MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE Bruksanvisning

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE Bruksanvisning | Manualzz

Inledning

Bruksanvisning

NOTEBOOK

Inledning

Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Du får en kul och professionell upplevelse vid användning av den här omfattande notebooken. Vi är stolta

över att kunna informera våra användare om att denna notebook har testats noggrant och certifierats enligt vårt anseende om oslagbar pålitlighet och kundtillfredsställelse.

Uppackning

Öppna först förpackningen och kontrollera noga alla delar. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare om någon av delarna är skadad eller saknas. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för eventuella framtida transportbehov. Förpackningen bör innehålla följande delar:

▶ Notebook

▶ Snabbstartsguide

▶ AC/DC-adapter och nätkabel

▶ Tillbehörsväska

2 3

2

Bruksanvisning

Produktöversikt

Detta avsnitt beskriver datorns grundläggande funktioner. Här kan du lära dig mer om datorns funktioner innan du börjar använda den. Observera att bilderna nedan endast är för referens.

Vy med öppet lock

Vyn med det öppna locket och nedanstående beskrivning för dig igenom de huvudsakliga användningsområdena på datorn.

3

Inledning

1. Webbkamera/Webbkamera-LED/inbyggd mikrofon

• Den här inbyggda webbkameran kan användas för bildtagning, videoinspelning eller konferenshantering och så vidare.

• Webbkamerans LED-indikator, bredvid webbkameran, lyser när webbkamerafunktionen är aktiverad. Lysdioden slocknar när systemet stängs av.

• Den inbyggda mikrofonen fungerar på samma sätt som en extern mikrofon.

2. Strömknapp/Ström-LED/LED-lampa för GPU-läge

Strömknappen

• Tryck på den här knappen för att slå på notebooken.

• När notebooken är påslagen, tryck snabbt på denna tangent för att tvinga datorn till viloläge. Tryck igen för att väcka systemet från dess viloläge.

• Håll denna knapp intryckt för att tvinga till avstängning, om det behövs.

Ström-LED/GPU Mode LED

• Lyser vitt när strömmen till notebooken slås på och är i

UMA GPU-läge.

• Lyser gult när den är i diskret GPU-läge, som stöds som tillval.

• LED-lampan blinkar när notebooken övergår i viloläge.

• LED-lampan slocknar när notebooken stängs av.

3. Tangentbord

Det inbyggda tangentbordet tillhandahåller alla funktioner som finns på ett notebooktangentbord. Se Så här använder du tangentbordet för detaljerad information.

4. Pek-skärm

Detta är datorns pekdon.

5. Statusindikator

Caps Lock

Lyser när Caps Lock-funktionen är aktiverad.

4 5

4

Bruksanvisning

Vy framifrån

1. Ljuslist

Ljusaktiviteten kan justeras av SteelSeries Engine-programvaran.

5

Inledning

Vy från höger sida

1. USB 3.2 Gen 1-Port

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB, stöder höghastighetsdataöverföring för anslutna enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror.

2. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

3. Kortläsare

Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort. Kontrollera specifikationerna för mer information.

6 7

6

Bruksanvisning

Vy från vänster sida

1. Kensingtonlås

Denna notebook har ett Kensington-låshål, som gör det möjligt för användare att låsa fast notebooken på plats.

2. Statusindikator

Batteristatus

• Lysdioden lyser när batteriet laddas.

• Lysdioden skiftar till gul när batteriet är i lågkapacitetsstatus.

• Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera. Om problemet kvarstår, kontakta lokal auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.

• Batteriets indikatorlampa släcks när batteriet är fulladdat eller när AC/DC-adaptern kopplas ur.

3. USB 3.2 Gen 2x2 Port (Typ C)

• USB 3.2 Gen 2x2, SuperSpeed USB 20Gbps, stöder höghastighetsdataöverföring för anslutna enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror.

• Den tunna och fina USB-kontakten av typ C har en vändbar kontakt.

4. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

5. USB 3.2 Gen 2-Port

USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10Gbps, stöder höghastighetsdataöverföring för anslutna enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror.

7

Inledning

6. Kombinerad ljudport

• En port för hörlurar med inbyggd mikrofon

• Den kombinerade ljudporten stöder 4-polig 3,5 mm hörlursuttag.

8 9

8

Bruksanvisning

Vy bakifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

2. USB 3.2 Gen 2 Port (Typ C)

• USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10Gbps, stöder höghastighetsdataöverföring för anslutna enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror.

• Den tunna och fina USB-kontakten av typ C har en vändbar kontakt.

• Stöder DisplayPort-anslutning; 8K visningsmonitorutgång; upp till 40 GB per sekund datahastighet.

3. HDMI-kontakt

HDMI-teknik (High-Definition Multimedia Interface) är det branschledande gränssnittet och de-facto-standardanslutning med HD- (high-definition) och UHD-utrustning (ultra high-definition).

4. Mini-DisplayPort

Mini-Display Port är en miniatyrversion av DisplayPort, med en lmplig adapter, kan

Mini-Display Port användas för att göra visningar med VGA, DVI eller HDMI gränssnitt.

5. RJ-45-uttag

Ethernet-kontakten, med tillvalsstöd överföringshastighet på 10/100/1000/2500 Mbps, används för att ansluta en LAN-kabel för nätverksanslutning.

6. Strömanslutningskontakt

Den här kontakten är till för att anslutas till växelströmsadaptern och ge ström till notebooken.

9

Inledning

Sidovy underifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

2. Stereohögtalare

Denna notebook kan vara utrustad med inbyggda stereohögtalare, som levererar högkvalitativt ljud och stöder HD-ljudteknik.

3. Batteriåterställningshål

När systemets firmware (EC) uppgraderas eller systemet hänger sig ska du 1) stänga av din notebook; 2) koppla ur strömmen; 3) använda ett uträtat pappersgem och sätta in det i hålet i 10 sek; 4) koppla in AC-ström; 5) sätta på din notebook.

4. SSD-plats 1

Denna notebook är utrustad med en SSD M.2-plats som stöder SSD-enheten med

PCIe-gränssnitt. Vi föreslår att du alltid kontaktar auktoriserad återförsäljare eller servicecenter för produktservice.

10 11

Bruksanvisning

5. SSD-plats 2

Denna utrustning är utrustad med en SSD M.2-plats som stöder SSD-enheten med PCIe- eller SATA-gränssnitt. Vi föreslår att du alltid kontaktar auktoriserad

återförsäljare eller servicecenter för produktservice.

10 11

Inledning

Så här använder du tangentbordet

Denna dator har ett fullfunktionstangentbord. För att säkerställa att tangentbordet fungerar korrekt, måste du installera nödvändiga program innan du använder tangentbordets funktionstangenter.

Använd Fn-knapparna på tangentbordet för att aktivera specifika program eller verktyg.

Med hjälp av dessa tangenter kan användarna arbeta effektivare.

Windows-tangent

Du hittar Windows-logotangenten på tangentbordet som används för att utföra Windows-specifika funktioner, såsom att öppna startmenyn och starta genvägsmenyn.

12 13

12

Bruksanvisning

Aktivera Fn-snabbstartknappar

+

• Denna notebook har en uppsättning Fn-snabbstartknappar.

Varje funktionsknapp, F1 till F12 , är tillgänglig att använda med ett enkelt tryck.

• Användare kan avaktivera de normala Fn-knapparna genom att trycka på Fn och ESC för att aktivera Fnsnabbstartknappar. Se Fn-snabbstartknappar för mer information.

• Lysdiodindikeringen för Fn-lås, som finns på ESC-knappen lyser när de vanliga Fn-funktionsknappar är avaktiverade och

Fn-snabbstartknappar är aktiverade.

• Tryck på Fn och ESC igen för att återställa Fn-knapparna som standard och lysdiodindikeringen för Fn-lås släcks.

Använd Fn-snabbstartknappar

Växla skärm

Växla bildskärm mellan datorns egen, en extern bildskärm eller båda.

Pek-skärm

Aktivera eller inaktivera styrplattan.

Webbkamera

• Aktivera eller avaktivera webbkamerans funktion.

• Webbkameran stängs av under standardinställningar.

Airplane Mode

• Aktivera eller avaktivera flygplansläget.

Crosshair funktion

• Aktivera eller avaktivera Crosshair-funktionen, som erbjuds av programmet True Color.

• För att använda denna funktion, är det nödvändigt att installera True Color.

13

Inledning

Dragon Center

• Den här notebooken kan förinstalleras med ett spelverktyg,

Dragon Center , och ger användarna en imponerande och effektiv spellösning.

• Använd den här tangenten för att visa Dragon Centerapplikationen.

Cooler Boost (Kylboost (extra kylning))

• Använd denna knapp för att öka fläkthastigheten för att kyla ner notebookens övergripande temperatur.

SSE (SteelSeries Engine)

• Denna notebook kan vara förinstallerad med ett unikt tangentbordsprogram, vid namn SSE (SteelSeries

Engine). Med programmet kan användare äga flera olika tangentbordskomtinationer med funktionstangenter som definieras separat för specifika tillfällen.

• SSE-funktionen är endast tillgänglig på notebooken med RGB belyst tangentbord.

• Använd den här knappen upprepade gånger för att växla mellan tangentbordskonfigurationer.

LED-inställningar tangentbordets bakgrundsbelysning

• F10 : Öka ljusstyrkan för tangentbordets bakgrunds-LEDlampor.

• F11 : Minska ljusstyrkenivån för tangentbordets bakgrunds-

LED-lampor.

Skärmdump

Överför en skärmdump till urklipp för att sedan klistra in den i ett redigeringsprogram.

14 15

14

Justera ljudnivån för högtalaren

Höj volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Bruksanvisning

Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Tysta de inbyggda högtalarna.

+

Justera ljusstyrkenivån på skärmen

Öka bildskärmens ljusstyrka.

+

Minska bildskärmens ljusstyrka.

+

Använda flera monitorer

+

Om användare ansluter ytterligare en monitor till notebooken detekterar systemet automatiskt den externa monitorn som anslutits. Användare kan anpassa skärminställningarna.

• Anslut monitorn till notebooken.

• Tryck på och håll in Windows-tangenten och tryck sedan på

[P] för att visa [Project].

• Välj hur du vill att skärmen ska projiceras på den andra skärmen genom val av endast datorskärm, duplicerad, utökad och andra skärm.

15

Inledning

Tillämpning: True Color (tillval)

Den här notebook-datorn kan installeras med programmet True Color . Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

+

True Color

• Använd båda knapparna för att öppna programmet True

Color .

+

True Color-val

• Använd båda knapparna för att ändra olika visningslägen.

16 17

16

Bruksanvisning

Specifikationer

Informationen som ges häri är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande. De faktiska produkterna skiljer sig mellan olika regioner.

Besök den officiella webbplatsen för MSI på adressen www.msi.com, eller kontakta de lokala återförsäljarna för korrekta specifikationer för den produkt som användaren har inhandlat.

Fysiska egenskaper

Mått

Vikt

Processor

Paket

Mobilprocessor

Kärnprocessor

PCH

Minne

Teknik

Minne

Max

Strömförsörjning

AC/DC-adapter

(tillval 1)

358 (B) x 267 (D) x 23,4 (H) mm

2,38 kg

BGA

Den senaste Intel ® Core TM Processor Family

Intel ® 400-serien

DDR4, 2666

2 x SO-DIMM-platser

Upp till 64GB

AC/DC-adapter

(tillval 2)

Batteri

RTC-batteri

Förvaring

1 x 230 W, 20 V

Ingång: 100-240 V~, 50/60 Hz

Uteffekt: 20 V , 11,5 A

1 x 280 W, 20 V

Ingång: 100-240 V~, 50/60 Hz

Uteffekt: 20 V , 14 A

4-cells

Ja

SSD

2 x M.2-platser

• 1 stöder PCIe/ SATA SSD-enheten

• 1 stöder PCIe SSD-enhet

17

Inledning

I/O-port

USB

Ljud

Video

LAN

Kortläsare

Kommunikationsport

LAN

Trådlöst LAN

Bluetooth

Bildskärm

LCD-typ

Video

Grafik

1 x USB 3.2 Gen 2x2 Typ C

1 x USB 3.2 Gen 2 Typ C (DisplayPort stöds)

1 x USB 3.2 Gen 2

2 x USB 3.2 Gen 1

1 x Mikrofoningång/Hörlursutgång kombo

1 x HDMI

1 x Mini-DisplayPort

1 x RJ-45

1 x SD (UHS-III)

Stöds

Stöds

Stöds

15,6" FHD/UHD LED-panel

• NVIDIA stöds

® GeForce ® diskret grafik med NVIDIA

• Intel ® HD UMA-grafik

GDDR6, baserat på GPU-struktur

® Optimus™

VRAM

Webbkamera

Upplösning

Ljud

Inbyggda högtalare

FHD

2 x stereohögtalare

18 19

18

Säkerhet

Tillförlitlig plattformsmodul

(tillval)

Bruksanvisning

TPM 2.0 är en hårdvarubaserad krypteringsenhet som samarbetar med mjukvarumätningar för att bilda ett mer avancerat och säkert dataskydd.

TPM-funktioner kan aktiveras/inaktiveras i BIOSinställningarna om tillämpligt.

Med professionella versioner av Windows, är BitLocker en tillgänglig standardkonsol för TPM-kommunikationer som är till hjälp vid kryptering.

19

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement