Nordson Vantage Modular Gun Control System Bruksanvisning

Add to my manuals
64 Pages

advertisement

Nordson Vantage Modular Gun Control System Bruksanvisning | Manualzz

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler

Användarhandledning P/N 7105292A

− Swedish −

Utgåva 03/04

Detta dokument finns på Internet på http://emanuals.nordson.com/finishing

NORDSON CORPORATION

AMHERST, OHIO

USA

Innehållsförteckning

Nordson International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Distributors in Eastern & Southern Europe . .

Outside Europe / Hors d’Europe /

Fuera de Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Africa / Middle East . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asia / Australia / Latin America . . . . . . . . . . . .

Japan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

North America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvalificerad personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avsedd användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestämmelser och godkännanden . . . . . . . . . . . .

Personsäkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brandskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åtgärder i händelse av felfunktion . . . . . . . . . . . . .

Skrotning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huvudstyrenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spraypistolens styrtangenter och indikatorer

Frontpanel

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tangenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Display

Bakpanel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grundenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Driftsmoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-1

2-1

2-1

2-2

2-2

2-3

2-4

2-4

2-5

2-6

2-6

Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Konfigurering av triggning

Pneumatiska anslutningar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutning av triggsignaler från PLC system . . . .

O-1

O-1

O-1

O-2

O-2

O-2

O-2

O-2

3-1

3-1

3-1

3-5

3-5

3-6

1-1

1-1

1-1

1-1

1-2

1-2

1-2

1-3

1-4

1-4

Handhavande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Start av systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontroll av pistol vid första användningstillfället .

Justering av tryckluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för transportluft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för atomiseringsluft . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tryck för fluidiseringsluft . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avstängning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dagligt underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kopplingsschemor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av pistolkabel

Byte av backventil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av magnetventil

Byte av pistolstyrkort

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av interfacekort för display

Byte av regulator och manometer

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huvudstyrenhetens säkringar . . . . . . . . . . . . . .

Nätaggregatets säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Byte av nätaggregat

Pneumatikschema

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förbered styrenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anslutning av tryckluftsslangar . . . . . . . . . . . . . . .

Förbered kablar för matningsspänning . . . . . . . . .

Anslutningar på bakpanelen

Anslutning av frontpanel

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistol

System med styrenheter

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Reservdelar för styrenhet . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kablar till spraypistoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Uppgraderingssats för styrenhet . . . . . . . . . . . . . .

Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4-1

4-2

4-4

4-5

4-5

4-5

4-6

4-6

4-6

5-1

5-4

6-1

6-1

6-3

6-4

6-6

6-7

6-9

6-11

6-11

6-11

6-12

6-13

8-1

8-1

8-1

8-2

8-2

8-2

8-3

8-4

8-4

7-1

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

Beställningsnummer

P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel

Anmärkning

Denna publikation är genom upphovsmannarätt skyddad av Nordson.

Copyright 2004

Ingen del av detta dokument får mångfaldigas, omarbetas eller översättas till annat språk, utan skriftligt medgivande från Nordson.

Nordson förbehåller sig rätten att införa ändringar utan särskilt meddelande.

P/N 7105292A

Varumärken

Nordson, the Nordson logo, Sure Coat og Versa-Spray är registrerade varumärken, övertagna av Nordson Corporation.

Vantage är ett varumärka, tillhörig Nordson Corporation.

2004 Nordson Corporation

Introduction

O-1

Nordson International

Country Phone Fax

Europe

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark Hot Melt

Finishing

Finland

France

Germany Erkrath

Lüneburg

Düsseldorf -

Nordson UV

Italy

Netherlands

Norway Hot Melt

Finishing

Poland

Portugal

Russia

43-1-707 5521

31-13-511 8700

4205-4159 2411

45-43-66 0123

45-43-66 1133

358-9-530 8080

33-1-6412 1400

49-211-92050

49-4131-8940

49-211-3613 169

39-02-904 691

31-13-511 8700

47-23 03 6160

47-22-65 6100

48-22-836 4495

351-22-961 9400

7-812-11 86 263

Slovak Republic

Spain

Sweden Hot Melt

Finishing

Switzerland

United

Kingdom

Hot Melt

4205-4159 2411

34-96-313 2090

46-40-680 1700

46 (0) 303 66950

41-61-411 3838

44-1844-26 4500

Finishing 44-161-495 4200

Nordson UV 44-1753-558 000

43-1-707 5517

31-13-511 3995

4205-4124 4971

45-43-64 1101

45-43-66 1123

358-9-530 80850

33-1-6412 1401

49-211-254 658

49-4131-894 149

49-211-3613 527

39-02-9078 2485

31-13-511 3995

47-22 68 3636

47-22-65 8858

48-22-836 7042

351-22-961 9409

7-812-11 86 263

4205-4124 4971

34-96-313 2244

46-40-932 882

46 (0) 303 66959

41-61-411 3818

44-1844-21 5358

44-161-428 6716

44-1753-558 100

Distributors in Eastern & Southern Europe

DED, Germany 49-211-92050 49-211-254 658

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

NI_EN_K−0702

O-2

Introduction

Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa

For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information.

Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.

Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.

Contact Nordson

Africa / Middle East

DED, Germany

Asia / Australia / Latin America

Pacific South Division,

USA

Japan

Japan

North America

Canada

USA

Phone

49-211-92050

1-440-988-9411

81-3-5762 2700

1-905-475 6730

Hot Melt

Finishing

1-770-497 3400

1-440-988 9411

Nordson UV 1-440-985 4592

Fax

49-211-254 658

1-440-985-3710

81-3-5762 2701

1-905-475 8821

1-770-497 3500

1-440-985 1417

1-440-985 4593

NI_EN_K−0702

2002 Nordson Corporation

All rights reserved

Säkerhetsinstruktioner 1-1

Avsnitt 1

Säkerhetsinstruktioner

Inledning

Läs noga igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner. På de sidor i dokumentationen där speciella arbetsmoment beskrivs, eller där annan viktig information måste ges, finns varnings- eller upplysningssymboler, som berör specifika arbetsuppgifter, eller speciella egenskaper hos utrustningen, liksom att även instruktioner eller ytterligare viktiga upplysningar ges i anknytning till aktuellt moment.

Håll all dokumentation som berör utrustningen tillgänglig, inklusive dessa säkerhetsinstruktioner, för sådan pesonal som arbetar med, eller utför service- eller underhållsaktiviteter på utrustningen.

Kvalificerad personal

Ägaren till utrustningen ansvarar för att Nordsons utrustning installeras, handhas och repareras eller underhålles av kvalificerad personal. Med kvalificerad personal avses sådana medarbetare eller underleverantörer som utbildats för att på ett säkert sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Sådan personal är genom utbildning och erfarenhet väl insatt i gällande säkerhets- och installationsbestämmelser, samt fysiskt kapabel att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna.

Avsedd användning

Används en Nordson utrustning på något annat sätt än vad som beskrivs i den dokumentation som levererats tillsammans med utrustningen, så kan detta leda till personskador eller till skador på övriga delar av anläggningen.

Några exempel på icke avsedd eller olämplig användning ges här nedan användning av material som inte passar ihop genom att göra modifikationer utan medgivande från leverantören genom att ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar genom användning av olämpliga eller skadade delar användning av icke godkänd tilläggsutrustning drift av utrustningen utanför specificerade gränsvärden

S1SW−03−[SF−Powder]−6

2001 Nordson Corporation

1-2 Säkerhetsinstruktioner

Bestämmelser och godkännanden

Kontrollera att all utrustning är specificerad för och godkänd för den miljö som den skall användas i. De typgodkännande som Nordson utrustning har, kommer inte att vara giltiga om anvisningarna för installation, drift och service/underhåll inte efterföljs.

Samtliga moment vid installationen måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning och allmänna eller lokala säkerhetsföreskrifter.

Personsäkerhet

Följ nedanstående anvisningar för att undvika skador.

Använd inte, och utför inga servicearbeten på utrustningen om du inte är kvalificerad för dessa arbetsuppgifter.

Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, skyddspaneler eller liknande är intakta eller om automatiska skyddsanordningar inte fungerar tillfredsställande. Gör inte säkerhetsanordningar obrukbara, eller några förbikopplingar av dessa.

Arbeta inte i närheten av rörlia utrustningsdelar. Innan man utför några injusterings- eller servicearbeten på rörliga utrustningsdelar, stäng av drivningen och vänta tills att utrustningen helt har stannat. Lås arbetsbrytare och spärra utrustningen mot oväntad eller oavsiktlig rörelse.

Sänk hydraul- och pneumatiktryck (öppna systemen) innan justeringseller servicearbete på trycksatta system eller komponenter påbörjas.

Bryt anslutningar, spärra arbetsbrytare och sätt upp skyltar på dessa innan servicearbete på elektrisk utrustning påbörjas.

Beställ och studera produkt- och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla de material som används. Följ tillverkarens instruktioner för säker hantering och bruk av materialet och använd sådan personlig skyddsutrustning som rekommenderas häri.

För att förhindra skador, identifiera sådana faromoment i arbetsområdet som inte är uppenbara och vilka ofta inte kan elimineras helt, t.ex. heta ytor, skarpa kanter spänningssatta elektriska delar, eller rörliga utrustningsdelar, som inte kunnat avskärmas eller gjorts ofarliga av praktiska skäl.

Brandskydd

För att undvika brand eller explosion, följ nedanstående anvisningar.

Rökning, svetsning, slipning eller öppen låga är förbjuden där brandfarliga ämnen används eller lagras.

Sörj för en tillräcklig ventilation så att skadliga koncentrationer av hälsovådliga partiklar eller ångor inte byggs upp. Iakttag alla aktuella gränsvärden eller följ den information som ges i materialets produkt− och säkerhetsdatablad (MSDS).

Bryt inte matningskablar till spänningssatta utrustningsdelar, när arbete med brandfarliga material pågår. Stäng av spänningen med en lämplig strömbrytare som förhindrar gnistbildning.

S1SW−03−[SF−Powder]−6 2001 Nordson Corporation

Jordning

2001 Nordson Corporation

Säkerhetsinstruktioner 1-3

Lär dig var utrustningens nödstoppsknappar, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Om en brand utbryter i en sprutbox, stäng omedelbart av spraysystemet och utblåsningsfläktar.

Rengör, underhåll, prova, och reparera utrustningen enligt de instruktioner som finns angivna i utrustningens dokumentation.

Använd endast original reservdelar. Kontakta Er Nordson representant för assistans beträffande detaljer eller då annan rådgivning behövs.

VARNING: Att använda felfungerande elektrostatiskt arbetande utrustning

är farligt och kan leda till personskador, ev. med dödlig utgång, eller till brand eller explosion. Låt dagligen göra en kontroll av resistanserna, som en del av det periodiska underhållet. Om man får ens den minsta elchock eller iakttar statiska urladdningar eller gnistbildning, stäng omedelbart av all elektrisk eller elektrostatisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, förrän problemet har identifierats och åtgärdats.

Allt arbete inne i sprayboxen eller inom 1 m (3 fot) från boxens öppningar anses vara arbete i explosionsfarlig miljö enligt klass 2 kategori 1 eller 2 och måste ske enligt anvisningarna i NFPA 33, NFPA 70 (NEC artiklarna

500, 502, och 516), och NFPA 77, senaste revisionen, eller enligt svenska arbetarskyddsregler, se AFS 1992:4, AFS 1986:29 och 1995:5 beträfffande sprutmålning. I SS4210822 finns anvisningar beträffande jordning och potentialutjämning, liksom i SIND FS 1983:32 klassning av explosionsfarlig miljö.

Alla elektriskt ledande föremål inne i sprayområdet skall vara elektriskt förbundna med jord, med ett motstånd till jord som är mindre än 1 megaohm, uppmätt med ett instrument som lägger på en spänning av

åtminstone 500 V, till den krets som undersöks.

Utrustningsdelar som skall vara jordade omfattar, men är inte begränsat till, sprayområdets golv, operatörens arbetsplats, behållare eller hopper, hållare för fotoceller och renblåsningsmunstycken. Personal som arbetar i sprayområdet måste vara jordad.

Det finns en möjlig antändningsrisk från elektrostatiskt laddad personal.

Personal som står på en målad yta, t.ex. en operatörsplattform, eller som inte har elektriskt ledande skor, är inte jordad. Personal måste använda skor med ledande sulor, eller ett jordningsarband för att avleda elektrostatisk laddning, vid arbete vid eller på elektrostatiskt arbetande utrustning.

Vid användning av elektrostiskt arbetande spraypistoler måste personal hela tiden ha elektrisk kontakt mellan handen och pistolens kolv, för att undvika elchock. Om man måste använda handskar, klipp ut handflatan eller fingrarna, eller använd elektrostatiskt ledande handskar, eller använd ett jordningsarmband anslutet till pistolkolven eller någon annan verklig jord.

Stäng av spänningsaggregatet för den elektrostatiska laddningen och jorda pistolelektroderna innan några justerings- eller rengöringsaktiviteter vidtas på pistolen.

Anslut all frånkopplad utrustning, jorda kablar och ledare efter att servicearbeten har utförts på utrustningen.

S1SW−03−[SF−Powder]−6

1-4 Säkerhetsinstruktioner

Åtgärder i händelse av felfunktion

Om ett system, eller en komponent i ett system, inte fungerar som avsett stäng omedelbart av detta och genomför därefter följande steg:

Bryt matningsspänningen och spärra arbetsbrytare. Stäng avstängningsventiler för pneumatikdelar i systemet och sänk trycket i detta.

Undersök orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan systemet

åter tas i drift.

Skrotning

Skrota utrustningen och överblivet material enligt gällande miljöföreskrifter.

S1SW−03−[SF−Powder]−6 2001 Nordson Corporation

Beskrivning 2-1

Avsnitt 2

Beskrivning

Inledning

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler används för att styra fyra till

åtta automatiska spraypistoler. Styrenheten kan användas tillsammans med Versa-Spray II automatiska eller Sure Coat automatiska spraypistoler.

Vantage moduluppbyggt styrsystem: styr tryckluften för transportluft och atomiseringsluft till spraypistolens pulverpump ger dc spänning till spraypistolens spänningsmultiplikator styr spraypistolens elektrostatiska utspänning

övervakar spraypistolens spänning och utgångsström

Huvudstyrenhet

Se bild 2-1.

1

4

5

Bakpanel

6

7

8

Bild 2-1

Huvudstyrenhet

2004 Nordson Corporation

2

Frontpanel

3

CONVEYOR

BYPASS

READY

LOCKOUT

1 401 376A

P/N 7105292A

2-2 Beskrivning

Huvudstyrenhet

(forts.)

Del

1

6

7

8

4

5

2

3

Komponent

Spraypistolens styrtangenter

Huvudströmbrytare

Tangent för blockering

(lockout)

CONVEYOR

Tab. 2-1 Huvudstyrenhetens front och bakpaneler

Funktion

Styr fyra till åtta spraypistoler. Se Spraypistolens styrtangenter och

indikatorer på sidan 2-2 för mer information.

För till och frånslag av huvudstyrenheten

BYPASS (forcering av transportbandsförregling)

READY (klar)

Används för att forcera förreglingen via transportbandet eller för att blockera systemet.

Gör det möjligt för operatören att trigga spraypistolerna när transportbandet inte är igång.

Standardläge för ett system i drift. Spraypistolerna stoppar när transportbandet stoppar.

LOCKOUT

(blockering)

Stänger av spraypistolerna och pumparna, blockerar triggsignaler.

Använd blockeringstangenten (LOCKOUT) för säkerhet vid rengöring av sprutboxen.

Anslutning för tilluft (IN) 10 mm tilluftsingång 10 mm

AUX INPUT

(extraingång)

Anslutningsport om er styrenhet styrs från ett PLC system eller annan enhet.

AC ut (AC OUT)

Spänningsmatning

Jord för kapslingen

Ger spänningsmatning till triggstyrenheten

Kabel för spänningsmatning

Jordar kapslingen till verklig jord

Spraypistolens styrtangenter och indikatorer

Frontpanel

Se bild 2-2. Information om varje pistol ges uppdelat i två fält.

Det första innehåller ett tangentbord och display (1).

Det andra innehåller regulatorer och manometrar för inställning av trycken för transportluft (2) och atomiseringsluft (3).

2 3 1

Bild 2-2

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

1. Tangentbord och display 2. Regulator och manometer för transportluft

P/N 7105292A

1 401 358A

3. Regulator och manometer för atomiseringsluft

2004 Nordson Corporation

5

6

7

Del

1

2

3

4

Beskrivning 2-3

Tangenter

Se tabell 2-1 och se bild 2-3. Tangentbordet styr elektrostatiska− och

diagnosfunktioner i Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler.

Komponent

Tangent för aktivering/deaktivering av trigg kV/AFC lysdioder

Tab. 2-1 Tangentbordets delar

Beskrivning

Används för att deaktivera spraypistolen för triggning.

Lysdioder som tänds för att visas vilken driftsmode som styrenheten för tillfället är ställd i.

Tangent för kV/AFC

Ökatangenten (+)

Minskatangenten (−)

Display kV/

µ

A indikatorer

Visatangenten

Växlar mellan kV eller AFC moden.

Används för att ställa in utspänningen (kV) eller utgångsströmmen (

µ

A). Inställningarna bibehålles i minnet i händelse av spänningsbortfall.

I AFC mode: Börvärdet har ett inställningsområde på 10−100

µ

A och kan endast ställas in i steg om 1

µ

A.

I kV mode: Börvärdet kan ställas in i steg om 1 kV.

Inställningsområdet för Versa-Spray pistoler är 33−100 kV.

Inställningsområdet för Sure Coat pistoler är 25−95 kV.

En tresiffrig sju-segmentdisplay som visar spänning (kV) och ström (

µ

A).

Lysdioder som tänds för att indikera att det visade värdet är högspänning (kV) eller ström (

µ

A).

Växlar mellan pistolström (

µ

A) eller spänning (kV) när pistolen sprayar.

1

5

6

2

Bild 2-3

3

4

Frontpanelens tangentbord

7

1 401 359A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

2-4 Beskrivning

Display

Mode Beskrivning

Blockeringsmode som för säkerhetsändamål deaktiverar pistolen vid rengöring. För att deaktivera, koppla ihop J1-5 med J1-3.

Förregling via transportband: När transportbandet stoppar stängs pistoltriggningen av. För att deaktivera, koppla ihop J1-4 med J1-3.

Pistoltriggningen har stängts av med triggtangenten. Om det finns en giltig triggsignal, så kommer spraypistolen att spraya om tangenten för aktivering av triggning trycks in.

Bakpanel

2

3

4

Del

1

Komponent

Se tabell 2-2 och se bild 2-4.

Tab. 2-2 Bakpanel

Funktion

Anslutning för transportluft

Anslutning för atomiseringsluft

PISTOLUTGÅNG

Pistolluft

Utgång för transportluft till pulverpump

Utgång för atomiseringsluft till pulverpump

Kontakt för pistolkabel

Extra utgång för pistolluft (Sure Coat pistoler)

Storlek på slang

8 mm

8 mm

N/A

4 mm

(kräver strypnippel)

3

1

2

4

Bild 2-4

Styrenhetens bakpanel

1 401 377A

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Beskrivning 2-5

Grundenhet

Se bild 2-5. Grundenheten används för att förlägga kablar för

spänningsmatning, förläggning av distributionskablar för triggsignaler och luftslangar från huvudstyrenheten till de individuella styrenheterna.

Kablar för spänningsmatning dras upp från anslutningspunkten för matningsspänning. Dessa kablar leds vidare till nätaggregaten inne i varje styrenhet.

Kablarna för distribution av triggsignaler dras från dinskenan i huvudstyrenheten till interfacekortet för display inne i varje styrenhet.

Två 8-mm slangar dras från anslutningspunkten för tryckluftsförsörjningen. Dessa slangar är kopplade till fördelarna inne i varje styrenhet.

2

5

4

3

Framsidesvy

Bild 2-5

Grundenhet

1. Huvudstyrenhet

1

8 triggsignaler

6 Baksidesvy

7

1 401 378A tryckluftsmatning matningsspänning

8. Nyckelbrytare

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

2-6 Beskrivning

Driftsmoder

Mode

Spänning (kV)

Strömåterföring, AFC

(

µ

A)

Specifikationer

Välj önskad styrmode genom att trycka på kV/AFC tangenten på frontpanelen. Lysdioden kV eller AFC tänds för att visa vilken mode som valts.

Beskrivning

Väljer man kV erhålles maximal pulveröverföring när man belägger stora objekt, med ett avstånd mellan pistol och objekt på 0,2−0,3 m (8−12 tum).

Börvärdet kan ställas in i steg om 1 kV. Inställningsområdet för Versa-Spray pistoler är 33−100 kV. Inställningsområdet för Sure Coat pistoler är 25−95 kV.

Automatisk strömåterföring (AFC) gör att operatören kan ställa in en maximal utgångsström (

µ

A) från spraypistolen för att förhindra en för stor laddning på det pulver som sprayas. Detta ger en optimal kombination av högspänning

(kV) och elektrostatiskt fält vid beläggning av objekt med inre hörn och djupa lådor, vid beläggning på korta avstånd.

Börvärdet har ett inställningsområde på 10−100

µ

A och kan endast ställas in i steg om 1

µ

A.

Nordamerika: Class II Division 2

EU: EX II 3 D

Klassning explosionsfarlig miljö

Installationskrav

(enligt ANSI/ISA S82.02.01)

Nedsmutsningsklass

Installationsklass

Elektriska specifikationer

Matning

Utgång

Kortslutningsström på utgången

Maximal belastbarhet

Största matningstryck

Typiska arbetstryck

Transportluft

Atomiseringsluft

Arbetstemperatur

Luftkvalitet

Vikt

2

2

100−250 Vac, 1 fas, 50−60 Hz, 375 VA maximum

6−21 Vdc till spraypistolen

50 mA

600 mA

7,2 bar (105 psi)

2,0 bar (30 psi)

1 bar (15 psi)

Omgivningstemperatur; 45 C maximum

Luften måste vara filtrerad och torr. Använd ett konditionerbart torkmedel eller kylavfuktare med en daggpunkt på 3,4 C (38 F) eller lägre vid maximalt matningstryck. Använd ett filtersystem som förfiltrerar och därefter avlägsnar olja, vatten och smutspartiklar ner till mikrometerklassen.

Om tryckluften är fuktig eller förorenad, kan pulvret baka ihop i hoppern, fastna på slangens väggar, sätta igen venturimunstyckena och spraypistolerna. Dessutom kan fukt förorsaka kortslutning eller gnistbildning inne i pistolen.

61 kg

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Installation 3-1

Avsnitt 3

Installation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

Montage

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler kan beställas med en underdel så att styrtangenterna placeras på god arbetshöjd.

Styrsystemet kan även monteras i ett av kundens 19-tums apparatskåp.

Elanslutningar

OBSERVERA: Utrustningen kan skadas om styrenheten ansluts till annan spänning än vad som anges på dess typskylt.

VARNING: Hoppa inte över steg 1. Försummar man att installera en låsbar arbetsbrytare eller vanlig brytare, så kan detta leda till allvarlig elchock vid installations− eller reparationsarbeten.

VARNING: Stäng av och blockera systemets matningsspänning under installationen. Försummas denna varning kan detta leda till allvarlig elchock.

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

3-2 Installation

Elektriska anslutningar

(forts.)

Se bild 3-2.

ANMÄRKNING: Spraypistolens kablar levereras lösa och måste anslutas till styrenheten. Ena änden av pistolkabeln har en kontakt med åtta stift, vilken ansluts till styrenhetens pistolkort. Den andra änden av kabeln ansluts till spraypistolen.

1. Koppla in en låsbar arbetsbrytare eller säkringsapparat (15 A max) i matningskabeln för styrenheten. Använd brytaren för att stänga av och blockera systemets matningsspänning vid installations eller reparationsarbeten.

2. Kontrollera att matningsspänningen är 100−250 Vac nominellt, 1 fas,

50−60 Hz.

3. Koppla in matningskabel (3) så som visas i tabell 3-1.

Tab. 3-1 Anslutning av kabel för matningsspänning

Ledare

Brun

Blå

Grön/Gul

Funktion

L1 (fas)

L2 (nolla)

Jord

Röd

Orange

Förregling via transportband

Förregling via transportband

ANMÄRKNING: Se bild 3-1. Kretsen måste ge 240/120 Vac till de röda

och orange ledarna när transportbandet är igång. Om transportbandet stannar, så måste kretsen ge spänningen noll volt. Koppla förreglingen via transportbandet så att spraypistolerna slutar spraya när transportbandet stannar.

120 Vac kan även användas för förreglingen via transportbandet. Koppla ledarna så som visas i bild 5-1 för 120 Vac.

P/N 7105292A

240VAC

120VAC

Bild 3-1

Inkoppling av kabel för spänningsmatning

14 001 388A

2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Installation 3-3

4. Se bild 3-2. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna ta av

bakpanelen (2) från en av spraypistolernas styrenhet.

VARNING: Jorda styrenheten ordentligt annars kommer utrustningen att skadas.

5. Det är viktigt att man ansluter jordledaren, som levererats tillsammans med styrenheten, till jordanslutningen (4) på kapslingens bakpanel och ansluter jordklämman till verklig jord.

6. Lossa muttern (5) på en av anslutningarna för pistolkabel.

7. Tag bort och skrota hättan på anslutningen.

8. Skjut in spraypistolens kabel (6) med den 8-poliga kontakten (7) genom muttern och genom den frilagda öppningen i bakpanelen.

9. Drag in ca 350 mm (14 tum) av pistolkabeln genom hålet, så att kabeln når fram till pistolkabelkortet (8).

10. Anslut den 8-poliga kontakten till kretskortet. Den övre spraypistolkabeln skall anslutas till den högra (udda) kontakten (J3), den nedre spraypistolkabeln skall anslutas till den vänstra (jämna) kontakten

(J4).

11. Fäst pistolkablarna på kabelkanalens vinge med ett buntband.

12. Säkra kabeln till kontakten med fästmuttern. Kontrollera att kabeln sitter ordentligt fast.

13. Upprepa stegen 6 till 12 för den andra spraypistolen.

14. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

15. Anslut kablarnas andra ändar till de aktuella spraypistolerna.

16. Upprepa denna procedur för de övriga pistolstyrenheterna i ert system.

P/N 7105292A

3-4 Installation

Elektriska anslutningar

(forts.)

BUNTBAND

J4 J3

PISTOL MED JÄMNA NR.

PISTOL MED UDDA NR.

7

8

6

5

6

9

10

12

1

2

11

Bild 3-2

Elektriska och pneumatiska anslutningar—bakpanel

1. Skruvar

2. Bakpanel

4. Jordanslutning

5. Dragavlastningsmutter

6. Pistolkabel

7. Åtta-polig stiftkontakt

8. Pistolstyrkort

3

P/N 7105292A

4

1 401 379A

10. Anslutning för atomiseringsluft

11. Anslutning för inkommande tryckluft

(IN)

12. Anslutning för pistolluft (Sure Coat pistoler)

2004 Nordson Corporation

Installation 3-5

Konfigurering av triggning

ANMÄRKNING: Om er styrenhet är ansluten till ett externt PLC system

eller någon annan styrenhet, se Anslutning av PLC system på sidan 3-6.

Omkopplaren SW-2 på interfacekortet för display kan ställas in för den

önskade triggkonfigureringen. Se tabell 3-2 för de möjliga inställningarna

via SW-2.

BT 1

Öppen

SW-2

BT 2

Öppen

Öppen

Sluten

Sluten

Sluten

Öppen

Sluten

Tab. 3-2 Inställning av triggomkopplare

Inställningsmöjlighet

Triggenhet Auto Extern triggkälla krävs

Not

Triggenhet

Kontinuerlig

(förinställt)

Triggenhet

Manuell

Auto

(förinställt)

Manuell

Ingen extern triggkälla krävs

Bild

Pneumatiska anslutningar

Se Specifikationer på sidan 2-6 för krav på luftkvalitet och tryck. Se bild 3-2.

Typ av luft

Matning

Storlek på slang

16-mm

Från

Anslutning märkt IN (11) på bakpanelen

Till

Avstängningsventil i anslutning till tryckluftsförsörjningen

Utgång

Transportluft 8-mm

(svart)

Anslutning för transportluft

(9) på bakpanelen

Anslutning märkt ”F” på pulverpumpen

Atomiseringsluft 8-mm

(blå)

Anslutning för atomiseringsluft (10) på bakpanelen

Anslutning märkt ”A” på pulverpumpen

Pistol 4 mm Anslutning för pistolluft

(12) på bakpanelen

Spraypistol (Sure Coat spraypistoler)

ANMÄRKNING: Installera en manuell avstängningsventil i luftslangen till styrenheten.

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

3-6 Installation

Anslutning av triggsignaler från PLC system

Se bild 3-3. Vid behov, följ nedanstående anvisningar för att ansluta

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler till ett PLC system eller någon annan extern styrenhet.

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna sänka ner frontpanelen (2) från huvudstyrenheten.

2. Lossa dragavlastningsmuttern på ingången märkt AUX. INPUT (3) på huvudstyrenhetens bakpanel.

3. Tag bort och skrota hättan på anslutningen.

4. Skjut i kabeln från den externa styrenheten (tillhandahålles av kunden) genom dragavlastningsmuttern och genom den öppnade ingången.

5. Drag igenom så mycket kabel att den når fram till huvudstyrenhetens frontpanel.

6. Gör tillämpliga anslutningar av triggsignaler till plintarna T1−T8 och gemensam ledare.

För att trigga en spraypistol, kortslut med hjälp av en brytare, ett relä, eller en öppen kollektor utgång, signalen skall refereras till gemensam

ledare (Common) så som visas i bild 3-3.

ANMÄRKNING: Ett PLC utgångskort med öppen kollektor utgång måste vara strömsänkande och vara avsett för +24V.

7. Säkra kabeln till kontakten med fästmuttern.

8. Fäst frontpanelen med de åtta skruvarna.

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

RELÄUTGÅNGAR

Installation 3-7

STRÖMSÄNKANDE UTGÅNGAR

1

2

Bild 3-3

1. Skruvar

Anslutning av triggsignaler från PLC system

2. Frontpanel

3

1 401 389A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

3-8 Installation

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Handhavande 4-1

Avsnitt 4

Handhavande

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Denna utrustning kan vara farlig om den inte används i enlighet med de anvisningar som ges i denna användarhandledning.

VARNING: All elektriskt ledande utrustning i sprayområdet måste vara jordansluten. Ojordade eller dåligt jordade apparatdelar kan bli elektrostatiskt laddade, vilket kan orsaka elchocker eller gnistor, vilka i sin tur kan medföra brand eller en explosion.

Detta avsnitt beskriver allmänna handhavandeanvisningar för Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistoler. Innan man börjar använda ett pulverbeläggningssystem, läs igenom användarhandledningarna för systemets komponenter.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

4-2 Handhavande

Start av systemet

1. Kontrollera att följande villkor är uppfyllda innan man startar styrsystemet. Studera användarhandledningarna för systemets komponenter för startinstruktioner.

Sprutboxens ventilationsfläktar är igång.

Pulveråtervinningssystemt är i drift.

Pulvret i hoppern är helt igenom fluidiserat.

Pistolkabeln, pulverslangen och luftslangarna är rätt anslutna till pistolen, pulverpumpen och nätaggregatet.

2. Slå till matningsspänningen med vippomkopplaren på nedre delen av enhetens frontpanel. När man gör detta tänds alla lysdioder i frontpanelen. Mjukvaroversionens nummer visas nu i panelens display.

3. Om man för första gången startar en spraypistol, genomför anvisningarna Kontroll av pistol vid första användningstillfället på sidan

4-4.

4. Se bild 4-1. Val av driftsmode: kV eller AFC genom att trycka på

kV/AFC tangenten (6) på varje styrenhet. Den aktuella lysdioden (1) tänds.

5. Ställ in trycken för transportluft (7) och atomiseringsluft (8) på följande värden:

Transportluft

Typ av luft

Atomiseringsluft

Styrenhet

2 bar (30 psi)

1 bar (15 psi)

ANMÄRKNING: De angivna trycken är genomsnittliga startvärden. Trycken kan varieras efter behov, beroende av önskad beläggningstjocklek, banhastighet och delarnas utseende. Se Justering av tryckluft

på sidan 4-5 för anvisningar om

hur man justerar tryckluften för att uppnå de önskade resultaten.

1 2 3

4

8

7

6 5

Bild 4-1

Styrtangenter och indikatorer på frontpanelen

2. Öka/minska tangenter

4. Display

5. Visatangenten av trigg

P/N 7105292A

7. Inställningsratt för transportluft

8. Inställningsratt för atomiseringsluft

1 401 362A

2004 Nordson Corporation

2004 Nordson Corporation

Handhavande 4-3

6. Trigga spraypistolen för att testa spraymönstret, genom att trycka på triggtangenten (3). (Giltig trigg eller S2 ställd i läge kontinuerlig.)

7. Justera trycken för transportluft och atomiseringsluft så att önskat spraymönster erhålles.

8. Justera följande inställningar så att önskat spraymönster och önskad pulverbeläggning och tjocklek erhålls: på regulatorerna ställer man in trycken för atomiseringsluft och transportluft driftsmode med kV/AFC tangenten kV eller

µ

A inställningen med + och − tangenterna (2) kV AFC

Spraypistol

Versa Spray

Sure Coat

Min

33

25

Max

100

95

Min

10

10

Max

100

100 spraypistolens munstycke

För att erhålla en hög kvalitet på beläggningen och maximal pulverbeläggningseffektivitet (procentandelen sprayat pulver som fastnar på objektet) krävs experiment och erfarenhet. Inställningarna för den elektrostatiska spänningen och tryckluftstrycket påverkar allmänt sett beläggningsresultatet. I de flesta tillämpningar kommer inställningarna att ge ett mjukt beläggningsmönster som riktar så mycket av pulvret mot objektet som möjligt, med ett minimum av pulverförluster.

Dessa inställningar gör att en maximal mängd laddat pulver fastnar på det jordade objektet.

Att minska spänningen är den allmänt vedertagna metoden för att förbättra täckningen i djupa lådor och inre hörn på objektet. Men en minskning av spänningen kan även försämra den genomsnittliga beläggningseffektiviteten. Pulverhastighet, riktning och utseende på mönstret kan vara lika viktiga som den elektrostatiska spänningen vid beläggning av sådana områden.

Se Justering av tryckluft på sidan 4-5 för rekommendationer

beträffande inställning av tryck för transportluft och atomiseringsluft.

P/N 7105292A

4-4 Handhavande

Kontroll av pistol vid första användningstillfället

Genomför endast de följande anvisningarna när man ansluter en ny pistol till styrenheten.

1. Slå till matningsspänningen till enheten.

2. Kontrollera att styrenheten ställts i kV mode, AFC från, och med högspänningen (kV) ställd till högsta värde.

ANMÄRKNING: Versa-Spray pistol: 100 kV maximum; Sure Coat pistol: 95 kV maximum

3. Se bild 4-1. Tryck på visatangenten, VIEW (5) för att visa

µ

A.

4. Trigga spraypistolen och justera trycket för transportluften och för atomiseringsluften så att önskat spraymönster erhålls.

ANMÄRKNING: Kontrollera att styrenheten ställs in för rätt

triggkonfigurering. Se Konfigurering av triggning på sidan 3-5 för mer

information.

5. Anteckna

µ

A utström när det inte finns några objekt framför spraypistolen.

Läs dagligen av

µ

A utströmmen, under samma förhållanden. En märkbar ökning av

µ

A utström pekar på en trolig kortslutning i pistolmotståndet. En märkbar minskning pekar på ett defekt pistolmotstånd, eller defekt spänningsmultiplikator.

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Handhavande 4-5

Justering av tryckluft

Kontrollera med manualen för hoppern, vilket fluidiseringstryck som rekommenderas.

Tryck för transportluft

Transportluften transporterar en luft och pulverblandning från hoppern till spraypistolen. Ökar man trycket för transportluften så ökar mängden pulver som sprayas ut av spraypistolen, och detta kan öka tjockleken på det pulver som avsätts på objektet.

Om man ställt in för lågt värde för transportluften, så kommer man att få en otillräcklig beläggning, eller en ojämn sådan. Om transportluften ställts in för högt, så kommer för mycket pulver att avges vid en för hög hastighet.

Detta kan leda till att man bygger upp ett för tjockt lager, eller pulverförluster, vilket minskar pulveröverföringen och därmed att man slösar med pulvret. Ett för stort tryck på transportluften kan även accelerera uppbyggnaden av inbränt pulver (anslagsfusion) i spraypistolen eller pumpen eller kan leda till en för kort livslängd för de delar i pistolen eller pumpen som kommer i kontakt med pulvret.

Genom att minska spridningen på pulverfödet, så långt det går, minimeras mängden pulver som måste återvinnas och renas. Detta minskar slitaget på systemets komponenter, t.ex. pumpar, spraypistoler och filter.

Underhållskostnaderna kommer också att minska.

Tryck för atomiseringsluft

Atomiseringsluft tillföres pulvret och transportluften, för att öka hastigheten i slangen och för att finfördela pulvret. Ett högre tryck för atomiseringsluften behövs vid låga tryck för transportluften, för att hålla partiklarna flytande i luftströmmen. Högre pulverhastigheter kan få pulvermönstret att ändras.

Om trycket för atomiseringsluften är för lågt, så kan resultatet bli en ojämn ström av pulver, eller att spraypistolen ger puffar av pulver. Om atomiseringstrycket ställs in till ett för högt värde, ökas pulverhastigheten vilket kan medföra att pulver översprutas, inbränning av pulver och ökat slitage på pumpen s och spraypistolens delar.

ANMÄRKNING: Ställ in atomiseringstrycket till åtminstone 0,3 bar (5 psi).

Om trycket är för lågt kan pulver strömma tillbaka till pulverpumpen och komma in i styrenheten, och därigenom skada luftventilerna och regulatorerna.

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

4-6 Handhavande

Tryck för fluidiseringsluft

När pulvret är korrekt fluidiserat, stiger små och jämnt fördelade luftbubblor sakta upp till ytan av pulvret, det ser ut som om det kokar. I detta tillstånd, känns och beter sig pulvret som en vätska, vilket förenklar pulverpumpens transport av pulver från hoppern till spraypistolen.

Om trycket för fluidiseringsluften ställts in till ett för lågt värde, kan man få ett tungt och ojämnt pulverflöde. Om fluidiseringsluften ställs in för högt, så kokar pulvret våldsamt och flödet blir ojämnt, kanske med luftfickor i pulverströmmen.

Avstängning

1. Stäng av matningsspänningen till det moduluppbyggda styrsystemet för pistoler.

2. Jorda spraypistolernas elektrod för att ladda ur kvarstående spänning.

3. Genomför Dagligt underhåll.

Dagligt underhåll

VARNING: Stäng av nätaggregatet för den elektrostatiska spänningen och jorda pistolelektroden innan man utför följande uppgifter. Försummas denna varning kan detta leda till allvarlig elchock.

1. Jämför pistolens värde på strömmen,

µ

A, i läge spänningsstyrning (kV), utan något arbetsstycke framför pistolen, med tidigare noterat värde under anvisningarna Kontroll av pistol vid första användningstillfället

sidan 4-4. Påtagliga skillnader kan betyda att pistolelektroddelen eller

spänningsmultiplikatorn är kortsluten eller defekt. Se avsnittet

Felsökning för ytterligare information.

VARNING: Kontrollera noga alla jordanslutningar. Ojordade utrustningsdelar kan samla på sig en laddning som kan förorsaka gnistbildning, brand eller explosion. Försummas denna varning kan det leda till allvarliga personskador eller till skador på utrustning och anläggning.

2. Kontrollera alla jordanslutningar, inkluderande objektens jordning.

Ojordade eller dåligt jordade objekt påverkar beläggningseffektiviteten, omslaget, liksom kvaliteten på beläggningen.

3. Kontrollera kabelanslutningarna för spänningsmatning och pistoler.

4. Kontrollera att tryckluftsförsörjning sker med torr och ren luft.

5. Torka och damma av styrenhetens kapsling med en ren och torr trasa.

6. Dela spraypistolerna och pulverpumparna och rengör dem. Se användarhandledningarna för spraypistolen och pumpen, för anvisningar.

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Felsökning 5-1

Avsnitt 5

Felsökning

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

I detta avsnitt ges felsökningsanvisningar. Anvisningarna omfattar enbart sådana fel som är mera vanligen förekommande. Om man inte kan åtgärda felen med den information som ges i detta avsnitt, kontakta er närmsta

Nordson representant för hjälp.

Problem

1.

Ojämnt spraymönster; instabilt eller otillräckligt pulverflöde

Trolig orsak

Igensättning i spraypistol, pulverslang, eller pulverpump

Dålig fluidisering av pulvret i behållaren

Fukt i pulvret

Slitet munstycke

Lågt tryck för atomiserings- eller transportluften

Åtgärd

Koppla loss pulverslangen från pumpen och blås ren slangen. Dela och rengör pumpen och spraypistolen.

Byt ut pulverslangen om den är igensatt av inbränt pulver.

Dela och rengör pumpen.

Öka trycket för fluidiseringsluften.

Tag ur pulvret ur hoppern. Rengör eller byt ut fluidiseringsplattan om den är förorenad.

Kontrollera pulvret, luftfilter och lufttorkningsaggregatet.

Byt ut pulvret om det är förorenat.

Tag av, rengör och inspektera munstycket. Byt ut munstycket om det behövs.

Om för stort slitage eller inbränning förekommer, minska flödena för transport- och atomiseringsluft.

Öka atomiserings- och/eller transportlufttrycken.

Forts. ...

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

5-2 Felsökning

Problem

2.

Dåligt omslag; dålig verkningsgrad

Trolig orsak

Låg elektrostatisk spänning

Dålig anslutning till elektroden

3.

Ingen högspänning, kV, ut från spraypistolen

Dålig jordförbindelse till arbetsstycke

Skadad kabel till spraypistol

Defekt spänningsmultiplikator

Dålig anslutning till elektroden

Defekt nätaggregat

4.

Ingen högspänning och inget pulverflöde

Ingen triggsignal

Defekt nätaggregat

Kortslutning i magnetventil

Åtgärd

Öka den elektrostatiska spänningen.

Kontrollmät resistansen i pistolelektroddelen. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Undersök om upphängningskrokarna för arbetsstyckena byggs på med pulver. Resistansen mellan arbetsstyckena och jord måste vara 1 megaohm eller mindre. För bästa resultat bör resistansen vara mindre

än 500 ohm.

Kontrollmät spraypistolens kabel för ev. avbrott. Om man hittar ett avbrott, eller en kortslutning, byt ut kabeln. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Kontrollera resistansen i spraypistolens spänningsmultiplikator. Se användarhandledningen för spraypistolen, för anvisningar.

Kontrollera resistansen i spraypistolens elektroddel så som beskrivs i spraypistolens användarhandledning.

Koppla loss kabeln i pistoländen från spänningsmultiplikatorn. Se spraypistolens användarhandledning och kontrollmät med triggad pistol att det finns 21 Vdc mellan stiften 2 och

3 i pistoländen av pistolkabeln. Om värdet avviker från 21 Vdc, kontakta er Nordson representant.

Kontrollera att systemet är triggat.

Kontrollera att det finns +24 V i kontakten. Byt ut nätaggregatet om det är nödvändigt.

Byt ut magnetventilen.

Forts. ...

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Felsökning 5-3

Problem

5.

Ingen högspänning och inget pulverflöde, ingen display

6.

Högspänning (kV) finns, men inget pulverflöde

Trolig orsak

Styrenheten inte tillslagen.

Defekt säkring

Defekt strömbrytare

Defekt nätaggregat

Defekt magnetventil

Luften till styrenheten avstängd

Luftslangar till pumpen bortkopplade eller har kingar

Åtgärd

Slå till matningsspänningen med vippomkopplaren på bakpanelen.

Kontrollera säkringarna på bakpanelen och byt ut dem vid behov.

Kontrollera säkringarna i nätaggregatet och byt ut dem vid behov.

Byt ut strömbrytaren.

Byt ut nätaggregatet.

Byt ut magnetventilen.

Kontrollera manometrarna Justera tryckluftstrycken efter behov.

Kontrollera luftslangarna till och från styrenheten.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

5-4 Felsökning

Kopplingsschemor

Bild 5-1 Kopplingsschema för huvudstyrenhet

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Felsökning 5-5

Bild 5-2 Kopplingsschema för individuella styrenheter

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

5-6 Felsökning

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Reparation 6-1

Avsnitt 6

Reparation

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Bryt och blockera nätspänningen innan nedanstående arbetsuppgifter påbörjas. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Byte av pistolkabel

Se bild 6-1.

1. Koppla loss kabeln till spraypistolen.

2. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna ta av bakpanelen (2) från styrenheten och drag ut panelen ur kapslingen.

3. Klipp av buntbandet och koppla loss rätt åttapolig kabelkontakt (7) från pistolstyrkortet (8). Pistol med udda nummer skall anslutas till den högra positionen, pistol med jämnt nummer skall anslutas till den vänstra positionen.

4. Lossa dragavlastningsmuttern (5) på anslutningen för pistolkabel.

5. Drag ut pistolkabeln ur bakpanelen och dragavlastningsmuttern för att helt lossa kabeln från kapslingen.

6. Skjut in en ny kabel genom samma anslutningshål och drag igenom ca.

350-mm (14-tum) kabel, så att kabeln når fram till pistolkabelkortet.

7. Anslut den 8-poliga kontakten till kretskortet. Den övre spraypistolkabeln skall anslutas till den högra (udda) kontakten (J3), den nedre spraypistolkabeln skall anslutas till den vänstra (jämna) kontakten

(J4).

8. Fäst pistolkablarna på kabelkanalens vinge med ett buntband.

9. Säkra kabeln till kontakten med fästmuttern.

10. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

11. Anslut kabelns andra ände till den aktuella spraypistolen.

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

6-2 Reparation

Byte av pistolkabel

(forts.)

BUNTBAND

J4 J3

PISTOL MED JÄMNA NR.

PISTOL MED UDDA NR.

7

8

6

5

6

9

10

12

1

2

11

Bild 6-1

Byte av pistolkabel

1. Skruvar

2. Bakpanel

4. Jordanslutning

5. Dragavlastningsmutter

6. Pistolkabel

7. Åtta-polig stiftkontakt

8. Pistolstyrkort

3

P/N 7105292A

4

1 401 379A

10. Anslutning för atomiseringsluft

11. Anslutning för inkommande tryckluft

(IN)

12. Anslutning för pistolluft (Sure Coat pistoler)

2004 Nordson Corporation

Reparation 6-3

Byte av backventil

Se bild 6-2.

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2) till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. De två fördelarna (3) och de sex backventilerna

(4) sitter på bakpanelens vänstersida.

3. Koppla loss och märk luftslangarna (5) från den backventil som skall bytas ut.

4. Drag av backventilen från fördelaren.

5. Tryck i den nya backventilen i fördelarens öppning.

6. Anslut åter tryckluftsslangarna till backventilen.

7. Upprepa denna procedur för alla andra backventiler som behöver bytas ut.

8. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

3

4

5

1

Bild 6-2

Byte av backventil

1. Skruvar

2. Bakpanel

5

4

3

3. Fördelare

4. Backventiler

2

5. Luftslangar

1 401 364A

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

6-4 Reparation

Byte av magnetventil

1. Se bild 6-3. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2)

till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. De två magnetventilerna (3) är monterade mellan fördelarna (4) på bakpanelens vänstra sida.

3. Koppla bort luftslangen från vinkelkopplingen(10).

4. Koppla loss luftslangen (5) som ansluter pistolen till magnetventilen.

5. Följ magnetventilledarna (6) tillbaka in i styrenhetens kapsling och klipp av buntbanden (7) som håller samman de två ledarna.

6. Koppla loss aktuell ledare från interfacekortet (8) som sitter monterat på frontpanelen.

7. Lossa de två muttrarna och brickorna (9) som fäster magnetventilen på bakpanelen.

8. Lossa vinkelanslutningen och kontakten (11) från den gamla magnetventilen, och montera dem på den nya.

9. Montera den nya magnetventilen på bakpanelen med muttrarna och brickorna.

10. Anslut magnetventilens ledare på interfacekortet på frontpanelen.

11. Anslut tryckluftsslangen till vinkelkopplingen.

12. Anslut luftslangen som ansluter pistolen till magnetventilen.

13. Upprepa dessa steg för den andra magnetventilen om det behövs.

14. Fäst magnetventilens ledare med två buntband inne i kapslingen.

15. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Reparation 6-5

8

7

6

4

3

9

Bild 6-3

Byte av magnetventil

1. Skruvar

2. Bakpanel

3. Magnetventiler

4. Fördelare

10

5. Luftslangar

7. Buntband

6

11

5

2

1

8. Interfacekort

9. Muttrar och brickor

10. Vinkelanslutning

11. Kontakt

1 401 365A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

6-6 Reparation

Byte av pistolstyrkort

ANMÄRKNING: När man byter pistolstyrkort, måste det nya kortet vara av revision D eller senare.

1. Se bild 6-4. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2)

till styrenhetens kapsling. Lägg ner bakpanelen.

2. Koppla loss en eller båda pistolkablarna (3) från pistolstyrkortet (4).

3. Öppna låsmekanismen (5) i kortets högra hörn och drag ut pistolstyrkortet från kapslingen.

4. Sätt i det nya pistolstyrkortet i kapslingen och lås det med hjälp av låsmekanismen.

5. Anslut pistolkabelns eller kablarnas åttapoliga kontakten (6) till det nya kortet. Pistol 1 skall anslutas till den högra kontakten, pistol 2 skall anslutas till den vänstra kontakten.

6. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

4

6

3

5

3

1

2

Bild 6-4

Byte av pistolstyrkort

1. Skruvar

2. Bakpanel

P/N 7105292A

3. Kablar till spraypistoler

4. Pistolstyrkort

1 401 382A

5. Låsmekanism för pistolstyrkort

6. Åtta-polig stiftkontakt

2004 Nordson Corporation

Reparation 6-7

Byte av interfacekort för display

1. Se bild 6-5. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster frontpanelen (2)

till styrenhetens kapsling. Drag försiktigt loss frontpanelen från kapslingen, så att inte kablar eller slangar dras ur och även så att displayen inte skadas.

2. Tag av pistoldrivkortet (6) så som beskrivs i Byte av pistolstyrkort

sidan 6-6.

ANMÄRKNING: Hoppa över steg 1 i Byte av pistolstyrkort. Man behöver inte ta av bakpanelen.

3. Lossa flatkabelkontakten (3) för tangentbordet från sockeln J5 på interfacekortet (4).

4. Tag av kontakten J1 och sätt i den på det nya intefacekortet för display.

5. Tag av kontakterna för magnetventilerna (J2 och J3) och sätt i dem i det nya interfacekortet för display.

6. Skruva ur de fyra skruvarna (5) som fäster kortet till frontpanelen.

7. Tag av kortet från frontpanelen.

8. Skruva fast det nya kortet på frontpanelen med de fyra skruvarna.

9. Anslut flatkabelkontakten till sockeln J5.

10. Sätt i pistolstyrkortet.

11. Kontrollera inställningen av triggningen (SW2). Se Konfigurering av

triggning på sidan 3-5 för mer information.

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

6-8 Reparation

Byte av interfacekort för display

(forts.)

2

1

7 4

3 5

8

Bild 6-5

Byte av interfacekort för display

1. Skruvar

2. Frontpanel

4. Interfacekort

5. Skruvar

6. Pistolstyrkort

6

1 401 367A

8. Magnetventilkontakt (J2 och

J3)

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Reparation 6-9

Byte av regulator och manometer

1. Se bild 6-6. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster frontpanelen (2)

till styrenhetens kapsling. Drag försiktigt loss frontpanelen från kapslingen, så att inte kablar eller slangar dras ur och även så att displayen inte skadas.

2. Märk upp och koppla loss luftslangarna (3) från regulatorerna (4) och manometrarna (5).

ANMÄRKNING: Se bild 6-9 där benämning och förläggning av slangarna

visas.

3. Tag av regulatorerna och manometrarna från panelen.

Regulatorer (4) a. Håll fast regulatorn, lossa och tag av muttern (6) från panelens framsida.

b. Drag ut regulatorn och packningen (7) från frontpanelen.

c. Tag av de två vinkelanslutningarna från regulatorn och skruva fast dem på den nya regulatorn.

Manometrar (5) a. Tag av kontakten (8) och kopplingen (9) från manometern (5).

Skruva på kontakten och kopplingen på den nya manometern.

b. Håll fast manometern och skruva av de två muttrarna (11) som fäster manometervinkeln (10) till panelen och manometern.

ANMÄRKNING: En jordfläta (12) är fäst vid en av muttrarna.

c. Drag ut manometern och packningen från panelens framsida.

4. Sätt i de nya regulatorerna och manometrarna i frontpanelen genom att utföra ovanstående steg i omvänd ordning.

5. Anslut alla luftslangar så som visas i bild 6-9.

6. Fäst frontpanelen med de åtta skruvarna.

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

6-10 Reparation

Byte av regulator och manometer

(forts.)

1 2

5

4

3

5

10

12

6

7

4

11

9

8

13 13

Detaljbild manometer

Bild 6-6

Byte av regulator och manometer

1. Skruvar

2. Frontpanel

3. Luftslangar

4. Regulatorer

5. Manometrar

6. Mutter

7. Packning

8. Kontakt

Detaljbild regulator

9. Koppling

10. Fästvinkel

11. Muttrar

12. Jordfläta

1 401 368A

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Reparation 6-11

Säkringar

VARNING: Bryt och blockera nätspänningen innan nedanstående arbetsuppgifter påbörjas. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Se bild 6-7.

Det finns tre säkringar i styrsystemet, två i huvudstyrenhetens kontaktblock

(frontpanelen) och en på varje individuell styrenhets nätaggregatsmodul.

Huvudstyrenhetens säkringar

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) i huvudstyrenhetens frontpanel. Skjut ut panelen och lägg den ner.

2. Lyft upp låset på säkringsblocket och tag ur säkringarna (2).

3. Sätt i de nya säkringarna i kontaktblocket.

4. Fäst huvudstyrenhetens frontpanel med de åtta skruvarna.

Nätaggregatets säkring

1. Skruva ur de åtta skruvarna (3) som fäster bakpanelen till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. Nätaggregatet (4) är monterat på högersidan.

3. Tag ur säkringen (5) från nätaggregatet och byt ut den mot en ny.

4. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

2

4

1

Huvudstyrenhetens säkringar

Bild 6-7

1. Skruvar

Byte av säkringar frontpanelen

4. Nätaggregat

2004 Nordson Corporation

Nätaggregatets säkring 5

1 401 383A

5. Säkring

P/N 7105292A

6-12 Reparation

Byte av nätaggregat

Se bild 6-8.

1. Skruva ur de åtta skruvarna (1) som fäster bakpanelen (2) till styrenhetens kapsling.

2. Lägg ner bakpanelen. Nätaggregatet (3) är monterat på högersidan.

3. Drag ur den trepoliga kontakten (ac matningsingång) (4) och den sexpoliga kontakten för dc utspänning (5) från nätaggregatsmodulen.

4. Skruva ur de fyra skruvarna (6) som fäster nätaggregatet till bakpanelen. Tag bort nätaggregatsmodulen.

5. Sätt i den nya nätaggregatsmodulen på bakpanelen och fäst den med de fyra skruvarna.

6. Anslut kontakterna för dc utgångsspänning och ac matningsspänning på nätaggregatsmodulen.

7. Fäst bakpanelen med de åtta skruvarna.

2

3

1 6

4

Bild 6-8

Byte av nätaggregat

1. Skruvar

2. Bakpanel

5

3. Nätaggregat

4. Trepolig kontakt för ac matningsspänning

1 401 370A

5. Sexpolig kontakt för dc utgångsspänning

6. Skruvar

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

6-13 Reparation

Pneumatikschema

Bild 6-9 Pneumatikschema

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

6-14 Reparation

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler 7-1

Avsnitt 7

Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler

VARNING: Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område.

VARNING: Bryt och blockera nätspänningen innan nedanstående arbetsuppgifter påbörjas. Försumlighet kan leda till personskada, ev. med dödlig utgång.

Inledning

Extra styrenheter kan läggas till i grundenheten för att utöka antalet spraypistoler från 4−6 eller 6−8. Det finns en uppgraderingssats för styrenhet, med de komponenter som behövs för att kunna lägga till en

styrenhet. Se Uppgraderingssats för styrenhet på sidan 8-4 där

beställningsinformation finns angiven.

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

7-2 Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler

Förbered styrenheten

Se bild 7-1.

1. Stäng av tryckluftstillförseln och sänk trycket i systemet genom att trigga pistolerna med luften avstängd.

2. Stäng av inkommande ac matningsspänning

3. Lyft av den bakre skyddsplåten.

4. Skruva ur de åtta skruvarna (1) för att kunna ta av den bakre blindpanelen. Koppla loss jordledaren (2) från blindpanelen till styrenhetens kapsling.

5. Skruva ur de åtta skruvarna för att kunna ta av den främre blindpanelen

(3). Koppla loss jordledaren (4) från blindpanelen i fronten till styrenhetens kapsling.

ANMÄRKNING: Om man uppgraderar från en styrenhet med sex pistoler, till en med åtta pistoler, hoppa över steg 6.

6. Tag av enhetens nedersta bakpanel för att kunna komma åt huvudfördelaren för tryckluft.

1

3

4 2

Bild 7-1

Förbered styrenheten

2. Jordledare till bakpanel

Frontpanel Bakpanel

1 401 390A

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler 7-3

Anslutning av tryckluftsslangar

Se bild 7-2.

1. Tag av rätt 8-mm blindpluggar (1) (C och/eller D) från huvudfördelaren för tryckluft (2).

2. Med hjälp av följande information kapar man den nya 8-mm luftslangen till rätt längd.

Luftslangar Tillklippt längd, mm

(tum)

Antal

A

B

C

915 (36)

760 (30)

610 (24)

2

2

2

D 460 (18) 2

ANMÄRKNING: De kapade längderna bör vara tillräckligt långa för att nå ut ur öppningen där den nya bakpanelen skall monteras.

3. Stick i luftslangen i rätt anslutningar på huvudfördelaren för tryckluft och fäst dem till styrenhetens sidoskenor med buntband.

2

1

Bild 7-2

Anslutning av tryckluftsslangar

1. Blindpluggar 2. Huvudfördelare för tryckluft

1 401 391A

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

7-4 Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler

Förbered kablar för matningsspänning

Se bild 7-3.

1. Klipp av buntbanden (1) som fäster den nya enhetens spänningsmatningskablage och triggkablage (2) till styrenhetens sidoskenor.

2. Drag ac spänningsmatningskablaget för den nya styrenheten genom

öppningen för bakpanelen.

3. Drag triggkablaget för den nya styrenheten genom öppningen för bakpanelen.

1

2

1 401 392A

Bild 7-3

1. Buntband

Förbered kablar för matningsspänning triggsignaler

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler 7-5

Anslutningar på bakpanelen

Se bild 7-4.

1. Anslut den trepoliga stiftkontakten och jordledaren i ac spänningsmatningskablaget (1) till kontakten på nätaggregatet.

2. Anslut de två 8-mm luftslangarna (2) till de två magnetventilerna.

3. Anslut jordledaren (3) till insidan på huvudstyrenhetens kapsling.

4. Lossa muttern (4) på en av anslutningarna för pistolkabel.

5. Tag bort och skrota hättan på anslutningen.

6. Skjut in spraypistolens kabel (5) med den 8-poliga kontakten (6) genom muttern och genom den frilagda öppningen i bakpanelen.

7. Drag in ca. 350 mm (14 tum) pistolkabel i styrenheten.

8. Säkra kabeln till kontakten med fästmuttern. Kontrollera att kabeln sitter ordentligt fast.

9. Upprepa stegen 4 till 8 för den andra spraypistolen.

10. Montera den nya bakpanelsdelen i kapslingen och kontrollera att 6-mm luftslangar, kabeln för dc matningsspänning, magnetventilkablaget och spraypistolkablar alla dras igenom till frontpanelens öppning.

11. Fäst bakpanelen på styrenheten med de åtta skruvarna (7).

1

3

7

4

6 5

2

Bild 7-4

Anslutningar på bakpanelen med jordledare

4. Mutter

5. Pistolkabel

3. Jordledare

2004 Nordson Corporation

1 401 393A

6. Åtta-polig stiftkontakt

7. Skruvar

P/N 7105292A

7-6 Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler

Anslutning av frontpanel

1. Se bild 7-5. Förlägg 6-mm luftslangarna märkta 1, 2, 3, 4 från

fördelaren på bakpanelen genom slanghållaren på nederdelen av frontpanelens kabelkanal. Anslut dem till regulatorn och manometern med udda nummer.

2. Anslut 6-mm luftslangarna märkta 5, 6, 7, 8 från fördelaren på bakpanelen till regulatorn och manometern med jämna nummer.

Fördelare

Bild 7-5

Frontpanel

Förläggning av luftslangar

Slanghållare

1 401 394A

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler 7-7

3. Se bild 7-6. Anslut de två magnetventilernas ledare (1) från bakpanelen

till kontakterna J2 och J3 på interfacekortet.

4. Anslut den fempoliga stiftkontakten i triggkablaget (2) till kontakten J1 på interfacekortet.

5. Fäst magnetventilledarna och triggkablaget till frontpanelens kabelkanal med buntband (3).

2

3

1

Höger sidovy

Bild 7-6

Anslutning av magnetventilledare och triggkablage

1. Magnetventilledare 2. Fördelningkablage för triggsignaler 3. Buntband

1 401 395A

6. Se bild 7-7. Anslut kablaget för dc matningsspänning (1) från

bakpanelen till interfacekortet och fäst kablaget till frontpanelens kabelkanal med buntband (2).

7. Anslut jordledaren (3) från frontpanelen till insidan på huvudstyrenhetens kapsling.

8. Anslut den åttapoliga stiftkontakten (4) i spraypistolernas kablar till pistolkortet (5). Den övre spraypistolkabeln skall anslutas till den högra

(udda) kontakten (J3), den nedre spraypistolkabeln skall anslutas till den vänstra (jämna) kontakten (J4).

9. Montera den nya frontpanelen på kapslingen och fäst den med de åtta skruvarna (6).

10. Sätt på de nya etiketterna med nummer på den nya styrenheten på följande sätt:

Märkning

Frontpanel

Bakpanel

Pistolkablar

Udda nummer

Vänstersida

Högersida

Övre kabel

Jämna nummer

Högersida

Vänstersida

Nedre kabel

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

7-8 Uppgradering av moduluppbyggt styrsystem för pistoler

Anslutning av frontpanel

(forts.)

6

3

2

5

4

1

J4

2

Vänster sidovy

Bild 7-7

2. Buntband

Anslutning av frontpanel

3. Jordledare

4. Åtta-polig stiftkontakt

1

5. Pistolkort

6. Skruvar

1 401 396A

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Reservdelar 8-1

Avsnitt 8

Reservdelar

Inledning

För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Finishing kundsupport eller

Er närmsta Nordson representant.

Se Avsnitt Nordson International.

Att använda den illustrerade reservdelslistan

Siffrorna i kolumnen Detalj, motsvarar siffrorna som pekar ut en given del i illustrationen på högra uppslaget. Bokstäverna NS (Not Shown, Visas Ej) betyder att en detalj ej visas i figuren. Ett streck (—) används för att markera att artikelnumret gäller för hela den visade illustrationen.

Det numret i kolumnen för artikelnummer (P/N) är Nordson Corporation artikelnummer. En serie av streck i denna kolumn (- - - - - -) betyder att artikeln ej kan beställas separat.

I kolumnen Beskrivning anges artikelns benämning, liksom dess dimensioner eller andra karaktäristika, då detta är tillämpligt. Indrag visar sammanhanget mellan enheter, subenheter och delar.

Om man beställer enheten, så ingår delarna 1 och 2.

Om man beställer underenheten 1, så ingår även 2.

Om man beställer delen 2, så erhålles endast denna.

Siffran i kolumnen Antal, visar det antal som behövs per enhet, underenhet, eller del. Beteckningen AR (As Required, Enl. Behov) används för att visa att delen ifråga beställs som ”metervara” eller är beroende på modell.

Siffror i kolumnen Not hänvisar till anmärkningar i slutet av varje lista. Dessa anmärkningar innehåller viktig information om användning och beställning.

Man bör noga läsa dessa anmärkningar.

Detalj

1

2

P/N

0000000

000000

000000

Enhet

Underenhet

Del

Beskrivning Antal

1

2

1

Not

A

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

8-2 Reservdelar

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistol

Styrenheterna finns tillgängliga i utföranden för fyra pistoler, sex pistoler och

åtta pistoler, med eller utan sockel.

Se System med styrenheter för artikelnummer för varje version på toppnivån.

Se Reservdelar för styrenhet för en uppdelning av varje systems delar.

System med styrenheter

Moduluppbyggda pistolstyrsystem MED sockel Moduluppbyggda pistolstyrsystem UTAN sockel

P/N Beskrivning P/N Beskrivning

1043877 4 pistols, kapsling med sockel,

Vantage auto

1043876 4 pistols, Vantage auto

1043879 1043878 6 pistols, Vantage auto

1043901

6 pistols, kapsling med sockel,

Vantage auto

8 pistols, kapsling med sockel,

Vantage auto

1043900 8 pistols, Vantage auto

Reservdelar för styrenhet

Se bilderna 8-1 och 8-2.

NOT

NS

14

15

16

17

18

6

7

4

5

8

9

Detalj

1

2

3

10

11

12

13

P/N

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

Beskrivning

ENCLOSURE, controller, Vantage, auto

CABINET , base, Vantage, automatic controller

CAP, tapped, hole, 5 mm, nylon

Antal

1

1

1

983128

982128

983401

984702

983021

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

LOCK WASHER, M integral, M6, steel

SCREW, hex, machine, M6 x 10, zinc

WASHER, lock, m, split, M5, steel, zinc

NUT, hex, M5, brass

WASHER, flat, e, 0.203 x 0.406 x 0.040 in., brass

PANEL, front controller, master controller, Vantage auto

HARNESS, power distribution, Vantage auto

HARNESS, power, switch to terminal breaker,

Vantage, auto

1

1

- - - - - -

1050185

939683

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

HARNESS, power jumper group, Vantage, auto

CONTROL RELAY, 120 Vac, open, fixed, spot

FUSE, 6.3 amps

HARNESS, trigger distribution, Vantage auto

HARNESS, bypass/lockout, Vanatge, auto

GASKET, master front panel, Vantage, auto

1

1

1

1

2

1

322404

1000594

SWITCH, rocker, DPST, dust-tight

SWITCH, keylock, 3−position

1

1

A: Används med systemstyrenheter, artikelnummer, 1043879, 1043877, och 1043901.

1

1

1

1

1

1

Not

A fortsättning

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

27

33

34

35

28

29

30

31

32

Detalj

19

20

21

22

23

24

25

26

1045841

141603

972142

1042142

- - - - - -

1045839

971100

- - - - - -

972282

900742

1043906

1043872

334818

1047751

P/N

1000595

984715

983403

334805

972930

972808

984192

1045837

972143

- - - - - -

900619

- - - - - -

1023877

1043857

1045838

973572

972840

Beskrivning

CONTACT BLOCK, 1-N.O 7 1-N.C. contact

NUT, hex, M4, steel, zinc

LOCK WASHER, M split, M4, steel, zinc

FILTER, line, RFI, power, 10 A

PLUG, pushin, 8mm T, plastic

CONNECTORS, strain relief, 1 /

2

-in NPT

NUT lock,

1

/

2

-in NPT, nylon

SCREW, pan, recess, M5x12, with integral lock washer

CONNECTOR, male, elbow, 16-mm tube x

1

/

2

-universal

GASKET, manifold pneumatic, input

TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black

PANEL, front, controller, assembly, Vantage, auto

PCA, dual gun driver, iControl

AIR GAGE, 0−100 psi, 0−7 bar, kpa, 1

1

/

2

in.

GASKET, gage. diameter 0.41 mm, EDPM

COUPLING, pipe, hydraulic, 1 /

8

in. steel

CONNECTOR, male, run tee, 6-mm tube x

1 /

8

-in. universal

REGULATOR, 1/8/1/4 RPT, 7−125 psi

SEAL, panel, regulator

CONNECTOR, male, elbow, 6-mm tube x

1

/

4

-in. universal

PCA, Vantage, interface

PANEL, rear, controller assembly, Vantage auto

VALVE, check, adapter, 6-mm tube x 6-mm tube

CONNECTOR, male, 6-mm tube x 1 /

4

-in universal

MANIFOLD, pneumatic

CONNECTOR, male with internal hex, 8-mm tube x

1

/

4

-in universal

TUBING, polyurethane, 6/4 mm, blue

POWER SUPPLY, 24, 5, 12 Vdc, 60 Watt

VALVE, 3 port, direct acting, 24 V, 1 /8-in. RPT, woth connector

LABELS, numbers, repeat, 1−16

KIT, keypad with front panel, Vantage

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 per ft

1

1

1

1

1

1

Antal

1

1

1

1

1

1

1

1

Reservdelar 8-3

Not

Kablar till spraypistoler

P/N

1043723

1048653

Beskrivning

VERSA-SPRAY CABLE, 100KV, 12M, Vantage, automatic

SURE COAT CABLE, 12M, Vantage, automatic

Antal Not

P/N 7105292A

2004 Nordson Corporation

8-4 Reservdelar

Uppgraderingssats för styrenhet

Se bild 8-2. Beställ denna sats för att uppgradera er styrenhet från 4−6 eller

6−8 styrenheter.

Detalj

29

30

40

48

P/N

1043902

900619

- - - - - -

- - - - - -

334818

Beskrivning

CONTROLLER UPGRADE KIT, 2 gun Vanatge, automatic

TUBE, polyurethane, 8-mm OD, black

PANEL, front, controller, assembly, Vantage, auto

PANEL, rear, controller assembly, Vantage auto

LABELS, numbers, repeat, 1−16

Antal

1

4 ft

1

1

1

Not

Tillbehör

NOT

Detalj

NS

NS

NS

P/N

900600

1051108

288822

Beskrivning

TUBING nylon, soft, 16-mm OD, black

CONNECTOR, male, 16-mm tube x

1 /

2

-in. universal

CONNECTOR, orifice, 4-mm x 1 /

2

-in.. universal, diameter 0.012 in.

Antal

1 ft

1

1

A: Slang för tryckluftsmatning. 6 meter (20 fot) slang för användning i varje system

B: Anslutningsdon för användning tillsammans med Sure Coat spraypistoler.

NS: Visas ej

Not

A

B

P/N 7105292A 2004 Nordson Corporation

Detaljbild jordanslutning

utförande B

6

7

8

Bild 8-1

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistol (1 av 2)

2004 Nordson Corporation

1

14

29

3

10

Detaljbild jordanslutning

utförande A

6

8

7

Reservdelar 8-5

5

4

2

1 401 385A

P/N 7105292A

Reservdelar 8-6

48

26

49

48

36

37

36

38

38

39

FRONTPANEL

31

30

32 33

32

32

34

35

17

23

21

26

25

12

11

16

22

20

21

10

9 18

26

27

Bild 8-2

Vantage moduluppbyggt styrsystem för pistol (2 av 2)

28

40

26

13

6

7

8

19

15

BAKRE PANEL

40

46

47

45

41

42

43

44

1 401 386A

2004 Nordson Corporation

P/N 7105292A

TILLVERKARDEKLARATION

PRODUKT: Vantage automatisk beläggningsstyrenhet för användning med Nordson automatiska sprayappliceringsenheter.

TILLÄMPADE DIREKTIV:

94/9/EC (ATEX utrustning för användning i potentiellt explosionsfarlig miljö)

98/37/EEC (Maskindirektivet)

73/23/EEC (Lågspänningsdirektivet)

89/336/EEC (EMC-direktivet)

STANDARDER SOM ANVÄNTS FÖR ATT PÅVISA UPPFYLLANDET AV DIREKTIVEN:

IEC417

EN292

EN60204

EN61000−3−2

EN61000−3−3

EN55011

EN61000−4−2

EN61000−4−3

EN61000−4−4

EN61000−4−5

EN61000−4−6

EN61000−4−8

EN61000−4−11

EN50050

EN50177

EN50281−1−1

FM7260

C22.2

TILLVERKNINGSPRINCIP:

Denna produkt har tillverkats i enlighet med goda ingenjörsprinciper.

Den angivna produkten uppfyller kraven i direktiven och standarderna enligt ovan.

CERTIFIERINGAR:

FM — 3018778

CSA — 152659-1520466

DNV ISO 9001:2000 Cert — 08796-2003-AQ-HOU-RAB

ATEX Quality Notification — Baseefa (2001) Ltd.

EXPLOSIONSFARLIGA ZONER:

European Union — Ex II 3 D (COntroller); Zone 21 (Applicators)

North America — Class II, Division 2 (Controller); Class II, Division 1 (Applicators)

Datum: 040209

Joseph Schroeder

Engineering Manager,

Finishing Product Development Group

Nordson Corporation Westlake, Ohio

DOC14006A

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement