Asus ZenPad 8.0 (Z380KL) Tablet Korisnički priručnik

Add to my manuals
170 Pages

advertisement

Asus ZenPad 8.0 (Z380KL) Tablet Korisnički priručnik | Manualzz

ASUS

Tablet

E-priručnik

CR10438

Srpanj 2015

Prvo izdanje

AUTORSKO PRAVO

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI

BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM

SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU

NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG

GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO

KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA

TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE

PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA

ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU,

UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke

ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA

U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO

KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI

DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH

ŠTETA.

SERVIS I PODRŠKA

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

2

Sadržaj

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku ............................................................................ 7

Briga i sigurnost ..................................................................................................................................... 7

1 Pripremite vaš Zen!

Dijelovi i funkcije ..........................................................................................................9

Ugradnja memorijske kartice ..........................................................................................................10

Ugradnja micro SIM kartice (na odabranim modelima) ........................................................14

Punjenje ASUS Tableta .......................................................................................................................17

Uključivanje i isključivanje ASUS tableta ....................................................................................19

Osnovno .................................................................................................................................................20

Prva upotreba .......................................................................................................................................21

Korištenje dodirnog zaslona ...........................................................................................................23

ZenMotion .............................................................................................................................................25

2 Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Funkcije Zen Home .....................................................................................................27

Početni zaslon .......................................................................................................................................27

Prilagodba početnog zaslona ....................................................................................29

Prečaci aplikacija ..................................................................................................................................29

Widgeti ....................................................................................................................................................30

Pozadinske slike ...................................................................................................................................31

Prošireni početni zaslon ....................................................................................................................32

Easy Mode (Lagani način rada) .......................................................................................................32

Postavljanje datuma ili vremena ....................................................................................................34

Postavljanje zvukova zvona i upozorenja ...................................................................................34

Brze postavke ........................................................................................................................................35

Korištenje obavijesti sustava ...........................................................................................................36

Zaslon za zaključavanje .............................................................................................37

Prilagođavanje zaključanog zaslona ............................................................................................37

Prilagođavanje gumba za brzi pristup .........................................................................................38

3 Ostanite u vezi

Način poziva (samo na odabranim modelima) .........................................................43

Upućivanje poziva ...............................................................................................................................43

Primanje poziva ....................................................................................................................................47

Upravljanje dnevnicima poziva ......................................................................................................47

Druge mogućnosti poziva ................................................................................................................49

Upravljanje s više poziva ...................................................................................................................50

Snimanje poziva ...................................................................................................................................53

3

4

Upravljanje kontaktima .............................................................................................54

Pokretanje aplikacije Kontakti ........................................................................................................54

Postavke kontakata .............................................................................................................................54

Priprema vašeg profila .......................................................................................................................54

Dodavanje kontakata .........................................................................................................................55

Priprema vaših VIP osoba .................................................................................................................57

Označavanje omiljenih kontakata .................................................................................................60

Uvoz kontakata ....................................................................................................................................61

Izvoz kontakata ....................................................................................................................................61

Upravljanje popisom za blokiranje ...............................................................................................62

Društveno umrežavanje s kontaktima .........................................................................................62

Arhiviranje/vraćanje dnevnika poziva (samo na odabranim modelima) ........................63

Slanje poruka i još puno više ....................................................................................65

Razmjena poruka (samo na odabranim modelima) ...............................................................65

Povezivanje podataka o vašim kontaktima ...............................................................................67

Omlet Chat .............................................................................................................................................68

4 Vaši dragocjeni trenuci

Snimanje trenutaka ....................................................................................................79

Pokretanje aplikacije Camera ..........................................................................................................79

Prvo korištenje aplikacije Camera .................................................................................................80

Napredne funkcije kamere ...............................................................................................................84

Korištenje galerije ......................................................................................................90

Pregled datoteka na društvenoj mreži ili u spremištu u oblaku .........................................90

Pregledavanje lokacije fotografija .................................................................................................91

Dijeljenje datoteka iz galerije ..........................................................................................................92

Brisanje datoteka iz galerije .............................................................................................................92

Uređivanje slike ....................................................................................................................................92

Korištenje funkcije MiniMovie ........................................................................................................94

Korištenje funkcije PlayTo .................................................................................................................95

5 Radite puno, igrajte se još više

Pretraživač ...................................................................................................................97

Pokretanje aplikacije Browser .........................................................................................................97

Dijeljenje stranice ................................................................................................................................98

Odgođeno čitanje stranica...............................................................................................................98

Dodavanje nove kartice ....................................................................................................................98

Dodavanje stranice u knjižne oznake ..........................................................................................98

Pametno mrežno čitanje ...................................................................................................................99

Pražnjenje predmemorije preglednika ..................................................................................... 100

E-pošta .......................................................................................................................100

Postavljanje računa e-pošte ......................................................................................................... 100

Dodavanje računa e-pošte ............................................................................................................ 101

Postavljanje Gmail računa ............................................................................................................. 101

Kalendar ....................................................................................................................102

Izrada događaja ................................................................................................................................ 102

Dodavanje računa u kalendar ...................................................................................................... 102

Stvaranje događaja s vašeg računa............................................................................................ 103

Omogućavanje podsjetnika na događaje upozorenjem ................................................... 103

Aplikacija What’s Next ..............................................................................................104

Primanje podsjetnika o događajima ......................................................................................... 104

Prihvaćanje i odbijanje pozivnica za događaje ..................................................................... 105

Primanje upozorenja za događaje ............................................................................................. 106

Primanje ažuriranja o vremenu ................................................................................................... 107

Aplikacija Do It Later ................................................................................................108

Dodavanje planiranih zadataka .................................................................................................. 108

Razvrstavanje planiranih zadataka po važnosti .................................................................... 108

Uzvratni poziv odmah (samo na odabranim modelima) ................................................... 109

Sada želim nastaviti svoje mrežno čitanje ............................................................................... 109

Odgovor odmah (samo na odabranim modelima) .............................................................. 109

Brisanje planiranih zadataka ........................................................................................................ 109

Supernote ..................................................................................................................110

Stvaranje nove bilježnice ............................................................................................................... 111

Dijeljenje bilježnice u oblaku ....................................................................................................... 111

Dijeljenje bilježnice u oblaku ....................................................................................................... 111

File Manager (Upravitelj datoteka) .........................................................................112

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu ................................................................................ 112

Pristup vanjskom uređajem za pohranu .................................................................................. 112

Pristupanje pohrani u oblaku ....................................................................................................... 112

Oblak .........................................................................................................................113

ASUS WebStorage ............................................................................................................................ 113

Prijenos podataka.....................................................................................................114

ASUS podrška............................................................................................................115

6 Zabava i razonoda

Korištenje naglavnih slušalica .................................................................................117

Priključivanje audio priključka ..................................................................................................... 117

Igranje igara ..............................................................................................................118

Korištenje aplikacije Play Games ................................................................................................ 118

Aplikacija Music ........................................................................................................119

Pokretanje aplikacije Music .......................................................................................................... 119

Izvođenje pjesama ........................................................................................................................... 119

Prijenos glazbe iz oblaka ............................................................................................................... 120

Izrada popisa izvođenja ................................................................................................................. 121

Reprodukcija na ostalim uređajima ........................................................................................... 122

7 Ostati povezan

Wi-Fi ...........................................................................................................................123

Omogućavanje Wi-Fi veze ............................................................................................................. 123

Povezivanje s Wi-Fi mrežom ......................................................................................................... 123

Onemogućavanje Wi-Fi veze ........................................................................................................ 124

5

6

Bluetooth® .................................................................................................................124

Omogućavanje Bluetooth® veze ................................................................................................. 124

Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth® uređajem ................................................................. 125

Raskidanje veze ASUS tableta s Bluetooth® uređajem ....................................................... 125

Dijeljenje internetske veze ......................................................................................126

Wi-Fi hotspot ...................................................................................................................................... 126

Dijeljenje Bluetooth veze............................................................................................................... 127

Aplikacija PlayTo .......................................................................................................128

Pokretanje aplikacije PlayTo ......................................................................................................... 128

8 Putovanja i karte

Aplikacija Weather ....................................................................................................129

Pokretanje aplikacije Vrijeme ....................................................................................................... 129

Početni zaslon aplikacije Weather .............................................................................................. 130

Aplikacija Clock .........................................................................................................131

Svjetski sat ........................................................................................................................................... 131

Sat s alarmom .................................................................................................................................... 132

Štoperica .............................................................................................................................................. 132

Tajmer ................................................................................................................................................... 133

9 ZenLink

Upoznavanje sa funkcijom ZenLink ........................................................................135

Share Link ............................................................................................................................................ 136

PC Link .................................................................................................................................................. 137

Remote Link ........................................................................................................................................ 139

10 Zen bilo gdje

Posebni Zen alati ......................................................................................................143

Kalkulator ............................................................................................................................................ 143

Quick Memo ....................................................................................................................................... 145

Aplikacija Sound Recorder ............................................................................................................ 146

Audio Wizard ...................................................................................................................................... 148

Aplikacija Splendid .......................................................................................................................... 149

Aplikacija Power Saver .................................................................................................................... 152

11 Održavajte vaš Zen

Održavanje uređaja u tijeku s ažuriranjima ...........................................................155

Ažuriranje sustava ............................................................................................................................ 155

Skladištenje ........................................................................................................................................ 155

Arhiviranje i resetiranje .................................................................................................................. 155

Osiguravanja ASUS tableta ........................................................................................................... 156

Dodatak

Dodaci ........................................................................................................................160

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku

U svrhu naglašavanja ključnih informacija u ovom priručniku, poruke su predstavljene na sljedeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži bitne informacije koje za dovršenje zadatka treba pročitati.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savjete koji mogu pomoći u izvođenju zadataka.

OPREZ! Ova poruka sadrži važne informacije koje treba uzeti u obzir radi očuvanja vlastite sigurnosti kod izvođenja određenih zadataka i radi sprečavanja oštećenja podataka na Vašem Tablet i njegovih dijelova.

Briga i sigurnost

Smjernice

Sigurnost na cesti je najvažnija. Snažno preporučujemo da ne koristite uređaj za vrijeme vožnje ili upravljanja bilo kojom vrstom vozila.

Ovaj uređaj smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i

35 °C (95 °F).

Isključite uređaj u područjima gdje je zabranjena upotreba mobilnih uređaja.

Uvijek poštujte pravila i propise kada se nalazite u područjima s ograničenjima, npr., u zrakoplovi, kinu i bolnici ili blizu medicinske opreme, blizu plina ili goriva, na gradilištima, mjestima gdje se minira i ostalim područjima.

Koristite samo one AC adaptere i kabele koje je odobrio ASUS za upotrebu s ovim uređajem. Pogledajte naljepnicu s nazivnim podacima s donje strane uređaja i uvjerite se da adapter napajanja odgovara tim podacima.

Ne koristite oštećene kabele napajanja, dodatnu opremu ili druge vanjske uređaje s vašim uređajem.

Održavajte uređaj suhim. Uređaj nemojte koristiti ili izlagati utjecaju tekućina, kiše ili vlage.

Uređaj možete izlagati utjecaju rendgenskih uređaja (kao oni koji se koriste u transportnim trakama radi sigurnosti u zračnim lukama), ali nemojte ga izlagati utjecaju magnetskih detektora i palica.

Zaslon uređaja izrađen je od stakla. Ako se staklo razbije, prestanite koristiti uređaj i nemojte dodirivati dijelove slomljenog stakla. Odmah pošaljite uređaj na popravak

ASUS-ovom kvalificiranom servisnom osoblju.

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte zvuk predugo na razini visoke glasnoće.

Prekinite dovod izmjeničnog napajanja prije čišćenja uređaja. Prilikom čišćenja zaslona uređaja koristite samo čistu celuloznu spužvu ili krpu od antilopa.

Uređaj na popravak šaljite samo ASUS-ovom kvalificiranom servisnom osoblju.

7

8

Propisno zbrinjavanje

Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.

ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS Tablet.

1

Pripremite vaš Zen!

Pripremite vaš Zen!

1

Dijelovi i funkcije

Uzmite svoj uređaj i pokrenite ga u tren oka.

Zvučnici Prednja kamera

Mikro USB 2.0 priključak

Stražnja kamera

Utor za zvučnik / slušalice

Gumb za glasnoću

Gumb napajanja

Žlijeb

Mikrofon

Ploča ekrana osjetljivog na dodir

VAŽNO! Uređaj, a posebno dodirni zaslon, uvijek moraju biti suhi. Voda i ostale tekućine mogu uzrokovati kvar dodirnog zaslona.

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

9

Ugradnja memorijske kartice

Vaš ASUS Tablet podržava microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ memorijske kartice, s kapacitetom do 128 GB (do 64 GB na modelima samo s Wi-Fi mrežom).

NAPOMENA: Neke memorijske kartice neće biti kompatibilne s ASUS tabletom. Pobrinite se da koristite samo kompatibilne kartice kako biste spriječili gubitak podataka, oštećenje uređaja ili memorijske kartice ili oboje.

OPREZ! Postupajte s oprezom pri korištenju memorijske kartice. ASUS ne odgovara za gubitak podataka i oštećenja nastala na memorijskoj kartici.

Ugradnja memorijske kartice:

1. Nađite žlijeb u donjem desnom kutu i povucite stražnji poklopac prema van, te ga potpuno uklonite.

OPREZ!

• Pazite kako ne biste oštetili stražnji poklopac ili ozlijedili prste dok skidate poklopac.

• Nemojte uklanjati na silu, povlačiti ili izobličavati stražnji poklopac.

10 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

2. Centrirajte i stavite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu.

3. Gurnite memorijsku karticu do kraja u utor da čvrsto sjedne na mjesto.

4. Postavite stražnji poklopac natrag na mjesto.

NAPOMENA: Nakon instaliranja formatirane memorijske kartice, njezinom sadržaju možete pristupiti iz

ASUS > File Manager (Upravitelj datoteka) > Internal storage (Unutarnja pohrana) > SD Memory

Card (SD memorijska kartica) .

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

11

Uklanjanje memorijske kartice

OPREZ!

• Postupajte s oprezom pri korištenju memorijske kartice. ASUS ne odgovara za gubitak podataka i oštećenja nastala na memorijskoj kartici.

• Izbacite memorijsku karticu na propisani način kako biste je sigurno uklonili iz uređaja. Za izbacivanje memorijske kartice, idite u Početak > Sve aplikacije > Postavke > Pohranjivanje >

Unmount external storage (Odvoji vanjski medij za pohranu).

Vađenje memorijske kartice:

1. Nađite žlijeb u donjem desnom kutu i povucite stražnji poklopac prema van, te ga potpuno uklonite.

OPREZ!

• Pazite kako ne biste oštetili stražnji poklopac ili ozlijedili prste dok skidate poklopac.

• Nemojte uklanjati na silu, povlačiti ili izobličavati stražnji poklopac.

2. Pritisnite memorijsku karticu dok ne iskoči, a zatim je izvucite van.

12 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

3. Postavite stražnji poklopac natrag na mjesto.

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

13

Ugradnja micro SIM kartice (na odabranim modelima)

Utor za micro SIM karticu podržava mrežne opsege LTE, WCDMA i EDGE/GSM.

NAPOMENA: Da ne dođe do oštećivanje priključka, obvezno koristite standardnu micro SIM karticu bez SIM adaptera ili uporabe rezača.

OPREZ! Budite iznimno pažljivi kod rukovanja micro SIM karticom. Tvrtka ASUS ne odgovara ni za kakve gubitke ili oštećenja na micro SIM kartici.

Ugradnja micro SIM kartice:

1. Nađite žlijeb u donjem desnom kutu i povucite stražnji poklopac prema van, te ga potpuno uklonite.

OPREZ!

• Pazite kako ne biste oštetili stražnji poklopac ili ozlijedili prste dok skidate poklopac.

• Nemojte uklanjati na silu, povlačiti ili izobličavati stražnji poklopac.

14 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

2. Poravnajte i umetnite micro SIM karticu u utor za micro SIM karticu.

3. Pritisnite micro SIM karticu do kraja u utor tako da čvrsto ne sjedne na svoje mjesto.

4. Postavite stražnji poklopac natrag na mjesto.

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

15

Uklanjanje micro SIM kartice (na odabranim modelima)

OPREZ! Budite iznimno pažljivi kod rukovanja micro SIM karticom. Tvrtka ASUS ne odgovara ni za kakve gubitke ili oštećenja na micro SIM kartici.

Za uklanjanje micro SIM kartice:

1. Nađite žlijeb u donjem desnom kutu i povucite stražnji poklopac prema van, te ga potpuno uklonite.

OPREZ!

• Pazite kako ne biste oštetili stražnji poklopac ili ozlijedili prste dok skidate poklopac.

• Nemojte uklanjati na silu, povlačiti ili izobličavati stražnji poklopac.

2. Pritisnite micro SIM karticu za izbacivanje, a zatim je izvucite van.

16 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

3. Postavite stražnji poklopac natrag na mjesto.

Punjenje ASUS Tableta

ASUS tablet isporučuje se djelomično napunjen, ali vi ga morate potpuno napuniti prije prve upotrebe. Pročitajte sljedeće važne napomene i mjere opreza prije punjenja uređaja.

VAŽNO!

• Koristite isključivo isporučeni AC adapter i mikro USB kabel za punjenje ASUS tableta. Korištenjem drugog AC adaptera napajanja i kabela možete oštetiti svoj uređaj.

• Prije korištenja uređaja, skinite zaštitni sloj sa AC adaptera napajanja i mikro USB kabela.

• Priključite AC adapter napajanja u kompatibilnu električnu utičnicu. AC adapter napajanja možete priključiti u bilo koju kompatibilnu 100~240 V utičnicu.

• Izlazni napon ovog adaptera je DC 5.2 V, 1.35 A.

• Kada koristite ASUS Tablet dok je ukopčan u izvor napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.

• ASUS tablet nemojte koristiti ili izlagati utjecaju tekućina, kiše ili vlage.

• ASUS tablet nemojte koristiti u blizinu opreme koja proizvodi toplinu ili na mjestima gdje je moguća visoka temperatura.

• ASUS tablet držite dalje od oštrih predmeta.

• Nemojte stavljati predmete na ASUS Tablet.

OPREZ!

• Dok se puni, ASUS tablet može se zagrijati. To je normalno, ali ako uređaj postane neobično vruć, odvojite mikro USB kabel iz uređaja i pošaljite uređaj, zajedno s AC adapterom napajanja i kabelom,

ASUS-ovom kvalificiranom servisnom osoblju.

• Da ne bi došlo do oštećenja ASUS tableta, AC adaptera i mikro USB kabela. Pobrinite se da su mikro

USB kabel, AC adapter i uređaj pravilno priključeni prije punjenja.

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

17

Za punjenje ASUS Tablet:

1. Spojite mikro USB kabel na adapter napajanja.

2. Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.

3. Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.

VAŽNO!

• ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na režimu rada.

• Stanje baterije predstavljeno je sljedećim ikonama:

Slaba Ne puni se Puni se Puna

 

4. Kada je uređaj do kraja napunjen, odspojite USB kabel iz ASUS tableta prije odvajanja AC adaptera napajanja iz električne utičnice.

NAPOMENE:

• Uređaj možete koristiti dok se puni, ali tako će trebati dulje da se on do kraja napuni.

• Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.

• Ako računalo ne osigurava dovoljno napajanja za punjenje putem USB priključka, ASUS tablet napunite s AC adapterom napajanja priključenim u električnu utičnicu.

18 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

Uključivanje i isključivanje ASUS tableta

Uključivanje uređaja

Za uključivanje uređaja pritisnite i zadržite gumb za uključivanje do pokretanja uređaja.

Isključivanje uređaja

Isključivanje uređaja:

1. Ako se isključio zaslon, pritisnite gumb za uključivanje da se on uključi. Ako je zaslon zaključan, otključajte ga.

2. Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje, a zatim kada se pojavi odgovarajuća poruka, dodirnite Isključi i zatim dodirnite U redu.

Stanje mirovanja

Ako želite staviti uređaj u stanje mirovanja, pritisnite gumb za uključivanje nakon isključivanja zaslona.

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

19

Osnovno

Istražite intuitivnu jednostavnost ASUS Zen UI 2.0!

ASUS Zen UI 2.0 je šarmantno i intuitivno sučelje isključivo za ASUS tablete. Ono vam donosi posebne aplikacije koje su integrirane ili dolaze s drugim aplikacijama i koje su prilagođene vašim osobnim potrebama i koje vam olakšavaju život uz istodobnu zabavu s ASUS tabletom.

ASUS podrška

Pronađite odgovore na ČPP (često postavljana pitanja) ili na korisničkom forumu podijelite svoja iskustva.

Kamera

Uz pomoć tehnologije PixelMaster, snimajte dragocjene trenutke u živim fotografijama i videozapisima visoke kvalitete.

Do It Later

Zastanite i radite na važnoj e-pošti, SMS porukama, zanimljivim web mjestima ili drugim važnim zadacima onda kada vam je to zgodnije.

What’s Next

Pregled podataka o sastanku, e-pošte i drugih upozorenja o događajima ili obavijestima brzim pogledom s početnog zaslona, zaslona za zaključavanje ili aplikacije What’s Next.

ZenLink

Neka aplikacija ZenLink, koja se sastoji od aplikacija Remote Link, Share Link i PC Link bude maksimalno učinkovita. Upotrijebite bilo koju od tih aplikacija za povezivanje s drugim uređajima radi dijeljenja i primanja datoteka.

NAPOMENA: dostupnost aplikacija za ZenLink ovisi o modelu ASUS tableta.

NAPOMENA: dostupnost aplikacija za ASUS Zen UI 2.0 razlikuje se po regijama i ovisi o modelu

ASUS tableta. Dodirnite na Početnom zaslonu i provjerite koje aplikacije su dostupne na ASUS tabletu.

20 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

Prva upotreba

Pri prvom uključivanju ASUS tableta, čarobnjak za postavljanje će vas voditi kroz postupak postavljanja. Pratite upute na zaslonu za izbor jezika, izbor način unosa, postavljanje mobilne mreže i Wi-Fi mreže, sinkroniziranje računa i konfiguriranje usluga povezanih s vašom lokacijom.

Koristite svoj Google ili ASUS račun u postavljanju uređaja, a ako još nemate Google ili ASUS račun, izradite ga.

Google račun

Korištenje Google računa omogućava potpuno iskorištavanje sljedećih značajki operativnog sustava Android:

• Organiziranje i pregled svih podataka s bilo kojeg mjesta.

• Automatsko arhiviranje svih vaših podataka.

• Jednostavno iskorištavanje Google usluga s bilo kojeg mjesta.

ASUS račun

Posjedovanje ASUS računa omogućava vam uživanje u sljedećim prednostima:

• Personalizirana ASUS-ova usluga podrške i produljenje jamstva za registrirane proizvode.

• Slobodan prostor spremišta u oblaku od 5 GB.

• Primanje najnovijih ažuriranja za uređaj i firmver.

NAPOMENA: Čarobnjak za postavljanje možete koristiti i za ponovno konfiguraciju uređaja, s bilo kojeg mjesta, kada vam to odgovara. Na Početnom zaslonu uđite u > Setup Wizard (Čarobnjak za

instalaciju).

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

21

Savjeti za očuvanje energije baterije

Napunjenost baterije znači život za vaš ASUS tablet. Evo nekoliko savjeta za očuvanje energije baterije koji će vam pomoći u očuvanju napunjenosti baterije vašeg ASUS tableta.

– Zatvorite sve pokrenute aplikacije koje se ne koriste.

– Kada ga ne koristite, pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uređaj postavili u stanje mirovanja.

– Aktivirajte funkciju Smart Saving (Pametna štednja) u aplikaciji Power Saver.

– Zvuk postavite u pametni način rada.

– Smanjite svjetlinu zaslona.

– Održavajte glasnoću zvučnika na niskoj razini.

– Onemogućite funkciju Wi-Fi.

– Onemogućite funkciju Bluetooth.

– Onemogućite funkciju PlayTo.

– Onemogućite GPS.

– Onemogućite funkciju automatskog zaokretanja zaslona.

– Onemogućite sve funkcije za automatsku sinkronizaciju na uređaju.

22 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

Korištenje dodirnog zaslona

Koristite ove geste na dodirnom zaslonu za pokretanje aplikacija, pristup nekim postavkama i navigaciju kroz ASUS Tablet.

Pokretanje aplikacija ili odabiranje stavki

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za pokretanje aplikacije jednostavno kucnite na nju.

• Za odabir stavke, primjerice u aplikaciji File Manager, jednostavno kucnite na nju.

Premještanje ili brisanje stavki

Učinite jedno od sljedećeg:

• Za premještanje aplikacije ili miniaplikacije, kucnite, zadržite i zatim odvucite na željenu lokaciju.

• Ako želite izbrisati aplikaciju ili miniaplikaciju s početnog zaslona, dodirnite ga i zadržite pa ga povucite na Remove (Ukloni).

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

23

Kretanje kroz stranice ili zaslone

Učinite jedno od sljedećeg:

• Prevucite prst ulijevo ili udesno za prebacivanje između zaslona ili za prelistavanje kroz Galeriju slika.

• Listajte prstom gore ili dolje za prolaženje kroz mrežne stranice ili popis stavki.

Povećavanje zumom

Raširite dva prsta na dodirnoj ploči za povećavanje slike zumom u aplikacijama Gallery ili Maps ili ako zumom želite povećati internetsku stranicu.

24 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

Smanjivanje zumom

Primaknite dva prsta na dodirnoj ploči za smanjivanje zumom slike u aplikacijama Gallery ili Maps ili ako zumom želite smanjiti internetsku stranicu.

ZenMotion

Kad je ploča dodirnog zaslona isključena, uz ove jednostavne i intuitivne geste možete brzo pokretati aplikacije na ASUS tabletu jednostavnim upisivanjem slova.

Gesta

C

S

V

W

Z e

Modeli samo s Wi-Fi mrežom

Kamera

Kalendar

Galerija

Preglednik

ASUS Booster

E-pošta

3G / LTE modeli (funkcija telefona)

Kamera

Poruka

Biranje

Preglednik

ASUS Booster

E-pošta

Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

25

26 Poglavlje 1: Pripremite vaš Zen!

2 Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

2

NAPOMENA: Stvarno prikazane aplikacije na zaslonu razlikuju se ovisno o modelu. Sljedeća snimka zaslona služi samo kao referenca.

Funkcije Zen Home

Početni zaslon

Na početnom zaslonu dobit ćete podsjetnike za važne događaje, aplikacije i ažuriranja sustava, vremensku prognozu i tekstualne poruku od osoba koje su vam zaista važne.

Prstom prijeđite dolje preko ovog područja kako bi se prikazale stavke System notifications (Obavijesti

sustava)i Quick settings (Brze postavke)

Dodirnite da se prikažu Time settings (Postavke za vrijeme)

Dodirnite za ažuriranje postavki za Weather (Vremenske prilike)

Kucnite ako želite otvoriti Voice Search

(Glasovno pretraživanje)

Kucnite za otvaranje stranice Google

Search (Google pretraživanje)

Dodirnite za otvaranje zaslona Sve aplikacije

Dodirnite za otvaranje aplikacije

Prijeđite prstom na početnom zaslonu ulijevo ili udesno kako bi se prikazao prošireni početni zaslon.

NAPOMENA: zaslon .

Ako želite dodati više stranica na početni zaslon, pogledajte Prošireni početni

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 27

Razumijevanje ikona

Ove ikone se prikazuju u traci statusa i upoznaju vas s trenutnim stanjem vašeg ASUS tableta.

Mobilna mreža (na odabranim modelima)

Predstavlja jačinu signala mobilne mreže.

Poruke

Prikazuje da imate nepročitanu poruku.

Wi-Fi

Ova ikona predstavlja jačinu signala Wi-Fi veze.

Vijek baterije

Ova ikona predstavlja stanje baterije ASUS tableta.

MicroSD kartica

Ova ikona predstavlja da je microSD kartica umetnuta u ASUS tablet.

Snimke zaslona

Ova ikona predstavlja da ste napravili snimke zaslona ASUS tableta.

Zrakoplovni način rada

Ova ikona označava da je ASUS tablet u zrakoplovnom načinu rada.

Wi-Fi hotspot

Ova ikona označava da je omogućena Wi-Fi pristupna točka za ASUS tablet.

Pametni štedni način rada

Ova ikona označava da je omogućen način Smart Saving (Pametna ušteda).

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u Štednja energije.

Utišani način rada

Ova ikona označava da je omogućen tihi način rada.

Način rada s vibracijama

Prikazuje da je omogućen način rada s vibracijama.

Stanje preuzimanja

Ova ikona predstavlja status preuzimanja aplikacije ili datoteke.

Način rada za čitanje

Prikazuje da je omogućen način rada za čitanje.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u Reading mode (Način rada za čitanje).

28 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Prilagodba početnog zaslona

Ostavite trag svoje osobnosti na početnom zaslonu. Odaberite privlačan dizajn kao svoju pozadinu, dodajte prečace radi brzog pristupa omiljenim aplikacijama i dodajte widgete za brzi pregled važnih podataka. Možete dodati i još stranica kako biste mogli dodati i brzo pristupiti ili pregledati više aplikacija i widgeta na početnom zaslonu.

Prečaci aplikacija

Prečice aplikacija olakšavaju brzi pristup često korištenim ili omiljenim aplikacijama na početnom zaslonu. Možete dodavati, uklanjati ili grupirati aplikacije u jednoj mapi.

Dodavanje prečaca aplikacije:

Dodajte prečace zbog brzog pristupa često korištenim aplikacijama izravno s početnog zaslona.

1. Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Aplikacije.

2. U Sve aplikacije dodirnite i zadržite aplikaciju, zatim je povucite u prazno područje na početnom zaslonu.

Uklanjanje prečaca aplikacije:

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite aplikacija, zatim je povucite u ukloni u vrhu zaslona.

Aplikacije koje ste uklonili s početnog zaslona ostat će na zaslonu Sve aplikacije.

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 29

Grupiranje prečaca aplikacija u mapi

Izradite mape za organiziranje prečaca aplikacija na početnom zaslonu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite i odvucite aplikaciju na drugu aplikaciju i mapu i pojavit će se mapa.

2. Dodirnite novu mapu i dodirnite Unnamed Folder (Neimenovana mapa) radi dodjele naziva toj mapi.

Widgeti

Na početni zaslon možete stavljati miniaplikacije, koje su male dinamičke aplikacije. Miniaplikacije vam daju brzi pregled prognoze vremena, podatke o događajima iz kalendara, stanje baterije i još puno toga.

Dodavanje miniaplikacija

Dodavanje widgeta:

1. Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Widgeti.

2. U početnom zaslonu.

Uklanjanje prečaca aplikacije:

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite widget, zatim ga povucite u ukloni u vrhu zaslona.

NAPOMENA: Možete dodirnuti i na početnom zaslonu ako želite da se prikažu Sve aplikacije i

Widgeti.

30 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Pozadinske slike

Neka vaše aplikacije, ikone i Zen elementi leže na privlačno dizajniranoj pozadini. Možete dodati prozirnu nijansu u pozadinu, radi čitljivosti i jasnoće. Osim toga, možete odabrati i animiranu pozadinu, ako želite oživiti svoj zaslon.

Pomicanjem klizača podesite prozirnost pozadine

Dodirnite da se primjeni pozadinska nijansa

Dodirnite za odabir pozadine

Dodirnite za odabir željene slike između spremljenih fotografija ili slika

Primjena pozadine i pozadinske nijanse

Za primjenu pozadine i pozadinske nijanse

1. Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Pozadinske slike.

2. Odaberite gdje želite da bude pozadina: na početnom zaslonu, zaslonu za zaključavanje ili na početnom i zaslonu za zaključavanje. Ako ne želite dodati pozadinsku nijansu u pozadinu, preskočite na korak 5.

4. Dodirnite pa odaberite boju.

5. Odaberite pozadinu pa dodirnite Apply (Primjeni).

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 31

Primjena animirane pozadine

Primjena animirane pozadine:

1. Dodirnite i zadržite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Pozadinske slike.

2. Odaberite gdje želite da bude pozadina: na početnom zaslonu ili na početnom i zaslonu za

zaključavanje.

3. Odaberite animiranu pozadinu pa dodirnite Apply (Primjeni).

NAPOMENA: Postavke pozadine možete namjestiti i u > Postavke > Prikaz.

Prošireni početni zaslon

Proširenje početnog zaslona

Možete dodati više stranica za proširenje početnog zaslona i na njih stavljati više prečaca i miniaplikacija.

1. Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite Edit page (Uredi

stranicu).

2. Dodirnite za dodavanje nove stranice. Ako želite izbrisati prošireni početni zaslon, odaberite ga, odvucite i ispustite u .

Easy Mode (Lagani način rada)

Easy Mode (Lagani način rada), u koji je uključeno intuitivno sučelje s velikim ikonama, gumbima i veličinom fonta, omogućava bolje pomicanje kroz ASUS tablet i bolju čitljivost te lakše korištenje. Osim toga, u laganom načinu rada brzo možete izvoditi vaše ključne zadatke kao što je uspostavljanje poziva, slanje poruka i još mnogo toga.

Omogućavanje laganog način rada

Kako omogućiti lagani način rada:

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Povucite zaslon Postavke prema dolje i odaberite Easy Mode (Lagani način rada).

3. Pomaknite Easy Mode (Lagani način rada) na ON (UKLJUČENO).

32 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Dodavanje prečaca

U laganom načinu rada, na početni zaslon možete dodati do dvanaest (12) prečaca za aplikacije.

1. Prstom prijeđite na desni dio početnog zaslona, a zatim dodirnite .

2. Na zaslonu All apps (Sve aplikacije) odaberite aplikaciju koju želite dodati na popis.

Uklanjanje prečaca

Učinite sljedeće:

1. Dodirnite pa odaberite aplikaciju ili aplikacije koje želite ukloniti s popisa.

2. Dodirnite Delete (Izbriši) ako želite izbrisati prečac za aplikaciju.

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 33

Postavljanje datuma ili vremena

Prema zadanim postavkama, datum i vrijeme prikazani na početnom zaslonu automatski će se sinkronizirati kada ste povezani s internetom.

Promjena postavki datuma i vremena:

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Povucite zaslon Postavke prema dolje i odaberite Date & time (Datum i vrijeme).

4. Odaberite vremensku zonu i ručno postavite datum i vrijeme.

5. Po izboru i vlastitoj želji možete odabrati 24-satni format.

6. Odaberite format datuma koji želite prikazati.

NAPOMENA: Također pogledajte Sat .

Postavljanje zvukova zvona i upozorenja

Postavite zvuk za obavijesti za, recimo, poruke, e-poštu i upozorenja za događaje. Osim toga, možete omogućiti i onemogućiti zvukove pri dodiru i zvuk zaključavanja zaslona.

Podešavanje postavki:

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Pomaknite se dolje na zaslonu Settings (Postavke) i odaberite Sound & notification (Zvuk i

obavijesti).

3. Podešavanje željenih postavki zvuka.

34 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Brze postavke

Obavijesna ploča za brze postavke je sredstvo za pristup određenim bežičnim funkcijama i postavkama vašeg ASUS tableta uz samo jedan dodir. Svaku od tih funkcija predstavlja odgovarajući gumb.

Ploču Quick settings (Brze postavke) pokrenut ćete tako da dvama prstima prijeđete dolje s vrha

ASUS tableta.

NAPOMENA: Plavi gumb označava da je funkcija trenutno omogućena, dok sivi gumb označava onemogućenu funkciju. Zeleni gumb se odnosi na pojedinačne alate kojima možete brzo pristupiti putem Brzih postavki u okviru za obavijesti.

Dodirnite ovo područje za prijelaz na ploču

Quick settings (Brze postavke)

Dodirnite za uređivanje brzih postavki

Dodirnite da se otvore Postavke.

Dodirnite za zamjenu korisničkog računa

Povlačite ulijevo ili udesno radi podešavanja svjetline zaslona.

Dodirnite ove gumbe ako želite brzo pokrenuti sljedeće uslužne programe.

Dodirnite ove gumbe kako biste omogućili ili onemogućili njihove funkcije.

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 35

Dodavanje i uklanjanje gumba

Ako želite dodati ili ukloniti postojeće gumbe iz ASUS obavijesne ploče za brze postavke:

1. Pokrenite brze postavke i zatim dodirnite .

2. Dodirnite okvir pored funkcije ako je želite dodati ili ukloniti iz ASUS obavijesne ploče za brze postavke.

NAPOMENA: Označen okvir označava da je gumbu određene funkcije moguće pristupiti putem ASUS obavijesne ploče za brze postavke, dok neoznačen okvir znači suprotno.

3. Kucnite ako želite pregledati trenutnu ASUS obavijesnu ploču za brze postavke.

Korištenje obavijesti sustava

Među obavijestima sustava vidjet ćete najnovija ažuriranja koja su provedena i promjene u sustavu izvršene na vašem ASUS tabletu. Većina tih promjena povezane su sa podacima i sustavom.

Ako želi pokrenuti ploču Obavijesti sustava, povucite prema dolje od gornjeg lijevog kuta ASUS tableta.

Dodirnite da se otvore Postavke.

Dodirnite za zamjenu korisničkog računa

Dodirnite ovo ako želite izbrisati sve prikazane obavijesti.

Povucite prstom obavijest ulijevo ili udesno ako je želite ukloniti s popisa.

Dodirnite obavijest ako želite pregledati podatke.

36 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Zaslon za zaključavanje

Prema zadanim postavkama, zaslon za zaključavanje pojavljuje se nakon uključivanja uređaja i za vrijeme njegova buđenja iz stanja mirovanja. Sa zaslona za zaključavanje ćete u sustav Android® vašeg uređaja ući prijelazom prsta preko ploči dodirnog zaslona.

Zaslon za zaključavanje vašeg uređaja može se prilagoditi za reguliranje pristupa podacima i aplikacijama na vašem mobilnom uređaju.

Prilagođavanje zaključanog zaslona

Ako želite promijeniti postavke zaslona za zaključavanje iz zadane mogućnosti Swipe (Prijelaz

prstom), pogledajte sljedeće upute:

1. Pokrenite brze postavke i zatim dodirnite .

2. Pomaknite zaslon Postavke prema dolje i odaberite Lock screen (Jezik i unos).

3. Na sljedećem zaslonu kucnite Zaključavanje zaslona.

4. Dodirnite mogućnost zaključavanja zaslona koju želite koristiti.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u Osiguravanja ASUS tableta.

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 37

Prilagođavanje gumba za brzi pristup

Po zadanim postavkama, zaslon zaključavanja sadrži gumbe za brzi pristup ovim aplikacijama:

Poruke i Kamera. Uz pomoć sljedećeg postupka promijenite zadane postavke i prilagodite ove gumbe za pokretanje drugih aplikacija na zaslonu zaključavanja:

1. Pokrenite brze postavke i zatim dodirnite .

2. Pomaknite zaslon Postavke prema dolje i odaberite Lock screen (Jezik i unos).

4. Na zaslonu Brzi pristup, odaberite gumb koji želite prilagoditi.

5. Dodirnite aplikaciju koju želite postaviti na gumb za brzi pristup koji ste odabrali za konfiguraciju.

NAPOMENA: Listajte kroz trenutni popis aplikacija koje možete postaviti, prema dolje ili gore.

38 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

Govorno pretraživanje

Aplikacija Voice Search vam omogućava stvaranje glasovnih naredbi za ASUS tablet, gledanje kako ih on sluša i korištenje izvršavanje radnji. Koristeći Voice Search možete stvarati glasovne naredbe kako biste činili nešto od sljedećeg:

• Pretraživanje podataka i informacija na mreži li na vašem ASUS tabletu

• Pokretanje aplikacija na ASUS tabletu

• Dobijanje uputa do određene lokacije

VAŽNO! ASUS tablet mora biti povezan s internetom da bi mogao koristiti ovu funkciju.

Pokretanje aplikacije Voice Search

1. Pokrenite zaslon Traženje glasom na jedan od sljedećih načina:

• Dodirnite na Google traci za pretraživanje.

• Dodirnite > Glas. pretraživanje.

2. Kada ikona mikrofona postane crvena, počnite govoriti glasovnu naredbu.

NAPOMENA: Jasno i jezgrovito govorite u vaš ASUS tablet. Ova funkcija korisna je i kod pokretanja naredbi pomoću glagola povezanog sa funkcijom ASUS tableta koju želite koristiti.

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 39

Prilagodba rezultata govornog pretraživanja iz grupe za pretraživanja tableta

Ako želite postaviti parametre za rezultate glasovnog pretraživanja prikupljene s vašeg Google računa i za rezultate u vezi ASUS tableta, to možete učinite prema sljedećim uputama:

1. Na početnom zaslonu vašeg ASUS tableta dodirnite > Glas. pretraživanje.

2. Dodirnite > Postavke.

40 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

3. Kucnite Pretraživanje tableta.

4. Kvačicom označite okvir grupa za pretraživanje koje želite uključiti kao izvor kada koristite

Voice Search (Glasovno pretraživanje).

Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše 41

42 Poglavlje 2: Svugdje je lijepo, ali doma je najljepše

3

Ostanite u vezi

Ostanite u vezi

3

Način poziva (samo na odabranim modelima)

Upućivanje poziva

ASUS tablet nudi vam brojne načine upućivanja poziva. Možete zvati prijatelje s popisa kontakata, koristiti pametno biranje za brzo upućivanje poziva ili unijeti broj za brzo pozivanje radi unosa kontakta koji često zovete.

NAPOMENA: Organizirajte kontakte u aplikaciji Kontakti. Više pojedinosti potražite u Upravljanje kontaktima.

Pokretanje aplikacije Phone

Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Phone.

• Dodirnite .

• Dodirnite > Phone.

Biranje telefonskog broja

1. Uz pomoć aplikacije Phone izravno birajte broj telefona.

2. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Contacts (Kontakti) i zatim dodirnite tipke s brojevima.

NAPOMENA: micro SIM kartice.

Natpisi gumba za pozive razlikuju se ovisno o postavkama koje ste podesili za

Biranje lokalnog broja

Kada trebate zvati lokalni broj, možete izvesti bilo koji od ovih koraka kako biste preskočili glasovne upite.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 43

Upiti za potvrdu lokalnog broja

Potvrdni upit za lokalni broj možete ubaciti iza biranja glavnog broja.

1. Upišite glavni broj u aplikaciji Phone.

2. Dodirnite i držite # radi ubacivanja potvrdnog upita, koji je označen točka-zarezom (;).

3. Kada se od vas zatraži, dodirnite Yes (Da) radi potvrde lokalnog broja.

Automatsko biranje lokalnog broja

Iza biranja glavnog broja možete ubaciti kratku ili dugu pauzu i nakon toga će se lokalni broj birati automatski.

1. Upišite glavni broj u aplikaciji Phone.

2. Dodirnite i držite * radi ubacivanja pauze, koja je označena zarezom (,).

NAPOMENA: Ako želite dužu pauzu, ponovno dodirnite i zadržite *.

3. Upišite lokalni broj.

4. Dodirnite za prekidanje poziva.

Pametno biranje kontakata

Kada upišete prvih nekoliko brojeva ili slova imena kontakta, Smart Dial će filtrirati popis kontakata ili dnevnike poziva i ponuditi vam moguće rezultate. Možete provjeriti je li kontakt kojeg pokušavate dohvatiti na popisu mogućih rezultata i zatim brzo uputiti taj poziv.

1. Pokrenite aplikaciju Phone i zatim unesite broj ili ime kontakta.

2. Na popisu mogućih rezultata, dodirnite kontakt koji želite zvati. Ako kontakt nije na popisu, unesite cijeli broj ili ime kontakta.

NAPOMENA: Natpisi gumba za pozive razlikuju se ovisno o postavkama koje ste podesili za micro SIM kartice.

44 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Brzo biranje kontakata

Odredite tipke brzog biranja za brzo pozivanje kontakata koje zovete često jednim dodirom jedne tipke u aplikaciji Phone.

NAPOMENA: Po zadanim postavkama tipka 1 rezervirana je za govornu poštu. Govornu poštu možete dohvatiti dodirom tipke 1 ako ste se pretplatili na tu uslugu kod mobilnog operatera.

Izrada unosa za brzo biranje

Izradite unose za brzo biranje s brojevima 2 do 9 za vaše kontakte koje često zovete.

1. Učinite nešto od sljedećeg u aplikaciji Phone:

• Dodirnite i zadržite brojeve od 2 do 9 i zatim dodirnite OK (U redu) na potvrdnom zaslonu brzog biranja.

• Dodirnite > Speed dial (Brzo biranje) radi pokretanja zaslona Speed Dial (Brzo biranje).

2. Odaberite kontakt s popisa kontakata. Ovaj unos u brzo biranje bit će spremljen na zaslonu

Brzo biranje.

Brisanje unosa za brzo biranje

Brisanje unosa za brzo biranje:

1. U aplikaciji Phone dodirnite > Speed dial (Brzo biranje) radi pokretanja zaslona Brzo biranje.

2. Dodirnite i zadržite unos za brzo biranje i zatim dodirnite Remove (Ukloni).

3. Dodirnite OK (U redu) za potvrdnu poruku.

Zamjena unosa za brzo biranje

Kontakt koji je dodijeljen tipki brzog biranja možete zamijeniti drugim kontaktom.

1. U aplikaciji Phone dodirnite > Speed dial (Brzo biranje) radi pokretanja zaslona Brzo biranje.

2. Dodirnite i zadržite unos za brzo biranje i zatim dodirnite Replace (Zamijeni).

3. Odaberite kontakt s popisa kontakata.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 45

Biranje kućnog broja

Kada ste na putovanju u inozemstvu, omogućivanjem i konfiguriranjem postavki za biranje kućnog broja, pozivanje vašeg kućnog broja bit će lakše i jednostavnije.

NAPOMENA: Korištenje usluga roaminga prouzročit će dodatne troškove. Raspitajte se kod mobilnog operatera prije korištenja usluge roaminga.

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

Home dialing settings (Postavke za biranje kućnog broja), odaberite postavke i zatim dodirnite OK (U redu) kada ste gotovi.

NAPOMENA: Više informacija o postavkama drugih poziva potražite u Postavke poziva .

Pozivanje iz aplikacije Kontakti

Aplikaciju Kontakti koristite za upućivanje poziva s popisa kontakata.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti.

2. Dodirnite ime kontakta i zatim dodirnite broj koji želite birati.

3. Dodirnite za prekidanje poziva.

NAPOMENA: Ako želite pregledati sve kontakte na računima kontakata, dodirnite padajući popis

Contacts to display (Kontakti za prikaz) i zatim označite sve kontakte.

Pozivanje omiljenih kontakata

Kada dodate kontakt na popis Omiljeni, kontakt ćete moći brzo nazvati iz aplikacije Phone.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti ili Telefon.

2. Dodirnite radi prikaza popisa Omiljeni, zatim dodirnite omiljeni kontakt koga želite zvati.

3. Dodirnite za prekidanje poziva.

46 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Primanje poziva

Dodirni zaslon ASUS tableta će zasvijetliti kada postoji dolazni poziv. Prikaz dolaznog poziva također se razlikuje ovisno o stanju ASUS tableta.

Javljanje na pozive

Dva su načina javljanja na poziv, ovisno o stanju ASUS tableta.

• Ako je uređaj aktivan, dodirnite Answer (Javljanje)ili za odbijanje poziva dodirnite Decline

(Otkloni).

• Ako je uređaj zaključan, odvucite na radi javljanja ili na radi odbijanja poziva.

Postavljanje povratnih poziva za dolazne pozive

Kada se ne možete odmah javiti na dolazni poziv s mobitela, možete ga postaviti kao zadatak za kasniji poziv. Možete ga dohvatiti i postupati po tom zadatku kasnije kada vam to bude zgodno, u aplikaciji Učini to kasnije.

1. Prilikom dolaznog poziva s mobitela, provucite od donjeg dijela zaslona prema gore.

Can’t talk now, will call you later (Sada ne mogu razgovarati, javit ću se kasnije).

Pozivatelju će biti poslana SMS poruka.

3. Ako želite dohvatiti poziv, dodirnite Asus > Do It Later (Učini ti kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Pojedinosti o povratnom pozivu potražite u Upućivanje povratnog poziva odmah .

Upravljanje dnevnicima poziva

Iz dnevnika poziva možete uzvratiti poziv na propuštene pozive, spremiti pozive na popis kontakata, blokirati pozivatelje ili ponovno birati nedavno pozivani broj ili kontakt.

Postavljanje povratnih poziva za propuštene pozive

Propuštene pozive možete postaviti kao zadatak za kasniji poziv. Možete ga dohvatiti i uputiti povratni poziv za propušteni poziv u aplikaciji Učini to kasnije.

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Odaberite dnevnik poziva i zatim dodirnite > Call later (Zovi kasnije).

3. Ako želite dohvatiti poziv, dodirnite Asus > Do It Later (Učini ti kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Pojedinosti o povratnom pozivu potražite u Upućivanje povratnog poziva odmah .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 47

Blokiranje poziva

Broj ili poziv iz dnevnika poziva možete dodati na popis za blokiranje.

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Odaberite broj koji želite blokirati, dodirnite > Add to block list (Dodaj na popis za

blokiranje) i zatim dodirnite OK (U redu).

Spremanje poziva u Kontakti

Broj iz dnevnika poziva možete dodati na popis kontakata.

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

2. Dodirnite i zadržite poziv u dnevnicima poziva i zatim dodirnite Add to contacts (Dodaj u

kontakte).

3. Dodirnite kontakata.

Dodirnite dodirnite OK (U redu) ako želite prebrisati broj kontakta tim novim kontaktom.

Ponovno biranje zadnjeg biranog broja

Ponovno biranje zadnjeg biranog broja:

1. U aplikaciji Phone dodirnite za prikaz dnevnika poziva.

Call (Poziv) radi prikaza zadnjeg biranog broja i zatim opet dodirnite Call (Poziv) za ponovno biranje broja.

3. Dodirnite za prekidanje poziva.

48 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Druge mogućnosti poziva

Za vrijeme aktivnog poziva, dodirnite i dodirnite bilo koju od mogućih mogućnosti poziva kada je poziv u tijeku.

Mikrofon

Uključuje i isključuje mikrofon za aktivni poziv. Kada je mikrofon isključen ili je utišan, moći ćete čuti pozivatelja, ali on neće čuti vas.

Zvučnik

Uključuje i isključuje zvučnik.

Poziv na čekanju

Stavlja se aktivni poziv na čekanje.

Konferencijski poziv

Kada ste kod mobilnog operatera pretplaćeni na uslugu konferencijskog poziva, ova ikona vam omogućuje dodavanje jednog ili više kontakata u aktivni poziv.

NAPOMENE:

• Broj sudionika u konferencijskom pozivu ovisi o pretplati za konferencijske pozive.

Možete se raspitati kod mobilnog operatera o ovoj usluzi.

• Više pojedinosti o konferencijskom pozivu potražite u Upravljanje s više poziva .

SuperNote

Pokreće se aplikacija SuperNote koja vam omogućuje vođenje bilješki za vrijeme aktivnog poziva.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u SuperNote.

Snimanje

Izvodi snimanje aktivnog poziva.

VAŽNO! Prije snimanja aktivnog poziva, većina zakona propisuje traženje dopuštenja za snimanje od druge osobe ili drugih osoba na liniji.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u odjeljku Snimanje poziva .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 49

Upravljanje s više poziva

ASUS tablet nudi vam pogodnost upućivanja ili preuzimanja dva poziva. Konferencijski poziv također možete podesiti kako bi odgovarao poslovnim sastancima, zajedničkim linijama i drugim grupnim pozivima.

Javljanje na drugi poziv

Dok razgovarate na ASUS tabletu, možete začuti zvučni signal koji označava drugi dolazni poziv.

Dodirnite Answer (Javljanje) na dodirnom zaslonu ako želite prihvatiti dolazni poziv za vrijeme aktivnog poziva.

Prijelaz među pozivima

Za prijelaz među pozivima dodirnite na dodirnom zaslonu.

50 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Priprema konferencijskog poziva

ASUS tablet zajedno s GSM mogućnošću može pripremiti konferencijski poziv za najviše pet (5) osoba. Za vrijeme poziva možete dodati više kontakata i spojiti pozive u jedan konferencijski poziv.

1. Zovite kontakt ili birajte broj. Pričekajte dok se druga osoba ne javi na vaš poziv.

2. Kada se javi na poziv, dodirnite i zatim dodirnite kontakt ili birajte broj koji želite uvrstiti u konferencijski poziv.

3. Dodirnite ako dva poziva želite uvrstiti u konferencijski poziv.

4. Dodirnite ako želite dodati drugi kontakt i zatim dodirnite za spajanje poziva s trenutnim konferencijskim pozivom. Ponovite ovaj korak ako želite dodati više kontakata u konferencijski poziv.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 51

Upravljanje konferencijskim pozivom

Za vrijeme konferencijskog poziva kontakt možete odvojiti od konferencijske grupe radi privatnog razgovora ili kontakt možete odvojiti od konferencijskog poziva.

1. Na zaslonu za konferencijski poziv dodirnite Manage conference call (Upravljanje

konferencijskim pozivom) radi otvaranja popisa kontakata u konferencijskom pozivu.

2. Ako želite ukloniti kontakt iz konferencijskog poziva, dodirnite . Ako želite odvojiti kontakt od konferencijskog poziva, dodirnite .

3. Dodirnite za povratak na zaslon za konferencijski poziv.

52 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Snimanje poziva

ASUS tablet omogućuje snimanje razgovora za buduće potrebe ili informacije.

1. Zovite kontakt ili birajte broj.

2. Dodirnite za snimanje poziva.

VAŽNO! Prije snimanja poziva od druge strane zatražite dopuštenje za snimanje.

3. Za prekid snimanja dodirnite . Ova se ikona pojavljuje u traci za obavijesti sustava.

4. Povucite prema dolje gornji lijevi kut zaslona i zatim dodirnite obavijest Call recording saved

(Spremljena snimka poziva) radi pregleda snimljenog razgovora.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 53

Upravljanje kontaktima

Organizirajte kontakte i jednostavno ostanite s njima u vezi putem poziva (samo na odabranim modelima), SMS poruka (samo na odabranim modelima), e-pošte ili društvenih mreža. Grupirajte kontakte kao Omiljeni radi brzog pristupa do njih ili ih grupirajte kao VIP osobe i primajte obavijesti o svim predstojećim događajima, propuštenim pozivima ili nepročitanim porukama.

Kontakte također možete sinkronizirati s e-poštom ili računima društvenih mreža, podatke o kontaktima možete povezati s jednim mjestom radi lakšeg pristupa ili filtrirati kontakte kako biste s njima ostali u vezi.

Pokretanje aplikacije Kontakti

Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Kontakti.

• Dodirnite Asus > Contacts (Kontakti)

• Dodirnite > Contacts (Kontakti)

Postavke kontakata

U postavkama kontakata odaberite na koji način želite prikazivati kontakte. Takve mogućnosti prikaza uključuju prikaz samo onih kontakata s telefonima, sortiranje popisa prema imenu/ prezimenu ili pregled imena kontakata prema prvom imenu/prezimenu. Također možete odabrati koja će se od sljedećih kartica prikazivati na zaslonu Kontakti: Favorites (Omiljeni), Groups (Grupe),

VIP (Važne osobe).

Ako želite pripremiti postavke za kontakte, dodirnite > Postavke u aplikaciji Contacts

(Kontakti).

Priprema vašeg profila

Prilagodite ASUS tablet u potpunosti sebi i pripremite podatke vašeg profila.

1. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti) i zatim dodirnite Set up my profile (Pripremi moj

profil) ili ME (JA).

NAPOMENA: ME (JA) se pojavljuje kada pripremite vaš Google račun na ASUS tabletu.

2. Popunite vaše podatke kao što su broj mobitela ili kućnog broja. Ako želite dodati druge podatke, dodirnite Add another field (Dodaj drugo polje).

3. Kada popunite vaše podatke, dodirnite Done (Gotovo). Ako želite pregledati podatke profila, povucite od gornje desne strane zaslona prema dolje radi pokretanja ploče Brze postavke i zatim dodirnite gumb na kojemu se nalazi vaše ime.

54 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Dodirnite za pregled podataka o vašem profilu

Dodavanje kontakata

Dodajte kontakte vašem uređaju, korporacijskim, Google ili drugim računima za e-poštu i popunite još više važnih podataka za kontakt kao što su brojevi kontakata, adrese e-pošte, posebni događaji za VIP osobe i još punog toga.

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti i zatim dodirnite .

NAPOMENE:

• Također možete spremiti kontakt na SIM karticu (na odabranim modelima) ili računu e-pošte.

• Ako nemate račun e-pošte, dodirnite Dodaj novi račun i izradite ga.

3. Popunite potrebne podatke kao što je broj mobitela ili kućnog broja, adresa e-pošte ili grupa u koju želite staviti kontakt.

4. Ako nakon popunjavanja podataka žalite dodati više brojeva kontakata ili adrese e-pošte, dodirnite New (Novo).

5. Ako želite dodati druge podatke o kontaktima, dodirnite Add another field (Dodaj drugo

polje).

6. Kada popunite sve podatke, dodirnite Done (Gotovo).

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 55

Dodavanje lokalnog broja broju kontakta

Broju kontakta možete dodati pozivni broj.

1. Na zaslonu Dodavanje kontakta popunite sva potrebna polja.

2. U polju Telefon, upišite glavnu liniju i zatim dodirnite ili i dodajte kućni broj.

NAPOMENE:

• Koristite , kao separator glavne linije i kućnog broja kada želite preskočiti glasovni upit.

• Koristite ; kao separator glavne linije i kućnog broja kada želite prvo potvrditi lokalni i onda nastaviti s pozivom.

56 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Prilagodba profila kontakta

Uredite podatke kontakta, dodajte fotografiju, postavite zvuk zvona ili snimite fotografiju kao naslovnicu profila vašeg kontakta.

1. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti) i zatim odaberite kontakt čije podatke ili profil želite urediti ili prilagoditi.

2. Promjene izvodite na stranici profila kontakta.

Dodirnite za uređivanje podataka o kontaktu

• dodirnite ako želite dodati naslovnicu profila kontakta iz galerije ili snimanjem fotografije

• možete prikazati naslovnicu profila na Facebooku kao tematsku naslovnicu za kontakt s Facebooka

Dodirnite ako želite dodati fotografiju kontakta iz galerije ili snimanjem fotografije

Priprema vaših VIP osoba

Grupirajte kontakte kao VIP ako želite primati obavijesti o dolazećim obljetnicama, rođendanima i ostalim važnim događajima. Osim toga, primat ćete obavijesti o nepročitanim porukama ili e-pošti od vaših VIP kontakata. Te ćete obavijesti primati kao vaša What’ s Next upozorenja i podsjetnike.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u What’s Next.

VIP ćete postaviti na početnom zaslonu aplikacije Contacts

Postupak postavljanja VIP kontakta na početnom zaslonu aplikacije Contacts:

1. Pokrenite aplikaciju Contacts, dodirnite i zadržite kontakt koji želite postaviti kao VIP, a zatim odaberite Add to VIP group (Dodaj u VIP grupu).

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 57

Postavljanje VIP kontakata na zaslonu Groups (Grupe)

Postupak postavljanja VIP kontakta na zaslonu Groups (Grupe):

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti.

2. Dodirnite > VIP.

3. Na zaslonu VIP osobe dodirnite .

4. Odaberite kontakt ili kontakte koje želite grupirati kao VIP osobe i zatim dodirnite Add (Dodaj).

Kontakt ili kontakti će biti dodani popisu VIP osoba.

58 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Postavljanje VIP kontakata na zaslonu Groups (Grupe)

Postupak postavljanja VIP kontakta na zaslonu Groups (Grupe):

1. Pokrenite aplikaciju Kontakti.

2. Dodirnite .

3. Na zaslonu VIP osobe dodirnite .

4. Odaberite kontakt ili kontakte koje želite grupirati kao VIP osobe i zatim dodirnite Add (Dodaj).

Kontakt ili kontakti će biti dodani popisu VIP osoba.

Dodavanje događaja VIP kontaktu

VIP kontaktu možete dodati događaje poput obljetnice, rođendana i drugih važnih događaja.

1. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti), dodirnite kontakt kojemu želite dodati događaj i zatim dodirnite .

2. Na zaslonu s podacima o kontaktu dodirnite Dodaj drugo polje > Događaji.

3. Odaberite datum događaja i zatim dodirnite Set (Postavi).

4. Svakako odaberite VIP u polju Group (Grupa). Nakon završetka dodirnite Gotovo.

5. Ovaj posebni događaj kontakta prikazat će se u vašem kalendaru događaja. Ako želite primati upozorenje o događaju, postavite vrijeme podsjetnika u aplikaciji Kalendar.

NAPOMENE:

• Postavite vrijeme podsjetnika za događaje u Kalendar ako želite primati upozorenja i podsjetnike o događajima i aplikacije What’s Next .

• Uz to što ćete primati podsjetnike na događaje, primat ćete i nove e-pošte/SMS poruke i obavijesti o propuštenim pozivima (na odabranim modelima) iz aplikacije What’s Next. Više pojedinosti potražite u What’s Next .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 59

Označavanje omiljenih kontakata

Aplikacija Contacts omogućava da kao favorite postavite kontakte koje često koristite kako biste ih brzo mogli pronaći.

1. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti) na jedan od sljedećih načina: a. Na početnom ekranu dodirnite ASUS > Contacts (Kontakti).

b. Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite aplikaciju Contacts (Kontakti).

2. Na zaslonu Kontakti dodirnite aplikaciju i zatim dodirnite .

3. Označite okvire kontakata koje želite dodati u omiljene kontakte.

4. Kada ste gotovi, dodirnite Add (Dodaj). Svi kontakti koje ste dodali pojavljuju se na zaslonu

Omiljeni.

NAPOMENE:

• Za pregled popisa Favorites (Omiljeni) dodirnite na Početnom zaslonu i zatim dodirnite .

(samo na odabranim modelima)

• Više informacija potražite u poglavlju Pozivanje omiljenih kontakata .

• Omiljeni kontakt možete postaviti i kao VIP kontakt. Više informacija potražite u poglavlju Priprema vaših VIP osoba .

60 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Uvoz kontakata

Uvezite kontakte i njihove odgovarajuće podatke iz jednog izvora kontakata u ASUS tablet, račun za e-poštu ili micro SIM karticu.

Asus > Contacts (Kontakti) i zatim aplikaciju > Manage contacts (Upravljanje

kontaktima).

a. Uvoz sa SIM kartice (samo na odabranim modelima) b. Uvoz s uređaja za pohranu

3. Dodirnite račun s kojeg želite uvesti svoje kontakte: a. Račun e-pošte b. Uređaj c. SIM kartica (samo na odabranim modelima)

4. Označite za odabir kontakata koje želite uvesti. Po dovršetku dodirnite Uvoz.

Izvoz kontakata

Izvezite svoje kontakte na bilo koji račun za pohranu na vašem ASUS tabletu.

Asus > Contacts (Kontakti) i zatim aplikaciju > Manage contacts (Upravljanje

kontaktima).

a. Izvoz na SIM karticu (samo na odabranim modelima) b. Izvoz na uređaj za pohranu

3. Dodirnite kako biste odabrali kontakte sa sljedećih računa: a. Svi kontakti b. Račun e-pošte c. Uređaj d. SIM kartica (samo na odabranim modelima)

4. Označite kontakte koje želite izvesti.

5. Po dovršetku dodirnite Izvoz.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 61

Upravljanje popisom za blokiranje

Blokiranje kontakata ili brojeva

Izradite popis blokiranih kontakata ili brojeva kako biste izbjegli primanje neželjenih poziva ili poruka. Blokirani pozivi i poruke spremat će se u arhivu popisa za blokiranje.

Asus > Contacts (Kontakti) i zatim aplikaciju > Manage contacts (Upravljanje

kontaktima) > Blocked list (Popis blokiranih).

2. Dodirnite i zatim učinite nešto od sljedećeg:

• Ako želite blokirati kontakt, dodirnite Choose from contacts (Odaberi među

kontaktima) i zatim odaberite kontakt koji želite blokirati na popisu kontakata.

• Ako želite blokirati broj, dodirnite Enter a number (Unos broja) i zatim unesite broj koji želite blokirati.

3. Kada ste gotovi, dodirnite OK (U redu).

Deblokiranje kontakata ili brojeva

Blokirani kontakt ili broj možete ukloniti s popisa i opet primati pozive ili poruke od kontakta ili broja.

Asus > Contacts (Kontakti) i zatim aplikaciju > Manage contacts (Upravljanje

kontaktima) > Blocked list (Popis blokiranih).

2. Dodirnite > Remove blocked item (Ukloni blokiranu stavku).

3. Odaberite kontakt ili broj koji želite deblokirati i zatim dodirnite Remove from block list

(Ukloni s popisa za blokiranje) i zatim dodirnite OK (U redu).

Društveno umrežavanje s kontaktima

Integriranjem računa na društvenim mrežama vaših kontakata lakše ćete vidjeti njihove profile, vijesti i društvene sažetke. Ažurirajte aktivnosti vaših kontakata u stvarnom vremenu.

VAŽNO! Prije integriranja računa na društvenim mrežama vaših kontakata, trebate se prijaviti na vaš račun na društvenoj mreži i sinkronizirati njegove postavke.

62 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Sinkroniziranje vašeg računa na društvenoj mreži

Sinkronizirajte vaš račun na društvenoj mreži kako biste dodali račune na društvenoj mreži vaših kontakata na ASUS tablet.

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Na zaslonu Postavke dodirnite vaš račun društvene mreže u odjeljku Računi.

4. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti) radi pregleda popisa kontakata.

5. Ako želite pregledati samo vaše račune na društvenim mrežama, dodirnite Contacts to display

(Kontakti za prikaz) i zatim obrišite oznaku za izvore drugih kontakata, naziv društvene mreže ostavite označenim.

6. Kada ste gotovi, dodirnite ili bilo gdje na zaslonu.

Arhiviranje/vraćanje dnevnika poziva (samo na odabranim modelima)

Spremajte svoje dnevnike poziva na ASUS tabletu kako biste mogli pratiti pozive koje ste primili, uputili ili propustili. Spremljene dnevnike poziva možete poslati na mrežni račun za pohranu ili putem e-pošte uz pomoć instaliranih aplikacija za e-poštu na ASUS tabletu.

Izrada arhive dnevnika poziva (samo na odabranim modelima)

1. Na početnom zaslonu dodirnite Phone i zatim dodirnite radi skrivanja tipkovnice.

2. Dodirnite i zatim dodirnite Backup call log (Arhiviranje dnevnika poziva).

Backup call log to device (Arhiviranje dnevnika poziva na uređaju)ako dnevnik poziva želite spremiti na ASUS tabletu. Ako arhivu poziva želite poslati e-poštom, dodirnite

Backup call log to device and send out (Arhiviranje dnevnika poziva na uređaju i njegovo

slanje).

4. Upišite naziv datoteke s arhivom i zatim dodirnite OK (U redu). Nakon uspješnog postupka arhiviranja, dodirnite OK (U redu).

Vraćanje arhiviranih dnevnika poziva (samo na odabranim modelima)

1. Na početnom zaslonu dodirnite Phone i zatim dodirnite radi skrivanja tipkovnice.

2. Dodirnite i zatim dodirnite Restore call log (Vraćanje dnevnika poziva).

3. Odaberite arhivu dnevnika poziva koju želite vratiti i zatim dodirnite OK (U redu).

4. Nakon uspješnog vraćanja dnevnika poziva dodirnite OK (U redu). Dodirnite za pregled vraćenih dnevnika poziva.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 63

Postavke poziva (samo na odabranim modelima)

Konfiguriranje postavki dolaznih i odlaznih poziva, zabrane poziva, biranje kućnog broja i još puno toga.

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Dodirnite Call settings (Postavke poziva) i zatim odaberite jednu od ovih postavki koje želite pripremiti.

Postavke dolaznog poziva

Zvuk zvona telefona Postavite zvuk zvona za SIM karticu.

Vibriranje prilikom zvonjenja Označite ako želite vibriranje ASUS tableta dok zvoni.

Prosljeđivanje poziva

Poruka o odbijanju poziva

Ovu funkciju koristite ako želite slati pozive na drugi broj pod bilo kojim od sljedećih uvjeta: Always forward (Uvijek

proslijedi), Forward when busy (Proslijedi pri zauzeću),

Forward when unanswered (Proslijedi ako se nitko ne javlja) i Forward when unreachable (Proslijedi kada je nedostupan).

Odaberite ili izradite poruku koju želite poslati kada niste u mogućnosti javiti se na dolazni poziv.

Postavke naglavnog kompleta za dolazne pozive

Kada ste spojili Bluetooth ili žični naglavni komplet na ASUS tablet, možete odabrati automatsko javljanje ili postaviti vrijeme čekanja za dolazne pozive.

Postavke odlaznog poziva

Tonovi dodira tipki tipkovnice Označite ili izbrišite oznaku ako želite omogućiti ili onemogućiti zvukove tipkovnice u aplikaciji Phone.

Postavke upozorenja za vezu Uključivanje i isključivanje postavki za upozorenja o vezi.

Brojevi s fiksnim biranjem

(FDN)

Biranje kućnog broja

Podesite ove postavke kada želite ograničiti odlazne pozive samo na brojeve u FDN popisu ili na brojeve s određenim predbrojevima. Raspitajte se kod mobilnog operatera o dostupnosti FDN usluge za vašu SIM karticu.

Omogućivanje i konfiguriranje postavki za biranje kućnog broja. Više pojedinosti potražite u Biranje kućnog broja .

Ostale postavke

Trajanje poziva

Govorna pošta

Prikazuje se vremensko trajanje poziva između dvije strane.

Trajanje poziva mjeri se različito i ovisi o mobilnom operateru.

Podesite postavke govorne pošte ako ste se pretplatili na uslugu govorne pošte kod mobilnog operatera.

Dodatne postavke

TTY način rada Aktiviranje i deaktiviranje TTY načina rada (Teletypewriter/

Text Telephone mode), što predstavlja komunikacijski alat za gluhe osobe.

Postavke internetskog poziva

SIP računi Pripremite SIP račun za internetske video pozive. Raspitajte se kod mobilnog operatera o načinu pretplate na SIP račun.

Korištenje internetskih poziva Pripremite način na koji želite koristiti internetske video pozive.

64 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Slanje poruka i još puno više

Razmjena poruka (samo na odabranim modelima)

Razmjena poruka vam omogućuju slanje, brzi odgovor ili odgovor u drugo vrijeme, za važne poruke od vaših kontakata s bilo koje SIM kartice instalirane u uređaj. Također možete e-poštom slati razgovore s raspravom ili razgovore s drugima kako biste ih čuvali u krugu.

Pokretanje aplikacije Razmjena poruka

Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Messaging.

• Dodirnite

• Dodirnite > Messaging

Slanje poruka

1. Pokrenite aplikaciju Messaging i zatim dodirnite .

2. U polju Prima unesite broj ili kucnite za odabir kontakta s popisa.

3. U polju Unesite poruku počnite pisati poruku.

4. Po završetku odaberite SIM račun s kojeg ćete slati poruku.

Odgovaranje na poruke

1. Dodirnite upozorenje za poruku na početnom zaslonu ili na zaslonu zaključavanja.

2. U polju Unesite poruku počnite pisati poruku.

3. Po završetku odaberite SIM račun s kojeg ćete slati odgovor.

Blokiranje poruka

Blokirajte neželjene poruke kao što su komercijalne poruke ili poruke od neželjenih pošiljatelja.

1. Na i zatim dodirnite nit pošiljatelja od kojega više ne želite primati poruke.

2. Dodirnite > Blocked messages (Blokirane poruke) i zatim dodirnite Add to block list

(Dodaj na popis za blokiranje).

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 65

Prosljeđivanje niti s porukom (samo na odabranim modelima)

Drugima možete proslijediti razgovor s raspravom ili razgovor i postaviti upozorenje kako biste mogli odgovoriti na važne poruke u odgovarajuće vrijeme.

1. Na .

2. Dodirnite nit poruke i zatim dodirnite > Forward SMS conversation (Proslijedi SMS

razgovor).

4. U polju Prima, kucnite za odabir adrese e-pošte kontakta ili mobilnog broja.

5. Po završetku odaberite SIM račun s kojeg ćete slati poruku. Razgovor će se proslijediti kao MMS poruka (Multimedia Messaging Service).

NAPOMENE:

• Pobrinite se da imate MMS pretplatu kod pružatelja mobilnih usluga.

• Pobrinite se da pristup podacima bude omogućen na uređaju. Na početnom zaslonu, kucnite >

Postavke > Više > Mobilne mreže, zatim označite Podaci su omogućeni.

• Mobilni podaci i brzine poruka primjenjuju se kod prosljeđivanja razgovora drugima.

Kasnija razmjena poruka (samo na odabranim modelima)

Važnu poruku možete postaviti kao zadatak s kasnijim odgovorom i odgovoriti kasnije iz aplikacije

Do It Later.

1. Na zaslonu s porukama kucnite .

2. Kucnite

kasnije).

Reply later (Odgovori kasnije). Poruka je dodana na zadatke Do It Later (Učini to

3. Ako želite dohvatiti e-poštu i odgovoriti na nju, dodirnite Asus > Do It Later (Učini ti kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA:

Odgovaranje odmah .

Više informacija o odgovaranju na poruke s kasnijim odgovorom potražite u

Druge mogućnosti u vezi poruka (samo na odabranim modelima)

Kada se nalazite u niti aktivne poruke ili kada sastavljate poruku, možete dodirnuti i učiniti nešto od sljedećeg u nastavku.

Dodavanje subjekta Dodirnite za dodavanje naslova poruke.

Umetanje smješka Umetnite smješka ili emotikon u poruku.

Umetanje predložaka za tekst

Umetanje već gotovog odgovora u tijelo poruke.

Brisanje poruka

Postavke

Dodirnite ovu mogućnost i odaberite poruke koje želite izbrisati iz niti.

Dodirnite ovu mogućnost radi konfiguriranja postavki poruke.

66 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Povezivanje podataka o vašim kontaktima

Ako ste dodali račun vaše društvene mreže ili e-pošte, podaci s tih računa automatski će se sinkronizirati s aplikacijom Contacts. U nekim slučajevima određeni podaci o kontaktu bit će prikazani na više mjesta ili pod različitim imenima ili nadimcima u aplikaciji Contacts. Sve te podatke možete ručno povezati i objediniti te ih smjestiti na jedno mjesto ili profil.

1. U aplikaciji Contacts dodirnite i zadržite kontakt čije podatke želite povezati, a zatim odaberite opciju Link contact (Poveži kontakt).

2. Na stranici profila kontakta, dodirnite .

3. Odaberite sve profile kontakata koje želite povezati s jednim profilom, a zatim dodirnite Link

(Poveži). Nakon toga sve podatke o kontaktu moći ćete pregledati i dohvatiti u sklopu jednog profila.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 67

Omlet Chat

Omlet Chat je otvorena aplikacija za razmjenu poruka i dijeljenje na mobilnoj vezi koja vam omogućuje čavrljanje s prijateljima na mreži. Ona vam također omogućuje upravljanje podacima njihovim sigurnim spremanjem u vaše privatne račune u oblaku.

NAPOMENA:

• Aplikacija Omlet Chat je dostupna samo u nekim zemljama.

• Prilikom prve upotrebe morate posjetiti Play Store i ažurirati Omlet Chat. Morate imati Google račun za ažuriranje Omlet Chat.

Registriranje na Omlet Chat

Registrirajte se za Omlet Chat s bilo kojim od sljedećih računa:

• Broj mobitela

• Račun e-pošte

• Gmail račun

• Facebook račun

Registriranje broja vašeg mobilnog telefona

Registracija broja vašeg mobilnog telefona:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat.

2. Na uvodnom zaslonu za Omlet dodirnite Skip (Preskoči) ako želite preskočiti uvod ili prijeđite prstom preko zaslona ulijevo za čitanje istaknutih funkciji aplikacije Omlet Chat.

3. Na stranici Registracija, odaberite svoju zemlju i upišite broj vašeg mobilnog telefona pa dodirnite Next (Dalje). Aplikacija Omlet Chat poslat će tekstualnu poruku koja sadrži PIN za nastavak s registracijom.

4. Unesite PIN kucnite Next (Dalje).

5. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).

6. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

68 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Korištenje Google™ računa

Registriranje uz pomoć Google™ računa:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat.

2. Na zaslonu Prijava dodirnite Connect a different account here (Ovdje se povežite s drugim

računom) i zatim dodirnite Google.

4. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).

5. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

6. Dodirnite radi prikaza izbornika za Omlet Chat.

Korištenje računa e-pošte

Registriranje uz pomoć računa e-pošte:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat.

2. Na zaslonu Prijava dodirnite Connect a different account here (Ovdje se povežite s drugim

računom) i zatim dodirnite E-pošte.

3. Upišite račun e-pošte i dodirnite Next (Dalje). Aplikacija Omlet Chat će na vaš račun e-pošte poslati e-poštu s potvrdom.

4. Na računu e-pošte otvorite potvrdnu poruku od aplikacije Omlet i zatim dodirnite poveznicu radi aktiviranja računa.

5. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).

6. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

7. Dodirnite radi prikaza izbornika za Omlet Chat.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 69

Korištenje Facebook® računa

Registriranje uz pomoć Facebook računa:

1. Dodirnite , a zatim dodirnite aplikaciju Omlet Chat.

2. Na zaslonu Prijava dodirnite Connect a different account here (Ovdje se povežite s drugim

računom) i zatim dodirnite Facebook. Aplikacija Omlet Chat će vas odvesti na zaslon za prijavu na Facebook račun.

3. Prijavite se na Facebook račun i zatim dodirnite OK (U redu).

4. Unesite vaše ime pa dodirnite Get Started (Pokreni).

5. Ako želite da Omlet Chat automatski ažurira vaše prijatelje s popisa kontakata, dodirnite Okay!

Let’s do it! (U redu! Učinimo to!) Ako svoje prijatelje želite dodati ručno, dodirnite No thanks

(Ne hvala).

NAPOMENA: Omlet kontakti automatski se integriraju u vaš popis kontakata u aplikaciji Contacts

(Kontakti). Više pojedinosti potražite u odjeljku Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Contacts (Kontakti) .

6. Dodirnite radi prikaza izbornika za Omlet Chat.

Slanje pozivnica za Omlet

Pozovite prijatelje kako bi koristili Omlet Chat slanjem Omlet pozivnice na njihov račun e-pošte ili

Facebooka.

Slanje Omlet pozivnice Facebookom

Slanje Omlet pozivnice Facebookom:

1. Na zaslonu Omlet Chat dodirnite za prikaz izbornika za Omlet Chat.

3. Na zaslonu Dodaj kontakte, dodirnite Invite Facebook friends (Pozovi Facebook prijatelje).

4. Prijavite se na Facebook račun i zatim dodirnite OK (U redu) i pustite da Omlet Chat pristupi vašem računu.

Slanje Omlet pozivnice e-poštom

1. Na zaslonu Omlet Chat dodirnite za prikaz izbornika za Omlet Chat.

3. Na zaslonu Dodaj kontakte, dodirnite Invite address book friends (Pozovi prijatelje iz

adresara).

4. Označite za odabir kontakata i zatim dodirnite .

70 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Korištenje čavrljanja Omlet

Šaljite tekstualne i multimedijske poruke i uživajte u zabavnoj, kreativnoj i interaktivnoj konverzaciji.

Pokretanje razgovora:

1. Na zaslonu Omlet Chat dodirnite za prikaz izbornika za Omlet Chat i zatim dodirnite

Contacts (Kontakti).

2. Dodirnite kontakt s kojim želite čavrljati i zatim dodirnite .

Slanje poruke putem čavrljanja

Za slanje poruke putem čavrljanja upišite svoju poruku u polje What’s up (Što je novo) pa dodirnite .

Slanje glasovne poruke

Za slanje glasovne poruke dodirnite i zadržite dok izgovarate svoje poruku, a zatim otpustite

da se ona pošalje.

Slanje virtualne naljepnice

Za slanje virtualne naljepnice dodirnite , a zatim odaberite jednu od raspoloživih naljepnica.

NAPOMENA: Na usluzi Sticker Store možete preuzeti još virtualnih naljepnica. Ako želite preuzeti virtualne naljepnice, dodirnite > , a zatim .

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 71

Korištenje aplikacije ladice

Omlet Chat odlikuje se aplikacijama ladice s dodanom vrijednošću, što vam omogućuje dijeljenje multimedijskih poruka, donosi više zabave i osobnih kontakata.

Ako želite koristiti aplikacije ladice, dodirnite u niti za čavrljanje i zatim odaberite aplikaciju na popisu aplikacije ladice radi slanja određene multimedijske poruke.

Dodirnite za slanje slike s vašeg ASUS tableta.

Dodirnite za slanje vaše trenutne adrese s isječkom karte

Dodirnite da se pokrene aplikacija Camera kako biste mogli poslati snimljenu sliku

Dodirnite za izradu naljepnice od spremljene slike.

Dodirnite za uređivanje i slanje fotografije.

Kucnite za izradu i slanje crteža ili skica.

Dodirnite za korištenje ili dodavanje više aplikacija ladice na popis aplikacija u ladici.

Dodirnite za izradu Bbbler naljepnica i njihovo slanje u vašu nit.

Više aplikacija ladice

Pored zadanih aplikacija na popisu aplikacija ladice, na popisu aplikacija u Omlet Chat nalaze se i druge aplikacije koje možete koristiti. Jednostavno dodirnite u niti čavrljanja i zatim dodirnite

kako biste vidjeli još aplikacija ladice.

Korištenje drugih aplikacija ladice

Ako želite koristiti druge aplikacije ladice, dodirnite i zatim dodirnite aplikaciju za njezino pokretanje.

Dodavanje više aplikacija ladice na popis aplikacija ladice

Dodirnite za prikaz više aplikacija, a zatim dodirnite kako bi se aplikacija prikvačila.

NAPOMENA: Aplikacije ladice mogu se razlikovati ovisno o lokaciji.

72 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Pregled dijeljenih fotografija u aplikaciji Gallery

Fotografije koje vi i vaši prijatelji dijelite u aplikacijama Omlet Chat odmah se spremaju na vašem uređaju. Dijeljene fotografije možete vidjeti u aplikaciji Gallery.

Pregled dijeljenih poveznica:

1. Pokrenite aplikaciju Galerija na jedan od sljedećih načina: a. Na početnom zaslonu dodirnite aplikaciju ASUS > Gallery (Galerija).

b. Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite aplikaciju Gallery.

2. Na glavnom zaslonu aplikacije Galerija dodirnite i zatim odaberite jednu od sljedećih mogućnosti: a. Sve dijeljene fotografije b. Soba za čavrljanje c. Djelitelj

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 73

Pregled svih dijeljenih fotografija

Dodirnite All shared photos (Sve dijeljene fotografije) za pregled svih fotografija koje ste podijelili vi ili kontakti u aplikaciji Omlet Chat.

Pregled dijeljenih fotografija prema sobi za čavrljanje

Dodirnite Chat room (Soba za čavrljanje) kako bi se prikazale dijeljene fotografije prema sobi za čavrljanje ili društvenom aktivnom mjestu.

74 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Pregled dijeljenih fotografija prema djelitelju

Dodirnite Sharer (Djelitelj) za pregled fotografija koje je podijelio kontakt iz aplikacije Omlet Chat.

Pregled Omlet kontakata u aplikaciji Kontakti

Osim povezivanja s Omlet kontaktima u aplikaciji Omlet Chat, možete i pregledavati i čavrljati s

Omlet kontaktima pomoću aplikacije Kontakti. Integracija Omlet kontakata u aplikaciji Kontakti olakšava vam traženje i čavrljanje sa Omlet kontaktima čak i bez pokretanja aplikacije Omlet Chat.

Pregled Omlet kontakata iz aplikacije Kontakti.

1. Pokrenite aplikaciju Contacts (Kontakti) na jedan od sljedećih načina: a. Na početnom ekranu dodirnite ASUS > Contacts (Kontakti).

b. Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite aplikaciju Contacts (Kontakti).

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 75

2. Dodirnite padajući popis Contacts to display (Kontakti za prikaz) kako bi se prikazale grupe kontakata.

3. Odznačite sve grupe kontakata osim Omlet Chat i zatim dodirnite bilo gdje. Na zaslonu aplikacije Contacts (Kontakti) prikazuju se svi Omlet kontakti.

4. Dodirnite Omlet kontakt ako želite odabrati i pregledati pojedinosti o istom ili izravno čavrljati s tim kontaktom.

76 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

Sinkroniziranje aplikacije Omlet Chat s oblakom

Ako imate račun na usluzi Dropbox®, Box® ili Baidu PCS Cloud, aplikacija Omlet Chat će na siguran način odmah poslati vaše privatne razgovore i dnevnike čavrljanja.

Prije nego aplikacija Omlet Chat pošalje podatke, sinkronizirajte vaš račun za oblak s aplikacijom

Omlet Chat. To ćete učiniti ovako:

1. U izborniku Omlet Chat dodirnite Postavke.

2. Dodirnite oblaka: a. Dropbox b. Box c. Baidu PCS d. OneDrive e. Google Drive

3. Unesite vaše korisničko ime i lozinku kako biste se prijavili u vaš račun za oblak. Slijedite upute na zaslonu kako biste vaš račun za oblak sinkronizirali s aplikacijom Omlet Chat.

Poglavlje 3: Ostanite u vezi 77

78 Poglavlje 3: Ostanite u vezi

4

Vaši dragocjeni trenuci

Vaši dragocjeni trenuci

4

NAPOMENA: Sljedeća snimka zaslona služi samo kao referenca.

Snimanje trenutaka

Pokretanje aplikacije Camera

Uz pomoć aplikacije Camera na ASUS tabletu možete snimati slike i videozapise. Za otvaranje aplikacije Camera možete koristiti bilo koji od koraka u nastavku.

Sa zaslona za zaključavanje

Povlačite dolje do pokretanja aplikacije Camera.

S početnog zaslona

Dodirnite .

Korištenje tipke za glasnoću

Kada je ASUS Tablet u stanu mirovanja, dvaput kliknite tipku za glasnoću da ga aktivirate i odmah pokrenite aplikaciju Camera.

NAPOMENA: Prije korištenja tipke za glasnoću prilikom pokretanja aplikacije Camera, aktivirajte ovu funkciju na zaslonu Postavke > Lock (Zaključaj), a zatim pomaknite Instant camera (Brza kamera) u

UKLJUČENO.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 79

Prvo korištenje aplikacije Camera

Nakon prvog pokretanja aplikacije Camera, prikazat će se dvije uzastopne funkcije za pomoć u početku s radom: Tutorial (Vodič) i Image locations (Lokacije slika).

Vodič

Ako prvi put koristite kameru na ASUS tabletu, nakon pokretanja aplikacije Camera prikazat će se sljedeći zaslon vodiča. Za nastavak s ovog zaslona postupajte prema sljedećim uputama.

1. Na zaslonu Tutorial (Vodič) dodirnite Skip (Preskoči) ako želite preskočiti prikaz ili Start

(Pokreni) za prikaz osnovnih uputa o korištenju aplikacije Camera.

2. Kada dodirnete neku od ovih mogućnosti, prijeći ćete na zaslon Image Locations (Lokacije slika).

Lokacije slika

Nakon prolaska kroz zaslon Tutorial (Vodič), prikazat će se zaslon Remember Photo Locations

(Zapamti lokacije slika) kako bi vam pomogao u izradi automatskih oznaka lokacija vaših slika.

1. Na zaslonu Remember Photo Locations (Zapamti lokacije slika), kucnite No thanks (Ne hvala) i za prijelaz na zaslon kamere ili Yes (Da) za podešavanje oznaka za lokaciju snimljenih slika.

Agree (Prihvaćam) na sljedećem zaslonu ako želite potpuno omogućiti funkciju i prijeći na zaslon kamere.

80 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Početni zaslon kamere

Kamera vašeg ASUS tableta opremljena je funkcijom automatskog prepoznavanja prizora i funkcijom automatskog stabiliziranja slike. Kamera ima i funkciju stabilizacije video zapisa koja sprječava trešnju tijekom snimanja videa.

Dodirivanje ikona započnite s korištenjem kamere i istraživanjem funkciji slike i videozapisa na vašem ASUS tabletu.

Podešavanje postavki

Prijelaz između prednje i stražnje kamere

Korištenje naprednih postavki kamere

Prikaz galerije

Snimanje fotografija

Snimanje videozapisa

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 81

Postavke slike

Izgled snimljenih slika prilagodit ćete konfiguriranjem postavki kamere prema uputama iz nastavka.

VAŽNO! Prije snimanja slika prvo primijenite postavke.

1. Na početnom zaslonu kamere dodirnite > .

2. Pomaknite se dolje i konfigurirajte dostupne mogućnosti.

Slika

Kvalitetu slike ćete konfigurirati pomoću sljedećih mogućnosti.

Način snimanja

Postavite brzinu zatvarača na način rada Timer (Tajmer), omogućite opciju Touch shutter

(Dodirni zatvarač) ili u sklopu iste promijenite brzinu za Burst (Niz slika).

Fokus i ekspozicija

U sklopu ove opcije možete omogućiti Touch auto-exposure (Automatska ekspozicija dodirom) ili Face detection (Prepoznavanje lica) ili postaviti način rada Metering (Mjerenje) te Focus

mode (Način rada fokusiranja).

82 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Postavke videozapisa

Izgled snimljenih videozapisa prilagodit ćete konfiguriranjem postavki kamere prema uputama iz nastavka.

VAŽNO! Prije snimanja slika prvo primijenite postavke.

1. Na početnom zaslonu kamere dodirnite > .

2. Pomaknite se dolje i konfigurirajte dostupne mogućnosti.

Slika

Kvalitetu videozapisa ćete konfigurirati pomoću sljedećih mogućnosti.

Fokus i ekspozicija

U okviru ove mogućnosti omogućite Touch auto-exposure (Automatska ekspozicija dodirom).

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 83

Napredne funkcije kamere

Istražite nove načine snimanja slika ili videozapisa i snimite posebne trenutke pomoću naprednih funkciji kamere na ASUS tabletu.

VAŽNO! Prije snimanja slika prvo primijenite postavke. Dostupnost funkciji razlikuje se među modelima.

HDR

Funkcija High-dynamic-range (HDR) omogućava snimanje slika s više pojedinosti u prizorima sa slabim osvjetljenjem i velikim kontrastom. Korištenje funkcije HDR preporučuje se prilikom snimanja slika u jarko osvijetljenim mjestima, čime se pomaže održavanje ravnoteže između boja na slici.

Snimanje HDR fotografija

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > HDR.

2. Dodirnite za početak snimanja fotografije.

Uljepšavanje

Funkcija Beautification (Uljepšavanje) ASUS tableta će vas zabaviti za vrijeme i nakon snimanja fotografija članova vaše obitelji i prijatelja. Kada je omogućena, ova funkcija omogućava izvođenje estetskih poboljšanja uživo na licu subjekta prije pritiska gumba zatvarača.

Snimanje fotografija funkcijom Beautification (Uljepšavanje)

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Beautification (Uljepšavanje).

2. Dodirnite ako želite namjestiti postavke funkcije Beautification (Uljepšavanje) koje će se primijeniti na fotografiju.

3. Dodirnite za početak snimanja fotografije.

NAPOMENA: Povucite gore kako bi se postavio tajmer za odbrojavanje.

Primjena funkcije Beautification (Uljepšavanje) na fotografije

1. Dodirnite minijaturu za pregled fotografije i prikaz postavki funkcije Beautification (Uljepšavanje).

2. Dodirnite fotografiju, a zatim dodirnite kako biste odabrali željenu funkciju Beautification

(Uljepšavanje), a zatim dodirnite za spremanje fotografije.

84 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Slaba rasvjeta (samo na odabranim modelima)

Uz pomoć aplikacije PixelMaster, osjetljivost fotoaparata na svjetlo povećava se i za 400%, čime se poboljšava smanjenje šuma i povećava kontrast boja za do 200%. Koristeći ovaj način rada bilo koji predmet snimanja možete pretvoriti u sjajnu fotografiju ili video zapis — sa ili bez obilnog prirodnog svjetla.

Snimanje fotografija uz slabu rasvjetu

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Low light (Slaba rasvjeta).

2. Dodirnite za početak snimanja fotografija.

Snimanje video zapisa uz slabu rasvjetu

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Low light (Slaba rasvjeta).

2. Dodirnite za početak snimanja video zapisa.

Noćno snimanje

Funkcija Night (Noć) ASUS tableta omogućava da snimate dovoljno osvijetljene fotografije čak i noću.

NAPOMENA: Držite ruke mirno prije i dok ASUS tablet snima sliku kako biste spriječili mutne rezultate.

Snimanje noćnih fotografija

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Night (Noćno snimanje).

2. Dodirnite za početak snimanja noćnih fotografija.

Dubina polja

Snimajte makro snimke s mekom pozadinom pomoću funkcije Depth of field (Dubinska oštrina).

Ova značajka je pogodna za fotografije subjekata izbliza radi postizanja jasnije definiranog i dramatičnog rezultata.

Snimanje dubinski izoštrenih fotografija

1. Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Depth of Field (Dubinska oštrina).

2. Dodirnite za početak snimanja fotografija.

3. Dodirnite ili ako želite povećati ili smanjiti pozadinsku zamagljenost.

4. Dodirnite ako želite spremiti fotografiju.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 85

Effect (Efekt)

Snimajte fotografije koristeći različite efekte, kao što su Pixelize (Pikselizacija), Cartoon (Crtani film),

Vintage (Starinski), LOMO i ostali.

NAPOMENA: Efekt odaberite prije snimanja fotografije.

Snimanje fotografija s efektima

1. Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Effect (Efekt)

2. Dodirnite i odaberite efekt koji želite primijeniti na fotografiju.

3. Dodirnite za početak snimanja fotografija.

Primjena efekata na fotografije

1. Dodirnite minijaturu fotografije koju želite pregledati.

2. Dodirnite fotografiju, a zatim dodirnite kako biste odabrali željeni efekt, nakon toga dodirnite i spremite fotografiju.

Autoportret

Iskoristite velik broj megapiksela na stražnjoj kameri bez brige o tome kada pritisnuti gumb zatvarača. Koristeći funkciju otkrivanja lica, pomoću stražnje kamere ASUS tablet možete postaviti da prepoznaje do četiri lica i zatim automatski snimiti vaš autoportret ili grupni autoportret.

Snimanje autoportreta

1. Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Selfie (Autoportret).

2. Dodirnite kako biste odabrali koliko osoba će biti uključeno na fotografiju.

3. Koristite stražnju kameru za prepoznavanje lica i pričekajte da ASUS tablet počne oglašavati zvučni signal, što označava odbrojavanje do snimanja fotografije.

4. Dodirnite ako želite spremiti fotografiju.

86 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

GIF animacija

Funkcija GIF animation (GIF animacija) omogućuje izradu GIF (Graphics Interchange Format) slike izravno pomoću kamere ASUS tableta.

Snimanje fotografija funkcijom GIF animation (GIF animacija)

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > GIF Animation (GIF animacija).

2. Pritisnite i dugo zadržite ako želite početi snimati niz fotografija za GIF animaciju.

3. Namjestite postavke GIF animacije na željene vrijednosti.

4. Dodirnite po završetku.

Panorama

Funkcija Panorama omogućava snimanje slika iz raznih kutova. Slike snimljene iz širokokutne perspektive automatski se spajaju pomoću ove funkcije.

Snimanje panoramskih fotografija

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Panorama.

2. Dodirnite pa pomičite ASUS tablet ulijevo ili udesno - tako se snima prizor.

NAPOMENA: Za vrijeme pomicanja ASUS tableta, u donjem dijelu zaslona prikazat će se vremenski pravac s minijaturama, istodobno sa snimanjem prizora.

3. Dodirnite po završetku.

Minijatura

Funkcija Miniature (Minijatura) omogućava simuliranje efekta pomaka i nagiba svojstvenog DSLR objektivu. Korištenje ove funkcije omogućava fokusiranje na određene dijelove subjekta, čime se dodaje bokeh efekt koji se može koristiti i na fotografijama i na videozapisima pomoću ASUS tableta.

Snimanje fotografija minijatura

1. Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Miniature (Minijatura).

2. Dodirnite ili kako biste odabrali područja fokusa, zatim dvama prstima prilagodite veličinu i položaj područja.

3. Dodirnite ili ako želite povećati ili smanjiti pozadinsku zamagljenost. Dodirnite ili

ako želite povećati/smanjiti zasićenost.

4. Dodirnite za snimanje fotografija minijatura.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 87

Vraćanje vremena

Kada odaberete Time Rewind (Vraćanje vremena), zatvarač će početi snimati brzi niz fotografija dvije sekunde prije nego pritisnete gumb zatvarača. Kao rezultat toga, dobit ćete kronološki prikaz slika na kojemu možete odabrati najbolju sliku za spremanje u galeriju.

NAPOMENA: Funkcija vraćanja vremena može se koristiti samo na stražnjoj kameri.

Snimanje fotografija uz funkciju Time Rewind

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Time Rewind (Vraćanje vremena).

2. Dodirnite za početak snimanja fotografija.

3. Postavite trajanje (u sekundama) reprodukcije snimljene fotografije u načinu reprodukcije unatrag ili načinu brzog kretanja unatrag.

4. Dodirnite po završetku.

Korištenje preglednika funkcije Time Rewind (Vraćanje vremena)

1. Nakon pritiska na zatvarač, na zaslonu će se na desnoj strani snimljene fotografije prikazati preglednik funkcije Time Rewind (Vraćanje vremena). Zaokretanjem gumba u pregledniku pomicat ćete se kroz upravo snimljene fotografije.

NAPOMENA: Dodirnite Best (Najbolja) za prikaz prijedloga najbolje fotografije s vremenskog pravca.

2. Odaberite fotografiju pa dodirnite Done (Gotovo) kako biste je spremili u galeriju.

Pametno uklanjanje

Funkcija Smart remove (Pametno uklanjanje) omogućava da uklonite neželjene pojedinosti odmah nakon snimanja slike.

Uklanjanje fotografija funkcijom Capturing Smart (Pametno snimanje)

1. Na zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Smart remove (Pametno uklanjanje).

2. Dodirnite za početak snimanja fotografija koje je moguće urediti pomoću funkcije Smart remove (Pametno uklanjanje).

3. Na snimljenoj fotografiji, dodirnite vanjski obrub otkrivenog pomičnog predmeta ako ga želite izbrisati.

4. Dodirnite ako želite spremiti fotografiju.

88 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

All Smiles (Svi osmjesi)

Pomoću funkcije All Smiles (Svi osmjesi) možete snimiti savršen osmijeh ili najluđi izraz lica na

širokom rasponu fotografiju. Ova funkcija omogućava snimanje pet uzastopnih fotografija nakon pritiska gumba zatvarača i automatski otkriva lica na slici radi usporedbe.

Snimanje fotografija funkcijom All smiles (Svi osmjesi)

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > All smiles (Svi osmjesi).

2. Dodirnite za početak snimanja fotografija koje je moguće urediti pomoću funkcije All

Smiles (Svi osmjesi).

3. Dodirnite lice predmeta snimanja, a zatim odaberite njegov najbolji izraz lica.

4. Prijeđite prstom s vrha prema dolje, a zatim dodirnite kako bi se fotografija spremila.

Ubrzano snimanje

Video funkcija ubrzanog snimanja ASUS tableta omogućava snimanje mirnih slika za automatsku reprodukciju ubrzanog snimanja. Događaji izgledaju ubrzani, iako su se oni zapravo dogodili u dugačkim intervalima, a tako su i snimani.

Ubrzano snimanje videozapisa

1. Na početnom zaslonu aplikacije Camera dodirnite > Time lapse (Ubrzano snimanje).

2. Dodirnite pa odaberite interval za ubrzano snimanje.

3. Dodirnite za početak ubrzanog snimanja videozapisa.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 89

Korištenje galerije

Gledajte slike i reproducirajte videozapise na ASUS Tablet pomoću aplikacije Galerija.

Ova aplikacije također vam omogućuje uređivanje, dijeljenje ili brisanje slika i video datoteka pohranjenih na ASUS Tablet. Iz aplikacije Galerija možete prikazati slike u dijaprojekciji ili kucnite za pregled odabrane slike ili video datoteke.

Za pokretanje galerije dodirnite > Galerija.

Pregled datoteka na društvenoj mreži ili u spremištu u oblaku

Prema zadanim postavkama, u vašoj galeriji prikazat će se sve datoteke na vašem ASUS tabletu, u skladu s mapama njihovih albuma.

Pregled datoteka s drugih lokacija dostupnih putem ASUS tableta:

1. Na glavnom zaslonu dodirnite .

2. Dodirnite bilo koju od sljedećih izvornih lokacija kako bi se prikazale njihove odgovarajuće datoteke.

NAPOMENE:

• Fotografije možete preuzeti na ASUS tablet s računa za oblak i koristiti ih kao pozadinu ili naslovnu sliku za kontakte.

• Upute o dodavanju naslovnih slika za kontakte pronaći ćete u odjeljku Podešavanje profila vašeg kontakta .

• Upute o korištenju fotografija ili slika kao pozadine pronaći ćete u Pozadine .

VAŽNO! Za pregledavanje fotografija i videozapisa u My cloud photos (Moje fotografije u oblaku) i

Friends photos (Fotografije prijatelja) potreban je pristup internetskoj vezi.

90 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Pregledavanje lokacije fotografija

Omogućite pristup lokaciji na ASUS tabletu i dobit ćete pojedinosti o lokaciji vaših fotografija.

Pojedinosti o lokaciji vaše fotografije uključuju područje snimanja fotografije, kartu lokacije dostupne na usluzi Google Map ili Baidu (samo u Kini).

Pregled pojedinosti o fotografiji:

1. Uključite pristup lokaciji u > Postavke > Pojedinosti.

2. Provjerite dijelite li svoju lokaciju s Google Map ili Baidu.

3. Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite fotografiju čije pojedinosti želite pregledati.

4. Dodirnite fotografiju i zatim .

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 91

Dijeljenje datoteka iz galerije

1. Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke koje želite dijeliti.

2. Nakon otvaranja mape dodirnite za aktiviranje odabira datoteka.

3. Dodirnite datoteke koje želite podijeliti. U vrhu odabrane slike pojavit će se znak kvačice.

4. Dodirnite i zatim odaberite s popisa gdje želite dijeliti slike.

Brisanje datoteka iz galerije

1. Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke koje želite izbrisati.

2. Nakon otvaranja mape dodirnite za aktiviranje odabira datoteka.

3. Dodirnite datoteke koje želite izbrisati. U vrhu odabrane slike pojavit će se znak kvačice.

4. Dodirnite .

Uređivanje slike

Galerija sadrži i vlastite alate za uređivanje slike koje možete koristiti za poboljšanje slika spremljenih na ASUS tablet.

1. Na zaslonu Gallery (Galerija) dodirnite mapu u kojoj se nalaze datoteke.

2. Nakon otvaranja mape, dodirnite sliku koju želite urediti.

3. Nakon otvaranja slike, dodirnite je ponovno kako bi se prikazale njene funkcije.

4. Dodirnite da otvorite sliku u alatnoj traci za uređivanje.

5. Dodirnite bilo koju ikonu u alatnoj traci za uređivanje kako bi se primijenile promjene na sliku.

Povećavanja/smanjivanje minijatura ili slike zumom

Na zaslonu Gallery (Galerija) ili na vašoj odabranoj slici, raširite vaše prste na dodirnoj površini radi povećavanja slike. Za smanjivanje slike približite vaše prste na dodirnoj površini.

92 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Objavljivanje fotografija na zidu s događajima iz kalendara

Omogućavanjem ove funkcije u aplikaciji Gallery moći ćete pregledavati fotografije izravno iz događaja u kalendaru. Na taj način odmah možete grupirati snimljene fotografije prema njihovom specifičnom nazivu događaja.

1. Nakon preuzimanja fotografija s ASUS tableta, pokrenite aplikaciju Gallery.

2. Dodirnite > Events wall (Zid s događajima).

Tap here to enter name (Dodirnite ovdje za unos naziva) i zatim upišite naziv događaja koji ste postavili u aplikaciji Kalendar.

4. Dodirnite u gornjem desnom kutu mape gdje se nalaze fotografije snimljene tijekom određenog događaja.

5. Odaberite događaj iz kalendara koji želite integrirati u mapu s fotografijama.

6. Ikona prikazuje se u gornjem desnom kutu mape s fotografijama i označava kako su fotografije uspješno objavljene na zidu s događajima.

7. Za pregled fotografija događaja otvorite događaj u aplikaciji Calendar (Kalendar) i zatim dodirnite .

VAŽNO!

Ova funkcija je omogućena samo u slučaju postavljanja događaja u aplikaciji Calendar. Više pojedinosti o načinu postavljanja događaja potražite u odjeljku Kalendar .

Ovu funkciju mogu koristiti samo fotografije snimljene pomoću kamere vašeg ASUS tableta na isti datum i u isto vrijeme kao događaj iz kalendara.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 93

Korištenje funkcije MiniMovie

Pretvorite fotografije u kreativnu dijaprojekciju koristeći funkciju MiniMovie u sklopu aplikacije

Gallery. MiniMovie sadrži temu dijaprojekcijskih prezentacija koje možete odmah promijeniti na odabrane fotografije.

Ako želite izraditi MiniMovie iz mape s fotografijama, postupite na sljedeći način:

1. Pokrenite aplikaciju Gallery i zatim dodirnite kako biste odabrali lokaciju vaše mape s fotografijama.

2. Odaberite mapu s fotografijama i zatim dodirnite > Auto MiniMovie (Automatski

MiniMovie).

3. Odaberite MiniMovie temu koju želite koristiti za dijaprojekciju fotografija.

Dodirnite bilo koju od ovih tema ako želite vidjeti njen pregled.

4. Nakon odabira teme, dodirnite kako bi se spremila dijaprojekcija.

5. Dijaprojekciju ćete zatim moći podijeliti na društvenim mrežama ili u aplikacijama za slanje poruka kao što su Facebook, Google Plus ili Omlet Chat.

94 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

Kako biste MiniMovie stvorili iz izbora fotografija, postupite na sljedeći način:

1. Pokrenite aplikaciju Gallery i zatim dodirnite kako biste odabrali lokaciju vaših fotografija.

2. Dodirnite za aktiviranje odabira datoteka.

3. Nakon odabira fotografija, dodirnite MiniMovie.

4. Odaberite MiniMovie temu koju želite koristiti za dijaprojekciju fotografija.

Dodirnite bilo koju od ovih tema ako želite vidjeti njen pregled.

5. Nakon odabira teme, kucnite kako bi se spremila dijaprojekcija. Spremljenim dijaprojekcijama pristupit ćete na sljedeći način: dodirnite ASUS > File Manager (Upravitelj

datoteka) > Movies (Filmovi) > MiniMovie.

6. Dijaprojekciju zatim možete podijeliti na društvenim mrežama ili stranicama za brzu razmjenu poruka, kao što su Facebook, Google Plus ili Omlet Chat.

Korištenje funkcije PlayTo

Reproducirajte datoteke iz aplikacije Gallery na kompatibilnom uređaju za prijenos podataka pomoću funkcije PlayTo.

1. Na zaslonu aplikacije Gallery dodirnite ili mapu u kojoj se nalazi datoteka čiji zaslon želite prikazati.

2. Dodirnite > PlayTo.

3. Na sljedećem zaslonu odaberite kompatibilan uređaj za početak prikaza zaslona vaše datoteke.

Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci 95

96 Poglavlje 4: Vaši dragocjeni trenuci

5 Radite puno, igrajte se još više

Radite puno, igrajte se još više

5

Pretraživač

Najmoderniji Chromium sustav vašeg preglednika omogućava pretraživanja interneta uz veliku brzinu učitavanja. Njegovo čisto i intuitivno Zen sučelje koje se zasniva na tehnologiji prilagodbe zaslonu optimizira internetske sadržaje kako bi bili što bolje prilagođeni zaslonu vašeg ASUS tableta. Način pregleda časopisa u sklopu funkcije Smart Reader omogućava udobno čitanje omiljenih internetskih sadržaja na mreži ili izvan nje, bez smetnji kao što su reklamni natpisi.

Zanimljivu stranicu možete označiti i kao zadatak za odgođeno čitanje, a njega zatim možete dohvatiti pomoću aplikacije Do It Later koja omogućava čitanje brzinom koja vam odgovara.

VAŽNO! Prije pretraživanja interneta ili izvođenja radnji povezanih s internetom, povežite ASUS tablet s

Wi-Fi mrežom. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u Ostanite povezani .

Pokretanje aplikacije Browser

Na početnom zaslonu učinite nešto od sljedećeg radi pokretanja aplikacije Browser (Preglednik):

• Dodirnite .

• Dodirnite > Browser (Preglednik).

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 97

Dijeljenje stranice

Dijelite zanimljive stranice s ASUS tableta s drugima putem računa e-pošte, računa spremišta u oblaku, funkcije Bluetooth ili drugih aplikacija na ASUS tabletu.

1. Pokrenite preglednik.

2. Na internetskoj stranici dodirnite > Share page (Dijeli stranicu).

3. Dodirnite račun ili aplikaciju koju želite koristiti kao medij u dijeljenju stranice.

Odgođeno čitanje stranica

Ako se na internetu nalazi zanimljiv sadržaj, ali trenutno nemate vremena za njegovo čitanje, možete ga označiti kao zadatak za odgođeno čitanje. Toj stranici možete pristupiti i pročitati je kada vam odgovara pomoću aplikacije Do It Later.

1. Na stranici dodirnite > Read later (Pročitaj kasnije).

2. Za pristup stranici, dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije) na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Pojedinosti o pregledavanju stranica za odgođeno čitanje pronaći ćete u odjeljku

Sada želim nastaviti svoje mrežno čitanje .

Dodavanje nove kartice

Sakrijte trenutnu internetsku stranicu i otvorite novi prozor za nastavak surfanja ili pregledavanja druge internetske stranice.

1. Na trenutnoj stranici dodirnite > New tab (Nova kartica) ili dodirnite kartice.

pored trenutne

2. Unesite URL adresu u polje za URL i nastavite uživati u pregledavanju interneta na ASUS tabletu.

3. Ako želite dodati drugu karticu, ponovite korak 1.

NAPOMENE:

• Otvaranjem više internetskih stranica u preglednika usporava se brzina njihova učitavanja.

• Ako se internetska veza uspori, ispraznite predmemoriju. Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku

Pražnjenje predmemorije preglednika .

Dodavanje stranice u knjižne oznake

Dodajte omiljene stranice ili internetske stranice u knjižne oznake kako biste im se mogli vratiti i ponovno ih pregledavati.

Stranicu ćete ovako dodati u knjižne oznake:

Na stranici dodirnite > Save to bookmarks (Spremi u knjižne oznake). Pri sljedećem otvaranju preglednik moći ćete brzo dodirnuti stranicu koju ste dodali u knjižne oznake.

98 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Pametno mrežno čitanje

Vaš ASUS tablet automatski omogućava način Smart Reader na stranicama koje sadrže mnogo stavki koje možda smatrate nepotrebnima i smetnjama, kao što su reklamni natpisi, ikone i stavke izbornika.Te stavke možete ukloniti i čitati samo osnovni sadržaj stranice.

NAPOMENA: Način Smart Reader podržava stranice Wikipedia, CNN, ESPN, BCC i NY Times.

Korištenje načina rada Smart Reader:

• Dodirnite ikonu načina rada Smart Reader kako biste automatski uklonili sve nepotrebne stavke ili smetnje i kako bi se prikazao samo glavni sadržaj stranice.

• Na stranici načina rada Smart Reader učinite nešto od sljedećeg:

• Dodirnite kako bi se prikazao Popis za čitanje ili spremljene stranice.

• Dodirnite za pokretanje alata za označavanje, odaberite željenu boju i zatim prstom prijeđite preko teksta koji želite označiti.

• Primaknite dva prste ili ih razmaknite za povećavanje/smanjivanje prikaza stranice.

Dodirnite kako bi se otvorio Popis za čitanje

Dodirnite za dijeljenje stranice s drugima ili njeno spremanje na Popis za čitanje

Dodirnite kako bi se pokrenuo alat za označavanje

Povećavanje/smanjivanje prikaza stranice.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 99

Pražnjenje predmemorije preglednika

Ispraznite predmemoriju preglednika i tako izbrišite privremene internetske datoteke, internetske stranice i kolačiće koji su privremeno pohranjeni na ASUS tabletu. Tako ćete povećati brzinu učitavanja preglednika.

1. Pokrenite preglednik.

2. Dodirnite > Postavke > Privacy & security (Privatnost i sigurnost) > Clear cache (Isprazni

predmemoriju).

E-pošta

Dodajte Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP račune kako biste mogli primati, izrađivati i pregledavati poruke e-pošte izravno s vašeg uređaja. Osim toga, možete i sinkronizirati kontakte vaše e-pošte iz tih računa s ASUS tabletom.

VAŽNO! ASUS tablet mora biti povezan s Wi-Fi ili mobilnom mrežom kako biste mogli dodati račun e-pošte ili slati i primati poruke e-pošte od dodanih računa. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u

Ostanite povezani .

Postavljanje računa e-pošte

Postavite svoje postojeće osobne ili radne račun e-pošte kako biste mogli primati, čitati i slati poruke e-pošte s ASUS tableta.

1. Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta da se pokrene aplikacija Email.

2. Dodirnite davatelja usluge e-pošte kojeg želite postaviti.

3. Upišite adresu e-pošte i lozinku pa dodirnite Dalje.

NAPOMENA: Pričekajte dok uređaj automatski provjeri postavke poslužitelja ulazne i izlazne pošte.

Postavke računa kao što su učestalost provjere, dani sinkronizacije ili obavijesti o dolaznoj pošti. Kada ste gotovi, kucnite Dalje.

5. Unesite naziv računa za koji želite da se prikaže u izlaznim porukama, zatim kucnite Dalje za prijavu u ulaznu poštu.

NAPOMENA: Ako želite postaviti svoj radni račun na ASUS tabletu, zatražite postavke e-pošte od vašeg mrežnog administratora.

100 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Dodavanje računa e-pošte

Ako još nemate račun e-pošte, možete ga izraditi kako biste izravno s ASUS tableta mogli primati, čitati i slati poruke e-pošte.

1. Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta da se pokrene aplikacija Email.

2. Dodirnite > Postavke, a zatim dodajte račun e-pošte.

3. Dodirnite davatelja usluge e-pošte kojeg želite postaviti.

4. Pratite upute koje slijede za dovršetak postavljanja vašeg novog računa e-pošte.

NAPOMENA: Za upute o dovršetku ovog postupka postavljanja možete pogledati i korake 3 do 5 u odjeljku Postavljanje računa e-pošte u ovom priručniku.

Postavljanje Gmail računa

Pomoću aplikacije Gmail možete izraditi novi Gmail račun ili sinkronizirati postojeći Gmail račun tako da možete slati, primati i pretraživati e-poštu s vašeg uređaja.

2. Kucnite Postojeći i upišite postojeću E-pošta i Zaporka i zatim kucnite .

NAPOMENA:

• Kucnite Novi ako nemate Google račun.

• Kod prijavljivanja, morate pričekati da vaš uređaj završi komunikaciju s Google poslužiteljima za postavljanje vašeg računa.

3. Koristite Google račun za arhiviranje i vraćanje vaših postavki i podataka. Kucnite za prijavu na Gmail račun.

VAŽNO! Ako imate nekoliko korisničkih računa e-pošte uz Gmail, koristite E-pošta za spremanje vašeg vremena spremanje vašeg vremena i pristup svim korisničkim računima e-pošte u isto vrijeme.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 101

Kalendar

Aplikacija Calendar omogućavanja praćenje važnih događaja pomoću ASUS tableta. Osim stvaranja događaja, možete postavljati i podsjetnike i izraditi obavijest uz odbrojavanje kako ne biste zaboravili niti jedan važan događaj. Tako se pohranjuju i događaji, kao što su rođendani i godišnjice, koji ste postavili za vaše VIP kontakte.

Izrada događaja

Postupak izrade događaja:

2. Dodirnite da započnete sa stvaranjem novog događaja.

3. Na zaslonu Novi događaj unesite sve potrebne podatke u vezi događaja.

4. Postavi odbrojavanje u ON (Uključeno). U ploči s obavijestima sustava pojavit će se obavijest uz odbrojavanje, recimo, o broju preostalih dana do određenog događaja.

NAPOMENA: sustava .

Pojedinosti o ploči s obavijestima sustava pronaći ćete u odjeljku Obavijesti

5 U polju Reminders (Podsjetnici) odaberite vrijeme u koje želite dobiti upozorenje ili podsjetnik o određenom događaju.

6. Po završetku dodirnite Done (Gotovo) za spremanje i izlaz.

Dodavanje računa u kalendar

Osim stvaranja događaja, koji će se zabilježiti na vašem ASUS tabletu, aplikaciju Calendar možete koristiti i za stvaranje događaja koji će se automatski sinkronizirati s vašim mrežnim računima. Ali najprije je potrebno dodati te račune u kalendar prema sljedećim uputama:

2. Dodirnite > Accounts (Računi) > .

3. Dodirnite račun koji želite dodati.

4. Pratite naredne upute na zaslonu za dovršavanje dodavanja novog računa u kalendar.

102 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Stvaranje događaja s vašeg računa

Nakon dodavanja mrežnih računa koje želite sinkronizirati s aplikacijom Calendar, ASUS tablet ćete moći koristiti i za izradu obavijesti za te mrežne račune - pratite sljedeće upute:

3. Na zaslonu Novi događaj dodirnite My Calendar (Moj kalendar) kako biste pregledali sve račune koji su trenutno sinkronizirani s aplikacijom Calendar.

4. Dodirnite račun na kojemu želite stvoriti novi događaj.

5. Na zaslonu New event (Novi događaj) unesite sve potrebne podatke za događaj, a zatim dodirnite Done (Gotovo).

NAPOMENA: Prije provođenja sljedećih koraka, vaš mrežni račun mora već biti dodan u kalendar.

Više pojedinosti pronaći ćete u odjeljku Dodavanje računa u kalendar .

Omogućavanje podsjetnika na događaje upozorenjem

Uključite funkciju upozorenja u aplikaciji Calendar i dobit ćete podsjetnike upozorenjem i obavijesti za posebne događaje kao što su rođendani, obljetnice, sastanci i drugi vama važni događaji.

2. Dodirnite > Accounts (Računi).

3. Dodirnite račune od kojih želite primati podsjetnika upozorenjem.

NAPOMENE:

• Pojedinosti o postavljanju upozorenja za događaje u vezi vaših VIP kontakata pronaći ćete u odjeljku

Dodavanje događaja u VIP kontakt .

• Primat ćete upozorenja ili podsjetnika za vaše What’s Next događaje.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 103

Aplikacija What’s Next

Nemojte propustiti važne događaje, zabavne aktivnosti na suncu ili poruke/e-poštu/pozive (na odabranim modelima) od VIP kontakata. Postavite svoj kalendar događaja, favorite i VIP grupe ili postavke za novosti o vremenskoj prognozi kako biste dobijali upozorenja i podsjetnike o tome

što dolazi sljedeće. Pregledajte svoja What’s Next upozorenja na zaslonu za zaključavanje u ploči za obavijesti sustava i u widgetu ili aplikaciji What’s Next.

Primanje podsjetnika o događajima

Kako biste mogli primati podsjetnike i obavijesti za vaše What’s Next događaje, osigurajte sljedeće:

• U aplikaciji Contacts (Kontakti) postavite informacije za događaje vezane uz vaše

VIP kontakte, kao što su rođendani ili obljetnice. Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku

Dodavanje događaja u VIP kontakte .

• U aplikaciji Calendar možete postaviti događaj i vrijeme podsjetnika. Pojedinosti ćete pronaći u Izrada događaja .

104 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Prihvaćanje i odbijanje pozivnica za događaje

Postavite svoj račun e-pošte u aplikaciji Email kako biste mogli slati i primati poruke e-pošte kao što su pozivnice za događaje. Ako prihvatite pozivnicu putem e-pošte, događaji će se sinkronizirati s aplikacijom Calendar.

NAPOMENA: Dodatne pojedinosti pronaći ćete u Email (e-pošta) i Calendar (Kalendar) .

VAŽNO! Vaš ASUS tablet mora biti povezan s Wi-Fi mrežom kako biste mogli primati pozivnice putem e-pošte ili upozorenja vezana uz događaje. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u Ostanite povezani .

Prihvaćanje i odbijanje pozivnica:

1. Dodirnite pozivnicu u e-pošti kako bi se ona otvorila.

2. Dodirnite će biti poslat e-poštom organizatoru događaja ili domaćinu.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 105

Primanje upozorenja za događaje

Kada primite pozivnicu za događaj, dobit ćete i podsjetnike za bilo kakvu promjenu u vezi događaja, recimo, za odgodu, otkazivanje, promjenu lokacije ili promjenu rasporeda. Ta upozorenja za događaje objavljuju se na zaključanom zaslonu, u ploči s obavijestima sustava i miniaplikaciji ili aplikaciji What’s Next.

Pokrenite upozorenje za događaj

Nekoliko minuta prije događaja, dobit ćete podsjetnik o skorom početku događaja. Možete nazvati organizatora i obavijestiti ga o vašem mogućem kašnjenju.

Upozorenje za otkazanI događaj

Ako organizator ili domaćin otkaže događaj, dobit ćete upozorenje o otkazivanju.

106 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Upozorenje o promijenjenom terminu održavanja događaja

Dobit ćete upozorenje ako je događaj odgođen, ako mu je promijenjen termin ili ako je preseljen na drugu lokaciju.

Primanje ažuriranja o vremenu

Primajte ažuriranja usluge AccuWeather® za vašu trenutnu lokaciju ili druge dijelove svijeta, u stvarnom vremenu, svaki sat ili svakih najviše 12 sati. Možete isplanirati sljedećih sedam (7) dana pomoću 7-dnevne vremenske prognoze koja omogućava prikladno odijevanje u skladu s

AccuWeather RealFeel® temperaturom. Osim toga, možete primati i podatke u stvarnom vremenu o UV indeksu te indeksu zagađenja zraka, prema kojima možete poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv štetnog ultra-ljubičastog zračenja ili zagađivača zraka.

1. Prije primanja ažuriranja o vremenu, osigurajte sljedeće:

• Uključena je Wi-Fi ili mobilna mreža kada ste u zatvorenom prostoru, a GPS kada ste na otvorenom.

• Omogućite pristup lokaciji u > Postavke > Location access (Pristup lokaciji).

2. Aplikaciju Vrijeme možete pokrenuti na jedan od sljedeća dva načina:

• Dodirnite > Weather (Vrijeme).

• Na početnom zaslonu ASUS tableta dodirnite ikonu za vrijeme.

3. Dodirnite > Edit (Uredi) , a zatim dodirnite .

4. U okvir za pretraživanje unesite grad ili područje čija ažuriranja za vrijeme želite potražiti.

5. Pričekajte dok ASUS tablet ne dohvati podatke o vremenu. Podaci o vremenu za taj grad ili područje dodat će se na popis vaših lokacija. Dodirnite podatke o vremenu za grad ili područje čije informacije želite prikazati u miniaplikaciji What’s Next na početnom zaslonu.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 107

Aplikacija Do It Later

Vodite računa i o najtrivijalnijim stvarima iz vašeg užurbanog života. Čak i ako ste prezauzeti, možete odgovarati na poruke e-pošte, SMS poruke (na odabranim modelima), pozive (na odabranim modelima), čitati vijesti na internetu ili dodavati druge važne planirane zadatke kada vam to odgovara.

Označite svoje nepročitane poruke ili e-poštu, zanimljive internetske stranice i propuštene pozive kao stavku Reply Later (Odgovori kasnije), Read Later (Pročitaj kasnije) ili Call Later (Nazovi

kasnije) (na odabranim modelima). Te označene stavke bit će dodane u vaše zadatke Do It Later, a vi ćete ih moći izvršiti kada vam to odgovora.

NAPOMENE:

• Popularne aplikacije drugih proizvođača koje podržavaju Do It Later su Google Maps, Google

Chrome, Google Play, YouTube i iMDb.

• Ne mogu sve aplikacije dijeliti i dodavati zadatke u Do It Later.

Dodavanje planiranih zadataka

Izradite važne planirane zadatke i tako organizirajte svoj rad i društvene aktivnosti u svom profesionalnom i društvenom životu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije).

2. Dodirnite i zatim unesite potrebne podatke.

3. Ako želite postaviti razinu važnosti, odaberite High (Visoka) u polju Importance (Važnost).

4. Po završetku dodirnite OK (U redu).

Razvrstavanje planiranih zadataka po važnosti

Postavite razinu važnosti za vaše planirane zadatke kako biste mogli sukladno istoj djelovati.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije).

2. Dodirnite zadatak koji želite postaviti kao najvažniji.

3. U polju važnosti na zaslonu zadatka odaberite High (Visoka).

4. Po završetku dodirnite OK (U redu).

NAPOMENA: Zadaci visoke važnosti označeni su s na vašem popisu Do It Later. To omogućava brzo utvrđivanje planiranog zadatka koji treba odmah obaviti.

108 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Uzvratni poziv odmah (samo na odabranim modelima)

Ako ste ranije važan poziv postavili kao zadatak za kasniji uzvratni poziv, u sklopu aplikacije Do It

Later moći ćete mu pristupiti i ostvariti uzvratni poziv kada ćete imati vremena.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije).

2. Odaberite poziv koji želite uzvratiti i zatim dodirnite Call now (Pozovi odmah).

NAPOMENA: ćete u:

Pojedinosti o postavljanju poziva kao zadataka za kasnije uzvratne pozive pronaći

• Postavljanje povratnih poziva za dolazne pozive

• Postavljanje povratnih poziva za propuštene pozive

Sada želim nastaviti svoje mrežno čitanje

Aplikacija Do It Later vam omogućava pristup stranicama koje ste ranije označili kao zadatke za odgođeno čitanje i nastavak čitanja kada vam više odgovara.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije).

2. Odaberite stranicu ili stranice koji sada želite čitati i zatim dodirnite Read now (Čitaj sada).

NAPOMENA: Pojedinosti o postavljanju stranica kao zadataka za odgođeno čitanje pronaći ćete u odjeljku Odgođeno čitanje stranica .

Odgovor odmah (samo na odabranim modelima)

Ako ste ranije postavili određenu SMS poruku kao zadatak za odgođeni odgovor, aplikacija Do It

Later omogućava pristupanje takvoj poruci i odgovor na nju kada god to vama odgovara.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije).

2. Odaberite SMS poruku na koju želite odgovoriti i zatim dodirnite Reply now (Odgovori odmah).

NAPOMENA: Pojedinosti o postavljanju stranica kao zadataka za odgođeni odgovor pronaći ćete u odjeljku Odgođeno slanje poruka .

Brisanje planiranih zadataka

U sklopu aplikacije Do It Later možete izbrisati bilo koji dovršeni, nepotreban ili zadatak kojemu je istekao rok obavljanja.

1. Na početnom zaslonu dodirnite Asus > Do It Later (Učini to kasnije).

2. Dodirnite zadatak koji želite ukloniti s popisa i zatim dodirnite Delete (Izbriši).

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 109

Supernote

Aplikacije Supernote bilježenje napomena pretvara u zabavnu i kreativnu aktivnost.

Ova intuitivna aplikacija omogućava izradu bilješki izravnim pisanjem ili crtanjem na dodirnom zaslonu, koje će biti organizirane prema bilježnici. Prilikom stvaranja bilješki, možete dodati i multimedijske datoteke iz drugih aplikacija i podijeliti ih putem društvenih mreža ili računa za pohranu u oblaku.

Dodirnite za odabir načina unosa

Dodirnite za poništavanje izvršenih promjena

Dodirnite za vraćanje poništenih promjena

Dodirnite za konfiguraciju postavki za bilježnicu

Razumijevanje ikona

Ovisno o odabranom načinu unosa, ove ikone prikazuju se dok bilježite napomene u SuperNote.

Odaberite ovaj način unosa ako želite koristiti zaslonsku tipkovnicu za unos bilješki.

Odaberite ovaj način pisanja ako želite pisati ili zapisivati bilješke.

Odaberite ovaj način crtanja ako želite crtati ili šarati.

Ako se nalazite u načinu pisanja ili unosa, dodirnite ovu ikonu kako biste odabrali debljinu i boju teksta.

Kada ste u načinu crtanja, dodirnite ovu ikonu kako biste odabrali alat za crtanje koji ćete koristit te debljinu, boju ili veličinu.

Kada se nalazite u načinu crtanja, dodirnite ovu ikonu da izbrišete određeni sadržaj iz vaših zabilješki.

Dodirnite ovu ikonu za snimanje fotografije ili video zapisa, snimanje zvuka, dodavanje vremenske oznake i ostaloga u bilješke.

Dodirnite ovu ikonu kako biste dodali novu stranicu u svoju bilježnicu.

110 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Stvaranje nove bilježnice

Ako želite izraditi nove datoteke koristeći Supernote, pratite sljedeće upute:

1. Dodirnite ASUS > SuperNote i zatim dodirnite .

2. Odaberite predložak i počnite zapisivati bilješke.

Dijeljenje bilježnice u oblaku

Svoj ćete bilježnicu podijeliti u oblaku prema sljedećim uputama:

1. Na početnom zaslonu aplikacije Supernote, dodirnite i zadržite bilježnicu koju želite podijeliti.

2. Na skočnom zaslonu dodirnite Enable cloud sync (Omogući sinkronizaciju s oblakom).

3. Unesite korisničko ime i lozinku za vaš ASUS WebStorage račun kako biste nastavili sa sinkroniziranjem bilježnice s oblakom.

4. Kada se bilježnica uspješno sinkronizira s oblakom, ikona oblaka pojavit će se u vrhu podijeljene bilježnice.

Dijeljenje bilježnice u oblaku

Osim bilježnice, s računom za pohranu u oblaku možete podijeliti i pojedinačne bilješke iz aplikacije Supernote. Kako biste to učinili:

1. Pokrenite bilježnicu koja sadrži bilješku koju želite podijeliti.

2. Dodirnite i zadržite bilješku koju želite podijeliti.

3. Na skočnom zaslonu dodirnite Share (Podijeli) i zatim odaberite format datoteke u kojemu je želite podijeliti.

4. Na sljedećem zaslonu odaberite račun za pohranu u oblaku s kojim želite podijeliti svoju bilješku.

5. Slijedite naredne uputa za dovršenje dijeljenja odabrane bilješke.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 111

File Manager (Upravitelj datoteka)

File Manager (Upravitelj datoteka) omogućuje vam jednostavno lociranje i upravljanje podacima na unutarnjoj pohrani ASUS tableta i na priključenim vanjskim uređajima za pohranu.

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu

Pristup unutarnjem uređaju za pohranu:

1. Dodirnite > File Manager (Upravitelj datoteka).

2. Dodirnite > Internal storage (Unutarnja pohrana) za prikaz sadržaja ASUS tableta, a zatim dodirnite stavku za njen odabir.

Pristup vanjskom uređajem za pohranu

Za pristup vanjskom uređaju za pohranu:

1. Stavite microSD karticu u ASUS tablet.

2. Dodirnite > File Manager (Upravitelj datoteka).

3. Dodirnite > MicroSD kako bi se prikazao sadržaj microSD kartice.

Pristupanje pohrani u oblaku

VAŽNO! Aktivirajte Wi-Fi ili mobilnu mrežu (na odabranim modelima) na vašem ASUS tabletu. Više pojedinosti potražite u Staying connected .

Pristup datotekama spremljenima na račune za pohranu u oblaku:

1. Dodirnite > File Manager (Upravitelj datoteka).

2. Dodirnite , a zatim lokaciju za pohranu u oblak u Cloud Storage (Pohrana u oblaku).

112 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

Oblak

Račun za oblak, kao što su ASUS WebStorage, Drive, OneDrive i Dropbox, omogućava da arhivirate podatke, sinkronizirate podatke s različitim uređajima i na siguran i privatan način dijelite datoteke.

ASUS WebStorage

Registrirajte se za prijavu na uslugu ASUS WebStorage koja vam osigurava besplatan prostor u spremištu u oblaku. ASUS WebStorage račun omogućava automatsko slanje novih snimljenih fotografija radi brzog dijeljenja, sinkronizaciju datoteka s različitim uređajima i dijeljenja datoteka.

NAPOMENA: Da bi ste mogli koristiti funkciju automatskog slanja, morate omogućiti Instant Upload

(Brzo slanje) u Postavke > Instant Upload (Brzo slanje) u vašem ASUS WebStorage računu.

VAŽNO! Aktivirajte Wi-Fi ili mobilnu mrežu (na odabranim modelima) na vašem ASUS tabletu. Više pojedinosti potražite u Staying connected .

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 113

Prijenos podataka

Bluetooth tehnologija omogućava da sa starog mobilnog uređaja na ASUS tablet prebacite podatke kao što su kontakti i unosi u kalendar.

Korištenje prijenosa podataka:

1. Uparite stari mobilni uređaj s ASUS tabletom putem funkcije Bluetooth.

NAPOMENA: Više pojedinosti o uparivanju uređaja pronaći ćete u odjeljku Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth® uređajem .

2. Na zaslonu Sve aplikacije dodirnite Data transfer (Prijenos podataka).

3. Dodirnite dovršetak postupka prijenosa podataka.

114 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

ASUS podrška

Odgovore o ZenUI 2.0 aplikacijama ćete pronaći u ČPP (često postavljana pitanja) ili u izravnoj interakciji s ostalim korisnicima, a zatim ih slobodno možete podijeliti.

Kako pristupiti pomoći za ZenUI:

1. Dodirnite > ASUS Support (Podrška).

2. Dodirnite ZenUI Apps (ZenUI aplikacije), a zatim odaberite aplikaciju za koju želite pronaći odgovore.

Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više 115

116 Poglavlje 5: Radite puno, igrajte se još više

6

Zabava i razonoda

Zabava i razonoda

6

Korištenje naglavnih slušalica

Naglavne slušalice daju vam slobodu da radite druge stvari za vrijeme telefonskog poziva ili da uživate u omiljenoj glazbi.

Priključivanje audio priključka

Utaknite priključak naglavnih slušalica od 3,5 mm u ulaz za zvuk na vašem uređaju.

UPOZORENJE!

• U ulaz za zvuk nemojte uključivati druge predmete.

• U ulaz za zvuk nemojte uključivati kabel s dovodom električnog napajanja.

• Dugotrajno slušanje na velikoj glasnoći može oštetiti sluh.

NAPOMENE:

• Snažno preporučujemo da koristite samo one naglavne komplete koji su kompatibilni s ovim uređajem.

• Ako odspojite audio priključak za vrijeme slušanja glazbe, reprodukcija glazbe će se automatski pauzirati.

• Ako odspojite audio priključak za vrijeme gledanja video zapisa, reprodukcija video zapisa će se automatski pauzirati.

Poglavlje 6: Zabava i razonoda 117

Igranje igara

Nabavite najnovije igre na internetu i podijelite ih na računima društvenim mreža pomoću aplikacije Play Games. Možete se pridružiti u igru za više igrača i prateći ljestvice uživati u natjecateljskom duhu igara.

VAŽNO! Prijavite se u vaš Google račun kako biste maksimalno iskoristili funkcije aplikacije Play Games.

Korištenje aplikacije Play Games

Korištenje aplikacije Play Games:

2. Dodirnite mogućnost koju želite koristiti.

Dodirnite za prikaz pregleda vaše aktivnosti u igrama.

Prikazuje i aktivnost u igrama vaših Google+ kontakata.

Dodirnite za prikaz aktivnosti u igrama u okviru sljedećih mogućnosti:

RECENT GAMES (NEDAVNE IGRE), NEDAVNE IGRE, INSTALIRANO

Dodirnite za prikaz svih obavijesti o igrama u sklopu sljedećih opcija: MATCHES (SUSRETI), GIFTS & REQUESTS (DAROVI I

ZAHTJEVI), QUESTS (POTRAGE)

Dodirnite za prikaz svih omiljenih kontakata na usluzi Google koji također igraju igre posredstvom usluge Play Store. Vidjeti ih možete u okviru sljedećih mogućnosti: FOLLOWING (PRAćENJE), MOŽDA POZNAJETE

Dodirnite za kretanje kroz igre u okviru sljedećih kategorija:

ISTAKNUTO, POPULARNO, POPULARNO ZA VIŠE IGRAČA.

118 Poglavlje 6: Zabava i razonoda

Aplikacija Music

Aplikacija Glazba automatski traži glazbene datoteke u unutarnjoj i vanjskoj memoriji vašeg ASUS tableta. Te glazbene datoteke možete organizirati u obliku popisa izvođenja ili ih dodati u red čekanja za reprodukciju prema redoslijedu. Osim toga, glazbu možete prenositi s računa za oblak kao što su ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive i Drive.

VAŽNO! Prije prijenosa glazbe iz računa za oblak, provjerite je li vaš ASUS tablet povezan s Wi-Fi ili mobilnom mrežom. Dodatne pojedinosti pronaći ćete u Ostanite povezani .

Pokretanje aplikacije Music

Za pokretanje aplikacije Music dodirnite > Glazba.

Izvođenje pjesama

Reprodukcija pjesme:

1. U aplikaciji Music dodirnite Music (Glazba) i zatim odaberite Songs (Pjesme). Možete odabrati i sljedeće druge mogućnosti za način pregledavanja glazbenih datoteka: Album, Artist

(Izvođač), Genres (Žanrovi), Composer (Skladatelj) ili Folder (Mapa).

2. Na popisu dodirnite pjesmu koju želite reproducirati. Dodirnite Play All (Reproduciraj sve) ako želite reproducirati sve pjesme.

3. Prijeđite prstom s naslovne trake pjesme prema gore kako bi se preko cijelog zaslona prikazala pjesma koja se trenutno reproducira.

Dodirnite i pjesma će se dodati u favorite

Dodirnite i pjesma će se reproducirati ili pauzirati

Dodirnite za omogućavanje/onemogućavanje funkcije nasumične reprodukcije

Dodirnite i reproducirat će se sljedeća pjesma

Dodirnite i zadržite za brzo pomicanje naprijed do sljedeće pjesme

Dodirnite i reproducirat će se prethodna pjesma

Dodirnite i zadržite za brzo pomicanje unatrag kroz pjesmu

Dodirnite za ponavljanje trenutne pjesme, svih pjesama ili za isključivanje funkcije ponavljanja

NAPOMENA: Upute za dodavanje nekoliko pjesama na postojeći popis izvođenja pronaći ćete u odjeljku Dodavanje pjesama na popis izvođenja .

Poglavlje 6: Zabava i razonoda 119

Ostale mogućnosti reprodukcije

Za vrijeme reprodukcije možete dodirnuti i iskoristiti bilo koju od sljedećih mogućnosti u nastavku.

Add to playlist (Dodaj na popis izvođenja)

Play To (Reproduciraj na)

Dodirnite ako pjesmu želite dodati na postojeći popis izvođenja ili izradite novi popis na koji ćete dodati željenu pjesmu.

Dodirnite ako želite potražiti i reproducirati pjesmu na nekom od drugih obližnjih uređaja.

NAPOMENA: drugim uređajima .

Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku Reprodukcija na

Share (Dijeli) Dodirnite ako pjesmu želite podijeliti putem nekih aplikacija ili računa za oblak.

Edit info

(Uređivanje podataka) Dodirnite ako želite dodati pojedinosti o pjesmi.

Clear queue (isprazni red čekanja)

Dodirnite Clear queue (Isprazni red čekanja) ako želite ukloniti sve pjesme iz reda čekanja.

Equalizer (Ekvalizator) Dodirnite za konfiguraciju postavki ekvalizatora, čime ostvarujete bolji zvuk u vašim pjesmama.

Sleep timer

(Tajmer za spavanje) Postavite vrijeme u kojem će se glazba prestati reproducirati.

Postavke Ovu mogućnost dodirnite ako želite konfigurirati postavke za glazbu.

Feedback & Help

(Povratne informacije i pomoć)

Dobit ćete odgovore na pitanja, a možete nam poslati vaše povratne informacije.

Prijenos glazbe iz oblaka

Registrirajte se ili prijavite u svoj račun za oblak kako biste glazbu iz svog računa za oblak prenosili na ASUS tablet.

VAŽNO! Aktivirajte Wi-Fi ili mobilnu mrežu na vašem ASUS tabletu. Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku

Ostanite povezani .

Dodavanje računa za spremište u oblaku

Postupak dodavanja računa spremišta u oblaku:

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

2. U Glazba u oblaku dodirnite Add cloud service (Dodaj uslugu oblaka).

3. Odaberite uslugu spremišta u oblaku iz koje želite reproducirati glazbene datoteke.

4. Pratite sljedeće upute za dovršavanje postupka prijave na račun spremišta u oblaku.

120 Poglavlje 6: Zabava i razonoda

Prijenos glazbe iz oblaka

Prijenos glazbe iz vašeg računa za oblak.

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

3. Odaberite pjesmu i zatim je dodirnite za početak reprodukcije.

Izrada popisa izvođenja

Pristupite svojim omiljenim pjesmama s različitih izvora - unutarnje memorije, vanjske memorije ili računa za oblak - i organizirajte ih u popis izvođenja.

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

2. U .

3. Dodijelite naziv vašem popisu izvođenja, a zatim dodirnite Save (Spremi).

Dodavanje pjesama na popis izvođenja

Na popis izvođenja možete dodati nekoliko pjesama s lokalnog izvora (unutarnje ili vanjske pohrane) ili računa oblaka.

1. Na početnom zaslonu aplikacije Music dodirnite .

Playlist (Popis izvođenja) dodirnite My playlist (Moj popis izvođenja), a zatim dodirnite naziv vašeg popisa izvođenja.

3. Dodirnite > Add songs (Dodaj pjesme).

4. Dodirnite izvor glazbe na kojemu se nalaze pjesme kojima želite pristupiti kako biste ih dodali na popis izvođenja.

5. Odaberite način pregledavanja glazbe: Album, Artist (Izvođač), Genres (Žanrovi), Composer

(Skladatelj), Songs (Pjesme) ili Folder (Mapa).

6. Odaberite pjesme koje želite dodati na vaš popis izvođenja. Dodirnite Select All (Odaberi sve) ako želite dodati sve pjesme s popisa glazbe, iz albuma, mape ili pjesme omiljenih izvođača.

NAPOMENA: Na postojeći popis izvođenja možete dodati i pjesmu koja se trenutno reproducira.

Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku Ostale mogućnosti reprodukcije .

Poglavlje 6: Zabava i razonoda 121

Reprodukcija na ostalim uređajima

Funkciju PlayTo koristite za prijenos glazbe sa ASUS tableta na druge obližnje uređaje kompatibilne s tehnologijom Miracast ili DLNA.

Korištenje funkcije PlayTo:

1. U sklopu pjesme koja se trenutno reproducirati dodirnite > PlayTo.

2. Dodirnite uređaj na koji želite prenijeti reprodukciju glazbe. Glazba s ASUS tableta reproducirat će se ili prenositi na drugom uređaju.

3. Funkciju PlayTo ćete deaktivirati kucanjem na > Disconnect (Odspoji).

122 Poglavlje 6: Zabava i razonoda

7

Ostati povezan

Ostati povezan

7

Wi-Fi

Tehnologija Wi-Fi vašeg ASUS tableta povezuje vas sa bežičnim svijetom. Koristeći ASUS tablet možete ažurirati svoje račune društvenih mreža, pretraživati internet ili razmjenjivati podatke i poruke bežičnim putem.

Omogućavanje Wi-Fi veze

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Povucite sklopku za Wi-Fi udesno da uključite Wi-Fi.

NAPOMENA: Wi-Fi vezu možete omogućiti i na zaslonu Quick Settings (Brze postavke). Upute za pokretanje zaslona Quick Settins (Brze postavke) pronaći ćete u odjeljku Quick Settings (Brze postavke).

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Wi-Fi da se prikažu sve otkrivene Wi-Fi mreže.

2. Kucnite naziv mreže za povezivanje na nju. Za sigurnu mrežu morat ćete upisati lozinku ili druge sigurnosne akreditive.

NAPOMENE:

• ASUS tablet automatski će se ponovno povezati s mrežom s kojom ste se ranije povezali.

• Isključite funkciju Wi-Fi ako želite uštedjeti napunjenost baterije.

Poglavlje 7: Ostati povezan 123

Onemogućavanje Wi-Fi veze

Onemogućavanje Wi-Fi veze:

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Pomaknite sklopku Wi-Fi ulijevo da uključite Wi-Fi.

NAPOMENA: Wi-Fi vezu možete onemogućiti i na zaslonu Quick Settings (Brze postavke). Upute za pokretanje zaslona Quick Settins (Brze postavke) pronaći ćete u odjeljku Quick Settings (Brze

postavke).

Bluetooth®

Koristite funkciju Bluetooth vašeg ASUS tableta za slanje i primanje datoteka, ali i za prenošenje multimedijski datoteka na druge pametne uređaja, na kratkim udaljenostima. S funkcijom

Bluetooth možete dijeliti medijske datoteke s pametnim uređajima vaših prijatelja, možete slati podatke za ispis pomoću Bluetooh pisača ili reproducirati glazbene datoteke na Bluetooth zvučniku.

Omogućavanje Bluetooth® veze

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Povucite sklopku za Bluetooth udesno kako biste uključili Bluetooth.

NAPOMENA: Bluetooth možete omogućiti i na zaslonu Quick Settings (Brze postavke). Upute za pokretanje zaslona Quick Settins (Brze postavke) pronaći ćete u odjeljku Quick Settings (Brze postavke).

124 Poglavlje 7: Ostati povezan

Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth® uređajem

Da biste funkciju Bluetooth na ASUS tabletu mogli koristiti u cijelom opsegu, prvo ga morate upariti s Bluetooth uređajem. ASUS tablet automatski pohranjuje vezu za uparivanje Bluetooth uređaja.

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Bluetooth kako bi se prikazali dostupni uređaji.

VAŽNO!

• Ako uređaj koji želite upariti nije na popisu, omogućite njegovu funkciju Bluetooth, nakon čega će ona postati vidljiva.

• U korisničkom vodiču isporučenom uz uređaj pronaći ćete upute za omogućavanje funkcije

Bluetooth i njeno postavljanje u vidljivo stanje.

2. Dodirnite ASUS tablet ako ga želite učiniti vidljivim za ostale Bluetooth uređaje.

4. Na popisu dostupnih uređaja kucnite Bluetooth uređaj s kojim želite obaviti uparivanje.

5. Provjerite prikazuje li se ista lozinka na oba uređaja, a zatim dodirnite Pair (Upari).

NAPOMENA: Isključite funkciju Bluetooth ako želite uštedjeti napunjenost baterije.

Raskidanje veze ASUS tableta s Bluetooth® uređajem

1. Na zaslonu Postavke dodirnite Bluetooth kako bi se prikazali svi dostupni i upareni uređaji.

2. Na popisu uparenih uređaja, dodirnite za Bluetooth uređaj za koji želite raskinuti vezu, a zatim dodirnite Razdvoji par.

Poglavlje 7: Ostati povezan 125

Dijeljenje internetske veze

Ako Wi-Fi usluga nije dostupna, možete koristiti ASUS tablet kao modem ili ga pretvoriti u Wi-Fi aktivno mjesto za pristup internetu putem prijenosnog računala, tableta i drugih mobilnih uređaja.

VAŽNO! Većina mobilnih operatera za korištenje funkcije dijeljenja internetske veze zahtjeva ugovaranje posebne tarife za podatke. Obratite se operateru mobilne mreže i ugovorite tarifu za podatke.

NAPOMENE:

Dijeljena internetska veza može biti sporija od standardne Wi-Fi ili mobilne veze.

Samo ograničen broj mobilnih uređaja može dijeliti internetsku vezu s vašim ASUS tabletom.

Isključite funkciju dijeljenja internetske veze ako je ne koristite - tako se štedi baterija.

Wi-Fi hotspot

Pretvorite ASUS tablet u Wi-Fi pristupnu točku za povezivanje s drugim uređajima.

1. Pokrenite zaslon Postavke na jedan od sljedećih načina:

• Pokrenite Brze postavke i zatim dodirnite .

• Dodirnite > Postavke.

2. Dodirnite

točke.

3. Svom Wi-Fi hotspotu dodijelite jedinstveni SSID ili naziv mreže te jaku lozinku od 8 znakova.

Kada to učinite, dodirnite Spremi.

126 Poglavlje 7: Ostati povezan

4. Na zaslonu Dijeljenje veze i prijenosni pristup dodirnite Prijenosna Wi-Fi žarišna točka kako biste uključili Wi-Fi aktivno mjesto na vašem ASUS tabletu.

5. Druge uređaje ćete s vezom aktivnog mjesta ASUS tableta povezati na isti način kao sa Wi-Fi mrežom.

Dijeljenje Bluetooth veze

Omogućite Bluetooth na ASUS tabletu i koristite ga za povezivanje s drugim uređajima pomoću aplikacije Share Link ili za povezivanje s pisačem.

1. Aktivirajte Bluetooth na ASUS tabletu i drugom uređaju.

2. Uparite oba uređaja.

NAPOMENA Pojedinosti ćete pronaći u odjeljku Uparivanje ASUS tableta s Bluetooth® uređajem .

3. Na zaslonu Settings (Postavke) kucnite More (Više) > Tethering (Dijeljenje internetske veze), a zatim klizač Bluetooth tethering (Bluetooth dijeljenje internetske veze) pomaknite u ON

(Uključeno).

Poglavlje 7: Ostati povezan 127

Aplikacija PlayTo

Aplikacija PlayTo vam omogućava zaslonsku prezentaciju ASUS tableta na zaslonu koji podržava prijenos podataka. Na taj način vanjskom zaslonu omogućavate da postane dvojni monitor ili drugi zaslona za vaš ASUS tablet.

VAŽNO! Vaš vanjski zaslon mora imati tehnologiju Miracast™ ili DLNA® za podršku aplikacije PlayTo.

Pokretanje aplikacije PlayTo

Postoje dva načina za početak korištenja aplikacije PlayTo s uređaja ASUS tablet:

Iz brzih postavki

1. Postavite zaslon koji podržava prijenos podataka, a koji želite koristiti s vašim ASUS tabletom.

2. Pokrenite brze postavke na ASUS tabletu pa dodirnite PlayTo.

3. Pogledajte SSID koji će se prikazati na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka i odaberite jednaki SSID na ASUS tablet kako biste mogli započeti s uparivanjem.

Nakon uspostavljanja veze, na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka prikazat će se jednak sadržaj kao na ASUS tabletu.

Iz postavki

1. Dodirnite > Postavke.

2. U Bežično povezivanje i mreže dodirnite Više.., a zatim dodirnite PlayTo.

3. Pogledajte SSID koji će se prikazati na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka i odaberite jednaki SSID na ASUS tablet kako biste mogli započeti s uparivanjem.

Nakon uspostavljanja veze, na vašem zaslonu koji podržava prijenos podataka prikazat će se jednak sadržaj kao na ASUS tabletu.

128 Poglavlje 7: Ostati povezan

8

Putovanja i karte

Putovanja i karte

8

Aplikacija Weather

Aplikacija za vremenske prilike omogućava primanje novosti o vremenskim prilikama u stvarnom vremenu, izravno sa ASUS tableta. Pomoću aplikacije Weather, možete provjeriti i ostale podatke o vremenu diljem svijeta.

Pokretanje aplikacije Vrijeme

Na početnom zaslonu pokrenite aplikaciju Weather na jedan od sljedećih načina:

• Dodirnite > Weather (Vrijeme).

• Na početnom zaslonu ASUS tableta dodirnite ikonu za vrijeme.

Poglavlje 8: Putovanja i karte 129

Početni zaslon aplikacije Weather

Postavite vašu trenutnu lokaciju i primajte ažuriranja o vremenu za istu, ali i za druge dijelove svijeta. Ažuriranja o vremenu i dnevnu vremensku prognozu možete vidjeti u miniaplikaciji ili aplikaciji What’s Next te u aplikaciji Calendar.

NAPOMENA: Više pojedinosti potražite u : Primanje ažuriranja o vremenu.

Dodirnite kako biste potražili podatke o vremenskim prilikama u željenom gradu

Dodirnite za podatke o trenutnim vremenskim prilikama u željenom području, osvježavanje podataka o vremenu, uređivanje popisa lokacija ili konfiguriranje postavki za vremenske prilike

Povucite prstom prema gore za prikaz ostalih podataka o vremenu.

Prijeđite prstom ulijevo ili udesno za prikaz podataka o vremenskim prilikama u drugim gradovima s vašeg popisa lokacija

130 Poglavlje 8: Putovanja i karte

Aplikacija Clock

Aplikacija Clock omogućava da prilagodite postavke vremenske zone za ASUS tablet, postavite alarme i koristite ASUS tablet kao štopericu.

Pokretanje aplikacije Clock

Pokrenite aplikaciju Clock koristeći bilo koju od sljedećih mogućnosti:

• Dodirnite > Sat.

• Na početnom zaslonu ASUS tableta dodirnite prikaz digitalnog sata.

Svjetski sat

Dodirnite za pristup postavkama svjetskog sata na ASUS tabletu.

Dodirnite ovo da dodate novi grad u oznaku na karti za svjetski sat.

Dodirnite da postavite sad na noćni način rada.

Dodirnite ovo za prikaz popisa gradova na vašem svjetskom satu.

Dodirnite za pristup postavkama aplikacije Clock.

Poglavlje 8: Putovanja i karte 131

Sat s alarmom

Kucnite za pristup postavkama svjetskog sata na ASUS tabletu.

Dodirnite ovo da izbrišete neki od prethodno postavljenih alarma.

Dodirnite ovo za postavljanje novog vremena alarma.

Dodirnite ovo za pristup postavkama značajke sata s alarmom.

Štoperica

Dodirnite da koristite ASUS tablet kao štopericu.

Dodirnite ovaj gumb za pokretanje značajke štoperice.

132 Poglavlje 8: Putovanja i karte

Tajmer

Možete postaviti više mogućnosti tajmera za vaš ASUS tablet. To ćete učiniti prema uputama iz nastavka:

Podešavanje tajmera

1. Dodirnite da pristupite funkciji tajmera za ASUS tablet.

numerička tipkovnica

2. Koristeći numeričku tipkovnicu, unesite željeno vrijeme i dodirnite gumb za početak kako bi se pokrenuo tajmer.

Poglavlje 8: Putovanja i karte 133

134 Poglavlje 8: Putovanja i karte

9

ZenLink

ZenLink

9

Upoznavanje sa funkcijom ZenLink

Uz funkciju ZenLink, specifičnu za ASUS, ostat ćete povezani i maksimalno produktivni. Pomoću sljedećih ZenLink aplikacija možete se povezati s drugim uređajima radi dijeljenja i primanja datoteka.

ZenLink sastoji se od sljedećih aplikacija: Share Link, PC Link i Remote Link

NAPOMENA: neke ZenLink aplikacije možda neće biti dostupne na vašem ASUS tabletu.

Poglavlje 9: ZenLink 135

Share Link

Dok koristite aplikaciju Share Link, putem Wi-Fi aktivnog mjesta možete dijeliti i primati datoteke, aplikacije i medijske sadržaje pomoću Android mobilnih uređaja (za ASUS mobilne uređaje).

Pomoću ove aplikacije možete slati i primati datoteke veće od 100 MB i dijeliti ili primati više datoteka u isto vrijeme. Aplikacija Share Link šalje i prima datoteke brže nego Bluetooth.

Dijeljenje datoteka

1. Na početnom zaslonu dodirnite i zatim dodirnite ZenLink > Share Link.

2. Dodirnite zaslonu.

3. Dodirnite datoteke koje želite poslati i zatim dodirnite Done (Gotovo).

4. Kada ASUS tablet otkrije druge uređaje, dodirnite uređaje s kojima želite dijeliti vaše datoteke.

136 Poglavlje 9: ZenLink

Primanje datoteka

Primanje datoteka:

1. Na početnom zaslonu dodirnite i zatim dodirnite Share Link.

PC Link

Koristite računalo za pristup i upravljanje ASUS tabletom i njegovim aplikacije pomoću funkcije PC

Link. Ona omogućava upravljanje ASUS tabletom pomoću tipkovnice i miša računala.

NAPOMENA: Prije korištenja funkcije PC Link, instalirajte je na računalo. Idite na http://pclink.asus.com i preuzmite te instalirajte PC Link.

Korištenje funkcije PC Link

Postupak korištenja funkcije PC Link:

1. Povežite ASUS tablet s računalom putem USB kabela.

2. Na ASUS tabletu prikazat će se skočni zaslon Allow USB debugging (Dozvoli USB uklanjanje

grešaka), dodirnite OK (U redu) kako biste dozvolili vezu između računala i ASUS tableta.

3. S radne površine računala pokrenite PC Link i zatim kliknite Connect (Poveži).

4. Na zaslonu aplikacije PC kliknite U redu. Kada je ostvarena veza, moći ćete pristupiti i upravljati uređajem pomoću tipkovnice (unos teksta) i miša (geste ruku).

Dodirnite kako biste zatvorili PC Link

Dodirnite ovo za povećavanje zaslona aplikacije PC Link

Dodirnite ovo za smanjivanje zaslona aplikacije PC Link

Dodirnite ovo za prikaz više postavki aplikacije PC Link

Poglavlje 9: ZenLink 137

Razumijevanje postavki aplikacije PC Link

Kliknite ovu ikonu za zaokretanje zrcalno prikazanog zaslona ASUS tableta na zaslonu računala.

Kliknite ovu ikonu za smanjivanje ili povećavanje glasnoće.

Kliknite ovu ikonu za snimanje snimke zaslona.

Kliknite ovu ikonu za aktiviranje ASUS tableta ili stavljanje u stanje mirovanja.

Kliknite ovu ikonu za traženje ažuriranja za PC Link i dodjelu putanje za vašim snimkama zaslona.

138 Poglavlje 9: ZenLink

Remote Link

Pretvorite vaš ASUS tablet u uređaj za bežični unos i alat za prezentacije. Ova aplikacija vam omogućava da vaš ASUS tablet koristite kao dodirnu površinu, dodirni zaslon, laserski pokazivač za prezentacije i kontroler programa Windows® Media Player dok je povezan s računalom putem

Bluetooth ili Wi-Fi veze.

NAPOMENE:

• Prije korištenja aplikacije Remote Link, instalirajte je na računalo. Idite na http://remotelink.asus.com

i preuzmite PC Link te ga instalirajte na računalo.

• Uparite računalo s ASUS tabletom prije korištenja aplikacije Remote Link.

Korištenje aplikacije Remote Link

Postupak korištenja aplikacije Remote Link:

1. Na početnom zaslonu dodirnite i zatim dodirnite Remote Link.

Dodirna ploha za Remote Link

Dodirnite za aktiviranje aplikacije ASUS Smart Gesture i pomicanje kroz vaše računalo.

Pomicanjem prstiju po ovoj dodirnoj površini pomicat ćete se kroz računalo.

Dodirnite ovaj gumb za oponašanje funkcije lijevog gumba miša.

Dodirnite ovaj gumb za oponašanje funkcije desnog gumba miša.

Pomicanjem ovog klizača povećava se/smanjuje prikaz zaslona računala.

Poglavlje 9: ZenLink 139

Kontroler prezentacije Remote Link

Dodirnite za upravljanje slajdovima prezentacije na računalu.

Dodirnite i zadržite ovaj gumb kako bi se aktivirao laserski pokazivač

Dodirnite ovaj gumb za pomicanje na sljedeći slajd.

Dodirnite ovaj gumb za povratak na prethodni slajd.

Remote Link kontroler programa Windows® Media Player

Dodirnite za upravljanje programom Windows® Media player.

Dodirnite ovaj gumb za povratak na prethodnu pjesmu/glazbenu datoteku.

Dodirnite ovaj gumb za pomicanje na sljedeću pjesmu/glazbenu datoteku.

Pomicanjem ovog klizača možete povećati/smanjiti glasnoću.

Pomicanjem ovog gumba za traženje odaberite dio pjesme/ glazbene datoteke koju želite slušati ili reproducirati.

140 Poglavlje 9: ZenLink

Unos pomoću tipkovnice za Remote Link

Dodirnite za unos tipkovnicom. Za unos glasom koristite ikonu mikrofona.

Dodirnite ovaj gumb za unos poruke glasom.

Dodirnite ovaj gumb za slanje poruke na računalo.

U ovo polje unesite poruku.

Poglavlje 9: ZenLink 141

142 Poglavlje 9: ZenLink

10

Zen bilo gdje

Zen bilo gdje

10

Posebni Zen alati

Kalkulator

Za pokretanje aplikacije Calculator (Kalkulator) potreban je samo jedan prijelaz prstom i jedno kucanje. Kada otvorite ploču s brzim postavkama, ikona kalkulatora bit će na vrhu popisa. Dodirnite je kako biste započeli s izračunima.

Dodirnite kako biste aktivirali kalkulator.

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 143

Zaslon kalkulatora

144 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Quick Memo

Quick Memo je alat za stavljanje zabilješki koji vam daje mogućnost švrljanja i bilježenje važnih napomena koje morate zapamtiti. Nakon stvaranja napomena, možete ih podijeliti putem aplikacije Share Link i društvenih stranica ili ih pretvoriti u zadatak u sklopu aplikacije Do It Later.

Stvaranje istaknute napomene

Zabilješku iz aplikacije Quick Memo možete pretvoriti u istaknutu napomenu koja će uvijek biti prikazana na vašem ASUS tabletu. Istaknutu napomenu moguće je stvoriti dodirom ikone pribadače u gornjem desnom kutu zaslona Quick Memo nakon stvaranja napomene.

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 145

Aplikacija Sound Recorder

Ako omogućite aplikaciju Sound Recorder, moći ćete snimati audio datoteke pomoću ASUS tableta.

Pokretanje aplikacije Sound Recorder

Za pokretanje aplikacije Sound Record dodirnite > Snimanje zvuka.

Dodirnite za prilagodbu postavki za Sound Recorder.

Dodirnite ovo za početak snimanja zvuka.

Ako je dodirnete tijekom snimanja, ono će se privremeno zaustaviti ili pauzirati

146 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Pauziranje snimanja

Kada je snimanje pauzirano, možete nastaviti, izbrisati ili spremiti snimku.

Dodirnite za brisanje snimke

Dodirnite za nastavak snimanja

Dodirnite za spremanje snimke

Popis snimaka

Recording List (Popis snimaka) vam omogućava reproduciranje, preimenovanje, dijeljenje i brisanje spremljene datoteke sa snimljenim zvukom. U dnu glavnog zaslona programa za snimanje zvuka nalazi se popis vaših snimaka.

Dodirnite za dijeljenje, preimenovanje i brisanje odabrane snimke

Dodirnite za reprodukciju/pauziranje odabrane snimke

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 147

Audio Wizard

AudioWizard omogućuje prilagodbu načina rada zvuka vašeg ASUS Tablet, za jasniji audio izlaz koji odgovara stvarnim scenarijima primjene.

Korištenje aplikacije AudioWizard

Za korištenje aplikacije AudioWizard:

1. Dodirnite ASUS > Audio Wizard (Čarobnjak za zvuk).

2. U prozoru AudioWizard (Čarobnjak za zvuk) dodirnite način zvuka koji želite aktivirati i zatim dodirnite Done (Gotovo) za spremanje i izlaz.

Kada je ovo aktivirano, ASUS tablet će automatski prijeći na najbolju kvalitetu zvuka za trenutno pokrenutu ASUS aplikaciju

148 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Aplikacija Splendid

ASUS Splendid omogućava jednostavno podešavanje postavki prikaza. Obogaćuje boje na vašem zaslonu koristeći zadane načine boja na zaslonu.

Korištenje aplikacije Splendid

Kako se koristi aplikacija Splendid:

1. Na početnom zaslonu dodirnite ASUS > Splendid.

2. Odaberite bilo koji od sljedećih načina boja na zaslonu: Balance (Uravnoteženo), Reading

(Čitanje), Vivid (Živo) i Customized (Prilagođeno).

Način Balance (Uravnoteženo)

Ovaj način osigurava uravnoteženi prikaz boja na vašem ASUS tabletu.

Dodirnite za vraćanje na tvorničke postavke

Pomicanjem prilagodite temperaturu boje

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 149

Način rada za čitanje

Ovaj način osigurava blagi prikaz sličan papiru koji smanjuje naprezanje očiju i omogućava ugodno čitanje na ASUS tabletu.

Dodirnite za način čitanja Image and text (Slika i tekst)

Dodirnite za način čitanja Text only (Samo tekst)

Način Vivid (Živo)

Ovaj način donosi fino ugođene unaprijed postavljene boje koje obogaćuju boje na zaslonu vašeg

ASUS tableta.

Dodirnite za vraćanje na tvorničke postavke

Pomicanjem prilagodite temperaturu boje

150 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Način Customized (Prilagođeno)

Ovaj način omogućava podešavanje prikaza zaslona prema željenoj temperaturi boje, nijansi i zasićenosti.

Pomicanjem prilagodite temperaturu boje

Pomicanjem prilagodite nijansu

Dodirnite za vraćanje na tvorničke postavke

Pomicanjem prilagodite zasićenost

NAPOMENA: Način prikaza zaslona u aplikaciji Splendid možete namjestiti i u ploči Quick settings (Brze postavke).

Dodirnite i zadržite dok ne odaberete željeni način boja na zaslonu

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 151

Aplikacija Power Saver

Maksimalno iskoristite ili povećajte napajanje ASUS tableta, čak i kada je u stanju mirovanja ili ako je neprekidno povezan s mrežom. Pametno prilagodite postavke napajanja za često aktivnosti kao

što je čitanje e-pošte i gledanje video zapisa.

Postavljanje aplikacije Power Saver

Maksimalno povećajte, optimizirajte ili prilagodite napajanje ASUS tableta pomoću mogućnosti za pametnu uštedu energije.

1. Učinite nešto od sljedećeg za pokretanje aplikacije Power Saver:

• Ploču Quick Settings (Brze postavke) pokrenut ćete tako da prijeđete dolje dvama prstima sa vrha, a zatim dodirnete Smart saving (Pametna štednja).

• Dodirnite ASUS > Power Saver (Štednja energije).

2. Pomaknite stavku Smart saving (Pametna ušteda) u UKLJUČENO.

3. Odaberite bilo koji od sljedećih načina rada:

Ultra-saving mode (Ultra način uštede): Raskida vezu s mrežom ako je ASUS tablet u stanju mirovanja, čime se do kraja povećava životni vijek baterije.

Optimized mode (Optimizirani način rada): Produljuje trajanje baterije kada je ASUS tablet neprekidno povezan s mrežom.

Customized mode (Prilagođeni način rada): Omogućava podešavanje postavki napajanja za česte aktivnosti.

152 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

Prilagodba aplikacije Power Saver

Postavite razinu svjetlinu za česte aktivnosti kao što je čitanje e-pošte ili knjiga, pregledavanje video zapisa, pregledavanja internetskih stranica i slušanje glazbe. Osim toga, funkciju uštede energije možete omogućiti za određene aplikacije ili možete omogućiti automatsko raskidanje veze s mrežom kada je ASUS tablet u stanju mirovanja.

zatim kucnite .

2. Označite aktivnost i zatim podesite razinu svjetline izraženu u postocima.

3. Ako želite omogućiti automatsko raskidanje veze s mrežom, označite IM and other apps

using push notification (IM i ostale aplikacije koje koriste automatske obavijesti). Vaš

ASUS tablet će automatski raskinuti vezu s mrežom kada je u neaktivnom stanju, a obnoviti će je nakon aktiviranja.

Poglavlje 10: Zen bilo gdje 153

154 Poglavlje 10: Zen bilo gdje

11

Održavajte vaš Zen

Održavajte vaš Zen

11

Održavanje uređaja u tijeku s ažuriranjima

Održavajte svoj ASUS tablet u tijeku s ažuriranjima za sustav Android, aplikacije i funkcije.

Ažuriranje sustava

1. Dodirnite , a zatim Postavke.

2. Na zaslonu Postavke pomaknite se dolje kako bi se prikazale ostale stavke, a zatim dodirnite

About (Više o).

System update (Ažuriranje sustava) i zatim dodirnite Check Update (Potraži

ažuriranje).

NAPOMENA: Vrijeme posljednjeg ažuriranja sustava ASUS tableta možete pregledati u odjeljku

Last check for update (Posljednje traženje ažuriranja).

Skladištenje

Podatke, aplikacije i datoteke na vašem ASUS tabletu (unutarnja pohrana) možete pohranjivati na vanjski uređaj za pohranu ili na prostor za pohranjivanje na internetu. Za prijenos ili preuzimanje datoteka s prostora za pohranu na internetu potrebna vam je internetska veza. Koristite isporučeni

USB kabel za kopiranje datoteka na računalu ili s njega na ASUS tablet.

Arhiviranje i resetiranje

Ažurirajte podatke, Wi-Fi lozinke i ostale postavke na Google poslužitelje pomoću vašeg ASUS tableta. Kako biste to učinili:

1. Dodirnite i zatim Postavke > Stvori sigurnosnu kopiju i poništi.

2. U prozoru za arhiviranje i resetiranje možete koristiti sljedeće funkcije:

Stvori sigurnosnu kopiju mojih podataka: Ako je omogućena, ova funkcija arhivira vaše podatke, Wi-Fi lozinke i ostale postavke na Google poslužitelje.

Sigurnosni račun: Omogućava da odredite račun koji koji će s vama biti povezan kada spremite svoje arhiviranje.

Automatska obnova: Ova funkcija olakšava vraćanje arhiviranih postavki i podataka nakon ponovne instalacije određene aplikacije.

Vraćanje na tvorničke stanje: Služi za brisanje svih podataka na tabletu.

Poglavlje 11: Održavajte vaš Zen 155

Osiguravanja ASUS tableta

Pomoću sigurnosnih funkcija ASUS tableta spriječit ćete neovlaštene pristup podacima.

Otključavanje zaslona

Kada je zaslon zaključan, otvorit ćete ga pomoću mogućnosti za sigurnosno otključavanje koje nudi ASUS tablet.

1. Dodirnite , a zatim Postavke > Lock Screen (Zaslon za zaključavanje).

Screen lock (Zaključavanje zaslona) i zatim odaberite mogućnost za otključavanje

ASUS tableta.

NAPOMENE:

• Dodatne informacije pronaći ćete u odjeljku Mogućnosti otključavanja zaslona.

• Za deaktiviranje postavljene mogućnosti otključavanja zaslona, dodirnite Ništa na zaslonu Choose screen lock (Odaberi zaključavanje zaslona).

Mogućnosti otključavanja zaslona

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti za zaključavanje ASUS tableta.

Prijelaz prstom

ASUS tablet otključat ćete prijelazom prstom gore.

156 Poglavlje 11: Održavajte vaš Zen

PIN

Upišite barem četiri broja kako biste postavili PIN.

VAŽNO! Svakako zapamtite PIN koji za otključavanje uređaja koji ste izradili.

Uzorak

Pomičite prst po točkama i izradite obrazac.

VAŽNO! Obrazac se može izraditi s najmanje četiri točke. Svakako zapamtite obrazac za otključavanje uređaja koji ste izradili.

Poglavlje 11: Održavajte vaš Zen 157

Zaporka

Upišite barem četiri znaka kako biste postavili lozinku.

VAŽNO! Svakako zapamtite lozinku koji za otključavanje uređaja koju ste izradili.

Konfiguriranje ostalih sigurnosnih funkciji zaslona

Osim načina zaključavanja zaslona, u prozoru Screen security (Sigurnost zaslona) možete izvršiti i sljedeće:

Quick Access (Brzi pristup): Povucite sklopku za brzi pristup u ON (UKLJUČENO) ako želite pokrenuti aplikacije na zaslonu za zaključavanje.

Brza kamera: Povucite sklopku za brzu kameru u ON (Uključeno) ako želite pokrenuti kameru na zaslonu za zaključavanje tako da dvaput pritisnete tipku za glasnoću.

Info o vlasniku: Dodirnite ovo ako želite urediti ili upisati podatke koji želite da se prikazuju čak i kada je zaslon zaključan.

158 Poglavlje 11: Održavajte vaš Zen

Postavljanje identifikacijskih podataka za ASUS tablet

Morate znati identifikacijske podatke vašeg ASUS tableta kao što su serijski broj, IMEI broj

(međunarodni identifikacijski broj mobilne opreme) i broj modela.

To je važno u slučaju gubitka ASUS tableta jer tada možete kontaktirati svog mobilnog operatera i od njega zatražiti onemogućavanje neovlaštenog korištenja vašeg ASUS tableta.

Prikaz identifikacijskih podataka o ASUS tabletu:

2. Na zaslonu Postavke pomičite se dolje za prikaz drugih stavki i zatim dodirnite About (Više o).

Zaslon Više o sadrži podatke o statusu, pravne informacije, broj modela, verziju operativnog sustava, hardver i podatke o softveru za vaš ASUS tablet.

3. Ako želite vidjeti serijski broj, kontakt broj SIM kartice (na odabranim modelima) i IMEI broj vašeg

ASUS tableta, dodirnite Status (Stanje).

Poglavlje 11: Održavajte vaš Zen 159

Dodatak

Dodatak

Dodaci

Za model P022

Podaci o RF izloženosti (SAR)

Ovaj uređaj zadovoljava vladine zahtjeve o izloženosti radio valovima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden tako da ne prekoračuje granice izloženosti utjecaju radio frekvencijske (RF) energije, koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard izloženosti koristi jedinicu za mjerenje, poznatu pod nazivom Specific Absorption

Rate (Specifična stopa apsorpcije) ili SAR. Granična vrijednost za SAR prema FCC iznosi 1,6 W/ kg. Ispitivanja SAR provedena su u standardnim radnim položajima koji su usvojeni u FCC s EUT predajom na propisanoj razini snage na različitim kanalima.

Najveća SAR vrijednost za uređaj prijavljena FCC-u iznosi 1,12 W/kg kad je postavljen pokraj tijela.

FCC je odobrila autorizaciju opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR razinama koje su procijenjene kao sukladne FCC smjernicama o RF izloženosti. SAR podaci o ovom uređaju nalaze se u datoteci, dok se FCC mogu pronaći u odjeljku Display Grant na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretrage na FCC ID: MSQP022.

160 Dodatak

Izjava o IC upozorenju

Uređaj može automatski prekinuti prijenos u slučaju nedostatka podataka za odašiljanje ili u slučaju kvara u radu. Ne zaboravite da svrha toga nije zabrana prijenosa upravljačkih ili signalnih podataka ili korištenje ponovljenih kodova kada to tehnologija zahtijeva.

Uređaj i njegove antene ne smiju se nalaziti na istom mjestu ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili prijemnikom, osim s ispitanim ugrađenim radio uređajima. Značajka County Code

Selection (Odabir državnog koda) je onemogućena za proizvode na tržištu u SAD-u / Kanadi.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l’indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux

États-Unis et au Canada.

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na http://support.asus.com.

Dodatak 161

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK

DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA

KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

ENERGY STAR complied product

ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the

U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices.

All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep within 10 and 30 minutes of user inactivity. Users could wake your computer through click the mouse, press any key on the keyboard, or press the power button.

Please visit http://www.energy.gov/powermanagement for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.

gov for detail information on the ENERGY STAR joint program.

NOTE: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.

“For DTS patents, see httppatents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.

DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved.”

162 Dodatak

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

U Francuskoj, slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz važećih standarda EN 50332-1:2013 i/ili EN50332-2:2013 koje propisuje francuski zakon

L.5232-1.

Upozorenje o CE oznaci

CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,119 W/kg.

Ovaj uređaj može se koristiti u:

AT BE BG CH CY CZ DE DK

EE ES FI FR GB GR HU IE

IT IS LI LT LU LV MT NL

NO PL PT RO SE SI SK TR

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/5/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je

“Specific Absorption Rate” (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno

2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri s uređajem na udaljenosti od 1,0 cm od tijela za vrijeme predaje na najvišoj certificiranoj izlaznoj snazi na svim frekvencijskim opsezima mobilnog uređaja.

Dodatak 163

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm 2 .

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu.

Molimo posjetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

Ekološka ASUS obavijest

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s

ASUS Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi http://support.asus.com/ .

164 Dodatak

Propisno zbrinjavanje

Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.

ATTENTION! Danger d’explosion lorsque la batterie est remplacée de façon incorrecte.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod

(električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati

ASUS Tablet.

Dodatak 165

Za model P024

EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na http://support.asus.com.

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA

TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK

DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA

KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

“For DTS patents, see httppatents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.

DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. c DTS, Inc. All Rights Reserved.”

166 Dodatak

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

À pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de l’utilisateur.

U Francuskoj, slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz važećih standarda EN 50332-1:2013 i/ili EN50332-2:2013 koje propisuje francuski zakon

L.5232-1.

Upozorenje o CE oznaci

0682

CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 1,02 W/kg.

Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/5/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je

“Specific Absorption Rate” (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno

2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri s uređajem na udaljenosti od 1,0 cm od tijela za vrijeme predaje na najvišoj certificiranoj izlaznoj snazi na svim frekvencijskim opsezima mobilnog uređaja.

Dodatak 167

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm 2 ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm 2 .

ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu.

Molimo posjetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

Ekološka ASUS obavijest

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika.

Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s

ASUS Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi http://support.asus.com/ .

Propisno zbrinjavanje

Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod

(električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.

ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEGAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati

ASUS Tablet.

168 Dodatak

Dodatak 169

Naziv modela: P022 / P024

Proizvođač:

Adresa:

Ovlašteni predstavnik u

Evropi:

Adresa:

170 Dodatak

ASUSTeK Computer Inc.

4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

ASUS Computer GmbH

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents