Tennant M-M30 Kasutusjuhend

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Tennant M-M30 Kasutusjuhend | Manualzz

M30

(Bensiin/LPG)

Puhastaja-pühkija

Eesti EE

Kasutusjuhend

R

Uusima varuosade käsiraamatu või muus keeles kasutusjuhendid leiate veebilehelt www.tennantco.com/manuals.

9004695

Vers. 11 (4‐2015)

*9004695*

SISSEJUHATUS

Käesolev juhend on kaasas iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Enne masina kasutamist või hooldamist lugege juhend põhjalikult läbi ning õppige masinat tundma.

Masin teenib teid eeskujulikult. Seejuures saavutate parimad tulemused minimaalsete kuludega, kui: kasutate masinat mõistlikult, hooldate masinat regulaarselt kooskõlas hooldusjuhistega, kasutate masina hooldamiseks tootja tarnitud või samaväärseid varuosi.

KAITSKE KESKKONDA

Kõrvaldage pakendimaterjalid, vanad masinaosad ja vedelikud keskkonnale ohutul viisil vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele.

Hoolitsege alati selle eest, et toimuks jäätmete ringlussevõtt.

MASINA ANDMED

Kirjutage siia paigaldamise ajal masina andmed hilisemaks kasutamiseks.

Mudeli number:

Seerianumber:

Paigaldamise kuupäev:

KASUTUSALA

M30 on tööstuslik ratastega masin, mis on mõeldud kõvade pindade (betoon, asfalt, kivi, sünteetika vms) pühkimiseks/puhastamiseks. Tüüpilised kasutuskohad on tööstusettevõtete laod, tootmisrajatised, hulgibaasid, staadionid, kontserdiplatsid, konverentsikeskused, parkimisrajatised, transpordikeskused ja ehitusobjektid. Ärge kasutage seda masinat mulla, muru, kunstmuru või vaibaga kaetud pindadel. Masinat saab kasutada nii siseruumides kui õues. Siseruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon.

Masin ei ole mõeldud kasutamiseks üldkasutatavatel teedel. Ärge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.

Tennant N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands [email protected]

www.tennantco.com

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse muuta ilma ette teatamata.

Autoriõigus 2008-2015 TENNANT Company, trükitud Ameerika Ühendriikides

MASINA EL VASTAVUSDEKLARATSIOON

(Direktiiv 98//37/EMÜ, Lisa II, alajaotus A)

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA

Uden − The Netherlands

Uden, 21

05

2010

EE

Deklareerib käesolevaga, meie enda vastutusel, et masin

M30

− on vastavuses direktiivi Masinad (2006/42/EÜ) tingimustega, parandatuna riiklikku rakendamist käsitleva seadusandlusega

− on vastavuses direktiivi E.M.Ü (2004/108/EÜ) tingimustega

− on kooskõlas sätedega, mis käsitlevad müra emissiooni väljas kasutamisel ( direktiiv 2000/14/CE) ja siseriiklike õigusaktide ja et

− on rakendatud järgmisi harmoneeritud standardeid (nende osi/klausleid): EN ISO 14121-1, EN

1037, EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN

55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN

60335-2-72.

− kasutatud on järgmisi riiklikke standardeid (nende osi/klausleid) ja spetsifikatsioone: NA

SISUKORD

SISUKORD

OHUTUSABINÕUD

Lehekülg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASINA OSAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUHTSEADISED JA NÄIDIKUD . . . . . . . . . .

7

7

8

PUUTEPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SÜMBOLITE TÄHENDUSED . . . . . . . . . . . .

JUHTSEADISTE KASUTAMINE

LAADIMISSÜSTEEMI NÄIDIK

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

MOOTORI ÕLIRÕHU NÄIDIK . . . . . . . . . . .

MOOTORI KONTROLLIMISE NÄIDIK . . . . .

11

SEISUPIDURI NÄIDIK (LISAVARUSTUS) .

11

MOOTORI KIIRUSE SEADISTAMINE

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

. . . . .

. . . . . . . . . . .

KÜTUSENÄIDIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

12

12

9

10

11

11

11

BENSIINIMASINAD

LPG-MASINAD

TÖÖTULED

JUHIISTE

TURVAVÖÖD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

SUPERVIISORJUHTIMISE NUPUD

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OHUTULI (LISAVARUSTUS)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROOLISAMBA KALDE

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . . .

SEADISTAMISE NUPP

PIDURIPEDAAL

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEISUPIDURI PEDAAL

SUUNAPEDAAL

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAABITSA KAITSED (LISAVARUSTUS)

MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

. . .

. . . . . . . . . . . .

TEAVE HARJADE KOHTA . . . . . . . . . . . . . .

MASINA KASUTAMISE AJAL . . . . . . . . . . . .

13

13

14

14

12

12

13

13

15

16

17

17

15

15

15

15

18

19

20

20

21

KASUTUSEELNE KONTROLLIMINE

LPG-PAAGI VAHETAMINE

. . . . .

. . . . . . . . . . . . .

MASINA KÄIVITAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASINA VÄLJALÜLITAMINE . . . . . . . . . . . .

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE . . .

VAHUGA PUHASTAMINE (FaST REŽIIM) / ec-H2O PUHASTAMINE

(ec-H2O REŽIIM) . . . . . . . . . . . . . . .

TAVAPÄRANE PUHASTUSREŽIIM . . . . . . . . . .

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

REŽIIM AUTOMAATTÄITMISEGA . . . . .

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

REŽIIM – PAAKIDE

KÄSITSI TÄITMINE . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUHASTUSREŽIIMIDE SEADISTAMINE . .

FaST REŽIIMI SEADISTAMINE . . . . . . . . . .

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

REŽIIMI SEADISTAMINE . . . . . . . . . . . .

21

21

22

22

23

23

23

23

23 ec-H2O REŽIIMI SEADISTAMINE

HARJA SURVE SEADISTAMINE

. . . . . . .

. . . . . . . . .

PUHASTUSLAHUSE VOOLU

SEADISTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TAVAPÄRANE, FaST JA ec-H2O

PUHASTUSLAHUSE VOOL . . . . . . . . . .

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

PUHASTUSLAHUSE VOOL . . . . . . . . . .

24

24

24

PUHASTAMINE

Lehekülg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

26 TOPELTPUHASTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . .

VEEKORISTAMISE REŽIIM

(ILMA PUHASTUSETA) . . . . . . . . . . . . . .

27

PÜHKIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PUNKRI TÜHJENDAMINE . . . . . . . . . . . . . .

PUNKRI TUGIPOLDI KINNITAMINE

PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE

. . . . . .

. . . . .

PUNKRI TOLMUFILTRI EEMALDAMINE . .

PUNKRI JA PRAHISÕELA PUHASTAMINE 33

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE

JA PUHASTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE

35

TÜHJENDUSVOOLIKUGA . . . . . . . . . . .

35

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE

TÜHJENDUSKORGIGA . . . . . . . . . . . . .

36

PUHASTUSLAHUSE PAAGI

TÜHJENDAMINE JA PUHASTAMINE . .

38

28

30

31

31

32

VEANÄIDIK(UD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OLEKUD / HOIATUSED . . . . . . . . . . . . . . . .

LISAVARUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRITSIMISOTSIK (LISAVARUSTUS) . . . . .

IMUTORU (LISAVARUSTUS) . . . . . . . . . . . .

SURVEPESUR (LISAVARUSTUS)

MASINA TÕRKEOTSING

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HOOLDUSKAART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MÄÄRDEAINE

MOOTORIÕLI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAABITSA RATTALAAGRID

ESIRATTA TUGILAAGER

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

ROOLISEADME SILINDERLAAGER . . . . . .

53

PUNKRI TÕSTEVARDA PÖÖRDEPOLDID 54

PUNKRI LUUGI PÖÖRDEPOLDID

PÖÖRDEMOMENDI TORUD

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

HÜDRAULIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

54

55

53

53

53

53

44

46

49

50

40

41

42

42

43

HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIK

HÜDRAULIKAVOOLIKUD

MOOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JAHUTUSSÜSTEEM

ÕHUFILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KÜTUSEFILTER (LPG)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

KÜTUSEFILTER (bensiin)

. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

ELEKTROONILINE SURVEREGULAATOR

(LPG) (S/N 000000–003999)

LPG-PIHUSTI

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MOOTORIRIHM

PCV-SÜSTEEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SÜÜTEKÜÜNLAD – GM MOOTORID

(S/N 000000–003999) . . . . . . . . . . . . . .

SÜÜTEKÜÜNLAD – MITSUBISHI

MOOTORID (S/N 004000– )

HAMMASRIHM – GM MOOTORID

. . . . . . . .

(S/N 000000–003999) . . . . . . . . . . . . . .

NUKKVÕLLI JA TASAKAALUVÕLLI

RIHMAD – MITSUBISHI MOOTORID

(S/N 004000– ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

56

57

57

57

58

58

59

59

60

60

58

58

59

59

M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

1

2

SISUKORD

AKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SULAVKAITSMED JA RELEED

Lehekülg

. . . . . . . . . .

60

60

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED

60 JA RELEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MOOTORIKAABLITE SULAVKAITSMED

JA RELEED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VALIKULISED RELEED . . . . . . . . . . . . . . . . .

KAITSELÜLITID (ec-H20) . . . . . . . . . . . . . .

61

61

61

PUNKRI TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

THERMO-SENTRY

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÕHIHARJAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

62

63

PÕHIHARJADE VAHETAMINE VÕI

PÖÖRAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PÕHIHARJA MUSTRI KONTROLLIMINE

PÕHIHARJA KOONUSE

. .

REGULEERIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

65

PÕHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

. .

. . . . . . . . . . .

KÜLGHARJA VAHETAMINE

FaST SÜSTEEM

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FaST-PAK KARBI VAHETAMINE . . . . . . . .

FaST TOITEVOOLIKU MUHVI

PUHASTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FaST SÜSTEEMI FILTRI SÕELA

PUHASTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

67

FaST SÜSTEEMI FILTRITE VAHETAMINE 68 ec-H2O MOODULI LOPUTAMINE . . . . . . .

69 ec-H2O FILTRI SÕELA PUHASTAMINE

KAABITSA LABAD

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

71

66

66

66

66

67

67

TAGUMISE KAABITSA LABADE

VAHETAMINE (VÕI PÖÖRAMINE)

KÜLGMISE KAABITSA LABADE

VAHETAMINE VÕI PÖÖRAMINE

KÜLGHARJA KAABITSA LABA

. . . .

. . . . . .

VAHETAMINE (S/N 000000-001278)

(LISAVARUSTUS) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KÜLGHARJA KAABITSA LABA

VAHETAMINE VÕI REGULEERIMINE

71

73

74

(S/N 001279- ) (LISAVARUSTUS) 75

TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE . . .

76

TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE

REGULEERIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÄÄRISED JA TIHENDID . . . . . . . . . . . . . . . .

77

78

PUHASTUSPEA ÄÄRIS

JÄÄTMEPAAGI TIHEND

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TIHENDID

PIDURID JA REHVID

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PIDURID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

78

78

79

79

REHVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESIRATAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VEOMOOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE

JA TRANSPORTIMINE . . . . . . . . . . . . . .

MASINA LÜKKAMINE VÕI

PUKSEERIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASINA TRANSPORTIMINE . . . . . . . . . . . .

79

79

79

80

80

80

MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Lehekülg

. . . . .

. . . . . . . . . .

82

82

KÜLMUMISKAITSE (ILMA ec-H2O

83 SÜSTEEMITA MASINAD)

KÜLMUMISKAITSE (ec-H2O

. . . . . . . . . . . .

SÜSTEEMIGA MASINAD) . . . . . . . . . . .

ec-H2O SÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

TEHNILISED ANDMED

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

85

86

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

. .

. . . . . . . . . . . .

HÜDRAULIKASÜSTEEM . . . . . . . . . . . . . . .

JUHTIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOITEALLIKA TÜÜP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REHVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FaST SÜSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ec-H2O SÜSTEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MASINA MÕÕTMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86

86

87

87

87

88

88

88

89

M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

OHUTUSABINÕUD

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED - HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Järgmisi ohutusabinõusid kasutatakse käesolevas juhendis alltoodud tähenduses:

HOIATUS! Hoiatab ohtude või ohtlike toimingute eest, mis võivad kaasa tuua tõsiseid tervisekahjustusi või surma.

ETTEVAATUST! Hoiatuseks ohtlike toimingute eest, mis võivad lõppeda väiksemate või keskmiste vigastustega.

OHUTUSNÕUDED. Tähistab toiminguid, mis tuleb seadme ohutuks kasutamiseks läbi viia.

Alljärgnev teave juhib tähelepanu tingimustele, mis võivad kasutajale ohtlikud olla. Olge teadlik olukordadest, mille korral need tingimused võivad esineda. Tehke kindlaks masina kõigi ohutusseadiste asukoht. Teatage viivitamatult masina vigastustest või rikkest.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju.

Ärge kasutage paagis süttivaid materjale.

HOIATUS! Süttivad materjalid või reaktiivsed metallid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju. Ärge korjake neid üles.

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.

Hoidke eemale.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi gaase. Tulemuseks võib olla raske vigastus või surm. Võimaldage küllaldast ventileerimist.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Põletuse oht. Kuum pind.

ÄRGE puudutage.

HOIATUS! Ärge pritsige inimesi ega loomi. See võib põhjustada tõsist vigastust. Kandke silmakaitseid. Hoidke pihustit kahe käega.

HOIATUS! Masin teeb tugevat müra.

Tekkida võib kuulmiskahjustus. Kandke kuulmiskaitseid.

ETTEVAATUST! LPG mootor töötab pärast väljalülitamist mõne sekundi jooksul. Rakendage enne masinast lahkumist seisupidur.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu.

Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu keelatud, võtke ühendust Tennanti esindajatega ning uurige, kuidas mobiilsideühendust välja lülitada.

OHUTUSNÕUDED.

1. Ärge kasutage masinat:

− kui te ei ole selleks pädev ning teil puudub vastav volitus;

− kui kasutusjuhend ei ole läbi loetud ja arusaadav;

Alkoholi või ravimite mõju all olles.

Mobiiltelefoni või muude elektroonikaseadmete kasutamise ajal.

− kui teie vaimne või füüsiline seisund ei võimalda järgida masina kasutusjuhiseid;

− kui masin ei ole heas töökorras;

− tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite läheduses;

− halvasti valgustatud piirkondades, kus masina juhtimisseadmeid pole näha või masinat ei saa ohutult juhtida, kui töö − /esituled pole sisse lülitatud;

− piirkondades, kus esemed võivad alla kukkuda, ent masinal puudub vastav kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist:

− kontrollige, kas masinal on lekkeid;

− hoidke tankimispiirkonnas eemal sädemed ja lahtine tuli;

− veenduge, et kõik ohutusseadised on omal kohal ning toimivad korralikult;

− kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist;

− reguleerige istet ja kinnitage turvavöö.

3. Masina käivitamisel:

− hoidke jalg piduripedaalil ning suunapedaal neutraalasendis.

M30 Gas / LPG 9004695 (4-2015)

3

4

OHUTUSABINÕUD

4. Masina kasutamisel:

− kasutage ainult juhendis kirjeldatud viisil;

− ärge korjake üles põlevat või suitsevat prahti, näiteks sigarette, tikke või kuuma tuhka;

− kasutage masina peatamiseks pidureid;

− liikuge kalletel ja libedatel pindadel aeglaselt;

− vähendage pööramisel kiirust;

− masina liikumise ajal hoidke kõik kehaosad juhiruumis;

− olge ettevaatlik masinaga tagurdamisel;

− liikuge tõstetud punkriga ettevaatlikult;

− veenduge, et punkri tõstmiseks on piisavalt ruumi;

ärge tõstke punkrit, kui masin on kallakul;

− ärge kunagi laske lastel masinaga või selle läheduses mängida;

ärge võtke masinale kaassõitjaid;

− järgige alati ohutus − ja liiklusreegleid;

− teatage viivitamatult masina vigastustest või rikkest;

− järgige kemikaalide pakenditel olevaid segamis

, käsitsemis

ja kõrvaldamisjuhiseid;

− järgige märja põranda puhul kehtivaid ohutusnõudeid.

5. Enne lahkumist või masina hooldamist:

ärge parkige tuleohtlike materjalide, pulbrite, aurude ega vedelike läheduses;

− peatuge horisontaalsel tasapinnal;

− rakendage seisupidur;

− lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Masina hooldamisel:

− kõigi tööde puhul peab olema tagatud piisav valgustus ja nähtavus;

− hoidke liikuvatest osadest eemale.

Ärge kandke avaraid rõivaid ja ehteid ning pange pikad juuksed kinni ;

− tõkestage masina rattad enne selle tõstmist tungrauale;

− tõstke masinat tungrauaga ainult selleks ettenähtud kohtadest. Toestage masin pukkidega;

− kasutage tali või pukki, mis suudab kanda masina kaalu;

ärge kasutage masina elektriosade läheduses survepesurit ega veejuga;

− ühendage aku juhtmed enne masina hooldamist lahti;

− vältige kokkupuudet akuhappega;

− vältige kokkupuudet kuuma mootorijahutusvedelikuga;

ärge eemaldage radiaatori korki, kui mootor on kuum;

− laske mootoril jahtuda;

− vältige leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi hoolduspiirkonda.

Tagage piirkonnas korralik ventilatsioon;

kasutage rõhu all oleva hüdraulikasüsteemi vedeliku lekkekoha tuvastamiseks kartongi.

Kõiki parandustöid peab tegema pädev hooldusmehaanik;

ärge muutke masinat algsest erinevaks;

− kasutage Tennanti poolt pakutavaid või heakskiidetud varuosi;

− kasutage kaitsevarustust vastavalt vajadusele ja kasutusjuhendis toodud soovitustele.

Ohutusnõue: kandke kuulmiskaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke tolmukaitsemaski.

7. Masina peale

/mahalaadimisel veokile/veokilt või treilerile/treilerilt:

− enne masina laadimist laske paagid tühjaks;

− langetage puhastuspea ja kaabits enne masina kinnitamist;

− enne masina laadimist tühjendage punker prahist;

− lülitage masin välja ja eemaldage võti;

− kasutage kaldteed, veokit või treilerit, mis suudab kanda masina ja juhi kaalu;

− kasutage vintsi. Ärge sõitke masinaga veokile/treilerile või veokilt/treilerilt maha, kui laadimiskõrgus on suurem kui 380 mm (15 tolli) maapinnast;

− rakendage pärast masina laadimist seisupidur;

− tõkestage masina rattad;

− kinnitage masin veokile või treilerile.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

OHUTUSABINÕUD

Järgmised ohutusmärgised on paigaldatud masinale näidatud asukohtadesse. Kui mõni märgis saab kahjustada või muutub loetamatuks, asendage see uue märgisega.

HOIATUSMÄRGIS

Masin eraldab toksilisi gaase.

Tagajärjeks võib olla raske vigastus või surm. Tagage piisav ventilatsioon.

HOIATUSMÄRGIS

Masin teeb tugevat müra.

Tekkida võib kuulmiskahjustus. Kandke kuulmiskaitsevahendeid.

HOIATUSMÄRGIS

Tuleohtlikud materjalid või reaktiivsed metallid võivad põhjustada plahvatuse. Ärge neid

üles korjake.

Asub juhisektsiooni küljel.

Asub juhisektsiooni küljel.

OHUTUSMÄRGIS

Enne masinaga töötamist lugege kasutusjuhendit.

Asub juhisektsiooni küljel.

Asub juhisektsiooni küljel.

ETTEVAATUSMÄRGIS

LPG

− mootor töötab pärast väljalülitamist veel mõned sekundid. Rakendage enne masinast lahkumist seisupidur.

Asub seadme paneelil süütelüliti kõrval.

(Vaid LPG

− masinatel)

HOIATUSMÄRGIS

Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri

tõstevarrastest eemale.

Asub punkri mõlemal tõstevardal.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

5

OHUTUSABINÕUD

HOIATUSMÄRGIS

Rihm ja ventilaator liiguvad. Hoidke eemale.

HOIATUSMÄRGIS

Tuleohtlikud materjalid võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge kasutage paagis tuleohtlikke materjale.

Asub mootorisektsiooni paneelil.

HOIATUSMÄRGIS

Ärge pritsige inimesi ega loomi. See võib põhjustada kehavigastusi.

Kandke kaitseprille. Hoidke pihustit kahe käega.

Asub puhastuslahuse paagi katete ja puhastusvahendi paagi kõrval.

Asub masina raamil.

HOIATUSMÄRGIS

Põletuse oht. Kuum pind. Ärge puudutage.

6

Asub külgmisel kaitseraual, väljalaske kaitsekilbil ning hüdraulikasüsteemi paagil.

HOIATUSMÄRGIS

Ülestõstetud punker võib alla langeda.

Kasutage punkri tugipolti.

Asub punkri mõlemal tõstevardal.

354589

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

MASINA OSAD

J

I

H

G

K

L

KASUTAMINE

A

B

KASUTAMINE

F

E

D

T

C

M

N

A. Mõõteseadiste paneel

B. Esikate

C. Esituled

D. Külghari (lisavarustuses)

E. Külgmine kaabits

F. Puhastuspea ligipääsuluuk

G. Kütusepaak

H. Istmekate

I. FaST pakend või ES puhastusvahendi paak või ec-H2O süsteemimooduli sektsioon (lisavarustus)

J. Puhastuslahuse paagi kate

S

R

K. Juhiiste

L. Pritsimiskang – otsik istme taga

(lisavarustus)

M. Tagatuled

N. Jäätmepaagi tühjendusvoolik

O. Jäätmepaagi kaas

P. Puhastuslahuse paagi tühjendusvoolik

Q. Punker

R. Tagumine kaabits

S. Punkri kaitsetihvt

T. Mootori kaas

O

P

Q

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 7

KASUTAMINE

JUHTSEADISED JA NÄIDIKUD

J

K

L

M

A

N

B

C

D

I

H

F

G

E

A. Rooliratas

B. Süütelüliti

C. Helisignaali nupp

D. Roolisamba kalde seadistamise nupp

E. Suunapedaal

F. Piduripedaal

G. Seisupiduri pedaal

H. Punkri luugi avamis-/sulgemislüliti

I. Punkri tõstmise/langetamise lüliti

J. Puutepaneel

K. Töö-/ohutulede lüliti

L. Pritsimisotsiku lüliti (lisavarustus)

M. Mootori näidikutuli

N.

ec-H2O süsteemi näidikutuli (lisavarustus)

8 M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

KASUTAMINE

PUUTEPANEEL

P

A

O

N

H

L

G

M

J

E

B

K I

A. Veanäidutuli

B. Tunniloend / kütusenäidik / veakoodi näidik

C. 1-STEP pühkimisnupp

D. 1-STEP puhastusnupp

E. Puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nupp

F. ES (Extended Scrub – Väljasirutatud puhastamine) nupp (lisavarustus)

G. FaST nupp (lisavarustus) ec-H2O nupp (lisavarustus)

H. Puhastuslahuse koguse suurendamise nupp (+)

I. Puhastuslahuse koguse vähendamise nupp (-)

J. Harja surve suurendamise nupp (+)

K. Harja surve vähendamise nupp (-)

L. Filtri raputi nupp

M. Pühkimisimuri ventilaatori nupp

N. Külgharja nupp (lisavarustus)

O. Mootori kiiruse nupp

P. Superviisorjuhtimise nupud

F

D

C

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 9

KASUTAMINE

SÜMBOLITE TÄHENDUSED

Neid märgiseid kasutatakse masinal juhtseadmetele, ekraanidele ja omadustele viitamiseks.

Ohutuli

Töötuled

Pritsimisotsik

Punkri luuk on avatud

Punkri luuk on suletud

Punkri tõstmine

Punkri langetamine

Veanäidik

Filtriraputi

Pühkimisimuri ventilaator

Puhastusimuri ventilaator/kaabits

1-STEP pühkimine

1-STEP puhastus

ES (väljasirutatud puhastamine)

FaST (vahuga puhastamine)

10

Mootori kiirus

Külghari

Põhiharja surve

Puhastuslahuse vool

Suurendamine

Vähendamine

Laadimissüsteem

Mootori õlirõhk (000000-001138)

Mootori õlirõhk (001139- )

Kontrolli mootorit

Seisupidur (001139- )

Helisignaal

Tungrauaga tõstmise koht

Ainult pliivaba kütus ec-H2O (lisavarustus)

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

JUHTSEADISTE KASUTAMINE

LAADIMISSÜSTEEMI NÄIDIK

Laadimissüsteemi näidik süttib, kui vahelduvvoolugeneraator ei tööta tavavahemikus.

Näidiku süttimisel peatage masin kohe ja parandage probleem.

KASUTAMINE

MOOTORI KONTROLLIMISE NÄIDIK

Mootori kontrollimise näidik süttib, kui mootori kontrollsüsteem tuvastab masina töötamisel vea.

Selle näidiku süttimise korral võtke Tennanti hooldustehnikuga ühendust.

MOOTORI ÕLIRÕHU NÄIDIK

Mootori õlirõhu näidik süttib, kui mootori õlirõhk langeb alla tavapärast töörõhku. Näidiku süttimisel peatage masin kohe ja parandage probleem.

SEISUPIDURI NÄIDIK (LISAVARUSTUS)

Seisupiduri näidik süttib seisupiduri rakendamisel.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 11

KASUTAMINE

MOOTORI KIIRUSE SEADISTAMINE

Mootori kiirust kontrollitakse automaatselt, kui vajutatakse kas 1-STEP puhastusnuppu või

1-STEP pühkimisnuppu . Kui te ei pühi ega puhasta, vajutage mootori pöörete arvu ja sõidukiiruse suurendamiseks mootori kiiruse nuppu . Mootori pöörete arvu vähendamiseks vajutage uuesti mootori kiiruse nuppu . Nupu kohal olevad kaks lampi osutavad mootori kiirusele. Üks tuli põleb – mootor seadistatud aeglasele kiirusele. Kaks tuld põleb – mootor seadistatud suurele kiirusele.

KÜTUSENÄIDIK

BENSIINIMASINAD

Bensiinimasinate korral kuvab kütusenäidik paagis oleva kütuse hulga. Paagi tühjenemisel vilgub veanäidik ja ilmub kütuse vähenemise teade.

MÄRKUS. Ärge kasutage pliikütuseid.

Pliisisaldusega kütused kahjustavad püsivalt süsteemi hapnikuandurit ning katalüüsmuundurit.

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

Külghari võimaldab kasutajatel pühkida ja puhastada raskesti kättesaadavaid nurki ja seinade läheduses olevaid alasid. Külghari laiendab ka puhastus-/pühkimisteed.

Vajutage aktiveeritud 1-STEP puhastusnupu või

1-STEP pühkimisnupu korral külgharja nuppu, et hari langetada ja puhastamist alustada. Nupu kõrval asuv lamp süttib. Pärast külgharja kasutamise lõpetamist vajutage nuppu uuesti, et külghari tõsta ja puhastamine lõpetada. Nupu kõrval asuv lamp kustub. Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

LPG-MASINAD

LPG-masinate korral EI kuva kütusenäidik

LPG-paagis olevat kütuse hulka. See kuvatakse kõigil näidikutel, et teavitada paagis olevast kütusest. LPG-paagi tühjenemisel vilgub veanäidik ja ilmub kütuse vähenemise teade.

Paagil olev LPG kütusenäidik kuvab LPG-paagis oleva kütuse hulga.

12 M30 Gas / LPG 9004695 (1-08)

TÖÖTUNDIDE NÄIDIK

Tunniloendur salvestab masinaga tehtud töötunnid. Kasutage seda teavet masina hooldusintervallide määramiseks.

KASUTAMINE

TÖÖTULED

Vajutage töötulede/ohutulede lüliti ülaosa, et esija tagatuled sisse lülitada. Tulede väljalülitamiseks vajutage lülitit tagasi keskmisesse asendisse.

SUPERVIISORJUHTIMISE NUPUD

Superviisorjuhtimise nupud on mõeldud seadistus- ja diagnostikarežiimidesse sisenemiseks. Nendesse režiimidesse tohivad siseneda vaid koolitatud hooldustöötajad ja

TENNANTi esindajad.

OHUTULI (LISAVARUSTUS)

Vajutage töötulede/ohutulede lüliti alaosa, et ohutuli, esi- ja tagatuled sisse lülitada. Tulede väljalülitamiseks vajutage lülitit tagasi keskmisesse asendisse.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-08) 13

KASUTAMINE

JUHIISTE

Juhiistmel on kolm seadet: seljatoe nurga, kasutaja kaalu ja eest-taha seadistus.

Seljatoe reguleerimise nupp reguleerib seljatoe nurka.

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib istme asendit.

Kalde suurendamiseks: keerake nurga reguleerimisnuppu vastupäeva.

Kalde vähendamiseks: keerake nurga reguleerimisnuppu päripäeva.

Kaalu reguleerimise nupp reguleerib juhiistme jäikust.

Reguleerimine: tõmmake hoob välja ja libistage iste soovitud asendisse. Vabastage hoob, et iste lukustada.

TURVAVÖÖD

OHUTUSNÕUDED. Enne masina käivitamist reguleerige istet ja kinnitage turvavöö.

Jäikuse suurendamine: keerake kaalu reguleerimisnuppu päripäeva.

Jäikuse vähendamine: keerake kaalu reguleerimisnuppu vastupäeva.

Kasutage kaalu reguleerimise nupu kõrval olevat näidikut, et saada parem ülevaade juhiistme jäikusest.

14 M30 Gas / LPG 9004695 (1-08)

ROOLISAMBA KALDE SEADISTAMISE NUPP

1. Tõmmake roolisamba kalde seadistamise nuppu ja reguleerige roolisammast soovitud kõrgusele.

2. Vabastage roolisamba kalde seadistamise nupp .

KASUTAMINE

SUUNAPEDAAL

Edasiliikumiseks vajutage suunapedaali ülaosa ning tagasiliikumiseks pedaali alaosa.

Tagurdamisel süttivad masina tagurdamistuled.

Pedaali vabastamisel liigub see neutraalasendisse.

PIDURIPEDAAL

Masina peatamiseks vajutage piduripedaali .

MÄRKUS. Kui masin on varustatud valikulise tagurdamise alarmiga, kõlab masina tagurdamisel helialarm ning tagurdamistuli vilgub.

KAABITSA KAITSED (LISAVARUSTUS)

Tagumised ja eesmised kaabitsa kaitsed hoiavad

ära kaabitsa kahjustumise.

SEISUPIDURI PEDAAL

Vajutage piduripedaal võimalikult alla ning kasutage seisupiduri pedaali lukustamiseks päkka. Seisupiduri vabastamiseks vajutage piduripedaali . Seisupiduri pedaal naaseb lukustamata asendisse.

Tagumise kaabitsakaitse töösserakendamiseks tõmmake tihvtist, langetage kaitseraud ja sisestage tihvt uuesti.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-08) 15

KASUTAMINE

MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

Selle masinaga saab tõhusalt musti põrandaid puhastada või pühkida. 1-STEP puhastusnupp ja

1-STEP pühkimisnupp teevad võimalikuks kohese puhastamise või pühkimise alustamise.

1-STEP pühkimisnupp rakendab kõik kuiva pühkimise funktsioonid (ilma puhastamiseta).

1-STEP puhastusnupp rakendab kõik puhastusfunktsioonid. (Puhastamise ajal masin ka pühib).

Kui masin on lülitatud tavalisele puhastusrežiimile, kasutatakse põrandate puhastamiseks vee ja puhastusvahendi segu.

Kui masin on lülitatud valikulisele FaST (Foam

Scrubbing – Vahuga puhastamine) režiimile, segab FaST puhastussüsteem FaST-PAK kontsentraadi vähese koguse veega ning tekitab seeläbi palju märga vahtu. FaST süsteemi saab kasutada ka kõigil topeltpesu ja kõrge koormusega pesemise rakendustel.

Lisavarustusse kuuluvas ES (väljasirutatud puhastamine) režiimis töötamisel filtreeritakse jäätmepaagi must puhastuslahus läbi ES süsteemi ning saadetakse puhastuslahuse paagi uuestikasutamiseks. Seejärel pritsitakse puhastusvahend uuestikasutatavasse lahusesse, et selle puhastusvõimet taastada.

Viibides lisavarustusse kuuluvas ec-H2O

(elektriliselt muundatud vesi) režiimis läbib tavaline vesi mooduli, kus see küllastatakse hapnikuga ja laetakse elektrivooluga. Elektriliselt muundatud vesi muutub happeliseks ja leeliseliseks lahuseks ning moodustub neutraalse pH-ga puhastusvahend. Muundatud vesi ründab mustust, lagundab selle väiksemateks osakesteks ning eemaldab selle põrandapinnalt, võimaldades masinal mustuse lihtsalt ära pühkida. Muundatud vesi muutub seejärel jäätmepaagis tavaliseks veeks.

ec-H2O süsteemi saab kasutada ka kõigil topeltpuhastuse ja suure koormusega puhastuse rakendustel.

16 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

TEAVE HARJADE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage puhastamisel kasutussituatsioonile vastavaid harju. Allpool on loetletud harjad ning neile kõige paremini sobivad kasutussituatsioonid.

MÄRKUS . Mustuse kogus ja tüüp mängivad kasutatava harja valikul olulist rolli. Täpsemate soovituste saamiseks võtke ühendust Tennanti esindajaga.

PolyPro hari – suurt koormust taluvad polüpropüleenharjased tagavad agressiivsema puhastamise ning tõstavad tihedat mustust, prahti ja liiva lihtsamini üles samal ajal suurepärast puhastust pakkudes.

Polüpropüleenhari – see üldotstarbeline polüpropüleeharjastega hari tõstab veidi tihedamatt mustust ilma põrandate läikivaid pindu kriimustamata.

Polüesterhari – pehmem, üldotstarbeline polüesterharjastega hari tõstab pühkides kerget prahti ning puhastab õrnalt. Täiuslikud tundlikele põrandapindadele. Polüester ei ima vett, seega märja režiimi puhul eelistatakse seda nailonharjale.

Super AB puhastushari – abrasiivsete teradega nailonkiududest hari plekkide ja tiheda mustuse eemaldamiseks. Toimib väga tugevalt kõigile pindadele. Toimib hästi kogunenud mustuse, mustuse või rehvijälgede eemaldamisel.

KASUTAMINE

MASINA KASUTAMISE AJAL

Korjake enne puhastamist või pühkimist suur praht kokku. Korjake üles traadid, paelad, nöörid, suured puutükid või muu praht, mis võib harjade

ümber mähkuda või sinna takerduda.

Sõitke võimalikult otse. Vältige põrkumist vastu poste või puutumist vastu teisi masinaid. Katke puhastus-/pesemisjäljed üksteisega mõne sentimeetri (paari tolli) võrra.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui masin liigub. Masin on rooli keeramise suhtes väga tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. hädaolukorras.

Reguleerige masina kiirust, harja survet ja puhastusvahendi voolu vastavalt puhastusvajadustele. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage madalaimat harja survet ja puhastuslahuse voolu seadistust. Kui masin on varustatud FaST või ec-H2O süsteemiga, kasutage parimate tulemuste saavutamiseks

FaST või ec-H2O süsteemi.

Hoidke masinat liikumises, et vältida põrandapinna kahjustamist.

Kui puhastamine on halvasti välja tulnud, peatage puhastamine ja vaadake peatükki

MASINA VEAOTSING .

Teostage pärast iga kasutuskorda igapäevane hooldusprotseduur (vaadake peatükki MASINA

HOOLDAMINE).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. Kasutage laskuvatel kallakutel masina kiiruse juhtimiseks piduripedaali. Puhastage masinaga pigem tõusudel kui langustel.

OHUTUSNÕUE: Liikuge masinaga kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus keskkonnatemperatuur on üle 43 C (110 F).

Ärge kasutage puhastusfunktsioone piirkonnas, kus keskkonnatemperatuur on alla jäätumispunkti

0 C (32 F).

Masinaga puhastades on maksimaalne nominaalnurk kallakutel 10%. Masinat transportides on maksimaalne nominaalnurk kallakutel 14%.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 17

KASUTAMINE

KASUTUSEELNE KONTROLLIMINE

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset.

Kontrollige kütusetaset.

Kontrollige, kas masinal on lekkeid.

Kontrollige põhiharjade seisukorda.

Eemaldage mis tahes nöör, jupp, kile või muu praht, mis harjade ümber on mähkunud.

Kontrollige põhiharja sektsiooni parempoolseid ääriseid, tihendeid ja kaabitsat kahjustuste ja kulumise osas.

Külghari: kontrollige harja seisukorda.

Eemaldage harja ümber mähkunud nöör, lint, kile või muu praht.

Külghari: kontrollige külgharja äärise või kaabitsa seisukorda.

Kontrollige, et radiaatori ja hüdraulilise jahuti ribidel ei oleks prahti.

Kontrollige mootori jahutusvedeliku taset.

Kontrollige mootori õlitaset.

Kontrollige põhiharja sektsiooni vasakpoolseid ääriseid, tihendeid ja kaabitsat kahjustuste ja kulumise osas.

Kontrollige vasakpoolse puhastuslahuse paagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise osas.

Kontrollige jäätmepaagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise osas.

Puhastage imuri ventilaatori prahifiltrit.

Tühjendage ja puhastage jäätmepaak.

ES lisavarustus: tühjendage puhastuslahuse paak ja ES filter ning puhastage need.

Kontrollige parempoolse puhastuslahuse paagi kaane tihendit kahjustuste ja kulumise osas.

Kontrollige punkri tolmufiltri ja tihendite olukorda.

Puhastage punkrit ja prahisõela.

Kontrollige kaabitsa voolikut prahi või ummistuse osas.

Kontrollige kaabitsa labade kulumist, kahjustusi ja painde õiget reguleeritust.

18

FaST puhastamine: kontrollige FaST-PAK kontsentraadi taset. Vahetage vajadusel karp. Vaadake peatükki FaST-PAK KARBI

PAIGALDAMINE .

FaST puhastamine: veenduge, et kõik tavalised puhastuslahused on puhastuslahuse paagist eemaldatud ja paak on loputatud.

FaST puhastamine: veenduge, et puhastuslahuse paak on täidetud ainult puhta jaheda veega.

Kontrollige esi- ja tagatulesid ning ohutulesid.

Kontrollige helisignaali, esi

ja tagatulesid, ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

Kontrollige pidurite ja rooli õiget toimimist.

Kontrollige hooldusraamatut, et teha kindlaks hooldusvajadused.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

LPG-PAAGI VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage külgmine ligipääsuluuk.

2. Sulgege LPG-paagi teenindusklapp.

KASUTAMINE

6. Avage kinnituslatt ning eemaldage tühi LPG kütusepaak.

7. Joondage paagi võrul olev avaus kesestamispoldiga ning asetage täis

LPG-paak alusele. Kinnitage paak kinnituslatiga.

3. Käivitage masin ning töötage, kuni see peatub kütuse puudumise tõttu. Lülitage masin välja.

4. Tõstke juhiiste üles ning kinnitage istmeriiv nii, et iste jääks üles.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel vältige leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hästi ventileerituna.

5. Pange kindad kätte ning eemaldage paagi kiiresti lahutatavad liitmikud.

8. Ühendage LPG-kütusetoru paagi hoolduse haakeseadmega. Veenduge, et paagi teenindusliitmik on puhas ja kahjustamata ning selle sobivuses kütusejuhtme liitmikuga.

9. Avage aeglaselt paagi teenindusklapp ning kontrollige lekete esinemist. Lekke ilmnemisel sulgege kohe teenindusklapp ning teavitage vastavat personali.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 19

KASUTAMINE

MASINA KÄIVITAMINE

1. LPG-toitel masinad: Avage aeglaselt vedeliku teenindusklapp.

MÄRKUS. Hooldusklapi liiga kiiresti avamine võib põhjustada LPG-kütusevoolu peatamise hoolduse kontrollklapi poolt. Kui tagasilöögiklapp peatab kütusevoolu, sulgege teenindusklapp, oodake mõni sekund ja avage klapp aeglaselt uuesti.

2. Istuge juhiistmele ja vajutage piduripedaali või tõmmake peale seisupidur.

OHUTUSNÕUDED. Hoidke jalg masina käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal neutraalasendis.

3. Keerake süütelüliti võtit, kuni mootor käivitub.

MÄRKUS. Ärge rakendage starterimootorit kauem kui 10 sekundit korraga või pärast mootori käivitumist. Käivitamise katsete vahel laske starteril 15–20 sekundit jahtuda – vastasel juhul võib starteri mootor kahjustuda.

4. Laske mootoril ja hüdraulikasüstemil kolm kuni viis minutit üles soojeneda.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi gaase. Tulemuseks võib olla tõsine hingamiskahjustus või lämbumine.

Võimaldage küllaldast ventileerimist.

Teabe saamiseks mõjutuspiirangute kohta pidage nõu oma korraldavate

ülemustega. Hoidke mootor korralikult häälestatuna.

5. Lülitage tuled sisse.

MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Peatage masin ja lülitage kõik puhastus-/pühkimisfunktsioonid välja.

2. Masina väljalülitamiseks keerake süütelüliti võtit vastupäeva. Istuge juhiistmel nii kaua, kuni mootor on välja lülitatud.

ETTEVAATUST! LPG mootor töötab pärast väljalülitamist mõne sekundi jooksul. Rakendage enne masinast lahkumist seisupidur.

MÄRKUS. Et LPG-l töötavatel masinatel mootori heitgaasikomponente kaitsta, töötab mootor mõne sekundi jooksul pärast väljalülitamist.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist ärge parkige masinat tuleohtlike materjalide, pulbrite, aurude või vedelike läheduses. Peatuge horisontaalsel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

20 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE

VAHUGA PUHASTAMINE (FaST REŽIIM) / ec-H2O PUHASTAMINE (ec-H2O REŽIIM)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage vasaku või parema puhastuslahuse paagi kaas.

2. Täitke paak ainult puhta JAHEDA VEEGA

(vähem kui 21  C / 70  F). ÄRGE kasutage kuuma vett ega lisage mingit tavalist põrandapuhastusvahendit, vastasel korral võib FaST süsteem rikki minna.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju.

Ärge kasutage paagis (paakides) süttivaid materjale.

MÄRKUS . Paigaldades või vahetades FaST-PAK karpi, vaadake peatükki FaST-PAK KARBI

VAHETAMINE .

KASUTAMINE

TAVAPÄRANE PUHASTUSREŽIIM

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage vasaku või parema puhastuslahuse paagi kaas.

2. Täitke osa puhastuslahuse paagist veega

(mitte üle 60  C / 140  F). Valage puhastuslahuse paaki nõutav kogus puhastusvahendit. Täitke puhastuslahuse paak veega, nii et lahuse tase jääb natuke alla näidiku saki.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju.

Ärge kasutage paagis (paakides) süttivaid materjale.

MÄRKUS. FaST või ec-H2O süsteemi ei tohi kasutada, kui puhastuslahuse paagis on harilikud puhastusvahendid. Enne FaST või ec-H2O süsteemi kasutamist laske puhastuslahuse paak tühjaks, loputage see ja täitke puhta jaheda veega. Tavalised puhastusvahendid võivad põhjustada FaST või ec-H2O süsteemi rikke.

TÄHELEPANU! Tavalise puhastamise jaoks kasutage ainult heakskiidetud puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi kasutamisest tingitud masina rikked tühistavad tootja garantii.

MÄRKUS. Liigse vahu tekkimisel valage jäätmepaaki heakskiidetud vahueemaldusvahendit. Täpsemate puhastusvahendite soovituste saamiseks võtke

ühendust oma Tennanti esindajaga.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 21

KASUTAMINE

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

REŽIIM AUTOMAATTÄITMISEGA

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

1. Ühendage veevoolik (mitte üle 60  C / 140  F) automaatse täitmise liitmikuga.

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

REŽIIM – PAAKIDE KÄSITSI TÄITMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage vasaku või parema puhastuslahuse paagi kaas ja täitke paak veega (mitte üle

60  C / 140  F), nii et lahuse tase jääb natuke alla näidiku saki.

2. Keerake süütelüliti sisselülitatud asendisse

(ilma käivitamata) ja keerake veekraan lahti.

Automaatne täitmine täidab paagid automaatselt õige tasemeni.

3. Täitke puhastusvahendi paak õige puhastusvahendiga.

TÄHELEPANU! ES puhastamise jaoks kasutage ainult heakskiidetud vähevahutavaid puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi kasutamisest tingitud masina rikked tühistavad tootja garantii.

2. Avage jäätmepaagi kaas ja täitke paak veega

(mitte üle 60  C / 140  F), kuni jäätmepaak on umbes poolenisti täis.

HOIATUS! Süttivad materjalid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju.

Ärge kasutage paagis (paakides) süttivaid materjale.

22 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

PUHASTUSREŽIIMIDE SEADISTAMINE

Enne puhastamist määrake kasutatav puhastusrežiim (FaST, ES või tavaline). Seejärel seadistage puhastusharja surve ja reguleerige puhastuslahuse voolu taset.

FaST REŽIIMI SEADISTAMINE

FaST nupp võimaldab FaST süsteemil tööle hakata, kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud. Nupu kõrval asuv lamp süttib. Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

KASUTAMINE ec-H2O REŽIIMI SEADISTAMINE ec-H2O nupp võimaldab ec-H2O süsteemil tööle hakata, kui 1-STEP puhastusnupp aktiveeritakse. Nupu kõrval asuv lamp süttib.

Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

REŽIIMI SEADISTAMINE

ES nupp võimaldab ES süsteemil tööle hakata, kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud. Nupu kõrval asuv lamp süttib. Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

MÄRKUS. ec-H2O süsteemiga varustatud masinate hoiustamisel ja transportimisel külmumistemperatuuril on vaja rakendada erimeetmeid. Järgige peatükis TEAVE

HOIUSTAMISE KOHTA toodud jäätumiskaitse protseduuri.

HARJA SURVE SEADISTAMINE

Normaalsetes puhastustingimustes peaks harja surve olema seadistatud minimaalsele (alumine tuli). Tugevalt määrdunud tingimustes võib harja surve seadistada kõrgemale tasemele.

Liikumiskiirus ja põranda seisukord mõjutavad puhastamise efektiivsust.

Kui 1-STEP puhastusnupp või 1-STEP pühkimisnupp on aktiveeritud, vajutage kas harja surve suurendamise nuppu (+) või harja surve vähendamise nuppu (-) , et seada harja surve selliseks, et pind saaks puhtaks. Kui harjad on kulunud, võib olla vajalik harja surve suurendamine. Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

MÄRKUS . ES süsteemi sisselülitamise ja ES pumba tööle hakkamise vahele jääb väike viivitus.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 23

KASUTAMINE

PUHASTUSLAHUSE VOOLU SEADISTAMINE

Kui 1-STEP puhastusnupp on aktiveeritud, vajutage kas puhastuslahuse koguse suurendamise nuppu(+) või puhastuslahuse koguse vähendamise nuppu (-) , et määrata puhastuslahuse tase. Liikumiskiirus ja põranda seisukord mõjutavad puhastamise efektiivsust.

Masin naaseb toite sisse või välja lülitamisel vaikimisi viimastele kasutatud seadistustele.

MÄRKUS . ES ja FaST režiimides juhivad puhastuslahuse voolu nupud puhastuslahust JA puhastusvahendi voolu taset.

Puhastuslahuse ja -vahendi voolu peatamiseks vajutage puhastuslahuse vähendamise nuppu

(-) , kuni näidiku tuled kustuvad.

TAVAPÄRANE, FaST JA ec-H2O

PUHASTUSLAHUSE VOOL

Normaalsetes tingimustes peaks puhastusvahendi voolu tase olema seadistatud madalaimaks (alumine tuli). Tugevalt määrdunud tingimustes peaks puhastusvahendi voolu tase olema seadistatud kõrgeimaks (keskmised või

ülemised tuled).

ES (VÄLJASIRUTATUD PUHASTAMINE)

PUHASTUSLAHUSE VOOL

ES masinate puhul lülitatakse puhastusvahendi vool välja, kui puhastuslahuse voolu seadistus on madalaim (üks tuli). Normaalsetes tingimustes peaks puhastuslahuse voolu vahetama keskmise või madalaima seadistuse vahel. Keskmine seadistus (kaks tuld) võimaldab puhastuslahuse JA puhastusvahendi voolu.

Madalaim seadistus (üks tuli) võimaldab puhastuslahuse voolu ILMA puhastusvahendi lisamiseta. Tõhusa puhastustulemuse saavutamiseks ei pea puhastuslahuse voolule pidevalt puhastusvahendit lisama.

24 M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

PUHASTAMINE

1-STEP puhastusnupp rakendab kõik puhastusfunktsioonid. (Puhastamise ajal masin ka pühib niiskelt).

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat, enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

1. Käivitage masin.

MÄRKUS. Veenduge, et puhastusrežiimid/seadistused on seatud enne puhastamist.

2. Vajutage 1-STEP puhastusnuppu . Nupul olev tuli süttib. Kõik eelseadistatud puhastusfunktsioonid lülituvad sisse.

KASUTAMINE ec-H2O mudel: kui kõlab alarm ja ec-H2O süsteemi näidikutuli hakkab punaselt vilkuma, peab ec-H2O moodulit loputama, et taastada ec-H2O töövõime (vt ec-H2O MOODULI

LOPUTAMINE).

MÄRKUS . ÄRGE lülitage FaST või ec-H2O süsteemi sisse tavalise puhastamise ajal.

Tavalised puhastusvahendid võivad põhjustada

FaST või ec-H2O süsteemi rikke. Enne FaST või ec-H2O süsteemi kasutamist laske puhastuslahuse paak tühjaks, loputage see ja täitke puhta jaheda veega.

3. Vabastage seisupidur ning seejärel vajutage suunapedaali , et alustada puhastamist.

HOIATUS! Süttivad materjalid või reaktiivsed metallid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles korjake.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel ja libedatel pindadel aeglaselt.

MÄRKUS .

Kaabits tõuseb automaatselt, kui masinaga tagurdatakse. See väldib kaabitsa kahjustumist.

MÄRKUS. Ec-H2O süsteemi näidikutuli ei hakka põlema enne, kui masin alustab puhastamist.

MÄRKUS. Kui kõlab alarm ja tuli hakkab punaselt vilkuma, lülitab masin ec-H2O süsteemi välja.

Puhastamise jätkamiseks vajutage ec-H2O nuppu, et lülitada välja ec-H2O süsteem.

TÄHELEPANU! ( ec-H2O mudel) Ärge laske puhastuslahuse paagil tühjaks joosta. Kui töötate pikema perioodi jooksul ilma veeta, võib ec-H2O moodul rikki minna.

ec-H2O SÜSTEEMI

NÄIDIKUTULE KOOD SEISUND

Roheline

Vilkuv punane

Tavaline töötamine

Loputage moodulit ec-H2O

Punane Pöörduge teeninduskeskusesse

4. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal ja vajutage piduripedaali .

5. Puhastamise peatamiseks vajutage 1-STEP puhastusnuppu . Nupu kõrval olev tuli kustub ja puhastusfunktsioonid peatuvad pärast lühikest viivitust.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 25

KASUTAMINE

TOPELTPUHASTAMINE

Tugevalt määrdunud pindade puhul kasutage topeltpuhastusmeetodit.

Topeltpuhastust saab läbi viia, kui kasutate

FaST PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus), ec-H2O PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus) või TAVAPÄRASE PUHASTAMISE meetodeid.

Külghari lisavarustuses (S/N 000000-001278): enne topeltpuhastamist lukustage külgharja kaabits käsitsi tõstetud asendisse. Tõmmake külgharja kaabitsa klambrilt ära tihvt, tõstke käsitsi külgmine kaabits ülemisse asendisse ning seejärel paigaldage tihvt tagasi.

Külghari lisavarustuses (S/N 001279- ):

Enne kahekordset puhastamist eemaldage külgharja puhver. Tõmmake tihvte ja eemaldage kaabitsa kummipuhver.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel ja libedatel pindadel aeglaselt.

Laske puhastaval lahusel põrandal 5–15 minutit mõjuda. Seejärel paigutage külgmine kaabits madalamasse asendisse ja lukustage tihvti abil kohale.

Vajutage uuesti puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu , et kaabits langetada ja lülitada sisse imuri ventilaator. Nupu kohal olev tuli süttib. Puhastage põrand teistkordselt, et korjata üles puhastuslahust.

HOIATUS! Süttivad materjalid või reaktiivsed metallid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles korjake.

MÄRKUS . Piirkonda teistkordselt puhastades saate puhastuslahuse voolu välja lülitada, vajutades korduvalt puhastuslahuse vähendamise nuppu (–), kuni kõik nupu kohal olevad tuled on kustunud.

Vajutage 1-STEP puhastusnuppu ning seejärel puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu.

Puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nupu kohal olev tuli kustub, kaabits tõuseb üles ja imuri ventilaator lõpetab töötamise. Puhastage tugevalt määrdunud pindasid.

MÄRKUS . Topeltpuhastust ei soovitata kasutada aladel, kus puhastuslahus võib joosta võrede alla või kahjustada pindasid.

26 M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

VEEKORISTAMISE REŽIIM (ILMA

PUHASTUSETA)

Seda masinat saab kasutada vee või mittesüttiva vedeliku pritsmete koristamiseks ilma puhastuseta.

Vee või mittesüttiva vedeliku pritsmete koristamiseks veenduge, et 1-STEP puhastusnupp ei ole aktiveeritud. Nupu kõrval olev tuli ei tohi põleda.

KASUTAMINE

HOIATUS! Süttivad materjalid või reaktiivsed metallid võivad põhjustada plahvatust või tulekahju. Ärge neid üles korjake.

Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu.

Nupu kohal olev tuli süttib, kaabits laskub alla ja imuri ventilaator hakkab tööle. Koristage vee või mittesüttiva vedeliku pritsmed.

M30 Gas / LPG 9004695 (11-09) 27

KASUTAMINE

PÜHKIMINE

MÄRKUS. 1-STEP pühkimisnupp rakendab kõik pühkimise funktsioonid (ilma puhastamiseta).

OHUTUSNÕUDED. Ärge kasutage masinat, enne kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

Külghari lisavarustuses (S/N 000000-001278): enne pühkimist lukustage külgharja kaabits käsitsi tõstetud asendisse. Tõmmake külgharja kaabitsa klambrilt ära tihvt, tõstke käsitsi külgmine kaabits ülemisse asendisse ning seejärel paigaldage tihvt tagasi.

1. Käivitage masin.

MÄRKUS. Veenduge, et pühkimisrežiimid/seadistused on määratud enne pühkimist.

2. Vajutage 1-STEP pühkimisnuppu . Nupul olev tuli süttib. Kõik eelseadistatud pühkimisfunktsioonid lülituvad sisse.

Külghari lisavarustuses (S/N 001279- ):

Enne pühkimist eemaldage külgharja puhver.

Tõmmake tihvte ja eemaldage kaabitsa kummipuhver.

3. Vabastage seisupidur ning seejärel vajutage suunapedaali , et pühkimist alustada.

OHUTUSNÕUDED. Liikuge masinaga kalletel ja libedatel pindadel aeglaselt.

MÄRKUS . Vajutage pühkimisimuri ventilaatori nuppu, et imuri ventilaator suurtel vesistel aladel või seisva vee korral välja lülitada. See takistab punkri tolmufiltri vettimist pühkimise ajal.

28

4. Masina peatamiseks vabastage suunapedaal ja vajutage piduripedaali .

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

5. Pühkimise peatamiseks vajutage 1-STEP pühkimisnuppu . Nupu kõrval olev tuli kustub ja pühkimisfunktsioonid peatuvad pärast lühikest viivitust.

KASUTAMINE

MÄRKUS. Filtri raputi raputab filtrit automaatselt lühikese aja jooksul alati, kui 1-STEP pühkimisnupp sisse lülitatakse.

6. Tühjendage prahipunker vajadusel iga vahetuse järel. Vt käesoleva juhendi peatükki

PUNKRI TÜHJENDAMINE .

M30 Gas / LPG 9004695 (1-08) 29

KASUTAMINE

PUNKRI TÜHJENDAMINE

1. Sõitke masinaga prahi kogumiskohta või prahikonteineri juurde.

2. Vajutage filtri raputi nuppu . Raputi töötab umbes 30 sekundit. Näidiklamp süttib filtriraputi töötamisel.

5. Vajutage ja hoidke punkri luugi avamis-/sulgemisnupu alaosa, et punkri luuk avada ning punkri sisu tühjendada.

3. Pärast filtri raputi peatumist vajutage ja hoidke punkri tõstmise/langetamise nupu

ülaosa, et punkrit tõsta. Vabastage nupp, kui punker on soovitud asendis.

OHUTUSNÕUE: Veenduge masina kasutamisel, et punkri tõstmiseks on piisavalt ruumi. Ärge tõstke punkrit, kui masin on kallakul.

MÄRKUS . Pange tähele, et punkri tõstmiseks vajalik minimaalne laekõrgus on 2500 mm (98 tolli).

6. Sõitke aeglaselt edasi, prahi kogumiskohast või prahikonteinerist eemale.

7. Peatage masin ning vajutage ja hoidke seejärel punkri tõstmise/langetamise nupu alaosa, kuni punker on täielikult langetatud.

MÄRKUS . Punkri luuk sulgub punkri langetamisel automaatselt. Punkri luuki saab sulgeda, vajutades punkri luugi avamis-/sulgemisnupu

ülaosa.

4. Tagurdage masinaga aeglaselt prahikonteineri juurde.

OHUTUSNÕUE: Masinaga tagurdamisel olge ettevaatlik. Liikuge tõstetud punkriga ettevaatlikult.

30 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

PUNKRI TUGIPOLDI KINNITAMINE

Punkri tugipolt on ohutusseade, mida kasutatakse tõstetud punkri kukkumise vältimiseks. Kasutage punkri tugipolti alati, kui jätate punkri tõstetud asendisse.

1. Peatage masin.

2. Vajutage ja hoidke punkri tõstmise/langetamise lülitit , et punker üles tõsta. Vabastage lüliti, kui punker on soovitud asendis.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

OHUTUSNÕUDED. Veenduge masina kasutamisel, et punkri tõstmiseks on piisavalt ruumi.

KASUTAMINE

5. Sisestage punkri tugipolt ühte kolmest punkris olevast avausest. Langetage punkrit, kuni see toetub tugipoldile.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE

1. Tõmmake seisupidur peale.

2. Vajutage ja hoidke punkri tõstmise/langetamise lüliti ülaosa, kuni punker on tugipoldilt tõstetud.

3. Eemaldage punkri tugipolt punkri tugiavausest ning asetage see hoiutorusse.

4. Istuge juhiistmel, seejärel vajutage ja hoidke seejärel punkri tõstmise/langetamise nupu alaosa, kuni punker on täielikult langetatud.

3. Tõmmake seisupidur peale.

4. Eemaldage punkri tugipolt hoiutorust.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

31

KASUTAMINE

PUNKRI TOLMUFILTRI EEMALDAMINE

MÄRKUS . Tühjendage punker enne punkri tolmufiltri eemaldamist.

1. Tõstke punker keskmisse tugiasendisse ning kinnitage punkri tugipolt. Vt käesoleva juhendi peatükki PUNKRI TUGIPOLDI

KINNITAMINE .

MÄRKUS . ÄRGE tõstke punkrit tolmufiltrile ligipääsemiseks ülemisse tugiasendisse.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

2. Lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

3. Lahutage kaabitsa imuri voolik punkri küljest lahti.

5. Avage filtri kaas ning toetage see masinale.

6. Eemaldage tolmufilter ja perma-filtri salv punkrist.

7. Puhastage või visake tolmufilter ära. Vt käesoleva juhendi peatükki PUNKRI

TOLMUFILTRI PUHASTAMINE.

8. Asetage perma-filtri salv punkrisse.

9. Asetage puhastatud või uus tolmufilter punkrisse. Paigutage filtri sõelapoolne osa

üles (näidatud all).

4. Ühendage käepidemed filtri kaanelt lahti.

32

10. Sulgege filtri kaas ning kinnitage see käepidemetega punkri külge.

11. Ühendage kaabitsa imuri voolik uuesti punkri külge.

12. Vabastage punkri tugipolt ja langetage punker. Vt käesoleva juhendi peatükki

PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE .

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

PUNKRI JA PRAHISÕELA PUHASTAMINE

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal ja tõmmake seisupidur peale.

1. Ühendage imuri voolik prahisõela küljest lahti.

KASUTAMINE

4. Eemaldage filter punkrist. Vt käesoleva juhendi peatükki PUNKRI TOLMUFILTRI

EEMALDAMINE .

MÄRKUS . ÄRGE tõstke punkrit tolmufiltrile ligipääsemiseks ülemisse tugiasendisse.

5. Käivitage masin.

6. Vajutage ja hoidke punkri luugi avamis-/sulgemislüliti allosa all, kuni punkri luuk on täiesti avatud.

2. Tõstke punker keskmisse tugiasendisse ning kinnitage punkri tugipolt. Vt käesoleva juhendi peatükki PUNKRI TUGIPOLDI

KINNITAMINE .

7. Lülitage masin välja.

8. Loputage mustus ja praht prahitorust ja prahisõelast välja punkrisse.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

3. Lülitage masin välja.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 33

KASUTAMINE

9. Loputage mustus ja praht prahisõelalt ja punkrist. Vajadusel eemaldage prahisõel puhastamiseks.

10. Paigaldage punkri tolmufilter tagasi. Vt käesoleva juhendi peatükki PUNKRI

TOLMUFILTRI EEMALDAMINE.

11. Vabastage punkri tugipolt ja langetage punker. Vt käesoleva juhendi peatükki

PUNKRI TUGIPOLDI VABASTAMINE .

34 M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

KASUTAMINE

3. Avage jäätmepaagi muudetav tühjendusklapp.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE JA

PUHASTAMINE

Tühjendage ja puhastage jäätmepaaki iga päev või kui süttib näidik, mis viitab täis jäätmepaagile.

Puhastage jäätmepaagi väliskülge vinüülpuhastajaga.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE

TÜHJENDUSVOOLIKUGA

1. Tõstke jäätmepaagi kaas üles.

4. Loputage mustus ja praht läbi tilgapüüduri tühjendusvooliku ja loputage imuri voolikut.

2. Asetage jäätmepaagi tühjendusvooliku otsik põrandale äravoolutoru juurde.

MÄRKUS. Paakide puhastamiseks EI TOHI kasutada auru. Liigne kuumus võib paake ja komponente kahjustada.

5. Eemaldage jäätmepaagist imuri sõel ja loputage seda.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 35

KASUTAMINE

6. Loputage ujuknäidik puhtaks.

9. Sulgege jäätmepaagi muudetav tühjendusklapp.

7. ES masinad: loputage ES filter puhtaks.

Vajadusel eemaldage ES filter jäätmepaagist.

8. Loputage mustus ja praht jäätmepaagi tühjendusava poole. Laske jäätmepaagil tühjaks joosta.

10. Paigaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik tagasi jäätmepaagi taha ja sulgege jäätmepaagi kaas.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE

TÜHJENDUSKORGIGA

Kui paak tühjeneb aeglaselt või voolik on ummistunud, kasutage jäätmepaagi tühjendamiseks tühjenduskorki.

1. Parkige masin nii, et jäätmepaagi suurem tühjendusava asub äravoolutoru kohal.

Tõmmake seisupidur peale.

2. Punkri filtri vettimise vältimiseks tõstke punker ja kinnitage punkri tugipolt madalaimasse asendisse.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib alla langeda. Kasutage punkri tugipolti.

HOIATUS! Tõstevarda surumispunkt.

Hoidke punkri tõstevarrastest eemale.

36

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

3. Tõstke tühjenduskorgi käepidet ja eemaldage paagilt tühjenduskork.

KASUTAMINE

6. Loputage mustus ja praht avatud tühjendusavast välja.

4. Avage jäätmepaagi muudetav tühjendusklapp.

7. Puhastage tühjendusava ning seejärel paigaldage tühjenduskork tagasi.

Pingutamiseks lükake käepidet alla.

Veenduge, et tühjenduskork on enne pingutamist õiges kohas.

MÄRKUS. Vajadusel keerake käepidet päripäeva tihedama paigalduse jaoks ja vastupäeva lõdvema paigalduse jaoks.

5. Eemaldage jäätmepaagi tagant tühjendusvoolik ning seejärel loputage voolikus olev mustus ja praht paagi sisse.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 37

KASUTAMINE

8. Sulgege jäätmepaagi muudetav tühjendusklapp.

9. Paigaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik tagasi jäätmepaagi taha.

10. Eemaldage punkri tugipolt ja asetage see hoiutorusse. Seejärel langetage punker.

11. Sulgege jäätmepaagi kaas.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÜHJENDAMINE

JA PUHASTAMINE

ES lisavarustuseta masinate puhastuslahuse paak ei vaja regulaarset hooldust. Kui paagi põhja koguneb sete, loputage paaki tugeva joa sooja veega.

Puhastage puhastuslahuse paagi väliskülge vinüülpuhastajaga.

ES lisavarustusega masinate puhastuslahuse paaki peab tühjendama ja puhastama iga päev.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage puhastuslahuse paagi kaas (kaaned).

2. Asetage puhastuslahuse paagi tühjendusvooliku otsik põrandale

äravoolutoru juurde.

38 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

3. Avage puhastuslahuse paagi muudetav tühjendusklapp.

KASUTAMINE

6. Sulgege puhastuslahuse paagi muudetav tühjendusklapp.

4. Loputage puhastuslahuse paaki. Loputage mustus ja praht puhastuslahuse paagi tühjendusava poole.

7. Paigaldage puhastuslahuse paagi tühjendusvoolik tagasi jäätmepaagi taha.

8. Sulgege puhastuslahuse paagi kaas

(kaaned).

5. Loputage ujuknäidikut ja sõela filtrit. Laske puhastuslahuse paagil tühjaks joosta.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 39

KASUTAMINE

VEANÄIDIK(UD)

LCD-ekraanil kuvatakse veakood. Kui on tekkinud rohkem kui üks viga, kuvatakse need ekraanil vaheldumisi.

See masin on varustatud kahe nähtava näidikuga

– punase näidikutule ja vedelkristallnäidikuga

(LCD).

Punane näidutuli vilgub pidevalt ja see viitab mõnele rikkele.

Kõikide vigade tekkimisel kostub helialarm, mis annab kasutajale teada, et on tekkinud viga.

Veanäidikute lähtestamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage vea põhjus. Veanäidik lähtestatakse masina taaskäivitamisel.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada vea põhjus ja parandada see.

Veakood

(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

F1: Hopper Up

F3: Clogged Hyd

F4: Shaker Filter

F5: Hopper Fire

F6: Sol. Tank E.

F7: Rec. Tank Full Jäätmepaak on täis

F8: High Eng Temp

*GM mootor (S/N

000000 – 003999)

F9: High Hyd Temp Hüdraulikavedeliku temperatuur on kõrge

F10: Kütust on vähe Kütust on vähe

F11: Open Scb Vac

(Optional)

F12: Seat Sw Open

(valikuline)

Põhjus(ed)

Punker on üleval

Hüdraulikasüsteemi filter on ummistunud

Punkri tolmufilter on ummistunud

Punkris on leek

Puhastuslahuse paak on tühi

Mootori temperatuur on kõrge

Puhastusimuri voolik ei ole ühendatud

Juht ei asu istmel, kui mootor töötab ja seisupidur ei ole rakendatud

Tagajärg

Peatab pühkimis- ja puhastamisfunktsioonid

-

Mootor lülitub välja

Abinõu

Langetage punker.

Vahetage hüdraulikasüsteemi filter.

-

Peatab pühkimisfunktsioonid ja sulgeb punkri luugi

-

Peatab puhastusfunktsioonid Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu , et pikendada vee

üleskorjamist ühe minuti võrra. Tühjendage jäätmepaak.

ES mudelid: selle vältimiseks aktiveerige ES režiim.

-

-

Lülitage masin välja.

Võtke ühendust TENNANTi hooldustehnikuga.

Lülitage masin välja.

Võtke ühendust TENNANTi hooldustehnikuga.

-

-

Aktiveerige filtriraputi, et eemaldada punkri tolmufiltri ummistus.

Lülitage masin välja.

Kustutage leek.

Vajadusel helistage avariipersonalile.

Täitke puhastuslahuse paak.

Täitke kütusepaak

(bensiiniga). Vahetage kütusepaak (LPG).

Ühendage imuri voolik kaabitsa seadmega.

Rakendage enne masinast lahkumist seisupidur.

*MÄRKUS. Jahutusvedeliku ülekuumenemisel kuvatakse Mitsubishi mootoriga masinatel alates seerianumbrist 004000 näidik „kontrollige mootorit” ja masin lülitub automaatselt välja.

40 M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

KASUTAMINE

OLEKUD / HOIATUSED

Olekukoodide tavaliseks põhjuseks on see, et kasutaja üritab aktiveerida režiime, mis ei ole kättesaadavad. Kood kuvatakse LCD-ekraanil.

Järgige allolevat tabelit, et selgitada oleku põhjus.

Olek(ud) Olekukood

(Kuvatakse

LCD-ekraanil)

C2: No Sweep Vac Pühkimisimur ei ole kättesaadav

Kirjeldus

C3: No FaST Mode

C4: No ES Mode

FaST režiim ei ole kättesaadav

ES režiim ei ole kättesaadav

C5: No ES/FaST

C6: No Side Sweep

ES ja FaST süsteemid ei ole kättesaadavad

Külgpühkimine ei ole kättesaadav

Pühkimisimur ei ole kättesaadav, kui

1-STEP puhastussüsteem on aktiveeritud.

FaST režiimis saab töötada vaid masinatega, mis on varustatud FaST süsteemiga.

ES režiimis saab töötada vaid masinatega, mis on varustatud ES süsteemiga.

ES või FaST režiimis saab töötada vaid masinatega, mis on varustatud nende süsteemidega.

Külgpühkimine ei tohi töötada omapead.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-08) 41

KASUTAMINE

LISAVARUSTUS

PRITSIMISOTSIK (LISAVARUSTUS)

Pritsimisotsikut kasutatakse masina ja ümbritseva ala puhastamiseks. Pritsimisotsikut varustab vee/puhastuslahusega puhastuslahuse paak.

Pritsimisotsikuga on kaasas imutoru.

MÄRKUS. Masina puhastamisel pritsimisotsikuga

ÄRGE ajage vett elektroonikakomponentidele.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

1. Keerake võtit asendisse „sees” (ärge käivitage masinat).

MÄRKUS. Pritsimisotsikut saab kasutada mootori töötamise ajal, kuid seda soovitatakse kasutada ajal, kui mootor ei tööta.

2. Vajutage pritsimisotsiku lüliti ülaosa, et lülitada veevarustus sisse. Lülitil olev tuli süttib, kui pritsimisotsik on aktiveeritud.

3. Eemaldage pritsimisotsik hoiustamiskohast ning puhastage nõuetekohaselt.

OHUTUSNÕUDED. Suruõhu või -vee kasutamisel kandke kaitseprille.

4. Kui puhastate raskesti ligipääsetavaid piirkondi, paigaldage pritsimisotsikule imutoru.

5. Keerake väljas/sees nuppu, et lülitada imutoru sisse.

42

6. Kui olete puhastamise lõpetanud, pange pritsimisotsik ja imutoru tagasi hoiustamiskohta.

7. Vajutage pritsimisotsiku lüliti allosa, et veevarustus välja lülitada.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

IMUTORU (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

1. Eemaldage imutoru otsik ja voolik hoiustamiskotist.

KASUTAMINE

5. Kontrollige, et 1-STEP puhastusnupp on välja lülitatud. Nupu kõrval olev tuli ei põle.

2. Kinnitage imutoru voolik imuri voolikule.

6. Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu.

Nupu kohal olev tuli süttib ja imuri ventilaator hakkab tööle.

MÄRKUS . Kaabits langeb alla.

7. Puhastage pritsmed või praht.

3. Ühendage imutoru ja otsik.

4. Käivitage masin.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi gaase. Tulemuseks võib olla tõsine hingamiskahjustus või lämbumine.

Võimaldage küllaldast ventileerimist.

Teabe saamiseks mõjutuspiirangute kohta pidage nõu oma korraldavate

ülemustega. Hoidke mootor korralikult häälestatuna.

8. Kui olete imemise lõpetanud, vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu , et lülitada imurit välja .

Nupu kohal olev tuli kustub.

9. Lülitage masin välja.

10. Võtke imutoru lahti ja pange tagasi hoiustamiskotti.

11. Kinnitage imuri voolik punkri tõstevarda külge tagasi.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-08) 43

KASUTAMINE

SURVEPESUR (LISAVARUSTUS)

Survepesurit kasutatakse masina ja ümbritseva ala puhastamiseks.

MÄRKUS. Masina puhastamisel survepesuriga

ÄRGE ajage vett elektroonikakomponentidele.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

OHUTUSNÕUDED. Suruõhu või -vee kasutamisel kandke kaitseprille ja kõrvaklappe.

1. Lülitage masin välja ja tõmmake seisupidur peale.

MÄRKUS. Survepesur ei tööta, kui seisupidur ei ole peale tõmmatud.

2. Avage esikate.

4. Ühendage vooliku teine ots imutoruga.

5. Reguleerige imutoru otsik soovitud asendisse.

Tõmmake otsikut välja, et seadistada surveks

Low (Madal) või lükake otsikut sisse, et seadistada surveks High (Kõrge) . Keerake otsikut kas seadistusele Stream (Voolamine) või Fan (Puhur) .

3. Ühendage voolik survepesuri süsteemiga.

6. Käivitage masin.

HOIATUS! Mootor eraldab toksilisi gaase. Tulemuseks võib olla tõsine hingamiskahjustus või lämbumine.

Võimaldage küllaldast ventileerimist.

Teabe saamiseks mõjutuspiirangute kohta pidage nõu oma korraldavate

ülemustega. Hoidke mootor korralikult häälestatuna.

44 M30 Gas / LPG 9004695 (1-08)

7. Kontrollige, et 1-STEP puhastusnupp on välja lülitatud. Nupu kõrval olev tuli ei põle.

KASUTAMINE

10. Puhastamise alustamiseks pigistage päästikut.

HOIATUS! Ärge pritsige inimesi ega loomi. See võib põhjustada tõsist vigastust. Kandke silmakaitseid. Hoidke pihustit kahe käega.

8. Vajutage survepesuri lüliti ülaosa.

9. Vajadusel reguleerige survet. Keerake nuppu päripäeva, et survet suurendada ja vastupäeva, et survet vähendada.

11. Kui olete puhastamise lõpetanud, vabastage päästik .

12. Vajutage survepesuri lüliti allosa, et pesur välja lülitada.

13. Lülitage masin välja.

14. Võtke voolik ja imutoru osadeks lahti ning pange need tagasi õigesse hoiustamiskohta.

15. Sulgege esikate.

+

-

MÄRKUS. Reguleerige imutoru survet enne, kui paigaldate selle süsteemi.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 45

KASUTAMINE

MASINA TÕRKEOTSING

Probleem

Jooksev vesi – vee

üleskorjamine on halb või puudub üldse

Puhastusimuri ventilaator ei hakka tööle

Puhastuslahuse vool põrandale (tavalises puhastusrežiimis) on väike või puudub täienisti

Liigne tolmamine

Põhjus

Puhastusimuri ventilaator on välja lülitunud

Kulunud põrandaharja labad

Kaabitsa seadistus on paigast nihkunud

Puhastuslahuse paagis ei ole puhastusvahendit ja see põhjustab kaabitsa vibratsiooni

Imuri voolik on ummistunud

Imuri sõel on määrdunud

Jäätmepaagi kaane tihendid on kulunud

Kaabitsa küljes on praht

Kaabitsaga ühendatud imuri voolik või jäätmepaak on lahti või kahjustada saanud

Jäätmepaagi kaas ei ole täielikult suletud

Imuri ventilaatori/kaabitsa nupp on välja lülitatud

Jäätmepaak on täis

Vaht jäätmepaagis

Pöörake kaabitsa labasid või vahetage need välja

Seadistage kaabits

Lisage puhastuslahuse paaki puhastusvahendit

Loputage imuri voolikud puhtaks

Puhastage imuri sõel

Vahetage tihendid välja

Eemaldage praht

Ühendage imuri voolik uuesti või vahetage välja

Kontrollige takistusi ja veenduge, et kaas oleks õigesti suletud

Lülitage imuri ventilaatori/kaabitsa nupp sisse

Tühjendage jäätmepaak

Tühjendage jäätmepaak

Kasutage vähem puhastusvahendit / või kasutage vahuärastit

Puhastage või vahetage näidik Jäätmepaagi näidik on määrdunud või ummistunud

Puhastuslahuse paak on tühi

Puhastuslahuse vool on välja lülitatud

Puhastuslahuse toitekanalid on ummistunud

Harja äärised ja tolmutihendid on kulunud, kahjustatud või seadistusest ära nihkunud

Punkri tolmufilter on umbes

Abinõu

Lülitage imuri ventilaator sisse

Täitke puhastuslahuse paak

Lülitage puhastuslahuse vool sisse

Loputage puhastuslahuse toitekanaleid

Reguleerige harja ääriseid ja / või tihendeid või vahetage välja

Pühkimisimuri tihend on kahjustunud

Pühkimisimuri ventilaatori rike

Thermo-Sentry on seiskunud

Raputage tolmufiltrit ja / või vahetage välja

Vahetage imuri ventilaatori tihend välja

Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Laske Thermo-Sentry'l jahtuda

46 M30 Gas / LPG 9004695 (1-08)

Probleem

Pühkimiskvaliteet on kehv

Halb puhastustulemus

FaST süsteem ei toimi

ES süsteem ei toimi

KASUTAMINE

Põhjus

Harjased on kulunud

Harja surve on seatud liiga nõrgaks

Punker on täis

Punkri äärised on kulunud või kahjustatud

Valed põhiharjad

Abinõu

Vahetage harjad välja

Suurendage harja survet

Põhiharjad on halvasti reguleeritud Reguleerige harju

Põhiharja ajami mehhanismi on sattunud prahti

Eemaldage praht põhiharja ajami mehhanismist

Põhi- ja / või külgharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Tühjendage punkrit

Vahetage äärised välja

1-STEP puhastusnupp lülitatud

ei ole sisse

Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Lülitage 1-STEP puhastusnupp sisse

Vale puhastusvahend või harjad Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Täitke puhastuslahuse paak

Eemaldage praht

Puhastuslahuse paak on tühi

Põhiharjadesse on takerdunud praht

Põhiharjad on kulunud

Harja surve on seatud liiga nõrgaks

FaST nupp on välja lülitatud

FaST-PAK toitevoolik ja / või muhv on ummistunud

Vahetage harjad välja

Suurendage harja survet

Lülitage FaST nupp sisse

Leotage muhvi ja voolikut soojas vees ning puhastage need

FaST-PAK karp on tühi või

ühendamata

FaST süsteem pole õhutustatud

Vahetage FaST-PAK karp välja ja

/ või ühendage toitevoolik

Ummistunud filtri sõel

Sulavkaitse on läbi põlenud

Puhastuslahuse pumba viga

Õhutustamiseks laske FaST süsteemil mõni minut töötada

Laske puhastuslahuse paak tühjaks, eemaldage filtri sõel ja puhastage see

Võtke ühendust Tennanti esindajaga

Võtke ühendust Tennanti esindajaga

ES nupp on välja lülitatud

ES paagis olev näidik on määrdunud

ES pumba filter on ummistunud

Jäätmepaagi veetase on liiga madal

Puhastuslahuse paagi veetase on liiga madal

Lülitage ES nupp sisse

Puhastage näidik

Puhastage ES filter

Täitke jäätmepaak umbes poolenisti

Täitke puhastuslahuse paak

M30 Gas / LPG 9004695 (12-09) 47

KASUTAMINE

Probleem

Pühkimis- või puhastusfunktsioonid ei rakendu tööle

Põhjus

Punker on üleval

Punkris on leek

Jäätmepaak on täis ec-H2O mudel: ec-H2O süsteemi näidikutuli vilgub punaselt ec-H2O mudel:

kostub alarm ec-H2O mudel: ec-H2O süsteemi näidikutuli põleb punaselt ec-H2O mudel: ec-H2O süsteemi näidikutuli ei sütti ec-H2O mudel: veevool puudub

Mineraalid on ladestunud moodulisse

Moodul on rikkis

Tuli või moodul on rikkis

Mooduli ummistus

Puhastuslahuse pump on rikkis ec-H2O ummistunud filtri sõel

Abinõu

Langetage punker täielikult

Lülitage masin välja. Kustutage tuli.

Vajadusel kutsuge avariipersonal.

Vajutage puhastusimuri ventilaatori/kaabitsa nuppu , et pikendada vee üleskorjamist ühe minuti võrra. Tühjendage jäätmepaak.

ES mudelid: selle vältimiseks aktiveerige ES režiim.

Loputage moodulit (vt ec-H2O

MOODULI LOPUTAMINE)

Pöörduge teeninduskeskusesse.

Pöörduge teeninduskeskusesse.

Pöörduge teeninduskeskusesse.

Vahetage puhastuslahuse pump välja

Puhastage filter

48 M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

HOOLDUS

HOOLDUS

9

16

7

10

2

11

4

15

1

18

13

12

14

8

17

3

19

6

5

M30 Gas / LPG 9004695 (5-08) 49

HOOLDUS

HOOLDUSKAART

Allolevas tabelis on kirjas erinevate toimingute eest vastutavad isikud.

O = Juht

T = Väljaõppinud personal

Intervall

Iga päev

20 tundi

50 tundi

Vastuta v isik

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

T

T

T

T

Num ber

1 Mootor

Kirjeldus Toiming

Kontrollige õlitaset

Kontrollige jahutusvedeliku taset paagis

10 Hüdraulikasüsteemi vedeliku paak

Kontrollige vedeliku taset

8, 9 Paagi kaane tihendid Kontrollige kahjustuste või kulumise osas

3 Põhiharjad Kontrollige kahjustusi ja kulumist

4 Külghari (lisavarustus) Kontrollige kahjustusi ja kulumist

Kontrollige kaabitsa laba kulumist ja kahjustusi

5 Punkri tolmufilter

6 Tagumise kaabitsa laba

Raputage puhastamiseks

Kontrollige kahjustusi ja kulumist

7

8

Külgmise kaabitsa labad

Jäätmepaak

8 Jäätmepaak, ES režiim (lisavarustus)

Kontrollige painet

Kontrollige kahjustusi ja kulumist

Puhastage

Puhastage ES filter

9 Puhastuslahuse paak,

ES režiim

(lisavarustus)

5 Punker

Puhastage

5 Punkri tolmufilter

Puhastage punker, prahisõel ja voolik

Kontrollige kahjustusi.

Vajadusel puhastage ja asendage

16 FaST / ec-H2O filtrisõel

3 Põhiharjad

Puhastage

Pöörake esiosa tahapoole

3 Põhiharjad Kontrollige ja vajadusel reguleerige harja jälge

13 Esiratas

15

1

Aku

Mootor

Pingutage ratta mutreid

(ainult pärast esimest 50 töötundi)

Puhastage ja pingutage aku kaabliühendusi (ainult pärast esimest 50 töötundi)

Kontrollige rihma pingutust

Määrdeai ne/vedelik

EO

WG

Hooldu spunkti de arv

1

1

HYDO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

50 M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

HOOLDUS

Intervall

100 tundi

200 tundi

400 tundi

800 tundi

1000 tundi

Vastuta v isik

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Num ber Kirjeldus

18 Radiaator

18 Hüdrauliline jahuti

1 Mootor

Mootor, GM

(S/N 000000

003999)

O 13, 19 Rehvid

T 6 Tagumise kaabitsa rattad

T

O

6 Tagumine kaabits

2 Puhastuspea ääris

12 Esiratta tugilaagrid Määrige

1, 17 Pöördemomendi toru Määrige

12 Roolisilinder Määrige

1, 18 Radiaatori voolikud ja klambrid

Kontrollige pingulolekut ja kulumist

11 Piduripedaal Kontrollige reguleeritust

14 Punkri tõstevarda pöördepoldid

5 Punkri luugi pöördepoldid

1 Mootor, GM

(S/N 000000 – 003999)

1 Mootor

10

1 Mootor, GM

(S/N 000000 – 003999)

− Hüdraulikavoolikud

1, 18

13

13

Hüdraulikapaak

Jahutussüsteem

Veomootor

Esiratas

Toiming

Puhastage südamiku väliskülg

Puhastage südamiku väliskülg

Vahetage õli ja filter

Eemaldage LPG − pihustisse kogunenud õli

Tühjendage elektrooniline surveregulaator (EPR) õlist

Kontrollige kahjustusi

Määrige

Kontrollige tasandust

Kontrollige kahjustusi ja kulumist

Määrige

Määrige

Puhastage ja seadistage pilu või vahetage süüteküünlad

Vahetage õhufilter

Vahetage kütusefilter

Vahetage täitekork

Kontrollige hammasrihma

Kontrollige kulumist ja kahjustusi

Loputage

Pingutage võlli mutrit

Pingutage ratta mutreid

T

T

T

T

T

T

15 Aku Puhastage ja pingutage aku kaabliühendusi

16 FaST süsteemi filtrid Vahetage

1 Mootor, Mitsubishi

(S/N 004000

)

1 Mootor

Vahetage süüteküünlad

Kontrollige PCV − süsteemi

1, 19 Radiaatorivoolikud Kontrollige pragude ja defektide suhtes

10 Hüdraulikapaak *Vahetage vedelikufilter

Määrdeai ne/vedelik

EO

Hooldu spunkti de arv

1

1

1

1

SPL

SPL

SPL

SPL

SPL

SPL

WG

1

3

2

1

1

2

4

1

2

1

2

2

4

1

1

1

1

Kõik

2

1

1

1

2

4

1

2

1 1200 tundi

2000 tundi

T 1 Mootor, GM

(S/N 000000 – 003999)

Vahetage hammasrihm − 1

M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013) 51

HOOLDUS

Intervall

2400 tundi

5000 tundi

Vastuta v isik

T

T

Num ber Kirjeldus

10 Hüdraulikapaak

1 Mootor, Mitsubishi

(S/N 004000

)

Toiming

*Vahetage hüdraulikasüsteemi vedelik

*Vahetage sõelfiltri väljalaskeava

Vahetage nukkvõlli ja tasakaaluvõlli rihmad

Määrdeai ne/vedelik

HYDO

MÄRKUS. Vahetage hüdraulikasüsteemi vedelik, filter ja imufilter, mis on tähistatud ( * ), iga 800 tunni möödudes nende masinate puhul, mis EI OLE algselt varustatud Tennant True preemium-klassi hüdraulikavedelikuga. (Vaadake hüdraulikasüsteemi peatükki.)

Hooldu spunkti de arv

1

1

2

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

EO . . . .

. . .

Mootoriõli, ainult 5W30 SAE-SG/SH.

HYDO .

Tennant True preemium-klassi hüdraulikavedelik või võrdväärne

WG Vesi ja etüleenglükool antifriis, –34 C (–30 F)

SPL . . .

Erimäärdeaine, Lubriplate EMB määre (Tennanti varuosa nr 01433-1)

MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla vajalikud tihedamad hooldusintervallid.

52 M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

MÄÄRDEAINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

MOOTORIÕLI

Kontrollige mootori õlitaset iga päev. Vahetage õli ja õlifiltrit iga 100 töötunni järel.

HOOLDUS

ESIRATTA TUGILAAGER

Määrige esiratta tugilaagreid iga 200 töötunni järel. Mõlemad esiratta tugilaagrite määrdeniplid asuvad raami tugiplaadi all.

Täitke mootor õliga nii, et õlitase jääb mõõtevardale märgitud tähiste vahele. ÄRGE

ületage ülemist tähist.

GM mootorite (masinad seerianumbriga kuni

003999) õlikogus koos õlifiltriga on 3,5 l (3.7 qt).

Mitsubishi mootorite (masinad seerianumbriga alates 004000) õlikogus koos õlifiltriga on

4.7 l (5 qt).

KAABITSA RATTALAAGRID

Määrige kaabitsa rattalaagreid iga 100 töötunni järel.

ROOLISEADME SILINDERLAAGER

Määrige rooliseadme silindrit iga 200 töötunni järel. Rooliseadme silinderlaager asub esiratta toe kõrval.

M30 Gas / LPG 9004695 (9-2014) 53

HOOLDUS

PUNKRI TÕSTEVARDA PÖÖRDEPOLDID

Määrige punkri tõstevarda pöördepolte iga 200 töötunni järel.

PÖÖRDEMOMENDI TORUD

Määrige pöördemomendi torusid iga 200 töötunni järel. Masina juhipoolse pöördemomendi toru määrdeniplid asuvad kütusepaagi all.

PUNKRI LUUGI PÖÖRDEPOLDID

Määrige punkri luugi pöördepolte iga 200 töötunni järel.

Masina teise külje pöördemomendi toru määrdeniplid asuvad veopumba all.

54 M30 Gas / LPG 9004695 (1-08)

HÜDRAULIKA

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige hüdraulikavedeliku taset töötemperatuuril iga päev. Hüdraulikavedeliku tase peab jääma hüdraulikanäidikul oleva kahe joone vahele. Punker peab hüdraulikavedeliku taseme kontrollimise ajal langetatud olema.

HOOLDUS

Vahetage täitekorki iga 800 töötunni järel.

Määrige enne täitekorgi paagile tagasipaigaldamist sellele õhuke kiht hüdraulikavedelikku.

Vahetage hüdraulikavedeliku filtrit iga 1200 töötunni järel või kui hüdraulikapaagi näidik on kollases/punases tsoonis – paagis olev hüdraulikavedelik on umbes 32 C (90 F).

TÄHELEPANU! Ärge täitke hüdraulikasüsteemi vedeliku paaki ülemäära ega töötage masinaga, mille hüdraulikapaagis on vähe vedelikku. Selle tulemusel võib masina hüdraulikasüsteem kahjustuda.

Tühjendage hüdraulikavedeliku paak ja täitke see uue Tennant True preemium-klassi hüdraulikavedelikuga iga 2400 töötunni järel.

Algselt Tennant True preemium-klassi hüdraulikavedelikuga varustatud masinatel on hüdraulikavedeliku sildile joonistatud sinine veetilga kujutis (vasakpoolne foto).

HOIATUS: Põletuse oht. Kuum pind.

ÄRGE puudutage.

Vahetage hüdraulikasüsteemi sõelfiltri väljalaskeava iga 2400 töötunni järel.

Tennant True vedelik eelmine vedelik

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 55

HOOLDUS

HÜDRAULIKASÜSTEEMI VEDELIK

Saadaval on kolm vedelikku erinevatele keskkonnatemperatuuri vahemikele.

TennantTrue premium

− klassi hüdraulikavedelik

(pikendatud kasutusiga)

Varuosa number

Maht ISO viskoos

(VI)

− susindeks

Keskkonna

− temperatuuri vahemik

ISO 100

VI 126 või kõrgem

19 C (65 F) või kõrgem

1057710 3,8 l

(1 gallon)

1057711 19 l

(5 gallon)

1069019 3,8 l

(1 gallon)

1069020 19 l

(5 gallon)

1057707 3,8 l

(1 gallon)

1057708 19 l

(5 gallon)

ISO 68

VI 155 või kõrgem

ISO 32

VI 163 või kõrgem

7 kuni 43 C

(45 kuni 110

F)

16 C (60 F) või madalam

Veenduge mõne kohalikult saadaoleva hüdraulikavedeliku kasutamisel, et selle tehnilised andmed ühtiksid Tennanti hüdraulikavedeliku omadega. Asendusvedelike kasutamine võib põhjustada hüdraulikakomponentide enneaegseid tõrkeid.

TÄHELEPANU! Hüdraulikakomponentide töökorras olek sõltub hüdraulikasüsteemi vedeliku kasutamisest sisemiseks määrimiseks. Talitlushäired, kiire kulumine ja kahjustused on mustuse või muude saasteainete hüdraulikasüsteemi sattumise tagajärjeks.

HÜDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage masina hooldamisel rõhu all oleva hüdraulikasüsteemi vedeliku lekkekoha tuvastamiseks kartongi.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu nähtamatu, kuid põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

00002

Kui hüdraulikavedelik tekitab väljapääsemisel kehavigastusi, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Õige ravimenetluse puudumisel võib välja kujuneda tõsine põletik või esineda tüsistusi.

Lekete esinemisel võtke ühendust mehaaniku või

ülemusega.

56 M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

MOOTOR

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

JAHUTUSSÜSTEEM

OHUTUSNÕUE: Vältige masina hooldamisel kokkupuudet kuuma mootorijahutusvedelikuga. Ärge eemaldage radiaatori korki, kui mootor on kuum. Laske mootoril maha jahtuda.

Kontrollige jahutusvedeliku taset paagis iga päev.

Jahutusvedeliku tase peab olema näidikumärgistuste vahel, kui mootor on külm.

Juhiseid vee/jahutusvedeliku segamise kohta vaadake jahutusvedeliku tootjalt.

HOOLDUS

Kontrollige radiaatori sisemust ja hüdraulikasüsteemi jahutusvedeliku stabilisaatorit prahi osas iga 100 töötunni järel. Puhuge või loputage õhuvoolule vastupidises suunas ära kogu tolm, mis on võrel ja radiaatori stabilisaatoril. Puhastamisel olge ettevaatlik, et te ei painutaks jahutusvedeliku stabilisaatorit.

Puhastage korralikult, et vältida stabilisaatori kattumist tolmuga. Radiaatori pragunemise

ärahoidmiseks laske radiaatoril ja jahutusvedeliku stabilisaatoril enne puhastamist jahtuda.

Loputage radiaatorit ja jahutussüsteemi iga 800 töötunni järel.

Kontrollige radiaatori voolikuid ja klambreid iga

200 töötunni järel. Pingutage lõtvunud klambreid.

Vahetage kahjustunud voolikud ja klambrid.

Kontrollige radiaatorivoolikuid pragude ja defektide suhtes iga 1000 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Kui kasutate masina hooldamiseks suruõhku või survevett, kasutage nägemis- ja kuulmiskaitsevahendeid.

ÕHUFILTER

Vahetage õhufiltrit iga 400 töötunni järel.

M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013) 57

HOOLDUS

KÜTUSEFILTER (LPG)

Vahetage LPG kütusefiltrit iga 400 töötunni järel.

Monteerige kütuse lukustusklapp lahti, et LPG kütusefiltrile ligi pääseda.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel vältige leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hästi ventileerituna.

ELEKTROONILINE SURVEREGULAATOR

(LPG) (S/N 000000

003999)

Eemaldage andur ja tühjendage LPG elektrooniline surveregulaator õlist iga 100 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel vältige leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hästi ventileerituna.

KÜTUSEFILTER (bensiin)

Vahetage bensiini kütusefiltrit iga 400 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel vältige leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hästi ventileerituna.

LPG

PIHUSTI

Eemaldage LPG

− pihustisse kogunenud õli iga 100 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel vältige leegi ja sädemete sattumist kütusesüsteemi teeninduspiirkonda. Hoidke piirkond hästi ventileerituna.

58 M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

MOOTORIRIHM

Kontrollige rihma pingutust iga 50 töötunni järel.

Vajadusel reguleerige pingutust. Õige rihmapinge on 13 mm (0.5 in.) 4 kuni 5 kg (8 − 10 lb) jõu rakendamisel pikima vahemaa keskpunktis.

HOOLDUS

SÜÜTEKÜÜNLAD

(S/N 000000

GM MOOTORID

003999)

Puhastage või vahetage välja ning seadke süüteküünalde pilu iga 400 töötunni järel.

Süüteküünla õige pilu on 1 mm (0,042 tolli).

HOIATUS! Rihm ja ventilaator liiguvad.

Hoidke eemale.

PCV

SÜSTEEM

Kontrollige PVC

− süsteemi iga 1000 töötunni järel.

SÜÜTEKÜÜNLAD

(S/N 004000

)

MITSUBISHI MOOTORID

Vahetage süüteküünlad iga 1000 töötunni järel.

M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013) 59

HOOLDUS

HAMMASRIHM

GM MOOTORID

(S/N 000000

003999)

Kontrollige hammasrihma iga 800 töötunni järel.

Vahetage hammasrihm iga 2000 töötunni järel välja.

NUKKVÕLLI JA TASAKAALUVÕLLI

RIHMAD

MITSUBISHI MOOTORID

(S/N 004000

)

Vahetage nukkvõlli ja tasakaaluvõlli rihmad iga

5000 töötunni järel.

SULAVKAITSMED JA RELEED

RELEEPANEELI SULAVKAITSMED JA RELEED

Sulavkaitsmed on ühekordsed kaitseseadmed, mis on loodud selleks, et kaitsta juhtmekaableid vooluringi ülekoormuse ajal elektrivoolu katkestamise eest. Releed lülitavad masina elektrisüsteemidesse siseneva elektrivoolu sisse/välja. Sulavkaitsmetele ja releedele ligipääsemiseks eemaldage releepaneel.

AKU

Puhastage ja pingutage aku ühendusi esimese

50 töötunni järel ning siis iga 800 töötunni järel.

Ärge eemaldage aku ventilatsiooniavasid ega lisage akule vett.

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

15-amprised lisasulavkaitsmed asuvad releepaneeli karbi sees releepaneelil.

Alloleval joonisel on välja toodud sulavkaitsmete ja releede asukohad releepaneelil.

OHUTUSNÕUDED. Vältige masina hooldamisel kokkupuudet akuhappega.

60 M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013)

Allolevas tabelis on välja toodud sulavkaitsmed ja kaitselülitiga vooluahelad.

Sulavkait se

FU1

Nimivool

15 A

FU2

FU3

FU4

FU5

FU6

FU7

FU8

FU9

FU10

FU11

FU12

FU13

FU14

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

15 A

Kaitselülitiga vooluahel

Abireleed/mootori kontrollseadmed

Raputi

Helisignaal

Pole kasutusel

Puhastusimur/põhihari/ kaabitsa langetamine/punkri tõstmine

Aktiveerimine/külghari/pühkimisim ur

Puhastuslahus/punkri lukusti ja luuk/ automaatne täitmine/tagurdamine/raputi

ES/FaST/puhastusvahend/ punkri langetamine/pritsimiskang

Tuled

Sisselülitamata juhtimiskilbi B+

Pole kasutusel: Lisavarustus

Pritsimisotsiku pump

Vahelduvvool/küttekeha lisavarustus

Pole kasutusel

20 A ec

H2O

HOOLDUS

MOOTORIKAABLITE SULAVKAITSMED JA

RELEED

Mootorikaablite sulavkaitsmed ja releed asuvad sulavkaitsme karbis mootori sektsiooni sees.

Mootorikaablite sulavkaitsmete ja releede asukohti vaadake sulavkaitsme karbi kaanelt.

MÄRKUS. Vahetage sulavkaitse alati sama voolutugevusega sulavkaitsme vastu.

VALIKULISED RELEED

Valikuline pritsimisotsik või survetorurelee asuvad aku taga. Valikuline FaST puhastussüsteemi relee asub istme taga.

Relee

-

-

-

Nimivool Kaitstud vooluahel

12 VDC. 40 A Pritsimiskang

12 VDC. 40 A Survepesur

12 VDC. 40 A FaST

KAITSELÜLITID (ec

H20)

Kaitselülitid on lähtestatavad elektrisüsteemi kaitseseadmed, mis katkestavad ülekoormuse korral elektrivoolu. Kui kaitselüliti on oma

ülesande täitnud, laske kaitsmel jahtuda ja seejärel vajutage kaitsme käsitsi lähtestamiseks lähtestamisnuppu.

Allolevas tabelis on toodud releed ja kaitselülitiga vooluahelad.

Relee

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Nimivool Kaitstud vooluahel

12 VDC, 40 A Abirelee 1

12 VDC, 40 A Abirelee 2

12 VDC, 40 A Raputi

12 VDC, 40 A Tagurdamine

12 VDC, 40 A Helisignaal

12 VDC, 40 A Väljalülitamine

12 VDC, 40 A Starter

12 VDC, 40 A Abipesa 3

12 VDC, 40 A Varuosad

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 61

HOOLDUS

PUNKRI TOLMUFILTRI PUHASTAMINE

Raputage tolmufiltrit enne punkri tühjendamist iga töövahetuse lõpus. Kontrollige ja puhastage filtrit iga 20 töötunni järel. Asendage kahjustatud tolmufiltrid.

MÄRKUS. Tolmufilter võib tihedamini puhastamist vajada, kui masinat kasutatakse äärmiselt tolmustes tingimustes.

Kasutage tolmufiltri puhastamiseks ühte järgmistest meetoditest:

RAPUTAMINE – vajutage filtri raputamise lülitit .

KOPUTAMINE – koputage filtriga õrnalt vastu tasast pinda, määrdunud külg allpool. Ärge kahjustage filtri servi.

Kui filtri servad on kahjustatud, ei sobitu filter korralikult filtriraamile.

VESI – kasutage tolmufiltri loputamiseks madala survega aiavoolikut, suunates seda läbi filtri nooltele vastupidises suunas.

MÄRKUS. Kui kasutate tolmufiltri puhastamiseks vett, siis veenduge, et filter oleks enne punkrisse paigaldamist täiesti kuiv. Ärge paigaldage punkrisse märga tolmufiltrit.

THERMO-SENTRY

Punkris paiknev termosensor Thermo-Sentry jälgib punkri õhu temperatuuri. Kui punkris tekib tulekahju, peatab Thermo-Sentry imuri ventilaatori ja katkestab sellega õhuvoolu.

Thermo-Sentry lähtestatakse automaatselt pärast jahtumist.

ÕHK – kandke suruõhu kasutamisel alati kaitseprille. Puhuge õhku läbi tolmufiltri nooltele vastupidises suunas. Ärge kunagi kasutage kõrgemat suruõhku kui 690 kPa (100 psi) ning

ärge hoidke otsikut kunagi lähemal kui 50 mm (2 tolli) kaugusel filtrist. Tolmufiltrit ei pea masinast välja võtma.

62 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

3. Avage harjade siseluugid.

HOOLDUS

PÕHIHARJAD

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige põhiharju iga päev neisse takerdunud traadi või nööri, kulumise ja kahjustumise osas.

Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage need välja.

Pöörake harju eest tahapoole masina iga

50 töötunni järel, et harjade kasutusaeg oleks maksimaalne ja puhastamise tõhusus suurim.

MÄRKUS. Vahetage harjad kahekaupa välja.

Vastasel juhul võib üks puhastushari agressiivsemalt puhastada.

PÕHIHARJADE VAHETAMINE VÕI

PÖÖRAMINE

Eesmisele harjale pääsete ligi masina vasakult küljelt ja tagumisele harjale masina paremalt küljelt.

1. Tõstke puhastuspea üles.

2. Avage harjade välisluugid.

4. Eemaldage harja pingutusrulli plaadid.

5. Tõmmake harjad puhastuspeast välja.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 63

HOOLDUS

6. Paigaldage uued või pööratud harjad lükates otsi alla ja samal ajal libistades neid ajami mootorirummidele.

7. Kui pöörate juba kasutatud harju, pöörake ainult eestpoolt tahapoole. ÄRGE pöörake täisringi võrra.

A C C A

B

Enne

D D B

Pärast

8. Paigaldage harja pingutusrulli plaadid tagasi.

9. Sulgege harja sise- ja välisluugid.

10.

Pärast harjade pööramist kontrollige ja vajadusel reguleerige harja jälge. Vt peatükki

PÕHIHARJA JÄLJE KONTROLLIMINE JA

REGULEERIMINE.

64 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

PÕHIHARJA MUSTRI KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale kriiti või sarnast märkevahendit.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole kättesaadav, laske harjadel kaks minutit põrandal pöörelda. Põrandale jääb poleerimisjälg.

2. Tõstke puhastuspea üles ning seejärel paigutage harjad kriidiga kaetud ala kohale.

3. Tõmmake seisupidur peale.

4. Puhastuspea langetamiseks vajutage

1-STEP puhastusnuppu . Seadistage harja surve madalaimale tasemele ja laske harjadel

15 kuni 20 sekundit töötada. Laske puhastuspeal töötada kriidisel alal ühes kohas.

5. Tõstke puhastuspea üles, vabastage seisupidur ja sõitke masinaga kriidiga kaetud alast eemale.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

6. Vaadelge harja jälgesid. Kui harja jälg on iga harja kogu pikkuses sama laiusega ja mõlemad harjad on sama laiusega, ei ole reguleerimine vajalik.

HOOLDUS

7. Kui harja jäljed on koonusekujulised, vt käesoleva juhendi peatükki PÕHIHARJA

KOONUSE REGULEERIMINE .

10652

8. Harja jäljed peavad olema 75 kuni 130 mm (3 kuni 5 tolli) laiused, kui harjad on langetatud asendis ning mõlemad jäljed peavad olema samalaiused. Kui harjad ei ole sama laiusega, vaadake käesoleva juhendi peatükki PÕHIHARJA LAIUSE

REGULEERIMINE .

10653

10355

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 65

HOOLDUS

PÕHIHARJA KOONUSE REGULEERIMINE

1. Lõdvendage harja ajami korpuse neli kinnituspolti.

2. Liigutage harja ajami korpust üles, et vähendada jälje laiust või alla, et suurendada jälje laiust sellel puhastuspea poolel.

3. Keerake kinnituspoldid kinni.

4. Kontrollige jälge uuesti. Vajadusel reguleerige uuesti.

PÕHIHARJA LAIUSE REGULEERIMINE

1. Reguleerige puhastuspea mõlemal küljel olevate juhtvarraste pikkust. Pikendage juhtvardaid, et suurendada tagumise harja jälje laiust. Lühendage juhtvardaid, et suurendada eesmise harja jälge. Alati reguleerige kõiki juhtvarda mutreid sama arvu pöörete võrra.

MÄRKUS. Juhtvarda reguleerimispoldi kaks täispööret muudab harja jälge umbes 25 mm (1 tolli) võrra.

KÜLGHARI (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige külgharja kulumist ja kahjustuste esinemist iga päev. Eemaldage kõik nöörid või traadid, mis on mässinud end külgharja sisse või külgharja ajami rummile.

KÜLGHARJA VAHETAMINE

Kui hari ei puhasta enam tõhusalt, vahetage see välja.

1. Vajadusel tõstke külghari üles.

2. Keerake harja, kuni näete vedruga käepidet läbi külgharja seadme küljel oleva augu.

3. Pigistage vedruga käepidet ja laske külgharjal kukkuda põrandale.

4. Eemaldage külghari seadme alt.

5. Paigaldage uus külghari seadme alla ja tõstke seda üles külgharja rummi peale, kuni see lukustub rummile.

2. Kontrollige jälge uuesti. Vajadusel reguleerige uuesti.

66 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

FaST SÜSTEEM

FaST-PAK KARBI VAHETAMINE

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Avage külgmine ligipääsuluuk.

2. Libistage iste täiesti ette.

3. Pigistage FaST toitevooliku muhvil olevat nuppu, seejärel tõmmake tühi FaST-PAK karp korpusest välja ja visake see ära, nagu on nõutud.

HOOLDUS

FaST TOITEVOOLIKU MUHVI PUHASTAMINE

Kui muhvile on kogunenud silmanähtav puhastusvahendi sete, leotage muhvi soojas vees. Kui FaST-PAKi karpi ei ole paigaldatud, hoidke toitevooliku muhvi säilituskorgi peal, et vältida vooliku ummistumist.

FaST SÜSTEEMI FILTRI SÕELA

PUHASTAMINE

FaST süsteemi filtri sõel filtreerib puhastuslahuse paagist tuleva vee, kui vesi voolab FaST süsteemi.

Eemaldage filtri sõela reservuaar ja puhastage filtri sõela iga 50 töötunni järel. Tühjendage puhastuslahuse paak enne filtri eemaldamist.

4. Eemaldage uuelt FaST-PAK karbilt perforeeritud pakendiosad. Ärge eemaldage kotti pakendist. Tõmmake koti põhjalt välja vooliku muhv ja eemaldage muhvilt voolikukork.

MÄRKUS. FaST-PAK põrandapesu kontsentraat on loodud spetsiaalselt töötamiseks FaST süsteemi pesufunktsiooniga. Ärge kasutage

KUNAGI muid vahendeid. Muud puhastusvahendid võivad põhjustada FaST süsteemi riket.

5. Libistage FaST-PAK karp FaST-PAK konsooli sisse.

6. Ühendage FaST toitevoolik FaST-PAK vooliku muhviga.

7. Puhastage mõni minut FaST süsteemiga, et saavutada puhastusvahendi maksimaalne vahutamine.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 67

HOOLDUS

FaST SÜSTEEMI FILTRITE VAHETAMINE

Vahetage FaST süsteemi filtreid iga 1000 töötunni järel. Enne filtrite vahetamist tühjendage puhastuslahuse paak.

68 M30 Gas / LPG 9004695 (1-08)

ec-H2O MOODULI LOPUTAMINE

See toiming on vajalik vaid juhul, kui kostub alarm ja ec-H2O süsteemi näidikutuli hakkab punaselt vilkuma.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur ja lülitage masin välja.

1. Eemaldage mõlemad loputusvoolikud juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

2. Lukustage juhiistme kate avatud asendisse.

3. Ühendage ec-H2O süsteemi sisselaskevoolik lahti puhastuslahuse toitevooliku küljest ja ühendage sisselaske loputusvoolik (hall ühendus) ec-H2O süsteemi sisselaskevoolikuga.

HOOLDUS

5. Asetage ec-H2O süsteemi sisselaskevoolik mahutisse, mis sisaldab 5 gallonit (19 liitrit) valge veini äädikat või riisiveiniäädikat.

Asetage väljalaskevoolik tühja mahutisse.

6. Keerake võtit asendisse „sees” ilma mootorit käivitamata.

7. Loputustsükli käivitamiseks vajutage ec-H2O mooduli loputuslülitit ja vabastage see.

4. Ühendage ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva vooliku küljest ja ühendage väljalaske loputusvoolik (must ühendus) ec-H2O süsteemi väljalaskevoolikuga.

MÄRKUS. Loputustsükli lõppemisel (umbes 7 minutit) lülitub moodul automaatselt välja.

Süsteemi näidikutule ja alarmi lähtestamiseks peab moodul 7-minutilise tsükli lõpuni tegema.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 69

HOOLDUS

8. Pärast 7-minutilist loputustsüklit eemaldage sifoonvoolik äädikat sisaldavast anumast ning asetage sifoonvoolik jaheda puhta veega anumasse. Seejärel vajutage uuesti loputuslülitit, et tühjendada moodul lõplikult

äädikast. Umbes 1–2 minuti pärast vajutage loputuslülitit, et moodul välja lülitada.

9. Ühendage loputusvoolikud lahti ec-H2O süsteemi sisselaskevooliku ja väljalaskevooliku küljest ning asetage loputusvoolikud tagasi hoiustamiskotti.

10. Ühendage uuesti ec-H2O sisse- ja väljalaskevoolikud. Kui ec-H2O süsteemi näidikutuli jätkab vilkumist, loputage uuesti.

Kui probleem on püsiv, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

11. Sulgege juhiistme kate.

ec-H2O FILTRI SÕELA PUHASTAMINE

Eemaldage ja puhastage ec-H2O filtri sõel iga

50 töötunni järel.

70 M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

KAABITSA LABAD

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

Kontrollige iga päev kaabitsa labasid kulumise ja kahjustuste osas. Kui labad on kulunud, pöörake labasid täisringi võrra või ülevalt alla, et saada uus pühkimisserv. Kui kõik servad on kulunud, vahetage labad.

Kontrollige kaabitsa labade painet iga päev või kui puhastate teistsugust pinda. Kontrollige tagumise kaabitsa tasandust iga 100 töötunni järel.

TAGUMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE

(VÕI PÖÖRAMINE)

1. Langetage puhastuspea.

2. Ühendage imuri voolik tagumise kaabitsa seadme küljest lahti.

HOOLDUS

6. Lõdvendage tagumise kinnitusrihma pingutusklambrit ja avage kinnitusrihm.

7. Eemaldage tagumine kaabits.

3. Eemaldage mõlemad kinnitusnupud tagumise kaabitsa seadme küljest.

4. Lülitage masin sisse, tõstke puhastuspea ja lülitage masin välja.

5. Eemaldage tagumise kaabitsa seade masina küljest.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 71

HOOLDUS

8. Paigaldage uus tagumise kaabitsa laba või pöörake olemasolev laba uue nurga alla.

Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud kinnituks sakkide külge.

12. Eemaldage eesmine kaabits.

9. Paigaldage tagumine kinnitusrihm tagasi,

ühildades sakid aukudega.

13. Paigaldage uus eesmise kaabitsa laba või pöörake olemasolev laba uue nurga alla.

Veenduge, et kaabitsa labal olevad augud kinnituks sakkide külge.

10. Pingutage tagumise kinnitusrihma pingutusklambrit.

11. Lõdvendage eesmise kinnitusrihma pingutusklambrit ja avage kinnitusrihm.

14. Paigaldage eesmine kinnitusrihm tagasi,

ühildades sakid soontega.

72

15. Pingutage eesmise kinnitusrihma pingutusklambrit.

16. Paigaldage tagumise kaabitsa seade tagasi masina külge.

17. Kontrollige ja vajadusel reguleerige tagumist kaabitsat. Vaadake peatükke TAGUMISE

KAABITSA LABA PAINDE REGULEERIMINE ja

TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE .

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

KÜLGMISE KAABITSA LABADE VAHETAMINE

VÕI PÖÖRAMINE

1. Vajadusel tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

2. Avage harjade välisluugid.

3. Avage seadme külgmisel kaabitsal oleva kinnitusrihma klamber.

HOOLDUS

5. Eemaldage külgmise kaabitsa laba. Kui kaabitsa laba välimine serv ei ole kulunud, vahetage kaabitsa laba masina teise külje labaga. Kui kaabitsa laba mõlemad servad on kulunud, visake see ära.

6. Paigaldage uued või pööratud kaabitsa labad.

4. Eemaldage kinnitusrihm külgmise kaabitsa seadme küljest.

7. Kinnitage külgmise kaabitsa kinnitusrihm uuesti külgmise kaabitsa seadme külge.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 73

HOOLDUS

8. Kinnitage külgmisel kaabitsal oleva kinnitusrihma klamber.

3. Eemaldage kahvlitihvt ja kaabitsa fiksaator.

4. Tõmmake kaabits külgharja seadmest välja.

9. Sulgege harja välisluuk.

KÜLGHARJA KAABITSA LABA VAHETAMINE

(S/N 000000-001278) (LISAVARUSTUS)

Kontrollige iga päev külgharja kaabitsaid labade kulumise ja kahjustuste osas. Vahetage laba, kui esiserv on rebenenud või laba poole paksuse ulatuses kulunud.

1. Vajadusel tõstke puhastuspea üles.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

2. Tõmmake kaabitsa kummipuhvri tihvti ja avage kaabitsa kummipuhver.

5. Libistage uus kaabits külgharja seadmesse.

6. Paigaldage kaabitsa fiksaator ja kahvlitihvt tagasi.

7. Sulgege kaabitsa kummipuhver ja paigaldage tihvt tagasi.

74 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

KÜLGHARJA KAABITSA LABA VAHETAMINE

VÕI REGULEERIMINE (S/N 001279- )

(LISAVARUSTUS)

Kontrollige iga päev külgharja kaabitsaid labade kulumise ja kahjustuste osas. Vahetage laba, kui esiserv on rebenenud või laba poole paksuse ulatuses kulunud.

1. Langetage puhastuspea.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

2. Tõmmake tihvte ja eemaldage kaabitsa kummipuhver.

HOOLDUS

4. Eemaldage kaabitsad, tugipost ja fiksaator kaabitsa kummipuhvrilt.

MÄRKUS. Külgharja kaabitsa labadel on kõrguse reguleerimiseks erinevad avad.

5. Paigaldage kaabitsa kummipuhvrile tagasi kaabitsad, tugipost ja fiksaator, seades vastavad avad kohakuti kummipuhvri tihvtidega.

3. Avage kinnitusrihma pingutusklamber.

6. Paigaldage tagasi kinnitusrihma pingutusklamber.

7. Paigaldage tagasi kaabitsa kummipuhver ja sisestage tihvtid.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 75

HOOLDUS

TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE

Tagumise kaabitsa tasandamine tagab kaabitsa laba ühtlase kokkupuute puhastatava põrandaga. Viige see reguleerimine läbi ühtlasel ja tasasel põrandal.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat mõne meetri (jala) võrra edasi.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

2. Kontrollige kaabitsa painet kaabitsa laba täieliku pikkuse ulatuses.

3. Kui paine ei ole ühesugune laba kogu pikkuse ulatuses, reguleerige painduvust kaabitsa tasandamismutri keeramisega.

ÄRGE ühendage kaabitsa tasandamisel imivoolikut kaabitsa raamist lahti.

4. Keerake kaabitsa tasandamismutrit vastupäeva, et vähendada painet kaabitsa laba otstes.

Keerake kaabitsa tasandamismutrit päripäeva, et suurendada painduvust kaabitsa laba otstes.

5. Sõitke masinaga edasi, kaabits all, et pärast tasandamist uuesti kontrollida kaabitsa laba painet.

6. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet uuesti.

76 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

TAGUMISE KAABITSA LABA PAINDE

REGULEERIMINE

Paine on kaabitsa laba üldine rullumise ulatus masina edasiliikumise ajal. Parima painde puhul pühib kaabits põranda kuivaks just siis, kui painde ulatus on minimaalne.

MÄRKUS. Veenduge, et kaabits on enne painde reguleerimist tasapinnaline.Vaadake peatükki

TAGUMISE KAABITSA TASANDAMINE.

1. Langetage kaabits ja juhtige masinat mõne meetri (jala) võrra edasi.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

2. Kontrollige kaabitsa laba painde või

„rullumise” ulatust. Õige painde ulatus on 12 mm (0,50 tolli) siledate põrandate puhastamisel ja 15 mm (0,62 tolli) ebatasaste põrandate puhastamisel.

12 mm

(0,50 tolli)

HOOLDUS

3. Kogu kaabitsa laba painde reguleerimiseks keerake reguleerimisnuppe vastupäeva, et suurendada painet või päripäeva, et vähendada painet.

4. Sõitke masinaga pärast reguleerimiste tegemist uuesti edasi, et kontrollida üle kaabitsa laba paine.

5. Vajadusel reguleerige kaabitsa laba painet uuesti.

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 77

HOOLDUS

ÄÄRISED JA TIHENDID

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

PUHASTUSPEA ÄÄRIS

Kontrollige äärise vigastusi ja kulumist iga 100 töötunni järel.

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TIHENDID

Kontrollige mõlema puhastuslahuse paagi kaane tihendit iga päev kahjustuste ja kulumise osas.

Äärised peavad jääma põrandast 0 kuni 6 mm

(0 kuni 0,25 tolli) kaugusele, kui puhastuspea on alla lastud.

JÄÄTMEPAAGI TIHEND

Kontrollige jäätmepaagi kaane tihendit iga päev kahjustuste ja kulumise osas.

78 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

PIDURID JA REHVID

PIDURID

Mehaanilised pidurid asuvad tagumistel ratastel.

Pidureid juhitakse piduripedaaliga ja

ühenduskaablitega.

Kontrollige piduri reguleerimist iga 200 töötunni järel.

Pidurite reguleeringu kontrollimiseks mõõtke vabastatud piduripedaali kaugus punktist, kus pedaali liikumine on takistatud. Vahekaugus peab jääma 6 mm (0,25 tolli) ja 19 mm (0,75 tolli) vahele. Vajadusel reguleerige pidureid.

HOOLDUS

VEOMOOTOR

Pingutage võlli mutrit kuni 508 Nm määritult, 644

Nm kuivalt iga 800 töötunni järel.

REHVID

Kontrollige rehve kahjustuste ja kulumise osas iga 100 töötunni järel.

ESIRATAS

Pingutage esiratta mutreid kaks korda skeemi järgi, nagu on näidatud 122 kuni 149 Nm kohta esimese 50 töötunni ja seejärel iga 800 töötunni järel.

2

4

5

1

3

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 79

HOOLDUS

MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA

TRANSPORTIMINE

MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest või tagant, kuid pukseerida tohib masinat ainult eest.

Veopumbal on möödavooluklapp, et vältida hüdraulikasüsteemi kahjustamist, kui masinat lükatakse või pukseeritakse. See klapp lubab mittetöötavat masinat liigutada väga lühikestel vahemaadel ja kiirusel, mis ei ületa 1,6 km/h (1 miil/h). Masinat EI OLE ette nähtud lükata või pukseerida pikkadel vahemaadel ega suurel kiirusel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige masinat pikal vahemaal, vastasel korral võib veosüsteem kahjustuda.

Enne masina lükkamist või pukseerimist keerake veopumba all olevat möödavooluklappi 90

(ükskõik kummas suunas) tavalisest asendist.

Kui olete lükkamise või pukseerimise lõpetanud, keerake möödavooluklapp tagasi tavalisse asendisse. Ärge kasutage möödavooluklappi masina tavalise töötamise ajal.

MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tõstke üles kaabits, puhastuspea ja harjad.

Vajadusel tõstke punker kaldpinnal paremini liikumiseks.

OHUTUSNÕUE: Enne masina laadimist veokile või treilerile tühjendage paagid ja punker.

2. Paigutage masina tagaots veoki või treileri laadimisplatvormi servale.

3. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli), kasutage masina laadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne ja asub maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või madalamal, võib masina juhtida veokile või treilerile.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage vintsi masina laadimiseks veokile või treilerile. Ärge sõitke masinaga veokile või treilerile, kui laadimispind pole horisontaalne JA asub maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).

4. Masina vintsiga tõstmiseks veokile või treilerile kinnitage vintsiketid masina tagumiste rataste taga asuvate tagumiste tungrauaga tõstmise tugede külge.

80 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

5. Paigutage masin treileri või veoki esiotsale võimalikult lähedale.

6. Tõmmake peale seisupidur ja paigutage iga ratta taha klots, et takistada masina veeremahakkamist.

7. Langetage puhastuspea.

OHUTUSNÕUE: Masina pealelaadimisel veokile/treilerile või mahalaadimisel langetage enne masina kinnitamist puhastuspea ja kaabits.

8. Ühendage kinnitusrihmad masina esiküljel paremas ja vasakus allnurgas asuvate aukudega ning tagumiste rataste taga asuvate tungrauaga tõstmise tugede külge.

HOOLDUS

9. Suunake kinnitusrihmad masina vastasotsa ja kinnitage need treileri või veoki põrandaklambrite külge. Pingutage kinnitusrihmad.

MÄRKUS. Võimalik, et treileri või veoki põrandale tuleb paigaldada kinnitusklambrid.

10. Kui laadimispind ei ole horisontaalne või asub maast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli), kasutage masina mahalaadimiseks vintsi.

Kui laadimispind on horisontaalne JA asub maapinnast 380 mm (15 tolli) kõrgusel või madalamal, võib masina juhtida veokilt või treilerilt maha.

OHUTUSNÕUDED. Kasutage vintsi masina mahalaadimiseks veokilt või treilerilt. Ärge sõitke masinaga veokilt või treilerilt maha, kui laadimispind pole horisontaalne JA asub maapinnast kõrgemal kui 380 mm (15 tolli).

M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013) 81

HOOLDUS

MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

Enne masina tõstmist tungrauaga tühjendage punker, jäätmepaak ja puhastuslahuse paak .

Masinat võib tungrauaga üles tõsta selleks ettenähtud kohtades. Kasutage tali või pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Masina toetamiseks kasutage tungraua tugesid. Peatuge enne masina tungrauaga ülestõstmist siledal tasasel pinnal ja tõkestage rattad klotsidega.

Tagumised tungrauaga tõstmise kohad asuvad masina mõlemal pool tagumiste rataste taga.

TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Enne masina pikemaajalist hoiustamist tuleb teostada järgmised toimingud:

1. Tühjendage ja puhastage puhastuslahuse ja jäätmepaagid. Avage jäätmepaagi ja puhastuslahuse paagi kaaned, et võimaldada

õhuliikumist.

2. Hoidke masinat jahedas ja kuivas kohas.

Ärge jätke masinat vihma kätte. Hoiustage sisetingimustes.

3. Eemaldage aku või laadige seda iga kolme kuu järel.

Eesmised tungrauaga tõstmise kohad asuvad raamil esiratta ees.

OHUTUSNÕUE: Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, rakendage seisupidur, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED. Masina hooldamisel tõkestage rattad klotsidega enne masina tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tali või pukki, mis suudab kanda masina kaalu. Tõstke masinat tungrauaga ainult selleks ettenähtud kohtades. Toetage masinat pukkidega.

82 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

KÜLMUMISKAITSE (ILMA ec-H2O

SÜSTEEMITA MASINAD)

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

1. Veenduge, et puhastuslahuse paak ja jäätmepaak on tühjad.

2. Kallake puhastuslahuse paaki 3,8 L (1 gallon) propüleenglükoolil põhinevat / haagiselamutele mõeldud (RV) antifriisi.

3. Keerake võti asendisse „sees” (ärge käivitage masinat) .

4. Vajutage 1-STEP puhastusnuppu .

5. Vajutage korduvalt puhastuslahuse koguse suurendamise nuppu (+) , kuni puhastuslahuse vool on kõrgeimal seadistusel.

6. Vajutage suunapedaali , et lasta RV antifriisil korralikult läbi süsteemi ringelda.

7. Süsteemi välja lülitamiseks vajutage 1-STEP puhastusnuppu .

8.

Ainult lisavarustusse kuuluva pritsimisotsikuga varustatud masinate puhul: Lülitage pump sisse, kuni RV antifriisilahus pritsib otsikust välja.

9. Keerake süütevõti välja.

10. Puhastuslahuse paaki ei pea alles jäänud RV antifriisist tühjendama.

MÄRKUS. ES või FaST süsteemiga masinate hoiustamisel ja transportimisel külmumistemperatuuril on vaja rakendada erimeetmeid. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge TENNANTi esindaja poole.

HOOLDUS

KÜLMUMISKAITSE (ec-H2O SÜSTEEMIGA

MASINAD)

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja jäätmepaak.

2. Eemaldage sisselaske loputusvoolik juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

3. Ühendage ec-H2O süsteemi sisselaskevoolik lahti puhastuslahuse toitevooliku küljest ja ühendage sisselaske loputusvoolik (hall ühendus) ec-H2O süsteemi sisselaskevoolikuga.

4. Tõmmake tühjendamistoru välja ec-H2O seadme ja juhisektsiooni vahelt, eemaldage torult kork ja asetage toru lõppots tühja mahutisse. Asetage kork kõrvale.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10) 83

HOOLDUS

5. Keerake võti asendisse „sees” (ärge käivitage masinat) .

6. Vajutage ja vabastage ec-H2O mooduli loputuslüliti. Laske 2 minuti jooksul veel süsteemist väljuda ja mahutisse voolata.

9. Suunake suruõhk (alla 344 kPa (50 psi)) ec-H2O süsteemi väljalaskevoolikusse.

Jätkake suruõhu suunamist väljalaskevoolikusse seni, kuni tühjendamistorust ei välju enam vett

7. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks ec-H2O mooduli loputuslülitit.

8. Ühendage ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva vooliku küljest.

10. Paigaldage tagasi tühjendamistoru kork ja sisestage toru tagasi ec-H2O mooduli ja juhisekstsiooni vahele.

11. Ühendage uuesti ec-H2O süsteemi sisselaskevoolik puhastuslahuse toitevoolikuga ja ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik puhastuspeasse viiva voolikuga.

12. Asetage sisselaske loputusvoolik tagasi juhiistme taga olevasse hoiustamiskotti.

84 M30 Gas / LPG 9004695 (1-2013)

ec-H2O SÜSTEEMI ÕHUTUSTAMINE

Õhutustage ec-H2O süsteemi siis, kui masin on seisnud pikema perioodi vältel ilma veeta puhastuslahuse paagis / ec-H2O süsteemis.

OHUTUSNÕUDED. Enne masina juurest lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel pinnal, tõmmake seisupidur peale ja lülitage masin välja.

1. Täitke puhastuslahuse paak puhta ja jaheda veega. Vaadake käesoleva juhendi lõiku

PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE .

2. Eemaldage väljalaske loputusvoolik (must

ühendus) juhiistme taga olevast hoiustamiskotist.

3. Ühendage ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik lahti puhastuspeasse viiva vooliku küljest ja ühendage väljalaske loputusvoolik ec-H2O süsteemi väljalaskevoolikuga.

4. Asetage ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik tühja mahutisse.

5. Keerake võti asendisse „sees” (ärge käivitage masinat) .

6. Vajutage ja vabastage ec-H2O mooduli loputuslüliti. Laske 2 minuti jooksul veel süsteemist väljuda ja mahutisse voolata.

7. Vajutage süsteemi väljalülitamiseks ec-H2O mooduli loputuslülitit.

8. Ühendage väljalaske loputusvoolik lahti ec-H2O süsteemi väljalaskevooliku küljest ning asetage loputusvoolik tagasi hoiustamiskotti.

9. Ühendage uuesti ec-H2O süsteemi väljalaskevoolik puhastuspeasse viiva voolikuga.

M30 Gas / LPG 9004695 (6-10)

HOOLDUS

85

TEHNILISED ANDMED

TEHNILISED ANDMED

MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Parameeter

Pikkus

Kõrgus

Kõrgus (koos ülemise kaitsega)

Laius/raam (rullikust rullikuni)

Laius (tagumine kaabits)

Laius (koos külgharjaga)

Puhastusraja laius (põhiharja pikkus)

Puhastusraja laius (koos külgmise puhastusharjaga)

Puhastusraja laius (koos külgmise pühkimisharjaga)

Põhiharja läbimõõt (2)

Külgharja diameeter (puhastamine)

Külgharja diameeter (pühkimine)

Puhastuslahuse paagi maht

Jäätmepaagi maht

Prahipunkri maht

Prahipunkri kaalumaht

Prügi kõrgus (muutuv)

Vähim lae kõrgus prügi kallamiseks

Kaal tühjana

GVWR (täismass)

Transpordi maagabariit

Kaitseklass

Väärtused on saadud vastavalt standardile EN 60335

2

72

Helirõhu tase L pA

Helitaseme mõõtemääramatus K pA

Helivõimsuse tase L

WA

+ mõõtemääramatus K

WA

Vibratsioon (käelaba ja käsivars)

Vibratsioon (kogu keha)

Mõõt/maht

2745 mm (108 tolli)

1475 mm (58 tolli)

2135 mm (84 tolli)

1475 mm (58 tolli)

1500 mm (59 tolli)

1625 mm (64 tolli)

1220 mm (48 tolli)

1575 mm (62 tolli)

1625 mm (64 tolli)

305 mm (12 tolli)

410 mm (16 tolli)

535 mm (21 tolli)

284 l (75 gallonit)

360 l (95 gallonit)

198 l (7,0 jalga 3 )

295 kg (650 naela)

1525 mm (60 tolli)

2620 mm (103 tolli)

1815 kg (4000 naela)

2449 kg (5400 naela)

80 mm (3 tolli)

IPX3

Measure

84 dB(A)

3.0 dB(A)

106 dB(A)

< 2.5 m/s

< 0.5 m/s

MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Parameeter

Minimaalne pööramiskoridor

Liikumiskiirus edasisuunas (maksimaalne)

Liikumiskiirus tagasisuunas (maksimaalne)

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nimiväärtus transportimisel

– tühjalt

Mõõt

3175 mm (125 tolli)

13 km/h (8 miili tunnis)

4,8 km/h (3 miili tunnis)

18 %

Maksimaalne tõusunurga nimiväärtus puhastamisel 10 %

Maksimaalne tõusu- ja langusnurga nimiväärtus täismassi juures 14 %

Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 43 C (110 F)

Minimaalne temperatuur masina kasutamisel puhastusfunktsioonidega 0 C (32 F)

86

M30 9004695 (9-2014)

TEHNILISED ANDMED

HÜDRAULIKASÜSTEEM

Süsteem

Hüdraulikapaak

Hüdraulika kokku

Maht

38 l

(10 gallon)

45 l

(12 gallon)

ISO viskoossusindeks

ISO 100 VI 126 või kõrgem

Keskkonnatemperatuuri vahemik

19 C (65 F) või kõrgem

ISO 68 VI 155 või kõrgem

ISO 32 VI 163 või kõrgem

7 kuni 43 C (45 kuni 110 F)

16 C (60 F) või madalam

JUHTIMINE

Tüüp

Esirataste, hüdraulikasilindri ja pöördsiibri juhtimine

Toiteallikas

Lisahüdraulikapump

TOITEALLIKA TÜÜP

Mootor

GM 1.6

(S/N

000000

003999)

Tüüp

Kolb

Nihe

Süüde

Jaoturita süütetüüp

1600 cm3 (98 kuuptolli)

Tsükkel Sissetõm me

4

Silindreid

Loomulik 4

Ava

79 mm

(3,11 tolli)

Käik

81,5 mm

(3,21 tolli)

Kasulik võimsus, reguleeritud Kasulik võimsus, maksimaalne

41 kW (55 hj) @ 2700 p/min 39,5 kW (53 hj) @

4000 p/min

Jahutussüsteem

Vesi/etüleenglükool antifriis

Elektrisüsteem

12 V nimipinge

Kütus

Bensiin, miinimumoktaanarvuga 87, pliivaba

Kütusepaak: 42 l (11,2 gallonit)

LPG,

Kütusepaak: 15 kg (33 naela)

Tühikäigu pöörlemiskiirus, laadimata

1350 + 50 p/min

Süüteküünalde vahe

1 mm (0,035 tolli)

Kokku: 7,5 l (2 gallonit)

Radiaator: 3,8 l (1 gallon) r

75 A vahelduvvoolugeneraato

(Kiire) juhitud kiirus, koormaga Tööjärjestus

2700 + 50 p/min

Klapikliirens, külm

Mittereguleeritav

OHC mootor

1-3-4-2

Mootori määrdeõli koos filtriga

3,5 l (3,7 kvarti) 5W30

SAE-SG/SH

M30 Gas / LPG 9004695 (3-2013) 87

TEHNILISED ANDMED

Mootor Tüüp Süüde

Mitsubishi 2.0

(S/N 004000

)

Kolb

Nihe

1997 cm 3

Tsükkel Sissetõmme Silindreid Ava

Mähis @ kontakt 4 Loomulik 4

(122 cu in.)

Kasulik võimsus, reguleeritud

37.3 kW (50 hp) (2300 p/min)

Käik

85 mm

(3.35 in.)

88 mm (3.46

in.)

Kasulik võimsus, maksimaalne

44,7 kW (60 hp)

(3000 p/min)

Elektrisüsteem

12 V nimipinge

Kütus

Bensiin, miinimumoktaanarvuga 87, pliivaba

Kütusepaak: 42 l

(11.2 gallon)

LPG,

Kütusepaak: 15 kg (33 lb)

Tühikäigu pöörlemiskiirus, koormata

1350 + 50 p/min

Süüteküünalde vahe

Jahutussüsteem

Antifriis: vesi/etüleenglükool

Kokku: 7,5 l (2 gallon)

Radiaator: 3,8 l (1 gallon)

(Kiire) juhitud kiirus, koormaga

2300 + 50 p/min

Klapikliirens, külm

1.1 mm (0.43 tolli) Mittereguleeritav

OHC mootor

75 A vahelduvvoolugeneraator

Tööjärjestus

1

3

4

2

Mootori määrdeõli koos filtriga

4.7 l (5 qt) 5W30

SAE

SG/SH

PIDURISÜSTEEM

Tüüp

Sõidupidurid

Seisupidur

REHVID

Asukoht

Ees (1)

Taga (2)

FaST SÜSTEEM

Parameeter

Puhastuslahuse pump

Tüüp

Täiskumm

Täiskumm

Puhastuslahuse madal vootase

Puhastuslahuse kõrge vootase

Kontsentraadi madal vootase

Kontsentraadi kõrge vootase

Kasutamine

Mehhaanilised trummelpidurid (2), üks tagumise ratta kohta, trossiga käivitatav

Kasutab sõidupidureid, trossiga käivitatavaid

Suurus

150 mm x 460 mm (6 tolli x 18 tolli)

127 mm x 460 mm (5 tolli x 18 tolli)

Mõõt

12 V alalisvool, 11 A, 0,7 GPM ja 1,4 GPM voog (2 kiirust),

75 psi kõrgsurve väljalülitus

2,7 rida/min (0,7 GPM)

5,4 rida/min (1,4 GPM)

2,6 kuupsentimeetrit/min (0,085 vedeliku-untsi/min)

5,2 kuupsentimeetrit/min (0,17 vedeliku-untsi/min) ec-H2O SÜSTEEM

Parameeter

Puhastuslahuse pump

Puhastuslahuse voolukiirus

Mõõt

12 V alalisvool, 11 A, 0,7 GPM ja 1,4 GPM voog, (2 kiirust),

75 psi kõrgsurve väljalülitus

2,65 rida/min (0,7 GPM) – madal

5,30 rida/min (1,4 GPM) – kõrge

88

M30 9004695 (9-2014)

MASINA MÕÕTMED

TEHNILISED ANDMED

Tagumine kaabits

1500 mm

(59 tolli)

1475 mm

(58 tolli)

2745 mm

(108 tolli)

Raam

(rullikust rullikuni)

1475 mm (58 tolli)

Laius

(koos külgharjaga)

1625 mm (64 tolli)

1014751

M30 Gas / LPG 9004695 (1-08) 89

TEHNILISED ANDMED

90

M30 9004695 (1-08)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement