Nordson Sure Coat Manual Gun Control Unit Bruksanvisning

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Nordson Sure Coat Manual Gun Control Unit Bruksanvisning | Manualzz

Sure Coat styrenhet för manuell pistol

Användarhandledning P/N 213 948 E

- Swedish -

Utgåva 05/02

NORDSON CORPORATION  AMHERST, OHIO  USA

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Denna publikation är genom upphovsmannarätt skyddad av Nordson. Copyright 2000

Ingen del av detta dokument får mångfaldigas, omarbetas eller översättas till annat språk, utan skriftligt medgivande från Nordson.

Nordson förbehåller sig rätten att införa ändringar utan särskilt meddelande.

 2002 Alla rättigheter förbehålles

Varumärken

AccuJet, AquaGuard, Asymtek, Automove, Autotech, Blue Box, CF, CanWorks, Century, Clean Coat, CleanSleeve,

CleanSpray, Compumelt, Control Coat, Cross‐Cut, Cyclo‐Kinetic, Dispensejet, DispenseMate, Durafiber, Durasystem,

EasyCoat, Easymove Plus, Econo‐Coat, EPREG, ETI, Excel 2000, Flex‐O‐Coat, FlexiCoat, Flexi‐Spray, Flow Sentry,

Fluidmove, FoamMelt, FoamMix, Helix, Horizon, Hose Mole, Hot Shot, Hot Stitch, Isocoil, Isocore, Iso‐Flo, JR, KB30,

LittleSquirt, Magnastatic, MEG, Meltex, MicroSet, Millennium, Mini Squirt, Moist‐Cure, Mountaingate, MultiScan, Nordson,

OmniScan, Opticoat, OptiMix, Package of Values, Patternview, PluraFoam, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Prism,

Pro‐Flo, ProLink, Pro‐Meter, Pro‐Stream, PRX, RBX, Rhino, S.design stylized, Saturn, SC5, Seal Sentry, SelectCharge,

SelectCoat, Select Cure, Slautterback, Smart‐Coat, Spray Squirt, Spraymelt, Super Squirt, Sure Coat, SystemSentry,

Tela‐Therm, Trends, Tribomatic, UniScan, UpTime, Veritec, Versa‐Coat, Versa‐Screen, Versa‐Spray, Walcom, Watermark och When you expect more. är registrerade varumärken, övertagna av Nordson Corporation.

ATS, AeroCharge, Auto‐Flo, AutoScan, BetterBook, Chameleon, CanNeck, Check Mate, Colormax, Control Weave,

Controlled Fiberization, Coolwave, CPX, Dry Cure, E‐Nordson, EasyClean, Eclipse, Equi  Bead, Fill Sentry, Fillmaster,

Gluie, Heli‐flow, Ink‐Dot, Iso‐Flex, Kinetix, Lacquer Cure, Maxima, MicroFin, Minimeter, Multifil, Origin, PermaFlo, PluraMix,

Powder Pilot, Powercure, Primarc, Process Sentry, PurTech, Pulse Spray, Ready Coat, SelectSeries, Sensomatic,

Shaftshield, SheetAire, Spectral, Spectronic, Spectrum, Summit, Sure Brand, Sure Clean, Sure Max, SwirlCoat, Tempus,

TrackingPlus, TradePlus, Universal, Vista, Web Cure och 2 Rings (Design)

är registrerade varumärken, tillhöriga Nordson Corporation.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Introduction

O‐1

Nordson International

Europe

Country Phone Fax

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany Erkrath

Lüneburg

Düsseldorf ‐

Nordson UV

Italy

Netherlands

Norway Hot Melt

Finishing

Poland

Portugal

Russia

43‐1‐707 5521

31‐13‐511 8700

4205‐4159 2411

45‐43‐66 0123

45‐43‐66 1133

358‐9‐530 8080

33‐1‐6412 1400

49‐211‐92050

49‐4131‐8940

49‐211‐3613 169

39‐02‐904 691

31‐13‐511 8700

47‐23 03 6160

47‐22‐65 6100

48‐22‐836 4495

351‐22‐961 9400

7‐812‐11 86 263

Slovak Republic

Spain

Sweden Hot Melt

Finishing

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

4205‐4159 2411

34‐96‐313 2090

46‐40‐680 1700

46 (0) 303 66950

41‐61‐411 3838

44‐1844‐26 4500

Finishing 44‐161‐495 4200

Nordson UV 44‐1753‐558 000

43‐1‐707 5517

31‐13‐511 3995

4205‐4124 4971

45‐43‐64 1101

45‐43‐66 1123

358‐9‐530 80850

33‐1‐6412 1401

49‐211‐254 658

49‐4131‐894 149

49‐211‐3613 527

39‐02‐9078 2485

31‐13‐511 3995

47‐22 68 3636

47‐22‐65 8858

48‐22‐836 7042

351‐22‐961 9409

7‐812‐11 86 263

4205‐4124 4971

34‐96‐313 2244

46‐40‐932 882

46 (0) 303 66959

41‐61‐411 3818

44‐1844‐21 5358

44‐161‐428 6716

44‐1753‐558 100

Distributors in Eastern &

Southern Europe

DED, Germany 49‐211‐92050 49‐211‐254 658

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_K-0702

O‐2

Introduction

Outside Europe /

Hors d'Europe /

Fuera de Europa

Africa / Middle East

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l'un de bureaux ci‐dessous.

Para obtenir la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

DED, Germany

Phone

49‐211‐92050

Fax

49‐211‐254 658

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

1‐440‐988‐9411 1‐440‐985‐3710

Japan

Japan 81‐3‐5762 2700 81‐3‐5762 2701

North America

Canada

USA Hot Melt

Finishing

1‐905‐475 6730

1‐770‐497 3400

1‐440‐988 9411

Nordson UV 1‐440‐985 4592

1‐905‐475 8821

1‐770‐497 3500

1‐440‐985 1417

1‐440‐985 4593

NI_EN_K-0702

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

Innehållsförteckning I

2002 Nordson Corporation

Innehållsförteckning

Säkerhetsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvalificerad personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestämmelser och godkännanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Personsäkerhet

Brandskydd

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skrotning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsmoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Standardmode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Automatisk strömåterföringsfunktion (AFC) . . . . . . . . . . . . . . .

Laddningsvalsmode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laddningsvalsmode #1

Laddningsvalsmode #2

Laddningsvalsmode #3

Laddningsvalsmode #4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen . . . . . . . . . .

Tangenter

Display

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nätströmbrytare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutningar på undersidan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Drifttidsräknare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spraytidsräknare

Servicetimer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Räknare för total beläggningstid

Specifikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektriska specifikationer

Driftstryck

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftkvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2‐1

2‐9

2‐9

2‐9

2‐10

2‐10

2‐10

2‐1

2‐2

2‐2

2‐2

2‐3

2‐3

2‐3

2‐3

2‐3

2‐4

2‐4

2‐6

2‐7

2‐8

2‐9

2‐9

2‐9

1‐1

1‐1

1‐1

1‐1

1‐2

1‐2

1‐2

1‐3

1‐4

1‐4

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monteringssats för operatörsplattform

Väggmonteringssats

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monteringssats för pulpet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pneumatiska anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3‐1

3‐1

3‐1

3‐1

3‐1

3‐2

3‐3

P/N 213948E

II Innehållsförteckning

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start av systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontroll av pistol vid första användningstillfället

Val av pistoltyp— endast för mjukvaroversionerna 3.0 och 4.0

. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Driftsmoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Exempel på användning av laddningsvalsmode . . . . . . . . . .

Feltillstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justering av tryckluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för fluidiseringsluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för transportluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för atomiseringsluft

Avstängning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dagligt underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4‐1

4‐1

4‐3

4‐3

4‐4

4‐7

4‐9

4‐10

4‐10

4‐10

4‐10

4‐11

4‐11

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diagnosmoden

Handhavande

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avläsning av mjukvaroversion

Övriga problem

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Displayen är tom vid start

Elektriska kretsar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopplingsschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av tangentbordsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av DC nätaggregatsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av fördelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation av magnetventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av regulator/manometer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Att använda den illustrerade reservdelslistan . . . . . . . . . . . .

Styrenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tangentbordsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftfördelningsmodul

Nätaggregatsmodul

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regulator och manometermodul

Monteringssatser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luftslangar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Servicesatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kabeladapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7‐1

7‐1

7‐1

7‐2

7‐4

7‐6

7‐8

7‐10

7‐11

7‐12

7‐12

7‐12

6‐1

6‐1

6‐3

6‐4

6‐6

6‐8

5‐1

5‐1

5‐2

5‐2

5‐4

5‐5

5‐6

5‐6

5‐7

5‐8

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner 1‐1

Avsnitt 1

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Läs noga igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner. På de sidor i dokumentationen där speciella arbetsmoment beskrivs, eller där annan viktig information måste ges, finns varnings‐ eller upplysningssymboler, som berör specifika arbetsuppgifter, eller speciella egenskaper hos utrustningen, liksom att även instruktioner eller ytterligare viktiga upplysningar ges i anknytning till aktuellt moment.

Håll all dokumentation som berör utrustningen tillgänglig, inklusive dessa säkerhetsinstruktioner, för sådan pesonal som arbetar med, eller utför service‐ eller underhållsaktiviteter på utrustningen.

Kvalificerad personal

Ägaren till utrustningen ansvarar för att Nordsons utrustning installeras, handhas och repareras eller underhålles av kvalificerad personal. Med kvalificerad personal avses sådana medarbetare eller underleverantörer som utbildats för att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Sådan personal är genom utbildning och erfarenhet väl insatt i gällande säkerhets‐ och installationsbestämmelser, samt fysiskt kapabel att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.

Avsedd användning

Används en Nordson utrustning på något annat sätt än vad som beskrivs i den dokumentation som levererats tillsammans med utrustningen, så kan detta leda till personskador eller till skador på övriga delar av anläggningen.

Några exempel på icke avsedd eller olämplig användning ges här nedan användning av material som inte passar ihop genom att göra modifikationer utan medgivande från leverantören genom att ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar genom användning av olämpliga eller skadade delar användning av icke godkänd tilläggsutrustning drift av utrustningen utanför specificerade gränsvärden

S1SW-03-[SF-Powder]-6

2001 Nordson Corporation

1‐2 Säkerhetsinstruktioner

Bestämmelser och godkännanden

Kontrollera att all utrustning är specificerad för och godkänd för den miljö som den skall användas i. De typgodkännande som Nordson utrustning har, kommer inte att vara giltiga om anvisningarna för installation, drift och service/underhåll inte efterföljs.

Samtliga moment vid installationen måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och allmänna eller lokala säkerhetsföreskrifter.

Personsäkerhet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador.

Använd inte, och utför inga servicearbeten på utrustningen om du inte är kvalificerad för dessa arbetsuppgifter.

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, skyddspaneler eller liknande är intakta eller om automatiska skyddsanordningar inte fungerar tillfredsställande. Gör inte säkerhetsanordningar obrukbara, eller några förbikopplingar av dessa.

Arbeta inte i närheten av rörlia utrustningsdelar. Innan man utför några injusterings‐ eller servicearbeten på rörliga utrustningsdelar, stäng av drivningen och vänta tills att utrustningen helt har stannat. Lås arbetsbrytare och spärra utrustningen mot oväntad eller oavsiktlig rörelse.

Sänk hydraul‐ och pneumatiktryck (öppna systemen) innan justerings‐ eller servicearbete på trycksatta system eller komponenter påbörjas. Bryt anslutningar, spärra arbetsbrytare och sätt upp skyltar på dessa innan servicearbete på elektrisk utrustning påbörjas.

Beställ och studera produkt‐ och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla de material som används. Följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och bruk av materialet och använd sådan personlig skyddsutrustning som rekommenderas häri.

För att förhindra skador, identifiera sådana faromoment i arbetsområdet som inte är uppenbara och vilka ofta inte kan elimineras helt, t.ex. heta ytor, skarpa kanter spänningssatta elektriska delar, eller rörliga utrustningsdelar, som inte kunnat avskärmas eller gjorts ofarliga av praktiska skäl.

Brandskydd

För att undvika brand eller explosion, följ nedanstående anvisningar.

Rökning, svetsning, slipning eller öppen låga är förbjuden där brandfarliga ämnen används eller lagras.

Sörj för en tillräcklig ventilation så att skadliga koncentrationer av hälsovådliga partiklar eller ångor inte byggs upp. Iakttag alla aktuella gränsvärden eller följ den information som ges i materialets produkt- och säkerhetsdatablad (MSDS).

Bryt inte matningskablar till spänningssatta utrustningsdelar, när arbete med brandfarliga material pågår. Stäng av spänningen med en lämplig strömbrytare som förhindrar gnistbildning.

2001 Nordson Corporation S1SW-03-[SF-Powder]-6

Jordning

2001 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner 1‐3

Lär dig var utrustningens nödstoppsknappar, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand utbryter i en sprutbox, stäng omedelbart av spraysystemet och utblåsningsfläktar.

Rengör, underhåll, prova, och reparera utrustningen enligt de instruktioner som finns angivna i utrustningens dokumentation.

Använd endast original reservdelar. Kontakta Er Nordson representant för assistans beträffande detaljer eller då annan rådgivning behövs.

VARNING: Att använda felfungerande elektrostatiskt arbetande utrustning

är farligt och kan leda till personskador, ev. med dödlig utgång, eller till brand eller explosion. Låt dagligen göra en kontroll av resistanserna, som en del av det periodiska underhållet. Om man får ens den minsta elchock eller iakttar statiska urladdningar eller gnistbildning, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, förrän problemet har identifierats och åtgärdats.

Allt arbete inne i sprayboxen eller inom 1 m (3 fot) från boxens öppningar anses vara arbete i explosionsfarlig miljö enligt klass 2 kategori 1 eller 2 och måste ske enligt anvisningarna i NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna 500,

502, och 516), och NFPA 77, senaste revisionen, eller enligt svenska arbetarskyddsregler, se AFS 1992:4, AFS 1986:29 och 1995:5 beträfffande sprutmålning. I SS4210822 finns anvisningar beträffande jordning och potentialutjämning, liksom i SIND FS 1983:32 klassning av explosionsfarlig miljö.

Alla elektriskt ledande föremål inne i sprayområdet skall vara elektriskt förbundna med jord, med ett motstånd till jord som är mindre än 1 megaohm, uppmätt med ett instrument som lägger på en spänning av

åtminstone 500 V, till den krets som undersöks.

Utrustningsdelar som skall vara jordade omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörens arbetsplats, behållare eller hopper, hållare för fotoceller och renblåsningsmunstycken. Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

Det finns en möjlig antändningsrisk från elektrostatiskt laddad personal.

Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som inte har elektriskt ledande skor, är inte jordad. Personal måste använda skor med ledande sulor, eller ett jordningsarband för att avleda elektrostatisk laddning, vid arbete vid eller på elektrostatiskt arbetande utrustning.

Vid användning av elektrostiskt arbetande spraypistoler måste personal hela tiden ha elektrisk kontakt mellan handen och pistolens kolv, för att undvika elchock. Om man måste använda handskar, klipp ut handflatan eller fingrarna, eller använd elektrostatiskt ledande handskar, eller använd ett jordningsarmband anslutet till pistolkolven eller någon annan verklig jord.

Stäng av spänningsaggregatet för den elektrostatiska laddningen och jorda pistolelektroderna innan några justerings‐ eller rengörings‐ aktiviteter vidtas på pistolen.

Anslut all frånkopplad utrustning, jorda kablar och ledare efter att servicearbeten har utförts på utrustningen.

S1SW-03-[SF-Powder]-6

1‐4 Säkerhetsinstruktioner

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system, eller en komponent i ett system, inte fungerar som avsett stäng omedelbart av detta och genomför därefter följande steg:

Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare. Stäng avstängningsventiler för pneumatikdelar i systemet och sänk trycket i detta.

Undersök orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan systemet

åter tas i drift.

Skrotning

Skrota utrustningen och överblivet material enligt gällande miljöföreskrifter.

S1SW-03-[SF-Powder]-6 2001 Nordson Corporation

Beskrivning 2‐1

Inledning

Avsnitt 2

Beskrivning

Se bild 2‐1.

Sure Coat manuell styrenhet ger i en enhet pneumatiska och elektrostatiska styrsignaler, DC matning och övervakningsfunktioner för Sure Coat och

Versa‐Spray manuella pulverspraypistoler.

Styrenheten ger en utspänning till den inbyggda spänningsmultiplikatorn

(IPS) och övervakar returströmmen från spraypistolen, för att kunna styra den elektrostatiska laddningen av pulvret.

2002 Nordson Corporation

Bild 2‐1

Sure Coat styrenhet för manuell pistol

1 400 463A

P/N 213948E

2‐2 Beskrivning

Inledning

(forts.)

Statusinformation för styrningen kan avläsas i frontpanelens flytandekristalldisplay (LCD) och inställningar av parametrar görs via panelens tangentbord. I displayen kan operatören avläsa driftsmode, inställda parametervärden och status för styrenhetens utgång. Med tangentbordet kan operatören välja mellan olika driftsmoder och ställa in

önskad elektrostatisk spänning.

Styrenheten förser spraypistolens spänningsmultiplikator med en låg likspänning. Spänningsmultiplikatorn genererar i sin tur den högspänning som används till att elektriskt ladda pulvret när detta sprayas ut.

Driftsmoder

Styrenheten kan användas i flera olika driftsmoder.

Standardmode

I standardmoden (STD) erhålles maximal pulveröverföring när man belägger stora objekt, med ett avstånd mellan pistol och objekt på

0,2-0,3 m (8-12 tum). I standardmoden kan endast högspänningens värde (i kV) ändras.

Automatisk strömåterföringsfunktion (AFC)

Automatisk strömåterföringsfunktion (AFC) är en funktion som finns tillgänglig i standardmoden. Spraypistolens maximala utström styrs efter ett börvärde som ställts in av operatören. Utströmmen i  A styrs till detta börvärde. Detta gör det möjligt för operatören att begränsa den maximala utströmmen från spraypistolen och undviker därigenom en för stor uppladdning av pulvret. AFC funktionen ger en optimal kombination av högspänning (kV) och elektrostatiskt fält vid beläggning av objekt med inre hörn och djupa lådor, vid beläggning på korta avstånd.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Beskrivning 2‐3

Laddningsvalsmode

I laddningsvalsmoden kan operatören välja mellan olika värden för den elektrostatiska laddningen från styrenheten, för att optimera beläggningen av delar med olika form.

Laddningsvalsmode #1

Denna driftsmode används vid ommålning. Den har speciellt utvecklats för ommålning för att fördröja jonisering och för att minimera inramningseffekt.

Laddningsvalsmode #2

Denna driftsmode har införts för bättringsarbeten. Den är optimerad för att vid bättringsarbeten öka genomsläppet vid Faradays bur effekter.

Laddningsvalsmode #3

Denna driftsmode används vid djupa lådor. Driftsmoden har utvecklats för att från insidan belägga djupa lådor och för att därvid minimera joniseringen från kanterna, samtidigt som man erhåller hög beläggningeffektivitet.

Laddningsvalsmode #4

Denna driftsmode kan programmeras av användaren. Den medger inställning av både högspänning (kV) och AFC till önskade beläggningskrav.

ANMÄRKNING: Laddningsvalsmode #4 finns bara med mjukvaroversionen

4.0.

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

2‐4 Beskrivning

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

Se bild 2‐2.

Styrenhetens frontpanel är indelad i två delar. Den vänstra delen innehåller styrtangenter och en display. Den högra delen innehåller regulatorer och manometrar för inställning av trycken för transportluft, atomiseringsluft och extraluft. Regulatorn och manometern för extraluft används vanligtvis för att mata fluidiseringsluft till antingen en matningshopper eller fluidiseringsadaptern i vibratormatare.

1 2 3 4

Tangenter

1 400 464A

Bild 2‐2

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

1. Styrtangenter och display i frontpanel

2. Regulator och manometer för transportluft

3. Regulator och manometer för atomiseringsluft

4. Regulator och manometer för extraluft

Se bild 2‐3 och tabell 2‐1. Frontpanelens tangenter är placerade runt

displayen.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Beskrivning 2‐5

1 2 3 4 5

11

10

9

8

6

7

5

6

7

8

9

10

11

Del

1

2

3

4

1 400 465A

Bild 2‐3

Styrtangenter och display i frontpanel

Tab. 2‐1 Styrtangenter och display i frontpanel

Komponent Funktion

Indikator för STD

STD tangenten

Grön indikatorlampa för STD mode.

Väljer standardmoden för elektrostatisk spänning

(styrning av kV)

Indikator för SELECT

CHARGE, laddningsval

Grön indikatorlampa för laddningsvalsmode.

SELECT CHARGE tangenten Med tangenten slår man till eller från laddningsvalsmoden

(Select Charge). Numret för laddningsvalet visas i displayen. Varje gång man trycker på tangenten

SELSECT CHARGE, så ändras numret för laddningsvalet.

Display

Ökatangenten

Minskatangenten

Tangent med Nordson logotyp (diagnos)

Visatangenten

AFC tangenten

Indikatorlampa för AFC

Se Display i detta avsnitt.

Ökar börvärdet. Hålls tangenten intryckt kommer värdet att öka tills att maxvärdet har nåtts.

Minskar börvärdet. Hålls tangenten intryckt kommer värdet att minska tills att minvärdet har nåtts. Om man avläser spraytidsräknaren, så kommer denna att nollställas. Trycker man in denna tangent i diagnosmode, så kvitteras larmmeddelande.

Ställer styrenheten i diagnosmode. Trycker man in denna tangent medan spänningen slås till, så kommer man in i konfigureringsmoden, CONFIG.

Växlar mellan de olika valmöjligheterna i displayen, i digitaldisplayen och stapeldisplayen.

Slår till eller från AFC funktionen och i läge till är indikatorlampan tänd.

Gul indikatorlampa för AFC funktionen.

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

2‐6 Beskrivning

Display

1

Se bild 2‐4 och tabell 2‐2. Displayen innehåller statusinformation för

pulverbeläggningen, elektrostatiska data och börvärdet. Det finns även en stapeldisplay för en analog visning av digitaldisplayens värde.

2

3 4 5

6

11

7

10

8

9

10

11

Del

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 400 378A

Bild 2‐4

Displayfält

Komponent

Laddningsvalsmode

Enhet för stapeldisplay

Stapeldisplay

Symbol för larm

Diagnossymbol

Tab. 2‐2 Displayfält

Beskrivning

Visar vilken typ av laddningsvalsmode som nu är aktivt.

Värdet ligger i intervallet 1 till 3.

Ingen aktiv funktion.

F1 F2

Pulversymbol Visar att spraypistolen är triggad och att pulverflödet är till.

Display Visar börvärde och en vald parameters värde i digital form

(kV,  A, och timmar, HRS).

Symbol för elektrostatiskt fält Tänds för att visa att spraypistolen är triggad och att spänningen för det elektrostatiska fältet är till.

Symbol för spolning

Indikatorer för enhet

Tänds för att visa att spolningsfunktionen är aktiv.

Aktuell symbol tänds för att visa enhet för det valda värdet, kV,  A, timmar (HRS), typ av timer, eller om det finns ett larm.

Visar enheten för det som visas i stapeldisplayen.

Visar den parameter som visas i digitaldisplayen, som en liggande stapel.

Tänds när det finns ett larm eller feltillstånd.

Tänds för att visa att styrenheten är i diagnosmode.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Beskrivning 2‐7

Nätströmbrytare

Se bild 2‐5.

På sidopanelen finns huvudströmbrytaren som används för att slå till eller från styrenhetens matningsspänning.

1

MATNINGS

SPÄNNING

Bild 2‐5

Styrenhetens huvudströmbrytare (sidopanel)

1. Styrenhetens huvudströmbrytare

1 400 466A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

2‐8 Beskrivning

Anslutningar på undersidan

Se bild 2‐6 och tabell 2‐3. Lägg styrenheten på rygg för att komma åt

anslutningarna på undersidan.

5

6 7

4

F1 2A

250VAC

F2 2A

250VAC

MATNINGSSPÄNNI

NG

VARNING

PISTOLUTGÅNG

INGÅNG: 85-250VAC 50-60 Hz,/10, 1 A

3

Bild 2‐6

2 1 10

Anslutningar på undersidan

8

9

1 400 467A

Del

1

2

3

4

5

Anslutning för atomiseringsluft

Tab. 2‐3 Anslutningar på undersidan

Komponent

Anslutning för tilluft

Anslutning för spolningsluft

Anslutning för pistolluft

Anslutning för transportluft

Funktion

10‐mm slanganslutning för tilluft. 7 bar (100 psi) maximum.

6‐mm slanganslutning för spolningsluft till spraypistolen.

Trycket på luften är oreglerat och ligger på samma tryck som tilluften.

4‐mm slanganslutning för pistolluft. Luften är ej reglerad.

Medlevererat finns en strypning för att kunna minska trycket till spraypistolen, för elektrodspolningsfunktionen.

8‐mm slanganslutning för att förse pulverpumpen med atomiseringsluft, från tryckluftsregulatorn för atomiseringsluft.

8‐mm slanganslutning för att förse pulverpumpen med transportluft, från tryckluftsregulatorn för transportluft.

6

7

8

Anslutning för extraluft

Säkringar

Anslutning av skyddsjord

10‐mm slanganslutning för den ostyrda extraluftsutgången, från tryckluftsregulatorn för extraluft. Används vanligen för fluidiseringsluft till en matningshopper.

Skyddar styrenheten från spänningstransienter.

Jordanslutning. Styrenheten måste anslutas till riktig jord.

9

10

Kontakt för pistolutgång 6‐poligt kontaktblock för kabeln till pistolen.

Kontakt för matningsspänning 5‐polig kontakt för ac matningsspänning till styrenheten.

Ej visad Små ventilationshål De små hålen genom panelen vid luftanslutningarna är magnetventilernas avblåsningshål. Avblåsningshålen får inte pluggas.

2002 Nordson Corporation P/N 213948E

Beskrivning 2‐9

Drifttidsräknare

Styrenheten är utrustad med tre räknare för olika funktioner.

Spraytidsräknare

Spraytidsräknaren visar i timmar (HRS) den sammanlagda tiden som spraypistolen har varit triggad. Detta är ett ackumulerat värde som kan nollställas. Spraytidsräknaren kan nollställas genom att trycka på visatangenten (VIEW), när spraypistolen inte är triggad. Systemet kan nollställas genom att trycka på minskatangenten medan man valt visning av spraytidsräknaren.

Denna funktion används för förebyggande underhåll.

Servicetimer

Servicetimern håller räkning på hur lång tid som den centrala styrenheten varit i drift. Denna räknare kan läsas av genom att trycka på Nordson tangenten och därefter gå in i diagnosmoden. Tiden avläses som timmar x

10 (HRS x 10). Det visade siffervärdet måste multipliceras med 10.

Räknaren kan inte nollställas och användes för diagnosändamål.

Räknare för total beläggningstid

ANMÄRKNING: Räknaren för total beläggningstid finns inte i mjukvaroversionen 1.0.

Räknaren för total beläggningstid håller räkning på den totala tid som spraypistolen har varit triggad. Denna räknare kan läsas av genom att trycka på Nordson tangenten och därefter gå in i diagnosmoden. Tiden visas i enheten timmar x 10 (HRS x 10).

Räknaren kan inte nollställas och användes för diagnosändamål.

Specifikationer

Styrenhetens kapslingsklass motsvarar kraven enligt IP54 och klass II, del II.

Elektriska specifikationer

Matning

Utgång

Kortslutningsström på utgången

Maximal belastbarhet

85-240 Vac, 1 fas, 50-60 Hz

6-21 Vdc till spraypistolen

300 mA

600 mA

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

2‐10 Beskrivning

Driftstryck

Minimum matningstryck

Maximalt matningstryck

Transportluft

Atomiseringsluft

Extraluft (fluidiseringsluft)

Pistolluft

Spolningsluft

4 bar (60 psi)

7 bar (100 psi)

1 bar (15 psi)

0,3 bar (5 psi)

1,0-2,8 bar (15-40 psi)

0,3 bar (5 psi) fast

Högsta matningstryck

Luftkvalitet

Den anslutna matningsluften måste vara ren och torr. Använd ett regenererbart torkmedel eller ett kylaggregat som kan ge en daggpunkt, lägre än 3,4 C (38 F) vid 7bar (100psi) och ett flerstegs filtersystem som kan ta bort olja, vatten och damm ner till mikrometerstorlek.

Symboler

Se bild 2‐7.

Symbolerna återfinns i displayen och på styrenhetens undersida.

FRÅN

Till, ON

Bild 2‐7

PULVERSYMBOL

ATOMISERINGSLUFT

PISTOLLUFT SPOLNINGSLUFT JORD

SYMBOL FÖR PISTOLSPÄNNING

1 400 468A

Symboler

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Installation 3‐1

Avsnitt 3

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Montage

Det finns tre olika monteringssätt för styrenheten för manuell pistol.

Monteringssatsen måste specificeras och beställas separat.

Monteringssats för operatörsplattform

1. Skruva fast fästvinkeln på styrenhetens framsida med de fyra skruvarna.

2. Börja med att sätta i fästbultarna och muttrarna i fästvinkelns framsida, men drag inte åt dem ännu.

3. Sätt styrenheten på räcket.

4. Drag åt fästbultarna och muttrarna.

Väggmonteringssats

1. Skruva fast konsolen på styrenhetens framsida med de fyra skruvarna.

2. Använd konsolen som en mall och borra hål i väggen.

3. Fäst konsolen på väggen.

Monteringssats för pulpet

1. Fäst monteringsvinkeln för pulpetmontage på styrenheten med de fyra skruvarna.

2. Använd monteringsvinkeln som en mall och borra hål i pulpeten.

3. Fäst monteringsvinkeln på pulpeten.

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

3‐2 Installation

Elanslutningar

VARNING: Hoppa inte över steg 1. Försummar man att installera en låsbar arbetsbrytare eller vanlig brytare, så kan detta leda till allvarlig elchock vid installations- eller reparationsarbeten.

OBSERVERA: Utrustningen kan skadas om styrenheten ansluts till annan spänning än vad som anges på dess typskylt.

1. Koppla in en låsbar arbetsbrytare, eller en vanlig brytare i nätkabeln före utrustningen, så att spänningen kan brytas vid installation eller service.

2. Kontrollera att matningsspänningen är 85-240 Vac nominellt, 1 fas,

50/60Hz.

3. Anslut den fria kabeländen för matningsspänning på följande vis:

Ledare Typ

Brown

Blå

Grön/Gul

L1 (fas)

L2 (nolla)

Jord

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

4. Anslut jordflätan som levererats tillsammans med styrenheten till jordskruven.

5. Anslut jordflätans kabelögla till verklig jord.

6. Anslut kontakten på matningsspänningskabeln till kontakten för matningsspänning, POWER INPUT.

7. Anslut pistolkabeln till kontakten för pistolutgång (GUN OUTPUT).

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Installation 3‐3

Pneumatiska anslutningar

Maximalt matningstryck på luften är 7 bar (100 psi). Den anslutna matningsluften måste vara ren och torr. Om tryckluften är fuktig eller förorenad, kan pulvret baka ihop i hoppern, fastna på slangens väggar, sätta igen venturimunstyckena och pistolerna. Dessutom kan fukt förorsaka kortslutning eller gnistbildning inne i pistolen.

Använd förfilter och sammansatta filter med automatisk dränering och ett kylaggregat eller ett aggregat med regenererbart torkmedel, som kan ge luft med en daggpunkt, lägre än 3,4 C (38 F) vid 7 bar (100 psi).

ANMÄRKNING: Enheten levereras med 10‐, 8‐, and 6‐mm röranslutningar, för anslutningar till in och utgångarna för tryckluft. Se användarhand‐ ledningarna för pistolen, pumpen och hoppern där placeringen av dessa anslutningar finns angiven i kolumnen för Anslutes till.

Dimensioner på luftslang

10 mm

Färg på luftslangen

Blå

Se bild 2‐6.

Anslutning på styrenheten

(undersida)

Anslutning för tilluft (1)

Anslutes till

6 mm

4 mm

8 mm

8 mm

10 mm

Svart

Blå

Svart

Svart

Anslutning för spolningsluft (2)

Transparent Anslutning för pistolluft (3)

Anslutning för atomiseringsluft (4)

Anslutning för transportluft (5)

Anslutning för extraluft (6)

Tryckluftsnätet

ANMÄRKNING: Installera en manuell, självstängande, avstängningsventil i luftslangen till kontrollenheten.

Spray pistol

Spray pistol

Pulverpumpens anslutning A

Pulverpumpens anslutning F

Anslutningen för fluidiseringsluft

(på matningshopper eller fluidiseringens pulverrör)

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

3‐4 Installation

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Handhavande 4‐1

Avsnitt 4

Handhavande

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Denna utrustning kan vara farlig om den inte används i enlighet med de anvisningar som ges i denna manual.

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

Start av systemet

Innan man börjar använda ett Nordson pulverbeläggningssystem, läs igenom användarhandledningarna för systemets komponenter.

ANMÄRKNING: För anvisningar om handhavandet av komponenterna i pulverbeläggningssystemet, se de aktuella användarhandledningarna.

Innan man slår på matningsspänningen till styrenheten för manuell pistol, kontrollera att följande villkor är uppfyllda.

Sprutboxens evakueringsfläkt måste vara tillslagen.

Pulveråtervinningssystemt måste vara tillslaget.

Pulvret i hoppern måste vara helt igenom fluidiserat.

Pistolkabeln, pulverslangen och luftslangarna måste vara rätt anslutna till spraypistolen, pulverpumpen och styrenheten.

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

4‐2 Handhavande

Start av systemet

(forts.)

Se bild 4‐1.

1. Sätt styrenhetens huvudströmbrytare i läge till. När man gör detta, tänds alla symboler i flytandekristalldisplayen (LCD). Styrenheten växlar därefter över till antingen den fabriksinställda moden eller till den senast valda moden. Displayen visar inställningen för högspänning, kV eller ström,  A.

P/N 213948E

1 400 469A

Bild 4‐1

Displayens utseende i standardmoden, pistolen ej triggad

2. Ställ in tryckluftsvärdena med hjälp av anvisningarna i den följande listan.

ANMÄRKNING: De angivna trycken är genomsnittliga startvärden.

Trycken kan varieras efter behov, beroende av önskad beläggningstjocklek, banhastighet och delarnas utseende. Justera trycken för att uppnå önskat resultat.

Transportluft

Atomiseringsluft

Extraluft (fluidiseringsluft)

1 bar (15 psi)

0,3 bar (5 psi)

0-2 bar (0-30 psi)

ANMÄRKNING: Vänta 5-10 minuter innan man börjar med beläggningen, så att pulvret i matningshoppern är tillräckligt fluidiserat.

VARNING: Operatören måste hela tiden ha hudkontakt med pistolens handtag. Om man använder handskar, klipp ut själva handflatan.

Försummas denna varning kan det leda till elchock.

3. Rikta pistolen in i boxen, tryck av med avtryckaren och testa spraymönstret.

ANMÄRKNING: Typiskt utseende för displayen när pistolen triggas,

visas i bild 4‐2. Se avsnittet

Beskrivning för ytterligare information beträffande displayen.

2002 Nordson Corporation

Handhavande 4‐3

4. Justera flödena på transport- och atomiseringsluften och justerhylsan

(om sådan användes) tills önskat spridningsmönster erhålles.

5. Välj en driftsmode med hjälp av tabellerna 4‐1, 4‐2, 4‐3, eller 4‐4.

1 400 470A

Bild 4‐2

Displayens utseende i standardmoden, AFC funktionen till, spraypistolen triggad

Kontroll av pistol vid första användningstillfället

När en pistol används för första gången, kontrollera att styrenheten har ställs i standard driftsmode och med AFC funktionen aktiverad (automatisk strömåterföring), med börvärdet inställt till 30  A (endast mjukvaro‐ versioneran 2.0, 3.0, och 4.0).

1. Anteckna  A utström när det inte finns några objekt framför spraypistolen.

2. Läs dagligen av  A utströmmen under samma förhållanden.

ANMÄRKNING: En märkbar ökning av  A utström pekar på en trolig kortslutning i pistolmotståndet. En märkbar minskning pekar på ett defekt pistolmotstånd, eller defekt spänningsmultiplikator.

3. Välj en driftsmode med hjälp av tabellerna 4‐1, 4‐2, 4‐3, eller 4‐4.

ANMÄRKNING: Se avsnittet Beskrivning för ytterligare information beträffande laddningsvalsmoden och standardmoden.

Val av pistoltyp—endast för mjukvaroversionerna 3.0 och 4.0

Den förvalda typen av spraypistol är Sure Coat manuell spraypistol. Utför nedanstående steg för att växla mellan Sure Coat och Versa‐Spray pulverspraypistoler.

1. Tryck in, och håll inne, tangenten med Nordson logotyp och slå till styrenheten.

2. Håll Nordson‐tangenten intryckt tills att konfigurering, CFG, visas i displayen. Nu vandrar texten för val av pistol, CHOOSE GUN, över displayen.

3. Tryck antingen på visatangenten, VIEW, eller vänta tills att SC visas i displayen.

4. Med hjälp av piltangenterna väljer man nu antingen Sure Coat (SC), eller

Versa‐Spray (VS).

5. Tryck därefter på Nordson‐tangenten för att lämna konfigureringsmoden,

CONFIG.

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

4‐4 Handhavande

Driftsmoder

Mode

Standard

AFC

Från

Till

Tab. 4‐1 Driftsmoder—mjukvaroversion 2.0, 3.0, och 4.0

Beskrivning

Se bild 4‐3. Använd öka/minskatangenterna för att slå till/från högspänningen

(kV) eller för att ställa in börvärdet. Styrenheten sparar inställningen för högspänningsvärde, kV, när driftsmoden ändras eller när styrenheten stängs av.

Inställning Sure Coat inställningar Versa‐Spray inställningar

Börvärde kV

Inställningsområde kV

Inställningsbart

0 eller 25 till 95 kV

Inställningsbart

0 eller 25 till 80 kV

Maximum kV utspänning/förinställt värde

95 kV 80 kV

Se bild 4‐3. Ställ in önskat börvärde för AFC med hjälp av öka/minska‐

tangenterna. Det fabriksinställda startvärdet är 30  A. Om det önskade börvärdet ändras, så sparar styrenheten det nya börvärdet.

Spänningen ställs automatiskt till maxvärdet och AFC funktionen medger inställningen av ett tröskelvärde för strömåterföringen. Om tröskelvärdet uppnås, så justeras automatiskt spänningen så att önskad täckning bibehålles.

Om börvärdet för AFC ändras, så sparar styrenheten det nya börvärdet.

Inställning

Startspänning kV

Upplösning för börvärde

Inställningsområde kV

Förinställt börvärde

Maximal ström

Sure Coat inställningar Versa‐Spray inställningar

95 kV (ej justerbart) 80 kV (ej justerbart)

5  A

10 till 100  A

5  A

10 till 120  A

30  A

(förinstält börvärde för mjukvaroversion 1.0: 20  A)

100  A 120  A

P/N 213948E

Bild 4‐3

Standardmode med tillslagen AFC

1 400 470A

2002 Nordson Corporation

Handhavande 4‐5

Mode

Laddningsval

(Select

Charge)

Tab. 4‐2 Laddningsvalsmode—mjukvaroversion 4.0

Beskrivning

Ommålning

Bättring

Användning

Djupa lådor med spraypistolen inne i

Användare (programmerat av användaren)

Laddningsvalsmode

1

2

3

4

Se bild 4‐4. Välj siffran för önskat laddningsval (beroende på applikationen och krav på

beläggningen), genom att trycka på tangenten för laddningsval, SELECT CHARGE

Mode #1 Mode #2 Mode #3 Mode #4

95 kV 95 kV 95 kV 60 kV Sure Coat startvärde i kV:

Versa‐Spray startvärde i kV:

80 kV 80 kV 80 kV 60 kV

Börvärde:

Maximal ström ej justerbart

15  A ej justerbart

50  A ej justerbart

70  A inställningsbart

30  A

Bild 4‐4

Laddningsvalsmode

1 400 471A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

4‐6 Handhavande

Driftsmoder

(forts.)

Mode

Laddningsval

(Select

Charge)

Tab. 4‐3 Laddningsvalsmode—mjukvaroversionerna 3.0 och 2.0

Beskrivning

Ommålning

Bättring

Användning

Djupa lådor med spraypistolen inne i

Laddningsvalsmode

1

2

3

Se bild 4‐5. Välj siffran för önskat laddningsval (beroende på applikationen och krav på

beläggningen), genom att trycka på tangenten för laddningsval, SELECT CHARGE

Sure Coat startvärde i kV:

Mode #1

95 kV

Mode #2

95 kV

Mode #3

95 kV

Versa‐Spray startvärde i kV:

80 kV 80 kV 80 kV

Börvärde:

Maximal ström ej justerbart

15  A ej justerbart

50  A ej justerbart

70  A

ANMÄRKNING: Börvärdena för högspänningen, kV, och strömåterföringen, AFC, kan inte justeras av användaren och har ställts in optimalt för moden.

P/N 213948E

Bild 4‐5

Laddningsvalsmode

1 400 471A

2002 Nordson Corporation

Handhavande 4‐7

Mode

Laddningsval

(Select

Charge)

Till

AFC

Tab. 4‐4 Laddningsvalsmode—mjukvaroversion 1,0

Beskrivning

Se bild 4‐6. Ställ in önskat börvärde för AFC med hjälp av öka/minska‐

tangenterna. Ett rekommenderat startvärde är 20  A. Om börvärdet

ändras, så sparar styrenheten det nya börvärdet. Det förinställda börvärdet för AFC kan vara olika i laddningsvalsmoderna 2 och 3. Man kan inte ställa in ett värde för AFC i mode 1.

Spänningen ställs automatiskt till maxvärdet och AFC funktionen medger inställningen av ett tröskelvärde för strömåterföringen. Om tröskelvärdet uppnås, så justeras automatiskt spänningen så att önskad täckning bibehålles. Högspänningen i kV har ställts in till den aktuella modens startvärde.

Mode #1

95

Mode #2

95

Mode #3

95 Startspänning kV

Börvärde kV

AFC inställning

Maximal ström ej justerbart ej justerbart

15  A ej justerbart

10 - 50

50  A ej justerbart

10 - 100

100  A

1 400 472A

Bild 4‐6

Laddningsvalsmode med AFC tillslagen

Exempel på användning av laddningsvalsmode

Mode

1

Användning

När man vill måla om delar som redan härdat, men kräver ytterligare beläggning och härdning, bör man begränsa pistolströmmen och hålla den konstant.

2

3

4

När man belägger stora delar som består av en blandning av stora plana ytor och djupa eller vinklade lådor, så krävs en hög spänning för de plana ytorna och ett stort pistolavstånd, medan man behöver en låg pistolspänning för de djupa delarna och ett kortare avstånd mellan pistol och produkt.

När man belägger delar med djupa lådor, så krävs låg spänning och låg ström för beläggning i hörnen, medan det behövs en hög spänning och hög ström för de plana ytorna inne i produkten.

Endast version 4.0

Vid beläggning med speciella pulver (metallic, mica, etc.) där en applikationsspecifik låg grundinställning av högspänningen, kV, och AFC ger en jämnare laddning av pulverpartiklarna.

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

4‐8 Handhavande

Driftsmoder

(forts.)

Kontrollera att data i displayen är korrekta med hjälp av tabell 4‐5.

Prova att belägga ett föremål och justera högspänningen (kV eller AFC) samt lufttrycken för att nå önskat resultat.

ANMÄRKNING: För att erhålla en hög kvalitet på beläggningen och maximal pulverbeläggningseffektivitet (procentandelen sprayat pulver som fastnar på objektet) krävs experiment och erfarenhet. Inställningarna för den elektrostatiska spänningen och tryckluftstrycket påverkar allmänt sett beläggningsresultatet. I de flesta tillämpningar kommer inställningarna att ge ett mjukt beläggningsmönster som riktar så mycket av pulvret mot objektet som möjligt, med ett minimum av pulverförluster. Dessa inställningar gör att en maximal mängd laddat pulver fastnar på det jordade objektet.

ANMÄRKNING: Att minska spänningen är den allmänt vedertagna metoden för att förbättra täckningen i djupa lådor och inre hörn på objektet. Men en minskning av spänningen kan även försämra den genomsnittliga beläggningseffektiviteten. Pulverhastighet, riktning och utseende på mönstret kan vara lika viktiga som den elektrostatiska spänningen vid beläggning av sådana områden.

Funktion

Tab. 4‐5 Displaydata

Visning när pistolen är triggad (1)

Visning när pistolen inte är triggad

Inställd högspänning, kV STD mode & avläsning av kV Version 1.0, 2.0, och 4.0: kV börvärde

Version 3.0:

Ärvärde kV

AFC till & avläsning av kV

AFC till & avläsning av  A

AFC från & avläsning av kV

Ärvärde kV

Ärvärde  A (2)

Börvärde kV

Startinställning kV (förinställd kV)

AFC börvärde (3)

Börvärde kV

AFC från & avläsning av  A Ärvärde  A Tom

(1) Använd visatangenten (VIEW) för att växla mellan kV och  A värden. Enheterna visas i displayen och stapeldisplayen.

(2) Trycker man på AFC tangenten, så visas börvärdet för AFC, därefter ärvärdet för  A strömåterföring från spraypistolen, i displayen och på stapeldisplayen.

(3) Trycker man på öka‐ eller minskatangenterna så växlar displayen till att visa börvärdet för AFC.

Fortsätter man därefter att trycka på tangenten så ändras börvärdet för AFC.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Feltillstånd

Handhavande 4‐9

Sure Coat styrenhet övervakar hela tiden funktionen hos vitala system‐ komponenter. Symbolen med ett frågetecken ( ?

) varnar operatören för att det finns ett möjligt fel, så att kassation kan undvikas och för att minska stilleståndstiden. Den automatiska funktionen för själdiagnostik talar om vilken komponent som är defekt, för att förenkla felsökning och även för att minska stilleståndstiden.

Se bild 4‐7.

Om felsymbolen med frågetecknet ( ?

) visas i displayen, se avsnitt

Felsökning .

Display

Symbolen för högspänning, kV, blinkar när pistolen är triggad

Symbolen för pulver blinkar när pistolen är triggad

Symbolen för högspänning, kV, blinkar och pistolen är inte triggad

Trolig orsak det finns ett elektrostatiskt problem det finns ett problem med en magnetventil högspänningen kan vara till när den skulle vara från

2002 Nordson Corporation

Bild 4‐7

Indikering av ett feltillstånd

1 400 473A

P/N 213948E

4‐10 Handhavande

Justering av tryckluft

Se användarhandledningen för pulverhoppen för rekommenderat tryck för fluidiseringsluft, och vid Specifikationer i avsnittet Beskrivning , för rekommendationer beträffande tryck för transportluft och atomiseringsluft.

Tryck för fluidiseringsluft

När pulvret är korrekt fluidiserat, stiger små och jämnt fördelade luftbubblor sakta upp till ytan av pulvret, det ser ut som om det kokar. Vid detta tillstånd kommer pulvret att kännas som, och bete sig som, en vätska, vilket medför att det enkelt kan transporteras av pulverpumpen från pulverbehållaren till spraypistolen.

Om trycket för fluidiseringsluften ställts in till ett för lågt värde, kan man få ett tungt och ojämnt pulverflöde. Om fluidiseringsluften ställs in för högt, så kokar pulvret våldsamt och flödet blir ojämnt, kanske med luftfickor i pulverströmmen.

Tryck för transportluft

Transportluften transporterar en luft och pulverblandning från hoppern till spraypistolen. Ökar man trycket för transportluften så ökar mängden pulver som sprayas ut av spraypistolen, och detta kan öka tjockleken på det pulver som avsätts på objektet.

Om man ställt in för lågt värde för transportluften, så kommer man att få en otillräcklig beläggning, eller en ojämn sådan. Om transportluften ställts in för högt, så kommer för mycket pulver att avges vid en för hög hastighet. Detta kan leda till att man bygger upp ett för tjockt lager, eller pulverförluster, vilket minskar pulveröverföringen och därmed att man slösar med pulvret. Ett för stort tryck på transportluften kan även accelerera uppbyggnaden av inbränt pulver (anslagsfusion) i spraypistolen eller pumpen eller kan leda till en för kort livslängd för de delar i pistolen eller pumpen som kommer i kontakt med pulvret.

Genom att minska spridningen på pulverfödet, så långt det går, minimeras mängden pulver som måste återvinnas och renas. Detta minskar slitaget på systemets komponenter, t.ex. pumpar, spraypistoler och filter.

Underhållskostnaderna kommer också att minska.

Tryck för atomiseringsluft

Atomiseringsluft tillföres pulvret och transportluften, för att öka hastigheten i slangen och för att finfördela pulvret. Ett högre tryck för atomiseringsluften behövs vid låga tryck för transportluften, för att hålla partiklarna flytande i luftströmmen. Högre pulverhastigheter kan få pulvermönstret att ändras.

2002 Nordson Corporation P/N 213948E

Handhavande 4‐11

Om trycket för atomiseringsluften ställs på ett för lågt värde, kan detta medföra ojämn pulverström ur spraypistolen. Om atomiseringstrycket ställs in till ett för högt värde, ökas pulverhastigheten vilket kan medföra att pulver

översprutas, inbränning av pulver och ökat slitage på pumpen s och spraypistolens delar.

ANMÄRKNING: Ställ in atomiseringstrycket till åtminstone 0,3 bar (5 psi).

Om trycket är för lågt kan pulver strömma tillbaka till pulverpumpen och komma in i styrenheten, och därigenom skada luftventilerna och regulatorerna.

Avstängning

Stäng av styrenheten genom att utföra följande steg.

1. Sätt styrenhetens huvudströmbrytare i läge från.

2. Om man använder extraluftsutgången, vrid ner tryckluftsregulatorns

(AUX) inställningsratt moturs, så att manometern visar noll.

3. Jorda pistolelektroden för att ladda ur kvarstående spänning.

4. Genomför Dagligt underhåll .

Dagligt underhåll

1. Jämför pistolens värde på strömmen,  A, i läge spänningsstyrning, utan något arbetsstycke framför pistolen, med tidigare noterat värde.

Påtagliga skillnader kan betyda att pistolelektroddelen eller spänningsmultiplikatorn är kortsluten eller defekt.

VARNING: Kontrollera noga alla jordanslutningar. Ojordade utrustningsdelar kan samla på sig en laddning som kan förorsaka gnistbildning, brand eller explosion. Försummas denna varning kan detta leda till allvarlig personskada.

2. Kontrollera alla jordanslutningar, inkluderande objektens jordning.

ANMÄRKNING: Ojordade eller dåligt jordade objekt påverkar beläggningseffektiviteten, omslaget, liksom kvaliteten på beläggningen.

3. Kontrollera kabelanslutningarna för spänningsmatning och pistoler.

4. Kontrollera att tryckluftsförsörjning sker med torr och ren luft.

5. Torka av pulver och damm från styrenhetens kåpa med en ren och torr trasa.

6. Tag försiktigt bort hopbakat pulver från delarna med en spatel av trä eller plast, eller något liknande verktyg.

ANMÄRKNING: Använd inte verktyg som kan repa plasten. Pulver kommer att avlagras och bränna in vid anslag på alla repor.

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

4‐12 Handhavande

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Felsökning 5‐1

Inledning

Avsnitt 5

Felsökning

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

I detta avsnitt ges felsökningsanvisningar. Anvisningarna omfattar enbart sådana fel som är mera vanligen förekommande. Om man inte kan åtgärda felen med den information som ges i detta avsnitt, kontakta er närmsta

Nordson representant för hjälp.

Display

Symbolen för högspänning, kV, blinkar när pistolen är triggad

Symbolen för pulver blinkar när pistolen är triggad

Symbolen för högspänning, kV, blinkar och pistolen är inte triggad

Trolig orsak det finns ett elektrostatiskt problem det finns ett problem med en magnetventil högspänningen kan vara till när den skulle vara från

Gå in i diagnosmoden för att få hjälp att finna det aktuella problemet.

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

5‐2 Felsökning

Diagnosmoden

Se bild 5‐1.

Om spraypistolen triggas när det finns ett feltillstånd, så visas ett frågetecken i digitaldisplayen och symbolerna för pulver och högspänning, kV, blinkar.

Man måste gå in i diagnosmoden för att kunna åtgärda fel.

Handhavande

1 400 473A

Bild 5‐1

Indikering av ett feltillstånd

Man kan när som helst gå in i diagnosmoden. Pistolen kan fortfarande triggas och spolas medan displayen visar diagnosinformation.

ANMÄRKNING: I mjukvaroversionen 1.0 är diagnosfunktionen endast tillgänglig när systemet inte är triggat. Triggar man spraypistolen eller trycker på Nordson tangenten, och om man då befinner sig i diagnosmoden, så lämnar man automatiskt diagnosmoden och återgår till den tidigare valda moden.

ANMÄRKNING: Stäng inte av matningsspänningen om det inte ges en instruktion att göra detta. Felkoder raderas när man stänger av matningsspänningen.

Gör på följande vis för att komma in i diagnosmoden:

1. Tryck på Nordson tangenten.

2. Se bild 5‐2. Digitaldisplayen visar nu en symbol i form av en skiftnyckel,

för att indikera att diagnosmoden är aktiv.

2002 Nordson Corporation P/N 213948E

Felsökning 5‐3

2002 Nordson Corporation

1 400 389A

Bild 5‐2

Displayen visar diagnosmode

Systemet genomför självtester och går automatiskt igenom följande diagnossekvens: a. Digitaldisplayen kommer att visa felmeddelanden om det finns några fel.

b. Streck som visas i displayen anger slutet på felkoderna.

c. Värdet på totala beläggningstidens räknare visas, och siffran 1 visas på platsen för laddningsvalsmoden tillsammans med enhetsvalet, timmar x 10 (HRS x10).

d. Servicetimerns värde visas och siffran 2 tänds i det övre vänstra hörnet tillsammans med enheten, timmar x10 (HRS x10).

e. Alla segment och symboler i LCD displayen tänds.

f.

Typen av styrenhet SC1 (manuell styrenhet) visas.

g. Mjukvaroversionen visas. Bokstaven S visas i det övre vänstra hörnet, tillsammans med versionsnumret.

ANMÄRKNING: Efter att hela diagnossekvensen gåtts igenom, så kommer styrenheten att automatiskt lämna diagnosmoden och återgå till den tidigare valda driftsmoden.

3. Anteckna alla felkoder.

ANMÄRKNING: Var noga med att anteckna felkoderna innan matningsspänningen slås ifrån. Felkoder raderas när man stänger av matningsspänningen.

4. Om en felkod visas, se tabell 5‐1 för att identifiera felet och vidta lämplig

åtgärd.

ANMÄRKNING: Efter att hela diagnossekvensen gåtts igenom, så kommer styrenheten att automatiskt lämna diagnosmoden och återgå till den tidigare valda driftsmoden.

5. Om man inte antecknade en felkod, gå åter in i diagnosmoden för att avläsa och anteckna denna.

ANMÄRKNING: Om det finns ett fel i den manuella spraypistolen, se användarhandledningen för denna, där ytterligare anvisningar finns.

6. För att kvittera ett fel, medan man är i diagnosmoden, tryck på minskatangenten.

P/N 213948E

5‐4 Felsökning

Felkoder

Felkod

1

2

3

Problem

Problem att skriva till Neuron

EPROM

Fel vid RAM test

 A återföringsfel

Tab. 5‐1 Felkoder

Åtgärd

Stäng av styrenheten för att göra en återställning av mikroprocessorn.

Om problemet kvarstår, byt ut processkortet.

Stäng av styrenheten för att göra en återställning av mikroprocessorn.

Om problemet kvarstår, byt ut processkortet.

Trigga pistolen när inga objekt finns framför denna.

Om strömmen är större än 105  A, undersök om det finns en kortslutning i ledarna för strömåterföring i pistolkabeln.

Koppla loss kabeln till spänningsmultiplikatorn på pistolens baksida. Trigga pistolen och avläs displayen.

Om den visade felkoden är E3, byt ut kabeln.

4

Om den visade felkoden är E7, byt ut spänningsmultiplikatorn.

Kontrollmät magnetventilens spole.

Om problemet kvarstår, byt ut magnetventilen.

5

6

7

Triggventilens magnetventil

#1 har antingen avbrott eller kortslutning.

Spolningsventilen magnetventil #2 har antingen avbrott eller kortslutning.

Används ej i detta system

Öppen krets i pistolkabeln eller spänningsmultiplikatorn

8 Kortsluten krets i pistolkabeln eller spänningsmultiplikatorn

Stäng av styrenheten och kontrollmät magnetventilens spole.

Om problemet kvarstår, byt ut magnetventilen.

Kontakta er Nordson representant för hjälp.

Kontrollera att lysdioden på spraypistolens baksida tänds när avtryckaren trycks in.

Om lysdioden inte tänds, undersök om pistolkabeln har några skador.

Om lysdioden tänds, trigga spraypistolen nära någon jordad detalj.

Om displayen visar en ström som är 1  A eller mindre, kontrollera kabeln till spänningsmultiplikatorn och elektroddelen för eventuellt lösa anslutningar. Om förbindningarna är korrekta, undersök spännings‐multipli katorn med en högspänningsvoltmeter. Om högspänningsmätaren visar utspänning, undersök om det finns en defekt återföringsledare i kabeln. Om

återföringsledaren är korrekt, kontrollera om spännings‐ multiplikatorn fungerar.

Kontrollera att lysdioden på spraypistolens baksida tänds när avtryckaren trycks in. Om lysdioden inte tänds, stäng av styrenheten. Koppla loss kabeln till spännings‐ multiplikatorn på pistolens baksida. Trigga pistolen och titta på lysdioden. Om lysdioden förblir släckt och felkoden fortfarande visar E8, så finns det en kortslutning i kabeln och denna måste bytas ut. Om lysdioden tänds och felkoden

ändras till E7, så är kabeln felfri. Undersök om spänningsmultiplikatorn är defekt.

Forts. ...

2002 Nordson Corporation P/N 213948E

Felsökning 5‐5

Felkod

9

10

11

Problem

Används ej i detta system

Används ej i detta system

Hårdvara på styrenhetens kretskort

12

13

14

15

Används ej i detta system

Används ej i detta system

Används ej i detta system

Foldbackfel

Åtgärd

Kontakta er Nordson representant för hjälp.

Kontakta er Nordson representant för hjälp.

Stäng av styrenheten.

Koppla loss kabeln till spänningsmultiplikatorn på pistolens baksida.

Slå till styrenheten och trigga därefter spraypistolen.

Om felkoden ändras till öppen krets, så fungerar kortet korrekt. Undersök spänningsmultiplikatorn.

Om problemet kvarstår, byt ut styrenhetens kretskort.

Kontakta er Nordson representant för hjälp.

Kontakta er Nordson representant för hjälp.

Kontakta er Nordson representant för hjälp.

Kontrollera att lysdioden på spraypistolens baksida tänds när avtryckaren trycks in. Om lysdioden inte tänds, stäng av styrenheten. Koppla loss kabeln till spänningsmultiplikatorn på pistolens baksida. Trigga pistolen och titta på lysdioden.

Om lysdioden förblir släckt och felkoden fortfarande visar

E8, så finns det en kortslutning i kabeln och denna måste bytas ut. Om lysdioden tänds och felkoden ändras till E7, så

är kabeln felfri. Undersök om spänningsmultiplikatorn är defekt.

Avläsning av mjukvaroversion

Se bild 5‐3.

Mjukvaroversionen i ert system visas när diagnosmoden aktiverats.

Bokstaven S (software) visas i det övre vänstra hörnet och mjukvaroversionen kan avläsas vid sidan av symbolen som föreställer en skiftnyckel.

2002 Nordson Corporation

Bild 5‐3

Visning av mjukvaroversion

1 400 474A

P/N 213948E

5‐6 Felsökning

Övriga problem

VARNING: Nätspänningen måste vara tillslagen för att kunna kontrollmäta spänningar. Att vidröra spänningsförande delar kan medföra livsfara. Stäng av spänningsmatningen innan några inställningar eller reparationsarbeten påbörjas.

Displayen är tom vid start

Se bild 5‐4.

Kontrollera säkringarna på undersidan. Tag av tangentbordsmodulen och undersök om lysdioden för dc matningsspänning på styrenhetens kretskort är tänd.

Om lysdioden är tänd, byt ut tangentbordsmodulen.

Om lysdioden är släckt, undersök ac och dc kretsarna.

P/N 213948E

1

1 400 390A

Bild 5‐4

Placering av lysdiod för matningsspänning på styrenhetens kretskort

1. Lysdiod för dc matningsspänning

2002 Nordson Corporation

2002 Nordson Corporation

Felsökning 5‐7

Elektriska kretsar

Se bild 5‐5.

1. Kontrollera säkringarna (1 och 2) på nätaggregatsmodulens panel (3).

Byt ut defekta säkringar.

2. Kontrollera anslutningarna till kontakterna för matningsspänning,

POWER INPUT (7) och för pistolkabeln, GUN OUTPUT (6). Drag åt ev.

lösa kabelanslutningar.

3. Tag ut nätaggregatsmodulen ur styrenheten. Kontrollera anslutningarna till dc utgången (5). Drag åt lösa kopplingar.

4. Kontrollera ledaranslutningarna till kontakterna för pistolkabeln, GUN

OUTPUT, och till matningsspänningen, POWER INPUT. Drag åt lösa kopplingar.

5. Sätt försiktigt tillbaks nätaggregatsmodulen i styrenheten.

1

2

3

4

7

5

6

1 400 485A

Bild 5‐5

Placering av kontakter för dc utgång

1. Säkring 1

2. Säkring 2

3. Nätaggregatsmodulens panel

4. DC Nätaggregatspanel

5. dc utgång

6. Kontakt för pistolutgång

7. Kontakt för matningsspänning

P/N 213948E

5‐8 Felsökning

Kopplingsschema

STYRENHET FÖR PISTOL

AVTRYCKARE/SPOLNING

JORD

STÖMÅTERFÖRING

+VDC UT

DC GEMENSAM

AVTRYCKARE

(BLÅ)

(GRÖN)

(VIT)

(RÖD)

(SVART)

(ORANGE)

AUX

2.21k

2

2

3

3

1

1

EJ ANV.

J5 (PISTOL)

3

2

1

5

4

7

6

6

5

4

3

2

1

J4 (MAGNETVENTIL)

1

2

3

4

5

6

7

J3

J6

(KOMMUNIKATION)

24V GEMENSAM

+24VDC

+12VDC

DC GEMENSAM

+5VDC

+5VDC

CHASSI

JORD

EJ ANV.

BLÅ

SVART

ORANGE

BRUN

RÖD

GRÅ

FRÅN

MAGNETVENTIL 2

SPOLNING

FÖRDELARE

MODUL

MAGNETVENTIL 1

PULVER

NÄTAGGREGATSMODUL

KABLAGE TILL STYRENHET

KABLAGE FÖR MATNINGSSPÄNNING

ORANGE

BRUN

BLÅ

RÖD

GRÅ

SVART

SK2

+12VDC

DC GEMENSAM

24V GEMENSAM

+5VDC

+5VDC

+24VDC

4

3

6

5

2

1

DC NÄTAGGREGAT

L

SK1

BRUN

N

BLÅ

STRÖMBRYTARE

BLÅ

BRUN

AVTRYCKARE

DC GEMENSAM

+VDC UT

(ORANGE)

(SVART)

(RÖD)

3

2

4

5

1

6

PISTOL

KONTAKT

(FRONTVY)

STÖMÅTERFÖRING

AVTRYCKARE/SPOLNING

JORD

(VIT)

(BLÅ)

(GRÖN)

BRUN

BLÅ

BRUN

Grön/gul

BLÅ

MATNINGSFILTER

BRUN

F1

BLÅ

SÄKRINGSHÅLLARE

F2

SÄKRING

Grön/gul

JORD

NR. 1

4

3

2

MATNINGSSPÄNNING

KONTAKT

(FRONTVY)

5 1

FÖRDELARMODUL

MAGN. V.

1

MAGN. V.

2

TILL PISTOL

STYRENHET

MODUL

JORD

Grön/gul

KAPSLING

JORD JORD

1 400 475A

Bild 5‐6

Kopplingsschema

2002 Nordson Corporation P/N 213948E

Reparation 6‐1

Avsnitt 6

Reparation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Bryt och blockera nätspänningen innan nedanstående arbetsuppgifter påbörjas. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Byte av tangentbordsmodul

Se bild 6‐1.

Tangentbordsmodulen (3) kan bytas från styrenhetens framsida.

Tangentbordsmodulen består av LCD modulen, tangentbordet och tre kretskort som kopplas samman och hålls på plats med distanser.

OBSERVERA: Kretsarna är känsliga för elektrostatiska urladdningar.

Använd ett jordanslutet ESD-armband vid arbete på styrenheten.

Försummar man denna varning kan detta leda till skada på tangentbordsmodulen.

1. Lossa de fyra skruvarna (1) och brickorna (2).

2. Luta ovandelen av tangentbordsmodulen (3) utåt och koppla loss alla tre kontakterna(4).

3. Lyft ut tangentbordsmodulen ur styrenheten.

4. Sätt den nya tangentbordsmodulen på öppningens nederkant och sätt i alla kontakterna (4).

5. Fäll upp tangentbordsmodulen och fäst den till styrenheten med skruvarna och brickorna.

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

6‐2 Reparation

Byte av tangentbordsmodul

(forts.)

1

2

3

4

Bild 6‐1

1. Skruv

2. Bricka

Byte av tangentbordsmodul

3. Tangentbordsmodul 4. Kontakter

1 400 476A

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Reparation 6‐3

Byte av DC nätaggregatsmodul

Se bild 6‐2.

DC nätaggregatsmodulen sitter monterad på nätaggregatet, vilket är den nedre vänstra panelen på styrenheten.

1. Lossa de fyra skruvarna (2) som håller nätaggregatsmodulen (1) på plats på styrenheten (5).

2. Koppla loss kontakterna för ac matningen (4) och dc utgången (6) från nätaggregatskortet (3).

3. Tag av de fyra skruvarna som fäster dc nätaggregatsmodulens kretskort till nätaggregatsmodulen. Tag av dc nätaggregatsmodulen.

ANMÄRKNING: Om det behövs, använd försiktigt en skruvmejsel för att lossa dc nätaggregatsmodulen från distanserna.

4. Snäpp fast den nya nätaggregatsmodulen på de fyra distanserna på nätaggregatsmodulen.

5. Fäst den nya dc nätaggregatsmodulen på nätaggregatsmodulen med de fyra skruvarna.

6. Sätt tillbaks kontakterna för ac matning och dc utgång på den nya dc nätaggregatsmodulen.

7. Fäst nätaggregatsmodulen på styrenheten med de fyra skruvarna.

3

4

2

1

5

6

Bild 6‐2

Byte av DC nätaggregatsmodul

1. Nätaggregatsmodul

2. Skruvar

3. DC nätaggregatsmodul

4. Kontakt för ac matning

5. Styrenhet

6. Kontakt för dc utgång

1 400 486A

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

6‐4 Reparation

Byte av fördelare

Se bild 6‐3.

Fördelarenheten sitter monterad på pneumatikmodulen, som man kommer åt genom den nedre högra panelen på styrenheten.

ANMÄRKNING: Komponenterna i pneumatikmodulen (t.ex. fördelaren), kan bytas ut var för sig och magnetventilerna kan repareras. Se Reparation av magnetventil i detta avsnitt och Magnetventilsatser i avsnittet Reservdelar .

1. Koppla loss alla luftslangar från styrenheten.

2. Tag av de fyra skruvarna (2) som fäster fördelarpanelen (6) till styrenhetens (1) botten.

3. Koppla bort luftslangarna från fördelarenheten (5).

4. Koppla loss jordledaren från fördelarpanelens jordanslutning (3).

5. Tag av magnetventilernas spolar (7) från fördelaren genom att skruva av de räfflade muttrarna (9) och brickorna (8) och därefter dra av spolarna.

6. Tag av de två skruvarna (4) som fäster fördelarenheten på fördelarpanelen.

7. Reparera magnetventilerna om det behövs. För instruktioner, se

Reparation av magnetventil i detta avsnitt.

8. Fäst den nya fördelarenheten på fördelarpanelen med de två skruvarna.

9. Fäst magnetventilspolen på magnetventilen med brickan och den räfflade muttern.

10. Anslut jordledaren till jordanslutningen på fördelarpanelen.

11. Anslut luftslangarna till fördelarenheten. Se bild 6‐5 där

pneumatikschemat visas.

12. Fäst pneumatikmodulen till styrenheten med de fyra skruvarna.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

2002 Nordson Corporation

1

Reparation 6‐5

9

8

7

6

2

Bild 6‐3

Byte av fördelare

1. Styrenhet

2. Skruvar

3. Jordanslutning

4. Skruvar

5. Fördelarenhet

3

5

4

6. Fördelarpanel

7. Spole för magnetventil

8. Bricka

9. Räfflad mutter

1 400 477A

P/N 213948E

6‐6 Reparation

Reparation av magnetventil

Se bild 6‐4.

För att reparera magnetventilerna behöver man servicesatserna för ventilpackning, för trigg‐ eller spolningsventilerna. Se avsnittet Reservdelar för ytterligare information.

ANMÄRKNING: Det finns sju t‐ packningar i servicesatsen med packningar.

Om man skall reparera triggventilen, använd alla sju t‐packningarna. Om man skall reparera extraventilen, så behöver man endast sex t‐packningar.

1. Tag av fördelaren. Se Byte av fördelare för instruktioner.

2. Skruva ur skruvarna (7) och drag av ändhylsan (6) från magnetventilkroppen (1). Kontrollera att de tre små O‐ringarna (8) och planpackningen (9) stannar kvar i ändhylsan.

3. Tag ut kolven och bussningen (5) från ventilkroppen.

4. Tryck på fjädermothållet (2) för att tvinga ut spoldelen (4) ur ventilkroppen.

5. Dela spoldelen och rengör och byt vid behov ut slitna delar.

6. Sätt samman magnetventilen. Smörj lätt in de följande delarna, med det smörjmedel som ingår i servicesatsen, innan de sätts på plats: ventilspolen (11) t‐packningar (10) kolvens (5) O‐ring

O‐ringar (8) planpackning (9)

ANMÄRKNING: Distanserna (12) och t‐packningarna (10) är identiska och kan placeras oberoende av läget på spolen (11). Vid reparation av en spolningsventil använder man endast sex av de sju t‐packningarna som finns i servicesatsen.

7. Sätt in spoldelen i ventilkroppen.

8. Sätt på kolven och bussningen i ventilkroppen.

9. Kontrollera att de små O‐ringarna är inriktade med hålen i ventilkroppen och fäst ändhylsan med de fyra skruvarna. Drag åt skruvarna med momentet 1 N  m (9 in.‐lb).

När väl fördelaren har tagits av från styrenheten, kan man reparera valfri

magnetventil. Se bild 6‐5 för att avgöra vilken ventil som skall repareras.

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Reparation 6‐7

5

8

2

3

4

1

10

11

12

Bild 6‐4

Reparation av magnetventil

1. Ventilkropp

2. Fjädermothåll

3. Fjäder

4. Spoldel

5. Kolv och bussning

6. Ändhylsa

7. Skruv

8. O‐ringar

6

8

9

7

9. Planpackning

10. t‐packning

11. Spole

12. Distans

1 400 398A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

6‐8 Reparation

Byte av regulator/manometer

Tag av den högra delen av frontpanelen för att komma åt regulatorerna/manometrarna.

1. Tag av de fyra skruvarna som fäster regulator/manometermodulen till styrenheten.

2. Lyft ut regulator/manometermodulen ur styrenheten och koppla loss luftslangarna från regulatorn/manometern.

3. Drag av regulatorvredet från regulatorn/manometern och skruva av fästringen. Tag av regulatorn/manometern från panelen.

4. Sätt fast den nya regulatorn/manometern i panelen med hjälp av fästringen. Sätt på det nya regulatorvredet.

5. Anslut luftslangarna till den nya regulatorn/manometern. Se bild 6‐5 där

pneumatikschemat visas.

6. Sätt in regulator/manometermodulen i styrenheten och fäst den med de fyra skruvarna.

Bild 6‐5

Pneumatikschema

P/N 213948E

1 400 478A

2002 Nordson Corporation

Reservdelar 7‐1

Avsnitt 7

Reservdelar

Inledning

För att beställa reservdelar, ring Er lokala Nordson representant. Använd den artikellistan, och de visade illustrationerna, för att beskriva och identifiera aktuella delar.

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Siffrorna i kolumnen Detalj, motsvarar siffrorna som pekar ut en given del i illustrationen på högra uppslaget. Bokstäverna NS (Visas Ej) betyder att en detalj ej visas i figuren. Ett streck (—) används för att markera att artikelnumret gäller för hela den visade illustrationen.

Det numret i kolumnen för artikelnummer (P/N) är Nordson Corporation artikelnummer. En serie av streck i denna kolumn (‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐) betyder att artikeln ej kan beställas separat.

I kolumnen Beskrivning anges artikelns benämning, liksom dess dimensioner eller andra karaktäristika, då detta är tillämpligt. Indrag visar sammanhanget mellan enheter, subenheter och delar.

Detalj

1

2

P/N Beskrivning

000 0000 Enhet

000 000

000 000  

Underenhet

Del

Antal

1

2

1

Not

A

Om man beställer enheten, så ingår delarna 1 och 2.

Om man beställer underenheten 1, så ingår även 2.

Om man beställer delen 2, så erhålles endast denna.

Siffran i kolumnen Antal, visar det antal som behövs per enhet, underenhet, eller del. Beteckningen AR (Enl. Behov) används för att visa att delen ifråga beställs som ”metervara” eller är beroende på modell.

Siffror i kolumnen Not hänvisar till anmärkningar i slutet av varje lista. Dessa anmärkningar innehåller viktig information om användning och beställning.

Man bör noga läsa dessa anmärkningar.

P/N 213948E

2002 Nordson Corporation

7‐2 Reservdelar

Styrenhet

Se bild 7‐1.

Detalj

1

2

3

4

5

6

7

P/N

1018181

322404

307372

982825

327744

1018246

1017879

335449

Beskrivning

Control unit, manual, 3 gauge, Sure Coat, packaged

Switch, rocker, DPST, dust tight

Gasket, front panel

Screw, pan, recessed, M4 x 12, with internal lock washer bezel

Kit, keypad assembly, Sure Coat, manual

Module, gauge/regulator, Sure Coat, manual controller

Module, manifold, 3 gauge, manual, Sure

Coat

Kit, power supply module, manual individual controller

Antal

1

1

2

16

1

1

1

1

NOT

8

9

10

11

12

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

240674

983021

983401

984702

302189

972286

900742

240976

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

982499

983128

173086

Tag, ground

Washer, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

Washer, lock, m, split, M5, steel, zinc

Nut, hex, M5, brass

Wire, ground, assembly, 10.50 in.

Reducer, 8‐mm stem x 6‐mm tube

Tubing, polyurethane, 6 mm, blue

Clamp, ground, with wire

Resistor, 2.2k, 0.25 W, 1% axl

3

3

3

3

2

2

AR

1

1

4

4

1

A: Delarna som ingår i dessa underenheter beskrivs längre fram i detta avsnitt.

B: Detta är den yttre jordanslutningsdelen som ansluter styrenheten till verklig jord.

C: Detta motstånd är monterat på tangentbordsmodulens kontakt J4.

AR: Enl. behov

NS: Visas ej

Screw, pan, slotted, M6 x 12, zinc

Washer, lock, m, internal, M6, steel, zinc

Cable, power, 3 wire, 18 ft

Not

B

C

A

A

A

A

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

1

MATNINGS

SPÄNNING

2

3

4 5

Reservdelar 7‐3

3

Bild 7‐1

Styrenhet

12

9

10

11

8

3

6

7

3

F1 2A

250VAC

F2 2A

250VAC

MATNINGSSPÄNNING

VARNING

PISTOLUTGÅNG

INGÅNG: 85-250VAC 50-60 Hz,/10, 1 A

8

9

10

11

1 400 479A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

7‐4 Reservdelar

Tangentbordsmodul

Se bild 7‐2.

Detalj

1

2

3

4

5

NS

NS

P/N

327744

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

288836

288839

227186

227210

227210

288814

982825

Beskrivning

Kit, keypad assembly, Sure Coat, manual

Module, keypad, Sure Coat

  Module, LCD, Sure Coat

  Panel, keypad, manual control, Sure

Coat

  PCA, manual gun controller

    Fuse, submini, 40 mA, 250 V, trigger

    Fuse, submini, 40 mA, 250 V, purge

Bezel, manual control, Sure Coat

Screw, panel, recessed, M4 x 12, with internal lock washer bezel

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

4

NOT

NS

NS: Visas ej

307916 Upgrade kit, software, manual gun control unit 1

A: Beställ denna sats för att uppdatera er styrenhet till den senaste mjukvaroversionen.

Not

A

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Reservdelar 7‐5

3

4

5

1

2

Bild 7‐2

Tangentbordsmodul

1 400 483A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

7‐6 Reservdelar

Luftfördelningsmodul

Se bild 7‐3.

5

6

7

3

4

Detalj

1

2

10

11

12

13

8

9

14

15

P/N

1017879

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

334799

1005527

1017878

327748

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

971100

972283

972142

972142

240674

933469

983021

983401

984702

Beskrivning

Module, manifold, 3 gauge, manual, Sure

Coat

Panel, pneumatic, manual individual controller

Screw, pan, recessed, M5 x 10, with internal lock washer bezel

Gasket, pneumatic panel, manual, Sure

Coat

Manifold, assembly, 3 gauge, manual,

Sure Coat

  Valve, check, M8 T x R 1 /

4

in., male input

  Connector, orifice, 4 mm x 1 /

4

‐in.

universal

  Connector, male, 6‐mm tube x 1 /

4

‐in.

universal

  Connector, round, male, 10‐mm tube x

1 /

4

‐in. universal

  Elbow, male, 6‐mm tube x 1 /

4

‐in.

universal

  Tee, male run, 6‐mm tube x 1 /

4

‐in.

universal

Tag, ground

Lug, 90 degree, double, 0.250 x 0.438 in.

Washer, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

Washer, lock, m, split, M5, steel, zinc

Nut, hex, M5, brass

2

1

8

1

1

Antal

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

Not

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

1

2

5

6

7

Bild 7‐3

Luftfördelningsmodul

8

3

4

7

9

Reservdelar 7‐7

Valve #2

(Purge)

Valve #1

(Trigger)

7

10

11

12

13

14

15

1 400 481A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

7‐8 Reservdelar

Nätaggregatsmodul

Se bild 7‐4.

11

12

13

14

15

16

17

4

5

6

7

8

9

10

Detalj

1

2

3

P/N

335449

982824

335441

982825

288803

335442

939122

984526

288841

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

302195

131477

288804

288842

271221

983401

983021

984702

Beskrivning

Kit, power supply module, manual individual controller

Screw, pan, recessed, M3 x 8, with internal lock washer bezel

Filter, line, with connector

Screw, pan head, recessed, M4 x 12, with internal lock washer bezel

Power supply, 24, 5, 12 Vdc, 40 W

Harness, control, manual individual controller

Seal, conduit fitting, 1 /

2

in.

Nut, lock, 1 /

2

‐in. conduit

Receptacle, input, T wire, female

Panel, power supply tray

Gasket, back panel, electrostatic, Sure

Coat

Fuse, 2.00, fast acting, 250 V, 5 x 20

Fuse holder, panel mount, 5 x 20

Receptacle, power, Sure Coat

Lug, 45, double, 0.250 in. x 0.438 in.

Washer, lock, m, split, M5, stainless steel, zinc

Washer, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

Nut, hex, M5, brass

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

Antal

1

4

1

2

Not

P/N 213948E 2002 Nordson Corporation

Bild 7‐4

Nätaggregatsmodul

14

2

3

1

15

16

17

11

12

6

7

13

Reservdelar 7‐9

4

5

6

7

8

9

10

1 400 482A

2002 Nordson Corporation

P/N 213948E

7‐10 Reservdelar

Regulator och manometermodul

Se bild 7‐5.

Detalj

1

2

3

4

5

P/N

1018246

288817

288814

141603

1004625

1018157

Beskrivning

Module, gauge/regulator, Sure Coat, manual controller

Panel, manual controller, 3 gauge, Sure

Coat

Bezel, manual controller, Sure Coat

Seal, panel, regulator

Regulator assembly, 0-100 psi, 0-7 bar, vertical

Regulator assembly, 0-25 psi, 0-1.7 bar, vertical

Antal

1

1

1

3

2

1

Not

4

1

2

5

PUSH TO LOCK PUSH TO LOCK PUSH TO LOCK

Bild 7‐5

Regulator och manometermodul

P/N 213948E

3

1 400 480A

2002 Nordson Corporation

Monteringssatser

Se bild 7‐6.

Detalj

1

2

3

P/N

288828

1023868

288844

Beskrivning

Kit, bracket, mounting, rail

Kit, wall mount, manual, Sure Coat

Kit, table top bracket, Sure Coat

Reservdelar 7‐11

Antal

1

1

1

Not

1

2

3

Bild 7‐6

Monteringssatser

2002 Nordson Corporation

1400484A

P/N 213948E

7‐12 Reservdelar

Luftslangar

P/N

900618

900619

900742

900741

Beställ luftslangar i enheter om 1 fot (30 cm).

Beskrivning

Tubing, polyurethane, 8 mm, blue

Tubing, polyurethane, 8 mm, black

Tubing, polyurethane, 6 mm, blue

Tubing, polyurethane, 6 mm, black

Not

Servicesatser

Se bild 7‐3 för att avgöra vilken ventil som skall beställas.

Detalj

NS

NS

NS

NOT

NS

P/N

333677

333678

900349

Beskrivning

Service kit, trigger valve

Service kit, purge (auxiliary) valve

Lubricant, PTFE grease, 0.750‐oz tube

1027108 Service kit, seal, spool, valve

A: Triggventilen är den längre av de två ventilerna. Se bild 7‐3.

B: Spolningsventilen är den kortare av de två ventilerna. Se bild 7‐3.

Antal

1

1

1

1

C: Smörj ankaret med detta smörjmedel när man reparerar endera av de två ventilerna.

D: Reparationssatsen för magnetspolen, P/N 1027108, innehåller sju stycken t-packningar.

Denna sats kan användas för att reparera antingen triggventilen eller spolningsventilen.

Om man använder packningssatsen för att reparera spolningsventilen, så behövs endast sex packningar. Kassera den överblivna packningen.

NS: Visas ej

Not

A

B

C

D

Kabeladapter

P/N

339783

305776

Använd denna kabeladapter för att ansluta en Versa‐Spray eller Tribomatic

500 spraypistol till Sure Coat styrenhet för manuell pistol.

Not Beskrivning

Cable, adapter, Versa‐Spray to Sure Coat, manual

Cable, adapter, Tribomatic to Sure Coat, manual

2002 Nordson Corporation P/N 213948E

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement