MSI MS-16F4 GT60 2OD 3K IPS Edition Brugervejledning

Add to my manuals
15 Pages

advertisement

MSI MS-16F4 GT60 2OD 3K IPS Edition Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Bærbar datamaskin

Bruksanvisning

Innledning

L ykke til som bruker av denne bærbare datamaskinen, den fint bærbar PC med flott design.

Denne helt nye utsøkte bærbare datamaskinen vil gi deg en fortreffelig og profesjonell opplevelsei bruk av bærbare datamaskiner. Vi er stolte av å kunne fortelle våre brukere at denne bærbare PC-en er grundig testet og sertifisert av vårt rykte for uovertruffen pålitelighet og kundetilfredsstillelse.

Pakke ut

Først må du pakke ut av esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

 Bærbar

 Hurtigstartguide

 Høykapasitets batteri

 Batterieliminator og nettstrømledning

 Bæreveske

 Alt-i- ett programvareplate, som inneholder den fullstendige versjonen av brukerveiledningen,drivere, verktøy, og valgfri gjenopprettingsfunksjon, osv.

2

Produktoversikt

Denne delen inneholder beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler.

Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den.

Vær oppmerksom på at den bærbare datamaskinen som er fremstilt i denne delen kan variere fra den modellen du har kjøpt.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen med åpent lokk, og beskrivelsen vist nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

Figurene her er kun for referanse.

3

Innledning

1. Webkamera

 Dette innebygde webkameraet kan brukes til å ta bilder, spille inn video eller holde konferanser, og bruk av andre interaktive programmer.

 Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser oransje når webkamera-funksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

Det er en innebygd mikrofon, og dens funksjon er det samme som med mikrofonen.

3. Hurtigstartssensorer

Trykk på hurtigstartssensorene for å aktivere spesifiserte programmer eller verktøy. De følgende hurtigstartssensorene fungerer bare i operativsystemet når SCM-applikasjonen er installert. SCM-applikasjonen finner du på alt-i-ett-platen som leveres i pakken, slik at den er enkel og praktisk å bruke. Det anbefales på det sterkeste at du installerer

SCM-applikasjonen.

Mediespiller

Cooler Boost

(ekstraytelse for viften)

Keyboard LED

Backlit Switch

(Tastatur-LED for baklysbryter)

 Berør denne sensoren for å aktivere

Mediespiller-funksjonen som forbedrer skjermenhetens og lydsystemets avspillingskvalitet.

 Berør denne sensoren for å øke viftehastigheten og dermed senke denereglle tempåeraturen på denne bærbare datamaskinen.

 Trykk denne sensoren flere ganger for å henholdsvis skru denne funksjonen på og av.

 Dette tastaturet er utstyrt med fargerike tastatur-LED-indikatorer som er montert bak tastaturet.

 Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å slå på tastaturlampen igjen, sett tastaturlampen i spillmodus, eller slå av tastaturlampen.

4

Flymodus

Display Off

(Skjerm av)

 Berør denne sensoren for å slå Flymodus av eller på.

 Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.

 Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/

Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på skrivebordet for å kontrollere enhetens status.

 Når du skal aktivere WLAN eller Bluetooth-funksjonen, se instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8” i kapittel 3.

 Trykk på denne knappen for å slå skjermen av for å spare strøm.

 Slå på skjermen ved å trykke på en tast på tastaturet.

G-Panel

LED-statusindikator

 Berør denne sensoren for å aktivere spillgadgetverktøyet, som tilbyr spillere en forbløffende og effektiv løsning.

 Caps Lock: Lyser ravgult når Caps Lock er aktivert.

 Num Lock: Lyser ravgult når Num Lock er aktivert.

4. Stereohøyttalere

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi -funksjon.

5

Innledning

6. LED-statusindikator

På-/avknapp

 Trykk på på-/avknappen for å slå PÅ og AV strømmen til datamaskinen.

 Trykk på på-/avknappen for å vekke datamaskinen fra dvalemodus.

LED-indikator for På/av / strømsparing

 Lyser hvit når strømmen til den bærbare datamaskinen er slått på.

 Lyser ravgult når NVIDIA Optimus er aktivert.

 LED-indikatoren slukkes når funksjonen er avslått.

Bluetooth

Bluetooth

 Lampen for Bluetooth lyser ravgult når Bluetooth er aktivert.

 Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

Trådløst LAN (WiFi)

 Indikatorlampe lyser gult når den Trådløse LAN

(WiFi)-funksjonen er aktivert.

WLAN (WiFi)

 Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

 Merk: Funksjonene som listes opp her kan variere, avhengig av hvilken modell du har kjøpt.

 Advarsel: Med hensyn til flysikkerheten, må du kontrollere at begge disse

LED-indikatorene er avslått når du er ombord i et fly.

 Hvis du vil aktivere eller deaktivere WLAN eller Bluetooth-funksjonen i Windows

8-operativsystemet, se instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8” i kapittel 3.

 Kontakt den lokale distributøren for ytterligere informasjon om trådløs tilkobling hvis nødvendig.

Harddisk/ optisk stasjonsenhet i bruk

Blinker ravgult når systemet bruker harddiskstasjonen eller den optiske stasjonen.

6

Dvaletilstand

 Blinker ravgult når systemet er i dvalemodus.

 LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.

Batteristatus

 Lyser ravgult når batteriet lades opp.

 Blinker blått dersom batteriet ikke fungerer som normalt, det anbefales at du bytter ut batteriet.

 Snakk med forhandleren for å få et tilsvarende batteri som det som anbefales av produsenten.

 Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

7. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

8. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse.

Hurtigstartknapper [Fn]

Bruk [Fn]-knappene på tastaturet for å aktivere de spesifikke programmene eller verktøyene.

Ved hjelp av disse hurtigstartsknappene kan man arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

 Trykk og hold inne Fn-knappen og trykk deretter F4 for å starte den Brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Engine

(ØKO-motor)

(Strømsparing)

 Trykk på og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter

F5 -knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike strømsparingsmodusene levert av ECO Engine

(ØKO-motoren) , eller for å skru funksjonen av.

+

Webkamera

 Trykk på, og hold inne Fn-knappen, og trykk deretter på

F6-knappen for å slå på webkamera-funksjonen. Trykk en gang til for å slå den av.

7

Innledning

+

Flymodus

Generelle [Fn]-taster

 Trykk på og hold inne Fn knappen og trykk deretter flere ganger på F10-knappen for å slå Flymodus henholdsvis på og av.

 Av sikkerhetsmessige årsaker under flyreiser er det alltid anbefalt å aktivere flymodus når du skal fly.

 Se ikonet for flymodusbryteren under [Start/ Innstillinger/

Endre PC-innstillinger/ Trådløs/ Flymodus] på skrivebordet for å kontrollere enhetens status.

 For å aktivere WLAN eller Bluetooth-funksjonen kan du se instruksjonene under “Trådløs aktivering for Windows 8”.

 Øk tastaturlampens RGB-metningsnivå.

+

 Reduser tastaturlampens RGB-metningsnivå.

+

8

Datamaskinen sett fra høyre side

1. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Hodetelefon-utgang/SPDIF-utgang

 Brukes for høyttalere eller hodetelefoner. S/PDIF-kontakten brukes også for overføring av digital lyd til eksterne høyttalere gjennom en optisk fiberkabel.

 Koble de fremre høyttalerne til her.

Mikrofon

 Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

 Koble senter og subwoofer-høyttalere her.

Linje inn

 Brukes for en ekstern lydenhet.

 Koble de bakre høyttalerne til her.

Linje ut

 En kontakt for høyttalere.

 Koble surround-høyttalerne til her.

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

Denne bærbare PCen er utstyrt med en optisk lagringsenhet. Den faktiske enheten som er forhåndsinstallert på PC-en avhenger av modellen som du kjøpte.

9

Innledning

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

USB 3.0, som er superhastighets-USB, sørger for høyere grensesnitthastigheter ved tilkobling av ulike enheter, som lagringsmedier, harddisker eller videokamera, og har flere fordeler enn høyhastighets dataoverføring.

3. Kortleser

Den innebygde kortleseren kan støtte SD (Secure Digital). Kontakt den lokale forhandlere for ytterligere og korrekt informasjon, og vær oppmerksom på at minnekort som støttes kan endres uten forvarsel.

10

Datamaskinen sett fra baksiden

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensingtonsikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller en mekanisk kodelåsenhet, kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

2. Strømkontakt

Her kobles AC/DC-adapteren til for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

3. RJ-45-kontakt

10/100/1000 Ethernet-kontakten brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

Den 15-pinners D-sub VGA-porten tillater tilkobling av ekstern skjerm eller andre standard

VGA-kompatible enheter (som en projektor) for flott visning av datamaskinens skjermbilde.

Mini-skjermport (valgfritt)

Porten med minidisplay er en miniatyrisert versjon av DisplayPort. Med en passende adapter kan porten med minidisplay brukes til skjermer med VGA-, DVI- eller

HDMI-grensesnitt.

6. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for datamaskiner, skjermer og elektroniske apparater som støtter standard, forbedret og høydefinert video, og flerkanals digitallyd via èn enkel kabel.

11

Innledning

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker viften.

2. Batteripakke

Batteripakken leverer strøm til den bærbare datamaskinen når AC/DC-adapteren ikke er koblet til.

3. Knappfor frigjøring av batteriet

Knappen er en klemmeanordning som må trykkes inn for å frigjøre batteripakken. Skyv på den med den ene hånden, og trekk batteripakken forsiktig ut med den andre.

4. Knapp for å låse/låse opp batteriet

Du kan ikke ta ut batteripakken når knappen er i låst posisjon. Så snart bryteren er skjøvet over i uløst posisjon kan batteriet tas ut.

12

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område. Snakk med din forhandler om de detaljerte spesifikasjonene.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

395 (B) x 278 (D) x 45 (H) mm

< 3,5 kg (med 9-cellers batteri)

CPU

Socket 947 pinner, rPGA

Prosessortype Intel

®

Haswell

Understøttet prosessor Intel

®

Quad/ Dual-Core-prosessor (22nm)

Kjernebrikker

South Bridge

Minne

Teknologi

Minne

Intel

®

Lynx Point HM87

DDR3L 1600/ 1333 MHz

DDR3 SO-DIMM X 4 spor

Støtter 2G/4G/8G DDR3L SDRAM

Opp til 32 GB Maksimalt

Strøm

Batterieliminator

Batteritype

RTC-battery

180 W, 19 V

Strømforsyning: 100~240 V, ~2,5A 50~60 Hz

Effekt: 19,5 V 9,2 A

9-celler

Ja

13

Innledning

Lagring

(Elementer som listes opp her kan variere uten varsel)

Harddiskens formfaktor

Optisk diskenhet

2,5” HDD/SSD (valgfritt)

Super Multi / Blu-ray (valgfritt)

I/U Port

Skjerm (VGA)

Mini-skjermport

HDMI

USB

Mik.-inngang

Linje-inngang

Hodetelefon-ut

Side-ut

RJ45

Kortleser x 1 (valgfritt) x 2 (valgfritt) x 1 x 3 (USB 3.0) x 1 (USB 2.0) x 1 x 1 x 1 (SPDIF-ut støttet) x 1 x 1 x 1 (støtter SD)

Det støttede minnekortet kan variere uten varsel.

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

10/100/1000Ethernet

Støtte tilgjengelig som valgmulighet

Støtte tilgjengelig som valgmulighet

Skjerm

LCD-type

Lysstyrke

15,6” Full HD 1920 x 1080

Støttes

* Merk: Enhetens fabrikkinnstilte skjermskalering med et WQHD+-panel vil være 150 %, mens brukere kan foreta andre justeringer.

Ved bruk av større skjermskala kan brukere støte på kompatiblitetsproblemer i en del programvare. Hvis slike problemer oppstår, kan brukerne sette skjerminnstillingene til standard.

14

Video

Grafikk

VRAM

CRT-utgang

HDMI-utgang

DisplayPort-utdata

Funksjon for dobbel visning

Lyd

Intern høyttaler

Lydvolum

Annet

Samsvar

Hull for Kensington sikkerhetslås

Diskret

Med støtte for NVIDIA Optimus-teknologi

(Basert på GPU-struktur)

(Basert på GPU-struktur)

Støttes

Støttes

Støttes

Støttes

Eksterne skjermenheter registreres automatisk ved tilkobling.

2 høyttalere + 1 forsterker

Juster med volumknapp, K/B-hurtigtast og SW

WHQL x 1

15

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement