSL-modemrouter för att automatiskt tilldela ett passande läge för din VDSL-linje.

UPBO/Upstream Power Back Off (VDSL) (Undantag för

justering av utgångsnivån uppströms - VDSL) : Denna funktion ger dig möjlighet att aktivera eller inaktivera UPBO

(justering av utgångsnivån uppströms) för VDSL. DSLAM (Digital

Subscriber Line Access Multiplexer) kan använda UPBO för att reducera Tx Power för din xDSL-modemrouter. I vissa fall kan

UPBO-kontrollen från DSLAM leda till synkroniseringsproblem som t.ex.Tx ström är för låg för att synkronisera på minimum.

Inaktivera funktionen för att förhindra DSLAM-relaterade problem.

Seamless Rate Adaption (Sömlös justering av hastighet):

Denna funktion ger dig möjlighet att aktivera SRA (Seamless

Rate Adaptation) för konstanta dataöverföringsvärden och förhindra förlorade anslutningar. Du kan inaktivera denna funktion när anslutningen är mycket stabilo där det finns en

ökad eller minskad hämtnings- eller överföringshastighet.

Bitswap: Denna funktion ger dig möjlighet att aktivera Bitswap, som justerar bitarna som tilldelas för lagerplatser/kanaler.

Upptagna eller överbelastade lagerplatser/kanaler tilldelas färre bitar medan tillgängliga kanaler tilldelas fler bitar som ska hanteras.

VDSL Profile (VDSL-profil): Denna funktion ger dig möjlighet att konfigurera VDSL-profilen. Standardvärdet är 30a multiläge.

OBS: För vissa Internettjänstleverantörer med ett icke -standard multiläge 30a med VDSL DSLAM-synkroniseringsinställning, som t.ex. för ISP-tjänst i Tyskland, ställ in VDSL-profilen på muliläge 17a för att synkronisera upp VDSL-lonjen.

67

68

4.7.5 Feedback

DSL-feedback används för att diagnostisera och bidra till att förbättra användarerfarenheten av ASUS xDSL modemrouter. Fyll i formuläret, så skickas det till ASUS Supportteam.

4.8 Systemlogg

System Log (Systemlogg) innehåller dina inspelade nätverksaktiviteter.

OBS: Systemloggen återställs när routern startas om eller stängs av.

Visa din systemlogg:

1. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > System Log (Systemlogg).

2. Du kan visa dina nätverksaktiviteter i någon av följande flikar:

• General Log (Allmän logg)

• DHCP Leases (DHCP-lån)

• Wireless Log (Trådlös logg)

• Port Forwarding (Portvidarebefordran)

• DSL Log (DSL logg)

69

5 Verktyg

ANTECKNINGAR:

• Installera din xDSL-modemrouters verktyg med medföljande support-CD-skivan.

• Om Autorun är avaktiverad, kör setup.exe från rotkatalogen på support-CD-skivan.

• Verktygen stöds inte på MAC OS.

5.1 Enhetsidentifiering

Devicde Discovery (Enhetsidentifiering) är ett ASUS WLANverktyg som identifierar en trådlös ASUS-routerenhet, och ger dig möjlighet att konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna.

Starta Device Discovery-verktyget:

• Från din dators skrivbord klickar du på

Start > All Programs (Alla program) > ASUS utility (ASUS

verktyg) > Device Discovery (Enhetsidentifiering).

DSL-AC51

70

OBS: När du ställer in routern på åtkomstpunktläge behöver du använda Device Discovery för att få routerns IP-adress.

5.2 Återställning av fast programvara

Firmware Restoration (Återställning av fast programvara) används på en trådlös ASUS-router som misslyckas under uppgraderingsprocessen av den fasta programvaran. Den överför den fasta programvara som du specificerar. Processen tar ungefär tre till fyra minuter.

VIKTIGT: Starta räddningsläget på routern innan

återställningsverktyget för det fasta programvaran används.

OBS: Denna funktion stöds inte på MAC OS.

För att starta räddningsläget och använda

återställningsverktyget för den fasta programvaran:

1. Koppla bort den trådlösa routern från strömkällan.

2. Håll in knappen Reset (Återställning) på baksidan, och koppla samtidigt in den trådlösa routern till strömkällan. Släpp

återställningsknappen när strömlysdioden på framsidan blinkar sakta, vilket indikerar att den trådlösa routern är i räddningsläget.

71

72

3. Ställ in en statisk IP på datorn, och använd följande för att ställa in dina TCP/IP-inställningar:

IP address (IP-adress): 192.168.1.x

Subnet mask (Nätmask): 255.255.255.0

4. Från din dators skrivbord klickar du på

Start > All Programs (Alla program) > ASUS Utility

DSL-AC51 xDSL modem router (ASUS-verktyg för DSL-

AC51 xDSL-modemrouter) > Firmware Restoration

(Återställning av fast programvara).

5. Specificera en fast programfil klicka sedan på Upload

(Överför).

OBS: Detta är inte en uppgraderingsfunktion för fast program och kan inte användas på en fungerande trådlös ASUS-router.

Normal uppgradering av fast programvara måste göras genom webbgränssnittet. Se Kapitel 4: Avancerade inställningar för ytterligare detaljer.

6 Felsökning

Detta kapitel tillhandahåller lösningar på problem som du kan stöta på med routern. Om du stöter på problem som inte tas upp i detta kapitel, kontakta ASUS supportwebbplats på: http://support.asus.com/ för mer produktinformation och kontaktdetaljer för ASUS tekniska support.

6.1 Grundläggande felsökning

Om du har problem med routern, prova de grundläggande stegen i detta avsnitt innan du söker ytterligare lösningar.

Uppgradera den fasta programvaran till den senaste versionen.

1. Starta Web GUI. Från navigeringsfältet, gå till fliken Advanced

Settings (Avancerade inställningar) > Administration >

Firmware Upgrade (Uppgradering av fast programvara). Klicka på Check (Kontrollera) för att verifiera att du har den senaste fasta programvaran.

2. Om den senaste fasta programvaran är tillgänglig, besök ASUS globala webbplats på http://www.asus.com/Networks/Wireless_

Routers/DSLAC51/#download för att hämta den senaste fasta programvaran.

3. Från sidan Firmware Upgrade (Uppgadering av fast programvara), klicka på Browse (Bläddra) för att lokalisera filen med den fasta programvaran.

4. Klicka på Upload (Överför) för att uppgradera den fasta programvaran.

73

74

Starta om nätverket i följande ordning:

1. Stäng av modemet.

2. Dra ur sladden till modemet.

3. Stäng av routern och datorerna.

4. Anslut modemet.

5. Slå på modemet och vänta i två (2) minuter.

6. Slå på routern och vänta i två (2) minuter.

7. Slå på datorerna.

Kontrollera att Ethernet-kablarna är riktigt anslutna.

• När Ethernet-kabeln som ansluter routern med modemet är riktigt ansluten, kommer WAN-lysdioden att vara tänd.

• När Ethernet-kabeln mellan den påslagna datorn och router

är riktigt ansluten, kommer motsvarande LAN-lysdiod att vara tänd.

Kontrollera om den trådlösa inställningen på din dator matchar den på datorn.

• När du ansluter din dator trådlöst till routern, se till att SSID

(trådlöst nätverksnamn), krypteringsmetod och lösenord stämmer.

Kontrollera om dina nätverksinställningar stämmer.

• Varje klient på nätverket ska ha en giltig IP-adress. ASUS rekommenderar att du använder den trådlösa routerns DHCPserver för att tilldela IP-adresser till datorer i nätverket.

• Vissa leverantörer av kabelmodemtjänster kräver att du använder MAC-adresserna för datorn som först registrerades på kontot. Du kan visa MAC-adressen i Web GUI, sidan

Network Map (Nätverkskarta) > Clients (Klienter), och hovra muspekaren över din enhet i Client Status

(Klientstatus).

75

76

6.2 Vanliga frågor (FAQ)

Jag kan inte komma åt routerns gränssnitt med webbläsaren

• Om datorn är kabelansluten, kontrollera anslutningen av

Ethernet-kabeln och lysdiodens status enligt beskrivning i föregående avsnitt.

• Kontrollera att du använder rätt inloggningsinformation.

Standardinloggningsnamn och -lösenord som är "admin/ admin". Kontrollera att Caps Lock-tangenten är inaktiverad när du anger inloggningsinformationen.

• Radera cookies och filer i din webbläsare. För Internet Explorer

8, följ dessa steg:

1. Starta Internet Explorer 8, klicka på Tools (Verktyg)

> Internet Options

(Internetalternativ).

2. I fliken General (Allmänt), under Browsing history

(Webbhistorik), klicka på

Delete… (Ta bort...), välj

Temporary Internet Files

(Tillfälliga Internet-filer) och Cookies och klicka på

Delete (Ta bort).

ANMÄRKNINGAR:

• Kommandona för att ta bort cookies och filer varierar mellan olika webbläsare.

• Inaktivera proxyserverinställningarna, avbryt uppringningsanslutningen och ställ in TCP/IP-inställningarna för att automatiskt erhålla en IP-adress. Se kapitel 1 i bruksanvisningen för ytterligare detaljer.

• Du måste använda CAT5e eller CAT6 Ethernetkablar.

Klienten kan inte etablera en trådlös anslutning med routern.

OBS: Om du har problem med att ansluta till 5 Ghz nätverk, se till att din trådlösa enhet stödjer 5 Ghz eller har dualbandskapacitet.

• Out of Range (Utanför täckningsområde):

• Flytta routern närmare den trådlösa klienten.

• Prova att justera routerns antenn till bästa riktning enligt beskrivning i avsnitt 1.4 Placera din xDSL-modemrouter.

• DHCP server has been disabled (DHCP-servern har inaktiverats):

1. Starta Web GUI. Gå till General (Allmänt) > Network

Map (Nätverkskarta)> Clients (Klienter) och sök efter enheten som du vill ansluta till routern.

2. Om du inte hittar enheten i listan Network Map

(Nätverkskarta), gå till Advanced Settings (Avancerade

inställningar) > LAN > DHCP Server, Basic Config

(Grundläggande konfiguration), välj Yes (Ja)Enable

the DHCP Server (Aktivera DHCP-servern).

77

78

• SSID har dolts. Om din enhet hittar SSID från andra routrar, men inte hittar din routers SSID, gå till Advanced Settings

(Avancerade inställningar) > Wireless (Trådlöst) > General

(Allmänt), välj No (Nej)Hide SSID (Dölj SSID), och välj

AutoControl Channel (Kontrollkanal).

• Om du använder en trådlös LAN-adapter, kontrollera om den trådlösa kanalen som används överensstämmer med de tillgängliga kanalerna där du befinner dig. Om inte, justera kanalen, kanalbandbredden och det trådlösa läget.

• Om du fortfarande inte kan ansluta routern trådlöst, kan du

återställa router till fabrikens standardinställningar. I routerns gränssnitt, klicka på Administration > Restore/Save/Upload

Setting (Återställ/spara/överför inställning) och klicka på

Restore (Återställ).

Internet är inte åtkomligt

• Kontrollera om din router kan ansluta till din ISP:s WAN

IP-adress. Det gör du genom att starta Web GUI och gå till

General (Allmänt)> Network Map (Nätverkskarta), och kontrollera Internet Status.

• Om routern inte kan ansluta till din ISP:s WAN IP-adress, försök att starta om nätverket enligt beskrivning i avsnittet

Restart your network in following sequence (Starta om

nätverket i följande ordning) under Basic Troubleshooting

(Grundläggande felsökning).

• Enheten har blockerats via klassificeringskontrollen.

Gå till General (Allmänt) > Parental Control

(Klassificeringskontroll) och se om enheten finns i listan.

Finns enheten i listan under Client Name (Klientnamn), ta bort enheten med knappen Delete (Ta bort)eller justera inställningarna för Time Management (Tidshantering).

• Finns det fortfarande ingen Internetåtkomst, försök att starta om datorn och verifiera nätverkets IP-adress och gatewayadress.

79

80

• Kontrollera statusindikatorerna på ADSL-modemet och den trådlösa routern. Om WAN-lysdioden på den trådlösa routern inte är PÅ, kontrollera om alla kablar är riktigt isatta.

Du har glömt SSID (nätverksnamn) eller nätverkslösenord

• Installera en ny SSID och kryperingsnyckel via en kabelanslutning (Ethernet-kabel). Starta Web GUI, gå till

Network Map (Nätverkskarta), klicka på routerikonen, ange ett nytt SSID och krypteringsnyckel, och klicka på Apply

(Verkställ).

• Återställ routern till standardinställningarna. Starta Web GUI, klicka på Administration > Restore/Save/Upload Setting

(Återställ/spara/överför inställning) och klicka på Restore

(Återställ). Standardinloggningskontot och lösenordet är båda "admin".

Hur återställs systemet till dess standardinställning?

• Gå till Administration > Restore/Save/Upload Setting

(Återställ/spara/överför inställning) och klicka på Restore

(Återställ).

Följande är standardinställning från fabrik:

Användarnamn: admin

Lösenord: admin

Aktivera DHCP: Ja (om WAN-kabeln är ansluten)

IP-adress: 192.168.1.1

Domännamn: (tomt)

Nätmask: 255.255.255.0

DNS Server 1: 192.168.1.1

DNS Server 2: (tomt)

SSID (2.4GHz): ASUS

SSID (5GHz): ASUS_5G

Uppgradering av fast programvara misslyckades.

Starta räddningsläget innan återställningsverktyget för den fasta programvaran körs. Se avsnitt 5.2 Firmware Restoration

(Återställning av fast programvara) för hur man använder

återställningsverktyget för den fasta programvaran.

Kan inte komma åt Web GUI

Innan du konfigurerar din trådlösa router, genomför de steg som beskrivs i detta avsnitt för din värddator och nätverksklienter.

A. Inaktivera proxyservern, om den är aktiverad.

Windows ® 7

1. Klicka på Start > Internet

Explorer för att starta webbläsaren.

2. Klicka på fliken Tools

(Verktyg) > Internet options

(Internetalternativ)>

Connections (Anslutningar)

> LAN settings (LAN-

inställningar).

3. Från skärmen Local Area

Network (LAN) Settings

(Lokala LAN-inställningar), avmarkeraUse a proxy server for your LAN

(Använd en proxy-server

för din LAN).

4. Klicka på OK när du är klar.

81

82

MAC OS

1. Från din Safari webbläsare, klicka på

Safari > Preferences

(Preferenser)

> Advanced

(Avancerade

inställningar...)

> Change

Settings... (Ändra inställningar...)

2. Avmarkera FTP Proxy och Web Proxy (HTTP) från nätverksskärmen.

3. Klicka på Apply Now (Verkställ nu) när du är klar.

OBS: Se din webbläsares hjälpfunktion för detaljer om inaktivering av proxyservern.

B. Ställ in TCP/IP-inställningarna för att automatiskt erhålla en IP-adress.

Windows ® 7

1. Klicka på Start > Control

Panel (Kontrollpanel) >

Network and Internet

(Nätverk och Internet)

> Network and Sharing

Center (Nätverks-

och delningscenter)

> Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar).

Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4) eller

Internet Protocol Version 6

(TCP/IPv6), klicka sedan på

Properties (Egenskaper).

3. För att erhålla iPv4

IP-inställningarna automatiskt, markera

Obtain an IP address automatically (Erhåll en

IP-adress automatiskt).

För att erhålla iPv6

IP-inställningarna automatiskt, markera

Obtain an IP address automatically (Erhåll en

IP-adress automatiskt).

4. Klicka på OK när du är klar.

MAC OS

1. Klicka på Apple-ikonen

som är placerad

överst till vänster på skärmen.

2. Klicka på System

Preferences

(Systempreferenser)

> Network (Nätverk)

> Configure...

(Konfigurera...)

3. Från fliken TCP/IP välj

Using DHCP (Använd

DHCP) i rullgardinslistan

Configure IPv4 (Konfigurera IPv4).

4. Klicka på Apply Now (Verkställ nu) när du är klar.

OBS: Se ditt operativsystems hjälp och supportfunktion för detaljer om konfiguration av din dators TCP/IP-inställningar.

83

84

C. Inaktivera fjärranslutningen, om den är aktiverad.

Windows ® 7

1. Klicka på Start > Internet

Explorer för att starta webbläsaren.

2. Klicka på fliken Tools

(Verktyg) > Internet options

(Internetalternativ)>

Connections (Anslutningar).

3. Markera Never dial a connection (Ring aldrig upp

en fjärranslutning).

4. Klicka på OK när du är klar.

OBS: Se din webbläsares hjälpfunktion för detaljer om inaktivering av fjärranslutningen.

Bilagor

Meddelanden

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/reach.aspx

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual. This equipment should be installed and operated with minimum

85

86 distance 20cm between the radiator and your body.

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/

EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No

1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz:

802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20),

802.11ac (VHT40)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2412-2472MHz (802.11n HT40 15 Mbps): 19.60 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.84 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the

5150 to 5350 MHz frequency range.

AT BE

DE IS

LV LI

NO PL

FI SE

BG

IE

CZ

IT

DK EE FR

EL ES CY

LT LU HU MT NL

PT RO SI SK TR

CH UK HR

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The

GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

87

88

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adress

Webbplats

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259

www.asus.com.tw

Telefon

Support-fax

+886228943447

+886228907698

Online-support support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adress

Telefon

Fax

Webbplats

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA

+15107393777

+15106084555

usa.asus.com

Online-support support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland och Österrike)

Adress

Fax

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

+49-2102-959931

Webbplats asus.com/de

Online-kontakt eu-rma.asus.com/sales

Teknisk support

Telefon (Komponent)

Telefon Tyskland (Notebook/Eee/LCD)

Telefon Österrike (Notebook/Eee/LCD)

Support-fax

Online-support

+49-2102-5789555

+49-2102-5789557

+43-820-240513

+49-2102-959911

support.asus.com

Nätverks globala hotlineinformation

Region Country

Cyprus

France

Germany

Hungary

Italy

Hotline Number

800-92491

0033-170949400

0049-1805010920

0049-1805010923

(component support)

0049-2102959911 ( Fax )

0036-15054561

199-400089

Europe

Greece 00800-44142044

Austria

Netherlands/

Luxembourg

Belgium

Norway

Sweden

Finland

Denmark

Poland

Spain

Portugal

0043-820240513

0031-591570290

0032-78150231

0047-2316-2682

0046-858769407

00358-969379690

0045-38322943

0048-225718040

0034-902889688

00351-707500310

Slovak Republic

Czech Republic

00421-232162621

00420-596766888

Switzerland-German 0041-848111010

Switzerland-French 0041-848111014

Switzerland-Italian 0041-848111012

United Kingdom

Ireland

Russia and CIS

Ukraine

0044-1442265548

0035-31890719918

008-800-100-ASUS

0038-0445457727

Service Hours

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:30 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-19:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:30-17:30 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

89

90

Nätverks globala hotlineinformation

Region

Asia-Pacific

Americas

Country

Australia

Japan

Korea

Thailand

Singapore

Malaysia

Philippine

India

India(WL/NW)

Indonesia

Vietnam

Hong Kong

USA

Canada

Mexico

Hotline Numbers

1300-278788

New Zealand 0800-278788

0800-1232787

0081-570783886

( Non-Toll Free )

0082-215666868

0066-24011717

Service Hours

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

1800-8525201

0065-64157917

0065-67203835

1900-555581

11:00-19:00 Mon-Fri

11:00-19:00 Mon-Fri

( Repair Status Only ) 11:00-13:00 Sat

1300-88-3495 9:00-18:00 Mon-Fri

1800-18550163

1800-2090365

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Sat

09:00-21:00 Mon-Sun

0062-2129495000

500128 (Local Only)

09:30-17:00 Mon-Fri

9:30 – 12:00 Sat

08:00-12:00

13:30-17:30 Mon-Sat

00852-35824770

1-812-282-2787

001-8008367847

10:00-19:00 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri

9:00-18:00 EST Sat-Sun

08:00-20:00 CST Mon-Fri

08:00-15:00 CST Sat

Nätverks globala hotlineinformation

Region

Middle

East +

Africa

Balkan

Countries

Baltic

Countries

Egypt

Saudi Arabia

UAE

Country

Turkey

South Africa

Israel

Hotline Numbers

800-2787349

800-1212787

00971-42958941

0090-2165243000

Service Hours

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Sat-Wed

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Mon-Fri

0861-278772 08:00-17:00 Mon-Fri

*6557/00972-39142800 08:00-17:00 Sun-Thu

*9770/00972-35598555 08:30-17:30 Sun-Thu

0040-213301786 09:00-18:30 Mon-Fri Romania

Bosnia

Herzegovina

Bulgaria

00387-33773163

Croatia

Montenegro

Serbia

Slovenia

00359-70014411

00359-29889170

00385-16401111

00382-20608251

00381-112070677

00368-59045400

Estonia

Latvia

00368-59045401

00372-6671796

00371-67408838

Lithuania-Kaunas 00370-37329000

Lithuania-Vilnius 00370-522101160

09:00-17:00 Mon-Fri

09:30-18:30 Mon-Fri

09:30-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

08:00-16:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

ANMÄRKNINGAR:

• För ytterligare information, besök ASUS supportwebbsida på:

http://support.asus.com .

• Storbritannien, e-post till support: [email protected].

91

92

Tillverkare:

Auktoriserad representant i Europa:

ASUSTek Computer Inc.

Tel: +886-2-2894-3447

Adress: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

Adress: HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, TYSKLAND

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

advertisement