MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE Brugervejledning

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE Brugervejledning | Manualzz

Indledning

Brugermanual

NOTEBOOK

Indledning

Tillykke med denne notebook, den perfekt konstruerede notebook. Du vil få en udsøgt og professionel oplevelse, når du bruger denne notebook. Vi er stolte af at kunne oplyse, at denne notebook er grundigt testet, og vi garanterer en uovertruffen driftsikkerhed og kundetilfredshed.

Udpakning

Pak først forsendelsen ud og tjek alle delene omhyggeligt. Kontakt øjeblikkeligt din lokale forhandler, hvis nogle af de indeholdte dele er beskadigede eller mangler. Gem også

æsken og anden emballage, hvis du skulle få brug for at sende apparatet i fremtiden.

Pakken skal indeholde følgende dele:

▶ Notebook

▶ Hurtig installationsguide

▶ AC/DC adapter og AC strømledning

▶ Valgfri transporttaske

2 3

2

Brugermanual

Produktoversigt

Dette afsnit giver en beskrivelse af den bærbare computers grundlæggende aspekter. Det vil hjælpe dig at lære mere om denne bærbare computers udseende, inden du bruger den.

Vær opmærksom på, at figurerne vist her kun er til reference.

Set åben oppefra

Figuren set oppefra og beskrivelsen vist herunder vil føre dig frem til området hvor du kan gennemse de vigtigste funktioner i din notebook.

3

Indledning

1. Webcam/ Webcam-lysdiode/ Intern mikrofon

• Dette indbyggede webcam kan bruges til at tage billeder med, til optagelse af video eller konferencer, osv.

• Webcam-LED-indikatoren, ved siden af webcammet, lyser når webcam-funktionen er aktiveret; Lysdioden går ud, når denne funktion er deaktiveret.

• Den indbyggede mikrofon har de samme funktioner som en ekstern mikrofon.

2. Strømknap/ Strøm-LED/ GPU-tilstands-LED

Strømtast

• Brug denne tast til at tænde for notebooken.

• Mens notebooken er tændt, tryk hurtigt på tasten for at tvinge computeren i slumretilstand. Tryk på tasten igen for at vække systemet af slumretilstanden.

• Tryk langvarigt på denne tast for at gennemtvinge en nedlukning, hvis nødvendigt.

Strøm-LED/ GPU Mode LED

• Lyser hvidt, når der er tændt for notebooken, og den er i

UMA GPU-tilstand.

• Lyser ravgult, når den valgfri understøttede diskrete GPUtilstand er valgt.

• LED'en blinker, når notebooken går i slumretilstand.

• LED'en slukkes, når der slukkes for computeren.

3. Tastatur

Det indbyggede tastatur har samme funktioner som et notebook-tastatur. Der henvises til " Hvordan du bruger tastaturet " for detaljer.

4. Berøringsplade

Dette er computerens pegeanordning.

5. Status-LED

Caps Lock

Lyser, når Caps-Lock funktionen er aktiveret.

4 5

4

Brugermanual

Set forfra

1. Lysskinne

Den belyste aktivitet kan justeres med SteelSeries Engine-softwaren.

5

Indledning

Set fra højre

1. USB 3.2-port Gen. 1

USB 3.2 Gen. 1, SuperSpeed USB understøtter dataoverførsel med høj hastighed til tilsluttede enheder så som lagerenheder, harddiske, videokameraer, etc.

2. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

3. Kortlæser

Den indbyggede kortlæser understøtter forskellige typer af hukommelseskort. Tjek specifikationerne for detaljer.

6 7

6

Brugermanual

Set fra venstre

1. Kensingtonlås

Denne notebook har et Kensington-låsehul, som gør det muligt at fastlåse notebooken til stedet.

2. Status-LED

Batteri status

• LED'en lyser, når batteriet oplades.

• LED’en skifter til ravgult, når batteristatus er lav.

• Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecentret.

• Batteriets lysdiode slukker, når batteriet er helt opladet, eller når AC/DC-strømadapteren frakobles.

3. USB 3.2-port Gen. 2x2 (Type-C)

• USB 3.2 Gen. 2x2, SuperSpeed USB 20 Gbps understøtter højhastigheds dataoverførsel til tilsluttede enheder så som lagerenheder, harddiske eller videokameraer.

• Det tynde og elegante USB type C-stik har reversibel orientering.

4. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

5. USB 3.2-port Gen. 2

USB 3.2 Gen. 2, SuperSpeed USB 10Gbps giver højhastigheds dataoverførsel til tilsluttede enheder så som lagerenheder, harddiske eller videokameraer.

7

Indledning

6. Combo-lydport

• En port til headsets med monterede mikrofoner

• Combo-lydporten understøtter 4-polet 3,5 mm hovedtelefon-jackstik.

8 9

8

Brugermanual

Set bagfra

1. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

2. USB 3.2-port Gen. 2 (Type-C)

• USB 3.2 Gen. 2, SuperSpeed USB 10Gbps giver højhastigheds dataoverførsel til tilsluttede enheder så som lagerenheder, harddiske eller videokameraer.

• Det tynde og elegante USB type C-stik har reversibel orientering.

• Understøtter DisplayPort-forbindelse; 8K viser skærmoutput; op til 40Gbps datahastighed.

3. HDMI-stik

HDMI-teknologien (High-Definition Multimedia Interface) er industriens førende interface og de-facto standardtilslutningen til HD- (high-definition) og UHD-udstyr (ultra high-definition).

4. Mini-DisplayPort

Mini-display-porten er en miniatureversion af Display-porten, med en egnet adapter kan mini-display-porten anvendes til at drive displays med et VGA, DVI eller HDMI interface.

5. RJ-45-stik

Ethernet-stikket med de valgfri understøttede transmissionshastigheder på

10/100/1.000/2500 megabits per sekund, anvendes til at tilkoble et LAN-kabel for at få netværksforbindelse.

6. Strømstik

Dette stik er til at tilslutte AC/DC-adapteren til strømforsyning af notebooken.

9

Indledning

Set fra undersiden

1. Ventilator

Ventilatoren er designet til at afkøle systemet. UNDGÅ at blokere ventilatoren til luftcirkulation.

2. Stereohøjttalere

Denne notebook kan være udstyret med indbyggede stereo-højttalere, som giver et lydbillede med høj kvalitet, og som understøtter HD-audioteknologien.

3. Hul til batterinulstilling

Hver gang system-firmwaren (EC) bliver opgraderet, eller når systemet hænger, 1) sluk for notebooken; 2) fjern AC-strømforsyningen; 3) brug en udrettet papirclips og indsæt den i dette hul i 10 sekunder; 4) tilslut AC-strømforsyningen; 5) tænd for notebooken.

10 11

10

Brugermanual

4. SSD-slot 1

Denne notebook er udstyret med et SSD M.2-slot, der understøtter SSD-enheden med PCIe-interface. Det anbefales altid at kontakte en autoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter for produktservice.

5. SSD-slot 2

Denne notebook er udstyret med et SSD M.2-slot, der understøtter SSD-enheden med

PCle- eller SATA-interface. Det anbefales altid at kontakte en autoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter for produktservice.

11

Indledning

Hvordan du bruger tastaturet

Denne notebook har et fuldt fungerende tastatur. Med henblik på at sikre, at tastaturet fungerer korrekt, skal de nødvendige programmer installeres før brug af tastaturets funktionstaster.

Brug Fn-tasterne på tastaturet til at aktivere de specifikke programmer eller værktøjer. Ved hjælp af disse taster kan brugeren arbejde mere effektivt.

Windows-tast

Du kan finde Windows-logotasten på tastaturet, som bruges til at udføre Windows-specifikke funktioner såsom åbning af startmenu og af genvejsmenu.

12 13

12

Brugermanual

Aktivér hurtige Fn-starttaster

+

• Denne notebook er udstyret med et sæt hurtige Fn-starttaster.

Hver funktionstast, F1 til F12 kan bruges med kun et enkelt tryk.

• Brugere kan deaktivere de normale Fn-taster ved at trykke på tasterne Fn og ESC for at aktivere de hurtige Fn-starttaster.

Der henvises til, Hurtige Fn-starttaster for detaljer.

• LED-indikatoren for Fn Lock, er placeret i ESC-tasten, og den lyser, når Fn-standardfunktionstasterne er blevet deaktiveret, og de hurtige Fn-starttaster er aktiveret.

• Tryk på Fn og ESC igen for at gendanne Fnstandardfunktionstasterne, hvorved LED-indikatoren slukker.

Brug af hurtige Fn-starttaster

Skifte skærm

Skifter skærmudgangstilstanden mellem LCD, ekstern skærm eller begge.

Berøringsplade

Aktiver eller deaktiver berøringsfladefunktionen.

Webcam

• Aktivér eller deaktiver Webcam-funktionen.

• Webcam deaktiveres under standardindstillinger.

Airplane Mode

• Aktivér eller deaktiver Fly-tilstand.

Krydsmarkør funktion

• Aktivér eller deaktiver krydsmarkørfunktionen leveret af funktionen, Ægte farver.

• Ægte farver skal installeres for at bruge denne funktion.

13

Indledning

Dragon Center (Dragecenter)

• Denne notebook kan være pre-installeret med et spillehjælpeprogram, Dragon Center (Dragecenter) , som giver brugerne en forbløffende og effektiv løsning ved spil.

• Brug denne tast til at hente programmet, Dragon Center

(Dragecenter).

Cooler Boost (Kølerforstærkning)

• Brug denne knap til at maksimere blæserhastigheden for at afkøle notebookens totale temperatur.

SSE (SteelSeries Engine)

• Denne notebook kan være pre-installeret med et unikt program til tastaturadministration, SSE (SteelSeries Engine).

Med dette program vil brugeren få adskillige kombinationer af tastaturgenvejstaster defineret separat til specifikke lejligheder.

• SSE-funktionen er kun tilgængelig på notebooken udstyret med RGB-oplyst tastatur.

• Brug denne tast gentagne gange for at skifte mellem tastaturkonfigurationer.

LED-indstillinger for tastaturbaggrundslys

• F10 : Forøger lysniveauet i tastaturets LEDbaggrundsbelysning.

• F11 : Reducerer lysniveauet i tastaturets LEDbaggrundsbelysning.

Optagelse af skærmbillede

Tag et skærmbillede til udklipsholderen, hvorefter det kan indsættes i et redigeringsprogram.

14 15

14

Justering af højttalernes lydniveau

Øger den indbyggede højtalers lydstyrke.

+

Reducerer den indbyggede højtalers lydstyrke.

+

Brugermanual

Slå lyden fra i de indbyggede højttalere.

+

Justering af skærmens lysniveau

Øger LCD-lysstyrken.

+

Reducerer LCD’s lysstyrke.

+

Brug af flere skærme

+

Hvis brugeren tilslutter en ekstra skærm til notebooken, vil systemet automatisk registrere den eksternt tilsluttede skærm.

Brugeren kan selv tilpasse skærmindstillingerne.

• Tilslut skærmen til notebooken.

• Tryk og hold Windows-tasten, og tryk så på [P]-tasten for at hente [Projekt].

• Vælg hvordan du vil have skærmen til at projektere på den anden skærm fra valgmulighederne Kun pc-skærm,

Duplikeret, Udvidet og Kun anden skærm.

15

Indledning

Program: Ægte farver (valgfrit)

Denne notebook kan være forudinstalleret med programmet "Ægte farver" . Med dette program kan brugeren vælge forskellige farveindstillinger, og derved opnå den bedste oplevelse.

+

Ægte farver

• Brug begge taster til at starte programmet, Ægte farver .

+

Indstillinger i

"Ægte farver"

• Brug begge taster til at skifte mellem forskellige visningstilstande.

16 17

16

Brugermanual

Specifikationer

Specifikationerne angivet her, er kun vejledende, og kan blive ændret uden varsel. Det faktisk solgte produkt er for forskelligt fra område til område.

Besøg MSIs officielle websted på www.msi.com, eller kontakt din lokale forhandler for at få oplyst de korrekte specifikationer for det produkt du har købt.

Fysiske karakteregenskaber

Mål 358 (B) x 267 (D) x 23,4 (H) mm

2,38 kg Vægt

CPU

Pakke

Mobilprocessor

BGA

Den seneste Intel ® Core TM Processor-familie

Kerne-chip

PCH

Hukommelse

Teknologi

Intel ® 400-serie

Hukommelse

Maksimum

Strømforsyning

DDR4, 2666

2 x SO-DIMM indstik

Op til 64GB

AC/DC Adapter

(mulighed 1)

AC/DC Adapter

(mulighed 2)

Batteri

RTC-batteri

Lagring

1 x 230W, 20V

Strømforsyning: 100-240V~, 50/60Hz

Udgangseffekt: 20V , 11,5A

1 x 280W, 20V

Strømforsyning: 100-240V~, 50/60Hz

Udgangseffekt: 20V , 14A

4-cellet

Ja

SSD

2 x M.2-slots

• 1 understøtter PCIe / SATA SSD-enhed

• 1 understøtter PCIe SSD-enhed

17

Indledning

I/O- port

USB

Lyd

Video

LAN

Kortlæser

Kommunikationsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skærm

LCD-type

Video

Grafik

1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Type-C

1 x USB 3.2 Gen. 2 Type-C (understøtter DisplayPort)

1 x USB 3.2 Gen. 2

2 x USB 3.2 Gen. 1

1 x Mic-ind/hovedtelefon-ud combo

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x SD (UHS-III)

Understøttet

Understøttet

Understøttet

15,6" FHD/ UHD LED-panel

• NVIDIA

NVIDIA

®

®

GeForce ® diskret grafik med understøtning af

og Optimus™

• Intel ® HD UMA-grafik

GDDR6, baseret på GPU-struktur VRAM

Webcam

Opløsning

Lyd

Interne højttalere

FHD

2 x stereohøjttaler

18 19

18

Brugermanual

Sikkerhed

TPM (Trusted Platform

Module)

(valgfri)

TPM 2.0 er en hardwarebaseret krypteringsenhed, der sammenarbejder med softwareforanstaltninger for at danne en mere avanceret og sikker databeskyttelse.

TPM-funktionerne kan deaktiveres/aktiveres i BIOSindstillingerne efter behov.

Med professionelle versioner af Windows, BitLocker er standardkontrolpanelet tilgængelig for TPM-kommunikation for datakrypteringsformål.

19

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement