MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE Иеленуші нұсқаулығы

Add to My manuals
68 Pages

advertisement

MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE Иеленуші нұсқаулығы | Manualzz

G52-15411X4

Пайдаланушы нұсқаулығы

Ноутбук

Мазмұны

Авторлық құқық және сауда белгілері .......................................................................

1-4

Нұсқалар журналы ......................................................................................................

1-4

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі ............................................

1-5

FCC шарттары ............................................................................................................

1-5

CE талаптарына сәйкестік .........................................................................................

1-5

Батарея туралы ережелер .........................................................................................

1-6

WEEE мәлімдемесі .....................................................................................................

1-6

Химиялық заттар туралы ақпарат .............................................................................

1-7

Жаңарту және кепілдік ..............................................................................................

1-7

Ауыстыру бөліктерін алу ............................................................................................

1-7

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар .....................................................................................

1-8

MSI туралы негізгі мәліметтер .................................................................................

1-11

Кіріспе

..........................................................................................2-1

Қаптамадан шығару ....................................................................................................

2-2

Өнімге шолу ................................................................................................................

2-3

Үсті ашық көрініс ....................................................................................................

2-3

Алдыңғы жағының көрінісі ....................................................................................

2-5

Оң жағының көрінісі ...............................................................................................

2-6

Сол жағының көрінісі .............................................................................................

2-7

Артқы жағының көрінісі .........................................................................................

2-9

Төменгі жағының көрінісі .....................................................................................

2-10

Пернетақтаны қалай пайдалануға болады .............................................................

2-12

Windows пернесі ..................................................................................................

2-12

Fn жылдам іске қосу пернелерін іске қосу .........................................................

2-13

Fn жылдам іске қосу пернелерін пайдалану......................................................

2-13

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу ....................................................................

2-15

Дисплейдің жарықтық деңгейін реттеу .............................................................

2-15

Бірнеше мониторды пайдалану ..........................................................................

2-15

Қолданба: Нақты түс (қосымша) .........................................................................

2-16

Техникалық сипаттамалар .......................................................................................

2-17

Жұмысты бастау әдісі

..............................................................3-1

Ноутбукті пайдалануды бастау ..................................................................................

3-2

Ноутбукті ыңғайлы пайдалану әдісі ..........................................................................

3-3

Қуатпен қамтуды басқару әдісі ..................................................................................

3-4

1-2 1-3

1-2

Пайдаланушының нұсқаулығы

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері ....................................................................

3-4

Батарея ..................................................................................................................

3-4

Windows 10 жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі ..................................................

3-6

Қуат жоспарын таңдау немесе теңшеу ................................................................

3-6

Жеке қуат жоспарын жасау ...................................................................................

3-8

Тачпадты пайдалану әдісі .......................................................................................

3-10

HDD және SSD туралы .............................................................................................

3-11

M.2 SSD слоты туралы .............................................................................................

3-11

Интернетке қосылу әдісі ...........................................................................................

3-12

Сымсыз жергілікті желі ........................................................................................

3-12

Wired LAN (Сымды жергілікті желі).....................................................................

3-14

Bluetooth қосылымын орнату әдісі ...........................................................................

3-20

Bluetooth қосылымын белсендіру .......................................................................

3-20

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі ............................................................................

3-23

Бейне: RAID функциясын пайдалану әдісі .............................................................

3-24

BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі ...............................................................

3-25

Бейне: MSI ноутбуктерінде Windows 10 операциялық жүйесін қалпына келтіру .......

әдісі.........................................................................................................................

3-26

Бейне: MSI One Touch Install қолданбасын пайдалану әдісі ................................

3-27

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНА ҚОСЫМША

..................... A

1-3

Авторлық құқық және сауда белгілері

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. All rights reserved. MSI логотипі Мicro-Star Int’l

Co., Ltd. тіркелген сауда белгісі. Барлық басқа сауда белгілер тиісті иелерінің сауда белгілері болып табылады. Дәлдігі немесе толықтығы туралы ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды. MSI осы құжатқа алдын ала ескертусіз өзгертулер енгізу құқығын сақтайды.

Нұсқалар журналы

▶ Нұсқа: 1.1

▶ Күн: 04, 2020

1-4 1-5

1-4

Пайдаланушының нұсқаулығы

FCC-B радио жиілікті кедергілер туралы мәлімдемесі

Бұл жабдық сыналды және оның FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай В сыныпты сандық құрылғы шектеріне сай екені анықталды. Бұл шектер тұрмыстық орнатымда зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті қуатты жасайды, пайдаланады және шығарады және нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін. Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер болмайтынына кепілдік жоқ.

Егер бұл жабдық радио немесе теледидар қабылдауына зиянды кедергілер тудырса

(мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекет жасау ұсынылады:

▶ Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгерту.

▶ Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.

▶ Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосу.

ЕСКЕРТПЕ

▶ Талаптарға сәйкестікке жауапты тарап анық түрде бекітпеген өзгертулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жояды.

▶ Шығару шектері талаптарын орындау үшін экрандалған интерфейстік кабельдерді және айнымалы ток қуатын пайдалану керек.

FCC шарттары

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөлігіне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

▶ Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек.

▶ Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде, қалаусыз жұмысты тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CE талаптарына сәйкестік

Бұл құрылғы Еуропалық директивада белгіленген негізгі қауіпсіздік талаптарына және басқа тиісті шарттарға сай.

1-5

Батарея туралы ережелер

Еуропалық Одақ: батареяларды, батарея жинақтарын және аккумуляторларды сұрыпталмаған тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтырмау керек. Қайтару, қайта өңдеуге тапсыру үшін қоғамдық жинау жүйесін пайдаланыңыз немесе оларға қатысты жергілікті ережелерге сай әрекеттер жасаңыз.

Тайвань: қоршаған ортаны жақсырақ қорғау үшін қоқыс батареяларды қайта өңдеу немесе арнайы қоқысқа лақтыру үшін бөлек жинау керек.

廢電池請回收

Калифорния, АҚШ: таблетка тәрізді батареяда перхлорат материалы болуы мүмкін және Калифорнияда қайта өңдегенде немесе қоқысқа лақтырғанда арнайы әрекеттер орындауды қажет етеді.

Қосымша ақпарат алу үшін мына бетке кіріңіз: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Литий батареяны пайдалануға қатысты қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Батарея дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе жабдық өндірушісі ұсынған баламалы түрмен ауыстырыңыз. Пайдаланылған батареяларды өндіруші нұсқауларына сай қоқысқа лақтырыңыз.

WEEE мәлімдемесі

Еуропалық Одақ: Еуропалық Одақтың («ЕО») 2005 жылдың

13 тамызында күшіне енетін қоқыс электр және электрондық жабдық туралы 2002/96/EC директивасы бойынша «электр және электрондық жабдық» өнімдерін енді тұрмыстық қоқыс ретінде қоқысқа лақтыруға болмайды және осы тиісті электрондық жабдық өндірушілері қызмет көрсету мерзімінің соңында осындай өнімдерді қайтаруға міндетті.

1-6 1-7

1-6

Пайдаланушының нұсқаулығы

Химиялық заттар туралы ақпарат

ЕО REACH ережесі (Еуропалық Парламенттің және Кеңестің ЕК нөмірі 1907/2006 ережесі) сияқты химиялық заттар туралы ережелерге сай MSI өнімдердегі химиялық заттар туралы ақпаратты мына бетте қамтамасыз етеді: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Жаңарту және кепілдік

Өнімде алдын ала орнатылған жад модульдері, HDD, SSD, ODD және Bluetooth/

WiFi combo картасы сияқты белгілі бір құрамдастарды пайдаланушылар сатып алған үлгілерге байланысты пайдаланушының сұрауы бойынша жаңарту немесе ауыстыру мүмкін болуы екенін ескеріңіз.

Пайдаланушылар сатып алған өнім туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз. Пайдаланушылар құрамдас орнын немесе жинау/бөлшектеу әдісін түсінбесе өнімнің ешбір құрамдасын жаңартуға немесе ауыстыруға тырыспауы керек, өйткені бұл өнімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Өнімге қызмет көрсету туралы ақпаратты алу үшін пайдаланушыға өкілетті дилерге немесе сервистік орталыққа хабарласу ұсынылады.

Ауыстыру бөліктерін алу

Пайдаланушылар белгілі бір елдерде немесе территорияларда сатып алған өнімнің ауыстыру бөліктерін (немесе үйлесімді бөліктерін) алуды өндіруші сол уақытта жарияланған ресми ережелерге байланысты өнімді шығару тоқтатылғандықтан ең көбі 5 жыл ішінде орындауы мүмкін ескеріңіз. Қосалқы бөлшектерді алу туралы егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін өндірушіге http://www.msi.com/support/ арқылы хабарласыңыз.

1-7

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Қауіпсіздік туралы нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

Жабдықтағы немесе пайдаланушы нұсқаулығындағы барлық сақтық ескертулерді және ескертулерді ескеру керек.

• Қауіпсіздікті бұзуы мүмкін болған қате типті батареяны ауыстыру .

• Батареяны жою үшін отқа немесе ыстық пешке тастау немесе оны механикалық түрде езу немесе кесу арқылы жарылыс қаупін туындату .

• Батареяны аса жоғары температуралы ортада қалдырып, жарылыс қатерін немесе тұтану сұйықтығының не газының ағу қаупін туындату .

• Батарея тым төмен ауа қысымына ұшырап, жарылысқа немесе жарылғыш сұйықтықтың не газдың ағуына әкелуі мүмкін.

• Қуат кабелін барлық уақыттарда оңай қол жеткізуге болатын айнымалы тоқ розеткасына қосыңыз.

• Қуат кабелін айнымалы тоқ розеткасынан ажырату арқылы ноутбукты қуат көзінен ажыратыңыз.

• Егер жеткізу бумасына 3 контактілі ашасы бар қуат кабелі кірсе, қуат кабелін әрқашан жерлендірілген айнымалы тоқ розеткасына қосыңыз. Қуат кабелінің жерлендіргіш контактісін алып тастамаңыз, себебі ол маңызды қауіпсіздік функциясы болып табылады.

• Әрқашан MSI тарапынан мақұлданған немесе MSI-дан сатылып алынған үйлесімді АТ/ТТ адаптерін және қуат кабелін пайдаланыңыз.

• Қуат сымын адамдар басып кетпейтіндей орналастырыңыз.

Қуат сымының үстіне ештеңе қоймаңыз.

• Ноутбукты баптаудан бұрын әрқашан тұрақты, тегіс, қатты беткейге орналастырыңыз.

• Ноутбукты пайдаланатын кезде тізеңіз, төсегіңіз, жастығыңыз немесе диваныңыз, т. б. секілді тегіс емес жерге қоймаңыз.

• Қызып кетуін болдырмау үшін ноутбук вентиляторларын жаппаңыз.

1-8 1-9

1-8

Пайдаланушының нұсқаулығы

ЕСКЕРТУ: Батареяны жұтпаңыз. Егер «тиын/түйме» түріндегі батареяны жұтып қойсаңыз, ол елеулі шамада ішкі күйіктерді алуға және өлімге әкелуі мүмкін. Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ноутбукты ылғалдылықтан және жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.

Әрқашан күшті магниттік немесе электр заттарды ноутбуктан аулақ ұстаңыз.

• Ноутбукты 60°C-тан (140°F) жоғары немесе 0°C-тан (32°F) төмен желдетілмейтін ортада қалдырмаңыз, бұл ноутбукты зақымдауы мүмкін.

• Бұл ноутбукты 35°C (95°F) ең жоғары қоршаған орта температурасында пайдалану керек.

• Ешқашан саңылауға сұйықтық құймаңыз, бұл жабдықты зақымдауы немесе ток соғуына әкелуі мүмкін.

• Пернетақта, тачпад және ноутбук сырты сияқты бұл құрылғының бетін сүрту үшін химиялық заттарды ешқашан пайдаланбаңыз.

Егер келесі жағдайлардың кез келгені пайда болса, жабдықты сервис қызметкерлеріне тексертіңіз:

• Қуат сымы немесе аша зақымдалған.

• Жабдыққа сұйықтық кірді.

• Жабдыққа ылғал әсер етті.

• Жабдық дұрыс жұмыс істемеді немесе оны пайдаланушы нұсқаулығына сай жұмыс істете алмайсыз.

• Жабдық түсіріліп алынды және зақымдалды.

• Жабдықты бұзылудың анық нышандары бар.

1-9

Жасыл өнім мүмкіндіктері

• Пайдалану және күту режимі кезінде азайтылған қуатты тұтыну.

• Қоршаған ортаға және денсаулыққа зиянды заттарды шектеулі пайдалану.

• Оңай ажыратылады және қайта өңделеді.

• Қайта өңдеуге ынталандыру арқылы табиғат ресурстарын азырақ пайдалану.

• Оңай жаңартулар арқылы кеңейтілген өнімнің қызмет көрсету мерзімі.

• Қайтару саясаты арқылы азырақ қаты қоқысты жасау.

Қоршаған орта саясаты

• Өнім бөліктерді дұрыс қайта пайдалануға және қайта өңдеуге мүмкіндік беретіндей жасалған және оны қызмет көрсету мерзімі аяқталғанда лақтырмау керек.

• Пайдаланушылар қызмет көрсету мерзімі біткен өнімдерін қайта өңдеуге тапсыру және қоқысқа лақтыру үшін жергілікті өкілетті жинау орнына хабарласуы керек.

• Қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін MSI вебсайтына кіріңіз және маңайдағы дистрибьюторды табыңыз.

• Сондай-ақ, пайдаланушылар MSI өнімдерін дұрыс лақтыру, қайтару, қайта өңдеу және бөлшектеу туралы ақпарат алу үшін бізге [email protected] мекенжайына хабарласа алады.

1-10 1-11

1-10

Пайдаланушының нұсқаулығы

MSI туралы негізгі мәліметтер

Барлық сериялар үшін MSI ноутбуктерінің ерекше мүмкіндіктерін ашыңыз, мына бетке кіріңіз: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

SteelSeries Engine 3 тек MSI ОЙЫН ноутбугінде бар

MSI ойын ноутбуктерінде ерекше SteelSeries Engine 3 әзірлеу үшін

SteelSeries компаниясымен бірлесіп жұмыс істейді. SteelSeries

Engine 3 — бірнеше құрылғыны басқаруда ойыншылар үшін жиі пайдаланылатын функцияларды біріктіретін қолданбалар.

MSI ойын ноутбуктеріндегі Dynaudio дыбысы

MSI ойын ноутбуктерінде шынайы дыбыс орындалуын қамтамасыз ету үшін Dynaudio, дат дыбыс мамандарымен серіктеседі.

Өміріңізді түстерге бояңыз

MSI компаниясы Portrait Displays, Inc. компаниясымен дәлірек, дәлдігі жоғары панель сапасын әзірлеу үшін серіктес болды.

MSI True Color Technology компаниясы MSI ноутбугіндегі әрбір панельдің түсі өте дәл болатынына кепілдік береді.

Оқыту материалы: Nahimic мүмкіндігін пайдалану жолы

Nahimic мүмкіндігін және оның үш функциясын: Nahimic аудио эффектілері, микрофон эффектілері және HD аудио рекордерін пайдалану жолын біліңіз.

1-11

1-12 1-12

Кіріспе

Пайдаланушы нұсқаулығы

НОУТБУК

Кіріспе

Осы мұқият жобаланған ноутбуктың пайдаланушысы болғаныңызбен құттықтаймыз.

Осы ерекше ноутбукті пайдаланғанда сізде қызық және кәсіби тәжірибе болады.

Пайдаланушыларымызға осы ноутбуктың мұқият сыналғанын және біздің теңдессіз сенімділікпен және тұтынушылардың қанағаттануымен құралған репутациямызбен куәліктендірілгенін мақтан тұтып айтамыз.

Қаптамадан шығару

Алдымен жөнелту қорабын ашыңыз және барлық заттарды мұқият тексеріңіз. Егер ішінде қандай да бір зат зақымдалған немесе жоқ болса, бірден жергілікті дилерге хабарласыңыз. Сондай-ақ, құрылғыны болашақта жөнелту қажет болатын болса, қорапты және қаптама материалдарын сақтаңыз. Қаптамада келесі заттар болуға тиіс:

▶ Ноутбук

▶ Бастау бойынша қысқаша нұсқаулық

▶ Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері, айнымалы ток қуат сымы

▶ Қосымша тасымалдау сөмкесі

2-2 2-3

2-2

Пайдаланушы нұсқаулығы

Өнімге шолу

Бұл бөлімде ноутбуктің негізгі аспекттерінің сипаттамасы берілген. Ол ноутбукты пайдалану алдында оның сыртқы көрінісі туралы қосымша мәлімет алуға көмектеседі. Мұнда көрсетілген сандар тек анықтама алуға арналғанын ескеріңіз.

Үсті ашық көрініс

Үсті ашық көріністің суреті және төменде көрсетілген сипаттама сізді ноутбуктің негізгі жұмыс аумағын шолуға апарады.

2-3

Кіріспе

1. Веб-камера/ Веб-камера ЖШД/ ішкі микрофон

• Бұл кірістірілген веб-камераны суреттер түсіру, бейне жазу немесе конференциялар және т.с.с. мақсаттарда пайдалануға болады.

• Веб-камера функциясы белсендірілгенде веб-камера жанындағы веб-камера

ЖШД көрсеткіші жанады; ЖШД осы функция өшкенде өшеді.

• Кірістірілген микрофон сыртқы микрофон сияқты жұмыс істейді.

2. Қуат пернесі / Қуат ЖШД / GPU режимінің ЖШД

Қуат

Қуат пернесі

• Ноутбук қуатын ҚОСУ үшін осы пернені басыңыз.

• Ноутбук қосулы тұрғанда, компьютерді күту күйіне келтіру үшін осы пернені жылдам басыңыз. Жүйені ұйықтау режимінен ояту үшін қайта басыңыз.

• Қажет болған жағдайда, ноутбуктың өшуін мәжбүрлеу үшін осы пернені ұзақ басып тұрыңыз.

Қуат ЖШД/ GPU режимінің ЖШД

• Ноутбук қосулы және UMA GPU режимінде болған кезде ақ түспен жылтылдайды.

• Ноутбук опциялық түрде қолдау көрсетілетін GPU режимінде болған кезде кәріптас түсімен жылтылдайды.

• Ноутбук ұйқы күйіне өткен кезде ЖШД жыпылықтайды.

• ЖШД ноутбук өшірілгенде өшеді.

3. Пернетақта

Кірістірілген пернетақта толық өлшемді пернетақтаның барлық функцияларын қамтамасыз етеді. Мәлімет алу үшін Пернетақтаны қалай пайдалануға болады бөлімін қараңыз.

4. Тачпад

Бұл — ноутбуктің меңзеу құрылғысы.

5. Күй ЖШД

Caps Lock

Caps Lock функциясы белсендірілгенде жанады.

2-4 2-5

2-4

Алдыңғы жағының көрінісі

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Жарық жолағы

Жанған әрекетті SteelSeries Engine бағдарламалық жасақтамасымен реттеуге болады.

2-5

Кіріспе

Оң жағының көрінісі

1. USB 3.2 Gen 1 порты

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB, деректерді сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейне камералары секілді жалғанған құрылғылар үшін жоғары жылдамдықтағы дерек тасымалына қолдау көрсетеді.

2. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды ЖАППАҢЫЗ.

3. Карта оқу құралы

Кірістірілген карта оқу құралы жад карталарының әрқилы түрлерін қолдайды.

Мәліметтерді «Сипаттамалар» бөлімінен қараңыз.

2-6 2-7

2-6

Сол жағының көрінісі

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Kensington құлпы

Бұл ноутбук пайдаланушыларға ноутбукты орнында бекітуге мүмкіндік беретін

Kensington құлпының тесігін қамтамасыз етеді.

2. Күй ЖШД

Батарея күйі

• Батареяның қуатталу кезінде ЖШД жанады.

• Аккумулятор аяқталуға жақындағанда ЖШД сары түспен жыпылықтап жанады.

• Батарея істен шықса, үздіксіз жыпылықтайды. Егер мәселе қайталанса, жергілікті бөлшек сауда өкіліне немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

• Батарея толығымен қуатталғанда немесе айнымалы ток/тұрақты ток адаптері ажыратылғанда батарея ЖШД өшеді.

3. USB 3.2 Gen 2x2 порты (C түрі)

• USB 3.2 Gen 2x2, SuperSpeed USB 20 Гб/с, деректерді сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейне камералары секілді жалғанған құрылғылар үшін жоғары жылдамдықтағы дерек тасымалына қолдау көрсетеді.

• Жіңішке әрі тегіс C түріндегі USB коннекторы екі жақты аша бағдарын ұсынады.

4. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды ЖАППАҢЫЗ.

2-7

Кіріспе

5. USB 3.2 Gen 2 порты

USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10 Гб/с, деректерді сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейне камералары секілді жалғанған құрылғылар үшін жоғары жылдамдықтағы дерек тасымалына қолдау көрсетеді.

6. Комбо аудио порты

• Жалғанған микрофондары бар құлаққап порты

• Комбо аудио порты 4 полюсті 3,5 мм құлаққап ұяшығына қолдау көрсетеді.

2-8 2-9

2-8

Артқы жағының көрінісі

Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды ЖАППАҢЫЗ.

2. USB 3.2 Gen 2 порты (С түрі)

• USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10 Гб/с, деректерді сақтау құрылғылары, қатты дискілер немесе бейне камералары секілді жалғанған құрылғылар үшін жоғары жылдамдықтағы дерек тасымалына қолдау көрсетеді.

• Жіңішке әрі тегіс C түріндегі USB коннекторы екі жақты аша бағдарын ұсынады.

• DisplayPort байланысына; 8K дисплейі мониторының шығысына; 40 Гб/с деректер жылдамдығына қолдау көрсетеді.

3. HDMI коннекторы

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) технологиясы - саладағы үздік интерфейс және жоғары ажыратымдылық (HD) пен ультра жоғары ажыратымдылықты (UHD) жалғайтын нақтылы стандарт болып табылады.

4. Mini-DisplayPort

Mini-DisplayPort — DisplayPort портының шағын нұсқасы. Жарамды адаптер арқылы Mini-DisplayPort портын VGA, DVI немесе HDMI интерфейсі бар дисплейлерді басқару үшін пайдалануға болады.

5. RJ-45 коннекторы

Қосымша секундына 10/100/1000/2500 мегабитке қолдау көрсететін Ethernet коннекторы желі байланысына LAN кабелін қосуға пайдаланылады.

6. Қуат коннекторы

Бұл коннектор айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғауға және ноутбукке қуат беруге арналған.

2-9

Кіріспе

Төменгі жағының көрінісі

1. Вентилятор

Вентилятор жүйені салқындатуға арналған. Ауа айналымы болуы үшін вентиляторды ЖАППАҢЫЗ.

2. Стерео динамиктер

Бұл ноутбук жоғары сапалы дыбысты қамтамасыз ететін және HD аудио технологиясын қолдайтын кірістірілген стерео динамиктермен жабдықталған.

3. Батареяны ысыру тесігі

Жүйенің микробағдарламасы (EC) жаңартылғанда немесе жүйе тұрып қалғанда

1) ноутбук қуатын өшіріңіз; 2) айнымалы ток қуатын ажыратыңыз; 3) түзуленген қағаз қыстырғышты осы саңылауға 10 секундқа кіргізіңіз; 4) айнымалы ток қуатын жалғаңыз; 5) ноутбуктің қуатын қосыңыз.

2-10 2-11

2-10

Пайдаланушы нұсқаулығы

4. SSD науасы 1

Бұл ноутбук SSD M.2 науасымен жабдықталған, ол PCIe интерфейсі бар SSD құрылғысымен сыйысымды. Өнімге қызмет көрсету үшін өкілетті дилерге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.

5. SSD слоты 2

Бұл ноутбук SSD M.2 науасымен жабдықталған, ол PCIe немесе SATA интерфейсі бар SSD құрылғысымен сыйысымды. Өнімге қызмет көрсету үшін өкілетті дилерге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.

2-11

Кіріспе

Пернетақтаны қалай пайдалануға болады

Бұл ноутбук толық функциялық пернетақтаны қамтамасыз етеді. Пернетақтаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, пернетақтаның функциялық пернелерін пайдаланбас бұрын, қажет қолданбаларды орнату қажет.

Белгілі бір қолданбаларды немесе құралдары белсендіру үшін пернетақтадағы Fn пернелерін пайдаланыңыз. Осы пернелердің көмегімен пайдаланушылар тиімдірек жұмыс істей алады.

Windows пернесі

Windo ws логотипі бар пернені пернетақтада табуға болады. Ол «Бастау» мәзірін ашу және төте жол мәзірін іске қосу сияқты Windows функцияларын орындау үшін пайдаланылады.

2-12 2-13

2-12

Пайдаланушы нұсқаулығы

Fn жылдам іске қосу пернелерін іске қосу

+

• Осы ноутбук FN жылдам іске қосу пернелерінің жинағымен жасақталған. F1 және F12 аралығындағы әрбір функция пернесін бір рет басу арқылы оңай пайдалануға болады.

• Пайдаланушылар Fn жылдам іске өосу пернелерін іске қосу үшін Fn және ESC пернелерін басу арқылы қалыпты

Fn пернелерін өшіре алады. Мәліметтерді «Fn Жылдам іске қосу пернелері» тақырыбынан қараңыз.

• Қалыпты Fn функция пернелері өшіріліп, Fn жылдам іске қосу пернелері өшірілген кезде ESC пернесінде орналасқан Fn Lock ЖШД индикаторы жанады.

• Әдепкі Fn пернелерін қалыпқа келтіру үшін Fn және ESC пернелерін қайтадан басыңыз, Fn Lock ЖШД индикаторы өшеді.

Fn жылдам іске қосу пернелерін пайдалану

Дисплейді ауыстыру

Дисплейдің шығыс режимін СКД, сыртқы монитор және екеуі арасында ауыстыру.

Тачпад

Тачпад функциясын қосу немесе өшіру.

Веб-камера

• Веб-камера функциясын қосу немесе өшіру.

• Әдепкі параметрлерде веб-камера өшірулі болады.

Ұшақ режимі

• Ұшақ режимін қосу немесе өшіру.

Crosshair функциясы

• True Color қолданбасы тарапынан қамтамасыз етілген

Crosshair функциясын қосу немесе өшіру.

• Бұл функцияны пайдаланудан бұрын True Color қолданбасын орнату қажет.

2-13

Кіріспе

Айдаһар ойын орталығы

• Бұл ноутбукте пайдаланушыларға ойын ойнауда тамаша және тиімді шешімді қамтамасыз ететін Айдаһар ойын орталығы ойын қызметтік бағдарламасы алдын ала орнатылуы мүмкін.

• Бұл пернені Айдаһар ойын орталығы қолданбасын ашу үшін пайдаланыңыз.

Кулерді күшейту

• Бұл пернені ноутбуктің жалпы температурасын салқындату үшін вентилятор жылдамдығын барынша арттыру үшін пайдаланыңыз.

SSE (SteelSeries Engine)

• Бұл ноутбукте SSE (SteelSeries Engine) бірегей пернетақта реттегіші қолданбасы алдын ала орнатылуы мүмкін. Бұл қолданба арқылы пайдаланушыларда әр түрлі жағдайлар үшін бөлек анықталған бірнеше пернелер тіркесімі бола алады.

• SSE функциясы тек RGB шамды пернетақтасымен жасақталған ноутбукта ғана қолжетімді.

• Бұл пернені пернетақта конфигурацияларының арасында ауысып қосылу үшін пайдаланыңыз.

Пернетақтаның артқы жарығының ЖШД параметрлері

• F10 : Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық арттыру.

• F11 : Пернетақтаның артқы жарық ЖШД-тарының жарықтық азайту.

Экранды суретке түсіру

Алмасу буферіне экран суретін түсіріп алыңыз, содан кейін оны өңдеу бағдарламасына қоюға болады.

2-14 2-15

2-14

Пайдаланушы нұсқаулығы

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу

Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.

+

Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.

+

Кірістірілген динамиктердің үнін өшіру.

+

Дисплейдің жарықтық деңгейін реттеу

СКД жарықтығын арттыру.

+

СКД жарықтығын азайту.

+

Бірнеше мониторды пайдалану

+

Пайдаланушылар ноутбукке қосымша мониторды қосса, жүйе қосылған сыртқы мониторды автоматты түрде анықтайды. Пайдаланушыларға дисплей параметрлерін теңшеуге рұқсат етіледі.

• Мониторды ноутбукке қосыңыз.

• Windows пернесін басып тұрыңыз, содан кейін [P] пернесін басып, [Project] (Жоба) терезесін шығарыңыз.

• Тек ДК экраны, Көшірме, Кеңейту және Тек екінші экран арасынан екінші экранда дисплей қалай проекциялануы керек екенін таңдаңыз.

2-15

Кіріспе

Қолданба: Нақты түс (қосымша)

Бұл ноутбукте Нақты түс қолданбасы алдын ала орнатылған болуы мүмкін. Бұл қолданба арқылы пайдалнаушылар ең жақсы көру тәжірибесі үшін әр түрлі түс параметрлерін таңдай алады.

+

Нақты түс

• Нақты түс қолданбасын іске қосу үшін пернелердің екеуін де пайдаланыңыз.

+

Нақты түс таңдаулары

• Әртүрлі қарау режимдерін өзгерту үшін пернелердің екеуін де пайдаланыңыз.

2-16 2-17

2-16

Пайдаланушы нұсқаулығы

Техникалық сипаттамалар

Мұндағы техникалық сипаттамалар тек анықтама ретінде берілген және ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Сатылатын нақты өнімдер аумақтарға қарай әр түрлі болады.

Пайдаланушы сатып алған өнімнің дұрыс техникалық сипаттамаларын білу үшін www.msi.com бетіндегі MSI ресми веб-сайтына кіріңіз немесе жергілікті ритейлерлерге хабарласыңыз.

Физикалық сипаттамалар

Өлшемдері 358 (Е) x 267 (Т) x 23,4 (Б) мм

2,38 кг Салмағы

Орталық процессор

Қаптама

Мобильді процессор

BGA

Ең жаңа Intel ® Core TM процессорлар топтамасы

Негізгі чип

PCH

Жад

Технология

Intel ® 400 сериясы

Жад

Ең көбі

Қуат

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері

(1-опция)

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері

(2-опция)

Батарея

RTC батареясы

Сақтау орны

DDR4, 2666

2 x SO-DIMM науалары

64 ГБ дейін

1 x 230 Вт, 20 В

Кіріс: 100–240 В~, 50/60 Гц

Шығыс: 20V

1 x 280 Вт, 20 В

Кіріс: 100–240 В~, 50/60 Гц

Шығыс: 20 В , 14 A

4 ұяшық

Иә

, 11,5A

SSD

2 x M.2 науалары

• 1 PCIe/ SATA SSD құрылғысына қолдау көрсетеді

• 1 PCIe SSD құрылғысына қолдау көрсетеді

2-17

Кіріспе

Кіріс/шығыс порты

USB

Аудио

Бейне

LAN

Карта оқу құралы

Байланыс порты

LAN

Wireless LAN (Сымсыз

LAN)

Bluetooth

Дисплей

СКД түрі

Бейне

1 x USB 3.2 Gen 2x2 C түрі

1 x USB 3.2 Gen 2 C түрі (DisplayPort байланысына қолдау көрсетеді)

1 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x микрофон кірісі/ құлаққап комбо шығысы

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x SD (UHS-III)

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

Қолдау көрсетіледі

15,6" FHD/ UHD ЖШД панелі

Графика

• NVIDIA ® GeForce ® дискреттік графикасы, NVIDIA ®

Optimus™ үшін қолдау көрсетіледі

• Intel ® HD UMA графикасы

GDDR6, GPU құрылымына негізделген VRAM

Веб-камера

Ажыратымдылық

Аудио

Ішкі динамик

FHD

2 x стерео динамик

2-18 2-19

2-18

Пайдаланушы нұсқаулығы

Қауіпсіздік

Сенімді платформа модулі (TPM)

(қосымша)

TPM 2.0 - қосымша кеңейтілген және қауіпсіз деректер шифрлауын құрастыру шараларымен іскерлесетін жабдық негізіндегі шифрлау құрылғысы.

TPM функциялары BIOS параметрлерінде тиісті орында тоқтатылады/белсендіріледі.

Windows кәсіби нұсқаларымен BitLocker - деректер шифрлау мақсаттарында пайдаланылатын TPM байланыстарына қолжетімді әдепкі консоль.

2-19

Кіріспе

2-20 2-20

Жұмысты бастау әдісі

Пайдаланушы нұсқаулығы

НОУТБУК

Жұмысты бастау әдісі

Ноутбукті пайдалануды бастау

Осы ноутбуктің жаңа пайдаланушысы сізге біз ноутбукті пайдалануды бастау үшін төмендегі суреттерді қарауды ұсынамыз.

1

2

3

4

3-2 3-3

3-2

Пайдаланушы нұсқаулығы

Ноутбукті ыңғайлы пайдалану әдісі

Егер ноутбукті бірінші рет пайдаланып жатсаңыз, жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету және әрекеттерді орындау кезінде өзіңізді ыңғайлы сезіну үшін төмендегі нұсқауларды оқып шығыңыз.

▶ Жұмыс аумағында жақсы жарықтандыру болғаны жөн.

▶ Эргономикасы жақсы орындық пен үстелді таңдаңыз, сөйтіп олардың биіктіктерін дене күйіңізге сай реттеңіз.

▶ Арқаны тік отырғанда арқаңыздың төменгі бөлігін ыңғайлы ұстайтындай реттеңіз.

▶ Табандарыңызды еденге тізелеріңізді 90 градусқа бүгіп қойыңыз.

▶ Оңтайлы көрініс алу үшін СКД тақтасының бұрышын/күйін реттеңіз.

▶ Жүйелі түрде денеңізді керіңіз және дем алдырыңыз. Біраз уақыт жұмыс істеуден кейін әрқашан үзіліс жасаңыз.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Жұмысты бастау әдісі

Қуатпен қамтуды басқару әдісі

Бұл бөлімде айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін және батарея қуатын тиісті түрде пайдаланғанда пайдаланушылар қолдануы керек негізгі қауіпсіздік шаралары берілген.

Айнымалы ток/тұрақты ток адаптері

Бірінші рет қосу алдында ноутбук айнымалы ток адаптері арқылы айнымалы ток қуат көзіне қосылғанына көз жеткізіңіз. Ноутбук батарея қуаты төмен болғандықтан автоматты түрде өшсе, бұл жүйелік қате тудыруы мүмкін. Төменде айнымалы ток/ тұрақты ток адаптеріне қатысты істеуге болатын және болмайтын нәрселер берілген.

▶ Істеуге болатын нәрселер

• Тек ноутбукпен бірге жөнелтілген адаптерді пайдаланыңыз.

• Пайдаланып жатқанда айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінен жылу шығатынын ескеріңіз.

• Ноутбукты бөлшектеу алдында айнымалы ток қуат сымын розеткадан суырыңыз.

▶ Істеуге болмайтын нәрселер

• Пайдаланылып жатқан адаптерді жабу, өйткені бұл жылу тудыруы мүмкін.

• Ноутбук ұзақ уақыт бойы пайдаланылмай қалдырылайын деп жатса, жүйенің қуатын өшіруден кейін айнымалы ток қуат сымын розеткаға қосыңыз.

Батарея

Жаңа ноутбук немесе жаңа ноутбук батареясын алсаңыз, мүмкіндігінше ұзақ уақыт бойы барынша пайдалану үшін батареяны зарядтау және күту әдісін білу маңызды.

Бұл батареяны пайдаланушыларға ауыстыруға болмайды.

▶ Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

• Бұл ноутбук алынбайтын батареямен жабдықталған, ноутбукты кәдеге жаратқанда жергілікті ережелерді орындау қажет.

• Ноутбукты және батареясын шамадан тыс ылғалдан және жоғары температурадан қорғаңыз.

• Ноутбукке кез келген модульді орнату алдында айнымалы ток қуат сымын розеткадан суырыңыз.

▶ Батарея түрі

• Сіздегі үлгіге байланысты бұл ноутбук сыйымдылығы жоғары литий-ионды немесе литий-полимерлік батареялар жинағымен жабдықталуы мүмкін.

• Зарядталмалы батареялар жинағы — ноутбуктің ішкі қуат көзі.

3-4 3-5

3-4

Пайдаланушы нұсқаулығы

▶ Батареяны зарядтау әрекеті

Батареяның қызмет көрсету мерзімін оңтайландыру және кенет қуаттың жоғалуын болдырмау үшін төмендегі кеңестерді оқып шығыңыз:

• Жүйе біраз уақыт бойы жұмыс істемейтін болса, жүйенің жұмысын уақытша тоқтатыңыз немесе уақытша тоқтату таймерінің уақытын қысқартыңыз.

• Біраз уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, жүйені өшіріңіз.

• Қажет емес параметрлерді өшіріңіз немесе бос тұрған перифериялық құрылғыларды ажыратыңыз.

• Мүмкіндігінше жүйеге айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жалғаңыз.

▶ Батареяны тиісті түрде зарядтау әдісі

Батареяны зарядтау алдында келесі кеңестерге көңіл бөліңіз:

• Егер зарядталған батареялар жинағы қол жетімді емес болса, жұмысыңызды сақтаңыз және барлық іске қосылған бағдарламаларды жабыңыз және жүйені өшіріңіз.

• Айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін розеткаға қосыңыз.

• Зарядтау процесін үзбестен жүйені пайдалануға, жүйенің жұмысын уақытша тоқтатуға немесе жүйені өшіруге болады.

• Литий-ионды немесе литий-полимерлік батареяда (жад) әсері жоқ. Зарядтау алдында батарея зарядын тауысу қажет емес. Дегенмен, батареяның қызмет көрсету мерзімін оңтайландыру үшін айына бір рет батарея қуатын толығымен тұтынуды ұсынамыз.

• Нақты зарядтау уақытын пайдаланылып жатқан қолданбалар анықтайды.

3-5

Жұмысты бастау әдісі

Windows 10 жүйесінде қуат жоспарын реттеу әдісі

Қуат жоспары — компьютердің қуатты пайдалану және үнемдеу жолын басқаратын жабдық және жүйе параметрлерінің жиынтығы. Қуат жоспарлары қуатты үнемдеу, жүйе өнімділігін барынша арттыра немесе өнімділік арқылы қуатты үнемдеуді теңгере алады. «Теңгерілген» және «Қуатты үнемдеу» әдепкі қуат жоспарлары адамдардың көпшілігінің қажеттіліктеріне сай. Бірақ бар жоспарлардың параметрлерін өзгертуге немесе жеке жоспарды жасауға болады.

Қуат жоспарын таңдау немесе теңшеу

1.

Экранның төменгі сол жақ бұрышында [Windows] белгішесін табыңыз.

2.

[Settings] (Параметрлер) белгішесін немесе таңдау мәзірінен [Settings]

(Параметрлер) тауып, Settings (Параметрлерді) көрсету үшін оны басыңыз.

3.

[System] (Жүйе) тауып Settings (Параметрлер) тармағында басыңыз. System

(Жүйені) таңдау мәзірінен [Power & Sleep] (Қосу және Ұйқы) тармағын табыңыз.

4. Power Options (Қуат опцияларын) көрсету үшін [Related settings] (Қатысты параметрлер) тармағынан [Additional power settings] (Қосымша қуат параметрлері) опциясын таңдаңыз.

5.

Мұнда мысал ретінде [Balanced] (Теңгерілген) қуат жоспары таңдалған. Қуат жоспарын теңшеу үшін [Change plan settings] (Жоспар параметрлерін өзгерту) басқанда Edit Plan Settings (Жоспар параметрлері өңделеді).

6. Edit Plan Settings (Жоспар параметрлерін өңдеу) бөлімінде таңдалған жоспардың параметрлерін өзгерту.

7. Power Options (Қуат опцияларын) көрсету үшін [Change advanced power settings] (Кеңейтілген қуат параметрлерін өзгерту) пәрменін басыңыз.

Қажеттіліктеріңізді қанағаттандыру үшін таңдалған жоспарға қосымша өзгерістер енгізіңіз

8.

Таңдалған қуат жоспарының әдепкі параметрлерін қалпына келтіру үшін

[Restore plan defaults] (Жоспардың әдепкі параметрлерін қалпына келтіру) пәрменін басыңыз .

9. Баптауды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

3-6 3-7

3-6 3-7

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастау әдісі

Жеке қуат жоспарын жасау

Жеке қуат жоспарын жасауға және оны жеке қажеттіліктерге сай теңшеуге рұқсат берілді.

1. Power Options (Қуат опциялары) тармағында [Create a power plan] (Қуат жоспарын жасау) пәрменін басыңыз.

2.

Қажеттіліктеріңізге сай бар жоспарды таңдап, жаңа қуат жоспарына атау беріңіз. Жалғастыру үшін [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.

3. Жоспардың параметрлерін өзгертіңіз. Теңшелген қуат жоспары күшіне енуі үшін

[Create] (Жасау) түймесін басыңыз.

4.

Енді сізде белсенді ретінде автоматты түрде орнатылған жаңа қуат жоспары бар.

3-8 3-9

3-8 3-9

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастау әдісі

Тачпадты пайдалану әдісі

Ноутбукке кірістірілген тачпад — стандартты тінтуірмен үйлесімді меңзеу құрылғысы.

Ол экранда жүгіргінің орнын меңзеу және екі түймесімен таңдау жасау арқылы сізге ноутбукті басқаруға мүмкіндік береді .

▶ Тачпадты конфигурациялау

Меңзеу құрылғысын жеке қажеттіліктерге сай теңшеуге болады. Мысалы, солақай пайдаланушы болсаңыз, екі түйменің функцияларын ауыстырғыңыз келуі мүмкін. Бұған қоса, экрандағы жүгіргінің өлшемін, пішінін, қозғалу жылдамдығын және басқа кеңейтілген мүмкіндіктерін өзгерте аласыз.

Тачпадты конфигурациялау үшін Windows операциялық жүйесіндегі Microsoft немесе IBM PS/2 драйверін пайдалануға болады. Control Panel (Басқару тақтасы) ішіндегі Mouse Properties (Тінтуір сипаттары) конфигурацияны өзгертуге мүмкіндік береді.

▶ Орналастыру және жылжыту

Саусақты тачпадқа қойыңыз (әдетте сұқ саусақ), сонда тіктөртбұрышты тақта дисплейдің кішкентай көшірмесі ретінде әрекет етеді. Саусақ ұшын тақтада жылжытқанда экрандағы жүгіргі бір уақытта бірдей бағытта қозғалады. Саусақ тақтаның жиегіне жеткенде қозғалысты жалғастыру үшін саусақты көтеріңіз және тачпадтың тиісті орнына қойыңыз.

3-10 3-11

3-10

Пайдаланушы нұсқаулығы

▶ Меңзеу және басу

Жүгіргіні жылжытып, белгіше, мәзір элементі немесе орындау керек пәрмен үстіне қойғанда таңдау үшін жай тачпадты жай түртіңіз немесе сол жақ түймені басыңыз. Меңзеу және басу деп аталатын бұл процедура ноутбукті пайдаланудың негіздері болып табылады. Тінтуір сияқты дәстүрлі меңзеу құрылғысынан ерекшелігі, бүкіл тачпад сол жақ түйме ретінде әрекет ете алады, осылайша тачпадты әр түрту сол жақ түймені басуға тең болады.

Тачпадта тезірек екі рет түрту қос басуды орындайды.

▶ Сүйреп апарып тастау

Ноутбуктегі файлдарды немесе нысандарды сүйреп апарып тастауды пайдалана отырып жылжытуға болады. Бұлай істеу үшін жүгіргіні қажет элементке қойып, тачпадты жай екі рет түртіңіз, содан кейін екінші түрткенде саусақ ұшын тачпадқа тигізіп тұрыңыз. Енді тачпадта саусақты жылжыту арқылы таңдалған элементті қажет орынға сүйреуге, содан кейін элементті орнына тастау үшін саусақты тачпадтан көтеруге болады. Я болмаса, элементті таңдағанда сол жақ түймені басып тұруға, содан кейін саусақты қажет орынға жылжытуға, соңында, сүйреп апарып тастау әрекетін аяқтау үшін сол жақ түймені жіберуге болады.

HDD және SSD туралы

Пайдаланушылар сатып алатын үлгілерге байланысты бұл ноутбук қатты дискімен

(HDD) немесе SSD дискімен жабдықталуы мүмкін.

Қатты диск және SSD дискі — сандық ақпаратты сақтау және шығарып алу үшін пайдаланылатын деректкілерді сақтау құрылғылары. SSD дискілерінің көпшілігінде

NAND негізіндегі флеш жад пайдаланылады және HDD дискілерімен салыстырғанда олардың деректерді тасымалдау жылдамдықтары жоғарырақ, қуатты тұтынуы төменірек және оқу/жазу жылдамдығы тезірек болады.

Ноутбук қуаты қосулы кезде HDD және SSD дискілерін алуға немесе орнатуға әрекеттенбеңіз. HDD дискілерін және SSD дискілерін ауыстыру үшін өкілетті ритейлерге немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.

M.2 SSD слоты туралы

Бұл ноутбук пайдаланушыларға сан алуын мүмкіндіктер мен пайдалану жолдарын қамтамасыз ететін SATA және PCIe интерфейстерімен үйлесімді M.2

SSD карталарына арналған M.2 SSD слоттарымен жабдықталуы мүмкін. Дұрыс техникалық сипаттамаларды және орнатуларды білу үшін өкілетті ритейлерге немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.

3-11

Жұмысты бастау әдісі

Интернетке қосылу әдісі

Сымсыз жергілікті желі

Wireless LAN (Сымсыз жергілікті желі) — кабельдерді пайдаланбастан интернетке қосылуға мүмкіндік беретін сымсыз кең жолақты қосылым. Wireless LAN (Сымсыз жергілікті желі) қосылымын орнату үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

1.

Settings (Параметрлер) тармағын ашып, [Network & Internet] (Желі және

Интернет) опциясын табыңыз және басыңыз.

2.

Network & Internet (Желі мен Интернетті) таңдау мәзірінен [Wi-Fi] таңдаңыз.

3.

[Off] (Өшірулі) күйінде тұрған Wi-Fi функциясын [ON] (Қосулы) күйіне келтіріңіз.

4.

Желіні таңдау кестесін ашу үшін [Show available networks] (Қолжетімді желілерді көрсету) пәрменін таңдаңыз.

5.

[Airplane mode] (Ұшақ режимі) өшіріліп тұрғанын тексеріңіз.

6. Мұнда [Wi-Fi] таңдаңыз.

7. Интернетке қосылу үшін желілер тізімінен бір Wireless LAN (Сымсыз жергілікті желі) қосылымын таңдаңыз. Жалғастыру үшін [Connect] (Қосылу) түймесін басыңыз.

8.

Таңдалған желіге қосылу үшін қауіпсіздік кілті қажет болуы мүмкін. Содан кейін [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.

3-12 3-13

3-12 3-13

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастау әдісі

Wired LAN (Сымды жергілікті желі)

Интернетке қосылу үшін кабельдерді және желілік адаптерлерді пайдалану.

Динамикалық IP/PPPoE немесе Кең жолақты (PPPoE) немесе Статикалық IP қосылымын реттеу алдында интернет қызметін жеткізушіге (ISP) немесе желі әкімшісіне интернет қосылымын реттеуде көмек алу үшін хабарласыңыз.

▶ Динамикалық IP/PPPoE қосылымы

1. Settings (Параметрлер) тармағын ашып, [Network & Internet] (Желі және

Интернет) опциясын табыңыз және басыңыз .

2. Network & Internet (Желі мен Интернетті) таңдау мәзірінен [Ethernet] таңдаңыз.

3. Network Connections (Желілік қосылымдар) терезесін көрсету үшін [Change adapter options] (Адаптер параметрлерін өзгерту) пәрменін таңдаңыз.

4.

Ашылмалы мәзірден [Properties] (Сипаттар) тармағын таңдау үшін [Ethernet] тармағын тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз.

5. Ethernet Properties (Ethernet сипаттары) терезесін ашыңыз, Networking

(Желілер) қойындысындағы [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] (Internet

Protocol, 4-нұсқа (TCP/IPv4)) тауып, таңдаңыз. Содан кейін, жалғастыру үшін [Properties] (Сипаттар) тармағын басыңыз.

6. General (Жалпы) қойындысындағы [Obtain an IP address automatically]

(IP мекенжайын автоматты түрде алу) және [Obtain DNS server address automatically] (DNS серверінің мекенжайын автоматты түрде алу) тармақтарын басыңыз. Содан кейін [OK] түймесін басыңыз.

▶ Статикалық IP қосылымы

7. Жалғастыру үшін алдыңғы 1–4 қадамдарды орындаңыз.

8. General (Жалпы) қойындысындағы [Use the following IP address] (Келесі

IP мекенжайын пайдалану) және [Use the following DNS server addresses]

(Келесі DNS сервер мекенжайларын пайдалану) тармақтарын басыңыз. IP мекенжайы, ішкі желі маскасы, әдепкі шлюз, таңдаулы DNS сервері және балама DNS сервері өрістерін толтырыңыз. Содан кейін, [OK] түймесін басыңыз.

3-14 3-15

3-14 3-15

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастау әдісі

3-16 3-17

3-16

Пайдаланушы нұсқаулығы

▶ Кең жолақты (PPPoE) қосылым

1. Settings (Параметрлер) тармағын ашып, [Network & Internet] (Желі және

Интернет) опциясын табыңыз және басыңыз .

2. Network & Internet (Желі мен Интернетті) таңдау мәзірінен [Ethernet] таңдаңыз.

3. Network and Sharing Center (Желі және ортақ пайдалану орталығы) терезесін көрсету үшін [Network and Sharing Center] (Желі және ортақ пайдалану орталығы) тармағын таңдаңыз.

4.

[Change your networking settings] (Желілік параметрлерді өзгерту) тармағында [Set up a new connection or network] (Жаңа қосылым немесе желі орнату) пәрменін таңдаңыз.

5.

[Choose a connection option] (Қосылым опциясын таңдау)тармағындағы

[Connect to the Internet] (Интернетке қосылу) пәрменін таңдап, [Next] (Келесі) түймесін басыңыз.

6. [Broadband (PPPoE)] (Кең жолақты (PPPoE)) тармағын басыңыз.

7. «Пайдаланушы аты», «Құпиясөз» және «Қосылым атауы» өрістерін толтырыңыз. Содан кейін [Connect] (Қосылу) түймесін басыңыз.

3-17

Жұмысты бастау әдісі

3-18 3-19

3-18 3-19

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастау әдісі

Bluetooth қосылымын орнату әдісі

Bluetooth арқылы жұптастыру — екі Bluetooth құрылғысы бір бірімен орнатылған қосылым арқылы байланысатын процесс.

Bluetooth қосылымын белсендіру

▶ Bluetooth күйін тексеру

Bluetooth байланысын реттеу алдында міндетті түрде Ұшақ режимі өшірулі екенін тексеріңіз .

1. Settings (Параметрлер) тармағын ашып, [Devices] (Құрылғылар) опциясын табыңыз және басыңыз.

2. Devices (Құрылғыларды) таңдау мәзірінен [Bluetooth & other devices]

(Bluetooth және басқа құрылғылар) опциясын таңдаңыз.

3. [Off] (Өшірулі) күйінде тұрған Bluebooth функциясын [ON] (Қосулы) күйіне келтіріңіз.

▶ Bluetooth құрылғыларын жұптастыру

4.

Add a device (Құрылғыны қосу) терезесін ашу үшін [Add Bluetooth or other device] (Bluetooth немесе басқа құрылғыны қосу) пәрменін басыңыз.

5.

[Bluetooth] опциясын таңдаңыз.

6. Жұптастыруды бастау үшін құрылғыны таңдаңыз.

7. Қосылуы тиіс құрылғының нұсқауларына сәйкес құпиякодты енгізіп, жұптастыруды жалғастыру және аяқтау үшін [Connect] (Жалғастыру) түймесін басыңыз.

3-20 3-21

3-20 3-21

Пайдаланушы нұсқаулығы

Жұмысты бастау әдісі

3-22 3-23

3-22

Пайдаланушы нұсқаулығы

Сыртқы құрылғыларды қосу әдісі

Бұл ноутбук USB, HDMI, DisplayPort және mini DisplayPort сияқты әр түрлі қосу К/Ш

(кіріс/шығыс) порттарымен жабдықталуы мүмкін. Пайдаланушылар ноутбукке әр түрлі перифериялық құрылғыларды қоса алады.

Бұл құрылғыларды қосу үшін алдымен әрбір құрылғының пайдалану нұсқаулықтарын қараңыз, содан кейін құрылғыны ноутбукке қосыңыз. Бұл ноутбук қосылған құрылғыларды автоматты түрде анықтай алады және құрылғылар анықталмаса, жаңа құрылғыларды қосу үшін [Бастау мәзірі Windows жүйесі/ Басқару тақтасы / Аппараттық құралдар және дыбыс / Құрылғы қосу] тармағына өту арқылы құрылғыларды қолмен қосыңыз.

3-23

Жұмысты бастау әдісі

Бейне: RAID функциясын пайдалану әдісі

Бұл ноутбук әр түрлі деңгейлердегі RAID функциясын қолдауы мүмкін. RAID пайдаланушыларға деректерді бірнеше қатты дискіде немесе тұтас күйдегі дискіде сақтауға мүмкіндік береді. Қосымша және дұрыс ақпарат алу үшін жергілікті дилерге хабарласыңыз және қолдау көрсетілетін RAID функциялары пайдаланушылар сатып алған үлгілерге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін екенін ескеріңіз.

Мына мекенжайдағы нұсқаулық бейнесін көріңіз : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-24 3-25

3-24

Пайдаланушы нұсқаулығы

BIOS ішінде жүктеу режимін таңдау әдісі

1. Жүйенің қуатын қосыңыз. Бірінші логотип экраны көрсетілгенде DEL пернесін бірден басыңыз және BIOS мәзіріне кіріңіз.

2.

Жүгіргіні [Boot] (Жүктеу) қойындысына жылжытыңыз, сөйтіп «Жүктеу конфигурациясы» ішінде [Boot mode select] (Жүктеу режимін таңдау) пәрменін таңдаңыз.

3.

UEFI негізіндегі BIOS үшін қолдау көрсететін операциялық жүйелерде (Windows

10) [UEFI] режимін таңдау ұсынылады.

4. https://www.msi.com/support/technical_details/NB_OS_Installation мекенжайы бойынша Windows операциялық жүйесін орнату туралы қосымша ақпаратты алу үшін MSI ЖҚС бөлімін қараңыз.

3-25

Жұмысты бастау әдісі

Бейне: MSI ноутбуктерінде Windows 10 операциялық жүйесін қалпына келтіру әдісі

Мына мекенжайдағы нұсқаулық бейнесін көріңіз : https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU, қажет болғанда Windows 10 операциялық жүйесін [F3 Recovery] (F3 қалпына келтіру) және [Windows 10 Settings]

(Windows 10 параметрлері) тармақтарын пайдалана отырып қалпына келтіру үшін мына мекенжайдағы нұсқаулықты қараңыз.

YouTube Youku

3-26 3-27

3-26

Пайдаланушы нұсқаулығы

Бейне: MSI One Touch Install қолданбасын пайдалану әдісі

MSI

«One Touch Install» , бір басумен орнату қолданбасы пайдаланушыларға MSI ноутбуктерінде барлық қажет драйверелрді бір басумен тиімді орнатуға мүмкіндік береді.

Мына мекенжайдағы нұсқаулық бейнесін көріңіз :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

Windows 10/ 8.1

YouTube Youku

YouTube

Windows 7

Youku

3-27

Жұмысты бастау әдісі

3-28 3-29

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫНА

ҚОСЫМША

A

1 Жабдық

2 Үлгі

3 Сауда белгісі

Ноутбук

MS-1541

4 Жабдықтың тағайындалуы

5 Кернеу параметрлері

6 Өндіруші, мекенжайы

7 Шығарушы ел

8 Өндірушінің өкілетті делдалының атауы мен мекенжайы

Дербес компьютер ретінде пайдалану

Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз ("Кіріспе" тарауы, "Техникалық сипаттамалар" бөлімі).

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.

No. 69, Lide Street, Zhonghe District, New Taipei

City 235, Taiwan (R.O.C.)

Қытай

ООО «ЭмЭсАй Компьютер»

127273, г. Москва, Березовая аллея, 5А стр. 7 , офис 307А

Телефон : +7 (495) 981-4509

Факс: +7 (495) 981-4508

9 Өндірушінің өкілетті делдалының байланыс ақпараты

10 Тиісті құжаттар ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

11 Сəйкестік белгісі

12 Қауіпсіз басқару

(пайдалану) ережелері мен жағдайлары

Пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз ("Қауіпсіздік туралы нұсқаулар" бөлімі, " Ноутбукті ыңғайлы пайдалану əдісі").

Назар аударыңыз

Ноутбуктің ішінде пайдаланушы өз бетімен ауыстыра алмайтын, алынбайтын батарея бар.

13 Қауіпсіз орнатудың ережелері мен жағдайлары

АТ қуатының көзі

 Компьютеріңізді алғаш рет пайдаланған кезде

АТ адаптерін жалғап, электр желісіндегі қуатты пайдалану діттеп ұсынылады.

 АТ адаптері жалғанған кезде батарея зарядталады.

 Жинақта ұсынылған АТ/ТТ адаптері ноутбугыңызға сəйкес келетінін ескеріңіз;

 ДК өндірушісі тарапынан мақұлданбаған басқа адаптерді пайдалану не ноутбукты, не оған жалғанған басқа құрылғыларды зақымдауы мүмкін.

 Айнымалы ток/тұрақты ток адаптерін жаппаңыз, өйткені ол пайдаланып жатқанда біраз жылу тудыруы мүмкін.

 Пайдаланып жатқанда айнымалы ток/тұрақты ток адаптерінен жылу шығады.

Батарея қуаты

 Зарядталмалы батареялар жинағы — ноутбуктің ішкі қуат көзі.

 Ноутбук батареясы алынбайды жəне пайдаланушы тарапынан ауыстырыла алмайды.

14 Сақтау ережелері мен жағдайлары

15 Тасымалдау ережелері мен жағдайлары

16 Сату ережелері мен жағдайлары

17 Кəдеге жарату ережелері мен жағдайлары

(Пайдаланушы нұсқаулығында ұсынылған ақпаратты айқындау)

 Бұл жабдықты ылғалдылықтан жəне жоғары температурадан аулақ ұстаңыз.

 Жабдық белгілі бір уақыт бойы пайдаланылмай қалдырылатын болса, қуатты мүлде тұтынбауға жету үшін əрқашан айнымалы ток қуат сымын ажыратыңыз немесе қосқышты розеткадан ажыратыңыз.

 Корпустағы саңылаулар ауа конвекциясы үшін жəне жабдықтың қызып кетуін болдырмау үшін пайдаланылады. Саңылауларды жаппаңыз.

 Жабдықты 60°C-тан жоғары немесе 0°C -тан төмен желдетілмейтін ортада қалдырмаңыз, бұл жабдықты зақымдауы мүмкін.

Жабдықты тасымалдау тек зауыттық қаптамасында, кез келген тасымалдау түрімен, қашықтық шектеуінсіз жүзеге асырыла алады.

Шектеулер жоқ

Жабдықтың жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін, оны кəдеге жарату үшін өкілетті MSI қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

18 Жабдықтың ақаулығы анықталған жағдайдағы əрекеттер

Ақаулық анықталған жағдайда:

1. Ноутбукты өшіріңіз.

2. Қуат ашасын розеткадан ағытыңыз.

3. Қуат розеткасын (қуат кабельдерінің ашаларын) розеткаға жалғаңыз.

4. Құрылғыны қосыңыз

5. 1-4 бапта көрсетілген əрекеттер қажет нəтижеге əкелмесе, MSI техникалық қолдау қызметіне немесе өкілетті MSI қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

MSI техникалық қолдау қызметі

Анықтама алу желісі: 8 800 700 77 08

Email: [email protected]

MSI өкілетті қызмет көрсету орталығы http://ru.msi.com/service/warranty-nb

19 Жабдықтың жасалу айы мен жылы

Жасалу күні жапсырмада көрсетілген

Құрметті пайдаланушы!

Ноутбукты таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз MSI

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents