Nordson Vantage Individual Powder Spray Gun Controller Bruksanvisning

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Nordson Vantage Individual Powder Spray Gun Controller Bruksanvisning | Manualzz

Vantage individuell styrenhet för pulverspraypistol

Användarhandledning P/N 7105291C

− Swedish −

Utgåva 03/05

Detta dokument finns på Internet på http://emanuals.nordson.com/finishing

NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA

Nordson International

Europe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distributors in Eastern & Southern Europe

Outside Europe / Hors d’Europe /

. .

Fuera de Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Africa / Middle East

Japan

North America

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asia / Australia / Latin America . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvalificerad personal

Avsedd användning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestämmelser och godkännanden

Personsäkerhet

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandskydd

Jordning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion

Skrotning

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

Tangentbord

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Display

Driftsmoder

Bakpanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Installation

Montage

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutningar för spänningsmatning och jord

Installation av kabel till spraypistol/adapter

. . . .

. . . . .

Kablar för Sure Coat eller Versa-Spray II automatiska spraypistoler . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adaptrar för Tribomatic II automatiska spraypistoler

Konfigurering av triggning

Pneumatiska anslutningar

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutning av externa styrsignaler . . . . . . . . . . . .

Innehållsförteckning

O-1

O-1

O-1

2-1

2-1

2-1

2-2

2-3

2-3

2-4

2-5

3-1

3-1

3-1

3-2

O-2

O-2

O-2

O-2

O-2

1-1

1-1

1-1

1-1

1-2

1-2

1-2

1-3

1-4

1-4

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start av systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontroll av pistol vid första användningstillfället .

Justering av tryckluft

Transporttrycket

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för atomiseringsluft

Tryck för fluidiseringsluft

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dagligt underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av kabel till spraypistol/adapter . . . . . . . . . .

Kablar för Sure Coat eller Versa-Spray II automatiska spraypistoler

Adapter för Tribomatic II automatiska spraypistoler

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av backventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av magnetventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av pistolstyrkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av interfacekort för display . . . . . . . . . . . . . .

Byte av regulator och manometer . . . . . . . . . . . .

Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkringar på bakpanelen

Nätaggregatets säkring

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av spänningsaggregat

Pneumatikschema

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3-2

3-3

3-5

3-6

3-6

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Vantage pulverstyrenhet

Frontpanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bakpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kablar till spraypistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-1

6-1

6-1

6-8

6-10

6-12

6-12

6-12

6-13

6-14

6-3

6-4

6-5

6-7

7-1

7-1

7-1

7-2

7-5

7-9

7-10

4-1

4-1

4-3

4-4

4-4

4-4

4-4

4-5

4-5

5-1

Kontakta oss

Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna. Allmän information om

Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: http://www.nordson.com.

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Denna publikation är genom upphovsmannarätt skyddad av Nordson.

Copyright 2004

Ingen del av detta dokument får mångfaldigas, omarbetas eller översättas till annat språk, utan skriftligt medgivande från Nordson.

Nordson förbehåller sig rätten att införa ändringar utan särskilt meddelande.

P/N 7105291C

Varumärken

Nordson, the Nordson logo, Sure Coat, Tribomatic og Versa-Spray är registrerade varumärken, övertagna av Nordson Corporation.

Vantage är ett varumärka, tillhörig Nordson Corporation.

2005 Nordson Corporation

Introduction

O-1

Nordson International

http://www.nordson.com/Directory

Country

Europe

Phone Fax

Austria 43-1-707 5521

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany

Italy

31-13-511 8700

4205-4159 2411

45-43-66 0123

45-43-200 300

358-9-530 8080

33-1-6412 1400

Erkrath

Lüneburg

49-211-92050

49-4131-8940

Nordson UV 49-211-9205528

EFD 49-6238 920972

39-02-904 691

43-1-707 5517

31-13-511 3995

4205-4124 4971

45-43-64 1101

45-43-430 359

358-9-530 80850

33-1-6412 1401

49-211-254 658

49-4131-894 149

49-211-9252148

49-6238 920973

39-02-9078 2485

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Hot Melt

Russia

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

31-13-511 8700

47-23 03 6160

7-812-718 62 63

4205-4159 2411

34-96-313 2090

46-40 − 680 1700

31-13-511 3995

47-23 68 3636

48-22-836 4495 48-22-836 7042

351-22-961 9400 351-22-961 9409

7-812-718 62 63

4205-4124 4971

34-96-313 2244

46-40-932 882

41-61-411 3838 41-61-411 3818

44-1844-26 4500 44-1844-21 5358

Finishing 44-161-495 4200 44-161-428 6716

Nordson UV 44-1753-558 000 44-1753-558 100

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49-211-92050 49-211-254 658

2007 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_M-0307

O-2

Introduction

Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.

Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

Japan

Japan

North America

Canada

USA

Phone

49-211-92050

1-440-685-4797

81-3-5762 2700

Hot Melt

1-905-475 6730

1-770-497 3400

Finishing 1-880-433 9319

Nordson UV 1-440-985 4592

Fax

49-211-254 658

81-3-5762 2701

1-905-475 8821

1-770-497 3500

1-888-229 4580

1-440-985 4593

NI_EN_M − 0307 2007 Nordson Corporation

All rights reserved

Säkerhetsinstruktioner 1-1

Avsnitt 1

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Läs noga igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner. På de sidor i dokumentationen där speciella arbetsmoment beskrivs, eller där annan viktig information måste ges, finns varnings- eller upplysningssymboler, som berör specifika arbetsuppgifter, eller speciella egenskaper hos utrustningen, liksom att även instruktioner eller ytterligare viktiga upplysningar ges i anknytning till aktuellt moment.

Håll all dokumentation som berör utrustningen tillgänglig, inklusive dessa säkerhetsinstruktioner, för sådan pesonal som arbetar med, eller utför service- eller underhållsaktiviteter på utrustningen.

Kvalificerad personal

Ägaren till utrustningen ansvarar för att Nordsons utrustning installeras, handhas och repareras eller underhålles av kvalificerad personal. Med kvalificerad personal avses sådana medarbetare eller underleverantörer som utbildats för att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Sådan personal är genom utbildning och erfarenhet väl insatt i gällande säkerhets- och installationsbestämmelser, samt fysiskt kapabel att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.

Avsedd användning

Används en Nordson utrustning på något annat sätt än vad som beskrivs i den dokumentation som levererats tillsammans med utrustningen, så kan detta leda till personskador eller till skador på övriga delar av anläggningen.

Några exempel på icke avsedd eller olämplig användning ges här nedan användning av material som inte passar ihop genom att göra modifikationer utan medgivande från leverantören genom att ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar genom användning av olämpliga eller skadade delar användning av icke godkänd tilläggsutrustning drift av utrustningen utanför specificerade gränsvärden

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6

2001 Nordson Corporation

1-2 Säkerhetsinstruktioner

Bestämmelser och godkännanden

Kontrollera att all utrustning är specificerad för och godkänd för den miljö som den skall användas i. De typgodkännande som Nordson utrustning har, kommer inte att vara giltiga om anvisningarna för installation, drift och service/underhåll inte efterföljs.

Samtliga moment vid installationen måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och allmänna eller lokala säkerhetsföreskrifter.

Personsäkerhet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador.

Använd inte, och utför inga servicearbeten på utrustningen om du inte är kvalificerad för dessa arbetsuppgifter.

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, skyddspaneler eller liknande är intakta eller om automatiska skyddsanordningar inte fungerar tillfredsställande. Gör inte säkerhetsanordningar obrukbara, eller några förbikopplingar av dessa.

Arbeta inte i närheten av rörlia utrustningsdelar. Innan man utför några injusterings- eller servicearbeten på rörliga utrustningsdelar, stäng av drivningen och vänta tills att utrustningen helt har stannat. Lås arbetsbrytare och spärra utrustningen mot oväntad eller oavsiktlig rörelse.

Sänk hydraul- och pneumatiktryck (öppna systemen) innan justeringseller servicearbete på trycksatta system eller komponenter påbörjas.

Bryt anslutningar, spärra arbetsbrytare och sätt upp skyltar på dessa innan servicearbete på elektrisk utrustning påbörjas.

Beställ och studera produkt- och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla de material som används. Följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och bruk av materialet och använd sådan personlig skyddsutrustning som rekommenderas häri.

För att förhindra skador, identifiera sådana faromoment i arbetsområdet som inte är uppenbara och vilka ofta inte kan elimineras helt, t.ex. heta ytor, skarpa kanter spänningssatta elektriska delar, eller rörliga utrustningsdelar, som inte kunnat avskärmas eller gjorts ofarliga av praktiska skäl.

Brandskydd

För att undvika brand eller explosion, följ nedanstående anvisningar.

Rökning, svetsning, slipning eller öppen låga är förbjuden där brandfarliga ämnen används eller lagras.

Sörj för en tillräcklig ventilation så att skadliga koncentrationer av hälsovådliga partiklar eller ångor inte byggs upp. Iakttag alla aktuella gränsvärden eller följ den information som ges i materialets produkt − och säkerhetsdatablad (MSDS).

Bryt inte matningskablar till spänningssatta utrustningsdelar, när arbete med brandfarliga material pågår. Stäng av spänningen med en lämplig strömbrytare som förhindrar gnistbildning.

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6 2001 Nordson Corporation

Jordning

2001 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner 1-3

Lär dig var utrustningens nödstoppsknappar, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand utbryter i en sprutbox, stäng omedelbart av spraysystemet och utblåsningsfläktar.

Rengör, underhåll, prova, och reparera utrustningen enligt de instruktioner som finns angivna i utrustningens dokumentation.

Använd endast original reservdelar. Kontakta Er Nordson representant för assistans beträffande detaljer eller då annan rådgivning behövs.

VARNING: Att använda felfungerande elektrostatiskt arbetande utrustning

är farligt och kan leda till personskador, ev. med dödlig utgång, eller till brand eller explosion. Låt dagligen göra en kontroll av resistanserna, som en del av det periodiska underhållet. Om man får ens den minsta elchock eller iakttar statiska urladdningar eller gnistbildning, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, förrän problemet har identifierats och åtgärdats.

Allt arbete inne i sprayboxen eller inom 1 m (3 fot) från boxens öppningar anses vara arbete i explosionsfarlig miljö enligt klass 2 kategori 1 eller 2 och måste ske enligt anvisningarna i NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna

500, 502, och 516), och NFPA 77, senaste revisionen, eller enligt svenska arbetarskyddsregler, se AFS 1992:4, AFS 1986:29 och 1995:5 beträfffande sprutmålning. I SS4210822 finns anvisningar beträffande jordning och potentialutjämning, liksom i SIND FS 1983:32 klassning av explosionsfarlig miljö.

Alla elektriskt ledande föremål inne i sprayområdet skall vara elektriskt förbundna med jord, med ett motstånd till jord som är mindre än 1 megaohm, uppmätt med ett instrument som lägger på en spänning av

åtminstone 500 V, till den krets som undersöks.

Utrustningsdelar som skall vara jordade omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörens arbetsplats, behållare eller hopper, hållare för fotoceller och renblåsningsmunstycken. Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

Det finns en möjlig antändningsrisk från elektrostatiskt laddad personal.

Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som inte har elektriskt ledande skor, är inte jordad. Personal måste använda skor med ledande sulor, eller ett jordningsarband för att avleda elektrostatisk laddning, vid arbete vid eller på elektrostatiskt arbetande utrustning.

Vid användning av elektrostiskt arbetande spraypistoler måste personal hela tiden ha elektrisk kontakt mellan handen och pistolens kolv, för att undvika elchock. Om man måste använda handskar, klipp ut handflatan eller fingrarna, eller använd elektrostatiskt ledande handskar, eller använd ett jordningsarmband anslutet till pistolkolven eller någon annan verklig jord.

Stäng av spänningsaggregatet för den elektrostatiska laddningen och jorda pistolelektroderna innan några justerings- eller rengöringsaktiviteter vidtas på pistolen.

Anslut all frånkopplad utrustning, jorda kablar och ledare efter att servicearbeten har utförts på utrustningen.

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6

1-4 Säkerhetsinstruktioner

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system, eller en komponent i ett system, inte fungerar som avsett stäng omedelbart av detta och genomför därefter följande steg:

Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare. Stäng avstängningsventiler för pneumatikdelar i systemet och sänk trycket i detta.

Undersök orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan systemet

åter tas i drift.

Skrotning

Skrota utrustningen och överblivet material enligt gällande miljöföreskrifter.

S1SW − 03 − [SF − Powder] − 6 2001 Nordson Corporation

Beskrivning 2-1

Avsnitt 2

Beskrivning

Inledning

Vantage styrenhet för pulverspraypistol kan användas tillsammans med en eller två Versa-Spray II, Sure Coat , eller Tribomatic II automatiska spraypistoler.

Vantage styrenhet för pulverspraypistoler: styr tryckluften för transportluft och atomiseringsluft till spraypistolens pulverpump försörjer spraypistolens spänningsmultiplikator med likspänning och styr den elektrostatiska utspänningen.

övervakar spraypistolens spänning och utgångsström

ANMÄRKNING: Vantage moduluppbyggda styrsystem kan styra fyra till

åtta spraypistoler. Se användarhandledningen Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler för ytterligare information.

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

Se bild 2-1.

Tangentbordet och displayen (1) styr den elektrostatiska utgången och pistolens triggning.

Regulatorerna och manometrarna styr lufttrycken för transportluft och

(2) och atomiseringsluft (3).

2 3 1

Bild 2-1

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

1. Tangentbord och display 2. Regulator och ventil för transport-flöde

2005 Nordson Corporation

1401358A

3. Regulator och manometer för atomiseringsluft

P/N 7105291C

2-2 Beskrivning

Tangentbord

Detalj

1

2

3

4

5

6

7

Komponent

Triggtangent

Lysdioder för högspänning

(kV)/automatisk strömåterföring (AFC)

Tangent för kV/AFC

Se tabell 2-1 och bilderna 2-2. Tangentbordet styr elektrostatiska

− och diagnosfunktioner i styrenheten.

Tab. 2-1 Tangentbordets delar

Beskrivning

Automatisk pistol, extern trigg (pistolen triggas av en annan styrenhet, t.ex. ett PLC system): När den är till, är extern triggning aktiverad. När den är från, är extern triggning deaktiverad.

Automatisk pistol, ingen extern triggning: Slår till eller från pistolen.

Tänds för att visa vilken elektrostatisk mode som valts.

Ökatangenten (+)

Minskatangenten ( − )

Display

Lysdioder för kV/ μ A

Visatangenten

Växlar mellan kV eller AFC moden.

I kV mode: Ställ in spraypistolens utspänning i kV.

I AFC mode: Ställ in strömbegränsning för utspänningen.

Används för att ställa in utspänningen (kV) eller utgångsströmmen

( μ A). Inställningarna bibehålles i minnet i händelse av spänningsbortfall.

ANMÄRKNING: För Tribomaticpistoler finns det inga elektrostatisk inställningsmöjligheter.

I AFC mode : Området är 10 − 100 μ A i 1 μ A steg.

I kV mode :

Versa Spray pistol: 33 − 100 kV i 1 kV steg.

Sure Coat pistol: 25 − 95 kV i 1 kV steg.

Visar elektrostatiska inställningar och spraypistolens utgångsvärden.

ANMÄRKNING: För Tribomaticpistoler visas endast

återföringsströmmen ( μ A).

Tänds för att visa vilket värde som visas: kV (spänning) eller μ A

(ström).

Växlar displayen mellan utström ( μ A) och spänning (kV).

1 5 6

2

3

Bild 2-2

Tangentbord

P/N 7105291C

4 7

1401359A

2005 Nordson Corporation

Beskrivning 2-3

Display

Mode Beskrivning

Styrenheten är blockerad av en extern signal. Pistolerna kan inte triggas lokalt eller externt. Används av säkerhetsskäl för att deaktivera pistolen vid rengöring.

Förregling från transportband aktiverad: Transportbandet är stoppat, pistolerna är avstängda.

Automatisk pistol, extern triggning: Triggen är deaktiverad.

Automatisk pistol, ingen extern triggning: Pistolen är från.

Automatisk pistol, extern triggning: Triggen är aktiverad. Detta meddelande visas endast under ett par sekunder när triggen är aktiverad. Displayen är tom när det inte finns någon extern trigg.

Driftsmoder

Mode

Spänning (kV)

Strömåterföring, AFC

( μ A)

Driftsmoderna för Sure Coat och Versa-Spray pistoler är kV eller AFC.

Frontpanelens tangent för kV/AFC växlar mellan dessa moder.

Indikatordioden för kV eller AFC tänds för att visa vilken mode som valts.

ANMÄRKNING: Om man använder Tribomatic II spraypistoler visas endast

återföringsströmmen ( μ A). Inga elektrostatiska inställningar finns tillgängliga.

Beskrivning

Väljer man kV erhålles maximal pulveröverföring när man belägger stora objekt, med ett avstånd mellan pistol och objekt på 0,2 − 0,3 m (8 − 12 tum).

Värdet kan ställas in i steg om 1 kV.

För Versa-Spray pistoler är området 33 − 100 kV

För Sure Coat pistoler är området 25 − 95 kV

Automatisk strömåterföring (AFC) gör att operatören kan ställa in en maximal utgångsström ( μ A) från spraypistolen för att förhindra en för stor laddning på det pulver som sprayas. Detta ger en optimal kombination av högspänning

(kV) och elektrostatiskt fält vid beläggning av objekt med inre hörn och djupa lådor, vid beläggning på korta avstånd.

Inställningsområdet är 10 − 100 μ A i 1 μ A steg.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

2-4 Beskrivning

7

8

5

6

9

10

Detalj

3

4

1

2

Bakpanel

Se tabell 2-2 och bilderna 2-3.

Tab. 2-2 Bakpanel

Funktion

Ingång för tryckluftsmatning (10-mm slang)

Utgång för transportluft till pulverpump (8-mm slang)

Utgång för atomiseringsluft till pulverpump (8-mm slang)

Kabel för spänningsmatning

Genomföring för pistolkabel

Jordanslutning, med kabel och klämma. Används vid fristående styrenhet

Nätströmbrytare. För till och frånslag av styrenheten.

Säkringar för spänningsmatningen

AUX INPUT: För anslutning av styrsignaler från ett PLC system eller annan extern enhet

Extra utgång för pistolluft för Sure Coat pistoler (6-mm slang)

5

2

3

10

1

6

Bild 2-3

Styrenhetens bakpanel

9 4

8

7

1401360A

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Beskrivning 2-5

Specifikationer

Kontakta Er Nordson representant för övrig information.

Klassning explosionsfarlig miljö

Nordamerika: Class II Division 2

EU: EX II 3 D

IP54 Kapslingsklass

Installationskrav

(enligt ANSI/ISA S82.02.01)

Nedsmutsningsklass

Installationsklass

Elektriska anslutningar

Ingång

Utgång

Kortslutningsström på utgången

Maximal belastbarhet

Största matningstryck

Typiska arbetstryck

Transportluft

Atomiseringsluft

Arbetstemperatur

Luftkvalitet

2

2

100

6 −

− 250 Vac, 1 fas, 50

21 Vdc till spraypistolen

50 mA

600 mA

7.2 bar (105 psi)

2.0 bar (30 psi)

− 60 Hz, 112VA maximum

1 bar (15 psi)

Omgivningstemperatur; 45 C maximum

Luften måste vara filtrerad och torr. Använd ett konditionerbart torkmedel eller kylavfuktare med en daggpunkt på 3,4 C (38 F) eller lägre vid maximalt matningstryck. Använd ett filtersystem som förfiltrerar och därefter avlägsnar olja, vatten och smutspartiklar ner till mikrometerklassen.

Vikt

Om tryckluften är fuktig eller förorenad, kan pulvret baka ihop i hoppern, fastna på slangens väggar, sätta igen venturimunstyckena och spraypistolerna. Dessutom kan fukt förorsaka kortslutning eller gnistbildning inne i pistolen.

21,6 kg (12,84 kg)

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

2-6 Beskrivning

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Installation 3-1

Avsnitt 3

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Montage

En fristående styrenhet kan placeras på ett bord eller någon annan ren och plan yta.

Styrenhetens kapsling är, som ett tillbehör, försedd med fästvinklar för montage i en av användarens 19-tums rackar.

Iakttag försiktighet om någon annan utrustning placeras på monteringsytan, så att styrenheten inte skadas.

Anslutningar för spänningsmatning och jord

VARNING: Hoppa inte över steg 1. Försummar man att installera en låsbar arbetsbrytare eller vanlig brytare, så kan detta leda till allvarlig elchock vid installations − eller reparationsarbeten.

VARNING: Stäng av och blockera systemets matningsspänning under installationen. Försummas denna varning kan detta leda till allvarlig elchock.

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

OBSERVERA: Utrustningen kan skadas om styrenheten ansluts till annan spänning än vad som anges på dess typskylt.

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

3-2 Installation

Anslutningar för spänningsmatning och jord

(forts.)

1. Koppla in en låsbar arbetsbrytare eller säkringsapparat (15 A max) i matningskabeln för styrenheten. Använd brytaren för att stänga av och blockera systemets matningsspänning vid installations eller reparationsarbeten.

2. Kontrollera att matningsspänningen är 100 − 250 Vac nominellt, 1 fas,

50 − 60 Hz.

3. Anslut kabeln för matningsspänning (3) till en extern arbetsbrytare eller

brytare så som visas i tabell 3-1.

Tab. 3-1 Anslutning av kabel för matningsspänning

Ledare Funktion

Brun L1 (fas)

Blå

Grön/Gul

L2 (nolla)

Jord

VARNING: Jorda styrenheten ordentligt med den medföljande jordkabeln och klämman, i annat fall kommer skador på utrustningen att uppstå.

4. Anslut den jordkabel som levererats tillsammans med styrenheten till jordanslutningen (4) på kapslingens bakpanel och ansluter jordklämman till verklig jord.

5. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna ta av bakpanelen (2) från styrenheten.

Installation av kabel till spraypistol/adapter

Kablarna till Versa-Spray och Sure Coat spraypistoler eller Tribomatic pistoladapter levereras omonterade och måste anslutas till pistlens drivkort inne i styrenheten.

Kablar för Sure Coat eller Versa-Spray II automatiska spraypistoler

Se bild 3-1.

1. Lossa dragavlastningsmuttern (5) på anslutningen för pistolkabel.

2. Tag bort och skrota blinderingen i dragavlastningen.

3. Drag den 8-poliga kontaktänden (7) på spraypistolkablarna (6) genom dragavlastningen och drag in ungefär 350 mm (14 tum) av pistolkabeln så att den når fram till pistolkortet (8).

4. Anslut den 8-poliga kontakten till kretskortet. Den övre spraypistolkabeln skall anslutas till den högra (udda) kontakten (J3); den nedre spraypistolkabeln skall anslutas till den vänstra (jämna) kontakten

(J4).

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Installation 3-3

5. Drag åt dragavlastningarnas muttrar så att kablarna sitter fast och stäng kapslingen.

6. Fäst pistolkablarna på kabelkanalens vinge med ett buntband.

7. Fäst bakpanelen (2) med de åtta skruvarna (1).

8. Anslut kablarnas andra ändar till de aktuella spraypistolerna.

Adaptrar för Tribomatic II automatiska spraypistoler

Se bild 3-1.

1. Tag av pistolkabelns dragavlastningar.

2. Adaptern för Tribomatic II levereras komplett förmonterad. För att installera adaptern tag av vredet (13), brickan (14), sexkantmuttern (15), låsbrickan (16), och den avfasade brickan (17) från enheten och lägg dem åt sidan.

3. Sätt i den 8-poliga kontaktänden (7) på adaptern på kretskortet. Pistol 1 skall anslutas till den högra kontakten, pistol 2 skall anslutas till den vänstra kontakten.

4. För samman adapterns packningsdel av plast och gummi (18) i

öppningen där dragavlastningen satt, och fäst hela delen med de delar som togs bort i steg 2.

5. Fäst adaptrarna på monteringsplåtens vinge med ett buntband.

6. Tryck på flatstiftskontakten (20) på jordanslutningen på bakpanelen.

7. Upprepa stegen 1 till 7 för den andra spraypistolen.

8. Fäst bakpanelen (2) med de åtta skruvarna (1).

9. Tag av adaptervreden, anslut Tribomatic II spraypistolernas kabelkontakter till adapterns kontakter, sätt därefter tillbaka och drag åt alla vreden.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

3-4 Installation

Installation av kabel till spraypistol/adapter

(forts.)

BUNTBAND

J4 J3

8

Tribomatic II spraypistoler

2

PISTOL MED

JÄMNA NR.

PISTOL MED

UDDA NR.

7

7

6

20

19

18

5

17

16

15

14

13

9

10

12

1

2

6

11

4 3

Bild 3-1

Elektriska och pneumatiska anslutningar för Sure Coat eller Versa-Spray II spraypistoler

1. Skruvar

2. Bakpanel

3. Kabel för matningsspänning

4. Jordanslutning

5. Dragavlastningsmutter

6. Pistolkabel

7. Åttapolig stiftkontakt

8. Pistolstyrkort

9. Anslutning för transportluft

10. Anslutning för atomiseringsluft

11. Anslutning för matningsluft (IN)

12. Anslutning för pistolluft (Sure Coat pistoler)

13. Ratt

14. Bricka

15. Mutter

16. Låsbrickor

17. Avfasad bricka

18. Plastbricka och gummipackningsdel

19. Spårskruv

20. Flatstiftskontakt

1 401 361B

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Installation 3-5

Konfigurering av triggning

ANMÄRKNING: Om er styrenhet skall anslutas till ett externt PLC system eller någon annan styrenhet, se Anslutning av PLC system

på sidan 3-6.

Ställ in switch SW-2 på interfacekortet för displayen för önskad

triggkonfigurering. Se tabell 3-2.

Konfigurering

(se anmärkning)

Triggtangenten deaktiverad

Tab. 3-2 Inställning av triggomkopplare

SW2 switchens läge

(P=intryckt)

Ej använd

1 2

P P

ÖPPEN

Automatisk pistol

Ingen extern trigg

(Fabriksinställning)

1 2

P

P

ÖPPEN

Not

Spraypistolen slås till/från med triggtangenten i fromtpanelen.

Automatisk pistol

Extern trigg

Triggtangenten deaktiverad

1 2

P P

ÖPPEN

Triggtangenten i frontpanelen aktiverar (TILL) eller deaktiverar

(FRÅN) triggen. Ställ i läge FRÅN för att förhindra att pistolen startas externt.

Om displayen är tom så är den externa triggen aktiverad, men det finns ingen triggsignal (pistolen är från).

Ej använd

1 2

P

P

ÖPPEN

ANMÄRKNING: Vid spänningstillslag visar displayen mjukvaroversionen för båda kretskorten i styrenheten, först visas pistoldrivkortet, därefter displaykortet. Om versionsnummerna inte visas, öppna kapslingen och kontrollera den gröna lysdioden på displaykortet. Om den blinkar, kontrollera att pistolkortet är ordentligt intryckt i displaykortet. Pistolkortet kan ev. lossna vid installationen av kablarna.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

3-6 Installation

Pneumatiska anslutningar

Se Specifikationer

på sidan 2-5 för krav på luftkvalitet och tryck. Se bild 3-1.

Typ av luft

Ingång

Storlek på slang

10-mm

Från

Avstängningsventil i anslutning till tryckluftsförsörjningen

Till

Anslutning märkt IN (11) på bakpanelen

Utgång

Transportluft 8-mm

(svart)

Anslutning för transportluft

(9) på bakpanelen

Anslutning märkt ”F” på pulverpumpen

Atomiseringsluft 8-mm

(blå)

Anslutning för atomiseringsluft (10) på bakpanelen

Anslutning märkt ”A” på pulverpumpen

Pistol 4 mm Pistolluft (12) Spraypistol (Sure Coat spraypistoler)

ANMÄRKNING: Installera en manuell avstängningsventil i luftslangen till styrenheten.

Anslutning av externa styrsignaler

Se bild 3-2.

Använd följande procedur för att ansluta Vantage styrenheten till funktionerna extern trig, blockering och förregling via transportband i ett

PLC system eller någon annan extern styrenhet, t.ex. relä, ströbrytare eller en strömsänkande ingång.

1. Skruva ur de åtta skruvarna och tag av bakpanelen (1) från styrenheten.

2. Lossa dragavlastningsmuttern (2) på ingången märkt AUX. INPUT (3).

3. Tag bort och skrota blinderingen i dragavlastningen.

4. Drag styrkabeln från den yttre styrenheten (tillhandahållen av kunden, 5 ledarkabel) genom dragavlastningen och drag igenom så mycket kabel att den når frontpanelen (5).

5. Drag av den delbara kontaktens 5-poliga kabeldel (5) från

kretskortskontakten och anslut kabelns ledare så som visas i bild 3-2.

Följande tabell visar anslutningarna.

ANMÄRKNING: Styrenheten leveraras fabriksinställd med byglar mellan stiften J1-5 och J1-3 (deaktivering av blockering) och stiften J1-4 och J1-3 (deaktivering av förregling via transportband). Om man inte använder dessa anslutningar, t.ex. vid en fristående konfigurering, låt byglarna sitta kvar.

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Anslutning

Extern Trigg

Blockering

Förregling via transportband

Installation 3-7

Beskrivning

Slutning till gemensam slår till spraypistolerna.

När kretsen är öppen stänger styrenheten av spänningen och luften till spraypistolerna.

Signalen skall sluta mot gemensam ledare när transportbandet är i drift. När transportbandet stoppar skall signalen ligga öppen och detta stänger av spraypistolerna.

J1-5 och J1-3

J1-4 och J1-3

Mellan stiften..

J1-1 och J1-3 (TRIG A, vänstersidig pistol)

J1-2 och J1-3 (TRIG B, högersidig pistol)

ANMÄRKNING: Bygla stift 5 och 3 för att deaktivera blockeringen.

ANMÄRKNING: Bygla stift 4 och 3 för att deaktivera förreglingen via transportband.

6. Drag åt dragavlastningarnas muttrar så att kablarna sitter fast och stäng kapslingen.

7. Om man använder anslutningen för extern trig, ställ switchen SW2 i

läget för extern trigg. Se tabell 3-2.

8. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

5 6

4

J1

S1 − S4 RELÄ ELLER BRYTARE

5 LOCKOUT (blockering)

4

3

CONVEYOR INT (förregling transportband)

DC COMMON (gemensam)

2 TRIG B (RIGHT-HAND GUN) (högersidig pistol)

J1

1 TRIG B (RIGHT-HAND GUN) (vänstersidig pistol)

PLC STRÖMSÄNKANDE UTGÅNGAR

5

4

3

LOCKOUT (blockering)

CONVEYOR INT

(förregling transportband)

DC COMMON (gemensam)

5

3

2

5

4

1

J1

2 TRIG B (RIGHT-HAND GUN) (högersidig pistol)

1

J1

TRIG B (RIGHT-HAND GUN) (vänstersidig pistol)

Bild 3-2

Anslutning av PLC system

1. Bakpanel

2. Dragavlastningsmutter

3. AUX. INPUT dragavlastning

4. Frontpanel

2005 Nordson Corporation

1 2

3

Anslutningkabel

5. Fempolig stiftkontakt

6. Interfacekort

1 401 376A

P/N 7105291C

3-8 Installation

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Handhavande 4-1

Avsnitt 4

Handhavande

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Denna utrustning kan vara farlig om den inte används i enlighet med de anvisningar som ges i denna användarhandledning.

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

Detta avsnitt förklarar grundläggande handhavandeprocedurer för Vantage pulverstyrenheten. Innan man börjar använda ett pulverbeläggningssystem, läs igenom användarhandledningarna för systemets komponenter.

Start av systemet

1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda innan man startar styrenheten. Studera användarhandledningarna för systemets komponenter för startinstruktioner.

Sprutboxens ventilationsfläktar är igång.

Pulveråtervinningssystemt är i drift.

Pulvret i hoppern är helt igenom fluidiserat.

Pistolkabeln, pulverslangen och luftslangarna är rätt anslutna till pistolen, pulverpumpen och styrenheten.

2. Slå till matningsspänningen med vippomkopplaren på enhetens bakpanel. När man gör detta tänds alla lysdioder i frontpanelen.

ANMÄRKNING: Vid spänningstillslag, visar displayen mjukvaroversionerna för de två kretskorten i styrenheten. Om versionsnummerna inte visas, öppna kapslingen och kontrollera den gröna lysdioden på displaykortet. Om den blinkar, kontrollera att pistolkortet är intryckt i displaykortet. Pistolkortet kan ev. lossna vid installationen av kablarna.

3. Om man för första gången startar en spraypistol, genomför anvisningarna Kontroll av pistol vid första användningstillfället på sidan

4-3.

4. Se bild 4-1. För Versa-Spray och Sure Coat pistoler, välj driftsmode (kV

eller AFC) genom att trycka på kV/AFC tangenten (6). Motsvarande lysdiod (1) kommer att tändas.

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

4-2 Handhavande

Start av systemet

(forts.)

5. Ställ in lufttrycket för transport − (8) och atomiseringsluften (7).

Transportluft:

Atomiseringsluft:

2 bar (30 psi)

1 bar (15 psi)

ANMÄRKNING: De angivna trycken är genomsnittliga startvärden.

Trycken kan varieras efter behov, beroende av önskad beläggningstjocklek, banhastighet och delarnas utseende. Se Justering av tryckluft

på sidan 4-4 för anvisningar om hur man justerar tryckluften för att uppnå de önskade resultaten.

1 2 3 4

8

7 6 5

Bild 4-1

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

1. kV/AFC lysdioder

2. Öka/minska tangenter

3. Triggtangent

4. Display

5. Visatangenten

6. Tangent för kV/AFC

7. Inställningsratt för atomiseringsluft

8. Inställningsratt för transportluft

1401362A

6. Trigga spraypistolen för att testa spraymönstret.

Tryck på triggtangenten eller trigga pistolerna externt.

7. Justera följande inställningar så att önskat spraymönster och önskad pulverbeläggning och tjocklek erhålls: tryck för transportluft och atomiseringsluft spraypistolens munstycke för Versa-Spray och Sure Coat pistoler, inställningarna för kV eller

μ A kV AFC

Spraypistol

Versa-Spray

Sure Coat

Min

33

25

Max

100

95

Min

10

10

Max

100

100

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Handhavande 4-3

ANMÄRKNING: Om man använder Tribomatic II spraypistoler visas endast utgångsströmmen ( μ A). Inga elektrostatiska inställningar finns tillgängliga.

Det krävs både experimenterande och erfarenhet för att erhålla en hög kvalitet på ytbeläggningen och maximal verkningsgrad (procent av pulvret som fastnar på arbetsstycket). Inställningarna för den elektrostatiska spänningen och tryckluftstrycket påverkar allmänt sett beläggningsresultatet. I de flesta tillämpningar kommer inställningarna att ge ett mjukt beläggningsmönster som riktar så mycket av pulvret mot objektet som möjligt, med ett minimum av pulverförluster. Dessa inställningar gör att en maximal mängd laddat pulver fastnar på det jordade objektet.

Att minska spänningen är den allmänt vedertagna metoden för att förbättra täckningen i djupa lådor och inre hörn på objektet. Men en minskning av spänningen kan även försämra den genomsnittliga beläggningseffektiviteten. Pulverhastighet, riktning och utseende på mönstret kan vara lika viktiga som den elektrostatiska spänningen vid beläggning av sådana områden.

Se Justering av tryckluft

på sidan 4-4 för rekommendationer beträffande inställning av tryck för transportluft och atomiseringsluft.

Kontroll av pistol vid första användningstillfället

Genomför endast de följande anvisningarna när man ansluter en ny pistol till styrenheten.

1. Starta styrenheten.

2. För Versa-Spray och Sure Coat pistoler, kontrollera att styrenheten är i kV mode, AFC från, med högspänningen (kV) inställd på max.

ANMÄRKNING: Versa-Spray pistol: 100 kV maximum; Sure Coat pistol: 95 kV maximum

ANMÄRKNING: Om man använder Tribomatic II spraypistoler visas endast utgångsströmmen ( μ A). Inga elektrostatiska inställningar finns tillgängliga.

3. Se bild 4-1. Tryck på visatangenten, VIEW (5) för att visa

μ A.

4. Trigga spraypistolen och justera trycket för transportluften och för atomiseringsluften så att önskat spraymönster erhålls.

ANMÄRKNING: Kontrollera att styrenheten ställs in för rätt triggkonfigurering. Se Konfigurering av triggning

på sidan 3-5 för mer

information.

5. Anteckna μ A utström när det inte finns några objekt framför spraypistolen.

Läs dagligen av μ A utströmmen, under samma förhållanden. För

Versa-Spray och Sure Coat pistoler, visar en signifikant ökning av μ A utström att det troligen finns en kortslutning i pistolens motstånd. En märkbar minskning pekar på ett defekt pistolmotstånd, eller defekt spänningsmultiplikator. För Tribomatic pistoler, visar en signifikant minskning i μ A utström på att laddningsmodulen är sliten.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

4-4 Handhavande

Justering av tryckluft

Kontrollera med manualen för hoppern, vilket fluidiseringstryck som rekommenderas.

Transporttrycket

Transporttrycket styr transporten av luft − pulverblandningen från hoppern till pistolen. Ökar man trycket för transportluften så ökar mängden pulver som sprayas ut av spraypistolen, och detta kan öka tjockleken på det pulver som avsätts på objektet.

Om man ställt in för lågt värde för transportluften, så kommer man att få en otillräcklig beläggning, eller en ojämn sådan. Om transportluftstrycket ställs på ett för högt värde, kommer för mycket pulver att sprutas ut och med för hög hastighet. Detta kan leda till att man bygger upp ett för tjockt lager, eller pulverförluster, vilket minskar pulveröverföringen och därmed att man slösar med pulvret. Ett för stort tryck på transportluften kan även accelerera uppbyggnaden av inbränt pulver (anslagsfusion) i spraypistolen eller pumpen eller kan leda till en för kort livslängd för de delar i pistolen eller pumpen som kommer i kontakt med pulvret.

Genom att minska spridningen på pulverfödet, så långt det går, minimeras mängden pulver som måste återvinnas och renas. Detta minskar slitaget på systemets komponenter, t.ex. pumpar, spraypistoler och filter.

Underhållskostnaderna kommer också att minska.

Tryck för atomiseringsluft

Atomiseringsluft tillföres pulvret och transportluften, för att öka hastigheten i slangen och för att finfördela pulvret. Ett högre tryck för atomiseringsluften behövs vid låga tryck för transportluften, för att hålla partiklarna flytande i luftströmmen. Högre pulverhastigheter kan få pulvermönstret att ändras.

Om trycket för atomiseringsluften är för lågt, så kan resultatet bli en ojämn ström av pulver, eller att spraypistolen ger puffar av pulver. Om atomiseringstrycket ställs in till ett för högt värde, ökas pulverhastigheten vilket kan medföra att pulver översprutas, inbränning av pulver och ökat slitage på pumpen s och spraypistolens delar.

ANMÄRKNING: Ställ in atomiseringstrycket till åtminstone 0,3 bar (5 psi).

Om trycket är för lågt kan pulver strömma tillbaka till pulverpumpen och komma in i styrenheten, och därigenom skada luftventilerna och regulatorerna.

Tryck för fluidiseringsluft

När pulvret är korrekt fluidiserat, stiger små och jämnt fördelade luftbubblor sakta upp till ytan av pulvret, det ser ut som om det kokar. I detta tillstånd, känns och beter sig pulvret som en vätska, vilket förenklar pulverpumpens transport av pulver från hoppern till spraypistolen.

Om trycket för fluidiseringsluften ställts in till ett för lågt värde, kan man få ett tungt och ojämnt pulverflöde. Om fluidiseringsluften ställs in för högt, så kokar pulvret våldsamt och flödet blir ojämnt, kanske med luftfickor i pulverströmmen.

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Handhavande 4-5

Avstängning

1. Stäng av styrenheten.

2. Jorda spraypistolens elektrod för att ladda ur kvarstående spänning.

3. Genomför Dagligt underhåll .

Dagligt underhåll

VARNING: Stäng av nätaggregatet för den elektrostatiska spänningen och jorda pistolelektroden innan man utför följande uppgifter. Försummas denna varning kan detta leda till allvarlig elchock.

1. Jämför pistolens värde på strömmen, μ A, i läge spänningsstyrning (kV), utan något arbetsstycke framför pistolen, med tidigare noterat värde under anvisningarna Kontroll av pistol vid första användningstillfället på

sidan 4-3. Påtagliga skillnader kan betyda att pistolelektroddelen eller

spänningsmultiplikatorn är kortsluten eller defekt. Se avsnitt Felsökning för ytterligare information.

VARNING: Kontrollera noga alla jordanslutningar. Ojordade utrustningsdelar kan samla på sig en laddning som kan förorsaka gnistbildning, brand eller explosion. Försummas denna varning kan det leda till allvarliga personskador eller till skador på utrustning och anläggning.

2. Kontrollera alla jordanslutningar, inkluderande objektens jordning.

Ojordade eller dåligt jordade objekt påverkar beläggningseffektiviteten, omslaget, liksom kvaliteten på beläggningen.

3. Kontrollera kabelanslutningarna för spänningsmatning och pistoler.

4. Kontrollera att tryckluftsförsörjning sker med torr och ren luft.

5. Torka och damma av styrenhetens kapsling med en ren och torr trasa.

6. Dela spraypistolerna och pulverpumparna och rengör dem. Se användarhandledningarna för spraypistolen och pumpen, för anvisningar.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

4-6 Handhavande

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Felsökning 5-1

Avsnitt 5

Felsökning

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Dessa felsökningsanvisningar behandlar endast de vanligast förekommande problemen som man kan ställas inför. Om man inte kan lösa problemet med den information som ges här, kontakta Nordson

Finishing Customer Support Center på telefon (800) 433-9319 eller er närmsta Nordson representant.

Problem

1. Ojämnt spraymönster; instabilt eller otillräckligt pulverflöde

Trolig orsak

Igensättning i spraypistol, pulverslang, eller pulverpump

Dålig fluidisering av pulvret i behållaren

Fukt i pulvret

Slitet munstycke

Lågt tryck för atomiserings- eller transportluften

Åtgärd

Koppla loss pulverslangen från pumpen och blås ren slangen. Dela och rengör pumpen och spraypistolen.

Byt ut pulverslangen om den är igensatt av inbränt pulver.

Öka trycket för fluidiseringsluften.

Tag ur pulvret ur hoppern. Rengör eller byt ut fluidiseringsplattan om den är förorenad.

Kontrollera pulvret, luftfilter och lufttorkningsaggregatet.

Byt ut pulvret om det är förorenat.

Tag av, rengör och inspektera munstycket. Byt ut munstycket om det behövs.

Om för stort slitage eller inbränning förekommer, minska flödena för transport- och atomiseringsluft.

Öka atomiserings- och/eller transportlufttrycken.

Forts. ...

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

5-2 Felsökning

Problem

2. Dåligt omslag; dålig verkningsgrad

Trolig orsak

Låg elektrostatisk spänning

Dålig anslutning till elektroden

3. Ingen högspänning, kV, ut från spraypistolen

4. Ingen högspänning och inget pulverflöde

Dålig jordförbindelse till arbetsstycke

Skadad kabel till spraypistol

Defekt spänningsmultiplikator

Dålig anslutning till elektroden

Defekt nätaggregat

Ingen triggsignal

Defekt nätaggregat

Kortslutning i magnetventil

Åtgärd

Öka den elektrostatiska spänningen.

Kontrollmät resistansen i pistolelektroddelen. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Undersök om upphängningskrokarna för arbetsstyckena byggs på med pulver. Resistansen mellan arbetsstyckena och jord måste vara 1 megaohm eller mindre. För bästa resultat bör resistansen vara mindre

än 500 ohm.

Kontrollmät spraypistolens kabel för ev. avbrott. Om man hittar ett avbrott, eller en kortslutning, byt ut kabeln. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Kontrollera resistansen i spraypistolens spänningsmultiplikator. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Kontrollera resistansen i spraypistolens elektroddel så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

Koppla loss kabeln i pistoländen från spänningsmultiplikatorn. Se spraypistolens användarhandledning och kontrollmät med triggad pistol att det finns 21 Vdc mellan stiften 2 och

3 i pistoländen av pistolkabeln. Om värdet avviker från 21 Vdc, kontakta er Nordson representant.

Kontrollera att systemet är triggat.

Kontrollera att det finns +24 V i kontakten. Byt ut nätaggregatet om det är nödvändigt.

Byt ut magnetventilen.

Forts. ...

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Problem

5. Ingen högspänning och inget pulverflöde, ingen display

Trolig orsak

Styrenheten inte tillslagen

Defekt säkring

6. Högspänning (kV) finns, men inget pulverflöde

Defekt strömbrytare

Defekt nätaggregat

Defekt magnetventil

Luften till styrenheten avstängd

Luftslangar till pumpen bortkopplade eller har kingar

Felsökning 5-3

Åtgärd

Slå till matningsspänningen med vippomkopplaren på bakpanelen.

Kontrollera säkringarna på bakpanelen och byt ut dem vid behov.

Kontrollera säkringarna i nätaggregatet och byt ut dem vid behov.

Byt ut strömbrytaren.

Byt ut spänningsaggregatet.

Byt ut magnetventilen.

Kontrollera manometrarna Justera tryckluftstrycken efter behov.

Kontrollera luftslangarna till och från styrenheten.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

5-4 Felsökning

Bild 5-1

Kopplingsschema

P/N 7105291C

1401363A

2005 Nordson Corporation

Reparation 6-1

Avsnitt 6

Reparation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Bryt och blockera nätspänningen innan nedanstående arbetsuppgifter påbörjas. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Byte av kabel till spraypistol/adapter

Se bild 6-1.

ANMÄRKNING: Se Kablar till spraypistoler

på sidan 7-10 för att beställa

passande kablar eller adapter till ert system.

Kablar för Sure Coat eller Versa-Spray II automatiska spraypistoler

1. Koppla loss kabeln till spraypistolen.

2. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna ta av bakpanelen (2) från styrenheten och drag ut panelen ur kapslingen.

3. Koppla loss rätt åttapolig kabelkontakt (7) från pistolkortet (8).

4. Lossa dragavlastningsmuttern (5) på rätt pistols dragavlastning.

5. Drag ut pistolkabeln ur dragavlastningen.

6. Drag en ny kabel genom dragavlastningen och drag igenom cirka

350-mm (14-in.) så att kabeln når fram till pistolkortet.

7. Anslut den 8-poliga kontakten till pistolkortet. Den övre spraypistolkabeln skall anslutas till den högra (udda) kontakten (J3), den nedre spraypistolkabeln skall anslutas till den vänstra (jämna) kontakten

(J4).

8. Drag åt dragavlastningarnas muttrar så att kablarna sitter fast och stäng kapslingen.

9. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

10. Anslut kabelns andra ände till spraypistolen.

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

6-2 Reparation

Kablar för Sure Coat eller Versa-Spray II automatiska spraypistoler

(forts.)

BUNTBAND

J4 J3

8

Tribomatic II spraypistoler

2

PISTOL MED

JÄMNA NR.

7

PISTOL MED

UDDA NR.

7

6

20

19

18

5

17

16

15

14

13

9

10

12

1

2

6

11

4 3

Bild 6-1

Elektriska och pneumatiska anslutningar för Sure Coat eller Versa-Spray II spraypistoler— baksida

1. Skruvar

2. Bakpanel

3. Kabel för matningsspänning

4. Jordanslutning

5. Dragavlastningsmutter

6. Pistolkabel

7. Åttapolig stiftkontakt

8. Pistolstyrkort

9. Anslutning för transportluft

10. Anslutning för atomiseringsluft

11. Anslutning för matningsluft (IN)

12. Anslutning för pistolluft (Sure Coat pistoler)

13. Ratt

14. Bricka

15. Mutter

16. Låsbrickor

17. Avfasad bricka

18. Plastbricka och gummipackningsdel

19. Spårskruv

20. Flatstiftskontakt

1 401 361B

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Reparation 6-3

Adapter för Tribomatic II automatiska spraypistoler

1. Koppla loss spraypistolen från adapteranslutningen.

2. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna ta av bakpanelen (2) från styrenheten och drag ut panelen ur kapslingen.

3. Koppla loss flatstiftskontakten (20) på bakpanelens jordanslutning.

4. Koppla loss den åttapoliga kabelkontakten (7) från pistolkortet (8).

5. Tag av vredet (13), brickan (14), sexkantmuttern (15), låsbrickan (16), och den avfasade brickan (17) från bakpanelen.

6. Tag av adaptern från kapslingen.

7. Sätt i den nya adapterns kontakt i kortkonakten på pistolkortet. Den

övre spraypistoladaptern skall anslutas till den högra (udda) kontakten

(J3), den nedre spraypistoladaptern skall anslutas till den vänstra

(jämna) kontakten (J4).

8. För samman adapterns packningsdel av plast och gummi (18) i bakpanelens öppning och fäst hela delen med de delar som togs bort i steg 5.

9. Tryck på flatstiftskontakten på jordanslutningen på bakpanelen.

10. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

11. Anslut Tribomatic II spraypistolen till adapteranslutningen.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

6-4 Reparation

Byte av backventil

Se bild 6-2.

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2) till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. De två fördelarna (3) och de sex backventilerna

(4) sitter på bakpanelens vänstersida.

3. Koppla loss och märk luftslangarna (5) från den backventil som skall bytas ut.

4. Drag av backventilen från fördelaranslutningen.

5. Tryck i den nya backventilen i fördelaranslutningen.

6. Anslut åter tryckluftsslangarna till backventilen.

7. Upprepa denna procedur för alla andra backventiler som behöver bytas ut.

8. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

3

4

5

1

Bild 6-2

Byte av backventil

1. Skruvar

2. Bakpanel

5

4

3

3. Fördelare

4. Backventiler

2

5. Luftslangar

1401364A

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Reparation 6-5

Byte av magnetventil

1. Se bild 6-3. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2)

till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. De två magnetventilerna (3) är monterade mellan fördelarna (4) på bakpanelens vänstra sida.

3. Koppla loss luftslangen (5) som ansluter pistolen till magnetventilen.

4. Följ magnetventilledarna (6) tillbaka in i styrenhetens kapsling och klipp av buntbandet (7) som håller samman de två ledarna.

5. Koppla loss aktuell ledare från interfacekortet (8) som sitter monterat på frontpanelen.

6. Lossa de två muttrarna och brickorna (9) som fäster magnetventilen på bakpanelen.

7. Lossa vinkelanslutningen (10) och kontakten (11) från den gamla magnetventilen, och montera dem på den nya.

8. Montera den nya magnetventilen på bakpanelen med muttrarna och brickorna.

9. Anslut magnetventilens ledare på interfacekortet på frontpanelen.

10. Upprepa dessa steg för den andra magnetventilen om det behövs.

11. Fäst magnetventilens ledare med ett buntband inne i kapslingen.

12. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

6-6 Reparation

Byte av magnetventil

(forts.)

8

6

11

5

7

6

4

3

9

Bild 6-3

Byte av magnetventil

1. Skruvar

2. Bakpanel

3. Magnetventiler

4. Fördelare

10

5. Luftslangar

6. Magnetventilens ledare

7. Buntband

8. Interfacekort

2

1

9. Muttrar och brickor

10. Vinkelanslutning

11. Kopplingar

1401365A

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Reparation 6-7

Byte av pistolstyrkort

ANMÄRKNING: När man byter pistolstyrkort, måste det nya kortet vara av revision D eller senare.

1. Se bild 6-4. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2)

till styrenhetens kapsling. Lägg ner bakpanelen.

2. Koppla loss en eller båda pistolkablarna (3) från pistolstyrkortet (4).

3. Öppna låsmekanismen (5) i kortets högra hörn och drag ut pistolstyrkortet från kapslingen.

4. Sätt i det nya pistolstyrkortet i kapslingen och lås det med hjälp av låsmekanismen.

5. Anslut pistolkabelns eller kablarnas åttapoliga kontakten (6) till det nya kortet. Pistol 1 skall anslutas till den högra kontakten, pistol 2 skall anslutas till den vänstra kontakten.

6. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

4

6

3

5

3

1

2

Bild 6-4

Byte av pistolstyrkort

1. Skruvar

2. Bakpanel

3. Kablar till spraypistoler

4. Pistolstyrkort

2005 Nordson Corporation

5. Låsmekanism för pistolstyrkort

6. Åtta-polig stiftkontakt

1401366A

P/N 7105291C

6-8 Reparation

Byte av interfacekort för display

1. Se bild 6-5. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster frontpanelen (2)

till styrenhetens kapsling. Drag försiktigt loss frontpanelen från kapslingen, så att inte kablar eller slangar dras ur och även så att displayen inte skadas.

2. Tag av pistolstyrkortet (6) så som beskrivs i Byte av pistolstyrkort på

sidan 6-7.

ANMÄRKNING: Hoppa över steg 1 i Byte av pistolstyrkort . Man behöver inte ta av bakpanelen.

3. Lossa flatkabelkontakten (3) för tangentbordet från sockeln J5 på interfacekortet (4).

4. Tag av kontakten J1 och sätt i den på det nya intefacekortet för display.

5. Tag av kontakten för magnetventilerna (J2 och J3) och sätt i dem i det nya interfacekortet för display.

6. Skruva ur de fyra skruvarna (5) som fäster kortet till frontpanelen.

7. Tag av kortet från frontpanelen.

8. Skruva fast det nya kortet på frontpanelen med de fyra skruvarna.

9. Anslut flatkabelkontakten till sockeln J5.

10. Sätt i pistolstyrkortet.

11. Fäst frontpanelen med de åtta skruvarna.

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

2

1

Reparation 6-9

7 4

3 5

8

Bild 6-5

Byte av interfacekort för display

1. Skruvar

2. Frontpanel

3. Flatkabelkontakt för tangentbord

4. Interfacekort

5. Skruvar

6. Pistolstyrkort

6

1401367A

7. Kontakt J1

8. Magnetventilkontakt (J2 och

J3)

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

6-10 Reparation

Byte av regulator och manometer

1. Se bild 6-6. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster frontpanelen (2)

till styrenhetens kapsling. Drag försiktigt loss frontpanelen från kapslingen, så att inte kablar eller slangar dras ur och även så att displayen inte skadas.

2. Märk upp och koppla loss luftslangarna (3) från regulatorerna (4) och manometrarna (5).

ANMÄRKNING:

Se bild 6-9 där benämning och förläggning av slangarna

visas.

3. Tag av regulatorerna och manometrarna från panelen.

Regulatorer (4) a. Håll fast regulatorn, lossa och tag av muttern (6) från panelens framsida.

b. Drag ut regulatorn och packningen (7) från frontpanelen.

c. Tag av de två vinkelanslutningarna (13) från regulatorn och skruva fast dem på den nya regulatorn.

Manometrar (5) a. Tag av kontakten (8) och kopplingen (9) från manometern (5).

Skruva på kontakten och kopplingen på den nya manometern.

b. Håll fast manometern och skruva av de två muttrarna (11) som fäster manometervinkeln (10) till panelen och manometern.

ANMÄRKNING: En jordfläta (12) är fäst vid en av muttrarna.

c. Drag ut manometern och packningen från panelens framsida.

4. Sätt i de nya regulatorerna och manometrarna i frontpanelen genom att utföra ovanstående steg i omvänd ordning.

5. Anslut alla luftslangar så som visas i bild 6-9.

6. Fäst frontpanelen med de åtta skruvarna.

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Reparation 6-11

1 2

5

4

3

5

10

12

6

7

13

4

11

9

8

13

Detaljbild manometer

Bild 6-6

Byte av regulator och manometer

1. Skruvar

2. Frontpanel

3. Luftslangar

4. Regulatorer

5. Manometrar

6. Mutter

7. Packning

8. Kontakt

9. Koppling

Detaljbild regulator

10. Fästvinkel

11. Muttrar

12. Jordfläta

13. Vinkelanslutning

1 401 368A

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

6-12 Reparation

Säkringar

VARNING: Bryt och blockera nätspänningen innan nedanstående arbetsuppgifter påbörjas. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Se bild 6-7.

Det finns tre säkringar i styrenheten, två på bakpanelen och en i nätaggregatsmodulen.

Säkringar på bakpanelen

1. Använd en skruvmejsel med rak klinga för att vrida säkringshållaren (3) moturs.

2. Drag ut säkringshållaren ur kapslingen så att säkringen friläggs.

3. Tag ut säkringen och ersätt den med en ny.

4. Tryck in säkringshållaren och fäst den genom att vrida den medurs med en skruvmejsel med rak klinga.

Nätaggregatets säkring

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2) till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. Nätaggregatet (4) är monterat på högersidan.

3. Tag ur säkringen (5) från nätaggregatet och byt ut den mot en ny.

4. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

2 1

4

Bakpanel

Säkringar

Bild 6-7

Byte av säkringar

1. Skruvar

2. Bakpanel

3

3. Säkringshållare

4. Nätaggregat

P/N 7105291C

Nätaggregat

Säkring

5. Säkring

5

1 401 369A

2005 Nordson Corporation

Reparation 6-13

Byte av spänningsaggregat

Se bild 6-8.

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2) till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. Nätaggregatet (3) är monterat på högersidan.

3. Drag ur den trepoliga växelströmskontakten (4) och den sexpoliga kontakten för dc utspänning (5) från nätaggregatsmodulen.

4. Skruva ur de fyra skruvarna (6) som fäster nätaggregatet till bakpanelen. Tag bort nätaggregatet.

5. Sätt i det nya nätaggregatet på bakpanelen och fäst den med de fyra skruvarna.

6. Anslut kontakterna för dc utgångsspänning och ac matningsspänning på nätaggregatet.

7. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

2

1

3

6

4

5

Bild 6-8

Byte av spänningsaggregat

1. Skruvar

2. Bakpanel

3. Nätaggregat

4. Trepolig kontakt för ac matningsspänning

1401370A

5. Sexpolig kontakt för dc utgångsspänning

6. Skruvar

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

6-14 Reparation

Pneumatikschema

Bild 6-9

Pneumatikschema

P/N 7105291C

1401372A

2005 Nordson Corporation

Reservdelar 7-1

Avsnitt 7

Reservdelar

Inledning

För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Finishing kundsupport eller

Er närmsta Nordson representant.

Se Avsnitt Nordson International .

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Siffrorna i kolumnen Detalj, motsvarar siffrorna som pekar ut en given del i illustrationen på högra uppslaget. Bokstäverna NS (Not Shown, Visas Ej) betyder att en detalj ej visas i figuren. Ett streck (—) används för att markera att artikelnumret gäller för hela den visade illustrationen.

Det numret i kolumnen för artikelnummer (P/N) är Nordson Corporation artikelnummer. En serie av streck i denna kolumn (- - - - - -) betyder att artikeln ej kan beställas separat.

I kolumnen Beskrivning anges artikelns benämning, liksom dess dimensioner eller andra karaktäristika, då detta är tillämpligt. Indrag visar sammanhanget mellan enheter, subenheter och delar.

Om man beställer enheten, så ingår delarna 1 och 2.

Om man beställer underenheten 1, så ingår även 2.

Om man beställer delen 2, så erhålles endast denna.

Siffran i kolumnen Antal, visar det antal som behövs per enhet, underenhet, eller del. Beteckningen AR (As Required, Enl. Behov) används för att visa att delen ifråga beställs som ”metervara” eller är beroende på modell.

Siffror i kolumnen Not hänvisar till anmärkningar i slutet av varje lista. Dessa anmärkningar innehåller viktig information om användning och beställning.

Man bör noga läsa dessa anmärkningar.

Detalj

1

2

P/N

0000000

000000

000000

Enhet

Underenhet

Del

Beskrivning Antal

1

2

1

Not

A

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

7-2 Reservdelar

Vantage pulverstyrenhet

Se bild 7-1.

Detalj

1

2

P/N

1043820

- - - - - -

- - - - - -

Beskrivning

CONTROLLER, 2 gun, individual, Vantage auto

ENCLOSURE, controller, 2 gun, Vantage, auto

PANEL, front controller, assembly, Vantage auto

3

4

5

6

7

8

9

10

11

334818

1045837

984715

983403

1043718

- - - - - -

- - - - - -

322404

1009090

LABELS, numbers, repeat, 1 − 16

SCREW, pan, recess, M5 x 12, with integral lock washer

NUT, hex, M4, steel, zinc

LOCK WASHER, M split, M4, steel, zinc

FILTER, line, with connector, Vantage, individual

HARNESS, power, switch to power supply,

Vantage individual

PANEL, rear, controller assembly, Vantage auto

SWITCH, rocker, DPST, dust-tight

FUSE, time delay, 215 series, 3.15A, 5 x

20 mm

FUSE, holder, panel mount 5 x 20

CONNECTORS, strain relief, 1 /

2

-in. NPT, nylon

-in. NPT

NUT lock, 1 /

2

CORD, power, 4.6 meters, (15 feet)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NS

NS

288804

972808

984192

1027067

972930

1005068

941131

972289

900619

1044028

- - - - - -

939110

240674

933469

983401

984702

983021

982286

- - - - - -

PLUG, push in, 8 mm T, plastic

UNION, F bulkhead, 10-mm tube x 1 /

4

-in. RPT

O-RING, silicone, 0.563 x 0.750 x 0.094-in.

CONNECTOR, Y branch, 8-meter tube x

1 /

4

-in. NPT

TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black

CAP, tapped, hole, 5 mm, nylon

CONNECTOR, MC 1.5, plug, 5 position,

3.81 mm, screw, flat

STRAP, cable

TAG, ground

QUICK CONNECT, dual tab 0.250 x 0.032 in.

WASHER, lock, m, split, M5, steel, zinc

NUT, hex, M5, brass

WASHER, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

SCREW, flat, slotted, M5 x 10, zinc

BRACKET, rack mount, individual controller,

Vantage

NS 240976 CLAMP, ground, with wire

NOT A: Se Frontpanel

på sidan 7-5 där det finns en detaljerad reservdelslista.

B: Se Bakpanel

på sidan 7-9 där det finns en detaljerad reservdelslista.

NS: Visas ej

Antal

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

16

2

2

1

1

2.17 ft

6

1

2

3

8

3

3

3

6

2

1

Not

A

B

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

4

1

23

Bild 7-1

Vantage individuell pulverstyrenhet

2005 Nordson Corporation

2

3

22

21

5

6

7

8

20

9

4

3

10

11

12

13

14

15

13

14

16

17

18

19

24 25 26

27

24

25

7

28

15

28

26

27

24

26

27

28

10

Reservdelar 7-3

1401375A

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

Reservdelar 7-4

P/N 7105291C

Reservdelar 7-5

Frontpanel

Se bild 7-2.

Detalj

P/N

- - - - - -

Beskrivning

FRONT PANEL, controller, assembly, Vantage

Automatic

Antal

1

Not

1

2

3

4

5

6

7

8

1047551

1023877

334801

- - - - - -

1043857

1045838

973572

972840

PANEL, front, controller, Vantage, automatic, with overlay

PCA, dual gun driver, iControl

GUIDE, PCB card, 7 in.

HOLDER, multi-tube, 6-mm tube x 12 position

GAGE, 0 − 7 bar (0 − 100 psi) kpa, 1-1/2 in.

GASKET, gage, diameter 41 mm, EPDM

COUPLING, pipe, hydraulic, 1 /

8

in., steel, zinc

CONNECTOR, male, run tee, 6-mm tube x

1 /

8

-in. universal

REGULATOR, 1 /

8

in., 1 /

4

-in. RPT, 7 − 125 psi

SEAL, panel, regulator

1

1

2

.5

4

4

4

4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1045841

141603

972142

1042142

982091

900742

- - - - - -

240674

983021

CONNECTOR, male, elbow, 6-mm tube x

1/4 universal

PCA, Vantage, interface

SCREW, pan, slotted, M3 x 6, zinc

TUBING, polyurethane, 6/4 mm, blue

GASKET, front panel, Vantage automatic

TAG, ground

WASHER, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

4

4

8

1

4

1 ft

1

1

3

18

19

20

21

983401

983702

- - - - - -

- - - - - -

LOCK WASHER, m, split, M5, steel, zinc

NUT, hex, M5, brass

HARNESS, gage ground

WIRE, ground assembly, 350 mm

3

3

2

1

22 983400 LOCK WASHER, M, split, M3, steel. zinc 4

NOT A: När man byter pistolstyrkort, artikelnummer 1023877, måste det nya kortet vara av revision D eller senare.

A

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

7-6 Reservdelar

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

9

10

9

11

11

5 6

5 21 5

7

8

Bild 7-2

Frontpanel

2005 Nordson Corporation

4

2

3

1

2

17

18

19

20

15

12

22

13

17

18

19

20

14

19

17

21

16

18

14

Reservdelar 7-7

1401373A

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

Reservdelar 7-8

P/N 7105291C

Bakpanel

Se bild 7-3.

Detalj

1

2

3

4

5

6

7

19

20

21

22

14

15

16

18

23

24

25

26

27

11

12

13

8

9

10

28

29

30

P/N

- - - - - -

1045839

971100

1042039

972282

1045837

1042060

- - - - - -

900742

183804

- - - - - -

- - - - - -

939009

982824

984715

983403

984192

- - - - - -

972930

972808

240674

983021

984702

983401

933469

1046757

- - - - - -

972276

- - - - - -

1043872

31 939110

NOT A: Beställ önskad längd.

Beskrivning

REAR PANEL, controller assembly, Vantage automatic

VALVE, check, adapter, 6-mm tube x 6-mm tube

CONNECTOR, male, 6-mm tube x

1 /

4

-in. universal

MANIFOLD, pneumatic, output

CONNECTOR, male with internal hex, 8-mm tube x 1 /

4

-in. universal

SCREW, pan, recessed, M5 x 12, with integral lock washer,

GASKET, manifold, pneumatic output

PLUG, pipe, socket, standard, 1 steel, zinc

/

4

-in. RPT,

TUBING, polyurethane, 6/4 mm, blue

PLUG, blanking, 6-mm tube

HARNESS, power, power supply to PCB,

Vantage automatic

GASKET, rear panel, Vantage automatic

MARKERS, wire,1 − 99, A − Z

SCREW, pan, recessed, M3 x 8, with integral lock washer

NUT, hex, M4, steel, zinc

LOCK WASHER, M, split, M4, steel, zinc

NUT, lock, 1 /

2

-in. NPT, nylon

PANEL, rear, controller, Vantage, automatic

PLUG, pushin, 8-mm tube, plastic

CONNECTOR, strain relief, 1 /

2

TAG, ground

-in. NPT

WASHER, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

NUT, hex, M5, brass

LOCK WASHER, m, split, M5, steel, zinc

QUICK CONNECT, dual tab 0.250 x 0.032 in.

WIRE, ground assembly, 350 mm

PLUG, pipe, socket, standard, 1 steel, zinc

/

8

-in. RPT,

CONNECTOR, male, elbow, 8-mm tube x

1 /

8

-in. universal

FITTING, double branch, 6-mm tube x 1 /

8

RPT

-in.

VALVE, 3 port, direct active, 24 volt, 1 /

8 with connector

-in. RPT

STRAP, cable, 0.875-in. diameter

Antal

1

2

2

2

2

2

1

4

4

1

1

4

2

1

2

2

2

2

2

16.1 ft

2

1

2

9

2

2

2

4

4

6

6

Reservdelar 7-9

Not

A

2005 Nordson Corporation

P/N 7105291C

7-10 Reservdelar

Kablar till spraypistoler

P/N

1043723

1054175

1048653

1054176

1054613

Beskrivning

VERSA-SPRAY KABEL, 100kV, 12M, Vantage, automatisk

VERSA-SPRAY KABEL, 100 kV, 16M, Vantage, automatisk

SURE COAT KABEL, 12M, Vantage, automatisk

SURE COAT KABEL, 16M, Vantage, automatisk

ADAPTER, Tribomatic, Vantage, automatisk

1054615 KONTAKT, Versa-Spray adapter, Vantage, automatisk

NOT A: Använd denna kontakt vid äldre typ av Versa-Spray II kabel.

Not

A

P/N 7105291C 2005 Nordson Corporation

Bild 7-3

Bakpanel

2005 Nordson Corporation

10

11

1

31

12

12

9

8

2

3

4

5

14

15

13

17

16

18

19

20

7

6

21

22

23

25 24

21

25

22

23

26

24

27

30

9

28

12

29

8

8

Reservdelar 7-11

31

1401374A

P/N 7105291C

2005 Nordson Corporation

Reservdelar 7-12

P/N 7105291C

TILLVERKARDEKLARATION

PRODUKT: Vantage automatisk beläggningsstyrenhet för användning med Nordson automatiska sprayappliceringsenheter.

TILLÄMPADE DIREKTIV:

94/9/EC (ATEX utrustning för användning i potentiellt explosionsfarlig miljö)

98/37/EEC (Maskindirektivet)

73/23/EEC (Lågspänningsdirektivet)

89/336/EEC (EMC-direktivet)

STANDARDER SOM ANVÄNTS FÖR ATT PÅVISA UPPFYLLANDET AV DIREKTIVEN:

IEC417

EN292

EN60204

EN61000 − 3 − 2

EN61000 − 3 − 3

EN55011

EN61000 − 4 − 2

EN61000 − 4 − 3

EN61000 − 4 − 4

EN61000 − 4 − 5

EN61000 − 4 − 6

EN61000 − 4 − 8

EN61000 − 4 − 11

EN50050

EN50177

EN50281 − 1 − 1

FM7260

C22.2

TILLVERKNINGSPRINCIP:

Denna produkt har tillverkats i enlighet med goda ingenjörsprinciper.

Den angivna produkten uppfyller kraven i direktiven och standarderna enligt ovan.

CERTIFIERINGAR:

FM — 3018778

CSA — 152659-1520466

DNV ISO 9001:2000 Cert — 08796-2003-AQ-HOU-RAB

ATEX Quality Notification — Baseefa (2001) Ltd.

EXPLOSIONSFARLIGA ZONER:

European Union — Ex II 3 D (COntroller); Zone 21 (Applicators)

North America — Class II, Division 2 (Controller); Class II, Division 1 (Applicators)

Datum: 040209

Joseph Schroeder

Engineering Manager,

Finishing Product Development Group

Nordson Corporation Westlake, Ohio

DOC14006A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents