Nordson Encore HD Manual Powder Spray System Bruksanvisning


Add to my manuals
52 Pages

advertisement

Nordson Encore HD Manual Powder Spray System Bruksanvisning | Manualzz

Encore

t

HD mobilt pulverbeläggningssystem

Användarhandledning

P/N 7560593_01

- Swedish -

Utgiven 10/15

Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Gå till http://emanuals.nordson.com för den senaste versionen och andra språkversioner.

NORDSON CORPORATION  AMHERST, OHIO  USA

Kontakta oss

Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna. Allmän information om

Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: http://www.nordson.com.

Anmärkning

Detta är ett Nordson Corporation dokument som har copyright skydd.

Ursprungligt upphovsrättsdatum, 2015. Inga delar av detta dokument får kopieras, reproduceras, eller översättas till ett annat språk utan att i förväg erhållit godkännande härför av Nordson Corporation. Den information som ges i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

- Översättning från originalet -

Varumärken iFlow, Nordson och Nordsons logotyp är registrerade varumärken tillhöriga

Nordson Corporation.

Encore är ett varumärke som tillhör Nordson Corporation.

Alla övriga varumärken är tillhöriga respektive ägare.

P/N 7560593_01 E 2015 Nordson Corporation

E 2015 Nordson Corporation

Innehållsförteckning i

Innehållsförteckning

Nordson International

Europe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distributors in Eastern & Southern Europe

Outside Europe

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Africa / Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asia / Australia / Latin America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

China

Japan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

North America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvalificerad personal

Avsedd användning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestämmelser och godkännanden

Personsäkerhet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandskydd

Jordning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion

Skrotning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobila systemkomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fristående och stativ-/väggmonterade systemkomponenter

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobilt system med VBF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobilt system med 22,7 kg matningshopper . . . . . . . . . . . . . .

Applikatorns certifieringsskylt

Styrenhetens certifieringsskylt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Strömenhetens certifieringsskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2‐1

2‐1

2‐2

2‐3

2‐4

2‐4

2‐4

2‐5

2‐5

2‐5

1‐1

1‐1

1‐1

1‐1

1‐1

1‐2

1‐2

1‐3

1‐3

1‐3

O‐1

O‐1

O‐1

O‐2

O‐2

O‐2

O‐2

O‐2

O‐2

P/N 7560593‐01

ii Innehållsförteckning

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nödvändiga installationsverktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fristående system

Fästa stativet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hopperinstallation för matningshoppersystem . . . . . . . . . . . . . . .

Gemensam installation för alla manuella system . . . . . . . . . . . . .

Anslutningar till styrenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutning av spraypistolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pistolkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slangar för luft och pulver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Buntning av slang och kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huvudsystemets anslutningar av el och luft . . . . . . . . . . . . . . .

Luftförsörjning av huvudsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lufttillförsel för fristående, stativ- och väggmonterade system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Central elanslutning

Systemjord

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobila system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fristående och stativ-/väggmonterade system . . . . . . . . . .

Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EU, ATEX, speciella villkor för säker användning . . . . . . . . . . . . .

Insättning av pulverbehållare i vibratormatare (VBF)

Påfyllningsstart av matningshopper

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av fluidiseringsluft

Pulvermatningshopper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vibratormatare (VBF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användning av elektrodspolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dagligt handhavande

Första driftsstart

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start av systemet

Standbytangent

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rekommenderad rengöringsprocedur för delar som kommer i kontakt med pulver

Underhållsprocedurer

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning med hjälpkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avläsning av hjälpkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Återställning av hjälpkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökningsschema med hjälpkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allmänt felsökningsschema

Återställningsprocedur

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verifiering transportluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Delar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Encore HD manuella pulverspraysystem

Jordningsutrustning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4‐1

4‐1

4‐2

4‐3

4‐4

4‐4

4‐4

4‐5

4‐6

4‐6

4‐6

4‐7

4‐7

5‐1

5‐1

5‐2

6‐1

6‐1

6‐1

6‐1

6‐2

6‐7

6‐12

6‐12

7‐1

7‐1

7‐1

7‐2

3‐9

3‐10

3‐10

3‐10

3‐10

3‐1

3‐1

3‐2

3‐2

3‐3

3‐4

3‐4

3‐4

3‐5

3‐6

3‐7

3‐8

3‐8

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Introduction

O‐1

Nordson International http://www.nordson.com/Directory

Country

Europe

Phone Fax

Austria

Belgium

43‐1‐707 5521

31‐13‐511 8700

43‐1‐707 5517

31‐13‐511 3995

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany

Italy

4205‐4159 2411

45‐43‐66 0123

45‐43‐200 300

358‐9‐530 8080

33‐1‐6412 1400

4205‐4124 4971

45‐43‐64 1101

45‐43‐430 359

358‐9‐530 80850

33‐1‐6412 1401

Erkrath 49‐211‐92050

Lüneburg 49‐4131‐8940

Nordson UV 49‐211‐9205528

EFD 49‐6238 920972

49‐211‐254 658

49‐4131‐894 149

49‐211‐9252148

49‐6238 920973

39‐02‐216684‐400 39‐02‐26926699

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Russia

Hot Melt

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

Industrial

Coating

Systems

31‐13‐511 8700

47‐23 03 6160

7‐499‐519 31 95

4205‐4159 2411

34‐96‐313 2090

46‐40-680 1700

31‐13‐511 3995

47‐23 68 3636

48‐22‐836 4495 48‐22‐836 7042

351‐22‐961 9400 351‐22‐961 9409

7‐499‐519 31 96

4205‐4124 4971

34‐96‐313 2244

46‐40‐932 882

41‐61‐411 3838 41‐61‐411 3818

44‐1844‐26 4500 44‐1844‐21 5358

44‐161‐498 1500 44‐161‐498 1501

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49‐211‐92050 49‐211‐254 658

E

2016 Nordson Corporation

NI_EN_18_0116_MX

O‐2

Introduction

Outside Europe

S

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

China

China

Japan

Japan

North America

Canada

USA

Phone

49‐211‐92050

1‐440‐685‐4797

86-21-3866 9166 86-21-3866 9199

81‐3‐5762 2700

Hot Melt

1‐905‐475 6730

1‐770‐497 3400

Finishing 1‐880‐433 9319

Nordson UV 1‐440‐985 4592

-

Fax

49‐211‐254 658

81‐3‐5762 2701

1‐905‐475 8821

1‐770‐497 3500

1‐888‐229 4580

1‐440‐985 4593

E 2016Nordson Corporation

NI_EN_18_0116_MX

Säkerhetsinstruktioner 1‐1

Avsnitt 1

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Läs noga igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner. På de sidor i dokumentationen där speciella arbetsmoment beskrivs, eller där annan viktig information måste ges, finns varnings‐ eller upplysningssymboler, som berör specifika arbetsuppgifter, eller speciella egenskaper hos utrustningen, liksom att även instruktioner eller ytterligare viktiga upplysningar ges i anknytning till aktuellt moment.

Håll all dokumentation som berör utrustningen tillgänglig, inklusive dessa säkerhetsinstruktioner, för sådan pesonal som arbetar med, eller utför service‐ eller underhållsaktiviteter på utrustningen.

Kvalificerad personal

Ägaren till utrustningen ansvarar för att Nordsons utrustning installeras, handhas och repareras eller underhålles av kvalificerad personal. Med kvalificerad personal avses sådana medarbetare eller underleverantörer som utbildats för att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Sådan personal är genom utbildning och erfarenhet väl insatt i gällande säkerhets‐ och installationsbestämmelser, samt fysiskt kapabel att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.

Avsedd användning

Används en Nordson utrustning på något annat sätt än vad som beskrivs i den dokumentation som levererats tillsammans med utrustningen, så kan detta leda till personskador eller till skador på övriga delar av anläggningen.

Några exempel på icke avsedd eller olämplig användning ges här nedan

S användning av material som inte passar ihop

S genom att göra modifikationer utan medgivande från leverantören

S genom att ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar

S genom användning av olämpliga eller skadade delar

S användning av icke godkänd tilläggsutrustning

S drift av utrustningen utanför specificerade gränsvärden

Bestämmelser och godkännanden

Kontrollera att all utrustning är specificerad för och godkänd för den miljö som den skall användas i. De typgodkännande som Nordson utrustning har, kommer inte att vara giltiga om anvisningarna för installation, drift och service/underhåll inte efterföljs.

Samtliga moment vid installationen måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och allmänna eller lokala säkerhetsföreskrifter.

P/N 7560593_01 E 2015 Nordson Corporation

1‐2 Säkerhetsinstruktioner

Personsäkerhet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador.

S

Använd inte, och utför inga servicearbeten på utrustningen om du inte är kvalificerad för dessa arbetsuppgifter.

S

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, skyddspaneler eller liknande är intakta eller om automatiska skyddsanordningar inte fungerar tillfredsställande. Gör inte säkerhetsanordningar obrukbara, eller några förbikopplingar av dessa.

S

Arbeta inte i närheten av rörlia utrustningsdelar. Innan man utför några injusterings‐ eller servicearbeten på rörliga utrustningsdelar, stäng av drivningen och vänta tills att utrustningen helt har stannat. Lås arbetsbrytare och spärra utrustningen mot oväntad eller oavsiktlig rörelse.

S

Sänk hydraul‐ och pneumatiktryck (öppna systemen) innan justerings‐ eller servicearbete på trycksatta system eller komponenter påbörjas. Bryt anslutningar, spärra arbetsbrytare och sätt upp skyltar på dessa innan servicearbete på elektrisk utrustning påbörjas.

S

Beställ och studera produkt‐ och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla de material som används. Följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och bruk av materialet och använd sådan personlig skyddsutrustning som rekommenderas häri.

S

För att förhindra skador, identifiera sådana faromoment i arbetsområdet som inte är uppenbara och vilka ofta inte kan elimineras helt, t.ex. heta ytor, skarpa kanter spänningssatta elektriska delar, eller rörliga utrustningsdelar, som inte kunnat avskärmas eller gjorts ofarliga av praktiska skäl.

Brandskydd

För att undvika brand eller explosion, följ nedanstående anvisningar.

S

Rökning, svetsning, slipning eller öppen låga är förbjuden där brandfarliga ämnen används eller lagras.

S

Sörj för en tillräcklig ventilation så att skadliga koncentrationer av hälsovådliga partiklar eller ångor inte byggs upp. Iakttag alla aktuella gränsvärden eller följ den information som ges i materialets produkt- och säkerhetsdatablad (MSDS).

S

Bryt inte matningskablar till spänningssatta utrustningsdelar, när arbete med brandfarliga material pågår. Stäng av spänningen med en lämplig strömbrytare som förhindrar gnistbildning.

S

Lär dig var utrustningens nödstoppsknappar, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand utbryter i en sprutbox, stäng omedelbart av spraysystemet och utblåsningsfläktar.

S

Rengör, underhåll, prova, och reparera utrustningen enligt de instruktioner som finns angivna i utrustningens dokumentation.

S

Använd endast original reservdelar. Kontakta Er Nordson representant för assistans beträffande detaljer eller då annan rådgivning behövs.

E 2015 Nordson Corporation P/N 7560593_01

Säkerhetsinstruktioner 1‐3

Jordning

VARNING: Att använda felfungerande elektrostatiskt arbetande utrustning

är farligt och kan leda till personskador, ev. med dödlig utgång, eller till brand eller explosion. Låt dagligen göra en kontroll av resistanserna, som en del av det periodiska underhållet. Om man får ens den minsta elchock eller iakttar statiska urladdningar eller gnistbildning, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, förrän problemet har identifierats och åtgärdats.

Allt arbete inne i sprayboxen eller inom 1 m (3 fot) från boxens öppningar anses vara arbete i explosionsfarlig miljö enligt klass 2 kategori 1 eller 2 och måste ske enligt anvisningarna i NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna 500, 502, och 516), och NFPA 77, senaste revisionen, eller enligt svenska arbetarskyddsregler, se

AFS 1992:4, AFS 1986:29 och 1995:5 beträfffande sprutmålning. I SS4210822 finns anvisningar beträffande jordning och potentialutjämning, liksom i SIND FS

1983:32 klassning av explosionsfarlig miljö.

S

Alla elektriskt ledande föremål inne i sprayområdet skall vara elektriskt förbundna med jord, med ett motstånd till jord som är mindre än

1 megaohm, uppmätt med ett instrument som lägger på en spänning av

åtminstone 500 V, till den krets som undersöks.

S

Utrustningsdelar som skall vara jordade omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörens arbetsplats, behållare eller hopper, hållare för fotoceller och renblåsningsmunstycken. Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

S

Det finns en möjlig antändningsrisk från elektrostatiskt laddad personal.

Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som inte har elektriskt ledande skor, är inte jordad. Personal måste använda skor med ledande sulor, eller ett jordningsarband för att avleda elektrostatisk laddning, vid arbete vid eller på elektrostatiskt arbetande utrustning.

S

Vid användning av elektrostiskt arbetande spraypistoler måste personal hela tiden ha elektrisk kontakt mellan handen och pistolens kolv, för att undvika elchock. Om man måste använda handskar, klipp ut handflatan eller fingrarna, eller använd elektrostatiskt ledande handskar, eller använd ett jordningsarmband anslutet till pistolkolven eller någon annan verklig jord.

S

Stäng av spänningsaggregatet för den elektrostatiska laddningen och jorda pistolelektroderna innan några justerings‐ eller rengöringsaktiviteter vidtas på pistolen.

S

Anslut all frånkopplad utrustning, jorda kablar och ledare efter att servicearbeten har utförts på utrustningen.

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system, eller en komponent i ett system, inte fungerar som avsett stäng omedelbart av detta och genomför därefter följande steg:

S

Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare. Stäng avstängningsventiler för pneumatikdelar i systemet och sänk trycket i detta.

S

Undersök orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan systemet

åter tas i drift.

Skrotning

Skrota utrustningen och överblivet material enligt gällande miljöföreskrifter.

P/N 7560593_01 E 2015 Nordson Corporation

1‐4 Säkerhetsinstruktioner

P/N 7560593_01 E 2015 Nordson Corporation

Beskrivning 2‐1

Inledning

VBF

Avsnitt 2

Beskrivning

Se bild 2‐1. Denna användarhandledning gäller för alla versioner av

Encore t

HD manuella pulverspraysystem:

S

Mobilt vagnsystem med vibratormatare (VBF)

S

Mobilt vagnsystem med matningshopper

S

Fristående system – i enkelt eller dubbelt utförande

S

Stativ- och väggmonterade system

Matningshopper Fristående Stativ-/väggmontering

Bild 2‐1

Encore HD manuella pulversystem

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

2‐2 Beskrivning

Mobila systemkomponenter

Se bild 2‐2.

Mobila system omfattar:

S

Encore HD styrenhet manuella system

S

Encore HD manuell spraypistol och kabel

S

Encore HD pulvermatningspump

S

Encore HD pumpstyrenhet

S

Encore sugrör för pump

S

En av de följande, beroende på systemversion:

S

Vibratorbord och motor – pulverbehållare upp till 25.0 kg

S

25 kg Encore rund matningshopper – fluidiserar pulver med tryckluft med lågt tryck

S

Fabriksinstallerad pulverslang som befinner sig under vagnens botten.

ANMÄRKNING: Pulverslangen ska alltid ha en diameter på 1 m, vågrätt längs marken.

S

8 mm pulverslang, 4 mm luftslang, spiralslang, Velcro r

-buntband, hullingförsedd anslutning

S

Luftfilter

S

Tillbehör för framtida användning:

S

Fästvinkel

S

Jordplint

S

Adapter

Komponenterna är monterade på en stabil vagn med hjul.

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Beskrivning 2‐3

Fristående och stativ-/väggmonterade systemkomponenter

Se bild 2‐2.

Fristående och stativ-/väggmonterade system omfattar:

S

Encore HD styrenhet manuella system

S

Encore HD manuell spraypistol och kabel

S

Encore HD pulvermatningspump

S

Encore HD pumpstyrenhet

S

Adaptersats för pump och koppling för användning på HR/NHR matningshopprar

ANMÄRKNING: Hopprar säljs separat.

S

Stativ medföljer fristående system

S

Stativ-/väggmonteringsfästen för stativ-/väggmonterade system

S

Jordningssats

S

8 mm pulverslang, 4 mm luftslang, spiralslang, Velcro-buntband

S

Luftfiltersats medföljer endast fristående.

ANMÄRKNING: Beställ separat för stativ-/väggmonterade system.

Encore HD

Pulverspraypistol

Encore HD manuell

Systemstyrenhet

Pumpstyrenhet med pulvermatningspump

Bild 2‐2

Gemensamma systemkomponenter (ANMÄRKNING: Alla systemkonfigureringskomponenter visas inte)

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

2‐4 Beskrivning

Specifikationer

Modell

Encore HD applikator

Inspänning

+/- 19 VAC, 1 A

Encore HD inteface-styrenhet 24 VDC, 2,0 A

Encore HD styrenhetens strömenhet 100–240 VAC, 50/60 Hz, 125 VA

Vibratormotor 50 Hz

Vibratormotor 60 Hz

230 VAC, +/- 10%

115 VAC, +/- 10%

Utspänning

100 KV, 100  A

+/- 19 VAC, 1 A

24 VDC, 2.5 A

Ej tillämpl.

Ej tillämpl.

Matningsluft:

Max relativ luftfuktighet:

Omgivningstemperatur:

Klassning explosionsfarlig miljö för applikator:

Klassning explosionsfarlig miljö för styrenheter:

Dammskyddsklass:

Vibratorbordets kapacitet:

Hoppervolym:

6,0–7,6 bar (87–110 psi), <5  partikelstorlek, daggpunkt <10 _ C (50 _ F)

95 % icke-kondenserande

+15 till +40

_

C (59–104

_

F)

Zon 21 eller Klass II, Division 1

Zon 22 eller Klass II, Division 2

IP6X

25 kg (50lb) pulverbehållare

11.3 eller 22.7 kg (25 eller 50 lb)

Mobilt system med VBF

Höjd:

Hjulbas:

Vikt:

1078 mm

620 (24.4) L x 511.5 (20.1) B

50,8 kg (112 lbs)

Mobilt system med 22,7 kg matningshopper

Höjd:

Hjulbas:

Vikt:

1078 mm

620 (24.4) L x 511.5 (20.1) B

54,4 kg (120 lbs)

E 2015 Nordson Corporation P/N 7560593‐01

Beskrivning 2‐5

Applikatorns certifieringsskylt

1603105_01

Styrenhetens certifieringsskylt

ELECTROSTATIC HAND-HELD POWDER

SPRAY EQUIPMENT TYPE PRODIGY r

NORDSON CORPORATION, AMHERST, OHIO, 44001 USA

FM14ATEX0052X

Ta: +15

EN 50 050

_ C TILL + 40 _ C Vn=100-240 VAC, fn = 50/60 Hz

INTERFACE INPUT: Vo = 24 VDC

INTERFACE OUTPUT: Vo=  19 VAC Io = 1 A

Ex tc IIIB T60 _ C

1180 II (2) 3 D

DO NOT OPEN WHEN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

1606122_01

Strömenhetens certifieringsskylt

ELECTROSTATIC HAND-HELD POWDER

SPRAY EQUIPMENT TYPE PRODIGY r

NORDSON CORPORATION, AMHERST, OHIO, 44001 USA

EN 50 050 FM14ATEX0052X

Ta: +15 _ C TILL + 40 _ C Vn=100-240 VAC, fn = 50/60 Hz

PWR UNIT OUTPUT: Vo=24VDC Io=2.5A

Pn=125 VA

Ex tc IIIB T60

_

C

1180 II (2) 3 D

DO NOT OPEN WHEN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT

1606121_01

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

2‐6 Beskrivning

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Installation 3‐1

Avsnitt 3

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Nödvändiga installationsverktyg

S

Platt skruvmejsel

S

Sax

S

Rörtång

S

Skiftnyckel

S

Tång

S

Borr

S

Stenborrbits i fästsatsen (endast fristående system)

S

Tapcon r

-skruvar i fästsatsen (endast fristående system)

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

3‐2 Installation

Fristående system

Fästa stativet

ANMÄRKNING: Stenbits och Tapcon-skruvar i fästsatsen.

1. Se bild 3‐1. Borra hål i de visade dimensionerna i plattformen eller golvet

med stenbitsen.

2. Fäst stativet i golvet eller plattformen med de Tapcon-skruvar som medföljde satsen.

4 x monteringshål

 0,250

355.6 mm

(14,0 tum )

317.5 mm

(12,5 tum )

317.5 mm

(12,5 tum )

355.6 mm

(14,0 tum )

10013908

Bild 3‐1

Fästa stativet

E 2015 Nordson Corporation P/N 7560593‐01

Installation 3‐3

Hopperinstallation för matningshoppersystem

1. Se bild 3‐2. Lossa hopperns lock och tag ut ventilationsslangen och

slangklämmorna.

2. Ställ hoppern på vagnens plattform så att fluidiseringspannan passar in i urskärningen i vagnens plattform.

3. Anslut reduceringsnippeln 10 mm x 6 mm till vinkelnippeln 10 mm på fluidiseringspannan.

4. Anslut 6 mm blå luftslang för fluidiseringsluft till reducernippeln.

5. Anslut den ringformade kontakten på den 1 fot långa gröna/gula jordledaren som medföljer leveransen, till jordtaget på fluidiseringspannans sida, anslut därefter jordledaren till jordningskontakten på vagnens nederdel.

6. Placera slangklämman på ventilationsslangen och anslut slangen till ventilationsflänsen på locket. Drag åt slangklämman för att fästa slangen.

7. Dra sugslangen från pumpen till pulversugröret från hoppern.

ANMÄRKNING: Innan man slår på styrenhetens interface, sätt in den andra

änden av ventilationsslangen i ett ventilationsuttag på en färgmodul eller drag in den i sprayboxen. Detta förhindrar att de mycket fina pulverpartiklarna i den utventilerade fluidiseringsluften förorenar sprayrummet.

ANMÄRKNING: På mobila VBF-system är alla pneumatiska anslutningar fabriksinstallerade.

Ventilationsfläns

Slangklämma

Ventilationsslang

Jord

Kabel

Jord

Kontakt/sockel

Bild 3‐2

6 mm fluidiserande luftrör

Fluidiseringsluft

10 mm och hullingförsett fäste och 6 mm rörreduceringsnippel

Installation av hopper på vagnen för mobila system

E 2015 Nordson Corporation

Hopper

Fluidiseringspanna

Jordanslutning

P/N 7560593‐01

3‐4 Installation

Gemensam installation för alla manuella system

Anslutningar till styrenhet

Se bilderna 3‐3 och 3‐4. Systemets styrenheter omfattar en tvådelad enhet

som är sammankopplad med en nätverks-/kraftkabel.

S

Pumpstyrenheten innehåller en 24 VDC spänningsmatningsenhet, kretskort och iFlow r -luftstyrfördelare.

S

Spraystyrenhet: Innehåller styrenhetens kontrollpanel, vilken innehåller displayer och styrorgan för att göra funktionsinställningar och sprayinställningar.

Anslut den grå 3 meter långa nätverkskabeln till kontakten Net/Auxiliary på systemets styrenhet och pumpstyrenheten. Se avsnittet Anslutning av spraypistolen för mer information om installationen av pistolkabeln.

Pistolkabel

Kabel för nätverksanslutning

Bild 3‐3

Anslutningar till styrenhet

Anslutning av spraypistolen

Packa upp spraypistolen. Rulla ut spraypistolens kabel och den tillhörande transparenta 4 mm och den blåa 6 mm luftslangen. Anslut pistolkabeln och luftslangarna som beskrivs i de följande procedurerna.

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Installation 3‐5

Pistolkabel

1. Mobila system: Se bild 3‐4. Drag pistolkabeln in genom baksidan på

vagnens stolpe och upp och genom den övre fronten. På detta sätt kan användaren bunta ihop kabeln med mönster- och elektrodspolningsslangarna.

2. Anslut kabeln till kontakten på spraysystemets styrenhet märkt med

GUN . Kabelpluggen och kontakten är nycklade.

3. Skruva på kabelhylsan på kontakten och drag åt hylsan ordentligt.

Kabel till spraypistol

Nätanslutningskabel

(till pumpstyrenheten)

Bild 3‐4

Spraypistolens kabelanslutning till systemets styrenhet – mobilt system visas

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

3‐6 Installation

Slangar för luft och pulver

ANMÄRKNING: Innan du klipper av slangen ska du mäta upp samma längd som spraypistolkabeln.

Se bild 3‐5.

1. Anslut den blå 6 mm mönsterluftslangen till snabbkopplingsdonet i pistolhandtaget. Anslut slangens andra ände till kopplingen för mönsterluft på pumpstyrenheten. Klipp luftslangen till den systemlängd som krävs.

2. Anslut den transparenta 4 mm slangen för spolluft till elektroden, till den hullingförsedda anslutningen i pistolhandtaget. Anslut slangens andra

ände till kopplingen för pistolluft på pumpstyrenheten. Klipp luftslangen till den systemlängd som krävs.

3. Tryck in den hullingförsedda slangadaptern i pulvermatningsslangens

ände, sätt därefter i adaptern i ingångsröret i pistolhandtagets undersida.

4. För hoppersugslangar ska du placera hullingen i tryckanslutningskontakterna på sugslangen. Montera pulverslangen.

HD-slangadapter

8 mm pulverslang

Pistolkabel

6 mm blå slang för mönsterluft

4 mm transparent slang för spolluft för elektrod

Bild 3‐5

Anslutning av spraypistolen

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Svart spiralslang

Installation 3‐7

ANMÄRKNING:

Se bild 3‐6. Den minimala pulverslanglängden är

18,3 meter.

För mobila system : Slangen är ihoprullad under vagnens plattform. Om det krävs extra avstånd från vagnen ska du öppna slanghållarna och rulla ut den längd som krävs. Stäng slanghållarna och se till att du inte drar åt för hårt.

För fristående och stativ-/väggmonterade system: Slangen måste vara upprullad i en diameter på 1 meter i vågrätt läge.

Buntning av slang och kabel

Se bild 3‐6. Använd bitar av den svarta spiralslangen som levererats

tillsammans med systemet för att bunta ihop spraypistolens kabel, luftslangar och pulverslang.

Inställningsbara buntband

Bild 3‐6

Ihoprullning av slangen (visas med mobilt system)

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

3‐8 Installation

Huvudsystemets anslutningar av el och luft

Luftförsörjning av huvudsystemet

Se bild 3‐7. Matningstrycket bör vara 6,0–7,6 bar (87–110 psi).

För stativ-/väggmonterade system finns som tillval en luftberedningssats för matningsluft, med anslutningar, kopplingar och 6 meters slang med 10 mm diameter. Se avsnittet Reservdelar för en beskrivning av satsens innehåll samt beställningsinformation.

ANMÄRKNING: Tryckluften bör tas från en anslutning med en självstängande avstängningsventil. Matningsluften måste vara ren och torr.

Vi rekommenderar att man använder en kyl‐ eller torkenhet samt luftfilter.

10 mm luftslangar

Matningsluft

Luftfilter

Bild 3‐7

Luftförsörjning av systemet (visas med mobilt system)

10 mm luftslangar

Utgång till pumpstyrenhet

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

INLUFT

FRÅN MATNINGEN

1

2

Installation 3‐9

Lufttillförsel för fristående, stativ- och väggmonterade system

Se bild 3‐8.

1. Observera orienteringen av flödesindikatorn (5) på filtrets ovansida.

3

5

4

7

6

2

1

Bild 3‐8

Installation av luftfilter – fristående, stativ-/väggmonterade system

1. 10 mm luftslang (blå)

2. 10 mm slang x 1/2 hananslutningar

3. M5-skruvar

4. Fästvinkel

5. Flödesindikator

UTLUFT

TILL PUMP-

STYRENHET

6. Snäppfäste

7. Fästdetaljer tillhandahållna av kund

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

3‐10 Installation

Systemjord

Central elanslutning

OBSERVERA: Om du installerar ett system med vibratormatare, kontrollera på systemets typskylt att rätt spänning används. Ansluter man ett system med en 115 Vac motor till 230 Vac kan detta skada vibratormotorn.

ANMÄRKNING: Spraypistolsystemets styrenhet är specificerad för

100–240 Vac vid 50/60 Hz, enfas, och den är i sig märkt på detta sätt, men spänningen som ansluts till systemet måste passa ihop med vibratormotorns specifikation.

Koppla in systemets matningsspänningkabel till en jordad matningskontakt

(kunden tillhandahåller). Anslut kontakten till ett uttag som kan förse systemet med korrekt spänning.

Blå

Brun

Grön/gul

Färg på ledare Funktion

N (neutral)

L (spänningsförande)

GND (jord)

VARNING: Alla ledande systemkomponenter i sprayområdet måste vara anslutna till verklig jord. Försummar man denna varning kan det leda till en elektrostatisk urladdning som är stark nog att starta en brand, eller utlösa en explosion.

Mobila system

Se bild 3‐9. Anslut jordledaren som kopplats till pumpstyrenhetens jordtag till

verklig jord.

P/N 7560593‐01

Bild 3‐9

Systemets jordanslutning

Fristående och stativ-/väggmonterade system

Använd ESD-jordningssatsen som ingår i systemet för att ansluta pumpstyrenhetens jordanslutning till den jordade sprayboxen eller till verklig jord. Se instruktionerna som medföljer satsen.

E 2015 Nordson Corporation

Drift 4‐1

Avsnitt 4

Drift

VARNING!

Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING! Denna utrustning kan vara farlig om den inte används i enlighet med de anvisningar som ges i denna användarhandledning.

VARNING! All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

EU, ATEX, speciella villkor för säker användning

1. Den manuella applikatorn Encore HD får endast användas med tillhörande interface-styrenhet Encore XT/HD och styrenhetens strömenhet Encore HD, och då inom temperaturområdet +15 _ C till

+40 _ C.

2. Utrustningen får endast användas i en miljö med låg explosionsrisk.

3. Var försiktig vid rengöring av plastytor på Encore HD styrenhet och interface. Det finns en risk att en elektrostatisk potential finns på dessa komponenter.

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

4‐2 Drift

Insättning av pulverbehållare i vibratormatare (VBF)

ANMÄRKNING: Vibratorbordet kan belastas med maximalt 25 kg (50 lb) låda med pulver.

VARNING! Fluidiseringsslangen som medföljer detta system är ledande och bidrar dessutom med jordvägen. Använd endast slangar som medföljde detta system. Användning av icke-ledande slangar kan innebära risk för stötar, brand eller allvarlig skada.

1. Se bild 4‐1. Lyft upp sugröret och sväng rörhållaren ner och under

sugrörets ände för att hålla det på plats på armen.

2. Se bild 4‐2. Placera en låda med pulver på vibratorbordet.

3. Vik tillbaka kartongflikarna och öppna plastpåsen som innehåller pulvret.

Vik påsen över kartongflikarna så att dessa hålls ur vägen.

ANMÄRKNING: Tvinga inte ner pulversugröret i pulvret. Vibrationerna och rörets tyngd kommer att sänka ner detta i pulvret.

4. Fäll ut sugrörets hållare från undersidan av sugröret och skjut ner röret i pulvret.

5. För att förhindra oavsiktligt pulverspill, vira plastpåsen runt pulversugröret och fäst påsen löst med ett buntband.

ANMÄRKNING:

Se sidan 4‐4 för rekommenderat tryck vid uppstart.

Anslutning för fluidiseringsinluft och jord

Pulversugrörsarm

Pulversugrör

Rörhållare

Bild 4‐1

Funktion av rörhållaren för sugröret

E 2015 Nordson Corporation P/N 7560593‐01

Drift 4‐3

Sugrör

Pulversäck

Pulverbox

Vibratorbord

Bild 4‐2

Uppstart av pulverbox

Påfyllningsstart av matningshopper

Tag av gummipluggen från hopperns lock och fyll hoppern så att den är halvfull med pulver. Fyll inte på för mycket, pulvrets volym kommer att öka när man slår till fluidiseringsluften. Kontrollera att ventilationsslangen är ansluten till pulverboxen, så att inte det fina pulverdamm som avges tränger in i sprayområdet.

ANMÄRKNING:

Se sidan 4‐4 för rekommenderat tryck vid uppstart.

Ventilationsfläns Slangklämma

Gummiplugg

Ventilationsslang

Rekommenderas vara halvfull för uppstart

Utgång till pulverbox

Bild 4‐3

Uppstart av pulvermatningshopper

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

4‐4 Drift

Inställning av fluidiseringsluft

Pulvermatningshopper

Om systemstyrenheten har konfigurerats för en pulvermatningshopper så kommer fluidiseringsluften till hoppern att startas när man slår till styrenheten. Ställ in matningstrycket för fluidiseringsluften till 0,3-0,7 bar

(5-10 psi). Trycket skall vara precis så högt att pulvret i hoppern mjukt

“bubblar”. Fluidiseringsluften får pulvrets volym att öka.

Fluidisera pulvret under 5-10 minuter så att det är jämt fluidiserat och inga klumpar finns kvar när man börjar spraya.

ANMÄRKNING: Över- eller underfluidisering är en vanlig orsak till ojämna resultat.

Vibratormatare (VBF)

Om styrenheten har konfigurerats för en vibratormatare, så slås fluidiseringsluften till och från när spraypistolen triggas till, resp. från.

Ställ in matningstrycket för fluidiseringsluften på 0,3–0,7 bar (så låg psi som möjligt, ca 1 psi). Trycket ska fluidisera pulvret precis runt sugröret. Pulvret skall inte koka våldsamt eller spruta ut ur lådan. Överfluidisering kan orsaka förlorat pulvertryck.

När spraypistolen stängs av, kommer vibratormotorn att köras under en inställbar fördröjningstid. Denna fördröjning förhindrar snabb till/från styrning av motorn, varje gång som man triggar pistolen till eller från och ökar därmed livslängden på motorn. Den förinställda tiden är 30 sekunder.

Vibratormotorn kan även ställas i läget kontinuerligt till. Om man gjort denna inställning, tryck in och släpp spraypistolens avtryckare för att starta motorn.

För att stänga av motorn, ställ interfacet i viloläge (standby) eller stäng av systemstyrenhetens matningsspänning.

För att konfigurera systemet för en vibratormatare (VBF), ändra

VBF-fördröjningstiden eller ställ in vibratormotorn för kontinuerlig drift, se

Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarmanual .

ANMÄRKNING: Över- eller underfluidisering är en vanlig orsak till ojämna resultat.

E 2015 Nordson Corporation P/N 7560593‐01

Drift 4‐5

Användning av elektrodspolning

Spolluft för elektroden tvättar spraypistolens elektrod för att förhindra att pulver ansamlas på den. Spolluften för elektrod slås automatiskt till och från när spraypistolen triggas till eller från.

Nålventilen på spänningsmatningsdelen för inställning av luftflödet är fabriksinställd vid leverans för de vanligaste användningsområdena

(1 1 /

2 varv moturs från helt stängt läge), men kan justeras om det behövs.

ANMÄRKNING: Överdriven elektrodspolning kommer att skapa ett tomrum mitt i spraymönstret.

Elektrodspolning

Nålventil

Bild 4‐4

Placering av ventil för spolluft för elektrod

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

4‐6 Drift

Dagligt handhavande

VARNING: All ledande utrustning i sprayområdet måste vara ansluten till verklig jord. Försummas denna varning kan detta leda till allvarlig elchock.

ANMÄRKNING: Styrenheten levereras med en förinställd konfigurering som gör det möjligt för användaren att börja pulverbeläggningen omedelbart efter att ha avslutat hopsättningen av systemet. Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarmanual för en lista över alla förinställda värden och anvisningar om hur dessa ändras.

Första driftsstart

Med fluidiserings- och pulverflödet ställda till noll, och med ingen detalj framför pistolen, aktivera denna och anteckna utgångsströmmen,  A.

Övervaka dagligen av utströmmen  A, under samma förhållanden. En märkbar ökning av utströmmen  A pekar på en trolig kortslutning i pistolmotståndet. En märkbar minskning pekar på ett defekt pistolmotstånd, eller en spänningsmultiplikator som behöver åtgärdas.

Start av systemet

P/N 7560593‐01

1. Starta sprayboxens evakueringsfläkt.

2. Öppna för tryckluftstillföreln till systemet.

3. Sätt i en pulverbehållare eller en hopper fylld med pulver i vagnen. Se

Insättning av pulverbehållare i vibratormatare (VBF)

på sidan 4‐2 för

anvisningar.

4. Se bild 3‐5. Kontrollera att spraypistolen inte är triggad, och slå därefter

till matningsspänningen till systemstyrenheten. Displayerna och symbolerna på styrenhetens interface och pistol skall nu tändas.

Matningshopper: När styrenheten slås till öppnas även för fluidiseringsluften. Ställ in matningstrycket för fluidiseringsluften till

0,3-0,7 bar (5-10psi). Trycket skall vara precis så högt att pulvret i hoppern mjukt “bubblar”. Fluidisera pulvret under 5-10 minuter innan man börjar spraya pulver.

5. Rikta spraypistolen in i boxen och tryck på sprayavtryckaren för att börja pulverbeläggningen.

Vibratormatare: Justera fluidiseringsluften så att pulvret runt sugröret blir fluidiserat, utan att pulver blåses ut ur boxen. När man aktiverar spraypistolen startar vibratormotorn. Beroende på inställningarna för vibratormotorn, så kommer motorn att:

S stoppa efter en fördröjningstid efter att sprayavtryckaen släppts, eller

S fortsätta att köras tills standby-tangenten trycks in eller matningsspänningen till systemstyrenheten stängs av.

Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarmanual för information om hur du kan ändra motorfunktionsinställningarna.

6. Välj önskat förval och starta produktionen. Se Förval i systemstyrenhetens användarhandledning för instruktioner om inställning av förval.

E 2015 Nordson Corporation

Fluidiseringsluft

Regulator/manometer

Spraypistolens interface

Drift 4‐7

Systemstyrenhetens interface visar verklig utsignal när pistolen sprayar, och de aktuella förvalsbörvärdena när pistolen inte är aktiverad.

Styrenhet

Interface

Standbytangent

Bild 4‐5

Systemets inställningsorgan

Standbytangent

Använd standby

-tangenten som visas i bild 4‐5 för att stänga av interfacet

och deaktivera spraypistolen under produktionsuppehåll. När systemstyrenhetens interface är avstängt kan inte pistolen triggas, och spraypistolinterfacet är deaktiverat.

Avstängning

1. Spola spraypistolen genom att trycka på spolningstangenten tills det inte längre kommer ut något pulver från pistolen.

2. Tryck på standby -tangenten för att stänga av spraypistolen och interfacet.

3. Stäng av tryckluftsmatningen och sänk trycket i systemet.

4. Om du stänger av enheten för dagen eller för en längre tidsperiod, stäng av enhetens matningsspänning.

5. Genomför lämpliga underhållsåtgärder som listas i avsnittet

Underhållsprocedurer

på sidan 5‐2.

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

4‐8 Drift

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Underhåll 5‐1

Avsnitt 5

Underhåll

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING! Innan du genomför de följande momenten, stäng av systemstyrenheten och koppla loss spänningsmatningen. Sänk trycket i systemet och koppla loss systemet från tryckluftsmatningen. Försummelse kan leda till personskada.

Se manualerna för de individuella komponenterna för mer information och reservdelar.

Rekommenderad rengöringsprocedur för delar som kommer i kontakt med pulver

Nordson Corporation rekommenderar en ultraljudstvätt och Oakite r

BetaSolv emulsionsrengöringsmedel för rengöring av spraypistolens munstycken och delar som kommer i kontakt med pulvret.

ANMÄRKNING: Dränk inte elektrodedelen i lösningsmedel. Den kan inte delas; rengöringsmedel och sköljvatten kommer att bli kvar inne i delen.

1. Fyll en ultraljudstvätt med BetaSolv eller ett motsvarande emulsionsrengöringsmedel och håll den vid rumstemperatur. Värm inte rengöringsmedlet.

2. Tag av de delar som skall rengöras från pistolen. Ta av O-ringarna. Blås rent delarna med tryckluft med lågt tryck.

ANMÄRKNING: Låt inte O-ringarna komma i kontakt med rengöringsmedlet.

3. Lägg delarna i ultraljudstvätten och kör den tills att alla delar är rena och allt inbränt pulver är borta.

4. Skölj alla delar i rent vatten och låt dem torka innan du åter sätter samman spraypistolen. Undersök alla O-ringar och byt ut sådana som är skadade.

ANMÄRKNING: Använd inte vassa eller hårda verktyg som kan repa eller gröpa ur de släta ytorna i delar som kommer i kontakt med pulver. Repor kommer att medför inbränning.

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

5‐2 Underhåll

Underhållsprocedurer

Komponent

Spraypistol

(varje dag)

Pump

(varje dag)

Utförande

1. Rikta pistolen in i sprayboxen. Ta bort insugröret från hoppern eller boxmataren och rikta in även dem i boxen. Tryck på systemstyrenhetens tangent för färgbyte och skölj pulvertransportsystemet.

2. Ta av munstycket och elektroddelen och rengör dem med tryckluft med lågt tryck och rena trasor. Inspektera dem för slitage och byt ut dem vid behov.

3. Blås ren pistolen och torka den med en ren trasa.

1. Undersök strypventilerna visuellt genom det transparenta huset.

2. Byt ut eventuella slitna eller skadade delar om pulvret finns i huset.

Blås rent pumpstyrenheten och systemstyrenheten med en tryckluftspistol. Torka av pulver från systemstyrenheten med en ren trasa.

Systemstyrenhet och pumpstyrenhet

(varje dag)

Systemets luftfilter

(periodiskt)

Systemjordar

Kontrollera systemets luftfilter/regulator. Töm filtret och byt filterinsatsen efter behov.

Dagligen: Kontrollera att systemet är säkert anslutet till verklig jord innan man sprayar med pulver.

Periodiskt: Kontrollera alla jordanslutningen i systemet.

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Felsökning 6‐1

Avsnitt 6

Felsökning

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING! Innan du påbörjar några reparationsarbeten på systemstyrenheten eller pistolen, stäng av matningsspänningen till systemet och koppla ur matningskabeln. Stäng av tryckluftstillförseln till systemet och sänk trycket i systemet. Försummelse av denna varning kan leda till personskada.

Dessa felsökningsanvisningar täcker endast de mera vanligen förekommande felen. Om man inte kan lösa problemet med den information som ges här, kontakta Nordson technical support på telefon (800) 433-9319 eller er närmsta Nordson representant.

Felsökning med hjälpkoder

Hjälpsymbolen i funktions-/hjälpdisplayen tänds om ett problem inträffar som systemstyrenheten kan identifiera.

Hjälpsymbol

Bild 6‐1

Visning och återställning av hjälpkoder

Avläsning av hjälpkoder

Tryck på tangenten Hjälp för att visa hjälpkoderna. Styrenheten behåller de senaste 5 koderna i sitt minne. Vrid på ratten för att bläddra genom koderna. Displayen kommer att slockna om ingen aktivitet sker under

5 sekunder.

Återställning av hjälpkoder

För att återställa hjälpkoderna, tryck på Hjälp -tangenten, bläddra därefter genom dem tills CLr visas, tryck därefter Enter -tangenten.

Hjälpsymbolen kommer att förbli tänd tills att styrenheten har återställt koderna.

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

6‐2 Felsökning

Felsökningsschema med hjälpkoder

Kod

H00

H01

H07

H10

H11

H12

H15

H19

Meddelande

Inget pistolnummer

EEPROM läsfel

Pistol öppen

Pistolens utspänning är låg

Pistolens utspänning är hög

Kommunikationsfel CAN Bus

Överströmsfel (kortslutning i pistol eller kabel)

Pistolens underhållstimer har löpt ut

Åtgärd

Pistolen kan inte ställas till 0, måste vara ett nummer 1-4. Se

Inställningar för mer information om pistolnummer.

Återställ felet (tryck på Nordson tangenten för att öppna larmmenyn).

Detta fel inträffar ibland när mjukvaran uppgraderas.

Trigga pistolen och avläs displayen. Om återföringssignalen för  A

är 0, undersök om det finns en lös pistolkabel vid pistolens kontakt.

Undersök om det finns någon lös kontakt till nätaggregatet inne i pistolen. Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning. Om kabeln och kontakterna är felfria, kontrollera spraypistolens högspänningsnätaggregat.

Med pistolen triggad och med högspänningen (kV) ställd på max, använd en multimeter inställd för Vrms för att mäta spänningen mellan kontaktens J4 stift 1 och 2 på huvudkretskortet i styrenheten.

Om det inte finns någon spänning, byt ut huvudstyrkortet.

Kontrollera att högspänningen (kV) har ställts till 0 och att pistolen är i läge FRÅN. Strömvärdet  A ska visa 0. Om det visade  A-värdet är större än 0, byt ut huvudkretskortet. Kontrollera att triggsymbolen på interfacet inte är tänd.

Kontrollera att rätt pistolnummer har ställts in. Se F20 i avsnittet

Konfigurering i styrenhetens användarhandledning.

Kontrollera inställningen av DIP-omkopplaren.

Kontrollera anslutningskabeln till interfacet. Kontrollera att kabelanslutningarna sitter säkert i och att kabeln inte är skadad. Se

Kontinuitetsmätning på pistolkabeln i spraypistolens användarhandledning.

Kontrollera anslutningarna från kabelkontakten till plinten J1 på huvudkortet i styrenheten.

Om alla anslutningar är felfria men felet kvarstår byt ut kabeln. Dra nätverkskabeln bort från elektrostatiska källor (hopper, pistolkablar, pulverslang). Verifiera korrekt jordning. Verifiera att nätverkets termineringar är korrekt inställda för icke-standardsystem.

Detta fel kan inträffa om pistolspetsen rör vid en jordad detalj medan den sprayar. Detta fel stänger av den elektrostatiska utgången.

Återställ felet och återgå till sprayning genom att släppa triggern.

Om felet återkommer, koppla loss högspänningsförsörjningen till pistolen från pistolkabeln inne i pistolen (J2) och sätt på pistolen. Se anvisningarna för Byte av spänningsaggregat i spraypistolens användarhandledning.

Om hjälpkoden H15 inte visas igen ska du kontrollera om det finns några problem med högspänningsförsörjningen.

Om hjälpkoden åter visas, gör en kontinuitetstest på pistolkabeln och byt ut kabeln om den är kortsluten. Genomför

Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

Underhållstimern har överskridit sitt inställda värde. Genomför det planerade underhållet, återställ därefter underhållstimern. Se systemstyrenhetens användarhandledning för anvisningar om

återställning (F07‐02).

fortsättning...

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Felsökning 6‐3

Kod

H20

H21

H22

H23

H24

Meddelande

Pumpens underhållstimer har löpt ut

Åtgärd

Underhållstimern för pumpen har överskridit sitt inställda värde.

Genomför det planerade underhållet, återställ därefter underhållstimern. Se systemstyrenhetens användarhandledning för anvisningar om återställning (F21‐02).

Fel i pistolens ventil för mönsterluft Se styrenhetens kopplingsscheman i pumpstyrenhetens användarhandledning. Kontrollera kablagets anslutningar (J8) till proportionalventilens magnetspole. Kontrollera magnetspolens funktion. Byt ut ventilen om spolen inte fungerar.

Fel i transportluftsventil Se styrenhetens kopplingsscheman i pumpstyrenhetens användarhandledning. Kontrollera kablagets anslutningar (J7) till proportionalventilens magnetspole. Kontrollera magnetspolens funktion. Byt ut ventilen om spolen inte fungerar.

Lågflödesfel transportluft

Flödet är lägre än börvärdet.

Systemet kan inte nå börvärdet.

Lågflödesfel mönsterluft

Kontrollera om matningstrycket är högre än 90 psi (6,2 bar).

Kontrollera och åtgärda de eventuella felen H49 och H50.

Kontrollera om pulvertransporten till spraypistolen är blockerad.

Kontrollera om pulverslangarna är blockerade.

Kontrollera om den interna regulatorn är inställd på 85 psi (5,7 bar) när pistolen är på.

Undersök om det finns igensättningar i proportionalventilen.

Kontrollera om oljan/vattnet har föroreningar.

Utför proceduren Verifiering transportluft

på sidan 6‐12.

Kontrollera om vattnet och/eller oljan har föroreningar i omvandlarfiltren genom att ta bort kortet från flödesfördelaren. Ersätt filtren med 1604436.

Kontrollera om matningstrycket är högre än 90 psi (6,2 bar).

Kontrollera om luftledningen till spraypistolen är blockerad.

Kontrollera om den interna regulatorn är inställd på 85 psi (5,7 bar) när pistolen är på.

Undersök om det finns igensättningar i proportionalventilen.

Kontrollera om oljan/vattnet har föroreningar.

Använd flödesverifieringsverktyget (1039881) med dess anvisningar och anslut till mönsterluftutgången.

Kontrollera om vattnet och/eller oljan har föroreningar i omvandlarfiltren genom att ta bort kortet från flödesfördelaren. Ersätt filtren med 1604436.

fortsättning...

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

6‐4 Felsökning

Kod

H25

Meddelande

Högflödesfel transportluft

Flödet är högre än börvärdet.

Systemet kan inte få ner det.

Åtgärd

Kontrollera om matningstrycket är lägre än 110 psi (7,6 bar).

Kontrollera om den interna regulatorn är inställd på 85 psi (5,7 bar) när spraypistolen är på.

Kontrollera om det finns föroreningar i proportionalventilen.

Kontrollera om oljan/vattnet har föroreningar.

Stäng av spraypistolen och återställ felet. Om felet återkommer utan att spraypistolen sätts på ska du ta bort slangpluggen på 8 mm från pumpstyrenheten märkt med Flow.

Kontrollera att porten inte läcker luft. Om det läcker luft ska du ta bort proportionalventilen och rengöra den. Om inget luftläckage finns ska du sätta i pluggen i porten på 8 mm och genomföra

Återställningsproceduren

på sidan 6‐12.

Utför proceduren Verifiering transportluft

på sidan 6‐12.

Kontrollera om vattnet och/eller oljan har föroreningar i omvandlarfiltren genom att ta bort kortet från flödesfördelaren. Ersätt filtren med 1604436.

H26 Fel, högt mönsterluftsflöde Kontrollera om matningstrycket är lägre än 110 psi (7,6 bar).

Kontrollera om den interna regulatorn är inställd på 85 psi (5,7 bar) när spraypistolen är på.

Kontrollera om det finns föroreningar i proportionalventilen.

Kontrollera om oljan/vattnet har föroreningar.

Stäng av spraypistolen och återställ felet. Om felet återkommer utan att spraypistolen sätts på ska du ta bort den blå slangen på 6 mm och kontrollera om det läcker luft. Kontrollera att systemstyrenheten är avstängd.

Kontrollera att pumpstyrenhetens port inte läcker luft. Om det läcker luft ska du ta bort proportionalventilen och rengöra den. Om inget luftläckage finns ska du sätta i pluggen i mönsterluftporten på 6 mm och genomföra Återställningsproceduren

på sidan 6‐12.

Använd flödesverifieringsverktyget (1039881).

Kontrollera om vattnet och/eller oljan har föroreningar i omvandlarfiltren genom att ta bort kortet från flödesfördelaren. Ersätt filtren med 1604436.

fortsättning...

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Felsökning 6‐5

Kod

H27

Meddelande

Fel, trigg till vid spänningstillslag

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H41

H42

H43

H44

EEPROM ändrad dataversion

Felaktig systemkonfigurering

Ogiltig kalibrering

Fel i boosterventil

Elektrodluftspolningsfel

Fel i fluidiseringsluftens ventil

Fel i spolningsluftens ventil

Fel i relä för vibratormotor

Kommunikationsfel LIN BUS

(pistolkabel)

24V fel

Fel i huvudkretskort

(interface)

 A-återföringsfel

Nätverkskontakt saknas

Åtgärd

Denna kod visas om pistolen var på när interfacet slogs till. Stäng av interfacet, vänta under flera sekunder, slå därefter till interfacet igen, och kontrollera att spraypistolen inte är triggad. Om felet uppstår igen, undersök om triggkontakten är dålig.

Mjukvaruversionen har ändrats. Denna kod visas efter en uppgradering av mjukvaran. Kvittera larmet. Det bör inte uppstå igen.

Konfigureringen för den manuella pistolens styrenhet och pumpen stämmer inte överens. En är Venturi och den andra är HDLV/COD.

Kontrollera F18 and bekräfta inställningarna.

Pumpkalibreringsvärdet för A eller C är utanför området. Se pumpstyrenhetens användarhandledning för ytterligare information.

Kontrollera pumpkortets kopplingsschema J6.

Kontrollera pumpkortets kopplingsschema J4.

Kontrollera pumpkortets kopplingsschema J5.

Kontrollera pumpkortets kopplingsschema J10.

Kontrollera pumpkortets kopplingsschema J9.

Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning för att kontrollera anslutningen

J3. Om man hittar ett avbrott, eller en kortslutning, byt ut kabeln. Om pistolkabeln är felfri, byt ut pistolens displaymodul.

Undersök DC-nätaggregatet inne i pumpstyrenheten. Om spänningen är mindre än 22 Vdc ska du byta ut pumpstyrenhetens nätaggregat. Slå på pumpstyrenheten för detta test.

Kvittera felet och kontrollera att högspänningen (kV) har ställts till max 100 kV, aktivera därefter pistolen. Om felkoden visas igen, undersök om det finns ett defekt spänningsaggregat för pistolen eller en defekt pistolkabel. Om kabeln och pistolens spänningsaggregat

är felfria, byt ut huvudkretskortet.

Kontrollera att högspänningen (kV) ställts till maximalt värde,

100 kV, sätt på pistolen och avläs  A-värdet i displayen. Om det visade  A-värdet alltid står på >75  A, även när pistolen är mer än ca 1 meter från en jordad yta, undersök pistolkabeln eller pistolens högspänningsaggregat.

Om det visade  A-värdet är 0 när pistolen är på och nära en detalj som skall beläggas, undersök pistolkabeln eller pistolens högspänningsaggregat. När pistolen är på och högspänningen (kV) har ställts in på >0 ska det visade värdet för  A alltid vara >0.

Systemstyrenheten är konfigurerad för externt läge och kan inte upptäcka Prodigy PLC-gatewayens aktivitet. Kontrollera

CAN-kabeln. Kontrollera att gatewayen konfigurerats korrekt. Se användarhandledningen för Prodigy PLC Gateway.

fortsättning...

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

6‐6 Felsökning

H49

H50

H51

H52

H53

Kod

H45

H46

H47

H48

Meddelande

Fel strypventil 1

Åtgärd

Kontrollera J11-1 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 1 för lös anslutning.

Fel strypventil 2

Fel strypventil 5

Fel strypventil 6

Fel ventil 3 i matningsrör A

Kontrollera J11‐2 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 2 för lös anslutning.

Kontrollera J11‐5 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 5 för lös anslutning.

Kontrollera J11‐6 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 6 för lös anslutning.

Kontrollera J11‐3 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 3 för lös anslutning.

Fel ventil 4 i matningsrör B

Fel vakuumventil 7

Kontrollera J11‐4 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 4 för lös anslutning.

Kontrollera J11‐7 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 7 för lös anslutning.

Fel spolningsventil 8 Kontrollera J12‐3 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 8 för lös anslutning.

Fel spolningsstryptryckvalsventil 9 Kontrollera J12‐2 för lös kablageanslutning.

Kontrollera ventil 9 för lös anslutning.

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Felsökning 6‐7

Allmänt felsökningsschema

Problem

1.

Ojämnt mönster

2.

Mistor i pulvermönstret

Trolig orsak

Igensättning i spraypistol

Munstycket, avböjningshylsan, eller elektroddelen slitna, vilket påverkar mönstret.

Fuktigt pulver

Lågt mönsterlufttryck

Otillräcklig fluidisering av pulvret i hoppern iFlow modulen ej kalibrerad

Utslitet munstycke eller avböjningshylsa

Igensatt elektroddel eller pulverväg

Spolluftens för elektroden flöde för högt

Åtgärd

1.

Spola spraypistolen. Tag av munstycket och elektroddelen och rengör dem.

2.

Koppla loss pulvermatningsslangen från spraypistolen och blås ren pistolen med en tryckluftspistol.

3.

Dela spraypistolen. Tag av ingångs och utgångsrören och vinkelkopplingen och rengör dem. Byt ut komponenter vid behov.

Tag av, rengör och inspektera munstycket, avböjningshylsan och elektroddelen. Byt ut slitna delar om det behövs.

Om för stort slitage eller inbränning är ett problem, minska flödena för transport och mönsterluft.

Kontrollera pulvret, luftfilter och lufttorkningsaggregatet. Byt ut pulvret om det är förorenat.

Öka mönsterluften.

Öka trycket för fluidiseringsluften.

Om problemet kvarstår, tag ut pulvret från hoppern. Rengör eller byt ut fluidiseringsplattan om den är förorenad.

Genomför Återställningsproceduren på

sidan 6‐12.

Tag av och inspektera munstycket och avböjningshylsan. Byt ut slitna delar.

Tag av elektroddelen och rengör den. Tag ut hela pulvervägen och rengör den.

Justera nålventilen på kraftdelen för att minska flödet för elektrodens spolluft.

fortsättning...

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

6‐8 Felsökning

Problem

3.

Lågt pulverflöde eller varierande pulverflöde

Trolig orsak

Hjälpluft för hög/låg

Åtgärd

Justera hjälpluft efter behov.

Se felsökning vakuummätning i pumpstyrenhetens användarhandledning.

Fluidiseringsluften för hög/låg

Luftslangar har kingar eller är igensatta

(H24 eller H25)

För stort fluidiseringsluftflöde

För lågt flöde för fluidiseringsluft

Pulverslangen igensatt

Pulverslangen har kingar

Pistolens pulverväg igensatt

Sugröret igensatt

Vibratormataren avstängd (endast VBF enheter)

Lågt matningstryck på tryckluften

Tryckluftsregulatorn inställd på för lågt värde

Filtret för tillförseln för tryckluft igensatt, eller så är filterbehållaren full vattenförorening av flödesstyrenheten.

Transportluftsventil igensatt (H24 eller

H25)

Undersök om slangarna för mönsterluft har kinkar.

Om flödet för fluidiseringsluften har ställts in på ett för högt värde, kommer förhållandet pulver-luft att bli för lågt.

Om flödet för fluidiseringsluften har ställts in på ett för lågt värde kommer pumpen inte att arbeta med maximal effektivitet.

Genomför färgbyte

Undersök om pulverslangen har kingar.

Undersök ingångsröret för pulver, den vinklade ingången och elektrodstödsdelen för inbränning eller avlagringar. Rengör efter behov med tryckluft.

Undersök om det finns främmande föremål eller om säcken (VBF enheter) blockerar sugröret.

Ställ in användarfunktionen F01 för en vibratormatare (F01-01). Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarhandledning.

Matningstrycket måste vara större än

5,86 bar (85 psi).

Justera tryckluftsregulatorn på matningen så att trycket är större än

5,86 bar (85 psi).

Tag av behållaren och dränera vatten/smuts. Byt ut filterelementet om det behövs. Rengör systemet, byt ut komponenter vid behov

Se Rengöring av proportionalventil i pumpstyrenhetens användarhandledning.

fortsättning...

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Felsökning 6‐9

Problem

4.

Dåligt omslag, dålig verkningsgrad

5.

Ingen högspänning

(kV) ut från spraypistolen

(displayen visar 0 kV när pistolen triggas), men pulver sprutar ut.

6.

7.

Pulver ansamlas på elektrodspetsen

Ingen högspänning

(kV) ut från spraypistolen

(displayen visar spänning eller m A-utsignal), men pulver sprutar ut

Trolig orsak Åtgärd

ANMÄRKNING: Innan du undersöker troliga orsaker, avläs hjälpkoden på systemstyrenheten och genomför de rekommenderade åtgärderna som beskrivs i detta avsnitt.

Låg elektrostatisk spänning Öka den elektrostatiska spänningen.

Dålig anslutning till elektroden

Dålig jordförbindelse till arbetsstycke

Tag av munstycket och elektroddelen.

Rengör elektroden och undersök om det finns ledande kolbeläggningar eller skador. Kontrollera elektrodresistansen.

Om elektroddelen är felfri, tag ut pistolens spänningsaggregat och mät dess resistans. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Undersök om pulver ansamlas på transportörens drivkedja, länkrullar och arbetsstyckenas upphängningsanordningar. Resistansen mellan dessa delar och jord måste vara

1 megaohm eller mindre. För bästa resultat rekommenderas 500 ohm eller lägre.

ANMÄRKNING: Innan du undersöker troliga orsaker, avläs hjälpkoden på styrenheten och genomför de rekommenderade åtgärderna som beskrivs i detta avsnitt.

Skadad pistolkabel Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning. Om man hittar ett avbrott, eller en kortslutning, byt ut kabeln.

Spraypistolens spänningsaggregat kortslutet

Otillräckligt flöde för elektrodens spolluft

Genomför Resistansmätning av spänningsaggregat så som beskrivs i pumpstyrenhetens användarhandledning.

Justera nålventilen för spolluft för elektrod på pumpens kontrollpanel för att öka flödet för elektrodens spolluft.

ANMÄRKNING: Innan du undersöker troliga orsaker, avläs hjälpkoden på styrenheten och genomför de rekommenderade åtgärderna som beskrivs i detta avsnitt.

Spraypistolens spänningsaggregat

öppen krets

Genomför Resistansmätning av spänningsaggregat så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

Skadad pistolkabel Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

Om man hittar ett avbrott, eller en kortslutning, byt ut kabeln.

fortsättning...

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

6‐10 Felsökning

9.

Problem

8.

Ingen högspänning och inget pulverflöde

Ingen spolningsluft när spolningstangenten trycks in.

10. Pistoldisplaymodulen visar CF

11. Förval kan inte ändras från spraypistolen

Trolig orsak

Defekt avtryckare, displaymodul, eller kabel

Felfunktion i spraypistolens displaymodul, pistolkabel, eller iFlow modulens magnetventil för spolluft, ingen tryckluft, eller kingar på luftslangar.

Koppla loss anslutningen till pistoldisplayen

Defekt pistolkabel eller displaymodul i pistol (kod H36)

Inställningstriggen är inte aktiverad

Det finns inget programmerat förval

Lös eller defekt triggswitch

Åtgärd

Kontrollera symbolen Pistol på mitt i styrenhetens interface upptill. Om symbolen inte är tänd, undersök om H36 hjälpkoden finns. Kontrollera anslutningen mellan triggkontakten och displaymodulen, byt ut switchen vid behov.

Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

ANMÄRKNING: Det kan vara möjligt att använda inställningstriggen som en spraytrigger tills att man genomfört reparationen. Ställ in funktionen F08 på

F08-05. Se systemstyrenhetens användarhandledning.

Om displaymodulen inte visar PU

(spolning) när spolningstangenten trycks in är modulens membranswitch defekt.

Byt ut displaymodulen.

Om displaymodulen visar PU:

Kontrollera slangar för spolningsluft och magnetventil i iFlow fördelaren.

Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

Se systemstyrenhetens användarhandledning. Undersök kontakten J3 (kabel/displaymodul) inne i pistolen. Undersök om det finns lösa eller böjda stift.

Genomför Kontinuitetsmätning på pistolkabeln så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning. Byt ut kabeln om den är skadad. Byt ut pistolens displaymodul om kablarna och anslutningarna är utan anmärkning.

Kontrollera användarfunktionen F08 och ställ in den för att vara aktiverad (F08-00)

Kontrollera inställningarna för funktionen

F05 (lockout). Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarhandledning.

Förval som saknar inställda värden för transportluft och elektrostatisk spänning hoppas automatiskt över.

Undersök om anslutningarna till triggswitchen är lösa. Triggswitchen är kopplad till pistolens displaymodul.

fortsättning...

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

Felsökning 6‐11

Problem

12. Pulverflöde kan inte

ändras från spraypistolen

13. VBF slås inte TILL eller FRÅN med pistoltriggen

Trolig orsak

Inställningstriggen är inte aktiverad

Lös eller defekt triggswitch

VBF avstängd

14. Fluidiseringsluften är hela tiden till, även när pistolen är i läge från

15. Ingen högspänning

(kV) när pistolen är

TILL, pulverflödet är korrekt.

Systemet har ställts in för att vara anslutet till en hopper

Högspänningen (kV) har ställt till noll

16. Inget pulverflöde när pistolen är TILL, högspänningen (kV)

är korrekt.

Avläs felkoderna och följ anvisningarna

Pulverflödet inställt på noll

Matningsluften avstängd

Åtgärd

Kontrollera användarfunktionen F08 och ställ in den för att vara aktiverad (F08-00)

Kontrollera inställningarna för funktionen

F05 (lockout). Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarhandledning.

Se spraypistolens användarhandledning.

Undersök om anslutningarna till triggswitchen är lösa. Triggswitchen är kopplad till pistolens displaymodul.

Ställ in användarfunktionen F01 för en vibratormatare (F01-01). Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarhandledning.

Kontrollera om det finns lösa kablar på pumpstyrenheten.

Ställ in användarfunktionen F01 för en vibratormatare (F01-01). Se Konfigurering av styrenhet i systemstyrenhetens användarhandledning.

Ställ högspänningen (kV) till ett värde som inte är noll.

Ändra pulverflödet till ett värde som inte är noll.

Kontrollera manometern på filterregulatorn och kontrollera att luften är tillslagen.

Avläs felkoderna och följ anvisningarna

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

6‐12 Felsökning

Återställningsprocedur

Genomför denna procedur om systemstyrenhetens interface indikerar luftflöde när spraypistolen inte är på, eller om hjälpkoderna för högt flöde för transportluft eller mönsterluft (H25 eller H26) visas.

Innan man genomför en återställningsprocedur:

S

Kontrollera att matningstrycket på tryckluften till systemet är högre än lägsta tillåtna värde 5.86 bar (85) psi.

S

Kontrollera att det inte finns något luftläckage vid modulens utgångsanslutningar eller runt magnetventilerna eller proportionalventilerna. Återställer man med läckage kommer detta att resultera i större fel.

1. På pumpens kontrollpanel, koppla loss de 6 mm luftslangarna för mönsterluft och installera 8 mm pluggar i utgångsnipplarna.

2. Tryck på Nordson tangenten under 5 sekunder så att styrenhetens funktioner visas. F00-00 visas.

3. Vrid på ratten tills att F10-00 visas.

4. Tryck på Enter -tangenten, vrid därefter på ratten så att F10-01 visas.

5. Tryck på Enter -tangenten. Systemstyrenheten kommer att återställa transport- och mönsterluften och återställa funktionsdisplayen till F10-00.

6. Ta av pluggarna från utgångsnipplarna för mönsterluft och återanslut slangarna.

Verifiering transportluft

ANMÄRKNING: Genomför ett färgbyte och verifiera att allt pulver är avlägsnat från pumpen innan du startar denna procedur.

1. Använd flödesverifieringsverktyget (1039881) och anslut till pumpens matningsport med 3 meter av 8 mm rör.

2. Ställ in matningen på 100 %, hjälpluften på 00 % och sätt på pumpen.

Manometern bör visa 4,0–5,0 psi (0,2–0,3 bar).

3. Öka hjälpluften till +50 % och sätt på pumpen. Manometern bör visa

7,0–8,0 psi (0,5–0,6 bar).

4. Minska hjälpluften till –50 % och sätt på pumpen. Manometern bör visa

1,0–3,0 psi (0,1–0,2 bar).

E 2015 Nordson Corporation P/N 7560593‐01

Delar 7‐1

Avsnitt 7

Delar

Inledning

För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Industrial Coating Systems

Customer Support Center på telefon +1-800-433-9319, eller din närmsta

Nordsonrepresentant.

Encore HD manuella pulverspraysystem

P/N

1606273

1606274

1606275

1606981

1606982

1606983

Beskrivning

Encore HD 50 lb Hopper Mobile System

Encore HD 115 V VBF Mobile System

Encore HD 230 V VBF Mobile System

Encore HD Single Standalone Manual System

Encore HD Dual Standalone Manual System

Encore HD Rail/Wall Mount Manual System

VBF Matningshopper Fristående Stativ-/väggmontering

Bild 7‐1

Encore HD manuella pulversystem

E 2015 Nordson Corporation

P/N 7560593‐01

7‐2 Delar

Jordningsutrustning

P/N

1067694 KIT, grounding block

Beskrivning

P/N 7560593‐01 E 2015 Nordson Corporation

FÖRSÄKRAN om överensstämmelse

Produkt: Encore XT/HD manuella pulverspraysystem

Modeller: Encore XT manuell, fast monterad enhet eller enhet på mobil vagn.

Encore-system med automatisk applikator med Encore XT styrenheter för en enda pistol.

Encore HD manuell, fast monterad enhet eller enhet på mobil vagn.

Beskrivning: Dessa är samtliga elektrostatiska pulverspraysystem med applikator, styrkablar och tillhörande styrenheter. Det manuella systemet Encore XT använder pumpteknologi av Venturi-typ för att förse spraypistolen med ström. Det manuella systemet Encore HD använder istället pumpteknologi med hög densitet för att förse spraypistolen med ström.Den automatiska Encore-pistolen är listad med manuella XTstyrenheter för applikationer med en enda automatisk pistol och kan monteras på ett pistolstativ eller på en robot.

Tillämpade direktiv:

2006/42/EG – Maskindirektivet 2004/108/EEG – EMC-direktivet 94/9/EG – ATEX-direktivet

Standarder som använts för att påvisa överensstämmelse:

EN/ISO12100 (2010) EN60079-0 (2014) EN61000-6-3 (2007) FM 7260 (1996) EN50050 (2006)

EN1953 (2013) EN60079-31 (2014) EN61000-6-2 (2005) EN55011 (2009) EN60204-1 (2006)

Tillverkningsprinciper:

Denna produkt har tillverkats enligt goda ingenjörsmässiga principer.

Den angivna produkten uppfyller direktivet och standarderna som beskrivs här ovan.

Typ av skydd:

- Omgivningstemperatur +15 °C till +40 °C

- Ex tb IIIB T60 °C / EX II 2 D / 2mJ = (Encore XT- och HD-applikatorer)

- Ex tc IIIB T60 °C / EX II (2) 3 D = (styrenheter)

- Ex II 2 D / 2mJ = (Encore automatisk applikator)

Certifikat:

- FM14ATEX0051X = styrenheter (Norwood, Mass. USA)

- FM14ATEX0052X = manuella Encore XT- och HD-applikatorer (Norwood, Mass. USA)

- FM11ATEX0056X = automatisk Encore-applikator (Norwood, Mass. USA)

ATEX-övervakning:

- 1180 SGS Baseefa (Buxton, Derbyshire, Storbritannien)

Mike Thomas

Director Business Unit

Cold Materials and Powder

Industrial Coating Systems

Nordson-auktoriserad representant inom EU

Kontakt: Operations Manager

Datum: 24 augusti 2015

DOC14034-03

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement