LG LGV500.ASWSBK, LGV500.ADEUBK, LGV500.ASWSWH, LGV500.ANLDWH, LGV500.ATURBK, LGV500.AREFZZ, LGV500.AAREWH, LGV500.AAREBK, LGV500.AEPTBK, LGV500.AENTWH User manual

LG LGV500.ASWSBK, LGV500.ADEUBK, LGV500.ASWSWH, LGV500.ANLDWH, LGV500.ATURBK, LGV500.AREFZZ, LGV500.AAREWH, LGV500.AAREBK, LGV500.AEPTBK, LGV500.AENTWH User manual

BAHASA MELAYU

简 体 中 文

E N G L I S H

Panduan Pengguna

用户手册

User Guide

LG-V500

MFL67986031 (1.0)

www.lg.com

BAHASA MELAYU

Panduan Pengguna

• Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada peranti sebenar.

• Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan peranti anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

• Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.

• Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan

LG dan entiti yang berkaitan dengannya.

Semua tanda dagangan lain adalah harta pemiliknya masing-masing.

• Google™, Google Maps™, Gmail™,

YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

Kandungan

Tentang panduan pengguna ini .........5

Tentang panduan pengguna ini ........... 5

Tanda dagangan .................................... 6

DivX HD .................................................. 6

Dolby Digital Plus .................................. 7

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien .............................8

Notis penting ......................................17

Mengenali peranti anda ....................22

Gambaran Keseluruhan Tablet ...........22

Mengecas tablet anda .........................24

Mengoptimumkan Hayat Bateri .........26

Untuk memanjangkan hayat bateri anda .............................................................. 26

Untuk memeriksa paras cas bateri ... 26

Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri .................................. 26

Memasukkan kad microSD ................27

Mengeluarkan kad microSD ...............28

Memformatkan kad microSD .............28

Mengunci dan menyahkunci skrin .....29

2

Skrin Utama Anda ............................ 30

Petua Skrin Sentuh .............................30

Pasangkan skrin ........................................30

Luncurkan ketepi ........................................31

Ketik atau sentuh .......................................31

Sentuh dan tahan .................................... 32

Seret .............................................................. 32

Sapu atau lungsur ................................... 32

Ketik dua kali .............................................. 32

Cubit-untuk-Zum ..................................... 33

Putar skrin ................................................... 33

Skrin utama ..........................................33

Menyesuaikan Skrin utama .................. 35

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini ........................................35

Pemberitahuan ....................................36

Sapu ke bawah untuk mendapatkan pemberitahuan & tetapan .................... 36

Tetapan Pantas di Panel

Pemberitahuan ..........................................37

Untuk mengatur semula item

Tetapan Pantas di Panel

Pemberitahuan ..........................................37

Aplikasi QSlide di Panel

Pemberitahuan ..........................................37

Menggunakan aplikasi QSlide ............ 38

Ikon penunjuk pada Bar Status .......... 38

Plug & Pop ...........................................39

Menangkap Syot Layar .......................40

Menggunakan QuickMemo bagi menangkap syot layar ............................40

Menggunakan Capture Plus bagi menangkap syot layar ............................40

Memasukkan Teks .................................41

Memasukkan huruf aksen ......................41

Persediaan akaun Google ................ 42

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti ....................................... 43

Wi-Fi .....................................................43

Menyambung ke rangkaian Wi-Fi ..... 43

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian

Wi-Fi .............................................................. 43

Bluetooth ..............................................44

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan tablet anda dengan peranti Bluetooth ..................... 44

Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth ................................... 45

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth ................................... 45

SmartShare ..........................................46

Bagi menghantar kandungan dari tablet anda ke peranti lain .................... 46

Untuk menikmati kandungan daripada peranti berhampiran seperti komputer atau peranti mudah alih pada tablet anda ............. 46

Sambungan PC dengan kabel USB ..47

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB ....................47

Segerakkan dengan Windows

Media Player ...............................................48

Kenalan ...............................................49

Mencari kenalan ...................................49

Tambah Kenalan Baru .........................49

Kenalan Kegemaran ............................49

Membuat kumpulan ............................50

E-mel .................................................. 51

Menguruskan akaun E-mel .................51

Menggunakan folder akaun................52

Mengarang dan menghantar E-mel. .52

Kamera ...............................................53

Mengenali pencari pandangan ..........53

Menggunakan tetapan lanjutan .........54

Menangkap fotopantas ......................56

Setelah anda mengambil gambar .....56

Melihat foto yang disimpan ................58

Kamera video .....................................59

Mengenali pencari pandangan ..........59

Menggunakan tetapan lanjutan .........60

Merakam video pantas .........................61

Selepas merakam video .......................61

Melihat video anda yang disimpan .....61

Mengezum Langsung .........................62

Melaraskan volum semasa melihat video ........................................62

Multimedia .........................................63

Galeri .....................................................63

Melihat gambar ........................................ 63

Mengezum masuk dan keluar ............ 64

Memainkan video ..................................... 64

Melihat pilihan foto dan video ............. 64

Memadam imej dan video ................... 64

Menetapkan sebagai kertas dinding ......................................................... 64

Video .....................................................65

Memainkan video ..................................... 65

Muzik .....................................................66

Tambah fail muzik ke tablet anda ..... 66

Pindahkan fail menggunakan

Penyegerakan media (MTP) ................ 66

3

Memainkan lagu ........................................67

4

Alat .....................................................69

QPair .....................................................69

QSlide ....................................................71

QuickMemo ..........................................72

QuickRemote ....................................... 74

QuickTranslator .................................... 76

Berbilang Pengguna ............................ 77

Penggera ..............................................79

Kalkulator ..............................................80

Kalendar ................................................80

Pengurus fail .........................................81

Perakam suara .....................................82

Pengurus tugasan................................83

POLARIS Office 5 ..............................83

Google+.................................................84

Carian Voice..........................................85

MUAT TURUN......................................85

Web .....................................................86

Internet..................................................86

Membuka halaman ..................................87

Membuat carian web menggunakan suara ...............................87

Penanda Buku ............................................87

Sejarah ..........................................................87

Menggunakan QSlide .............................87

Chrome .................................................87

Melihat halaman web .............................88

Membuka halaman .................................88

Membuat carian web menggunakan suara ..............................88

Menyegerak dengan peranti lain .......88

Menambah dan Melihat penanda buku...............................................................88

Tetapan ...............................................89

Akses menu Tetapan ...........................89

RANGKAIAN TANPA WAYAR ...........89

PERANTI ..............................................90

PERIBADI .............................................96

SISTEM .................................................98

LG Backup .........................................101

Tentang penyandaran dan pemulihan data peranti ......................101

Lakukan Sandaran LG ke atas data tablet anda..........................................102

Menjadualkan sandaran automatik ............................................102

Memulihkan data tablet ....................103

Kemas kini perisian tablet..............104

Kemas kini perisian tablet ................104

Kemas kini LG Tablet Software

(Perisian Tablet LG) melalui teknologi Over-the-Air (Atas

Udara - OTA) ......................................104

Aksesori ............................................106

Pencarisilapan ................................. 107

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

• Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti.

Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan peranti anda dengan selamat dan dengan betul.

• Sesetengah imej dan syot layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada tablet anda.

• Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa.

Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal.

Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG diwww.lg.com.

• Aplikasi peranti anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.

• LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftar yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.

• Perisian, audio, kertas dinding, imej dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad.

Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.

5

6

• Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tanda dagangan

• LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.

• Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX

Certified® rasmi yang telah lulus ujian rapi untuk mengesahkan bahawa ianya memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini mesti didaftarkan untuk memainkan wayang DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen

VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk menyelesaikan pendaftaran anda.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi

Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati http://opensource.lge.com/

Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk boleh dimuat turun bersama-sama kod sumber.

Dolby Digital Plus

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

7

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Sekiranya kesilapan berlaku, sebuah alat perisian dibina di dalam peranti anda akan mengumpulkan log kesilapan. Alat ini mengumpulkan data yang khusus kepada lalai sahaja, seperti kekuatan isyarat dan aplikasi yang dimuatkan. Log hanya digunakan untuk membantu menentukan punca bagi kesilapan. Log ini dienkripsi dan hanya boleh diakses oleh Pusat pembaikan

LG yang sah, sekiranya anda perlu mengembalikan peranti anda untuk dibaik pulih.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

8

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan

Khusus (SAR).

Model peranti tablet LG-V500 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan terhadap pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

• Garis panduan pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Ujian bagi

SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dalam keadaan peranti memancar pada aras kuasa tertinggi yang diperakui dalam semua jalur frekuensi yang digunakan.

• Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model peranti

LG, semuanya telah direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

• Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran

Bukan-Ion Antarabangsa (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10 g tisu.

• Nilai SAR tertinggi bagi peranti ini apabila dipakai di badan, seperti yang diterangkan dalam panduan pengguna ini, ialah 0.720 W/kg.

• Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 0.00 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi metal dan perlu meletakkan produk sekurang-kurangnya 0.00 cm menjauhi badan anda.

Untuk memancarkan fail data atau mesej, peranti ini memerlukan sambungan yang berkualiti kepada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Notis untuk penggantian bateri

• Untuk keselamatan anda, jangan mengeluarkan bateri yang dimasukkan dalam produk. Jika anda perlu menggantikan bateri, bawanya ke pusat perkhidmatan Elektronik LG atau penjual untuk mendapatkan bantuan.

• Bateri Li-Ion ialah komponen berbahaya yang boleh menyebabkan kecederaan.

• Penggantian bateri oleh pakar yang tidak berkelayakan boleh menyebabkan kerosakan kepada peranti anda.

9

10

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu peranti ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan peranti ini dan mungkin berbahaya.

• Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.

• Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.

• Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.

• Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.

• Jangan jatuhkan.

• Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.

• Matikan peranti di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan peranti anda di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.

• Jangan kendalikan peranti dengan tangan yang basah semasa ia sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan peranti mungkin akan rosak teruk.

• Jangan cas peranti berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana peranti akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.

• Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini

(jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).

• Jangan cas tablet di atas perabot yang lembut.

• Peranti hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.

• Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.

• Jangan simpan peranti di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

• Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan tablet.

• Jangan dedahkan peranti kepada cecair atau kelembapan.

• Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

• Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.

• Tablet anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan peranti anda atau betulbetul selepas menggunakannya.

• Jika peranti anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.

11

12

• Cecair dalam peranti basah anda mengubah warna label produk dalam peranti anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

• Guna tablet anda dalam suhu di antara 0ºC dan 40ºC, jika boleh.

Mendedahkan peranti anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Operasi peranti yang cekap

Peranti elektronik

Semua peranti tablet mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

• Jangan gunakan peranti tablet anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak tablet di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.

• Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh peranti tablet.

• Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan peranti tablet di kawasan tempat anda memandu.

• Jangan gunakan peranti pegang tangan semasa memandu.

• Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.

• Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

• Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

• Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang

• Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan tablet berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan kepada paras yang berpatutan.

• Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

13

14

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti tablet anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika peranti anda terjatuh di atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan tablet di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

• Jangan gunakan tablet di tempat mengisi minyak.

• Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.

• Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi peranti tablet anda dan aksesorinya.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

• Matikan tablet anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.

• Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan peranti di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal. Peranti ini juga mengandungi bateri dalaman yang boleh membahayakan jika peranti tidak digunakan atau diselenggara dengan betul.

Maklumat dan penjagaan bateri

• Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.

• Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.

• Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.

• Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.

• Jangan dedahkan pengecas bateri secara terus kepada sinaran matahari atau gunakannya di tempat berkelembapan tinggi, seperti bilik air.

Jangan biarkan peranti di tempat yang panas atau sejuk, kerana ini boleh menurunkan prestasi bateri.

• Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.

• Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.

• Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.

15

16

• Tanggalkan plag pengecas dari soket dinding setiap kali selepas tablet dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.

• Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.

• Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

Cara mengemas kini tablet anda

Akses ke keluaran peralatan tegar terkini, fungsi perisian baru dan peningkatan.

Kemas kini tablet anda tanpa menggunakan PC. Pilih Pusat kemaskini

> Kemaskini perisian.

Kemas kini telefon pintar anda dengan menyambungkannya kepada PC anda.

Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati

http://update.lgmobile.com atau http://www.lg.com/

common/index.jsp pilih negara dan bahasa.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, LG Electronics mengisytiharkan bahawa produk LG-V500 ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam

Arahan 1999/5/EC. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di

http://www.lg.com/global/declaration

Notis penting

Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan tablet anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah tablet yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori Tablet

Anda perlu memeriksa memori tablet anda dan memadam sebahagian data seperti aplikasi, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

1

Ketik > > Tab Apl > Tetapan > Apl.

2

Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda membuang pemasangan.

3

Ketik Buang pemasangan.

2. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka

AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan tablet anda gagal berfungsi. Di samping itu, tablet anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

17

AMARAN

Untuk melindungi tablet dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada tablet anda, tablet anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada tablet.

18

3. Menggunakan buka kunci corak

Tetapkan corak buka kunci untuk menjamin keselamatan tablet anda.

Ketik > > Tab

Apl > Tetapan

>

Paparan > Skrin kunci > Pilih

skrin kunci > Corak. Ini akan membuka skrin yang akan memandu anda melalui cara melukis buka kunci corak skrin. Anda hendaklah mencipta PIN

Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa buka kunci corak.

Amaran: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting.

Anda tidak akan dapat mengakses tablet anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak dapat ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

< Jika anda terlupa corak anda >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada tablet tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang

Terlupa corak? di bahagian bawah skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan

Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada tablet atau anda terlupa PIN

Sandaran, anda perlu melakukan penetapan semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan tetapkan semula keras.

Amaran: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa

Corak Buka Kunci anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

4. Menggunakan Tetapkan Semula Keras

(Tetapkan Semula Kilang)

Jika tablet anda tidak pulih kepada keadaan asal, gunakan Tetapkan Semula

Keras (Tetapkan Semula Kilang) untuk mengawalkannya.

1

Matikan tablet.

2

Tekan dan tahan kekunci

Kuasa/Kunci + Turun Volum di bahagian kanan tablet.

19

20

3

Lepaskan kekunci

Kuasa/Kunci sahaja apabila logo LG dipaparkan dan terus tekan kekunci Turun Volum.

4

Segera tekan dan tahan kekunci

Kuasa/Kunci + Naik Volum secara serentak sambil terus menekan kekunci Turun Volum.

5

Lepaskan semua kekunci apabila skrin Tetapkan semula kilang dipaparkan.

6

Tekan sama ada Kekunci Kuasa/Kunci untuk meneruskan atau Kekunci

Volum untuk membatalkan.

7

Tekan sama ada Kekunci Kuasa/Kunci sekali lagi untuk mengesahkan atau

Kekunci Volum untuk membatalkan.

8

Peranti anda akan melakukan penetapan semula keras.

AMARAN

Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Tetapkan

Semula Keras.

5. Membuka dan beralih aplikasi

Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android, anda boleh membiarkan lebih daripada satu aplikasi berjalan pada masa yang sama.

Tidak perlu keluar daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi.

Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

1

Sentuh dan tahan Kekunci Utama digunakan akan dipaparkan.

. Senarai aplikasi yang baru

2

Ketik aplikasi yang hendak anda akses. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang berjalan di latar belakang pada tablet. Pastikan anda mengetik

Kekunci Kembali menggunakannya.

untuk keluar daripada aplikasi selepas

• Untuk menghentikan aplikasi, ketik

Pengurus tugasan daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, kemudian ketik

Henti atau Berhentikan

Semua.

• Untuk mengeluarkan aplikasi daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, seret pratonton aplikasi ke kiri atau ke kanan. Untuk mengosongkan semua aplikasi, ketik Kosongkan semua.

6. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin membeku atau tablet tidak bertindak balas apabila anda cuba

mengendalikannya: Tekan dan tahan kekunci Kuasa/Kunci selama 12 saat bagi mematikan tablet anda. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

7. Jangan sambung tablet anda ketika anda menghidup/mematikan PC anda

Pastikan anda memutuskan sambungan tablet anda daripada PC semasa menghidupkan atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat PC.

21

Mengenali peranti anda

Gambaran Keseluruhan Tablet

Kanta Kamera Menghadap ke Depan

Sensor Cahaya Sekitar

Kekunci Kuasa/Kunci

Kekunci volum

Skrin sentuh

22

Kanta kamera

Pembesar suara

Bicu Fon telinga

Slot Kad microSD

LED IR

Port Pengecas/ USB

Mikrofon

NOTA: Pastikan mikrofon tidak terhalang semasa merakam video atau klip audio.

Kanta Kamera

Menghadap ke Depan

Slot Kad microSD

Bicu Fon telinga

Gunakan bagi mengambil gambar dan merakam video diri sendiri. Anda juga boleh gunakannya untuk sembang video. Jaga kebersihannya agar prestasi kekal optimum.

Masukkan Kad mikroSD untuk menyimpan fail seperti muzik, video dan gambar.

Membolehkan anda mencucukkan set kepala tambahan untuk perbualan yang menyenangkan dan bebas tangan. Anda juga boleh memasukkan fon kepala untuk mendengar muzik.

Sensor

Cahaya

Sekitar

Mengukur cahaya sekitar dan melaraskan kecerahan

LCD bagi memberikan skrin yang terang.

Kekunci

Kuasa/Kunci

Tekan untuk kunci/nyahkunci skrin. Tekan dan tahan bagi menghidupkan/mematikan tablet, memulakan semula, mengaktifkan/menyahaktifkan mod pesawat, dan menukar tetapan bunyi.

Kekunci volum

Port

Pengecas/

USB

Kanta kamera

Membolehkan anda melaraskan volum media.

Membolehkan dan menyambungkan tablet dan Kabel

USB untuk digunakan dengan penyesuai pengecas, atau aksesori lain yang serasi.

Gunakan untuk mengambil gambar dan merakam video. Jaga kebersihannya agar prestasi kekal optimum.

23

24

Pembesar suara

Mikrofon

LED IR

Bunyi datang dari pembesar suara belakang dan bukannya fon telinga (misalnya, fungsi fon pembesar suara, fungsi pemain muzik, dll.).

Rakam suara anda dan digunakan untuk fungsi teraktif suara.

Digunakan sebagai sensor untuk aplikasi QuickRemote.

AMARAN

Meletakkan objek berat di atas tablet atau duduk di atasnya akan merosakkan kefungsian LCD dan skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan LCD dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

TIP!

• Ketik Kekunci Menu apabila anda membuka aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.

• Jika telefon berkunci dan tidak berfungsi, tekan dan tahan kekunci

Kuasa/Kunci selama 12 saat untuk reboot ia.

Mengecas tablet anda

Bateri Li-ion boleh cas semula digunakan untuk memberikan kuasa kepada tablet anda. Penyesuai USB, yang disertakan dengan tablet anda digunakan untuk mengecas bateri. Sebelum menggunakan tablet buat kali pertama, pastikan bateri dicas sepenuhnya.

NOTA: Peranti anda mempunyai bateri dalaman boleh cas semula. Untuk keselamatan anda, jangan mengeluarkan bateri yang dimasukkan dalam produk.

Amaran! Jika skrin sentuh tidak berfungsi semasa tablet dalam proses pengecasan, ini mungkin disebabkan bekalan kuasa yang tidak stabil.

Hasilnya, putuskan kabel USB daripada peranti atau cabut penyesuai USB daripada salur keluar kuasa.

1

Sambungkan penyesuai USB dan kabel USB.

2

Pasangkan palam kabel USB (seperti ditunjukkan di bawah) ke dalam port

Pengecas/USB tablet.

3

Pasang pengecas ke dalam soket elektrik.

NOTA: Bateri mesti dicaj dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri.

25

26

Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang anda tidak perlu jalankan di dalam latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Untuk memanjangkan hayat bateri anda

• Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan, seperti Wi-Fi,

Bluetooth atau GPS.

• Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan tamat masa skrin yang lebih pendek.

• Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail™, Kalendar, Kenalan dan aplikasi-aplikasi lain.

• Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin boleh mengurangkan hayat bateri anda.

• Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.

Untuk memeriksa paras cas bateri

1

Dari skrin Utama, ketik Apl > Tetapan > Perihal tablet > Bateri.

2

Status bateri (mengecas atau tidak mengecas) dan paras dipaparkan di bahagian atas menu skrin.

Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tetapan > Perihal tablet >

Bateri > Penggunaan bateri.

2

Bahagian bawah skrin memaparkan masa penggunaan kuasa bateri dan juga menyenaraikan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

Memasukkan kad microSD

Peranti anda menyokong penggunaan kad memori microSD berkapasiti sehingga 64 GB. Kandungan multimedia boleh disimpan dalam kad microSD.

1

Matikan tablet sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad microSD.

2

Letakkan kuku jari anda di potongan dan tarik keluar dulang kad microSD.

Masukkan kad microSD ke dalam slot dengan sentuhannya menghadap ke bawah. Tolak dulang perlahan-lahan ke dalam peranti.

27

28

Mengeluarkan kad microSD

Untuk mengeluarkan kad microSD dengan selamat dari tablet anda, anda perlu menyahlekapnya dahulu.

1

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

>

Tetapan

>

Storan >

Menyahlekap kad SD.

2

Tarik kad microSD dari slot perlahan-lahan.

Amaran! Jangan keluarkan kad microSD tanpa menyahlekapnya dahulu.

Jika tidak, ia mungkin akan merosakkan kad microSD juga tablet anda, dan data yang disimpan pada kad microSD mungkin akan tercemar.

Memformatkan kad microSD

Amaran! Semua fail yang disimpan pada kad microSD terpadam apabila anda formatkan kad itu.

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tetapan > Storan.

2

Ketik

Padam kad SD (dua kali).

3

Jika anda menetapkan corak buka kunci, masukkannya dan ketik

Memadam semua. Kad kemudiannya akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.

NOTA: Jika terdapat kandungan pada kad microSD anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan tablet untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri. Apabila anda tidak menggunakan tablet anda, tekan Kekunci Kuasa/Kunci untuk mengunci tablet anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan Kekunci Kuasa/Kunci . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci skrin Utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

29

Skrin Utama Anda

Petua Skrin Sentuh

Di sini terdapat beberapa tip mengenai cara menavigasi tablet anda.

Pasangkan skrin

Ciri KnockON membolehkan anda mengetik skrin dua kali bagi menghidupkan atau mematikan skrin dengan mudah.

• Ketik dua kali dengan pantas bahagian tengah skrin bagi menghidupkan skrin.

• Ketik dua kali Bar Status, kawasan kosong pada skrin Utama atau skrin Kunci untuk mematikan skrin.

30

NOTA:

• Anda boleh menyahdayakan ciri ini di tetapan Paparan.

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tetapan > Paparan >

Pasangkan skrin > ketik petak semak Pasangkan skrin.

Luncurkan ketepi

Gunakan gerak isyarat tiga jari bagi menyimpan aplikasi yang sedang berjalan ke kiri atau mengembalikan ke paparan. Untuk mengembalikannya semula kemudian, sesetengah aplikasi mungkin bermula semula. Anda boleh menyimpan sehingga tiga aplikasi.

1

Semasa aplikasi terbuka, letakkan tiga jari pada skrin dan luncurkan ke kiri.

Skrin semasa disimpan dan skrin Utama muncul.

2

Untuk membuka semula aplikasi yang disimpan, letakkan tiga jari pada skrin dan luncurkan ke kanan. Ketik aplikasi yang diingini yang ingin dibuka.

Tip! Ciri Luncurkan ketepi tidak mengecam bilangan jari yang kurang, lebih atau tapak tangan.

Ketik atau sentuh

Ketikan jari sekali memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

31

32

Sentuh dan tahan

Sentuh dan tahan item pada skrin dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai

Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret

Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk menukar kedudukannya.

Sapu atau lungsur

Untuk menyapu atau meluncur, dengan cepat gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa menjeda apabila pertama kali anda menyentuhnya

(maka, anda tidak menyeret item). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal melalui senarai, atau menyemak imbas melalui skrin Utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketik dua kali

Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta. Contohnya, dengan cepat ketik dua kali bahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu untuk disesuaikan dengan lebar skrin. Anda juga boleh mengetik dua kali untuk zum masuk dan keluar selepas mengambil gambar (menggunakan

Kamera) dan semasa menggunakan Peta. Ketik dua kali perkataan untuk menyerlahkannya. Ketik dua kali juga boleh mengaktifkan ciri KnockON bagi menghidupkan atau mematikan skrin sentuh.

Cubit-untuk-Zum

Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menggunakan penyemak imbas atau Peta atau semasa menyemak imbas gambar.

Putar skrin

Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

NOTA:

• Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.

• Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.

• Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Skrin utama

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaikan setiap panel dengan apl, muat turun, widget dan kertas dinding.

NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung pada rantau anda.

Pada skrin Utama anda, anda boleh melihat ikon menu di bahagian bawah skrin. Ikon menu memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

33

34

Bar status – Menunjukkan maklumat status peranti termasuk masa, kekuatan isyarat, status bateri dan ikon pemberitahuan.

Ikon aplikasi – Ketik ikon (aplikasi, widget, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Kekunci pantas – Memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

Kekunci Menu – Membuka menu Pilihan dengan pilihan yang mempengaruhi skrin atau aplikasi semasa. Ini hanya boleh digunakan apabila tersedia, bergantung pada skrin atau aplikasi.

Kekunci Utama – Mengembalikan ke skrin Utama

(atau mengembalikan ke kanvas skrin Utama lalai anda dari sebarang kanvas sambungan skrin

Utama). Sentuh dan tahan bagi memaparkan aplikasi yang digunakan baru-baru ini dengan akses kepada aplikasi Pengurus Tugas.

Kekunci Undur – Kembali ke skrin sebelumnya.

Juga menutup item pop-timbul seperti menu, petak dialog, dan papan kekunci pada skrin.

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambahkan apl, muat turun, widget, atau kertas dinding. Untuk menggunakan tablet anda dengan lebih mudah, tambahkan aplikasi dan widget kegemaran anda kepada skrin Utama.

Untuk menambah item pada skrin Utama anda:

1

Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.

2

Ketik

Apl, Widget, tab Kertas hias dinding.

3

Seret item yang diingini ke lokasi yang diingini dan angkat jari anda.

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama:

Sentuh dan tahan ikon yang ingin dibuang, seret ia ke , dan angkat jari anda.

TIP! Untuk menambah ikon aplikasi ke Skrin utama dari skrin Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah dan seret ia ke lokasi yang diingini.

TIP! Anda boleh tambah beberapa ikon aplikasi ke dalam satu folder.

Lepaskan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada skrin Utama dan satu folder akan dicipta.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

1

Sentuh dan tahan

Kekunci Utama

. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.

2

Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh kekunci

Kembali

untuk kembali kepada skrin sebelumnya.

35

Pemberitahuan

Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar, dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti muat turun video.

Dari Panel Pemberitahuan, anda boleh melihat status semasa tablet anda dan pemberitahuan yang belum dibuka.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin.

Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem akan menunjukkan perkara seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri di sebelah kanan.

NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.

Pemberitahuan yang belum dibuka

Status ikon sistem seperti

Bluetooth, Wi-Fi & bateri

36

Sapu ke bawah untuk mendapatkan pemberitahuan & tetapan

Sapu Bar Status ke bawah untuk membuka Panel Pemberitahuan. Untuk menutup Panel Pemberitahuan, sapu ke atas bar yang terdapat di bahagian bawah skrin.

NOTA: Sentuh dan tahan ikon dari Tetapan Pantas bagi melihat menu tetapan fungsi.

Bar Tetapan Pantas – Petik kiri atau kanan bagi menatal melalui senarai.

Bar QSlide Aplikasi – Ketik bagi mengaktifkan ciri QSlide.

Luncurkan ke kiri dan kanan bagi melaraskan

Kecerahan skrin/ volum.

Tetapan Pantas di Panel Pemberitahuan

Gunakan Tetapan Pantas bagi menogol tetapan fungsi seperti Wi-Fi dengan mudah. Tetapan Pantas terletak di bahagian atas Panel Pemberitahuan.

Untuk mengatur semula item Tetapan Pantas di Panel

Pemberitahuan

Buka Panel Pemberitahuan dan sentuh . Kemudian anda boleh melihat dan mengatur semula item yang diingini di menu Tetapan Pantas.

Aplikasi QSlide di Panel Pemberitahuan

Aplikasi QSlide dipaparkan di bar di Panel Pemberitahuan di bawah bar

Tetapan Pantas. Ikon-ikon ini memberi cara yang pantas dan mudah bagi melakukan berbilang tugas pada skrin yang sama (sama dengan gambardalam-gambar di TV). QSlide memaparkan tetingkap aplikasi yang kecil pada skrin yang boleh dialihkan, ditukar saiz atau dijadikan lut sinar.

37

Menggunakan aplikasi QSlide

Ketik mana-mana aplikasi QSlide di bar bagi mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, ciri QSlide membuka aplikasi di tetingkap di latar depan, membolehkan anda mengakses aplikasi lain di latar belakang. Anda boleh membuka sehingga dua tetingkap QSlide pada satu-satu masa.

Ikon penunjuk pada Bar Status

Ikon penunjuk muncul pada Bar Status di bahagian atas skrin untuk melaporkan acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.

38

Ikon yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.

Ikon Huraian Ikon Huraian

Mod pesawat

Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi

Penggera Ditetapkan

Permainan muzik

Smartshare

Alat dengar berwayar

Bluetooth dihidupkan

Amaran sistem

GPS sedang memperoleh

Menerima data lokasi dari

GPS

Data sedang menyegerak

Mod Getar Gmail baru

Bateri dicas sepenuhnya

Bateri sedang dicas

DLNA hidup

Memuat turun data

Memuat naik data

Mesej baru Hangouts

Lagu sedang dimainkan

Tablet disambungkan dengan PC melalui kabel

USB atau penambatan

USB sedang aktif

Mod penjimatan kuasa dihidupkan

Luncur ke tepi dihidupkan

NOTA: Lokasi ikon di Bar Status mungkin berbeza bergantung pada ciri, aplikasi dan perkhidmatan yang sedang digunakan.

Plug & Pop

Plug & Pop membolehkan anda dengan cepat memilih aplikasi untuk digunakan apabila memasang fon telinga atau peranti On-the-Go, seperti tetikus atau papan kekunci.

1

Pasangkan fon telinga atau peranti OTG (On-the-Go) (seperti, tetikus, papan kekunci, dsb.).

2

Panel aplikasi akan dipaparkan dan anda boleh memilih aplikasi untuk dijalankan.

39

40

NOTA: Anda boleh mengedit aplikasi yang ingin dipaparkan pada panel dan menetapkan untuk tidak menunjukkan panel aplikasi.

Ƭ Ketik > >

Tetapan

>

Aksesori.

Menangkap Syot Layar

Tekan dan atahan

Kekunc Turun Volum dan Kekunci Kuasa/Kunci secara serentak selama 2 saat bagi menangkap syot layar.

Untuk melihat imej yang ditangkap, pergi ke Aplikasi >

Galeri

>

Screenshots Folder.

TIP! Anda tidak boleh menangkap skrin kamera/video.

Menggunakan QuickMemo bagi menangkap syot layar

Pada skrin yang ingin ditangkap, seret bar status ke arah bawah dan pilih

QuickMemo.

ATAU

Tekan dan tahan Kekunci Naik/Turun Volum secara serentak.

Menggunakan Capture Plus bagi menangkap syot layar

Ciri ini membolehkan anda menangkap bahagian skrin di pelayar Internet lalai.

1

Semasa bersambung ke Internet, ketik , kemudian ketik

Tambahan

tangkapan.

2

Laraskan petak biru kepada saiz yang diingini, kemudian ketik

Pilih.

Kawasan terpilih disimpan ke Galeri.

Memasukkan Teks

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin.

Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

Ketik untuk menggunakan fungsi input suara. Anda juga boleh sentuh dan tahan ikon ini untuk memilih menu tulisan tangan dan tetapan.

Ketik untuk memasukkan ruang.

Ketik untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Papan kekunci pada skrin membolehkan anda memasukkan aksara khas

(misalnya "á").

Sebagai contoh, sentuh dan tahan kekunci yang diingini (misalnya, kekunci

"a"). Selepas aksara yang diingini muncul, luncurkan jari anda di atasnya dan angkat untuk memasukkannya.

41

42

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan tablet anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke

Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda

• Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

• Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Tetapan >

Akuan &

selari > Tambah akaun > Google.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh Sedia ada, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh . Jika tidak, sentuh Baharu dan masukkan maklumat yang perlu bagi mencipta Akaun Google yang baru.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada tablet anda, tablet anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat anda yang lain daripada aplikasi ini dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan tablet anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan memanfaatkan perkhidmatan Google pada tablet anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.

Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada tablet anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau ‘hotspot’. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan; anda hendaklah mengkonfigurasi tablet anda agar dapat menyambung kepadanya. Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Tetapan > Wi-Fi dari

RANGKAIAN TANPA WAYAR.

2

Ketik untuk menghidupkannya dan mulakan imbasan untuk mencari rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

3

Ketik Cari untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi dalam lingkungan dan aktif.

• Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.

4

Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.

• Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)

5

Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

43

Bluetooth

Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

• LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles

Bluetooth.

• Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.

• Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh

Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

44

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan tablet anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasangkan peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

1

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

> Tab

Apl > Tetapan

>

Bluetooth dari RANGKAIAN TANPA WAYAR.

2

Ketik untuk menghidupkan Bluetooth. Anda akan melihat pilihan bagi menjadikan tablet anda dapat dilihat. Kemudian ketik Mencari peranti untuk melihat peranti dalam lingkungan.

3

Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

NOTA: Tablet anda tidak menyokong Profil Bebas Tangan. Oleh itu, penggunaan ciri panggilan dengan sesetengah aksesori seperti set kepala

Bluetooth atau or peranti yang mendayakan Bluetooth mungkin tidak tersedia untuk peranti ini.

Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

1

Buka item dan ketik .

ATAU

Sentuh dan tahan item dan pilih

Kongsi.

ATAU

Buka item dan ketik

Kekunci Menu

>

Kongsi.

2

Ketik Bluetooth untuk berkongsi melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

3

Cari dan pasangkan dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Tetapan > Bluetooth.

2

Ketik untuk menghidupkan Bluetooth dan tandakan kotak tanda di bahagian atas skrin agar kelihatan pada peranti lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, ketik

Kekunci Menu

>

Keterlihatan tamat masa.

3

Pasangkan peranti dan ketik

Terima apabila anda menerima Permintaan

Kebenaran Bluetooth bagi menerima fail.

45

46

SmartShare

Anda boleh menikmati ciri SmartShare pada Galeri, Muzik, Video dan Polaris

Office.

Bagi menghantar kandungan dari tablet anda ke peranti lain

1

Pada kandungan yang anda ingin mainkan atau pancarkan, ketik .

2

Ketik Main atau Beam di petak dialog.

Main: Anda boleh strimkan kandungan anda melalui TV, pembesar suara Bluetooth, dsb.

Beam: Anda boleh menghantar kandungan anda ke peranti Bluetooth atau telefon atau tablet LG yang menyokong SmartShare Beam*.

* SmartShare Beam memindahkan kandungan multimedia dengan pantas melalui Wi-Fi Direct.

3

Ketik peranti untuk memainkan atau menerima pada senarai.

• Jika peranti tiada pada senarai, pastikan pada peranti bahawa Wi-Fi,

Wi-Fi Direct atau sambungan Bluetooth dihidupkan. Dan ketik

Imbas

semula.

4

Ketik Hantar.

Untuk menikmati kandungan daripada peranti berhampiran seperti komputer atau peranti mudah alih pada tablet anda

1

Untuk menyambungkan peranti berhampiran dengan tablet anda, ketik

Peranti berhampiran.

<Galeri>

• Pastikan yang tablet dan peranti berhampiran anda disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi yang sama.

• Pastikan ciri DLNA pada peranti berhampiran dihidupkan.

2

Ketik peranti untuk menyambungkan.

Jika peranti tiada pada senarai, ketik

Cari peranti-peranti berdekatan.

Selepas penyambungan, anda boleh menikmati kandungan daripada peranti berhampiran pada tablet anda.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

1

Sambungkan tablet anda kepada PC menggunakan kabel USB.

2

Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan diminta untuk menukar tetapan secara manual. Pilih

Tetapan

sistem > Sambungan PC > Pilih kaedah sambungan USB, kemudian pilih

Penyegerakan media (MTP).

47

48

3

Anda kini akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.

1

Gunakan kabel USB untuk menyambungkan tablet kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.

2

Pilih pilihan Penyegerakan media (MTP). Apabila bersambung, tetingkap timbul akan muncul pada PC.

3

Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.

4

Edit atau masukkan nama peranti anda dalam tetingkap timbul ( jika perlu).

5

Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.

6

Mulakan penyegerakan.

• Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows

Media Player.

Item

OS

Versi Windows Media Player

Keperluan

Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi

Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

• Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.

Kenalan

Anda boleh menambah kenalan pada tablet anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong segerak kenalan.

Mencari kenalan

1

Dari skrin Utama, ketik

Kenalan

bagi membuka kenalan anda.

2

Ketik petak Cari kenalan dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci. Anda juga boleh mengetik huruf di sepanjang sisi kanan skrin bagi mengakses nama yang bermula dengan huruf yang dipilih.

Tambah Kenalan Baru

1

Dari skrin Utama, ketik

Kenalan

.

2

Ketik . Pilih akaun yang diingini (jika berkenaan).

3

Jika anda mahu menambah gambar pada kenalan baru, ketik . Pilih dari Ambil gambar untuk mengambil gambar menggunakan kamera atau

Pilih dari galeri. Kemudian semak imbas imej dan pilih.

4

Ketik bagi memasukkan maklumat nama yang lebih khusus.

5

Masukkan butiran tentang kenalan anda.

6

Ketik

Simpan untuk menyimpan entri kenalan.

Kenalan Kegemaran

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Untuk menambah kenalan pada kegemaran anda

1

Dari skrin Utama, ketik Kenalan bagi membuka kenalan anda.

49

50

2

Ketik kenalan untuk melihat butirannya.

3

Ketik bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang menjadi emas dan kenalan ditambah kepada kegemaran anda.

Untuk mengeluarkan kenalan dari senarai kegemaran

1

Dari skrin Utama, ketik Kenalan bagi membuka kenalan anda.

2

Ketik tab Kegemaran bagi melihat kenalan kegemaran anda.

3

Ketik kenalan untuk melihat butirannya.

4

Ketik bintang emas ke kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Membuat kumpulan

1

Dari skrin Utama, ketik Kenalan bagi membuka kenalan anda.

2

Sentuh tab Kumpulan, kemudian sentuh .

3

Sentuh Simpan untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut:

POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun E-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi E-mel, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun E-mel.

Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

Untuk menambah akaun E-mel lain:

• Buka aplikasi E-mel dan ketik Kekunci Menu

Untuk menukar tetapan akaun E-mel:

Buka aplikasi

E-mel dan ketik Kekunci Menu

Umum.

>

>

Tetapan > .

Tetapan > Tetapan

Untuk memadam akaun E-mel lain:

• Buka aplikasi E-mel dan ketik Kekunci Menu

Kekeunci Menu dipadam > Buang > pilih Ya.

> Tetapan > ketik

>

Keluarkan akaun > sentuh akaun yang ingin

51

52

Menggunakan folder akaun

Buka aplikasi

E-mel dan ketik Kekunci Menu

dan pilih

Folders. Setiap akaun mempunyai folder Peti masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf.

Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar E-mel.

Untuk mengarang dan menghantar mesej:

1

Semasa dalam aplikasi E-mel, ketik

Tulis

.

2

Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.

3

Ketik Kekunci Menu bagi menambah Cc/Bcc dan ketik

Lampir

bagi melampirkan fail, jika perlu.

4

Masukkan subjek dan mesej anda

5

Sentuh

Hantar

untuk menghantar mesej.

Jika anda tidak disambungkan kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder

Peti Keluar sehingga anda disambungkan semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti Keluar akan dipaparkan pada skrin Akaun.

TIP! Apabila E-mel baru sampai ke dalam Peti Masuk, anda akan diberitahu oleh bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan E-mel tersebut untuk menghentikan penerimaan pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik Kamera pada skrin Utama.

Mengenali pencari pandangan

Tukar kamera – Tukar antara lensa kamera biasa dan lensa kamera mengadap hadapan.

Mod tangkapan – Mentakrifkan bagaimana tangkapan akan diambil.

Tetapan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat

Menggunakan tetapan lanjutan di halaman berikutnya.

Mod video – Ketik (atau luncurkan) bagi menogol antara mod Kamera dan mod Video.

Mengambil foto

Galeri – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses Galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.

53

54

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dalam pencari pandangan, ketik untuk membuka pilihan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal melalui senarai ini. Selepas memilih pilihan, ketik Kekunci Kembali .

Ambil gambar dengan perintah suara.

Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki gambar.

Memfokus pada titik tertentu.

Memilih resolusi foto. Jika anda memilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya kurang bilangan gambar yang dapat disimpan dalam memori.

Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera.

Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.

Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.

Memberi kesan artistik kepada gambar anda.

Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.

Aktifkan ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi tablet anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naikkan gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan pada peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif.

Memilih bunyi pengatup.

Tetapkan Kekunci Volum sama ada digunakan untuk menangkap atau mengezum.

Tetapkan lokasi storan untuk gambar anda. Pilih dari memori

Dalaman dan kad SD.

Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.

Simpan semula semua tetapan lalai kamera.

TIP!

• Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, seperti imbangan putih, kesan warna, pemasa dan mod adegan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

• Menu tetapan bertindan dengan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna atau kualiti foto, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.

55

56

Menangkap fotopantas

1

Buka aplikasi

Kamera.

2

Dengan memegang tablet secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.

3

Kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan. Anda juga boleh mengetik di mana-mana bahagian pada skrin untuk memfokus titik itu.

4

Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.

5

Sentuh untuk menangkap gambar.

Setelah anda mengambil gambar

Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.

Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi

SmartShare.

Sentuh untuk terus mengambil foto lain.

Sentuh untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.

Tekan untuk memadamkan gambar.

TIP! Jika anda mempunyai akaun laman rangkaian sosial dan menyediakannya pada tablet anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti rangkaian sosial anda.

Sentuh Kekunci Menu

untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Tetapkan imej sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai foto

kenalan, Hias latar skrin utama atau Kertas hias dinding skrin kunci.

Pindah – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

Salin ke Klip dulang – Ketik untuk menyalin foto dan menyimpannya dalam

Dulang Klip.

Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Putar Kiri/Kanan – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

Kerat – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Edit – Lihat dan edit foto.

Menerapkan kesan kecerahan kepada foto anda.

Memberi kesan artistik kepada foto anda.

Menerapkan kesan warna kepada foto anda.

Menggunakan pilihan tambahan pada foto anda.

Pertunjukan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Tambah lokasi – Untuk menambah maklumat lokasi.

Butiran – Dapatkan maklumat lanjut mengenai kandungan.

57

58

Melihat foto yang disimpan

Anda boleh mengakses foto yang disimpan apabila dalam mod kamera.

Hanya ketik pratonton imej di bahagian bawah skrin dan Galeri anda akan dipaparkan.

• Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.

• Untuk zum masuk atau keluar, dwiketik skrin atau letakkan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

Kamera video

Mengenali pencari pandangan

Tukar kamera – Tukar antara lensa kamera biasa dan lensa kamera mengadap hadapan.

Mod tangkapan – Mentakrifkan bagaimana tangkapan akan diambil.

Tetapan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat

Menggunakan tetapan lanjutan di halaman berikutnya.

Mod kamera – Sentuh dan luncurkan ikon ini ke atas untuk bertukar kepada mod kamera.

Rakam – Sentuh bagi mula merakam video.

Galeri – Sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakam. Ini membolehkan anda mengakses Galeri anda dan melihat vide yang disimpan semasa dalam mod video.

TIP! Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zum.

59

60

NOTA: Pastikan mikrofon tidak terhalang semasa merakam video atau klip audio.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) video yang anda rakam.

Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki video.

Mencegah gegaran semasa perakaman video bagi mendapatkan video berkualiti tinggi.

Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.

Pilih ton warna untuk digunakan pada paparan baru anda.

Aktifkan ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi tablet anda.

Tetapkan Kekunci Volum sama ada digunakan untuk merakam atau mengezum.

Tetapkan lokasi storan untuk gambar anda. Pilih dari memori

Dalaman dan kad SD.

Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.

Simpan semula semua tetapan lalai kamera.

Merakam video pantas

1

Buka aplikasi

Kamera dan sentuh ikon Mod video.

2

Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.

3

Dengan memegang tablet, halakan kanta ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.

4

Sentuh sekali untuk memulakan rakaman.

5

Pemasa yang menunjukkan panjang video akan muncul.

6

Sentuh pada skrin untuk berhenti merakam.

Selepas merakam video

Sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan.

Sentuh untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi

SmartShare.

Sentuh untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.

Sentuh untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.

Tekan untuk memadamkan video.

Melihat video anda yang disimpan

1

Di pencari pandangan, sentuh pratonton imej di bahagian bawah skrin.

2

Galeri anda akan muncul pada skrin.

3

Ketik video untuk memainkannya secara automatik.

61

Mengezum Langsung

Mengezum Langsung membolehkan anda mengezum masuk atau mengezum keluar pada bahagian video yang sedang dimainkan untuk membuat imbasan yang dikehendaki kelihatan lebih besar atau lebih kecil.

Semasa menonton video, gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk mengezum masuk atau keluar.

62

NOTA:

• Semasa dalam mod main balik video, luncurkan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan kecerahan skrin.

• Semasa dalam mod main balik video, luncurkan skrin ke kiri atau ke kanan untuk putar balik semula atau ke hadapan.

NOTA: Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan namun teguh.

Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan

Kekunci Volum di sisi kanan tablet.

Multimedia

Galeri

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori dalaman supaya anda dapat mengakses semua fail multimedia anda dengan mudah.

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail multimedia seperti gambar dan video.

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Galeri .

Anda boleh menguruskan dan mengongsikan semua fail imej dan video anda dengan Galeri.

NOTA:

• Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.

• Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada bagaimana ia dikodkan.

Melihat gambar

Melancarkan Galeri akan memaparkan folder anda yang tersedia. Apabila aplikasi lain, seperti E-mel, menyimpan gambar, folder muat turun akan dicipta secara automatik untuk menyimpan gambar ini. Begitu juga, menangkap tangkap layar dengan automatik akan mencipta folder Tangkap

Layar. Ketik folder untuk membukanya.

Gambar dipaparkan mengikut tarikh ciptaannya dalam folder. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

63

64

Mengezum masuk dan keluar

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mengezum masuk dan keluar imej:

• Ketik dua kali di mana-mana untuk mengezum masuk. Ketik dua kali sekali lagi untuk kembali ke pandangan skrin penuh.

• Kembangkan dua jari di mana-mana tempat untuk mengezum masuk.

Cubit untuk zum keluar.

Memainkan video

Fail video menunjukkan ikon dalam pratonton. Pilih video dan ketik untuk memainkannya.

Melihat pilihan foto dan video

Semasa melihat foto atau video, ketik Kekunci Menu dan gunakan pilihan mengedit lanjutan.

Memadam imej dan video

Gunakan salah satu kaedah berikut:

• Dalam folder, ketik dan pilih foto dan video yang ingin dipadam, kemudian ketik

Padam.

• Semasa melihat foto atau video, ketik .

Menetapkan sebagai kertas dinding

Apabila melihat foto, sentuh

Kekunci Menu

>

Tetapkan imej sebagai dan pilih foto kenalan, Hias latar skrin utama atau Kertas hias dinding skrin

kunci.

NOTA:

• Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.

• Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

Video

Tablet anda mempunyai pemain video yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Bagi mengakses pemain video, dari skrin

Utama ketik Aplikasi > Tab Apl > Video .

Memainkan video

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Video .

2

Pilih video yang anda mahu mainkan.

Sentuh untuk menjeda main balik video.

Sentuh untuk menyambung semula main balik video.

Sentuh untuk pergi 10 saat ke depan.

Sentuh untuk pergi 10 saat ke belakang.

Sentuh untuk mengurus volum video.

Sentuh untuk menukar nisbah skrin video.

Sentuh akses QSlide dan paparkan video di tetingkap kecil.

Sentuh untuk berkongsi video anda melalui fungsi SmartShare.

Sentuh untuk mengunci tetingkap.

65

66

Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan Kekunci Volum di sebelah kanan tablet.

Sentuh dan tahan video dalam senarai bagi mengakses pilihan berikut:

KongsiPadam, Potong dan Butiran.

Muzik

Tablet anda mempunyai pemain muzik yang membolehkan anda memainkan semua trek kegemaran anda. Bagi mengakses pemain muzik, dari skrin Utama ketik Aplikasi > Tab Apl > Muzik .

Tambah fail muzik ke tablet anda

Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke tablet anda:

• Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP).

• Muat turun dari Web tanpa wayar.

• Segerakkan tablet anda kepada komputer.

• Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP)

1

Sambungkan tablet ke PC anda menggunakan kabel USB.

2

Pilih pilihan

Penyegerakan media (MTP). Tablet anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.

3

Apabila anda telah selesai memindahkan fail, sapu ke bawah pada

Bar Status dan sentuh USB disambung > Caj tablet. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

Memainkan lagu

1

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

> Tab

Apl > Muzik

.

2

Sentuh tab

Lagu.

3

Pilih lagu yang anda mahu mainkan.

Sentuh untuk mencari fail dengan YouTube

Sentuh untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.

Sentuh untuk menetapkan mod kocokan

Sentuh untuk menetapkan mod ulangan

Sentuh untuk menguruskan volum muzik

Sentuh untuk menjeda main balik

Sentuh untuk menyambung semula main balik

Sentuh untuk melangkau ke trek seterusnya dalam album atau dalam senarai main

Sentuh untuk kembali ke permulaan lagu. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya

Sentuh untuk menetapkan lagu semasa sebagai kegemaran

Sentuh untuk melihat senarai main semasa

Sentuh bagi menetapkan kesan audio.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan Kekunci Volum di sebelah kanan tablet.

Sentuh dan tahan sebarang lagu dalam senarai bagi mengakses pilihan berikut:

Main, Tambah pada senarai main, Kongsi, Padam, Butiran dan Cari.

67

68

NOTA:

• Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.

• Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.

Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Alat

QPair

Dengan menyambungkan tablet dan telefon mudah alih menggunakan

QPair, anda boleh menyegerakkan pemberitahuan panggilan dan mesej masuk serta SNS antara tablet dan telefon mudah alih anda.

1

Jalankan QPair dan ketik Persediaan awal > Mula pada tablet anda dahulu dan kemudian jalankan langkah yang sama pada telefon anda.

TIP! QPair mungkin tidak diprapasang di telefon anda. Pergi ke Google

Play Store dan cari Qpair dan pasang.

NOTA: QPair berfungsi dengan telefon yang menjalankan Android 4.1 atau lebih terkini. Sesetengah ciri mungkin terhad bergantung pada model telefon anda.

2

Sambungan Bluetooth akan dihidupkan secara automatik.

69

70

Ciri-ciri QPair

Pemberitahuan panggilan – Menghantar pemberitahuan ke tablet apabila telefon menerima panggilan. Pemberitahuan memaparkan nombor pemanggil dan membolehkan anda menolak panggilan.

Pemberitahuan mesej – Menghantar pemberitahuan ke tablet apabila telefon menerima mesej.

Pemberitahuan SNS – Memaparkan pemberitahuan SNS di bar status tablet anda apabila ia tiba ke telefon anda.

NOTA: Untuk mendayakan ciri ini, hidupkan Tetapan > Kebolehcapaian

>

Pemberitahuan SNS QPair di telefon anda dahulu. Pilihan ini membolehkan anda diberitahu bahawa pemberitahuan SNS sampai ke telefon anda di tablet anda.

Hantar QuickMemo – Menyimpan QuickMemo semasa anda di Galeri tablet, dan kemudian menyegerakkan Galeri ini dengan Galeri di telefon anda.

Sambungan internet melalui telefon mudah alih – Menyambungkan tablet anda secara automatik ke Internet melalui telefon mudah alih anda

(sebagai Wi-Fi hotspot). Menggunakan ciri ini mungkin menyebabkan anda dikenakan caj data. Untuk menjimatkan penggunaan data di telefon, telefon menyambung secara automatik ke sebarang Wi-Fi hotspot yang dipercayai yang berada dalam julat.

Pelekat aplikasi baru-baru ini – Apabila skrin tablet dibuka kunci, pelekat akan memaparkan aplikasi terakhir yang digunakan di telefon. Ketik pelekat bagi menjalankan aplikasi. Pastikan bahawa aplikasi dipasang di telefon dan tablet.

QSlide

Fungsi QSlide mendayakan tetingkap tindihan di atas paparan tablet anda untuk melakukan berbilang tugas dengan mudah. Tetingkap QSlide boleh dibuka dari bar aplikasi QSlide di panel Pemberitahuan, atau terus dari aplikasi yang menyokong fungsi QSlide.

ATAU

Ketik untuk menjalankan QSlide.

Ketik untuk keluar dari QSlide dan kembali kepada tetingkap penuh.

Ketik untuk melaraskan kelutsinaran.

Ketik untuk menamatkan QSlide.

Ketik untuk melaraskan saiznya.

NOTA: Fungsi QSlide boleh menyokong sehingga dua tetingkap pada masa yang sama. QSlide hanya menyokong aplikasi berikut: Video,

Internet, Memo, Kalendar, Kalculator, E-mel, Pengurus Fail.

71

72

1

Buka Panel Pemberitahuan dan ketik aplikasi yang diingini dari bahagian

QSlide Aplikasi.

ATAU

Semasa menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide, ketik . Fungsi ini akan dipaparkan secara berterusan sebagai tetingkap kecil pada skrin anda.

2

Luncurkan untuk melaraskan tahap kelutsinaran. Dan seret bar tajuk QSlide bagi mengalihkannya ke kedudukan lain di skrin.

QuickMemo

Ciri QuickMemo membenarkan anda membuat memo dan menangkap syot layar. Tangkap skrin, lukis padanya, dan kongsikannya dengan keluarga dan rakan dengan QuickMemo.

1

Akses ciri QuickMemo, luncurkan Bar

Status ke arah bawah dan sentuh .

2

Pilih pilihan menu yang diingini dari

Jenis pen, Warna, dan Pemadam.

Kemudian cipta memo.

3

Ketik di menu Edit dan pilih bagi menyimpan memo. Untuk keluar dari QuickMemo pada bila-bila masa, ketik Kekunci Kembali .

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda ketika menggunakan QuickMemo.

Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo

Pilihan berikut tersedia apabila menggunakan QuickMemo.

Sentuh untuk mengekalkan memo semasa pada skrin dan menggunakan tablet sekali gus.

Memilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak.

Membolehkan anda membuat asal dan membuat semula tindakan sebelumnya.

Pilih jenis pen dan warnanya.

Memadamkan memo yang telah anda cipta.

Sentuh untuk menghantar memo anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.

Menyimpan memo di Buku nota atau Galeri.

73

Melihat QuickMemo yang disimpan

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

>

Galeri

dan pilih album

QuickMemo.

QuickRemote

QuickRemote menukar tablet anda kepada Kawalan Jauh Universal untuk

TV, DVD, atau Blu-ray rumah anda.

NOTA: QuickRemote mungkin tidak tersedia untuk sesetengah peranti dan kawasan.

Untuk membuka aplikasi QuickRemote dan menyediakan

QuickRemote anda

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > QuickRemote .

2

Sentuh untuk memilih jenis bilik dan sentuh bagi menambah peranti.

74

3

Pilih jenis dan jenama peranti kemudian ikuti arahan pada skrin untuk mengkonfigurasikan peranti.

NOTE: QuickRemote berfungsi dengan cara yang sama seperti alat kawalan jauh inframerah (IR) kawalan di rantau atau negara anda. Berhatihati supaya tidak menutup sensor inframerah di bahagian atas tablet apabila anda menggunakan fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau syarikat perkhidmatan.

Menggunakan QuickRemote

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > QuickRemote bagi membuka bar QuickRemote dengan semua alat kawalan jauh yang anda sediakan.

2

Pilih alat kawalan jauh yang anda ingini bagi mengetik jenis/namanya di bahagian atas bar QuickRemote.

3

Ketik butang di alat kawalan jauh yang dipaparkan.

NOTA: Apabila menambah alat kawalan jauh TV, QuickRemote boleh menggunakan butang INPUT bagi mengkonfigurasikan kawalan jauh yang sesuai. Apabila mengkonfigurasikan butang INPUT, sumber input

TV boleh ditukar. Untuk menetapkan semula sumber input TV anda, ketik butang INPUT di QuickRemote beberapa kali (bergantung pada bilangan peranti yang bersambung ke TV).

75

76

Pilihan QuickRemote

Untuk mengakses menu Pilihan QuickRemote, ketik

Kekunci Menu bar Kekunci Sentuh Depan) bagi memilih pilihan yang diingini.

NOTA: Semasa memainkan muzik di latar belakang, menekan manamana butang QuickRemote akan menyenyapkan bunyi selama sesaat.

(di

QuickTranslator

Hanya tudingkan kamera tablet pintar anda pada ayat asing yang hendak anda fahami. Anda boleh mendapatkan terjemahan masa nyata di manamana dan pada bila-bila masa sahaja.

Anda boleh membeli kamus tambahan untuk terjemahan di luar talian daripada Google Play Store.

Bahasa utama

Bahasa destinasi

Tukar kepada mod Suara.

Terjemahan perkataan

Terjemahan ayat

Penterjemahan perenggan

Menetapkan bahasa utama dan destinasi.

1

Sentuh > Tab Apl > QuickTranslator .

2

Sentuh Perkataan, Talian atau Perenggan.

3

Sentuh dan pilih bahasa yang dikehendaki.

4

Pegang tablet ke arah subjek yang anda hendak terjemah untuk beberapa saat.

NOTA: Hanya sebuah kamus disediakan dengan percuma. Kamus tambahan perlu dibeli. Sila pilih kamus yang hendak anda pasang sebagai kamus percuma anda daripada senarai kamus di bawah.

NOTA: Mungkin terdapat perbezaan dalam kadar pengecaman bergantung kepada saiz, fon, warna, kecerahan dan sudut huruf yang perlu diterjemahkan.

Berbilang Pengguna

Anda boleh menambah pengguna baru kepada tablet bagi membolehkan mereka mengkonfigurasikan tetapan tablet mereka sendiri, menggunakan ruang memori mereka sendiri, dan memiliki hak keistimewaan kemas kini aplikasi mereka sendiri.

77

78

NOTA:

• Anda hanya boleh menambah seorang pengguna baru apabila log masuk sebagai Pengguna Pemilik.

• Setiap pengguna boleh mengkonfigurasikan dan menggunakan kandungan atau data mereka sendiri. Namun, mereka tidak boleh menukar tetapan pengguna lain (misalnya: tetapan Skrin Utama, tetapan

Bunyi, dll.).

• Pengguna berkongsi penggunaan bateri, memori dan data dengan pengguna-pengguna lain.

• Hanya pemilik tablet boleh menggunakan menu yang berkait dengan kad mikroSD.

• Tetapan bahasa yang ditetapkan oleh seorang pengguna diterapkan untuk semua pengguna lain.

• Penggera akan berbunyi pada masa yang ditetapkan tanpa mengira pengguna mana yang menetapkan waktu penggera itu.

• Peristiwa seperti mesej atau jadual kalendar hanya diberitahu kepada pengguna yang berkaitan.

• Apabila pengguna mula mencetak dokumen menggunakan Mobile

Print, kerja pencetakan akan diteruskan walaupun jika pengguna bertukar.

• Pemindahan atau muat turun data, permainan multimedia, dan perkhidmatan komunikasi akan berhenti apabila pengguna bertukar.

Untuk menambah pengguna baru pada tablet anda

1

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi > Tetapan > Pengguna > Tambah

pengguna.

2

Wizard persediaan dibuka bagi membantu anda membuat persediaan.

Mulakan wizard persediaan.

• Anda harus mengikut Wizard Persediaan semasa kali pertama log masuk ke tablet anda sebagai pengguna baru.

3

Kini anda boleh memilih nama pengguna apabila anda log masuk ke tablet anda.

Penggera

Menetapkan penggera anda

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Penggera/Jam > .

2

Tetapkan masa penggera yang diingini.

3

Tetapkan

Ulang, Tempoh tunda, Getaran, Nada penggera, Volum

penggera, Pemula aplikasi Auto, Kunci teka-teki dan Memo.

4

Sentuh

Simpan.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, sentuh Kekunci Menu dan pilih Tetapan.

79

Kalkulator

Menggunakan kalkulator anda

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Kalkulator .

2

Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.

3

Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki

( , , atau ) diikuti dengan .

NOTA:

• Untuk pengiraan yang lebih rumit, sentuh Kekunci Menu , pilih

Kalkulator saintifik, kemudian pilih fungsi yang diingini.

• Untuk melihat sejarah pengiraan, ketik Kekunci Menu >

Sejarah

kira-kira.

80

Kalendar

Menambah acara pada kalendar anda

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Kalendar .

2

Ketik butang kiri atas bagi menukar pandangan kalendar (Hari, Minggu,

Bulan, Tahun, Agenda).

3

Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .

4

Sentuh medan Nama acara dan masukkan nama acara.

5

Sentuh medan Lokasi dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.

6

Jika anda hendak menambah nota kepada acara anda, sentuh medan

Deskripsi masukkan butirannya.

7

Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan

ULANG, dan tetapkan PERINGATAN, jika perlu.

8

Sentuh

Simpan untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Pengurus fail

Aplikasi

Pengurus fail membolehkan anda menguruskan fail di penyimpanan dalaman/luaran anda.

Untuk membuka aplikasi Pengurus fail

• Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Pengurus fail .

Pilihan Pengurus fail

• : Membolehkan anda menjalankan QSlide.

• : Membolehkan anda mencari fail.

• : Membolehkan anda mencipta folder baru.

• : Membolehkan anda mengalihkan fail dan folder ke folder lain.

• : Membolehkan anda menyalin berbilang fail.

• : Membolehkan anda memadam fail dan folder.

Ketik Kekunci Menu bagi mengakses pilihan berikut.

Susun mengikut: Membolehkan anda mengisih fail dan folder mengikut

Nama, Saiz, Tarikh dan Jenis.

Lihat melalui: Membolehkan anda menukar mod pandangan kepada

Senarai atau Grid.

Salin: Membolehkan anda menyalin fail dan folder dan menampalnya ke lokasi lain.

Kongsi: Membolehkan anda mengongsikan fail dan folder dengan orang lain.

81

82

Zip: Membolehkan anda memadatkan fail dan folder menjadi fail .zip.

Papar/Sembunyikan fail tersembunyi: Membolehkan anda menunjukkan fail tersorok atau menyembunyikannya.

Keluar: Membolehkan anda keluar dari aplikasi.

Perakam suara

Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Perakam suara .

2

Sentuh untuk mula merakam.

3

Pilih untuk menamatkan rakaman.

4

Sentuh untuk mendengar rakaman.

NOTA: Sentuh untuk mengakses senarai rakaman anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

1

Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh .

2

Pilih dari sebarang kaedah yang tersedia untuk perkongsian.

Pengurus tugasan

Anda boleh menguruskan aplikasi anda menggunakan Pengurus Tugasan.

Anda dengan mudah boleh memeriksa bilangan aplikasi yang sedang berjalan dan menutup aplikasi tertentu.

Pilihan Pengurus Tugasan

• Sentuh

Henti bagi menghentikan aplikasi berasingan.

• Ketik Berhentikan Semua bagi menghentikan semua aplikasi yang sedang berjalan.

• Ketik Kekunci Menu

Tetapan.

bagi mengakses Bantuan, Susun mengikut dan

POLARIS Office 5

Polaris Office 5 adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bilabila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

Untuk mencipta Dokumen Baru

1

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

> Tab

Apl > POLARIS Office 5

.

2

Daftarkan alamat e-mel anda di halaman Pendaftaran.

NOTA: Anda boleh mengetik Langkau bagi mengabaikan maklumat pendaftaran.

3

Ketik bagi memulakan dokumen baru.

4

Ketik jenis dokumen dari senarai jatuh turun, kemudian pilih templat.

83

84

5

Masukkan kandungan ke dalam dokumen menggunakan alat di bahagian atas skrin dan papan kekunci pada skrin.

6

Setelah selesai membuat dokumen, ketik (di penjuru atas kiri skrin), kemudian ketik Simpan dan Masukkan nama dokumen.

Untuk melihat dan mengedit dokumen di peranti anda

Kini anda boleh melihat dan mengedit dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, terus dari peranti mudah alih anda.

Ketik tab dokumen office di bahagian atas skrin bagi mencari dokumen di tablet anda.

Ketik dokumen yang ingin dilihat atau diedit.

Apabila melihat dokumen menggunakan POLARIS Office 5, objek dan reka letak kekal sama seperti dalam dokumen asal.

Untuk mengeditnya, ketik .

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Google+ .

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Carian Voice .

2

Sebut kata kunci atau ungkapan apabila Sebutkan sekarang muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

MUAT TURUN

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail apa yang telah dimuat turun.

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

> Tab

Apl > MUAT TURUN

.

85

86

Web

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberi anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada tablet anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Internet .

Ketik untuk ke belakang satu halaman.

Ketik untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menyentuh Kekunci Kembali

, yang membawa anda ke halaman sebelumnya.

Ketik untuk pergi ke halaman Utama.

Ketik untuk menambah tab baru.

Ketik untuk mengakses penanda buku.

Ketik untuk menjalankan QSlide.

Ketik untuk menutup tab semasa.

Ketik bagi menyegar semula atau menghentikan halaman semasa.

Membuka halaman

• Untuk membuka halaman baru, ketik .

• Untuk pergi ke halaman web yang lain, ketik halaman itu untuk melihatnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, dan kemudian pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda Buku

Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik pada bar alat Pelayar dan pilih satu.

Sejarah

Ketik pada bar alat Pelayar dan pilih Sejarah untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan sejarah, ketik

Kekunci Menu

>

Padam semua sejarah.

Menggunakan QSlide

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Semasa melihat kandungan Pelayar, ketik . Kemudian anda boleh menyemak imbas maklumat lain di tablet. Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

> Tab

Apl > Chrome

.

87

88

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web

Ketik medan alamat we, kemudian masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

• Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik .

• Untuk pergi ke halaman web yang lain, ketik halaman yang ingin dipilih.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci dan pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan

Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun

Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik

Kekunci Menu

>

Other devices. Anda mesti daftar masuk ke akaun Google sama di semua peranti. Pilih laman web yang hendak dibuka.

Menambah dan Melihat penanda buku

Untuk menambah penanda buku, ketik .

Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik

Kekunci Menu

>

Bookmarks.

Tetapan

Akses menu Tetapan

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > Tetapan .

ATAU

Dari skrin Utama, ketik Kekunci Menu > Tetapan sistem.

2

Pilih kategori tetapan dan pilih pilihan.

RANGKAIAN TANPA WAYAR

Wi-Fi

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

TIP! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC tablet anda ke dalam penghala.

Anda boleh temui alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tetapan > Wi-Fi >

Kekunci Menu

>

Lanjutan Wi-Fi > Alamat MAC.

Bluetooth

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

Penggunaan data

Memaparkan kegunaan data.

89

Lagi ...

Membolehkan anda berkongsi folder dengan peranti lain melalui sambungan wayarles.

Mod pesawat – Tandakan petak semak Mod pesawat untuk menghidupkannya.

Mengaktifkan mod Pesawat menyahdayakan semua sambungan wayarles.

Penyimpanan Tanpa Wayar – Anda boleh mengurus fail pada tablet anda di komputer atau menyalin fail ke tablet dari komputer tanpa sambungan USB.

Pastikan tablet dan komputer bersambung ke rangkaian yang sama.

Kemudian, masukkan alamat web yang ditunjukkan di tablet di bar alamat pelayar komputer anda.

Miracast – Membolehkan anda mencerminkan skrin dan bunyi tablet anda secara tanpa wayar ke dongle Miracast atau TV.

SmartShare Beam – Membolehkan anda menerima kandungan multimedia melalui SmartShare Beam dari telefon atau tablet LG.

VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasikan sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

NOTA:Anda mesti menetapkan PIN atau kata laluan kunci skrin sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

90

PERANTI

Bunyi

Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.

Volum – Uruskan volum Nada dering telefon, Bunyi pemberitahuan, Maklum balas & sistem sentuh, Muzik, video, permainan dan media lain.

Kekuatan getaran – Tetapkan kekuatan getaran bagi pemberitahuan.

Bunyi Pemberitahuan – Membolehkan anda mengeset nilai asalan nada dering pemberitahuan.

Sentuh bunyi – Membolehkan anda menetapkan tablet anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon dan item lain pada skrin yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

Bunyi kunci skrin – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi ketika mengunci dan membuka kunci skrin.

Bergetar apabila disentuh – Membolehkan anda menetapkan maklum balas getaran apabila skrin tablet disentuh.

Paparan

< Skrin utama >

Tema – Menetapkan tema skrin untuk peranti anda.

Kertas dinding – Menetapkan kertas dinding untuk digunakan di skrin

Utama anda.

Efek skrin – Menetapkan kesan apabila anda sapu untuk menukar skrin.

Benarkan menggelung skrin Utama – Tandakan petak semak bagi menetapkan skrin Utama bagi menskrol secara berterusan, menyingkirkan keperluan untuk menskrol balik ke arah berlawanan apabila sampai ke penghujung.

Paparan menegak sahaja – Tandakan agar sentiasa memaparkan skrin

Utama dalam pandangan potret.

Sokongan & Pengekalan Utama – Membenarkan anda menyandar dan memulihkan konfigurasi dan tema aplikasi dan widget.

Do you know? – Dayakan pilihan ini bagi memaparkan halaman bantuan

Do you know? ke skrin utama tambahan.

Bantuan – Memaparkan maklumat tentang operasi Skrin Utama.

91

92

< Skrin kunci >

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis kunci skrin untuk menjamin keselamatan tablet anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Jika anda telah mendayakan jenis kunci

Corak semasa anda menghidupkan tablet anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Efek skrin – Menetapkan pilihan kesan sapu skrin.

Animasi cuaca – Tandakan bagi menunjukkan animasi cuaca untuk lokasi semasa atau bandar utama yang ditetapkan di Cuaca berdasarkan kemas kini data automatik.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih dari

Galeri atau Galeri kertas dinding.

Jalan pintas – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada Sapu

Skrin kunci.

Maklumat pemilik – Tandakan semak untuk menetapkan nama pemilik peranti bagi dipaparkan pada Skrin kunci. Ketik untuk memasukkan teks yang akan dipaparkan sebagai Maklumat pemilik.

Paparan menegak sahaja – Tandakan agar sentiasa Skrin kunci Utama dalam pandangan potret.

Kunci pemasa – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik selepas skrin tamat masa.

Butang kuasa segera mengunci – Tandakan semak untuk mengunci skrin dengan segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan Pemasa kunci keselamatan.

< Kecerahan >

Laraskan kecerahan skrin.

< Masa tamat skrin >

Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

< Pasangkan skrin >

Tandakan untuk mendayakan KnockON menghidup dan mematikan skrin.

Dwiketik dengan cepat di tengah skrin untuk menghidupkannya. Dwiketik

Bar Status, kawasan kosong pada skrin Utama atau skrin Kunci untuk mematikan skrin. Untuk hasil yang terbaik, jangan gerakkan tablet semasa menggunakan ciri KnockON.

< Kesan luar skrin >

Menetapkan kesan skrin mati.

< Skrin auto putar >

Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik apabila anda memutar tablet.

< Mimpi Hari >

Ketik suis Daydream untuk menogol sama ada Dihidupkan atau

Dimatikan. Dihidupkan, membolehkan penjimat skrin yang ditetapkan dipaparkan apabila telefon sedang tidur semasa didok dan/atau mengecas. Pilih daripada Jam, Warna, Bingkai Gambar dan Jadual Foto.

NOTA: Pengecasan mungkin perlahan semasa gambar skrin dihidupkan.

< Jenis fon >

Tukar jenis fon paparan.

< Saiz font >

Tukar saiz fon paparan.

< Skrin Pintar >

Terus memasang skrin apabila peranti mengesan mata anda melihat skrin.

93

94

< Video Pintar >

Tandakan untuk menjedakan video apabila ia tidak mengesan mata anda melihat skrin.

< Butang sentuhan depan >

Tetapkan Kunci Sentuh Depan yang dipaparkan di bahagian bawah semua skrin. Tetapkan apa yang dipaparkan, kedudukannya di bar dan bagaimana ia kelihatan. Pilih kekunci dan susunan, tema dan latar belakang.

< Pembetulan aspek nisbah >

Membolehkan anda menukar nisbah aspek aplikasi yang dimuat turun bagi memperbaiki herotan skrin.

< Penentukuran sensor gerakan >

Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

Storan

STORAN DALAMAN – Memaparkan jumlah ruang dalam memori peranti dan senarai data jenis apa yang menggunakan banyak ruang.

KAD SD – Memaparkan jumlah ruang memori pada kad mikroSD.

Melekap/Menyahlekap kad SD – Lekap dan nyahlekap kad mikroSD dari tablet anda agar anda boleh mengakses data yang disimpan di dalamnya, memformat kad itu, atau mengeluarkannya dengan selamat. Tetapan ini dimalapkan jika tiada kad mikroSD yang terpasang, jika anda telah menyahlekapnya, atau jika anda telah melekapkan kad mikroSD pada komputer anda.

Padam kad SD – Memadamkan secara kekal semuanya dalam kad mikroSD dan menyediakannya untuk digunakan dengan tablet anda.

Bateri

MAKLUMAT BATERI – Lihat berapa banyak kuasa bateri digunakan untuk aktiviti peranti. Paras bateri dipaparkan dalam peratusan. Baki masa penggunaan juga dipaparkan.

Peratus bateri – Memaparkan peratus bateri di Bar Status.

Jimat Kuasa – Menguruskan bateri untuk item yang menjimatkan kuasa.

Ketik suis bagi menghidupkan ciri ini. Ketik Jimat Kuasa untuk pilihan berikut.

Auto-penyegerakan: Mematikan penyegerakan automatik.

Wi-Fi: Mematikan Wi-Fi jika data tidak digunakan.

Bluetooth: Mematikan Bluetooth jika tidak bersambung.

Bergetar apabila disentuh: Mematikan maklum balas sentuhan.

Kecerahan: Laraskan kecerahan.

Masa tamat skrin: Laraskan masa tamat skrin.

Tip Jimat Kuasa – Sentuh untuk mengakses beberapa tip untuk Jimat kuasa.

Apl

Memaparkan senarai aplikasi seperti yang sedang berjalan atau dimuat turun.

Luncurkan ketepi

Anda boleh gunakan sapuan tiga jari bagi menyimpan aplikasi yang sedang berjalan ke kiri atau mengembalikan ke paparan.

95

96

PERIBADI

Akuan & selari

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak pada tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

Pengguna

Nama Profil – Membenarkan anda menetapkan nama pengguna semasa.

Nama panggilan – Membolehkan anda menetapkan nama samaran untuk tablet anda.

Maklumat pemilik – Tandakan semak untuk menetapkan nama pemilik peranti bagi dipaparkan pada Skrin kunci. Ketik untuk memasukkan teks yang akan dipaparkan sebagai Maklumat pemilik.

Tambah pengguna – Membenarkan anda menambah akaun baru untuk tablet dan menggunakan ciri berbilang pengguna.

Akses lokasi

Akses kepada lokasi saya – Membenarkan aplikasi yang telah meminta kebenaran anda menggunakan maklumat lokasi anda.

Satelit GPS – Membenarkan aplikasi menggunakan satelit GPS bagi menentukan lokasi anda kepada ketepatan peringkat jalan.

Lokasi Wi-Fi & rangkaian mudah alih – Benarkan aplikasi menggunakan perkhidmatan lokasi Google untuk menganggarkan lokasi anda dengan lebih cepat. Data lokasi tanpa nama akan dikumpulkan dan dihantarkan kepada

Google.

Keselamatan

Enkripsikan tablet – Membenarkan anda mengenkrip data di tablet anda untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk mendekrip tablet anda setiap kali anda menghidupkannya.

Sulitkan penyimpanan kad SD – Membolehkan anda mengenkrip data pada

MikroSD untuk keselamatan.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktif pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan gedung Play.

Mengesahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.

Pentauliahan Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan butiran – Alih keluar semua sijil.

Bahasa & input

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada tablet anda dan untuk mengkonfigurasikan papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan kepada kamusnya.

Sokongan & set sem.

Sandarkan data saya – Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan akaun ke mana anda ingin menyimpan data sandaran anda.

97

Simpan semula automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Perkhidmatan LG Backup – Sandarkan semua maklumat tentang peranti dan memulihkan sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

Menetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda tetapkan semula tablet dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

SISTEM

Tarikh & Masa

Gunakan tetapan Tarikh & Masa untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

Kebolehcapaian

Gunakan tetapan

Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada tablet anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan ia boleh dipilih.

98

TalkBack – Membolehkan anda menyediakan fungsi TalkBack yang membantu mereka yang cacat penglihatan dengan memberi maklum balas lisan. Ketik suis

TalkBack

di penjuru kanan atas skrin untuk menghidupkannya. Ketik Tetapan di bahagian bawah skrin bagi melaraskan tetapan TalkBack.

Pasang skrip web – Membolehkan anda mendayakan (atau menyahdayakan) pemasangan skrip web.

Teks besar – Tandakan bagi meningkatkan saiz teks.

Warna songsang – Tandakan bagi menyongsangkan warna.

Pembesaran isyarat – Membenarkan anda mengezum masuk dan keluar dengan mengetik skrin tiga kali.

Rona – Tetapkan skrin berbayang hitam.

Mono audio – Tandakan untuk membenarkan bunyi set kepala dihalakan ke kedua-dua saluran kanan dan kiri.

Lewat sentuh & pegang – Menetapkan kelewatan sentuh dan tahan (pendek, sederhana, atau panjang).

Sentuhan bantuan – Suis

untuk menogol antara dihidupkan dan dimatikan. Sentuhan universal boleh menggantikan semua butang perkakasan.

Skrin auto putar – Tandakan untuk membolehkan peranti memutar skrin berdasarkan orientasi peranti (potret atau landskap).

Ucapkan kata laluan – Tandakan agar anda boleh mengucapkan kata laluan log masuk anda (dan tidak perlu menaip kata laluan anda).

Input Satu Sentuhan – Membolehkan anda memasukkan huruf dengan setiap sentuhan jari pada papan kekunci LG.

Akses mudah – Membolehkan anda menetapkan fungsi apabila anda mengetik kekunci utama tiga kali.

Output teks-ke-ucapan – Output teks ke ucapan memberi anda pembacaan secara kuat teks, misalnya kandungan mesej teks.

Sambungan PC

Pilih kaedah sambungan USB – menetapkan mod yang diingini: Caj tablet,

Penyegerakan media (MTP), Perisian LG atau Menghantar imej (PTP).

99

100

Tanya apabila menyambungkan – Tanya dalam mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

Bantuan – Bantuan bagi sambungan USB.

PC Suite – Tandakan ini untuk menggunakan LG PC Suite dengan sambungan Wi-Fi anda. Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi hendaklah disambungkan kepada LG PC Suite melalui sambungan Wi-Fi.

On-Screen Phone – Tandakan ini untuk menerima permintaan sambungan

Wi-Fi dari On-Screen Phone.

Bantuan – Bantuan bagi perisian LG.

Aksesori

Quick Cover – Aktifkan Quick Cover untuk dihidupkan atau dimatikan secara automatik.

USB storan – Tetapkan ciri Plug & Pop untuk penyimpanan USB. Tandakan pilihan panel aplikasi untuk memaparkan secara automatik panel aplikasi apabila menyambung kabel USB OTG (On-the-Go). Ketik Edit panel aplikasi untuk menukar aplikasi yang anda ingin membuatnya tersedia.

Fon telinga – Tetapkan ciri Plug & Pop untuk fon telinga. Tandakan pilihan panel aplikasi untuk memaparkan secara automatik panel aplikasi apabila menyambung fon telinga. Ketik Edit panel aplikasi untuk menukar aplikasi yang anda ingin membuatnya tersedia.

Dok – Tetapkan ciri Plug & Pop untuk Dok. Tandakan pilihan panel aplikasi untuk memaparkan secara automatik panel aplikasi apabila menyambung dok. Ketik Edit panel aplikasi untuk menukar aplikasi yang anda ingin membuatnya tersedia.

Perihal tablet

Lihat maklumat perundangan dan periksa status peranti dan versi perisian.

LG Backup

Tentang penyandaran dan pemulihan data peranti

Anda disyorkan untuk membuat dan menyimpan fail sandaran pada storan dalaman dengan kerap, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian. Penyelenggaraan fail sandaran semasa dalam memori storan mungkin akan membolehkan anda memulihkan data peranti anda jika peranti anda hilang, dicuri atau rosak akibat kejadian yang tidak dijangka.

Aplikasi Sandaran LG ini disokong antara telefon pintar dan tablet LG, versi

Perisian atau OS lain. Hasilnya, apabila anda membeli telefon pintar dan tablet LG yang baru, anda boleh menyandarkan data peranti yang sedia ada ke dalam peranti yang baru.

Jika anda mempunyai aplikasi Sandaran terpramuat di telefon pintar atau tablet anda, anda boleh membuat sandaran dan pemulihan kebanyakan data anda, termasuk aplikasi yang dimuat turun dan diprapasang, penanda buku, masukan kalendar, kenalan, tetapan skrin utama dan tetapan sistem. Anda juga boleh:

• Melakukan Sandaran LG manual bagi peranti anda.

• Jadualkan sandaran automatik bagi peranti anda.

• Pulihkan data peranti anda.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa fungsi Sandaran tidak menyokong sandaran Data pengguna & Data media (Gambar/Video/Muzik). Sila sandarkan fail tersebut menggunakan Penyegerakan media (MTP).

Sambungkan tablet anda kepada komputer anda menggunakan kabel

USB lalu sentuh Penyegerakan media (MTP).

101

Amaran! Untuk mengelakkan telefon daripada mati tiba-tiba akibat kekurangan kuasa bateri semasa membuat sandaran atau pemulihan, anda hendaklah memastikan bateri anda sentiasa bercas penuh.

Lakukan Sandaran LG ke atas data tablet anda

1

Dari skrin Utama, ketik

Aplikasi

> Tab

Apl > LG Backup

>

Simpanan.

2

Pilih kotak semak di sebelah data yang hendak disandarkan dan pilih

Selepas.

3

Pada skrin Lokasi Sandaran, sentuh

Storan dalaman atau Kad SD, kemudian ketik Mula.

4

Apabila semua fail yang dipilih telah disandarkan, anda akan melihat mesej Sandaran selesai.

102

Menjadualkan sandaran automatik

Anda boleh juga memprogramkan sandaran automatik bagi data pada tablet anda mengikut tetapan jadual anda. Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut:

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > LG Backup >

Sokongan yang dijadualkan.

2

Ketik Item Sokongan dan pilih kotak semak di sebelah item yang hendak disandarkan.

3

Ketik Lokasi sokongan, sentuh Storan dalaman atau Kad SD.

4

Ketik

Set masa bagi menetapkan selang masa ulang daripada Mingguan,

Setiap dua minggu, Bulanan dan ketik Selesai.

5

Ketik suis bagi menghidupkan ciri ini.

Memulihkan data tablet

NOTA: Semua fail yang tersimpan dalam tablet anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan.

1

Dari skrin Utama, ketik Aplikasi > Tab Apl > LG Backup > Pulih.

2

Pada skrin Pulih, pilih fail sandaran yang mengandungi data yang hendak anda pulihkan.

3

Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak anda pulihkan lalu pilih

Selepas untuk memulihkannya kembali ke tablet anda.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa data tablet anda akan ditulis ganti dengan kandungan sandaran anda.

4

Jika fail sandaran telah disulitkan, taipkan kata laluan yang anda tetapkan untuk penyulitan.

5

Apabila semua fail yang dipilih telah dipulihkan, tablet akan dimula balik secara automatik.

NOTA: Anda boleh menetapkan Dayakan penyulitan untuk menyulitkan fail sandaran anda bagi mendapatkan perlindungan tambahan.

Sentuh dari skrin LG Backup dan masukkan kata laluan dan bayangan jika sekiranya anda terlupa kata laluan anda. Selepas anda menetapkan kata laluan, anda perlu memasukkannya setiap kali anda ingin membuat sandaran/pemulihan.

103

104

Kemas kini perisian tablet

Kemas kini perisian tablet

Ciri ini membenarkan anda mengemas kini perisian tegar tablet anda ke versi terkini dengan mudah dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis. Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawat: http://www.lg.com

Oleh sebab kemas kini perisian tegar peranti mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna berhubung durasi proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskan. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada tablet anda.

Kemas kini LG Tablet Software (Perisian Tablet LG) melalui teknologi Over-the-Air (Atas Udara - OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar tablet anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambungkan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda. Mula-mula, anda boleh periksa versi perisian pada tablet anda:

Dari skrin Utama, ketik

Kekunci Menu

>

Tetapan sistem > Perihal tablet

> Maklumat perisian.

Untuk melaksanakan kemas kini perisian tablet, dari skrin Utama, ketik

Kekunci Menu > Tetapan sistem > Perihal tablet > Pusat kemaskini >

Kemaskini perisian > Semak sekarang untuk kemas kinian.

NOTA: LG berhak membuatkan kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

NOTA: Data peribadi anda—termasuk maklumat mengenai akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda —mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian peranti anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian tablet anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

105

106

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan tablet anda.

(Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

Penyesuai kembara Kabel data

Panduan Mula

Pantas

NOTA:

• Selalu gunakan aksesori LG yang tulen. Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.

• Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan tablet anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej Sebab yang mungkin

Langkah pembetulan yang mungkin

Aplikasi tidak boleh ditetapkan

Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.

Hubungi pembekal khidmat anda.

Bateri tidak dicas.

Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.

Caskan bateri.

Pastikan tablet mengecas pada suhu biasa.

Ralat pengecasan

Masalah sesentuh

Tiada voltan

Pengecas rosak sedikit

Pengecas yang salah

Periksa pengecas dan sambungannya kepada tablet.

Pasang pengecas ke dalam soket lain.

Gantikan pengecas dengan yang baru.

Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.

107

108

Mesej Sebab yang mungkin

Tidak dapat menerima / menghantar foto

Fail tidak terbuka

Memori penuh

Format fail tidak disokong

Tiada bunyi

Panggilan tamat atau menjadi kaku

Mod getaran

Masalah perisian yang sekejapsekejap

Langkah pembetulan yang mungkin

Padamkan sesetengah mesej daripada tablet anda.

Semak format fail yang disokong.

Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.

Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.

用户手册

• 屏幕显示和说明可能与在实际设备上

看到的不同。

• 本手册中的部分内容可能不适用于您

的设备,具体视您手机的软件和服务

提供商而定。 本指南的所有信息如有

更改,恕不另行通知。

• 此手机采用触摸屏键盘,不适合视障

人士使用。

• 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc。

保留所有权利。 LG 和 LG 徽标是 LG

集团及其相关实体的注册商标。 所有

其他商标是其各自所有者的财产。

• Google™、Google Maps™、Gmail™

、YouTube™、Hangouts™ 和 Play

Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

简体中文

目录

关于此用户手册 ................................ 5

关于此用户手册 ...................................5

商标 .........................................................5

DivX HD ..................................................6

Dolby Digital Plus....................................6

关于安全有效使用的准则 ............... 7

重要注意事项 .................................. 14

开始了解您的设备 .......................... 18

平板电脑概述 ......................................18

为平板电脑充电 .................................20

优化电池使用寿命 .............................21

延长电池使用寿命 .............................21

查看电池电量水平 .............................21

监视并控制使用电池的项目 ...........21

插入 microSD 卡 ..................................22

取出 microSD 卡 ..................................22

格式化 microSD 卡 ..............................23

屏幕锁定和解锁 .................................23

2

主屏 ................................................... 24

触摸屏提示 ..........................................24

轻敲唤醒 ...............................................24

滑控界面 ...............................................25

轻触或点触 ..........................................26

点触并按住 ..........................................26

拖动 .......................................................26

滑动 .......................................................26

轻触两次 ...............................................26

双指缩放 ...............................................27

旋转屏幕 ...............................................27

主屏 .......................................................27

自定义主屏 ..........................................28

返回到最近使用的应用程序 ...........29

通知 .......................................................29

向下滑动可看到通知和设置 ...........30

通知面板上的快速设置 ....................31

重新设定通知面板上的快速

设置项目 ...............................................31

通知面板上的 QSlide 应用程序 .......31

使用 QSlide 应用程序 ........................31

状态栏上的指示器图标 ....................31

Plug & Pop .............................................33

抓拍屏幕 ...............................................33

使用快捷备忘录抓拍屏幕 ................33

使用 Capture plus 抓拍屏幕 ...............34

屏上键盘 ...............................................34

输入带注音的字母 .............................34

Google 帐户设置 .............................. 35

连接到网络和设备 .......................... 36

WLAN ....................................................36

连接 WLAN 网络 ................................36

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络 ....36

蓝牙 .......................................................36

打开蓝牙,将平板电脑与蓝牙

设备配对 ...............................................37

使用蓝牙无线功能发送数据 ...........37

使用蓝牙无线功能接收数据 ...........38

SmartShare .............................................38

从平板电脑发送内容至其他设备 ...38

体验附近设备(如计算机或您

平板电脑上的移动设备)的内容 ...39

使用 USB 数据线的 PC 连接 ............39

使用 USB 大容量存储模式传输音

乐、照片和视频 .................................39

与 Windows Media Player 同步 ..........40

联系人 ............................................... 41

搜索联系人 ..........................................41

添加新联系人 ......................................41

常用电话本 ..........................................41

创建群组 ...............................................42

电子邮件 ........................................... 43

管理电子邮件帐户 .............................43

使用帐户文件夹 .................................43

撰写和发送电子邮件 .........................44

照相机 ............................................... 45

了解取景器 ..........................................45

使用高级设置 ......................................46

快速拍照 ..............................................47

拍照后 ...................................................48

查看保存的照片 .................................49

摄像机 ............................................... 50

了解取景器 ..........................................50

使用高级设置 ......................................51

快速录制视频 ......................................51

录制视频后 ..........................................52

观看保存的视频 .................................52

实时缩放 ...............................................52

观看视频时调节音量 .........................53

多媒体 ............................................... 54

图片库 ...................................................54

查看图片 ...............................................54

放大和缩小 ..........................................54

播放视频 ...............................................54

查看照片和视频选项 .........................55

删除图像和视频 .................................55

设置为墙纸 ..........................................55

视频 .......................................................55

播放视频 ...............................................55

音乐 .......................................................56

将音乐文件添加至平板电脑 ...........56

使用媒体同步 (MTP) 传输音乐 .......57

播放歌曲 ...............................................57

工具 ................................................... 59

QPair .......................................................59

QSlide .....................................................60

快捷备忘录 ..........................................62

Quick 遥控 ............................................64

Quick 翻译 ............................................65

多个用户 ...............................................67

闹钟 .......................................................68

计算器 ...................................................68

日历 .......................................................69

文件管理器 ..........................................69

录音机 ...................................................70

3

任务管理器 ..........................................71

POLARIS Office 5.................................71

Google+ ..................................................72

语音搜索 ...............................................72

下载内容 ...............................................72

网络 ................................................... 73

互联网 ...................................................73

打开网页 ...............................................73

使用语音搜索网络 .............................74

书签 .......................................................74

历史记录 ...............................................74

使用 QSlide ...........................................74

Chrome ...................................................74

查看网页 ...............................................75

打开网页 ...............................................75

使用语音搜索网络 .............................75

与其他设备同步 .................................75

添加并查看书签 .................................75

设置 ................................................... 76

访问“设置”菜单 .............................76

无线网络 ...............................................76

设备 .......................................................77

个人 .......................................................81

系统 .......................................................83

4

LG Backup ......................................... 86

关于备份和恢复设备数据 ................86

LG 备份平板电脑数据 ......................87

计划自动备份 ......................................87

恢复平板电脑数据 .............................87

平板电脑软件更新 .......................... 89

平板电脑软件更新 .............................89

通过空中下载 (OTA) 的 LG

手机软件更新 ......................................89

配件 ................................................... 90

故障排除 ........................................... 91

关于此用户手册

关于此用户手册

• 使用设备前,请仔细阅读本手册。 阅读本手册后,您可以安全无误地

使用设备。

• 本手册中提供的一些图像和抓拍图片在您的平板电脑上显示可能不

同。

• 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不

同。内容如有更改,如不另行通知。 要获取本手册的最新版本,请访

问 LG 网站 www.lg.com。

• 您设备的应用程序和各自的功能可能因国家/地区或硬件规格不同而有

所差异。 因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问

题,LG 概不负责。

• 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼

容问题,LG 概不负责。 一旦尝试自定义操作系统,即可能导致设备或

设备的应用程序无法正常运作。

• 仅可限制性地使用您手机提供的软件、音频、墙纸、图像和其他多媒

体。 如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途,您可

能会侵犯版权法。 此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律

责任。

• 发送信息、上传下载、自动同步或使用定位服务等数据服务可能会造

成额外费用。 为避免额外费用,请选择一项适合您自身需求的数据计

划。 联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

• LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。

• 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

5

6

DivX HD

关于 DIVX 视频:DivX 是由 DivX, LLC(Rovi Corporation 的子公司)开发

的一种数码视频格式。 这是 DivX Certified 官方设备,通过了有关 DivX

视频播放的严格测试。 有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式

的工具,请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND:要播放购买的 DivX Video-on-Demand

(VOD) 电影,必须先注册此 DivX Certified 设备。 要获取您的注册码,请

在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。 转到 vod.divx.com 以获取有关如

何完成注册的详细信息。

DivX Certified 可播放高达 HD 720p 的 DivX 视频,包括额外付费内容。

DivX 、DivX Certified 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标,

使用必须经过许可。

注意: 开源软件

要获取 GPL、GPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码,请访问 http://opensource.lge.com/

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

Dolby Digital Plus

由 Dolby Laboratories 许可生产。 Dolby、Dolby Digital Plus 和 double-D 符号

是 Dolby Laboratories 的商标。

关于安全有效使用的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

如果发生故障,设备内置的软件工具会收集故障记录。 此工具仅收集特

定于故障的数据,如信号强度和加载的应用程序。 该记录仅用于帮助确

定故障原因。 该类记录已加密,如果您需要将退回设备以进行维修,仅

LG 授权维修中心可查看它们。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。

此款 LG-V500 型平板电脑设备已设计为遵循有关适用的无线电波暴露安全

要求。 此要求基于相关的科学准则,其中包括为确保所有人员(无论年

龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

• 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”(SAR) 的测量单位。

SAR 测试是在所有用到的频带中以设备的最高认可功率电平进行发射

时使用标准化方法执行的。

• 不同的 LG 设备型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的无

线电波暴露准则。

• 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为:每 10 g 重

的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。

• 此设备佩戴在人体上的最高 SAR 值为 0.720 W/kg,如本用户指南所

述。

• 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 0.00 厘米

的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套佩戴在身

上进行操作时,不得包含金属并且产品应至少距身体 0.00 厘米。

为了传输数据文件,此设备需要高质量的网络连接。 某些情况下,数

据文件传输可能会延迟,直至此类连接可用。 确保遵照以上间隔距离

说明直到完成发送。

7

8

产品保养和维护

警告

电池更换注意事项

• 为了安全起见,不要取出融合到产品中的电池。 如果要更换电池,

请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。

• 锂离子电池是一种危险元件,它可能会导致伤害。

• 资质不符的专业人士更换电池可能会导致设备受损。

警告

仅使用经核准可用于此特定设备型号的电池、充电器和配件。 使用任

何其它类型可能导致适用于此设备的许可或保修失效,并可能造成危

险。

• 不要拆解本机。 当需要维修时,请将设备送往合格的服务技术人员

处。

• 保修(由 LG 决定)可能包括使用新的或返修的更换部件或板,只要其

功能与更换的部件等效。

• 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。

• 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。

• 切勿跌落设备。

• 切勿让本机受到机械振动或撞击。

• 在任何有特殊条例要求的区域关闭设备。 例如,请勿在医院使用设

备,因为它可能影响敏感的医疗装置。

• 设备充电时,切勿用湿手操作它。 这可能会导致电击或设备严重受

损。

• 请勿在靠近易燃物体的位置充电,因为设备可能因过热而引发火灾。

• 使用干布清洁本机外壳(不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂)

• 如果平板电脑置于柔软物体之上,切勿充电。

• 应将设备放在完全通风的位置充电。

• 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放本机。

• 不要将设备放在信用卡或卡式车票旁边,它可能会影响磁条上的信

息。

• 不要用尖锐物体敲击屏幕,这可能会损坏平板电脑。

• 切勿将设备暴露在液体或潮气中。

• 谨慎使用诸如耳机之类的配件。 在不必要的情况下,不要触摸天线。

• 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。 由于滥用或误

用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

• 此平板电脑为正常使用过程中会发热的电子设备。 在缺乏足够通风

的条件下过长时间直接接触皮肤时,可能导致不舒服或轻微灼伤。 因

此,在操作的过程中或之后立即处理您的设备时,应特别小心。

• 如果设备弄湿,请立即拔下其电源插头,并让它完全晾干。 切勿试图

使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。

• 潮湿设备内的液体会改变设备内产品标签的颜色。 由于接触液体而对

设备造成的损坏不在保修范围内。

• 如果可能,请在介于 0 ℃ 与 40 ℃ 温度之间使用平板电脑。 将设备放

置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

9

10

有效的设备操作

电子设备

所有平板电脑设备都可能受到干扰,这种干扰会对性能造成影响。

• 在未经允许的情况下,不得在医疗装置附近使用平板电脑设备。 不要

将平板电脑放在心脏起搏点上,即胸前的口袋内。

• 平板电脑设备可能会对某些助听器造成干扰。

• 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用平板电脑设备的本地法律法规。

• 切勿在驾驶时使用手持式设备。

• 将注意力完全集中在驾驶上。

• 射频能量可能影响车辆内的电子系统,例如立体声音响、安全设备

等。

• 当车辆配备气囊时,不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。 这样

做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。

• 如果您在外出时使用耳机收听音乐,请确保将音量设置为合理的音量

级别,以便注意周围的情况。 在靠近马路时,尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

备注:耳机声音压力过大可能导致听力受损。

为防止听力可能受损,请勿长时间高音量倾听。

• 如果您长时间置于高音环境中,那么您的听力可能会遭到伤害。 因

此,我们建议您在开机或关机时不要将平板电脑置于耳边。 同时,我

们还建议您将音乐音量设置为合理的音量级别。

• 使用耳机时,如果您不能听到附近的人说话,或者坐在您旁边的人能

听到您在听的内容,则将音量调低。

玻璃部分

平板电脑设备的部分零件由玻璃制成。 如果设备摔落到坚硬表面或受到

强烈撞击,玻璃会破碎。 如果玻璃破碎,请勿触摸或尝试取出玻璃碎

片。 停止使用设备,在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

切勿在正进行爆破的地区使用平板电脑。 请依照有关限制,并遵守任何

规章或规定。

易爆环境

• 切勿在加油站内使用平板电脑。

• 切勿在靠近燃料或化学制品处使用平板电脑。

• 切勿在放有平板电脑设备和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体

或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

• 登机前,请关闭平板电脑。

• 未经机务人员允许,不得在地面上使用本机。

11

儿童

将设备放在儿童接触不到的安全地方。 平板电脑中包含细小零件,如果

脱落可能导致窒息危险。 此设备也包含内置电池,如果设备使用或维护

不当,电池可能造成危险。

12

电池信息及保养

• 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同,本

机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

• 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使

用寿命。

• 不要拆解电池或将其短路。

• 如果很长一段时间都没用过电池,请将电池再次进行充电以保持最佳

使用状态。

• 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下,也不要在诸如浴室之类的高湿

环境中使用。

切勿将设备存放在过热或过冷的地方,这可能损害电池的性能。

• 如果用不适当的电池进行替换,可能会有爆炸危险。

• 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能,请循环使用电池。 不

要象处理家用废物一样处理电池。

• 如果要更换电池,请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处

以寻求帮助。

• 平板电脑充好电后,请务必将充电器从墙上插座拔下,以避免不必要

的耗电。

• 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环

境条件。

• 确保没有细尖的物体,如动物牙齿、指甲等进入设备内触碰电池。 这

可能引发火灾。

如何更新平板电脑

访问最新的固件版本、新的软件功能和改进。

• 无需 PC 即可更新平板电脑。 选择更新中心 > 软件更新。

• 将平板电脑连接到 PC 后更新。

有关此功能的更多信息,请访问 http://update.lgmobile.com 或 http://www.lg.com/common/index.jsp 选择国家/地区和语言。

确认声明

特此,LG Electronics 宣布此 LG-V500 产品符合指令 1999/5/EC

的核心要求和其它相关规定。 有关《遵循声明》的副本,请访问 http://www.lg.com/global/declaration

13

14

重要注意事项

使用平板电脑前,请阅读本用户指南!

请查看本节是否介绍了您平板电脑遇到的任何问题,然后再将平板电脑拿

去维修或者致电服务代表。

1. 平板电脑内存

您需要检查平板电脑存储器并删除一些数据(如应用程序或信息),以便

有更多内存可用。

卸载应用程序:

1 轻触 > > 应用程序选项卡 > 设置 > 应用程序。

2 所有应用程序都显示后,请滚动并选择要卸载的应用程序。

3 轻触卸载。

2. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统,可能导致平板电脑无法正常

工作。 此外,您的平板电脑也不再享受保修。

警告

为保护您的平板电脑和个人数据,请仅从信任的来源(如 Play Store™)

下载应用程序。 如果平板电脑上存在未正确安装的应用程序,平板电

脑可能无法正常工作,甚至可能发生严重错误。 必须从平板电脑中卸

载那些应用程序及所有关联的数据和设置。

3. 使用解锁图案

设置保护平板电脑的解锁图案。 轻触 > > 应用程序选项卡 >

设置 > 显示屏 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 图案。 此时将打开一个屏

幕,指导您如何绘制屏幕解锁图案。 您必须创建一个备份 PIN 以作为安

全措施,以免忘记了解锁图案。

注意:设置解锁图案之前,请先创建一个 Google 帐户,并记住创建图案

锁定时设置的备份 PIN。

警告

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。 如果 5 次使用了不正确的图案,您将

无法访问您的平板电脑。 您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。

如果您用完 5 次机会,需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时:

<如果您忘记图案>

若要在平板电脑上登录 Google 帐户,但连续 5 次输错图案,请轻触忘记

了图案? 按钮(屏幕底部)。 随后,您需要使用 Google 帐户登录或输入

创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在平板电脑上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN,则需要执行

硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码,您需要进行一次硬重置。

注意:如果执行硬重置,所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

15

16

备注:如果您未登录 Google 帐户且忘记了解锁图案,您需要输入备份

PIN。

4. 使用硬重置(恢复出厂设置)

如果平板电脑未恢复到原始条件,请使用硬重置(恢复出厂设置)初始化

平板电脑。

1 关闭平板电脑。

2 按住平板电脑右侧的电源/锁定键 + 音量调低键。

3 显示 LG 徽标时,仅释放电源/锁定键,继续按住音量调低键。

4 按住音量调低键不放,同时立即按住电源/锁定键 + 音量调高键。

5 在显示出厂硬重置屏幕时释放所有按键。

6 按下电源/锁定键继续,或者按下任一音量键取消。

7 再次按下电源/锁定键确认,或者按下任一音量键取消。

8 设备将执行一次硬重置。

警告

如果执行硬重置,则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删

除。 在执行硬重置之前,请记得备份任何重要数据。

5. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现,您可同时运行多个应用程序。 打开其他

应用程序之前,无需退出当前应用程序。

使用多个打开的应用程序,并在这些应用程序之间切换。 Android 管理各

个应用程序、根据需要停止和启动应用程序,从而确保闲置应用程序不会

不必要地耗费资源。

1 点触并按住主屏键 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。

2 轻触要访问的应用程序。 这不会停止在平板电脑后台运行的上一个应

用程序。 确保在使用应用程序后轻触返回键 以退出该应用程序。

• 要停止应用程序,从最近的应用程序列表中轻触任务管理器,然后轻

触停止或全部停止。

• 要从最近的应用程序列表中删除应用程序,向左或向右滑动应用程序

预览。 要清除所有应用程序,轻触全部清除。

6. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时平板电脑无响应:按住电源/锁定键 12 秒可

关机。 如果这仍不起作用,请联系服务中心。

7. 请勿在 PC 开机/关机时连接平板电脑

确保打开或关闭 PC 时断开平板电脑与 PC 的连接,否则可能造成 PC 错

误。

17

开始了解您的设备

平板电脑概述

前置相机镜头

环境光传感器

电源/锁定键

音量键

触摸屏

18

相机镜头

扬声器

耳机插孔 microSD 卡插槽

IR LED

充电器/USB 端口

麦克风

备注:录制视频或音频剪辑时,确保麦克风未堵塞。

前置相机

镜头 microSD 卡

插槽

耳机插孔

环境光传

感器

电源/锁定键

音量键

充电器/USB

端口

相机镜头

扬声器

麦克风

IR LED

用于自拍和录制自己的视频。 还可以使用此镜头进行视

频聊天。 请保持其清洁以便获得最佳性能。

插入 microSD 卡以存储文件,比如音乐、视频和照片。

用于插入选配耳机以进行方便的免提通话。 您也可以插

入耳机以收听音乐。

环境光传感器采用环境传感器,用后者测量周围的光线

并调节 LCD 的亮度以提供生动的屏幕。

按下可锁定/解锁屏幕。 按住可开关、重启平板电脑,激

活/停用飞行模式,以及更改声音设置。

用于调节媒体音量。

用于连接平板电脑和 USB 数据线,以便使用充电器适配

器或其他兼容配件。

用于拍照和录制视频。 请保持其清洁以便获得最佳性

能。

声音从后扬声器发出,而不是听筒(例如,免提功能、

音乐播放器功能等)。

用于录制语音和声控功能。

作为 Quick 遥控传感器。

警告

在平板电脑上放置重物或坐在上面可能会损坏平板电脑的 LCD 屏幕及

触摸屏的功能。 不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。 这可能会影响

传感器的感应度。

19

20

提示!

• 当打开应用程序以检查可用选项时,请轻触菜单键 。

• 如果设备锁定而无法使用,请按住电源/锁定键 12 秒以关机。

为平板电脑充电

平板电脑由可充电锂电池供电。 平板电脑附带的 USB 适配器用于为电池

充电。 首次使用平板电脑前,请确保电池已充满电。

备注:设备具有内置可充电电池。 为了安全起见,不要取出融合到产

品中的电池。

警告! 如果在平板电脑充电过程中无法使用触摸屏,可能是由于电源

不稳定造成的。 因此,请将 USB 数据线与设备断开,或者从电源插座

上拔下 USB 适配器。

1 连接 USB 适配器和 USB 数据线。

2 将 USB 数据线(如下所示)插入平板电脑的充电器/USB 端口。

备注:第一次充电时必须为电池完全充电,这样可以延长电池使用寿

命。

优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。 您

也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命

• 关闭未使用的无线电通信,如 WLAN、蓝牙或 GPS。

• 调低屏幕亮度,设置较短的屏幕超时。

• 关闭 Gmail™、日历、联系人及其他应用程序的自动同步功能。

• 下载的一些应用程序可能会导致电池电量降低。

• 使用下载的应用程序时,检查电池电量水平。

查看电池电量水平

1 在主屏上轻触应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 > 电量使用情

况。

2 电池状态(充电或放电)和电量显示在屏幕的顶层菜单。

监视并控制使用电池的项目

1 在主屏上轻触应用程序 > 设置 > 关于平板电脑 > 电量使用情况

> 电量使用情况。

2 屏幕底部显示电池使用时间,还列出了从最大量到最小量使用电池电源

的应用程序或服务。

21

插入 microSD 卡

本设备支持使用容量高达 64 GB 的 microSD 存储卡。 多媒体内容可保存

在 microSD 卡中。

1 在插入或取出 microSD 卡之前,请关闭平板电脑。

2 将指甲放入缺口中,然后将 microSD 卡托盘拉出。 将 microSD 卡插入插

槽,金属触点面朝下。 小心地将托盘轻轻推入设备。

22

取出 microSD 卡

要安全地从平板电脑中取出 microSD 卡,首先需要卸载此卡。

1 在主屏上轻触应用程序 > 设置 > 存储 > 卸载 SD 卡。

2 轻轻地将 microSD 卡从槽中拉出。

警告! 尚未卸载 microSD 卡之前,请勿取出该卡。 否则,可能损坏 microSD 卡以及平板电脑,并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损

坏。

格式化 microSD 卡

警告! 格式化 microSD 卡时,将删除卡上存储的所有文件。

1 在主屏上轻触应用程序 > 设置 > 存储。

2 轻触格式化 SD 卡(两次)。

3 如果设置了解锁图案,将其输入并轻触清除所有内容。 存储卡完成格

式化,现在,您可以使用了。

备注:如果 microSD 卡中包含内容,由于格式化后将删除所有文件,因

此文件夹结构可能会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果在一段时间内未使用平板电脑,屏幕将自动关闭和锁定。 这有助于

防止意外点触,节省电池电量。 不使用平板电脑时,按电源/锁定键 可

锁定平板电脑。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行,它们可能在锁定模式下继续运行。

建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用(例如,网络访

问、数据通信)。

要唤醒平板电脑,请按电源/锁定键 。 “锁定”屏幕将会显示。 点触并

向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。 您最后查看的屏幕将会打开。

23

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何在平板电脑上导航的一些提示。

轻敲唤醒

KnockON 功能允许您双击屏幕,轻松开启或关闭屏幕。

• 快速双击屏幕中心可开启屏幕。

• 快速双击状态栏、主屏幕上的空白区域或

锁定屏幕,可关闭屏幕。

24

备注:

• 可以在“手势”设置中禁用此功能。

从主屏幕轻触应用程序 > > 设置 > 轻敲唤醒 > 轻触轻敲唤醒

复选框。

滑控界面

使用三指滑动,将运行中的应用程序保存到左侧或让其恢复显示。 之后要

让它们恢复显示,某些应用程序可能会重启。 最多可保存三个应用程序。

1 当应用程序处于打开状态时,将三根手指

放在屏幕上,然后向左滑动。 此时,当

前屏幕会保存,主屏会显示出来。

2 要重新打开保存的应用程序,请将三根手

指放在屏幕上并向右滑动。 轻触要打开

的所需应用程序。

提示! “ 滑控界面”功能无法识别更多、更少的手指,或者手掌。

25

26

轻触或点触

手指轻触一下,选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住

点触并按住项目,方法是点触屏幕上的某个项目,并且在动作发生前不抬

起手指。 例如,要打开一个联系人的可用选项,请在“联系人”列表中

点触并按住联系人,直至打开上下文菜单。

拖动

点触项目并短暂按住,不要抬起手指,在屏幕上移动手指,直至达到目标

位置。 在主屏上,可拖动项目进行重新定位。

滑动

滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿(因而避免拖动项目),在屏幕表

面迅速移动。 例如,将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表,或从左向

右滑动浏览不同的主屏(反之亦然)。

轻触两次

轻触两次可放大网页或地图。 例如,快速轻触两次网页的局部,以调整

局部来适应屏幕的宽度。 在使用相机拍照和使用地图时,也可轻触两次

以放大和缩小。 轻触两次某个字可高亮显示它。 轻触两次还可以激活

KnockON 功能来开关触摸屏。

双指缩放

使用浏览器或地图时,或者在浏览图片时,将食指和拇指并拢或张开,即

可放大或缩小。

旋转屏幕

可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注:

• 要选择项目,请点触图标中心位置。

• 无需大力按,触摸屏非常敏感,仅需点触即可。

• 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用应用程序、下载内

容、小工具和壁纸,自定义每个面板。

备注:一些屏幕图像可能因地区而不同。

在主屏中,您可以查看屏幕底部的菜单图标。 通过菜单图标,您点触一

次即可轻松进入经常使用的功能。

27

状态栏 - 显示设备状态信息,包括时间、信号强

度、电池状态和通知图标。

28

应用程序图标 – 轻触图标(应用程序、小工具、

文件夹等)可打开并使用它。

快速键 – 提供对最常用功能的一触式轻松访问。

菜单键 – 可打开一个“选项”菜单,其中包括可

影响当前屏幕或应用程序的选项。 仅在有选项可

用时适用,具体取决于屏幕或应用程序。

主屏键 – 返回主屏(或从任何主屏扩展画布返回

默认主屏画布)。点触并按住它可显示常用应用

程序,并可访问“任务管理器”应用程序。

返回键 – 返回上一屏幕。 同时关闭弹出项目,比

如菜单、对话框和屏上键盘等。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载、小工具或墙纸来自定义主屏。 为更方

便地使用平板电脑,请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

在主屏上添加项目:

1 点触并按住主屏的空白部分。

2 轻触应用程序,窗口小部件或壁纸选项卡。

3 将所需项目拖至所需位置,然后抬起手指。

从主屏中移除项目:

点触并按住要删除的图标,将其拖至 ,然后抬起手指。

提示! 要将应用程序图标从“应用程序”屏幕添加到主屏,请点触并

按住要添加的应用程序,然后将其拖至所需位置。

提示! 可以将几个应用程序图标添加到一个文件夹中。 在主屏上将一

个应用程序图标放至另一个应用程序图标上,将会创建一个文件夹。

返回到最近使用的应用程序

1 点触并按住主屏键 。 屏幕将显示一个弹出窗口,其中包含您最近

使用的应用程序图标。

2 点触某个图标以打开其应用程序。 或者,点触返回键 以返回上一

个屏幕。

通知

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟,以及事件进度,如视频

下载。

可以从通知面板查看平板电脑的当前状态和未读通知。

当收到通知时,屏幕顶部将出现其图标。 未读通知的图标显示在左

侧,WLAN 强度或电池电量等系统图标显示在右侧。

29

30

备注:可用选项可能因地区或服务提供商而异。

未读通知 蓝牙、WLAN 和电池状态等系统图标

向下滑动可看到通知和设置

从状态栏向下滑动可打开通知面板。 要关闭通知面板,请向上滑动屏幕

底部的那一栏。

备注:从快速设置点触并按住图标可查看相关功能的设置菜单。

快速设置栏 – 向右或向左轻弹可滚动

浏览该列表。

Quick 多任务应用程序 – 轻触可激活

QSlide 功能。

向左和向右滑动可调节屏幕亮度/音

量。

通知面板上的快速设置

使用快速设置可轻松切换功能设置,例如 WLAN。 快速设置位于通知面

板的顶部。

重新设定通知面板上的快速设置项目

打开通知面板并点触 。 然后可以查看并重新设定快速设置菜单上的所

需项目。

通知面板上的 QSlide 应用程序

QSlide 应用程序显示在快速设置栏下通知面板上的一栏中。 使用这些图

标可方便快速地在同一屏幕上进行多任务操作(类似于电视上的画中画)

。 QSlide 会在屏幕上显示一个小应用程序窗口,该窗口可以移动、调整大

小或变透明。

使用 QSlide 应用程序

轻触栏中的任意 QSlide 应用程序可激活它。 激活后,QSlide 功能会在前景

中打开该应用程序,以便您能在背景中访问其他应用程序。 一次最多可

打开两个 QSlide 窗口。

状态栏上的指示器图标

指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上,可报告日历事件、设备状态等。

屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。 下表仅列示了最常见

的图标。

31

32

图标 说明

飞行模式

已连接到 WLAN 网络

有线耳机

蓝牙开启

系统警告

振动模式

电池已充满电

电池正在充电

DLNA 开启

正在下载数据

正在上传数据

图标 说明

已设置闹钟

正在播放 SmartShare 音乐

GPS 正在采集

正在从 GPS 接收位置数据

数据正在同步

新 Gmail

新环聊信息

正在播放歌曲

平板电脑已通过 USB 数据

线与 PC 连接或 USB 绑定

已激活

省电模式开启

向旁边滑动开启

备注:图标在状态栏中的位置可能因功能或服务而异。

Plug & Pop

Plug & Pop 使您可以在插入耳机或移动设备(例如鼠标或键盘)时快速选

择要使用的应用程序。

1 插入耳机或 OTG(移动)设备(例如鼠标、键盘等)。

2 将显示应用程序面板,您可以选择要运行的应用程序。

备注:您可以编辑要在面板上显示的应用程序,并设置为不要显示应用

程序面板。

Ƭ

轻触 > > 设置 > 系统轻触 > 附件。

抓拍屏幕

同时按住音量调低键和电源/锁定键约 2 秒可抓拍屏幕。

要查看抓拍的图像,请访问应用程序 > 图片库 > Screenshots 文件

夹。

提示! 无法抓拍相机/视频屏幕。

使用快捷备忘录抓拍屏幕

在要抓拍的屏幕上向下拖动状态栏,然后选择快捷备忘录。

或者

同时按住音量调高/调低键。

33

34

使用 Capture plus 抓拍屏幕

使用此功能可在默认的 Internet 浏览器中抓拍屏幕的一部分。

1 联网后,轻触 ,然后轻触 全页面截图。

2 将蓝色框调整至所需大小,然后轻触确定。 选定区域将保存到图片

库。

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。 在您需要输入文本时,屏上键盘会自动

显示在屏幕上。 要手动显示键盘,只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为

大写字母。

轻触以切换为数字和符号键盘。

轻触以使用声音输入功能。 您也可以点触并按住此图标以选择手写

和设置菜单。

轻触以输入空格。

轻触以在信息字段新建一行。

轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

使用屏上键盘可输入特殊字符(如,“á”)。

例如,点触并按住所需键(例如“a”键)。 当所需字符出现后,将手指

滑到其上面然后抬起可输入该字符。

Google 帐户设置

首次打开平板电脑时,您有机会激活网络,登录 Google 帐户,并选择要

如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户

• 从提示的设置屏幕登录 Google 帐户。

或者

• 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 设置 > 帐户与同步

> 添加帐户 > Google。

如果您具有 Google 帐户,请点触现有,输入您的电子邮件地址和密码,

然后点触 。 否则,请点触新建并输入所需信息来创建新 Google 帐户。

在平板电脑上设置了 Google 帐户后,平板电脑将自动与网络上的 Google

帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的

其他信息将与您的平板电脑同步。 (这将取决于您的同步设置。)

登录后,可在平板电脑上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

35

36

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN,您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。 使用

WLAN 尽情享受无线互联网,而且无需额外付费。

连接 WLAN 网络

要在平板电脑上使用 WLAN,需要访问无线接入点或“热点”。 一些接

入点已打开,您只需连接即可。 其他接入点处于隐藏状态或使用安全功

能,因此您必须配置平板电脑才能进行连接。 禁用不使用的 WLAN,以

延长电池使用寿命。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 设置 >“无线网

络”中的 WLAN。

2 轻触 将其打开,开始扫描可用的 WLAN 网络。

3 轻触搜索以查看范围内的有效 WLAN 网络列表。

• 锁图标表示受到安全保护的网络。

4 点触某个网络进行连接。

• 如果网络受到安全保护,您会收到提示,要求输入密码或其他凭据。

(请咨询网络管理员获取详细信息)

5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数手机不同,您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜

单,来使用蓝牙发送数据。

备注:

• LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担

任何责任。

• 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。 如果设备间存

在障碍物,则需要缩短操作距离。

• 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙,将平板电脑与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 设置 >“无线网

络”中的蓝牙。

2 轻触 将蓝牙打开。 您将看见将您的平板电脑设置为可见的选项。

然后轻触搜索设备以查看范围内的设备。

3 从列表中选择您要配对的设备。

一旦配对成功,您的设备将连接到该设备。

备注:您的平板电脑不支持免提情景模式。 因此,本设备无法通过蓝

牙耳机或启用了蓝牙的设备等附件使用呼叫功能。

使用蓝牙无线功能发送数据

1 打开项目,然后轻触 。

或者

点触并按住项目,然后选择分享。

2 轻触蓝牙以通过蓝牙共享。

37

38

备注:选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 设置 > 蓝牙。

2 轻触 打开蓝牙,勾选屏幕顶部的复选框,以在其他设备上可见。

备注:要选择您的设备可见的时间长度,请轻触菜单键

时。

> 可见超

3 将设备配对,并在收到蓝牙授权请求以接受文件时轻触接受。

SmartShare

您可以在图片库、音乐、视频以及 Polaris Office 上体验 SmartShare 功能。

从平板电脑发送内容至其他设备

1 在希望播放或放送的内容上,轻触 。

2 在对话框中轻触播放或 Beam。

• 播放:可以通过 TV、蓝牙扬声器等播放内容。

• Beam:可以将您的内容发送至蓝牙设备或支持 SmartShare Beam* 功能

的 LG 手机或平板电脑。

* SmartShare 通过 WLAN Direct 快速传输多媒体内容。

3 轻触设备以在列表上播放或接收。

• 如果设备不在列表上,请确保设备的 WLAN、WLAN Direct 或蓝牙连

接已开启。 并轻触重新扫描。

4 轻触发送。

体验附近设备(如计算机或您平板电脑上的移动设备)的内容

1 要将附近设备连接至平板电脑,请轻触附近设备。

<图片库>

• 请确保您的平板电脑和附近设备连接到相同的 WLAN 网络。

• 请确保附近设备上的 DLNA 功能已开启。

2 轻触设备进行连接。

如果列表中没有该设备,请轻触搜索附近设备。

连接后,可以在平板电脑上体验附近设备上的内容。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下,如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到 PC。

2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序,则需要手动更改设

置。 选择系统设置 > PC 连接 > 选择 USB 连接方法,然后选择媒体同

步 (MTP)。

3 现在,您可以在 PC 中查看大容量存储内容,然后传输文件。

39

40

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。

1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。

2 选择媒体同步 (MTP) 选项。 连接后,PC 上显示弹出窗口。

3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。

4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称(如有必要)。

5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。

6 开始同步。

• 要与 Windows Media Player 同步,必须满足以下要求。

项目 要求

操作系统 Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高

Window Media Player 版本 Windows Media Player 10 或更高版本

• 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版,请安装第 10 版或更高版

本。

联系人

您可以在平板电脑上添加联系人,并将其与 Google 帐户或其他支持同步

联系人的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

1 在主屏上轻触联系人 以打开联系人。

2 轻触搜索联系人框,然后使用键盘输入联系人姓名。 还可以轻触屏幕

右侧的一个字母,以访问以所选字母开头的姓名。

添加新联系人

1 在主屏上轻触联系人 。

2 轻触 。 选择所需帐户(如适用)。

3 如果您要为新联系人添加图片,请点触 。 从拍照选择使用相机拍照

或从图片库中进行选择。 然后浏览到一张图片并选择它。

4 轻触 以输入更具体的姓名信息。

5 输入关于您联系人的详细信息。

6 轻触保存以保存联系人条目。

常用电话本

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

1 在主屏上轻触联系人 以打开联系人。

2 轻触联系人以查看其详细信息。

3 轻触联系人姓名右侧的星号 。 星号变为金色,表示联系人已添加到

收藏夹。

41

42

从收藏夹列表中删除联系人

1 在主屏上轻触联系人 以打开联系人。

2 轻触收藏选项卡以查看您的常用联系人。

3 轻触联系人以查看其详细信息。

4 轻触联系人姓名右侧的金色星号。 星号变为灰色,联系人已从收藏夹

中删除。

创建群组

1 在主屏上轻触联系人 以打开联系人。

2 点触群组选项卡,然后 。

3 点触保存以保存群组。

备注:如果您删除一个群组,分配至该群组的联系人不会被删除。 他

们将保留在您的电话本中。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序阅读 Gmail 等服务的电子邮件。 电子邮件应

用程序支持以下帐户类型:POP3、IMAP 和 Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开电子邮件应用程序时,将打开一个设置向导,帮助您设置电子邮

件帐户。

在初始设置后,电子邮件显示收件箱的内容。 如果添加了多个帐户,您

可以在帐户之间切换。

添加另一个电子邮件帐户:

• 打开电子邮件应用程序,然后轻触菜单键 > 设置 > 。

更改电子邮件帐户设置:

打开电子邮件应用程序,然后轻触菜单键 > 设置 > 常规设置。

删除电子邮件帐户:

• 打开电子邮件应用程序,然后轻触菜单键 > 设置 > 轻触菜单键

> 删除帐户 > 点触要删除的帐户 > 删除 > 选择是。

使用帐户文件夹

打开电子邮件应用程序,然后轻触菜单键 并选择文件夹。 每个帐户

均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。 取决于您帐户的服务

提供商支持的功能,您可能具有其他文件夹。

43

44

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件:

1 在电子邮件应用程序中,轻触写邮件 。

2 输入邮件目标收件人的地址。 输入文字时,匹配的地址将从您的联系

人中建议。 用分号分隔多个地址。

3 如果需要,轻触菜单键 添加抄送/密送,然后轻触附加 附加文

件。

4 输入主题和邮件

5 轻触发送 发送邮件。

如果未连接到网络,例如如果在飞行模式下工作,发送的邮件将存储

到“发件箱”文件夹中,直到重新连接到网络。 如果发件箱包括任何

未发送的邮件,发件箱就会显示在帐户屏幕上。

提示! 当新电子邮件到达“收件箱”时,您将通过声音或振动收到通

知。 轻触电子邮件通知可停止接收通知。

照相机

要打开相机应用程序,请轻触主屏上的照相机 。

了解取景器

切换相机 – 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。

拍摄模式 – 定义拍摄方式。

设置 – 点触此图标可以打开“设置”菜单。 请参阅下一页上的使用高

级设置。

视频模式 – 轻触(或滑动)可在相机模式和视频模式之间切换。

拍照

图片库 – 点触以查看最近拍摄的照片。 在相机模式下,使用它可访问

图片库并查看保存的照片。

备注:拍照前,请确保相机镜头清洁干净。

45

46

使用高级设置

从取景器中轻触 以打开高级选项。 通过滚动浏览列表,您可以更改

相机设置。 选择该选项后,轻触返回键 。

通过语音指令拍照。

定义并控制进入照片的光量。

对焦特定点。

选择照片分辨率。 如果您选择高分辨率,文件大小会增大,这意

味着内存中可存放的照片数量会减少。

ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。 ISO 越高,相机感光性

能越好。 在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下,此功能很有

用。

提高不同光照条件下的颜色质量。

对图片应用艺术效果。

设置按下拍摄按钮后的延迟。 如果要为自己拍摄照片,此功能是

理想之选。

激活以使用平板电脑基于位置的服务。 拍照并添加所在位置以对

其进行标记。 如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博

客,您可以在地图上看到此照片。

备注:此功能仅在激活了 GPS 时可用。

选择快门声音。

将音量键设为是否用于拍摄或变焦。

设置照片的存储位置。 从内存和 SD 卡中选择。

打开帮助指南以了解某功能的操作方式。

恢复所有相机默认设置。

提示!

• 退出相机时,部分设置将返回默认值,如白平衡、色彩效果、计时

器和场景模式。 拍摄下一张照片之前,请先查看这些设置。

• 设置菜单层叠在取景器之上。因此,当您更改照片颜色或质量元素

时,您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

1 打开照相机应用程序。

2 水平拿稳平板电脑,将镜头对准您要拍摄的物体。

3 对焦框将显示在取景器屏幕的中间。 您还可轻触屏幕上的任何位置以

对焦特定点。

4 对焦框变绿时,表示相机已对好焦。

5 点触 以拍照。

47

48

拍照后

点触 以查看拍摄的上一张照片。

点触以使用 SmartShare 功能共享照片。

点触可以立即拍摄其它照片。

点触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享照片。

点触以删除照片。

提示! 如果您拥有一个社交网络帐户并在平板电脑上设置了该帐户,

您可以将您的照片共享到社交网络社区。

点触菜单键 以打开所有高级选项。

将图像设置为 – 点触以将照片用作联系人照片、主屏墙纸或锁定屏幕墙

纸。

移动 – 点触以将照片移至其他位置。

复制 – 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

复制至剪切任务栏 – 轻触以复制并将照片保存在剪切任务栏。

重命名 – 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 – 向左旋转或向右旋转。

裁切 – 裁切照片。 使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

编辑 – 查看和编辑照片。

对照片应用亮度效果。

对照片应用艺术效果。

对照片应用色彩效果。

将更多选项应用到您的照片中。

幻灯片 – 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

添加位置 – 添加位置信息。

详细信息 – 查找有关此内容的更多信息。

查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。 只需在屏幕底部轻触图像预览,

然后就会显示图片库。

• 要查看更多照片,请向左或向右滚动。

• 要放大或缩小,请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上,然后分开

(使两根手指靠近可将其缩小)。

49

摄像机

了解取景器

50

切换相机 – 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。

模式 – 定义拍摄方式。

设置 – 点触此图标可以打开“设置”菜单。 请参阅下一页上的使用高

级设置。

相机模式 – 点触并向上滑动此图标以切换到相机模式。

录制 – 点触以开始录制视频。

图片库 – 点触以查看最近录制的视频。 在视频模式下,使用它可访问

图片库并查看保存的视频。

提示! 录制视频时,将两根手指放在屏幕上并缩放手指,即可使用缩

放功能。

备注:录制视频或音频剪辑时,确保麦克风未堵塞。

使用高级设置

从取景器中点触 以打开所有高级选项。

轻触以设置正在录制的视频的大小(以像素为单位)。

定义并控制进入视频的光量。

录制视频时防止抖动以实现高视频质量。

提高不同光照条件下的颜色质量。

选择用于新视图的色调。

激活以使用平板电脑基于位置的服务。

将音量键设为是否用于录制或变焦。

设置照片的存储位置。 从内存和 SD 卡中选择。

打开帮助指南以了解某功能的操作方式。

恢复所有相机默认设置。

快速录制视频

1 打开照相机应用程序并点触视频模式图标。

2 屏幕上将显示摄像机的取景器。

3 拿稳平板电脑,将镜头对准您要摄像的物体。

4 点触 一次,开始录制。

5 屏幕上会出现显示视频长度的计时器。

6 点触屏幕上的 停止录制。

51

52

录制视频后

点触 以查看最近拍摄的视频。

点触以使用 SmartShare 功能共享视频。

点触立即录制其他视频。

点触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享照片。

点触以删除视频。

观看保存的视频

1 在取景器中,点触屏幕底部的图像预览。

2 屏幕上将显示您的图片库。

3 轻触视频,可自动播放。

实时缩放

实时缩放可以放大或缩小正在播放的视频的某一部分,以使所需的区域变

大或变小。

观看视频时,将食指和拇指并拢或张开,即可放大或缩小。

备注:

• 当在视频播放模式下时,上下滑动屏幕可调整屏幕亮度。

• 当在视频播放模式下时,左右滑动屏幕可回放或快进。

备注:无需大力按,触摸屏非常敏感,仅需点触即可。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量,请使用平板电脑右侧的音量键。

53

54

多媒体

图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中,以便轻松访问所有多媒体文件。 使

用此应用程序查看图片和视频等多媒体文件。

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 图片库 。

可以使用图片库管理和共享所有图片和视频文件。

备注:

• 某些文件格式不受支持,具体取决于设备已安装的软件。

• 某些文件可能无法正常播放,具体取决于它们的编码方式。

查看图片

启动图片库后,会显示可用的文件夹。 当另一个应用程序(如电子邮件)

保存一张图片时,会自动创建下载文件夹以包含该图片。 同样,抓拍屏

幕后,会自动创建抓拍图片文件夹。 轻触一个文件夹将其打开。

图片按创建日期显示在文件夹中。 选择一张要全屏查看的图像。 向左或

向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下一种方法放大图像:

• 在任何位置轻触两下以放大。 再次轻触两次以返回至全屏视图。

• 在任何位置划开两根手指可放大。 捏拢手指可缩小。

播放视频

视频文件在预览时显示 图标。 选择视频,然后轻触 进行播放。

查看照片和视频选项

查看照片或观看视频时,轻触菜单键 ,并使用高级编辑选项。

删除图像和视频

使用以下一种方法:

• 在文件夹中,轻触 并选择要删除的照片和视频,然后轻触删除。

• 浏览照片或观看视频时,轻触 。

设置为墙纸

当查看照片时,点触菜单键 > 将图像设置为并选择联系人照片、主屏

墙纸或锁定屏幕墙纸。

备注:

• 某些文件格式不受支持,具体取决于设备的软件。

• 如果文件大小超过可用内存,打开文件时可能会发生错误。

视频

您的平板电脑拥有视频播放器,可让您播放所有喜爱的视频。 要访问视

频播放器,请在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 视频 。

播放视频

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 视频 。

2 选择您要播放的视频。

55

点触可以暂停播放视频。

点触可以继续播放视频。

点触可以前进 10 秒。

点触可以后退 10 秒。

点触可以管理视频音量。

点触可以更改视频屏幕的比率。

点触可以访问 QSlide 并在小窗口中显示视频。

点触可以使用 SmartShare 功能共享视频。

点触可以锁定窗口。

要在观看视频时调节音量,请按下平板电脑右侧的音量键。

点触并按住列表中的视频可访问以下选项:

分享、删除、剪辑和详细信息。

56

音乐

平板电脑中有音乐播放器,您可以播放所有喜爱的曲目。 要访问音乐播

放器,请在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 音乐 。

将音乐文件添加至平板电脑

首先将音乐文件传输至平板电脑:

• 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐。

• 从无线 Web 下载。

• 将平板电脑与电脑同步。

• 通过蓝牙接收文件。

使用媒体同步 (MTP) 传输音乐

1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到 PC。

2 选择媒体同步 (MTP) 选项。 您的平板电脑将出现在电脑的另一个硬盘

驱动器上。 单击该驱动器进行查看。 将 PC 中的文件复制到驱动器文

件夹。

3 完成文件传输后,将状态栏向下滑动并点触 USB 已连接 > 为平板电脑

充电。 现在,您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 音乐 。

2 点触歌曲选项卡。

3 选择您要播放的歌曲。

点触以通过 YouTube 查找文件

点触以使用 SmartShare 功能共享音乐。

点触以设置随机播放模式

点触以设置重复模式

点触以管理音乐的音量

点触可暂停播放

点触可恢复播放

57

58

点触可跳至唱片或播放列表中的下一个曲目

点触以返回到歌曲的开头。 点触两次以返回到上一首歌曲

点触以将当前歌曲放入收藏夹

点触可查看当前播放列表

点触以设置音频效果。

要在听音乐时调节音量,请按下平板电脑右侧的音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲可访问以下选项:

播放、添加到播放列表、分享、删除、详细信息和搜索。

备注:

• 某些文件格式不受支持,具体取决于设备的软件。

• 如果文件大小超过可用内存,打开文件时可能会发生错误。

备注:音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此,可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区,国际法禁止私人复制版权所有的材料。 在下载或

复制文件之前,请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立

法。

工具

QPair

通过 QPair 连接平板电脑和手机后,可以同步两者之间的来电、消息和

SNS 提示。

1 先在平板电脑上运行 QPair 并轻触初始设置 > 启动,然后在手机上运

行相同的步骤。

提示! 手机上可能不会预装 QPair。 访问 Google Play Store 并搜索

Qpair,然后安装。

备注:QPair 适用于运行 Android 4.1 或更高系统的手机。 根据手机型

号,某些功能可能受限。

2 蓝牙连接将自动打开。

59

60

QPair 功能

呼叫提醒 – 当手机来电时,向平板电脑发送通知。 该通知会显示呼叫方

的号码,并允许您拒绝通话。

信息提醒 – 当手机收到信息时,向平板电脑发送通知。

SNS 通知 – 当 SNS 通知到达您的手机时,将在您的平板电脑的状态栏进

行显示。

备注:要启用此功能,请首先在您的手机上打开设置 > 辅助工具 >

QPair SNS 通知。 此选项使您能够在您的平板电脑上收到到达您的手机

的 SNS 通知。

发送快捷备忘录– 将当前的快捷备忘录保存在平板电脑的图片库中,然

后将此图片库与手机上的图片库同步。

通过手机连接 Internet – 通过手机自动将平板电脑连接到 Internet(作为

WLAN 热点)。 使用此功能可能会产生数据费用。 为保存手机上的数据

使用情况,手机会自动连接到范围内任何可信的 WLAN 热点。

近期的应用程序贴纸 – 打开屏幕时显示您近期在手机上使用过的应用程

序贴纸。 它使您能够在平板电脑上使用相同的应用程序。 您也可以在您

的手机上查看您在平板电脑上使用过的应用程序贴纸。

QSlide

使用 QSlide 功能可在平板电脑的显示屏上显示一个叠加窗口,以便轻松进

行多任务操作。 可以从通知面板上的 QSlide 应用程序栏,或直接从支持

QSlide 功能的应用程序打开 QSlide 窗口。

或者

轻触以运行 QSlide。

轻触以退出 QSlide 并返回全屏模式。

轻触以调整透明度。

轻触以结束 QSlide。

轻触以调整大小。

备注:QSlide 功能可同时支持两个窗口。 QSlide 仅适用于视

频、Internet、备忘录、日历、计算器、电子邮件、文件管理器等应用

程序。

1 打开通知面板,然后从 Quick 多任务应用程序部分轻触所需的应用程

序。

或者

在使用支持 QSlide 的应用程序时,轻触 。 该功能将在屏幕上持续显

示为小窗口。

2 滑动 以调节透明度。 然后拖动 QSlide 标题栏,将其移至屏幕

上的另一个位置。

61

62

快捷备忘录

使用快捷备忘录功能可创建备忘录和抓拍屏幕。 捕捉屏幕,在上面画

图,并使用快捷备忘录与亲朋好友分享。

1 访问快捷备忘录功能,向下滑动状态

栏,然后轻触 。

2 从笔型、颜色和橡皮擦中选择所需的菜

单选项。 然后创建备忘录。

3 在编辑菜单中轻触 ,然后选择

以保存该备忘录。 要随时退出快捷

备忘录,请轻触返回键 。

备注: 使用快捷备忘录时请使用指尖。 不要使用指甲。

使用快捷备忘录选项

使用快捷备忘录时,您可轻松使用 QuickMenu 选项。

点触以在屏幕上保留当前备忘录,同时使用平板电脑。

选择是否使用背景屏幕。

用于撤销或重做之前的操作。

选择笔型和颜色。

擦除您创建的备忘录。

点触即可发送备忘录给他人或通过社交网络服务共享备忘

录。

在笔记本或图片库中保存备忘录。

查看保存的快捷备忘录

在主屏上轻触应用程序 > 图片库 并选择快捷备忘录相册。

63

Quick 遥控

Quick 遥控将您的平板电脑变成家庭电视、DVD 或蓝光的万能遥控器。

备注:Quick 遥控可能不适用于某些设备和区域。

打开 Quick 遥控应用程序并设置 Quick 遥控

1 在主屏上轻触应用程序 > Quick 遥控 。

2 点触 以选择房间类型,然后点触 以添加设备。

64

3 选择设备类型和品牌,再按照屏幕上的说明配置设备。

备注:Quick 遥控的工作方式与您所在地区或国家的普通红外 (IR) 遥控

器相同。 当使用 Quick 遥控功能时,注意不要遮盖平板电脑顶部的红外

传感器。 某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。

使用 Quick 遥控

1 在主屏上轻触应用程序 > Quick 遥控 以打开 Quick 遥控栏,其中

显示所有已设置的遥控。

2 在 Quick 遥控栏的顶部轻触所需遥控的类型/名称,将其选中。

3 轻触所显示遥控上的按钮。

备注:当添加电视遥控时,Quick 遥控可能使用输入按钮配置相应的遥

控。 当配置输入按钮时,电视的输入源可能更改。 要重置电视的输入

源,请轻触 Quick 遥控上的输入按钮几次(取决于电视上连接的设备

数)。

Quick 遥控选项

要访问 Quick 遥控选项菜单,请轻触菜单键 (在前触摸键栏中)以选

择所需选项。

备注:当背景中在播放音乐时,按下任意 Quick 遥控按钮将短暂静音。

Quick 翻译

只需将智能平板电脑的相机对准您要理解的外语句子。 您可以随时随地

获得实时翻译。

您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。

65

66

母语

目标语言

切换至语音模式。

字词翻译

翻译句子

字块翻译

设置源语音和目标语言。

1 点触 > 应用程序选项卡 > Quick 翻译 。

2 点触单词、线条或段落。

3 点触并选择所需语言。

4 拿稳平板电脑,对准要翻译的对象几秒钟。

备注:仅免费提供一个字典。 必须购买附加字典。 请从下列列表中选

择要作为免费字典安装的字典。

备注:识别率可能有所差别,具体取决于需要翻译的字幕的大小、字

体、颜色、亮度和角度。

多个用户

您可以将新用户添加至平板电脑,以允许他们配置他们自己的平面电脑设

置,使用他们自己的存储空间并拥有他们自己的应用程序更新权限。

备注:

• 仅当以所有者用户的身份登录时,才能添加新用户。

• 每个用户都可以配置和使用他们自己的内容或数据。但是,他们不

能更改其他用户的设置(例如,主屏设置、声音设置等)。

• 用户与其他用户共享电池、内存和数据使用情况。

• 只有平板电脑所有者能够使用与 SD 卡相关的菜单。

• 一个用户设置的语言设置将应用于所有其他用户。

• 无论是哪个用户设置了闹钟,闹钟都不会响起。

• 诸如消息或日历时间表之类的事件只向相关用户通知。

• 用户使用“手机打印”开始打印文档之后,打印作业将会继续,即

使切换了用户也是如此。

• 一旦切换用户,数据传输或下载、多媒体播放和通信服务都会停

止。

在平板电脑上添加新用户

1 在主屏上,轻触应用程序 > 设置 > 用户 > 添加用户

2 设置向导将会打开以帮助您进行设置。启动设置向导

• 当您以新用户的身份第一次登录平板电脑时,应该按照“设置向导”

的提示操作。

3 现在,您可以在登录平板电脑时选择用户名。

67

68

闹钟

设置闹钟

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > 。

2 设置所需的闹钟时间。

3 设置重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、

拼图锁和备忘录。

4 点触保存。

备注:要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置,请点触菜单键

选择设置。

,然后

计算器

使用计算器

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 计算器 。

2 点触数字键输入数字。

3 对于简单计算,请点触要执行的功能(

然后点触 。

、 、 或 ),

备注:

• 对于更复杂的计算,请点触菜单键

择所需功能。

• 要查看计算历史记录,请轻触菜单键

,选择科学计算器,然后选

> 计算历史记录。

日历

将事件添加到日程表中

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 日历 。

2 轻触左上按钮以更改日历视图(日、周、月、年、日程)。

3 轻触要添加事件的日期,再轻触 。

4 点触活动名称字段,然后输入事件名称。

5 点触位置字段,然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时

间。

6 如要为事件添加备注,请点触说明字段,然后输入详细信息。

7 如果要重复闹钟,请设置重复,并必要时设置提醒。

8 点触保存以在日历中保存事件。

文件管理器

使用文件管理器应用程序可管理内部/外部存储设备中的文件。

打开文件管理器应用程序

• 在主屏上轻触应用程序 > 文件管理器 。

文件管理器选项

• :用于运行 QSlide。

• :用于搜索文件。

• :用于创建新的文件夹。

• :用于将文件和文件夹移至另一个文件夹。

• :允许您复制多个文件。

• :用于删除文件和文件夹。

69

70

轻触菜单键 可访问以下选项。

• 排序方式:用于按名称、大小、日期和类型排序文件和文件夹。

• 查看方式:用于将视图模式改为列表或网格。

• 复制:用于复制文件和文件夹,然后将其粘贴到另一个位置。

• 分享:用于与他人共享文件和文件夹。

• 压缩:用于将文件和文件夹压缩为 .zip 文件。

• 显示隐藏文件/隐藏"隐藏文件":用于显示隐藏的文件或隐藏文件。

• 退出:用于退出应用程序。

录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 录音机 。

2 点触 开始录音。

3 选择 结束录音。

4 点触 收听录音。

备注:点触 以访问录音列表。 您可以收听保存的录音。 可用的录

音时间可能会因实际录音时间而异。

发送录音

1 录音完成后,您可以点触 以发送音频剪辑。

2 从可用的共享方法中做出选择。

任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。 您可以轻松检查当前运行的应用

程序数量和关闭特定应用程序。

任务管理器选项

• 点触停止可停止单个应用程序。

• 点触全部停止可停止所有当前运行的应用程序。

• 轻触菜单键 可访问帮助、排序方式和设置。

POLARIS Office 5

POLARIS Office 是专业的移动办公解决方案,让用户可使用移动设备随

时随地方便地查看各种类型的办公文档,如 Word、Excel 和 PowerPoint 文

件。

创建新文档

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > POLARIS Office 5 。

2 在注册页面上注册您的电子邮件地址。

备注:可以轻触“跳过”忽略注册信息。

3 轻触 以打开一个新文档。

4 从下拉列表中轻触一个文档类型,然后选择模板。

5 使用屏幕顶部的工具和屏上键盘在文档中输入内容。

6 完成文档操作后,请轻触 (屏幕的左上角),然后轻触保存并输入

文件名称。

在设备上查看和编辑文档

现在,您可以在移动设备上轻松查看和编辑各种文件类型,包括 Microsoft

Office 文档和 Adobe PDF。

71

72

在屏幕顶部轻触 Office 文件选项卡,以搜索平板电脑上的文档。

轻触要查看或编辑的文档。

使用 POLARIS Office 5 查看文档时,对象和布局与原始文档相同。

要编辑文档,请轻触 。

Google+

使用此应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。

在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > Google+ 。

备注:此应用程序可能无法使用,具体取决于您所在的地区或您的服

务提供商。

语音搜索

通过此应用程序可使用语音搜索网页。

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 语音搜索 。

2 当请开始说话出现在屏幕上时,说一个关键词或词组。 从显示的关键

词建议中选择一项。

备注:此应用程序可能无法使用,具体取决于您所在的地区或您的服

务提供商。

下载内容

使用此应用程序可查看已下载的文件。

在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 下载内容 。

网络

互联网

使用此应用程序浏览互联网。 浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、

新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界,您可以快速、直接地通过平板

电脑访问。畅行无阻、精彩无限。

备注:连接这些服务并下载内容时,可能会产生额外费用。 查看网络

提供商要求的数据付费。

在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 互联网 。

轻触可返回上一页。

轻触可前进到当前页之后的下一页。 这正好与点触返回键

效果相反,按“返回”键将转到上一页。

轻触可返回主页。

轻触可添加新选项卡。

轻触可访问书签。

轻触可运行 QSlide。

轻触可关闭当前选项卡。

轻触可刷新或停止当前页面。

打开网页

• 要打开新网页,请轻触浏览器工具栏上的 。

• 要转至另一个网页,请轻触要查看的页面。

73

74

使用语音搜索网络

轻触地址栏,轻触 ,说一个关键词,然后在显示的建议关键词中选择

一个。

备注:此功能可能无法使用,具体取决于您所在的地区或您的服务提

供商。

书签

要打开带书签的网页,请轻触浏览器工具栏上的 ,然后选择一项。

历史记录

在浏览器工具栏上轻触 ,然后选择历史记录选项卡可从最近访问的网

页列表中的打开网页。 要清除历史记录,请轻触菜单键 > 清除所有

历史记录。

使用 QSlide

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

当查看浏览器上的内容时,轻触 。 然后可以在平板电脑上浏览其他信

息。 要全屏查看浏览器,轻触 。

Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。

在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > Chrome 。

备注:此应用程序可能无法使用,具体取决于您所在的地区和您的服

务提供商。

查看网页

点触网址栏,然后输入网址或搜索标准。

打开网页

• 要转至新页面,请轻触 。

• 要访问另一个网页,请轻触所需网页以选择它。

使用语音搜索网络

点触地址栏,点触 ,说一个关键词,再选择一个显示的关键词建议。

与其他设备同步

使用同一个 Google 帐户登录时,与另一部设备上的 Chrome 同步打开的选

项卡和书签。

要查看其他设备上打开的选项卡,请点触菜单键 > 其他设备。 必须

在所有设备上登录同一个 Google 帐户。 选择一个网页以打开它。

添加并查看书签

要添加书签,轻触 。

要打开带书签的网页,请轻触菜单键 > 书签。

75

76

设置

访问“设置”菜单

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > 设置 。

或者

在主屏上轻触菜单键 > 系统设置。

2 选择设置类别和选项。

无线网络

WLAN

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示! 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接,可能需要在路由器中

输入平板电脑的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址:在主屏上轻触应用程序

> 设置 > WLAN > 菜单键 > 高级 WLAN > MAC 地址。

蓝牙

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。

数据使用情况

显示数据使用情况。

更多...

允许您通过无线连接与其他设备共享文件夹。

飞行模式 – 勾选飞行模式以启用。 激活飞行模式会禁用所有无线连接。

无线存储器 – 无需 USB 连接,即可在电脑上管理平板电脑中的文件或者

从电脑上将文件复制到平板电脑上。 请确保平板电脑和电脑连接到同一

网络。 然后,在电脑浏览器的地址栏中输入平板电脑上显示的网址。

Miracast – 以无线方式将平板电脑屏幕和声音镜像到 Miracast 适配器或电

视上。

SmartShare Beam – 打开以通过 SmartShare Beam 接收来自 LG 手机或平板

电脑的多媒体内容。

VPN – 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。 允许您添加不同类

型的 VPN。

备注:您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

设备

声音

声音模式 – 选择“声音”,“仅振动”或“静音”。

音量 – 管理通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体

的音量。

振动强度 – 设置通知的振动强度。

通知声音 – 允许您设置默认通知铃声。

触摸声音 – 用于将平板电脑设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触

的屏上项目时播放提示音。

77

78

屏幕锁定提示音 – 用于将平板电脑设置为在锁定和解锁屏幕时播放声

音。

触摸时振动 – 用于设置点触平板电脑屏幕时的振动反馈。

显示屏

<主屏>

主题 – 设置设备的屏幕主题。

壁纸 – 设置用于主屏上的壁纸。

屏幕点击效果 – 设置滑动以更改屏幕时的效果。

允许主屏幕循环 – 勾选以将主屏设置为持续滚动,从而在一个方向上滚动

到底后,无需朝反方向回滚。

仅为纵向视图 – 勾选以始终纵向显示主屏。

主页备份与还原 – 用于备份和恢复应用程序和小工具配置及主题。

Do you know? – 启用此选项可显示帮助页面 Do you know?,以显示额外主

屏。

帮助 – 显示有关主屏操作的信息。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 – 设置屏幕锁定类型以保护平板电脑。 打开一组屏幕,它们

可指导您绘制屏幕解锁图案。 如果在打开平板电脑或唤醒屏幕时已启用图

案锁定类型,系统会提示您绘出解锁图案以解锁屏幕。

屏幕点击效果 – 设置屏幕滑动效果选项。

天气动画 – 勾选以根据自动数据更新,显示“天气”中所设置当前位置或

主要城市的天气动画。

壁纸 – 设置锁定屏幕壁纸。 从图片库或壁纸图库中进行选择。

快捷方式 – 允许您更改滑动锁定屏幕上的快捷方式。

拥有者信息 – 勾选以设置要在锁定屏幕上显示的设备用户的名称。 轻触以

输入要显示为所有者信息的文本。

仅为纵向视图 – 勾选以始终纵向显示锁定屏幕。

锁定计时器 – 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 – 勾选后,可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。 此

设置将覆盖安全锁定计时器设置。

<亮度>

调节屏幕亮度。

<屏幕超时>

设置屏幕超时时间。

<轻敲唤醒>

勾选以启用 KnockON 来开关屏幕。 快速双击中心屏幕将打开屏幕。 双击

状态栏、主屏幕上的空白区域或锁定屏幕将关闭屏幕。 为获得最佳效果,

请勿在使用 KnockON 功能时移动平板电脑。

<屏幕关闭效果>

设置屏幕关闭效果。

<自动旋转屏幕>

设置为在旋转平板电脑时自动切换方向。

<互动屏保>

轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。 如果打开,屏幕将在平板电脑处

于睡眠模式(靠接和/或充电)时显示屏保程序。 选择时钟、色彩、相框或

照片台。

备注:屏幕保护程序正在运行时,充电速度可能会慢一些。

79

80

<字体类型>

更改显示字体的类型。

<字体大小>

更改显示字体的大小。

<智能屏幕>

可让屏幕在设备检测到您的双眼看着屏幕时始终保持打开。

<智能视频>

勾选以在未检测到您的双眼看着屏幕时暂停视频。

<系统菜单键>

设置在所有屏幕底部显示的前触摸按钮键。 设置要显示的按钮、其在栏中

的位置和外观。 选择按键和顺序、主题和背景。

<宽高比校正>

用于更改下载的应用程序的宽高比,以解决屏幕变形情况。

<运动传感器校准>

用于提高倾斜精确度和传感器速度。

存储

内部存储器 – 显示设备存储器的总空间大小,并列出哪些类型的数据占

用了空间。

外置 SD 卡 – 显示 microSD 卡上的总内存空间大小。

安装/卸载 SD 卡 – 安装或从平板电脑卸载 microSD 卡,以便能访问其中

存储的数据、格式化该卡或安全移除它。 如果没有安装 microSD 卡、已卸

载它或已在电脑上安装 microSD 卡,则此设置不可用。

格式化 SD 卡 – 永久清除 microSD 卡上的全部内容,并准备好供平板电

脑使用。

电量使用情况

电池信息 – 查看设备活动消耗了多少电池电量。 电池电量以百分比显

示。 此外,还会显示剩余使用时间。

电池百分比 – 在状态栏中显示电池百分比。

将此功能打开。 轻触省电 省电 – 管理电池的省电项目。 轻触开关

以显示下列选项。

• 自动同步:关闭自动同步。

• WLAN:不使用数据时关闭 WLAN。

• 蓝牙:如果未连接,则关闭蓝牙。

• 触摸时振动:关闭点触反馈。

• 亮度: 调节亮度。

• 屏幕超时:调整屏幕超时。

省电提示 – 点触以访问一些省电提示。

应用程序

显示应用程序列表,比如当前运行或下载的应用程序。

滑控界面

可以使用三指滑动,将运行中的应用程序保存到左侧或让其恢复显示。

个人

帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据,无论您当前是否正在使用。 取消选择此

设置可节省电池电量并减少(而非消除)数据使用。

81

82

用户

配置文件名 – 用于设置当前用户的姓名。

昵称 – 用于设置您平板电脑的昵称。

拥有者信息 – 勾选以设置要在锁定屏幕上显示的设备用户的名称。 轻触

以输入要显示为所有者信息的文本。

添加用户 – 用于添加新的平板电脑帐户并使用多用户功能。

位置访问

访问我的位置 – 让已要求您权限的应用程序使用您的位置信息。

GPS 卫星 – 让应用程序使用 GPS 卫星确定您的位置并精确到街道级别。

WLAN 与移动网络位置 – 让应用程序可使用 Google 定位服务更快速地确

定您的位置。 Google 将收集和接收匿名的定位数据。

安全性

加密平板电脑 – 用于加密平板电脑数据以保护安全性。 您将需要在每次

开机时输入 PIN 或密码来解密平板电脑。

加密 SD 卡存储 – 用于加密 MicroSD 上的数据以保护安全性。

密码键入为可见 – 在您键入密码时,显示隐藏的密码的最后一个字符。

平板电脑管理员 – 查看或停用平板电脑管理员。

未知源 – 将设置默认为安装非 Play Store 应用程序。

验证应用程序 – 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

可信凭据 – 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 – 选择并安装已加密的证书。

清除存储 – 删除所有证书。

语言和输入设备

使用语言和输入设置为平板电脑上的文本选择语言以及配置屏上键盘(包

括已添加到词典中的文字)。

备份与重置

备份我的数据 – 设为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 – 设置要将数据备份至的帐户。

自动还原 – 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应

用程序数据。

LG 备份服务 – 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行

恢复。

重设出厂数据 – 将您的设置重置为出厂默认值,然后删除所有数据。 如

果以此方式重置平板电脑,首次启动 Android 时,将提示您重新输入相同

的信息。

系统

日期和时间

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。 您还可使用这些设置来设

置自己的时间和时区,而非从移动网络获取当前时间。

辅助工具

使用辅助工具设置可配置您在平板电脑上安装的辅助功能插件。

注意:需要额外的插件才能变成可选。

TalkBack – 用于设置 TalkBack 功能来通过言语反馈协助视觉有障碍的

人。 轻触屏幕右上角的 TalkBack 开关 可将其打开。 轻触屏幕底部

的设置可调整 TalkBack 设置。

83

84

安装网站脚本 – 用于启用(或禁用)网站脚本安装。

大号字体 – 勾选以增大文本大小。

反色 – 勾选以反转颜色。

放大手势 – 允许您通过三点轻触屏幕来进行缩放。

阴影 – 将屏幕设置为黑色的阴影。

单声道音频 – 勾选以允许耳机声音同时通过左右声道。

触摸并保持延迟 – 设置触摸并保持延迟(短、中、长)。

辅助触控 – 切换

有硬件按钮。

以在打开和关闭之间切换。 通用点触可以替代所

自动旋转屏幕 – 勾选以允许设备根据设备方向(纵向或横向)旋转屏

幕。

读出密码 – 勾选以便可以语音输入登录密码(而不是键入密码)。

单触输入 – 允许您通过手指单次点触 LG 键盘来输入字母。

轻松访问 – 允许您三次轻触主屏键来设置功能。

文本-语音输出 – 文本到语音输出能有声读出文本(例如文本信息的内

容)。

PC 连接

选择 USB 连接方法 – 设置所需模式:平板电脑充电、媒体同步 (MTP)

、LG 软件或发送图像 (PTP)。

连接时询问 – 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

帮助 – 有关 USB 连接的帮助。

PC Suite – 选中此复选框以在具有 WLAN 连接时使用 LG PC Suite。 请注

意,应通过 WLAN 连接将 WLAN 网络连接至 LG PC Suite。

On-Screen Phone – 选中此功能以从屏幕手机接收 WLAN 连接请求。

帮助 – 有关 LG 软件的帮助。

附件

Quick Cover – 激活 Quick Cover 以自动打开或关闭。

USB 存储设备 – 设置 USB 存储设备的 Plug & Pop 功能。 勾选应用程序

面板选项可在连接 OTG(移动)USB 数据线时自动显示应用程序面板。

轻触编辑应用程序面板以更改要提供的应用程序。

耳机 – 设置耳机的 Plug & Pop 功能。 勾选应用程序面板选项以在连接耳

机时自动显示应用程序面板。 轻触编辑应用程序面板以更改要提供的应

用程序。

底座 – 设置底座的 Plug & Pop 功能。 勾选应用程序面板选项以在连接底

座时自动显示应用程序面板。 轻触编辑应用程序面板以更改要提供的应

用程序。

关于平板电脑

查看法律信息,并检查设备状态和软件版本。

85

86

LG Backup

关于备份和恢复设备数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件,尤其是在更新任何软件

之前。 当设备丢失、被盗或因无法预料的问题受损时,在存储卡上保留

最新备份文件也许能让您恢复设备数据。

此 LG 备份应用程序支持 LG 智能手机和平板电脑、其他软件或操作系统

版本。 因此,当购买新的 LG 智能手机和平板电脑后,可以将当前设备的

数据备份到新设备中。

如果在智能手机和平板电脑上预加载了备份应用程序,则可以备份和恢复

大多数的数据,包括下载的和预安装的应用程序、书签、日历条目、联系

人、主屏设置及系统设置。 还可以:

• 执行设备的手动 LG 备份。

• 计划设备的自动备份。

• 恢复设备数据。

备注:请注意,备份功能不支持备份用户数据和媒体数据(图片/视频/

音乐)。 请使用媒体同步 (MTP) 备份这些文件。 使用 USB 数据线将平

板电脑连接至计算机并点触媒体同步 (MTP)。

警告! 要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关

机,您应始终为电池充满电。

LG 备份平板电脑数据

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > LG Backup > 备份。

2 选中要备份的复选框,然后选择下一步。

3 在“备份位置”屏幕上,点触内部存储器或外置 SD 卡,然后轻触启

动。

4 备份完所有选定文件后,您将看到信息备份已完成。

计划自动备份

也可以根据您的计划设置,安排平板电脑数据的自动备份。 要执行此操

作,请完成下列步骤:

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > LG Backup > 计划

备份。

2 轻触备份项目,然后选中要备份的项目旁的复选框。

3 轻触备份位置,点触内部存储器或外置 SD 卡。

4 轻触设置时间以设置每周、每两周、每月等重复间隔,然后轻触打开。

5 轻触开关 将此功能打开。

恢复平板电脑数据

备注:在恢复备份文件之前,存储在平板电脑上的所有文件都将被删

除。

1 在主屏上轻触应用程序 > 应用程序选项卡 > LG Backup > 恢复。

2 在恢复屏幕中,选择包含要恢复数据的备份文件。

3 选中要恢复的项目旁边的复选框,然后选择下一步以将其恢复至平板

电脑。

87

88

备注:请注意,平板电脑数据将被备份内容覆盖。

4 如果备份文件被加密,请键入创建的加密密码。

5 恢复完所有选定文件后,平板电脑将会自动重新启动。

备注:可以设置“启用加密”来加密备份文件,以提供额外保护。

在 LG Backup 屏幕中点触 ,然后输入密码,如果忘记密码,请输入密

码提示。 设置密码之后,每次要执行备份/恢复时,都需要输入该密码。

平板电脑软件更新

平板电脑软件更新

使用此功能可方便地从互联网将平板电脑固件更新为最新版本,而无需去

到服务中心。 有关使用此功能的详细信息,请访问:http://www.lg.com

由于移动设备固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力,因此,

请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示,然后再继续执行操作。 请

注意,在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的平板电

脑。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

使用此功能可通过空中下载 (OTA) 方便地将平板电脑的固件更新为最新版

本,而无需连接 USB 数据线。 仅当 LG 提供可供手机使用的固件新版本

时,此功能可用。 首先,可以检查平板电脑上的软件版本:

在主屏上轻触菜单键 > 系统设置 > 关于平板电脑 > 软件信息。

要执行平板电脑软件更新,请在主屏上轻触菜单键 > 系统设置 > 关

于平板电脑 > 更新中心 > 软件更新 > 现在检查更新。

备注:LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利,

不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

备注:您的个人数据(包括有关您的 Google 帐户、其他任何帐户、您

的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信

息)可能会在设备软件的更新过程中遗失。 因此,LG 建议您在更新平

板电脑软件之前,先备份个人数据。 对于任何个人数据的遗失,LG 概

不负责。

89

90

配件

以下配件可与您的平板电脑一起使用。 (以下配件为可选配件。)

旅行适配器 数据线

快速入门指南

备注:

• 务必使用正品 LG 配件。 否则可能导致保修失效。

• 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用平板电脑过程中可能遇到的一些问题。 有些问题可

能需要您致电服务提供商,但大多数问题您可自行解决。

消息 可能原因 可行解决措施

无应用程序

可供设置

服务提供商不支持或

需要注册。

请与服务提供商联系。

为电池充电。 电池未充电。

外部温度太热或太

冷。

确保平板电脑在常温下充电。

检查充电器以及与平板电脑的

连接。

触点问题

充电错误

无电压

充电器故障

错误充电器

无法接收/发

送照片

内存已满

将充电器插入其他插座。

更换充电器。

请仅使用原装 LG 配件。

从平板电脑中删除一些图像。

91

92

消息

文件无法

打开

可能原因 可行解决措施

不受支持的文件格式 检查受支持的文件格式。

无声音

挂机或死机

振动模式

间歇性软件问题

检查声音菜单的设置状态以

确保您不处于振动或静音模

式下。

尝试通过网站执行软件更新。

User Guide

• Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.

• Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.

• This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.

• Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

• Google™, Google Maps™, Gmail™,

YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

ENGLISH

2

Table of contents

About this user guide .........................5

About this user guide ........................... 5

Trademarks ............................................. 5

DivX HD .................................................. 6

Dolby Digital Plus .................................. 6

Guidelines for safe and efficient use ......................................................... 7

Important notice ............................... 15

Getting to know your device ........... 20

Tablet Overview ....................................20

Charging your tablet ...........................22

Optimizing Battery Life ......................23

To extend the life of your battery ....... 23

To view the battery charge level ..........24

To monitor and control what uses the battery ....................................................24

Inserting a microSD card ....................24

Removing the microSD card ..............25

Formatting the microSD card ............26

Locking and unlocking the screen.....26

Your Home screen .............................27

Touch Screen tips ................................27

KnockON ......................................................27

Slide aside ................................................... 28

Tap or touch ............................................... 28

Touch and hold ......................................... 29

Drag ............................................................... 29

Swipe or slide ............................................. 29

Double-tap .................................................. 29

Pinch-to-Zoom .........................................30

Rotate the screen .....................................30

Home screen ........................................30

Customizing the Home screen .......... 32

Returning to recently-used applications ..........................................32

Notifications .........................................33

Swipe down for notifications & settings ......................................................... 33

Quick Settings on Notification

Panel ............................................................. 34

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel ....................... 34

QSlide apps on the Notifications panel ............................................................. 34

Using the QSlide apps ........................... 34

Indicator icons on the Status Bar ...... 35

Plug & Pop ...........................................36

Capturing a Screenshot ......................37

Using QuickMemo to capture a screenshot ...................................................37

Using Capture plus to capture a screenshot ...................................................37

Entering Text.........................................37

Entering accented letters ...................... 38

Google account setup .......................39

Connecting to Networks and

Devices .............................................. 40

Wi-Fi .....................................................40

Connecting to Wi-Fi networks ............40

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network ....................................40

Bluetooth ...............................................41

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device .....41

Send data using the Bluetooth wireless feature .......................................... 42

Receive data using the Bluetooth wireless feature .......................................... 42

SmartShare ..........................................43

To send content from your tablet to other devices ........................................ 43

To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your tablet ............... 43

PC connections with a USB cable .....44

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode ............................................................ 44

Synchronize with Windows Media

Player ............................................................ 44

Contacts .............................................46

Searching for a contact ......................46

Adding a new contact .........................46

Favorite Contacts .................................46

Creating a group ..................................47

E-mail ................................................ 48

Managing an E-mail account .............48

Working with account folders ............49

Composing and sending E-mail ........49

Camera .............................................. 50

Getting to know the viewfinder ..........50

Using the advanced settings ...............51

Taking a quick photo ..........................52

Once you've taken a photo .................53

Viewing your saved photos .................54

Video camera .....................................55

Getting to know the viewfinder ..........55

Using the advanced settings ..............56

Recording a quick video .....................56

After recording a video .......................57

Watching your saved videos ...............57

Live Zooming .......................................57

Adjusting the volume when viewing a video .....................................58

Multimedia .........................................59

Gallery ...................................................59

Viewing pictures ....................................... 59

Zooming in and out ................................ 59

Playing videos ............................................60

Viewing photo and video options ......60

Deleting images and videos ................60

Setting as wallpaper ................................60

Videos ....................................................61

Playing a video ............................................61

Music .....................................................62

Add music files to your tablet ............. 62

Transfer music using Media sync

(MTP) ............................................................ 62

Playing a song ........................................... 62

Tools ....................................................65

QPair .....................................................65

3

QSlide ...................................................66

QuickMemo ..........................................68

QuickRemote .......................................69

QuickTranslator .....................................71

Multiple Users ......................................73

Alarm ..................................................... 74

Calculator ............................................. 74

Calendar ...............................................75

File Manager ........................................75

Voice Recorder ..................................... 76

Task Manager ....................................... 77

POLARIS Office 5 .............................. 77

Google+.................................................78

Voice Search .........................................79

Downloads ............................................79

The Web ............................................ 80

Internet..................................................80

Opening a page .........................................81

Searching the web by voice...................81

Bookmarks ....................................................81

History .............................................................81

Using QSlide ................................................81

Chrome .................................................82

Viewing webpages ................................... 82

Opening a page ....................................... 82

Searching the web by voice................. 82

Syncing with other devices ................... 82

Adding and Viewing bookmarks ....... 82

4

Settings ............................................. 83

Access the Settings menu .................83

WIRELESS NETWORKS ....................83

DEVICE .................................................84

PERSONAL ..........................................89

SYSTEM .................................................91

LG Backup ..........................................94

About backing up and restoring device data ...........................................94

LG Backup your tablet data ................95

Scheduling automatic backups .........95

Restoring tablet data ..........................95

Tablet software update .....................97

Tablet software update .......................97

LG Tablet Software update via

Over-the-Air (OTA) ..............................97

Accessories ........................................99

Troubleshooting ...............................100

About this user guide

About this user guide

• Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.

• Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.

• Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the

LG website at www.lg.com.

• Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.

• LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.

• Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws.

As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.

• Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs.

Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

• LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.

• All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

5

6

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies.

To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Dolby Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital

Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

• The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

• While there may be differences between the SAR levels of various

LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

• The SAR limit recommended by the International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

• The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.720 W/kg.

7

8

• This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Notice for Battery replacement

• For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized

LG Electronics service point or dealer for assistance.

• Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.

• Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

• Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

• Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

• Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.

• The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

• Do not drop.

• Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

• Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

• Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.

• Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.

• Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

• Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.

• The device should be charged in a well ventilated area.

• Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

• Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

• Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.

• Do not expose the device to liquid or moisture.

9

10

• Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

• Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

• Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.

• If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.

• The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

• Use your tablet in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible.

Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

• Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.

• Some hearing aids might be disturbed by tablet device.

• Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

• Do not use a hand-held device while driving.

• Give full attention to driving.

• RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

• When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

• If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings.

This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

• Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.

• When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

11

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact.

If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

• Do not use your tablet at a refueling point.

• Do not use near fuel or chemicals.

• Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

• Turn your tablet off before boarding any aircraft.

• Do not use it on the ground without permission from the crew.

12

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

• You do not need to completely discharge the battery before recharging.

Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

• Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

• Do not disassemble or short-circuit the battery.

• Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

• Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

• There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

• Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

• If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG

Electronics service point or dealer for assistance.

• Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

• Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

• Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

13

14

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

Update your tablet without a PC. Select Update Center > Software

Update.

Update your tablet by connecting it to your PC.

For more information about using this function, please visit

http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,

LG Electronics declares that this LG-V500 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at

http://www.lg.com/global/declaration

Important notice

Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications to make more memory available.

To uninstall applications:

1

Tap > > Apps tab > Settings > Apps.

2

Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3

Tap

Uninstall.

2. Before installing an open source application and

OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

15

16

WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your tablet. Tap > >

Apps tab >

Settings

>

Display > Lock screen > Select screen lock > Pattern. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can’t recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern? button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot Backup

PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset

(Factory Reset) to initialize it.

1

Turn the tablet off.

2

Press and hold the Power/Lock key + Volume Down key on the right side of the tablet.

3

Release only the Power/Lock Key when the LG logo is displayed and keep pressing the

Volume Down Key.

4

Immediately press and hold the Power/Lock Key + Volume Up Key at the same time while maintaining the

Volume Down Key pressed.

17

18

5

Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.

6

Press the

Power/Lock Key to continue or either of the Volume Keys to cancel.

7

Press the Power/Lock Key once more to confirm or either of the Volume

Keys to cancel.

8

Your device will perform a hard reset.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one.

Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1

Touch and hold the Home Key . A list of recently used applications will be displayed.

2

Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the tablet. Make sure to tap Back Key

to exit an app after using it.

• To stop applications, tap

Task Manager from the recent apps list, then tap

Stop or Stop all.

• To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap Clear all.

6. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate

it: Press and hold the Power/Lock key for 12 seconds to turn your tablet off.

If it still does not work, please contact the service center.

7. Do not connect your tablet when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your tablet from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

19

Getting to know your device

Tablet Overview

Front-Facing Camera lens

Ambient Light Sensor

Power/Lock key

Volume keys

Touch screen

20

Camera lens

Speaker

Earphone Jack microSD Card Slot

IR LED

Charger/USB port

Microphone

NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-Facing

Camera lens microSD Card

Slot

Earphone Jack

Ambient Light

Sensor

Power/Lock key

Volume keys

Charger/USB port

Camera lens

Speaker

Microphone

IR LED

Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.

Insert microSD Card for storing files such as music, videos and photos.

Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.

Measures the surrounding light and adjusts the LCD brightness to provide a vivid screen.

Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.

Allow you to adjust the media volumes.

Allows you to connect the tablet and the USB Cable for use with the charger adapter, or other compatible accessories.

Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.

Sound comes from the rear speaker instead of the earpiece (e.g., the speakerphone function, music player function, etc.).

Record your voice and is used for voice-activated functions.

Used as a sensor for the QuickRemote app.

21

22

WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

TIP!

• Tap the

Menu Key options are available.

whenever you open an application to check what

• If the device is locked and does not work, press and hold the

Power/

Lock Key for 12 seconds to reboot it.

Charging your tablet

A rechargeable Li-ion battery is used to power your tablet. A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

Warning! If the touch screen does not function while the tablet’s in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

1

Connect the USB adapter and USB cable.

2

Plug the USB cable (as shown below) into the tablet’s Charger/USB port.

3

Plug the charger into an electrical socket.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery’s life between charges by turning off features that you don’t need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

• Turn off radio communications that you aren’t using, such as Wi-Fi,

Bluetooth, or GPS.

• Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.

• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.

23

24

• Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.

• While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1

From the Home screen, tap Apps > Settings > About tablet >

Battery.

2

The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1

From the Home screen, tap

Apps

>

Settings

>

About tablet >

Battery > Battery use.

2

The bottom of the screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 64 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

1

Turn the tablet off before inserting or removing the microSD card.

2

Place your fingernail in the cutout and pull the microSD card tray out.

Insert the microSD card into the slot with the contacts facing down.

Carefully push the tray gently into the device.

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

1

From the Home screen, tap Apps > Settings > Storage >

Unmount SD card.

2

Gently pull the microSD card from the slot.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first.

Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

25

26

Formatting the microSD card

Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

1

From the Home screen, tap Apps > Settings > Storage.

2

Tap Erase SD card (twice).

3

If you set an unlock pattern, enter it and tap

Erase everything. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the

Power/Lock

Key to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the

Power/Lock Key . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your

Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

• Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.

• Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

NOTE:

• You can disable this feature in the Display settings.

From the Home screen, tap Apps > Settings > Display >

KnockON > tap the KnockON checkbox.

27

Slide aside

Use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back to the display. To bring them back later, some apps may restart. You can save up to three apps.

1

While an application is open, place three fingers on the screen and slide to the left.

The current screen is saved and the Home screen appears.

2

To re-open the saved apps, place three fingers on the screen and slide to the right.

Tap the desired app you want to open.

28

Tip! The Slide Aside feature does not recognize fewer fingers, additional fingers, or your palm.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don’t drag an item instead).

For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly doubletap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture

(using the Camera), and when using Maps. Double-tap a word to highlight it.

Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

29

30

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

• To select an item, touch the center of the icon.

• Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.

• Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your region.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen.

Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Status bar – Shows device status information, including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Menu key – Opens an Options menu with options that affect the current screen or application. This only applies when available, depending on the screen or application.

Home key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the

Home screen extension canvases). Touch and hold it to display recently used applications with access to the Task Manager application.

Back key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard.

31

32

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1

Touch and hold the empty part of the Home screen.

2

Tap the Apps, Widgets tab.

3

Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.

Returning to recently-used applications

1

Touch and hold the Home Key . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.

2

Touch an icon to open the application. Or touch the return to your previous screen.

Back Key to

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet’s current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Pending notifications System icons like Bluetooth, Wi-Fi & battery status

Swipe down for notifications & settings

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel. To close the

Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

NOTE: Touch and hold an icon from the Quick Settings to view the function's settings menu.

33

Quick Settings Bar – Flick right or left to scroll through the list.

QSlide Apps Bar – Tap to activate a

QSlide feature.

Slide to the left and right to adjust the

Brightness of the screen / Volume.

34

Quick Settings on Notification Panel

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick

Settings are located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Open the Notifications Panel and touch . You can then view and rearrange the desired items on the Quick Settings menu.

QSlide apps on the Notifications panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications panel below the

Quick settings bar. These icons provide a quick, convenient way to multitask on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.

Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the

QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two

QSlide windows at a time.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon Description Icon Description

Alarm is set Airplane mode

Connected to a Wi-Fi network

SmartShare music playing

Wired headset

Bluetooth is on

System warning

GPS is acquiring

Receiving location data from GPS

Data is syncing

Vibrate mode New Gmail

Battery fully charged

Battery is charging

New Hangouts message

Song is playing

35

36

DLNA is on

Downloading data

Uploading data

Tablet is connected to

PC via USB cable or USB tethering is active

Power saving mode is on

Slide aside is on

NOTE: The location of the icons in the Status Bar may differ depending on the features, apps, and services being used.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1

Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2

The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

Ƭ Tap > > Settings > Accessory.

Capturing a Screenshot

Press and hold the

Volume Down key and Power/Lock Key at the same time for around 2 seconds to capture a screenshot.

To view the captured image, go to

Apps

>

Gallery

>

Screenshots

Folder.

TIP! You cannot capture a camera/video screen.

Using QuickMemo to capture a screenshot

On the screen you want to capture, drag the status bar downward and select

QuickMemo.

OR

Press and hold the Volume Up/Down Key at the same time.

Using Capture plus to capture a screenshot

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default

Internet browser.

1

While connected to Internet, tap , and then tap

Capture plus.

2

Adjust the blue box to the desired size, and then tap OK. The selected area is saved to the Gallery.

Entering Text

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

37

38

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to use the voice input function. You can also touch and hold this icon to select the handwriting and settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á").

For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

• Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

• From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Settings >

Accounts & sync > Add account > Google.

If you have a Google account, touch Existing, enter your email address and password, then touch . Otherwise, touch New and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet.

(This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

39

40

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or

‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them.

Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Settings > Wi-Fi from the WIRELESS NETWORKS.

2

Tap to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3

Tap

Search to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.

• Secured networks are indicated by a lock icon.

4

Touch a network to connect to it.

• If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

5

The Status Bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

• LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

• Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

• Some devices, especially those that are not tested or approved by

Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Settings >

Bluetooth from the WIRELESS NETWORKS.

2

Tap to turn Bluetooth on. You will see the option to make your tablet visible. Then tap Search for devices to view the devices in range.

3

Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories such as Bluetooth headsets or

Bluetooth-enabled devices may not be available for this device.

41

42

Send data using the Bluetooth wireless feature

1

Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select Share.

OR

Open the item and tap the Menu Key

2

Tap Bluetooth to share via Bluetooth.

> Share.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3

Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Settings >

Bluetooth.

2

Tap to turn Bluetooth on and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the

Menu Key > Visibility timeout.

3

Pair the devices and tap Accept when you receive a Bluetooth

Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris

Office.

To send content from your tablet to other devices

1

On the content you want to play or beam, tap .

2

Tap Play or Beam in the dialog box.

Play: You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.

Beam: You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare

Beam*-supported LG phones or tablets.

* SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi

Direct.

3

Tap the device to play or receive on the list.

• If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi

Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap

Rescan.

4

Tap

Send.

To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your tablet

1

To connect the nearby devices to your tablet, tap Nearby devices.

<Gallery>

43

44

• Ensure that your tablet and nearby devices are connected to the same

Wi-Fi network.

• Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2

Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap Search nearby devices.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your tablet.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

1

Connect your tablet to a PC using a USB cable.

2

If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose System settings > PC

connection > Select USB connection method, then select Media sync

(MTP).

3

You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1

Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows

Media Player has been installed.

2

Select the

Media sync (MTP) option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3

Open Windows Media Player to synchronize music files.

4

Edit or enter your device’s name in the pop-up window (if necessary).

5

Select and drag the music files you want to the sync list.

6

Start synchronization.

• The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows

Media Player.

Items

OS

Requirement

Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher

Window Media Player version Windows Media Player 10 or higher

• If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

45

Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1

From the Home screen, tap Contacts to open your contacts.

2

Tap the Search contacts box and enter the contact name using the keypad. You can also tap a letter along the right side of the screen to access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact

1

From the Home screen, tap Contact .

2

Tap the . Select the desired account (if applicable).

3

If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from

Take photo to take a picture using the camera or Select from Gallery.

Then browse for an image and select it.

4

Tap to enter more specific name information.

5

Enter the details about your contact.

6

Tap Save to save the contact entry.

46

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites

1

From the Home screen, tap

Contacts

to open your contacts.

2

Tap a contact to view its details.

3

Tap the star to the right of the contact’s name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

1

From the Home screen, tap Contacts to open your contacts.

2

Tap the Favorites tab to view your favorite contacts.

3

Tap a contact to view its details.

4

Tap the gold star to the right of the contact’s name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1

From the Home screen, tap Contacts to open your contacts.

2

Touch the Groups tab, then touch .

3

Touch

Save to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

47

48

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail.

The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an E-mail account

The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set up an E-mail account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another E-mail account:

• Open the E-mail application and tap the Menu Key

To change an E-mail account’s settings:

Open the E-mail application and tap the Menu Key

General settings.

>

>

Settings >

Settings >

To delete an E-mail account:

• Open the E-mail application and tap the Menu Key the Menu Key delete >

Remove > select Yes.

> Settings > tap

> Remove account > touch an account you want to

.

Working with account folders

Open the

E-mail application and tap the Menu Key

and select

Folders.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account’s service provider, you may have additional folders.

Composing and sending E-mail

To compose and send a message:

1

While in the E-mail application, tap

Write

.

2

Enter an address for the message’s intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.

3

Tap Menu Key required.

to add a Cc/Bcc and tap

Attach

to attach files, if

4

Enter the subject and your message

5

Tap the

Send

to send the message.

If you aren’t connected to a network, for example, if you’re working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new E-mail arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the E-mail notification to stop receiving notifications.

49

Camera

To open the Camera application, tap Camera on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

50

Swap camera – Switch between the camera lens and the front–facing camera lens.

Shot mode – Defines how the shot will be taken.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the

advanced settings on the following page.

Video mode – Tap (or slide) to toggle between Camera mode and Video mode.

Taking a photo

Gallery – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the Back Key .

Take photos by voice command.

Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.

Focuses on a specific spot.

Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

Improves color quality in various lighting conditions.

Applies artistic effects to your pictures.

Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

Activate this to use your tablet's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo tagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

51

Selects a shutter sound.

Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.

Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.

Opens the help guide to know how a function operates.

Restores all camera default settings.

TIP!

• When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

• The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

52

Taking a quick photo

1

Open the Camera application.

2

Holding the tablet horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.

3

A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.

4

When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

5

Touch to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch to view the last photo you took.

Touch to share your photo using the SmartShare function.

Touch to take another photo immediately.

Touch to send your photo to others or share it via social network services.

Touch to delete the photo.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the Menu Key

to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a Contact photo, Home screen

wallpaper or Lock screen wallpaper.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

53

54

Applies a brightness effect to your photo.

Applies artistic effects to your photos.

Applies color effects to your photos.

Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview in the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

• To view more photos, scroll left or right.

• To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

Swap camera – Switch between the camera lens and the front–facing camera lens.

Shot mode – Defines how the shot will be taken.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See Using the

advanced settings on the following page.

Camera mode – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.

Record – Touch to start recording a video.

Gallery – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

NOTE: Ensure the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

55

56

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.

Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.

Defines and controls the amount of sunlight entering the video.

Prevent shaking while video recording to get high video quality.

Improves color quality in various lighting conditions.

Choose a color tone to use for your new view.

Activate this to use your tablet's location-based services.

Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.

Set the storage location for your pictures. Choose from Internal memory and SD card.

Opens the help guide to know how a function operates.

Restores all camera default settings.

Recording a quick video

1

Open the Camera application and touch the Video mode icon.

2

The video camera viewfinder appears on the screen.

3

Holding the tablet, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.

4

Touch once to start recording.

5

A timer showing the length of the video will appear.

6

Touch on the screen to stop recording.

After recording a video

Touch to view the last video you took.

Touch to share your video using the

SmartShare function.

Touch to record another video immediately.

Touch to send your video to others or share it via social network services.

Touch to delete the video.

Watching your saved videos

1

In the viewfinder, touch the image preview in the bottom of the screen.

2

Your Gallery will appear on the screen.

3

Tap a video to play it automatically.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

57

58

NOTE:

• When in video playback mode, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.

• When in video playback mode, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

NOTE: Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the right side of the tablet.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Gallery .

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

• Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.

• Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

• Double-tap anywhere to zoom in. Double-tap again to return to fullscreen view.

• Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch in to zoom out.

59

60

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video and tap to play it.

Viewing photo and video options

When viewing a photo or video, tap the

Menu Key

and use the advanced editing options.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:

• In a folder, tap and select the photos and videos you want to delete, then tap Delete.

• When viewing a photo or video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the Menu Key > Set image as and select

Contact photo, Home screen wallpaper or Lock screen wallpaper.

NOTE:

• Some file formats are not supported, depending on the device software.

• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your tablet has a video player that lets you play all of your favorite videos.

To access the video player, from the Home screen tap Apps > Apps tab

> Videos .

Playing a video

1

From the Home screen, tap

Apps

>

Apps tab > Videos

.

2

Select the video you want to play.

Touch to pause video playback.

Touch to resume video playback.

Touch to go 10 seconds forward.

Touch to go 10 seconds backward.

Touch to manage the video volume.

Touch to change the ratio of the video screen.

Touch access QSlide and display the video in small window.

Touch to share your video via the SmartShare function.

Touch to lock the window.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold a video in the list to access the following options:

ShareDelete, Trim and Details.

61

62

Music

Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap Apps > Apps tab >

Music .

Add music files to your tablet

Start by transferring music files to your tablet:

• Transfer music using Media sync (MTP).

• Download from the wireless Web.

• Synchronize your tablet to a computer.

• Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

1

Connect the tablet to your PC using the USB cable.

2

Select the Media sync (MTP) option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

3

When you’re finished transferring files, swipe the Status Bar down and touch USB connected > Charge tablet. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1

From the Home screen, tap

Apps

>

Apps tab > Music

.

2

Touch the Songs tab.

3

Select the song you want to play.

Touch to find the files with YouTube

Touch to share your music via SmartShare function.

Touch to set shuffle mode

Touch to set repeat mode

Touch to manage the music volume

Touch to pause playback

Touch to resume playback

Touch to skip to the next track on the album or in the playlist

Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song

Touch to set the current song as a favorite

Touch to see the current playlist

Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options:

Play, Add to playlist, Share, Delete, Details and Search.

63

64

NOTE:

• Some file formats are not supported, depending on the device software.

• If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Tools

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and SNS notifications between your tablet and mobile phone.

1

Run QPair and tap Initial setup > Start on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to Google Play

Store and search for Qpair and install.

NOTE: QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.

2

Bluetooth connection will be turned on automatically.

65

66

QPair features

Call notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to decline the call.

Message notification – Sends the tablet a notification when the phone receives a message.

SNS Notifications – Displays SNS notifications on your tablet's Status bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn on Settings > Accessibility > QPair

SNS notification on your phone first. This option allows you to be notified

SNS notifications come to your phone on your tablet.

Send QuickMemo – Saves your current QuickMemo in the tablet's Gallery, and then syncs this Gallery with the Gallery on your phone.

Internet connection via mobile phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

Recent app sticker – When the tablet screen is unlocked, a sticker will display the last app used on the phone. Tap the sticker to run the app. Make sure that the app is installed on the phone and tablet.

QSlide

The QSlide function enables an overlay window on your tablet’s display for easy multitasking. QSlide windows can be opened from the QSlide apps bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the

QSlide function.

OR

Tap to run QSlide.

Tap to exit the QSlide and return to full window.

Tap to adjust transparency.

Tap to end the QSlide.

Tap to adjust the size.

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Videos, Internet,

Memo, Calendar, Calculator, Email, File Manager.

1

Open the Notifications Panel and tap the desired app from the

QSlide

apps section.

OR

While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

2

Slide to adjust the transparency level. And drag the QSlide title bar to move it to another position on the screen.

67

68

QuickMemo

The

QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.

1

Access the QuickMemo feature, slide the Status Bar downwards and touch

.

2

Select the desired menu option from

Pen type, Colour, and Eraser. Then create a memo.

3

Tap in the Edit menu and select to save the memo. To exit

QuickMemo at any time, tap the

Back

Key

.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

The following options are available when using QuickMemo.

Touch to keep the current memo on the screen and use the tablet simultaneously.

Selects whether to use the background screen or not.

Allows you to undo and redo previous actions.

Selects the pen type and the color.

Erases the memo that you created.

Touch to send your memo to others or share it via social network services.

Saves the memo in the Notebook or Gallery.

Viewing the saved QuickMemo

From the Home screen, tap

Apps

>

Gallery

and select the

QuickMemo album.

QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV,

DVD, or Blu-ray.

NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

69

To open the QuickRemote application and set up your

QuickRemote(s)

1

From the Home screen, tap the Apps > QuickRemote .

2

Touch to select a room type and touch to add the device.

3

Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared

(IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

70

Using QuickRemote

1

From the Home screen, tap the Apps > QuickRemote to open a

QuickRemote bar with all of the remotes you set up.

2

Select the remote you want by tapping its type/name at the top of the

QuickRemote bar.

3

Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding remote control of TV, QuickRemote could use the

INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, input source of TV could be changed. To reset input source of your TV, tap the INPUT button on QuickRemote several times

(depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options

To access the QuickRemote Options menu, tap the Menu Key

Front Touch Keys bar) to select the desired option.

(in the

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart tablet at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google

Play Store.

71

72

Home language

Destination language

Switch to Voice mode.

Translation of word

Translation of sentence

Translation of block

Sets the home and destination language.

1

Touch > Apps tab > QuickTranslator .

2

Touch

Word, Line or Block.

3

Touch and select the desired language.

4

Hold the tablet toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Multiple Users

You can add new users to the tablet to allow them to configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.

NOTE:

• You can only add a new user when you logged in as Owner User.

• Each user can configure and use their own content or data. However, they cannot change other users' settings (e.g.: Home Screen settings,

Sound settings, etc.).

• The users share the battery, memory, and data usage with other users.

• Only the tablet owner can use the menus related to the microSD card.

• The language settings set by one user apply to all other users.

• The alarm goes off at a set time regardless of the user who set the alarm time.

• Events such as an message or calendar schedule are only notified to the relevant user.

• Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user is changed.

• Data transfer or download, multimedia play, and communication services stop once the user is changed.

To add a new user on your tablet

1

From the home screen, tap App > Settings > Users > Add user.

2

Set-up wizard opens to help you to set up. Start Set-up wizard.

• You should follow Setup Wizard when you first log in to your tablet as a new user.

3

Now you can choose a user name when you log in your tablet.

73

74

Alarm

Setting your alarm

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Alarm/Clock >

.

2

Set the desired alarm time.

3

Set Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto

app starter, Puzzle lock and Memo.

4

Touch Save.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the Menu

Key and select Settings.

Calculator

Using your calculator

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Calculator .

2

Touch the number keys to enter numbers.

3

For simple calculations, touch the function you want to perform

( , , or ) followed by .

NOTE:

• For more complex calculations, touch the Menu Key

Scientific calculator, then choose the desired function.

, select the

• To view the calculation history, tap Menu Key > Calculation history.

Calendar

Adding an event to your calendar

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Calendar .

2

Tap the left-top button to change the calendar view (Day, Week, Month,

Year, Agenda).

3

Tap on the date for which you wish to add an event and tap .

4

Touch the

Event name field and enter the event name.

5

Touch the Location field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

6

If you wish to add a note to your event, touch the Description field and enter the details.

7

If you wish to repeat the alarm, set REPEAT and set REMINDERS, if necessary.

8

Touch Save to save the event in the calendar.

File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/ external storage.

To open the File Manager application

• From the Home screen, tap

Apps

>

File Manager

.

File Manager Options

• : Allow you to run QSlide.

• : Allows you to search for files.

• : Allows you to create a new folder.

75

76

• : Allows you to move files and folders to another folder.

• : Allows you to copy multiple files.

• : Allows you to delete files and folders.

Tap the

Menu Key

to access the following options.

Sort by: Allows you to sort files and folders by Name, Size, Date, and Type.

View by: Allows you to change the view mode to List or Grid.

Copy: Allows you to copy files and folders and paste them in another location.

Share: Allows you to share files and folders with others.

Zip: Allows you to compress files and folders into a .zip file.

Show/Hide hidden files: Allows you to show hidden files or hide them.

Exit: Allows you to exit the application.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Voice Recorder .

2

Touch to begin recording.

3

Touch to end the recording.

4

Touch to listen to the recording.

NOTE: Touch to access your list of recordings. You can listen to the saved recordings. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1

Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .

2

Choose from any of the available methods for sharing.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Task Manager Options

• Touch

Stop to stop individual apps.

• Tap Stop all to stop all currently running apps.

• Tap the Menu Key to access Help, Sort by, and Settings.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a New Document

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > POLARIS Office 5

.

2

Register your email address on the Registration page.

NOTE: You can tap Skip to ignore the registration information.

77

78

3

Tap to start a new document.

4

Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.

5

Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.

6

When you're done working on the document, tap (in the top left corner of the screen), then tap Save and Enter the document name.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including

Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

Tap an office document tab at the top of the screen to search for documents on your tablet.

Tap the document that you want to view or edit.

When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

To edit it, tap .

Google+

Use this application to stay connected with people via Google’s social network service.

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Google+ .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search web pages using voice.

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Voice Search .

2

Say a keyword or phrase when Speak now appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap

Apps

>

Apps tab > Downloads

.

79

80

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap

Apps

>

Apps tab > Internet

.

Tap to go back one page.

Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the

Back Key

, which takes you to the previous page.

Tap to go to the Home page.

Tap to add a new tab.

Tap to access your bookmarks.

Tap touch to run QSlide.

Tap to close the current tab.

Tap to refresh or stop the current page.

Opening a page

• To open a new page, tap .

• To go to another webpage, tap the page to view it.

Searching the web by voice

Tap the web address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To open a bookmarked webpage, tap on the Browser toolbar and select one.

History

Tap on the Browser toolbar and select the History tab to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap the

Menu Key

>

Clear all history.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the Browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

81

82

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Chrome .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the web address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

• To go to a new page, tap .

• To go to another webpage, tap the page you want to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the Menu Key > Other devices.

You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a webpage to open.

Adding and Viewing bookmarks

To add bookmarks, tap .

To open a bookmarked webpage, tap the

Menu Key

> Bookmarks.

Settings

Access the Settings menu

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > Settings .

OR

From the Home screen, tap the Menu Key

2

Select a setting category and select an option.

> System settings.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the

Home screen, tap

Apps

>

Settings

>

Wi-Fi > Menu Key

>

Advanced Wi-Fi > MAC address.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

Data usage

Displays the data usage.

More...

Allows you to share folders with other devices via wireless connection.

83

Airplane mode – Checkmark the Airplane mode to set on. Activating

Airplane mode disables all wireless connections.

Wireless storage – You can manage files on your tablet in the computer or copy files to the tablet from the computer without a USB connection. Make sure that the tablet and computer are connected to the same network.

Then, enter the web addresses shown on your tablet in the address bar of the browser on your computer.

Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via

SmartShare Beam from LG phones or tablets.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

84

DEVICE

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Vibrate strength – Set vibrate strength for notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch sounds – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

Display

< Home screen>

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Portrait view only – Checkmark to always display the Home screen in portrait view.

Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

Do you know? – Enable this option to display the help page Do you know? onto display an additional homescreen.

Help – Displays information about the operation of the Home Screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your tablet or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

85

86

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or

Wallpaper gallery.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner’s name to be displayed on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.

Portrait view only – Checkmark to always display the Lock screen in portrait view.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Brightness >

Adjust the screen brightness.

< Screen timeout >

Set the time for screen timeout.

< KnockON >

Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the tablet while using the KnockON feature.

< Screen-off effect >

Sets the screen-off effect.

< Auto-rotate screen >

Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

< Daydream >

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

< Font type >

Change the type of display font.

< Font size >

Change the size of the display font.

< Smart screen >

Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

< Smart video >

Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like.

Select the keys and order, the theme, and the background.

< Aspect ratio correction >

Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

< Motion sensor calibration >

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

87

88

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device’s memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there’s no microSD card installed, if you’ve already unmounted it, or if you’ve mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery percentage – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch to turn this feature on. Tap Battery saver for the following options.

Auto-sync: Turns off Auto-sync.

Wi-Fi: Turns off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth: Turns off Bluetooth if not connected.

Vibrate on touch: Turns off touch feedback.

Brightness: Adjust the brightness.

Screen timeout: Adjust the screen timeout.

Power saver tips – Touch to access some tips for Power saver.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Slide Aside

You can use three-finger swipe to save running apps to the left or bring them back to the display.

PERSONAL

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Users

Profile name – Allows you to set current user's name.

Nickname – Allows you to set the nickname for your tablet.

Owner info – Checkmark to set the device owner’s name to be displayed on the Lock screen. Tap to enter the text to be displayed as the Owner info.

Add user – Allows you to add new account for tablet and use Multi-user feature.

Location access

Access to my location – Lets apps that have asked your permission use your location information.

GPS satellites – Lets apps use GPS satellites to determine your location to street-level accuracy.

89

90

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the

Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Date & time

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the

Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch

at the top right corner of the screen to turn it on. Tap

Settings at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Install web scripts – Allows you to enable (or disable) installation of web scripts.

Large text – Checkmark to increase the size of the text.

91

92

Invert colour – Checkmark to invert colour.

Magnification gestures – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Shades – Set the screen to be shade of black.

Mono audio – Checkmark to allow headset sound routed both right and left channel.

Touch & hold delay – Sets the touch and hold delay (short, medium, or long).

Universal touch – Switch to toggle between on and off. Universal touch can replace all hardware buttons.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Speak passwords – Checkmark so that you can say your log in passwords

(instead of typing your passwords).

One-touch input – Allows you to enter letters by each finger touch on

LG keyboard.

Easy access – Allows you to set functions when you tripe-tap home key.

Text-to-speech output – Text-to-speech output provides audible readout of text, for example, the contents of text messages.

PC connection

Select USB connection method – Set the desired mode: Charge tablet,

Media sync (MTP), LG software or Send images (PTP).

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from

On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

Accessory

Quick Cover – Activate the Quick Cover to turn on or off automatically.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting an

OTG (On-the-Go) USB cable. Tap

Edit app panel to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap Edit app panel to change the applications you want to make available.

Dock – Sets the Plug & Pop features for Dock. Checkmark the app panel option to automatically display the app panel when connecting a dock. Tap

Edit app panel to change the applications you want to make available.

About tablet

View legal information and check your device status and software version.

93

94

LG Backup

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other S/W or OS versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

• Perform a manual LG Backup of your device.

• Schedule automatic backups of your device.

• Restore your device data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your tablet to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

LG Backup your tablet data

1

From the Home screen, tap

Apps

> Apps tab >

LG Backup

>

Backup.

2

Select the check box you want to backup and select

Next.

3

On the Backup Location screen, touch Internal storage or SD card, then tap

Start.

4

When all selected files have been backed up, you will see the message

Backup completed.

Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your tablet according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > LG Backup >

Scheduled backup.

2

Tap Backup items and select the check box next to the item you want to backup.

3

Tap Backup location, touch Internal storage or SD card.

4

Tap Set time to set repeat interval among Weekly, Every to weeks,

Monthly and tap Done.

5

Tap the switch to turn this feature on.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored.

95

96

1

From the Home screen, tap Apps > Apps tab > LG Backup >

Restore.

2

On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.

3

Select the check box next to the item you wish to restore and select Next to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

4

If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

5

When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch from the

LG Backup screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

Tablet software update

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: http://www.lg.com

As the mobile device firmware update requires the user’s full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG Tablet Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap the Menu Key

tablet > Software information.

> System settings > About

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap the

Menu

Key > System settings > About tablet > Update Center > Software

Update > Check now for update.

97

98

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Accessories

These accessories are available for use with the your tablet.

(Items described below may be optional.)

Travel adaptor Data cable

Quick Start Guide

NOTE:

• Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.

• Accessories may vary in different regions.

99

100

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Possible corrective measures Message

No applications can be set

Possible causes

Not supported by service provider or registration required.

Battery is not charged.

Outside temperature is too hot or cold.

Contact your service provider.

Charge battery.

Charging error

Contact problem

No voltage

Charger defective

Wrong charger

Make sure tablet is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the tablet.

Plug the charger into a different socket.

Replace the charger.

Use only original LG accessories.

Impossible to receive

/ send photos

Memory full

Delete some images from your tablet.

Message

Files do not open

Possible causes

Unsupported file format

Possible corrective measures

Check the supported file formats.

No sound

Hangs up or freezes

Vibration mode

Intermittent software problem

Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.

Try to perform a software update via the website.

101

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents