Asus DSL-AC51 4G LTE / 3G Router Εγχειρίδιο χρήστη

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Asus DSL-AC51 4G LTE / 3G Router Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz

Οδηγός Χρήστη

DSL-AC51

Ασύρματος δρομολογητής / μόντεμ

διπλής ζώνης 750 Wi-Fi VDSL/ADSL

Wi-Fi ADSL / VDSL Modem Router

Dual Band 802.11ac

2

GK12787

Πρώτη Έκδοση

Σεπτέμβριος 2017

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα

δικαιώματα μας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος

εγχειριδίου συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και του λογισμικού που

περιγράφονται σε αυτό, καθώς και η μετάδοση, αντιγραφή, αποθήκευση σε

σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης, ή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα

υπο οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός από την τεκμηρίωση

που φυλάσσεται από τον κάτοχο για λόγους εφεδρικούς, χωρίς την έγγραφη άδεια της εταιρίας ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

Η εγγύηση ή το σέρβις για το προϊόν δεν πρόκειται να επεκταθεί σε περίπτωση

που: (1) το προϊόν έχει επισκευαστεί, τροποποιηθεί ή μεταβληθεί, εκτός και μια

τέτοια επισκευή, τροποποίηση ή μεταβολή έχει εγκριθεί γραπτώς από την ASUS, ή (2) ο αύξων αριθμός του προϊόντος δεν είναι ευανάγνωστος ή δεν υπάρχει.

Η ASUS ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Η ASUS, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΑΛΛΟΙ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΚΕΡΔΗ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ), ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Η

ASUS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΒΛΑΒΗ Ή ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ή

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΚΑΙ

ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ASUS. Η ASUS ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Ή

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ

ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ.

Τα προϊόντα και οι εταιρικές ονομασίες που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο

αποτελούν ή δεν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή πνευματικά δικαιώματα

των αντίστοιχων εταιριών τους και χρησιμοποιούνται μόνο για αναγνώριση ή επεξήγηση για το όφελος του κατόχου, χωρίς πρόθεση παραβίασης

κανονισμών.

Περιεχόμενα

1 Γνωρίζοντας τον ασύρματο δρομολογητή

1.1 Καλώς ορίσατε! .............................................................................6

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας .......................................................6

1.3 Ο ασύρματος δρομολογητής ...................................................7

1.4 Τοποθέτηση του δρομολογητή σας ......................................9

1.5 Απαιτήσεις εγκατάστασης...................................................... 10

1.6 Εγκατάσταση μόντεμ δρομολογητή xDSL ....................... 11

1.6.1 Ενσύρματη σύνδεση ............................................................11

1.6.2 Ασύρματη σύνδεση ..............................................................12

2 Πρώτα βήματα

2.1 Σύνδεση στο διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον χρήστη

(GUI) ............................................................................................... 13

2.2 Γρήγορη εγκατάσταση Internet

(Quick Internet Setup - QIS) με αυτόματη ανίχνευση .. 15

2.3 Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο ........................................... 19

3 Διαμόρφωση των Γενικών ρυθμίσεων του

συστήματος

3.1 Χρήση του Χάρτη δικτύου .................................................... 20

3.1.1 Εγκατάσταση των ασύρματων

ρυθμίσεων ασφαλείας .........................................................21

3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου ............................22

3.2 Δημιουργία δικτύου επισκεπτών ........................................ 23

3.3 Χρήση της Διαχείρισης κίνησης ........................................... 25

3.3.1 Διαχείριση εύρους ζώνης QoS (Quality of Service

-Ποιότητα Υπηρεσίας) ......................................................................25

3.3.2 Παρακολούθηση της κίνησης ..........................................28

3.3.3 Φάσμα ......................................................................................29

3

4

Περιεχόμενα

3.4 Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου ............................................... 30

4 Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων για

προχωρημένους

4.1 Ασύρματο..................................................................................... 31

4.1.1 Γενικά .........................................................................................31

4.1.2 WPS ............................................................................................34

4.1.3 Γέφυρα ......................................................................................36

4.1.4 Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου ....................................38

4.1.5 Ρύθμιση RADIUS ....................................................................39

4.1.6 Επαγγελματικό .......................................................................40

4.2 LAN (Τοπικό δίκτυο) ................................................................. 42

4.2.1 LAN IP ........................................................................................42

4.2.2 Διακομιστής DHCP................................................................43

4.2.3 Δρομολόγηση .......................................................................45

4.2.4 IPTV ...............................................................................................46

4.3 WAN ............................................................................................... 47

4.3.1 Σύνδεση στο Internet ..........................................................47

4.3.2 Διπλό WAN ...............................................................................49

4.3.3 Ενεργοποίηση θύρας ...........................................................50

4.3.4 Εικονικός διακομιστής/Προώθηση θύρας ...................52

4.3.5 DMZ............................................................................................55

4.3.6 DDNS .........................................................................................56

4.3.7 Διαβίβαση NAT .......................................................................57

4.4 IPv6 ................................................................................................. 58

4.5 Διακομιστής VPN ....................................................................... 59

4.6 Τείχος προστασίας .................................................................... 60

4.6.1 Γενικά .........................................................................................60

4.6.2 Φίλτρο URL ..............................................................................60

4.6.3 Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά .....................................................61

4.6.4 Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου ...............................................62

Περιεχόμενα

4.7 Διαχείριση .................................................................................... 63

4.7.1 Σύστημα ...................................................................................63

4.7.2 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού ..................................64

4.7.3 Ρυθμίσεις επαναφοράς /

αποθήκευσης / αποστολής ..............................................64

4.7.4 Ρύθμιση DSL............................................................................65

4.7.5 Σχόλια ........................................................................................68

4.8 Αρχείο καταγραφής συστήματος ........................................ 69

5 Utilities

5.1 Ανακάλυψη συσκευής ............................................................. 70

5.2 Αποκατάσταση υλικολογισμικού ......................................... 71

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

6.1 Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων ................................. 73

6.2 Συχνές ερωτήσεις (FAQ) ......................................................... 76

Παραρτήματα

Γνωστοποιήσεις ........................................................................................ 85

Στοιχεία επικοινωνίας με την ASUS .................................................... 88

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς ...................... 89

5

6

1 Γνωρίζοντας τον ασύρματο

δρομολογητή

1.1 Καλώς ορίσατε!

Ευχαριστούμε για την αγορά του ASUS DSL ασύρματου μόντεμ

δρομολογητή VDSL/ADSL!

Το στυλάτο μοντέλο DSL-AC51 διαθέτει διπλή ζώνη 2.4GHz και

5GHz για αξεπέραστη ασύρματη ταυτόχρονη ροή HD, διακομιστής

SMB, διακομιστής UPnP AV και διακομιστής FTP για κοινή χρήση

αρχείων 24/7 και ικανότητα χειρισμού 300.000 συνόδων. Αυτές οι

λειτουργίες κάνουν το παρόν μόντεμ xDSL μια καλή επιλογή για

ολοκληρωμένη οικιακή δικτύωση.

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας

DSL-AC51

Καλωδιακού δικτύου (RJ-45)

Διαιρέτης (διαφέρει ανάλογα με την περιοχή)

Μετασχηματιστής ισχύος

Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

Καλώδιο DSL/τηλεφώνου (καλώδιο RJ-11)

κάρτα εγγύησης

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Αν οποιοδήποτε από τα στοιχεία έχει πάθει βλάβη ή απουσιάζει,

επικοινωνήστε με την ASUS. Για τεχνικά ζητήματα και υποστήριξη

ανατρέξτε στη λίστα Γραμμών Υποστήριξης ASUS στην πίσω πλευρά

αυτού του εγχειριδίου χρήσης.

• Διατηρήστε την αρχική συσκευασία σε περίπτωση που

χρειαστείτε υπηρεσίες στα πλαίσια της εγγύησης όπως επισκευή ή

αντικατάσταση.

1.3 Ο ασύρματος δρομολογητής

Wi-Fi ADSL / VDSL Modem

Dual Band 802.11ac

Router

DSL WPS

Λυχνία LED Τροφοδοσίας

Απενεργ.

: Δεν υπάρχει τροφοδοσία.

Ενεργ.

: Η συσκευή είναι έτοιμη.

Αναβοσβήνει αργά: Λειτουργία διάσωσης

Αναβοσβήνει γρήγορα: Επεξεργασία WPS σε εξέλιξη.

Λυχνία LED ένδειξης DSL

Απενεργ.: Δεν υπάρχει σύνδεση DSL ή δεν είναι δυνατή η δημιουργία

σύνδεσης DSL.

Ενεργ.: Υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο DSL.

Αναβοσβήνει: Το DSL προσπαθεί να συνδεθεί σε DSLAM.

Ενδεικτική λυχνία LED Internet

Απενεργ.: Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή σύνδεση στο Internet.

Ενεργ.: Έχει δημιουργηθεί σύνδεση στο Internet.

Λυχνία LAN 1 ~ 2

Απενεργ.: Δεν υπάρχει τροφοδοσία ή φυσική σύνδεση.

Ενεργ.: Υπάρχει φυσική σύνδεση σε δίκτυο Ethernet.

Λυχνία LED ένδειξης 2.4GHz

Απενεργ.: Δεν υπάρχει 5GHz σήμα.

Ενεργ.: Το Ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο.

Αναβοσβήνει: Εκπομπή ή λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

Λυχνία LED ένδειξης 5GHz

Απενεργ.: Δεν υπάρχει 5GHz σήμα.

Ενεργ.: Το Ασύρματο σύστημα είναι έτοιμο.

Αναβοσβήνει: Εκπομπή ή λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης σύνδεσης.

DSL port

Connect to a splitter or to a telephone outlet via an RJ-11 cable.

7

8

Θύρες LAN 1 ~ 2

Συνδέστε καλώδια δικτύου σε αυτές τις θύρες για να δημιουργήσετε σύνδεση στο

LAN.

Κουμπί WPS

Αυτό το κουμπί εκκινεί τον Οδηγό WPS.

Κουμπί επαναφοράς

Αυτό το κουμπί επαναφέρει το σύστημα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές

ρυθμίσεις.

Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN)

Εισάγετε σε αυτή τη θύρα το μετασχηματιστή ρεύματος AC που παρέχεται στη

συσκευασία, για να συνδέσετε το δρομολογητή σε πηγή τροφοδοσίας..

Κουµπί λειτουργίας

Πατήστε αυτό το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή που περιλαμβάνεται

στη συσκευασία. Η χρήση άλλων μετασχηματιστών μπορεί να

προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές:

• Η μέση κατανάλωση ισχύος καθορίζεται σε θερμοκρασία

δωματίου με το ακόλουθο φορτίο:

Έξοδος DC: +12V με μέγιστο ρεύμα 1A Μετασχηματιστής

ρεύματος DC

Θερμοκρασία

λειτουργίας

Υγρασία περιβάλλοντος

σε κατάσταση

λειτουργίας

0~40 o C Αποθήκευση

50~90% Αποθήκευση

0~70 o C

20~90%

1.4 Τοποθέτηση του δρομολογητή σας

Για τη βέλτιστη δυνατή ασύρματη μετάδοση του σήματος μεταξύ

του ασύρματου δρομολογητή και των συσκευών του δικτύου που

είναι συνδεδεμένες σε αυτόν, σιγουρευτείτε ότι:

• Έχετε τοποθετήσει τον ασύρματο δρομολογητή σε μια κεντρική

περιοχή για μέγιστη ασύρματη κάλυψη για τις συσκευές του

δικτύου.

• Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από μεταλλικά εμπόδια και

μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

• Για να αποτρέψετε τις παρεμβολές ή την απώλεια σήματος,

Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από συσκευές Wi-Fi 802.11g ή 20MHz, περιφερειακές συσκευές υπολογιστών 2.4GHz,

συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές,

κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους

μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές.

• Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση

υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη

διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες

ενημερώσεις υλικολογισμικού.

• Για να διασφαλίσετε ότι το ασύρματο σήμα θα είναι το

καλύτερο δυνατό, προσανατολίστε τις 4 πτυσσόμενες κεραίες όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα.

9

10

1.5 Απαιτήσεις εγκατάστασης

Για να εγκαταστήσετε το δίκτυό σας χρειάζεστε έναν ή δύο

υπολογιστές με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

• Θύρα Ethernet RJ-45 (LAN)

• Ασύρματη δυνατότητα IEEE 802.11a/b/g/n/ac

• Εγκατεστημένη υπηρεσία TCP/IP

• Εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο όπως Internet

Explorer, Firefox, Safari ή Google Chrome

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει ενσωματωμένες ασύρματες

δυνατότητες, μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν προσαρμογέα WLAN

συμβατό με IEEE 802.11a/b/g/n/ac στον υπολογιστή σας για σύνδεση

στο δίκτυο.

• Με την τεχνολογία διπλής-ζώνης, ο ασύρματος δρομολογητής ADSL/

VDSL υποστηρίζει ταυτόχρονα ασύρματα σήματα 2.4GHz και 5GHz.

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελείτε δραστηριότητες που

σχετίζονται με το Internet όπως πλοήγηση στο Internet ή ανάγνωση/

δημιουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιώντας τη ζώνη 2.4GHz ενώ

ταυτόχρονα υπάρχει ροή αρχείων βίντεο/ήχου υψηλής ευκρίνειας όπως

ταινίες ή μουσική χρησιμοποιώντας τη ζώνη 5GHz.

• Αν χρησιμοποιείτε μόνο έναν υπολογιστή με προσαρμογέα WLAN

μίας ζώνης IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε

μόνο τη ζώνη 2.4GHz.

• Αν χρησιμοποιείτε μόνο έναν υπολογιστή με προσαρμογέα WLAN διπλής

ζώνης IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη ζώνη

2.4GHz ή τη ζώνη 5GHz.

• Αν χρησιμοποιείτε δύο υπολογιστές με προσαρμογείς IEEE 802.11a/ b/g/n/acWLAN θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τις ζώνες

2.4GHz και 5GHz.

• Τα καλώδια Ethernet RJ-45 που θα χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν

τις συσκευές του δικτύου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 μέτρα.

1.6 Εγκατάσταση μόντεμ δρομολογητή xDSL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

• Χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση για την εγκατάσταση του

ασύρματου δρομολογητή για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα

εγκατάστασης.

• Πριν εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή ASUS, κάντε τα εξής:

• Αν αντικαθιστάτε έναν ήδη υπάρχοντα δρομολογητή,

αποσυνδέστε τον από το δίκτυο.

1.6.1 Ενσύρματη σύνδεση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ευθύγραμμο είτε

διασταυρούμενο καλώδιο για την ενσύρματη σύνδεση.

WPS

DSL

Power

Wall Power Outlet

1

Line

Wall telephone outlet

Splitter

2

DSL

Phone LAN

3

Laptop

Για να εγκαταστήσετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL μέσω

ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος του μόντεμ δρομολογητή xDSL στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του

μόντεμ δρομολογητή xDSL και συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα

DSL του διαιρέτη.

3. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον

υπολογιστή στη θύρα LAN του μόντεμ δρομολογητή xDSL.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Αφού ενεργοποιήσετε το ασύρματο μόντεμ δρομολογητή xDSL, περιμένετε για δύο με τρία λεπτά περίπου για να εκκινήσει.

11

12

1.6.2 Ασύρματη σύνδεση

Smart phone

Tablet

Wall power outlet

DSL WPS

DSL

Phone

Splitter

Power

Wall telephone outlet

Laptop

Για να εγκαταστήσετε τον ασύρματο δρομολογητή

μέσω ενσύρματης σύνδεσης:

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος AC του ασύρματου

δρομολογητή στη θύρα εισόδου DC και σε μια πρίζα ρεύματος.

2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου RJ-11 στη θύρα DSL του

μόντεμ δρομολογητή xDSL και συνδέστε το άλλο άκρο στη

θύρα DSL του διαιρέτη.

3. Εγκαταστήστε έναν προσαρμογέα WLAN συμβατό με IIEEE

802.11a/b/g/n/ac στον υπολογιστή σας.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο,

ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του προσαρμογέα WLAN.

• Για να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για το δίκτυό σας,

ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση των ρυθμίσεων ασφαλείας

ασύρματου δικτύου στο Κεφάλαιο 3 αυτού του εγχειρίδιου χρήστη.

2 Πρώτα βήματα

2.1 Σύνδεση στο διαδικτυακό γραφικό

περιβάλλον χρήστη (GUI)

Το ασύρματο μόντεμ δρομολογητής xDSL ASUS παρέχεται με ένα

εσωτερικό διαδικτυακό γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) που σας

επιτρέπει να διαμορφώνετε εύκολα τις διάφορες ρυθμίσεις μέσω μιας

εφαρμογής περιήγησης στο διαδίκτυο όπως Internet Explorer, Firefox,

Safari ή Google Chrome.

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν με τις διαφορετικές

εκδόσεις υλικολογισμικού.

Για να συνδεθείτε στο διαδικτυακό GUI:

1. Η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν

ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε

περίπτωση που δεν εκκινήσει αυτόματα, πληκτρολογήστε http://router.asus.com.

2. Ορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για το δρομολογητή για

πρόληψη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή

μεσολάβησης, τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις ρυθμίσεις

TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για περισσότερες

πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS: https:// www.asus.com/Networking/DSL-AC51/HelpDesk/.

3. Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε το Web GUI για να

διαμορφώσετε διάφορες ρυθμίσεις του Ασύρματου Δρομολογητή

ASUS.

13

14

QIS

Άνω κουμπιά εντολών

δεξιά στήλη

ΣΗΜΕIΩΣΗ: Αν συνδέεστε για πρώτη φορά στο Web GUI, θα

κατευθυνθείτε αυτόματα στη σελίδα της Γρήγορης Εγκατάστασης

Internet (Quick Internet Setup - QIS).

2.2 Γρήγορη εγκατάσταση Internet (Quick

Internet Setup - QIS) με αυτόματη

ανίχνευση

Η λειτουργία γρήγορης εγκατάστασης Internet (QIS) σας

καθοδηγεί στη γρήγορη εγκατάσταση της σύνδεσης στο Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε τη σύνδεση στο Internet για πρώτη φορά,

πατήστε το Κουμπί επαναφοράς στον ασύρματο δρομολογητή για

να τον επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ανατρέξτε στο Αποκατάσταση υλικολογισμικού στο Κεφάλαιο 5 για

περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση QIS:

1. Σύνδεση στο Web GUI. Η σελίδα QIS εκκινεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης του μόντεμ

δρομολογητή xDSL σας επιτρέπουν να συνδεθείτε στο Web GUI του

μόντεμ δρομολογητή xDSL για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του

μόντεμ δρομολογητή xDSL. Το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί

ασφαλείας επιτρέπουν στις συσκευές Wi-Fi την είσοδο και σύνδεση στο

2.4GHz/5GHz δίκτυο.

15

2. Το μόντεμ δρομολογητής xDSL διαμορφώνει αυτόματα

τη λειτουργία Παραρτήματος DSL, τον τύπο σύνδεσης στο

Internet και την τιμή και τις λειτουργίες ενθυλάκωσης VPI/VCI.

Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες λογαριασμού Internet που

λάβατε από τον ISP.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Λάβετε τις αναγκαίες πληροφορίες από τον ISP για να

διαμορφώσετε τη σύνδεση στο Internet.

16

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Η αυτόματη ανίχνευση του τύπου σύνδεσης με τον ISP λαμβάνει

χώρα όταν διαμορφώνετε το μόντεμ δρομολογητή xDSL για πρώτη

φορά ή όταν η συσκευή έχει επαναφερθεί στις προεπιλεγμένες

ρυθμίσεις.

• Από προεπιλογή, ο Οδηγός QIS προορίζεται για την εγκατάσταση

DSL. Αν θέλετε να διαμορφώσετε το DSL-AC51 ως ασύρματο

δρομολογητή, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Ιnternet στο

Κεφάλαιο 4 σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

3. Αν το QIS δεν ανιχνεύει τον τύπο σύνδεσης στο Internet,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε

χειροκίνητα τις ρυθμίσεις σύνδεσης.

α) Επιλέξτε τη λειτουργία Παραρτήματος που χρησιμοποιηθεί

η υπηρεσία DSL.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Η λειτουργία Παράρτημα A ή Παράρτημα B έχει πολλαπλές

λειτουργίες: Παράρτημα A/I/J/L/M ή Παράρτημα B/J. Αν ο πάροχος

ISP DSLAM παρέχει λειτουργίες Παράρτημα A και Παράρτημα M,

το QIS θέτει αυτόματα τη λειτουργία παραρτήματος σε λειτουργία

Παράρτημα A/I/J/L/M και ολοκληρώνει τη ρύθμιση γραμμής DSL.

• Αν θέλετε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για το μόντεμ

δρομολογητή xDSL ASUS σε μια συγκεκριμένη λειτουργία

παραρτήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση DSL στο Κεφάλαιο

4 σε αυτόν τον οδηγό χρήστη.

17

β) Επιλέξτε τη Country (Χώρα) και τον Πάροχο Υπηρεσιών

Διαδικτύου (ISP).

γ) Εκχωρήστε το όνομα ασύρματου δικτύου (SSID) και το

κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση. Κάντε κλικ στο

Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε.

18

δ) Εμφανίζεται μια σελίδα σύνοψης που εμφανίζει τις

τρέχουσες ρυθμίσεις για το δίκτυο. Κάντε κλικ στο Next

(Επόμενο) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις δικτύου και

μεταβείτε στη σελίδα Χάρτης δικτύου.

2.3 Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο

Μετά την εγκατάσταση του ασύρματου δρομολογητή μέσω του

QIS, μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας ή άλλες έξυπνες

συσκευές στο ασύρματο δίκτυο.

Για να συνδεθείτε στο δίκτυο:

1. Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην

περιοχή ειδοποιήσεων για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα

ασύρματα δίκτυα.

2. Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε

και κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση).

3. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το κλειδί ασφάλειας

δικτύου για ασφαλές ασύρματο δίκτυο και στη συνέχεια κάντε

κλικ στο OK.

4. Περιμένετε μέχρι ο υπολογιστής σας να δημιουργήσει επιτυχή

σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο. Εμφανίζεται η κατάσταση

σύνδεσης και το εικονίδιο δικτύου εμφανίζει την κατάσταση

επίτευξης σύνδεσης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανατρέξτε στα επόμενα κεφάλαια για περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του

ασύρματου δικτύου.

19

20

3 Διαμόρφωση των Γενικών

ρυθμίσεων του συστήματος

3.1 Χρήση του Χάρτη δικτύου

Ο Χάρτης δικτύου σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις

ασφαλείας του δικτύου, να διαχειρίζεστε τις συσκευές-πελάτες του

δικτύου και να παρακολουθείτε τη συσκευή USB.

3.1.1 Εγκατάσταση των ασύρματων ρυθμίσεων ασφαλείας

Για να προστατεύσετε το ασύρματο δίκτυο από μη

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, πρέπει να διαμορφώσετε τις

ρυθμίσεις ασφαλείας.

Για να εγκαταστήσετε τις ασύρματες ρυθμίσεις ασφαλείας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Network Map (Χάρτης δικτύου).

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο

System status (Κατάσταση συστήματος) για να εμφανίσετε τις

ασύρματες ρυθμίσεις ασφαλείας όπως SSID, επίπεδο ασφαλείας και

ρυθμίσεις κρυπτογράφησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ασύρματες ρυθμίσεις

ασφαλείας για τις ζώνες 2.4GHz και 5GHz.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 2.4GHz

Ρυθμίσεις ασφαλείας 5GHz

3. Στο πεδίο Wireless name (SSID) (Ασύρματο όνομα (SSID)),

πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για το ασύρματο δίκτυο.

4. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Authentication Method

(Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας), επιλέξτε τη μέθοδο

κρυπτογράφησης για το ασύρματο δίκτυο.

21

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το πρότυπο IEEE 802.11n/ac απαγορεύει τη χρήση

υψηλής ταχύτητας με WEP ή WPA-TKP όπως το unicast cipher. Αν

χρησιμοποιείτε μεθόδους κρυπτογράφησης, η ταχύτητα δεδομένων θα

πέσει σε σύνδεση IEEE 802.11g 54Mbps.

5. Πληκτρολογήστε το Κλειδί WPA-PSK (κωδικός πρόσβασης

ασφαλείας).

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε.

3.1.2 Διαχείριση των πελατών του δικτύου

22

Για να διαχειριστείτε τους πελάτες του δικτύου σας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

καρτέλα Network Map (Χάρτης δικτύου).

2. Στην οθόνη Network Map (Χάρτης δικτύου), επιλέξτε το εικονίδιο Client

Status (Κατάσταση πελάτη) για να εμφανίσετε τις πληροφορίες για

τους πελάτες του δικτύου σας.

3.2 Δημιουργία δικτύου επισκεπτών

Το Δίκτυο επισκεπτών παρέχει σε προσωρινούς επισκέπτες

σύνδεση στο Internet μέσω πρόσβασης σε ξεχωριστά SSID ή

δίκτυα χωρίς να αποκτούν πρόσβαση στο ιδιωτικό σας δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To DSL-AC51 υποστηρίζει έως έξι SSID (τρία 2.4 GHz και

τρία 5 GHz SSID).

Για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο επισκεπτών:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Guest Network (Δίκτυο επισκεπτών).

2. Στην οθόνη του Guest Network (Δικτύου επισκεπτών), επιλέξτε

τη ζώνη συχνοτήτων 2.4 Ghz ή 5 Ghz για το δίκτυο επισκεπτών

που θέλετε να δημιουργήσετε.

3. Κάντε κλικ στο Enable (Ενεργοποίηση).

23

4. Για να διαμορφώσετε πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο

Modify (Τροποποίηση).

24

5. Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) στην οθόνη Enable Guest Network

(Ενεργοποίηση δικτύου επισκεπτών).

6. Εκχωρήστε ένα όνομα ασύρματου δικτύου για το προσωρινό

δίκτυο στο πεδίο Network Name (SSID) [Όνομα δικτύου

(SSID)].

7. Επιλέξτε Authentication Method (Μέθοδος ελέγχου

ταυτότητας).

8. Επιλέξτε μια μέθοδο για Encryption (Κρυπτογράφηση).

9. Ορίστε την επιλογή Access time (Χρόνος πρόσβασης) ή κάντε

κλικ στο Limitless (Απεριόριστος).

10. Επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση) ή Enable

(Ενεργοποίηση) στο στοιχείο Access Intranet (Πρόσβαση

στο Intranet).

11. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

3.3 Χρήση της Διαχείρισης κίνησης

3.3.1 Διαχείριση εύρους ζώνης QoS (Quality of Service

-Ποιότητα Υπηρεσίας)

Η Ποιότητα υπηρεσίας (QoS) σας επιτρέπει να ορίζετε την

προτεραιότητα εύρους ζώνης και να διαχειρίζεστε την κίνηση του

δικτύου.

TΓια να παρακολουθείτε τη συσκευή USB:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Traffic Manager (Διαχείριση κίνησης) > καρτέλα QoS.

2. Κάντε κλικ στο ON (ΕΝΕΡΓ.) για να ενεργοποιήσετε τον

προεπιλεγμένο κανόνα και συμπληρώστε τα πεδία εύρους

ζώνης λήψης και μεταφόρτωσης.

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το εύρος ζώνης

από τον ISP σας.

3. Κάντε κλικ στο Save (Αποθήκευση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Λίστα κανόνων καθορισμένων από το χρήστη αφορά

τις ρυθμίσεις για προχωρημένους. Αν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα

σε συγκεκριμένες εφαρμογές δικτύου και υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε

User-defined QoS rules (Κανόνες QoS καθορισμένοι από το χρήστη) ή User-defined Priority (Προτεραιότητα καθορισμένη από το

χρήστη) από την αναπτυσσόμενη λίστα στην πάνω δεξιά γωνία.

25

26

4. Στη σελίδα user-defined QoS rules (κανόνες QoS

καθορισμένοι από το χρήστη), υπάρχουν τέσσερις

προεπιλεγμένοι τύποι υπηρεσιών online – περιήγηση στο web, HTTPS και μεταφορά αρχείων. Επιλέξτε την υπηρεσία της

επιλογής σας, συμπληρώστε τα πεδία Source IP or MAC (ΙΡ

προέλευσης ή MAC), Destination Port (Θύρα προορισμού),

Protocol (Πρωτόκολλο), Transferred (Μεταφέρθηκαν)

και Priority (Προτεραιότητα) και κάντε κλικ στο Apply

(Εφαρμογή). Η διαμόρφωση των πληροφοριών θα γίνει στην

οθόνη κανόνων QoS.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Για να συμπληρώσετε το IP προέλευσης ή MAC, μπορείτε να:

α) Εισαγάγετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ΙΡ όπως

"192.168.122.1".

β) Εισαγάγετε διευθύνσεις IP μέσα σε ένα υποδίκτυο ή μέσα στην ίδια δεξαμενή IP, όπως “192.168.123.*” ή “192.168.*.*”

γ) Εισαγάγετε όλες τις διευθύνσεις IP ως “*.*.*.*” ή να αφήσετε κενό

το πεδίο.

δ) Η μορφή της διεύθυνσης MAC είναι έξι ομάδες δύο

δεκαεξαδικών ψηφίων, που διαχωρίζονται με (:), σε σειρά

μετάδοσης (π.χ. 12:34:56:aa:bc:ef)

• Για τον τύπο θύρας προέλευσης ή προορισμού, μπορείτε να κάνετε ένα από τα ακόλουθα:

α) Εισαγάγετε μια συγκεκριμένη θύρα, όπως “95”.

β) Εισαγάγετε θύρες μέσα σε ένα εύρος, όπως “103:315”, “>100”, ή

“<65535”.

• Η στήλη Transferred (Μεταφέρθηκε) περιέχει πληροφορίες για την

κίνηση αποστολής και λήψης (εξερχόμενη και εισερχόμενη κίνηση

δικτύου) για ένα τμήμα. Σε αυτή τη στήλη, μπορείτε να ορίσετε το όριο της κίνησης δικτύου (σε KB) για μια συγκεκριμένη υπηρεσία

για να δημιουργούνται συγκεκριμένες προτεραιότητες για την

υπηρεσία που έχει εκχωρηθεί σε μια συγκεκριμένη θύρα. Π.χ., αν

δύο συσκευές πελάτες του δικτύου, οι Η/Υ 1 και Η/Υ 2, αποκτούν και

οι δύο πρόσβαση στο Internet (ρύθμιση στη θύρα 80), αλλά ο Η/Υ

1 υπερβαίνει το όριο της κίνησης δικτύου λόγω κάποιων εργασιών

λήψης, ο Η/Υ 1 θα έχει χαμηλότερη προτεραιότητα. Αν δεν θέλετε να

ορίσετε το όριο κίνησης, αφήστε το κενό.

5. Στη σελίδα User-defined Priority (Προτεραιότητα

καθορισμένη από το χρήστη), μπορείτε να εκχωρήσετε

προτεραιότητες στις εφαρμογές δικτύου ή στις συσκευές σε

πέντε επίπεδα από την αναπτυσσόμενη λίστα user-defined

QoS rules (Κανόνες QoS καθορισμένοι από το χρήστη).

Ανάλογα με το επίπεδο προτεραιότητας, μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους για να αποστείλετε

πακέτα δεδομένων:

• Αλλαγή της σειράς των αποστελλόμενων στο Internet

δικτυακών πακέτων.

• Στον πίνακα Upload Bandwidth (Εύρος ζώνης αποστολής),

ορίστε τις ρυθμίσεις Minimum Reserved Bandwidth

(Ελάχιστο δεσμευμένο εύρος ζώνης) και Maximum

Bandwidth Limit (Μέγιστο όριο εύρους ζώνης) για

πολλαπλές δικτυακές εφαρμογές με διαφορετικά επίπεδα

προτεραιότητας. Τα ποσοστά υποδεικνύουν το τμήμα

του εύρους ζώνης αποστολής που είναι διαθέσιμο για

συγκεκριμένες δικτυακές εφαρμογές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Τα πακέτα χαμηλής προτεραιότητας αγνοούνται για να διασφαλιστεί

η μετάδοση πακέτων υψηλής προτεραιότητας.

• Στον πίνακα Download Bandwidth (Εύρος ζώνης λήψης), ορίστε

το Maximum Bandwidth Limit (Μέγιστο όριο εύρους ζώνης) για

πολλαπλές δικτυακές εφαρμογές με την αντίστοιχη σειρά. Το πακέτο

αποστολής με την υψηλότερη προτεραιότητα θα προκαλέσει το

πακέτο με την υψηλότερη προτεραιότητα λήψης.

• Αν δεν αποστέλλονται πακέτα από εφαρμογές υψηλής

προτεραιότητας, η πλήρης ταχύτητα μετάδοσης της σύνδεσης στο

Internet θα είναι διαθέσιμη για τα πακέτα χαμηλής προτεραιότητας.

6. Ορίστε το πακέτο της υψηλότερης προτεραιότητας. Για να

διασφαλίσετε ομαλή λειτουργία των παιχνιδιών, μπορείτε να

ορίσετε τα ACK, SYN και ICMP ως τα πακέτα με την υψηλότερη

προτεραιότητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει πρώτα το QoS και

ορίσει τα όρια των ταχυτήτων αποστολής και λήψης.

27

3.3.2 Παρακολούθηση της κίνησης

Η λειτουργία παρακολούθησης κίνησης σάς επιτρέπει να

εκτιμήσετε τη χρήση του εύρους ζώνης και την ταχύτητα των

συνδέσεών σας στο Internet, σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.

Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κίνηση του δικτύου σε

καθημερινή βάση.

28

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα από το Ιnternet μεταδίδονται ομοιόμορφα στις

ενσύρματες και ασύρματες συσκευές.

3.3.3 Φάσμα

Το Φάσμα DSL παρέχει πληροφορίες για την ποιότητα της

σύνδεσης. Το γράφημα αναλογίας σήματος προς θόρυβο

εμφανίζει το κλασσικό SNR (Αναλογία σήματος προς θόρυβο), που

μπορεί να είναι χρήσιμο στην ταυτοποίηση της σταθερότητας της

σύνδεσης DSL. Το γράφημα εκπομπής/λήψης εμφανίζει πόσα bit

ανά φορέα εκπέμπονται/λαμβάνονται.

29

3.4 Ρύθμιση του Γονικού ελέγχου

Ο Γονικός έλεγχος σας επιτρέπει να ελέγχετε το χρόνο πρόσβασης

στο Internet. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν το χρονικό όριο

χρήσης του δικτύου για μια συσκευή-πελάτη.

30

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γονικού ελέγχου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο General (Γενικά) >

Parental control (Γονικός έλεγχος).

2. Θέστε την επιλογή Enable Parantal Controls (Ενεργοποίηση

λειτουργιών γονικού ελέγχου) σε ON (ΕΝΕΡΓ). για να

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικού ελέγχου.

3. Επιλέξτε τη συσκευή-πελάτη για την οποία θέλετε να ελέγξετε τη

χρήση δικτύου. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση

MAC της συσκευής πελάτη στη στήλη Client MAC Address

(Διεύθυνση MAC της συσκευής πελάτη).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της συσκευής-πελάτη δεν περιέχει

ειδικούς χαρακτήρες ή διαστήματα γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη

λειτουργία του δρομολογητή.

4. Κάντε κλικ στο ή στο για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το

προφίλ της συσκευής πελάτη.

5. Ορίστε το επιτρεπόμενο όριο χρήσης στο Time Management (Διαχείριση

χρόνου). Σύρετε και αποθέστε τη ζώνη χρόνου που επιθυμείτε για τη χρήση

δικτύου της συσκευής πελάτη.

6. Κάντε κλικ στο OK.

7. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

4 Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων

για προχωρημένους

4.1 Ασύρματο

4.1.1 Γενικά

Η καρτέλα General (Γενικά) σας δίνει τη δυνατότητα να

διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου.

Για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις του ασύρματου

δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο

δίκτυο) > καρτέλα General (Γενικά).

2. Επιλέξτε 2.4 GHz ή 5 GHz ως τη ζώνη συχνοτήτων για το

ασύρματο δίκτυο.

3. Εκχωρήστε ένα μοναδικό όνομα με έως 32 χαρακτήρες για

το SSID (Service Set Identifier - Αναγνωριστικό συνόλου

υπηρεσιών) ή το όνομα δικτύου για τον προσδιορισμό

του ασύρματου δικτύου. Οι συσκευές Wi-Fi μπορούν να

εντοπίσουν και να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο μέσω

του εκχωρηθέντος SSID. Τα SSID στη λωρίδα πληροφοριών

ενημερώνονται όταν νέα SSID αποθηκεύονται στις ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εκχωρήσετε μοναδικά SSID για τις ζώνες

συχνοτήτων 2.4 GHz και 5 GHz.

31

32

4. Στο πεδίο Hide SSID (Απόκρυψη SSID), επιλέξτε Yes (Ναι) για

να μην επιτρέπετε σε ασύρματες συσκευές να εντοπίσουν το δικό

σας SSID. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, θα πρέπει

να καταχωρήσετε το SSID με μη αυτόματο τρόπο στην ασύρματη

συσκευή για πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο.

5. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές ασύρματης λειτουργίας

για να προσδιορίσετε τους τύπους των ασύρματων συσκευών που

μπορούν να συνδεθούν στον ασύρματο δρομολογητή:

• Αυτόματο: Επιλέξτε Auto (Αυτόματο) για να επιτρέπετε σε

συσκευές 802.11AC, 802.11n, 802.11g και 802.11b να συνδέονται

στον ασύρματο δρομολογητή.

• Παλαιού τύπου: Επιλέξτε Legacy (Παλαιού τύπου)για να

επιτρέπετε σε συσκευές 802.11a/b/g/n/acνα συνδέονται στον

ασύρματο δρομολογητή. Ωστόσο, υλικό που υποστηρίζει

ενδογενώς 802.11n θα λειτουργεί μόνο σε μέγιστη ταχύτητα 54

Mbps.

• Μόνο Ν: Επιλέξτε N only (Μόνο Ν) για να μεγιστοποιήσετε

την ασύρματη απόδοση τύπου N. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει

τη σύνδεση συσκευών 802.11g και 802.11b στον ασύρματο

δρομολογητή.

6. Επιλέξτε το κανάλι λειτουργίας για τον ασύρματο δρομολογητή.

Επιλέξτε Auto (Αυτόματο) για να επιτρέψετε στον ασύρματο

δρομολογητή να επιλέξει αυτόματα το κανάλι με το μικρότερο

ποσοστό παρεμβολών.

7. Επιλέξτε οποιοδήποτε από τα κανάλια με το ακόλουθο εύρος

ζώνης για να επιτύχετε τις μεγαλύτερες δυνατές ταχύτητες

μεταφοράς:

40MHz: Επιλέξτε αυτό το εύρος ζώνης για μεγιστοποίηση της

ασύρματης ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων.

20/40 MHz: Αυτό είναι το προεπιλεγμένο εύρος ζώνης.

20MHz (default) [20 MHz (προεπιλογή)]: Επιλέξτε αυτό το εύρος

ζώνης αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση.

8. Επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου

ταυτότητας:

Ανοικτό σύστημα: Η επιλογή αυτή δεν παρέχει ασφάλεια.

WPA/WPA2 Προσωπικό/WPA Αυτόματο-Προσωπικό:

Η επιλογή αυτή παρέχει υψηλή ασφάλεια. Μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε είτε WPA (με TKIP) είτε WPA2 (με AES).

Αν κάνετε αυτή την επιλογή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε

κρυπτογράφηση TKIP + AES και να εισαγάγετε τη φράση

εισόδου WPA (κλειδί δικτύου).

WPA/WPA2 Εταιρικό/WPA Αυτόματο-Εταιρικό: Η επιλογή

αυτή παρέχει πολύ υψηλή ασφάλεια. Είναι με ενσωματωμένο

διακομιστή EAP ή με εξωτερικό διακομιστή ελέγχου

ταυτότητας παρασκηνίου RADIUS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει μέγιστη

ταχύτητα μετάδοσης 54 Mbps όταν η επιλογή Wireless Mode

(Ασύρματη λειτουργία) έχει ρυθμιστεί σε Auto (Αυτόματο) και η

μέθοδος κρυπτογράφησης είναι WEP ή TKIP.

9. Κάντε μία από τις επιλογές κρυπτογράφησης WEP (Wired

Equivalent Privacy - Ισοδύναμο καλωδιακού ιδιωτικού

απόρρητου) για τα δεδομένα που μεταδίδονται στο ασύρματο

δίκτυο:

Off (Απενεργ.): Απενεργοποιεί την κρυπτογράφηση WEP

64-bit: Ενεργοποιεί την αδύναμη κρυπτογράφηση WEP

• 128-bit: Ενεργοποιεί τη βελτιωμένη κρυπτογράφηση WEP.

10. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

33

4.1.2 WPS

Το WPS (Wi-Fi Protected Setup - Εγκατάσταση προστατευμένου

Wi-Fi) είναι ένα πρότυπο ασύρματης ασφάλειας που σας επιτρέπει

να συνδέετε εύκολα τις συσκευές σας σε ένα ασύρματο δίκτυο.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λειτουργία WPS μέσω του κωδικού

PIN ή του κουμπιού WPS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές υποστηρίζουν το WPS.

34

Για να ενεργοποιήσετε το WPS στο ασύρματο δίκτυο:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο

δίκτυο) > καρτέλα WPS.

2. Στο πεδίο Enable WPS (Ενεργοποίηση WPS), μετακινήστε το

ρυθμιστικό στη θέση ON (ΕΝΕΡΓ.).

3. Το WPS χρησιμοποιεί 2.4 GHz από προεπιλογή. Αν θέλετε να

αλλάξετε τη συχνότητα σε 5 GHz, θέστε τη λειτουργία WPS σε

OFF (ΑΠΕΝΕΡΓ.), κάντε κλικ στο Switch Frequency (Αλλαγή

συχνότητας) στο πεδίο Current Frequency (Τρέχουσα

συχνότητα) και θέστε το WPS ξανά σε ON (ΕΝΕΡΓ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το WPS υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας Open System

(Αν. σύστημα), WPA-Personal (WPA-Προσωπικό) και WPA2-Personal

(WPA2-Προσωπικό). Το WPS δεν υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο που

χρησιμοποιεί μέθοδο κρυπτογράφησης Κοινόχρηστο κλειδί, WPA-

Enterprise (WPA-Εταιρικό), WPA2-Enterprise (WPA2-Εταιρικό) και

RADIUS.

4. Στο πεδίο Μέθοδος WPS, επιλέξτε Push Button (Κουμπί) ή

κωδικός PIN Code (Κωδικός PIN). Αν επιλέξετε Push Button

(Κουμπί), πηγαίνετε στο βήμα 5. Αν επιλέξετε κωδικό Client

PIN (ΡΙΝ συσκευής πελάτη), πηγαίνετε στο βήμα 6.

5. Για να ρυθμίσετε το WPS από το κουμπί WPS του δρομολογητή,

ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

α. Κάντε κλικ στο Start WPS (Έναρξη) ή πατήστε το κουμπί

WPS που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του ασύρματου

δρομολογητή.

β. Πατήστε το κουμπί WPS στην ασύρματη συσκευή. Αυτό

συνήθως εντοπίζεται από το λογότυπο WPS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε την ασύρματη συσκευή ή το εγχειρίδιο χρήστη για

τη θέση του κουμπιού WPS.

γ. Ο ασύρματος δρομολογητής θα εκτελέσει σάρωση για

διαθέσιμες συσκευές WPS. An o ασύρματος δρομολογητής

δεν εντοπίσει συσκευές WPS, θα μεταβεί στη λειτουργία

αναμονής.

6. Για να ρυθμίσετε το WPS από τον κωδικό ΡΙΝ της συσκευής

πελάτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

α. Εντοπίστε τον κωδικό ΡΙΝ WPS στο εγχειρίδιο χρήστη της

ασύρματης συσκευής ή στην ίδια τη συσκευή.

β. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ΡΙΝ της συσκευής πελάτη στο

πλαίσιο κειμένου.

γ. Κάντε κλικ στο Start WPS για να θέσετε τον ασύρματο

δρομολογητή στη λειτουργία έρευνας WPS. Οι ενδεικτικές

λυχνίες LED του δρομολογητή θα αναβοσβήσουν τρεις

φορές μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του WPS.

35

4.1.3 Γέφυρα

Η Γέφυρα ή το WDS (Wireless Distribution System - Σύστημα Διανομής

Ασύρματου Δικτύου) επιτρέπει στον ασύρματο δρομολογητή ASUS να

συνδέεται σε ένα άλλο ασύρματο σημείο πρόσβασης αποκλειστικά,

εμποδίζοντας άλλες ασύρματες συσκευές ή σταθμούς να αποκτήσουν

πρόσβαση στον ασύρματο δρομολογητή ASUS. Μπορεί επίσης

να θεωρηθεί ως ασύρματος ενισχυτής εκεί όπου ο ασύρματος

δρομολογητής ASUS επικοινωνεί με άλλο σημείο πρόσβασης και άλλες ασύρματες συσκευές.

36

Για να εγκαταστήσετε την ασύρματη γέφυρα:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο)

> καρτέλα WDS.

2. Στο πεδίο AP Mode (Λειτουργία ΣΠ), επιλέξτε οποιαδήποτε από

τις παρακάτω επιλογές:

• Μόνο ΣΠ: Απενεργοποιεί τη λειτουργία της Ασύρματης γέφυρας.

• Μόνο WDS: Ενεργοποιεί τη λειτουργία της Ασύρματης γέφυρας

αλλά αποτρέπει άλλες συσκευές/σταθμούς από το να συνδεθούν

στο δρομολογητή.

• ΥΒΡΙΔΙΚΟ: Ενεργοποιεί τη λειτουργία της Ασύρματης

γέφυρας και επιτρέπει σε άλλες ασύρματες συσκευές/

σταθμούς να συνδεθούν στο δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην Υβριδική λειτουργία, οι ασύρματες συσκευές που

είναι συνδεδεμένες στον ασύρματο δρομολογητή ASUS θα λαμβάνουν

μόνο το ήμισυ της ταχύτητας σύνδεσης του Σημείου πρόσβασης.

3. Στο πεδίο Connect to APs in list (Σύνδεση σε ΣΠ στη λίστα),

κάντε κλικ στο Yes (Ναι) αν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα Σημείο

Πρόσβασης που αναφέρεται στη λίστα Απομακρυσμένων

σημείων πρόσβασης.

4. Στη Λίστα απομακρυσμένων ΣΠ, πληκτρολογήστε τη

διεύθυνση MAC και κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση MAC άλλων

διαθέσιμων Σημείων πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όποιο Σημείο πρόσβασης προστεθεί στη λίστα πρέπει να

είναι στο ίδιο Κανάλι ελέγχου με τον ασύρματο δρομολογητή ASUS.

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

37

4.1.4 Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου

Το φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου παρέχει έλεγχο στα πακέτα που

μεταδίδονται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC (Media Access

Control - Έλεγχος πρόσβασης μέσων) στο ασύρματο δίκτυο.

38

Για να εγκαταστήσετε το Φίλτρο MAC ασύρματου δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο)

> καρτέλα Wireless MAC Filter (Φίλτρο MAC ασύρματου

δικτύου).

2. Ενεργοποιήστε το Mac Filter Mode (Λειτουργία φίλτρου

Mac), στη συνέχεια στην αναπτυσσόμενη λίστα MAC Filter

Mode (Λειτουργία φίλτρου Mac), επιλέξτε είτε Accept

(Αποδοχή) ή Reject (Απόρριψη).

• Επιλέξτε Accept (Αποδοχή) για να επιτρέπετε σε συσκευές στη

λίστα φίλτρου ΜAC να αποκτούν πρόσβαση στο ασύρματο

δίκτυο.

• Επιλέξτε Reject (Απόρριψη) για να αποτρέπετε συσκευές στη

λίστα φίλτρου ΜAC να αποκτούν πρόσβαση στο ασύρματο

δίκτυο.

3. Στη λίστα φίλτρου MAC, κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση MAC της ασύρματης

συσκευής.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.1.5 Ρύθμιση RADIUS

Οι ρυθμίσεις RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service

- Υπηρεσία Απομακρυσμένης Ταυτοποίησης Χρήστη μέσω

Τηλεφώνου) παρέχει ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας όταν

επιλέγετε ως μέθοδο ελέγχου ταυτότητας WPA-Enterprise, WPA2-

Enterprise ή Radius με το 802.1x.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου RADIUS:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταυτότητας του ασύρματου

δρομολογητή έχει οριστεί σε WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise ή

Radius με 802.1x.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1.1 Γενικά για τη διαμόρφωση

των ρυθμίσεων ελέγχου πρόσβασης του ασύρματου δρομολογητή.

2. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο

δίκτυο) > RADIUS Setting (Ρυθμίσεις RADIUS).

3. Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων.

4. Στο πεδίο Server IP Address (Διεύθυνση ΙΡ διακομιστή),

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή RADIUS.

5. Στο πεδίο Connection Secret (Μυστικό σύνδεσης),

καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση στο

διακομιστή RADIUS.

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

39

4.1.6 Επαγγελματικό

Η οθόνη Επαγγελματικό παρέχει διαμόρφωση ρυθμίσεων για

προχωρημένους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες τιμές σε

αυτή τη σελίδα.

40

Στην οθόνη Professional Settings (Επαγγελματικές ρυθμίσεις),

μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Συχνότητα: Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία θα

εφαρμοστούν οι επαγγελματικές ρυθμίσεις.

Ενεργοποίηση ασύρματου: Επιλέξτε Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο. Επιλέξτε No (Όχι) για να

απενεργοποιήσετε το ασύρματο δίκτυο.

Enable Wireless Scheduler(Ενεργοποίηση ασύρματου

χρονοπρογραμματιστή): Μπορείτε να ορίσετε ένα εύρος

ωρών για την ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου κατά τη

διάρκεια της εβδομάδας.

Ημέρες ενεργοποίησης ασύρματου: Μπορείτε να

καθορίσετε ποιες ημέρες της εβδομάδας θα είναι

ενεργοποιημένο το ασύρματο δίκτυο.

Ώρες ενεργοποίησης ασύρματου: Μπορείτε να καθορίσετε ένα εύρος ωρών για την ενεργοποίηση του ασύρματου

δικτύου κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Ρύθμιση απομονωμένου ΣΠ: Η Ρύθμιση απομονωμένου

ΣΠ αποτρέπει τις ασύρματες συσκευές στο δίκτυο από το να

επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη

αν πολλοί επισκέπτες έρχονται ή φεύγουν συχνά στο/από το

δίκτυό σας. Επιλέξτε Yes (Ναι) για να ενεργοποιήσετε αυτή τη

λειτουργία ή επιλέξτε No (Όχι) για να την απενεργοποιήσετε.

Roaming Assistant(Βοηθός περιαγωγής): Σε διαμορφώσεις

δικτύου που περιλαμβάνουν πολλαπλά Σημεία πρόσβασης ή

ενισχυτή ασύρματου, οι ασύρματες συσκευές-πελάτες μερικές

φορές δεν μπορούν να συνδεθούν αυτόματα σε διαθέσιμα

ΣΠ γιατί είναι ακόμη συνδεδεμένοι στον κύριο ασύρματο

δρομολογητή. Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση έτσι ώστε η

συσκευή-πελάτης να αποσυνδεθεί από τον κύριο ασύρματο

δρομολογητή αν η ισχύς σήματος είναι χαμηλότερη από ένα

συγκεκριμένο όριο και να συνδεθεί σε ισχυρότερο σήμα.

Ενεργοποίηση IGMP Snooping: Επιλέξτε Enable

(Ενεργοποίηση) ως προεπιλεγμένη τιμή για βοήθεια στη

βελτίωση της ταχύτητας μετάδοσης.

Ταχύτητα πολλαπλής εκπομπής (Mbps): Επιλέξτε την

ταχύτητα μετάδοσης πολλαπλής εκπομπής ή κάντε κλικ στο

Disable (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε την

ταυτόχρονη απλή μετάδοση.

Κατώφλι RTS: Επιλέξτε μια χαμηλή τιμή για το κατώφλι RTS

(Request to Send) για να βελτιώσετε την ασύρματη επικοινωνία

σε ένα απασχολημένο ή θορυβώδες ασύρματο δίκτυο με

υψηλή κίνηση δικτύου και πολυάριθμες ασύρματες συσκευές.

Μεσοδιάστημα DTIM: To Μεσοδιάστημα DTIM (Delivery

Traffic Indication Message - Παράδοση Μηνύματος

Υπόδειξης Κυκλοφορίας) ή το Data Beacon Rate (Ταχύτητα

προειδοποιητικού σήματος δεδομένων) είναι το χρονικό

μεσοδιάστημα που μεσολαβεί πριν από την αποστολή ενός

σήματος σε μια ασύρματη συσκευή σε κατάσταση αναμονής

και υποδεικνύει ότι ένα πακέτο δεδομένων αναμένει να

παραδοθεί. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι τρία χιλιοστά του

δευτερολέπτου.

Διάστημα προειδοποιητικού σήματος: Το Διάστημα

προειδοποιητικού σήματος είναι ο χρόνος μεταξύ ενός DTIM

και του επόμενου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100 χιλιοστά

του δευτερολέπτου. Μειώστε την τιμή του διαστήματος

προειδοποιητικού σήματος όταν η ασύρματη σύνδεση είναι

ασταθής ή για την περιαγωγή συσκευών

41

42

βελτιώνει την ταχύτητα μετάδοσης μεταξύ του ασύρματου

δρομολογητή και συσκευών 802.11g.

Ενεργοποίηση συγκέντρωσης πακέτου: Η προεπιλεγμένη

τιμή ενεργοποιεί τη διαδικασία ένωσης πολλαπλών πακέτων σε

μία και μοναδική μονάδα μετάδοσης.

Ενεργοποίηση WMM APSD: Ενεργοποιήστε το WMM APSD

(Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) για να

βελτιώσετε τη διαχείριση ενέργειας μεταξύ των ασύρματων

συσκευών. Επιλέξτε Disable (Απενεργοποίηση) για να

απενεργοποιήσετε το WMM APSD.

Enable WMM DLS(Ενεργοποίηση WMM DLS): Επιλέξτε

Ενεργοποίηση για να ορίσετε το WMM Direct Link Setup.

Ρύθμιση ισχύος ΤΧ: Η Ρύθμιση ισχύος TΧ αναφέρεται στα milliWatt (mW) που απαιτούνται για την τροφοδοσία της εξόδου

ραδιοσήματος από τον ασύρματο δρομολογητή. Εισαγάγετε μια

τιμή μεταξύ 0 και 100.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αύξηση των τιμών ρύθμισης ισχύος TX ενδέχεται να

επηρεάσει τη σταθερότητα του ασύρματου δικτύου.

4.2 LAN (Τοπικό δίκτυο)

4.2.1 LAN IP

Η οθόνη LAN IP σας επιτρέπει να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις IP

LAN του ασύρματου δρομολογητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διεύθυνση IP LAN θα

εμφανίζονται στις ρυθμίσεις DHCP.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις LAN IP:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > καρτέλα LAN IP

2. Τροποποιήστε το IP address (Διεύθυνση ΙΡ) και το Subnet

mask (Μάσκα υποδικτύου).

3. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.2.2 Διακομιστής DHCP

Ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί DHCP για αυτόματη

εκχώρηση διευθύνσεων IP στο δίκτυο. Μπορείτε να ορίσετε το

εύρος διευθύνσεων ΙΡ και το χρόνο μίσθωσης για τους συσκευές-

πελάτες του δικτύου.

Για να εγκαταστήσετε το διακομιστή DHCP:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης,Κάντε κλικ στο Advanced

Setting (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > DHCP

Server(Διακομιστής DHCP).

2. Στο πεδίο Enable the DHCP Server? (Ενεργοποίηση του

διακομιστή DHCP;), επιλέξτε Yes (Ναι).

43

44

3. Στο πεδίο IP Pool Starting Address (Διεύθυνση έναρξης

αποθέματος ΙΡ), πληκτρολογήστε την πρώτη διεύθυνση ΙΡ.

4. Στο πεδίο IP Pool Ending Address (Διεύθυνση λήξης

αποθέματος ΙΡ), πληκτρολογήστε την τελευταία διεύθυνση ΙΡ.

5. Στο πεδίο Lease Time (Χρόνος μίσθωσης), πληκτρολογήστε

το χρόνο λήξης της διεύθυνσης IP και ο ασύρματος

δρομολογητής θα εκχωρήσει αυτόματα νέες διευθύνσεις IP για

τους πελάτες του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη μορφή διευθύνσεων IP

192.168.1.xxx (όπου xxx μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός

μεταξύ 2 και 254) όταν καθορίζετε το εύρος διευθύνσεων IP.

• Η Διεύθυνση έναρξης αποθέματος ΙΡ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη

από τη Διεύθυνση λήξης αποθέματος ΙΡ.

6. Στην ενότητα Ρυθμίσεις DNS και WINS Διακομιστή,

πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ του Διακομιστή DNS και του

Διακομιστή WINS αν χρειαστεί.

7. Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί επίσης να εκχωρήσει με

μη αυτόματο τρόπο διευθύνσεις IP σε συσκευές στο δίκτυο.

Έως 32 διευθύνσεις MAC μπορούν να προστεθούν στη λίστα

DHCP με μη αυτόματη εκχώρηση.

4.2.3 Δρομολόγηση

Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν

ασύρματους δρομολογητές, μπορείτε να διαμορφώσετε έναν

πίνακα δρομολόγησης για κοινή χρήση της ίδιας υπηρεσίας

Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να μην αλλάζετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

δρομολόγησης εκτός αν διαθέτετε ειδικές γνώσεις για τους πίνακες

δρομολόγησης.

Για να διαμορφώσετε τον Πίνακα δρομολόγησης LAN:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > LAN > καρτέλα Route

(Δρομολόγηση).

2. Στο πεδίο Enable static routes (Ενεργοποίηση στατικών

δρομολογήσεων), επιλέξτε Yes (Ναι).

3. Στο Static Route List (Λίστα στατικών δρομολογήσεων),

καταχωρήστε τις πληροφορίες δικτύου άλλων σημείων

πρόσβασης ή κόμβων. Κάντε κλικ στο κουμπί Add (Προσθήκη)

ή Delete (Διαγραφή) για να προσθέσετε ή να

αφαιρέσετε μια συσκευή από τη λίστα.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

45

46

4.2.4 IPTV

Ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει σύνδεση σε

υπηρεσίες IPTV μέσω ενός ISP ή LAN. Η καρτέλα IPTV παρέχει τη

διαμόρφωση ρυθμίσεων που απαιτείται για να εγκαταστήσετε

IPTV, VoIP, multicasting και UDP για να λαμβάνετε τις υπηρεσίες

τους. Επικοινωνήστε με τον ISP σας για συγκεκριμένες

πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σας.

4.3 WAN

4.3.1 Σύνδεση στο Internet

Η οθόνη σύνδεσης στο Internet σας επιτρέπει να διαμορφώνετε

τις ρυθμίσεις διαφόρων τύπων σύνδεσης WAN.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης WAN:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα Internet

Connection (Σύνδεση στο Internet).

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ

στο Save (Αποθήκευση).

• Λειτουργία μεταφοράς WAN

• Επιλέξτε τον τύπο του παρόχου σας (Internet Service Provider).

Οι επιλογές είναι VDSL WAN (PTM), ADSL WAN (ATM), Ethernet

WAN. Συμβουλευτείτε τον ISP σας αν ο δρομολογητής δεν

μπορεί να λάβει μια έγκυρη διεύθυνση IP ή αν δεν είστε βέβαιοι

για τον τύπο σύνδεσης WAN.

Μονάδα υπηρεσίας: Για να ορίσετε την τιμή μετάδοσης μέσω

Internet ή γέφυρας.

Enable? (Ενεργοποίηση;): Επιλέξτε Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο Internet. Επιλέξτε No (Όχι)

για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στο Internet.

47

48

• Βασική διαμόρφωση

Έκδοση IP: Επιλέξτε τον τύπο έκδοσης IP. Οι επιλογές είναι IPv4,

IPv4/IPv6 και IPv6.

Τύπος σύνδεσης WAN: Επιλέξτε τον σωστό τύπο σύνδεσης που

βασίζεται στον τύπο υπηρεσίας ISP. Οι επιλογές είναι Automatic

IP (Αυτόματο ΙΡ), Static IP (Στατικό ΙΡ) και PPPoE.

• Ενεργοποίηση UPnP: Το UPnP (Universal Plug and Play - Καθολική

Σύνδεση και Άμεση Λειτουργία) επιτρέπει τον έλεγχο πολλών

συσκευών (όπως δρομολογητές, τηλεοράσεις, στερεοφωνικά

συστήματα, κονσόλες παιχνιδιών και κινητά τηλέφωνα), μέσω ενός

δικτύου IP με ή χωρίς κεντρικό έλεγχο μέσω πύλης. Το UPnP συνδέει

πολλούς Η/Υ όλων των τύπων, παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία

δικτύου για απομακρυσμένη διαμόρφωση των ρυθμίσεων και

μεταφορά δεδομένων. Με τη χρήση του UPnP, μια νέα συσκευή

δικτύου ανακαλύπτεται αυτόματα. Όταν συνδεθούν στο δίκτυο,

μπορεί να γίνει απομακρυσμένη διαμόρφωση των ρυθμίσεων των

συσκευών για υποστήριξη εφαρμογών Ρ2Ρ, αλληλεπιδραστικά

παιχνίδια, βιντεοδιασκέψεις και διακομιστές web ή proxy. Σε

αντίθεση με την Προώθηση θύρας, που περιλαμβάνει μη αυτόματες

ρυθμίσες θύρας, το UPnP διαμορφώνει αυτόματα τις ρυθμίσεις

του δρομολογητή για την αποδοχή εισερχόμενων συνδέσεων και

απευθείας αιτημάτων σε ένα συγκεκριμένο Η/Υ στο τοπικό δίκτυο.

• Ρύθμιση IPv4

Αυτόματη σύνδεση σε διακομιστή DNS: Επιτρέπει στο

δρομολογητή να λαμβάνει αυτόματα τη διεύθυνση ΙΡ DNS από

τον ΙSP. Το DNS είναι ένας κεντρικός υπολογιστής στο Internet που

μεταφράζει ονόματα Internet σε αριθμητικές διευθύνσεις IP.

• Ενεργοποίηση ΝΑΤ: Το NAT (Network Address Translation -

Μετάφραση διεύθυνσης δικτύου) είναι ένα σύστημα όπου μια

δημόσια διεύθυνση IP (WAN IP) χρησιμοποιείται για την παροχή

πρόσβασης στο Internet στις συσκευές-πελάτες του δικτύου με

ιδιωτική διεύθυνση IP σε ένα δίκτυο LAN. Η ιδιωτική διεύθυνση ΙΡ

κάθε συσκευής πελάτη του δικτύου αποθηκεύεται σε έναν πίνακα

ΝΑΤ και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των εισερχόμενων

πακέτων δεδομένων.

• Ειδικές απαιτήσεις από τον ISP

Όνομα κεντρικού υπολογιστή: Το πεδίο αυτό σας επιτρέπει να παρέχετε ένα κεντρικό όνομα για το δρομολογητή σας. Είναι συνήθως μια ειδική

απαίτηση από τον ISP. Αν ο ISP έχει εκχωρήσει ένα όνομα κεντρικού

υπολογιστή στον υπολογιστή σας, εισαγάγετε εδώ το όνομα του κεντρικού

υπολογιστή.

Διεύθυνση MAC: H Διεύθυνση MAC (Media Access Control - Έλεγχος

πρόσβασης μέσων) είναι ένας μοναδικός αριθμός προσδιορισμού της

δικτυακής συσκευής. Μερικοί ISP παρακολουθούν τη διεύθυνση MAC

των δικτυακών συσκευών που συνδέονται στην υπηρεσία τους και

απορρίπτουν οποιαδήποτε μη αναγνωρίσιμη συσκευή που προσπαθεί

να συνδεθεί. Για να αποφευχτούν προβλήματα σύνδεσης λόγω μη

καταχωρημένης διεύθυνσης MAC, μπορείτε:

• Να επικοινωνήσετε με τον ISP σας και να ενημερώσετε για τη

διεύθυνση MAC που σχετίζεται με τη συνδρομή σας στον ISP.

• Να κλωνοποιήσετε ή να αλλάξετε τη διεύθυνση MAC του

ασύρματου δρομολογητή ASUS ώστε να ταιριάζει με τη

διεύθυνση MAC της προηγούμενης δικτυακής συσκευής που

αναγνωρίστηκε από τον ISP.

4.3.2 Διπλό WAN

Το DSL-AC51 παρέχει υποστήριξη διπλού WAN. Επιλέξτε Failover mode

(Λειτουργία ανακατεύθυνσης) για να χρησιμοποιήσετε ένα δευτερεύον

WAN για πρόσβαση εφεδρικού δικτύου.

49

4.3.3 Ενεργοποίηση θύρας

Η ενεργοποίηση εύρους θυρών ανοίγει μια προκαθορισμένη θύρα εισόδου

για μια περιορισμένη χρονική περίοδο στην οποία η συσκευή-πελάτης του

τοπικού δικτύου πραγματοποιεί μια σύνδεση εξόδου σε μια συγκεκριμένη

θύρα. Η ενεργοποίηση θύρας χρησιμοποιείται στα ακόλουθα σενάρια:

• Περισσότερες από μία τοπικές συσκευές-πελάτες του δικτύου

χρειάζονται προώθηση θύρας για την ίδια εφαρμογή σε διαφορετικό

χρόνο.

• Μια εφαρμογή ζητά συγκεκριμένες θύρες εισόδου που είναι

διαφορετικές από τις θύρες εξόδου.

50

Για να ρυθμίσετε την Ενεργοποίηση θύρας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα Port Trigger

(Ενεργοποίηση θύρας).

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο

Apply (Εφαρμογή).

• Ενεργοποίηση ρύθμισης ενεργοποίησης θύρας: Επιλέξτε Yes (Ναι)

για να ενεργοποιήσετε την Ενεργοποίηση θύρας.

• Δημοφιλείς εφαρμογές: Επιλέξτε δημοφιλή παιχνίδια και υπηρεσίες web για προσθήκη στη Λίστα ενεργοποίησης θύρας.

• Περιγραφή: Εισαγάγετε ένα σύντομο όνομα ή περιγραφή για την

υπηρεσία.

• Θύρα ενεργοποίησης: Καθορίστε μια θύρα ενεργοποίησης για

να ανοίξει τη θύρα εισόδου.

Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο, TCP ή UDP.

Θύρα εισερχομένων: Καθορίστε μια θύρα εισερχομένων για

να λαμβάνετε τα εισερχόμενα δεδομένα από το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Κατά τη σύνδεση σε ένα διακομιστή IRC, ένας Η/Υ πελάτης

κάνει μια εξωτερική σύνδεση χρησιμοποιώντας το εύρος θυρών

ενεργοποίησης 66660-7000. Ο διακομιστής IRC ανταποκρίνεται

επαληθεύοντας το όνομα χρήστη και δημιουργώντας μια νέα

σύνδεση στον Η/Υ πελάτη χρησιμοποιώντας μια θύρα εισερχομένων.

• Αν η Ενεργοποίηση θύρας είναι απενεργοποιημένη, ο δρομολογητής

απορρίπτει τη σύνδεση γιατί δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιος

Η/Υ ζητά πρόσβαση IRC. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Ενεργοποίηση

θύρας, ο δρομολογητής εκχωρεί μια θύρα εισερχομένων για να

λαμβάνει τα δεδομένα εισόδου. Η θύρα εισερχομένων κλείνει μόλις

περάσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος γιατί ο δρομολογητής

δεν είναι βέβαιος πότε τερματίστηκε η εφαρμογή.

• Η ενεργοποίηση θύρας επιτρέπει μόνο σε μια συσκευή-πελάτη

στο δίκτυο να χρησιμοποιήσει μια ιδιαίτερη υπηρεσία και μια

συγκεκριμένη θύρα εισερχομένων ταυτόχρονα.

• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια εφαρμογή για να

ενεργοποιήσετε μια θύρα σε περισσότερους από έναν Η/Υ

ταυτόχρονα. Ο δρομολογητής θα προωθήσει τη θύρα πίσω μόνο

στον τελευταίο υπολογιστή για να αποστείλει στο δρομολογητή ένα

αίτημα/έναυσμα.

51

4.3.4 Εικονικός διακομιστής/Προώθηση θύρας

Η προώθηση θύρας είναι μια μέθοδος για απευθείας προώθηση

της κίνησης δικτύου από το Internet σε μια συγκεκριμένη θύρα ή εύρος θυρών σε μια συσκευή ή σε έναν αριθμό συσκευών

στο τοπικό δίκτυο. Η ενεργοποίηση της Προώθησης θύρας στο

δρομολογητή επιτρέπει σε Η/Υ εκτός του δικτύου να αποκτούν

πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται από έναν

Η/Υ στο δίκτυο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένη η προώθηση θύρας, ο

δρομολογητής ASUS μπλοκάρει τη μη εξουσιοδοτημένη εισερχόμενη

κίνηση από το Internet και επιτρέπει μόνο απαντήσεις από το δίκτυο

LAN. Η δικτυακή συσκευή-πελάτης δεν έχει απευθείας πρόσβαση στο

Internet και αντίστροφα.

52

Για να ρυθμίσετε την Προώθηση θύρας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα

Virtual Server / Port Forwarding (Εικονικός διακομιστής /

Προώθηση θύρας).

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε

κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

Ενεργοποίηση προώθησης θύρας: Επιλέξτε Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε την Προώθηση θύρας.

Λίστα δημοφιλών διακομιστών: Προσδιορίστε σε ποιον τύπο

υπηρεσίας θέλετε να έχετε πρόσβαση.

Λίστα δημοφιλών παιχνιδιών): Αυτό το στοιχείο παραθέτει τις

θύρες που απαιτούνται από τα δημοφιλή διαδικτυακά παιχνίδια

για να λειτουργούν σωστά.

Θύρα διακομιστή FTP: Αποφύγετε να εκχωρείτε το εύρος

θυρών 20:21 για το διακομιστή FTP γιατί αυτό μπορεί να έρθει

σε σύγκρουση με την εσωτερική εκχώρηση διακομιστή FTP του

δρομολογητή.

Όνομα υπηρεσίας: Eισαγάγετε έvα όvoμα υπηρεσίας.

Εύρος θυρών: Αν θέλετε να καθορίσετε ένα Εύρος θυρών

για συσκευές πελάτες στο ίδιο δίκτυο, εισαγάγετε το Όνομα

υπηρεσίας, το Εύρος θυρών (π.χ. 10200:10300), τη διεύθυνση

ΙΡ LAN και αφήστε κενό το πεδίο Τοπική θύρα. Το Εύρος θυρών

αποδέχεται διάφορες μορφές όπως εύρος θυρών (300:350),

ανεξάρτητες θύρες (566,789) ή μικτό (1015:1024,3021).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Όταν το τείχος προστασίας του δικτύου είναι απενεργοποιημένο και έχετε θέσει την τιμή 80 ως εύρος θυρών του διακομιστή HTTP για την

εγκατάσταση WAN, τότε ο διακομιστής http /διακομιστής web μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη διεπαφή χρήστη web του δρομολογητή.

• Το δίκτυο κάνει χρήση των θυρών για την ανταλλαγή δεδομένων, με

κάθε θύρα να αντιστοιχεί σε έναν αριθμό θύρας και σε μια συγκεκριμένη

εργασία. Π.χ., η θύρα 80 χρησιμοποιείται για το HTTP. Μια συγκεκριμένη

θύρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μια εφαρμογή ή υπηρεσία

κάθε φορά. Έτσι, δύο Η/Υ που επιχειρούν πρόσβαση σε δεδομένα μέσω

της ίδιας θύρας ταυτόχρονα θα αποτύχουν. Π.χ., δεν μπορείτε να ορίσετε

την Προώθηση θύρας για τη θύρα 100 σε δύο Η/Υ ταυτόχρονα.

53

54

Local IP (Τοπικό ΙΡ): Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ LAN της συσκευής

πελάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη στατική διεύθυνση IP για τον τοπικό πελάτη για να

λειτουργήσει σωστά η προώθηση θύρας. Για πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα

4.2 LAN.

Τοπική θύρα: Εισαγάγετε μια συγκεκριμένη θύρα για να λαμβάνετε

τα προωθημένα πακέτα. Αφήστε κενό αυτό το πεδίο αν θέλετε τα

εισερχόμενα πακέτα να επαναπροωθούνται στο καθορισμένο εύρος

θυρών.

Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο. Αν δεν είστε σίγουρος, επιλέξτε

BOTH (ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ).

Για να ελέγξετε αν οι ρυθμίσεις στην Προώθηση θύρας έχουν

διαμορφωθεί σωστά:

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής ή η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί και

λειτουργεί.

• Θα χρειαστείτε μια συσκευή-πελάτη έξω από το τοπικό δίκτυο LAN αλλά

με σύνδεση στο Internet (αναφέρεται ως "συσκευή-πελάτης Internet").

Αυτή η συσκευή-πελάτης δεν πρέπει να είναι δρομολογητής ASUS.

• Στη συσκευή-πελάτη Internet, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση ΙΡ WAN για

πρόσβαση στο διακομιστή. Αν η προώθηση θύρας ήταν επιτυχής, θα

μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία ή στις εφαρμογές.

Διαφορές μεταξύ της ενεργοποίησης θύρας και της προώθησης θύρας:

• Η ενεργοποίηση θύρας θα λειτουργήσει ακόμη κι αν δεν έχετε ορίσει μια

συγκεκριμένη διεύθυνση ΙΡ LAN. Σε αντίθεση με την προώθηση θύρας,

η οποία απαιτεί μια στατική διεύθυνση IP LAΝ, η ενεργοποίηση θύρας

επιτρέπει τη δυναμική προώθηση θύρας με χρήση του δρομολογητή.

Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για προκαθορισμένα εύρη θυρών

για την αποδοχή εισερχόμενων πακέτων για περιορισμένο χρονικό

διάστημα. Η ενεργοποίηση θύρας επιτρέπει σε πολλούς υπολογιστές

να εκτελούν εφαρμογές που θα απαιτούσαν κανονικά μη αυτόματη

προώθηση των ίδιων θυρών σε κάθε Η/Υ στο δίκτυο.

• Η ενεργοποίηση θύρας είναι πιο ασφαλής από την προώθηση θύρας

γιατί οι θύρες εισερχομένων δεν είναι ανοικτές συνέχεια. Ανοίγουν μόνο όταν μια εφαρμογή πραγματοποιεί εξερχόμενη σύνδεση μέσω της θύρας

ενεργοποίησης.

4.3.5 DMZ

Το Εικονικό DMZ εκθέτει μια συσκευή-πελάτη στο Internet,

επιτρέποντάς της να λαμβάνει όλα τα εισερχόμενα πακέτα που

παευθύνονται στο τοπικό δίκτυο.

Η εισερχόμενη κίνηση από το Internet συνήθως απορρίπτεται

και δρομολογείται σε μια συγκεκριμένη συσκευή-πελάτη μόνο

αν οι ρυθμίσεις για την προώθηση θύρας ή την ενεργοποιήση

θύρας έχουν διαμορφωθεί στο δίκτυο. Σε μια διαμόρφωση DMZ,

μια συσκευή-πελάτης στο δίκτυο λαμβάνει όλα τα εισερχόμενα

πακέτα.

Η ρύθμιση του DMZ σε ένα δίκτυο είναι χρήσιμη όταν χρειάζεστε

ανοικτές θύρες εισερχομένων ή θέλετε να φιλοξενήσετε έναν

διακομιστή τομέα, web, ή e-mail.

Προσοχή: Το άνοιγμα όλων των θυρών σε μια συσκευή-πελάτη προς το

Internet κάνει το δίκτυο ευάλωτο σε εξωτερικές επιθέσεις. Ενημερωθείτε

για τους κινδύνους ασφαλείας που δημιουργούνται με τη χρήση DMZ.

Για να εγκαταστήσετε το DMZ:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα DMZ.

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε

κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

Διεύθυνση ΙΡ του εκτεθειμμένου σταθμού:

Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ΙΡ LAN της συσκευής-πελάτη

που θα παρέχει την υπηρεσία DMZ και θα είναι εκτεθειμμένη

στο Internet. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή-πελάτης του

διακομιστή διαθέτει στατική διεύθυνση ΙΡ.

Για να καταργήσετε το DMZ:

1. Διαγράψτε τη διεύθυνση ΙΡ LAN της συσκευής πελάτη από το

πλαίσιο κειμένου IP Address of Exposed Station (Διεύθυνση

ΙΡ εκτεθειμμένου σταθμού).

2. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

55

4.3.6 DDNS

Η ρύθμιση του DDNS (Dynamic DNS - Δυναμικό DNS) σας

επιτρέπει την πρόσβαση στο δρομολογητή από το εξωτερικό του

δικτύου μέσω της παρεχόμενης Υπηρεσίας ASUS DDNS ή άλλης

υπηρεσίας DDNS.

56

Για να εγκαταστήσετε το DDNS:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα DDNS.

2. Διαμορφώστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Όταν τελειώσετε, κάντε

κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

Enable the DDNS Client (Ενεργοποίηση της συσκευής-

πελάτη DDNS): Ενεργοποιήστε το DDNS για πρόσβαση

στο δρομολογητή ASUS μέσω του ονόματος DNS αντί της

διεύθυνσης ΙΡ WAN.

Server and Host Name (Όνομα διακομιστή και κεντρικού

υπολογιστή): Επιλέξτε ASUS DDNS ή άλλο DDNS. Αν θέλετε

να χρησιμοποιήσετε το ASUS DDNS, συμπληρώστε το Όνομα

κεντρικού υπολογιστή στη μορφή xxx.asuscomm.com (xxx

είναι το όνομα κεντρικού υπολογιστή).

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική υπηρεσία

DDNS, κάντε κλικ στο FREE TRIAL (ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ) και

κάντε πρώτα εγγραφή μέσω διαδικτύου. Πληκτρολογήστε

το Όνομα χρήστη ή τη Διεύθυνση E-mail και τον Κωδικό

πρόσβασης ή το κλειδί DDNS).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η υπηρεσία DDNS δεν θα λειτουργεί στις εξής καταστάσεις:

• Όταν ο ασύρματος δρομολογητής χρησιμοποιεί ιδιωτική διεύθυνση

ΙΡ WAN (192.168.x.x, 10.x.x.x, ή 172.16.x.x), όπως υποδεικνύεται από

το κίτρινο κείμενο.

• Ο δρομολογητής μπορεί να βρίσκεται σε δίκτυο που χρησιμοποιεί

πολλαπλούς πίνακες NAT.

4.3.7 Διαβίβαση NAT

Η Διαβίβαση NAT επιτρέπει σε μια σύνδεση Εικονικού Ιδιωτικού

Δικτύου (Virtual Private Network - VPN) να διαβιβαστεί μέσω του

δρομολογητή στις συσκευές πελάτες του δικτύου. Οι επιλογές

Διαβίβαση PPTP, Διαβίβαση L2TP, Διαβίβαση IPsec και

Διαβίβαση RTSP είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις της

Διαβίβασης NAT, πηγαίνετε στο Advanced Settings (Ρυθμίσεις

για προχωρημένους) > WAN > καρτέλα NAT Passthrough

(Διαβίβαση ΝΑΤ). Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο Apply

(Εφαρμογή).

57

4.4 IPv6

Αυτός ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει την

διευθυνσιοδότηση IPv6, ένα σύστημα που υποστηρίζει

περισσότερες διευθύνσεις ΙΡ. Αυτό το πρότυπο δεν είναι ακόμη

ευρέως διαθέσιμο. Επικοινωνήστε με τον ISP σας αν η υπηρεσία

Internet υποστηρίζει IPv6.

58

Για να εγκαταστήσετε το IPv6:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > IPv6.

2. Επιλέξτε Connection Type (Τύπο σύνδεσης). Οι επιλογές

διαμόρφωσης διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο

σύνδεσης.

3. Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις IPv6 LAN και DNS.

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στον πάροχο ISP για συγκεκριμένες

πληροφορίες σχετικά με το IPv6 για την υπηρεσία Internet.

4.5 Διακομιστής VPN

Το VPN (Virtual Private Network - Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο)

παρέχει ασφαλή επικοινωνία σε απομακρυσμένο υπολογιστή ή

απομακρυσμένο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα δημόσιο δίκτυο όπως

το Internet.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν εγκαταστήσετε μια σύνδεση VPN, θα χρειαστείτε τη

διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή VPN τον οποίο προσπαθείτε

να προσπελάσετε.

Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση σε διακομιστή VPN:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > VPN Server (Διακομιστής

VPN).

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση διακομιστή PPTP, επιλέξτε ON

(ΕΝΕΡΓ.).

3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα VPNVPN Details (Λεπτομέρειες

VPN), επιλέξτε Advanced Settings (Ρυθμίσεις για

προχωρημένους) αν θέλετε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις VPN

για προχωρημένους, όπως υποστήριξη εκπομπής, έλεγχος

ταυτότητας, κρυπτογράφηση MPPE και εύρος διευθύνσεων IP

συσκευής-πελάτη.

4. Στο πεδίο Υποστήριξη θέσης δικτύου (Samba), επιλέξτε Yes

(Ναι).

5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης

για πρόσβαση στο διακομιστή VPN. Κάντε κλικ στο κουμπί .

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

59

60

4.6 Τείχος προστασίας

Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να λειτουργήσει ως υλικό

τείχος προστασίας για το δίκτυό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Τείχος προστασίας είναι ενεργοποιημένη από

προεπιλογή.

4.6.1 Γενικά

Για να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις για το Τείχος

προστασίας:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα General (Γενικά).

2. Στο πεδίο Enable Firewall (Ενεργοποίηση τείχους

προστασίας), επιλέξτε Yes (Ναι).

3. Στην προστασία Enable DoS (Ενεργοποίηση DoS), επιλέξτε

Yes (Ναι) για να προστατεύσετε το δίκτυο από επιθέσεις DoS

(Denial of Service - Άρνηση υπηρεσίας) παρόλο που αυτό

ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του δρομολογητή.

4. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την ανταλλαγή

πακέτων μεταξύ των συνδέσεων LAN και WAN. Στον τύπο

Καταγεγραμμένα πακέτα, επιλέξτε Dropped (Απορρίφτηκαν),

Accepted (Έγιναν αποδεκτά) ή Both (Και τα δύο).

5. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.6.2 Φίλτρο URL

Μπορείτε να ορίσετε λέξεις-κλειδιά ή διευθύνσεις web για να

εμποδίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα URL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Φίλτρο URL βασίζεται σε ένα ερώτημα DNS. Αν μια

συσκευή-πελάτης του δικτύου έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση σε έναν

ιστότοπο όπως ο http://www.abcxxx.com, τότε ο ιστόπος αυτός δεν

θα μπλοκάρεται (μια προσωρινή μνήμη DNS στο σύστημα αποθηκεύει

ιστότοπους τους οποίους η συσκευή έχει επισκεφτεί πρωτύτερα).

Για να επιλύσετε αυτό τo πρόβλημα, διαγράψτε το περιεχόμενο της

προσωρινής μνήμης πριν εγκαταστήσετε το Φίλτρο URL.

Για να εγκαταστήσετε ένα Φίλτρο URL:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα URL Filter (Φίλτρο URL) .

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου URL, επιλέξτε Enabled

(Ενεργοποιήθηκε).

3. Καταχωρήστε ένα URL και κάντε κλικ στο κουμπί .

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.6.3 Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά

Το φίλτρο με λέξεις-κλειδιά μπλοκάρει την πρόσβαση σε

ιστοσελίδες που περιέχουν συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.

Για να ορίσετε φίλτρο με βάση λέξεις-κλειδιά:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα Keyword Filter (Φίλτρο με βάση

λέξεις-κλειδιά).

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου με λέξεις-κλειδιά, επιλέξτε

Enabled (Ενεργοποιήθηκε).

3. Καταχωρήστε μια λέξη ή μια φράση και κάντε κλικ στο κουμπί .

4. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Το Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά βασίζεται σε ένα ερώτημα DNS. Αν

μια συσκευή-πελάτης του δικτύου έχει ήδη αποκτήσει πρόσβαση

σε έναν ιστότοπο όπως ο http://www.abcxxx.com, τότε ο ιστόπος

αυτός δεν θα μπλοκάρεται (μια προσωρινή μνήμη DNS στο σύστημα

αποθηκεύει ιστότοπους τους οποίους η συσκευή έχει επισκεφτεί

πρωτύτερα). Για να επιλύσετε αυτό τo πρόβλημα, διαγράψτε το

περιεχόμενο της προσωρινής μνήμης DNS πριν εγκαταστήσετε το

Φίλτρο με λέξεις-κλειδιά.

Σελίδες Web συμπιεσμένες με συμπίεση HTTP δεν είναι δυνατό να

φιλτραριστούν. Σελίδες HTTPS δεν είναι δυνατό να μπλοκαριστούν

με φίλτρο με λέξεις-κλειδιά.

61

4.6.4 Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου

Το Φίλτρο υπηρεσιών δικτύου μπλοκάρει την ανταλλαγή πακέτων

LAN σε WAN και απαγορεύει στις συσκευές-πελάτες του δικτύου

να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες web όπως

Telnet ή FTP.

62

Για να ορίσετε ένα φίλτρο υπηρεσιών δικτύου:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced

Settings (Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Firewall (Τείχος

προστασίας) > καρτέλα Network Service Filter (Φίλτρο

υπηρεσιών δικτύου).

2. Στο πεδίο Ενεργοποίηση φίλτρου υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε

Yes (Ναι).

3. Επιλέξτε τον τύπο του πίνακα φίλτρων. Ο τύπος Black List

(Μαύρη λίστα) μπλοκάρει τις καθορισμένες υπηρεσίες

δικτύου. Ο τύπος White List (Λευκή λίστα) περιορίζει την

πρόσβαση μόνο στις καθορισμένες υπηρεσίες δικτύου.

4. Καθορίστε την ημέρα και ώρα που τα φίλτρα θα είναι ενεργά.

5. Για να καθορίσετε φίλτρο σε μια Υπηρεσία δικτύου, εισαγάγετε

τη Διεύθυνση IP προέλευσης, τη Διεύθυνση IP προορισμού, το

Εύρος θυρών και το Πρωτόκολλο. Κάντε κλικ στο κουμπί .

6. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

4.7 Διαχείριση

4.7.1 Σύστημα

Η σελίδα System (Σύστημα) σας δίνει τη δυνατότητα να

διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή.Για να

ορίσετε τις ρυθμίσεις Συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα System (Σύστημα).

2. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης σύνδεσης δρομολογητή:

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα

σύνδεσης για τον ασύρματο δρομολογητή καταχωρώντας νέο όνομα και κωδικό πρόσβασης.

Συμπεριφορά κουμπιού WPS: Το φυσικό κουμπί WPS στον

ασύρματο δρομολογητή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

ενεργοποίηση του WPS.

Ζώνη ώρας: Επιλέξτε τη ζώνη ώρας για το δίκτυο.

Διακομιστής NTP: Ο ασύρματος δρομολογητής μπορεί να

αποκτήσει πρόσβαση στο διακομιστή ΝΤΡ (Network time

Protocol - Πρωτόκολλο ώρας δικτύου) για να συγχρονίσει την ώρα.

Ενεργοποίηση Telnet: Κάντε κλικ στο Yes (Ναι) για να

ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες Telnet στο δίκτυο. Κάντε κλικ στο

No (Όχι) για να απενεργοποιήσετε το Telnet.

Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας: Μπορείτε να επιλέξετε

HTTP, HTTPS ή και τα δύο πρωτόκολλα για να ασφαλίσετε την

πρόσβαση στο δρομολογητή.

Ενεργοποίηση πρόσβασης στο Web από WAN: Επιλέξτε

Yes (Ναι) για να επιτρέψετε σε συσκευές που βρίσκονται εκτός

του δικτύου να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις GUI του

ασύρματου δρομολογητή. Επιλέξτε No (Όχι) για να εμποδίσετε

την πρόσβαση.

3. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

63

64

4.7.2 Αναβάθμιση του υλικολογισμικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε λήψη του πιο πρόσφατου υλικουλογισμικού από τον

ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com

Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού).

2. Στο πεδίο New Firmware File (Νέο αρχείο υλικολογισμικού),

κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο

λήψης.

3. Κάντε κλικ στο Upload (Αποστολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Όταν η διαδικασία αναβάθμισης ολοκληρωθεί, περιμένετε λίγο μέχρι να

γίνει επανεκκίνηση του συστήματος.

• Αν η διαδικασία αναβάθμισης αποτύχει, ο ασύρματος δρομολογητής

εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή σφάλματος

και η λυχνία ένδειξης (στην μπροστινή πλευρά αναβοσβήνει

αργά. Για επαναφορά του συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα 5.2

Αποκατάσταση υλικολογισμικού.

4.7.3 Ρυθμίσεις επαναφοράς/αποθήκευσης/αποστολής

Για να επαναφέρετε/αποθηκεύσετε/αποστείλετε τις ρυθμίσεις:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Restore/Save/Upload Setting (Επαναφορά/

Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης).

2. Επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να κάνετε:

• Για επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές

ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο Restore (Επαναφορά) και κάντε

κλικ στο OK στο μήνυμα επιβεβαίωσης.

• Για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις συστήματος, κάντε

κλικ στο Save (Αποθήκευση), περιηγηθείτε στο φάκελο όπου

σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το αρχείο και κάντε κλικ στο Save

(Αποθήκευση).

• Για να αποκαταστήσετε τις προηγούμενες ρυθμίσεις

του συστήματος, κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση)

για να εντοπίσετε το αρχείο συστήματος που θέλετε να

επαναφέρετε και κάντε κλικ στο Upload (Αποστολή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρξουν προβλήματα, αποστείλετε την τελευταία έκδοση

υλικολογισμικού και διαμορφώστε νέες ρυθμίσεις. Μην επαναφέρετε το

δρομολογητή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

4.7.4 Ρύθμιση DSL

Η σελίδα αυτή σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις DSL.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επικοινωνήστε με τον ISP για να λάβετε τις ρυθμίσεις DSL πριν

πραγματοποιήσετε τυχόν αλλαγές.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Διαμόρφωση DSL: Η συσκευή αυτή υποστηρίζει VDSL2, ADSL2+,

ADSL2, G.DMT, T1.413 και G.lite. Το σύστημα από προεπιλογή

συγχρονίζεται αυτόματα.

Λειτουργία παραρτήματος: Αυτή η συσκευή υποστηρίζει

διαφορετική παραλλαγή DSL (Παράρτημα) – Παράρτημα A,

Παράρτημα I, Παράρτημα A/L, Παράρτημα M, A/J/J/L/M (πολλαπλών

λειτουργιών), Παράρτημα B, Παράρτημα B/J (πολλαπλών

65

66

λειτουργιών). Επικοινωνήστε με τον ISP για να βρείτε την παραλλαγή

DSL (παράρτημα) που χρησιμοποιείται στη γραμμή DSL.

Δυναμική προσαρμογή γραμμής (ADSL): Αυτή η λειτουργία

επιτρέπει στο σύστημα να παρακολουθεί και να διατηρεί τη

σταθερότητα της γραμμής ADSL. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται

από προεπιλογή και το σύστημα υιοθετεί αντίστοιχες αλλαγές με

βάση τις τρέχουσες συνθήκες της γραμμής ADSL.

Ρύθμιση σταθερότητας (ADSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την

μετατόπιση της αναλογίας σήματος προς θόρυβο. Ορίστε την τιμή για

αυτό το στοιχείο με βάση τις ακόλουθες συνθήκες:

Κανονική σύνδεση DSL: Ορίστε την τιμή από 1 dB ~ 10dB για

μέγιστη απόδοση.

Ασταθής ή καθόλου σύνδεση ADSL: Ορίστε αρνητική τιμή dB όπως -1 dB.

Επίμονο πρόβλημα με ασταθή ή καθόλου σύνδεση ADSL:

Ορίστε την τιμή από -2 dB ~ 10 dB για μέγιστη σταθερότητα.

Ρύθμιση Rx AGC GAIN (ADSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το

Rx AGC GAIN (Αυτόματος έλεγχος κέρδους) για τη γραμμή ADSL.

Μπορείτε να ορίσετε αυτό το στοιχείο σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες λειτουργίες:

Σταθερό: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να έχετε μια σταθερή

σύνδεση ADSL.

Υψηλές επιδόσεις: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε

την τρέχουσα ταχύτητα λήψης.

Προεπιλογή:Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για το μόντεμ

δρομολογητή xDSL για αυτόματη εκχώρηση της κατάλληλης

λειτουργίας για τη γραμμή ADSL.

Ρύθμιση σταθερότητας (VDSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον

στόχο για το SNRM (Περιθώριο αναλογίας σήματος προς θόρυβο) για

τη σύνδεση VDSL. Όταν διαμορφώνετε αυτό το στοιχείο, πρέπει να

λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σενάρια:

• Για μέγιστη απόδοση καθοδικής λήψης, ορίστε αυτό το στοιχείο

σε μια τιμή χαμηλότερη από την αρχική (όπως από 8dB σε 7dB ή

χαμηλότερο).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!Ο ορισμός μιας χαμηλής τιμής ενδέχεται να αποδυναμώσει

την άμυνα του μόντεμ δρομολογητή xDSL έναντι του θορύβου γραμμής και

ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια συγχρονισμού VDSL ή αποτυχία.

• Για πιο σταθερή σύνδεση VDSL, ορίστε αυτό το στοιχείο σε

υψηλότερη τιμή όπως 9dB ~ 30dB.

Έλεγχος ισχύος Tx (VDSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε την

Ισχύ Tx για VDSL ώστε να βελτιώσετε την ταχύτητα καθοδικής

λήψης. Μια χαμηλή τιμή Ισχύος Tx αυξάνει την ταχύτητα

καθοδικής λήψης αλλά επηρεάζει την ταχύτητα ανοδικής ροής και

αντίστροφα.

Ρύθμιση Rx AGC GAIN (VDSL): Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε

το Rx AGC GAIN (Αυτόματος έλεγχος κέρδους) για τη γραμμή VDSL.

Μπορείτε να ορίσετε αυτό το στοιχείο σε οποιαδήποτε από τις

ακόλουθες λειτουργίες:

Σταθερό: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να έχετε μια σταθερή

σύνδεση VDSL.

Υψηλές επιδόσεις: Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε

την τρέχουσα ταχύτητα λήψης.

Προεπιλογή:Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για το μόντεμ

δρομολογητή xDSL για αυτόματη εκχώρηση της κατάλληλης

λειτουργίας για τη γραμμή VDSL.

UPBO/Αποδυνάμωση ισχύος ανοδικής ροής (VDSL): Το στοιχείο

αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το

UPBO (Upstream Power Back Off ) για το VDSL. Το DSLAM (Digital

Subscriber Line Access Multiplexer) χρησιμοποιεί το UPBO για μείωση

της Ισχύος Tx του μόντεμ δρομολογητή xSDL. Σε μερικές περιπτώσεις,

ο έλεγχος UPBO από το DSLAM ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόβλημα

συγχρονισμού, όπως η Ισχύς Tx να είναι πολύ χαμηλή για συγχρονισμό

στην ελάχιστη ταχύτητα. Απενεργοποιήστε αυτό το στοιχείο για να

εμποδίσετε τυχόν προβλήματα συγχρονισμού DSLAM.

Απρόσκοπτη προσαρμογή ταχύτητας: Αυτό το στοιχείο σας

επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το SRC (Seamless Rate Adaptation)

για συνεπείς ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και την πρόληψη

αποτυχημένων συνδέσεων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό

το στοιχείο όταν η σύνδεσή σας είναι πολύ σταθερή και υπάρχει μια

μείωση στην ταχύτητα λήψης ή μεταφόρτωσης.

Bitswap: Το στοιχείο αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το

Bitswap, που ρυθμίζει τα bit που εκχωρούνται για κάδους/κανάλια.

Σε κάδους/κανάλια απασχολημένα ή με συμφόρηση εκχωρούνται

λιγότερα bit ενώ στα διαθέσιμα κανάλια εκχωρούνται περισσότερα bit για χειρισμό.

Προφίλ VDSL: Αυτό το στοιχείο σας επιτρέπει να διαμορφώσετε

το προφίλ VDSL. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 30a σε πολλαπλή

λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μερικούς ISP με μη τυπική ρύθμιση συγχρονισμού 30a

πολλαπλής λειτουργίας VDSL DSLAM, όπως για υπηρεσίες ISP στην

Γερμανία, ορίστε το Προφίλ VDSL σε 17a πολλαπλών λειτουργιών για

ανοδικό συγχρονισμό της γραμμής VDSL.

67

68

4.7.5 Σχόλια

Τα σχόλια DSL χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση προβλημάτων

και για να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την εμπειρία χρήστη από

το μόντεμ δρομολογητή xDSL ASUS. Συμπληρώστε τη φόρμα και

στείλτε την στην Ομάδα Υποστήριξης της ASUS.

4.8 Αρχείο καταγραφής συστήματος

Το αχείο καταγραφής συστήματος περιέχει τις εγγεγραμμένες

δραστηριότητες του δικτύου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο καταγραφής συστήματος μηδενίζεται με την

επανεκκίνηση ή την απενεργοποίηση του δρομολογητή.

Για να δείτε το αρχείο καταγραφής συστήματος:

1. Από τον πίνακα πλοήγησης, πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > System Log (Αρχείο

καταγραφής συστήματος).

2. Μπορείτε να εμφανίσετε τις δραστηριότητες του δικτίου σε μια

από τις εξής καρτέλες:

• Γενική καταγραφή

• Εκμισθώσεις DHCP

• Καταγραφή ασύρματου δικτύου

• Προώθηση θύρας

• Πίνακας δρομολόγησης

69

5 Utilities

ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ:

• Εγκαταστήστε τα βοηθητικά προγράμματα του μόντεμ δρομολογητή xDSL από το παρεχόμενο CD υποστήριξης.

• Αν η δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης (Autorun) είναι

απενεργοποιημένη, εκτελέστε το αρχείο setup.exe από το ριζικό

κατάλογο του CD υποστήριξης.

• Τα βοηθητικά προγράμματα δεν υποστηρίζονται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

5.1 Ανακάλυψη συσκευής

Το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery (Ανακάλυψη συσκευής) είναι ένα πρόγραμμα του ASUS WLAN το οποίο ανιχνεύει μια συσκευή του

Ασύρματου Δρομολογητή ASUS και σας επιτρέπει να τη διαμορφώσετε,

και σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου

δικτύου.

Για να εκκινήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Device Discovery

(Ανακάλυψη συσκευής):

• Από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, κάντε κλικ

στο Start (Έναρξη) > All Programs (Προγράμματα) > ASUS

Utility (Βοηθητικά προγράμματα ASUS) > Device Discovery

(Ανακάλυψη συσκευής).

DSL-AC51

70

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ρυθμίζετε το δρομολογητή σε λειτουργία

Σημείου πρόσβασης, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση συσκευής

για να λάβετε τη διεύθυνση IP του δρομολογητή.

5.2 Αποκατάσταση υλικολογισμικού

Το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration (Επαναφορά

υλικολογισμικού) χρησιμοποιείται σε ασύρματους δρομολογητές

της ASUS που παρουσίασαν πρόβλημα κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας αναβάθμισης υλικολογισμικού. Το βοηθητικό

πρόγραμμα φορτώνει το υλικολογισμικό που θα καθορίσετε. Η

διαδικασία διαρκεί τρία έως τέσσερα λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εκκινήστε τη λειτουργία διάσωσης πριν να

χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware Restoration

(Επαναφορά υλικολογισμικού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν υποστηρίζεται σε λειτουργικό

σύστημα MAC.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία διάσωσης και να

χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Firmware

Restoration (Επαναφορά υλικολογισμικού):

1. Αποσυνδέστε τον ασύρματο δρομολογητή από την παροχή

ρεύματος.

υποδεικνύει ότι ο ασύρματος δρομολογητής βρίσκεται σε

λειτουργία διάσωσης, αφήστε το πλήκτρο Επαναφοράς.

71

72

3. Ορίστε μια στατική διεύθυνση IP στον υπολογιστή σας και

χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα για να εγκαταστήσετε τις

ρυθμίσεις TCP/IP:

Διεύθυνση IP: 192.168.1.x

Μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0

πρόγραμμα ASUS μόντεμ δρομολογητή xDSL DSL-AC51 >

Firmware Restoration (Επαναφορά υλικολογισμικού).

5. Επιλέξτε ένα αρχείο υλικολογισμικού και, στη συνέχεια, κάντε

κλικ στο Upload (Αποστολή)..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα δεν προορίζεται για την

αναβάθμιση του υλικολογισμικού και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σε ασύρματο δρομολογητή της ASUS που λειτουργεί κανονικά. Οι

κανονικές αναβαθμίσεις υλικολογισμικού πρέπει να πραγματοποιούνται

μέσω του περιβάλλοντος web. Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 4:

Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων για προχωρημένους για περισσότερες

λεπτομέρειες.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει λύσεις για προβλήματα που ενδέχεται να

αντιμετωπίσετε με το δρομολογητή. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα

που δεν αναφέρονται σε αυτό κεφάλαιο, επικοινωνήστε με την

Τεχνική Υποστήριξη της ASUS στη διεύθυνση: http://support.asus.

com/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και

στοιχεία επικοινωνίας για την τεχνική υποστήριξη της ASUS.

6.1 Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το δρομολογητή, δοκιμάστε τα

εξής βασικά βήματα σε αυτή την ενότητα πριν αναζητήσετε άλλες

λύσεις.

Αναβάθμιση υλικολογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση

1. Εκκινήστε το Web GUI. Πηγαίνετε στο Advanced Settings

(Ρυθμίσεις για προχωρημένους) > Administration (Διαχείριση)

> καρτέλα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού).

Κάντε κλικ στο Check (Έλεγχος) για να επαληθεύσετε ότι είναι

διαθέσιμο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό.

2. Αν είναι διαθέσιμο το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, επισκεφτείτε την

παγκόσμια διαδικτυακή ιστοσελίδα της ASUS στη διεύθυνση http:// www.asus.com/Networks/Wireless_Routers/DSLAC51/#download για

λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού.

3. Από τη σελίδα Firmware Upgrade (Αναβάθμιση υλικολογισμικού),

κάντε κλικ στο Browse (Αναζήτηση) για να εντοπίσετε το αρχείο

υλικολογισμικού.

4. Κάντε κλικ στο Upload (Μεταφόρτωση) για να αναβαθμίσετε το

υλικολογισμικό.

73

74

Επανεκκινήστε το δίκτυο ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:

1. Απενεργοποιήστε το μόντεμ.

2. Αποσυνδέστε το μόντεμ.

3. Απενεργοποιήστε το δρομολογητή και τους υπολογιστές.

4. Συνδέστε το μόντεμ.

5. Ενεργοποιήστε το μόντεμ και περιμένετε 2 λεπτά.

6. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και περιμένετε 2 λεπτά.

7. Ενεργοποιήστε τους υπολογιστές.

Ελέγξτε αν τα καλώδια Ethernet είναι σωστά συνδεδεμένα.

• Αν το καλώδιο Εthernet που συνδέει το δρομολογητή με το

μόντεμ είναι σωστά συνδεδεμένο, η λυχνία LED ένδειξης WAN

θα είναι αναμμένη.

• Όταν το καλώδιο Ethernet που συνδέει τον ενεργοποιημένο

υπολογιστή με το δρομολογητή είναι σωστά συνδεδεμένο, η

αντίστοιχη λυχνία LED ένδειξης LAN θα είναι αναμμένη.

Ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου του υπολογιστή

ταιριάζουν με αυτές του υπολογιστή.

• Όταν συνδέετε τον υπολογιστή στο δρομολογητή ασύρματα,

βεβαιωθείτε ότι το SSID (όνομα ασύρματου δικτύου), η

μέθοδος κρυπτογράφησης και ο κωδικός πρόσβασης, είναι

σωστά.

Ελέγξτε αν είναι σωστές οι ρυθμίσεις δικτύου.

• Κάθε συσκευή-πελάτης στο δίκτυο πρέπει να διαθέτει έγκυρη

διεύθυνση ΙΡ. Η ASUS συνιστά να χρησιμοποιείτε το διακομιστή

DHCP του ασύρματου δρομολογητή για την εκχώρηση

διευθύνσεων IP σε υπολογιστές στο δίκτυο.

• Μερικοί πάροχοι υπηρεσιών καλωδιακών μόντεμ απαιτούν

να χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή αρχικά

καταχωρημένη στο λογαριασμό. Μπορείτε να δείτε τη

διεύθυνση MAC στο web GUI, Network Map (Χάρτης δικτύου)

> σελίδα Clients (Συσκευές πελάτες) και να σαρώσετε με το

δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συσκευή σας στο Client

Status (Κατάσταση συσκευής πελάτη).

75

76

6.2 Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Δεν έχω πρόσβαση στο GUI του δρομολογητή από την

εφαρμογή περιήγησης στο web

• Αν ο υπολογιστής είναι ενσύρματος, ελέγξτε τη σύνδεση του

καλωδίου Ethernet και την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας LED όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές πληροφορίες σύνδεσης.

Οι προεπιλεγμένες τιμές για το όνομα χρήστη και τον κωδικό

πρόσβασης είναι “admin/admin”. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο

Caps Lock είναι απενεργοποιημένο όταν πληκτρολογείτε τις

πληροφορίες σύνδεσης.

• Διαγράψτε τα cookies και τα αρχεία στο πρόγραμμα περιήγησης

στο διαδίκτυο. Για τον Internet

Explorer 8, ακολουθήστε τα

παρακάτω βήματα:

1. Εκκινήστε τον Internet

Explorer 8 και κάντε κλικ στο

Tools (Εργαλεία) > Internet

Options (Επιλογές Internet).

2. Στην καρτέλα General

(Γενικά), στο Browsing history (Ιστορικό

αναζήτηση) κάντε κλικ στο

Delete…(Διαγραφή) επιλέξτε

Temporary Internet Files

(Προσωρινά αρχεία Internet)

και Cookies και κάντε κλικ στο

Delete (Διαγραφή).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Οι εντολές για διαγραφή cookies και αρχείων διαφέρουν ανάλογα με

το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

• Απενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης,

ακυρώστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και ορίστε τις

ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση διεύθυνσης ΙΡ. Για

περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 1 αυτού

του εγχειριδίου χρήστη.

• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδια ethernet CAT5e ή CAT6.

Η συσκευή-πελάτης του δικτύου δεν μπορεί να δημιουργήσει

ασύρματη σύνδεση με το δρομολογητή

.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχετε προβλήματα στη σύνδεση με το δίκτυο 5Ghz

βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη συσκευή σας υποστηρίζει 5 Ghz ή διαθέτει

δυνατότητες διπλής ζώνης.

• Εκτός εύρους:

• Τοποθετήστε το δρομολογητή πιο κοντά στον ασύρματο

πελάτη.

• Προσπαθήστε να προσανατολίσετε τις κεραίες του δρομολογητή

προς την καλύτερη κατεύθυνση όπως περιγράφεται στην ενότητα

1.4 Τ Τοποθέτηση του δρομολογητή σας.

• Ο διακομιστής DHCP απενεργοποιήθηκε:

1. Εκκινήστε το Web GUI. Πηγαίνετε στο General (Γενικά) > Network

Map (Χάρτης δικτύου)> Clients (Πελάτες) και αναζητήστε τη

συσκευή την οποία θέλετε να συνδέσετε στο δρομολογητή.

2. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή στο Network Map (Χάρτης

δικτύου), πηγαίνετε στο Advanced Settings (Ρυθμίσεις για

προχωρημένους)> LAN > DHCP Server (Διακομιστής Server),

λίστα Basic Config (Βασική διαμόρφωση ρυθμίσεων) και

επιλέξτε Yes (Ναι) στο Enable the DHCP Server (Ενεργοποίηση

διακομιστή DHCP).

77

78

• Το SSID έχει κρυφτεί. Αν η συσκευή σας μπορεί να βρει SSID από άλλους δρομολογητές αλλά δεν μπορεί να βρει το SSID του δικού σας

δρομολογητή, πηγαίνετε στο Advanced Settings (Ρυθμίσεις για

προχωρημένους) > Wireless (Ασύρματο δίκτυο) > General (Γενικά),

επιλέξτε No (Όχι) στο Hide SSID (Απόκρυψη SSID) και επιλέξτε Auto

(Αυτόματο) στο Control Channel (Έλεγχος καναλιού).

• Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN, ελέγξτε αν το

ασύρματο κανάλι που χρησιμοποιείται είναι συμβατό με τα κανάλια που

είναι διαθέσιμα στην χώρα/περιοχή σας. Αν δεν είναι, ρυθμίστε το κανάλι, το

εύρος ζώνης καναλιού και τον τύπο της ασύρματης λειτουργίας.

• Αν ακόμη δεν μπορείτε να συνδεθείτε αυτόματα στο δρομολογητή,

μπορείτε να επαναφέρετε το δρομολογητή στις εργοστασιακά

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Στο GUI του δρομολογητή, κάντε κλικ

στο Administration (Διαχείριση) > Restore/Save/Upload Setting

(Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης) και κάντε κλικ στο

Restore (Επαναφορά).

To Internet δεν είναι προσβάσιμο.

• Ελέγξτε αν ο δρομολογητής μπορεί να συνδεθεί στη διεύθυνση

ΙΡ WAN του ISP. Για να το κάνετε, εκκινήστε το web GUI και

πηγαίνετε στο General (Γενικά)> Network Map (Χάρτης

δικτύου) και ελέγξτε το Internet Status (Κατάσταση

Internet).

• Αν ο δρομολογητής δεν μπορεί να συνδεθεί στη διεύθυνση ΙΡ

WAN του ISP, επανεκκινήστε το δίκτυο όπως περιγράφεται στην

ενότητα Επανεκκίνηση του δικτύου στην ακόλουθη σειρά

στο Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων.

• Η συσκευή έχει μπλοκαριστεί μέσω της λειτουργίας Γονικού

ελέγχου. Πηγαίνετε στο General (Γενικά) > Parental Control

(Γονικός έλεγχος) και δείτε αν η συσκευή είναι στη λίστα. Αν η

συσκευή είναι στη λίστα στο Client Name (Όνομα συσκευής

πελάτη), αφαιρέστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί

Delete (Διαγραφή) ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Διαχείρισης

χρόνου.

• Αν συνεχίζει να μην έχει πρόσβαση στο Internet, επανεκκινήστε

τον υπολογιστή και επαληθεύστε τη διεύθυνση IP δικτύου και

τη διεύθυνση πύλης.

79

80

• Ελέγξτε τις ενδείξεις κατάστασης στο μόντεμ ADSL και στον

ασύρματο δρομολογητή. Αν η λυχνία LED ένδειξης WAN στον

ασύρματο δρομολογητή δεν ανάβει, ελέγξτε αν όλα τα καλώδια είναι

σωστά συνδεδεμένα.

Έχετε ξεχάσει το SSID (όνομα δικτύου) ή τον κωδικό

πρόσβασης δικτύου

• Ορίστε ένα νέο SSID και κλειδί κρυπτογράφησης μέσω μιας

ενσύρματης σύνδεσης (καλώδιο Ethernet). Εκκινήστε το web GUI,

πηγαίνετε στο Network Map (Χάρτης δικτύου), κάντε κλικ στο

εικονίδιο του δρομολογητή, πληκτρολογήστε νέο SSID και κλειδί

κρυπτογράφησης και κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή).

• Κάντε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του δρομολογητή στις

προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Εκκινήστε το web GUI, κάντε κλικ στο

Administration (Διαχείριση) > Restore/Save/Upload Setting

(Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης) και κάντε κλικ

στο Restore (Επαναφορά). Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός και

κωδικός πρόσβασης σύνδεσης είναι και τα δύο “admin”.

Πώς να επαναφέρετε το σύστημα στις προεπιλεγμένες ρυυθμίσεις;

• Πηγαίνετε στο Administration (Διαχείριση) > Restore/Save/

Upload Setting (Επαναφορά/Αποθήκευση/Αποστολή ρύθμισης)

και κάντε κλικ στο Restore (Επαναφορά).

Οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι:

User Name (Όνομα χρήστη): admin

Password (Κωδικός πρόσβασης): admin

Enable DHCP (Ενεργοποίηση DHCP): Yes (Ναι) (αν το καλώδιο WAN

είναι συνδεδεμένο)

IP address (Διεύθυνση IP): 192.168.1.1

Domain Name (Όνομα Τομέα): (Άδειο)

Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου): 255. 255. 255.0

DNS Server 1 (Διακομιστής DNS 1): 192.168.1.1

DNS Server 2 (Διακομιστής DNS 2): (Άδειο)

SSID (2.4GHz): ASUS

SSID (5GHz): ASUS_5G

Σφάλμα αναβάθμισης υλικολογισμικού.

Εκκινήστε τη λειτουργία διάσωσης και εκτελέστε το βοηθητικό

πρόγραμμα Firmware Restoration. Ανατρέξτε στην ενότητα 5.2

Επαναφορά υλικολογισμικού για το πως να χρησιμοποιήσετε το

βοηθητικό πρόγραμμα επαναφοράς υλικολογισμικού.

Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Web GUI

Before configuring your wireless router, do the steps described in this section for your host computer and network clients.

A.

Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν

είναι ενεργοποιημένος

.

Windows ® 7

1. Κάντε κλικ στο κουμπί

Start (Έναρξη) > Internet

Explorer για να εκκινήσετε

την εφαρμογή περιήγησης στο

διαδίκτυο.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools

(Εργαλεία) > Internet options

(Επιλογές Internet) > καρτέλα

Connections (Συνδέσεις) >

LAN settings (Ρυθμίσεις LAN).

3. Από την οθόνη Ρυθμίσεις

τοπικού δικτύου (LAN),

καταργήστε την επιλογή

Use a proxy server for your LAN (Χρήση

διακομιστή μεσολάβησης

για το LAN).

4. Κάντε κλικ στο OK όταν

τελειώσετε.

81

MAC OS

1. Από το πρόγραμμα

περιήγησης στο

διαδίκτυο Safari,

κάντε κλικ στο Safari

> Preferences

(Προτιμήσεις) >

Advanced (Για

προχωρημένους) >

Change Settings...

(Αλλαγή ρυθμίσεων…)

2. Από την οθόνη Δικτύου,

καταργήστε την επιλογή

FTP Proxy (Διακομιστής μεσολάβησης FTP) και Web Proxy

(HTTP) [Διακομιστής μεσολάβησης Web (HTTP)].

3. Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή τώρα) όταν τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης

στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε για λεπτομέρειες σχετικά με την

απενεργοποίηση του διακομιστή μεσολάβησης.

Ορίστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για αυτόματη απόδοση

διεύθυνσης IP

.

Windows ® 7

82

(Διαχείριση συνδέσεων

δικτύου).

2. Επιλέξτε Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)

[Πρωτόκολλο Internet Έκδοση

4 (TCP/IPv4)] ή Internet

Protocol Version 6 (TCP/IPv6)

[Πρωτόκολλο Internet Έκδοση

6 (TCP/IPv6)], και κάντε κλικ στο Properties (Ιδιότητες).

3. Για αυτόματη λήψη των

ρυθμίσεων iPv4 IP, επιλέξτε

Obtain an IP address automatically (Λήψη

διεύθυνσης ΙΡ αυτόματα).

Για αυτόματη λήψη

των ρυθμίσεων iPv6 IP,

επιλέξτε Obtain an IPv6 address automatically

(Λήψη διεύθυνσης ΙΡv6

αυτόματα).

4. Κάντε κλικ στο OK όταν

τελειώσετε.

MAC OS

1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο

της Apple που

βρίσκεται στην πάνω

αριστερή γωνία της

οθόνης σας.

2. Κάντε κλικ στο

System Preferences

(Προτιμήσεις

συστήματος) > Network

(Δίκτυο) > Configure...

(Διαμόρφωση…)

3. Από την καρτέλα TCP/

IP, επιλέξτε Using DHCP

(Χρήση DHCP) στην αναπτυσσόμενη λίστα Configure IPv4

(Διαμόρφωση IPv4 ).

4. Κάντε κλικ στο Apply Now (Εφαρμογή τώρα) όταν τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στη βοήθεια και υποστήριξη του λειτουργικού

σας συστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των

ρυθμίσεων TCP/IP του υπολογιστή σας.

83

84

C.

Απενεργοποιήστε τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου, αν

είναι ενεργοποιημένη

.

Windows ® 7

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start

(Έναρξη) > Internet Explorer

για να εκκινήσετε την εφαρμογή

περιήγησης στο διαδίκτυο.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools

(Εργαλεία) > Internet options

(Επιλογές Internet) > καρτέλα

Connections (Συνδέσεις).

3. Επιλέξτε Never dial a connection (Να μην γίνεται

ποτέ κλήση μιας σύνδεσης).

4. Κάντε κλικ στο OK όταν

τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στη βοήθεια του προγράμματος

περιήγησης στο διαδίκτυο για λεπτομέρειες σχετικά με την

απενεργοποίηση της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου.

Παραρτήματα

Γνωστοποιήσεις

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/index.aspx

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with

FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. To maintain compliance with FCC exposure compliance requirement, please follow operation instruction as documented in this manual. This equipment should be installed and operated with minimum

85

86 distance 20cm between the radiator and your body.

CE statement

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/

Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/

EC

Testing for eco-design requirements according to (EC) No

1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi-Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

All operational modes:

2.4GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 5GHz:

802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20),

802.11ac (VHT40)

The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below:

2412-2472MHz (802.11n HT40 15 Mbps): 19.60 dBm

5180-5240MHz (802.11a 6 Mbps): 22.84 dBm

The device is restricted to indoor use only when operating in the

5150 to 5350 MHz frequency range.

AT

NO

FI

BE

DE IS

LV LI

PL

SE

BG

IE

LT

PT

CZ

IT

LU

RO

CH UK

DK EE FR

EL ES CY

HU MT NL

SI

HR

SK TR

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The

GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

87

88

Στοιχεία επικοινωνίας με την ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Διεύθυνση

Τοποθεσία Web

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan

11259 www.asus.com.tw

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο +886228943447

Φαξ +886228907698

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Αμερική)

Διεύθυνση 800 Corporate Way, Fremont, CA

94539, USA

Τηλέφωνο +15107393777

Φαξ +15106084555

Τοποθεσία Web usa.asus.com

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Γερμανία & Αυστρία)

Διεύθυνση Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany

Φαξ +49-2102-959931

Τοποθεσία Web asus.com/de

Επικοινωνία μέσω διαδικτύου eu-rma.asus.com/sales

Τεχνική υποστήριξη

Τηλέφωνο (Εξαρτήματα) +491805010923* +49-2102-5789555*

Τηλέφωνο (Σύστημα/Notebook/Eee/LCD) +49-2102-5789557*

Αυστρία (Σύστημα/Notebook/Eee/LCD) +43-820-240513*

Φαξ

Υποστήριξη μέσω διαδικτύου

+49-2102-9599-11

support.asus.com

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς

Region Country

Cyprus

France

Germany

Hungary

Italy

Hotline Number

800-92491

0033-170949400

0049-1805010920

0049-1805010923

( component support )

0049-2102959911 ( Fax )

0036-15054561

199-400089

Europe

Greece 00800-44142044

Austria

Netherlands/

Luxembourg

Belgium

Norway

Sweden

Finland

Denmark

Poland

Spain

Portugal

Slovak Republic

0043-820240513

0031-591570290

0032-78150231

0047-2316-2682

0046-858769407

00358-969379690

0045-38322943

0048-225718040

0034-902889688

00351-707500310

00421-232162621

Czech Republic 00420-596766888

Switzerland-German 0041-848111010

Switzerland-French 0041-848111014

Switzerland-Italian

United Kingdom

Ireland

Russia and CIS

Ukraine

0041-848111012

0044-8448008340

0035-31890719918

008-800-100-ASUS

0038-0445457727

Service Hours

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:30 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-13:00 ;

14:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

10:00-19:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:30-17:30 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

89

90

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς

Region

Asia-Pacific

Americas

Country

Australia

New Zealand

Japan

Korea

Thailand

Singapore

Malaysia

Philippine

India

India(WL/NW)

Indonesia

Vietnam

Hong Kong

USA

Canada

Mexico

Hotline Numbers

1300-278788

0800-278788

0800-1232787

0081-570783886

( Non-Toll Free )

Service Hours

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Sat-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

0082-215666868

0066-24011717

1800-8525201

0065-64157917

0065-67203835

11:00-19:00 Mon-Fri

11:00-19:00 Mon-Fri

( Repair Status Only ) 11:00-13:00 Sat

1300-88-3495 9:00-18:00 Mon-Fri

1800-18550163 09:00-18:00 Mon-Fri

1800-2090365

0062-2129495000

500128 (Local Only)

1900-555581

00852-35824770

1-812-282-2787

001-8008367847

09:00-18:00 Mon-Sat

09:00-21:00 Mon-Sun

09:30-17:00 Mon-Fri

9:30 – 12:00 Sat

08:00-12:00

13:30-17:30 Mon-Sat

10:00-19:00 Mon-Sat

8:30-12:00 EST Mon-Fri

9:00-18:00 EST Sat-Sun

08:00-20:00 CST Mon-Fri

08:00-15:00 CST Sat

Γραμμές παροχής πληροφοριών δικτύων διεθνώς

Region

Middle

East +

Africa

Balkan

Countries

Baltic

Countries

Country

Egypt

Saudi Arabia

UAE

Turkey

South Africa

Israel

Romania

Bosnia

Herzegovina

Bulgaria

Hotline Numbers

800-2787349

800-1212787

00971-42958941

0090-2165243000

0861-278772

Service Hours

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Sat-Wed

09:00-18:00 Sun-Thu

09:00-18:00 Mon-Fri

08:00-17:00 Mon-Fri

*6557/00972-39142800 08:00-17:00 Sun-Thu

*9770/00972-35598555 08:30-17:30 Sun-Thu

0040-213301786

00387-33773163

00359-70014411

00359-29889170

Croatia

Montenegro

Serbia

Slovenia

00385-16401111

00382-20608251

00381-112070677

Estonia

Latvia

00368-59045400

00368-59045401

00372-6671796

00371-67408838

Lithuania-Kaunas 00370-37329000

Lithuania-Vilnius 00370-522101160

09:00-18:30 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:30-18:30 Mon-Fri

09:30-18:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

09:00-17:00 Mon-Fri

08:00-16:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

09:00-18:00 Mon-Fri

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο

υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση: http://support.asus.com

• Εmail υποστήριξης για το Ηνωμένο Βασίλειο: network_ [email protected]

91

92

Κατασκευαστής:

Εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος στην

Ευρώπη:

ASUSTeK Computer Inc.

Τηλέφωνο

: +886-2-2894-3447

Διεύθυνση

: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,

TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

Διεύθυνση

: HARKORT STR. 21-23, 40880

RATINGEN, GERMANY

advertisement

Key Features

  • 2-in-1 design: Dual WAN ports for dual usage – Wi-Fi router and DSL modem
  • Great compatibility: Compatible with ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fiber and cable services
  • Intuitive ASUS Router app: Manage your network anywhere, without needing to boot up a PC
  • Parental Controls: Monitor and filter internet activities for your families and children
  • VPN server and client support: Remotely access your home network through encrypted and private connection

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents