Shimano TL-FH17 Orodje Navodila za uporabo

Add to My manuals
42 Pages

advertisement

Shimano TL-FH17 Orodje Navodila za uporabo | Manualzz

(Slovenian) DM-RAWH011-00

CESTNO

Mestno izletniško/ udobno kolo

MTB

URBANO ŠPORTNO

Navodila za trgovce

Treking

E-BIKE

Obročnik

DURA-ACE

WH-R9200

Vsebina

Vsebina .....................................................................................2

POMEMBNO OBVESTILO ...........................................................3

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI ...............................................4

Seznam potrebnih orodij .........................................................7

Namestitev/odstranitev ...........................................................8

Dimenzija plašča .....................................................................................8

Namestitev / odstranitev zadnjega verižnika kasete ..........................8

Nastavitev položaja zavornega čeveljčka ............................................9

Kombinacija zavornega čeveljčka in obroča ........................................9

Vzdrževanje ............................................................................10

Pletenje naper ......................................................................................10

Zamenjava naper ..................................................................................11

• Spredaj .................................................................................................................................... 11

• Zadnja (desna stran) ............................................................................................................... 12

• Zadaj (leva stran) .................................................................................................................... 14

Prednje pesto ........................................................................................17

• Odstranjevanje osi pesta ........................................................................................................ 17

• Razstavljanje ........................................................................................................................... 20

• Sestavljanje ............................................................................................................................. 21

Zadnje pesto .........................................................................................24

• Previdnostni ukrepi pred delom ............................................................................................ 24

• Razstavljanje ........................................................................................................................... 25

• Sestavljanje ............................................................................................................................. 32

Zamenjava enote ohišja račne ............................................................39

Opozorila glede uporabe plaščev tabularjev in obročev ..................39

2

POMEMBNO OBVESTILO

POMEMBNO OBVESTILO

• Ta navodila za trgovce so v prvi vrsti namenjena profesionalnim kolesarskim serviserjem.

Uporabniki, ki niso strokovno usposobljeni za sestavljanje koles, naj ne poskušajo sami namestiti komponent po teh navodilih za trgovce.

Če katerega koli dela informacij v teh servisnih navodilih ne razumete, ne nadaljujte namestitve. Namesto tega se za pomoč obrnite na mesto nakupa ali distributerja.

• Obvezno preberite vsa servisna navodila, priložena za vsak izdelek.

• Izdelka ne razstavljajte ali spreminjajte drugače, kot je navedeno v teh navodilih za trgovce.

• Vsa servisna navodila in tehnična dokumentacija so na voljo v spletu na naslovu https://si.shimano.com.

• Stranke, ki nimajo enostavnega dostopa do interneta, se lahko obrnejo na trgovca

SHIMANO ali izbrano pisarno SHIMANO, da pridobijo natisnjeno kopijo navodil za uporabo.

• Upoštevajte ustrezne zakone in predpise države, regije ali mesta, v katerem opravljate trgovsko dejavnost.

Pred uporabo zaradi varnosti temeljito preberite ta navodila za trgovce in jih upoštevajte, da zagotovite pravilno uporabo.

Ta navodila je treba vedno upoštevati, saj boste le tako preprečili telesne poškodbe ter materialno škodo na opremi in okolici.

Ta navodila so razvrščena glede na stopnjo nevarnosti ali poškodbe, do katere lahko pride v primeru nepravilne uporabe izdelka.

NEVARNOST

OPOZORILO

PREVIDNO

Zaradi neupoštevanja navodil bo prišlo do smrtnih ali hudih telesnih poškodb.

Zaradi neupoštevanja navodil lahko pride do smrtnih ali hudih telesnih poškodb.

Zaradi neupoštevanja navodil lahko pride do telesne poškodbe ali materialne škode na opremi in okolici.

3

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

OPOZORILO

• Pri namestitvi izdelka obvezno upoštevajte navodila iz servisnih navodil.

Uporabljajte samo originalne dele SHIMANO. Če komponente ali nadomestnega dela ne sestavite ali nastavite pravilno, lahko pride do okvare komponente, zaradi česar lahko kolesar izgubi nadzor in povzroči nesrečo.

• Med izvajanjem vzdrževalnih opravil, kot je zamenjava komponent, nosite odobreno zaščito za oči.

Uporabnike morate obvezno seznaniti s temi informacijami:

• Pred vožnjo s kolesom se prepričajte, da so obročniki varno pritrjeni. Ob nepravilni uporabi ročice za sprostitev osi se lahko obročnik sname itd., kar lahko povzroči hude telesne poškodbe zaradi padca.

• Pred vožnjo s kolesom preglejte obročnike in se prepričajte, da nobena napera ni zvita ali odtegnjena ter da na površini obroča ni vdolbin, prask ali razpok. Če opazite katero koli od teh napak, ne uporabljajte obročnika. Obročnik se lahko zlomi, zato lahko padete.

Prepričajte se tudi, da na obročniku ni znakov luščenja karbona ali razpokanja.

• Cestnega obročnika ne uporabljajte na netlakovanih površinah. Cestni obročnik je zasnovan za tlakovane površine. Če se obročniki uporabljajo na netlakovanih površinah, se lahko zvijejo ali poškodujejo in pripeti se lahko nesreča.

• Pred uporabo obvezno preberite servisna navodila izdelka. Če mehanizma s hitrim zapenjalcem ne uporabljate pravilno, se lahko obročnik sname s kolesa, zato lahko pride do hudih telesnih poškodb.

• Preprečite, da zavorni čeveljčki pridejo v stik z oljem ali mastjo. Olje ali mast na zavornih čeveljčkih lahko pri kolesarjenju prepreči ustrezno delovanje zavor, zato lahko pride do hudih poškodb zaradi padca ali trka.

• Ne uporabljajte v kombinaciji s tipom vzmetnih vilic s spodnjim nihajnim vzvodom. Pri takšnem tipu vilic se lahko v času zaviranja razmik med osjo pesta in zavornimi čeveljčki spreminja zaradi delovanja vzmetenja, zato se lahko zavorni čeveljčki dotaknejo naper.

TU: Tubular

• Pred vožnjo s kolesom preverite, ali se plašča dobro prilegata obroču. Če se plašči snamejo med vožnjo, lahko padete s kolesa in se resno poškodujete.

• Ne uporabljajte kolesa, če na zavornih površinah karbonskih obročev opazite pretirano obrabo ali če obroč kaže znake deformacije. Če se boste s kolesom v takšnem stanju še naprej vozili, lahko padete in se resno poškodujete.

4

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

PREVIDNO

Uporabnike morate obvezno seznaniti s temi informacijami:

• Če boste uporabili tesnilo za plašče, se obrnite na mesto nakupa ali distributerja. Tesnilo za plašče lahko poškoduje plašč in obroč.

Navodila za namestitev na kolo in vzdrževanje

Pri izbiri plaščev upoštevajte tabelo z dimenzijami plaščev v poglavju "Namestitev/ odstranitev".

• Natančno preberite navodila v zvezi s plašči in jih shranite na varno mesta za poznejšo uporabo.

• Upoštevajte zavorno moč med obdobjem usedanja. Karbonski obroči se obrabijo zaradi trenja, ki nastaja zaradi dotika zavornih čeveljčkov, preden pa dosežejo svojo največjo učinkovitost, pa se morajo najprej usesti. V obdobju usedanja bo zavorna moč postajala vedno večja. Zaradi varnostnih razlogov upoštevajte to povečanje zavorne moči.

POMNITE

Uporabnike morate obvezno seznaniti s temi informacijami:

• Uporabljajte samo maziva, ki jih je navedlo podjetje SHIMANO.

• Priporočamo, da v primeru kakršnega koli odmika naper in po prvih 1000 km vožnje obiščete mesto nakupa za ponovno nastavitev napetosti naper.

• Na voljo so tudi kompleti odsevnikov in ščitnikov naper. Med specifikacijami na spletnem mestu poiščite številko modela in se za podrobnosti obrnite na kolesarskega trgovca.

• Pri čiščenju obročnikov ne uporabljajte detergenta ali drugih kemikalij, sicer lahko nalepke na obroču odpadejo.

• Pred vožnjo s kolesom se prepričajte, da na zavornih oblogah ni koščkov kovine ali drugih tujkov. Če so takšni elementi prisotni, lahko med zaviranjem povzročijo poškodbo obroča.

• Če so zavorni čeveljčki obrabljeni do stopnje, pri kateri utori niso več vidni, se posvetujte z mestom nakupa ali distributerjem.

• Različni zavorni čeveljčki imajo svojevrstne značilnosti. V zvezi z nakupom zavornih čeveljčkov se posvetujte z mestom nakupa ali distributerjem.

• Garancija izdelka ne krije naravne obrabe ali obrabe zaradi normalne uporabe in staranja.

5

ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

TU: Tubular

• Za modele tubularja uporabljajte zavorne čeveljčke za karbonske obroče, kot so R55C3 in

R55C4. Če boste uporabljali zavorne čeveljčke, ki niso primerni za karbonske obroče, zavorna moč morda ne bo dovolj velika ali pa se bodo hitro obrabili.

• Zavornih čeveljčkov za karbonske obroče R55C3 in R55C4 ne uporabljajte, če so že bili uporabljeni z aluminijastim obročem. Med uporabo na aluminijastem obroču se na zavorne čeveljčke zaradi normalne obrabe primejo delci materiala, ki bodo poškodovali zavorno površino karbonskega obroča.

Navodila za namestitev na kolo in vzdrževanje

• Uporabljajte samo originalne napere in tuljavke SHIMANO. V nasprotnem primeru se lahko poškoduje del pesta, kjer se napera prilega ohišju pesta.

• Bodite previdni, da pri nastavljanju napetosti naper ne boste preveč zategnili tuljavk. Če so tuljavke preveč zategnjene, lahko pride do poškodbe obroča.

• Če obročnik otrdi in se težko vrti, opravite pregled.

• Posebni ključi za napere so naprodaj ločeno.

• Informacije o združljivih odsevnikih in ščitnikih naper najdete v tabeli s specifikacijami na spletnem mestu (https://si.shimano.com).

• Navodila za namestitev in snemanje plaščev najdete v servisnih navodilih, ki so priložena plašču.

Dejanski izdelek se lahko razlikuje od slika, saj so ta servisna navodila namenjena predvsem razlagi postopkov za uporabo tega izdelka.

6

Seznam potrebnih orodij

Seznam potrebnih orodij

Za namestitev, nastavitev in vzdrževanje potrebujete naslednja orodja.

Orodje

5 mm imbus ključ

17 mm viličasti ključ za pesto

22 mm viličasti ključ za pesto

TL-FH17

TL-WHR92

Ploski izvijač

7

Namestitev/odstranitev

Dimenzija plašča

Namestitev/odstranitev

Dimenzija plašča

V nadaljevanju so navedene priporočene dimenzije plaščev za namestitev na vsak posamezni obročnik.

DURA-ACE

Velikost obročnika

700C

Ime modela

WH-R9200-C36-TU

WH-R9200-C50-TU

WH-R9200-C60-HR-TU

Dimenzija plašča

25-28"–32-28"

Namestitev / odstranitev zadnjega verižnika kasete

Navodila za namestitev / odstranitev zadnjega verižnika kasete najdete v navodilih za trgovce za zadnji verižnik kasete.

POMNITE

• Če uporabljate orodje za zategovanje zateznega prstana drugega proizvajalca, se prepričajte, da se orodje ne dotika protiprašnega pokrova desnega pokrova. Poškodba protiprašnega pokrova ali odstopanje od določenega položaja lahko vpliva na zmogljivost vrtenja in hidroizolacijo.

TL-LR10 TL-LR15 Orodje za zategovanje zateznega prstana drugega podjetja (primer)

Protiprašni pokrov

8

Namestitev/odstranitev

Nastavitev položaja zavornega čeveljčka

Nastavitev položaja zavornega čeveljčka

Zavorni čeveljček nastavite, kot je prikazano na sliki.

Vijak za pritrditev čeveljčka

4 mm ali več

Kombinacija zavornega čeveljčka in obroča

Za podrobnosti glede kombinacij zavornih čeveljčkov in obročev pri dvoosni zavorni čeljusti glejte navodila za trgovce.

POMNITE

• Uporabite zavorne čeveljčke, ki ustrezajo tipu obrača in zunanji širini obroča.

9

Vzdrževanje

Pletenje naper

Vzdrževanje

Pletenje naper

Napere prepletite tako, kot je prikazano na sliki.

* Glejte tabelo z vrednostmi za napetost naper.

Število naper: 16 spredaj, 21 zadaj

Spredaj

Leva stran Desna stran

Zadaj

Leva stran Desna stran

WH-R9200-C36-TU

WH-R9200-C50-TU

WH-R9200-C60-HR-TU

Spredaj

Zadaj

Spredaj

Zadaj

Spredaj

Zadaj

Vrednost napetosti napere

Leva stran

875–1125 N

600–850 N

675–925 N

600–850 N

675–925 N

600–850 N

10

Desna stran

875–1125 N

715–1015 N

675–925 N

1140–1390 N

675–925 N

1140–1390 N

Vzdrževanje

Zamenjava naper

Zamenjava naper

Spredaj

1.

Odstranite napero, če jo želite zamenjati.

2.

Napere vstavite v luknje na prirobnici pesta.

Pri nastavljanju na prirobnico pesta bodite pozorni na smer namestitve napere, kot je prikazano na sliki.

Napera

Prirobnica pesta

11

Vzdrževanje

Zamenjava naper

3.

Namestite tuljavko in zategnite napero s predpisano vrednostjo.

Ploski del napere pritrdite z originalnim orodjem TL-WHR92 SHIMANO, da preprečite obračanje napere.

Tuljavka

Tuljavka

Zadnja (desna stran)

1.

Odstranite napere.

Pri zamenjavi križajočih se naper, najprej odstranite dve notranji naperi.

Pri nameščanju je postopek obraten.

Napera obrnjena navznoter

Napera obrnjena navznoter

Napera obrnjena navzven

12

Vzdrževanje

Zamenjava naper

2.

Napere vstavite v luknje na prirobnici pesta.

Pri nastavljanju na prirobnico pesta bodite pozorni na smer namestitve napere, kot je prikazano na sliki.

Napera

Prirobnica pesta

POMNITE

• Za pravilno nastavitev bodite pozorni na smer ploske površine napere, kot je prikazano na sliki.

3.

Namestite tuljavko in zategnite napero s predpisano vrednostjo.

Glejte korak 3 "Spredaj" v "Zamenjava naper".

13

Vzdrževanje

Zamenjava naper

Zadaj (leva stran)

1.

Pokrov napere odstranite z orodjem, kot je ploski izvijač.

Pokrov napere

2.

Odstranite napero, če jo želite zamenjati.

14

Vzdrževanje

Zamenjava naper

3.

Vstavite novo napero v utor na prirobnici pesta, kot je prikazano na sliki.

Pri nastavljanju na prirobnico pesta bodite pozorni na smer namestitve napere, kot je prikazano na sliki.

Napera

4.

Namestite tuljavko in zategnite napero s predpisano vrednostjo.

Ploski del napere pritrdite z originalnim orodjem TL-WHR92 SHIMANO, da preprečite obračanje napere.

Tuljavka

Tuljavka

15

Vzdrževanje

Zamenjava naper

5.

Na koncu ponovno namestite pokrov napere.

Pokrov napere

POMNITE

• Bodite pozorni na mesto, ki ga je treba pritisniti, ko nameščate pokrov napere. V nasprotnem se pokrov napere lahko poškoduje.

16

Vzdrževanje

Prednje pesto

Prednje pesto

Odstranjevanje osi pesta

1.

Odvijte varnostno matico na delu dvojne pritrditve na desni strani ohišja pesta.

Razstavljanje z leve strani ohišja pesta ni mogoče.

POMNITE

• Bodite pozorni, da pri odvijanju varnostne matice ne uporabite prekomernega navora za levo stran osi pesta. Os pesta je lahko poškodovana. Ko pritrjujete konec leve strani osi pesta z imbus ključem, pazite, da ne uporabite prevelike sile.

Os pesta

17

Vzdrževanje

Prednje pesto

2.

Odstranite varnostno matico in popustite pokrov konusa.

3.

Odstranite konus in pokrov konusa.

POMNITE

• Zelo previdno odstranite in namestite tesnilo, da se ne deformira. Pri ponovni namestitvi tesnila preverite, ali je obrnjeno v pravo smer, in ga vstavite do konca.

18

Vzdrževanje

Prednje pesto

4.

Os pesta odstranite z leve strani ohišja pesta.

Os pesta

19

Vzdrževanje

Prednje pesto

Razstavljanje

1.

Enoto lahko razstavite, kot je prikazano na sliki. Z mastjo redno podmazujte označene dele.

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

Število kroglic: 14

Velikost kroglice: 5/32"

Tesnilni obroček (rob, obrnjen navzven)

Konus

Pokrov konusa

Varnostna matica

Namažite z mastjo (območje stika s tesnilnim obročkom):

Mast premium

(Y04110000)

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

Tesnilni obroček (rob, obrnjen navzven)

Protiprašni pokrov (ni ga mogoče razstaviti)

Namažite z mastjo (območje stika s tesnilnim obročkom):

Mast premium

(Y04110000)

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

Število kroglic: 14

Velikost kroglice: 5/32"

20

Vzdrževanje

Prednje pesto

POMNITE

• Zelo previdno odstranite in namestite tesnilo, da se ne deformira. Pri ponovni namestitvi tesnila preverite, ali je obrnjeno v pravo smer, in ga vstavite do konca.

Sestavljanje

1.

Namestite potrebne dele, kot je os pesta.

Namestite jo v obratnem vrstnem redu, kot ste jo razstavili.

POMNITE

• Pri ponovni namestitvi tesnilnega obročka preverite, ali je tesnilo obrnjeno v pravo smer, in ga vstavite do konca.

• Nanesite mast premium na stično površino s tesnilnim obročkom ter na kroglico.

Ne mešajte z drugimi vrstami masti. Na vsako območje z roko nanesite tanko plast masti.

Os pesta

Levi konus

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

21

Vzdrževanje

Prednje pesto

2.

Po namestitvi osi na ohišje pesta nanesite mast na navoja osi.

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

3.

Po nastavitvi prednapetosti ležaja privijte varnostno matico na desni strani ohišja pesta in sklop dvojno pritrdite.

15–17 Nm

22

Vzdrževanje

Prednje pesto

POMNITE

• Bodite pozorni, da pri privijanju varnostne matice ne uporabite prekomernega navora za levo stran osi pesta. Os pesta je lahko poškodovana. Ko pritrjujete konec leve strani osi pesta z imbus ključem, pazite, da ne uporabite prevelike sile.

Os pesta

• Pri namestitvi poravnajte šesterokotni površini konusa in pokrova konusa.

Konus Pokrov konusa

23

Vzdrževanje

Zadnje pesto

Zadnje pesto

Previdnostni ukrepi pred delom

OPOZORILO

• Razen tesnilnega dela (E) ne nanašajte masti ali olja na dele od (A) do (G). Zaradi tega lahko pride do okvare enote ohišja račne.

(A) (B) (C) (D) (G) (E)

(E) (F) (G)

(G) (E)

• Ne razstavljajte enote ohišja račne. Trije deli (E), (F) in (G) tvorijo eno enoto (enoto ohišja račne). Če jih razstavite, lahko pride do okvare enote ohišja račne.

• Pred vožnjo s kolesom se prepričajte, da enota ohišje račne pravilno deluje, tako da jo po zamenjavi delov ali vzdrževanju večkrat pregledate. Če se vam zdi, da je enota ohišja račne v okvari, jo zamenjajte.

24

Vzdrževanje

Zadnje pesto

OPOZORILO

• Nanesite posebno mast (mast za tesnila za zadnje pesto) na območja, označena na sliki.

Tanko folijo nanašajte samo ročno in ne mešajte nobene druge vrste masti. Če se uporabi preveč masti, napačna mast ali se mast nanese zunaj določenih območij, lahko pride do okvare enote ohišja račne.

Notranja stran

Nanesite mast

Desni pokrov

Enota ohišja račne

Tesnilni obroček

Nanesite mast

Razstavljanje

1.

Odstranite varovalni obroček.

Konico orodja, kot je ploski izvijač, vstavite v režo na varovalnem obročku in razširite varovalni obroček, da ga odstranite.

Varovalni obroček

25

Vzdrževanje

Zadnje pesto

2.

Desni pokrov odstranite tako, da ga povlečete iz osi pesta.

Pokrova ne poskušajte odviti ali ga obremeniti pod kotom. V nasprotnem primeru lahko povzročite škodo.

Desni pokrov

TEHNIČNI NAMIGI

• Če desnega pokrova ne morete odstraniti, ga poskusite odstraniti s pomočjo

17-milimetrskega viličastega ključa za pesto, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je 17-milimetrski viličasti ključ za pesto vodoraven.

26

Vzdrževanje

Zadnje pesto

3.

Odstranite enoto ohišja račne.

Zunanji protiprašni pokrov, tesnilni obroček in distančnik lahko istočasno odstranite tako, da povlečete ohišje račne.

Enota ohišja račne

Distančnik

Tesnilni obroček

Zunanji protiprašni pokrov

4.

Odstranite levi protiprašni pokrov z orodjem, kot je ploski izvijač.

Levi protiprašni pokrov

27

Vzdrževanje

Zadnje pesto

5.

Odvijte varnostno matico na delu dvojne pritrditve na levi strani ohišja pesta.

Os pesta odstranite z desne strani ohišja pesta.

6.

Odstranite varnostno matico in konus ter nato odstranite os pesta z desne strani ohišja pesta.

Konus

Varnostna matica

Os pesta

28

Vzdrževanje

Zadnje pesto

7.

Enoto lahko razstavite, kot je prikazano na sliki. Z mastjo redno podmazujte označene dele.

Namažite z mastjo (območje stika s tesnilnim obročkom):

Mast premium

(Y04110000)

Levi protiprašni pokrov

Leva varovalna matica (M15,25)

Levi konus (M15,25)

Tesnilni obroček (rob, obrnjen navzven)

Nanesite mast: Mast premium

(Y04110000)

Število kroglic: 15

Velikost kroglice: 5/32"

Nanesite mast: Mast premium

(Y04110000)

Število kroglic: 13

Velikost kroglic: 3/16"

Tesnilni obroček (rob, obrnjen navzven)

Nanesite mast: Mast premium

(Y04110000)

Vzmet

Spiralna vzmet

Drsnik

Enota ohišja račne

Namažite z mastjo (območje stika s tesnilnim obročkom):

Mast za tesnila zadnjega pesta

(Y38Z98000)

Distančnik

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

Zunanji protiprašni pokrov

Namažite z mastjo (območje stika s tesnilom):

Mast za tesnila zadnjega pesta

(Y38Z98000)

Desni pokrov

Varovalni obroček

Tesnilni obroček (rob, obrnjen navzven)

Zelo previdno odstranite in namestite tesnilo, da se ne deformira.

POMNITE

• Ne poskušajte razstaviti ohišja zadnjega pesta. Če tega ne boste upoštevali, lahko pride do težav med delovanjem.

29

Vzdrževanje

Zadnje pesto

POMNITE

• Zelo previdno odstranite in namestite tesnilo, da se ne deformira. Pri ponovni namestitvi tesnila preverite, ali je obrnjeno v pravo smer, in ga vstavite do konca.

• Ne poskušajte razstaviti protiprašnega pokrova, ki je nataknjen na desni pokrov.

• Ohišje zadnjega pesta postavite na delovno površino tako, da je račna pesta obrnjena navzgor. Račno pesto pritisnite navzdol in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, kot je prikazano na sliki. Prepričajte se, da je račno pesto aktivirano in da ga ni mogoče prosto zavrteti.

Račna pesta

Če dve račni pesti nista aktivirani, ponastavite položaj račen tako, da ju zavrtite v smeri urinega kazalca, ko pritiskate na račno pesto. Nato ponovite prejšnji korak.

Če obročem ni mogoče aktivirati po več poskusih, to morda kaže na okvaro ohišja zadnjega pesta.

Račna pesta

30

Vzdrževanje

Zadnje pesto

POMNITE

• Pravilen položaj protiprašnega pokrova je tak, da je skrit v enoti ohišja račne, kot je prikazano na ilustraciji (A). Če je protiprašni pokrov v položaju, ki je prikazan na ilustraciji (B), potem morate celoten postopek sestavljanja ponoviti od začetka.

Protiprašni pokrov

(A) (B)

Enota ohišja račne

31

Vzdrževanje

Zadnje pesto

Sestavljanje

`

Namestitev osi pesta

1.

Namestite potrebne dele, kot je os pesta.

Namestite jo v obratnem vrstnem redu, kot ste jo razstavili.

POMNITE

• Nanesite mast premium na stično površino s tesnilnim obročkom ter na kroglico.

Ne mešajte z drugimi vrstami masti. Na vsako območje z roko nanesite tanko plast masti.

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

Levi konus

2.

Po namestitvi osi na ohišje pesta nanesite mast na navoja osi.

Nanesite mast:

Mast premium

(Y04110000)

32

Vzdrževanje

Zadnje pesto

3.

Po nastavitvi prednapetosti ležaja privijte varnostno matico na levi strani ohišja pesta in sklop dvojno pritrdite.

16–20 Nm

Varnostna matica

Konus

`

Namestitev vzmeti / spiralne vzmeti

1.

Vzmet vstavite v utor v pestu.

Vzmet vstavite v utor, ki je označen na sliki.

Vzmet

Vzmet

Utor

33

Vzdrževanje

Zadnje pesto

POMNITE

• Spiralna vzmet in vzmet sta različnih oblik.

Spiralna vzmet Vzmet

2.

Spiralno vzmet vstavite v enega od utorov v pestu.

Namestite kljukico zadržala v zarezo za kljukico. Skupaj so tri zareze za kljukice in katero koli lahko uporabite za namestitev.

Spiralna vzmet

Zareza za kljukico

`

Namestitev drsnika

1.

Drsnik postavite na vrh spiralne vzmeti.

Drsnik

Utor

34

Vzdrževanje

Zadnje pesto

POMNITE

• Zabeležite smer (navzgor in navzdol) drsnika.

`

Namestitev distančnika

1.

Nanesite mast na vse konice distančnikov (približno 2 mm).

Distančnik

Mast premium

(Y04110000)

2.

Namestite distančnik, kot je prikazano na sliki.

Distančnik

35

Vzdrževanje

Zadnje pesto

POMNITE

• Bodite pozorni na položaj distančnika.

`

Namestitev varovalnega obročka

1.

Nanesite mast na tesnilni del desnega pokrova.

Masti ne nanašajte zunaj označenih območij.

Mast za tesnila zadnjega pesta

(Y04110000)

Desni pokrov

2.

Namestite enoto ohišja račne z distančnikom in desnim pokrovom.

S čisto krpo za brisanje obrišite odvečno mast z distančnika.

Enota ohišja račne

Desni pokrov

36

Vzdrževanje

Zadnje pesto

POMNITE

• Ko desni pokrov pritrjujete na os pesta, utore osi pesta poravnajte s štrlečim delom desnega pokrova.

3.

Namestite tesnilni obroček.

(1) Mast nanesite na tesnilni obroček in tesnilni del enote ohišja račne. Masti ne nanašajte zunaj označenih območij.

(2) Prepričajte se, da rob notranjega premera tesnilnega obročka kaže navzven. Pazite, da med namestitvijo ne poškodujete tesnilnega obročka.

(3) Uporabite TL-FH17 za namestitev tesnilnega obročka.

Tesnilni obroček (rob, obrnjen navzven)

Notranja stran

Mast za tesnilo zadnjega pesta (Y38Z98000)

Smernica za sestavljanje

37

Vzdrževanje

Zadnje pesto

4.

Namestite zunanji protiprašni pokrov in varovalni obroček.

En konec varovalnega obročka namestite v utor in ga nato navijte okoli ohišja račne, dokler ni popolnoma nameščen.

Varovalni obroček

Zunanji protiprašni pokrov

(rob, obrnjen navzven)

Utor

POMNITE

• Bodite pozorni na smer zunanjega protiprašnega pokrova.

5.

Preverite, ali je varovalni obroček popolno zavarovan vzdolž celotnega obsega utora.

38

Vzdrževanje

Zamenjava enote ohišja račne

6.

Namestite levi protiprašni pokrov.

Levi protiprašni pokrov

Zamenjava enote ohišja račne

Za zamenjavo enote ohišja račne glejte "Razstavljanje" in "Sestavljanje".

Postopek od 5 koraka v poglavju "Razstavljanje" ni potreben, ker osi pesta ni treba odstraniti.

Opozorila glede uporabe plaščev tabularjev in obročev

Pomembne varnostne informacije

V primerjavi s poltubularji zahtevajo plašči tubular večje strokovno znanje pri ravnanju z njimi in namestitvi. Potrebna je tudi večja previdnost pri njihovem vzdrževanju. Obročnike pred uporabo vedno preverite.

Za optimalno učinkovitost izdelka je treba upoštevati ta opozorila. Če opozoril ne boste upoštevali, se lahko plašči snamejo z obroča ali se poškodujejo, kar lahko privede do resne poškodbe kolesarja.

Prepričajte se, da ste prebrali in v celoti razumeli naslednja navodila glede uporabe plaščev tubularjev. Če se vam zdi, da nimate dovolj znanja in izkušenj za namestitev, snemanje ali izvajanje vzdrževanja, prosite za pomoč pooblaščenega kolesarskega trgovca ali profesionalnega kolesarskega mehanika.

39

Vzdrževanje

Opozorila glede uporabe plaščev tabularjev in obročev

OPOZORILO

Plaščev tubularjev ne uporabljate, če niste prepričani, da ima oseba, ki jih je namestila, dovolj znanja in izkušenj.

• Za pritrditev plaščev na obroče uporabite posebno lepilo, namenjeno izključno za plašče tubularje. Če boste uporabljali drugo lepilo, to morda ne bo zagotovilo dovolj moči za pritrditev plašča, ali pa lahko povzroči poslabšanje materiala obroča.

• Pri čiščenju površine obroča uporabite zgolj čistilo, ki je narejeno za čiščenje plaščev tubularjev. Če boste uporabili katero koli drugo čistilo, lahko to povzroči poslabšanje materiala obroča. Površine karbonskih obročev ne smete intenzivno drgniti, brusiti z brusnim papirjem ali kaj podobnega. Sicer se lahko plast karbonskih vlaken na obročih med menjavo plaščev odlepi.

• Pred uporabo preverite, ali je plašč pritrjen na površino obroča. Če lepilo ni pravilno naneseno na površino obroča, plašč ne bo dobro nameščen na svojem mestu in se lahko zlahka sname z obroča. Vedno, še posebej pa pred prvo uporabo obroča, morate površino obroča temeljito očistiti s ustreznim čistilom in odstraniti vse sledi masti in druge tujke. Nato na površino obroča nanesite tanko plast lepila, s katerim boste ustvarili dobro vez med obročem in obročnikom. Nato nanesite na obroč še več lepila v debelini, ki bo ravno pokrila hrapavost plašča in nič več, nato namestite plašč. Pri uporabi karbonskih obročev morda ne bo mogoče doseči enake stopnje zlepljenja med obročem in plaščem kot pri aluminijastih obročih, če plašči ne bodo pravilno nameščeni ali če boste uporabili napačno lepilo ali čistilo, zmanjša pa se lahko tudi moč karbonskih obročev.

• Pred uporabo lepila preverite lastnosti lepila. Odvisno od uporabljenega lepila lahko pride do velikih razlik v dejavnikih, kot so moč zlepljenja, potreben čas za sušenje, vzdržljivost in občutljivost na zunanje vplive, kot sta temperatura in vlažnost. Pri uporabi obročnikov morate zato posebno pozornost nameniti izbiri lepila.

• Z močnim pritiskanjem na obroč preverite plašče pred vsako uporabo in se prepričate, da so pravilno pritrjeni na obroč.

• Najboljše bo, če boste lepilo v rednih časovnih intervalih nanesli na novo, saj se bo lepilna moč plaščev po dolgi uporabi poslabšala. Da bi se pri snemanju plaščev s karbonskih obročev izognili luščenju plasti karbonskih vlaken, morate pri tem postopku uporabiti ustrezno čistilo za odstranjevanje lepila obroča oziroma podobno sredstvo ter si tako pomagati, da boste lahko nežno odlepili plašče.

40

Vzdrževanje

Opozorila glede uporabe plaščev tabularjev in obročev

OPOZORILO

• Zagotovite moč lepljenja na površini plašča in obroča. Če pri nameščanju plaščev na obroč na lepilno površino plašča ne boste nanesli lepila, bo moč zlepljenja med plaščem in obročem šibkejša. Če želite, da so plašči na obroč prilepljeni z večjo močjo

(na primer tekmovanje na krožni stezi ali dirkanje na velodromu, kjer je zavijanje bolj agresivno in se veliko pospešuje) potem lahko plašč bolj močno prilepite tako, da plast lepila nanesete tudi na plašče.

• Pazite pri neprekinjeni uporabi zavore. Če se obroč med nenehnim zaviranjem pri vožnji navzdol segreje, lahko pride do nenadne izgube moči zlepljenja. Če menite, da se lahko to v določenem trenutku zgodi, morate v neki točki posebno pozornost nameniti izbiri in ponovnemu nanosu lepila. Tudi ob ukrepih za preprečitev lahko še vedno pride do izgube moči zlepljenja; če se to še vedno zgodi, zamenjajte obročnike in prenehajte z uporabo plaščev tubularjev.

• Pred uporabo preverite tudi plašče. Če so v plaščih razpoke, se lahko med uporabo nenadoma razširijo, zato je treba takšne plašče predhodno zamenjati. Prav tako se lahko po dolgotrajni uporabi sname zaščitna površina šivov, zato morate plašče pred vožnjo s kolesom preveriti.

• Če čutite težavo ali nepravilnost, prenehajte uporabljati kolo in se posvetujte z mestom nakupa ali distributerjem.

• Za morebitna vprašanja o načinih namestitve in vzdrževanju se obrnite na mesto nakupa ali distributerja.

POMNITE

• Če pride lepilo na pobarvano površino obroča, ga s suho krpo obrišite še preden se posuši. Ne uporabljajte čistilnih topil ali kemikalij, kot je odstranjevalec za lepilo obroča, saj lahko takšno čistilo odstrani tudi barvo.

41

Prosimo, pomnite: z namenom izboljšanja izdelka se lahko lastnosti spremenijo brez predhodnega obvestila. (Slovenian)

advertisement

Related manuals