Asus MeMO Pad 7 (ME176C) Tablet Korisnički priručnik

Asus MeMO Pad 7 (ME176C) Tablet Korisnički priručnik | Manualzz
ASUS Tablet
E-priručnik
CR9541
Kolovoz 2014
Izmijenjeno izdanje
2
Sadržaj
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku............................................................................9
Briga i sigurnost.......................................................................................................................... 10
Smjernice...............................................................................................................................................................10
Propisno zbrinjavanje........................................................................................................................................11
1
Pripremite svoj Zen!
Dijelovi i funkcije.................................................................................................................................................14
Ugradnja memorijske kartice.........................................................................................................................15
Uklanjanje memorijske kartice......................................................................................................................17
Punjenje ASUS Tableta......................................................................................................................................19
Uključivanje i isključivanje ASUS tableta....................................................................................................22
2
Dome, slatki dome
Funkcije Zen Home..................................................................................................................... 26
Početni zaslon......................................................................................................................................................26
Upravljanje vašim polazištem........................................................................................................................28
Brze postavke.......................................................................................................................................................32
Postavke ASUS tipkovnice...............................................................................................................................36
Govorno pretraživanje......................................................................................................................................37
Zaslon za zaključavanje....................................................................................................................................40
Povezivanje ASUS tableta s računalom.................................................................................... 41
Povezivanje s prijenosnim računalom.........................................................................................................41
Povezivanje sa stolnim računalom...............................................................................................................42
3
Organiziranje kontakata
Upravljanje kontaktima............................................................................................................. 44
Dodavanje kontakata........................................................................................................................................44
Uvoz kontakata....................................................................................................................................................45
Izvoz kontakata....................................................................................................................................................46
3
4
Ostanite u kontaktu pomoću aplikacije Omlet Chat
Omlet Chat.................................................................................................................................. 48
Registriranje na Omlet Chat............................................................................................................................48
Korištenje čavrljanja Omlet.............................................................................................................................51
Slanje multimedijskih poruka.........................................................................................................................52
5
Pristup e-pošti
E-pošta......................................................................................................................................... 54
Postavljanje računa e-pošte............................................................................................................................54
Dodavanje računa e-pošte..............................................................................................................................55
Gmail........................................................................................................................................... 56
Postavljanje Gmail računa...............................................................................................................................56
6
Snimanje trenutaka
Pokretanje aplikacije Camera.................................................................................................... 60
Sa zaslona za zaključavanje.............................................................................................................................60
S početnog zaslona............................................................................................................................................60
Sa zaslona Sve aplikacije..................................................................................................................................60
Korištenje tipke za glasnoću...........................................................................................................................60
Prvo korištenje aplikacije Camera............................................................................................ 61
Vodič........................................................................................................................................................................61
Lokacije slika.........................................................................................................................................................61
Početni zaslon kamere............................................................................................................... 62
Postavke slike.......................................................................................................................................................63
Postavke videozapisa........................................................................................................................................65
Napredne funkcije kamere........................................................................................................ 66
Vraćanje vremena...............................................................................................................................................66
HDR..........................................................................................................................................................................67
Panorama...............................................................................................................................................................67
Noćno snimanje..................................................................................................................................................68
4
Autoportret...........................................................................................................................................................69
Pametno uklanjanje...........................................................................................................................................70
All Smiles (Svi osmjesi)......................................................................................................................................70
Uljepšavanje.........................................................................................................................................................71
GIF animacija........................................................................................................................................................71
Dubinska oštrina.................................................................................................................................................72
Ubrzano snimanje...............................................................................................................................................72
Party Link.................................................................................................................................... 73
Dijeljenje fotografija..........................................................................................................................................73
Primanje fotografija...........................................................................................................................................75
7
Galerija
Korištenje galerije...................................................................................................................... 78
Glavni zaslon.........................................................................................................................................................78
Pregledavanje datoteke s drugih izvornih lokacija................................................................................79
Dijeljenje datoteka iz galerije.........................................................................................................................80
Brisanje datoteka iz galerije............................................................................................................................80
Uređivanje slike...................................................................................................................................................81
Povećavanja/smanjivanje minijatura ili slike zumom............................................................................81
8
Radite mnogo, igrajte se još više
Supernote................................................................................................................................... 84
Stvaranje nove bilježnice.................................................................................................................................86
Dijeljenje bilježnice u oblaku..........................................................................................................................86
Dijeljenje bilježnice u oblaku..........................................................................................................................86
Kalendar...................................................................................................................................... 87
Izrada događaja na ASUS tabletu..................................................................................................................87
Dodavanje računa u kalendar........................................................................................................................88
Stvaranje događaja s vašeg računa..............................................................................................................88
5
Aplikacija What’s Next................................................................................................................ 89
Aplikacija Do It Later.................................................................................................................. 90
Pristupanje i izrada zadataka koje treba izvršiti.......................................................................................90
Aplikacija Weather..................................................................................................................... 91
Početni zaslon aplikacije Weather.................................................................................................................92
Aplikacija Clock.......................................................................................................................... 93
Pokretanje aplikacije Clock..............................................................................................................................93
Svjetski sat.............................................................................................................................................................94
Sat s alarmom.......................................................................................................................................................95
Štoperica................................................................................................................................................................96
Tajmer......................................................................................................................................................................97
File Manager (Upravitelj datoteka)........................................................................................... 99
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu ...................................................................................................99
Pristup vanjskom uređajem za pohranu.................................................................................................. 100
Pristupanje pohrani u oblaku...................................................................................................................... 101
9
Internet
Pretraživač................................................................................................................................ 104
Pokretanje preglednika sa zaslona sa zaključavanje........................................................................... 104
Pokretanje preglednika s početnog zaslona.......................................................................................... 104
Dijeljenje stranice............................................................................................................................................ 104
10
Zabava i razonoda
Korištenje naglavnih slušalica................................................................................................. 106
Priključivanje audio priključka.................................................................................................................... 106
Audio Wizard............................................................................................................................. 107
Korištenje aplikacije AudioWizard............................................................................................................. 107
Igranje igara.............................................................................................................................. 108
Korištenje aplikacije Play Games................................................................................................................ 108
6
Aplikacija Music........................................................................................................................ 109
Pokretanje aplikacije Music.......................................................................................................................... 109
Izvođenje pjesama.......................................................................................................................................... 109
Reprodukcija pjesama na SD kartici.......................................................................................................... 109
Izvođenje glazbe iz oblaka........................................................................................................................... 110
Aplikacija Sound Recorder...................................................................................................... 111
Pokretanje aplikacije Sound Recorder..................................................................................................... 111
Početni zaslon aplikacije Sound Recorder.............................................................................................. 111
11
Održavajte svoj Zen
Održavanje uređaja u tijeku s ažuriranjima........................................................................... 114
Ažuriranje sustava........................................................................................................................................... 114
Skladištenje.............................................................................................................................. 114
Arhiviranje i resetiranje........................................................................................................... 115
Osiguravanja ASUS tableta...................................................................................................... 116
Otključavanje zaslona.................................................................................................................................... 116
12
Povežite svoj Zen
Wi-Fi........................................................................................................................................... 126
Omogućavanje Wi-Fi veze............................................................................................................................ 126
Povezivanje s Wi-Fi mrežom......................................................................................................................... 126
Onemogućavanje Wi-Fi veze....................................................................................................................... 127
Bluetooth®................................................................................................................................................................................................................................... 127
Omogućavanje Bluetooth® veze................................................................................................................ 127
Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth® uređajem................................................................................. 128
Raskidanje veze ASUS tableta s Bluetooth® uređajem....................................................................... 128
Aplikacija PlayTo....................................................................................................................... 129
Oblak......................................................................................................................................... 130
ASUS WebStorage............................................................................................................................................ 130
7
13
Osnove u vezi aplikacija
Prijelaz između aplikacija........................................................................................................ 132
Zaključavanje aplikacija.......................................................................................................... 132
Preuzimanje aplikacija............................................................................................................. 133
14
Vaš Zen nudi još mnogo toga
Aplikacija Power Saver............................................................................................................. 136
Postavljanje aplikacije Power Saver.......................................................................................................... 136
Prilagodba aplikacije Power Saver............................................................................................................. 137
Aplikacija ASUS Splendid........................................................................................................ 138
Dodaci
Obavijesti.................................................................................................................................. 140
8
Konvencije koje se koriste u ovom priručniku
U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:
VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.
NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.
OPREZ! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja
određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem Tablet i njegovih dijelova.
9
Briga i sigurnost
Smjernice
Sigurnost na cesti je najvažnija. Snažno preporučujemo da ne koristite uređaj za vrijeme vožnje ili
upravljanja bilo kojom vrstom vozila.
Ovaj uređaj smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).
Isključite uređaj u područjima gdje je zabranjena upotreba mobilnih uređaja. Uvijek poštujte pravila
i propise kada se nalazite u područjima s ograničenjima, npr., u zrakoplovi, kinu i bolnici ili blizu
medicinske opreme, blizu plina ili goriva, na gradilištima, mjestima gdje se minira i ostalim područjima.
Koristite samo one AC adaptere i kabele koje je odobrio ASUS za upotrebu s ovim uređajem. Pogledajte
naljepnicu s nazivnim podacima s donje strane uređaja i uvjerite se da adapter napajanja odgovara tim
podacima.
Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu opremu ili druge vanjske uređaje s vašim uređajem.
Održavajte uređaj suhim. Uređaj nemojte koristiti ili izlagati utjecaju tekućina, kiše ili vlage.
Uređaj možete izlagati utjecaju rendgenskih uređaja (kao oni koji se koriste u transportnim trakama
radi sigurnosti u zračnim lukama), ali nemojte ga izlagati utjecaju magnetskih detektora i palica.
Zaslon uređaja izrađen je od stakla. Ako se staklo razbije, prestanite koristiti uređaj i nemojte dodirivati
dijelove slomljenog stakla. Odmah pošaljite uređaj na popravak ASUS-ovom kvalificiranom servisnom
osoblju.
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte zvuk predugo na razini visoke glasnoće.
Prekinite dovod izmjeničnog napajanja prije čišćenja uređaja. Prilikom čišćenja zaslona uređaja koristite
samo čistu celuloznu spužvu ili krpu od antilopa.
Uređaj na popravak šaljite samo ASUS-ovom kvalificiranom servisnom osoblju.
10
Propisno zbrinjavanje
Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite
sukladno uputama.
ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti
i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička
oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke
proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.
NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da
se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.
ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS Tablet.
11
12
Poglavlje
1
Pripremite svoj Zen!
Dijelovi i funkcije
Uzmite svoj uređaj i pokrenite ga u tren oka.
Priključak za slušalice
Stražnja kamera
Utor za memorijsku
karticu*
Mikro-USB priključak
Prednja kamera
Mikrofon
Tipke za glasnoću
Dodirni zaslon
Gumb za uključivanje/
zaključavanje
Zvučnici
VAŽNO! Uređaj, a posebno dodirni zaslon, uvijek moraju biti suhi. Voda i ostale tekućine mogu uzrokovati kvar
dodirnog zaslona.
14
Ugradnja memorijske kartice
ASUS tablet podržava memorijske kartice microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ s najviše 64 GB kapaciteta.
NAPOMENA: Neke memorijske kartice neće biti kompatibilne s ASUS tabletom. Pobrinite se da koristite samo
kompatibilne kartice kako biste spriječili gubitak podataka, oštećenje uređaja ili memorijske kartice ili oboje.
OPREZ! Postupajte s oprezom pri korištenju memorijske kartice. ASUS ne odgovara za gubitak podataka i
oštećenja nastala na memorijskoj kartici.
Ugradnja memorijske kartice:
1.
Usmjerite uređaj kako je prikazano.
15
2.
Postavite memorijsku karticu tako da metalni kontakti budu okrenuti prema gore i umetnite je u utor za
memorijsku karticu.
3.
Gurnite memorijsku karticu do kraja u utor da čvrsto sjedne na mjesto.
NAPOMENA: Nakon ugradnje formatiranje memorijske kartice, njenom sadržaju ćete pristupiti iz File Manager
(Upravitelj datoteka) > MicroSD.
16
Uklanjanje memorijske kartice
OPREZ!
•
Postupajte s oprezom pri korištenju memorijske kartice. ASUS ne odgovara za gubitak podataka i oštećenja
nastala na memorijskoj kartici.
•
Izbacite memorijsku karticu na propisani način kako biste je sigurno uklonili iz uređaja. Za izbacivanje
memorijske kartice, idite u Početak > Sve aplikacije > Postavke > Pohranjivanje > Unmount external
storage (Odvoji vanjski medij za pohranu).
Vađenje memorijske kartice:
1.
Usmjerite uređaj kako je prikazano.
17
2.
Pritisnite memorijsku karticu tako da ona iskoči.
3.
Izvucite memorijsku karticu.
18
Punjenje ASUS Tableta
ASUS tablet isporučuje se djelomično napunjen, ali vi ga morate potpuno napuniti prije prve upotrebe.
Pročitajte sljedeće važne napomene i mjere opreza prije punjenja uređaja.
VAŽNO!
•
Koristite isključivo isporučeni AC adapter i mikro USB kabel za punjenje ASUS tableta. Korištenjem drugog AC
adaptera napajanja i kabela možete oštetiti svoj uređaj.
•
Prije korištenja uređaja, skinite zaštitni sloj sa AC adaptera napajanja i mikro USB kabela.
•
Priključite AC adapter napajanja u kompatibilnu električnu utičnicu. AC adapter napajanja možete priključiti u
bilo koju kompatibilnu 100~240 V utičnicu.
•
Izlazni napon ovog adaptera je DC 5.2 V, 1.35 A.
•
Kada koristite ASUS Tablet dok je ukopčan u izvor napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako
dostupna.
•
Ako želite uštedjeti električnu energiju, odvojite AC adapter napajanja iz električne utičnice kada ga ne koristite.
•
Nemojte stavljati teške predmete na ASUS tablet.
OPREZ!
•
Dok se puni, ASUS tablet može se zagrijati. To je normalno, ali ako uređaj postane neobično vruć, odvojite mikro
USB kabel iz uređaja i pošaljite uređaj, zajedno s AC adapterom napajanja i kabelom, ASUS-ovom kvalificiranom
servisnom osoblju.
•
Da ne bi došlo do oštećenja ASUS tableta, AC adaptera i mikro USB kabela. Pobrinite se da su mikro USB kabel,
AC adapter i uređaj pravilno priključeni prije punjenja.
19
Za punjenje ASUS Tablet:
1.
Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.
2.
Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.
3.
Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
VAŽNO!
•
ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na režimu rada.
•
Stanje baterije predstavljeno je sljedećim ikonama:
Slaba
20
Ne puni se
Puni se
Puna
4.
Kada je uređaj do kraja napunjen, odspojite USB kabel iz ASUS tableta prije odvajanja AC adaptera
napajanja iz električne utičnice.
NAPOMENE:
•
Uređaj možete koristiti dok se puni, ali tako će trebati dulje da se on do kraja napuni.
•
Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
•
Ako računalo ne osigurava dovoljno napajanja za punjenje putem USB priključka, ASUS tablet napunite s AC
adapterom napajanja priključenim u električnu utičnicu.
21
Uključivanje i isključivanje ASUS tableta
Uključivanje uređaja
Ako želite uključiti uređaj, pritisnite i zadržite gumb za uključivanje dok uređaj ne zavibrira i ne pokrene se.
Isključivanje uređaja
Isključivanje uređaja:
1.
Ako se isključio zaslon, pritisnite gumb za uključivanje da se on uključi. Ako je zaslon zaključan, otključajte
ga.
2.
Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje, a zatim kada se pojavi odgovarajuća poruka, dodirnite Isključi i
zatim dodirnite U redu.
Stanje mirovanja
Ako želite staviti uređaj u stanje mirovanja, pritisnite gumb za uključivanje nakon isključivanja zaslona.
22
Prva upotreba
Pri prvom uključivanju ASUS tableta, čarobnjak za postavljanje će vas voditi kroz postupak postavljanja. Pratite
upute na zaslonu za izbor jezika, izbor način unosa, postavljanje mobilne mreže i Wi-Fi mreže, sinkroniziranje
računa i konfiguriranje usluga povezanih s vašom lokacijom.
Koristite svoj Google ili ASUS račun u postavljanju uređaja, a ako još nemate Google ili ASUS račun, izradite ga.
Google račun
Korištenje Google računa omogućava potpuno iskorištavanje sljedećih značajki operativnog sustava Android:
•
Organiziranje i pregled svih podataka s bilo kojeg mjesta.
•
Automatsko arhiviranje svih vaših podataka.
•
Jednostavno iskorištavanje Google usluga s bilo kojeg mjesta.
ASUS račun
Posjedovanje ASUS računa omogućava vam uživanje u sljedećim prednostima:
•
Personalizirana ASUS-ova usluga podrške i produljenje jamstva za registrirane proizvode.
•
Besplatnih 5 GB prostora za pohranu u oblaku uz dodatnih 11 GB za prvu godinu pretplate.
•
Primanje najnovijih ažuriranja za uređaj i firmver.
NAPOMENA: Čarobnjak za postavljanje možete koristiti i za ponovno konfiguraciju uređaja, s bilo kojeg mjesta,
kada vam to odgovara. Na Početnom zaslonu uđite u Sve aplikacije > Setup Wizard (Čarobnjak za instalaciju).
23
Savjeti za očuvanje energije baterije
Napunjenost baterije znači život za vaš ASUS tablet. Evo nekoliko savjeta za očuvanje energije baterije koji će
vam pomoći u očuvanju napunjenosti baterije vašeg ASUS tableta.
– Kada ga ne koristite, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uređaj postavili u stanje
mirovanja.
– Aktivirajte funkciju Smart Saving (Pametna štednja) u aplikaciji Power Saver.
– Postavite zvuk u način Power Saving (Ušteda energije).
– Smanjite svjetlinu zaslona.
– Održavajte glasnoću zvučnika na niskoj razini.
– Onemogućite funkciju Wi-Fi.
– Onemogućite funkciju Bluetooth.
– Onemogućite funkciju Miracast.
– Onemogućite GPS.
– Onemogućite funkciju automatskog zaokretanja zaslona.
– Onemogućite sve funkcije za automatsku sinkronizaciju na uređaju.
24
Poglavlje
2
Dome, slatki dome
Funkcije Zen Home
Početni zaslon
Na početnom zaslonu dobit ćete podsjetnike za važne događaje, aplikacije i ažuriranja sustava, vremensku
prognozu i tekstualne poruku od osoba koje su vam zaista važne.
Za prikaz, prstom prijeđite dolje po ovom području
System notifications (Obavijesti sustava).
Prstom prijeđite dolje po ovom području da se prikažu
Quick settings (Brze postavke)
Kucnite ako želite otvoriti Voice Search (Glasovno pretraživanje)
Kucnite za otvaranje stranice Google Search (Google pretraživanje)
Dodirnite da se prikažu Time settings (Postavke za vrijeme)
Dodirnite za ažuriranje postavki za Weather (Vremenske prilike)
Dodirnite za otvaranje zaslona Sve aplikacije
Dodirnite za otvaranje aplikacije
Prijeđite prstom na početnom zaslonu ulijevo ili udesno kako bi se prikazao prošireni početni zaslon
26
Razumijevanje ikona
Ove ikone se prikazuju u traci statusa i upoznaju vas s trenutnim stanjem vašeg ASUS tableta.
Ova ikona predstavlja jačinu signala Wi-Fi veze.
Ova ikona predstavlja stanje baterije ASUS tableta.
Ova ikona predstavlja da je microSD kartica umetnuta u ASUS tablet.
Ova ikona predstavlja da ste napravili snimke zaslona ASUS tableta.
Ova ikona označava da je ASUS tablet u zrakoplovnom načinu rada.
Ova ikona označava da je omogućena Wi-Fi pristupna točka za ASUS tablet.
Ova ikona označava da je omogućen način Smart Saving (Pametna ušteda).
Ova ikona označava da je omogućen tihi način rada.
Ova ikona predstavlja status preuzimanja aplikacije ili datoteke.
Ova ikona prikazuje preuzete aplikacije i ažuriranja.
27
Upravljanje vašim polazištem
Ostavite trag svoje osobnosti na početnom zaslonu. Odaberite privlačan dizajn kao svoju pozadinu, dodajte
prečace radi brzog pristupa omiljenim aplikacijama i dodajte widgete za brzi pregled važnih podataka.
Možete dodati i još stranica kako biste mogli dodati i brzo pristupiti ili pregledati više aplikacija i widgeta na
početnom zaslonu.
•
Za dodavanje stavki na početak, dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite bilo
koju od ovih kategorija: Aplikacije, Widgeti, Pozadinske slike i Edit page (Uredi stranicu).
•
Za pomicanje kroz stranice početnog zaslona prijeđite prstom lijevo ili desno.
28
Prečaci aplikacija
Dodajte prečace zbog brzog pristupa često korištenim aplikacijama izravno s početnog zaslona.
Dodavanje prečaca aplikacije:
1.
Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Aplikacije.
2.
U Sve aplikacije dodirnite i zadržite aplikaciju, zatim je povucite u prazno područje na početnom zaslonu.
Uklanjanje prečaca aplikacije:
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikacija, zatim je povucite u X ukloni u vrhu zaslona.
Widgeti
Widgeti se dodaju radi brzog pregleda kalendara, karti, stanja baterije i još mnogo toga.
Dodavanje widgeta:
1.
Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Widgeti.
2.
U Widgeti dodirnite i zadržite željeni widget, a zatim ga povucite u prazno područje na početnom
zaslonu.
Uklanjanje prečaca aplikacije:
Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite widget, zatim ga povucite u X ukloni u vrhu zaslona.
NAPOMENA: Možete dodirnuti i
na početnom zaslonu ako želite da se prikažu Sve aplikacije i Widgeti.
29
Pozadine
Neka vaše aplikacije, ikone i Zen elementi leže na privlačno dizajniranoj pozadini. Možete dodati prozirnu
nijansu u pozadinu, radi čitljivosti i jasnoće. Osim toga, možete odabrati i animiranu pozadinu, ako želite oživiti
svoj zaslon.
Dodirnite da se primjeni pozadinska nijansa
Dodirnite za odabir pozadinske nijanse
Pomicanjem klizača podesite prozirnost pozadine
Dodirnite za odabir pozadine
Dodirnite za primjenu postavki pozadine
30
Primjena pozadine i pozadinske nijanse
Za primjenu pozadine i pozadinske nijanse
1.
Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Pozadinske slike.
2.
Odaberite gdje želite da bude pozadina: na početnom zaslonu, zaslonu za zaključavanje ili na početnom i
zaslonu za zaključavanje. Ako ne želite dodati pozadinsku nijansu u pozadinu, preskočite na korak 5.
3.
Označite Background tint (Pozadinska nijansa), a zatim namjestite razinu prozirnosti.
4.
Dodirnite
5.
Odaberite pozadinu pa dodirnite Apply (Primjeni).
pa odaberite boju.
NAPOMENE:
•
Pozadinska nijansa može se primijeniti na vaš početni zaslon ili početni zaslon i zaslon za zaključavanje.
•
Postavke pozadine možete podesiti i u
> Postavke > Prikaz.
Primjena animirane pozadine
Primjena animirane pozadine:
1.
Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Pozadinske slike.
2.
Odaberite gdje želite da bude pozadina: na početnom zaslonu ili na početnom i zaslonu za zaključavanje.
3.
Odaberite animiranu pozadinu pa dodirnite Apply (Primjeni).
NAPOMENA: Postavke pozadine možete namjestiti i u
> Postavke > Prikaz.
31
Brze postavke
Koristeći Quick settings (Brze postavke) možete omogućiti funkcije samo jednim dodirom i personalizirati
vaš ASUS tablet. Ova jedinstvena Zen funkcija prikazuje i obavijesti sustava koje vam pomažu da pratite
najnovija ažuriranja i promjene na vašem ASUS tabletu.
Brze postavke možete pokrenuti kada god ih trebate, čak i ako trenutno koristite aplikaciju na vašem ASUS
tabletu.
Pokretanje brzih postavki
Prijeđite prstom dolje iz gornjeg desnog kuta zaslona ASUS tableta.
Dodirnite da se otvore Postavke.
Dodirnite da omogućite/onemogućite funkcije u brzim
postavkama.
Dodirnite za prikaz trenutnih obavijesti sustava.
Povlačite ulijevo ili udesno radi podešavanja svjetline zaslona.
Dodirnite ove gumbe ako želite brzo pokrenuti sljedeće
uslužne programe.
Dodirnite ove gumbe kako biste omogućili ili onemogućili
njihove funkcije.
32
Unutar brzih postavki
Koristite brze postavke kao jednododirno sredstvo pristupa nekim funkcijama i programima na vašem ASUS
tabletu.
Postavke pristupa
Dodirnite
da se pokrene aplikacija s postavkama za vaš ASUS tablet.
Pregled popisa brzih
postavki za ASUS
Dodirnite
za pregled trenutnog popisa funkcija koje možete omogućiti ili
onemogućiti u obavijesnoj ploči za brze postavke.
Pregled obavijesti
sustava
Dodirnite
Povrata na početni
zaslon s brzim
postavkama
Na zaslonu s obavijestima sustava dodirnite
Pristup postavkama
zaslona
Dodirnite
za pregled trenutnih ažuriranja i promjena izvršenih na ASUS tabletu.
ako se želite vratiti na početni zaslon.
za pokretanje aplikacije Display (Zaslon).
33
Korištenje obavijesne ploče za brze postavke
Obavijesna ploča za brze postavke je sredstvo za pristup određenim bežičnim funkcijama i postavkama vašeg
ASUS tableta uz samo jedan dodir. Svaku od tih funkcija predstavlja odgovarajući gumb.
NAPOMENA: Plavi gumb označava da je funkcija trenutno omogućena, dok sivi gumb označava onemogućenu
funkciju.
Dodavanje i uklanjanje gumba
Ako želite dodati ili ukloniti postojeće gumbe iz ASUS obavijesne ploče za brze postavke:
1.
Pokrenite brze postavke i zatim dodirnite
.
2.
Dodirnite okvir pored funkcije ako je želite dodati ili ukloniti iz ASUS obavijesne ploče za brze postavke.
NAPOMENA: Označen okvir označava da je gumbu određene funkcije moguće pristupiti putem ASUS obavijesne
ploče za brze postavke, dok neoznačen okvir znači suprotno.
3.
34
Kucnite
ako želite pregledati trenutnu ASUS obavijesnu ploču za brze postavke.
Korištenje obavijesti sustava
Među obavijestima sustava vidjet ćete najnovija ažuriranja koja su provedena i promjene u sustavu izvršene na
vašem ASUS tabletu. Većina tih promjena povezane su sa podacima i sustavom. Zaslon s obavijestima sustava
je intuitivan i po njemu se možete pomicati na sljedeće načine:
Dodirnite ovo ako želite izbrisati sve prikazane obavijesti.
Dodirnite obavijest ako želite pregledati podatke.
Povucite prstom obavijest ulijevo ili udesno ako je želite ukloniti s
popisa.
35
Postavke ASUS tipkovnice
Pomoću dodirne tipkovnice na ASUS tabletu možete stvarati SMS poruke, poruke e-pošte i lozinke za prijavu.
Pristup postavkama ASUS tipkovnice:
1.
Pokrenite brze postavke i zatim dodirnite
2.
Pomaknite zaslon Postavke prema dolje i odaberite Jezik i ulaz.
3.
Kucnite
4.
Konfigurirajte postavke sukladno vašim željama.
36
.
pokraj ASUS keyboard settings (Postavke ASUS tipkovnice).
Govorno pretraživanje
Aplikacija Voice Search vam omogućava stvaranje glasovnih naredbi za ASUS tablet, gledanje kako ih on sluša
i korištenje izvršavanje radnji. Koristeći Voice Search možete stvarati glasovne naredbe kako biste činili nešto
od sljedećeg:
•
Pretraživanje podataka i informacija na mreži li na vašem ASUS tabletu
•
Pokretanje aplikacija na ASUS tabletu
•
Dobijanje uputa do određene lokacije
VAŽNO! ASUS tablet mora biti povezan s internetom da bi mogao koristiti ovu funkciju.
Pokretanje aplikacije Voice Search
> Glas. pretraživanje.
1.
Dodirnite
2.
Kada ikona mikrofona postane crvena, počnite govoriti glasovnu naredbu.
NAPOMENA: Jasno i jezgrovito govorite u vaš ASUS tablet. Ova funkcija korisna je i kod pokretanja naredbi
pomoću glagola povezanog sa funkcijom ASUS tableta koju želite koristiti.
37
Prilagodba rezultata govornog pretraživanja iz grupe za pretraživanja tableta
Ako želite postaviti parametre za rezultate glasovnog pretraživanja prikupljene s vašeg Google računa i za
rezultate u vezi ASUS tableta, to možete učinite prema sljedećim uputama:
1.
Na početnom zaslonu vašeg ASUS tableta dodirnite
2.
Dodirnite > Postavke.
38
> Glas. pretraživanje.
3. Kucnite Pretraživanje tableta.
4. Kvačicom označite okvir grupa za pretraživanje koje želite uključiti kao izvor kada koristite Voice Search
(Glasovno pretraživanje).
39
Zaslon za zaključavanje
Prema zadanim postavkama, zaslon za zaključavanje pojavljuje se nakon uključivanja uređaja i za vrijeme
njegova buđenja iz stanja mirovanja. Sa zaslona za zaključavanje ćete u sustav Android® vašeg uređaja ući
prijelazom prsta preko ploči dodirnog zaslona.
Zaslon za zaključavanje vašeg uređaja može se prilagoditi za reguliranje pristupa podacima i aplikacijama na
vašem mobilnom uređaju.
Prilagođavanje zaključanog zaslona
Ako želite promijeniti postavke zaslona za zaključavanje iz zadane mogućnosti Swipe (Prijelaz prstom),
pogledajte sljedeće upute:
1.
Pokrenite brze postavke i zatim dodirnite
.
2.
Pomaknite zaslon Postavke prema dolje i odaberite Lock screen (Jezik i unos).
3. Na sljedećem zaslonu kucnite Zaključavanje zaslona.
4.
40
Dodirnite mogućnost zaključavanja zaslona koju želite koristiti.
Povezivanje ASUS tableta s računalom
Priključite ASUS tablet u USB priključak na računalu ako tablet želite napuniti ili razmijeniti datoteke između
dvaju uređaja.
NAPOMENE:
•
Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
•
Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje ASUS tableta, napunite ASUS tablet putem
električne utičnice.
Povezivanje s prijenosnim računalom
41
Povezivanje sa stolnim računalom
Povezivanje ASUS tableta s računalom:
1.
Priključite mikro USB priključak u ASUS tablet.
2.
Priključite USB priključak u USB ulaz na računalu.
42
Poglavlje
3
Organiziranje kontakata
Upravljanje kontaktima
Dodajte, uvozite ili izvozite kontakte s vaših računa e-pošte na ASUS tablet ili obrnuto.
Dodavanje kontakata
Dodavanje kontakata:
1.
Dodirnite
, a zatim Kontakti.
2.
Dodirnite
, a zatim odaberite račun na koji želite spremiti vaš kontakt:
a. Račun e-pošte
b. Uređaj
NAPOMENA: Ako nemate račun e-pošte, dodirnite Dodaj novi račun i izradite ga.
3.
44
Pratite naredne upute na zaslonu za dodavanje i spremanje novog kontakta.
Uvoz kontakata
Možete uvesti svoje kontakte i njihove podatke iz jednog izvora kontakta na ASUS tablet ili račun e-pošte, ali i
obratno.
Za uvoz kontakata:
a zatim Kontakti.
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite > Manage contacts (Upravljanje kontaktima) > Uvoz/izvoz, a zatim dodirnite Uvoz iz
pohrane.
3.
Dodirnite račun s kojeg želite uvesti svoje kontakte:
a. Račun e-pošte
b. Uređaj
4.
Pratite naredne upute na zaslonu za uvoz kontakata.
45
Izvoz kontakata
Izvezite svoje kontakte na bilo koji račun za pohranu na vašem ASUS tabletu.
a zatim Kontakti.
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite kako biste odabrali kontakte sa sljedećih računa:
> Manage contacts (Upravljanje kontaktima) > Uvoz/izvoz a zatim Izvoz u pohranu.
a. Svi kontakti
b. Račun e-pošte
c. Uređaj
4.
46
Pratite naredne upute na zaslonu za izvoz kontakata.
Poglavlje
4
Ostanite u kontaktu pomoću
aplikacije Omlet Chat
Omlet Chat
Omlet Chat je mrežna aplikacija za razmjenu poruka koja vam omogućava brzo čavrljanje s prijateljima, slanje
multimedijskih poruka i sigurnu i privatnu pohranu podataka na bilo koji Cloud račun.
NAPOMENA: Aplikacija Omlet Chat je dostupna samo u nekim zemljama.
Registriranje na Omlet Chat
Postoje dva načina da se registrirate u Omlet Chat, putem broja mobilnog telefona i putem računa e-pošte ili
Facebook računa.
Registriranje broja vašeg mobilnog telefona
Koristeći broj vašeg mobilnog telefona, prijavite se u Omlet Chat.
Registracija broja vašeg mobilnog telefona:
, a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat.
1.
Dodirnite
2.
Na stranici Registracija, odaberite svoju zemlju i upišite broj vašeg mobilnog telefona pa dodirnite Next
(Dalje). Aplikacija Omlet Chat poslat će tekstualnu poruku koja sadrži PIN za nastavak s registracijom.
3.
Unesite PIN kucnite Next (Dalje).
4.
Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).
5.
Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay! Let’s do
it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks (Ne hvala).
NAPOMENE:
6.
48
•
Kao uvod u aplikaciju pojavljuje se niz zaslona. Pratite uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon za Omlet Chat.
•
Aplikacija Omlet Chat može dodavati kontakte samo ako je Omlet čavrljanje instalirano na uređaje.
Na glavnom zaslonu aplikacije Omlet Chat dodirnite START CHAT (Započni čavrljanje), a zatim
odaberite kontakt s kojim želite čavrljati.
Registriranje računa vaše e-pošte ili Facebook računa
Za prijavu u Omlet Chat koristite račun vaše e-pošte ili Facebook račun.
Registracija računa vaše e-pošte ili Facebook računa:
, a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat.
1.
Dodirnite
2.
Na stranici za prijavu, dodirnite Connect a different account here (Ovdje poveži drugi račun) kako
biste odabrali račun sa Email (e-pošte) ili Facebooka, a zatim pratite naredne upute na zaslonu.
•
Ako ste odabrali e-poštu, upišite svoj račun e-pošte pa dodirnite Next (Dalje). Aplikacija Omlet Chat
će poslati potvrdnu poruku na vaš račun e-pošte.
•
Ako ste odabrali Facebook, aplikacija Omlet Chat će vas odvesti na Facebook kako biste se prijavili u
svoj Facebook račun.
3.
Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).
4.
Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay! Let’s do
it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks (Ne hvala).
NAPOMENE:
5.
•
Kao uvod u aplikaciju pojavljuje se niz zaslona. Pratite uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon za Omlet Chat.
•
Aplikacija Omlet Chat može dodavati kontakte samo ako je Omlet Chat instaliran na uređaje.
Na glavnom zaslonu aplikacije Omlet Chat dodirnite START CHAT (Započni čavrljanje), a zatim
odaberite kontakt s kojim želite čavrljati.
49
Slanje pozivnica za Omlet
Ako želite dodati kontakte u Omlet Chat, morate poslati pozivnicu prijateljima za preuzimanje i korištenje
aplikacije Omlet Chat.
Slanje pozivnice za Omlet:
1.
Dodirnite Kontakti u izborniku za Omlet Chat.
2.
Na zaslonu Add contacts (Dodaj kontakte) dodirnite Invite a friend (Pozovi prijatelja) pa odaberite
jednu od sljedećih mogućnosti:
3.
50
•
Invite an Email or Phone number (Pozovi račun e-pošte ili telefonski broj). Unesite telefonski broj
ili adresu e-pošte vašeg prijatelja pa dodirnite Go (Kreni).
•
Invite Facebook friends (Pozovi prijatelje s Facebooka). Dodirnite za prijavu u vaš Facebook račun.
•
Invite address book friends (Pozovi prijatelje iz adresara). Dodirnite da pozovete prijatelje s
popisa kontakata u vašoj e-pošti.
Aplikacija Omlet Chat prikuplja kontakte s vašeg računa. Nakon odabira kontakata, pratite upute na
zaslonu za dovršetak radnje.
•
Za Facebook aplikaciju označite sljedeće kontakte pa dodirnite Send (Pošalji).
•
Za adresar, kvačicom označite kontakte pa dodirnite SEND INVITES (Pošalji pozivnice).
Korištenje čavrljanja Omlet
Šaljite tekstualne i multimedijske poruke i uživajte u zabavnoj, kreativnoj i interaktivnoj konverzaciji.
Za pokretanje konverzacije, dodirnite Kontakti u izborniku za Omlet Chat, a zatim dodirnite naziv kontakta.
Slanje poruke putem čavrljanja
Za slanje poruke putem čavrljanja upišite svoju poruku u polje What’s up (Što je novo) pa dodirnite
.
Slanje glasovne poruke
Za slanje glasovne poruke dodirnite i zadržite
se ona pošalje.
dok izgovarate svoje poruku, a zatim otpustite
da
51
Slanje virtualne naljepnice
Za slanje virtualne naljepnice dodirnite
, a zatim odaberite jednu od raspoloživih naljepnica.
NAPOMENA: Na usluzi Sticker Store možete preuzeti još virtualnih naljepnica. Ako želite preuzeti virtualne
naljepnice, dodirnite
>
, a zatim
.
Slanje multimedijskih poruka
U temi čavrljanja dodirnite
multimedijsku poruku.
, a zatim odaberite jednu od sljedećih ikona kako biste poslali određenu
Dodirnite da se pokrene aplikacija Camera
kako biste mogli poslati snimljenu sliku
Dodirnite i zadržite aplikaciju,
a zatim dodirnite Pin it!
(Prikvači) za dodavanje na
popis aplikacija u aplikaciji
Omlet Chat.
Dodirnite za izradu naljepnice
od spremljene slike.
Dodirnite za pretraživanje
GIF datoteka na internetu i
slanje GIF datoteke u vašu
temu s porukama
Dodirnite za slanje slike s vašeg ASUS tableta.
Dodirnite za slanje
vaše trenutne adrese s
isječkom karte
Dodirnite za uređivanje
i slanje fotografije.
Kucnite za izradu i slanje
crteža ili skica.
Za prikaz ove ikone prijeđite prstom gore po gore prikazanom zaslonu.
Dodirnite za slanje anketa/
istraživanja
Dodirnite za pretraživanje i slanje video isječaka s usluge YouTube™.
52
Kucnite za dijeljene slike u
ograničenom vremenu.
Poglavlje
5
Pristup e-pošti
5
Pristup e-pošti
E-pošta
Dodajte Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP račune kako biste mogli primati, izrađivati i
pregledavati poruke e-pošte izravno s vašeg uređaja. Osim toga, možete i sinkronizirati kontakte vaše e-pošte
iz tih računa s ASUS tabletom.
VAŽNO! Morate biti povezani na Internet da biste mogli dodati račun e-pošte ili slati i primati e-poštu s dodanih
računa.
Postavljanje računa e-pošte
Postavljanje računa e-pošte:
1.
Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta da se pokrene aplikacija Email.
2.
Dodirnite davatelja usluge e-pošte kojeg želite postaviti.
3.
Upišite adresu e-pošte i lozinku pa dodirnite Dalje.
NAPOMENA: Pričekajte dok uređaj automatski provjeri postavke poslužitelja ulazne i izlazne pošte.
4.
Konfigurirajte Postavke računa kao što su učestalost provjere, dani sinkronizacije ili obavijesti o dolaznoj
pošti. Kada ste gotovi, kucnite Dalje.
5.
Unesite naziv računa za koji želite da se prikaže u izlaznim porukama, zatim kucnite Dalje za prijavu u
ulaznu poštu.
54
Dodavanje računa e-pošte
Dodavanje ostalih računa e-pošte:
1.
Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta da se pokrene aplikacija Email.
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite davatelja usluge e-pošte kojeg želite postaviti.
4.
Pratite upute koje slijede za dovršetak postavljanja vašeg novog računa e-pošte.
> Postavke, a zatim dodajte račun e-pošte.
NAPOMENA: Za upute o dovršetku ovog postupka postavljanja možete pogledati i korake 3 do 5 u odjeljku
Postavljanje računa e-pošte u ovom priručniku.
55
Gmail
Pomoću aplikacije Gmail možete izraditi novi Gmail račun ili sinkronizirati postojeći Gmail račun tako da
možete slati, primati i pretraživati e-poštu s vašeg uređaja.
Postavljanje Gmail računa
1.
Dodirnite Google, a zatim Gmail.
2.
Kucnite Postojeći i upišite postojeću E-pošta i Zaporka i zatim kucnite
.
NAPOMENA:
• Kucnite Novi ako nemate Google račun.
•
56
Kod prijavljivanja, morate pričekati da vaš uređaj završi komunikaciju s Google poslužiteljima za postavljanje
vašeg računa.
3.
Koristite Google račun za arhiviranje i vraćanje vaših postavki i podataka. Kucnite
račun.
za prijavu na Gmail
VAŽNO! Ako imate nekoliko korisničkih računa e-pošte uz Gmail, koristite E-pošta za spremanje vašeg vremena
spremanje vašeg vremena i pristup svim korisničkim računima e-pošte u isto vrijeme.
57
58
Poglavlje
6
Snimanje trenutaka
Pokretanje aplikacije Camera
Uz pomoć aplikacije Camera na ASUS tabletu možete snimati slike i videozapise. Za otvaranje aplikacije
Camera možete koristiti bilo koji od koraka u nastavku.
Sa zaslona za zaključavanje
Povlačite dolje
do pokretanja aplikacije Camera.
S početnog zaslona
Dodirnite Camera.
Sa zaslona Sve aplikacije
Dodirnite
i zatim dodirnite Camera.
Korištenje tipke za glasnoću
Kada je ASUS Tablet u stanu mirovanja, dvaput kliknite tipku za glasnoću da ga aktivirate i odmah pokrenite
aplikaciju Camera.
NAPOMENA: Prije korištenja tipke za glasnoću prilikom pokretanja aplikacije Camera, aktivirajte ovu funkciju na
zaslonu Postavke > Lock (Zaključaj), a zatim pomaknite Instant camera (Brza kamera) u UKLJUČENO.
60
Prvo korištenje aplikacije Camera
Nakon prvog pokretanja aplikacije Camera, prikazat će se dvije uzastopne funkcije za pomoć u početku s
radom: Tutorial (Vodič) i Image locations (Lokacije slika).
Vodič
Ako prvi put koristite kameru na ASUS tabletu, nakon pokretanja aplikacije Camera prikazat će se sljedeći
zaslon vodiča. Za nastavak s ovog zaslona postupajte prema sljedećim uputama.
1.
Na zaslonu Tutorial (Vodič) dodirnite Skip (Preskoči) ako želite preskočiti prikaz ili Start (Pokreni) za
prikaz osnovnih uputa o korištenju aplikacije Camera.
2.
Kada dodirnete neku od ovih mogućnosti, prijeći ćete na zaslon Image Locations (Lokacije slika).
Lokacije slika
Nakon prolaska kroz zaslon Tutorial (Vodič), prikazat će se zaslon Image Locations (Lokacije slika) kako bi vam
pomogao u izradi automatskih oznaka lokacija vaših slika i videozapisa. Za nastavak s ovog zaslona postupajte
prema sljedećim uputama:
1.
Na zaslonu Image Locations (Lokacije slika) dodirnite No thanks (Ne hvala) za nastavak do zaslona
kamere ili dodirnite Yes (Da) ako želite postaviti oznake lokacije za snimljene slike i videozapise.
2.
Povucite Pristup lokaciji u UKLJUČENO ako želite omogućiti funkciju označavanja lokacije.
3.
Dodirnite Agree (Prihvaćam) na sljedećem zaslonu ako želite potpuno omogućiti funkciju i prijeći na
zaslon kamere.
61
Početni zaslon kamere
Dodirivanje ikona započnite s korištenjem kamere i istraživanjem funkciji slike i videozapisa na vašem ASUS
tabletu.
Primjena
Prijelaz između prednje
Podešavanje postavki efekata na sliku i stražnje kamere
Korištenje naprednih postavki kamere
Povećavanje i smanjivanje zumom
Prikaz galerije
Koristite Turbo Burst*
Snimanje fotografija
Snimanje videozapisa
NAPOMENA: *Funkcija Turbo Burst može se razlikovati od modela do modela.
62
Postavke slike
Izgled snimljenih slika prilagodit ćete konfiguriranjem postavki kamere prema uputama iz nastavka.
VAŽNO! Prije snimanja slika prvo primijenite postavke.
1.
Na početnom zaslonu kamere dodirnite
>
.
2.
Pomaknite se dolje i konfigurirajte dostupne mogućnosti.
Slika
Kvalitetu slike ćete konfigurirati pomoću sljedećih mogućnosti.
63
Način snimanja
Postavite brzinu zatvarača u način Timer (Tajmer) ili promijenite brzinu za Burst (Brzi niz) u okviru ove
mogućnosti.
Fokus i ekspozicija
U okviru ove mogućnosti možete omogućiti Touch auto-exposure (Automatska ekspozicija dodirom) ili
Face detection (Otkrivanje lica).
64
Postavke videozapisa
Izgled snimljenih videozapisa prilagodit ćete konfiguriranjem postavki kamere prema uputama iz nastavka.
VAŽNO! Prije snimanja slika prvo primijenite postavke.
1.
Na početnom zaslonu kamere dodirnite
>
.
2.
Pomaknite se dolje i konfigurirajte dostupne mogućnosti.
Slika
Kvalitetu videozapisa ćete konfigurirati pomoću sljedećih mogućnosti.
Fokus i ekspozicija
U okviru ove mogućnosti omogućite Touch auto-exposure (Automatska ekspozicija dodirom).
65
Napredne funkcije kamere
Istražite nove načine snimanja slika ili videozapisa i snimite posebne trenutke pomoću naprednih funkciji
kamere na ASUS tabletu.
VAŽNO! Prije snimanja slika prvo primijenite postavke. Dostupnost funkciji razlikuje se među modelima.
Vraćanje vremena
Kada odaberete Time Rewind (Vraćanje vremena), zatvarač će početi snimati brzi niz fotografija dvije
sekunde prije nego pritisnete gumb zatvarača. Kao rezultat toga, dobit ćete kronološki prikaz slika na kojemu
možete odabrati najbolju sliku za spremanje u galeriju.
NAPOMENA: Funkcija vraćanja vremena može se koristiti samo na stražnjoj kameri.
Snimanje fotografija uz funkciju Time Rewind
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Za početak snimanja fotografija dodirnite
.
> Time Rewind (Vraćanje vremena).
ili tipku za glasnoću.
Korištenje preglednika funkcije Time Rewind (Vraćanje vremena)
1.
Nakon pritiska na zatvarač, na zaslonu će se na gornjem dijelu snimljene fotografije prikazati preglednik
funkcije Time Rewind (Vraćanje vremena). Zaokretanjem gumba u pregledniku pomicat ćete se kroz
upravo snimljene fotografije.
NAPOMENA: Dodirnite Best (Najbolja) za prikaz prijedloga najbolje fotografije s vremenskog pravca.
2.
66
Odaberite fotografiju pa dodirnite Done (Gotovo) kako biste je spremili u galeriju.
HDR
Funkcija High-dynamic-range (HDR) omogućava snimanje slika s više pojedinosti u prizorima sa slabim
osvjetljenjem i velikim kontrastom. Korištenje funkcije HDR preporučuje se prilikom snimanja slika u jarko
osvijetljenim mjestima, čime se pomaže održavanje ravnoteže između boja na slici.
Snimanje HDR fotografija
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Za početak snimanja HDR fotografija dodirnite
.
> HDR.
ili tipku za glasnoću.
Panorama
Funkcija Panorama omogućava snimanje slika iz raznih kutova. Slike snimljene iz širokokutne perspektive
automatski se spajaju pomoću ove funkcije.
Snimanje panoramskih fotografija
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
.
2.
Dodirnite
> Panorama.
3.
Dodirnite
ili tipku za glasnoću i zatim pomičite ASUS tablet ulijevo ili udesno da snimite prizor.
NAPOMENA: Za vrijeme pomicanja ASUS tableta, u donjem dijelu zaslona prikazat će se vremenski pravac s
minijaturama, istodobno sa snimanjem prizora.
4.
Dodirnite
po završetku.
67
Noćno snimanje
Funkcija Night (Noć) ASUS tableta omogućava da snimate dovoljno osvijetljene fotografije čak i noću.
NAPOMENA: Držite ruke mirno prije i dok ASUS tablet snima sliku kako biste spriječili mutne rezultate.
Snimanje noćnih fotografija
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Dodirnite
> Night (Noć).
3.
Dodirnite
ili tipku za glasnoću da počnete snimati noćne fotografije.
68
.
Autoportret
Iskoristite velik broj megapiksela na stražnjoj kameri bez brige o tome kada pritisnuti gumb zatvarača.
Koristeći funkciju otkrivanja lica, pomoću stražnje kamere ASUS tablet možete postaviti da prepoznaje do
četiri lica i zatim automatski snimiti vaš autoportret ili grupni autoportret.
Snimanje autoportreta
1.
Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite
.
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
4.
Koristite stražnju kameru za prepoznavanje lica i pričekajte da ASUS tablet počne oglašavati zvučni signal,
što označava odbrojavanje do snimanja fotografije.
5.
U gornjem dijelu zaslona sa snimljenom fotografijom prikazat će se preglednik funkcije Time Rewind
(Vraćanje vremena). Zaokretanjem gumba u pregledniku pomicat ćete se kroz upravo snimljene
fotografije.
6.
Odaberite fotografiju pa dodirnite Done (Gotovo) kako biste je spremili u galeriju.
> Selfie (Autoportret).
kako biste odabrali koliko osoba će biti uključeno na fotografiju.
69
Pametno uklanjanje
Funkcija Smart remove (Pametno uklanjanje) omogućava da uklonite neželjene pojedinosti odmah nakon
snimanja slike.
Uklanjanje fotografija funkcijom Capturing Smart (Pametno snimanje)
1.
Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite
.
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
ili tipku za glasnoću da počnete snimati fotografije koje se mogu uređivati pomoću
funkcije Smart remove (Pametno uklanjanje).
4.
Sljedeći zaslon prikazuje snimljenu fotografiju i sve uklonjive predmete koje ćete možda htjeti izbrisati s nje.
5.
Dodirnite
> Smart remove (Pametno uklanjanje).
da uklonite otkrivene objekte ili
da izbrišete fotografiju i vratite se u aplikaciju Camera.
All Smiles (Svi osmjesi)
Pomoću funkcije All Smiles (Svi osmjesi) možete snimiti savršen osmijeh ili najluđi izraz lica na širokom
rasponu fotografiju. Ova funkcija omogućava snimanje pet uzastopnih fotografija nakon pritiska gumba
zatvarača i automatski otkriva lica na slici radi usporedbe.
Snimanje fotografija funkcijom All smiles (Svi osmjesi)
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
.
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
ili tipku za glasnoću da počnete snimati fotografije koje se mogu uređivati pomoću
funkcije All Smiles (Svi osmjesi).
> All smiles (Svi osmjesi).
4. Pratite upute na zaslonu za izbor najboljih fotografija.
70
Uljepšavanje
Funkcija Beautification (Uljepšavanje) ASUS tableta će vas zabaviti za vrijeme i nakon snimanja fotografija
članova vaše obitelji i prijatelja. Kada je omogućena, ova funkcija omogućava izvođenje estetskih poboljšanja
uživo na licu subjekta prije pritiska gumba zatvarača.
Snimanje fotografija funkcijom Beautification (Uljepšavanje)
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
.
> Beautification (Uljepšavanje).
da počnete snimati fotografije koje se mogu urediti pomoću funkciji za uljepšavanje.
GIF animacija
Funkcija GIF animation (GIF animacija) omogućuje izradu GIF (Graphics Interchange Format) slike izravno
pomoću kamere ASUS tableta.
Snimanje fotografija funkcijom GIF animation (GIF animacija)
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
.
> GIF animation (GIF animacija).
za početak snimanja fotografija koje možete pretvoriti u GIF animaciju.
71
Dubinska oštrina
Snimajte makro snimke s mekom pozadinom pomoću postavke Depth of field (Dubinska oštrina). Ova
značajka je pogodna za fotografije subjekata izbliza radi postizanja jasnije definiranog i dramatičnog rezultata.
NAPOMENA: Funkcija Depth of field (Dubinska oštrina) može se razlikovati od modela do modela.
Snimanje fotografija s dubinskom oštrinom
1.
Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Kucnite
3.
Za početak snimanja fotografija dodirnite
.
> Depth of field (Dubinska oštrina).
ili tipku za glasnoću.
Ubrzano snimanje
Video funkcija ubrzanog snimanja ASUS tableta omogućava snimanje mirnih slika za automatsku reprodukciju
ubrzanog snimanja. Događaji izgledaju ubrzani, iako su se oni zapravo dogodili u dugačkim intervalima, a tako
su i snimani.
Ubrzano snimanje videozapisa
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
72
.
> Time lapse (Ubrzano snimanje).
za početak ubrzanog snimanja videozapisa.
Party Link
Omogućite Party Link i dijelite fotografije u stvarnom vremenu tako da stvorite grupu ili se pridružite već
postojećoj. Značajka Zen omogućava da prijateljima šaljete i od njih primate svježe snimljene fotografije, čak i
bez veze s internetom.
VAŽNO! Ova značajka je dostupna samo za uređaje koji imaju i Party Link.
Dijeljenje fotografija
Dijeljenje fotografija snimljenih izravno pomoću kamere ASUS tableta:
1.
Pokrenite Camera, zatim dodirnite
2.
Dodirnite
.
> U redu.
73
3.
(Opcija) na početnom zaslonu za Party Link postavite sljedeće stavke:
Dodirnite ovo za izradu novog naziva grupe za vaš ASUS tablet.
Dodirnite ovo ako pristup vašoj grupi želite zaštititi lozinkom.
4.
Dodirnite Create a group (Izradi grupu) ili Join a group (Pridruži se grupi) kako biste počeli dijeliti
fotografije snimljene na ASUS tabletu.
VAŽNO! Ako ste izradili grupu zaštićenu lozinkom, trebate podijeliti lozinku predviđenim primateljima kako bi oni
mogli dobijati vaše fotografije.
74
Primanje fotografija
Primanje fotografija s ostalih uređaja sa omogućenom značajkom Party Link:
1.
Pokrenite Camera, zatim dodirnite
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite Join a group (Pridruži se grupi) > Scan (Skeniraj) za početak pretraživanja drugih uređaja s
omogućenom značajkom Party Link.
4.
Na popisu dodirnite grupu kojoj biste se željeli pridružiti pa dodirnite Join (Pridruži se).
5.
(Opcija) ako je grupa zaštićena lozinkom, zatražite od vlasnika lozinku kako biste mogli nastaviti.
.
> U redu.
75
76
Poglavlje
7
Galerija
Korištenje galerije
Gledajte slike i reproducirajte videozapise na ASUS Tablet pomoću aplikacije Galerija.
Ova aplikacije također vam omogućuje uređivanje, dijeljenje ili brisanje slika i video datoteka pohranjenih na
ASUS Tablet. Iz aplikacije Galerija možete prikazati slike u dijaprojekciji ili kucnite za pregled odabrane slike ili
video datoteke.
Za pokretanje galerije dodirnite
Glavni zaslon
78
> Galerija.
Pregledavanje datoteke s drugih izvornih lokacija
Prema zadanim postavkama, u vašoj galeriji prikazat će se sve datoteke na vašem ASUS tabletu, u skladu s
mapama njihovih albuma.
Pregled datoteka s drugih lokacija dostupnih putem ASUS tableta:
1.
Na glavnom zaslonu dodirnite
.
2.
Dodirnite bilo koju od sljedećih izvornih lokacija kako bi se prikazale njihove odgovarajuće datoteke.
VAŽNO! Za pregledavanje fotografija i videozapisa u My cloud photos (Moje fotografije u oblaku) i Friends
photos (Fotografije prijatelja) potreban je pristup internetskoj vezi.
79
Dijeljenje datoteka iz galerije
Dijeljenje datoteka iz galerije:
1.
Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke koje želite dijeliti.
2.
Nakon otvaranja mape dodirnite
3.
Dodirnite datoteke koje želite podijeliti. U vrhu odabrane slike pojavit će se znak kvačice.
4.
Dodirnite
za aktiviranje odabira datoteka.
i zatim odaberite s popisa gdje želite dijeliti slike.
Brisanje datoteka iz galerije
Brisanje datoteka iz galerije:
1.
Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke koje želite izbrisati.
2.
Nakon otvaranja mape dodirnite
3.
Dodirnite datoteke koje želite izbrisati. U vrhu odabrane slike pojavit će se znak kvačice.
4.
Dodirnite
80
.
za aktiviranje odabira datoteka.
Uređivanje slike
Galerija sadrži i vlastite alate za uređivanje slike koje možete koristiti za poboljšanje slika spremljenih na ASUS
tablet.
Uređivanje slike:
1.
Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke.
2.
Nakon otvaranja mape, dodirnite sliku koju želite urediti.
3.
Nakon otvaranja slike, dodirnite je ponovno kako bi se prikazale njene funkcije.
4.
Dodirnite
5.
Dodirnite bilo koju ikonu u alatnoj traci za uređivanje kako bi se primijenile promjene na sliku.
da otvorite sliku u alatnoj traci za uređivanje.
Povećavanja/smanjivanje minijatura ili slike zumom
Na zaslonu Gallery (Galerija) ili na vašoj odabranoj slici, raširite vaše prste na dodirnoj površini radi
povećavanja slike. Za smanjivanje slike približite vaše prste na dodirnoj površini.
81
82
Poglavlje
8
Radite predano, igrajte se
još predanije
Supernote
Pretvorite bilježenje napomena u zabavnu i kreativnu aktivnost koja će sinkronizirati podatke s vašeg mobitela
pomoću značajke Supernote.
Ova intuitivna aplikacija omogućava izradu bilješki izravnim pisanjem ili crtanjem na dodirnom zaslonu, koje
će biti organizirane prema bilježnici. Prilikom stvaranja bilješki, možete dodati i multimedijske datoteke iz
drugih aplikacija i podijeliti ih putem društvenih mreža ili računa za pohranu u oblaku.
Dodirnite za odabir načina unosa
Dodirnite za poništavanje izvršenih promjena
Dodirnite za vraćanje poništenih promjena
Dodirnite za konfiguraciju postavki za bilježnicu
84
Razumijevanje ikona
Ovisno o odabranom načinu unosa, ove ikone prikazuju se dok bilježite napomene u SuperNote.
Odaberite ovaj način unosa ako želite koristiti zaslonsku tipkovnicu za unos bilješki.
Odaberite ovaj način pisanja ako želite pisati ili zapisivati bilješke.
Odaberite ovaj način crtanja ako želite crtati ili šarati.
Ako se nalazite u načinu pisanja ili unosa, dodirnite ovu ikonu kako biste odabrali debljinu i boju teksta.
Kada ste u načinu crtanja, dodirnite ovu ikonu kako biste odabrali alat za crtanje koji ćete koristit te
debljinu, boju ili veličinu.
Kada se nalazite u načinu crtanja, dodirnite ovu ikonu da izbrišete određeni sadržaj iz vaših zabilješki.
Dodirnite ovu ikonu za snimanje fotografije ili video zapisa, snimanje zvuka, dodavanje vremenske oznake i
ostaloga u bilješke.
Dodirnite ovu ikonu kako biste dodali novu stranicu u svoju bilježnicu.
85
Stvaranje nove bilježnice
Ako želite izraditi nove datoteke koristeći Supernote, pratite sljedeće upute:
> Supernote.
1.
Dodirnite
2.
Kucnite Add a new Notebook (Dodaj novu bilježnicu).
3.
Odredite naziv datoteke i odaberite Pad ili Phone za veličinu stranice.
4.
Odaberite predložak i počnite zapisivati bilješke.
Dijeljenje bilježnice u oblaku
Svoj ćete bilježnicu podijeliti u oblaku prema sljedećim uputama:
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Supernote, dodirnite i zadržite bilježnicu koju želite podijeliti.
2.
Na skočnom zaslonu dodirnite Enable cloud sync (Omogući sinkronizaciju s oblakom).
3.
Unesite korisničko ime i lozinku za vaš ASUS WebStorage račun kako biste nastavili sa sinkroniziranjem
bilježnice s oblakom.
4.
Kada se bilježnica uspješno sinkronizira s oblakom, ikona oblaka pojavit će se u vrhu podijeljene
bilježnice.
Dijeljenje bilježnice u oblaku
Osim bilježnice, s računom za pohranu u oblaku možete podijeliti i pojedinačne bilješke iz aplikacije
Supernote. Kako biste to učinili:
1.
Pokrenite bilježnicu koja sadrži bilješku koju želite podijeliti.
2.
Dodirnite i zadržite bilješku koju želite podijeliti.
86
3.
Na skočnom zaslonu dodirnite Share (Podijeli) i zatim odaberite format datoteke u kojemu je želite
podijeliti.
4.
Na sljedećem zaslonu odaberite račun za pohranu u oblaku s kojim želite podijeliti svoju bilješku.
5.
Slijedite naredne uputa za dovršenje dijeljenja odabrane bilješke.
Kalendar
Aplikacija Calendar omogućavanja praćenje važnih događaja pomoću ASUS tableta. Osim stvaranja događaja,
možete i dodavati bilješke, postavljati podsjetnike i izrađivati obavijesti o odbrojavanju kako ne biste zaboravili
važne trenutke.
Izrada događaja na ASUS tabletu
> Kalendar.
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite Novi događaj da započnete sa stvaranjem novog događaja.
3.
Na zaslonu Novi događaj unesite sve potrebne podatke u vezi događaja.
4.
Po završetku dodirnite Done (Gotovo) za spremanje i izlaz.
87
Dodavanje računa u kalendar
Osim stvaranja događaja, koji će se zabilježiti na vašem ASUS tabletu, aplikaciju Calendar možete koristiti i
za stvaranje događaja koji će se automatski sinkronizirati s vašim mrežnim računima. Ali najprije je potrebno
dodati te račune u kalendar prema sljedećim uputama:
1.
Pokrenite Kalendar.
2.
Dodirnite > Accounts (Računi).
3.
Dodirnite račun koji želite dodati.
4.
Pratite naredne upute na zaslonu za dovršavanje dodavanja novog računa u kalendar.
Stvaranje događaja s vašeg računa
Nakon dodavanja mrežnih računa koje želite sinkronizirati s aplikacijom Calendar, ASUS tablet ćete moći
koristiti i za izradu obavijesti za te mrežne račune - pratite sljedeće upute:
NAPOMENA: Vaš mrežni račun već mora biti dodan u kalendar da biste mogli nastaviti sa sljedećim koracima. Više
pojedinosti potražite u odjeljku Dodavanje računa u kalendar u ovom priručniku.
> Kalendar.
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite Novi događaj da započnete sa stvaranjem novog događaja.
3.
Na zaslonu Novi događaj dodirnite My Calendar (Moj kalendar) kako biste pregledali sve račune koji su
trenutno sinkronizirani s aplikacijom Calendar.
4.
Dodirnite račun na kojemu želite stvoriti novi događaj.
5.
Na zaslonu New event (Novi događaj) unesite sve potrebne podatke u vezi događaja.
88
Aplikacija What’s Next
Nemojte propustiti važne događaje, zabavne aktivnosti na suncu ili poruke i e-poštu od vaših najdražih osoba.
Postavite svoj kalendar događaja, favorite i VIP grupe ili postavke za novosti o vremenskoj prognozi kako biste
dobijali upozorenja i podsjetnike o tome što dolazi sljedeće. Pregledajte svoja What’s Next upozorenja na
zaslonu za zaključavanje u ploči za obavijesti sustava i u widgetu ili aplikaciji What’s Next.
Prije prvog korištenja aplikacije What’s Next, morate postaviti račun kalendara ili koristiti aplikaciju Calendar
na ASUS tabletu.
NAPOMENE:
•
Postavite svoje omiljene kontakte i VIP grupe kako biste primali upozorenja o propuštenim pozivima i
nepročitanim porukama ili poruke e-pošte od osoba koje su vam važne.
•
U odjeljku Kalendar pronaći ćete pojedinosti o izradi svog kalendara događaja.
•
U odjeljku Weather (Vremenska prognoza) ćete saznati kako se dobijati novosti o vremenskoj prognozi.
89
Aplikacija Do It Later
Vodite računa i o najtrivijalnijim stvarima iz vašeg užurbanog života. Čak i kada ste previše zaposleni, možete
odgovoriti na e-poštu, SMS poruke, pozive ili pročitati vijesti na internetu, kada vam to odgovora.
Označite svoje nepročitane poruke ili e-poštu, zanimljive internetske stranice i propuštene pozive kao stavku
Reply Later (Odgovori kasnije), Read Later (Pročitaj kasnije) ili Call Later (Nazovi kasnije). Te označene
stavke bit će dodane u vaše zadatke Do It Later, a vi ćete ih moći izvršiti kada vam to odgovora.
NAPOMENE:
•
Popularne aplikacije drugih proizvođača koje podržavaju Do It Later su Google Maps, Google Chrome, Google
Play, YouTube i iMDb.
•
Ne mogu sve aplikacije dijeliti i dodavati zadatke u Do It Later.
Pristupanje i izrada zadataka koje treba izvršiti
Ako ste ranije poruku ili e-poštu postavili kao Reply Later (Odgovori kasnije) ili ste poziv postavili kao Call Later
(Nazovi kasnije) ili ste internetsku stranicu postavili kao Read Later (Pročitaj kasnije), u okviru aplikacije Do It
Later moći ćete se vratiti na tu važnu poruku/e-poštu/poziv/internetsku stranicu.
Pristup zadacima koje treba izvršiti:
1.
Na početnom zaslonu dodirnite
2.
Odaberite zadatak koji želite izvršiti.
, a zatim Do It Later iz Sve aplikacije.
Izrada novog zadatka kojeg treba izvršiti:
Na zaslonu Do It Later dodirnite
90
, zatim izradite zadatak koji treba izvršiti.
Aplikacija Weather
Aplikacija za vremenske prilike omogućava primanje novosti o vremenskim prilikama u stvarnom vremenu,
izravno sa ASUS tableta. Pomoću aplikacije Weather, možete provjeriti i ostale podatke o vremenu diljem
svijeta.
Program za pokretanje
aplikacije Weather
91
Početni zaslon aplikacije Weather
Dodirnite za konfiguraciju
postavki za Weather.
Dodirnite ovo za pretraživanje
podataka o vremenskim
prilikama za druge gradove.
Povucite prstom prema dolje
za prikaz ostalih podataka o
vremenu.
92
Aplikacija Clock
Aplikacija Clock omogućava da prilagodite postavke vremenske zone za ASUS tablet, postavite alarme i
koristite ASUS tablet kao štopericu.
Pokretanje aplikacije Clock
Pokrenite aplikaciju Clock koristeći bilo koju od sljedećih mogućnosti:
•
Na početnom zaslonu ASUS tableta dodirnite prikaz digitalnog sata.
•
Dodirnite
> Sat.
93
Svjetski sat
Dodirnite
za pristup postavkama svjetskog sata na ASUS tabletu.
Dodirnite ovo kako biste vaš sat postavili u noćni način rada i
pristupili postavkama značajke svjetskog sata.
Dodirnite ovo za prikaz popisa
gradova na vašem svjetskom satu.
Dodirnite ovo da dodate novi grad u
oznaku na karti za svjetski sat.
94
Sat s alarmom
Kucnite
za pristup postavkama svjetskog sata na ASUS tabletu.
Dodirnite ovo za pristup postavkama
značajke sata s alarmom.
Dodirnite ovo da izbrišete neki od
prethodno postavljenih alarma.
Dodirnite ovo za postavljanje novog
vremena alarma.
95
Štoperica
Dodirnite
da koristite ASUS tablet kao štopericu.
Dodirnite ovaj gumb
za pokretanje značajke
štoperice.
96
Tajmer
Možete postaviti više mogućnosti tajmera za vaš ASUS tablet. To ćete učiniti prema uputama iz nastavka:
Podešavanje tajmera
1.
Dodirnite
da pristupite funkciji tajmera za ASUS tablet.
numerička tipkovnica
2.
Koristeći numeričku tipkovnicu, unesite željeno vrijeme i dodirnite gumb za početak kako bi se pokrenuo
tajmer.
97
Dodavanje ili brisanje postavki tajmera
Možete i dodavati nove postavke tajmera te brisati već postojeće koje vam više ne trebaju. Ako želite provesti
neku od tih mogućnosti, postupajte prema sljedećim uputama:
1.
Dodirnite
da pristupite funkciji tajmera za ASUS tablet.
2.
Ako ste ranije izradili postavku tajmera, ona će se pojaviti na početnom zaslonu tajmera. Postavku tajmera
možete izbrisati ili dodati novu pomoću ikona na početnom zaslonu tajmera.
Dodirnite ovo da izradite novu postavku tajmera.
Dodirnite ovo za brisanje prethodno postavljenog tajmera.
98
File Manager (Upravitelj datoteka)
File Manager (Upravitelj datoteka) omogućuje vam jednostavno lociranje i upravljanje podacima na unutarnjoj
pohrani ASUS tableta i na priključenim vanjskim uređajima za pohranu.
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu
Pristup unutarnjem uređaju za pohranu:
> File Manager (Upravitelj datoteka).
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite
> Internal storage (Unutarnja pohrana) za prikaz sadržaja ASUS tableta, a zatim
dodirnite stavku za njen odabir.
99
Pristup vanjskom uređajem za pohranu
Za pristup vanjskom uređaju za pohranu:
1.
Stavite microSD karticu u ASUS tablet.
NAPOMENA: Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku Ugradnja memorijske kartice u ovom korisničkom vodiču.
2.
Dodirnite
3.
Dodirnite
100
> File Manager (Upravitelj datoteka).
> MicroSD kako bi se prikazao sadržaj microSD kartice.
Pristupanje pohrani u oblaku
VAŽNO! Omogućite Wi-Fi na ASUS tabletu radi pregleda datoteka iz Cloud Storage (Pohrana u oblaku).
Pristup datotekama spremljenima na račune za pohranu u oblaku:
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite
> File Manager (Upravitelj datoteka).
, a zatim lokaciju za pohranu u oblak u Cloud Storage (Pohrana u oblaku).
101
102
Poglavlje
9
Internet
Pretraživač
Jednostavno i intuitivno Zen sučelje vašeg preglednika olakšava pregledavanje sadržaja na internetu uz
veliku brzinu učitavanja stranica koju osigurava mehanizam preglednika koji se temelji na Chromeu. Ono
vam također omogućava dijeljenje i slanje internetskih sadržaja putem e-pošte, ali i slanje u obliku zadatka za
kasnije čitanje.
Pokretanje preglednika sa zaslona sa zaključavanje
Povlačite dolje
do pokretanja aplikacije Browser (Preglednik).
Pokretanje preglednika s početnog zaslona
Na početnom zaslonu dodirnite
.
Dijeljenje stranice
Idite na stranicu koju želite podijeliti i zatim dodirnite .
•
•
Za dijeljenje stranice dodirnite Dijeli stranicu, a zatim odaberite račun ili aplikaciju s kojom želite podijeliti
stranicu.
Ako stranicu želite poslati za kasnije čitanje, dodirnite Read later (Pročitaj kasnije). Stranica će se dodati
na popis zadataka koje treba izvršiti u aplikaciji Do It Later.
NAPOMENE:
104
•
Pobrinite se da je ASUS tablet povezan s Wi-Fi ili mobilnom mrežom.
•
Ako se povežete s mobilnom mrežom, može doći do naplate, što ovisi o vašem mrežnom planu.
•
Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku Connecting to a Povezivanje s Wi-Fi mrežom.
•
Svojim zadacima koje treba izvršiti ćete pristupiti iz aplikacije Do It Later u okviru Sve aplikacije.
Poglavlje
10
Zabava i razonoda
Korištenje naglavnih slušalica
Naglavne slušalice daju vam slobodu da radite druge stvari za vrijeme telefonskog poziva ili da uživate u
omiljenoj glazbi.
Priključivanje audio priključka
Utaknite priključak naglavnih slušalica od 2,5 mm u ulaz za zvuk na vašem uređaju.
UPOZORENJE!
•
U ulaz za zvuk nemojte uključivati druge predmete.
•
U ulaz za zvuk nemojte uključivati kabel s dovodom električnog napajanja.
•
Dugotrajno slušanje na velikoj glasnoći može oštetiti sluh.
NAPOMENE:
106
•
Snažno preporučujemo da koristite samo kompatibilne naglavne komplete ili one koje ste dobili s ovim uređajem.
•
Ako odspojite audio priključak za vrijeme slušanja glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski pauzirati.
•
Ako odspojite audio priključak za vrijeme gledanja video zapisa, reprodukcija video zapisa će se automatski
pauzirati.
Audio Wizard
AudioWizard omogućuje prilagodbu načina rada zvuka vašeg ASUS Tablet, za jasniji audio izlaz koji odgovara
stvarnim scenarijima primjene.
Korištenje aplikacije AudioWizard
Za korištenje aplikacije AudioWizard:
> Audio Wizard (Čarobnjak za zvuk).
1.
Dodirnite
2.
U prozoru AudioWizard (Čarobnjak za zvuk) dodirnite način zvuka koji želite aktivirati i zatim dodirnite
Done (Gotovo) za spremanje i izlaz.
107
Igranje igara
Nabavite najnovije igre na internetu i podijelite ih na računima društvenim mreža pomoću aplikacije Play
Games. Možete se pridružiti u igru za više igrača i prateći ljestvice uživati u natjecateljskom duhu igara.
VAŽNO! Prijavite se u vaš Google račun kako biste maksimalno iskoristili funkcije aplikacije Play Games.
Korištenje aplikacije Play Games
Korištenje aplikacije Play Games:
> Igre Play.
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite mogućnost koju želite koristiti.
Dodirnite za prikaz pregleda vaše aktivnosti u igrama. Prikazuje i
aktivnost u igrama vaših Google+ kontakata.
Dodirnite za prikaz aktivnosti u igrama u okviru sljedećih mogućnosti:
SVE MOJE IGRE, NEDAVNE IGRE, INSTALIRANO
Kucnite ako želite vidjeti pregled svih igara koje ste odigrali uz
pomoć vašeg računa Google+.
Dodirnite za prikaz svih omiljenih kontakata na usluzi Google koji također
igraju igre posredstvom usluge Play Store. Vidjeti ih možete u okviru
sljedećih mogućnosti: SVE, AKTIVNI IGRAČI, MOŽDA POZNAJETE
Dodirnite za kretanje kroz igre u okviru sljedećih kategorija:
ISTAKNUTO, POPULARNO, POPULARNO ZA VIŠE IGRAČA.
Dodirnite da se pokrene kategorija Games (Igre) za Play Store.
108
Aplikacija Music
Aplikacija Music (Glazba) omogućava da pristupite svojoj glazbenoj kolekciji na ASUS tabletu. Music vam
omogućava reprodukciju glazbenih datoteka pohranjenih u unutarnju pohranu ili na vanjski uređaj za
pohranu.
Pokretanje aplikacije Music
Za pokretanje aplikacije Music dodirnite
> Glazba.
Izvođenje pjesama
Prema zadanim postavkama, Music će reproducirati sve pjesme spremljene u sustav unutarnje pohrane ASUS
tableta. Pjesmu ćete reproducirati tako da je dodirnete.
Reprodukcija pjesama na SD kartici
Reprodukcija pjesama spremljenih na SD kartici:
1.
Provjerite je li SD kartice umetnuta u ASUS tablet.
NAPOMENA: Pojedinosti o stavljanju SD kartice pronaći ćete u odjeljku Insert micro SD card (Stavljanje mikro SC
kartice) u ovom e-priručniku.
2.
Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite
.
3.
U My Device (Moji uređaji) dodirnite Glazba za kretanje kroz glazbene datoteke na vašoj SD kartici.
109
Izvođenje glazbe iz oblaka
VAŽNO! Omogućite Wi-Fi na ASUS tabletu da biste mogli pregledati datoteke u Cloud music (Oblak s glazbom).
Vaš ASUS tablet trenutno podržava glazbene datoteke spremljene na sljedeće račune za pohranu u oblak:
•
ASUS Webstorage
•
Dropbox
•
OneDrive
•
Drive
Dodavanje računa za pohranu u oblaku
Za reprodukciju pjesama spremljeni na bilo koji od ovih računa za pohranu u oblaku:
1.
Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite
.
2.
U Cloud Music (Oblak s glazbom) odaberite Add cloud service (Dodaj uslugu oblaka).
3.
Odaberite uslugu pohrane u oblaku s koje želite reproducirat glazbene datoteke.
4.
Pratite naredne upute za dovršetak prijave u vaš račun za pohranu u oblak.
Reprodukcija pjesama iz računa za pohranu u oblaku
1.
Pokrenite aplikaciju Music pa dodirnite
2.
U Cloud Music (Oblak s glazbom) dodirnite uslugu za pohranu u oblak iz koje želite reproducirati pjesme.
110
.
Aplikacija Sound Recorder
Ako omogućite aplikaciju Sound Recorder, moći ćete snimati audio datoteke pomoću ASUS tableta.
Pokretanje aplikacije Sound Recorder
Za pokretanje aplikacije Sound Record dodirnite
> Snimanje zvuka.
Početni zaslon aplikacije Sound Recorder
Dodirnite za prilagodbu postavki za Sound Recorder.
Dodirnite ovo za početak snimanja zvuka.
Dodirnite za prikaz popisa spremljenih datoteka sa snimljenim zvukom.
111
112
Poglavlje
11
Održavajte svoj Zen
Održavanje uređaja u tijeku s ažuriranjima
Održavajte svoj ASUS tablet u tijeku s ažuriranjima za sustav Android, aplikacije i funkcije.
Ažuriranje sustava
Ažuriranje ASUS tableta:
, a zatim Postavke.
1.
Dodirnite
2.
Na zaslonu Postavke pomaknite se dolje kako bi se prikazale ostale stavke, a zatim dodirnite About (Više
o).
3.
Dodirnite System update (Ažuriranje sustava) i zatim dodirnite Check Update (Potraži ažuriranje).
NAPOMENA: Vrijeme posljednjeg ažuriranja sustava ASUS tableta možete pregledati u Last update check (Potraži
najnovije ažuriranje): u prozoru System update (Ažuriranje sustava).
Skladištenje
Podatke, aplikacije i datoteke na vašem ASUS tabletu (unutarnja pohrana) možete pohranjivati na vanjski
uređaj za pohranu ili na prostor za pohranjivanje na internetu. Za prijenos ili preuzimanje datoteka s prostora
za pohranu na internetu potrebna vam je internetska veza. Koristite isporučeni USB kabel za kopiranje
datoteka na računalu ili s njega na ASUS tablet.
114
Arhiviranje i resetiranje
Ažurirajte podatke, Wi-Fi lozinke i ostale postavke na Google poslužitelje pomoću vašeg ASUS tableta. Kako
biste to učinili:
i zatim Postavke > Stvori sigurnosnu kopiju i poništi.
1.
Dodirnite
2.
U prozoru za arhiviranje i resetiranje možete koristiti sljedeće funkcije:
•
Stvori sigurnosnu kopiju mojih podataka: Ako je omogućena, ova funkcija arhivira vaše podatke,
Wi-Fi lozinke i ostale postavke na Google poslužitelje.
•
Sigurnosni račun: Omogućava da odredite račun koji koji će s vama biti povezan kada spremite
svoje arhiviranje.
•
Automatska obnova: Ova funkcija olakšava vraćanje arhiviranih postavki i podataka nakon ponovne
instalacije određene aplikacije.
•
Vraćanje na tvorničke stanje: Služi za brisanje svih podataka na telefonu.
115
Osiguravanja ASUS tableta
Pomoću sigurnosnih funkcija ASUS tableta ćete spriječiti neovlaštene pozive i pristup podacima.
Otključavanje zaslona
Kada je zaslon zaključan, otvorit ćete ga pomoću mogućnosti za sigurnosno otključavanje koje nudi ASUS
tablet.
Otključavanje zaslona ASUS tableta odabrat ćete na sljedeći način:
, a zatim Postavke > Lock Screen (Zaslon za zaključavanje).
1.
Dodirnite
2.
Dodirnite Screen lock (Zaključavanje zaslona) i zatim odaberite mogućnost za otključavanje ASUS
tableta.
NAPOMENE:
116
•
Dodatne informacije pronaći ćete u odjeljku Mogućnosti otključavanja zaslona.
•
Za deaktiviranje postavljene mogućnosti otključavanja zaslona, dodirnite Ništa na zaslonu Choose screen lock
(Odaberi zaključavanje zaslona).
Mogućnosti otključavanja zaslona
Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za zaključavanje ASUS tableta.
•
Ništa: Povucite prst u bilo kojem smjeru da otključate ASUS tablet.
117
•
Otključavanje licem: Otključajte ASUS tablet tako da postavite svoje lice ispred crnog prozora zaslona
za zaključavanje.
VAŽNO!
•
Funkcija Face Unlock manje je sigurna od obrasca, PIN-a ili lozinke.
•
Netko tko je vama sličan može otključati ASUS tablet.
•
Podaci korišteni za prepoznavanje vašeg lica čuvaju se na ASUS tabletu.
Postavljanje funkcije Face Unlock:
1. Na zaslonu Choose screen lock (Odaberi zaključavanje zaslona) dodirnite Otključavanje licem.
2. Na zaslonu pročitajte uvjete korištenja funkcije Face Unlock pa dodirnite Postavi.
3. Pročitajte upute za postavljanje funkcije Face Unlock na zaslonu pa dodirnite Nastavi.
4. Držite ASUS tablet na razini očiju i poravnajte lice s vanjskim rubom zaslona kako biste ga snimili.
NAPOMENA: Zelena iscrtkana linija označava da je ASUS tablet otkrio svoje lice tijekom postupka snimanja slike.
118
5. Kada je vaše lice snimljeno, dodirnite Nastavi.
6. Ako aplikacija Face Unlock ne može prepoznati vaše lice, bit ćete obaviješteni da odaberete neku
drugu mogućnost za otključavanje ASUS tableta. Odaberite Uzorak ako želite otključati ASUS tablet
prema obrascu ili PIN da ga otključate unosom PIN-a; nakon toga pratite naredne upute na zaslonu.
VAŽNO! Svakako zapamtite PIN ili obrazac za otključavanje uređaja koji ste izradili.
7. Nakon dovršetka postavljanja aplikacije Face Unlock dodirnite U redu.
119
•
Uzorak: Pomičite prst po točkama i izradite obrazac.
VAŽNO! Obrazac se može izraditi s najmanje četiri točke. Svakako zapamtite obrazac za otključavanje uređaja koji
ste izradili.
120
•
PIN: Upišite barem četiri broja kako biste postavili PIN.
VAŽNO! Svakako zapamtite PIN koji za otključavanje uređaja koji ste izradili.
121
•
Zaporka: Upišite barem četiri znaka kako biste postavili lozinku.
VAŽNO! Svakako zapamtite lozinku koji za otključavanje uređaja koju ste izradili.
122
Konfiguriranje ostalih sigurnosnih funkciji zaslona
Osim načina zaključavanja zaslona, u prozoru Screen security (Sigurnost zaslona) možete izvršiti i sljedeće:
•
Quick Access (Brzi pristup): Povucite sklopku za brzi pristup u ON (UKLJUČENO) ako želite pokrenuti
aplikacije na zaslonu za zaključavanje.
•
Widget What’s Next: Povucite sklopku widgeta What’s Next u ON (UKLJUČENO) kako bi se na zaslonu
prikazao spomenuti widget.
•
Info o vlasniku: Dodirnite ovo ako želite urediti ili upisati podatke koji želite da se prikazuju čak i kada je
zaslon zaključan.
123
124
Poglavlje
12
Povežite svoj Zen
Wi-Fi
Tehnologija Wi-Fi vašeg ASUS tableta povezuje vas sa bežičnim svijetom. Koristeći ASUS tablet možete ažurirati
svoje račune društvenih mreža, pretraživati internet ili razmjenjivati podatke i poruke bežičnim putem.
Omogućavanje Wi-Fi veze
Omogućavanje Wi-Fi veze:
na početnom zaslonu, a zatim dodirnite aplikaciju Postavke.
1.
Dodirnite
2.
Povucite sklopku za Wi-Fi udesno da uključite Wi-Fi.
NAPOMENA: Wi-Fi vezu možete omogućiti i na zaslonu Quick Settings (Brze postavke). Upute za pokretanje
zaslona Quick Settins (Brze postavke) pronaći ćete u odjeljku Quick Settings (Brze postavke).
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
Povezivanje s Wi-Fi mrežom:
1.
Na zaslonu Postavke dodirnite Wi-Fi da se prikažu sve otkrivene Wi-Fi mreže.
2.
Kucnite naziv mreže za povezivanje na nju. Za sigurnu mrežu morat ćete upisati lozinku ili druge
sigurnosne akreditive.
NAPOMENE:
• ASUS tablet automatski će se ponovno povezati s mrežom s kojom ste se ranije povezali.
•
126
Isključite funkciju Wi-Fi ako želite uštedjeti napunjenost baterije.
Onemogućavanje Wi-Fi veze
Onemogućavanje Wi-Fi veze:
na početnom zaslonu, a zatim dodirnite aplikaciju Postavke.
1.
Dodirnite
2.
Pomaknite sklopku Wi-Fi ulijevo da uključite Wi-Fi.
NAPOMENA: Wi-Fi vezu možete onemogućiti i na zaslonu Quick Settings (Brze postavke). Upute za pokretanje
zaslona Quick Settins (Brze postavke) pronaći ćete u odjeljku Quick Settings (Brze postavke).
Bluetooth®
Koristite funkciju Bluetooth vašeg ASUS tableta za slanje i primanje datoteka, ali i za prenošenje multimedijski
datoteka na druge pametne uređaja, na kratkim udaljenostima. S funkcijom Bluetooth možete dijeliti medijske
datoteke s pametnim uređajima vaših prijatelja, možete slati podatke za ispis pomoću Bluetooh pisača ili
reproducirati glazbene datoteke na Bluetooth zvučniku.
Omogućavanje Bluetooth® veze
Omogućavanje Bluetooth veze:
na početnom zaslonu, a zatim dodirnite aplikaciju Postavke.
1.
Dodirnite
2.
Povucite sklopku za Bluetooth udesno kako biste uključili Bluetooth.
NAPOMENA: Bluetooth možete omogućiti i na zaslonu Quick Settings (Brze postavke). Upute za pokretanje
zaslona Quick Settins (Brze postavke) pronaći ćete u odjeljku Quick Settings (Brze postavke).
127
Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth® uređajem
Da biste funkciju Bluetooth na ASUS tabletu mogli koristiti u cijelom opsegu, prvo ga morate upariti s
Bluetooth uređajem. ASUS tablet automatski pohranjuje vezu za uparivanje Bluetooth uređaja.
Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth uređajem:
1.
Na zaslonu Postavke dodirnite Bluetooth kako bi se prikazali dostupni uređaji.
VAŽNO!
•
Ako uređaj koji želite upariti nije na popisu, omogućite njegovu funkciju Bluetooth, nakon čega će ona postati
vidljiva.
•
U korisničkom vodiču isporučenom uz uređaj pronaći ćete upute za omogućavanje funkcije Bluetooth i njeno
postavljanje u vidljivo stanje.
2.
Dodirnite TRAŽI UREĐAJE kako biste potražiti još Bluetooth uređaja.
3.
Na popisu dostupnih uređaja kucnite Bluetooth uređaj s kojim želite obaviti uparivanje. Slijedite naredne
upute za dovršavanje uparivanja.
NAPOMENA: Isključite funkciju Bluetooth ako želite uštedjeti napunjenost baterije.
Raskidanje veze ASUS tableta s Bluetooth® uređajem
Raskidanje veze ASUS tableta s Bluetooth uređajem:
1.
Na zaslonu Postavke dodirnite Bluetooth kako bi se prikazali svi dostupni i upareni uređaji.
2.
Na popisu uparenih uređaja, dodirnite
dodirnite Razdvoji par.
128
za Bluetooth uređaj za koji želite raskinuti vezu, a zatim
Aplikacija PlayTo
Aplikacija PlayTo vam omogućava zaslonsku prezentaciju ASUS tableta na zaslonu koji podržava prijenos
podataka. Na taj način vanjskom zaslonu omogućavate da postane dvojni monitor ili drugi zaslona za vaš
ASUS tablet.
VAŽNO! Vaš vanjski zaslon mora imati tehnologiju Miracast™ ili DLNA® za podršku aplikacije PlayTo.
Pokretanje aplikacije PlayTo
Postoje dva načina za početak korištenja aplikacije PlayTo s uređaja ASUS tablet:
Iz brzih postavki
1.
Postavite zaslon koji podržava prijenos podataka, a koji želite koristiti s vašim ASUS tabletom.
2.
Pokrenite brze postavke na ASUS tabletu pa dodirnite PlayTo.
3.
Pogledajte SSID koji će se prikazati na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka i odaberite jednaki
SSID na ASUS tablet kako biste mogli započeti s uparivanjem.
Nakon uspostavljanja veze, na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka prikazat će se jednak sadržaj
kao na ASUS tabletu.
Iz postavki
> Postavke.
1.
Dodirnite
2.
U Bežično povezivanje i mreže dodirnite Više.., a zatim dodirnite PlayTo.
3.
Pogledajte SSID koji će se prikazati na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka i odaberite jednaki
SSID na ASUS tablet kako biste mogli započeti s uparivanjem.
Nakon uspostavljanja veze, na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka prikazat će se jednak sadržaj
kao na ASUS tabletu.
129
Oblak
Račun za oblak, kao što su ASUS WebStorage, Drive, OneDrive i Dropbox, omogućava da arhivirate podatke,
sinkronizirate podatke s različitim uređajima i na siguran i privatan način dijelite datoteke.
ASUS WebStorage
Registrirajte se na ili prijavite u ASUS WebStorage i dobit ćete računu za pohranu u oblak s besplatnih 5 GB
prostora za pohranu. ASUS WebStorage račun omogućava automatsko slanje novih snimljenih fotografija radi
brzog dijeljenja, sinkronizaciju datoteka s različitim uređajima i dijeljenja datoteka.
NAPOMENA: Da bi ste mogli koristiti funkciju automatskog slanja, morate omogućiti Instant Upload (Brzo slanje)
u Postavke > Instant Upload (Brzo slanje) u vašem ASUS WebStorage računu.
130
Poglavlje
13
Osnove u vezi aplikacija
Prijelaz između aplikacija
Ako ste pokrenuli nekoliko aplikacija u vašem Zenu, možete jednostavno prelaziti između nedavno pokrenutih
aplikacija.
Dodirnite
•
•
za prikaz nedavno pokrenutih aplikacija.
Dodirnite aplikaciju koju želite pregledati.
Ako želite ukloniti aplikaciju, jednostavno je prstom pomaknite ulijevo ili udesno.
Zaključavanje aplikacija
Osigurajte svoje aplikacije od neovlaštene upotrebe pomoću lozinke koja se sastoji od 4-12 znakova.
Zaključavanje aplikacija:
1.
U Sve aplikacije dodirnite > Lock (Zaključaj).
2.
Unesite lozinku koja se sastoji od 4-12 znakova i zatim dodirnite U redu.
Promjena lozinke za vaše zaključane aplikacije:
1.
U Sve aplikacije dodirnite > Lock app settings (Postavke zaključavanja aplikacije). Unesite lozinku
kada se to od vas zatraži.
2.
Dodirnite Change password (Promijeni lozinku) pa unesite staru i novu lozinku.
132
Preuzimanje aplikacija
Preuzmite veliku količinu aplikacija za igre s usluge Play Store izravno na vaš ASUS tablet. Neke aplikacije i igre
su besplatne, ostale ćete morati kupiti pomoću kreditne kartice ili drugog oblika plaćanja.
Preuzimanje aplikacija:
1.
Dodirnite Play Store na početnom zaslonu.
2.
Pratite upute na zaslonu za prijavu na postojeći Gmail račun. Ako nemate Gmail račun, napravite ga.
3.
Nakon uspješne prijave, možete započeti preuzimanje aplikacije s usluge Play Store.
133
134
Poglavlje
14
Vaš Zen nudi još mnogo toga
Aplikacija Power Saver
Maksimalno iskoristite ili povećajte napajanje ASUS tableta, čak i kada je u stanju mirovanja ili ako je
neprekidno povezan s mrežom. Pametno prilagodite postavke napajanja za često aktivnosti kao što je čitanje
e-pošte i gledanje video zapisa.
Postavljanje aplikacije Power Saver
Maksimalno povećajte, optimizirajte ili prilagodite napajanje ASUS tableta pomoću mogućnosti za pametnu
uštedu energije.
Postavljanje aplikacije Power Saver:
1.
U Sve aplikacije dodirnite Power Saver.
2.
Pomaknite stavku Smart saving (Pametna ušteda) u UKLJUČENO.
136
3.
Odaberite bilo koji od sljedećih načina rada:
•• Ultra-saving mode (Ultra način uštede): Raskida vezu s mrežom ako je ASUS tablet u stanju
mirovanja, čime se do kraja povećava životni vijek baterije.
•• Optimized mode (Optimizirani način rada): Produljuje trajanje baterije kada je ASUS tablet
neprekidno povezan s mrežom.
•• Customized mode (Prilagođeni način rada): Omogućava podešavanje postavki napajanja za
česte aktivnosti.
Prilagodba aplikacije Power Saver
Postavite razinu svjetlinu za česte aktivnosti kao što je čitanje e-pošte ili knjiga, pregledavanje video zapisa,
pregledavanja internetskih stranica i slušanje glazbe. Osim toga, funkciju uštede energije možete omogućiti za
određene aplikacije ili možete omogućiti automatsko raskidanje veze s mrežom kada je ASUS tablet u stanju
mirovanja.
Prilagodba aplikacije Power Saver:
1.
U Power Saver (Štednja energije) označite Customized mode (Prilagođeni način rada) i zatim kucnite
.
2.
Označite aktivnost i zatim podesite razinu svjetline izraženu u postocima.
3.
Ako želite omogućiti automatsko raskidanje veze s mrežom, označite IM and other apps using push
notification (IM i ostale aplikacije koje koriste automatske obavijesti). Vaš ASUS tablet će automatski
raskinuti vezu s mrežom kada je u neaktivnom stanju, a obnoviti će je nakon aktiviranja.
137
Aplikacija ASUS Splendid
ASUS Splendid omogućuje jednostavno podešavanje postavki prikaza.
Dodirnite za prijelaz između
kartica
Pomicanjem uključite/
isključite način (Živopisno)
Pomicanjem prilagodite
temperaturu boje
Dodirnite za vraćanje na
tvorničke postavke
Dodirnite za resetiranje
na posljednje izvršene
promjene
Korištenje aplikacije ASUS Splendid:
> Splendid.
1.
Dodirnite
2.
Prilagodite temperaturu boje zaslona i kontrast koristeći kartice Temperature (Temperatura) i
Enhancement (Poboljšanje).
3.
Dodirnite Done (Gotovo) da primijenite promjene.
138
DODACI
A
Obavijesti
Izjava Savezne komisije za komunikacije
Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je
sljedećim dvama uvjetima:
•
Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.
•
Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju, uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni
rad.
Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom
15. FCC propisa. Ta ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite protiv štetnih smetnji u
kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena
i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskim komunikacijama. Međutim, nema
jamstva da do smetnji neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva štetne smetnje u
radijskom i televizijskom prijamu, što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme,
korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:
•
Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.
•
Povećati razmak između opreme i prijamnika.
•
Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnice.
•
Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV serviseru.
Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda mogu dovesti
do gubitka prava korištenja ove opreme.
Antena(e) koje se korist na ovom predajniku ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom
drugom antenom ili prijemnikom.
140
Podaci o RF izloženosti (SAR)
Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden
tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna
komisija za komunikacije vlade SAD-a.
Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption Rate (Specifična
stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/kg. Ispitivanja SAR provedena su u
standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na različitim
kanalima.
Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 1,15 W/kg kad je postavljen pokraj tijela.
FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene kao
sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu
pronaći u odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID: MSQK013.
141
EZ izjava o sukladnosti
Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na
http://support.asus.com.
Prevencija gubitka sluha
Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.
À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur
peut endommager l’oreille de l’utilisateur.
Za upotrebu u Francuskoj, sukladno Francuskom članku L 5232-1, utvrđena je sukladnost ovog uređaja sa
zahtjevima u vezi zvučnog tlaka iz standarda NF EN 50332-1:2000 i NF EN 50332-2:2003.
142
Upozorenje o CE oznaci
CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom
Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom
se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.
Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,377 W/kg.
Ovaj uređaj može se koristiti u:
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
IS
LI
LT
LU
LV
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
Korisnik ne smije imati pristup DFS upravljanju vezanom za detekciju radara.
143
Izjava o IC upozorenju
Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju nedostatka podataka za odašiljanje ili u slučaju kvara
u radu. Ne zaboravite da svrha toga nije zabrana prijenosa upravljačkih ili signalnih podataka ili korištenje
ponovljenih kodova kada to tehnologija zahtijeva.
Funkcija Country Code Selection (Odabir koda zemlje) je onemogućena za proizvode na tržištu u SAD-u /
Kanadi. Za proizvode dostupne na tržištu SAD-a / Kanade, mogu se koristiti samo kanali 1-11. Odabir ostalih
kanala neće biti moguć.
Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE
Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije
elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.
Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile
neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica
ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je “Specific Absorption Rate” (Specifična
stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona
zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).
Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti
te Europski standard EN 62311 te EN 50566. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok
izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.
144
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem
Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili
jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm2.
ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda
ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde
za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših
proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.
Napomena o izolaciji
VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju,
osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.
Ekološka ASUS obavijest
ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja
štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja
emisije ugljika.
Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s ASUS
Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi http://support.asus.com/.
145
Naziv modela: K013 (ME176C/ME176CX)
Proizvođač:
ASUSTeK Computer Inc.
Adresa:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašteni predstavnik u
Evropi:
ASUS Computer GmbH
Adresa:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY
146
AUTORSKO PRAVO
Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke
ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može
ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u
svrhu izrade sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI BEZ
OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS,
NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU
ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA,
PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI
PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima
pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja
njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE
IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA
BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.
Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete
od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran
isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge
stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do
navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja
prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu
odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2)
GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE
ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE
KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.
SERVIS I PODRŠKA
Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com
147
EC Declaration of Conformity
We, the undersigned,
Manufacturer:
ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:
4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:
TAIWAN
Authorized representative in Europe:
ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:
GERMANY
declare the following apparatus:
Product name :
ASUS Tablet
Model name :
K013
conform with the essential requirements of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive
EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011
1999/5/EC-R &TTE Directive
EN 300 328 V1.8.1
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)
EN 301 893 V1.6.1(2011-11)
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002
EN 62209-1:2010
EN 50566:2013
EN 62311:2008
EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
2006/95/EC-LVD Directive
EN 60950-1 / A12:2011
EN 60065:2002 / A12:2011
2009/125/EC-ErP Directive
Regulation (EC) No. 1275/2008
Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009
Regulation (EC) No. 617/2013
2011/65/EU-RoHS Directive
Ver. 130816
CE marking
(EC conformity marking)
Position :
CEO
Name :
Jerry Shen
Declaration Date: 02/04/2014
Year to begin affixing CE marking: 2014
148
Signature : __________
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement