Nordson iControl Bruksanvisning

Add to my manuals
108 Pages

advertisement

Nordson iControl Bruksanvisning | Manualzz

iControl

r

Kontrollpanel

Konfigurering, inställning av förval, handhavande

Användarhandledning P/N 7146315C02

Swedish

Utgåva 11/06

Detta dokument finns tillgängligt på Internet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing

NORDSON CORPORATION

AMHERST, OHIO

USA

Kontakta oss

Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna. Allmän information om

Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: http://www.nordson.com.

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Detta är ett Nordson Corporation dokument som har copyright skydd.

Original copyright datum 2005. Inga delar av detta dokument får kopieras, reproduceras, eller översättas till ett annat språk utan att i förväg erhållit godkännande härför av Nordson Corporation.

Den information som ges i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärken iControl, Nordson och the Nordson logo är registrerade varumärken,

övertagna av Nordson Corporation.

Prodigy är ett varumärka, tillhörig Nordson Corporation.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Introduction

O-1

Nordson International

http://www.nordson.com/Directory

Country

Europe

Phone Fax

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Erkrath

Lüneburg

EFD

Hot Melt

Portugal

Russia

Slovak Republic

43-1-707 5521

31-13-511 8700

4205-4159 2411

45-43-66 0123

45-43-200 300

358-9-530 8080

33-1-6412 1400

49-211-92050

49-4131-8940

Nordson UV 49-211-9205528

49-6238 920972

39-02-904 691

31-13-511 8700

47-23 03 6160

48-22-836 4495

43-1-707 5517

31-13-511 3995

4205-4124 4971

45-43-64 1101

45-43-430 359

358-9-530 80850

33-1-6412 1401

49-211-254 658

49-4131-894 149

49-211-9252148

49-6238 920973

39-02-9078 2485

31-13-511 3995

47-23 68 3636

48-22-836 7042

351-22-961 9400 351-22-961 9409

7-812-718 62 63 7-812-718 62 63

4205-4159 2411 4205-4124 4971

Spain

Sweden

Switzerland

United

Kingdom

34-96-313 2090

46-40

680 1700

34-96-313 2244

46-40-932 882

Hot Melt

Finishing

41-61-411 3838

44-1844-26 4500

41-61-411 3818

44-1844-21 5358

44-161-495 4200 44-161-428 6716

Nordson UV 44-1753-558 000 44-1753-558 100

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49-211-92050 49-211-254 658

E 2007 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_M-0307

O-2

Introduction

Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa

S

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

S

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.

S

Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

Japan

Japan

North America

Canada

USA

Phone

49-211-92050

1-440-685-4797

81-3-5762 2700

Hot Melt

Finishing

1-905-475 6730

1-770-497 3400

1-880-433 9319

Nordson UV 1-440-985 4592

Fax

49-211-254 658

81-3-5762 2701

1-905-475 8821

1-770-497 3500

1-888-229 4580

1-440-985 4593

NI_EN_M

0307

E 2007 Nordson Corporation

All rights reserved

Innehållsförteckning

Innehållsförtechning

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användarhandledning

översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iControl systemets egenskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användargränssnitt

Hjälp

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av säkerhetssystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Logga in

Logga ut

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av säkerhetssystemet

Skapa en användare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Editering av användare

Automatisk utloggning

Säkerhetslogg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkerhetsnivåer och accessrättigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Systemkonfigurering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vanliga interfaceobjekt och symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flödesschema för konfigurering

Meny för systemkonfigurering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av enheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av pulpeter och pistoler

Omstart efter ändringar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nätverkskonfigurering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av värddator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nodkonfigurering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av In/ut styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tangenter för driftsmode och blockeringar . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av encoderns upplösning, nolläge och hemmaläge

Pistolplacering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standard konfigureringsinställningar för in/ut styrning . . . . . . .

Endast manuell drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Applikationsspecifika konfigureringsinställningar för in/ut styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rörelseinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på förinställda förflyttningar

Exempel på rörelse vid lansning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av travers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tangenter för driftsmode och blockeringar . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av encoder och maximal hastighet . . . . . . . . . . . . . .

Offset till vändläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standard konfigureringsinställningar för travers . . . . . . . . . . . .

1-1

1-1

1-1

1-1

1-2

2-1

2-1

2-1

2-2

2-2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3-1

3-1

3-1

3-2

3-3

3-4

3-4

3-4

3-5

3-5

3-6

3-8

3-9

3-9

3-9

3-9

3-9

3-11

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

3-15

3-15

3-16

I

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

II Innehållsförteckning

Applikationsspecifika traversinställningar

Inställning av driftsmode

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av synkronisering med transportband och travershastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fix-mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oscillatormode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Variabla moder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av fotocell och scanner

Översikt av zontriggning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på zontriggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av zonfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av zonfotoceller eller digitala scanrar . . . . . . . . .

Konfigurering av analoga zonscanners . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auto-zero funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av ingångar för produktidentifiering . . . . . . . . . .

Rak flaggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kodad flaggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flaggfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av scanrar för in/ut styrning och travers . . . . . .

Konfigurering vid en horisontell scanner . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av system med två scanrar

Konfigurering av vertikal analog scanner

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

Inställning av noll-offset för vertical analog scanner . . . . . .

Konfigurering av encoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inmatning av en känd upplösning i encodern . . . . . . . . . . . . . .

Beräkning av encoderns upplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fininställning av encoderns upplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av triggpunkter

Nollställning av skiftregister

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av spolning för standard pistol

Versa-Spray munstycksspolning

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning för munstycksspolning

Evakueringsspolning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mjukstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av Prodigy pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrering av Prodigy HDLV pump

Säkerhetskopiering av data

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programavstängning/omstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mjukvaro och hårdvaroversioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menyer för förvalsinställningar för spraypistol

Menyer för spraypistolstyrning

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av luftflöden och elektrostatiska data

Meny Tabell för förval

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-17

3-17

3-28

3-28

3-28

3-30

3-31

3-32

3-26

3-26

3-26

3-26

3-27

3-27

3-17

3-17

3-18

3-18

3-19

3-19

3-20

3-21

3-21

3-21

3-22

3-22

3-22

3-23

3-24

3-24

3-25

3-25

3-25

3-25

3-33

3-34

3-35

3-35

4-1

4-1

4-1

4-2

4-2

4-3

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

E 2006 Nordson Corporation

Innehållsförteckning III

Förvalsinställningar för spraypistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spraypistolens nummer och namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställningar av luftflöden för standard spraypistoler

Förvalsinställningar för flöde och hjälpluft för

. . . . . . .

Prodigy spraypistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvalsinställningar för elektrostatiska data för spraypistol . . .

Inställning av kV

Inställning av AFC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av Select Charge mode (laddningsvalsmode) . .

Förvalsinställningar av fördröjningar på produktens fram resp. bakkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på exakt triggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på översprayning

Exempel på undersprayning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på översprayning-undersprayning

Tilldelning av spraypistoler till zoner

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användning av zoner för att förhindra triggning

Kopiera alla Meny för pistolstyrning

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopiera alla Meny Tabell för förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopiera valda

menyer för pistolstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvalsinställningar för in/ut styrning

Menyöversikt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopiering av förvalsinställningar

Spara förvalsinställningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Användning av förvalsinställningar för in/ut styrning

Exempel med fix position

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel med konturföljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel med lansning och konturförljning . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på beläggning av djupa lådor . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förvalsinställningar för travers

Menyöversikt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fix-mode-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställningar vid variabel mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procentuell justering av traversinställningar . . . . . . . . . . . . . . .

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning av symboler

Systeminställningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrering pekskärm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibrering startad av användaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kalibreringsprocedur startad med hjälp av en mus . . . . . . . . .

Användning av nyckelbrytaren driftsklar/blockera/förbikoppling

Blockeringssymbol

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huvudmenyns handhavandefunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrtangenter för global pistol, in/ut styrning och traversstyrning

Menyn för global styrning

Driftsmoder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Global manuell pistoltriggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrning av produkt ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrmeny för produkt ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produktidentifieringsmoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Manuellt val av product ID (satsvis körning) . . . . . . . . . . . . . . .

Spolningsstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrning av spolning av Versa-Spray pistoler . . . . . . . . . . . . . .

Spolningsstyrning vid Prodigy pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-4

4-4

4-4

4-14

4-14

4-15

4-15

4-15

4-15

4-15

4-16

4-16

4-9

4-10

4-10

4-11

4-11

4-12

4-12

4-12

4-12

4-13

4-17

4-17

4-18

4-19

4-20

4-6

4-6

4-6

4-6

4-7

5-1

5-1

5-2

5-2

5-2

5-2

5-3

5-3

5-4

5-5

5-5

5-5

5-5

5-6

5-6

5-6

5-6

5-7

5-7

5-7

P/N 7146315C02

IV Innehållsförteckning

Användning av inställningarna för procentuell justering för att ändra förval för flödesinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adderad inverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Global procentuell justering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Procentuell justering för transportband . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ändring av förval för sprayinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopiering av ändringar gjorda On-Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställning av triggmode för individuella pistoler och manuell triggning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avstängning av individuella pistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrning av In/ut styrningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In/ut styrningarnas driftsmoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inlärningsprocedur för In/ut styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrning av traverser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traversernas driftsmoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justering av förinställda och förvalda värden . . . . . . . . . . . . . .

Traversens slagkalkylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inställningar för slagkalylator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsövervakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pistolernas status för triggmode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Produkt ID för produkter som kommer in i sprayboxen . . . . . . . .

Meny för globalt tillstånd för pistoler

Global drifttidsmätare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Återställning av underhållstimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Status för en pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meny för pistolers drifttid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Insignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Färgbytesoperationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Larm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felkoder i menyer för pistolstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Larmmenyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meny för larmlog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nätverksstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nodstatustangenter

Felsökning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protokoll för konfigurering och förval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-1

6-1

6-1

6-2

6-3

6-3

6-4

6-4

6-5

6-6

6-7

6-7

6-7

6-8

6-9

6-9

6-9

7-1

5-8

5-8

5-8

5-9

5-9

5-10

5-10

5-10

5-11

5-11

5-11

5-12

5-12

5-13

5-14

5-15

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inledning 1-1

Avsnitt 1

Inledning

Användarhandledning

översikt

Denna användarhandledning behandlar konfigurering, inställning av förval samt handhavande av Nordson iControl Integrated

Control System. Alla moment som beskrivs i denna handledning utförs med hjälp av iControl kontrollpanelen.

ANMÄRKNING: Denna användarhandledning uppdateras när systemets egenskaper utökas. Om er mjukvara inte har uppgraderats, så finns kanske inte alla menyer och egenskaper som beskrivs här.

Kontakta Er Nordson representant för information om uppgraderingar.

iControl systemets egenskaper

iControl system används tillsammans med Sure

Coat, Versa-Spray, och Tribomatic spraypistoler och styr upp till 16 pistoler per pulpet. För system med 17 − 32 pistoler krävs två pulpeter, en master och en slav. Endst masterpulpeten innehåller en dator och en pekskärm.

Prodigy iControl system styr upp till 32 spraypistoler med en masterpulpet. Inga slavpulpeter används.

För specifikationer för iControl hårdvara, installation, felsökning, reparation, reservdelar och kopplingschema, se följande användarhandledningar:

S

Ny typ av kapsling, Standard iControl (för Sure

Coat, Versa-Spray, och Tribomatic spraypistoler): 7105219 och ovan.

S

Äldre typ av kapsling: 397354 och ovan.

System med iControl mjukvara version 2, kan anslutas till upp till 10 externa I/O enheter, inkluderande 4 in/ut styrningar, 4 traverser och analoga scanrar, via ett Ethernet (externt I/O) nätverk.

Användargränssnitt

Använd iControl kontrollpanelen för att

S konfigurera systemets enheter.

S ställa in och justera spraypistolernas förval.

S ställa in och justera förval för in/ut styrningar och traverser.

S

övervaka och styra pistolens drift och spolning.

S styra produktidentifieringsmoden.

S

övervaka ingångar för fotoceller och scanrar.

S reagera på systemets larm.

E 2006 Nordson Corporation

Alla inställningar och handhavande av iControl systemet görs med hjälp av Pekskärmen och den

Digitala inställningsratten.

P/N 7146315C02

1-2 Inledning

Användargränssnitt

(Forts.)

Nyckelbrytare för förregling

Bild 1-1

iControl användargränssnitt

Digital inställningsratt

Digital inställningsratt: Används för att öka eller minska numeriska värden i datafält, eller för att flytta sig i en lista med möjliga inställningar. Välja ett datafält och genom att vrida på ratten medurs för att öka, eller motors för att minska.

Nyckelbrytare för förregling: Tre-läges nyckelbrytare.

S

Driftsklar: Kör systemet

S

Blockering: Stänger av pistoler, in/ut styrningar och traverser

S

Förbikoppling transportband: Trigga pistoler utan en TILL-signal för transportbandet

ANMÄRKNING: Blockeringen kan forceras för in/ut styrningar och traverser via deras konfigureringsmenyer.

Hjälp

Tryck på tangenten Hjälp i huvudmenyn för att visa hjälpmenyn.

Dubbelklicka på den med blått understrukna länken för att hoppa från ett moment till ett annat.

Med tangenterna Nästa sida och Föregående

sida kan man bläddra fram och tillbaka mellan redan besökta sidor.

Med tangenten Tillbaka i menyns ovansida och länken HOME (tillbaka) i slutet av varje sida kan man gå direkt till den första sidan.

Trycker man på tangenten Överst på sidan efter att ha scrollat ner i en sida, kommer man tillbaka till början på denna sida. Använd rullningslisterna på högersidan för att gå uppåt eller nedåt i sidan.

Tillbaka Framåt Tillbaka Överst på sidan

Bild 1-2

Hjälmeny

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Konfigurering av säkerhetssystemet 2-1

Avsnitt 2

Konfigurering av säkerhetssystemet

Inledning

Vid spänningstillslag av ett nytt iControl system, kommer detta att starta med säkerhetssystemet oaktiverat. Alla menyer och funktioner i iControl systemet kommer då att vara tillgängliga för alla användare.

Om man vill begränsa tillgängligheten för menyer och funktioner, använd menyn för konfigurering av säkerhetssystemet för att definiera användare, derass accessnivå och för att skapa användarkoder

(password).

Tryck på tangenten

Säkerhet i huvudmenyn för att öppna menyn för in/utloggning.

Inloggad användare

Om säkerhetssystemet är deaktiverat kommer tangenten Konfigurering att automatiskt aktiveras.

På ett nytt system kommer menyn för säkerhetskonfigurering att visas när man trycker på konfigureringstangenten, men all funktionalitet kommer att vara deaktiverad. Säkerhetssystemet måste ställas in av en representant för Nordson

Customer Service. När en representant från

Nordson loggar in kommer funktionen säkerhetskonfigureringen att aktiveras. När säkerhtssystemet är aktiverat och konfigurerat, blir menyn för konfigurering av säkerhetssystemet endast tillgängligt för en inloggad användare med accessrättigheter på nivå 4.

ANMÄRKNING: Det är tillåtet att logga in / logga ut och detta kan krävas även om kunden inte använder säkerhetsfunktionaliteten.

Om ingen användare har loggat in så är tangenten

Logga ut gråad och inget användarnamn visas.

Access till menyer och funktioner är beroende av vilken säkerhetsnivå som användaren fått sig tilldelad. Se tabellen över säkerhetsnivåers

accessrättigheter på sidan 2-4 där rättigheterna räknas upp för funktioner och användarnivåer.

Logga in Logga ut

Bild 2-3

Konfigurering

Meny för in/utloggning

Logga in

Endast en användare kan vara inloggad vid ett givet tilfälle. Om en ny användare loggar in, så kommer den tidigare användaren att automatiskt loggas ut.

1. Se bild 2-3. Tryck på tangenten Logga in för

att öppna menyn för in/utloggning.

Användarnamn

Användarkod

Bild 2-4

Meny för in/utloggning

OK

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

2-2 Konfigurering av säkerhetssystemet

Logga in

(forts.)

2. Se bild 2-4. Tryck på fältet Användarnamn

och välj ditt användarnamn.

3. Tryck på fältet Användarkod och mata in din användarkod i tangentbordsfönstret.

Användarkoder tar hänsyn till om stora eller små bokstäver används.

Logga ut

Se bild 2-3. Tryck på tangenten Logga ut. Ett

fönster för bekräftelse öppnas. Tryck på tangenten

OK för att logga ut; tryck på tangenten Ångra för att ångra utloggningen.

Konfigurering av säkerhetssystemet

Se bild 2-5. Tryck på tangenten Konfigurering i

inloggningsmenyn för att visa menyn för säkerhetskonfigurering.

1 2 3

4. Stäng tangentbordsfönstret.

5. Tryck på tangenten OK för att logga in.

ANMÄRKNING: Användare på nivån administratör

(nivå 4) kan ställa in en automatisk utloggningstimer, som startar när ingen aktivitet detekteras och loggar ut användaren när timern löpt ut.

4

11

10

13

12

Välj användare

5

6

Skapa/ändra användare

9

Automatisk utloggning

8 7

Bild 2-5

Meny för säkerhetskonfigurering

1. Aktivera/deaktivera säkerhetssystemet

2. Användarnamn som skall editeras

3. Användarnivå som skall editeras

4. Användarkod som skall editeras

7. Automatisk utloggningstimer

(minuter)

8. Aktivera/deaktivera automatisk utloggning

9. Säkerhetslogg

10. Återinmata användarkod

11. Användarkod

12. Säkerhetsnivå

13. Användarnamn

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Konfigurering av säkerhetssystemet 2-3

Skapa en användare

Se bild 2-5. För att skapa en ny användare

använder man fönstret Skapa/Editera:

1. Tryck på fältet Användarnamn (13) och mata in ett användarnamn med hjälp av tangentbordet.

2. Tryck på fältet Säkerhetsnivå (12) och välj en nivå från det fönster som öppnas. Se tabellen

Säkerhetsnivåer och accessrättigheter på sidan

2-4.

3. Mata in en Användarkod, en gång i varje fält för användarkod (11, 10). Användarkoder tar hänsyn till om stora eller små bokstäver används.

4. Tryck på tangenten OK (5) när det är färdigt.

För att ta bort användaren, tryck på tangenten

Radera (6).

ANMÄRKNING: Alla fält måste fyllas i korrekt, i annat fall visas ett av de följande grafiska felmeddelandena:

Användarnamn

Fel

Säkerhetsnivå

Fel

Användarkod

Fel

Gör de önskade ändringarna och tryck därefter på tangentn OK (5).

För att ta bort användaren, tryck på tangenten

Radera (6).

Automatisk utloggning

Se bild 2-5. Automatisk utloggning gäller endast

användare på administratörsnivån (nivå 4). För att ställa in automatisk utloggning:

1. Aktivera automatisk utloggning (8).

2. Ställ in timern (7). Tiden anges i sekunder

(0

999).

En klocksymbol visas vid sidan av användarnamnet i huvudmenyn när automatisk utloggning aktiverats.

Utloggningstimern startar först när systemet detekterar att det inte sker någon aktivitet i användarinterfacet. När timern löpt ut så loggas användaren automatiskt ut.

ANMÄRKNING: Automatisk utloggning är alltid aktiverad för Nordson servicetekniker och ingenjörer och kan inte ändras eller deaktiveras för dessa.

Säkerhetslogg

Se bild 2-5. Tryck på tangenten för Säkerhetslogg

(9) för att öppna denna. Loggfilen innehåller en lista med namn och tiderna när dessa loggade in eller ut.

Endast en Nordson kundservicerepresentant kan radera loggfilen. Raderingstangenten är inaktiv för alla andra användare.

Bild 2-6

Felmeddelande vid användarinställningar

Editering av användare

Välj en användare i fönstret Välj användare.

Användarnamnet, säkerhetsnivån och användarkoden kommer att visas i fälten i fönstet skapa/Editera.

Säkerhetsnivåer och accessrättigheter

Följande tabell visar accessrättigheterna för alla menyer och funktioner.

Nivå 4: Administratör

Nivå 3: Arbetsledare

Nivå 2: Operatör

Nivå 1: Ingen inloggad

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

2-4 Konfigurering av säkerhetssystemet

Huvudmeny

Accessrättigheter för menyer och funktioner för olika säkerhetsnivåer

Krävd säkerhetsnivå

Meny Tangent

Avläsning Ändring

Larm Alla —

Larm

Globalt tillstånd pistoler

Procentuell justering

Tabell med förval

Munstycksspolning

Triggmode

Förval för in/ut styrning och travers

Hjälp

Säkerhet

Pistolstyrning

Produktidentitet

Globalt tillstånd

Procentuell justering

Tabell med förval

Munstycksspolning

Förval för pistoltravers

Förval för travers

Systemkonfigurering

Status produkt ID

Hjälp

Pistoltangenter

Produktidentitet

Säkerhet

Återställning alla larm

Larmlogg

Hjälp

CA/CB (pulpeter A, B)

Transportluft

Atomiseringsluft

Alla förvals inställningar

Spara

Auto

Manuell

- Spola alla

Auto

Manuell

- Förvalsnummer

- Trigga alla

Från

Förvalsinställningar

Kopiera alla

Spara

Alla tangenter

In/utloggning

Konfigurering

Triggmod/trigg

Förvalsnummer/namn

Förvalsinställningar

Kopieringsfunktioner

Auto

Manuell

Manuell produkt ID val/inmatning

2, 3

2, 3

2, 3

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

2, 3, 4

2, 3, 4

4

4

4

Alla

4

2, 3,4

2, 3, 4

3, 4

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

3, 4

3, 4

4

4

2. 3. 4

3, 4

3, 4

3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

2, 3, 4

Forts. ...

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Konfigurering av säkerhetssystemet 2-5

Accessrättigheter för menyer och funktioner för olika säkerhetsnivåer

Krävd säkerhetsnivå

Meny Tangent

Avläsning Ändring

Systemkonfigurering Encoder för transportband Alla 4

Fotoceller och scanrar

Triggpunkt

Pulpeter/pistoler

Spolning

In/ut styrning

encoder för in/ut styrning

Traverser

encoder för travers

Maxhastighet

Fininställning av vändläge

Nätverksstatus

Nätverk – konfigurering av värddator

Nätverk

konfigurering av noder

Enheter

Säkerhetskopiering av data

Avstängning

Om (mjukvaroversioner)

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

Alla

4

4

4

4

4

Endast Nordson

4

Endast Nordson

Endast Nordson

Endast Nordson

Endast Nordson

Endast Nordson

4

4

2, 3, 4

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

2-6 Konfigurering av säkerhetssystemet

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-1

Avsnitt 3

Systemkonfigurering

Inledning

Konfigurera ert system innan produktionen påbörjas, genom att utföra uppgifterna i detta avsnitt. De flesta konfigureringsuppgifterna behöver endast utföras en gång.

För flertalet konfigureringsuppgifter måste man vara inloggad som en användare med nivå 4.

Vissa konfigureringsuppgifter är förbehållna

Nordson serviceingenjörer.

Vanliga interfaceobjekt och symboler

Konfigurering: Tryck på denna tangent för att öppna de flesta konfigureringsmenyerna.

Exit: Tryck på denna tangent för att stänga öppnade menyer.

Markeringstangenter: Tryck på en knapp för att göra ett val.

Knappen för en vald funktion har en svart prick i centrum. Endast en knapp i en grupp kan väljas.

Listrutefält: Tryck på fältet för att öppna ett listrutefält och välja ett värde.

Konfigureringsgången för in/ut styrningar och traverser omfattar förinställningar för rörelser som gäller för alla delar. Om det skulle behövas produktspecifika inställningar, använd förvalsmenyerna för in/ut styrningen och traverser som beskrivs i avsnitt 4, Inställning av förval.

Inmatningsfält används för att mata in värden. Tryck på fältet för att välja det, använd därefter den digitala inställningsratten eller öka och minska tangenterna för att ändra värdet som visas i fältet.

Tangentbord: Finns i menyer där stora värden matas in. Välj ett inmatningsfält, tryck därefter på denna tangent för att öppna tangentbordet och sedan mata in värden.

OK: Tryck för att bekräfta ett meddelande, fortsätta med ett moment, eller för att aktivera en egenskap.

Ångra: Tryck för att ångra

ändringar eller en åtgärd, eller för att deaktivera en egenskap.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-2 Systemkonfigurering

Flödesschema för konfigurering

Använd detta flödesschema som en hjälp vid konfigureringen av ert system. Vissa konfigureringsmoment måste ske i en viss ordning.

Start

Inställning av enheter

Konfigurera pulpeter/pistoler

Har in/ut styrningar, traverser, analoga scanrar?

Ja

Nej

Logga in som Nordson servicetekniker

Konfigurera Ethernet nätverk

Konfigurera in/ut styrningar

Konfigurera traverser

Konfigurera analoga scanrar

Kommer systemet att använda automatisk triggning eller pistolpositionering?

Ja Konfigurera zonfotoceller/scanrar och ingångar för produkt ID

Nej

Konfigurera transportbandets encoder

Konfigurera pistolernas triggpunkter

Har standard pistoler och använder spolning?

Ja

Nej

Har Prodigy pistoler?

Nej

Ja

Konfigurera spolning

Konfigurera önskad spolningsfunktion

Kalibrera HDLV pumpar

Bild 3-7

Slut

Flödesschema för systemkonfigurering

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Meny för systemkonfigurering

Tryck på tangenten

Konfigurering i huvudmenyn för att öppna systemkonfigureringsmenyn.

Systemkonfigurering 3-3

VIKTIGT: När man för första gången ställer in ett system, genomför konfigureringsmomenten i den

ordning som visas i flödesschemat på sidan 3-2.

Encoder

Standardpistoler

Spolningskonfigurering

In/ut styrningar

Traverser

Prodigy automatiska pistoler

Nätverk

Triggpunkter Pulpeter och pistoler

Säkerhetskopiering

Avstängning av mjukvara

Enheter Mjukvaroversioner

Fotocell/ scanner

Spolningskonfigurering

Pumpkalibrering

Bild 3-1

Meny för systemkonfigurering

Not: Gråade detaljer i skärmen kräver en speciell inloggning för användaren, och dessa detaljer är inte tillämbara i ert fall, eller är egenskaper som ännu inte är tillgängliga.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-4 Systemkonfigurering

Konfigurering av enheter

Se bild 3-1. Välj de måttenheter som man vill

använda sig av: Tum (Engelska) eller millimeter

(Metriska). Detta val tillämpas på parametrar t.ex.

för dimensioner och luftflöden.

Konfigurering av pulpeter och pistoler

Tryck på tangenten Konfigurering av pistoler och

pulpeter i menyn för systemkonfigurering för att

öppna menyn för konfigurering av spraypistoler

(bild 3-2).

System med Prodigypistoler kan ha upp till 32 pistoler per pulpet. Inga slavpulpeter används.

Omstart efter ändringar

Förinställd typ av pistol: Välj en förinställd pistoltyp. Normalt signalerar ett motstånd i pistolens styrkabel till iControl systemet vilken typ av pistol som har anslutits. Om sprayboxens evakueringsfläkt är avstängd, så är matningsspänningen till pistoldrivkorten avstängd och typen av pistol kan därmed inte avläsas. Mjukvaran i iControl använder den förinställda pistoltypen så att man kan ställa in eller ändra pistolens förvalsinställningar med sprayboxen avstängd.

Om ert system har mer än en typ av automatiska pistoler, så kommer endast den förinställda pistoltypen att visas i menyerna för pistolstyrning.

Varje ändring i denna meny kräver att systemet startas om, även vid start av ett nytt system. Varje

ändring kommer att deaktivera Exit tangenten och aktivera tangenten Avsluta program.

1. Tryck på knappen Avsluta program. iControl mjukvaran kommer att stängas av.

2. När operativsystemet visar en dialogruta med valmöjlighet mellan avsluta program eller

omstart, välj omstart och tryck därefter på tangenten OK. Låt systemet starta om.

Antal pistoler: Ställ in antalet pistoler som är anslutna till varje pulpet.

Se Programavstängning/omstart på sidan 3-35 där avstängningsproceduren finns beskriven.

System med standardpistoler kan ha upp till

16 pistoler per pulpet. I system med fler än

16 pistoler, använder man dessutom en slavpulpet

(pulpet B) .

Avstängning

Vald pistoltyp

Huvudpulpet

Tribomatic

Sure Coat

Versa-Spray

Versa-Spray porslinsemalj

Prodigy

Slavpulpet

Bild 3-2

Konfigurering av pulpeter och pistoler

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-5

Nätverkskonfigurering

Det externa I/O nätverket är ett dedicerat

Ethernet-baserat nätverk som ansluter iControl

PC-n till externa enheter (noder) t.ex. styrenheter för in/ut styrning, styrenheter för traverser och styrenheter för analoga scanrar.

Tryck på tangenten Nätverkskonfigurering i menyn för systemkonfigurering. Detta öppnar

menyn för nätverksstatus (bild 3-3).

Använd menyn för nätverksstatus för att avgöra styrenheternas status. En grön symbol indikerar att noden kommunicerar med systemet. En röd symbol indikerar att noden inte kan kommunicera med systemet. Se Nätverks- och nodstatus i avsnitt 6 för information om nodstatusmenyerna och felkoder i dessa, samt lämpliga åtgärder.

Det externa nätverket konfigureras i menyerna

Nodkonfigurering och Konfigurering av

värddator. Dessa uppgifter kan endast konfigureras av nordson serviceingenjörer.

Nod

Adresser:

Noder

Nodstatus:

Grön = OK

Röd = Fel

Nod

Konfigurering

Konfigurering av värddator

Bild 3-3

Meny för nätverksstatus

Konfigurering av värddator

Tryck på tangenten Konfigurering av värddator i menyn för nätverksstatus för att öppna menyn för

konfigurering av värddator (bild 3-4).

S

Denna meny kan avläsas av alla användare.

S

Inställningarna för det externa I/O nätverket kan endast ändras av Nordson servicetekniker.

S

En användare som har access till nivå 4 kan

ändra konfigureringen av LAN nätet.

Externt I/O nätverk: Ställ in IP-adressen för iControl pulpeten i avsnittet Externt I/O nätverk.

Rekommenderade värdadresser:

1-a spraybox: 192.162.1.1

2-a spraybox: 192.162.1.2

och så vidare.

Maskning skall alltid ställas in på 255.255.255.0.

LAN nätverk: Denna funktion är inte aktiv för närvarande. När den är aktiv, kan man med dessa inställningar låta iControl systemet kommunicera med kundens Ethernet nätverk.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-6 Systemkonfigurering

Konfigurering av värddator

(forts) iControl pulpetadress

Kundens

LAN-inställningar

(kommande version)

Bild 3-4

Konfigurering av värddator

Nodkonfigurering

Tryck på tangenten Nodkonfigurering i menyn för nätverksstatus för att öppna menyn

nodkonfigurering (bild 3-5).

S

Denna meny kan avläsas av en användare med accessnivå 4.

S

Inställningarna kan endast ändras av en

Nordson servicetekniker.

Noderna är I/O styrenheterna (eller kopplarna) på

Ethernet nätverket, som styr maskiner som t.ex.

in/ut styrningar, traverser, eller analoga scanrar för produkters höjd eller bredd, vilka används tillsammans med in/ut styrningarna och traverserna. Vissa styrenheter kan styra mer än en maskin, t.ex. en in/ut styrning och en kombinerad oscillator eller travers. Dessa styrenheter finns i kontrollpaneler eller kopplingsboxar som placera på eller nära maskinerna.

ANMÄRKNING: Konfigurera styrenheterna för in/ut styrningar först, börja alltid med att mata in data för styrenheten för styrning 1, därefter styrningarna 2,3 och 4, i tur och ordning. Om man använder traverser tillsammans med in/ut styrningar, så utgår systemet från att travers 1 är monterad på in/ut styrning 1. Om systemet har traverser, men inga in/ut styrningar, konfigurera då traverserna först, och börja alltid med att mata in data för travers 1, därefter 2,3 och 4, i tur och ordning.

1. Följande tabell beskriver data som behövs för

MAC address, IP address och typ av maskin för varje nod på nätverket. Om man gör en ogiltig inmatning kommer fältet att färgas gult.

2. Tryck på tangenten Skicka IP Adress eller tangenten Spara.

S

Tangenten Skicka IP address skickar IP adresserna till styrenheterna.

S

Sparatangenten sparar inmatade data och skickar IP adresserna till styrenheterna om inte detta redan gjorts.

ANMÄRKNING: Man MÅSTE slå av och på spänningsmatningen under sändningen av IP adress. Man kommer att få en uppmaning i skärmen via tre meddelanden. Om man inte slår av och på matningsspänningen, kommer systemet inte att kunna kommunicera med nätverkets noder.

Säkerhetsinloggning: Med denna tangent öppnar man inloggningsmenyn så att Nordson servicetekniker kan logga in och ändra inställningarna.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-7

Inställning Beskrivning

MAC adress Varje nod i nätverket har en unik MAC address. Adressen sitter på tillverkarens etikett som är fäst vid fältbussanslutningarna eller styrenheterna. Mata in detta värde i adressfälten för MAC adresser.

TCP/IP adress

Varje styrenhet måste ha en unik TCP/IP address. Rekommenderade adresser:

Spraybox 1:

Första enheten: 192.162.1.10

Andra enheten: 192.162.1.10

och så vidare.

Spraybox 2:

Första enheten: 192.162.1.20

Andra enheten: 192.162.1.21

och så vidare.

Maskintyp

(M)

ANMÄRKNING: Om systemet har två eller flera sprayboxar som delar på scannerns utgångar till in/ut styrning/travers, ge den analoga scannerns (PE) samma adress i bägge pulpeterna.

Tryck på fältet för maskintyp och välj enhetens funktioner från det fönster som öppnas.

ANMÄRKNING: Vissa maskiner kan ha mer än en funktion, t.ex. en in/ut styrning och oscillator eller travers (GP1_RC1).

GP: In/ut styrning

RC: Travers eller oscillator

FC: Matningscenter

PE: Analog scanner, används tillsammans med in/ut styrning och travers

GP3_RC3

GP1_RC1

GP4_RC4

GP2_RC2

Bild 3-5

Menyn för nodkonfigurering

E 2006 Nordson Corporation

1

3

3

Skicka IP adress

10

11

12

13

14

GP1_RC1

GP2_RC2

GP3_RC3

GP4_RC4

PE

4

4

Spara

2

Inloggning

P/N 7146315C02

3-8 Systemkonfigurering

Konfigurering av In/ut styrning

In/ut styrningar används för att flytta spraypistolerna så att de placeras på ett givet avstånd från en produkt, antingen horisontellt eller vertikalt. Tryck på tangenten Konfigurering i systemkonfigureringsmenyn för att öppna menyn för konfigurering av in/ut styrningar.

Använd denna meny för att konfigurera era in/ut styrningar och för att ställa in värden för minimum och förinställda värden för pistolförflyttning.

Använd menyn In/ut styrningens förval för att göra specifika produktinställningar. Se avsnitt 4 för ytterligare information.

9 10 13 12 11 14 15 16

3

4

5

1

2

6

7

28

23

24

8 27 26

Bild 3-6

Konfigurering av In/ut styrning

1. Modeindikator

2. Höger/vänstersidig placering av boxen

3. Automatikmode

5. Frånläge

6. Val av in/ut styrning

8. Triggpunkt

9. Tangentbord

10. Joggningstangenter

11. Pistolavstånd

12. Avstånd mellan pistol och transportbandets centerlinje

13. Parkerings/rengöringsläge

14. Tillbakadraget läge

15. Hysteres

16. Encoderupplösning (endast

Nordson)

17. Lans

18. USA ColorMax spraybox

19. Y-axel inställning

25

20. Ingen encoder drivning

21. Endast rengöring

22. Forcering av lockout

23. Förinställda rörelsevärden

24. Minsta rörelseinställningar

25. Avstånd pistol till produkt

26. Inställning av fördröjning på bakkant

27. Inställning av fördröjning på framkant

28. Nuvarande läge

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

17

18

19

20

21

22

Systemkonfigurering 3-9

Tangenter för driftsmode och blockeringar

Auto: In/ut styrningar rör sig automatiskt enligt de förinställda värdena eller förvalsinställningar när produkterna rör sig enom sprayboxen.

ANMÄRKNING: Om man slår från och därefter till styrenheten, måste man genomföra inlärningsproceduren igen. Välj automatikmode för att automatiskt genomföra inlärningsproceduren.

För att manuellt lära upp in/ut styrningen, genomför steg 1 och 2 av den automatiska driftsinställningsproceduren.

Manuell: Stänger av in/ut styrningen och aktiverar Joggnings tangenterna, så att man kan manuellt flytta in/ut styrningen. Om man växlar från auto till manuell mode, så kommer styrningen automatiskt att gå till parkeringsläget.

Från: Stänger av den valda in/ut styrningen.

Om man är i automatikmode, så kommer in/ut styrningen att först gå till parkeringsläget.

OBSERVERA: I moderna Manuell, eller

Från, kommer in/ut styrningen inte att automatisk flytta pistolerna ur vägen för produkter som rör sig genom sprayboxen. Kontrollera att produkter inte kolliderar med spraypistolerna.

X

Blockering i Från-läge: När man gjort detta val, kommer in/ut styrningen att låsas i

Från-läge och styrenhetens kontrolltangenter i menyn för in/ut styrning bli deaktiverade

(sidan 5-11).

Forcering av lockout: Väljer man denna möjlighet så forcerar man lockout-funktionen via nyckelbrytaren så att in/ut styrningarna kan flyttas manuellt.

Nuvarande läge:

Detta är det nuvarande läget för in/ut styrningen relativt den främre gränslägesbrytaren (0). Detta läge är inte relaterat till pistolernas läge i sprayboxen.

Inställning av encoderns upplösning, nolläge och hemmaläge

1. Logga in som Nordson servicetekniker.

2. Välj en in/ut styrning.

3. Ställ driftsmoden i läge FRÅN.

4. Ställ in encoderns upplösning:

S

Endast manuell eller anolog eftermonterad:

1

S

VO618N remdriven: 224

S

VO618N kuggstång och kugghjul: 262

S

Övriga: Se systemritning eller maskinens typskylt.

5. Ställ in/ut styrningens driftsmode till Manuell.

6. Ställ in noll- och hemma- referenslägen:

Använd Joggnings-tangenterna för att flytta in/ut styrningen till den främre gränslägesbrytaren (ställer in nolläget), därefter, inom 60 sekunder, till den bakre gränslägesbrytaren (ställer in hemmaläget).

ANMÄRKNING: Nolläges- och hemmalägesreferenserna behöver endast ställas in under konfigureringen, eller om placeringen av gränslägesbrytarna ändras. Automatikmode är inte tillåten förrän nolläget har ställts in och efter att in/ut styrningen har gått till hemmaläget.

Hemmaläget måste ställas in varje gång som matningsspänningen till styrenheten för in/ut styrningen slås till.

Pistolplacering

För varje in/ut styrning:

1. Häng ett lod som följer transportbandets centrumlinje.

2. Flytta in/ut styrningen till det främre gränsläget.

3. Montera pistolerna i önskat läge. Om man behöver hjälp med placeringen av pistolerna kontakta er Nordson servicetekniker.

Standard konfigureringsinställningar för in/ut styrning

Följande tabell beskriver standardinställningarna för in/ut styrningar.

ANMÄRKNING: Acceleration, retardation och hastighetsvärden är fasta och ställs in på styrenheten för motorns hastighet. Endast en

Nordson ingenjör kan ändra dessa värden.

Endast manuell drift

Om in/ut styrningarna endast ska användas i manuell mode, välj funktionen Endast rengöring och välj sida av sprayboxen.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-10 Systemkonfigurering

Höger/

Standard konfigureringsinställningar för in/ut styrning vänstersidig placering av boxen

Välj den sida av sprayboxen som in/ut styrningen fysiskt är placerad på (höger eller vänster).

ANMÄRKNING: In/ut styrningens nummer på huvudmenyn kommer att anpassas till denna inställning. Styrningsmenynmenyn för in/ut styrning 1 kommer att styra den fysiska styrningen 1 om nodkonfigureringen har gjorts i rätt ordning. Se Nodkonfigurering

sidan 3-6.

Pistolavstånd

Pistol till centrumlinje

Om pistolerna är ordnade i en vertikal linje, t.ex. på ett fast pistolstativ eller oscillator, mata in pistolens spraybredd. Om pistolerna är förskjutna sinsemellan, mata in bredden på förskjutningen.

Om pistolerna är monterade på en horisontell linje, t.ex. på en travers, mata in avståndet mellan ytterpistolerna.

Mät upp och mata in avståndet från transportbandets centrumlinje till pistolernas spetsar, med in/ut styrningen placerad vid den främre gränslägesbrytaren. Detta värde måste alltid vara ett positivt tal eller noll.

Parkerings/ rengöringsläge

Tillbakadraget läge

Hysteres

Triggpunkt

Detta är ett läge inom in/ut styrningens rörelseområde, angivet relativt den främre gränslägesbrytarens placering. Detta är det läge som in/ut styrningen går till:

S när man trycker på parkeringstangenten.

S när driftsmoden ändras från Auto till Manuell eller Auto till Från.

S om interlocksignalen från sprayboxens faller (evakueringsfläkten stängs av).

S när en färgbytessekvens startas (applikationsspecifikt, rådgör med er Nordson servicetekniker).

Detta är ett läge inom in/ut styrningens rörelseområde, angivet relativt den främre gränslägesbrytarens placering. Används enligt följande:

S

När systemet startar, kommer in/ut styrningen att gå till det tillbakadragna läget tills att igenkända produkter följs på transportbandet.

S

Om tillvalet lansar valts, börjar rörelsen vid det tillbakadragna läget.

S

För analoga in/ut styrningar (påbyggnadsstyrningar utan encoder för lägesåterföring), ställ in detta värde till in/ut styrningens rörelseområde, från den främre gränslägesbrytaren till till den bakre gränslägesbrytaren.

Överskjutande rörelse. Förhindrar in/ut styrningen att jaga efter ett visst läge. Om styrningen är inom detta avstånd från det önskade läget för stopp, kommer den inte att röra sig igen för att försöka stanna i exakt rätt läge. Ställ in ett litet värde (0.3

2.0).

Ett bra startvärde är 25 mm (1 tum). Justera detta värde efter behov för att förhindra att styrningen jagar efter rätt läge, men för bästa noggrannhet i placeringen gör inte värdet större än vad som behövs.

Avståndet från in/ut styrningens scanner till pistolerna (den första pistolen i en horisontell monteringslinje).

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-11

Applikationsspecifika konfigureringsinställningar för in/ut styrning

Applikationsspecifika konfigureringsinställningar för in/ut styrning

Lans Rörelsesekvenserna startar från det tillbakadragna läget och rör sig mot produkterna.

USA ColorMax

Y-axel

Ställer in rengöringssekvensen för USA-tillverkade ColorMax pulverbeläggningssystem. Om det valda iControl systemet inte styr rengöringssekvensen.

In/ut styrningen flyttar pistolerna vertikalt i stället för horisontellt.

Ingen drivning In/ut styrningen har kontaktorer för reversering av rörelseriktning, ingen hastighetsstyrning. Används företrädesvis i Europa.

Endast rengöring Endast manuell kontroll över in/ut styrning. Används för att flytta pistolerna ut ur sprayboxen vi rengöring. Alla inställningar, förval, minimum och förinställning ignoreras.

Rörelseinställningar

Förinställda värden: De förinställda värdena för rörelser används för alla produkter.

Om man behöver ha olika inställningar för några eller alla produkter (produktspecifika inställningar),

se Förval för in/ut styrningar på sidan 4-14.

ANMÄRKNING: För att förhindra kollisioner mellan pistol och produkt, måste alla inställningar för förflyttning ta hänsyn till produktens dimensioner och hastigheterna för transportbandet och in/ut styrningen.

Överlapp mellan på produkters fram, resp.

bakkant: Om två produkter har olika bredd och rör sig genom sprayboxen och om inställningarna för deras framkant och bakkant har ett överlapp, så väljs avståndet mellan pistol och produkt till värdet för den bredaste produkten, för att undvika kollision mellan pistoler och produkter.

Minimi inställningar: Inställningarna för minimum förflyttning är gränsvärdet för alla in/ut styrningars förval. Inställning av minimumvärde har prioritet över förvalsvärden och förhindrar kollisioner.

Inställning av minimi och förinställda värden för förflyttning

Framkant Avståndet från pistolerna till en produkts framkant, vid vilket pistolerna skall börja röra sig till inställningen för pistol-till-produktavstånd.

Positiv framkant: Flytta pistolerna INNAN produktens framkant når fram till dem.

Negativ framkant: Flytta pistolerna EFTER att produktens framkant nått fram till dem.

Bakkant

Pistol-tillprodukt

Avståndet från pistolerna till en produkts bakkant, vid vilket man skall börja flytta pistolerna.

Positiv bakkant: Flytta pistolerna EFTER att produktens bakkant nått fram till dem.

Negativ bakkant: Flytta pistolerna INNAN produktens bakkant nått fram till dem.

Det avstånd som måste hållas mellan pistoler och produkter när produkterna passerar framför pistolerna.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-12 Systemkonfigurering

Exempel på förinställda förflyttningar

Se bild 3-7.

Förinställt pistol till produkt = 10

Framkant = 4

Bakkant = 2

Produkten är 12 tum bred, och hänger från transportbandet så att 6 tum befinner sig på varje sida om centrumlinjen.

1. Produkten vid framkantsläget:

När produktens framkant befinner sig 4 tum från pistolerna, flyttas pistolerna tillbaka tills att de befinner sig 10 tum från produkten.

2. Produkten framför pistolerna:

In/ut styrningen följer produktens kontur när den rör sig förbi spraypistolerna, och håller hela tiden avståndet 10 tum mellan pistol och produkt.

3. Produkten vid bakkantsläget:

När produktens bakkant passerat 2 tum förbi pistolerna, rör sig in/ut styrningen framåt tills att antingen pistolerna befinner sig 10 tum från centrumlinjen, eller att in/ut styrningen aktiverar den främre gränslägesbrytaren och väntar på nästa produkt.

10 tum

Bakkant = +2

3

Bakkant

6 tum

12 tum

10 tum

Framkant

Framkant = +4

1

Transportbandets centrumlinje

10 tum

Förinställt

Pistol-tillprodukt

10 tum

2

Bild 3-7

Exempel på in/ut styrningens rörelse vid förinställda avstånd

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Exempel på rörelse vid lansning

Se bild 3-8.

Pistol till produkt = 10

Framkant = 4

Bakkant = 2

Tillvalet lansar har valts

Produkten är 12 tum bred, och hänger från transportbandet så att 6 tum befinner sig på varje sida om centrumlinjen.

1. Produkten vid framkantsläget:

In/ut styrningen startar vid det tillbakadragna läget. När produktens framkant befinner sig

4 tum från pistolerna, flyttas in/ut styrningen framåt tills att pistolerna befinner sig 10 tum från produkten..

Systemkonfigurering 3-13

2. Produkten framför pistolerna:

In/ut styrningen följer produktens kontur när den rör sig förbi spraypistolerna, och håller hela tiden avståndet 10 tum mellan pistol och produkt.

3. Produkten vid bakkantsläget:

När produktens bakkant passerat pistolerna

2 tum, flyttar in/ut styrningen pistolerna tillbaka till det tillbakadragna läget.

6 tum

12 tum

Transportbandets centrumlinje

Bakkant = +2

3

Bakkant

10 tum

2

Framkant

1

Framkant = +4

Förinställt

Pistol-till-produkt

10 tum

Tillbakadraget läge

Bild 3-8

Exempel på in/ut styrningens rörelse vid förinställda avstånd med lansning

Tillbakadraget läge

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-14 Systemkonfigurering

Konfigurering av travers

Tryck på tangenten Konfigurering av travers i systemkonfigureringsmenyn för att öppna menyn för konfigurering av traverser.

Använd denna meny för att konfigurera era traverser och för att göra förinställningar som skall gälla för alla produkter. Använd menyn Förval för travers (avsnitt 4) för att göra produktspecifika inställningar för rörelse.

5 6

7 8 9 10 11

3

4

1

2

27

26

25

24

Bild 3-9

23

Menyn Konfigurering av travers

22 21 20 19

1. Modeindikator

2. Val av travers

3. Modetangenter: Från, Manuell, Auto

4. Blockering i Frånläge

5. Höger/vänstersidig placering av boxen

6. Tangent för att kalla fram tangentbordet

7. Joggningstangenter

8. Nedre mjukt gränsläge

9. Övre mjukt gränsläge

10. Nuvarande läge

11. Inställningar för fix/variable rörelse

12. Fix, synkroniserad med transportband

13. Variabel, synkroniserad med transportband

14. Fix, ej synkroniserad

15. Variabel, ej synkroniserad

16. Oscillatormode

17. Forcering av lockout

18. Inställning master/slav

Not: Inställningarna 19, 20, och 22 kan endast ändras av en Nordson representant.

19. Offset till vändläge

20. Maxhastighet

21. Parkerings/rengöringsläge

22. Encoderupplösning

23. Hysteresinställning

24. Pistoler på travers

25. Antal slag

26. Mönsterbredd

27. Inlärningstangent

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

12

13

14

15

16

17

18

Systemkonfigurering 3-15

Tangenter för driftsmode och blockeringar

Auto: I automatikmode rör sig traversen automatiskt enligt de förinställda värdena eller förvalsinställningar när produkterna rör sig enom sprayboxen.

Forcering av lockout: Väljer man denna möjlighet så forcerar man lockout-funktionen via nyckelbrytaren så att in/ut styrningarna kan flyttas manuellt.

Manuell: Aktiverar joggningstangenterna så att traversen kan flyttas manuellt.

Från: Stänger av den valda traversen.

X

Blockering i Från-läge: När man gjort detta val, låses traversen i Från-läge och styrenhetens tangenter i kontrollmenyn för travers

blir deaktiverade (sidan 5-11).

Inlärning: För att manuellt lära traversen rörelsegränserna, tryck på tangenten Inlärning.

Om man slår från och därefter till styrenheten för traversen, så måste man genomföra inlärningsproceduren igen. När inlärningen genomförs, skall traversen sakta röra sig mot den

övre gränslägesbrytaren och därefter stanna ungefär 25 mm (1 tum) under den övre gränslägesbrytaren. Detta sätter nolläget. Det nuvarande läget som visas på skärmen kommer att vara större än noll, eftersom traversen inte kan stanna exakt vid nolläget.

Inställning av encoder och maximal hastighet

1. Logga in som Nordson servicetekniker.

2. Välj en travers.

3. Ställ driftsmoden i läge FRÅN.

4. Ställ in encoderns upplösning och maximal hastighet (se era systemritningar, eller traversens typskylt eller dokumentation).

Offset till vändläge

Offset till vändläge kompenserar för att traversen kör lite förbi det inställda vändläget.

1. Se Applikationsspecifika inställningar på sidan

3-17. Välj moden fix, ingen synkronisering.

2. Se Standard konfigureringsinställningar

sidan 3-16.

3. Tryck på inlärningstangenten för att mata in traversens lägen. När inlärningsproceduren är klar, kör ner vagnen manuellt tills att det

nuvarande läget visar (10, bild 3-9) visar 6 tum

(eller något jämnt tal).

4. Gör en referensmarkering på traversvagnen och traversstativet så att de två markeringarna ligger ens.

5. Ställ in det övre mjuka gränsläget till det nuvarande värdet.

6. Kör ner traversen tills att nuvarande läge visar

24 tum (eller något annat jämnt tal).

7. Gör en referensmarkering på traversens stativ som ligger ens med markeringen på vagnen.

8. Ställ in det nedre mjuka gränsläget till det nuvarande värdet.

9. Ställ in traversens hastighet till 50% av maxvärdet.

10. Välj automatikmode. Traversen kommer att starta efter en fördröjning på fem sekunder och efter en ljudsignal.

11. Kontrollera var traversen faktiskt växlar riktning och mata in det uppskattade avståndet mellen det verkliga vändläget och markeingen på stativet i fältet för Offset till vändläge.

12. Justera värdet för Offset till vändläge efter behov, tills att traversen vänder så nära det mjuka gränsläget som möjligt.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-16 Systemkonfigurering

Standard konfigureringsinställningar för travers

Standard konfigureringsinställningar för travers

Höger/ vänstersidig placering av boxen

Om in/ut styrningar har konfigurerats först, så som rekommenderats, så kommer denna inställningsmöjlighet att vara utgråad eftersom systemet alltid utgår från att travers 1 är monterad på in/ut styrning 1.

Om ert system endast har traverser, välj då den sida av sprayboxen som traversen fysiskt är placerad vid (höger eller vänster).

ANMÄRKNING: Traversens nummer i huvudmenyn kommer att anpassas till denna inställning. Styrningsmenyn för travers 1 kommer att styra den fysiska traversen 1 om nodkonfigureringen har gjorts i rätt

ordning. Se Nodkonfigurering på sidan 3-6.

Mjuka gränslägen De mjuka gränslägena hindrar traversen från att köra in i den övre och den nedre gränslägesbrytaren vid varje slag. Om dessa brytare påverkas under någon rörelse utom vid inlärningen, kommer ett fel att rapporteras, vilket kräver återställning från larmmenyn.

De mjuka gränslägena mäts från den övre gränslägesbrytaren, vars position är noll (0). Ställ in de mjuka gränslägen så att traversen aldrig påverkar gränslägesbrytarna under normal drift.

Hysteres

Parkerings/ rengöringsläge

Spraymönsterbredd

Det inställda hysteresvärdet förhindrar att traversen jagar fram och tillbaks när man beordrat den att gå till Parkeringsläget. Om traversen stanna inom detta avstånd från Parkeringsläget, så kommer den inte att röra sig igen i ett försök att stanna exakt i Parkeringsläget. Ställ in detta värde till 0.5 eller mindre och justera efter behov.

Detta är det läge som man vill att traversen ska gå till:

S när man trycker på parkeringstangenten.

S när en färgbytessekvens startas (applikationsspecifikt, rådgör med er Nordson servicetekniker).

Bredd i tum eller millimeter, för en av spraypistolernas spraymönster.

Om era spraypistolers mönster överlappar, så anger man medelvärdet på mönstrets bredd (total bredden för alla pistoler / antalet pistoler).

Antal slag Antalet gånger som den effektiva mönsterbredden passerar över en given punkt. Typiskt, ju fler gånger desto bättre pulvertäckning erhåller man. 2 = standardkvalitet, 4 = mediumkvalitet, 6 = högkvalitet.

För en given hastighet på transportbandet och ju fler slag som görs, desto högre hastighet krävs det på traversen. Kontrollera att traversens hastighet inte får spraymönstret att kollapsa. Om spraymönstret kollapsar eller om den maximala hastigheten överskrids, välj då ett färre antal slag.

Använd den inbyggda slag-kalkylatorn i traversens styrmenyer, för att studera effekten för varje val.

Pistoler på travers Nummerna för den första och den sista pistolen på traversen. Till exempel, 1 och 4 betyder att pistolerna 1, 2, 3, och 4 sitter på traversen. Pistolnummerna måste vara unika; man kan inte ha pistol nummer 3 på både travers 1 och 2.

ANMÄRKNING: iControl systemet stödjer endast en horisontell linje med pistoler. Det stödjer inte multipla rader med horisontella pistoler.

Val av master/slav Gör det möjligt att slavkoppla traverser till den aktuella traversen.

Inställningarna som gjorts för mastern tillämpas då även för slavarna. I

bild 3-9, travers RC2 är slavkopplad till travers RC1.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-17

Applikationsspecifika traversinställningar

Inställning av driftsmode

Fix, synkroniserad med transportbandet

Variabel, synkroniserad med transportbandet

Fix, ingen synkronisering

Variabel, ingen synkronisering

Oscillatormode (endast giltig vid någon fix-mode)

Bild 3-10

Inställning av driftsmode

Inställning av synkronisering med transportband och travershastighet

Om någon synkroniserad mode valts, så kommer traversens hastighet att beräknas med användande av transportbandets hastighet, slaglängden, antalet slag, antalet pistoler och mönsterbredden.

Utan synkronisering kommer traversens hastighet att bestämmas av modens hastighetsinställning.

Fix-mode

Se bilderna 3-11 och 3-12. Vid fix-mode, bestäms

slaglängden av vändlägena, utan hänsyn till produkternas höjd. Pistolernas triggpunkt styrs så att spraylängden varieras efter produktens höjd.

Övre och nedre vändpunkter − dessa gränser bestämmer slaglängden och mäts från traversens hemmaläge. Ställ in det övre vändläget under det

övre mjuka gränsläget, och det nedre vändläget

över det nedre mjuka gränsläget.

Pistol Till/Från triggpunkter

dessa är avstånden över och under produkten som triggar pistolerna till och från, under nedåtgående eller uppåtgående slag. Triggpunkterna kan ha positiva eller negativa värden. Om dessa värden ställs till noll, kommer pistolerna att slås till resp. från vid produktens kanter.

ANMÄRKNING: Dessa inställningar kan modifieras från Traversens styrmenyer som man kan gå till från huvudmenyn. Styrmenyerna kan också användas för att kalla fram menyerna för

Slag-kalkylatorn. Använd slag-kalkylatorn för att visa resultatet från de gjorda inställningarna och vid experiment med olika inställningar.

Pistoler Till Nedåtgående

Pistoler Från Uppåtgående

Övre vändläge

Nedre vändläge

Pistoler Från Nedåtgående

Pistoler Till Uppåtgående

Travershastighet

(används endast vid fix, osynkroniserad mode)

Bild 3-11

Fix-mode-inställningar

Fix-mode: Pistolens trigginställningar positiva

Traversens hemmaläge (0)

Övre mjukt gränsläge

Till

Från

Till

Övre vändläge

Från

Till

Nedre mjukt gränsläge

Från

Nedre vändläge

Fix-mode: Pistolens trigginställningar negativa

Traversens hemmaläge (0)

Övre mjukt gränsläge

Övre vändläge

Till Från Till

Från Till Från

Nedre vändläge

Nedre mjukt gränsläge

Bild 3-12

Exempel på inställningar vid fix-mode

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-18 Systemkonfigurering

Oscillatormode

För att använda oscillatormoden välj en fix-mode och därefter oscillatormode. Den valda fix-modens triggpunkter deaktiveras och spraypistolerna triggas till resp. från av spraypistolens förval för framkants resp bakkantsfördröjning.

Variabla moder

Se bilderna 3-13 och 3-14. Vid variable mode,

varierar traversens slaglängd med produktens dimensioner. Inställningar vid variabel mode är:

Övre och nedre vändläge

dessa gränslägen bestämmer traversens slaglängd, när inga produkter finns framför pistolerna. Lägena mäts från traversens hemmaläge. Ställ in det övre vändläget under det övre mjuka gränslägets värde, och det nedre vändläget över det nedre mjuka gränsläget värde.

Gränser för översläng

avstånd från produktens kant till vändläge när det finns en produkt framför pistolerna. Inställningens värde kan vara positivt eller negativt. Den totala slaglängden är produktens höjd plus eller minus gränsen för

översläng.

ANMÄRKNING: Dessa inställningar kan modifieras från Traversens styrmenyer som man kan gå till från huvudmenyn. Styrmenyerna kan också användas för att kalla fram menyerna för

Slag-kalkylatorn. Använd slag-kalkylatorn för att visa resultatet från de gjorda inställningarna och vid experiment med olika inställningar.

Variabel mode: Inställningar för översläng positiv

Traversens hemmaläge (0)

Övre mjukt gränsläge

Övre vändläge

Övre

översläng

Nedre översläng

Nedre vändläge

Nedre mjukt gränsläge

Variabel mode: Inställningar för översläng negativ

Traversens hemmaläge (0)

Övre mjukt gränsläge

Övre vändläge

Övre

översläng

Nedre översläng

Nedre vändläge

Nedre mjukt gränsläge

Bild 3-14

Exempel på inställningar vid variabel mode

Övre gräns för

översläng

Övre vändläge

Nedre vändläge

Nedre gräns för översläng

Traversens hastighet

(används endast vid variabel, osynkroniserad mode)

Bild 3-13

Inställningar vid variabel mode

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-19

Konfigurering av fotocell och scanner

Tryck på tangenten Konfigurering av fotocell och

scanner i menyn för systemkonfigurering för att

öppna menyn för konfigurering av fotocell och scanner.

Använd denna meny för att konfigurera:

S zonfotoceller eller scanrar (digitala eller analoga)

S produkt ID ingångar

S analoga scanrar används för att mäta produkternas bredd och höjd för in/ut styrningar och traverser

Zoningångar

Produkt ID ingångar

Digitala zoningångar:

(fotoceller eller diskreta scanrar)

Analoga scanrar

(för In/ut styrning och traverser)

Analog zonscanner

Bild 3-15

Meny för konfigurering av fotocell och scanner

Översikt av zontriggning

iControl systemet använder zonfotoceller eller scanrar för att detektera och följa produkter och för att trigga spraypistoler. Spraypistolerna är tilldelade till zonerna, så endast de pistoler som är tilldelade en zon där en produkt detekterats blir triggad.

Det finns åtta zoningångar för zontriggning.

Fotoceller eller diskreta scanrar ansluts till dessa ingångar.

Typiskt, om scanrar används för zondetektering, så

är dessa diskreta (digitala) scanrar. Om systemet innehåller traverser, så används vanligen analoga scanrar för att detektera både zoner och produkthöjder.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-20 Systemkonfigurering

Exempel på zontriggning

Se bild 3-16. I dessa tre exempel har åtta

zonfotoceller monterats så att de bildar åtta vertikala zoner inne i sprayboxen. Pistolerna är tilldelade dessa zoner på följande sätt, lika för alla tre produkterna:

Pistoler

1

Zontilldelning för pistoler

Zoner Pistoler

1 5

2

3

4

3

5

7

6

7

8

Zoner

2

4

6

8

Transportband

Zon

Fotocell

Transportband Bakkant

1

Produkt 2

2

5

6

3

7

4

8

Spraypistoler

Zon

Fotocell

Bild 3-16

Zontriggning

1

5

2

6

3

7

4

8

Produkt 3

Spraypistoler

När Produkt 1 rör sig förbi pistolerna triggas alla pistolerna, eftersom produkten fyller upp alla åtta zonerna.

När Produkt 2 rör sig förbi pistolerna triggas endast pistolerna 1, 2, 5, och 6, eftersom produkten endast fyller upp zonerna 1, 2, 3, och 4.

När Produkt 3 rör sig förbi pistolerna, triggas alla pistolerna i början och slutet av produkten, där denna är hel. Pistolerna 2, 3, 4, 5, 6, och 7 är avstängda under den öppna delen av produkten.

Pistolerna 1 och 8 är tillslagna under produktens hela längd.

1

5

2

Produkt 1 6

3

7

4

8

Spraypistoler

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5

Zon 6

Zon 7

Zon 8

Framkant

1

5

2

6

3

7

4

Produkt 3 8

Spraypistoler

Zon 1

Zon 2

Zon 3

Zon 4

Zon 5

Zon 6

Zon 7

Zon 8

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av zonfilter

Se bild 3-17. Zonfiltret är en längd, i tum eller

millimeter, som lagts till eller dras ifrån zonsignalen för att öka eller minska produktens längd.

Använd en negativ längd för att förhindra att upphängningskrokar ger upphov till en signal

(krokmaskering). Om man t.ex. har krokar som är

1 tum breda och använder ett − 1 tums zonfilter så blir krokens detekterade bredd noll, vilket medför att spraypistolerna inte triggas igång av krokarna.

Systemkonfigurering 3-21

Använd en positiv längd vid beläggning på produkter som är små eller smala, för att förhindra att produkter missas eller att signalerna blandas samman. Om t.ex. produkter som är 1 tum breda hänger med ett mellanrum av en tum, så kommer ett en

− tums zonfilter att fylla ut mellanrummet så att pistolerna inte stängs av mellan produkterna.

Konfigurering av zonfotoceller eller digitala scanrar

Se bild 3-17. Om man använder fotoceller eller

diskreta scanrar för zondetektering, välj PE klick-knappen, mata därefter in antalet zoner

(antalet fotoceller eller scannerzoner (1 till 8)).

ANMÄRKNING: Om man väljer PE så deaktiveras inte den analoga vertikalscannern. Den kan fortfarande användas för att bestämma produkthöjden för Y-axel styrningar eller för traverser. Valen PE och DIN används för att välja var zoninformationen skall läsas.

Fotoceller eller digitala scanrar

Zonfilterlängd

(+ eller

)

Antal zoner

Analoga scanrar

Konfigurer ing

Bild 3-17

Inställningar för zonfilter och zonfotocell eller scanner

Konfigurering av analoga zonscanners

Analoga scanrar måste levereras och installeras av

Nordson Corporation.

1. Se bild 3-23. Aktivera scanrarna, mata in

antalet scanrar för in/ut styrningar (1 eller 2), tryck därefter på tangenten Konfigurering.

2. Se bild 3-24 eller 3-25. Mata in längden på

vertikalscannern och stäng menyn.

3. Se bild 3-17. Välj klick-knappen DIM, tryck

därefter på tangenten Konfigurering.

4. Se bild 3-18. För varje zon, mata in avståndet i

tum eller i millimeter från scanerns ovandel till zonens botten. Denna meny visar en 72-tums scanner som är indelad i 8 zoner 8 tum höga.

En oanvänd scannerlängd adderas automatiskt till den senast konfigurerade zonen. Zon 8 är

16 tum lång eftersom de resterande 8 tummen har lagts till i denna.

ANMÄRKNING: Se sidan 3-25 för instruktioner om hur man ställer in en offset för att kompensera för brus i scannerkretsen.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-22 Systemkonfigurering

Auto-zero funktion

Denna funktion är endast aktiverad när man loggat in som Nordson servietekniker. Med denna funktion kan man fininställa en giltig signal från zon

1, som till exempel när man vill ignorera upphängningsanordningar för produkter eller upphängningskrokar.

Starta transportbandet och kör upphängningsanordningar eller krokar framför scannern, tryck därefter på tangenten Auto-zero.

När timern gått ner till noll så har ett offsetvärde ställts in så att signalen i zon 1 ignoreras.

Zoner Auto-zero

Bild 3-18

Konfigurering av analog zonscanner

Konfigurering av ingångar för produktidentifiering

iControl systemet har åtta ingångar för produktidentifiering.

Ingångarna kan anslutas till fotoceller för produkt

ID, diskreta scanrar, eller till kundens system för produktidentifiering (t.ex. en streckkodsläsare) som skickar ett 8-bitars binärtal motsvarande produktens identitet till ingångarna. Ingångarna kan konfigureras för rak eller kodad flaggning.

Om man använder fotoceller eller scanrar för product ID, placera dem på följande sätt:

S

Om product ID flaggan kommer före produkten på transportbandet, placera fotocellerna eller scannern i samma vertikalplan som zonenheterna.

S

Om product ID flaggan är en inbyggd del i upphängningsanordningen för produkten, eller sitter fäst på kroken, placera produkt ID fotocellerna eller scannern före zonenheterna.

Om man använder kundens produktidentifieringssystem, kontrollera att produktens ID nummer tas emot vid ingångarna för produktidentifiering innan zonenheterna detekterar produkter på transportbandet.

Se bild 3-19. Välj flaggningsmetod för produkten

och ställ in längden för flaggfiltret. Förklaringar för var och en av dessa ges på de följande sidorna.

ANMÄRKNING: Om man ändrar typen av flaggning, så måste man starta om systemet för att

ändringen skall verkställas. Använd proceduren för

att avsluta program/omstart (sidan 3-35) och välj

Avstägning och starta om i operativsystemets dialogruta.

Kodad flaggning

Rak flaggning Flaggfilter

Bild 3-19

Konfigurering av produkt ID

Rak flaggning

Rak flaggning begränsar användningen till 8 produktidentiteter. Ingången med högsta nummer som mottar en signal bestämmer produktens identitet.

ANMÄRKNING: Om man använder rak flaggning och om man försöker att manuellt mata in en produkt ID högre än 8, så kommer systemet att skriva över produktidentiteten med värdet 8.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Bild 3-20 ger två exempel på rak flaggning:

Produkt ID med hjälp av produkthöjd: Sex fotoceller används för att detektera produkter (eller häckar med produkter) med olika höjd. När endast fotocell 1 detekterar en produkt, så laddas förval 1 in; när båda fotocellerna 1 och 2 detekterar en produkt, så laddas förval 2 in osv.

Systemkonfigurering 3-23

Produkt ID med hjälp av produktflagga: Åtta fotoceller detekterar tillslutna öppningar i produktflaggan. Den fotocell som har det högsta numret som detekterar ett slutet hål i flaggan avgör produktens ID nummer. Hål 5 är slutet, så produkt

ID 5 detekteras och förval 5 laddas in.

1

2

3

4

5

6

5

6

1

2

3

4

Produkt ID med hjälp av produkthöjd

Bild 3-20

Produktidentifiering

rak flaggning

Kodad flaggning

Med kodad flaggning, använder systemet de 8 produktidentifieringsingångarna som ett 8 bitars binärt tal. Kodad flaggning gör det möjligt att identifiera upp till 255 olika produkters identitet.

ANMÄRKNING: Produkt ID 0 (ingen fotocell blockerad) är inte en godkänd produkt ID. Den ignoreras.

00000111

(7)

5

6

7

8

3

4

1

2

5

6

7

8

1

2

3

4

Produkt 5

Detektera d

Produkt ID med hjälp av produktflagga

Produktidentiterna kan sändas till iControl systemet från fotocellerna eller diskreta scanrar för produkt

ID, eller från kundens produktidentifieringssystem.

Fotoceller eller scanrar för product ID läser de kodade flaggorna som är fästa på transportbandet

eller hållaren. Tabellen i bild -21 visar de olika

produkt ID som är möjliga för fotocellerna 1, 2, och 3.

Flagga

Avskärmad-

fotocell

Binärt nr.

(Produkt ID nr.)

1

00000001

(1)

2

1

2

00000010

(2)

00000011

(3)

1

3

3

1

2

3

2

3

00000100

(4)

00000101

(5)

00000110

(6)

00000111

(7)

Bild 3-21

Produktidentifiering

kodad flaggning

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-24 Systemkonfigurering

Flaggfilter

Flaggfilterfördröjningen är den sträcka under vilken ingångarna för produktidentifiering måste ha en konstant, och giltig, identitetssignal innan signalen läses av.

Filtret förhindrar att man läser falska produkt ID från produktflaggans ramverk eller andra föremål, t.ex. produkter eller upphängningsanordningar.

Filtrets värde måste alltid vara positivt.

0 255 7

Avläsning

7

Filterlängd

255

Bild 3-22

Funktion hos flagfiltret för produkt ID

Konfigurering av scanrar för in/ut styrning och travers

Analoga scanrar används för att mäta produkternas bredd och höjd för in/ut styrningar och för styrning av traverser. De kan även användas för

zondetektering, som beskrivs på sidan 3-21.

ANMÄRKNING: Denna funktion kräver analoga scanrar som levereras och konfigureras av

Nordson Corporation.

Typiskt används en eller två horisontellt monterade scanrar för att bestämma produktens bredd för in/ut styrning av pistoler, medan en vertikalt monterad scanner används för att bestämma produktens höjd för traverserna. I vissa applikationer används vertikalt monterade scanrar med en Y-axel styrning av pistolerna som rör dessa upp och ned.

Avståndet mellan sändare och mottagare bör inte vara större än:

S

6 meter (20 fot) om scannern har en längd som

är mindre än 1,2 meter (4 fot)

S

4,5 meter (15 fot) om scannern har en längd som är mindre än 1,2 meter (4 fot)

För att ställa in och konfigurera dessa scanrar:

1. Aktivera scanrarna.

2. Mata in antalet horisontella scanrar (1 eller 2).

3. Tryck på tangenten Konfigurera för att öppna konfigureringsmenyn för scanrar.

En horisontell scanner

Aktivera

Deaktivera

Antal scanrar

Två horisontella scanrar

Konfigurering

Aktivera

Deaktivera

Konfigurering

Antal scanrar

Bild 3-23

Inställning och konfigurering av scanner för in/ut styrning

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-25

Konfigurering vid en horisontell scanner

Se bild 3-24. Scannerns sändar-mottagarpar

monteras ovanför transportbandet och under produkterna, med kabeländarna orienterade så som visas i konfigureringsmenyn.

ANMÄRKNING: Scannerns styrenhet måste konfgureras så att den ignorerar transportbandet, för att den skall fungera invändningsfritt.

Konfigureringsmjukvara och hårdvara tillhandahålles av scannerns tillverkare.

Mata in följande parametrar för scannern eller scanrarna:

A: Längden på den horisontella analoga scannern.

B: Bredden på transportbandet åt höger och åt vänster, sett från den horisontella scannerns centerlinje.

C: Avståndet från kabeländen på den horisontella scannern till transportbandets centerlinje.

A

B C D Z

Bild 3-24

Inställning och aktivering av en scanner

E

Konfigurering av system med två scanrar

Se bild 3-25. Två horisontella sändar-mottagarpar

är monterade så att de inte ser transportbandet, med kabeländarna orienterade så som visas i konfigureringsmenyn.

Mata in följande parametrar för scanrarna:

A: Längderna på de horisontella analoga scanrarna.

B: Avstånden från kabeländarna på den vänstra resp. högra horisontella scannern till transportbandets centerlinje.

A B A D Z

Bild 3-25

Inställning och aktivering av två scanrar

E

Konfigurering av vertikal analog scanner

Se bilderna 3-24 eller 3-25.

Mata in följande parametrar för den vertikala scannern:

D: Längden på den vertikala analoga scannern.

E: Avståndet från den vertikala scannerns

ände till översta pistolläget. Krävs för traverser.

Z: Nolläges offset för att minimera brus och för kompensering för störande signaler från omgivningen. Se Inställning av noll-offset för analoga scanrar.

Inställning av noll-offset för vertical analog scanner

Konfigureringsmenyerna för vertikala analoga scanrar har även en noll-offset funktion som används för att balansera ut brus och signaler från omgivningen i de analoga ingångarna.

Se bilderna 3-24 och 3-25. När systemets

matningsspänning slås till bör startvärdena för LBB och FBB vara noll. Om det finns brus eller störande signaler i omgivningen, kommer detta att få till följd att LBB och FBB ändras till något värde.

För att kunna detektera signalen, mata in värden i

LBB och FBB fälten (Z) som är något högre än de visade signalväärdena. Om t.ex. LBB värdet är

125, mata in 130 i LBB fältet.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-26 Systemkonfigurering

Konfigurering av encoder

Tryck på tangenten Konfigurering av encoder i systemkonfigureringsmenyn för att öppna menyn för konfigurering av encoder.

Encoderupplösning: Antal encoderpulser per förflyttningsenhet. En upplösning på 1.00 betyder 1 puls per 1 tum eller 1 centimeter.

Inmatning av en känd upplösning i encodern

Om man känner till encoderns upplösning, mata in värdet i datafältet i fönstret 3, välj den kända upplösningen och tryck därefter på Enter tangenten när den blir aktiv.

3. Nollställ räknaren i skärmfönstret 2.

Nollställ räknare

Bild 3-28

Nollställning av räknare

4. Starta transportbandet och kör produkten förbi fotocellerna eller scanrarna, stoppa därefter transportbandet.

5. Välj klick-knappen för beräknad upplösning i menyfönstret 3, tryck därefter på Enter tangenten.

Mata in känd upplösning

Välj Enter

Bild 3-26

Inmatning av en känd upplösning i encodern

Beräkning av encoderns upplösning

Om man inte känner till encoderns upplösning, så kan iControl systemet beräkna den för er:

1. Häng upp en produkt eller en bit kartong

åtminstone 36 tum lång på transportbandet.

2. Mata in produktens längd i skärmfönstret 1.

Mata in produktlängd

Bild 3-27

Inmatning av produktlängd

Välj beräknad upplösning

Enter

Bild 3-29

Inmatning av beräknad upplösning

Fininställning av encoderns upplösning

Man kan behöva justera den verkliga encoderskalningen eller upplösningen för att göra den så noggrann som möjligt. Om man t.ex har ett fel på 4 % i encoderns mekanik, så kan detta medföra ett 100 mm fel om man har ett detektoravstånd på 2,5 m (0.04 x 2500=100).

Med följande procedur kan man justera upplösningsinställningen. Det kan även vara nödvändigt att justera encodermekaniken.

1. Ställ in triggpunkten (sidan 3-27) för en av de pistoler som är monterad på störst avstånd från fotocellerna.

2. Häng upp en produkt på transportbandet.

3. Ställ in förvalen för fördröjningarna (avsnitt 4), på framkant resp. bakkant för produkten till noll och tilldela pistolen till någon zon.

4. Kör produkten genom sprayboxen. Kontrollera att pistolen aktiveras på produktens framkant och att den stängs av när produktens bakkant har kommit fram. Justera encoderns upplösning om det behövs.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-27

Konfigurering av triggpunkter

Tryck på tangenten Konfigurering av triggpunkt i systemkonfigureringsmenyn för att öppna menyn för konfigurering av triggpunkt.

ANMÄRKNING: Man måste först ha konfigurerat pulpeterna och pistolerna, i annat fall visas inte rätt antal pistoler i konfigureringsmenyn för triggpunkter.

Triggpunkt: Avståndet mellan zonfotocellerna eller scanrarna och pistolerna.

Mata in triggpunkterna för var och en av pistolerna.

För att använda tangentbordet för att mata in stora siffervärden, tryck först på datafältet och därefter på knappen Tangentbord.

ANMÄRKNING: Maximal längd är 104038.4 mm

(4096 tum). Man kan mata in ett värde som är större än detta, men värdet kommer att skrivas

över med 4096 när man sparar.

Sprayboxens längd: Mata in sprayboxens längd, från zonfotocellerna eller scanrarna till boxens slut.

Detta värde används av systemet vid automatiska färgbytessekvenser, för att vara säker på att alla produkter har kommit ut ur sprayboxen innan spolningen av pistolerna påbörjas.

Tryck på tangenten Spara för att spara inmatade värden. Om man inte trycker på tangenten Spara innan man stänger menyn, visas ett bekräftelsemeddelande. Tryck på tangenten OK för att spara inställningarna eller på Ångra tangenten för att inte verkställa ändringarna.

Nollställning av skiftregister

Använd denna funktion för att nollställa skiftregistret om man reverserar transportbandets riktning medan produkter finns inne i sprayboxen.

iControl systemet kan inte känna av transportbandets riktning, så om man reverserar detta kommer systemet att förlora spårningen av produkterna.

Sprayboxens längd

Nollställning av skiftregister

Triggpunkter Triggpunkter

Tangentbord

Spara

Bild 3-30

Konfigurering av triggpunkter

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-28 Systemkonfigurering

Konfigurering av spolning för standard pistol

Tryck på tangenten Konfigurering av spolning i systemkonfigureringsmenyn för att öppna menyn för konfigurering av spolning.

Denna meny används för att konfigurera spolningen av Versa-Spray, Sure Coat, och

Tribomatic automatiska pistoler.

Munstycksspolning

(endast

Versa-Spray pistoler)

Evakueringsspolning

(Alla standardpistoler

sidan 3-30)

Bild 3-31

Konfigureringsmeny

standardpistoler

Mjukstart

(Alla standardpistoler

sidan 3-31)

Versa-Spray munstycksspolning

Se bild 3-32. Denna funktion använder tryckluft

(typiskt matningnätstryck) för att blåsa ut pulver ur pistolens munstycke. Den kan endast användas vid Versa-Spray pistoler utrustade med tillvalet spolningsadaptersats och tillvalet spolningssats för pulpet, som finns i antingen enkel- eller dubbelutförande.

Spolningssatserna måste fältinstalleras i pulpeterna. Spolningssatser levereras med installationsanvisningar.

Inställningar som görs i denna meny används för automatisk spolning. Munstycksspolningsmoderna,

Auto eller manuell, ställs in från menyn för munstycksspolning (avsnitt 5), vilken även ger en möjlighet för manuell spolning.

Inställning för munstycksspolning

ANMÄRKNING: Munstycksspolningens inställningar gäller för alla pistoler. De kan inte ställas in eller styras för individuella pistoler eller förval.

Spolnings inställningarna fungerar på följande vis:

Om avståndet mellan den produkt som håller på att sprayas och den efterföljande produkten är lika med eller större än det inställda värdet för

produktavstånd, så kommer efter att produktens bakkant har rört sig sträckan

spolningsfördröjning, munstyckkspolningen att aktiveras under tiden spolningstid.

Spolningen avslutas när spolningstimern löpt ut, eller en produkt kommer in i produktavståndsområdet eller sprayzonen, eller när operatören stänger av Auto spolning, genom att välja Manuell i menyn för munstycksspolning.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-29

Aktivera

Deaktivera

Antal grupper

Spolningstid

Spolningsfördröjning

Produktavstånd

Tilldelning av pistoler till spolningsgrupper

Bild 3-32

Konfigurering av Versa-Spray munstycksspolning

1. Aktivera munstycksspolning genom att trycka på manövreringstangenten vid sidan om avbockningssymbolen.

2. Ställ in Spolningstid (0

30 sekunder). Ställer man denna tid till noll så deaktiveras automatikmoden, så att munstycksspolningen endast kan köras manuellt.

3. Ställ in Spolningsfördröjning (0

99 tum eller

0

2515 millimeter). Detta är den sträcka som produktens bakkant måste röra sig förbi spraypistolerna innan munstycksspolningen startar.

Använd spolningsfördröjningen med ett undersprayat mönster eller exakt triggning (0 eller negativ fördröjning på bakkant), i sådana fall där beläggningen kunde bli förstörd om spolningen startar för snabbt.

Med översprayade mönster (positiv fördröjning), kommer produkten att röra sig förbi spraypistolerna innan spolningen börjar, så fördröjningen kanske inte behövs.

4. Ställ in Produktavstånd (0

240 tum eller

0 − 6096 millimeter). Detta är minimiavståndet som behövs mellan produkter för munstycksspolning.

Spolningen aktiveras endast om avståndet mellan produkten som sprayas och nästa produkt är lika med, eller större än produktavståndets värde.

5. Ställ in önskat antal grupper: 1, 2, eller 4.

Detta är beroende av antalet spolningssatser som man har installerat i iControl pulpeterna.

Se bild 3-33.

6. Se bild 3-33. Tilldela Pistoler till grupper

genom att trycka på fältet för grupp för pistolen.

Tryck på fältet för att växla grupptilldelningen till eller från.

Grupptilldelningen är beroende på antal grupper som ställts in i steg 5, och den fysiska placeringen av pistolerna. Möjligheterna visas i den följande

tabellen och i bild 3-33.

Pulpeter Spolningssatser

1

1

1 enkel

2

2

Grupper

1 grupp: L1. Alla pistoler automatiskt tilldelade grupp L1.

1 dubbel 2 grupper: L1 och L2. Tilldela pistoler till grupper beroende på placering.

2 enkla 2 grupper: L1 för pistolerna 1

32 eller L1 för pistolerna 1

16,

R1 för pistolerna 17 − 32

2 dubbla 4 grupper: L1 och L2 för pistolerna 1

16, R1 och R2 för pistolerna 17

32

Till exempel, om man har två pulpeter med en dubbel spolningssats i varje, då kan man ställa in antalet grupper till 4 och dela upp pistolerna i huvudpulpeten (pistolerna 1

16) mellan grupperna

L1 och L2, och pistolerna i slavpulpeten (pistolerna

17

32) mellan grupperna R1 och R2.

Om man har en pulpet med en dubbel spolningssats, så kan man välja 2 grupper och tilldela några pistoler till L1 och de övriga till L2.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-30 Systemkonfigurering

1 pulpet, 1 enkel spolningssats:

1 grupp

L1

1 pulpet, 1 dubbel spolningssats:

2 grupper

L1

L2

L1

L1 L2

R1

2 pulpeter, 2 enkla spolningssatser:

2 grupper

Bild 3-33

Möjligheter vid Versa-Spray munstycksspolning

R2

R1

2 pulpeter, 2 dubbla spolningssatser:

2 grupper

Evakueringsspolning

Evakueringsspolning kan användas tillsammans med alla Sure Coat, Versa-Spray, och Tribomatic pistoler.

Evakueringsspolning använder atomiseringsluften eller Tribomatic diffusionsluft för att mjukt spola pulverslangen och pistolen (endast pistolen för

Tribomatic pistoler). Denna funktion körs automatiskt för alla pistoler om de har konfigurerats och aktiverats för detta. Den fungerar på följande sätt:

När spraypistolerna stängs av kommer atomiseringsluften att ändras till spolningsinställningarna och släpps fram tills att spolningstimern har löpt ut. Om pistolerna triggas av en ny produkt, så avbryts spolningen omedelbart och pistolerna börjar spraya med de förvalda inställningarna.

ANMÄRKNING: Använd inte evakueringsspolning med Nordsons In-Line pulverpumpar, eftersom atomiseringsluften som används för spolningen kommer att pumpa fram pulver vilket motverkar spolningsfunktionen.

ANMÄRKNING: Dessa inställningar gäller för alla pistoler. De kan inte ställas in eller styras för individuella pistoler eller förval.

Aktivera spolning

Deaktivera spolning

Luftflöde

Spolningstimer

Bild 3-34

Inställning av evakueringsspolning

För att använda evakueringsspolning:

1. Aktivera evakueringsspolning.

2. Ställ in Spolningstimern (0

999 sekunder).

3. Ställ in flöde för spolningsluft (0,5 − 4,0 scfm).

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Mjukstart

Mjukstarten minimerar pulverbelastningen när pistolern slås till. Den kan användas tillsammans med alla Sure Coat, Versa-Spray, och Tribomatic pistoler.

Mjukstarten rampart upp flödena för transportluft och atomiseringsluft till de förvalda inställningarna under en inställd tid. Den startar automatiskt när spraypistolerna triggas igång.

ANMÄRKNING: Med mjukstart tar det längre tid för pulverflödet att komma upp till det förvalda värdet, vilket kan medföra klen filmuppbyggnad på produktens framkant. För att kompensera för detta, öka fördröjningen så att spraypistolerna triggas på ett större avstånd före produkten.

ANMÄRKNING: Dessa inställningar gäller för alla pistoler. De kan inte ställas in eller styras för individuella pistoler eller förval.

Systemkonfigurering 3-31

För att använda mjukstart:

1. Aktivera mjukstart.

2. Ställ in ramptimern (0 − 7.5 sekunder, i steg om

0.5 sekunder).

Aktivera mjukstart

Deaktivera mjukstart

Ramptimer

Bild 3-35

Konfigurering av mjukstart

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-32 Systemkonfigurering

Konfigurering av Prodigy pistol

Se bild 3-36. Tryck på tangenten Konfigurering

av spolning i systemkonfigureringsmenyn för att

öppna menyn för konfigurering av spolning av

Prodigy pistol.

Spolning av pistolen sker automatiskt som en del av rengöringscykeln i en färgbytessekvens, vilken startas av matningscentrets styrenhet.

Spolning av pistolen kan även styras manuellt av operatören, genom att använda menyn för spolning av Prodigy pistol i huvudmenyn. Se avsnitt 5 för instruktioner.

Den förinställda spolningsmetoden är alla pistoler samtidigt. Man kan även placera pistolerna i grupper och spola grupperna separat, beroende på ert systems hårdvarukonfigurering.

Exempel på gruppspolning

Pistolspolning

Spolning av pulversugrör

Pulscykel

Spolningstid

(1

10 sek.)

Antal pulser

(0

99)

Spolningstid

(1

10 sek.)

Antal pulser

(0

99)

Puls Till

(0,1

1,00 sek.)

Puls Från

(0,1

1,00 sek.)

Val av grupp Pistoler i grupp

Bild 3-36

Meny för konfigurering av spolning

Prodigy system

Spolningen sker enligt följande:

1. Spolningscykel: Under det angivna antalet sekunder, leds hjälpluft genom pumpen och pulversugröret tillbaka till pulverförrådet (sifon), därefter genom pumpen och pulverslangen till spraypistolen (pistol).

2. Pulscykel: Under det angivna antalet pulser, leds spolningsluften pulserande, från pumpen till pulverförrådet (sifonpulsning), därefter från pumpen till spraypistolen (pistolpulsning). Puls

Till anger pulstiden; puls Från anger tiden mellan pulserna.

Gör inställningar för spolningstiden för pistolen och pulversugröret och antalet pulser. Värdena för

Pulscykel Till resp. Från gäller både för pistol- och pulversugrörsspolning.

Gruppspolning: Upp till 4 grupper kan konfigureras, med upp till 8 pistoler i en grupp.

Pistolerna i varje grupp måste vara unika och varje grupp måste innehålla nummerordnad serie av pistoler. Varje Prodigy pumpskåp innehåller upp till 8 pumpar, så 2 grupper med 5 pistoler

(2 x 5 = 10) kommer att kräva 2 pumpskåp.

För att konfigurera gruppspolning, tryck på Enabletangenten, välj antalet grupper, och därefter matar man för varje grupp in det högsta pistolnumret.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-33

Kalibrering av Prodigy HDLV pump

Se bild 3-37. Logga in som Nordson

servicetekniker eller administratör för att aktivera tangenten Pumpkalibrering i systemkonfigureringsmenyn. Genom att trycka på tangenten öppnas Kalbreringsmenyn.

Varje spraypistol har en egen HDLV pump. HDLV pumparna drivs via en styrfördelare och ett kretskort, placerat inne i pumppanelerna på matningscentrets sidor.

På varje pumpfördelare finns en skylt med kalibreringskonstanterna A, B och C för pumpflöde och mönsterflöde. För att pumparna skall fungera ordentligt, måste dessa värden matas in i pumpkalibreringsmenyn.

Kalibreringsprocedur:

1. Välj spraypistol nummer 1.

2. Mata in kalibreringsvärdena på pumpfördelarens skylt för pumpen som hör till pistol 1.

3. Tryck på sänd.

4. Upprepa för varje spraypistol/pump kombination.

ANMÄRKNING: Om man byter ut en styrfördelare så måste man använda denna meny för att mata in nya kalibreringsvärden för fördelaren.

Bild 3-37

Kalibrering av HDLV pump

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

3-34 Systemkonfigurering

Säkerhetskopiering av data

Använd funktionen Säkerhetskopiering av data för att göra en kopia av ert CompactFlash kort för användardata. Gör en säkerhetskopia efter att systemet har konfigurerats för inställningar och test- förval för era produkter (se avsnitt 4) och även varje gång som man gör ändringar som man

önskar sparade.

Under säkerhetskopieringsproceduren, kopieras alla data på kortet för användardata till programkortet, och skrivs därefter tillbaks på datakortet när systemet startar om. Alla data på kortet i kortplatsen för användardata kommer att skrivas över.

OBSERVERA: Man MÅSTE gör en fullständig avstängning av systemet och därefter slå från/till matningsspänningen för pulpeten, för att systemet skall starta om, så att säkerhetskopieringsprocessen skall göras färdig. Om man avbryter programavstängningen eller väljer att starta om, så har man inte gjort någon säkerhetskopiering och eventuella

ändringar som gjorts efter den senaste säkerhetskopieringen kommer att gå förlorade.

ANMÄRKNING: Godkända kort är SanDisk,

Toshiba, PNY, och Memorex 128 Mb (minimum)

CompactFlashkort. Använd inte kort som inte är godkända. För ytterligare information kontakta Er

Nordson representant.

OBSERVERA: Tag inte ut

CompactFlash korten med pulpetens spänningsmatning tillslagen. Gör man det, kommer data på kortet att bli korrupta.

1. Tryck på knappen Säkerhetskopiering av data i systemkonfigureringsmenyn för att öppna menyn för säkerhetskopiering av data:

OK

Avsluta program

2. Tryck på OK tangenten för att starta säkerhetskopieringen. Stoppurs-markören visas under säkerhetskopieringens förlopp.

3. När tangenten Avsluta program är aktiverad, tryck på den för att fotsätta processen. Vänta tills att iControl programmet stängts av, välj därefter Stäng av systemet i operativsystemets dialogruta. Se Avsluta

program på sidan 3-35.

4. Stäng av matningsspänningen till pulpeten med strömbrytaren på bakpanelen.

5. Öppna kapslingens dörr och tryck på utkastarknappen vid sidan av korthållaren. Tag ut kortet för användardata.

3

1

2

6. Sätt i ett nytt CompactFlash kort i kortplatsen.

OBSERVERA: Alla data på det nya kortet kommer att skrivas över.

3

Adapter av äldre typ

Bild 3-39

Kortplacering

1. Kort för användardata

2. Programkort

Adapter av ny typ

3. Utkastarknapp

1

2

7. Slå till matningsspänningen för pulpeten.

Pulpeten kommer att starta upp och kopiera era data till det nya kortet. Förvara originalkortet på en säker plats utan magnetfält i närheten.

Bild 3-38

Meny för säkerhetskopiering av data

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Systemkonfigurering 3-35

Programavstängning/omstart

Använd tangenten Avstängning av program för att stänga av iControl programmet och opertivsystemet innan man stänger av matningsspänningen till pulpeten, eller för att starta om systemet utan att ha stängt av matningen, när man gör en ändring som kräver en omstart.

Denna procedur avslutar alla pågående processer på ett ordnat sätt och förhindrar att filerna blir korrupta.

OBSERVERA: Stäng inte av matningsspänningen till pulpeten utan att först ha gjort en fullständig avstängning.

Om man upprepade gånger gör detta, kan iControl programmet och operativsystemet på programkortet bli korrupta.

1. Tryck på knappen Avsluta program i menyn för systemkonfigurering. Menyn för bekräftelse av iControl avstängning visas nu.

OK Ångra

Bild 3-41

Meny för avstängning av opertivsystem

3. För att helt stänga ner systemet, välj

Avstängning av system, tryck därefter på tangenten OK. Vänta tills att operativsystemet fullständigt har stängts ner och skärmen blivit svart, innan man stänger av pulpetens matningsspänning.

För att starta om systemet och förtsätta driften, välj Avstängning och omstart, tryck därefter på tangenten OK. Vänta tills att operativsystemet och iControl mjukvaran har laddats in.

ANMÄRKNING: Avstängningsproceduren tvingar alla nyligen ändrade data att sparas på disken.

Data i minnet jämförs med data på kortet för användardata. Om det finns någon skillnad, så kommer dialogrutor att öppnas, som varnar för problem.

Bild 3-40

Meny för bekräftelse av iControl avstängning

2. Tryck på tangenten OK för att bekräfta att man vill stänga av iControl programmet. Om man vill avbryta avstängningen, tryck på tangenten

Ångra.

När avstängningen av iControl programmet är komplett, så visas operativsystemets avstängningsmeny.

Mjukvaro och hårdvaroversioner

Tryck på tangenten Om i systemkonfigureringsmenyn, för att öppna en meny som visar revisionsnummerna för mjukvara och hårdvara.

E 2006 Nordson Corporation

Om man behöver teknisk support, så kan man bli ombedd att ange versionsnummerna tillsammans med en beskrivning av det aktuella problemet.

P/N 7146315C02

3-36 Systemkonfigurering

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-1

Avsnitt 4

Inställning av förval

Inledning

Förval är produktspecifika inställningar för spraypistol, in/ut styrning och travers. Upp till 255 unika förval kan lagras på ett kort för användardata.

När systemet arbetar i automatisk produktidentifieringsmode, är förvalsnummerna knutna till produktens ID nummer (produkt ID 2 kommer alltid att sprayas med förvalsinställningar

2). Även om alla pistoler kommer att spraya produkten med samma förval, kan förvalsinställningarna vara olika för olika pistoler.

I manuell produktidentifieringsmode kan man välja vilket förval som helst för en given produkt. Detta kallas normalt för batch-mode.

Förvalsinställningar för spraypistol:

S flöden för transportluft och atomiseringsluft

S elektrostatiska data

S fördröjning av triggsignal på produktens fram, resp. bakkant

S zontilldelning för pistoler

Förvalsinställningar för in/ut styrning:

S fördröjning av startsignal för rörelse på produktens fram, resp. bakkant

S pistol till produktavstånd (variabel)

S pistolläge (fast)

Förvalsinställningar för travers:

S spraypistolens triggning till/från upp/ner lägen

(fix-mode)

S traversens vändlägen (fix eller variabla moder)

S travershastighet (fix och variabel)

S traversens överslängsavstånd (variabel)

S procentjustering till/från avstånd från produkter

S procentuell justering av procentvärden för transportluft och atomiseringsluft

S procenuell justering aktivering/deaktivering

Menyer för förvalsinställningar för spraypistol

Spraypistolens förval kan ställas in antingen i menyerna för pistolstyrning eller i förvals-tabellmenyn.

Menyn Pistolstyrning visar förinställningar för en pistol, ett förval i taget. Man kan använda denna meny online eller offline. Styrmenyerna har en kopieringsfunktion som kan användas för att kopiera inställningar till andra förval och till andra pistoler.

Menyn Tabell för förval visar alla förinställningars värden, för alla pistoler i systemet, ett förval i taget, i tabellformat. Använd denna meny offline för att snabbt ställa in eller ändra förval. Tryck på knappen Tabell för förval för att öppna menyn för tabellen för förval.

Meny Tabell för förval

Pistoltangenter

pistolstyrningsmenyer

Bild 4-1

Förvalsnummer och namn

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

4-2 Inställning av förval

Menyer för spraypistolstyrning

Använd menyerna för pistolstyrning för att göra inställningar av följande förval:

S förvalsnummer (2) och namn (1)

S flöden för transportluft och atomiseringsluft (3) för standard pistoler) eller pulverflöde och mönsterluft för Prodigy pistoler

S elektrostatiska data (4)

S triggpunkter på framkant (5) och bakkant (7) och zontilldelning (6)

För att kopiera inställningarna, använd Kopiera

alla (8) eller Kopiera valda (10). Se beskrivning av Kopiera förvalsinställningar på sidan 4-15.

Med tangenten Spara (9), sparar man inställningarna.

1 2

Inställning av luftflöden och elektrostatiska data

Tryck på funktionstangenten under den vertikala skalan för att aktivera funktionen, gör därefter något av de följande:

S tryck och drag skjutreglaget upp eller ner, eller

S tryck på skjutreglagets spalt på endera sidan av stapeln, eller

S vrid på den digitala inställningsratten medurs för att öka, eller moturs för att minska.

ANMÄRKNING: Den aktiva funktionen färgas.

Endast ett värde i sänder kan ändras för varje skjutreglage. Trycker man på skjutreglagets spalt så ökas eller minskas inställningen i små steg.

12 13

14

11

3

4

5

6

7

Bild 4-2

Meny för pistolstyrning (menyn för standardpistoler visad)

1. Förvalsnamn och nummer

2. Pistolnummer

3. Flödesinställningar

4. Inställning av elektrostatiska data

5. Framkant

6. Zon

7. Bakkant

9. Spara

10. Kopiera valda

8

P/N 7146315C02

9 10

11. Statusdisplay för utgång

12. Växlingstangent för driftsmode

13. Modeindikator

14. Knapp för manuell triggning

E 2006 Nordson Corporation

Meny Tabell för förval

Denna meny visar en lista över förvalsinställningarna för alla pistoler i systemet.

Använd endast denna meny offline.

S

För att bläddra i menyn, tryck på och drag i de horisontella eller vertikala rullningslisterna (6), eller tryck på listens pilar.

S

För att mata in värden, tryck på ett datafält, och använd därefter den digitala inställningsratten eller tangentbordet (4).

S

Tryck upprepade gånger på tangenterna i

Laddningsvalskolumnen för att bläddra igenom de olika laddningsvalsmoderna.

S

Trycker man på tangenterna i AFC kolumnen växlar man mellan AFC TILL (grön) eller FRÅN

(röd).

7 2

Inställning av förval 4-3

S

Med tangenten Kopiera alla kopierar man valda inställningar från de valda förvalet för pistol 1 till samma förval för de övriga pistolerna. Välj vilka förvalsinställningar som man vill kopiera genom att trycka på tangenterna överst i kolumnerna. När en inställning är vald, visas ett X (7) i rutan.

S

Tryck på knappen Spara för att spara inställningarna.

ANMÄRKNING: Om man sparar sina inställningar, så kommer dessa att läggas till i databasen. För att ångra sina ändringar, även omfattande funktionen kopiera alla, tryck inte på

sparatangenten. Stäng menyn och välj Nej när man får frågan om man vill spara ändringarna.

3 4 5

1

Bild 4-3

Meny Tabell för förval

1. Pistolnummer

2. Förvalsnamn och nummer

3. Tangent kopiera alla

E 2006 Nordson Corporation

4. Knapp för att kalla fram tangentbordet

5. Sparaknapp

6

6. Rullningslister

P/N 7146315C02

4-4 Inställning av förval

Förvalsinställningar för spraypistol

Spraypistolens nummer och namn

Använd fälten förvalsnamn och förvalsnummer för att välja ut ett förval och för att ge förvalsnumret ett namn.

Bild 4-4

Förvalsnummer och namn

Välj ett förvalsnummer genom att:

S trycka på öka-tangenten (

Y

) eller minska-tangenten ( B ).

S trycka på fältet för förvalsnummer och ställa in numret med den digitala inställningsratten.

För att ge ett förvalsnummer ett namn, tryck på fältet Förvalsnamn. Nu visas ett tangentbord.

Bild 4-5

Tangentbordsmeny

Använd tangentbordet för att ange ett förvalsnamn som på enkelt sätt gör det möjligt att identifiera en produkt. Eftersom förvalsnumret och produkt ID är likadana, ge förvalet samma namn som produkten.

Inställningar av luftflöden för standard spraypistoler

För standardpistoler, styrs pistolens utgång genom flödena för transportluft och atomiseringsluft.

Inställningen av luftflöden visas i scfm eller m 3 /timme. Optimal inställning av transportluft och atomiseringsluft, samt kvoten mellan dessa, beror på vilken pulverpump som används och luftslangarnas diametrar.

Vanligtvis bestäms flödesinställningen genom att man går över till manuell mode för pistolen, triggar pistolen till manuellt, och justerar luftflödena medan man observerar spraymönstret eller genom att man samlar upp och väger pulvret.

1. För att ställa in luftflödena, tryck på flödestangenten och använd därefter skjutreglaget eller den digitala inställningsratten. Man kan endast göra en inställning i taget.

2. När alla pistoler har ställts in, sprayar man produkter, kontrollerar beläggningen och gör därefter ytterligare justeringar av luftflödena, om detta behövs.

Se pumparnas användarhandledningar för rekommenderade startvärden för transportluft och atomiseringsluft, efter behov justerar man därefter luftflödena så att önskat resultat erhålles.

Tabellerna 4-1 och 4-2 visar omvandlingen från

trycket till luftflödet.

ANMÄRKNING: De visade värdena för luftflöden i

tabellerna 4-1 och 4-2 kommer att ge något mera

pulver till spraypistolerna vid en Nordson moduluppbyggd pulverpump och något mindre pulver med en Nordson In-Line pulverpump.

Bild 4-6

Transportluft Atomiseringsluft

Luftflödesinställningar för standardpistoler

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-5

Omvandlingstabell från tryck till luftflöde

Tab. 4-1 Omvandlingstabell från tryck till luftflöde: 6-mm slang/100 Plus munstycke

(P1 är trycket vid den digitala flödesmodulens (pulpeten) utgång)

6 m (20 fot) 6-mm slang med 100 Plus munstycke m

3

/timme (scfm) P1 bar (psi)

0.846 (0.50)

1.26 (0.75)

0.275 (4.0)

0.482 (7.0)

1.68 (1.00)

2.1 (1.25)

0.758 (11.0)

1.10 (16.0)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (2.75)

5.04 (3.00)

5.52 (3.25)

5.64 (3.35)

1.45 (21.0)

1.86 (27.0)

2.21 (32.0)

2.55 (37.0)

2.93 (42.5)

3.34 (48.5)

3.72 (54.0)

4.07 (59.0)

4.21 (61.0)

12 m (40 fot) 6-mm slang med 100 Plus munstycke m

3

/timme (scfm) P1 bar (psi)

0.846 (0.50)

1.26 (0.75)

0.414 (6.0)

0.689 (10.0)

1.68 (1.00)

2.1 (1.25)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (3.75)

5.04 (3.00)

5.22 (3.10)

1.03 (15.0)

1.38 (20.0)

1.83 (26.5)

2.24 (32.5)

2.69 (39.0)

3.10 (45.0)

3.55 (51.5)

4.00 (58.0)

4.34 (63.0)

4.48 (65.0)

Tab. 4-2 Omvandlingstabell från tryck till luftflöde: 8-mm slang/100 Plus munstycke

(P1 är trycket vid den digitala flödesmodulens (pulpeten) utgång)

6 m (20 fot) 8-mm slang med 100 Plus munstycke m

3

/timme (scfm) P1 bar (psi)

0.846 (0.50)

1.26 (0.75)

1.68 (1.00)

0.137 (2.0)

0.275 (4.0)

0.483 (7.0)

2.1 (1.25)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

0.724 (10.5)

1.03 (15.0)

1.34 (19.5)

1.65 (24.0)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (2.75)

5.04 (3.00)

5.52 (3.25)

5.96 (3.5)

1.96 (28.5)

2.31 (33.5)

2.65 (38.5)

2.96 (43.0)

3.31 (48.0)

3.59 (52.0)

12 m (40 fot) 8-mm slang med 100 Plus munstycke m

3

/timme (scfm) P1 bar (psi)

0.846 (0.50)

1.26 (0.75)

1.68 (1.00)

2.1 (1.25)

2.52 (1.50)

2.94 (1.75)

3.36 (2.00)

3.78 (2.25)

4.2 (2.50)

4.62 (3.75)

5.04 (3.00)

5.52 (3.25)

5.69 (3.35)

0.172 (2.5)

0.345 (5.0)

0.552 (8.0)

0.862 (12.5)

1.17 (17.0)

1.48 (21.5)

1.83 (26.5)

2.14 (31.0)

2.48 (36.0)

2.86 (41.5)

3.21 (46.5)

3.52 (51.0)

3.65 (53.0)

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-6 Inställning av förval

Förvalsinställningar för flöde och hjälpluft för Prodigy spraypistoler

Frö Prodigy spraypistoler ställs följande flöden in:

Pulverflöde: Ställ in pulverflödet i procent

(0

100%).

Mönsterluft: Ställ in luftflödet i cfm eller m 3 /timme.

För att ställa in pulverflödet och mönsterluftsflödet, tryck på flödestangenten och använd därefter skjutreglaget eller den digitala inställningsratten.

Man kan endast göra en inställning i taget.

Kompensering för hjälpluft: Ställ in procentandelen av det totala flödet för hjälpluft till pumpen (-100

+100%)

Hjälpluft är det luftflöde som trycker pulvret ut ur pumpen till pistolen. Det aktuella börvärdet för hjälpluften visas under tangenterna för flödesinställning. Det ställs in automatiskt av en mjukvaroalgoritm som använder pulverflödesinställningen för att beräkna hjälpluftsflödet.

Hjälpluftskompenseringen ökar eller minskar börvärdet med en procentandel, för att optimera pumpens och spraypistolens egenskaper.

För att ställa in hjälpluftskompenseringen, tryck på fältet och använd den digitala inställningsratten för att öka eller minska värdet.

För att göra dessa inställningar:

1. Ställ pistolen i manuell mode.

2. Trigga pistolen.

3. Justera inställningarna medan man observerar spraymönstret eller genom att samla upp pulvret och väga det.

Pulverflöde Mönsterluft

Bild 4-7

Börvärde för hjälpluft

Kompensering för hjälpluft

Luftflödesinställningar för Prodigy pistoler

Förvalsinställningar för elektrostatiska data för spraypistol

Se bild 4-8. För Versa-Spray, Sure Coat, och

Prodigy pistoler kan man ställa in kV, AFC, eller

Select Charge moden. Dessa inställningar är

ömsesidigt uteslutande, utom för laddningsvalsmode 4 (användarprogrammerbar).

För Tribomatic pistoler finns endast AFC inställning. Den används för att ställa in strömåterföringens larmnivå.

Inställning av kV

För att ställa in spänningen (kV) tryck på knappen kV och använd därefter skjutreglaget eller den digitala inställningsratten.

Versa-Spray pistoler: 0 eller 30

100 kV

Sure Coat pistoler: 0 eller 25 − 95 kV

Prodigy pistoler: 0 eller 25

95 kV

Vid detta val styrs utspänningen från spraypistolen till önskat värde. Det ger maximal pulveröverföring när man belägger stora objekt, med ett avstånd mellan pistol och objekt på 0,2

0,3 m (8

12 tum).

Inställning av AFC

För att ställa in AFC tryck på knappen AFC och använd därefter skjutreglaget eller den digitala inställningsratten.

Versa-Spray pistoler: 10 − 120 μ A

Sure Coat pistoler: 10

100

μ

A

Prodigy pistoler: 10 − 100 μ A

För Versa-Spray, Sure Coat, och Prodigy pistoler, ställer AFC (Automatisk strömåterföringsfunktion) funktionen in spraypistolens maximalt utgående ström ( μ A). Vid beläggning av produkter med detta val sätts utspänningen automatiskt till maximum.

Om strömåterföringen når det inställda värdet för

AFC så kommer utspänningen automatiskt att minska. Använd AFC vid beläggning av inre hörn och djupa lådor på kort avstånd.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-7

Vid Tribomatic pistoler, använd AFC

− moden för att sätta en undre gräns för strömåterföringen. Om strömåterföringen kommer under denna nivå så får inte pulvret den förväntade elektrostatiska laddningen. Larmreläet växlar och ett felmeddelande loggas. För att kvittera larmet, ställ

AFC värdet till noll.

För att ställa in minsta strömåterföringsnivån, börja belägga produkter. Anteckna utströmmen i

μ

A

(gul) på statusdisplayen (sidan), ställ därefter in

AFC nivån till ett lägre värde. En typisk inställning skulle kunna vara 0.5

1.0

μ

A mindre än utströmmen hos en ny Tribomaticpistol.

Upplösning i inställningen är 0.1

μ

A.

ANMÄRKNING: Olika typer av pulver kommer att tribo-laddas till olika nivå, så om man byter pulver så kan det även bli nödvändigt att ändra larmnivån.

Bild 4-8

Inställning av elektrostatiska data

Inställning av Select Charge mode

(laddningsvalsmode)

Laddningsvalsmoden ger en valmöjlighet mellan tre förprogrammerade elektrostatisk laddningsmoder (moderna

1

3) och en användarprogrammerbar mode (mode 4). Inställningarna för moderna 1

3 kan inte ändras. I mode 4 kan både högspänning, kV, och ström,

μ A, ställas in för ett speciellt pulver eller produkt.

Väljer man Select Charge mode

(laddningsvalsmoden) till 0, stängs denna driftsmode av och man kan då ställa in antingen högspänningsmoden, kV, eller AFC moden. Select

Charge mode (laddningsvalsmoden) används inte vid Tribomatic-pistoler.

Se bild 4-8. Genom att upprepade gånger trycka

på tangenten Laddningsval bläddrar man genom de olika moderna. Symbolen vid sidan om tangenten indikerar vilken mode som valts.

Mode symboler och beskrivningar för varje mode ges i de följande tabellerna:

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-8 Inställning av förval

Tab. 4-3 Laddningsvalsmode (Select Charge)

Laddningsvalsmode (Select Charge)

Mode 0 (Från): Stäng av laddningsvalsmoden för att ställa in kV eller AFC.

Mode 1 ommålning (Recoat): Använd denna mode för ommålning av produkter som redan har belagts och härdats. Pistolströmmen är kraftigt reducerad för att eliminera jonisering.

Mode 2 (Special): Använd denna driftsmode vid beläggning med speciella pulver

(torrblandade metallic eller mica).

Mode 3 djupa lådor (Deep Cavity): Använd denna driftsmode för att belägga invändiga hörn eller andra djupa lådor. En låg högspänning och liten ström belägger framkanterna på en djup låda, medan en hög högspänning och hög ström belägger djupare belägna delar av lådan.

Mode 4 (användarprogrammerbar): Vid detta val kan man ställa in både högspänningen

(kV) och strömmen μ A för en viss produkt eller typ av pulver och spara de inställda värdena.

Inställningarna laddas in varje gång mode 4 väljs.

Select

Charge mode

1

2

3

4

Ommålning

Special

Tab. 4-4 Värden för Select Charge (laddningsvalsmode)

Användning

Djupa lådor med spraypistolen inne i kV/AFC inställning ej justerbart ej justerbart ej justerbart

Användarprogrammerbar inställningsbart

Startspänning kV

Prodigy,

Sure Coat

95 kV

Versa-Spray

100 kV

60 kV

95 kV

60 kV

100 kV

60 kV 60 kV

Maximal ström

Samtliga pistoler

15 μ A

30

μ

A

70

μ

A

30 μ A

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-9

Förvalsinställningar av fördröjningar på produktens fram resp. bakkant

Inställningarna av fördröjningarna på fram och bakkant bestämmer när spraypistolerna slås till resp. från, refererat till produktens fram resp.

bakkant. Fördröjningarna kan vara noll, positiva eller negativa.

Se bilderna 4-11 till 4-14 för exempel på

inställningar av fördröjningar på fram resp. bakkant.

Fördröjning på framkant: Avståndet från spraypistolerna till framkanten på produkten.

S

Ett fördröjningsvärde på framkanten på noll aktiverar pistolerna när produktens framkant når fram till dem (exakt triggning).

S

Ett postivt värde på fördröjningen på framkant aktiverar spraypistolerna INNAN produktens framkant når fram till dem (översprayning).

S

Ett negativt värde på fördröjningen på framkant aktiverar spraypistolerna EFTER att produktens framkant passerat dem (undersprayning).

Fördröjning på bakkant: Avståndet från spraypistolerna till bakkanten på produkten.

Värdena för fördröjningen på bakkanten kan vara positiva, negativa eller noll.

S

Ett fördröjningsvärde på noll stänger av pistolerna när produktens bakkant når fram till dem (exakt triggning).

S

Ett postivt värde på fördröjningen på bakkant stänger av spraypistolerna EFTER att produktens bakkant har passerat dem

(översprayning).

S

Ett negativt värde på fördröjningen på bakkant stänger av spraypistolerna INNAN produktens bakkant har kommit fram till dem

(undersprayning).

Transportbandsriktning

Bakkant Framkant

Meny för pistolstyrning

+ −

0

Bakkant

Pistol

FRÅN

Pistol

FRÅN

Bild 4-9

Pistol

Till, ON

+

0

Framkant

Pistol

Till, ON

Inställningar av fördröjningar på produktens fram resp. bakkant

Meny Tabell för förval

Framkant Bakkant

Bild 4-10

Inställning av fördröjningar på fram resp. bakkant och zontilldelning

Framkant Bakkant

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-10 Inställning av förval

Förvalsinställningar av fördröjningar på produktens fram resp. bakkant

(forts.)

Exempel på exakt triggning

Se bild 4-11. Framkant = 0, Bakkant = 0.

Pistolerna börjar spraya vid produktens framkant och stoppas vid dess bakkant.

Framkant = 0

Pistol till Transportbandsriktning

Bakkant = 0

Pistol från

Bild 4-11

Exempel på exakt triggning

Exempel på översprayning

Se bild 4-12. Framkant = 5, Bakkant = 5. Använd

översprayning för omvikningsbeläggning av pulvret runt produkters fram och bakkant.

Framkant = 5

Pistol till

Transportbandsriktning

Pistolerna börjar spraya 5 enheter INNAN produktens framkant har nått fram till pistolerna och slutar spraya 5 enheter EFTER att produktens bakkant har passerat pistolerna.

Bakkant = 5

Pistol från

Bild 4-12

Exempel på översprayning

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-11

Exempel på undersprayning

Se bild 4-13. Framkant =

5, Bakkant =

5.

Använd undersprayning för att förhindra att pulver viks om produkternas fram resp. bakkant.

Framkant =

5

Pistol till Transportbandsriktning

Pistolerna börjar spraya 5 enheter EFTER produktens framkant har nått fram till pistolerna och slutar spraya 5 enheter INNAN att produktens bakkant har passerat pistolerna.

Bakkant =

5

Pistol från

Bild 4-13

Exempel på undersprayning

Exempel på översprayning-undersprayning

Se bild 4-14. Framkant = 5, Bakkant =

Framkant = 5

Pistol till

− 5.

Pistolerna börjar spraya 5 enheter INNAN produktens framkant har nått fram till pistolerna och slutar spraya 3 enheter INNAN produktens bakkant har passerat pistolerna.

Transportbandsriktning

Bakkant =

5

Pistol FRÅN

Bild 4-14

Exempel på översprayning-undersprayning

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-12 Inställning av förval

Tilldelning av spraypistoler till zoner

När en produkt detekteras av en zonfotocell kommer pistolerna som tilldelats denna zon, via förvalet för denna produkt, att triggas när produkten passerar pistolerna. Normalt tilldelas pistolerna till den zon som de är fysiskt placerade i, men de kan tilldelas vilken zon som hellst.

ANMÄRKNING: Ändra inte zontilldelningen medan produkter rör sig genom systemet. Gör man det, så kan det skapa fel i zontilldelningarna med felaktiga beläggningar som resultat.

Meny för pistolstyrning

Användning av zoner för att förhindra triggning

Om man ställer zontilldelning till noll för ett visst förval, så kommer inte pistolen att triggas när denna produkt passerar förbi.

Meny Tabell för förval

Zon

Zon

Bild 4-15

Inställning av fördröjningar på fram resp. bakkant och zontilldelning

Kopiera alla Meny för pistolstyrning

Funktionen kopiera alla i menyn för pistolstyrning kopierar endast inställningar av luftflöden och elektrostatiska data från det aktuella förvalet till alla förval med samma nummer för alla pistoler.

Om till exempel, det nuvarande förvalet är förval 1 för pistol 1 och det finns 16 pistoler i systemet, så kopierar funktionen kopiera alla, flödes och elektrostatiska inställningar i förval 1 till förval 1 för pistolerna 2 till 16.

Användning av kopiera alla funktionen i menyn pistolstyrning:

1. Välj vilket förval som skall vara källan för värdena.

Kopiera alla Meny Tabell för förval

Kopiera alla funktionen i menyn för tabell för förval, kopierar valda förinställningar för pistol 1 till alla andra pistoler, för det aktuella förvalsnumret.

Om, till exempel förval 1 är det aktuella förvalet, kommer funktionen kopiera alla att kopiera de valda inställningarna i förval 1 för pistol 1, till förval

1 inställningarna för alla andra pistoler som listas.

1. Välj vilket förval som skall vara källan för värdena.

2. Välj inställningarna som skall kopieras genom att trycka på inställningstangenterna. När de valts, visas ett X i tangents markeringsruta.

3. Tryck på knappen Kopiera alla. De inställningar som man valt kommer att kopieras till de övriga pistolerna.

2. Tryck på knappen Kopiera alla. Ett fönster för bekräftelse av kopiera alla funktionen öppnas nu.

3. Tryck på knappen OK för att starta kopieringen.

Om man ändrar sig, tryck på knappen Ångra.

Kopiera alla OK Ångra

Bild 4-16

Kopiera alla

menyer för pistolstyrning

4. Tryck på knappen Spara för att spara

ändringarna.

ANMÄRKNING: Om man sparar sina inställningar, så kommer dessa att läggas till i databasen. För att ångra sina ändringar, även omfattande funktionen kopiera alla, tryck inte på

sparatangenten. Stäng menyn och tryck på knappen Ångra när man får frågan om man vill spara ändringarna.

Välj inställningar

Kopiera alla Spara

Bild 4-17

Kopiera alla

Tabell för förval

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-13

Kopiera valda

menyer för pistolstyrning

Denna funktion finns endast via menyerna pistolstyrning.

ANMÄRKNING: Använd menyn Global styrning för att stänga av alla pistoler innan man använder denna funktion. iControl systemet tillåter inte att man kopierar medan pistolerna är i auto eller manuell mode.

Funktionen kopiera valda gör det möjligt att välja förvalsinställningar för ett antal pistoler och ett antal förval (källa), och kopiera inställningarna till ett annat antal pistoler och annat antal förval

(destination).

1. Se bild 4-18. Tryck på knappen Kopiera valda

för att öppna menyn för kopiera valda.

2. Välj följande: a. Källinställningar. Man kan välja mer än en inställning. När de är valda blir inställningstangenterna gröna.

b. Källområde av pistoler.

c. Källförval eller område av förval.

d. Destinationsområde för pistoler.

e. Destinationsförval eller område av förval.

ANMÄRKNING: Alla val måste vara giltiga, i annat fall kommer inte tangenten Starta kopiering att fungera. Om tangenten är grå, kontrollera om det finns något fel i de gjorda valen, t.ex. om det är olika antal käll- och destinationsförval.

3. Tryck på tangenten Starta kopiering. Menyn för start av funktionen kopiera valda visas nu.

S

Alla pistoler måste vara avstängda. Om de inte är det, så kommer inte tangenten

Kopiera att fungera. Använd menyn

Global styrning för att stänga av alla pistoler.

S

Om man vill avbryta kopieringsfunktionen, tryck på tangenten Stäng.

4. Tryck på tangenten Kopiera för att starta kopieringen.

5. När kopieringen är färdig, så kommer fönstret att stängas automatiskt.

Valda inställningar (gröna)

Kopiera valda

Källpistoler

Inställningar som skall kopieras

Destination för pistoler

Källförval

Starta kopiering

Destination för förval

Stäng för att ångra kopiering

Bild 4-18

Kopiera valda

meny för pistolstyrning

Alla pistoler FRÅN

Kopiera

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-14 Inställning av förval

Förvalsinställningar för in/ut styrning

Förval för in/ut styrning är produktspecifika.

Systemet kommer alltid att använda de förinställda inställningarna från konfigureringsmenyn om inte en produkt för vilken man har gjort en förvalsinställning kommer fram till spraypistolerna.

ANMÄRKNING: Om man ställer in något förval till ett värde som är mindre än den konfigurerade minimi inställningen, så kommer minimi inställningen att skriva över förvalsvärdet.

Se konfigurering av in/ut styrning i avsnitt 3 för ytterligare information om förinställningar och minimi värden.

Se Användning av förvalsinställningar för in/ut

styrning på de följande sidorna där det ges exempel på förvalsinställningar och deras samverkan med de förinställda värdena.

S

Ett negativt värde för fördröjningen på produktens framkant flyttar pistolerna EFTER att produktens framkant har kommit framför pistolerna.

Fördröjning på bakkant: Avståndet från spraypistolerna till bakkanten på produkten. Vid detta läge flyttas pistolerna in eller ut.

S

Ett positivit värde på fördröjningen på produktens bakkant kommer att flytta pistolerna

EFTER att produktens bakkant har kommit förbi pistolerna.

S

Ett negativt värde på fördröjningen på produktens bakkant kommer att flytta pistolerna

INNAN produktens bakkant har kommit förbi pistolerna.

Modetangenten F/V växlar mellan Variabel och Fix placering.

Menyöversikt

Använd fältet Förvalsväljare för att först välja ett förvalsnummer. Alla inställningar som man gör kommer att tillämpas för detta förval/denna produkt.

Variabel placering: Pistol-till-produktavstånd som skall hållas när produkten rör sig förbi pistolerna

(konturföljning). Detta är den förinställda positioneringsmoden.

Använd fältet Väljare för in/ut styrning för att läsa av Förinställningar för in/ut styrningarna.

I bilden 4-19, har man inte gjort någon inställning

av förval för in/ut styrning 1, så symbolen Ej

ändrad visas. Om man gjort ändringar, så visas istället symbolen Ändrad.

Fördröjning på framkant: Avståndet från pistolerna till framkanten på produkten. Vid framkanten flyttas pistolen till det inställda läget.

S

Ett positivt värde för fördröjningen på produktens framkant flyttar pistolerna INNAN produktens framkant har kommit framför pistolerna.

Fast placering: Placeringen mäts från nolläget

(främre gränslägesbrytaren). När en produkt med inställning för en fix position kommer fram, kommer in/ut styrningen att gå till det fixa läget och stanna kvar där tills att en ny produkt kommer fram, antingen med:

S inget förval för förflyttning (i vilket fall det förinställda värdet används), eller

S med en annan inställning för position.

Förvalsväljare

Kopiera

Tangentbord

Spara

Symbol Ej ändrad

Symbol Ändrad

Val av in/ut styrning Förinställda värden

Bild 4-19

Förvalsinställningar för in/ut styrning

Framkant Bakkant Växling mellan fast och variabel

Variabel placering

Fix placering

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Kopiering av förvalsinställningar

Med tangenten Kopiera kopieras de valda förvalsinställningarna från in/ut styrning 1 till övriga in/ut styrningar. Tryck på en inställningssymbol för att välja den. När den valts, visas ett X i markeringsrutan i symbolen.

Inställning av förval 4-15

Spara förvalsinställningar

Med tangenten Spara sparar man förvalsinställningarna till användardatabasen. Om man stänger menyn utan att trycka på spara tangenten, kommer man att bli tillfrågad om man vill spara eller ångra ändringarna.

Användning av förvalsinställningar för in/ut styrning

Se Konfigurering av in/ut styrning i avsnitt 3 för att göra inställningar av minimivärde, och förinställda värden för framkant, bakkant och pistol-till-produktavstånd.

Dessa exempel visar de vanligaste rörelsesekvenserna. Kontakta er Nordson representant om ni behöver hjälp med att ställa in rörelsesekvenser.

Exempel med fix position

Minimum: Framkant 2, bakkant 2, pistol-till-produkt

8

Förinställt: Framkant 5, bakkant 5, pistol-till-produkt

10

Förval 1: Framkant 6, bakkant 6, läge 12fix

Se bild 4-20. Röda linjer markerar rörelse.

Förvalsinställningarna skriver över de förinställda värdena. Vid läget 6 tum från produktens framkant, kommer in/ut styrningen att röra sig 12 tum från nolläget (främre gränslägesbrytaren). Den stannar kvar i detta läge tills att en produkt som saknar inställning för förval kommer, eller så signaleras någon annan inställning av förval.

Produkt id. 1 Produkt id. 1

Förval

Framkant = +6

Exempel med konturföljning

Minimum: Framkant 2, bakkant 2, pistol-till-produkt

8

Förinställt: Framkant 5, bakkant 5, pistol-till-produkt

10

Förval: Framkant 2, bakkant 2, läge 12 variabel

Se bild 4-21. Röda linjer markerar rörelse.

1. Förvalsinställningarna skriver över de förinställda värdena. Två tum från produktens framkant flyttas pistolerna ut 12 tum från produkten.

2. Pistolerna flyttas ut och in för att följa produktens kontur, genom att använda framkant och bakkant och därigenom bibehålla

12-tums avståndet mellan pistol och produkt.

3. Två tum efter att produktens bakkant har passerat pistolerna, så flyttas de in för att vänta på nästa produkt.

3

2

2

Förval

Bakkant = +2

Förval

Framkant = +2

Bild 4-21

Exempel med konturföljning

1

Bild 4-20

Exempel med fix position

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-16 Inställning av förval

Exempel med lansning och konturförljning

Minimum: Framkant 2, bakkant 2, pistol-till-produkt

8

Förinställt: Framkant 5, bakkant 5, pistol-till-produkt

10

Förval: Framkant 2, bakkant 2, läge variabelt, 12

Lansningsfunktion vald vid konfigureringen av in/ut styrningen

Se bild 4-21. Röda linjer markerar rörelse.

1. Förvalsinställningarna skriver över de förinställda värdena. Två tum från produktens framkant flyttas pistolerna in till 12 tum från produkten.

2. Pistolerna flyttas ut och in för att följa produktens kontur.

3. Två tum efter att produktens bakkant har passerat pistolerna, så flyttas de till det tillbakadragna läget för att vänta på nästa produkt.

3

Förval

Bakkant = +2

2 2

Förval

Framkant = +2

1

Bild 4-22

Exempel med lansning och konturförljning

Exempel på beläggning av djupa lådor

Minimum: Framkant 2, bakkant 2, pistol-till-produkt

8

Förinställt: Framkant 5, bakkant 5, pistol-till-produkt

10

Förval: Framkant

2, bakkant

5, pistol-till-produkt

5, variabel

Start: Helt inne

Se bild 4-23. Röda linjer markerar rörelse.

Förvalsinställningarna är negativa, så de skriver inte över de förinställda värdena.

1. Vid det förinställda framkantsvärdet (5 tum

INNAN produktens framkant) flyttas pistolerna ut till de förinställda pistol-till-produktavståndet

(10 tum).

2. Produkten rör sig förbi pistolerna. Vid det förvalda framkantsvärdet (

2, eller 2 tum

EFTER framkanten), flyttas pistolerna in till 5 tum från produkten.

3. När produkterna passerar pistolerna, bibehåller in/ut styrningen 5-tums pistol-till-produktavståndet.

4. Vid det förvalda bakkantsvärdet (

5, eller 5 tum

INNAN produktens bakkant) flyttas pistolerna ut till de förinställda pistol-till-produktavståndet

(10 tum).

5. Vid det förinställda bakkantsvärdet (5 tum

EFTER produktens bakkant) flyttas pistolerna in för att vänta på nästa produkt.

10 in.

Förinställt pistol till produkt

Förinställt

Bakkant =

+5

Förval

Bakkant =

5

5 4

Bild 4-23

Exempel på beläggning av djupa lådor

3

5 tum förval variabelt pistol-till- produktavstånd.

Förval

Framkant =

2

2

Förinställt

Framkant

= +5

1

10 tum

Förinställt pistol till produkt

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställning av förval 4-17

Förvalsinställningar för travers

Förvalsinställningar för traverser är produktspecifika. Systemet kommer att använda de förinställda värdena från konfigureringsmenyn för alla produkter som saknar förvalsinställning.

Menyöversikt

Se bild 4-24.

Använd Rullningslisten i menyns nederkant för att bläddra igenom alla förvalsinställningar.

Använd fältet Förvalsväljare för att först välja ett förvalsnummer. Alla inställningar som man gör kommer att tillämpas för detta förval/denna produkt.

Använd fältet Val av travers för att läsa av

Förinställningar för traverserna.

I bilden 4-24, har man inte gjort någon inställning

av förval för travers 1, så symbolen Ej ändrad visas. Om man gjort ändringar, så visas istället symbolen Ändrad.

Två traverser är konfigurerade för detta system.

Symbolen för Mode för travers 1 visar att den är konfigurerad för variabel mode, så man kan inte göra inställningar för fix mode för denna.

Förvalsvärdena för fix-mode är utgråade.

Symbolen Mode för travers 2 visar att den är konfigurerad för fix-mode. Värdena i fälten för fix-mode kan ändras för travers 2.

Med tangenten Kopiera kopieras de valda förvalsinställningarna från travers 1 till övriga traverser. Tryck på en inställningssymbol för att välja den. När den valts, visas ett X i markeringsrutan i symbolen.

Med tangenten Spara sparar man förvalsinställningarna till användardatabasen. Om man stänger menyn utan att trycka på spara tangenten, kommer man att bli tillfrågad om man vill spara eller ångra ändringarna.

Förvalsväljare

Ej ändrad

Kopiera

Tangentbord

Spara

Ej ändrad

Val av travers

Mode symbol:

Trav. 1 variabel

Mode symbol:

Trav. 2 fix

Förinställda värden

Bild 4-24

Översiktsmeny traversförval

Inställning vald för att kopieras

Rullningslist

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-18 Inställning av förval

Fix-mode-inställningar

Se bild 4-25. Denna meny visar de gjorda

inställningarna för travers 2, förval 1. Travers 2 är vald och dess konfigurerade inställningar visas.

Börvärdena Pistol till/pistol från Upp/ner är refererade till produktens kant.

Börvärdena för Övre/nedre vändläge mäts från hemmaläget.

Travershastighet kan ställas in för både Fix, Ej synkroniserad och Variabel, Ej synkroniserade moder.

De konfigurerade inställningarna modifieras av inställningarna för förval, så symbolen Ändrad visas.

Förvalsväljare

Inställningar

ändrade för travers 2

Konfigurerade inställningar för travers 2

Travers 2 vald

Fix-mode-inställningar

Travers 2 fix mode

Pistol Från

Upp

Pistol

Till Ner

Pistol

Från Ner

Pistol

Till Upp

Övre vändläge

Nedre vändläge

Travershastighet

Fixmode positiva inställningar

Traversens hemmaläge (0)

Övre vändläge

Till

Från

Till

Fixmode negativa inställningar

Traversens hemmaläge (0)

Övre vändläge

Till Från Till

Från

Till

Från

Nedre vändläge

Bild 4-25

Förvalsinställning för travers

fix-modeinställningar

Från Till Från

Nedre vändläge

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Inställningar vid variabel mode

Se bild 4-26. Denna meny visar inställningar

gjorda för travers 1, förval 1.

Travers 1 är konfigurerad för variabel mode.

Inställningsfältet har bläddrats fram så att inställningarna för variabel mode visas.

Travershastighet kan ställas in för både Fix, Ej synkroniserad och Variabel, Ej synkroniserade moder.

Inställningar

ändrade för travers 1

Konfigurerade inställningar för travers 1

Travers 1 vald

Trav. 1 variabel

Inställning av förval 4-19

Inställningarna för Övre och nedre översläng är de avstånd över och under en produkt som traversen rör sig innan den byter riktning, när en produkt befinner sig framför pistolerna. Om det inte finns någon produkt, så gäller de konfigurerade vändlägena.

Den konfigurerade inställningen för travershastighet modifieras av förvalsinställningen, så symbolen Ändrad visas.

Inställningar vid variabel mode

Positiva inställningar vid variabel mode

Traversens hemmaläge (0)

Trav.

Hastighet

Övre vändläge

Övre

översläng

Övre

översläng

Nedre

översläng

Negativa inställningar vid variabel mode

Traversens hemmaläge (0)

Övre vändläge

Övre

översläng

Nedre översläng

Nedre översläng

Nedre vändläge

Bild 4-26

Förvalsinställning för travers – inställningar vid variabel mode

Nedre vändläge

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

4-20 Inställning av förval

Procentuell justering av traversinställningar

Se bild 4-27. Denna meny visar inställningar

gjorda för travers 1, förval 1, med procentuell justering.

ANMÄRKNING: Procentuell justering är en additiv variabel. Se procentuell justering i Avsnitt 5,

Handhavande, för inverkan av global justering och transportbandsjustering på traversens procentuella justeringar.

Inställningen för Procentuell justering Till/Från

Upp/Ner i Variabel mode är avstånden från kanten som transportluften och atomiseringsluftens procentuellt justerade inställning slås till eller från.

Inställningarna för Till/Från Upp/Ner kan vara positiva eller negativa.

Inställningar

ändrade för travers 1

Om traversen är konfigurerad för Fix-mode så mäts inställningarna för Till/Från Upp/Ner från traversens hemmaläge och måste alltid vara positiva.

Inställningarna för Procentuell justering

transportluft och atomiseringsluft är den procentsats som den aktuella inställningen ändras med. Dessa inställningar kan vara positiva eller negativa.

Procentuell justering kan vara Aktiverad eller

Deaktiverad för varje travers. Tryck på fältet för att växla tillståd. När funktionen är aktiverad visas ett

X i fältet.

Inställning av procentuell justering

Trav. 1 variabel

%

Justering

Till Upp

%

Justering

Från Ner

%

Justering

Till Ner

%

Justering

Från Upp

%

Justering

Transportluft

%

Justering atomiseringsluft

Bild 4-27

Inställning av traversförval

Procentuell justering

Traversens hemmaläge (0)

% Till

% Från

% Till

Till Ner

Från Upp % Till

% Från

% Till

%

Justering

Aktiverad

% Från

% Till

% Från

Från Ner

Til Upp

Variabel mode

Bild 4-28

Exempel på inställning av traversförval

Procentuell justering

% Från

% Till

Fix-mode

P/N 7146315C02

% Från

E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-1

Avsnitt 5

Handhavande

Beskrivning av symboler

Inställningsmöjlighet

Transportluftsflöde (scfm eller m 3 /timme) eller

Pulverflöde (Prodigy pistoler)

Atomiseringsluftsflöde (scfm eller m 3 /timme)

Inställningsmöjlighet

Framkant

Bakkant

Mönsterluftsflöde (scfm eller m 3 /timme)

(endast Prodigy pistoler)

Spänning (kilovolt)

Förval

Zon

Mikroampere (ström) Produktidentitet

Select Charge (laddningsval)

(elektrostatiska data)

Trigg, eller driftsmoder

Automatisk

Manuell

Från

Triggningstangent (växlande)

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-2 Handhavande

Systeminställningar

Pulpetens nätströmbrytare sitter på bakpanelen.

När pulpeten slås till, så laddas operativsystemet in, därefter laddas iControl mjukvaran och huvudmenyn visas. Alla inställningar som fanns när systemet stängdes av laddas nu in.

1. Logga in på systemet om detta behövs. Se

Logga in på sidan 2-1.

2. Ställ in önskad driftsmode för alla pistoler, in/ut styrningar och traverser: Menyn för global

styrning, sidan 5-5.

3. Ställ in önskad produktidentifieringsmode:

Styrning av produkt ID, sidan 5-6.

4. Om sådan används, ställ in önskad mode för

spolning: Spolningsstyrning, sidan 5-7.

5. Starta pulveråtervinningssystemet, boxens evakueringsfläkt och transportbandet. Kör produkter genom boxen.

Kalibrering pekskärm

Systemet kommer att kräva en omkalibrering av pekskärmen om man installerar ett nytt programkort eller om man byter ut pulpetdatorn.

Man kan även göra en ny kalibrering av skärmen vid behov.

När man har startat kalibreringen, måste man följa instruktionerna exakt. Om man inte gör det, kommer man inte att kunna starta om kalibreringsproceduren och pekskärmen kommer kanske inte att fungera invändningsfritt. Om detta skulle inträffa, kan man behöva ansluta en mus för att starta om kalibreringsproceduren.

Kalibrering startad av användaren

1. Tryck på knappen Avsluta program i menyn för

systemkonfigurering (sidan 3-35).

2. När operativsystemet stängts av, eller när dialogrutan för omstart visas, tryck på Ångra

(Cancel), och tryck därefter på knappen CAL.

3. Följ anvisningarna på skärmen exakt, för att med fingret trycka på kalibreringsrutinens målfält, och genomför hela proceduren.

Kalibreringsprocedur startad med hjälp av en mus

Använd denna procedur om man inte kan trycka på knappen för Avsluta program, eller på knappen

CAL.

1. Stäng av systemet helt och slå från matningsspänningen.

2. När matningsspänningen har brutits, öppna pulpetens dörr och anslut en mus till datorns port för mus, slå därefter till matningsspänningen till pulpeten och låt systemet starta.

3. Använd musen för att öppna menyn för systemkonfigurering och klicka på tangenten

Avsluta program (sidan 3-35).

4. När operativsystemet stängts av, eller när dialogrutan för omstart visas, tryck på Ångra

(Cancel), och klicka därefter på knappen CAL.

5. Följ anvisningarna på skärmen exakt, för att med fingret trycka på kalibreringsrutinens målfält, och genomför hela proceduren.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-3

Användning av nyckelbrytaren driftsklar/blockera/förbikoppling

Denna 3-läges nyckelströmbrytare i frontpanelen har följande funktioner:

S

Driftsklar: Kör systemet i normal driftsmode.

S

Blockering: Stänger av alla pistoler, in/ut styrningar och traverser, och förhindrar pistoltriggning eller rörelser. Blockeringen kan forceras för in/ut styrningar och traverser via deras konfigureringsmenyer.

S

Förbikoppling transportband: Gör det möjligt att trigga pistolerna utan att transportbandet körs (ingen signal från encodern eller transportbandet).

ANMÄRKNING: Blockeringen kan inte avbrytas genom att ställa nyckelbrytaren i något annat läge om boxens evakueringsfläkt har stängts av, efter att man valde blockering. Man måste först starta evekueringsfläkten. Däremot, om man stänger av evakueringsfläkten först och därefter ställer brytaren i läget blockering, har detta ingen effekt.

Blockeringssymbol

När man ställer nyckelbrytaren i läget Blockering, visas blockeringsmeddelandet i displayen.

Bild 5-1

Blockeringssymbol

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-4 Handhavande

Huvudmenyns handhavandefunktioner

Höger bläddringstangent i tangentfält

19

1 2 3 4 5

22

6

20

7

21

8 9

17

10

11

12

16 Red Mower Deck Administratör

15

Huvudmenyns handhavandefunktioner

14

13 18 23

Bild 5-2

1. Larm

2. Globalt tillstånd (alla pistoler)

3. Procentuell justering

4. Tabell med förval

5. Spolningsstyrning

6. Förval in/ut styrning

7. Systemkonfigurering

9. Hjälp

10. Hastighet transportband

11. Till/frånindikator för transportband

12. Logga in/ut/säkerhetskonfigurering

13. Inloggad användare

14. Global styrning

15. Produkt ID namn och nummer

16. Styrning produkt ID

17. Pistolens inställningstangenter

18. In/ut styrningens tangent

19. Bläddra vänster

20. Fotocell/scanner status

21. Parkering

22. Förval för travers

23. Traversstyrning

Not: Produktidentiteten nummer och namn (15) gäller för produkten framför zonfotocellerna, inte den produkt som sprayas.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-5

Styrtangenter för global pistol, in/ut styrning och traversstyrning

Menyn för global styrning

Tryck på tangenten Global styrning i huvudmenyn för att visa menyn för global styrning. Symbolen i tangenten visar den aktuella globala moden för spraypistolerna.

Global manuell pistoltriggning

Om man använder menyn för global styrning för att ställa alla pistoler i manuell mode, så kan man spraya vilken som helst product med vilket förval som helst och spraya pulver kontinuerligt så länge som man önskar.

Den globala styrmenyn styr driftsmoden för alla spraypistoler och, beroende på nätverkets konfigurering, även alla in/ut styrningar och

traverser. Bild 5-3 visar menyn med konfigurerade

in/ut styrningar och traverser.

Tryck på tangenten Manuella pistoler för att ställa alla pistoler i manuell mode. Skärmen expanderar för att visa tangenterna för Förvalsväljare och

Manuell triggning.

Välj önskat förvalsnummer och tryck därefter på tangenten för manuell triggning för att starta alla pistoler.

Tryck på tangenten igen för att stänga av alla pistoler.

Auto

Manuel l

Från

Traverser

Bild 5-3

In/ut styrningar Pistoler

Menyn för global styrning

Driftsmoder

Auto: Alla pistoler triggas automatiskt och alla in/ut styrningar och traverser körs automatiskt enligt sina förinställda eller förvalda inställningar.

Manuell: Ställer alla pistoler, in/ut styrningar och traverser i manuell mode. Om man byter från auto till manuell mode, så kommer in/ut styrningarna att gå till parkeringsläget och vänta på manuella kommandon. Om man ställer pistolerna i manuell mode, så kan man välja ett förval och manuellt trigga alla pistoler. För att manuellt köra en in/ut styrning eller travers, öppna dess styrmeny och använd joggningstangenterna.

Från: Alla pistoler och traverser stängs omdelbart av och alla in/ut styrningar går till parkeringsläget och stannar.

Bild 5-4

Välj förval Manuell triggning

Meny för global styrning

spraypistolerna i manuell mode

För att styra en enda pistol i manuell mode, använd

pistolens meny för pistolstyrning. Se sidan 5-10.

ANMÄRKNING: Vid färgbytesoperationer måste in/ut styrningar och traverser vara i automatikmode.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-6 Handhavande

Styrning av produkt ID

Styrmeny för produkt ID

Symbolen i tangenten för Styrning av produkt ID i huvudmenyn visar den aktuella produktidentifieringsmoden. Trycker man på tangenten så öppnas menyn för styrning av produktidentitet utan att moden ändras.

Auto

Välj produkt ID Enter

Manuell

Bild 5-5

Styrmeny för produkt ID

Produktidentifieringsmoder

Auto: Produktidentiteten läses in i iControl systemet via signaler som kommer från flaggfotocellerna eller från kundens produktidentifieringssystem. Produkterna sprayas automatiskt.

Manuell: Produktidentiteten avgörs och matas in av operatören. Denna mode används normalt för satsvis beläggning.

ANMÄRKNING: När man manuellt anger produktidentiteten påverkar detta endast den produkt som går in i boxen, inte den produkt som i detta ögonblick sprayas.

Hur man ändrar produktidentifieringsmode:

1. Tryck på knappen Produktidentifieringsmode

(detta ändrar inte den valda moden). Menyn för styrning av produktidentifiering öppnas.

2. Välj en mode genom att trycka på knapparna

Auto eller Manuell.

Manuellt val av product ID (satsvis körning)

1. Välj Manuell mode.

2. Välj ett produktnummer.

3. Tryck på Enter knappen för att mata in valet av ny produktidentitet i systemets kö för produkter som skall beläggas.

ANMÄRKNING: Om man matar in en ny produktidentitet medan en produkt passerar förbi zonfotocellerna, så kommer denna produkt att bli sprayad först med förvalet enligt den föregående produktens identitet, och därefter med förvalet för den nya produkten.

ANMÄRKNING: Om ingångarna för produktidentitet konfigurerats för rak flaggning och man vill spraya en produkt med ett förvalsnummer som är större än 8, så måste man göra detta manuellt genom att använda global manuell

triggning (sidan 5-5). Rak flaggning medger endast 8 produktidentiteter, så en produktidentitet mellan 9 och 255 kommer att sättas till värdet 8.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-7

Spolningsstyrning

Styrning av spolning av Versa-Spray pistoler

Använd menyn för spolningsstyrning av

Versa-Spray pistoler, för att manuellt spola spraypistolerna. För att använda denna funktion så måste spolningssatser vara installerade i iControl pulpeterna och spolningsadaptrar vara installerade på spraypistolerna. Munstycksspolning måste först konfigureras och aktiveras vid systemkonfigureringen.

Tangenten Spolningsstyrning växlar från grå till grön färg när pistolerna spolas. Tryck på tangenten för att öppna menyn för styrning av munstycksspolning.

Auto: I automatikmode sker spolningen automatiskt enligt de inställningar som gjordes vid konfigureringen. Spolningstimern styr längden på spolningen.

Manuell: I manuell mode, tryck på tangenten

Spolningsstart för att starta spolningen. Alla pistoler spolas omedelbart. Tryck på tangenten en gång till för att stänga av spolningen.

Spolningsstyrning

(Spolning FRÅN)

Spolningsstyrning

(Spolning TILL)

Auto

Manuell Spolningsstart

Bild 5-6

Meny för spolningsstyrning av Versa-Spray pistoler

Spolningsstyrning vid Prodigy pistol

Dessa menyer används endast vid Prodigy automatiska pistoler. Spolningen måste konfigureras från menyn Konfigurering av spolning av Prodigy pistol.

ANMÄRKNING: Spolning av Prodigy system är en del av rengöringsfunktionen för sprayboxen/pistolen. Manuell spolning bör inte göras utanför rengöringsproceduren.

Tryck på tangenten Spolningsstyrning för att

öppna en Prodigy spolningsstyrningsmeny.

Vilken meny som öppnas beror på spolningens konfigurering. Om man konfigurerat för gruppspolning, så öppnas menyn Gruppspolning, i annat fall öppnas menyn Spolning av alla

pistoler.

I gruppspolningsmenyn är endast triggtangenterna för de konfigurerade grupperna aktiva. I exemplet här nedan är två grupper konfigurerade, så två tangenter är aktiva.

För att starta spolningssekvensen, tryck på tangenten Spolningsstart. En meny för bekräftelse av spolning visas.

Spolningsstyrning

(Spolning FRÅN)

Spolningsstyrning

(Spolning TILL)

Spolningsstart

Spolningsstart

(Grupp 1)

Spolningsstart

(Grupp 2)

Spola alla pistoler

Bild 5-7

Gruppspolning

Menyer för spolningsstyrning av Prodigy pistoler

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-8 Handhavande

Spolningsstyrning vid Prodigy pistol

(forts.)

Man kan avbryta spolningssekvensen när som helst genom att trycka på Stopp tangenten i menyn

Pågående spolning av alla pistoler. För att avbryta en gruppspolning, tryck på tangenten

Spolningsstart igen.

Stop

OK Ångra

Bekräfta spolning av Prodigy pistol

Bild 5-8

Tryck på tangenten OK för att fortsätta med spolningen; tryck på tangenten Ångra för att stoppa spolningen.

Se bild 5-9. När man trycker på OK tangenten, så

visas åter menyn för spolningsstyrning.

Spolningstimern räknar upp tills att spolningen är slutförd. I Gruppspolningsmenyn, visas räknaren

över tangenterna för spolningsstart.

Spolningstimer

Stop

Spola alla pistoler

Bild 5-9

Gruppspolning

Menyer för Pågående spolning av Prodigy pistoler

Användning av inställningarna för procentuell justering för att ändra förval för flödesinställningar

Se bild 5-10. Justering av pulverflöde och

mönsterluft kan göras under pågående drift med hjälp av funktionen procentuell justering. Global procentuell justering tillämpas på alla pistoler när något annat värde än noll matats in. Procentuell justering av transportbandet är en tilläggsjustering som synkroniseras med transportbandets hastighet. Justeringarna ökar eller minskar de förvalda flödesinställningarna med ett procentvärde på varje inställning.

För standard pistoler justerar denna funktion transportluftens- och atomiseringsluftens flöden.

För Prodigy pistoler justerar denna funktion pulverflödet och mönsterluftens flöde.

Adderad inverkan

Procentuell justering är en additiv variabel. Global procentuell justering adderas till den procentuella justeringen för transportbandet och till den procentuella justeringen för traverser om den används.

Om tillexempel den globala procentuella justeringen är = 5%, transportbandets procentuell justering = 5%, och traversens procentuella justering = 5%, så blir den total procentuella justeringen = 15%. Om global = 5 och transportbandet = − 5, så blir den totala justeringen

= 0.

Se Avsnitt 4, Procentuell justering av

traversinställning, för information om denna funktion.

När funktionen procentuell justering är aktiv, så blir knappen Procentuell justering grön. % Δ symboler visas också i pistolstyrningsmenyerna, under stapeldisplayerna för flödesutgångarna, för att visa att utgångarnas värden är justerade.

Global procentuell justering

Den procentsats man matar in kommer omedelbart att inverka på alla förval.

Positiva värden ökar flödet och negativa värden minskar flödet.

Varje inställning som görs i denna styrmeny lagras på programkortet och sparas om man stänger av systemet.

Ställer man värdet till noll så stängs den globala justeringen av.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Procentuell justering för transportband

Den procentuella justeringen för transportbandet fungerar på följande sätt, med ett exempel i bild

5-10:

Den nominella transportbandshastigheten är 10 fot/min. Så länge som transportbandets hastighet ligger inom dödbandet (

±

2%, eller

±

0.2 fot/min., eller 9.8

− 10.2 fot/min.) sker ingenting.

Om transportbandets hastighet ökar över 10.2

fot/min så ökas flödena linjärt, tills att vid hastigheten 14 fot/min båda flödesinställningarna har ökats med 10%. Om transportbandets hastighet minskar under 9.8 fot/min och fortsätter att minska, så minskas flödena linjärt, tills att vid hastigheten 8 fot/min båda flödesinställningarna har minskats med 10%.

Om transportbandets hastighet går över 14 fot/min.

eller under 8 fot/min så stoppar justeringen vid

10%.

För att stänga av denna funktion, klicka på

Aktivera/deaktivera symbolen.

Handhavande 5-9

Procentuell justering FRÅN

Procentuell justering TILL

% transportluft eller pulverflöde

% atomiseringsluft eller mönsterluft

Aktivera/inaktivera

Snabb

Hastighet % Flöde

Nominell

Långsam

Dödband

% Hastighet

Bild 5-10

Meny för procentuell justering

Ändring av förval för sprayinställningar

Använd menyerna för pistolstyrning för att justera inställningar av förval, för en pistol i taget, online eller offline. Instruktioner för förvalsinställningar

börjar med Menyer för pistolstyrning på sidan 4-2.

ANMÄRKNING: Justeringar av fördröjningarna på fram resp. bakkant kommer inte att påverka den produkt som redan befinner sig framför zonfotocellerna eller som håller på att bli sprayad.

Ändringarna kommer inte att verkställas förrän nästa produkt kommer in i boxen.

I menyerna för pistolstyrning är förvalsinställningen och statusdisplayen för utgången oberoende av varandra. När man öppnar menyn visar displayen för förvalsinställningen förvalet för den produkt som håller på att sprayas. Om en ny produkt kommer fram till pistolerna så ändras utgångsdisplayen men förvalsdisplayen fortsätter att visa förvalsinställningen för den föregående produkten.

OBSERVERA: Ändra inte zontilldelningen medan produkter rör sig genom boxen. Gör man det så kan felaktig beläggning ske.

Om man till exempel öppnar menyn för pistolstyrning för pistol 1 medan denna sprayar produkt 1:

S

Visar menyn för pistolstatus utsignalen för pistol

1 vid förval 1.

S

Visar menyn för inställning av förval de inställda värdena för förval 1.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-10 Handhavande

Produkt 2 kommer fram till pistolerna.

S

Nu visar menyn för pistolstatus utsignalen för pistol 1 vid förval 2.

S

Menyn för inställning av förval ändrar sig inte, den visar fortfarande inställningarna för förval 1.

Växling av triggmode

Kopiering av ändringar gjorda On-Line

Medan pistolerna sprayar, kan man endast använda funktionen Kopiera alla för att kopiera flödes- och elektrostatiska inställningar till samma förval för alla pistoler.

För att använda sig av funktionen Kopiera valda, måste man stänga av alla pistoler. Se beskrivning

av Kopiera förvalsinställningar på sidan 4-12.

Indikator för triggmode

Manuell triggning

Förvalsinställningar

Statusdisplay

Kopiera alla Kopiera valda

Bild 5-11

Meny för pistolstyrning

förvalsinställningar, status och triggning av enskild pistol

Inställning av triggmode för individuella pistoler och manuell triggning

Se bild 5-11. För att ändra triggmoden för en pistol,

eller för att trigga pistolen manuellt:

1. Tryck på Pistol tangenten för den önskade pistolen för att öppna menyn för pistolstyrning för denna pistol.

2. Tryck på knappen Triggmode för att växla mellan moderna auto, manuell resp. från.

3. För att manuellt trigga pistolen, ändra pistolens triggmode till manuell, tryck därefter på tangenten Manuell triggning för att slå till eller från pistolen.

Avstängning av individuella pistoler

För att stänga av en eller flera pistoler, medan resten fortsätter att spraya, tryck på Pistol knapparna för de önskade pistolerna och ändra deras driftsmode till manuell eller från.

För att åter sätta alla avstända pistoler i drift tryck på tangenten Global styrningsmode i huvudmenyn, tryck därefter på tangenten Auto mode. Se Styrtangenter för global pistol, in/ut

styrning och traversstyrning på sidan 5-5.

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-11

Styrning av In/ut styrningar

Se bild 5-12. Tryck på styrningarnas bilder i

huvudmenyn för att öppna styrmenyerna för in/ut styrningar. Dessa menyer gör det möjligt att styra in/ut enheterna individuellt.

In/ut styrningarnas driftsmoder

ANMÄRKNING: Driftsmoderna kan även ställas in

via menyn för global styrning (sidan 5-5).

Auto: In/ut styrningarna rör sig automatiskt enligt deras förinställda eller förvalda värden.

Manuell: Stänger av automatikmoden, flyttar styrningarna till parkeringsläget och aktiverar

Joggnings tangenterna så att man kan flytta in/ut styrningarna manuellt.

ANMÄRKNING: När man använder joggningstangenterna, kontrollera att in/ut styrningen rör sig i önskad riktning.

Från: Flyttar in/ut styrningen till parkeringsläget och stänger av den.

OBSERVERA: Om man ställer in/ut styrningen i manuell eller från mode, kontrollera att pistolerna inte kolliderar med produkter som rör sig genom sprayboxen.

Manuell/från mode låsning: Använd dessa för att låsa in/ut styrningen antingen i manuell mode eller i från mode. Vid låsning kan in/ut styrningen inte forceras till automatikmode från menyn för global styrning eller via en extern signal.

Låsningsindikator: Om den inte är utgråad, så är in/ut styrningen låst från konfigureringsmenyn. När den är låst så kan den inte styras från denna styrmeny eller via en extern signal.

VARNING: När man gör justeringar eller reparationer på en in/ut styrning, slå alltid av matningsspänningen, märk med en skylt och lås arbetsbrytaren.

Inlärningsprocedur för In/ut styrning

När man slår från och därefter till styrenheten, måste man genomföra inlärningsproceduren igen.

Om man väljer automatikmode, så kommer in/ut styrningen att automatiskt känna av var vändlägena ligger.

För att manuellt lära upp styrningen, välj manuell mode och flytta in/ut styrningen till den främre gränslägesbrytaren och därefter till den bakre gränslägesbrytaren.

Om iControl pulpetens matningsspänning slås från och därefter till och om man väljer automatikmode, kommer in/ut styrningen att själv lära sig gränslägena och därefter gå till det tillbakadragna läget och invänta produkter.

Modeindikator

Huvudmenyns styrtangenter för in/ut styrning

Auto

Tillbakadraget läge

Manuell låsning

Pistol till centrumlinje

Manuell

Från

Bild 5-12

Styrningsmeny för in/ut styrning

Låst frånläge

Jogg

Nuvarande läge

Jogg

Låsningsindikator

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-12 Handhavande

Styrning av traverser

Se bild 5-13. Tryck på traversernas bilder i

huvudmenyn för att öppna styrmenyerna för traverser.

Traversernas driftsmoder

ANMÄRKNING: Driftsmoden för traverser kan

även ställas in via menyn för global styrning

(sidan 5-5).

Auto: Traversen rör sig automatiskt enligt deras förinställda eller förvalda värden.

Manuell: Stänger av traversen och aktiverar

Joggnings tangenterna, så att man kan flytta den manuellt.

Från: Stänger av traversen.

Manuell/från mode låsning: Använd dessa för att låsa traversen antingen i manuell mode eller i från mode. Vid låsning kan traversen inte forceras till automatikmode från menyn för global styrning eller via en extern signal.

Låsningsindikator: Om den inte är utgråad, så är traversen låst från konfigureringsmenyn. När den

är låst så kan den inte styras från denna styrmeny eller via en extern signal.

VARNING: När man gör justeringar eller reparationer på en travers, slå alltid av matningsspänningen, märk med en skylt och lås arbetsbrytaren.

Inlärning: Trycker man på inlärningstangenten så flyttas traversen till hemmaläget, vilket ligger

1.0 tum från den övre gränslägesbrytaren.

Övre mjukt gränsläge

Rörelsemode

Huvudmenyns styrtangenter för travers

Auto

Mode symboler:

Manuell

Fix synkroniserad*

Hastighet

Modeindikator

Nuvarande läge

Jogg

Manuell låsning

Nedre

Mjukt gränsläge

Jogg

Från

Variabel synkroniserad*

Fix ingen synkronisering

Blockerings

Indikator

Variabel ingen synkronisering

* Traversens hastighet synkroniserad med transportbandets hastighet

Bild 5-14

Konfigureringsmeny för pistoltraverser

Låst frånläge

Slagkalkylator Inlärni ng

Förinställda värden Förvalsinställningar

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-13

Justering av förinställda och förvalda värden

Tangenten för förinställda eller förvalda värdena visas beroende på vilken produkt som just nu befinner sig framför pistolerna:

S

Om det inte finns några förvalda värden för den aktuella produkten, så kommer de förinställda värdena att användas och tangenten för förinställda värden visas. Trycker man på tangenten så expanderar menyn för att visa de förinställda värdena.

S

Om det finns förvalda värden för den aktuella produkten, så visas tangenten för förvalda värden. Trycker man på tangenten så öppnas menyn för förvalsinställningar. Se Avsnitt 4,

Förvalsinställning, sidorna 4-17, för traversens förvalsinställningar.

Fix Mode

expanderad

De förinställda värden som visas är beroende på vilken mode som valts vid traversens konfigurering:

Fix eller variabel. Bild 5-15 visar inställningarna.

De visade inställningarna kan justeras efter egna

önskemål.

ANMÄRKNING: Om traversens driftsmode är synkroniserad med transportbandets hastighet

(grönt transportband i mode- symbolen) så kan traversens hastighet inte ändras.

Pistoler Till Nedåtgående

Pistoler Från Uppåtgående

Övre vändläge

Nedre vändläge

Slaglängd

Pistoler Från Nedåtgående

Pistoler Till Uppåtgående

Hastighet

(endast vid ej synkroniserad mode)

Justering av förinställda värden

tryck för att expandera menyn

Variabel Mode

expanderad

Övre översläng

Vändlägen

(Ej justerbara från denna meny)

Nedre översläng

Hastighet

(endast vid ej synkroniserad mode)

Justering av förinställda värden

tryck för att expandera menyn

Bild 5-15

Styrmenyerna för travers expanderade för att visa förinställda eller förvalda värden

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-14 Handhavande

Traversens slagkalkylator

Med hjälp av slagkalkylatorn kan man experimentera med olika inställningar för traversen och se resultatet.

ANMÄRKNING: De inställningar som man gör i denna meny ändrar inga inställningar för traversen.

Menyn visas endast som information.

Inställningar: Inställningar för transportbandets hastighet, översläng och produktens höjd kan vara

automatisk (blir då lika med transportbandets verkliga hastighet och det aktuella förinställda eller förvalda värdet) eller manuell (matas in manuellt i denna meny).

Resultat: Resultatdata kan också visas automatiskt eller manuellt. Om man väljer manuellt, och ändrar en inställning, tryck på beräkningstangenten för att uppdatera resultatdata.

För att se de resulterande slagmönstren, tryck på tangenten för Slagmönster. Det finns två menyer: en visar endast slagmönstret utan data för mönsterbredd; den andra visar slagmönstret med mönsterbredden inkluderad.

Antal pistoler

Auto

Manuell

Traversnummer

Inställningsmöjlighet

Hastighet transportband

Mätresultat

Slaglängd

Travershastighet

Antal slag

Översläng

Spraymönsterbredd

Produkthöjd

Beräkna

Slag/minut

Auto

Manuell

Avläs resultat

Tid

Slagmönster med mönsterbredd

Bild 5-16

Meny för slagkalkylator

P/N 7146315C02

Tid

Endast slagmönster

E 2006 Nordson Corporation

Handhavande 5-15

Inställningar för slagkalylator

Slagkalkylatorns inställningar och resultat förklaras i följande tabell:

Inställningsmöjlighet

Antal pistoler

Beskrivning

Antal pistoler på en horisontell linje på traversen. Det är alltid underförstått att det endast finns en linje med pistoler och att de alla ligger i samma horisontalplan. Detta antal hämtas från traversens konfigurerinsinställningar och kan inte ändras. iControl stödjer inte multipla rader med horisontella pistoler.

Antal slag

Spraymönsterbredd

Antalet gånger som den effektiva mönsterbredden passerar över en given punkt. Typiskt, ju fler gånger desto bättre pulvertäckning erhåller man.

2 = standardkvalitet, 4 = mediumkvalitet, 6 = högkvalitet.

För en given hastighet på transportbandet och ju fler slag som görs, desto högre hastighet krävs det på traversen. Kontrollera att traversen inte rör sig så snabbt att spraymönstret kollapsar. Om spraymönstret kollapsar eller om den maximala hastigheten för traversen överskrids, välj då ett färre antal slag.

Gå till konfigureringsmenyn för traversen för att ställa in antalet slag.

Bredden på spraymönstret för en pistol. Utgår från att alla spraypistoler har samma mönsterbredd och att det inte finns något överlapp. Om pistolerna är monterade så att deras mönster överlappar varandra, mata då in den genomsnittliga mönsterbredden (toala mönsterbredden som skapas av alla pistoler, dividerat med antalet pistoler).

Gå till konfigureringsmenyn för traversen för att ställa in mönsterbredden.

Hastighet transportband Kan vara den verkliga hastigheten (auto) eller matas in manuellt (manuell) om man experimenterar med vilken inverkan transportbandets hastighet har på traversens hastighet.

Översläng Avstånd över resp. under en produkt som traversen flyttar pistolerna. Kan vara det verkliga avståndet (auto) som hämtas från det förinställda eller förvalda värdet för den aktuella produkten, eller matas in manuellt (manuell) om man experimenterar med förinställda eller förvalsvärden för vändläge eller

översläng.

Överslängen bestäms antingen av de förinställda värdet (konfigurering) eller förvalsvärdet.

Produkthöjd Produktens höjd. Kan vara den verkliga höjden (auto) för den aktuella produkten, eller matas in manuellt (manuell) om man gör experiment med inställningarna.

Mätresultat

Slaglängd

Travershastighet

Slag per minut

Beskrivning

Beräknad total längd för slaget. (Översläng x 2) + produkthöjd

Beräknad genomsnittlig hastighet som behöver ställas in för att täcka produkten. Den verkliga travershastigheten kan inte ställas högre än den maximalt tillåtna hastigheten.

Ett slag betraktas som komplett när pistolerna har kommit tillbaka till sitt startläge. Antalet slag uppåt och nedåt per minut som blir resultatet från inställningarna.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

5-16 Handhavande

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Driftsövervakning 6-1

Avsnitt 6

Driftsövervakning

Pistolernas status för triggmode

Färgen och symbolens utseende på tangenterna för Pistol ändras för att visa triggtillståndet och triggmoden för varje pistol.

Auto: Autosymbolen visas i tangenten.Tangenterna är grå när pistolen är från, grön när den är triggad.

Manuell: Handsymbolen visas i tangenten. Tangenterna är grå när pistolen är från, grön när den är triggad.

Från: Symbolen för pistol från visas i tangenterna. Tangenterna

är grå.

ANMÄRKNING: Om ett pistol-relaterat fel inträffar så kommer den aktuella pistoltangenten att blinka gult. Om detta händer, tryck på tangenten för att

öppna menyn för pistolstyrning för att avläsa felkoden. Se Larm i detta avsnitt för ytterligare information.

Produkt ID för produkter som kommer in i sprayboxen

Namnet och identiteten på den produkt som är på väg in i boxen visas i den nedre vänstra delen av huvudmenyn.

ANMÄRKNING: Detta gäller för den produkt som befinner sig framför zonfotocellerna, inte den produkt som just nu sprayas.

Aktuell produktidentifieringsmode visas med knappen Produktidentifieringsmode: autosymbolen för automatisk mode, and manuellsymbolen för manuell mode. Se Inställning

av produktidentifieringsmode på sidan 5-6 för

information om produktidentifieringsmoderna.

Bild 6-1

Övervakning av produkter som kommer in i sprayboxen

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

6-2 Driftsövervakning

Meny för globalt tillstånd för pistoler

Trycker man på knappen Globalt tillstånd i ovandelen av huvudmenyn, så öppnas menyn för globalt tillstånd, vilken samtidigt visar aktuellt förvalsnummer för den produkt som sprayas, luftflöde, och elektrostatiska data för upp till sexton pistoler i taget.

Bläddra med tangentens pulpeter/pistoler upp resp.

nerpilar för att visa de följande 16 pistolerna om ert system har fler än 16. CA är huvudpulpeten; CB är slavpulpeten.

I förklaringsfältet på menyns vänstra sida visas färgkodningen som används i stapelskalorna och betydelsen av de siffror som visas vid sidan av skalorna.

Pistol

Förval

Globalt tillstånd

Förklaring för stapeldisplayer

Atomiseringsluft

(Standardpistoler)

Atomiseringsluft

(Prodigy pistoler)

Bläddra

Pulpeter/Pistoler

Bild 6-1

Meny för globalt tillstånd

Global drifttidsmätare

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Global drifttidsmätare

För att öppna menyn Global

drifttidsmätare, tryck på tangenten Global

drifttidsmätare i menyn Globalt tillstånd.

Se bild 6-2. Menyn för global drifttidsmätare visar

Till- tiden sedan den senaste nollställningen vid underhåll, underhållstimerns inställning samt den ackumulerade drifttiden för 16 pumpar och 16 pistoler i taget.

Driftsövervakning 6-3

ANMÄRKNING: För Prodigy system har även pumparna en underhållstimer.

När räknaren för Till- tid blir lika med inställningen för underhållstimern, ges ett larm och man blir ombedd att påbörja underhållsaktiveter.

Återställning av underhållstimer

För att återställa underhållstimern, tryck på pistolens återställningstangent.

Pumpar Pistoler

Underhållstimer

Även inkluderad för Prodigy

HDLV pumpar

Till-tid

Underhållstimerns

återställningstangent

Total Till- tid

Bild 6-2

Global drifttidsmätare (meny för standard system visad)

Till-tid Total Till- tid

Underhållstimer

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

6-4 Driftsövervakning

Status för en pistol

Tryck på någon av Pistol tangenterna för att öppna menyn för pistolstyrning för denna pistol. Fältet pistolstatus i menyn visar följande:

S produkt/förval som sprayas

S transportluftsflöde (mörkblått) och atomiseringsluftflöde (ljusblått) för standard pistoler

S börvärde för pulverflöde och verkligt pumpluftsflöde (mörkblått) och mönsterluftsflöde (ljusblått) för Prodigy pistoler

S elektrostatisk utgång

S pistoltyp

S felkod, om något pistol-relaterat fel inträffar

S status för procentuell justering: Om symbolen

Δ % (delta %) visas under staplarna för flöden, så har flödena automatiskt ändrats med funktionen procentuell justering.

ANMÄRKNING: Pistol-relaterade fel är fel som kan inträffa i pistolens spänningsmultiplikator, kabel, styrkort för pistol eller iFlow modul. Om ett pistol-relaterat fel inträffar så kommer pistoltangenten att blinka gult.

Produkt som sprayas

Indikator för Procentuell justering

TILL

Produkt som sprayas

Börvärde för pulverflöde

(0

100%)

Pumpluft

Pistoltyp

Mönsterluft

Elektrostatisk utgång

Felkod

Drifttid för pistol

Bild 6-4

Pistolstatus

meny för Prodigy pistolstyrning

Meny för pistolers drifttid

Tangenten Drifttid för pistol i menyn för pistolstyrning öppnar menyn för drifttid för pistolen.

Denna meny visar

S tilltid för pistol och pump sedan senaste

återställning vid underhåll

S underhållstid för pistolerna (även för pumparna vid Prodigy system)

S ackumulerad tid för pistol och pump

Underhållstiden för pistol och pump återställs från menyn för konfigurering av drittidsmätaren.

Luftflöde

Pistoltyp

Drifttid för pistol

Elektrostatisk utgång

Felkod

Bild 6-3

Pistolstatus

meny för standard pistolstyrning

Tilltid

Pump

Total drifttid

Pistol

Underhållstimmar

Bild 6-5

Meny för pistolers drifttid

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Driftsövervakning 6-5

Insignaler

Tryck på tangenten Ingångsstatus i huvudmenyn för att visa menyn för ingångsstatus.

Använd denna meny för att övervaka ingångarna från zonfotocellerna eller scannrarna, produkters identitetsnummer och pistolernas in/ut styrningar/traversers scannrar.

Zonindikatorer tänds när en produkt passerar förbi zonfotocellerna eller scanrar. De visar vilka zoner som produkten upptar.

Indikatorer för produkt ID tänds när en produkt ID tagits emot. Indikatorerna visar ingångarna som tar emot en signal. Under indikatorerna visas produktens ID nummer.

DenProduktbredd som känns av på vänster och höger sida om transportbandets centerlinje av scannern för in/ut styrningen visas.

Zoner

Bild 6-6

Produktbredd på vänster resp. höger sida om centerlinjen

Produktbredd

Produktidentitet

Meny för ingångsstatus

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

6-6 Driftsövervakning

Färgbytesoperationer

Om er pulverbeläggningsbox är en USA ColorMax spraybox, så körs färgbytesoperationerna av ett separat PLC system och iControl systemet har ingen kontroll över färgbytet. In/ut styrningarna är konfigurerade för USA ColorMax.

Om ni har en SpeedKing eller annan typ av spraybox, så styr iControl systemet förgbytesoperationerna och visar i huvudmenyn en rengöringssymbol och en dispaly som visar hur långt processen framskridit.

Parkerings indikatorn blir gulfärgad under en färgbytessekvens och visas i huvudmenyn. Om man under färgbytessekvensen trycker på

Parkeringstangenten så kommer sekvensen att avbrytas, utom under en SpeedKing Arch rengöringscykel. När cykeln är klar, kommer systemet att åergå till normalt tillstånd om man trycker på parkeringstangenten.

Färgbytets tillstånd är de följande:

1. Begäran om rengöring från in/ut styrning 1:

Symbolen för rengöring visas.

2. Väntläge för rengöringssekvens: Indikatorn 1 tänds grön. Väntar tills att produkter lämnat sprayboxen.

3. Rengöringssekvens klar: Indikatorn 2 tänds grön. Spolningstillstånd skickas till alla in/ut styrningar.

4. Alla pistoler spolas: Indikatorn 3 tänds grön.

5. Rengöringssekvens körs: Indikatorn 4 tänds grön.

6. Arch cleaning (endast SpeedKing spraybox):

Indikatorn 5 tänds grön.

7. Arch-cykeln klar: Indikatorn 6 tänds grön.

Parkeringstangent

Rengöringssymbol Sekvensindikatorer

Bild 6-7

Komponenter i rengöringssekvensens meny

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Driftsövervakning 6-7

Larm

Larm och felkoder uppmärksammar er på att det finns något problem i iControl systemet.

Felkoder i menyer för pistolstyrning

ANMÄRKNING: Pistol-relaterade fel är fel som kan inträffa i pistolens spänningsmultiplikator, kabel, styrkort för pistol eller iFlow modul. Om ett pistol-relaterat problem inträffar, kommer pistoltangenten att blinka gult och ett felmeddelande kommer att visas i larmmenyn.

Se avsnittet Felsökning i pulpetens användarhandledning för hårdvara för en förklaring av felkoder och rekommenderade åtgärder.

Kontakta er Nordson representant eller ring till

Finishing Customer Support Center på telefon

800-433-9319 för hjälp.

Larmmenyer

Tryck på knappen Larm för att öppna larmmenyn.

Se bild 6-8. För att kvittera alla aktiva fel, tryck på

knappen Kvittera alla. Om problemet som orsakade felet inte åtgärdas, kommer ett nytt felmeddelande att ges.

Använd tangenten Radera larmmeny för att rensa ut rutinmeddelanden från larmmenyn.

För att visa larmlistan, tryck på knappen Larmlista.

Tryck på rullisternas pilar för att flytta displayutsnittet horisontellt eller vertikalt.

Tangent för larmmeny

(inga larm)

Kvittera alla fel

Larmlogg

Tangent för larmmeny

(larm Till)

Hjälp

Radera alla meddelanden

Bild 6-8

Larmmeny

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

6-8 Driftsövervakning

Meny för larmlog

Larmlogslistan visar alla larm, kvitteringstillfällen och statusmeddelanden för innevarande dygn. En ny meny kan kallas fram där man kan se tidigare larmlogslistor för upp till 5 dagar.

Man kan radera en larm eller fellog genom att

öppna den och därefter trycka på raderingstangenten.

Larmlogslista

Trycker man på tangenten Stäng larmlog så kommer man tillbaka till larmmenyn.

Andra logfiler omfattar errors.dat, vilken visar fel och information beträffande kontrollpanelen och syserror.log, vilken visar fel och information beträffande iControl system manager.

Fler filer kan visas. Informationen i dessa filer kan användas av Nordsons fältingenjörer eller personal i teknisk support.

Stänger larmlog

Radera öppnad log

Hjälp

Ångra radera

Bekräfta radera

Bild 6-9

Meny för larmlog

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Driftsövervakning 6-9

Nätverksstatus

Använd menyerna för nätverksstatus och nodstatus som hjälp vid diagnosticering av problem med enheterna (noderna) på det externa I/O nätverket, t.ex. in/ut styrningar eller deras scanrar.

För att öppna statusmenyn för nätverket:

Nodstatustangenter

Tryck på tangenten System

konfigurering i huvudmenyn för att öppna systemkonfigureringsmenyn.

Tryck på tangenten

Nätverkskonfigurering i systemkonfigureringsmenyn för att öppna

statusmenyn för noderna. Se bild 6-10.

Nodstatustangenter

S

Grön: Noder som kommunicerar med nätverket.

S

Röd: Noder som inte kommunicerar med nätverket.

ANMÄRKNING: Endast konfigurerade noder kommer att ha tangenter i denna meny.

Bild 6-10

Meny för nätverksstatus

Trycker man på symbolen Nod så öppnas

statusmenynerna för noder. Se bild 6-11.

Felsökning

Fel 65, 68: Kontrollera Ethernet anslutningarna.

Betyder vanligen att styrenheten stängts av eller är i frånläge.

Felen 66, 67, 69 − 75: Programmeringsfel. Kontakta

Nordson support.

Fel 129

132: Brus på ingångarna. Kontrollera anslutningarna. Kontrollera att Ethernet kablar inte ligger parallellt med högspänningskablar eller kablar till frekvensomriktare.

Fel 161 − 164: Programmeringsfel eller hårdvarufel.

Kontakta Nordson support.

Bild 6-11

Nodstatus

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

6-10 Driftsövervakning

Typkod

6

7

12

13

Beskrivning

In/ut styrning

Spraybox

Produktidentitet

Matningscenter

Uppställningskod

1

4

5

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

Beskrivning

GM1_GM2

GM3_GM4

RC1_RC2

RC3_RC4

GM1_RC1

GM2_RC2

GM3_RC3

GM4_RC4

PE

FC

BC

BE

NO ENTRY

Felkod

129

130

131

132

161

162

163

164

69

70

71

72

73

74

75

65

66

67

68

Beskrivning

I/O fel

Öppen port

Redan öppen

Anslutningsfel

Externt stängd anslutning

Biblioteksfel

Port redan belagd

Mottagning misslyckades

Filbeskrivningar överskridna

Ej tillåten

Port ej tillgänglig

Checksummefel

Framefel

Svarsfel

Svarstid löpt ut

Modbus exception

Illegal adress

Otillåtet värde

Fel i slavenhet

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Protokoll för konfigurering och förval 7-1

Avsnitt 7

Protokoll för konfigurering och förval

Gör kopior av protokollen på de följande sidorna och använd dem för att spara inställningarna av konfigurering och förval.

När man är klar med konfigureringen av systemet och inställning av förval, bör man omedelbart göra en säkerheskopia av kortet för användardata och spara kopian på ett säkert ställe. För instruktioner,

se Säkerhetskopiering av data på sidan 3-34.

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

7-2 Protokoll för konfigurering och förval

Protokoll över systemkonfigurering

Datum: System:

Pistoler

Förinställd typ av pistoler:

Zoningångar

Zonfilter:

Antal använda PE ingångar

(antal fotoceller eller diskreta zoner:

Antal pistoler i pulpet A: Pulpet B:

Typ av zondetektor: Digital (PE) Analog (DIM)

Längd på analog scanner:

DIM Zonlängder (uppmätta ovanifrån):

1: 2: 3: 4:

5: 6: 7: 8:

Produkt ID ingångar

Typ av flaggning: Rak kodning

Scanner för in/ut styrning / travers (analog)

Scanrar aktiverade: JA Nej

Inställningar med enkel horisontell scanner

Längd på vertikal scanner:

Nolloffset:

Längd på horisontell scanner:

Avstånd till transportband CL:

Flaggfilterlängd:

Antal horisontella scanrar: 1 2

Inställningar med dubbel horisontell scanner

Längd på vertikal scanner:

Nolloffset:

Scannerlängd vänster: Höger:

Transportband CL till vänster scanner:

Höger:

Toppen av pistolarea till vertikalscanner: Scanner CL till transporband vänster:

Höger:

Toppen av pistolarea till vertikalscanner: Nolloffset

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Protokoll för konfigurering och förval 7-3

Inställningar av spolning för standard pistol

Datum: System:

Inställningar av spolning för alla standard pistoler

Evakueringsspolning aktiverad? JA Nej

Timer för evakueringsspolning:

Luftflöde vid evakueringsspolning:

Mjukstart aktiverad? JA Nej

Timer för mjukstartsramp:

Inställningar för spolning av Versa-Spray pistol

Munstycksspolning aktiverad? JA Nej

Timer för munstycksspolning:

Produktavstånd munstycksspolning:

Munstycksspolning antal grupper:

(Se pistoltriggning och spolningsgrupp-protokoll för tilldelningar av spolningsgrupper)

Inställningar av spolning för Prodigy pistol

Datum: System:

Spolningsinställningar

Pistolspolning

Varaktigeht (1

10 sek.):

Antal pulser (0 − 99):

Spolning av pulversugrör

Varaktighet (1 − 10 sek.):

Antal pulser (0

99):

Pulscykel

Puls Till (0.1

− 1.0 sek.):

Puls Från (0.1

1.0 sek.):

Gruppinställningar

Gruppspolning aktiverad? JA Nej

Grupp 1 pistoler:

Grupp 2 pistoler:

Grupp 3 pistoler:

Grupp 4 pistoler:

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

7-4 Protokoll för konfigurering och förval

Pistoltriggning och spolningsgrupps- protokoll

Datum: System:

Pulpet (A eller B) Triggpunkt Spolningsgrupp nr.

14

15

16

11

12

13

17

18

19

20

Pistol nummer

1

2

3

4

8

9

10

5

6

7

30

31

32

27

28

29

24

25

26

21

22

23

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Konfigureringsinställningar av in/ut styrning

Datum: System:

GP 1

Inställningsmöjlighet

Encoderupplösning:

Sida av sprayboxen (v/h):

Avstånd mellan pistoler:

Pistol till centrumlinje:

Parkerings/rengöringsläge:

Tillbakadraget läge:

Hysteres:

Triggpunkt:

Minimum framkantsfördröjning:

Minimum bakkantsfördröjning:

Minimum pistol-till-produktavstånd:

Förinställd framkantsfördr.:

Förinställd bakkantsfördr.:

Förinställt pistol-till-produktavstånd:

Lansning (J/N)?

USA ColorMax (J/N)?

Y-Axel (J/N)?

Ingen drivning (J/N)?

Endast rengöring (J/N)?

GP 2

Protokoll för konfigurering och förval 7-5

GP 3 GP 4

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

7-6 Protokoll för konfigurering och förval

Konfigureringsinställningar för travers

Datum: System:

Inställningsmöjlighet Travers 1

Encoderupplösning:

Maxhastighet:

Fininställning av vändläge:

Sida av sprayboxen

(v/h)

:

Mönsterbredd:

Antal slag:

Pistoler på travers:

Övre mjukt gränsläge:

Nedre mjukt gränsläge:

Hysteres:

Parkerings/rengöringsläge:

Master

− slav (Ringa in slavar) 1 2 3 4

Modeinställning (Välj en) :

Fix synkroniserad

Variabel synkroniserad

Fix, ej synkroniserad

Variabel, ej synkroniserad

Oscillator

Förinställda fix inställningar

Pistoler Till Nedåtgående:

Pistoler Från Uppåtgående:

Övre vändläge:

Nedre vändläge:

Pistoler Från Nedåtgående:

Pistoler Till Uppåtgående:

Hastighet:

Förinställda värden Variabel mode

Övre översläng:

Övre vändläge:

Nedre vändläge:

Nedre översläng:

Hastighet:

Travers 2

1 2 3 4

Travers 3 Travers 4

1 2 3 4 1 2 3 4

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Konfigureringsinställningar för nätverk

Datum: System:

Externt I/O nätverk

IP:

Mask: 255 255

LAN nätverk

Mode:

IP:

Mask:

Gateway:

Namn:

Domän:

Protokoll för konfigurering och förval 7-7

255 0

Enhet MAC

Nodkonfigurering

TCP/IP

4

5

6

1

2

3

7

8

9

10

Maskintyper

GP: In/ut styrning pistol

RC: Travers

FC: Matningscenter

PE: Analog scanrar

GP1_RC1: Gun Positioner1_Reciprocator1 eller Oscillator1

Maskintyp

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

7-8 Protokoll för konfigurering och förval

Förvalsinställningar för pistol (Spray) System:

Datum: Förval nr.: Förvalsnamn: kV AFC

Select Charge

Mode Framkant Bakkant Pistol

Transportluft

(Pulverflöde)

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

29

30

31

32

10

11

12

13

7

8

9

3

4

1

2

5

6

14

15

16

17

18

Atomiseringsluft

(Mönsterluft)

Zon

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

Protokoll för konfigurering och förval 7-9

Förvalsinställningar för in/ut styrning System:

Datum: Förval nr.: Förvalsnamn:

Framkant Bakkant

Fix/ variabel

Lägesstyrning

3

4

1

2

Variabel

Läge

Fix

Läge

Förvalsinställningar för in/ut styrning System:

Datum: Förval nr.: Förvalsnamn:

Lägesstyrning

3

4

1

2

Framkant Bakkant

Fix/ variabel

Variabel

Läge

Fix

Läge

Förvalsinställningar för in/ut styrning System:

Datum: Förval nr.: Förvalsnamn:

Lägesstyrning

1

2

3

4

Framkant Bakkant

Fix/ variabel

Variabel

Läge

Fix

Läge

E 2006 Nordson Corporation

P/N 7146315C02

7-10 Protokoll för konfigurering och förval

Förvalsinställningar för travers System:

Datum: Förval nr.: Förvalsnamn:

Fixinställningar

Pistol Från Upp:

Pistol Till Ner

Pistol Från Ner:

Pistol Till Upp:

Övre vändläge:

Nedre vändläge:

Hastighet:

Variabla inställningar

Hastighet:

Övre översläng:

Nedre översläng:

Inställning av procentuell justering

% pistol Till Upp:

% Från Ner:

% Till Ner:

% Från Upp:

% Justering Transportluft:

% Justering atomiseringsluft:

Travers1 Travers2 Travers 3 Travers 4

P/N 7146315C02 E 2006 Nordson Corporation

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement