Nordson iControl® Integrated Control System for Standard Automatic Guns Bruksanvisning

Add to my manuals
140 Pages

advertisement

Nordson iControl® Integrated Control System for Standard Automatic Guns Bruksanvisning | Manualzz

iControl

r

Integrerat styrsystem

Användarhandledning P/N 7105219C

− Swedish −

Utgåva 03/04

Detta dokument finns på Internet på http://emanuals.nordson.com/finishing

NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Denna publikation är genom upphovsmannarätt skyddad av Nordson.

Copyright 2003

Ingen del av detta dokument får mångfaldigas, omarbetas eller översättas till annat språk, utan skriftligt medgivande från Nordson.

Nordson förbehåller sig rätten att införa ändringar utan särskilt meddelande.

Varumärken iControl, Nordson och the Nordson logo är registrerade varumärken,

övertagna av Nordson Corporation.

iFlow är ett varumärka, tillhöriga Nordson Corporation.

CompactFlash är ett registrerat varumärke, övertagt SanDisk Corporation.

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

Introduction O-1

Nordson International

Europe

Country Phone

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany Erkrath

Lüneburg

Düsseldorf -

Nordson UV

Italy

Netherlands

Norway Hot Melt

Finishing

Poland

Portugal

Russia

43-1-707 5521

31-13-511 8700

4205-4159 2411

45-43-66 0123

45-43-66 1133

358-9-530 8080

33-1-6412 1400

49-211-92050

49-4131-8940

49-211-3613 169

39-02-904 691

31-13-511 8700

47-23 03 6160

47-22-65 6100

48-22-836 4495

351-22-961 9400

7-812-11 86 263

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

Finishing

4205-4159 2411

34-96-313 2090

46-40-680 1700

46 (0) 303 66950

41-61-411 3838

Hot Melt

Finishing

44-1844-26 4500

44-161-495 4200

Nordson UV 44-1753-558 000

Fax

43-1-707 5517

31-13-511 3995

4205-4124 4971

45-43-64 1101

45-43-66 1123

358-9-530 80850

33-1-6412 1401

49-211-254 658

49-4131-894 149

49-211-3613 527

39-02-9078 2485

31-13-511 3995

47-22 68 3636

47-22-65 8858

48-22-836 7042

351-22-961 9409

7-812-11 86 263

4205-4124 4971

34-96-313 2244

46-40-932 882

46 (0) 303 66959

41-61-411 3818

44-1844-21 5358

44-161-428 6716

44-1753-558 100

Distributors in Eastern &

Southern Europe

DED, Germany 49-211-92050 49-211-254 658

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_K − 0702

O-2 Introduction

Outside Europe /

Hors d’Europe /

Fuera de Europa

Africa / Middle East

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.

Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

DED, Germany

Phone

49-211-92050

Fax

49-211-254 658

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

1-440-988-9411 1-440-985-3710

Japan

North America

Japan 81-3-5762 2700 81-3-5762 2701

Canada

USA Hot Melt

1-905-475 6730

1-770-497 3400

Finishing 1-440-988 9411

Nordson UV 1-440-985 4592

1-905-475 8821

1-770-497 3500

1-440-985 1417

1-440-985 4593

NI_EN_K − 0702 2002 Nordson Corporation

All rights reserved

Innehållsförteckning

I

2004 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvalificerad personal

Avsedd användning

Bestämmelser och godkännanden

Personsäkerhet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandskydd

Jordning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion

Skrotning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Varningsskyltar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Systembeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pulpetens och systemets enheter

Kopplingsboxar för fotoceller

Användargränssnitt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förvalsvärden

Elektrostatiska data kV styrning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatisk strömåterföringsmode, AFC . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Select Charge mode

Luftflöde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant

Exempel på exakt triggning

Exempel på översprayning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på undersprayning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på översprayad framkant, undersprayad bakkant

Produktidentifiering och automatisk triggning

Produktidentifiering

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rak flaggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kodad flaggning

Flaggfördröjning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatisk triggning (zoner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fördröjning för zonfotoceller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Följning av produkter (encoder)

Funktioner hos nyckelbrytare för förregling

Spolningsfunktioner

Munstycksspolning

Automatisk mode

Manuell mode

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Evakueringsspolning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mjukstart

Säkerhet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sammanfattning av systemets arbetssätt

Specifikationer

Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftkvalitet

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typgodkännanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Godkända minneskort för program och data . . . . . . . . . . . . . . .

Innehållsförteckning

2-16

2-17

2-17

2-17

2-18

2-18

2-13

2-13

2-14

2-14

2-14

2-15

2-15

2-15

2-9

2-9

2-10

2-10

2-11

2-11

2-12

2-13

2-5

2-6

2-6

2-6

2-7

2-8

2-8

2-9

2-1

2-1

2-2

2-4

2-4

2-5

2-5

2-5

1-1

1-1

1-1

1-1

1-2

1-2

1-2

1-3

1-4

1-4

1-5

P/N 7105219C

II

Innehållsförteckning

P/N 7105219C

Installation

Anslutningar

Jordning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montage av pulpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutningar för matningsspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omkoppling av förregling via transportband och extern förregling till 240 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation av fotoceller och kopplingsbox

Montage

Anslutningar och inställningar

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pistolkablar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omkoppling till strömdrivande ingångar . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryckluftstillförsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftanslutningar till pump och pistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation och anslutning av satser för munstycksspolning

(tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nätverksanslutningar och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av pulpetens adress och terminering . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . Inställning av DIP-omkopplare på iFlow modul

Lagring av program- och användardata

Uppgradering av systemet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillägg av pistoler i befintliga iControl pulpeter

Utöka ett befintligt system med en slavpulpet

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Installation av tillvalet sats för munstycksspolning . . . . . . . . . .

Konfigurering

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanliga kommunikationselement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av säkerhetssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logga in

Logga ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av säkerhetssystemet

Skapa eller ändra en användare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkerhetsnivåer och tillgänglighet

Automatisk utloggning

Säkerhetslogg

Systemkonfigurering

Inställning av enheter

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av encoder

Konfigurering av fotoceller

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inmatning av en känd upplösning i encodern

Inlärning av encoderupplösning

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av zonfotoceller

Konfigurering av pulpeter/pistoler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av flaggfotoceller eller ingångar . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lägg till eller ta bort en pistol i systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurering av triggpunkter

Konfigurering av spolning

Munstycksspolning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning för munstycksspolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munstycksspolningsmode

Evakueringsspolning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av evakueringsspolning

Mjukstart

Inställning av mjukstart

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkerhetskopiering av data

Avsluta program

Programversioner

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protokoll över systemkonfigurering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-3

3-4

3-4

3-4

3-4

3-6

3-6

3-6

3-1

3-1

3-1

3-2

3-3

4-15

4-17

4-17

4-17

4-18

4-18

4-18

4-20

4-20

4-20

4-11

4-11

4-12

4-12

4-12

4-13

4-14

4-15

4-5

4-7

4-7

4-8

4-9

4-9

4-9

4-10

4-1

4-1

4-1

4-2

4-3

4-3

4-4

4-5

3-8

3-8

3-9

3-9

3-11

3-12

3-12

3-13

3-13

2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Innehållsförteckning

III

Inställning av förval

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanliga kommunikationselement

Menyer för inställning av förval

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användning av menyn pistolstyrning/status

Användning av menyn Tabell för förval

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Val av och benämning av förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hur man väljer förval

Hur man ger ett namn åt ett förval

Inställning av luftflöde

Inställning av elektrostatiska data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrning av högspänning (kV)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatisk strömåterföringsmode, AFC

Select Charge mode

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant

Zontilldelning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopieringsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopiera alla: Menyn för pistolstyrning/status

Kopiera alla: Meny Tabell för förval

Kopiera valda

Inställningsprotokoll för förval

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handhavande

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanliga kommunikationselement

Symboler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start av systemet

Logga in

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användarkod säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Logga ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av global triggmode/manuell triggning

Global manuell triggning

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av produktidentifieringsmode/manuell inmatning av produktidentitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av mode för spolning av munstycken/ manuell spolning

Driftsövervakning

Globalt tillstånd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produkt på väg in i boxen

Pistolknappar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menyerna för pistolstyrning/status

Procentuell justering

Justering av förvalens inställningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av luftflöde och elektrostatiska data . . . . . . . . . . . . .

Ändring av inställningar vid Select Charge

(laddningsvalsmode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justering av fördröjningar på fram resp. bakkant och zontilldelning

Enstaka pistol triggmode/manuell triggning

Avstängning av enstaka pistol

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användning av nyckelbrytaren driftsklar/blockera/förbikoppling .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Larm

Felkoder i menyn pistolstyrning/status

Larmmenyer

Hjälp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-7

6-8

6-9

6-9

6-10

6-10

6-10

6-11

6-12

6-13

6-1

6-1

6-2

6-2

6-3

6-4

6-5

6-5

6-6

6-6

6-14

6-14

6-15

6-15

6-15

6-16

6-16

6-17

6-17

5-5

5-5

5-6

5-7

5-7

5-8

5-8

5-1

5-1

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-5

5-9

5-10

5-11

5-11

5-11

5-12

5-13

P/N 7105219C

IV

Innehållsförteckning

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning av styrkort för pistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning med hjälp av felkoder

Felsökning med hjälp av lysdioder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning av fotocell, encoder och kretsar för förregling via transportband . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning för kalibrering av pekskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation av flödesmodul

Byte av proportionalventil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rengöring av proportionalventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av magnetventil för pistolluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Demontering/montering av styrkort för pistol . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelar

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Pulpeter

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Komponenter i pulpeter

Delar i flödesmodul

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tillbehör för Versa-Spray och Tribomatic spraypistoler

Kopplingsbox och förlängningsbox för fotoceller

Spolningssatser för munstycken

Diverse satser

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopplingsschema och pneumatikschema . . . . . . . . . . . . . . . .

7-1

7-1

7-1

7-2

7-4

7-5

8-1

8-2

8-2

8-4

8-4

8-4

9-1

9-1

9-1

9-2

9-2

9-11

9-12

9-12

9-12

9-12

9-12

10-1

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner

1-1

Avsnitt 1

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Läs noga igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner. På de sidor i dokumentationen där speciella arbetsmoment beskrivs, eller där annan viktig information måste ges, finns varnings- eller upplysningssymboler, som berör specifika arbetsuppgifter, eller speciella egenskaper hos utrustningen, liksom att även instruktioner eller ytterligare viktiga upplysningar ges i anknytning till aktuellt moment.

Håll all dokumentation som berör utrustningen tillgänglig, inklusive dessa säkerhetsinstruktioner, för sådan pesonal som arbetar med, eller utför service- eller underhållsaktiviteter på utrustningen.

Kvalificerad personal

Ägaren till utrustningen ansvarar för att Nordsons utrustning installeras, handhas och repareras eller underhålles av kvalificerad personal. Med kvalificerad personal avses sådana medarbetare eller underleverantörer som utbildats för att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Sådan personal är genom utbildning och erfarenhet väl insatt i gällande säkerhets- och installationsbestämmelser, samt fysiskt kapabel att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.

Avsedd användning

Används en Nordson utrustning på något annat sätt än vad som beskrivs i den dokumentation som levererats tillsammans med utrustningen, så kan detta leda till personskador eller till skador på övriga delar av anläggningen.

Några exempel på icke avsedd eller olämplig användning ges här nedan användning av material som inte passar ihop genom att göra modifikationer utan medgivande från leverantören genom att ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar genom användning av olämpliga eller skadade delar användning av icke godkänd tilläggsutrustning drift av utrustningen utanför specificerade gränsvärden

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6

2001 Nordson Corporation

1-2

Säkerhetsinstruktioner

Bestämmelser och godkännanden

Kontrollera att all utrustning är specificerad för och godkänd för den miljö som den skall användas i. De typgodkännande som Nordson utrustning har, kommer inte att vara giltiga om anvisningarna för installation, drift och service/underhåll inte efterföljs.

Samtliga moment vid installationen måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och allmänna eller lokala säkerhetsföreskrifter.

Personsäkerhet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador.

Använd inte, och utför inga servicearbeten på utrustningen om du inte är kvalificerad för dessa arbetsuppgifter.

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, skyddspaneler eller liknande är intakta eller om automatiska skyddsanordningar inte fungerar tillfredsställande. Gör inte säkerhetsanordningar obrukbara, eller några förbikopplingar av dessa.

Arbeta inte i närheten av rörlia utrustningsdelar. Innan man utför några injusterings- eller servicearbeten på rörliga utrustningsdelar, stäng av drivningen och vänta tills att utrustningen helt har stannat. Lås arbetsbrytare och spärra utrustningen mot oväntad eller oavsiktlig rörelse.

Sänk hydraul- och pneumatiktryck (öppna systemen) innan justeringseller servicearbete på trycksatta system eller komponenter påbörjas.

Bryt anslutningar, spärra arbetsbrytare och sätt upp skyltar på dessa innan servicearbete på elektrisk utrustning påbörjas.

Beställ och studera produkt- och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla de material som används. Följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och bruk av materialet och använd sådan personlig skyddsutrustning som rekommenderas häri.

För att förhindra skador, identifiera sådana faromoment i arbetsområdet som inte är uppenbara och vilka ofta inte kan elimineras helt, t.ex. heta ytor, skarpa kanter spänningssatta elektriska delar, eller rörliga utrustningsdelar, som inte kunnat avskärmas eller gjorts ofarliga av praktiska skäl.

Brandskydd

För att undvika brand eller explosion, följ nedanstående anvisningar.

Rökning, svetsning, slipning eller öppen låga är förbjuden där brandfarliga ämnen används eller lagras.

Sörj för en tillräcklig ventilation så att skadliga koncentrationer av hälsovådliga partiklar eller ångor inte byggs upp. Iakttag alla aktuella gränsvärden eller följ den information som ges i materialets produkt − och säkerhetsdatablad (MSDS).

Bryt inte matningskablar till spänningssatta utrustningsdelar, när arbete med brandfarliga material pågår. Stäng av spänningen med en lämplig strömbrytare som förhindrar gnistbildning.

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6 2001 Nordson Corporation

Jordning

2001 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner

1-3

Lär dig var utrustningens nödstoppsknappar, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand utbryter i en sprutbox, stäng omedelbart av spraysystemet och utblåsningsfläktar.

Rengör, underhåll, prova, och reparera utrustningen enligt de instruktioner som finns angivna i utrustningens dokumentation.

Använd endast original reservdelar. Kontakta Er Nordson representant för assistans beträffande detaljer eller då annan rådgivning behövs.

VARNING: Att använda felfungerande elektrostatiskt arbetande utrustning

är farligt och kan leda till personskador, ev. med dödlig utgång, eller till brand eller explosion. Låt dagligen göra en kontroll av resistanserna, som en del av det periodiska underhållet. Om man får ens den minsta elchock eller iakttar statiska urladdningar eller gnistbildning, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, förrän problemet har identifierats och åtgärdats.

Allt arbete inne i sprayboxen eller inom 1 m (3 fot) från boxens öppningar anses vara arbete i explosionsfarlig miljö enligt klass 2 kategori 1 eller 2 och måste ske enligt anvisningarna i NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna

500, 502, och 516), och NFPA 77, senaste revisionen, eller enligt svenska arbetarskyddsregler, se AFS 1992:4, AFS 1986:29 och 1995:5 beträfffande sprutmålning. I SS4210822 finns anvisningar beträffande jordning och potentialutjämning, liksom i SIND FS 1983:32 klassning av explosionsfarlig miljö.

Alla elektriskt ledande föremål inne i sprayområdet skall vara elektriskt förbundna med jord, med ett motstånd till jord som är mindre än 1 megaohm, uppmätt med ett instrument som lägger på en spänning av

åtminstone 500 V, till den krets som undersöks.

Utrustningsdelar som skall vara jordade omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörens arbetsplats, behållare eller hopper, hållare för fotoceller och renblåsningsmunstycken. Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

Det finns en möjlig antändningsrisk från elektrostatiskt laddad personal.

Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som inte har elektriskt ledande skor, är inte jordad. Personal måste använda skor med ledande sulor, eller ett jordningsarband för att avleda elektrostatisk laddning, vid arbete vid eller på elektrostatiskt arbetande utrustning.

Vid användning av elektrostiskt arbetande spraypistoler måste personal hela tiden ha elektrisk kontakt mellan handen och pistolens kolv, för att undvika elchock. Om man måste använda handskar, klipp ut handflatan eller fingrarna, eller använd elektrostatiskt ledande handskar, eller använd ett jordningsarmband anslutet till pistolkolven eller någon annan verklig jord.

Stäng av spänningsaggregatet för den elektrostatiska laddningen och jorda pistolelektroderna innan några justerings- eller rengöringsaktiviteter vidtas på pistolen.

Anslut all frånkopplad utrustning, jorda kablar och ledare efter att servicearbeten har utförts på utrustningen.

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6

1-4

Säkerhetsinstruktioner

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system, eller en komponent i ett system, inte fungerar som avsett stäng omedelbart av detta och genomför därefter följande steg:

Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare. Stäng avstängningsventiler för pneumatikdelar i systemet och sänk trycket i detta.

Undersök orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan systemet

åter tas i drift.

Skrotning

Skrota utrustningen och överblivet material enligt gällande miljöföreskrifter.

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6 2001 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner

1-5

Varningsskyltar

Detalj P/N

Tabell 1-1 innehåller varningsskyltarnas texter på iControl pulpeten.

Varningsskyltarna finns som en hjälp för att handha och underhålla er pulpet på ett säkert sätt. Se bild, där placeringen av varningsskyltarna finns angiven.

Beskriving

VARNING: Koppla loss matningsspänningen innan service påbörjas.

1.

1034161

Bild 1-1

1

Nordson

AUTOMATIC CONTROLS PRODUCT i C

IP54

NORDSON CORP. AMHERST, OH. USA

Vn=100 − AC − 60Hz Pn=520 VA

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

WARNING

Disconnect all power before servicing.

ATTENTION

Debranchez toutes les sources

‘ d’alimentation electrique avant d’entreprendre des travaux d’entretien.

1

4

1

8

1

12

1

16

2

3

1

2

2

7

1

6

2

11

1

10

2

15

1

14

2

1

2

5

2

9

2

13

1401322A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

1-6

Säkerhetsinstruktioner

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Beskrivning

2-1

Avsnitt 2

Beskrivning

Systembeskrivning

Läs detta avsnitt för att bekanta er med iControl systemet och de begrepp som hör samman med systemets detektering av produkter, identifiering av dessa och automatisk triggning av pistoler. Läs igenom avsnitten;

Konfigurering, Inställning av förval och Handhavande för anvisningar om hur man konfigurerar systemet, ställer in triggsignaler och styrparametrar för pistolerna för varje produkt som skall beläggas och hur man använder systemet i den dagliga driften.

Nordson iControl, integrerat styrsystem för pulverbeläggning, ger i ett enkelt och lätthanterligt system alla de funktioner som behövs för pulverbeläggning. Det har funktioner för digital styrning och automatisering av: detektering och identifiering av produkter och möjlighet att följa dessa automatisk triggning av pistoler styrning av elektrostatiska egenskaper styrning av pulverpump och luftflöden för pistoler spolning av pistol eller munstycke

Systemet iControl är konstruerat för att användas tillsammans med följande

Nordson pulverbeläggningspistoler:

Sure Coat

Tribomatic

Versa-Spray

Huvudpulpeten i ett iControl system styr och triggar 16 pulverbeläggningspistoler. I system med upp till 32 pistoler, använder man dessutom en slavpulpet. Endast huvudpulpeten innehåller styrenhet och kontrollpanel.

2004 Nordson Corporation

Bild 2-1

Master

Pulpeter i iControl systemet

Slavpulpet

1401323AA

P/N 7105219C

2-2

Beskrivning

Pulpetens och systemets enheter

Se bilderna 2-2 och 2-3.

En fullt utrustad huvudpulpet som styr 16 spraypistoler innehåller följande enheter: kontrollpanel bestående av LCD pekskärm, inställningsratt och förreglingsomkopplare enkortsdator (SBC)

CompactFlash kort för lagring av program och användardata

I/O kort, moderkort, kretskortsrack och 8 styrkort för pistoler (ett kort styr två pistoler) nätaggregat larm, extern förregling och reläer för förregling från transportband

8 iFlow styrmoduler för flöde (en flödesmodul förser två pistoler med transport och pistolluft (spolning av elektrod))

4 förinställbara precisionsregulatorer (en regulator förser två flödesmoduler med luft)

Slavpulpeter styr 16 pistoler, men saknar kontrollpanel, enkortsdator,

CompactFlash kort, I/O kort och reläer för larm, blockering och förregling.

Förutom dessa enheter kräver systemet följande externa enheter: kopplingsbox för fotoceller med nätaggregat och anslutningsplintar för zon- och flaggfotoceller upp till åtta zonfotoceller och åtta flaggfotoceller eller ingångar för produktidentifiering en encoder för att avläsa transportbandets rörelse

P/N 7105219C

1

2

3

1 401 324A

Bild 2-2

Huvudpulpetens frontpanel

1. Nyckelbrytare för förregling

2. LCD pekskärm

3. Inställningsratt

2004 Nordson Corporation

1

Beskrivning

2-3

2

4

3

5

6

1 401 325A

Bild 2-3

Interna komponenter iControl huvudpulpet (visad med dörren öppnad 90 )

1. iFlow digitala flödesmoduler

2. Regulatorer

3. CompactFlash kort

4. Enkortsdator (SBC) och LCD display

5. I/O-kort

6. Kortrack, moderkort, styrkort för pistoler

7. Nätspänning

8. Reläer och plintar

9. Luftfördelare

10. Spolningssatser (tillval)

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

10

7

8

9

2-4

Beskrivning

Flaggfotoceller eller

8-bitars signal från kundens system för produktidentifiering

Kopplingsboxar för fotoceller

En kopplingsbox för fotoceller, PEJB (photoeye junction box), följer med varje system. Den innehåller ett 24 Vdc nätaggregat för zon- och flaggfotocellerna och transportbandets encoder, samt plintar för anslutning av kablarna från dessa enheter.

En skärmad, 25-ledar I/O kabel går från kopplingsboxen till huvudpulpeten.

Om huvudpulpeten inte kan placeras inom kabelns längd (5,8 m, 19 fot) från kopplingsboxen, så kan man koppla in en förlängningskabel och en extra box.

Encoder

100 − 240 V matningsspänning till

DC nätaggregatet

Huvudpulpet

Förlängningsbox

(om sådan behövs) Kopplingsbox för fotoceller

(PEJB)

Bild 2-4

Zonfotoceller

Systemdiagram – anslutning av I/O kabel

25-ledar I/O kabel

1 401 326A

Användargränssnitt

Programmet iControl ger ett grafiskt användargränssnitt (GUI) med menyer för att konfigurera systemet ställa in och justera sprayinställningar (förinställda värden) för varje pistol

övervaka och styra pistolens drift och spolning styra produktidentifieringsmoden reagera på systemets larm

Operatören gör alla inställningar och handhavandemanövrer med hjälp av pekskärmen och den inställningsratten . Den digitala inställningsratten gör det möjligt att snabbt ställa in värden i inmatningsfälten. Genom att välja ett fält och vrida på inställningsratten medurs, ökar man ett värde, vrider man den moturs, så minskas värdet.

Med en 3-läges Nyckelbrytare för förregling på frontpanelen kan operatören köra systemet (Ready), stänga av alla pistoler (Lockout), eller trigga pistolerna utan att det finns någon signal från transportbandet

(forbikoppling transportband, Conveyor Bypass).

Programmet iControl är varunamnet för en tillämpning som utvecklats av

Nordson Corporation och som körs under ett realtidsoperativsystem.

Kommunikationen mellan interna enheter och andra iControl pulpeter sker med hjälp av ett lokalt nätverk (CAN).

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Beskrivning

2-5

iControl systemet har konstruerats så att man enkelt kan lägga till extra funktioner. iControl systemets mjukvara ligger lagrat på ett CompactFlash kort, så att uppgraderingar inte innebär mer än att man byter programkort.

På ett annat CompactFlash kort lagras spraypistolernas inställningar

(användardata).

Förvalsvärden

Förvalsvärden är inställningar för pistolerna, som varieras beroende på vilken produkt som skall beläggas. Förvalen styr elektrostatiska data luftflöde fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant zontilldelning

Upp till 255 unika förval kan ställas in för varje pistol. Förvalen står i ett unikt förhållande till varje produktidentitet. När till exempel produkt 2 har identifierats, så ställs alla pistoler in för förval 2. Även om varje pistol kommer att spraya produkten med samma förinställda val, så kan inställningen för detta förvalsnummer vara olika för varje pistol.

Förvalda värden sparas både på CompactFlash kortet för användardata och i styrkorten för pistolerna. När en produkt har identifierats, skickas endast det motsvarande förvalsnumret till kortet. Detta medför att spraypistolerna snabbt kan ställa om vid byte av produkt och minskar trafiken på CAN nätverket.

ANMÄRKNING: När systemet startas, kontrollerar detta att förvalda data är identiska på kortet för användardata och i styrkorten för pistolerna. Om de inte är detta, t.ex. när användardata har ändrats, så laddas de nya förvalsvärdena ner från kortet för användardata till styrkorten för pistolerna.

Elektrostatiska data

För ett givet förval kan operatören välja något av de följande elektrostatiska styrsätten:

kV styrning

Vid detta val styrs utspänningen från spraypistolen till önskat värde. Vid kV styrningsmoden erhålles maximal pulveröverföring när man belägger stora objekt, med ett avstånd mellan pistol och objekt på 0,2 − 0,3 m (8 − 12 tum), t.ex. släta paneler. För att ställa in kV, måste Select Charge

(laddningsvalsmoden) vara avstängd.

Automatisk strömåterföringsmode, AFC

När man valt automatisk styrning av strömmen, AFC (Automatic Feedback

Current), så styrs den maximala utströmmen ( µ A) från spraypistolen. AFC funktionen förhindrar överladdning av pulvret och ger en optimal kombination av högspänning (kV) och elektrostatiskt fält vid beläggning av objekt med inre hörn och djupa lådor, vid beläggning på korta avstånd. För att ställa in AFC moden, måste Select Charge (laddningsvalsmoden) vara avstängd.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

2-6

Beskrivning

Select Charge mode

I Select Charge mode (laddningsvalsmoden) kan man välja en av fyra olika elektrostatiska laddningssätt. Inställningarna för mode 1 (ommålning,

Recoat), 2 (special, Special), och 3 (djupa lådor, Deep Cavity) kan inte

ändras. Select Charge mode 4 kan programmeras av användaren, och ger en möjlighet att styra både högspänningens värde, kV, och strömmens värde, µ A. Väljer man Select Charge moden till 0, stängs denna driftsmode av och man kan då ställa in antingen högspänningsmoden, kV, eller AFC moden. Se Inställning av förval i denna användarhandledning för detaljanvisningar om varje driftsmode och dess användning.

Luftflöde

iControl systemet styr luftflödena till spraypistolernas pulverpumpar, och ger ett likformigare och konstantare pulverflöde till pistolerna än system som reglerar luftens tryck. Luftflödesstyrningen sker med hjälp av precisionsregulatorer och iFlow digitala flödesmoduler.

En regulator förser två iFlow digitala flödesmoduler med luft. Varje modul förser två pulverpumpar med transportluft och atomiseringsluft, samt pistolluft (spolluft för elektrod) till två pistoler. Transport- och atomiseringsluft slås till och från när pistolerna triggas till resp. från.

Med dessa moduler erhåller man en reglerkrets för transportluftflödet och för atomiseringsluftflödet, genom att konstant avläsa värdena och justera dessa till de inställda börvärdena. Regulatorerna ger luft vid konstant tryck till flödesmodulerna, så att reglerkretsen kan arbeta inom sitt kalibrerade område. Regulatorerna är fabriksinställda på trycket 5,86 bar

(85 psi)—ändra inte deras inställningar.

Maximal luftkapacitet per pulverpump är 13,6 m

6,8 m 3 /timme (4 scfm).

3 /timme (8 scfm). Varje kanal (transport eller atomisering) har en maximal utkapacitet på

Två magnetventiler på modulerna styr pistolluftsflödet (spolning av elektrod) till pistolerna. Luftflödet styrs av en fast strypning på utgången.

Magnetventilerna kan ställas in så att de går till resp. från samtidigt med att pistolen triggas, eller så att de ger ett kontinuerligt flöde.

Fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant

När produkter transporteras genom boxen, triggas pistolerna till och från enligt de inställda triggpunkterna och de förvalda fördröjningarna för produktens fram, resp. bakkant.

Triggpunkten är avståndet mellan zonfotocellen till spraypistolerna. Varje spraypistol eller grupp av pistoler kan ha en egen triggpunkt.

Triggpunkterna ställs in under systemkonfigureringen, eftersom de endast

ändras om pistolerna eller zonfotocellerna flyttas.

Fördröjning på framkant: Avståndet från spraypistolerna till framkanten på produkten. Värdena för fördröjningen på framkanten kan vara positiva, negativa eller noll.

Ett postivt värde på fördröjningen aktiverar spraypistolerna innan produktens framkant når fram till dem (översprayning).

Ett negativt värde på fördröjningen aktiverar spraypistolerna efter att produktens framkant passerat dem (undersprayning).

Ett fördröjningsvärde på noll aktiverar pistolerna när produktens framkant når fram till triggpunkten (exakt triggning).

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Pistol till

Beskrivning

2-7

Fördröjning på bakkant: Avståndet från spraypistolerna till bakkanten på produkten. Värdena för fördröjningen på bakkanten kan vara positiva, negativa eller noll.

Ett postivt värde på fördröjningen stänger av spraypistolerna efter att produktens bakkant har passerat dem (översprayning).

Ett negativt värde på fördröjningen stänger av spraypistolerna innan produktens bakkant har kommit fram till dem (undersprayning).

Ett fördröjningsvärde på noll stänger av pistolerna när produktens bakkant når fram till triggpunkten (exakt triggning).

Transportbandsriktning

Zonfotoceller Spraypistoler

Grupp 1 Grupp 2

Bakkant

Framkant

Produkt

Bild 2-5

+ − − +

Fördröjning på bakkant

0 0

Fördröjning på framkant

Triggpunkt för grupp 1

Triggpunkt för grupp 2

Triggpunkter och fördröjningar på fram, resp. bakkant

1401016AA

Exempel på exakt triggning

Se bild 2-6. Ställer man in värdet noll för fördröjningen för både framkant

och bakkant, så kommer pistolerna att börja spraya precis när produktens framkant kommer fram till pistolen, och slutar att spraya precis när produktens bakkant passerar den. Eftersom transportbandet rör sig framåt medan pistolerna slås till och från, kommer de främre och de bakre delarna på produkten inte att beläggas lika mycket som den mellanliggande delen.

Transportbandsriktning

Pistol från

Belagt område

Bild 2-6

Exempel på exakt triggning

2004 Nordson Corporation

1 401 017A

P/N 7105219C

2-8

Beskrivning

Över sprayat

Exempel på översprayning

Se bild 2-7. Ställer man in värdet 5 för fördröjningen för både framkant och

bakkant, så kommer pistolerna att börja spraya 5 enheter innan produktens framkant kommer fram till pistolen, och slutar att spraya 5 enheter efter att produktens bakkant passerar dem. Med översprayning kommer hela produkten att få samma beläggningsgrad.

Över sprayat

Belagt område

Transportbandsriktning

Bild 2-7

1 401 051A

Exempel på översprayning

Exempel på undersprayning

Se bild 2-8. Ställer man in värdet -3 för fördröjningen för både framkant och

bakkant, så kommer pistolerna att börja spraya 3 enheter efter att produktens framkant passerat pistolen, och slutar att spraya 3 enheter innan produktens bakkant passerar dem. Undersprayade mönster lämnar den främre och den bakre delen av produkten obelagda eller endast tunt belagda, medan den mellanliggande delen blir fullständigt belagd.

Under sprayat

Transportbandsriktning

Under sprayat

Belagt område Under sprayat

Bild 2-8

Exempel på undersprayning

P/N 7105219C

1 401 018A

2004 Nordson Corporation

Över sprayat

Beskrivning

2-9

Exempel på översprayad framkant, undersprayad bakkant

Se bild 2-9. Ställer man in värdet 5 för fördröjningen för framkant och

värdet -3 för fördröjningen för bakkant, så kommer pistolerna att börja spraya 5 enheter innan produktens framkant passerat pistolerna, och slutar att spraya 3 enheter innan produktens bakkant passerar dem. Med denna kombination lämnas den bakre delen obelagd, eller endast tunt belagd, medan den främre delen och mittdelen blir fullständigt belagda.

Under sprayat

Belagt område

1 401 019A

Bild 2-9

Exempel på översprayad framkant, undersprayad bakkant

Produktidentifiering och automatisk triggning

iControl systemet kan ta emot 16 digitala signaler för produkdetektering, identifiering och automatisk triggning, uppdelat på åtta zoningångar och åtta flaggingångar. Alla ingångar är isolerade med optokopplare på pulpetens

I/O kort.

Produktidentifiering

Det finns åtta flaggingångar för produktidentifiering och automatiskt förval av värden. De åtta flaggingångarna kan anslutas till upp till åtta flaggfotoceller eller till ett av kundens system för produktidentifiering, vilket skickar ett 8 bitars binärt värde vilket anger produktens identitet.

Förvalen står i ett unikt förhållande till varje produktidentitet. När till exempel produkt 2 identifierats, ställs all pistoler in på förval nummer 2.

Systemet fortsätter att spraya produkter med det förvalda värdet tills att en ny produktidentitet tas emot av flaggingångarna, eller operatören manuellt väljer ett annat förval.

Flaggingångarna kan konfigureras för rak eller kodad flaggning.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

2-10

Beskrivning

Rak flaggning

Om man konfigurerar flaggingångarna för rak flaggning, så avgör antalet ingångar som tar emot en signal produktidentiteten. Detta sätt att konfigurera systemet begränsar möjligheterna till att identifiera 8 produkter.

Bild 2-10 visar tre exempel på rak flaggning, med flaggfotocellerna inställda

för bruten ljusstråle:

Det första använder 6 fotoceller för att detektera produkter (eller häckar med produkter) med olika höjd. När fotocell 1 detekterar produkt 1, så laddas förval 1 in, när fotocellerna 1 och 2 detekterar produkt 2, så laddas förval 2 in osv.

I det andra exemplet är två fotoceller placerade så att de kan detektera produkter med olika djup. När fotocell 1 detekterar produkt 1, laddas förval

1 in, vilket belägger insidan på en grund låda. När fotocellerna 1 och 2 detekterar produkt 2, laddas förval 2 in, vilket belägger insidan på en djup låda.

I det tredje exemplet, är åtta flaggfotoceller arrangerade för att detektera

öppna och slutna hål i en produktflagga. Den fotocell som har det högsta numret som detekterar ett slutet hål i flaggan avgör produktens ID nummer.

Hål fem är slutet, så produkt ID 5 detekteras och förval 5 laddas in.

1

2

3

4

5

6

Bild 2-10

4

5

6

1

2

3

1 2

Transportbandsriktning

3

4

1

2

5

6

7

8

1 2

1 401 020A

Exempel på rak flaggning

Kodad flaggning

Konfigurerar man systemet för kodad flaggning så kommer detta att ta emot och tolka 8 bitars binära signaler på ingångarna. Kodad flaggning ger en möjlighet att identifiera upp till 255 olika produkter (noll är ingen godkänd produktidentitet). Ingångarna kan anslutas till upp till åtta fotoceller, eller till kundens system för produktidentifiering, vilket kan använda sig av streckkoder eller andra anordningar.

I ett typiskt system som använder fotoceller för kodad flaggning, avläser fotocellerna kodade flaggor som sitter fästa på transportbandet eller någon bärare för produkter. Flaggorna är vanligen metallbitar med utstansade rektangulära hål.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

2

1

3

Beskrivning

2-11

ANMÄRKNING: Flaggfotocellerna måste vara placerade tillräckligt långt före zonfotocellerna, så att flaggingångarna tar emot signalen för produktidentitet innan produktens framkant detekteras av zonfotocellerna.

Bild 2-11 visar ett exempel med kodad flaggning med tre flaggfotoceller.

Detta ger en möjlighet att identifiera 7 olika produkter (0 är inte en giltig produktidentitet).

Bild 2-11

1. Flagga

Exempel på kodad flaggning med tre flaggfotoceller

2. Flaggfotoceller

Flagga

Avskärmad fotocell

Binärt värde

(Produkt − id. nr.)

1

00000001

(1)

1

1

2

2

3

3

2

3

1

2

3

00000010

(2)

00000011

(3)

00000100

(4)

00000101

(5)

00000110

(6)

00000111

(7)

1 401 021A

3. Zonfotoceller

Flaggfördröjning

Flaggfördröjningen är den sträcka som transportbandet förflyttas efter att flaggfotocellerna detekterar flaggan, innan iControl styrenheten avläser signalen från fotocellerna. Fördröjningen skall alltid vara positiv.

Fördröjningen förhindrar att systemet läser in en falsk produktidentitet från flaggans kant, innan de utstansade hålen ligger i strålgången.

Automatisk triggning (zoner)

Zoningångarna används för automatisk triggning. Upp till åtta fotoceller anslutna till zoningångarna kan monteras framför boxens ingång för att detektera produkter efter hand som de åker in i boxen, fotocellerna läser av hur många zoner som produkten upptar och produktens längd.

Se bild 2-12. I det första exemplet har fyra zonfotoceller monterats så att de

bildar fyra vertikala zoner inne i boxen. Spraypistolerna kan därefter tilldelas zonerna på följande sätt:

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

2-12

Beskrivning

Automatisk triggning

(forts.)

Produkt id. 1

Pistoler

1, 5

2, 6

Zoner

1

2

Produkt id. 2

Pistoler

1, 5

2, 6

3, 7

4, 8

Zoner

1

2

3

4

När produkt 1 körs genom boxen, så triggas endast pistolerna 1, 2, 5 och 6, eftersom endast zonfotocellerna 1 och 2 detekterar produkten. När produkt

2 körs genom boxen, så triggas alla pistolerna eftersom alla fyra zonfotocellerna detekterar produkten.

I det andra exemplet, om man endast har två zonfotoceller, så kan man tilldela pistolerna 1, 2, 5 och 6 till zon 1 och pistolerna 3, 4, 7 och 8 till zon 2.

Zontilldelningen ingår i inställningarna av förval. Det gör det möjligt att

ändra en pistols zontillhörighet, om det behövs, beroende på produkten som skall beläggas. Om man ställer en zontillhörighet till noll, så kommer pistolen inte att triggas. Detta gör det möjligt att stänga av en pistol för en viss produkt.

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Pistol 1

Pistol 2

Pistol 3

Pistol 4

1

2

Pistol 5

Pistol 6

Pistol 7

Pistol 8

Zon 1

Zon 2

Pistol 1

Pistol 2

Pistol 3

Pistol 4

1

2

Pistol 5

Pistol 6

Pistol 7

Pistol 8

Bild 2-12

P/N 7105219C

1 401 022A

Exempel på zonindelning

Signalen från zonfotocellen kombineras med encoderns signal som följer läget för produkten på transportbandet och triggar pistolerna enligt zontilldelningen, och de förval som gjorts för fördröjningarna för triggsignalen på produktens fram resp. bakkant.

Fördröjning för zonfotoceller

Zonfördröjningen är en sträcka, positiv eller negativ, som läggs till fotocellsignalens längd. En positiv sträcka ökar zonfotocellsignalen för att förhindra att smala produkter missas liksom sammanblandning av signaler, medan en negativ sträcka kortar av zonfotocellsignalen så att upphängningskrokar inte ger upphov till någon signal.

2004 Nordson Corporation

Beskrivning

2-13

Följning av produkter (encoder)

iControl systemet har en galvaniskt skiljd digitalingång för signalen från en encoder som avkänner transportbandets rörelse. Signalerna från encodern tillsammans med signalerna från zonfotocellerna håller reda på produkterna när dessa rör sig genom boxen, och triggar spraypistolerna till eller från, efter zontillhörigheten, och enligt de förval som gjorts för fördröjningarna på fram resp. bakkant av triggsignalen.

Encodersignalen fungerar även som en extra förreglingssignal för transportbandet. Om transportbandet slutar att röra sig, så slutar encodern att avge signaler till iControl systemet. Systemet stänger därmed av spraypistolerna. För att trigga spraypistolerna utan någon encodersignal, så måste man forcera (bypass) förreglingen.

Encodern kan vara antingen mekanisk eller optisk. Encodersignalen måste ha 50% tilltid.

Enheten för förflyttning är tum eller centimeter. Vid en upplösning av en tum per puls (1:1), så är det effektiva följningsavståndet som iControl systemet kan hantera för en produkt approximativt 101 m (333 fot). Vid en upplösning av 2:1 ( 1 /

2 tum per puls, så halveras det effektiva följningsavståndet, approximativt 50 m (166 fot).

Funktioner hos nyckelbrytare för förregling

När nyckelbrytaren i pulpetens front är ställd i läget Ready (Driftsklar) , så kan inte spraypistolerna triggas om inte styrenheten tar emot signaler från transportbandet. Detta förhindrar slöseri med pulver och farliga driftslägen.

I läget Bypass (Forcering) , kan man trigga pistolerna till och från utan någon signal från encodern. Använd forceringsläget för att ställa in och testa inställningarna för spraypistolerna.

I läget Lockout (Blockering) , kan pistolerna inte triggas. Välj detta läge när arbete skall utföras inne i boxen.

Spolningsfunktioner

Det finns tre spolningsfunktioner:

Munstycksspolning : Används endast med Versa-Spray pistoler utrustade med spolningsadaptrar. Använder tryckluft (typiskt matningnät) för att blåsa ut pulver ur pistolens munstycke.

Evakueringsspolning : Kan användas med alla pistolmodeller.

Använder atomiseringsluft för att blåsa ut pulver ur slangen och pistolen, för att hjälpa till att minimera pulverbelastningen när pistolerna triggas till för vissa pulver eller appliceringsförhållanden.

Mjukstart : Kan användas med alla pistolmodeller. När pistolerna triggas till, ökas pulverflödet sakta och mjukt för att hjälpa till att minimera pulverbelastningen för vissa pulver eller appliceringsförhållanden.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

2-14

Beskrivning

Munstycksspolning

Munstycksspolning tillför tryckluft med högt tryck (typiskt matningsnätets tryck) till spraypistolerna för att blåsa ut pulver ur munstycket och minimera pulverpåbyggnad. För att använda munstycksspolning: måste Versa-Spray pistoler vara utrustade med tillvalet spolningsadaptrar.

spolningssatser innehållande magnetventiler, fördelare och kopplingar måste installeras i iContol apparatskåpet.

Det finns två sorters satser för munstycksspolning, med olika konfigurering.

Enkel spolningssats : En magnetventil, fördelare och kopplingar för upp till

16 pistoler. Om man har ett system med endast en pulpet, försörjer en enkel spolningssats en grupp av pistoler. Om man har ett system med två pulpeter, och installerar en enkel spolningssats i varje pulpet, kan man försörja två grupper av pistoler.

Dubbel spolningssats : Två magnetventiler, två fördelare och kopplingar för upp till 16 pistoler. Om man har ett system med endast en pulpet, försörjer en dubbel spolningssats två grupper av pistoler. Om man har ett system med två pulpeter, och installerar en dubbel spolningssats i varje pulpet, kan man försörja fyra grupper av pistoler.

Munstycksspolningen måste aktiveras och konfigureras i menyn för munstyckskonfigurering innan den kan användas. Inställningar som skall göras är aktivera/deaktivera, timer, produktavstånd, antal grupper och tilldelning pistol till grupp.

Munstycksspolning har två moder, auto och manuell , vilket väljs på menyn för munstycksspolning, och som man direkt kommer till från huvudmenyn.

Automatisk mode

Om man ställt in munstycksspolningens driftmode till auto, så kommer munstycksspolningen att automatiskt ske enligt de inställningar som gjorts vid konfigureringen av munstycksspolningen. Den fungerar på följande sätt:

Om avståndet mellan den produkt som håller på att sprayas och nästa produkt är större än inställningen för produktavstånd, så kommer munstycksspolningen att starta efter att bakkanten på produkten passerat spraypistolerna och har flyttat sig avståndet spolningsfördröjnng.

Spolningen fortsätter tills att tiden spolningstid har löpt ut.

Om avståndet mellan den produkt som sprayas och nästa produkt är kortare än inställningen för produktavsatånd, så kommer spolningen inte att startas mellan dessa två produkter. Om en ny produkt kommer in i produktlängdsområdet medan spraypistolerna håller på att spolas, så stängs spolningen av och spraypistolerna börjar spraya med de förinställda värdena.

Manuell mode

För att spola pistolerna manuellt, väljer man manuell spolningsmode, och trycker på knappen för manuell triggning för att starta spolningen. Alla spraypistoler i sprutboxen spolas tills att man trycker på knappen igen.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Beskrivning

2-15

Evakueringsspolning

Evakueringsspolning använder sig av atomiseringsluften (Versa-Spray och

Sure Coat pistoler) eller diffusionsluften (Tribomatic pistoler) för att mjukt spola pulverslangen och pistolen (endast pistolen för Tribomatic pistoler).

Denna funktion körs automatiskt för alla pistoler om de har konfigurerats och aktiverats för detta. Den fungerar på följande sätt:

Efterhand som pistolerna triggas av, ändras atomiseringslufts- eller diffusionsluftsflödena till spolningsvärdena och fortsätter att flöda tills att spolningstimern har löpt ut. Om en ny produkt kommer fram till pistolens triggpunkt ( avstånd mellan zonfotocell och spraypistol plus fördröjning) medan spraypistolen håller på att spolas, så avbryts spolningen omedelbart och pistolen börjar spraya med de förinställda värdena.

ANMÄRKNING: Denna driftsmode bör inte användas tillsammans med

In-Line pulverpumpar (som används i pulvermatningscentra) eftersom atomiseringsluften kommer att trycka fram pulver till spraypistolerna, vilket motverkar ändamålet med spolningen.

Mjukstart

Mjukstart används för att minimera pulverbelastningen. Denna funktion körs automatiskt för alla pistoler om de har konfigurerats och aktiverats för detta. Den fungerar på följande sätt:

När spraypistolerna triggas till, ökas transportlufts- och atomiseringsluftsflödena från noll till det förinställda värdet under ramptiden för mjukstart (0 − 7.5 sekunder).

ANMÄRKNING: Med mjukstartfunktionen aktiverad, tar det längre tid för pulverflödet att komma upp till fullt flöde. För att kompensera för detta, bör man öka fördröjningen så att spraypistolerna triggas på ett större avstånd före produkten.

Säkerhet

Gränssnittet i iControl har fyra säkerhetsnivåer för kundens användning.

Upp till 64 användare kan ställas in, med säkerhetsnivå och användarkod.

Säkerhetsnivån begränsar, eller ger tillgång till menyer och funktioner beroende på säkerhetsnivån för den användare som loggat in i systemet.

Säkerhetsnivåerna är:

Nivå 4: Administratör

Nivå 3: Ledare

Nivå 2: Operatör

Nivå 1: Ingen inloggad

ANMÄRKNING: När ett nytt system installeras, kommer er Nordson applikationsingenjör eller kundservicerepresentant att ställa in administratörsnivån och en användarkod. Efter detta, kan man själv aktivera eller deaktivera säkerhetssystemet och ställa in nya användare.

Se avsnitt Konfigurering i denna användarhandledning för anvisningar om hur man loggar in och ut, konfigurering av säkerhetssystemet, och listor

över nivå och tillgång till säkerhetssystemet.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

2-16

Beskrivning

Sammanfattning av systemets arbetssätt

Bild 2-13 visar i diagramform hur alla systemets funktioner samverkar för att

belägga produkter. Som exempel visas ett system med fyra zonfotoceller och två grupper med pistoler.

Steg

1

2

3

4

Beskrivning

Första produktens identitetsnummer, läses in i styrenhetens skiftregister, antingen från flaggfotocellerna eller kundens system för produktidentifiering. Produktens identitet kan även matas in manuellt. Vid varje puls från encodern, skiftas produktens identitetsnummer framåt i skiftregistret.

Zonfotocellen detekterar första produktens framkant och sparar produktens identitetsnummer i skiftregistret, tills att produktens bakkant passerat. På detta sätt följs produkten när den rör sig genom boxen.

Den första produktens framkant når triggpunkten för pistolgrupp 1. Spraypistolerna i den zon som produkten finns i triggas och börjar belägga produkten, och använder därvid förval 1; för luftflöde, elektrostatiska inställningar, fördröjningar på fram och bakkant samt tilldelad zon.

Bakkanten på produkt 1 kommer fram till triggpunkten för pistolgrupp 2. Pistolerna i grupp 2 stängs av. Produktens identitetsnummer skiftas ut ur skiftregistret vid slutet av detta (dvs.

försvinner).

Produktens identitetsnummer från flaggfotoceller eller produktidentifieringssystem

Steg 1

0

1

0

0

0

0

0

0

Skiftregister

Steg 2

0

1

0

0

0

0

0

0

Steg 3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Steg 4

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Pistolgrupp

1 till

Pistolgrupp

2 från

Encoder

Encoderpulser

Bild 2-13

Transportbandsriktning

Flaggfotoceller

Produkt 1 Produkt 1

Zonfotoceller

Zon 1

Zon 2 Produkt 1

Zon 3

Zon 4

Triggpunkt för grupp 1

Triggpunkt för grupp 2

Spraypistoler i grupp 1

Produkt 1

Spraypistoler i grupp 2

1 401 023A

Sammanfattning av systemets arbetssätt

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Beskrivning

2-17

Specifikationer

Allmänt

Tryckluftsvärden

Matning 6,2 − 7,6 bar (90 − 110 psi)

Matningsslang för tryckluft 3 /

4tum innerdiameter minimum

Maximal pumpkapacitet per pump 13,6 m 3 /timme (8 scfm)

Maximal utkapacitet per kanal

(transportluft, atomiseringsluft)

6,8 m 3 /timme (4 scfm)

Pistolluft (spolning av elektrod)

Elanslutning

0,36 m 3 /timme (0,2 scfm)

Matning

Utgång (till spraypistol) ej via brytare: (PLC)

100 − 230 Vac, 50/60 Hz

1 ∅ , 120 VA max.

Via brytare:

100 − 230 Vac, 50/60 Hz

1 ∅ , 400VA max.

Förregling via transportband:

120/230 Vac, 50/60 Hz

1 ∅ , 6 mA

Larm och blockeringsrelä:

120/230 Vac, 50/60 Hz

1 ∅ , 6 A

0 − 21 Vdc, 0,60 A

ANMÄRKNING: iControl systemet måste vara förreglat med brandvarningssystemet så att spraypistolerna stängs av om en brand upptäcks inne i sprutboxen.

ANSI/ISA S82.02.01

Nedsmutsningsklass

Installationsklass (överspänning)

2

Kategori II

Miljö

Arbetstemperatur

Luftfuktighet vid drift

32

5 −

− 104 F (0 − 40 C)

95%, icke kondenserande

Nordamerika: Class II Div 2

EU: Ex II 3D

Luftkvalitet

2004 Nordson Corporation

Luften måste vara filtrerad och torr. Använd ett regenererbart torkmedel eller ett kylaggregat som kan ge en daggpunkt, lägre än 3,4 o C (38 o F) vid

7 bar (100 psi) och ett flerstegs filtersystem som kan ta bort olja, vatten och damm ner till mikrometerstorlek.

Rekommenderad maskvidd i filternät: 5 mikrometer eller mindre

Maximalt innehåll av oljedimma i lufttillförseln: 0,1 ppm

Maximal mängd vattenånga i lufttillförseln: 0,48 grains/fot 3

P/N 7105219C

2-18

Beskrivning

Fuktig eller förorenad luft kan ge upphov till felfunktion i iFlow modulerna; pulvret kan baka ihop i hoppern, fastna på slangens väggar, sätta igen venturimunstyckena och pistolerna. Dessutom kan fukt förorsaka kortslutning eller gnistbildning inne i pistolen.

Typgodkännanden

CSA, FM, CE

Godkänd för användning i klass II explosionsklassad miljö (Nordamerika), eller normal användning i zon 22 (EU)

Godkända minneskort för program och data

SanDisk, Lexar, Lexar HS, Toshiba, PNY, och Memorex 128 Mb

CompactFlash kort.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Installation

3-1

Avsnitt 3

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Denna utrustning kan vara farlig om den inte används i enlighet med de anvisningar som ges i denna användarhandledning.

Montage av pulpet

iControl systemet består av en eller två iControl pulpeter, en kopplingsbox för fotoceller och, om det behövs, en förlängningsbox. Matningsspänning och tryckluft måste anslutas till pulpeterna. Även fotocellernas kopplingsbox måste försörjas med matningsspänning. Er Nordson applikationsingenjör kan hjälpa till med planeringen av systeminstallationen.

1. Tag av basens frontpanel och lyft därefter pulpeten med en gaffeltruck.

2. Fäst pulpeten eller pulpeterna med bultar i golvet. Montera kopplingsboxen för fotoceller på sprutboxen nära ingången, eller på fotocellernas stativ.

Anslutningar

Bild 3-1 visar anslutningarna till en iControl huvudpulpet (upp till 16

spraypistoler), eller en huvudpulpet och en slavpulpet (upp till 32 pistoler).

Använd denna illustration och de anvisade tabellerna och bilderna för att göra anslutningarna.

VARNING: Slå inte till matningsspänningen förrän alla elektriska anslutningar har gjorts och kontrollerats. Försumlighet kan leda till skada på utrustning eller personskada, ev. med dödlig utgång.

1. Tag av den bakre kåpan genom att lyfta av den från fästkrokarna.

2. Basens paneler kan tas av. Tag av panelen på den sida där man vill förlägga pulpetens kablage, pistolkablar, grova eller tunna luftslangar.

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

3-2

Installation

Jordning

Huvudpulpet

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara ansluten till verklig jord. Utrustning som inte är jordad, eller som är dåligt jordad, kan laddas upp elektrostatiskt, vilket kan leda till elchock för operatören, eller till gnistbildning vilket i sin tur kan leda till en eldsvåda eller explosion.

Använd den medlevererade jordflätan för att ansluta jordanslutningen på pulpeten till verklig jord.

Slavpulpet

Slangar för transportluft, atomiseringsluft och pistolluft

Bild 3-3

Kabel för nätverksanslutning

Till CAN Out Till CAN In →

Kablar till spraypistoler

Bild 3-3

Pulpetjord

Bild 3-1

Matningsslang för tryckluft

Anslutning av matningsspänning till huvudpulpet

Tabell 3-1

L2 blå

L1 brun

Jord grön/gul

Matningsslang för tryckluft

Matningsspänningskabel till slavpulpet

Pulpetjord

Zonfotoceller

ZN1 − ZN8

120 − 240VAC matningsspänning till DC nätaggregat

Förlängningsbox

(om sådan behövs)

Anslutningar till fotocellernas kopplingsbox

Tabell 3-2 Anslutningar för ingångskabel

Tabell 3-2

Encoder

Flaggfotoceller

ID1 − ID8

1 401 327A

Anslutningar mellan huvud- och slavpulpet

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Installation

3-3

Anslutningar för matningsspänning

Kablar för matningsspänning medföljer varje pulpet. Anslutning av

matningsspännning till huvudpulpeten beskrivs i tabell 3-1. Anslut ledarna

för matningsspänning till boxens elcentral, eller en central som är utrustad med en huvudströmbrytare som ger önskade anslutningar.

Tab. 3-1 Anslutning av matningsspänning till huvudpulpet

Anslutning Funktion Färg på ledare

Svart

Vit

Brun

Blå

Grön/gul

Grå (2)

Gul (2)

Röd

Orange

L1 (fas)

L2 (nolla)

L1 (fas)

L2 (nolla)

100

120 l

− g ( p p ) ( j y )

240 Vac matningsspänning till pulpetens nätaggregat (huvud och

) ( ö d

Chassiejord (huvud och slavpulpeter)

Extern förregling (endast huvudpulpet) 120/240 Vac

fö b gg g ( k i fläk )

Larm (endast huvudpulpet)(normalt sluten, fri användning)

Omkoppling av förregling via transportband och extern förregling till

240 V

Se bild 3-2. Tag inte bort 20 Kohm motstånden. Koppla in ledarna enligt

följande:

Förregling via transportband: Röd ledare från plint G till 240 V plint till höger.

Extern förregling: Grå ledare från plint K till 240 V plint till höger.

F E D C B A

F E D C B A

L2 L1

240V

240V

240V 240V

L2 L1

L K

240V

J I H G

240V

PE

L2 L1

L2 L1

240V

L K J I H G

240V

Bild 3-2

* Larm

* Extern förregling

(120V)

* Förregling via transportband

(120V)

Jord

* SBC matningsspänning

120V Anslutningar (leveranskoppling)

Matningsspänning till pulpet

* Endast huvudpulpet

* Extern förregling

(240V)

* Förregling via transportband

(240V)

240V Anslutningar (tillval)

Anslutning av matningsspänning och av förreglingssignal via transportband på huvudpulpetens anslutningsblock

1 401 025B

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

3-4

Installation

Installation av fotoceller och kopplingsbox

Montage

(

Skiftregistret i iControl systemet har 4000 celler. Vid en upplösning i encodern på en tum per puls (1:1), erhåller man ett effektivt följningsavstånd för produkter på approximativt 101 m (333 fot). Vid en upplösning av 2:1

1 /

2 tum per puls, så halveras den effektiva följningsförmågan, till approximativt 50 m (166 fot). Placera zonfotocellerna och flaggfotocellerna så att avståndet från fotocellerna till den längs bort belägna pistolen inte är längre än det följningsavstånd som den använda encoderns upplösning medger.

En kopplingsbox för fotoceller (PEJB) följer med varje iControl huvudpulpet.

Kopplingsboxen innehåller ett nätaggregat som ger 24 Vdc till encodern, fotocellerna och lasten till pulpetens I/O kort. Det finns kopplingsboxar för effekterna 15 och 30 W. Kopplingsboxen är konfigurerad för ert system när den levereras. Montera kopplingsboxen på fotocellernas stativ, eller på boxens nederdel.

Om kopplingsboxen (PEJB) inte kan anslutas direkt till pulpeten med den medföljande kabeln, så finns en förlängningsbox tillgänglig. Montera förlängningsboxen på ett lämpligt ställe mellan kopplingsboxen (PEJB) och pulpeten.

Anslutningar och inställningar

Gör följande anslutningar till kopplingsboxen (PEJB). Använd damm eller vattentäta förskruvningar till knock-out hålen i kopplingsboxen.

120 − 240 Vac, enfas, 50/60 Hz, 2A matningsspänning från kundens anslutningspunkt, via ett oanvänt knock-out hål

Zonfotocellkablar till kontakterna märkta ZN1 till ZN8

Flaggfotocellkablar (produktidentifiering), om sådana används, till kontakterna märkta ID1 till ID8

25-ledar I/O kabel från iControl huvudpulpet eller förlängningsbox, via ett oanvänt knock-out hål encoderkabel, via ett oanvänt knock-out hål

Instruktioner för inkopplingen till kopplingboxen och förlängningsboxen finns

i avsnitt 10, Kopplingsschema och pneumatikschema. Tabell 3-2 visar

anslutningen till plintarna både på huvudpulpetens I/O kort och i kopplingsboxen (PEJB).

Omkoppling till strömdrivande ingångar

Alla ingångar på iControl pulpeten från kopplingsboxen är inställda för att vara strömsänkande. 24 vdc matas in på alla HI plintarna på I/O kortet.

Om man vill ha strömdrivande ingångar, koppla om anslutningarna på I/O kortet på följande sätt.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Installation

3-5

Se tabell 3-2 och schemat för I/O kortet (

iControl schemor, blad 2 av 5 ) i

Appendix A .

1. Koppla loss alla ledare från I/O kortets plintar.

2. Flytta de 6-poliga byglarna från plintarna HI till plintarna LO.

3. Anslut de röda trådbyglarna så att alla de 6-poliga byglarna kopplas samman.

4. Anslut den röda ledaren i 25-ledar kabeln till plint 1 LO.

5. Anslut de återstående ledarna till HI plintarna.

Tab. 3-2 Anslutning av insignalkabel från I/O kortet till kopplingsboxen

(PEJB) (Ingångarna till I/O kortet är sänkande)

Färg på ledare Plint på

I/O-kort

Plintnummer i kopplingsbox

Funktion

Svart

Vit

Grön

Orange

Blå

Vit/svart

Röd/svart

Grön/svart

Orange/svart

Blå/svart

Svart/vit

Röd/vit

Grön/vit

Blå/vit

Svart/röd

Vit/röd

Orange/röd

Blå/röd

Röd/grön

Orange/grön

Svart/vit/röd

Vit/svart/röd

Röd/svart/vit

Grön/svart/vit

Blå från nyckelbrytare

Vit från nyckelbrytare

11 LO

12 LO

13 LO

14 LO

15 LO

16 LO

17 LO

18 LO

19 LO

1 LO

2 LO

3 LO

4 LO

5 LO

6 LO

7 LO

8 LO

9 LO

10 LO

20 LO

21 LO

22 LO

23 LO

EJ ANV.

24 HI

24 LO

15

16

17

18

19

11

12

13

14

7

8

5

6

9

10

3

4

1

2

20

21

22

23

− −

− −

− −

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5

Zon 6

Zon 7

Zon 8

Produkt id. bit 1

Produkt id. bit 2

Produkt id. bit 3

Produkt id. bit 4

Produkt id. bit 5

Produkt id. bit 6

Produkt id. bit 7

Produkt id. bit 8 reserv reserv reserv

Encoder A

Encoder B reserv reserv

− − − −

Förregling via transportband

Förregling via transportband

RÖD (+) VDC

P/N 7105219C

3-6

Installation

Pistolkablar

Pistolkablar för Sure Coat automatiska pistoler kan anslutas direkt till kontakterna på nedre delen av iControl pulpetens bakpanel. Anslut kabeln från pistol 1 till kontakt 1, pistolkabel 2 till kontakt 2 osv.

ANMÄRKNING: Om man använder Versa-Spray eller Tribomatic pistoler, anslut en adapterkabel till varje kontakt i pulpeten, och anslut därefter pistolkablarna till adapterkablarna. Om inte nödvändiga adapterkablar följde med leveransen av ert system, se avsnittet Reservdelar i denna användarhandledning, för uppgifter om adapterkablarnas beställningsnummer. Beställ adapterkablarna från er Nordson representant.

Tryckluftstillförsel

Maximalt matningstryck på luften: 7,6 bar (110 psi)

Minimum matningstryck på luften: 6,2 bar (90 psi)

Anslutning:

Luftslang:

11 /

16

− 12 JIC, på bakpanelen

19 mm ( 3 /

4 tum) minimum innerdiam.

Den anslutna tryckluften måste vara ren och torr. Använd förfilter och vattenavskiljare med automatisk dränering och kondenserande avfuktare eller en avfuktare med ett konditionerbart torkmedel som kan ge en daggpunkt på 3,4 C (38 F) eller lägre vid 7 bar (100 psi). Ett

5-mikrometer filter rekommenderas.

En fem-fots luftslang (1,5 m) levereras tillsammans med pulpeten. Anslut ena änden av slangen till den 11 /

16

− 12 JIC gängade hananslutningen på kulventilen. Anslut slangens andra ände till tryckluftsförsörjningen.

ANMÄRKNING: Skall man ansluta luft till mer än en pulpet, drag en separat luftslang till varje pulpet från matningsstället. Koppla inte tryckluftsslangarna efter varandra från en pulpet till nästa. Gör man så, kommer luftförsörjningen till den sista enheten att påverkas.

Luftanslutningar till pump och pistoler

Se bild 3-3 där anslutningarna och placeringen av anslutningarna för

pistolerna och pumpen visas.

Anslut luftslangarna för transport- och atomiseringsluft från snabbkopplingsdonen på pulpetens bakre dörr till spraypistolernas pumpar på följande sätt:

Transportluft: 8-mm svart luftslang till pumpens anslutning märkt “F”.

Atomiseringsluft: 8-mm blå luftslang till pumpens anslutning märkt “A”.

Kontrollera att slangarna anslutits korrekt, så att pumpen för pistol 1 anslutits till kopplingen för pistol 1 på pulpeten, osv.

Anslutning av pistolluft (spolning av elektrod)

Pistoltyp Pistolluft

Sure Coat

Versa-Spray

Krävs

Tillval (1)

Tribomatic Ej använd

(1) Versa-Spray pistoler kan endast använda pistolluftsanslutningen om de

är försedda med en spridare. Se Versa-Spray användarhandledningen för ytterligare information om spridare.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Installation

3-7

Om era pistoler använder pistolluft, anslut en 4-mm transparent luftslang från anslutningarna för pistolluft på pulpetens bakre dörr, till spraypistolerna.

Kontrollera att anslutningarna gjorts korrekt, så att pistol 1 anslutits till kopplingen för pistol 1 osv.

2

Transportluft

1

4

Nordson

AUTOMATIC CONTROLS PRODUCT LINE i C ONTROL

TM

EEx 5mJ EN 50 177

NORDSON CORP. AMHERST, OH. USA

Vn=100 − AC − 60Hz Pn=520 VA

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

VARNING

Disconnect all power before service

OBSERVERA

Koppla ur spänningen före

− service

1

8

1

12

2

7

1

6

2

11

1

10

1

16

2

15

1

14

Utgångar för munstycksspolning

(tillval)

LUFTINGÅNG

6.2 BAR (90 PSI) MIN

7,6 BAR (110 PSI) MAX

4

MATNINGSSPÄNNING 100 − 230 VAC

50/60 HZ 1%%c

8

10A MAX, 520 VA MAX

12

AC IN

16

11

15

3

7

10

14

2

6

9

13

1

5

2

3

1

2

Pistolluft

1

Atomiseringsluft

Pneumatiska anslutningar till pistolen

2

1

2

5

2

9

2

13

Anslutningar av pistolkabel

Kapslingsjord

Ingångskabel

1 401 328A

Bild 3-3

Tryckluftstillförsel Nätspänningskabel

Pulpetens bakre panel (avtagen kåpa)

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

3-8

Installation

Installation och anslutning av satser för munstycksspolning (tillval)

Se instruktionsbladet som finns i satsen för munstycksspolning, där installationsanvisningar finns angivna. Efter att satserna har installerats, spara instruktionsbladet tillsammans med denna användarhandledning för framtida bruk.

Konfigurering och handhavande av munstycksspolningen beskrivs i avsnitten Konfigurering och Handhavande i denna användarhandledning.

Nätverksanslutningar och inställningar

Se bild 3-4. Anslutning av en huvudpulpet till en slavpulpet:

1. Sätt i dammtäta förskruvningar i de oanvända knock-out hålen i de bakre panelerna och drag den medlevererade skärmade och partvinnade nätverkskabeln (2-ledar) genom dragavlastningarna.

2. Anslut nätverkskabeln till kontaktblocken så som visas. Använd kontaktblocket märkt CAN OUT på huvudpulpetens moderkort och kontaktblocket märkt CAN IN på slavens moderkort.

3. Kontrollera att alla switchar för moduladresser och termineringar i pulpeten och flödesmodulerna har gjorts så som beskrivs i Inställning av pulpetens adress och terminering och Inställning av DIP-omkopplare på iFlow modul i detta avsnitt.

CAN IN

MODERKORT HUVUDPULPET

CAN AUX CAN OUT

Huvudpulpet

Partvinnad skärmad 2-ledar kabel

Bild 3-4

P/N 7105219C

Anslutning av nätverkskabel

CAN IN

MODERKORT SLAVPULPET

CAN AUX CAN OUT

Slavpulpet

1 401 028B

2004 Nordson Corporation

Installation

3-9

Inställning av pulpetens adress och terminering

Se bild 3-5.

Moderkortets DIP-omkopplare för terminering av nätverkskabeln och adressinställning måste ställas in korrekt för att pulpeten skall kunna kommunicera med de interna enheterna och med varandra, om systemet

även har en slavpulpet.

1. Ställ in omkopplaren för terminering på följande sätt:

Endast huvudpulpet: Ställ nätverkstermineringen i läget END.

Huvud- och slavpulpet: Ställ huvudpulpetens nätverksterminering i läget CONTINUOUS och slavpulpetens nätverksterminering i läget

END.

2. Ställ in omkopplaren för adress på följande sätt:

Ställ huvudpulpetens omkopplare i läget 1.

Ställ slavpulpetens omkopplare i läget 2.

Skjutomkopplare

(sidovy)

Sluten

(till)

Sluten

(överdel in)

Vippomkopplare

(sidovy)

Inställning av switchar för pulpetadress

Bit 1 Bit 0

Sluten Sluten

Sluten Öppen

Pulpet

1

2

Pulpetadress

Terminering för nätverket

Sluten = Avsluta här

Öppen = Fortsätt

Sluten

Öppen

Öppen

(nederdel in)

1 2 3

Öppen

CAN

IN

CAN

AUX

CAN

OUT

1 401 028A

Bild 3-5

Nätverksanslutningar, pulpetadresser och termineringar

Inställning av DIP-omkopplare på iFlow modul

DIP-omkopplarna på iFlow digitala flödesmoduler ställer in triggningen av pistolluften, pulpetens adress och modulens adress.

Pistolluften (spolning av elektrod) kan ställas in för att vara kontinuerlig, eller för att triggas:

Versa-Spray automatiska pistoler: Triggas (luftflöde endast när pistolen

är aktiverad för sprayning)

Sure Coat automatiska pistoler: Kontinuerlig

Varje iFlow modul måste ha en unik nätverksadress. Systemet kommer inte att kunna styra flödesmoduler med likadana adresser, och kommer att varna operatören om det upptäcker att två moduler har samma adress.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

3-10

Installation

Inställning av DIP-omkopplare på iFlow modul

(forts.)

Moduladressen består av pulpetens nummer (1 eller 2) och numret på modulen (1-8) i pulpeten. Använd switcharna 3 och 4 i den 4-ställiga

DIP-omkopplaren och vridomkopplaren på kretskortet i varje iFlow modul för att ställa in nätverksadressen.

Se bild 3-6 och tabell 3-3.

1. Om man använder Sure Coat automatiska pistoler, ställ in switcharna 1 och 2 på den 4-ställiga dipomkopplaren så att pistolluften hela tiden ligger fram. För Versa-Spray pistoler som försetts med tillvalet pistolluft, ställ switcharna 1 och 2 så att pistolluften blir triggad.

2. Ställ switcharna 3 och 4 i den 4-ställiga dipomkopplaren till pulpetens adress, vilken är densamma som den adress man ställt in på

moderkortet, visat i bild 3-5.

3. Ställ in vridomkopplaren på varje modul till rätt modulnummer.

Modulerna är numrerade så som visas i modulplaceringsskissen i bild

3-6.

Switch 1

(pistol A)

Ner

Upp

Tab. 3-3 Inställning av 4-ställig DIP-omkopplare i flödesmodul

Pistolluft

Switch 2

(pistol B)

Ner

Upp

Luftflöde

Kontinuerlig

Avtryckare

Switch 3

Upp

Upp

Pulpetadress

Switch 4

Upp

Ner

Adress

1

2

UPP

Pistolluft Pulpetadress

Ställ in flödesmodulens nummer (1-8)

Modulplacering

(innanför dörr)

1 2

3 4

5 6

7 8

1 2 3 4

1 401 029A

Bild 3-6

Moduladress iFlow

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Installation

3-11

Lagring av program- och användardata

Program och användardata i iControl systemet lagras på två 128 Mb

CompactFlash kort i huvudpulpeten. Dessa kort fungerar som utbytbara hårddiskar. De KAN INTE bytas när enheten är spänningssatt, man måste bryta matningsspänningen innan de tas ut.

OBSERVERA: Stäng aldrig av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat iControl programmet och operativsystemet. Om man gör detta kan programmen i systemet bli felaktiga. Se Avsluta program/avstängning av matningsspänning till pulpet i avsnittet

Konfigurering i denna användarhandledning där avstängningsanvisningar finns.

OBSERVERA: Innan man tar ut CompactFlash korten, stäng av iControl programmet och operativsystemet och stäng därefter av matningsspänningen till pulpeten med strömbrytaren på bakpanelen. Tar man ut dem medan spänningen är till, kan detta leda till skada på de data som finns lagrade på korten.

Öppna luckan i huvudpulpetens front. Korten är vertikalt monterade på luckans insida. Det inre kortet (1) används för användardata, det yttre kortet (2) för iControl programmet. För att få ut ett kort ur hållaren tryck på utkastarknappen på kortets vänstersida.

1

2

2004 Nordson Corporation

Bild 3-7

Placering av kort för användardata och program

1. Kort för användardata 2. iControl programkort

1 401 329A

Programmet i iControl systemet kan uppdateras genom att sätt i ett nytt programkort. På ett kort för användardata kan upp till 255 förval sparas per pistol. Med extra kort kan man spara i princip hur många förval som helst.

För att göra en säkerhetskopia av förvalen på ett kort, kan man kopiera från ett kort till ett annat, med hjälp av funktionerna Säkerhetskopiering. Se anvisningarna under Säkerhetskopiering av data i avsnittet Konfigurering i denna användarhandledning.

ANMÄRKNING: Alla CompactFlash kort är inte likadana. Om man köper extra kort, kontrollera att de är från en tillverkare som godkänts av Nordson och är av samma storlek (128 Mb). Godkända korttyper finns angivna under Specifikationer i avsnittet Beskrivning i denna användarhandledning, eller kontakta er Nordson representant för anvisningar.

P/N 7105219C

3-12

Installation

Uppgradering av systemet

Vilka delar som behövs vid systemuppgraderingar beror på det aktuella systemets konfigurering. Kontakta er Nordson representant för hjälp vid beställning av delar för uppgraderingar.

Tillägg av pistoler i befintliga iControl pulpeter

1. Stäng av pulverbeläggningssystemet. Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare till iControl pulpeterna.

2. Installera de nya spraypistolerna i boxen och pulverpumpar i matningshopprarna eller pulvermatningscentret. Anslut pulverslangar mellan pumparna och pistolerna.

3. Installera de nya iFlow modulerna och regulatorerna på insidan av bakdörren, med de medlevererade fästena. Kontrollera att modulernas packningar tätar ordentligt mot dörren.

4. Koppla samman de nya modulerna ned det nya nätverkskablaget.

Jämför iControl schemat, sidan 5, i Appendix A där krav på kablage och anslutningar visas.

5. Koppla loss nätverkstermineringen från den sista av de gamla modulerna och anslut den till den sista av de nya modulerna.

6. Anslut regulatorn till tryckluftsanslutningen under dörren med en 12-mm slang.

7. Koppla samman flödesmodulerna med regulatorn med 10-mm slang.

8. Ställ in iFlow modulernas nätverksadresser så som beskrivs i detta avsnitt.

9. Sätt i de nya styrkorten för pistolerna i kortracken, med början från den första lediga positionen. Korten sätts ifrån vänster till höger.

10. Montera de nya kabelförsedda kontakterna för styrkorten för pistoler i bakpanelen, börja med det första oanvända knock-out hålet i raden av befintliga kontakter. Sätt i kablaget från kontakterna i kontakterna på styrkorten för pistoler. Använd den befintliga kabelritningen som en vägledning.

11. Anslut spraypistolernas kablar till de nya kontakterna så som beskrivs i detta avsnitt. Om man använder Versa-Spray eller Tribomatic pistoler så måste man koppla in en adapterkabel mellan kontakten på bakpanelen och pistolkabeln.

12. Anslut 8 mm blå och svart luftslang från de nya flödesmodulernas anslutningar för transportluft och atomiseringsluft till de nya pulverpumparna så som beskrivs i detta avsnitt.

13. Om man använder pistolluft, anslut 4 mm luftslang från de nya flödesmodulerna till anslutningarna för pistolluft på de nya pistolerna, så som beskrivs i detta avsnitt.

14. Slå till matningsspänningen till pulpeten och konfigurera iControl programmet så att de nya pistolerna läggs in i systemet. Se

Konfigurering av pulpeter och pistoler i avsnittet Konfigurering i denna användarhandledning.

15. Stoppa iControl programmet, slå därefter från och sedan till systemets matningsspänning. Detta verkställer konfigureringen för de nya pistolerna i iControl programmet.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Installation

3-13

16. Om man fysiskt har gjort omplaceringar av existerande spraypistoler, ställ in nya triggpunkter så som beskrivs i avsnittet Konfigurering .

17. Ställ in nya förval för de nya pistolerna så som beskrivs i avsnittet

Inställning av förval .

Utöka ett befintligt system med en slavpulpet

Genom att lägga till en slavpulpet ökar man systemets kapacitet till 32 pistoler.

1. Anslut slavpulpetens kabel för matningsspänning och jordkabel så som beskrivs i detta avsnitt.

2. Anslut slavpulpeten till huvudpulpeten med den medlevererade nätverkskabeln. Anslut nätverkskabeln från kontaktblocket märkt CAN

OUT på huvudpulpetens moderkort, till kontaktblocket märkt CAN IN på slavpulpetens moderkort. Drag kabeln genom dammtäta förskruvningar.

3. Ställ in slavpulpetens nätverksadress till pulpet 2 så som beskrivs i detta avsnitt.

4. Ställ in nätverksadresserna på iFlow modulerna i slavpulpeten, på det sätt som beskrivs tidigare i detta avsnitt.

5. Anslut tryckluftsförsörjning till slavpulpeten så som beskrivs i detta avsnitt.

6. Anslut spraypistolernas kablar och luftslangarna för transportluft och atomiseringsluft till slavpulpeten så som beskrivs i detta avsnitt.

7. Slå till matningsspänningen till pulpeten och konfigurera iControl programmet så att de nya pistolerna läggs in i systemet. Se

Konfigurering av pulpeter/pistoler i avsnittet Konfigurering i denna användarhandledning.

8. Stoppa iControl programmet, slå därefter från och sedan till systemets matningsspänning. Detta verkställer konfigureringen för de nya pistolerna i iControl programmet.

9. Om man fysiskt har gjort omplaceringar av existerande spraypistoler, ställ in nya triggpunkter så som beskrivs i avsnittet Konfigurering .

10. Ställ in nya förval för de nya pistolerna så som beskrivs i avsnittet

Inställning av förval .

Installation av tillvalet sats för munstycksspolning

Satser för munstycksspolning används endast vid Versa-Spray pistoler utrustade med tillvalet spolningsadapter. Munstycksspolning använder tryckluft med högt tryck, typiskt det matande nätets tryck, för att spola ren pistolmunstycken.

Satserna för munstycksspolning kan eftermonteras i iControl pulpeter, pneumatiskt anslutna till pulpetens luftfördelare och spraypistoler, och elektriskt anslutna till kontakten P5 på bakre panelen.

Installationsanvisningar medföljer satsen för munstycksspolning.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

3-14

Installation

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-1

Avsnitt 4

Konfigurering

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Om man gör så, kan iControl programmets och operativsystemets data på programkortet bli korrupta. Se Avsluta program i detta avsnitt där avstängningsproceduren finns beskriven.

Inledning

Man måste konfigurera sitt system, med hjälp av momenten i detta avsnitt, innan man kan använda det i produktionen. De flesta moment behöver endast upprepas om man byter ut encodern, eller lägger till eller flyttar fotoceller eller spraypistoler. Konfigurering av spolning kan justeras efter behov.

ANMÄRKNING: Konfigurera alltid pulpeterna/pistolerna innan man ställer in triggpunkterna.

Vanliga kommunikationselement

Tryck på tangenten Verktyg för att öppna konfigureringsmenyerna.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga en öppnad meny.

Markeringsknappar väljer mellan olika alternativ. Tryck på en knapp för att göra ett val. Knappen för en vald funktion har en svart prick i centrum. Endast en knapp i en grupp kan väljas.

Inmatningsfält används för att mata in värden. Tryck på fältet för att aktivera det, använd därefter den digitala inställningsratten eller öka och minska knapparna för att ändra värdet som visas i fältet. I vissa menyer kan man öppna ett siffertangentbord för att ändra värdet i ett inmatningsfält.

Rör vid tangenten OK för att spara ändringar eller fortsätt med någon åtgärd.

Rör vid tangenten Ångra för att ångra en ändring eller åtgärd.

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

4-2

Konfigurering

Konfigurering av säkerhetssystemet

ANMÄRKNING: Vid spänningstillslag av ett nytt iControl system, kommer detta att starta med säkerhetssystemet oaktiverat. Alla menyer och funktioner i iControl systemet kommer då att vara tillgängliga för kunden.

Tryck på tangenten Säkerhet i huvudmenyn för att

öppna menyn logga in/logga ut.

P/N 7105219C

Bild 4-1

Huvudmenyn och tangenten Säkerhet

Se bild 4-2. Menyn logga in/logga ut har tangenter för att logga in, logga ut

och menyn för konfigurering av säkerhetssystemet. Alla användarnivåer

(nivåerna 2, 3, och 4) kan öppna menyn logga in/logga ut. Endast användare på nivån administratör (nivå 4) kan öppna menyn för konfigurering av säkerhetssystemet.

4

2

1

3

Bild 4-2

Menyn logga in/logga ut

1. Användare som för närvarande är inloggad

2. Logga ut

3. Öppna menyn konfigurering av säkerhetssystemet

(endast tillgänglig för nivå 4)

4. Logga in

2004 Nordson Corporation

Logga in

Konfigurering

4-3

Se bild 4-2. I denna meny, är tangenten logga ut inaktiv (gråtonad),

eftersom ingen användare har loggat in. Endast en användare kan vara inloggad vid varje tillfälle. En ny användare kan logga in när som helst, den föregående behöver inte logga ut.

1. Tryck på tangenten Logga in . Inloggningsmenyn visas. Ända tills man väljer en användare, kommer tangenten OK att vara inaktiv (gråtonad).

1 2

Logga ut

3

Bild 4-3

Inloggningsmeny

1. Användarnamn

2. Nertangent (välj användare)

4

3. Användarkod

4. OK tangent (logga in)

2. Tryck på Ner pilen i fältet för användarnamn. En lista med användare visas. Tryck på ditt användarnamn.

3. Tryck på fältet Användarkod . Nu visas ett tangentbord. Mata in din användarkod och stäng tangentbordet. Användarkoder tar hänsyn till om stora eller små bokstäver används.

4. Tryck på OK tangenten för att logga in. För att avbryta inloggningen, stäng menyn.

Se bild 4-2. Tryck på tangenten

Logga ut . Ett fönster för bekräftelse

öppnas. Tryck på tangenten Ja för att logga ut; tryck på tangenten Nej för att ångra utloggningen.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

13

12

11

10

4-4

Konfigurering

Konfigurering av säkerhetssystemet

Se bild 4-2. Tryck på tangenten

Verktyg i inloggningsmenyn för att visa menyn för systemkonfigurering.

I denna meny kan man: aktivera eller deaktivera säkerhetssystemet.

ändra ett användarnamn, användarkod, eller säkerhetsnivå.

ange en ny användare.

aktivera eller deaktivera den automatiska utloggningstimern, och ställa timern (0 − 999 minuter). Denna funktion finns endast på administratörsnivån (nivå 4).

avläsa säkerhetsloggen.

1 2 3 4

Välj användare för editering

5

6

Skapa eller

ändra användare

Inställning av auto utloggning

9 8

Bild 4-4

Meny för konfigurering av säkerhetssystemet

1. Aktivera/deaktivera säkerhetssystemet

2. Användare som skall editeras

3. Användarnivå som skall editeras

4. Användarkod som skall editeras

5. OK ny användare eller editera befintlig användare

6. Ta bort användare

7. Automatisk utloggningstimer

(minuter)

8. Aktivera/deaktivera automatisk utloggningstimer

9. Avläs säkerhetslogg

7

10. Återinmata användarkod

11. Användarkod

12. Säkerhetsnivå

13. Användarnamn

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-5

Skapa eller ändra en användare

Se bild 4-4. För att skapa en ny användare, eller ändra (editera) en befintlig

användares namn, användarkod, eller säkerhetsnivå:

1. Om man editerar en befintlig användare, tryck på pilen Ner i fältet för val av namn för användare som skall editeras. Det valda namnet kommer att visas i fälten skapa eller editera användare.

2. Mata in ett nytt användarnamn och användarkod i fälten skapa eller editera användare, genom att trycka på dessa och därefter använda tangentbordet i menyn. Användarkoden måste matas in två gånger, en gång i varje fält. Användarkoder tar hänsyn till om stora eller små bokstäver används.

3. Val av säkerhetsnivå för användaren: 2=Operatör, 3=Ledare,

4=Administratör. Se Säkerhetsnivåer och tillgänglighet på följande sida för en översiktslista över menyer och funktioner som varje nivå har tillgång till och kan använda.

ANMÄRKNING: Alla fält måste fyllas i korrekt, i annat fall visas ett av de följande felmeddelandena:

Fel användarnamn

Fel säkerhetsnivå för användare

Fel användarkod

Bild 4-5

Felmeddelande vid skapa/editera användare

Säkerhetsnivåer och tillgänglighet

Nivå 4: Administratör

Nivå 3: Ledare

Nivå 2: Operatör

Nivå 1: Ingen inloggad

Förteckningen på de följande sidorna visar tillgänglighet för alla menyer och funktioner.

P/N 7105219C

4-6

Konfigurering

Skärm

Larm

Globalt tillstånd pistoler

Tabell med förval

Hjälp

Säkerhet

Produktidentitet

Larm

Globalt tillstånd

Procentuell justering

Tabell med förval

Munstycksspolning

Konfigurering

Hjälp

Pistolknappar

Produktidentitet

Global triggmode

Säkerhet

Återställning alla larm

Larmlogg

Hjälp

CA/CB (pulpeter A, B)

Transportluft

Atomiseringsluft

Alla förvals inställningar

Save

Auto

Manuell

- Spola alla

Auto

Manuell

- Förvalsnummer

- Trigga alla

Off

Alla tangenter

Inloggning

Utloggning

Konfigurering

Triggmode

Triggenhet

Förvalsnummer/namn

Förvalsinställningar

Kopiera alla

Kopiera valda

Auto

Manuell

Välj manuellt produktnummer

Mata in manuellt produktnummer

Krävd säkerhetsnivå

Avläsning Ändring

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla nivåer

Alla nivåer

2, 3, 4

Alla nivåer

Alla nivåer

2, 3, 4

Alla nivåer

Alla nivåer

2, 3, 4

2, 3, 4

Alla nivåer

Alla

Alla

Alla

Alla

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

Alla

Alla

4

2. 3. 4

2, 3, 4

3, 4

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

3, 4

2, 3,4

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Skärm

Encoder

Fotocell

Triggpunkt

Pulpeter/pistoler

Spolning

Enheter

Säkerhetskopiering av data

Avstängning

Om (mjukvaroversioner)

Konfigurering

4-7

Krävd säkerhetsnivå

Avläsning Ändring

4

4

4

4

4

4

4

4

2, 3, 4

Automatisk utloggning

Se bild 4-4. Automatisk utloggning gäller endast användare på

administratörsnivån. För att ställa in automatisk utloggning:

1. Aktivera automatisk utloggning genom att trycka på manövreringstangenten vid sidan av avbockningssymbolen.

2. Ställ in timern genom att trycka på timerfältet och med hjälp av den digitala inställningsratten, eller öka eller minskatangenterna, ställa in värdet.

ANMÄRKNING: Timern startar först när systemet detekterar att det inte sker någon aktivitet i användarinterfacet.

Säkerhetslogg

Tryck på tangenten för säkerhetslogg för att öppna denna. Loggfilen innehåller en lista med namn och tiderna när dessa loggade in eller ut.

Endast en Nordson kundservicerepresentant kan radera loggfilen.

Raderingstangenten är inaktiv för alla andra användare.

2004 Nordson Corporation

Bild 4-6

Säkerhetslogg (endast tillgänglig för nivå 4)

P/N 7105219C

4-8

Konfigurering

Systemkonfigurering

Tryck på tangenten Verktyg i huvudmenyn för att visa menyn för systemkonfigurering.

P/N 7105219C

Bild 4-7

Huvudmenyn och tangenten Verktyg

1 2

3

4

5

6

Bild 4-8

9 8

Meny för systemkonfigurering

7

1. Encoder

2. Triggpunkt

3. Fotocell

4. Pulpeter/pistoler

5. Säkerhetskopiering av data

Not:

6. Avsluta program

7. Programversion

8. Enheter

9. Spolning

Gråade detaljer är inte tillämpbara i er applikation eller så är dessa funktioner som ännu inte är tillgängliga.

2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-9

Inställning av enheter

Välj de måttenheter man önskar använda i menyn för systemkonfigurering: Tum (Engelska) eller millimeter

(metriska). Inställningen av måttenhet påverkar inställningarna av sådana storheter som luftflöden och avstånd.

Konfigurering av encoder

I menyn för systemkonfigurering, tryck på tangenten Encoderverktyg för att visa konfigureringsmenyn för encodern:

Se Följning av produkter (encoder) i avsnittet

Beskrivning för ytterligare information om encoderns upplösning.

Bild 4-9

Meny för konfigurering av encoder

Inmatning av en känd upplösning i encodern

Om man känner till upplösningen i sin encoder, tryck på inmatningsfältet och ange den kända upplösningen för encodern, tryck på manövreringstangenten till höger, tryck därefter på bekräftelsetangenten.

Tryck på inmatningsfältet och mata in encoderns upplösning.

Tryck på manövreringstangenten för att välja den inmatade upplösningen.

Tryck på Enter tangenten.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av encoder och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

4-10

Konfigurering

Inlärning av encoderupplösning

För att lära iControl systemet encoderns upplösning, genomför följande procedur:

1. Mät upp längden på en produkt och häng upp den på transportbandet, nära boxens ingång.

2. Tryck på inmatningsfältet och mata in produktens längd.

3. Tryck på återställningsknappen för att nollställa räknaren.

4. Starta transportbandet och låt produkten åka förbi zonfotocellerna.

Stoppa transportbandet så snart som produkten helt har kommit förbi zonfotocellerna.

5. Styrenheten beräknar nu och visar encoderns upplösning.

Tryck på manövreringstangenten för att välja den beräknade upplösningen.

Tryck på Enter tangenten.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av encoder och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-11

Konfigurering av fotoceller

I menyn för systemkonfigurering, tryck på tangenten

Fotocellverktyg för att visa konfigureringsmenyn för fotocellerna:

Bild 4-10

Meny för konfigurering av fotoceller

Konfigurering av zonfotoceller

Tryck på inmatningsfältet för fotocellnummer och mata in antalet zonfotoceller som anslutits till iControl systemets huvudpulpet.

Om man använder fördröjningen för fotoceller, tryck på inmatningsfönstret för filterdata för zonfördröjning och mata in längden, i tum eller i millimeter för filtreringen av fotocellsignalen.

En positiv filtersträcka ökar fotocellsignalen för att förhindra att smala produkter missas liksom sammanblandning av signaler, medan en negativ sträcka kortar av fotocellsignalen så att upphängningskrokar inte ger upphov till någon signal.

ANMÄRKNING: Se Automatisk triggning i avsnittet Beskrivning där zoner och användningen av dessa förklaras.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

4-12

Konfigurering

Konfigurering av flaggfotoceller eller ingångar

Välj vilken typ av flaggning som skall användas: Kodad flaggning (så som valts i bilden) eller Rak flaggning .

Om man använder flaggor, tryck på inmatningsfönstret för flaggfördröjning och mata in längden, i tum eller i millimeter för filtreringen av den kodade flaggsignalen.

ANMÄRKNING: Längden på fördröjningen vid kodad flaggning måste alltid vara positiv och måste vara större än avståndet från flaggans framkant till början av de utstansade hålen i flaggan.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av fotoceller och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

ANMÄRKNING: Se Produktidentifiering i avsnittet Beskrivning där rak respektive kodad flaggning, liksom deras fördröjningar beskrivs.

Konfigurering av pulpeter/pistoler

ANMÄRKNING: Konfigurera alltid pulpeterna/pistolerna innan man ställer in triggpunkterna.

I menyn för systemkonfigurering, tryck på knappen

Pulpet/pistolverktyg för att komma till menyn för konfigurering av pulpeter/pistoler och ställ in antalet pulpeter och pistoler i ert system.

Tryck på fältet för pistoler i pulpet A

(huvudpulpet) och använd den digitala inställningsratten för att ställa in antalet pistoler som är anslutna till huvudpulpeten.

Om man har en slavpulpet i systemet, tryck på fältet för pistoler i pulpet B (slav) och mata in antalet pistoler som är anslutna till denna med hjälp av den digitala inställningsratten.

ANMÄRKNING: Om man inte har någon pulpet B (slav), ställ in värdet noll för pistoler i pulpet B.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av pulpeter/pistoler och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

Lägg till eller ta bort en pistol i systemet

Om man lägger till eller tar bort pistoler i systemet, måste man stänga av iControl mjukvaran, därefter slå från - till pulpeten så att ändringen uppmärksammas av systemet. Se Avsluta program i detta avsnitt där avstängningsproceduren finns beskriven.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-13

Konfigurering av triggpunkter

I menyn för systemkonfigurering, tryck på tangenten Triggpunktsverktyg för att visa konfigureringsmenyn för triggpunkter:

Triggpunkten är avståndet mellan zonfotocellerna och spraypistolerna

(centerlinje till centerlinje). En triggpunkt måste anges för varje spraypistol.

2004 Nordson Corporation

1

2

Bild 4-11

Meny för konfigurering av triggpunkter

1. Knapp för att kalla fram tangentbordet 2. Sparaknapp

ANMÄRKNING: Ändrar man encoderupplösning så kan detta ändra triggpunkterna, vilket medför att alla triggpunkter måste ändras. För att kontrollera att den använda encoderns upplösning är korrekt och för att undvika att behöva konfigurera om alla inställningar för pistolernas triggpunkter, gör på följande sätt:

1. Konfigurera triggpunkten för en pistol som är monterad längst ifrån zonfotocellerna.

2. Häng upp en produkt på transportbandet.

3. För den aktuella produktens förval, ställ in zontilldelning för pistolen och ställ in fördröjningarna för produktens fram resp. bakkant till noll.

4. Kör produkten genom boxen och kontrollera att pistolen verkligen triggas till resp. från på produktens fram, resp. bakkant.

5. Justera encoderns upplösning för att kompensera för ev. fel i triggningen och ställ därefter in triggpunkterna för resten av pistolerna.

För att ställa in triggpunkter, tryck på Datafält för varje pistol och mata in triggpunkt. Använd antingen den digitala inställningsratten eller tangentbordet på skärmen. För att använda tangentbordet, tryck först på datafältet och därefter på knappen för att kalla fram Tangentbord .

P/N 7105219C

4-14

Konfigurering

Konfigurering av triggpunkter

(forts)

När man har matat in triggpunkternas värden för varje pistol i systemet, trycker man knappen Spara för att lägga in värdena i systemet.

Om man inte trycker på knappen Spara så kommer en ruta för bekräftelse att visas när man stänger konfigureringsmenyn för triggpunkterna. Tryck på tangenten OK för att spara inställningarna eller på Ångra tangenten för att inte verkställa ändringarna.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av triggpunkter och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

Konfigurering av spolning

I menyn för systemkonfigurering, tryck på tangenten Spolningsverktyg för att visa konfigureringsmenyn för spolning:

Använd denna meny för att konfigurera munstycksspolning, evakueringsspolning och mjukstart.

1

3

2

Bild 4-12

Konfigureringsmeny för spolning

1. Munstycksspolning

2. Evakueringsspolning

3. Mjukstart

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-15

Munstycksspolning

För att använda munstycksspolning, måste man använda Versa-Spray spraypistoler utrustade med tillvalet spolningsadaptrar, och man måste installera tillvalet sats för munstycksspolning i iControl pulpeten.

Munstycksspolningens inställningar gäller för alla pistoler.

Munstycksspolningsmoderna, Auto eller manuell , ställs in från menyn för munstycksspolning. För anvisningar se avsnittet Handhavande för instruktioner.

Det finns två typer av satser: en sats med en magnetventil, och en sats med dubbel magnetventil. Möjligheterna för ett system med en eller två pulpeter

(master/slav) är:

Pulpeter/satser

1 pulpet, 1 enkelsats

1 pulpet, 1 dubbelsats

2 pulpeter, 2 enkelsatser

2 pulpeter, 2 dubbelsatser

Grupper

1

2

1 eller 2

4

Spolningssatserna måste fältinstalleras i pulpeterna. Spolningssatser levereras med installationsanvisningar.

Inställning för munstycksspolning

För att ställa in munstycksspolning, använd delen för munstycksspolning i konfigureringsmenyn för spolning.

1 2 4

2004 Nordson Corporation

4 3

Bild 4-13

Inställning för munstycksspolning

1. Aktivera/deaktivera munstycksspolning

2. Inställning av spolningstimer

3. Inställning av spolningsfördröjning

5

4. Inställning av produktavstånd

5. Antal grupper

6. Tilldelning av pistoler till grupper

P/N 7105219C

4-16

Konfigurering

Pulpeter

1

1

2

2

Inställning för munstycksspolning

(forts.)

Inställningarna för spolningstimer , spolningsfördröjning , och produktavstånd fungerar på följande sätt: Om produktavståndet mellan den produkt som sprayas och nästa produkt är lika med, eller större än det inställda värdet för produktavstånd, så kommer munstycksspolningen att aktiveras efter att produkten har rört sig den sträcka som ställts in för spolningsfördröjningen, om inga pistoler sprayar.

Spolningen avslutas när timern löpt ut, eller en produkt kommer in i produktavståndsområdet eller sprayzonen, eller när operatören stänger av Auto spolning, genom att välja manuell i menyn för spolningsmode.

1.

Aktivera munstycksspolning genom att trycka på manövreringstangenten vid sidan om avbockningssymbolen. Denna inställning gäller för alla pistoler.

2. Ställ in spolningstimern (0 − 30 sekunder) genom att trycka på inmatningsfältet och därefter använda piltangenterna eller den digitala inställningsratten. Ställer man denna timer till noll så deaktiveras automatikmoden, så att munstycksspolningen endast kan köras manuellt. Denna inställning gäller för alla spraypistoler.

3. Ställ in spolningsfördröjningen (0 − 99 tum eller 0 − 2515 millimeter, beroende på vilket val av enheter som har gjorts). Detta är den sträcka som produktens bakkant måste röra sig förbi spraypistolerna innan munstycksspolningen startar.

Spolningssats er

1 enkel

1 dubbel

2 enkla

2 dubbla

Använd spolningsfördröjningen med ett undersprayat mönster eller exakt triggning (0 eller negativ fördröjning på bakkant), i sådana fall där beläggningen kunde bli förstörd om spolningen startar för snabbt. Med översprayade mönster

(positiv fördröjning), kommer produkten att röra sig förbi spraypistolerna innan spolningen börjar, så fördröjningen kanske inte behövs. Denna inställning gäller för alla spraypistoler.

4. Ställ in produktavstånd (0 − 240 tum eller 0 − 6096 millimeter, beroende på vilket val av enheter som har gjorts). Detta är minimiavståndet som behövs mellan produkter för munstycksspolning.

Om avståndet mellan produkten som sprayas och nästa produkt är lika med, eller större än produktavståndets värde, så startas spolningen. Om avståndet mellan produkterna är mindre än inställningen för produktavstånd, så kommer spolningen inte att starta. Denna inställning gäller för alla spraypistoler.

5. Ställ in önskat antal grupper : 1, 2, eller 4. Detta är beroende av hur många magnetventiler för spolning som man har installerat i iConsol pulpeterna.

6. Tilldela pistolerna-till-grupperna . Detta är beroende på antal grupper som ställts in i steg 5, och den fysiska placeringen av pistolerna. Följande möjligheter finns:

Grupper

1 grupp: L1 alla pistoler automatiskt tilldelade grupp L1

2 grupper: L1 och L2, tilldela pistoler till grupper beroende på deras placering

2 grupper: L1 för pistolerna 1 − 32 eller L1 för pistolerna 1 − 16, R1 för pistolerna

17 − 32

4 grupper: L1 och L2 för pistolerna 1 − 16, R1 och R2 för pistolerna 17 − 32

Till exempel, om man har två pulpeter med en dubbelsats i varje, då kan man ställa in antalet grupper till 4 och dela upp pistolerna i huvudpulpeten (pistolerna

1 − 16) mellan grupperna L1 och L2, och pistolerna i slavpulpeten (pistolerna

17 − 32) mellan grupperna R1 och R2.

Om man har en pulpet med en dubbelsats, så kan man välja 2 grupper, och tilldela pistolerna 1 − 8 till L1, och pistolerna 9 − 16 till L2, eller vilket antal pistoler som helst till den ena eller den andra gruppen.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-17

En avbockningssymbol i ett gruppfält visar att pistolen är tilldelad denna grupp. Tryck på fältet för att växla symbolen till resp. från. Tryck på pilarna i rullningslisten för att bläddra upp eller ner i pistollistan.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av spolning och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

Munstycksspolningsmode

Munstycksspolningsmoderna, Auto eller manuell , väljs i menyn för munstycksspolning. Manuell triggning av munstycksspolning kan även göras från menyn för munstycksspolning. För anvisningar se avsnittet

Handhavande för instruktioner.

Evakueringsspolning

ANMÄRKNING: Använd inte evakueringsspolning tillsammans med In-Line pulverpumpar (används i pulvermatningscentra). Med sådana pumpar kommer atomiseringsluften, som används för spolningen, att pumpa pulver.

Inställning av evakueringsspolning

För att ställa in evakueringsspolningen, använd delen för evakueringsspolning i konfigureringsmenyn för spolning.

2004 Nordson Corporation

Bild 4-14

2

Inställning av evakueringsspolning

1. Aktivera/deaktivera evakueringsspolning

2. Spolningstimer

3

3. Spolningstryck

ANMÄRKNING: Evakueringsspolningens inställningar gäller för alla pistoler. De kan inte ställas in eller styras för individuella pistoler eller förval.

1.

Aktivera evakueringsspolningen genom att trycka på avbockningssymbolen.

2. Ställ in spolningstimern (0 − 999 sekunder) genom att trycka på inmatningsfältet och därefter använda piltangenterna eller den digitala inställningsratten.

3. Ställ in flöde för spolningsluft , (0,5 − 4,0 scfm).

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av spolning och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

P/N 7105219C

4-18

Konfigurering

Mjukstart

Mjukstart kan användas med alla pistolmodeller. När pistolerna triggas till,

ökas transportluften och atomiseringsluften (rampas upp) till det förinställda värdet, under tiden som ramptiden löper.

ANMÄRKNING: Mjukstart aktiveras på pistolens triggsignal för start.

Eftersom det tar längre tid för pulverflödet att komma upp till det förinställda värdet, behöver man kanske öka fördröjningen på produktens framkant för att kompensera för en aktiv mjukstart. Denna justering måste göras av användaren.

Inställning av mjukstart

För att ställa in mjukstarten, använd delen för mjukstart i konfigureringsmenyn för spolning.

1

Bild 4-15

1. Aktivera/deaktivera mjukstart

2

Inställning av mjukstart

2. Timer för ramptid

ANMÄRKNING: Evakueringsspolningens inställningar gäller för alla pistoler. De kan inte ställas in eller styras för individuella pistoler eller förval.

1.

Aktivera mjukstart genom att trycka på manövreringstangenten vid sidan om avbockningssymbolen.

2. Ställ in timern för ramptid (0 − 7,5 sekunder i 0,5 sekunders steg) genom att trycka på inmatningsfältet och därefter använda piltangenterna eller den digitala inställningsratten.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga menyn för konfigurering av spolning och gå tillbaka till menyn för systemkonfigurering.

Säkerhetskopiering av data

Med funktionen säkerhetskopiering av data kan man göra en kopia av användardata på CompactFlash kortet. Man bör göra en sådan kopia när man gjort inställningarna och testkört förvalen för produkterna (se Inställning av förval i denna användarhandledning).

ANMÄRKNING: Använd endast godkända CompactFlash kort. Godkända korttyper finns angivna under Specifikationer i avsnittet Beskrivning i denna användarhandledning, eller kontakta er Nordson representant för anvisningar.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-19

I menyn för systemkonfigurering, tryck på tangenten

Säkerhetskopiering av data för att visa menyn för säkerhetskopiering:

1

2

Bild 4-16

Meny för säkerhetskopiering av data

1. Knapp för kopiering av data 2. Knapp för avstängning av program

OBSERVERA: Följ kopieringsinstruktionerna exakt. Tag inte ut

CompactFlash kortet med pulpetens spänningsmatning tillslagen. Gör man det, kommer data på kortet att bli korrupta.

1. Tryck på knappen Kopiering av data . Nu kopieras alla data på kortet för användardata till programkortet.

2. Tryck på knappen Avstängning av program . Vänta tills att iControl programmet helt har avslutats.

3. Stäng av matningsspänningen till pulpeten med strömbrytaren på bakpanelen.

4. Öppna luckan över korten och tryck på knappen på vänstersidan av den

övre kortplatsen. Tag ut kortet för användardata.

5. Sätt i ett tomt CompactFlash kort i kortplatsen.

6. Slå till matningsspänningen för pulpeten.

Pulpeten kommer att starta och kopierar över era data till det nya kortet.

Förvara originalkortet på ett säkert ställe, där det inte finns starka magnetfält.

P/N 7105219C

4-20

Konfigurering

Avsluta program

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Gör man detta upprepade gånger kan iControl programmet och operativsystemet på programkortet bli korrupta. Om något av dessa blir skadade, så måste man skaffa ett nytt programkort.

Tryck på knappen Avsluta program i menyn för systemkonfigurering för att stänga av iControl programmet och operativsystemet, innan man stänger av matningsspänningen till pulpeten. Detta avslutar alla pågående processer på ett ordnat sätt och förhindrar att filerna blir korrupta.

Först visas iControl programmets avstängningsmeny och därefter stängs programmet av.

När avstängningen av iControl programmet är komplett, så visas operativsystemets avstängningsmeny. I detta läge kan man välja att stänga av operativsystemet, stänga av enheten och starta om den, eller ångra och starta om iControl systemet.

Välj Avstängning för att slutföra avstängningen av systemet. När avstängningen är färdig, så kommer pekskärmen att bli svart. Man kan nu utan problem stänga av matningsspänningen till pulpeten.

Välj Ångra för att starta om iControl mjukvaran. Använd iControl tangenten i kolumnen av tangenter i den övre högra delen av skärmen.

När man slår till matningsspänningen till pulpeten, kommer operativsystemet att starta och därefter ladda in iControl mjukvaran automatiskt.

Programversioner

Tryck på tangenten Om i menyn för systemkonfigurering för iControl mjukvarans versionsnummer och för versionsnummer för pistoldrivkortens och iFlowmodulernas fasta programvara. Om man behöver teknisk support, så måste man kunna ange versionsnummerna tillsammans med en beskrivning av det aktuella problemet.

Protokoll över systemkonfigurering

Gör kopior av systemkonfigureringsprotokollet på de följande sidorna och använd dem för att spara konfigureringen av ert iControl system.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Konfigurering

4-21

Protokoll över systemkonfigurering Datum:

Encoderupplösning:

Fördröjning för zonfotoceller:

Typ av flaggning: Rak kodad

Spolning aktiverad:

Munstycks Evakuerings Mjukstart

Timer för evakueringsspolning:

Luftflöde vid evakueringsspolning:

Timer för mjukstart:

Systeminställningar

Antal zonfotoceller:

Antal flaggfotoceller eller ingångar:

Filtrering kodad flaggning:

Timer för munstycksspolning:

Produktavstånd munstycksspolning:

Munstycksspolning antal grupper:

Pulpet (A eller B)

22

23

24

18

19

20

21

15

16

17

12

13

14

Pistol nummer

1

2

3

4

5

9

10

11

6

7

8

28

29

30

25

26

27

31

32

Triggpunkt Munstycksspolning grupp

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

4-22

Konfigurering

Protokoll över systemkonfigurering Datum:

Encoderupplösning:

Fördröjning för zonfotoceller:

Typ av flaggning: Rak kodad

Spolning aktiverad:

Munstycks Evakuerings Mjukstart

Timer för evakueringsspolning:

Luftflöde vid evakueringsspolning:

Timer för mjukstart:

Systeminställningar

Antal zonfotoceller:

Antal flaggfotoceller eller ingångar:

Filtrering kodad flaggning:

Timer för munstycksspolning:

Produktavstånd munstycksspolning:

Munstycksspolning antal grupper:

Pulpet (A eller B)

22

23

24

18

19

20

21

15

16

17

12

13

14

Pistol nummer

1

2

3

4

5

9

10

11

6

7

8

28

29

30

25

26

27

31

32

Triggpunkt Munstycksspolning grupp

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-1

Avsnitt 5

Inställning av förval

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Om man gör så, kan iControl programmets och operativsystemets data på programkortet bli korrupta. Se Avsluta program i avsnittet Konfigurering där avstängningsproceduren finns beskriven.

Inledning

Förval är inställningar för pistoler som kan variera beroende på produkten.

Förvalen styr flöden för transportluft och atomiseringsluft elektrostatiska data fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant zontilldelning för pistoler

Upp till 255 unika förval kan ställas in för varje pistol. Förvalen står i ett unikt förhållande till varje produktidentitet: När produkten med identitetsnummer 1 kommer in i boxen används förval 1 för att belägga den.

ANMÄRKNING: Detta avsnitt beskriver endast offline inställning. Se avsnittet Handhavande i denna användarhadledning för detaljinformation om hur man gör justeringar online av förinställningar, styr pistolernas triggning, övervakning av pistolutgångar och status, och agerar vid larm.

Vanliga kommunikationselement

Knappar aktiverar händelser, t.ex. öppnar menyer, gör olika funktionsval eller utför ett kommando. Alla knappar omges av en ram.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga en öppnad meny.

Inmatningsfält där man matar in önskade värden. Tryck på fältet för att aktivera det, använd därefter den digitala inställningsratten eller öka och minska knapparna för att

ändra det visade värdet. I vissa menyer kan man även

öppna ett numeriskt tangentbord för att ändra värdet i ett inmatningsfält efter att detta valts ut.

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

5-2

Inställning av förval

Menyer för inställning av förval

Man kan antingen använda menyerna för pistolstyrning/status eller menyerna med tabell för förval för att skapa förinställningar och ställa in dessa.

Menyn Pistolstyrning/status visar förinställningar för en pistol, ett förval i taget. När man gjort förinställningarna för en pistol, kan man använda kopieringsfunktionerna för att kopiera inställningarna till andra förval och till andra pistoler. Menyn pistolstyrning/status kan användas online eller offline för att justera inställningarna i ett eller flera förval.

Tryck på någon av Pistoltangenterna för att öppna menyn för pistolstyrning/status för denna pistol.

Menyn Tabell för förval ger en översiktsbild av alla förinställningar för alla pistoler i systemet, ett förval i taget, i tabellformat. Använd denna meny för att snabbt ställa in förval. Man kan därefter modifiera dem efter behov, med hjälp av denna meny, eller menyn pistolstyrning/status. Denna meny är avsedd att användas offline.

Tryck på knappen Tabell för förval för att öppna menyn för tabellen för förval. Inställningarna för det senast editerade, eller förval 1, visas.

Meny Tabell för förval

Menyerna för pistolstyrning/status

Bild 5-1

Val av menyerna pistolstyrning/status eller tabell för förval

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-3

Användning av menyn pistolstyrning/status

Menyn pistolstyrning/status har följande funktioner vid inställning av förval.

Luftflöden och elektrostatiska data ställs in med de fyra funktionstangenterna, två skjutreglage och två vertikala stapelskalor.

Värden för fördröjningar på fram eller bakkant och zontilldelning sker via inmatningsfält.

För att kopiera inställningarna, använd kopieringsfunktionerna. Se beskrivning av kopiering på sidan 5-11.

För att spara inställningarna, tryck på tangenten Spara . Om man inte sparar inställningarna innan man stänger menyn, visas en dialogruta, där det frågas om man vill spara eller ångra.

För att använda skjutreglagen för att ställa in ett luftflöde eller elektrostatiska data, tryck på funktionstangenten under den vertikala skalan för att aktivera den, därefter trycker man på och drar skjutreglaget upp eller ner, eller trycker på skjutreglagets springa på endera sidan av stapeln, eller använder den digitala inställningsratten.

ANMÄRKNING: Den aktiva tangenten och skalan är färgad. Endast ett värde i sänder kan ändras för varje skjutreglage. Trycker man på skjutreglagets springa ökar eller minskar värdet i steg (0,2 för luftflöde, 5 för kV och µ A).

1 2

3

4

6

5

Bild 5-2

Menyn för pistolstyrning/status

1. Förvalsnamn och nummer

2. Pistolnummer

3. Inställning av luftflöde

4. Inställning av elektrostatiska data

5. Inställningar av fördröjningar på fram, bakkant och zoner

6. Kopierings och spara funktioner

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

5-4

Inställning av förval

Användning av menyn Tabell för förval

1

Se bild 5-3. När man öppnar menyn för tabeller för förval, visar den en lista

över förvalsinställningar, med början från förval 1, eller det förval som senast editerades, för alla pistoler i systemet.

För att bläddra i menyn, tryck på och drag i de horisontella eller vertikala rullningslisterna, eller tryck på listens pilar.

För att ändra ett siffervärde, tryck på inmatningsfältet för att välja detta, använd därefter den digitala inställningsratten eller tryck på

Tangentbord för att öppna detta.

För att kopiera inställningarna för pistol 1 till resten av pistolerna, tryck på tangenten Kopiera alla .

För att spara inställningarna, tryck på tangenten Spara . Om man inte sparar inställningarna innan man stänger menyn, visas en dialogruta, där det frågas om man vill spara eller ångra.

2 3 4 5 6

7

Bild 5-3

Meny Tabell för förval

1. Pistolnummer

2. Förvalsnummer och namn

3. Tangent kopiera alla

4. Knapp för att kalla fram tangentbordet

5. Sparaknapp

6. Tangenter

8

7. Förinställningar

8. Rullningslister

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-5

Inställning av förval

Val av och benämning av förval

Använd fälten förvalsnamn och förvalsnummer för att välja ut ett förval och för att ge det ett namn.

Bild 5-4

Fälten förvalsnamn och förvalsnummer - meny för pistolstyrning

Hur man väljer förval

Det finns två sätt att välja förvalsnumret för det förval man vill göra inställningar av:

Tryck på öka-knappen ( ) eller minska-knappen ( ).

Tryck på inmatningsfältet för förvalsnummer och använd den digitala inställningsratten.

Hur man ger ett namn åt ett förval

Tryck på fältet för förvalsnamn. Nu visas ett tangentbord.

2004 Nordson Corporation

Bild 5-5

Tangentbordsmeny

Genom att ge ett förval ett namn kan man enkelt identifiera sina produkter.

Eftersom förvalsnumret och produktens identitetsnummer står i ett unikt förhållande, ger man vanligen förvalet samma namn som den motsvarande produktens identitetsnummer. Om till exempel, produktidentitet 1 är ert artikelnummer 974367B, mata in 974367B i fältet för förvalsnamn, för förval

1.

P/N 7105219C

5-6

Inställning av förval

Inställning av luftflöde

ANMÄRKNING: Inställningen av luftflöde beror på vilken måttenhet man valt vid systemkonfigureringen: Om man ställt in Engelska måttenheter så kommer luftflödena att visas med enheten scfm; har man valt metriska måttenheter så visas värdena i m 3 /timme.

Transportluft Atomiseringsluft

Optimal inställning av transportluft och atomiseringsluft, samt kvoten mellan dessa, beror på vilken pulverpump som används och luftslangarnas diametrar. Vanligen kan man bestämma optimala värden genom att manuellt trigga spraypistolen och se efter hur spraymönstret ser ut och därefter justera luftflödena. Därefter, när alla pistoler har ställts in, sprayar man produkter, kontrollera beläggningen och gör därefter ytterligare justeringar av luftflödena, om detta behövs.

Se pumparnas användarhandledningar för rekommenderade startvärden för transportluft och atomiseringsluft, efter behov justerar man därefter

lutflödena så att önskat resultat erhålles. Tabellerna 5-1 och 5-2 visar

omvandlingen från trycket till luftflödet.

ANMÄRKNING:

De visade värdena för luftflöden i tabellerna 5-1 och 5-2

kommer att ge något mera pulver till spraypistolerna med en Nordson moduluppbyggd pulverpump och något mindre pulver med en Nordson

In-Line pulverpump (används i pulvermatningscentra).

Tab. 5-1 Omvandlingstabell från tryck till luftflöde: 6-mm slang/100 plus munstycke (P1 är trycket vid den

digitala flödesmodulens (pulpeten) utgång)

609,60 cm (20 fot) 6-mm slang med 100 Plus munstycke m 3 /timme (scfm) P1 bar (psi)

1 219,20 cm (40 fot) 6-mm slang med 100 Plus m 3 munstycke

/timme (scfm) P1 bar (psi)

.846 (0.50)

1.26 (0.75)

1.68 (1.00)

2.1 (1.25)

0.275 (4.0)

0.482 (7.0)

0.758 (11.0)

1.10 (16.0)

846 (0.50)

1.26 (0.75)

1.68 (1.00)

2.1 (1.25)

0.414 (6.0)

0.689 (10.0)

1.03 (15.0)

1.38 (20.0)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (2.75)

5.04 (3.00)

5.52 (3.25)

5.64 (3.35)

1.45 (21.0)

1.86 (27.0)

2.21 (32.0)

2.55 (37.0)

2.93 (42.5)

3.34 (48.5)

3.72 (54.0)

4.07 (59.0)

4.21 (61.0)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (3.75)

5.04 (3.00)

5.22 (3.10)

1.83 (26.5)

2.24 (32.5)

2.69 (39.0)

3.10 (45.0)

3.55 (51.5)

4.00 (58.0)

4.34 (63.0)

4.48 (65.0)

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-7

Tab. 5-2 Omvandlingstabell från tryck till luftflöde: 8-mm slang/100 plus munstycke (P1 är trycket vid den

digitala flödesmodulens (pulpeten) utgång)

609,60 cm (20 fot) 8-mm slang med 100 Plus munstycke m 3 /timme (scfm) P1 bar (psi)

1 219,20 cm (40 fot) 8-mm slang med 100 Plus m 3 munstycke

/timme (scfm) P1 bar (psi)

0.846 (0.50)

1.26 (0.75)

1.68 (1.00)

0.137 (2.0)

0.275 (4.0)

0.483 (7.0)

0.846 (0.50)

1.26 (0.75)

1.68 (1.00)

0.172 (2.5)

0.345 (5.0)

0.552 (8.0)

2.1 (1.25)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (2.75)

5.04 (3.00)

5.52 (3.25)

5.96 (3.5)

0.724 (10.5)

1.03 (15.0)

1.34 (19.5)

1.65 (24.0)

1.96 (28.5)

2.31 (33.5)

2.65 (38.5)

2.96 (43.0)

3.31 (48.0)

3.59 (52.0)

2.1 (1.25)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (3.75)

5.04 (3.00)

5.52 (3.25)

5.69 (3.35)

0.862 (12.5)

1.17 (17.0)

1.48 (21.5)

1.83 (26.5)

2.14 (31.0)

2.48 (36.0)

2.86 (41.5)

3.21 (46.5)

3.52 (51.0)

3.65 (53.0)

Inställning av elektrostatiska data

Med iControl systemet är det möjligt att, om man vill, ställa in olika elektrostatiska laddningsmoder och nivåer för varje förval. Följande laddningsmoder finns:

ANMÄRKNING: När man använder Tribomatic-pistoler, finns endast

AFC-moden, och den används för att ställa larmnivån för strömåterföringen.

2004 Nordson Corporation kV AFC

Styrning av högspänning (kV)

Använd högspänningsstyrningen för att styra utspänningen från en spraypistol (Versa-Spray och Sure Coat pistoler). Högspänningsstyrningen

(kV) ger maximal pulveröverföring när man belägger stora objekt, med ett avstånd mellan pistol och objekt på 0,2 − 0,3 m (8 − 12 tum). Denna typ av styrning används inte vid Tribomatic-pistoler.

P/N 7105219C

5-8

Inställning av förval

Automatisk strömåterföringsmode, AFC

Använder man automatisk styrning av strömmen, AFC (Automatic

Feedback Current), så styrs den maximala utströmmen ( µ A) från spraypistolen. Detta förhindrar att man laddar upp pulvret för mycket vid beläggning på korta avstånd av produkter med inre hörn och djupa lådor.

Vid Tribomatic-pistoler, använd AFC-moden för att sätta en undre gräns för strömåterföringen. Om den aktuella strömmen ligger under denna nivå, så ges ett larm som varnar operatören för att det sprayade pulvret inte erhåller tillräcklig laddning.

ANMÄRKNING: Man måste slå till AFC (trycka på AFC tangenten) innan man kan ställa in värdet för max utström.

Select Charge mode

Använd Select Charge mode (laddningsvalsmoden) för att välja en av fyra förinställda elektrostatiska laddningssätt. Inställningarna för moderna 1, 2 och 3 kan inte ändras. Select Charge mode (laddningsvalsmode) 4 kan programmeras av användaren, och ger en möjlighet att styra både högspänningens värde, kV, och strömmens värde, µ A. Väljer man Select

Charge mode (laddningsvalsmoden) till 0, stängs denna driftsmode av och man kan då ställa in antingen högspänningsmoden, kV, eller AFC moden.

Select Charge mode (laddningsvalsmoden) används inte vid

Tribomatic-pistoler.

Select

Charge mode

1

2

3

4

Användning

Ommålning

Special i

Djupa lådor med spraypistolen inne

Användarprogrammerbar

Tab. 5-3 Värden för Select Charge mode

Startspänning kV kV/AFC inställning

Sure Coat pistol

Versa-Spray pistol ej justerbart ej justerbart ej justerbart inställningsbart

95 kV

60 kV

95 kV

60 kV

100 kV

60 kV

100 kV

60 kV

Maximal ström

Sure Coat eller

Versa-Spray pistol

15 µ A

30 µ A

70 µ A

30 µ A

För att aktivera Select Charge moden och välja en av moderna:

I menyn pistolstyrning/status, tryck på Select Charge tangenten till höger om symbolen för Select Charge mode. Tryck upprepade gånger på knappen för att bläddra genom moderna. Symbolen visar inställningen av mode.

I menyn för Tabell för förval, tryck på tangenten Select Charge i fältet för Select Charge. Tryck upprepade gånger på knappen för att bläddra genom moderna. Tangenten visar inställningen av mode.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-9

Select Charge (laddningsvalsmoden) avstängd (plana ytor): När man stängt av Select Charge (laddningsvalsmoden) kan man ställa in högspänningen (kV) eller strömåterföringen AFC genom att trycka på knapparna för kV resp. AFC.

Mode 1 ommålning (Recoat): Använd denna mode för ommålning av produkter som redan har belagts och härdats. Pistolströmmen är kraftigt reducerad för att eliminera jonisering.

Mode 2 (Special): Använd denna driftsmode vid beläggning med speciella pulver (torrblandade metallic eller mica).

Mode 3 djupa lådor (Deep Cavity): Använd denna driftsmode för att belägga invändiga hörn eller andra djupa lådor. En låg högspänning och liten ström belägger framkanterna på en djup låda, medan en hög högspänning och hög ström belägger djupare belägna delar av lådan.

Mode 4 (användarprogrammerbar): Vid detta val kan man ställa in både högspänningen (kV) och strömmen µ A för en viss produkt eller typ av pulver och spara de inställda värdena. Inställningarna laddas in varje gång mode 4 väljs.

Inställning av fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp.

bakkant

Inställningarna av fördröjningarna av triggsignalen bestämmer när spraypistolerna slås till resp. från, refererat till produktens fram resp.

bakkant. Fördröjningarna kan vara noll, positiva eller negativa, eller vilken kombination som helst.

Positiva inställningar översprayar produkten: Ett positivt värde för fördröjningen på produktens framkant aktiverar pistolen INNAN produktens framkant har kommit fram; ett positivt värde på fördröjningen på produktens bakkant stänger av pistolen EFTER att produktens bakkant har kommit fram.

Negativa värden undersprayar produkten: Ett negativt värde för fördröjningen på produktens framkant aktiverar pistolen EFTER att produktens framkant har kommit fram; ett negativt värde på fördröjningen på produktens bakkant stänger av pistolen INNAN produktens bakkant har kommit fram.

Ställer man fördröjningarna till noll så aktiveras pistolen när produktens framkant kommit fram och den stängs av när produktens bakkant har kommit fram.

ANMÄRKNING: Se Fördröjning av triggsignal på produktens fram resp.

bakkant i avsnittet Beskrivning i denna användarhandledning för en mera detaljerad beskrivning av denna funktion.

Transportbandsriktning

Pistolerna slås till

Pistolerna stängs av

Bakkant

Produkt

Framkant

Bild 5-6

+ −

0

Fördröjning på bakkant

− +

0

Fördröjning på framkant

Fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant

1 400 233A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

5-10

Inställning av förval

Inställning av fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp.

bakkant

(forts.)

Ställ in värdena för fördröjningarna å produktens fram resp. bakkant genom att trycka på aktuellt fält och därefter ställa in önskat positivt eller negativt värde med den digitala inställningsratten.

1 2

1

3

2

Menyn för pistolstyrning/status

3

Meny tabell för förval

Bild 5-7

Inställning av fördröjningar på fram resp. bakkant och zontilldelning

1. Fördröjning på framkant

2. Fördröjning på bakkant

3. Zon

Zontilldelning

P/N 7105219C

När en produkt detekteras av en zonfotocell kommer pistolerna som tilldelats denna zon, via förvalet för denna produkt, att triggas när produkten passerar pistolerna..

Se bild 5-7. För att göra zontilldelningen, tryck på fältet för zoner och ställ

därefter in zonens nummer med hjälp av den digitala inställningsratten.

Normalt tilldelar man spraypistolen den fysiska zon som pistolen befinner sig i, men man kan tilldela den vilken zon som helst. Ger man en zon värdet noll eller ett ogiltigt värde, så kommer pistolen inte att triggas.

Man kan använda zontilldelningsfunktionen till att förhindra en pistol att spraya. Om man till exempel, för produkt 3, inte vill att pistol 1 skall spraya,

även om pistolen är tilldelad zon 1 som kommer att detektera produkten.

Ställ in zontilldelningen för pistol 1, förval 3, till noll.

ANMÄRKNING: Ändra inte zontilldelningen medan produkter rör sig genom systemet. Gör man det, så kan det skapa fel i zontilldelningarna med felaktiga beläggningar som resultat.

Se Produktidentifiering och automatisk triggning i avsnittet Beskrivning i denna användarhandledning för en detaljbeskrivning av zoner.

2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-11

Kopieringsfunktioner

Kopiera alla: Menyn för pistolstyrning/status

Funktionen kopiera alla i menyn för pistolstyrning/status kopierar endast inställningar av luftflöden och elektrostatiska data (sprayinställningar) från det aktuella förvalet till alla förval med samma nummer för alla pistoler. Om till exempel, det nuvarande förvalet är förval 1 för pistol 1 och det finns 16 pistoler i systemet, så kopierar funktionen kopiera alla, sprayinställningarna i förval 1 till förval 1 för pistolerna 2 till 16..

Användning av kopiera alla funktionen i menyn pistolstyrning/status:

1. Välj vilket förval som skall vara källan för värdena.

2. Tryck på knappen Kopiera alla . Ett fönster för bekräftelse av kopiera alla funktionen öppnas nu:

1

2

Bild 5-8

1. Bekräfta

Kopieringsfunktioner − fönster för bekräftelse av kopiera alla

2. Ångra

3. Tryck på knappen Bekräfta för att starta kopieringen. Om man ändrar sig, tryck på knappen Ångra .

Kopiera alla: Meny Tabell för förval

Kopiera alla funktionen i menyn för tabell för förval, kopierar alla förinställningarna för pistol 1 till alla andra pistoler, för det aktuella förvalsnumret. Om, till exempel förval 1 är det aktuella förvalet, kommer funktionen kopiera alla att kopiera inställningarna i förval 1 för pistol 1 till förval 1 inställningarna för alla andra pistoler som listas.

Användning av kopiera alla funktionen i menyn tabell för förval:

1. Välj vilket förval som skall vara källan för värdena.

2. Ställ in förvalsinställningarna för pistol 1.

3. Tryck på knappen Kopiera alla . Ett fönster för bekräftelse av kopiera alla funktionen öppnas nu:

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

5-12

Inställning av förval

Kopiera alla: Meny Tabell för förval

(forts.)

1

2

Bild 5-9

1. Bekräfta

Kopieringsfunktioner − fönster för bekräftelse av kopiera alla

2. Ångra

4. Tryck på knappen Bekräfta för att starta kopieringen. Om man ändrar sig, tryck på knappen Ångra .

Kopiera valda

Denna funktion finns endast via menyn pistolstyrning/status.

ANMÄRKNING: Stäng av alla pistoler innan man använder denna funktion.

iControl systemet tillåter inte att man kopierar medan pistolerna är i auto eller manuell mode.

Funktionen kopiera valda gör det möjligt att välja inställningar för en pistol för ett utvalt antal förval (källa), och kopiera inställningarna till ett utvalt antal pistoler och förval (destination).

1. Tryck på knappen Kopiera valda för att öppna menyn för kopiera valda:

Pulverflöde kV/ µ A

Fördröjning på framkant

Zon

Atomiseringsluft Fördröjning på bakkant

3

4

1

2

5

6

Bild 5-10

Meny för kopiera valda

1. Källpistol

2. Källförval

P/N 7105219C

3. Källinställningar

4. Pistoldestination

5. Förvalsdestination

6. Knapp för start av kopiering

2004 Nordson Corporation

Inställning av förval

5-13

2. Välj följande: a. önskade inställningar i källan (3). Man kan välja en eller flera inställningar.

b. källpistol (1).

c. källförval eller område av förval som källa (2).

d. pistoldestination eller område av pistoler som destination (4).

e. förvalsdestination eller område av förval som destination (5).

För att ändra värdena i fälten, tryck på öka- ( ) eller minska- ( ) tangenterna vid sidan om fälten, eller tryck på fältet och använd den digitala inställningsratten.

ANMÄRKNING: Alla val måste vara giltiga, i annat fall kommer inte knappen Starta kopiering att fungera. Om knappen är grå, kontrollera om det finns något fel i de gjorda valen, t.ex. om det är olika antal käll- och destinationsförval.

3. Tryck på knappen Starta kopiering . Fönstret för bekräftelse av kopiera valda visas nu.

Alla pistoler måste vara avstängda. Om de inte är det, så kommer inte knappen Kopiera att fungera. Använd knappen Global triggmode i övre delen av huvudmenyn för att stänga av alla pistoler.

Om man vill avbryta kopieringsfunktionen, tryck på knappen Stäng .

4. Tryck på knappen Kopiera för att starta kopieringen.

Kopieringsindikatorn kommer att fyllas från vänster till höger, för att visa hur långt kopieringsprocessen har framskridit.

5. När kopieringen är färdig, så kommer fönstret att stängas automatiskt.

1

2

3

Bild 5-11

Fönster för bekräftelse av funktionen kopiera valda

1. Knapp för att stänga (ångra kopiering)

2. Kopieringsindikator

3. Kopieringsknapp

Inställningsprotokoll för förval

Gör kopior av protokollet på den följande sidan och använd dem för att spara inställningarna av förvalen.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

13

14

15

10

11

12

16

17

18

19

3

4

5

1

2

8

9

6

7

26

27

28

29

30

31

32

23

24

25

20

21

22

5-14

Inställning av förval

Datum: Förval nr.:

Pistol Transportluft

Atomiseringsluft kV

Förvalsnamn:

µ A Laddningsval

(Select

Charge)

Fördröjning på framkant

Fördröjning på bakkant

Zon

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-1

Inledning

Avsnitt 6

Handhavande

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Om man gör så, kan iControl programmets och operativsystemets data på programkortet bli korrupta. Se Avsluta program i avsnittet Konfigurering där avstängningsproceduren finns beskriven.

I detta avsnitt beskrivs hur man övervakar systemets och pistolernas drift och status, stopp och start av automatisk triggning, manuell triggning av pistoler, procentuell inställning av sprayvärden och hur man justerar de flesta förvalsvärden och styr munstycksspolningen (endast Versa-Spray pistoler).

Beskrivningarna i dessa avsnitt av användarhandledningen hjälper er vid handhavandet av iControl systemet.

Avsnitt 2 Beskrivning: Översikt av systemets hårdvara och en förklaring av hur systemfunktionerna samverkar för att detektera, identifiera och följa produkter, styra pistoler, triggning, och spolning.

Avsnitt 4 Konfigurering: Detaljförklaring av konfigureringsinställningar som påverkar produktidentifiering och följning, pistoltriggning och spolning.

Avsnitt 5 Inställning av förval: Detaljbeskrivning av förvalsinställningar och deras funktion.

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

6-2

Handhavande

Vanliga kommunikationselement

Knappar aktiverar händelser, t.ex. öppnar menyer, gör olika funktionsval eller utför ett kommando. Alla knappar omges av en ram.

Tryck på tangenten Stäng för att stänga en öppnad meny.

Inmatningsfält används för att mata in värden. Tryck på fältet för att aktivera det, använd därefter den digitala inställningsratten eller öka och minska knapparna för att ändra värdet som visas i fältet. I vissa menyer kan man öppna ett siffertangentbord för att ändra värdet i ett inmatningsfält.

Rör vid tangenten OK för att spara ändringar eller fortsätt med någon åtgärd.

Rör vid tangenten Ångra för att ångra en ändring eller åtgärd.

Symboler

Inställningsmöjlighet iControl systemets användargränssnitt använder symboler i stället för text.

Med hjälp av den följande kortfattade beskrivningen förklaras varje symbol.

Diverse

Flöde för atomiseringsluft (scfm) Spraypistol

Flöde för transportluft (scfm) Produktidentitet

Spänning (kilovolt)

Mikroampere (ström)

Select Charge (laddningsval)

(elektrostatiska data)

Trigg, eller driftsmoder

Automatisk

Manuell

Från (pistoler, triggning)

Förval

Avtryckarkontakt

Zoner

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-3

Start av systemet

Använd nätströmbrytaren på den bakre panelen för att slå till spänningen till systemet. När systemet slås till utför detta en serie självtester och när dessa är klara visas huvudmenyn. Alla inställningar som fanns när systemet stängdes av laddas nu in.

ANMÄRKNING: Om ett nytt kort för användardata med nya förval har satts i efter att spänningen bröts, kommer alla förval att laddas ner från det nya kortet till styrkorten för pistolerna, när spänningen slås till.

1. Logga in på systemet om detta behövs: Användarkod säkerhet,

sidan 6-4.

2. Ställ in önskad triggmode för alla pistoler Inställning av global triggmode

, sidan 6-6.

3. Ställ in önskad produktidentifieringsmode: Inställning av produktidentifieringsmode,

sidan 6-7.

4. Om sådan används, ställ in önskad mode för spolning av munstycken.

Inställning av mode för spolning av munstycken

, sidan 6-8.

2

5. Starta pulveråtervinningssystemet, boxens evakueringsfläkt och transportbandet. Kör produkter genom boxen.

3 4 5 6 7

1

14 8

9

13 10

Bild 6-1

12

Huvudmenyns handhavandefunktioner

11

1. Larm

2. Globalt tillstånd (alla pistoler)

3. Procent justering (luftflöde)

4. Tabell med förval

5. Munstycksspolningsmode

Not:

6. Konfigurering

7. Hjälp

8. Hastighet transportband

9. Till/frånindikator för transportband

10. Logga in/ut/säkerhetskonfigurering

11. Global triggmode (alla pistoler)

12. Produktidentitet och namn

13. Produktidentifieringsmode

14. Pistolknappar

Produktidentiteten och namnet (7) gäller för produkten framför zonfotocellerna, inte den produkt som sprayas.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

6-4

Handhavande

Användarkod säkerhet

Tryck på tangenten Säkerhet i huvudmenyn för att

öppna menyn logga in/logga ut.

P/N 7105219C

Bild 6-2

Säkerhetstangenten i huvudmenyn

Se bild 6-3. Menyn logga in/logga ut har tangenter för att logga in, logga ut

och menyn för konfigurering av säkerhetssystemet. Alla användarnivåer

(nivåerna 2, 3, och 4) kan öppna menyn logga in/logga ut. Endast användare på nivån administratör (nivå 4) kan öppna menyn för konfigurering av säkerhetssystemet.

4

2

1

3

Bild 6-3

Menyn logga in/logga ut

1. Användare som för närvarande är inloggad

2. Logga ut

3. Öppna menyn konfigurering av säkerhetssystemet

(endast tillgänglig för nivå 4)

4. Logga in

2004 Nordson Corporation

Logga in

Handhavande

6-5

Se bild 6-3. I denna meny, är tangenten logga ut inaktiv (gråtonad),

eftersom ingen användare har loggat in. Endast en användare kan vara inloggad vid varje tillfälle. En ny användare kan logga in när som helst, den föregående behöver inte logga ut.

1. Tryck på tangenten Logga in . Inloggningsmenyn visas. Ända tills man väljer en användare, kommer tangenten OK att vara inaktiv (gråtonad).

1 2

Logga ut

3

Bild 6-4

Inloggningsmeny

1. Användarnamn

2. Nertangent (välj användare)

4

3. Användarkod

4. OK tangent (logga in)

2. Tryck på Ner pilen i fältet för användarnamn. En lista med användare visas. Tryck på ditt användarnamn.

3. Tryck på fältet Användarkod . Nu visas ett tangentbord. Mata in din användarkod och stäng tangentbordet. Användarkoder tar hänsyn till om stora eller små bokstäver används.

4. Tryck på OK tangenten för att logga in. För att avbryta inloggningen, stäng menyn.

Se bild 6-3. Tryck på tangenten

Logga ut . Ett fönster för bekräftelse

öppnas. Tryck på tangenten Ja för att logga ut; tryck på tangenten Nej för att ångra utloggningen.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

6-6

Handhavande

Inställning av global triggmode/manuell triggning

Symbolknapparna Global triggmode visar aktuell inställning för alla pistolers triggmode. Trycker man på knappen Global triggmode så

öppnas menyn för triggmoder, utan att den aktuella moden ändras.

Knapp för Stäng meny .

Automatisk triggmode

Alla pistoler triggas automatiskt.

Produktidentifiering sker på det sätt som ställts in under produktidentifieringsmode.

Manuell triggmode

Alla pistoler stängs av. Man kan välja produktidentitet och manuellt trigga alla pistoler genom att trycka på denna knapp.

Från

Alla pistoler stängs omedelbart av. De kommer inte att slås till förrän man ställer tillbaks dem i automatisk triggmode, eller efter att man har gått

över i manuell mode och där triggar dem manuellt.

Knapp för global triggmode/indikator

Tryck för att öppna menyn. Tangentsymbolen

ändras när man byter mode.

Bild 6-5

Meny för triggmode

Global manuell triggning

När man trycker på knappen för global Manuell triggmode , stängs alla pistoler av och ställs i manuell mode. Menyn expanderas så att man kan välja ett förval och trigga pistolerna manuellt.

2

1

3

P/N 7105219C

Bild 6-6

Meny för manuell triggmode

1. Knapp för manuell mode

2. Förvalsnummer

3. Knapp för manuell triggning

För att välja önskat förvalsnummer, tryck på öka- ( ) eller minska- ( ) knapparna eller tryck på fältet för förvalsnummer och använd den digitala inställningsratten.

Tryck på knappen Manuell triggning för att trigga alla pistoler. Tryck på tangenten igen för att stänga av alla pistoler.

2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-7

Inställning av produktidentifieringsmode/manuell inmatning av produktidentitet

I menyn för produktidentifiering kan man ställa in vilken produktidentifieringsmode som skall användas:

Auto: Produktidentiteten läses in i iControl systemet via signaler som kommer från flaggfotocellerna eller från kundens produktidentifieringssystem.

Manuell: Produktidentiteten avgörs och matas in av operatören.

Denna mode används normalt för satsvis beläggning.

ANMÄRKNING: När man manuellt anger produktidentiteten påverkar detta endast den produkt som går in i boxen, inte den produkt som i detta

ögonblick sprayas.

Hur man ändrar produktidentifieringsmode:

1. Tryck på knappen/indikatorn Produktidentifieringsmode (detta ändrar inte den valda moden). Menyn för produktidentifiering visas.

4

5

2004 Nordson Corporation

2 3

1

Bild 6-7

Knapp och meny för produktidentifieringsmode

1. Produktidentifieringsknapp/indikator

2. Knapp för manuell mode

3. Nummer för produktidentitet

4. Enterknapp

5. Knapp för automode

2. Välj en mode genom att trycka på knapparna Auto (5) eller Manuell (2).

Om man valde Auto mode, kan man stänga menyn.

Om man valde Manuell mode, kan man nu ändra produktidentiteten: a. Tryck på öka- ( ) eller minska- ( ) knapparna eller tryck på fältet för produktidentitet och använd den digitala inställningsratten.

b. Tryck på Enter knappen för att mata in valet av ny produktidentitet i systemets kö för produkter som skall beläggas.

ANMÄRKNING: Om man matar in en ny produktidentitet medan en produkt passerar förbi zonfotocellerna, så kommer denna produkt att bli sprayad först med förvalet enligt den föregående produktens identitet, och därefter med förvalet för den nya produkten.

P/N 7105219C

6-8

Handhavande

Inställning av mode för spolning av munstycken/manuell spolning

Munstycksspolning måste först konfigureras och aktiveras vid systemkonfigureringen. Den används endast vid Versa-Spray pistoler, och spolningssatser måste installeras i iControl pulpeten eller pulpeterna samt spolningsadaptrar måste installeras på spraypistolerna.

I menyn för munstycksspolning kan man ställa in mode för spolning av munstycken:

Auto: Spolning sker automatiskt enligt de inställninga som gjordes vid konfigureringen. Spolningstimern styr längden på spolningen.

Manuell: Spolningen börjar när man trycker på tangenten för manuell spolning. Spolningen fortsätter tills att man trycker på tangenten igen.

Inställning av mode för spolning av munstycken:

1. Tryck på tangenten/indikatorn (1) för Munstycksspolningsmode .

Menyn för munstycksspolningsmode öppnas:

1

2

3

4

Bild 6-8

Tangent och meny för munstycksspolningsmode

1. Tangent/indikator för munstycksspolningsmode

2. Knapp för automode

3. Knapp för manuell mode

4. Knapp för manuell triggning

2. Välj en mode genom att trycka på knapparna Auto (2) eller Manuell (3).

Om man valde Auto mode, kan man stänga menyn. Tangenten

Munstycksspolningsmode är grönfärgad under tiden som munstyckena spolas.

Om man valde Manuell så kan man nu starta spolningen av munstyckena genom att trycka på tangenten Manuell triggning (4).

Detta spolar omedelbart alla pistoler, så spola inte pistolerna när det finns en produkt framför dem. Tryck på tangenten en gång till för att stänga av spolningen.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-9

Driftsövervakning

Globalt tillstånd

Trycker man på knappen Globalt tillstånd i ovandelen av huvudmenyn, så öppnas menyn för globalt tillstånd, vilken samtidigt visar aktuellt förvalsnummer, luftflöde, och elektrostatiska data för upp till sexton pistoler i taget.

I förklaringsfältet på menyns vänstra sida visas färgkodningen som används i stapelskalorna och betydelsen av de siffror som visas vid sidan av skalorna.

Tryck på öka- ( ) eller minska- ( ) knapparna på fältet för pulpetval, för att visa de pistoler som är anslutna till den andra pulpeten, om en sådan används. Pulpet A är huvudpulpeten, pulpet B är slaven.

Tryck på knappen Stäng för att stänga menyn.

ANMÄRKNING: Man kan använda menyerna för pistolstyrning/status för att övervaka status och utgångar för önskad pistol. Öppna en meny genom att trycka på någon av knapparna Pistol i huvudmenyn.

1

2

3

4

5

Bild 6-9

Meny för globalt tillstånd

1. Pistolnummer

2. Förvalsnummer

3. Förklaringsfält

4. Pulpetbokstav

5. Pulpetval

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

6-10

Handhavande

Produkt på väg in i boxen

Namnet och identiteten på den produkt som är på väg in i boxen visas i den nedre vänstra delen av huvudmenyn. Detta gäller för den produkt som befinner sig framför zonfotocellerna, inte den produkt som just nu sprayas.

Aktuell produktidentifieringsmode visas med knappen Produktidenti − fieringsmode : autosymbolen för automatisk mode, and manuellsymbolen för manuell mode. Se Inställning av produktidentifieringsmode på

sidan 6-7 för information om produktidentifieringsmoderna.

Bild 6-10

Knapp för produktidentifieringsmode (automode) och produktidentitet och namn

För att se vilken produkt som håller på att sprayas, tryck på knappen

Globalt tillstånd eller på knappen Pistolstyrning/status för en spraypistol.

Pistolknappar

Färgen och symbolens utseende på knapparna Pistol ändras för att visa triggtillståndet och triggmoden för varje pistol.

Auto triggning : Autosymbolen visas i knappen.Knapparna

är grå när pistolen är från, grön när den är triggad.

Manuell triggning : Handsymbolen visas i knappen.

Knapparna är grå när pistolen är från, grön när den är triggad.

Triggning från: Symbolen för pistol från visas i knapparna.

Knapparna är grå.

Om en felfunktion inträffar som berör en pistol, så kommer den aktuella pistoltangenten att omväxlande blinka gult. Om detta händer, tryck på tangenten för att öppna menyn för pistolstyrning/status för att avläsa felkoden. Se Larm i detta avsnitt för ytterligare information.

Menyerna för pistolstyrning/status

Tryck på någon av Pistol knapparna för att öppna menyn för

pistolstyrning/status för denna pistol. Se bild 6-11. Fältet pistolstatus i

menyn visar följande: förvalsnummer som just nu sprayas luftflöde och elektrostatiska utsignaler pistoltyp felkodsnummer, om det finns ett larm för denna pistol

Om symbolen ∆ % (delta %) visas under staplarna för luftflöden, så har luftlödena automatiskt ändrats med funktionen procentuell justering.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-11

1

4

6

3

2

Ingen pistol

Versa-Spray

Versa-Spray PE

Sure Coat

Tribomatic

Bild 6-11

Pistolstatus −

5

meny för pistolstyrning/status

1. Förval som sprayas

2. Luftflöde och elektrostatisk utsignal

3. Felkoder elektrostatiska data

Not:

4. Felkoder luftflödesdata

5. Pistoltyp

6. Indikator för procent justering

Se Larm i detta avsnitt för information om felkoder. ? felkoder är reserverade för framtida bruk.

Procentuell justering

Via menyn för procentuell justering kan man, medan pistolerna sprayar, öka eller minska flödena för transportluft och atomiseringsluft, med ett procentvärde som verkar på flödesinställningarna.

Den justering man gör, får omedelbar inverkan på alla pistoler och för alla förval. Inställningarna sparas på programkortet, så om systemet stängs av kommer de inte att försvinna. Värdena laddas åter in när spänningen slås till.

1

2

3

2004 Nordson Corporation

Bild 6-12

Knapp för procentuell justering och meny

1. Knapp för procentuell justering

2. Fält för transportluftsflöde

3. Fält för atomiseringsluftflöde

P/N 7105219C

6-12

Handhavande

Procentuell justering

(forts.)

1. I huvudmenyn, tryck på knappen Procentuell justering .

2. Tryck på fälten för Transportluftflöde (2) och Atomiseringsluftflöde

(3) och använd den digitala inställningsratten för att mata in ett procentvärde som är större eller mindre än noll. Positiva värden kommer att öka luftflödena och negativa kommer att minska dem.

När funktionen procentuell justering är aktiv, så växlar knappen färg till grön.

För att ångra den procentuella ändringen, ställ fältets värden till noll.

3. Tryck på knappen Stäng för att stänga menyn.

Justering av förvalens inställningar

Se bild 6-13. Använd menyerna pistolstyrning/status för att justera

inställningar i förval, för en pistol i taget, online eller offline.

ANMÄRKNING: Man kan använda funktionen kopiera all för att kopiera inställningarna för luftflöden och elektrostatiska data till samma förval för alla pistoler, medan pistolerna sprayar. För att använda sig av funktionen kopiera valda, måste man stänga av alla pistoler. Se Kopieringsfunktioner i avsnittet Inställning av förval i denna användarhandledning.

Tryck på Pistol tangenten för den önskade pistolen:

1 2 3 4 5 6

8

9

Bild 6-13

Funktioner i menyn för pistolstyrning

1. Förvalsnamn

2. Förvalsnummer

3. Pistolnummer

4. Knapp för triggmode

5. Indikator för aktuellt val av triggmode

6. Knapp för manuell triggning

P/N 7105219C

7. Meny för inställning av förval

8. Kopieringsfunktioner

2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-13

Menyerna för inställning av förval (8) och pistolstatus (7) är oberoende av varandra. Om man till exempel öppnar menyn för pistolstyrning/status för pistol 1 medan denna sprayar produkt 1:

Visar menyn för pistolstatus utsignalen för pistol 1 vid förval 1.

Visar menyn för inställning av förval de inställda värdena för förval 1.

Medan man har menyn öppen, kommer produkt 2 in framför pistolerna.

Nu visar menyn för pistolstatus utsignalen för pistol 1 vid förval 2.

Menyn för inställning av förval ändrar sig inte, den visar fortfarande inställningarna för förval 1.

Man trycker nu på knappen för pistolstyrning/status för pistol 2, medan produkt 2 sprayas av pistol 2.

Nu visar menyn för pistolstatus utsignalen för pistol 2 vid förval 2.

Menyn för inställning av förval visar inställningarna för förval 1.

Man kan använda menyn för inställning av förval för att justera inställningarna för vilket förval som helst, en pistol i taget.

Inställning av luftflöde och elektrostatiska data

Se avsnittet Inställning av förval i denna användarhandledning för mera information om hur man ställer in luftflöde och elektrostatiska data och hur man kopierar förvalsinställningar.

Se bild 6-13. När man justerar transportluft, atomiseringsluft, högspänning

(kV), eller strömåterföring, AFC (µ A), kom ihåg att den aktiva knappen och skalan är färgad, de oaktiverade knapparna och skalorna förblir grå.

endast en inställning i sänder kan ändras för varje skjutreglage.

Tryck först på önskad inställningsknapp under den vertikala skalan för att aktivera den, därefter trycker man på och drar skjutreglaget upp eller ner, eller trycker på skjutreglagets springa på endera sidan av stapeln, eller använder den digitala inställningsratten.

ANMÄRKNING: Trycker man på skjutreglagets springa ökar eller minskar inställningen i små steg (0,2 för luftflöde, 5 för kV och µ A).

För att ställa in högspänningen (kV), eller strömåterföringen, (AFC), måste

Select Charge mode (laddningsvalsmoden) vara ställd till noll eller vald till den användarprogrammerbara moden.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

6-14

Handhavande

Ändring av inställningar vid Select Charge (laddningsvalsmode)

Se bild 6-13. Knappen för Select Charge (laddningsvalsmoden) bläddrar

genom alla tillgängliga moder:

Select Charge (laddningsvalsmoden) avstängd :

När Select Charge mode (laddningsvalsmoden) är avstängd kan man ställa in högspänningen (kV) och strömåterföringen (AFC).

Ommålning: Används vid bättring av redan belagda produkter.

Special: Använd vid speciella pulvertyper, till exempel torrblandad metallic och mica.

Djupa lådor: Används vid beläggning inne i djupa lådor på produkter.

Användarprogrammerbar (kV och µ A): I denna mode kan man ställa in både kV och µ A som man

önskar.

Justering av fördröjningar på fram resp. bakkant och zontilldelning

Se bild 6-14.

Fördröjningarna på fram resp. bakkant på produkten bestämmer när spraypistolen triggas resp. stängs av relativt produktens läge.

Fördröjningarna kan vara noll, positiva eller negativa, eller vilken kombination som helst.

Positiva inställningar översprayar produkten: Ett positivt värde för fördröjningen på produktens framkant aktiverar pistolen INNAN produktens framkant har kommit fram; ett positivt värde på fördröjningen på produktens bakkant stänger av pistolen EFTER att produktens bakkant har kommit fram.

Negativa värden undersprayar produkten: Ett negativt värde för fördröjningen på produktens framkant aktiverar pistolen EFTER att produktens framkant har kommit fram; ett negativt värde på fördröjningen på produktens bakkant stänger av pistolen INNAN produktens bakkant har kommit fram.

Ställer man fördröjningarna till noll så aktiveras pistolen när produktens framkant kommit fram och den stängs av när produktens bakkant har kommit fram.

1

2

P/N 7105219C

3

Bild 6-14

Ändring av inställning av fördröjningar på fram resp. bakkant och zontilldelning − meny för pistolstyrning

1. Fält för fördröjning på framkant

2. Fält för fördröjning på bakkant

3. Fält för zoner

2004 Nordson Corporation

Handhavande

6-15

ANMÄRKNING: Justeringar av fördröjningarna på fram resp. bakkant kommer inte att påverka den produkt som redan befinner sig framför zonfotocellerna eller som håller på att bli sprayad. Ändringarna kommer inte att verkställas förrän nästa produkt kommer in i boxen.

Zoninställningen tilldelar en pistol till en zonfotocell. Om en fotocell detekterar en produkt, så kommer pistoler som tilldelats denna zon att triggas. Om zoninställningen är noll eller ett ogiltigt nummer, så kommer pistolen inte att triggas.

OBSERVERA: Ändra inte zontilldelningen medan produkter rör sig genom boxen. Gör man det så kan felaktig beläggning ske.

Enstaka pistol triggmode/manuell triggning

Se bild 6-13. För att ändra triggmoden för en pistol, eller för att trigga

pistolen manuellt:

1. Tryck på Pistol tangenten för den önskade pistolen för att öppna menyn för pistolstyrning/status för denna pistol.

2. Tryck på knappen Triggmode för att växla mellan moderna auto, manuell resp. från.

3. För att manuellt trigga pistolen, ändra pistolens triggmode till manuell, tryck därefter på tangenten Manuell triggning för att slå till eller från pistolen.

Avstängning av enstaka pistol

För att stänga av en eller flera pistoler, medan resten fortsätter att spraya, tryck på Pistol knapparna för de önskade pistolerna och ändra deras driftsmode till manuell eller från.

För att snabbt återställa alla avstängda pistoler till normal drift, tryck på

Global triggmode/indikator i övre delen av huvudmenyn, och tryck därefter på knappen Auto . Se Inställning av global triggmode på

sidan 6-6.

Användning av nyckelbrytaren driftsklar/blockera/ förbikoppling

Denna 3-läges nyckelströmbrytare i frontpanelen har följande funktioner:

Driftsklar: Kör systemet i normal driftsmode.

Blockering: Stänger av alla pistoler och förhindrar att dessa triggas.

Förbikoppling transportband: Gör det möjligt att trigga pistolerna utan att transportbandet körs (ingen signal från encodern eller transportbandet).

ANMÄRKNING: När man ställer nyckelbrytaren i läget blockering, visas följande meddelande i displayen:

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

6-16

Handhavande

Användning av nyckelbrytaren driftsklar/blockera/ förbikoppling

(forts.)

Larm

Bild 6-15

Blockeringssymbol

Om ett larm hänger samman med en pistol, så kommer pistolknappen för denna pistol att omväxlande vara gul och grå (från) eller grön (till).

Larm knappen i huvudmenyn växlar till gul färg när någon felfunktion eller fel genererar ett larm.

Felkoder i menyn pistolstyrning/status

Tryck på den gulblinkande Pistol tangenten för att finna den

pistol-relaterade felkoden i området för pistolstatus, visat i bild 6-11, öppna

därefter larmmenyn där felmeddelandet finns.

Elektrostatis ka data

Felkoder

E3

Beskrivning

E7

E8

E11

E15

E17

Högspänning ej inom givet drivspänningsområde för pistol

Öppen krets i pistolkabeln eller spänningsmultiplikatorn

Kortsluten krets i pistolkabeln eller spänningsmultiplikatorn

Hårdvara på pistoldrivkortet

Foldbackfel

Tribomatic µ A under börvärdesinställning

ANMÄRKNING: E? och F (flöde) felkoder är reserverade för framtida bruk.

Se avsnittet Felsökning i denna användarhandledning för en förklaring av felkoder och rekommenderade åtgärder. Kontakta er Nordson representant eller ring till Finishing Customer Support Center på telefon 800-433-9319 för hjälp.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Larmmenyer

Handhavande

6-17

Tryck på knappen Larm för att öppna larmmenyn.

Se bild 6-16. När larmmenyn öppnas, visar den alla aktiva larm, ett per rad,

med datum och klockslag för larmtidpunkten. För att kvittera alla aktiva larm, tryck på knappen Kvittera alla .

För att visa larmlistan, tryck på knappen Larmlista . Larmlistan visar alla larm, kvitteringstillfällen och statusmeddelanden för innevarande dygn.

Tryck på rullisternas pilar för att flytta displayutsnittet horisontellt eller vertikalt efter behov.

1 2 3

Hjälp

2004 Nordson Corporation

Bild 6-16

Larmmeny

1. Aktivt larm

2. Knapp för kvittera alla

3. Knapp för larmlista

Tryck på tangenten Hjälp i huvudmenyn för att visa hjälpmenyn. Denna meny ger snabb åtkomst av förkortade versioner av avsnitten konfigurering, inställning av förval och handhavande i denna användarhandledning.

Hjälpmenyn fungerar mycket likt en Internet browser. Dubbelklicka på den med blått understrukna länken för att hoppa från en sida till en annan.

Använd fram och back pil tangenten i den övre delen av hjälpmenyn för att hoppa fram och tillbaka mellan sidorna.

Använd rullisterna för att flytta sidorna upp och ner. Med länken HOME i slutet av varje sida flyttar man tillbaka till hemsidan.

P/N 7105219C

6-18

Handhavande

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Felsökning

7-1

Avsnitt 7

Felsökning

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Om man gör så, kan iControl programmets och operativsystemets data på programkortet bli korrupta. Se Avsluta program i avsnittet Konfigurering där avstängningsproceduren finns beskriven.

Felsökning av styrkort för pistoler

Se bild 7-1 och tabellerna 7-1 och 7-2.

Man kan använda felkoderna i menyerna för pistolstyrning, felmeddelandena i larmmenyn, och lysdioderna på styrkorten för pistolerna, pistolkablar och pistolmultiplikatorer.

Felsökning med hjälp av felkoder

Felkoder

E3

E7

Tab. 7-1 Felsökning med hjälp av felkoder

Beskrivning

Högspänning ej inom givet drivspänningsområde för pistol

Åtgärd

Kontrollera pistolströmmen, när inga objekt finns framför denna. Om strömmen är 105 µ A, undersök om det finns en kortslutning i ledarna för strömåterföring i pistolkabeln:

Koppla loss kabeln från pistolen och trigga pistolen.

Om den visade felkoden är E3, byt ut kabeln.

Öppen krets i pistolkabeln eller spänningsmultiplikatorn

Em felkoden ändras till E7, kontrollmät resistansen i multiplikatorn så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

Om displayen visar en ström som är 1 µ A eller mindre, kontrollera kabeln till spänningsmultiplikatorn och elektroddelen för eventuellt lösa anslutningar.

Om anslutningarna är ordentliga, kontrollmät resistansen i multiplikatorn med hjälp av en ohmmeter så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

Om resistansvärdet är acceptabelt, undersök om det finns en defekt kabel, så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

7-2

Felsökning

Felkoder

E8

E11

E15

E17

Beskrivning

Kortsluten krets i pistolkabeln eller spänningsmultiplikatorn

Hårdvara i styrkort för pistol

Foldbackfel

Tribomatic µ A under börvärdesinställning

Åtgärd

Koppla loss kabeln från pistolen och trigga pistolen.

Em felkoden ändras till E7, kontrollmät resistansen i multiplikatorn så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

Om felkoden förblir E8, kontrollmät kabel för ev. avbrott, så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

1. Stäng av matningsspänningen till systemet.

2. Koppla loss kabeln på pistolens baksida.

3. Slå till matningsspänningen till systemet.

Om felkoden ändras till 7 (öppen krets), så fungerar kortet korrekt. Undersök pistolens spänningsmultiplikator.

Om felkoden fortfarande visar 11, byt ut pistolstyrkortet.

Koppla loss kabeln från pistolen och trigga pistolen.

Em felkoden ändras till E7, kontrollmät resistansen i multiplikatorn så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

Om felkoden förblir E15, kontrollmät kabel för ev. avbrott, så som beskrivs i pistolens användarhandledning.

Kontrollera om pulverflödet har dålig laddning. Undersök fukten i tryckluftsförsörjningen.

Felsökning med hjälp av lysdioder

Se bild 7-1.

Fel

LED

Status

Färg

Röd

Grön

Tab. 7-2 Felsökning med hjälp av lysdioder

Funktion

Tänds när ett fel detekterats

(kommunikation, pistolkabel,

RAM, eller hårdvarufel)

Åtgärd

Avläs larmmeddelandet på kontrollpanelen. Åtgärda problemet om det är möjligt, byt ut kortet om felet inte kan åtgärdas.

Blinkande (hjärtslagstakt) när kortet kommunicerar som det skall med systemet.

Om den inte blinkar, kontrollera att kortet sitter ordentligt intryckt i moderkortet. Slå från och därefter till pulpetens matningsspänning. Byt ut kortet om övriga kort har blinkande dioder.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Felsökning

7-3

LED

Foldback B

(pistoler med jämna nummer

Foldback A

(pistoler med udda nummer)

Spänningsmatning

Färg

Gul

Grön

Funktion

Tänds när överströmskretsen aktiveras beroende på att för i g pistoldrivkretsen.

Åtgärd

Se åtgärderna för felkod E15 i tabell

7-1.

Tänds när spänningsmatningen till kortet finns (5 volt).

Om kortet saknar matningsspänning, kontrollera att kortet sitter ordentligt intryckt i moderkortet och att låsmekanismen fungerar. Byt ut kortet om andra styrkort för pistoler har matningsspänning.

1

2

3

4

5

6

Bild 7-1

Återställningsknapp och lysdioder på styrkort för pistol

1. Återställningsknapp

2. Felindikerings − LED

3. Status LED

4. Foldback (Återförings) B LED

1 401 031A

5. Foldback (Återförings) A LED

6. LED för ind. av matningsspänning

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

7-4

Felsökning

Felsökning av fotocell, encoder och kretsar för förregling via transportband

Använd I/O kortetets lysdioder samt lysdioderna för reläerna i huvudpulpeten för att felsöka problem med fotocellerna, encodern och förreglingen via transportbandet, liksom larmkretsarna.

Insignaler

Zonfotoceller

Plintar på

I/O-kort

1 − 8

Felsökning

Flaggfotoceller eller ingångar från kundens produktidentifieringssystem

Encoder

Förregling via transportband

Reläer (DIN skena)

9 − 16

20 eller 21

24

Fotocellerna har kopplats för att strålgången skall brytas. När en produkt passerar framför zonfotocellerna, så skall lysdioderna för zonfotocellerna tändas. Om de inte tänds, kontrollera fotocellerna samt inkopplingen av dessa.

Fotocellerna har kopplats för att strålgången skall brytas. När en flagga passerar framför fotocellen och ingångarna lästs efter flaggfördröjningstiden, så skall lysdioderna för de fotoceller som blockerats av flaggan, eller de ingångar som erhåller en signal från produktidentifieringssystemet, tändas. Om de inte tänds, kontrollera inkopplingen och fotocellerna eller produktidentifieringssystemet.

Lysdioden skall blinka i samma takt som encodersignalen. Om den inte blinkar när transportbandet är i rörelse, kontrollera encodern och inkopplingen av denna.

Lysdioden skall vara tänd så länge som transportbandet rör sig, eller under den tid som nyckelbrytaren står i läge forcerad (Bypass).

Om den inte är tänd, kontrollera inkopplingen av förreglingen via transportbandet. Utan denna signal kommer inte spraypistolerna att triggas.

Lysdioden för förreglingsreläet skall vara tänd så länge som transportbandet rör sig, eller under den tid som nyckelbrytaren står i läge forcerad (Bypass). Lysdioden för extern förregling är tänd så länge som den tar emot en signal (förregling aktiv). Lysdioden för larmreläet förblir tänd tills att ett larm inträffar, och slocknar därefter.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Felsökning

7-5

Felsökning för kalibrering av pekskärm

Man kan kalibrera pekskärmen genom att trycka på tangenten CAL

(kalibrering) som visas vid uppstart och avstängning.

Om man inte korrekt följer kalibreringsinstruktionerna, kommer man inte att kunna påverka den centralt placerade färdigtangenten och lämna kalibreringsproceduren. I detta läge, om man väntar, så kommer proceduren att göra en time − out och man kan därefter upprepa den.

Om man stänger av spänningsmatningen utan att korrekt ha genomfört kalibreringsproceduren, kommer kalibreringsfilen att bli korrupt och endast tangenterna för larm och hjälp i iControl interfacet kommer att fungera. Man kan inte längre trycka på CAL tangenten på pekskärmen för att starta kalibreringsproceduren.

Om detta inträffar, använd följande procedur för att omkalibrera skärmne.

1. Stäng av spänningsmatningen

2. Öppna iControl enhetens apparatskåp och anslut en mus med en PS2 kontakt till kontakten märkt MOUSE, på iControl enhetens IPC bakom pekskärmen.

3. Slå till matningsspänningen och låt systemet laddas in. Tangenten CAL visas på pekskärmen innan iControl mjukvaran laddas in.

4. Använd musen för att trycka på CAL tangenten. Pekskärmsdrivaren kommer att starta.

5. ANVÄND INTE musen under kalibreringsproceduren. Följa anvisningarna på skärmen och tryck på de fält som pekas ut efterhand som de dyker upp i skärmens fyra hörn.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

7-6

Felsökning

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Reparation

8-1

Avsnitt 8

Reparation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Om man gör så, kan iControl programmets och operativsystemets data på programkortet bli korrupta. Se Avsluta program i avsnittet Konfigurering där avstängningsproceduren finns beskriven.

VARNING: Livsfarlig spänning inne iControl pulpeten. Om man inte måste ha matningsspänningen tillslagen för att testa olika kretsar, stäng av spänningen och spärra arbetsbrytare innan pulpeten öppnas för reparationsarbeten. Alla reparationsarbeten skall utföras av en behörig elektriker. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Reparationsarbeten innebär att man demonterar felaktiga komponenter och ersätter dessa med nya. Det finns inga komponenter inne i pulpeten som kan repareras av användaren, utom flödesmodulen.

Se kopplingsschemorna för pneumatik och el i avsnitt 10, där anslutningarna visas.

VARNING: Vid alla tillfällen då man byter ut en komponent som sitter direkt monterad på pulpetens yttervägg, t.ex. en iFlow digital flödesmodul, kontrollera noga att pulpetens dammtäthet bibehålles genom att montera rätt sorts packningar och tätningar. Försummar man att upprätthålla dammskyddsklassen för pulpeten, kan detta medföra att typgodkännanden inte längre är giltiga och att en fara kan uppstå.

P/N 7105219C

8-2

Reparation

Reparation av flödesmodul

Reparation av en flödesmodul består av rengöring eller utbyte av proportionalventil byte av magnetventil för pistolluft

Utbyte av andra delar direkt vid installationsplatsen är inte möjlig, eftersom modulen måste kalibreras med hjälp av utrustning som inte kan användas i fält.

OBSERVERA: Modulens kretskort är elektrostatiskt känsliga delar

(electrostatic sensitive devices, ESD). För att undvika skador på korten när man hanterar dem, använd ett ESD-armband som anslutits till iControl enhetens kapsling, eller annan jord. Håll endast i kortens kanter.

Rengöring av proportionalventil

Se bild 8-1. Smuts i tryckluften kan få proportionalventilen (6) att fungera

dåligt. Följ nedanstående instruktioner för att dela och rengöra ventilen.

1. Koppla loss spolens (3) ledare från kretskortet (1). Skruva av muttern

(2) och spolen från proportionalventilen (6).

2. Skruva ur de två långa skruvarna (4) för att kunna ta av proportionalventilen från fördelaren.

OBSERVERA: Ventilens delar är mycket små, var försiktig så att inte någon tappas bort. Blanda inte ihop fjädrarna från en ventil med sådana från en annan. Ventilerna är kalibrerade med olika fjädrar.

3. Skruva ur de två korta skruvarna (5), tag därefter av ventilhylsan(9) från ventilkroppen (12).

4. Tag av ventildelen (11) och fjädern (10 ) från hylsan.

5. Rengör ventildelens säte och packningar, och strypningen i ventilkroppen. Använd tryckluft med lågt tryck. Använd inte vassa verktyg av metall för att rengöra ventildelen eller ventilkroppen.

6. Sätt i fjädern och därefter ventildelen i hylsan, med plastsätet i den ventildelsända som pekar utåt.

7. Kontrollera att de O-ringar som levererats tillsammans med ventilen sitter på plats, på undersidan av ventilkroppen.

8. Skruva fast ventilkroppen på fördelaren med de långa skruvarna, och kontrollera att pilen på ventilkroppens sida pekar mot utgångsanslutningarna.

9. Trä spolen över ventilhalsen, med spolens ledare riktade mot kretskortet. Fäst spolen med muttern.

10. Anslut spolens ledare till kretskortet.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Reparation

8-3

1

3

2

4

2

3

5

8

6

7

9

10

11

12

4

5

13

Undersidesvy − ventilkropp

Ovansidesvy − ventilkropp

Bild 8-1

Demontering och byte av flödesmodul

1. Kretskort (visat demonterat för

överskådlighetens skuld)

2. Mutter - spole till proportionalventil (4)

3. Spole - proportionalventil (4)

4. Långa skruvar - ventil till fördelare (2)

5. Korta skruvar - ventilhals till kropp

(2)

6. Proportionalventil (4)

7. Riktning för luftflöde

8. Magnetventil för pistolluft (2)

9. Ventilhylsa

10. Fjäder

11. Ventildel

12. Ventilkropp

13. Strypning

1 401 032A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

8-4

Reparation

Byte av proportionalventil

Om en rengöring av proportionalventilen inte avhjälper problemet, byt ut ventilen. Demontera ventilen genom att utföra stegen 1 och 2 vid

Rengöring av proportionalventil .

Innan man installerar en ny ventil, tag av skyddskåpan från ventilkroppens undersida. Var försiktig så att inte O-ringarna under kåpan förloras.

Byte av magnetventil för pistolluft

Se bild 8-1. För att demontera magnetventilerna för pistolluft (8), skruva ur

de två skruvarna i ventilkroppen och lyft av ventilen från fördelaren.

Kontrollera att O-ringarna som levererades med den nya ventilen sitter på plats, innan man sätter på den nya ventilen på fördelaren.

Demontering/montering av styrkort för pistol

VARNING: Stäng av matningsspänningen till pulpeten innan man demonterar eller monterar in ett styrkort för pistol. Försummar man denna varning kan detta leda till skador på korten och kan medföra personskada, ev. med dödlig utgång.

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha avslutat programmen. Om man gör så, kan iControl programmets och operativsystemets data på programkortet bli korrupta. Se Avsluta program i avsnittet Konfigurering där avstängningsproceduren finns beskriven.

OBSERVERA: Styrkorten för pistoler är elektrostatiskt känsliga delar (ESD). För att undvika skador på korten när man hanterar dem, använd ett ESD-armband som anslutits till iControl enhetens kapsling, eller annan jord. Håll endast i kortens över- resp. nederkanter.

Se bild 8-2. Styrkort för pistoler (2) sätts in i racken från vänster till höger.

Varje kort styr två pistoler: kortets nedre kontakt är för pistoler med udda nummer, den övre kontakten, för pistoler med jämnt nummer.

För att ta ut ett kort, koppla loss kablagets kontakter (3 och 4), drag ner låsmekanismen (5) och drag därefter ut kortet ur kortracken.

För att installera ett nytt kort, skjut in kortet på platsen i racken och tryck i det ordentligt i kontakten på moderkortet (6). Skjut låsmekanismen uppåt så att kortet låses fast i racken. Anslut pistolkablaget till de två kontakterna på kortet.

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Reparation

8-5

1

2

3

4

5

Bild 8-2

Byte av styrkort för pistoler

1. Kortrack (position 1)

2. Styrkort för pistol

3. Kontakt för pistol 2

4. Kontakt för pistol 1

6

5. Låsmekanism

6. Moderkort

1 401 330A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

8-6

Reparation

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Reservdelar

9-1

Avsnitt 9

Reservdelar

Inledning

För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Finishing kundsupport eller

Er närmsta Nordson representant.

Se Avsnitt Nordson International .

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Siffrorna i kolumnen Detalj, motsvarar siffrorna som pekar ut en given del i illustrationen på högra uppslaget. Bokstäverna NS (Not Shown, Visas Ej) betyder att en detalj ej visas i figuren. Ett streck (—) används för att markera att artikelnumret gäller för hela den visade illustrationen.

Det numret i kolumnen för artikelnummer (P/N) är Nordson Corporation artikelnummer. En serie av streck i denna kolumn (- - - - - -) betyder att artikeln ej kan beställas separat.

I kolumnen Beskrivning anges artikelns benämning, liksom dess dimensioner eller andra karaktäristika, då detta är tillämpligt. Indrag visar sammanhanget mellan enheter, subenheter och delar.

Om man beställer enheten, så ingår delarna 1 och 2.

Om man beställer underenheten 1, så ingår även 2.

Om man beställer delen 2, så erhålles endast denna.

Siffran i kolumnen Antal, visar det antal som behövs per enhet, underenhet, eller del. Beteckningen AR (As Required, Enl. Behov) används för att visa att delen ifråga beställs som ”metervara” eller är beroende på modell.

Siffror i kolumnen Not hänvisar till anmärkningar i slutet av varje lista. Dessa anmärkningar innehåller viktig information om användning och beställning.

Man bör noga läsa dessa anmärkningar.

Detalj

1

2

P/N

0000000

000000

000000

Enhet

Underenhet

Del

Beskrivning Antal

1

2

1

Not

A

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

9-2

Reservdelar

Pulpeter

P/N

1040483

1042992

1042994

1042996

1042998

1043050

1042716

1042993

1042995

1042997

1042999

1043051

Beskrivning

Controller, iControl, 6 gun, w/cpu (Master)

Controller, iControl, 8 gun, w/cpu (Master)

Controller, iControl, 10 gun, w/cpu (Master)

Controller, iControl, 12 gun, w/cpu (Master)

Controller, iControl, 14 gun, w/cpu (Master)

Controller, iControl, 16 gun, w/cpu (Master)

Controller, iControl, 6 gun, w/o cpu (Slave)

Controller, iControl, 8 gun, w/o cpu (Slave)

Controller, iControl, 10 gun, w/o cpu (Slave)

Controller, iControl,12 gun, w/o cpu (Slave)

Controller, iControl, 14 gun, w/o cpu (Slave)

Controller, iControl, 16 gun, w/o cpu (Slave)

Not

Komponenter i pulpeter

Bilderna 9-1 till 9-6 visar de utbytbara delarna i både huvudpulpeten och

slavpulpeten. Kontakta er Nordson representant eller Nordson kundtjänst för hjälp vid beställning av sådana delar som inte upptas i listan.

Se Avsnitt 10 där det finns koppligsschemor för pneumatik och el.

Se bild 9-1 för reservdelarna som finns i denna tabell:

Detalj

1

P/N

1034033

Beskrivning

SCREW, pan head, recessed, M6 x 10, zinc

Antal

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

983128

1036657

1033836

1027256

982802

1033878

972240

1034000

148256

983414

983436

WASHER, lock, internal, M6, steel, zinc

MODULE, digital airflow control

PLATE, blank, enclosure

GASKET, module, digital airflow control

SCREW, socket, M5 x 70, black

REGULATOR, rolling diaphragm, 0 − 120, 1 /

2 in.

CONNECTOR, male, elbow, 12 mm tube x 1 /

2

in.

FITTING, 1 /

2

in. RPT x (4) 10 mm tube

PLUG, 10 mm tubing

WASHER, flat, M8, zinc

WASHER, lock, split, M8, zinc

16

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

4

4

13

14

982716

1023877

SCREW, button head, socket, M8 x 12

PCA, dual gun driver, iControl

4

AR

15

NOT

AR: Enl. behov

1031501 RECEPTACLE, 8 position, gun, 70 in.

AR

A: Kvantiteter för de angivna delarna beror på systemets sammansättning och typen av pulpet.

Not

A

A fortsättning

A

A

A

A

A

A

A

A

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Reservdelar

9-3

2

1

Delar i dörr

Se bild 9-2

3

13

12

11

14

1

2

15

2

1

B

A

6

7

4

5

8

9

10

Montageplåt för styrning

Se bild 9

Bild 9-1

Delar i pulpet (1 av 5)

1 401 331A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

9-4

Reservdelar

Komponenter i pulpeter

(forts.)

Se bild 9-2 för reservdelarna som finns i denna tabell:

Detalj

16

P/N

1032648

Beskrivning

CONTROL UNIT, PC, panel mount

Antal

1

17

18

19

20

21

22

23

1000594

1000595

1036690

1032274

1032390

1036629

1034281

SWITCH, keylock, 3 position

CONTACT block, 1-N.O. and 1-N.C. contact

PANEL, keypad, iControl

MODULE, 24 channel opto-isolated digital input

JUMPER, comb type, 6 pole, 10 mm

ADAPTER, CompactFlash, dual

MEMORY, CompactFlash

1

1

1

2

AR

1

1

24

25

26

27

1034283

240674

983401

984702

MEMORY, programmed, iControl

TAG, ground

WASHER, lock, split, M5, steel, zinc

NUT, hex, M5, brass

1

AR

AR

AR

28

29

288806

334806

CONTACT BLOCK, 2 N.O. contacts

SWITCH, round, 2 position, 90 degree

1

1

NOT A: Kvantiteter för de angivna delarna beror på systemets sammansättning och typen av pulpet.

AR: Enl. behov

Not

A

A

A

A fortsättning

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

19

20

21

22

23

24

Bild 9-2

Delar i pulpet (2 av 5)

2004 Nordson Corporation

17

18

16

Reservdelar

9-5

25

26

27

28

29

1 401 332A

P/N 7105219C

9-6

Reservdelar

Komponenter i pulpeter

(forts.)

Se bild 9-3 för reservdelarna som finns i denna tabell:

Detalj

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

P/N

183418

971106

973431

973442

984526

334800

939122

241040

344252

170734

972105

Beskrivning

PLUG, 12 mm, tube

CONNECTOR, male, 12 mm tube x 1 /

2 unithread

in.

PLUG, pipe, socket, standard, 1 /

2

in. NPT, zinc

PLUG, pipe, socket, flush, 3 /

4

in. NPT, zinc

NUT, lock, 1 /

2

in. conduit

PLUG, 1 /

2

in. pipe, 1 in. hex

SEAL, conduit fitting, 1 /

2

in.

MUFFLER, air, 1 /

8

in. NPT

VALVE, check, M8T x R18, M output

VALVE, ball, 3 /

4

in. NPT, brass

CONNECTOR, male, 37, 1 1 /

16

− 12 x 3 /

4

in., steel

ELBOW, street, 3 /

4

in. mallable, galvanized

CONNECTOR, conduit, straight, 0.50 in.

Antal

AR

AR

AR

1

AR

AR

AR

1

1

1

1

41

42

43

NS

NS

NS

973519

324343

248375

900740

226690

240976

CONDUIT, flexible, bulk

TUBING, polyurethane, 10/6.5

− 7 mm

TUBING, polyurethane, 12/8mm, blue

CLAMP, ground, with wire

1

2

AR

AR

AR

1

NS 802060 HOSE, 5 ft

NOT

B: eställ i enheter om 30 cm (1 fot).

AR: Enl. behov

NS: Visas ej

1

A: Kvantiteter för de angivna delarna beror på systemets sammansättning och typen av pulpet.

Not

A

A

A

B

B

B

A

A

A fortsättning

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

39

40

41

37

38

34

35

36

15

30

31

32

33

Reservdelar

9-7

42

36

1 401 333A

Bild 9-3

Delar i pulpet (3 av 5)

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

9-8

Reservdelar

Komponenter i pulpeter

(forts.)

Se bild 9-4 för reservdelarna som finns i denna tabell:

Detalj

44

45

P/N

1023939

982825

Beskrivning

PCA, backplane, iControl

SCREW, pan head, recessed, M4 x 12, w/internal lockwasher

Antal

1

4

46

47

48

49

320586

334805

227103

185034

RESISTOR, MF, 20K, 1W, 5 AXL

FILTER, line, RFI, power, 10A

CABLE, twisted pair, 2-conductor, 22 AWG, 300V

CONNECTOR, terminal block, MC1, 5/ST, single row

2

AR

AR

AR

50

51

52

53

240674

983401

983021

984702

TAG, ground

WASHER, lock, split, M5, steel, zinc

WASHER, flat, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

NUT, hex, M5, brass

2

2

2

4

54

55

56

1027564

983403

POWER SUPPLY, 400W, +24V, +/ −

WASHER, lock, split, M4, steel, zinc

12V, +5V 1

4

982164 SCREW, pan head, slotted, M4 x 6, zinc 4

A: Kvantiteter för de angivna delarna beror på systemets sammansättning och typen av pulpet.

NOT

B: eställ i enheter om 30 cm (1 fot).

AR: Enl. behov

Not

A

A, B

A fortsättning

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Reservdelar

9-9

13

HI LO

14

HI LO

15

HI LO

16

HI LO

17

HI LO

18

HI LO

19

HI LO

20

HI

21

LO HI LO

22

HI LO

23

HI

24

LO HI LO

45

Se detaljbild

CAN kabel

Se detaljbild nätanslutning

45

47

G

R0

U N

Plintblock

Se bild 9-5

46

F E D C B A

240V

A1 A2

240V

+

13 14

+

240V

240V PE

L2

L2 L1

L1

L2

L2 L1

L1

L K J I H G

Se detaljbild jord

54

48

49

KOPPLING TILL 3 POLIGT KONTAKTBLOCK

STIFT

3

2

FÄRG

BLÅ

EJ ANV.

50

1 VIT/BLÅ

DETALJBILD CAN KABEL DETALJBILD JORD

51

52

53

Bild 9-4

Delar i pulpet (4 av 5)

DETALJBILD NÄTANSLUTNING

2004 Nordson Corporation

55

56

1 401 334A

P/N 7105219C

9-10

Reservdelar

Komponenter i pulpeter

(forts.)

Se bild 9-5 för reservdelarna som finns i denna tabell:

Detalj

58

59

60

61

62

P/N

1034119

320589

320588

939306

939709

Beskrivning

CONTROL RELAY, 120 VAC, NC, DIN mount

CONTROL RELAY, 24 VDC, NC, DIN mount

CONTROL RELAY, 120 VAC, open fixed

FUSE, 3.15, fast-acting, 250V, 5x20

FUSE, 10.0, fast-acting, 250V

Antal

1

2

2

1

1

Not

58

F E

59 60

D C B A

240V 240V

61 62

L2 L1

L2 L1

240V

L K

Bild 9-5

Delar i pulpet (5 av 5)

J I H G

240V PE

L2 L1

L2 L1

1 401 038A

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Delar i flödesmodul

Se bild 9-6.

Detalj

2

3

1

4

5

P/N

1036657

1033170

972125

1030873

1033171

1027547

Beskrivning

MODULE, digital airflow control

VALVE, solenoid, 3-way, w/connector

ELBOW, male, 10 mm tube x 1 /

4 in. unithread

VALVE, check, M8T x R 1 /

8

, M input

CONNECTOR, orifice, 4mm x R 1 /

8

, dia 0.4mm

VALVE, proportional, solenoid, sub-base

Antal

2

4

1

2

2

4

Reservdelar

9-11

Not

4

5

Bild 9-6

Delar i flödesmodul

3

1

2

1 401 039A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

9-12

Reservdelar

Tillval

Tillbehör för Versa-Spray och Tribomatic spraypistoler

P/N

334783

341622

334784

Beskrivning

ADAPTER, gun cable, Versa-Spray (black)

ADAPTER, gun cable, Versa-Spray, porcelain enamel (gray)

ADAPTER, gun cable, Tribomatic

Kopplingsbox och förlängningsbox för fotoceller

P/N Beskrivning

1035898 JUNCTION BOX, photoeye, 15 watt, iControl

1035897

1035899

NOT

JUNCTION BOX, photoeye, 30 watt, iControl

JUNCTION BOX, photoeye extension, iControl

A: Se Avsnitt 10, Kopplingsschema och pneumatikschema, för reparerbara delar.

Spolningssatser för munstycken

P/N

1035665

1035666

KIT, purge, single, controller

KIT, purge, dual, controller

Beskrivning

Diverse satser

P/N

1039881

1039886

Beskrivning

KIT, tester, iFlow (air flow verification kit)

KIT, boost, iControl (flow-rate air flow boost kit for PE spray guns)

Not

Not

A

A

A

Not

A

A

Not

A

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-1

Avsnitt 10

Kopplingsschema och pneumatikschema

2004 Nordson Corporation

P/N 7105219C

10-2

Kopplingsschema och pneumatikschema

P/N 7105219C 2004 Nordson Corporation

KEYLOCK SWITCH 1000594

BLOCK 1000595

CHANNEL INPUT MODULE (SEE SHEET 2)

Bild 10-1

Schema iControl pulpet (blad 1 av 5)

2004 Nordson Corporation

CONTROL UNIT (SEE SHEET 4)

CONTROL UNIT POWER HARNESS 1042649

, HIGHEST NUMBERED MODULE)

, PWR HARNESS 1042648

AL AIRFLOW MODULES

(SEE SHEET 5)

O LAST

FLOW, NET

DIGIT TO

PLUGS INT

DIGITAL

AYS (ALW

SIGNAL INTERFACE HARNESS 1027136

400W POWER SUPPL

AC POWER HARNESS 1042646

BLOCK 1026102

SWITCH 334806 CONT

MAIN CONT

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-3

1401335AA

P/N 7105219C

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-4

TO 48 BIT DIGITAL I/O MODULE

(SEE SHEET 4)

50 CONDUCTOR

DIGITAL I/O

HARNESS

CN1

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12

24 CHANNEL OPTO ISOLATED

DIGITAL INPUT MODULE

1032274

(50 CONDUCTOR DIGITAL I/O HARNESS SUPPLIED)

J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24

i

C

ONTROL TM

MAIN CABINET SUB − PANEL

J1 − 23 J24

DETAIL D

JUMPER SETTINGS

Bild 10-2

Schema iControl pulpet (blad 2 av 5)

2004 Nordson Corporation

SEE DETAIL D

(from FRONT PANEL)

(from FRONT PANEL)

FROM FRONT PANEL

KEYLOCK SWITCH

CONTACT BLOCK

(SEE SHEET 1)

25 CONDUCTOR JACKETED CABLE 1033952

TO EXTERNAL OF CABINET

VIA REAR OF MAIN CABINET

(GUN CONTROL PANEL)

1401041A

P/N 7105219C

Bild 10-3

Schema iControl pulpet (blad 3 av 5)

2004 Nordson Corporation

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-5

1 401 042A

P/N 7105219C

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-6

Bild 10-4

Schema iControl pulpet (blad 4 av 5)

2004 Nordson Corporation

AUXILIARY

CONTACT BLOCK

MAIN

CONTACT BLOCK

iControl

t

Door and Bezel

1401336AA

P/N 7105219C

Bild 10-5

Schema iControl pulpet (blad 5 av 5)

2004 Nordson Corporation

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-7

FLOW MODULE SELECT

1401044A

P/N 7105219C

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-8

ZONE

PART ID

9

10

11

12

13

14

Bild 10-6

iControl kopplingsbox för fotoceller − 15 Watt (1 av 2) (tillval fotocellkontakter och styrkort för scanner visade)

2004 Nordson Corporation

1401045A

P/N 7105219C

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-9

SET ”ON” &

”OFF” FULLY

COUNTER −

CLOCKWISE

PHOTOEYE (ALTERNATE) pn 1037969

BLACK

WHITE

2

1

4

3

ROTATE TIME ROTARY

CLOCKWISE 1/4 TURN

FROM ”MIN”

SET INTERNAL ROTARY

SWITCH TO: ”OFF − D, LIGHT ON”

GREEN

RED

INSTALL PHOTO − EYE CABLES

AS SHOWN (TYPICAL).

CABLE pn 347230

OPTIONAL ALTERNATE PHOTOEYE WIRING

PHOTOEYE, ”ATC” CONFIGURATION pn 170730

4 3

DARK

2

LIGHT

1

INSTALL PHOTO −

CABLE pn 347230

EYE CABLES

AS SHOWN (TYPICAL).

CONNECT

TO PHOTOEYE

AS SHOWN

RED

BLACK

GREEN

WHITE

3

1

4

2

5

ADJUST ”SENS” TO DETECT PARTS

PHOTOEYE, ”SICK” CONFIGURATION pn 170730

OPTIONAL PHOTOEYE WIRING

Bild 10-7

iControl kopplingsbox för fotoceller − 15 Watt (2 av 2) fältanslutningar (anslutningar för tillval fotocellkontakter och styrkort för scanner visade)

2004 Nordson Corporation

1401046B

P/N 7105219C

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-10

ZONE

PART ID

9

10

11

12

13

14

15

16

Bild 10-8

iControl kopplingsbox för fotoceller − 30 Watt (1 av 2) (tillval fotocellkontakter och styrkort för scanner visade)

2004 Nordson Corporation

1401047A

P/N 7105219C

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-11

PHOTOEYE (ALTERNATE) pn 1037969

BLACK

WHITE

2

1

4

3

ROTATE TIME ROTARY

CLOCKWISE 1/4 TURN

FROM ”MIN”

SET INTERNAL ROTARY

SWITCH TO: ”OFF − D, LIGHT ON”

GREEN

RED

INSTALL PHOTO − EYE CABLES

AS SHOWN (TYPICAL).

CABLE pn 347230

OPTIONAL ALTERNATE PHOTOEYE WIRING

SET ”ON” &

”OFF” FULLY

COUNTER −

CLOCKWISE

PHOTOEYE, ”ATC” CONFIGURATION pn 170730

4 3

DARK

2

LIGHT

1

TO PHOTOEYE

AS SHOWN

INSTALL PHOTO − EYE CABLES

AS SHOWN (TYPICAL).

CABLE pn 347230

RED

BLACK

GREEN

WHITE

3

1

4

2

5

ADJUST ”SENS” TO DETECT PARTS

PHOTOEYE, ”SICK” CONFIGURATION pn 170730

OPTIONAL PHOTOEYE WIRING

Bild 10-9

iControl kopplingsbox för fotoceller − 30 Watt (2 av 2) fältanslutningar (anslutningar för tillval fotocellkontakter och styrkort för scanner visade)

2004 Nordson Corporation

1401048B

P/N 7105219C

Bild 10-10

iControl förlängningsbox – fältanslutningar för 25-ledar I/O kabel

2004 Nordson Corporation

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-12

1401049A

P/N 7105219C

TUBING, POLY, 10/6.5

− 7 MM

TUBING, POLY, 12/8 MM

H

TO REGULATOR FOR GUNS 13 − 16

G

TO REGULATOR FOR GUNS 9 − 12

F

TO REGULATOR FOR GUNS 5 − 8

3/4 IN. NPT NIPPLE

(CABINET)

DETAIL B

DETAIL A

REGULATOR

MANIFOLD

E

A

B

C

GUN 4 GUN 3 GUN 2 GUN 1

10 MM TUBE PLUGS

(AS REQUIRED)

D

12 MM TUBE PLUGS

(AS REQUIRED)

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-13

G

H

E

F

CUT LENGTH .25

A 13.00

B

C

D

15.00

17.00

21.00

46.00

39.50

33.00

26.50

DETAIL B dETAIL A

Bild 10-11

iControl pneumatikschema

2004 Nordson Corporation

1401050A

P/N 7105219C

2004 Nordson Corporation

Kopplingsschema och pneumatikschema

10-14

P/N 7105219C

TILLVERKARDEKLARATION

PRODUKT:

Versa-Spray eller SureCoat (stång eller rörmonterad) IPS Automatiska pulverspraypistoler; Tribomatic eller Tribomatic II, Automatiska Triboladdade pulverspraypistoler. Används tillsammans med iControl System.

TILLÄMPADE DIREKTIV:

89/37/EEC Maskindirektivet

73/23/EEC Lågspänningsdirektivet

89/336/EEC EMC-direktivet

STANDARDER SOM ANVÄNTS FÖR ATT PÅVISA UPPFYLLANDET AV DIREKTIVEN:

EN292

EN50014

EN50177

EN50050

EN50081

EN50082

EN55011

EN60204

IEC417L

FM7260

TILLVERKNINGSPRINCIP:

Denna produkt har tillverkats i enlighet med goda ingenjörsprinciper.

Den angivna produkten uppfyller kraven i direktiven och standarderna enligt ovan.

CERTIFIERINGAR:

ISO 9001 DNV No. QSC3277

Quality Notification (Notified Body No. 1180) Baseefa ATEX 0771

Herb Turner

Vice President, Powder Systems Group

Datum: 030206

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement