Shimano SM-RTAD05 Diskinių stabdžių rotoriaus adapteris Vartotojo vadovas

Add to My manuals
1 Pages

advertisement

Shimano SM-RTAD05 Diskinių stabdžių rotoriaus adapteris Vartotojo vadovas | Manualzz

UM-8L10A-002

Naudotojo vadovas

Diskinių stabdžių rotoriaus adapteris

• Patikrinkite stabdžių trinkelių storį ir nebenaudokite, jei jų storis yra 0,5 mm ar mažiau. Jei toliau naudosite, stabdžiai gali nebeveikti ir viskas baigsis rimtu sužalojimu nuvirtus ar susidūrus.

2 mm 0,5 mm

SVARBUS PRANEŠIMAS

• Dėl informacijos apie gaminių montavimą, reguliavimą ir keitimą, kuri nėra pateikta naudotojo vadove, kreipkitės į pirkimo vietą arba platintoją. Pardavėjo vadovą profesionaliems ir patyrusiems dviračių mechanikams rasite mūsų interneto adresu (https://si.shimano.com).

Prieš naudojimą, būtina įdėmiai perskaityti šį

„naudotojo vadovą“, laikytis jame pateiktų teisingo ir saugaus naudojimo instrukcijų bei saugoti, jei prireiktų jį paskaityti bet kuriuo metu.

Būtina visada laikytis šių instrukcijų, siekiant išvengti sužeidimų ir fizinių pažeidimų įrangai ir aplinkai. Nurodymai klasifikuojami pagal pavojaus laipsnį ar galimą žalą, jei produktas naudojamas netinkamai.

PAVOJUS

PERSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Jei šių nurodymų nesilaikysite, tai baigsis mirtimi ar sunkiu sužalojimu.

Jei šių nurodymų nesilaikysite, galite žūti ar sunkiai susižeisti.

Jei šių nurodymų nesilaikysite, galimi sunkūs sužeidimai, fizinis pažeidimas įrengimams ir aplinkai.

Svarbi informacija apie saugumą

PERSPĖJIMAS

• Kadangi kiekvienas dviratis priklausomai nuo modelio gali būti valdomas skirtingai, būtinai išmokite tinkamai stabdyti (taip pat spausti stabdžių svirtį bei dviračio valdymo charakteristikas) ir naudoti dviratį.

Dėl netinkamo stabdžių sistemos naudojimo galite prarasti kontrolę ir, nukritę ar susidūrę, rimtai susižaloti.

• Neardykite ir nekeiskite gaminio. Dėl to gaminys gali tinkamai neveikti, o jūs galite staiga nuvirsti ir rimtai susižaloti.

• Prieš pradėdami važiuoti dviračiu dviratininkai turi priprasti prie geresnio šių stabdžių veikimo. 203 mm ir 180 mm diskinių stabdžių rotoriai suteikia didesnę stabdymo galią nei 160 mm diskinių stabdžių rotoriai. Jei važiuosite dviračiu iš pradžių gerai nesusipažinę su stabdymo charakteristikomis, stabdydami nuo dviračio galite nukristi sunkiai susižeisti ar patekti į mirtiną avariją.

• Nenaudokite diskinio stabdžio rotoriaus, jei jis yra įtrūkęs ar deformuotas. Diskinio stabdžio rotorius gali lūžti ir baigtis rimtu sužalojimu nukritus. Pakeiskite diskinio stabdžio rotorių nauju.

• Nebenaudokite diskinio stabdžio rotorius, jei jo storis yra 1,5 mm ar mažiau. Taip pat nebenaudokite, jei atsidengia aliuminis paviršius.

Diskinio stabdžio rotorius gali lūžti ir baigtis rimtu sužalojimu nukritus.

Pakeiskite diskinio stabdžio rotorių nauju.

• Per smarkiai nespauskite priekinio stabdžio. Jei taip darysite, priekinis ratas gali užsiblokuoti, dviratis persiversti į priekį bei sukelti sunkius sužeidimus.

• Palijus reikiamas stabdymo atstumas pailgėja, todėl sumažinkite greitį ir iš anksto bei švelniai spauskite stabdžius. Galite nukristi ar susidurti ir sunkiai susižeisti.

• Šlapiame kelyje padangos praranda sukibimą, todėl norėdami to išvengti sumažinkite greitį ir stabdžius nuspauskite iš anksto ir švelniai.

Padangoms praradus sukibimą, galite nukristi ir sunkiai susižeisti.

„ Perspėjimai dėl hidraulinių diskinių stabdžių

• Nuolatos stabdžių nespauskite. Jei tai darysite, stabdžių svirties perjungimas gali staigiai padidėti, o stabdžiai gali nebeveikti ir nukritus ar susidūrus viskas baigsis rimtu sužalojimu.

• Stabdžių su pratekančiu skysčiu nebenaudokite. Jei toliau naudosite, stabdžiai gali nebeveikti ir viskas baigsis rimtu sužalojimu nuvirtus ar susidūrus.

„ Perspėjimai dėl mechaninių diskinių stabdžių

• Nenaudokite stabdžių troselio, jei jis yra aprūdijęs, nudilęs ar įtrūkęs. Jei toliau naudosite, stabdžiai gali nebeveikti ir viskas baigsis rimtu sužalojimu nuvirtus ar susidūrus.

ĮSPĖJIMAS

• Diskiniai stabdžiai turi kondicionavimo laikotarpį ir stabdymo galia pamažu didėja kondicionavimo laikotarpiui progresuojant. Praradus dviračio kontrolės galima nuvirsti arba gali įvykti nelaimė, galimai pasibaigianti rimtais sužalojimais. Tas pats veiksmas taikytinas pakeitus stabdžių trinkeles ar diskinio stabdžio rotorių.

Pastaba

• Prašome ypač saugoti savo pirštus ir laikyti juos kuo toliau nuo besisukančio diskinio stabdžio rotoriaus.

Diskinio stabdžio rotorius yra labai aštrus ir gali smarkiai sužeisti jūsų pirštus, jei jie pateks į besisukančio rotoriaus tarpelius.

• Važiuodami ar iškart nulipus nuo dviračio nelieskite žnyplių ar diskinio stabdžio rotoriaus. Naudojant stabdžius, žnyplės ir diskinio stabdžio rotorius įkaista, taigi palietę juos galite nusideginti.

• Neleiskite, kad į diskinio stabdžio rotorių ir stabdžių trinkeles nepatektų jokių tepalų. Važiuojant dviračiu su alyva ar tepalu ant stabdžių trinkelių, stabdymas gali nesuveikti ir baigtis rimtu sužalojimu virstant arba atsitrenkiant.

• Norėdami išvengti triukšmo ir užtikrinti geriausią veikimą, pakeitę stabdžių trinkeles arba diskinio stabdžio rotorių, atlikite įdirbio procedūrą.

• Taip pat, atidžiai perskaitykite visas su stabdžių svirtimi ir stabdžių žnyplėmis tiekiamas aptarnavimo instrukcijas.

• Įprastai naudojamiems gaminiams dėl natūralios amortizacijos, fizinio susidėvėjimo ir senėjimo garantija neteikiama.

„ Hidraulinių diskinių stabdžių aprašymai

• Kai dviračio ratas yra nuimtas, rekomenduojama pritvirtinti trinkelių tarpiklius. Kai ratas yra nuimtas, stabdžių svirtis nenuspauskite. Jei stabdžių svirtis yra nuspausta, o trinkelių tarpikliai nepritvirtinti, stūmokliai išsikiša daugiau nei paprastai. Tokiu atveju, pasitarkite pirkimo vietoje.

Reguliarus dviračio patikrinimas prieš pradedant važiuoti dviračiu

Prieš pradėdami važiuoti dviračiu, patikrinkite šiuos dalykus. Jei pastebėjote gedimų, kreipkitės į pirkimo vietą arba platintoją.

• Ar priekiniai ir galiniai stabdžiai tinkamai veikia?

• Ar tarpas stabdžių svirtyje yra pakankamas?

• Ar stabdžių troselis yra aprūdijęs, nudilęs ar įtrūkęs?

• Ar stabdžių trinkelės yra 0,5 mm arba storesnės?

• Ar diskinių stabdžių rotorius yra įtrūkęs ar deformuotas?

• Ar sklinda neįprastas triukšmas?

Dalių pavadinimai

Diskinių stabdžių rotoriaus adapteris

Hidraulinis diskinis stabdys

Diskinio stabdžio rotorius

Mechaniniai diskiniai stabdžiai

Diskinio stabdžio rotorius

Stabdžių svirtis

Žnyplės

Stabdžio trinkelė

Diskinio stabdžio rotorius

Stabdžių troselis

Stabdys

Stabdžių troselis

Stabdys

Diskinio stabdžio rotorius

Stabdžio trinkelė

Įdirbio atlikimas

Siekdami optimizuoti stabdžių trinkelių ir diskinio stabdžio rotoriaus veikimą, atlikti įdirbio procedūrą pagal žemiau aprašytus veiksmus:

1. Važiuokite dviračiu plokščia ir saugia teritorija be kliūčių ir greitėkite iki vidutinio greičio.

2. Spauskite stabdžių svirtį, kol sulėtėsite iki ėjimo greičio.

Atlikite tai tik su viena stabdžių svirtimi vienu metu. Atlikdami šią procedūrą būkite atsargūs. Stabdžių svirtį spauskite nesmarkiai, ypač jei priderinate su priekiniu stabdžiu.

3. Pakartokite 1 ir 2 veiksmus mažiausiai 20 kartų priekiniams ir galiniams stabdžiams.

Pakartojant šį procesą stabdymo galia padidės.

Pastaba: specifikacijos gali būti atnaujintos be papildomo pranešimo. (Lithuanian)

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement