MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE El kitabı

Add to My manuals
60 Pages

advertisement

MSI MS-1541 GE66 Raider Dragonshield Limited Edition 10SE El kitabı | Manualzz

G52-15411X1

Kullanım Kılavuzu

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi .........................................................................

1-4

Revizyon Geçmişi .........................................................................................................

1-4

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ....................................................................

1-5

FCC Koşulları ...............................................................................................................

1-5

CE Uygunluğu ..............................................................................................................

1-5

Pil Yönetmelikleri ..........................................................................................................

1-6

WEEE Bildirisi ..............................................................................................................

1-6

Kimyasal Maddeler Bilgisi ............................................................................................

1-6

RoHS Bildirimi ..............................................................................................................

1-7

Türkiye EEE düzenlemesi .......................................................................................

1-7

Yükseltme ve Garanti ..................................................................................................

1-7

Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması ......................................................................

1-7

Güvenlik Uyarıları .........................................................................................................

1-8

Önemli MSI Özellikler .................................................................................................

1-11

Genel Bilgiler ...............................................................................

2-1

Paketin Açılması ...........................................................................................................

2-2

Ürüne Genel Bakış .......................................................................................................

2-3

Üstten Açık Görünüm ..............................................................................................

2-3

Önden Görünüm......................................................................................................

2-5

Sağdan Görünüm ....................................................................................................

2-6

Soldan Görünüm .....................................................................................................

2-7

Arkadan Görünüm ...................................................................................................

2-9

Alt Taraftan Görünüm ............................................................................................

2-10

Klavyeyi Kullanma ......................................................................................................

2-12

Windows Tuşu .......................................................................................................

2-12

Hızlı Fn Başlatma Tuşlarını Etkinleştirme .............................................................

2-13

Hızlı Fn Başlatma Tuşlarını Kullanma ...................................................................

2-13

Hoparlörün Ses Düzeyini Ayarla ...........................................................................

2-15

Ekranın Parlaklık Düzeyini Ayarla ........................................................................

2-15

Birden Fazla Monitör Kullan ..................................................................................

2-15

Uygulama: True Color (isteğe bağlı) .....................................................................

2-16

Teknik Özellikler .........................................................................................................

2-17

Başlarken .....................................................................................

3-1

Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın .....................................................................

3-2

Dizüstü Bilgisayarı Rahat Biçimde Kullanma ...............................................................

3-3

1-2 1-3

1-2

Kullanım Kılavuzu

Güç Beslemesini Yönetme ...........................................................................................

3-4

AC/DC Adaptörü......................................................................................................

3-4

Pil ..........................................................................................................................

3-4

Windows 10'da Bir Güç Planı Ayarlama .......................................................................

3-6

Bir Güç Planını Seçin veya Özelleştirin ...................................................................

3-6

Kendi Güç Planınızı Oluşturun ................................................................................

3-8

Dokunmatik Yüzeyi Kullanma ....................................................................................

3-10

Sabit Disk ve Katı Hâl Diski Hakkında ........................................................................

3-11

M.2 SSD Yuvası Hakkında .........................................................................................

3-11

Internet'e Bağlanma ...................................................................................................

3-12

Kablosuz Yerel Alan Ağı (LAN) .............................................................................

3-12

Kablolu LAN ..........................................................................................................

3-14

Bluetooth Bağlantısı Kurma ........................................................................................

3-19

Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme .........................................................................

3-19

Harici Aygıtları Bağlama .............................................................................................

3-22

Video: RAID İşlevini Kullanma ....................................................................................

3-23

BIOS'ta Select Boot Mode ..........................................................................................

3-24

Video: MSI Dizüstü Bilgisayarlarda Windows 10 İşletim Sisteminin Geri Yüklenmesi ......

................................................................................................................................

3-25

Video: MSI One Touch Install Kullanımı ....................................................................

3-26

1-3

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi

Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu Micro-

Star Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğrulukla ya da eksiksizlikle ilgili hiçbir garanti belirtilmez veya ima edilmez. MSI önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Revizyon Geçmişi

▶ Sürüm: 1.1

▶ Tarih: 04, 2020

1-4 1-5

1-4

Kullanım Kılavuzu

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi

Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yayabilmektedir. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir. Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:

▶ Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin

▶ Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

▶ Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

NOT

▶ Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, cihazı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.

▶ Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır.

FCC Koşulları

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.

Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:

▶ Bu cihaz zararlı girişimler yaymaz,

▶ Bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.

CE Uygunluğu

Bu cihaz Avrupa Birliği Yönergesi’nde düzenlenen temel güvenlik gerekliliklerine ve diğer ilgili maddelere uygundur.

1-5

Pil Yönetmelikleri

Avrupa Birliği: Piller, pil paketleri ve akümülatörler, ayrılmamış ev atığı olarak atılmamalıdır. Yerel yönetmeliklere göre iade etmek, geri dönüştürmek veya işlemek için lütfen kamusal toplama sistemini kullanın.

Tayvan: Daha iyi çevre koruması için, atık piller, geri dönüştürme ya da özel atım için ayrı olarak toplanmalıdır.

廢電池請回收

Kaliforniya, ABD: Düğme piller perklorat maddesi içerebilir ve Kaliforniya'da geri dönüşüm ya da atma sırasında özel işlem gerektirir.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Lityum Pillerin Kullanımına Ait Güvenlik Yönergeleri

Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanın. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre değerlendirin.

WEEE Bildirisi

Avrupa Birliği: 13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa

Birliği ("AB") 2002/96/EC Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Yönergesi altında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri şehir çöpü olarak atılamaz ve kapsanan elektronik ekipmanların üreticileri, bu tür

ürünleri kullanım süreleri bittikten sonra geri toplamakla yükümlüdür.

Kimyasal Maddeler Bilgisi

EU REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi EC No. 1907/2006

Yönetmeliği) gibi kimyasal madde yönetmelikleriyle uyum amacıyla, MSI, aşağıdaki adreste ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini sağlar: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1-6 1-7

1-6

Kullanım Kılavuzu

RoHS Bildirimi

Türkiye EEE düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyeti EEE Düzenlemeleriyle uyumludur.

Yükseltme ve Garanti

Ürüne önceden takılmış olan, bellek modülleri, sabit disk, katı hâl diski, optik disk ve

Bluetooth/WiFi birleşik kart gibi bazı bileşenlerin, satın alınan modellere bağlı olarak kullanıcının isteğiyle yükseltilebilir veya değiştirilebilir olabileceğine lütfen dikkat edin.

Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz. Bileşen konumunu veya takma/sökme yöntemini anlamamanız durumunda, üründe hasara neden olabileceği için ürünün hiçbir bileşenini yükseltmeyi veya değiştirmeyi denemeyin. Ürün servisi için yetkili bayiyle veya servis merkeziyle iletişime geçmeniz önerilir.

Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması

Lütfen kullanıcıların bazı ülke veya bölgelerde satın aldığı ürünün değiştirilebilir (veya uyumlu olanlarının) parçalarının tedariğinin o zaman beyan edilen resmi düzenlemelere bağlı olarak ürün artık üretilmediği için üretici tarafından 5 yıl süreyle yapılabileceğine dikkat edin. Yedek parçaların sağlanması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.

msi.com/support/ adresi aracılığıyla üreticiyle iletişime geçin.

1-7

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz. Cihaz veya kullanım kitapçığındaki tüm uyarı ve yönergelere uyunuz.

• Bataryanın yanlış tipte bir batarya ile değişimi garantiyi bozar .

• Bir bataryanın ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, patlama ile sonuçlanabilir .

• Bataryayı aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda bırakmak, bir patlama ya da yanıcı sıvının veya gazın sızması ile sonuçlanabilir .

• Batarya aşırı düşük hava basıncına maruz kalırsa, bir patlama ya da yanıcı sıvının veya gazın sızması ile sonuçlanabilir.

• Güç kablosunu daima kolayca erişilebilecek bir AC prize takın.

• AC prizden güç kablosunu çekerek, dizüstü bilgisayarın güç bağlantısını kesin.

• Güç kablosu, 3 uçlu fiş ile geldiyse güç kablosunu daima topraklamalı bir AC prize takın. Önemli bir güvenlik özelliği olduğu için güç kablosunun topraklama ucunu asla sökmeyin.

• Daima MSI tarafından onaylanmış veya MSI'dan satın alınmış uygun bir AC/DC adaptörü ve güç kablosu kullanın.

• Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz. Elektrik kablosunun üzerine herhangi bir şey koymayın.

• Ayarlamadan önce dizüstü bilgisayarı sabit, düz ve sert bir yüzeye yerleştirin.

• Dizüstü bilgisayarı kullanırken; diz, yatak, yastık veya koltuk gibi sabit olmayan bir yüzeye koymayın.

• Dizüstü bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma deliklerini kapatmayın.

UYARI: Pili yutmayın. Düğme pil yutulursa şiddetli iç yanmalara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.

1-8 1-9

1-8

Kullanım Kılavuzu

Dizüstü bilgisayarı nemden ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutun.

Güçlü manyetik alanları veya elektrikli nesneleri dizüstü bilgisayardan kesinlikle uzak tutun.

• Dizüstü bilgisayarı, hasar görmesine neden olabilecek 60ºC

(140ºF) üstünde veya 0ºC (32ºF) altında depolama sıcaklığına sahip, havası düzenlenmeyen bir ortamda bırakmayın.

• Bu dizüstü bilgisayar, en fazla 35ºC (95ºF) ortam sıcaklığı altında

çalıştırılmalıdır.

• Cihaza hasar verebileceğinden ve elektrik çarpmasına neden olabileceğinden delikten kesinlikle sıvı dökmeyin.

• Bu cihazın, klavye, dokunmatik yüzey gibi kısımlarını ve dizüstü bilgisayar kasasını asla kimyasal maddelerle silmeyin.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz:

• Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.

• Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.

• Cihaz neme maruz kaldığında.

• Cihaz düzgün veya kullanım kitapçığına uygun çalışmadığında.

• Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.

• Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.

1-9

Çevreci Ürün Özellikleri

• Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

• Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

• Kolay demontaj ve geri dönüşüm

• Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

• Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

• Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi

Çevre Politikası

• Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümü sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

• Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.

• Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

• Ayrıca, kullanıcılar MSI ürünlerinin uygun elden çıkarılması, geri verilmesi, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için [email protected] adresinden bize ulaşabilirler.

1-10 1-11

1-10

Kullanım Kılavuzu

Önemli MSI Özellikler

Tüm serilerdeki MSI dizüstü bilgisayarların daha kendine özgü özelliklerini keşfetmek için lütfen şu adresleri ziyaret edin: http://www.msi.com ve https://www.youtube.com/user/MSI

Yalnızca MSI OYUN dizüstü bilgisayarında SteelSeries Engine 3

MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında özel bir SteelSeries Engine 3 geliştirmek için SteelSeries ile iş birliği yapar.

SteelSeries Engine 3, oyuncular için sık kullanılan işlevleri çoklu aygıt yönetiminde birleştirmeye yönelik uygulamalardır.

MSI Oyun Dizüstü Bilgisayarlarda ses Dynaudio tarafından sağlanır

MSI, oyun dizüstü bilgisayarlarında size aslına uygun ses performansı sunmak için, Danimarkalı ses uzmanlarından oluşan Dynaudio ile ortaklık yapmaktadır.

Gerçek Renklerle Yaşamınızı Renklendirin

MSI, daha hatasız, yüksek duyarlılıkta panel kalitesi geliştirme konusunda Portrait Displays, Inc. şirketiyle ortaklığa girmiştir.

MSI Gerçek Renk Teknolojisi, bir MSI dizüstü bilgisayarındaki her panelin, renk açısından en iyi hassasiyete sahip olmasını garanti eder.

Öğretici: Nahimic kullanım yöntemi

Nahimic kullanımını ve üç özelliğini keşfedin: Nahimic Ses Efektleri,

Mikrofon Efektleri ve Yüksek Çözünürlüklü Ses kaydedici.

1-11

1-12 1-12

Genel Bilgiler

Kullanım Kılavuzu

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Genel Bilgiler

Titizlikle tasarlanmış bu dizüstü bilgisayara sahip olmanızdan dolayı kutlarız. Bu muhteşem dizüstü bilgisayarı kullanırken zevkli ve profesyonel bir deneyim yaşayacaksınız. Bu dizüstü bilgisayarın, rakipsiz güvenilirliğimiz ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değer konusunda kazandığımız haklı ünümüzle test edilip onaylandığını kullanıcılara söylemekten gurur duyuyoruz.

Paketin Açılması

Paketi açıp içeriğini dikkatlice inceleyin. Herhangi bir parçanın eksik veya hasar görmüş olduğunu tespit ederseniz vakit geçirmeden satıcınızla temas kurun. Kutuyu ve paketleme malzemelerini ileride kullanabileceğiniz için saklayın. Paketin içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

▶ Dizüstü bilgisayar

▶ Hızlı Başlangıç Kılavuzu

▶ AC/DC adaptörü ve AC güç kablosu

▶ İsteğe bağlı taşıma çantası

2-2 2-3

2-2

Kullanım Kılavuzu

Ürüne Genel Bakış

Bu bölüm dizüstü bilgisayarın temel özelliklerini anlatmaktadır. Bu dizüstü bilgisayarın görünüşünü kullanmadan önce daha fazla öğrenmenizi sağlayacaktır. Burada gösterilen şekillerin yalnızca başvuru amaçlı olduğuna lütfen dikkat edin.

Üstten Açık Görünüm

Aşağıdaki şekil ile birlikte verilen açıklamalar dizüstü bilgisayarınızın ana çalışma alanını tanıtmaktadır.

2-3

Genel Bilgiler

1. Web Kamerası/ Web Kamerası LED'i/ Dahili Mikrofon

• Bu yerleşik web kamerası, fotoğraf çekme, video kaydetme, görüntülü konferans görüşmesi yapma ve benzeri işlemler için kullanılabilir.

• Web kamerasının yanındaki web kamerası LED göstergesi web kamerası işlevi etkinleştirildiğinde yanar. Bu işlev kapatıldığında LED söner.

• Yerleşik mikrofon harici olanla aynı işlevi paylaşır.

2. Güç Tuşu/ Güç LED'i / GPU Modu LED'i

Güç Tuşu

• Dizüstü bilgisayar gücünü AÇMAK için bu tuşa basın.

• Dizüstü bilgisayar açılırken bilgisayarı uyku moduna zorlamak için bu tuşa hızlı basın. Sistemi uyku durumundan uyandırmak için yeniden basın.

• Gerekirse bu tuşa uzun süre basıldığında kapatmaya zorlanır.

Güç LED'i/ GPU Mode LED'i

• Dizüstü bilgisayarın gücü açıldığında ve UMA GPU modu seçildiğinde beyaz renkte yanar.

• İsteğe bağlı olan ayrık GPU modu açıldığında koyu sarı yanar.

• Dizüstü bilgisayar uyku durumuna girdiğinde LED yanıp söner.

• Dizüstü bilgisayar kapatıldığında LED söner.

3. Klavye

Tümleşik klavye, dizüstü bilgisayar klavyesinin tüm işlevlerini taşımaktadır. Ayrıntılar için Klavyeyi Kullanma kısmına başvurun.

4. Dokunmatik yüzey

Bu, dizüstü bilgisayarınızın işaretleme cihazıdır.

5. Durum LED'i

Caps Lock

Caps Lock işlevi etkinleştirildiğinde yanar.

2-4 2-5

2-4

Kullanım Kılavuzu

Önden Görünüm

1. Işık Çubuğu

Işıklandırma etkinliği, SteelSeries Engine yazılımıyla ayarlanabilir.

2-5

Genel Bilgiler

Sağdan Görünüm

1. USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası

USB 3.2 Gen 1, SuperSpeed USB; depolama aygıtları, sabit sürücüler veya video kamera gibi aygıtlar için yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.

2. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

3. Kart Okuyucu

Yerleşik kart okuyucu çeşitli bellek kartlarını destekler. Ayrıntılar için Teknik Özellikler kısmını inceleyin.

2-6 2-7

2-6

Kullanım Kılavuzu

Soldan Görünüm

1. Kensington Kilidi

Bu dizüstü bilgisayar, kullanıcıların bilgisayarı güvenli kılmasını sağlayan bir

Kensington kilidi deliği sağlar.

2. Durum LED'i

Pil Durumu

• Pil şarj edilirken LED yanar.

• Pil kapasitesi düşük olduğunda, LED koyu sarı renge döner.

• Pilde sorun olursa kesintisiz yanıp söner. Sorun devam ederse, lütfen yetkili yerel bayiyle veya servis merkeziyle iletişime geçin.

• Pil tam şarjlı olduğunda veya AC/DC adaptörü bağlantısı kesildiğinde Pil LED'i söner.

3. USB 3.2 Gen 2x2 Bağlantı Noktası (Tip C)

• USB 3.2 Gen 2x2, SuperSpeed USB 20Gbps; depolama aygıtları, sabit sürücüler veya video kameralar gibi bağlı aygıtlar için yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.

• İnce ve şık USB Tip C bağlayıcı, tersine çevrilebilir fiş yönelimi sağlar.

4. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

5. USB 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası

USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10Gbps; depolama aygıtları, sabit sürücüler veya video kameralar gibi bağlı aygıtlar için yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.

2-7

Genel Bilgiler

6. Birleşik Ses Bağlantı Noktası

• Mikrofonlu kulaklıklar için bir bağlantı noktası

• Birleşik Ses Bağlantı Noktası 4 Kutuplu 3,5 mm'lik kulaklık jakını destekler.

2-8 2-9

2-8

Kullanım Kılavuzu

Arkadan Görünüm

1. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

2. USB 3.2 Gen 2 Bağlantı Noktası (Tip - C)

• USB 3.2 Gen 2, SuperSpeed USB 10Gbps; depolama aygıtları, sabit sürücüler veya video kameralar gibi bağlı aygıtlar için yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.

• İnce ve şık USB Tip C bağlayıcı, tersine çevrilebilir fiş yönelimi sağlar.

• DisplayPort bağlantısını destekler; 8K ekran monitörü çıkışı; 40Gbps'ye kadar veri hızı.

3. HDMI Bağlayıcı

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) teknolojisi, yüksek çözünürlüklü (HD) ve son derece yüksek çözünürlüklü (UHD) ekipman bağlamaya yönelik endüstri lideri arabirim ve fiili standarttır.

4. Mini-DisplayPort

Mini-DisplayPort, DisplayPort'un uygun bir adaptörle minyatürize edilmiş halidir.

Mini-DisplayPort, VGA, DVI ya da HDMI arabirime sahip ekranları çalıştırmak için kullanılabilir.

5. RJ-45 Bağlayıcı

İsteğe bağlı desteklenen saniyede 10/100/1000/2500 megabit iletme hızına sahip

Ethernet bağlayıcı, ağ bağlantısı için bir LAN kablosu bağlamak amacıyla kullanılır.

6. Güç Girişi

Bu bağlayıcı, AC/DC adaptörünü bağlamak ve dizüstü bilgisayara güç sağlamak içindir.

2-9

Genel Bilgiler

Alt Taraftan Görünüm

1. Soğutma Fanı

Soğutma fanı sisteminizin soğutulması için tasarlanmıştır. Hava sirkülasyonunun engellenmemesi için soğutma fanının önünü KAPATMAYIN.

2. Stereo Hoparlörler

Bu dizüstü bilgisayar, yüksek kaliteli ses sağlayan ve HD ses teknolojisini destekleyen yerleşik stereo hoparlörlerle donatılmış olabilir.

3. Pil Sıfırlama Deliği

Sistem aygıt yazılımı (EC) yükseltildiğinde veya sistem durduğunda lütfen 1) dizüstü bilgisayarı kapatın; 2) AC gücü çıkarın; 3) düzleştirilmiş bir ataşı 10 saniye süreyle bu deliğe sokun; 4) AC gücü bağlayın; 5) dizüstü bilgisayarın gücünü açın.

2-10 2-11

2-10

Kullanım Kılavuzu

4. SSD Yuvası 1

Bu dizüstü bilgisayarda PCIe arayüzüyle SSD aygıtını destekleyen bir SSD M.2 yuvası bulunur. Ürünün bakımı için her zaman yetkili satıcı veya servis merkezi ile iletişime geçilmesi önerilir.

5. SSD Yuvası 2

Bu dizüstü bilgisayarda PCIe veya SATA arabirimli SSD aygıtını destekleyen bir SSD

M.2 yuvası bulunur. Ürünün bakımı için her zaman yetkili satıcı veya servis merkezi ile iletişime geçilmesi önerilir.

2-11

Genel Bilgiler

Klavyeyi Kullanma

Bu dizüstü bilgisayar tam işlevli bir klavyeye sahiptir. Klavyenin düzgün biçimde

çalışmasını sağlamak için klavye işlev tuşlarını kullanmadan önce gerekli uygulamalar yüklenmelidir.

Belirli uygulamaları veya araçları etkinleştirmek için klavyedeki Fn tuşlarını kullanın.

Kullanıcılar bu tuşların yardımıyla daha etkin çalışabilir.

Windows Tuşu

Klavyede, Başlat menüsünü açmak ve kısayol menüsünü

çalıştırmak gibi Windows’a özel işlevleri gerçekleştirmek için kullanılan Windows Logosu tuşunu görebilirsiniz.

2-12 2-13

2-12

Kullanım Kılavuzu

Hızlı Fn Başlatma Tuşlarını Etkinleştirme

+

• Bu dizüstü bilgisayarda Hızlı Fn Başlatma Tuşları seti bulunur. F1 - F12 arası her işlev tuşu, kolay tek bir basmayla kullanılabilir.

• Kullanıcılar normal Fn tuşlarını devre dışı bırakıp Hızlı Fn

Başlatma Tuşlarını etkinleştirmek için Fn ve ESC tuşlarına basabilir. Ayrıntılar için Hızlı Fn Başlatma Tuşları kısmına bakın.

• Varsayılan Fn işlev tuşları devre dışı bırakılıp Hızlı Fn

Başlatma Tuşları etkinleştirildiğinde, ESC tuşunda bulunan Fn

Kilidi LED göstergesi yanar.

• Varsayılan Fn tuşlarını geri getirmek için Fn ve ESC tuşlarına tekrar basın, Fn Kilit LED ışığı sönecektir.

Hızlı Fn Başlatma Tuşlarını Kullanma

Ekran Değiştir

Görüntü çıkışını LCD ve harici monitör arasında değiştirmenizi sağlar.

Dokunmatik yüzey

Dokunmatik yüzey işlevini açma veya kapatma

Web kamerası

• Web kamerası işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

• Web kamerası, varsayılan ayarlar altında kapalıdır.

Airplane Mode

• Uçak Modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Artı imleci işlevi

• True Color uygulaması tarafından sunulan Artı imleci işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

• Bu işlevi kullanmak için True Color yüklenmiş olmalıdır.

2-13

Genel Bilgiler

Dragon Center (Ejderha Merkezi)

• Bu dizüstü bilgisayara, kullanıcılara oyun oynarken şaşırtıcı ve etkili bir çözüm sağlayan Dragon Center (Ejderha

Merkezi) oyun yardımcı uygulaması önceden yüklenmiş olabilir.

• Bu tuşu, Dragon Center (Ejderha Merkezi) uygulamasını açmak için kullanın.

Soğutucu Artırma

• Dizüstü bilgisayarın genel sıcaklığını azaltmak amacıyla fan hızını en üst düzeye çıkarmak için bu tuşa kullanın.

SSE (SteelSeries Engine)

• Bu dizüstü bilgisayarda, benzersiz bir klavye yöneticisi uygulaması olan SSE (SteelSeries Engine) önceden yüklenmiş olarak gelebilir. Bu uygulamayla, kullanıcılar, özel durumlar için ayrı ayrı tanımlanmış klavye kısayollarının çeşitli birleşimlerine sahip olabileceklerdir.

• SSE işlevi yalnızca RGB aydınlatmasına sahip klavyede mevcuttur.

• Klavye yapılandırmaları arasında geçiş yapmak için bu tuşa art arda kullanın.

Klavye Arka Işık Ayarları

• F10 : Klavye arka ışık LED'lerinin parlaklık düzeyini artırın.

• F11 : Klavye arka ışık LED'lerinin parlaklık düzeyini azaltın.

Ekran Yakalama

Panoya ekran görüntüsü kaydedin. Daha sonra bu görüntü bir düzenleme programına yapıştırılabilir.

2-14 2-15

2-14

Hoparlörün Ses Düzeyini Ayarla

Yerleşik hoparlörün ses düzeyini artırır.

+

Kullanım Kılavuzu

Yerleşik hoparlörün ses düzeyini azaltır.

+

Yerleşik hoparlörleri sessize alın.

+

Ekranın Parlaklık Düzeyini Ayarla

LCD ekran parlaklığını artırır.

+

LCD ekran parlaklığını azaltır.

+

Birden Fazla Monitör Kullan

+

Kullanıcılar dizüstü bilgisayara ek bir ekran bağlarsa, sistem bağlanan harici ekranı otomatik olarak algılayacaktır.

Kullanıcıların ekran ayarlarını özelleştirmesine izin verilir.

• Ekranı dizüstü bilgisayara bağlayın.

• Windows tuşunu basılı tutarken, [Yansıt] kısmını açmak için

[P] tuşuna basın.

• Ekranınızın ikinci ekranda nasıl yansıtılmasını istediğinizi,

Yalnızca bilgisayar ekranı, Çoğalt, Uzat ve Yalnızca ikinci ekran seçenekleri arasından seçin.

2-15

Genel Bilgiler

Uygulama: True Color (isteğe bağlı)

Bu dizüstü bilgisayarda True Color uygulaması önceden yüklenmiş olabilir. Kullanıcılar bu uygulama sayesinde, en iyi görüntüleme deneyimi için çeşitli renk ayarlarını seçebilir.

+

True Color

• True Color uygulamasını açmak için her iki tuşu kullanın.

+

True Color

Seçimleri

• Farklı görüntü modlarına geçmek için her iki tuşu kullanın.

2-16 2-17

2-16

Kullanım Kılavuzu

Teknik Özellikler

Burada listelenen teknik özellikler yalnızca başvuru içindir ve bildirim yapılmaksızın değişebilir. Satılan asıl ürünler bölgelere göre farklıdır.

Satın aldığınız ürünün eksiksiz teknik özelliklerini öğrenmek için, www.msi.com adresindeki resmi MSI web sitesini ziyaret edin veya yerel bayilerle iletişime geçin.

Fiziksel Özellikler

Boyutlar

Ağırlık

CPU

Ambalaj

Mobil İşlemci

Ana Yonga

PCH

Bellek

Bellek Teknolojisi

Bellek

Maksimum

Güç

AC/DC Adaptörü

(seçenek 1)

358 (G) x 267 (D) x 23,4 (Y) mm

2,38 kg

BGA

En yeni Intel ® Core TM İşlemci Ailesi

Intel ® 400 serisi

DDR4, 2666

2 tane SO-DIMM yuvası

64 GB kapasiteye kadar

AC/DC Adaptörü

(seçenek 2)

Pil

RTC Pil

Depolama

1 tane 230W, 20V

Giriş: 100-240V~, 50/60Hz

Çıkış: 20V , 11,5A

1 tane 280W, 20V

Giriş: 100-240V~, 50/60Hz

Çıkış: 20V , 14A

4 hücreli

Var

SSD

2 adet M.2 yuvası

• 1'i PCIe / SATA SSD aygıtı destekler

• 1'i PCIe SSD aygıtı destekler

2-17

Genel Bilgiler

G/Ç Bağlantı Noktası

USB

Ses

Görüntü

1 tane USB 3.2 Gen 2x2 Tip C

1 tane USB 3.2 Gen 2 Tip C(DisplayPort destekli)

1 tane USB 3.2 Gen 2

2 tane USB 3.2 Gen 1

1 adet birleşik Mikrofon/Kulaklık Çıkışı

1 tane HDMI

1 tane Mini-DisplayPort

LAN

Kart Okuyucu

1 tane RJ-45

1 adet SD (UHS-III)

İletişim Bağlantı Noktası

LAN Desteklenmektedir

Kablosuz Yerel Alan

Ağı (LAN)

Bluetooth

Ekran

LCD Tipi

Görüntü

Desteklenmektedir

Desteklenmektedir

15,6" FHD/ UHD LED panel

Grafik Kartı

• NVIDIA ® GeForce ® ayrık grafik kartı (NVIDIA ® Optimus™ ile) desteklenir

• Intel ® HD UMA grafikler

GDDR6, GPU yapısı temelinde VRAM

Web kamerası

Çözünürlük

Ses

Dâhilî Hoparlörler

FHD

2 tane stereo hoparlör

2-18 2-19

2-18

Kullanım Kılavuzu

Güvenlik

Güvenli Platform

Modülü (isteğe bağlı)

TPM 2.0, daha gelişmiş ve güvenli veri koruması oluşturmak için yazılım önlemleriyle iş birliği yapan, donanım tabanlı bir şifreleme aygıtıdır.

TPM işlevleri uygun olan yerlerde BIOS ayarlarında etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir.

BitLocker, profesyonel Windows sürümlerinde, TPM iletişimleri için veri şifreleme amaçları sunan varsayılan konsoldur.

2-19

Genel Bilgiler

2-20 2-20

Başlarken

Kullanım Kılavuzu

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR

Başlarken

Dizüstü Bilgisayarı Kullanmaya Başlayın

Bu dizüstü bilgisayarın yeni kullanıcılarına, bilgisayarı kullanmaya başlamak için aşağıdaki gösterimleri izlemeyi öneririz.

1

2

3

4

3-2 3-3

3-2

Kullanım Kılavuzu

Dizüstü Bilgisayarı Rahat Biçimde Kullanma

Dizüstü bilgisayarlar ile yeni tanışıyorsanız, çalışmanız sırasında güvenli ve rahat olmanızı sağlayacak aşağıdaki talimatları gözden geçirmenizi öneririz.

▶ Çalışma alanının iyi aydınlatılması en önemli gerekliliktir.

▶ İyi ergonomiye sahip bir koltuk ve masa seçip, yüksekliklerini duruşunuza göre ayarlayın.

▶ Dik biçimde otururken sırtınızın alt kısmını rahat biçimde desteklemek için arkalığı ayarlayın.

▶ Ayaklarınızı, dizleriniz 90 derece bükülecek şekilde zemine düz olarak basın.

▶ En iyi görüntüyü sağlamak için LCD panelin açısını/konumunu ayarlayın.

▶ Düzenli olarak vücudunuzu esnetin ve dinlendirin. Belirli bir süre çalıştıktan sonra mutlaka mola verin.

90-120

15-20

38-76 cm

3-3

Başlarken

Güç Beslemesini Yönetme

Bu kısım, kullanıcılara, AC/DC adaptörü ve pil gücünü uygun biçimde kullanmak için dikkat edilecek temel güvenlik önlemlerini sağlar.

AC/DC Adaptörü

İlk kez açmadan önce, dizüstü bilgisayarınızın, AC adaptörü aracılığıyla bir AC güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Dizüstü bilgisayar düşük pil gücünden dolayı otomatik olarak kapanırsa, sistem arızasına neden olması olasıdır. Aşağıda, AC/DC adaptörü kullanılırken yapılması ve yapılmaması gereken bazı işlemler bulunmaktadır.

▶ Yapılması gerekenler

• Yalnızca dizüstü bilgisayarınızla gelen adaptörü kullanın.

• Kullanılan AC/DC adaptöründen gelen ısıya her zaman dikkat edin.

• Dizüstü bilgisayarı sökmeden önce AC güç kablosunun fişini çekin.

▶ Yapılmaması gerekenler

• Isı üretebileceğinden, kullanılan adaptörün üstünü kapatmayın.

• Dizüstü bilgisayar uzun bir süre kullanılmayacaksa, sistemi kapattıktan sonra AC güç kablosunu takılı bırakmayın.

Pil

Yeni bir dizüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar pili edindiğinizde, pilden elinizden gelen en iyi şekilde yararlanabilmek için nasıl şarj edileceğini ve bakımının nasıl yapılacağını bilmek önemlidir.

Pilin kullanıcılar tarafından değiştirilemeyeceğine dikkat edin.

▶ Güvenlik kılavuzları

• Bu dizüstü bilgisayar çıkarılamaz bir pille donatılmıştır; dizüstü bilgisayarı atık olarak elden çıkarırken yerel yönetmeliklere uyun.

• Dizüstü bilgisayarı ve pilini aşırı nemden ve çok düşük/yüksek sıcaklıklardan mutlaka uzak tutun.

• Dizüstü bilgisayara herhangi bir modül takmadan önce AC güç kablosunun fişini mutlaka çekin.

▶ Pil tipi

• Bu dizüstü bilgisayar, sahip olduğunuz modele bağlı olarak yüksek kapasiteli lityum iyon veya lityum polimer pille donatılmış olabilir.

• Şarj edilebilir pil paketi, dizüstü bilgisayarınızın dahili güç kaynağıdır.

3-4 3-5

3-4

Kullanım Kılavuzu

▶ Pil şarj etme davranışı

Pil ömrünü optimize etmek ve aniden güç kaybını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını okuyun:

• Sisteminiz bir süre işlem yapmayacaksa bekleme moduna geçin ya da bekleme konumuna geçme süresini kısaltın.

• Dizüstü bilgisayarınızı bir süre kullanmayacaksanız sistemi kapatın.

• Gereksiz ayarları devre dışı bırakın veya kullanılmayan çevre aygıtlarını çıkarın.

• Mümkün olduğunda bir AC/DC güç kablosunu sisteme bağlayın.

▶ Pili düzgün biçimde şarj etme

Pilinizi şarj ederken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun:

• Pilinizin şarjı boşalmışsa, çalışmanızı kaydedip çalışan tüm uygulamaları sonlandırın ve bilgisayarınızı kapatın.

• Bir AC/DC adaptörünü prize takın.

• Piliniz şarj olurken bilgisayarınızı kullanabilir, bekleme konumuna geçirebilir veya bilgisayarınızı kapatabilirsiniz.

• Lityum iyon veya lityum polimer pil, bellek etkisine sahip değildir. Pili şarj etmeden

önce boşaltmak gerekli değildir. Yine de ayda bir kez pili tamamen boşaltıp tekrar şarj etmeniz önerilir.

• Pilinizin dolum süresi, şarj sırasında çalışan uygulamalara göre değişebilir.

3-5

Başlarken

Windows 10'da Bir Güç Planı Ayarlama

Güç planı, bilgisayarınızın gücü kullanma ve güçten tasarruf etme şeklini yöneten bir donanım ve sistem ayarları koleksiyonudur. Güç planları enerji tasarrufu sağlayabilir, sistem performansını en üst düzeye çıkarabilir veya enerji tasarrufuyla performansı dengeleyebilir. Varsayılan güç planları (Dengeli ve Güç tasarrufu) çoğu kişinin gereksinimlerini karşılar. Ancak var olan planlara yönelik ayarları değiştirebilir veya kendi planınızı oluşturabilirsiniz.

Bir Güç Planını Seçin veya Özelleştirin

1. Ekranın sol alt köşesindeki [Windows] simgesini bulun.

2. [Settings] simgesini veya seçim menüsündeki [Settings] bölümünü bulun ve tıklayarak Ayarlar 'ı açın.

3.   Ayarlar bölümünde [System]'i bularak tıklayın. Sistem seçim menüsünde [Power &

Sleep]'yu bulun.

4. [Additional power settings]'na tıklayarak [Related settings] altında Güç

Seçenekleri 'ni açın.

5. Burada örnek olarak [Balanced] Güç Planı seçilmiştir. Bir güç planını özelleştirmek amacıyla [Change plan settings] kısmını açmak için Plan Ayarlarını Değiştir

öğesine tıklayın.

6.   Plan Ayarlarını Düzenle kısmında seçili planın ayarlarını değiştirin.

7.   Güç Seçenekleri 'ni açmak için [Change advanced power settings] öğesine tıklayın.

İhtiyacınıza uygun olarak buradan seçili güç planında gelişmiş değişiklikler yapın

8. Seçili güç planını varsayılan ayarlara geri döndürmek için [Restore plan defaults]

öğesine tıklayın .

9. Yapılandırmayı bitirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

3-6 3-7

3-6 3-7

Kullanım Kılavuzu

Başlarken

Kendi Güç Planınızı Oluşturun

Kendi Güç Planınızı oluşturabilir ve kişisel gereksinimlerinizi karşılamak için

özelleştirebilirsiniz.

1.   Güç Seçenekleri 'nde [Create a power plan] öğesine tıklayın.

2. Var olan planlar arasından gereksinimlerinizi en fazla karşılayanı seçin ve yeni plana bir ad verin. Devam etmek için [Next] düğmesine tıklayın.

3. Plan ayarlarını değiştirin. Özelleştirilen güç planını etkinleştirmek için [Create]

öğesine tıklayın.

4. Artık, otomatik olarak etkinleştirilen yeni bir güç planınız vardır.

3-8 3-9

3-8 3-9

Kullanım Kılavuzu

Başlarken

Dokunmatik Yüzeyi Kullanma

Bilgisayarınıza tümleşik olan dokunmatik yüzey, standart fareyle uyumlu olan, ekranda imlecin konumunu işaret ederek dizüstü bilgisayarı kontrol etmenize olanak tanıyan bir işaret aygıtıdır .

▶ Dokunmatik Yüzeyi Yapılandırın

İşaret aygıtını kişisel gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz. Örneğin solaksanız, iki tuşun işlevlerinin yer değiştirmesini isteyebilirsiniz. Buna ek olarak ekrandaki işaretçinin şeklini, hareket hızını ve diğer gelişmiş ayarlarını da yapabilirsiniz.

Dokunmatik yüzeyi yapılandırmak için, Windows işletim sistemindeki standart

Microsoft ya da IBM PS/2 sürücüsünü kullanabilirsiniz. Bunun için Control Panel

(Denetim Masası) içerisindeki Mouse Properties (Fare Özellikleri) penceresini kullanabilirsiniz.

▶ Konumlandırın ve Hareket Ettirin

Parmağınızı (genellikle işaret parmağı) dokunmatik yüzeye yerleştirdiğinizde, bu dörtgen alan ekranınızın bir minyatür modeli haline gelecektir. Ekrandaki fare imleci sizin hareketinizle birlikte hareket edecektir. Parmağınız yüzeyin kenarına ulaştığında, hareketi sürdürmek için parmağınızı kaldırıp dokunmatik yüzeyin uygun bir konumuna koyun.

3-10 3-11

3-10

Kullanım Kılavuzu

▶ İşaretleme ve tıklama

İmleci, çalıştırmak istediğiniz bir simge, menü öğesi ya da komut üzerine getirdiğinizde, seçmek için dokunmatik yüzeye hafifçe dokunmanız veya sol düğmeye basmanız yeterlidir. İşaret et ve tıkla olarak adlandırılan bu prosedür, dizüstü bilgisayarınızı kullanmanın temelidir. Fare gibi geleneksel işaret etme aygıtlarının tersine, dokunmatik yüzey alanının tamamı sol fare tuşu görevini görür.

Dokunmatik yüzeydeki herhangi bir noktaya yapılan vuruş sol fare tuşuna basmakla aynı işleve sahiptir. İki kez art arda vuruş ise çift tıklama görevini görecektir.

▶ Taşıma ve Bırakma

Bilgisayarınızdaki dosya veya objelerin yerini değiştirmek için taşıma ve bırakma işlemini kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için, imleci istenen öğenin üzerine getirip dokunmatik yüzeye iki kez yavaşça dokunun ve ikinci dokunmadan sonra parmak ucunuzu dokunmatik yüzeyden kaldırmayın. Bu aşamada, seçilen öğeyi, parmağınızı dokunmatik yüzey üzerinde hareket ettirerek istenen konuma sürükleyebilir ve yeni konuma bırakmak için parmağınızı dokunmatik yüzeyden kaldırabilirsiniz. Bunun yerine, bir öğe seçerken sol düğmeyi basılı tutabilir ve ardından parmağınızı istenen konuma hareket ettirebilirsiniz; son olarak, taşıma ve bırakma işlemini tamamlamak için sol düğmeyi bırakın.

Sabit Disk ve Katı Hâl Diski Hakkında

Bu dizüstü bilgisayar, kullanıcının satın aldığı modele bağlı olarak sabit diskle (HDD) veya katı hâl diskiyle (SSD) donatılmış olabilir.

Sabit disk ve katı hâl diski, dijital bilgileri depolamak ve geri almak için kullanılan veri depolama aygıtlarıdır. Çoğu katı hâl diski, NAND temelli anlık bellek kullanır ve sabit disklerden daha yüksek veri aktarımı hızlarına, daha düşük güç tüketimine ve daha yüksek okuma/yazma hızına sahiptir.

Dizüstü bilgisayar açıkken sabit diski ve katı hâl diskini çıkarmaya veya takmaya

çalışmayın. Sabit diskler ve katı hâl disklerinin değiştirilmesi için lütfen yetkili bayiye veya servis merkezine danışın.

M.2 SSD Yuvası Hakkında

Dizüstü bilgisayar, kullanıcılara çok çeşitli özellikler ve kullanımlar sağlayan, SATA veya

PCIe arabirimleriyle uyumlu M.2 SSD kartları için M.2 SSD yuvalar ile donatılmış olabilir.

Eksiksiz teknik özellikler ve kurulum için yetkili bayiye veya servis merkezine danışın.

3-11

Başlarken

Internet'e Bağlanma

Kablosuz Yerel Alan Ağı (LAN)

Kablosuz LAN, Internet'e herhangi bir kablo kullanmadan bağlanmanıza olanak tanıyan bir kablosuz geniş bant bağlantısıdır. Bir Kablosuz LAN bağlantısı kurmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1.   Ayarlar kısmını açıp [Network & Internet] öğesine tıklayın.

2.   Ağ ve İnternet menüsünden [Wi-Fi] bölümünü seçin.

3. [Off] durumdaysa, Wi-Fi işlevini [ON] konuma getirin.

4. [Show available networks] öğesine tıklayarak ağ seçim tablosunu açın.

5. [Airplane mode] ayarının kapalı olduğundan emin olun.

6. Burada [Wi-Fi] öğesini seçin.

7. Internet'e bağlanmak için, ağ listesinden bir Kablosuz LAN bağlantısı seçin. Devam etmek için [Connect] düğmesine tıklayın.

8. Seçilen ağa bağlanmak için bir güvenlik anahtarı sorulabilir. [Next] düğmesine tıklayın.

3-12 3-13

3-12 3-13

Kullanım Kılavuzu

Başlarken

Kablolu LAN

Internet'e bağlanmak içi kablolar ve ağ bağdaştırıcıları kullanın. Dinamik IP/PPPoE, Geniş

Bant (PPPoE) veya Statik IP bağlantısı ayarlamadan önce, Internet bağlantısı kurulumu konusunda yardım için Internet Hizmet Sağlayıcınız veya ağ yöneticinizle iletişime geçin.

▶ Dinamik IP/PPPoE Bağlantısı

1.   Ayarlar kısmını açıp [Network & Internet] öğesine tıklayın.

2.   Ağ ve İnternet menüsünden [Ethernet] öğesini seçin.

3.   Ağ Bağlantıları penceresini açmak için [Change adapter options] öğesine tıklayın.

4. Açılır menüden [Properties] öğesini seçmek için [Ethernet] öğesine sağ tıklayın.

5.   Ethernet Özellikleri penceresini açın, Ağ İletişimi sekmesinde [Internet

Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] öğesini seçin. Devam etmek için [Properties] düğmesine tıklayın.

6.   Genel sekmesini seçip, [Obtain an IP address automatically] ve [Obtain DNS server address automatically] öğelerine tıklayın. Ardından [OK] düğmesine tıklayın.

▶ Statik IP Bağlantısı

7. Devam etmek için önceki 1 ila 4. adımları izleyin.

8.   Genel sekmesini seçip, [Use the following IP address] ve [Use the following

DNS server addresses] öğelerine tıklayın. IP adresi, Alt ağ maskesi, Varsayılan ağ geçidi, Tercih edilen DNS sunucusu ve Alternatif DNS sunucusu kısımlarını doldurun. Ardından [OK] düğmesine tıklayın.

3-14 3-15

3-14 3-15

Kullanım Kılavuzu

Başlarken

3-16 3-17

3-16

Kullanım Kılavuzu

▶ Geniş Bant (PPPoE) Bağlantısı

1.   Ayarlar kısmını açıp [Network & Internet] öğesine tıklayın.

2.   Ağ ve İnternet menüsünden [Ethernet] öğesini seçin.

3.   Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresini açmak için [Network and Sharing Center]

öğesine tıklayın.

4. [Change your networking settings] altında [Set up a new connection or network] seçimini yapın.

5. [Connect to the Internet] öğesini seçip [Choose a connection option] kısmına tıkladıktan sonra [Next] düğmesine tıklayın.

6. [Broadband (PPPoE)] öğesine tıklayın.

7. Kullanıcı adı, Parola ve Bağlantı adı alanlarını doldurun. Ardından [Connect] düğmesine tıklayın.

3-17

Başlarken

3-18 3-19

3-18

Kullanım Kılavuzu

Bluetooth Bağlantısı Kurma

Bluetooth eşleştirme, iki Bluetooth aygıtın yapılan bağlantı aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurduğu bir işlemdir.

Bluetooth Bağlantısını Eşleştirme

▶ Bluetooth durumunu kontrol etme

Bir Bluetooth bağlantısı ayarlamadan önce Airplane mode kapatıldığından emin olun.

1.   Ayarlar kısmını açıp [Devices] öğesine tıklayın.

2.   Cihazlar seçim menüsünden [Bluetooth & other devices] öğesini seçin.

3. [Off] durumdaysa, Bluetooth işlevini [ON] konuma getirin.

▶ Bluetooth aygıtları eşleştirme

4.   Bir cihaz ekle penceresini açmak için [Add Bluetooth or other device] öğesine tıklayın.

5. [Bluetooth] öğesini seçin.

6. Eşleştirmeyi başlatmak için bir aygıt seçin.

7. Bağlanmayı bekleyen aygıt tarafından belirtilen parolayı sağlayıp, ardından devam etmek için [Connect] öğesine tıklayarak eşleştirmeyi tamamlayın.

3-19

Başlarken

3-20 3-21

3-20 3-21

Kullanım Kılavuzu

Başlarken

Harici Aygıtları Bağlama

Bu dizüstü bilgisayar, USB, HDMI, DisplayPort ve mini DisplayPort gibi çeşitli G/Ç

(giriş/çıkış) bağlantı noktalarıyla donatılmış olabilir. Kullanıcılar, dizüstü bilgisayara çeşitli

çevre birimlerini bağlayabilecektir.

Bu aygıtları bağlamak için, önce her bir aygıtın talimat kılavuzuna başvurup, ardından aygıtı dizüstü bilgisayara bağlayın. Bu dizüstü bilgisayar, bağlanan aygıtları otomatik olarak algılama becerisine sahiptir. Aygıtlar algılanamazsa, yeni aygıtlar eklemek için lütfen [Start

Menu/ Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device] kısmına gidip aygıtları elle etkinleştirin.

3-22 3-23

3-22

Kullanım Kılavuzu

Video: RAID İşlevini Kullanma

Bu dizüstü bilgisayar farklı düzeylere sahip RAID işlevini destekleyebilir. RAID, kullanıcıların verileri birden fazla sabit disk veya katı hâl diskinde depolamasını sağlar.

Daha fazla ve doğru bilgi için yerel bayiyle iletişime geçin ve desteklenen RAID işlevlerinin, kullanıcıların satın aldığı modellere bağlı olabileceğine dikkat edin.

Aşağıdaki adreslerde bulunan talimat videosunu izleyin : https://youtu.be/u2C35-ctFbw

YouTube Youku

3-23

Başlarken

BIOS'ta Select Boot Mode

1. Sistemi açın. İlk logo ekranı görünür görünmez hemen DEL tuşuna basıp BIOS menüsüne girin.

2. İmleci [Boot] sekmesine getirip, Boot Configuration (Önyükleme Yapılandırması) kısmında [Boot mode select] öğesini seçin.

3. UEFI tabanlı BIOS destekleyen işletim sistemi için (Windows 10), [UEFI] seçiminin yapılması önerilir.

4. Dizüstü bilgisayara Windows işletim sistemini yükleme hakkında daha fazla bilgi için şu adresteki MSI SSS'sine bakın: https://www.msi.com/support/technical_details/

NB_OS_Installation

3-24 3-25

3-24

Kullanım Kılavuzu

Video: MSI Dizüstü Bilgisayarlarda Windows 10

İşletim Sisteminin Geri Yüklenmesi

Aşağıdaki adreslerde bulunan talimat videosunu izleyin : Gerektiğinde [F3 Recovery] ve

[Windows 10 Settings] kullanarak Windows 10 işletim sistemini geri yüklemek için şu adresteki videoyu izleyin: https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU.

YouTube Youku

3-25

Başlarken

Video: MSI One Touch Install Kullanımı

Tek tıklamayla yükleme uygulaması olan MSI "One Touch Install" , kullanıcıların MSI dizüstü bilgisayarlarda gerekli olan tüm sürücüleri tek tıklamayla etkin biçimde yüklemesine olanak tanır.

Aşağıdaki adreslerde bulunan talimat videosunu izleyin :

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

Windows 10/ 8.1

YouTube Youku

YouTube

Windows 7

Youku

3-26 3-27

3-26 3-27

Kullanım Kılavuzu

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents