MSI MS-3EA4 Optix MEG381CQR Plus Omaniku manuaal | Manualzz
Optix seeria
LCD monitor
Optix MEG381CQR Plus (3EA4)
Kasutusjuhend
Sisukord
Algseadistused.............................................................................................................. 3
Pakendi sisu............................................................................................................ 3
Kuvari toendi paigaldamine..................................................................................... 4
Kuvari seadistamine................................................................................................ 5
Kuvari ülevaade....................................................................................................... 6
Kuvari ühendamine arvutiga................................................................................... 8
Ekraanimenüüs seadistamine..................................................................................... 9
Navi Key (Navigeerimisnupp).................................................................................. 9
Kiirklahv................................................................................................................... 9
OSD-menüüd............................................................................................................... 10
Gaming (Mängud).................................................................................................. 10
G-SYNC® Processor (G-SYNC® protsessor).......................................................... 12
Image (Pilt)............................................................................................................ 13
Input Source (Sisendallikas)................................................................................. 14
Navi Key (Navigeerimisnupp)................................................................................ 14
Setting (Seadistamine).......................................................................................... 15
Tehnilised andmed...................................................................................................... 16
Eelseadistatud kuvamisrežiimid................................................................................ 18
Rikkeotsing.................................................................................................................. 19
Ohutuseeskirjad.......................................................................................................... 20
TÜV Rheinland sert..................................................................................................... 22
Vastavus normidele..................................................................................................... 23
Versioon
V1.0, 2021/07
2
Sisukord
Algseadistused
Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks. Seadmete ühendamisel hoidke
neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist
elektrit.
Pakendi sisu
Kuvar
Dokumentatsioon
Optix MEG381CQR Plus
Lühijuhend
Registreerimiskaart
Jaland ja kruvi(d)
Lisatarvikud
Jalandi alus ja kruvi(d)
Toendi kate
Seinakinniti kruvi(d)
Toitejuhe
HDMI kaabel (valikuline)
Kaablid
⚠⚠Oluline
DisplayPort kaabel (valikuline)
Mikrofoni kaabel (mikrofoni sisendi ühenduspistik)
(valikuline)
USB üleslaadimise kaabel (USB Tüüp-B jaoks, üleslaadimise
pordile) (valikuline)
∙∙ Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või
edasimüüjaga.
∙∙ Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist.
∙∙ Komplektis olev toitjuhe on ainult selle monitori jaoks, ärge seda kasutage muudel
toodetel.
Algseadistused
3
Kuvari toendi paigaldamine
1. Jätke monitor pakendisse koos kaitsevahuga. Ühitage jalandi toend monitori
soonega. Keerake jalandi toendi kinnituskruvid kinni.
2. Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni.
3. Joondage ja suruge jaland monitori soonde kuni see lukustub kohale.
4. Veenduge, et jalandi koost on nõuetekohaselt paigaldatud, enne kui panete
monitori püsti.
⚠⚠Oluline
∙∙ Vajaduse korral eemaldage enne paigaldamist monitori soonest kruvid.
∙∙ Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist.
∙∙ Ärge kasutage paneeli juures teravaid esemeid.
∙∙ Jalandi kinnitussoont saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks. Pöörduge
seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole.
1
3
4
Algseadistused
2
Kuvari seadistamine
Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele.
⚠⚠Oluline
Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist.
-5 15
O
O
100mm
30
O
30
O
Algseadistused
5
Kuvari ülevaade
3
1
2
4
1
7
6
6
5
Algseadistused
8
11
2
8
9
10
11 12
11
13
14
1
MSI HMI mänguketas
2
Power Button (Toitenupp)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mänguketas näitab süsteemi teavet ja toetab kiirlüliteid funktsioonide vahel,
nagu Mystic Light (Müstiline valgus), helivaljus, mängu käivitamine jne.
Toite LED-märgutuli
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kaabli läbiviik
Kensington lukk
Toitepesa
HDMI pesa
DisplayPort
USB 3.2 Gen 1 Tüüp-B üleslaadimisport
USB üleslaadimise kaabli jaoks.
⚠⚠OLULINE
Kontrollige, kas teie pakendis on USB
üleslaadimise kaabel ja ühendage
see arvuti ja kuvariga. Kui kaabel on
ühendatud, siis on kuvaril olevad USB
Tüüp-A allalaadimise pordid kasutamiseks
valmis.
Kuvarile
Arvutile
USB 3.2 Gen 1 Tüüp-A pesa
Mikrofoni sisendi üleslaadimise pesa
Kõrvaklappide pesa
Mikrofoni sisendi pesa
Algseadistused
7
Kuvari ühendamine arvutiga
1. Lülitage arvuti välja.
2. Ühendage kuvari videokaabel oma arvutiga.
3. Ühendage kuvarile toitejuhe. (Joonis A)
4. Pange toitekaabel pistikupessa. (Joonis B)
5. Lülitage kuvar sisse. (Joonis C)
6. Lülitage arvuti toide sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika.
A
C
B
8
Algseadistused
Ekraanimenüüs seadistamine
Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta.
⚠⚠Oluline
Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
Kuvaril on Navi Key (Navigeerimisnupp), see on mitmesuunaline nupp, mis aitab
navigeerida ekraanimenüüs (OSD).
Up (Üles)/ Down (Alla)/ Left (Vasak)/ Right (Parem):
∙∙ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine.
∙∙ Funktsioonide väärtuste muutmine
∙∙ Funktsioonimenüüdesse sisenemine ja neist väljumine
Keskmine:
∙∙ Ekraanimenüü (OSD) käivitamine
∙∙ Alammenüüdesse sisenemine
∙∙ Valiku kinnitamine või seadistamine
Kiirklahv
∙∙ Kui ekraanimenüü on aktiveeritud, saab kasutaja siseneda eelmääratud
funktsioonimenüüdesse Navi Key (Navigeerimisnupp) Up (Üles)-Down (Alla) ja Left
(Vasak)-Right (Parem).
∙∙ Kasutajad saavad kohandada funktsiooninuppe endale sobivaks, et siseneda nende
abil erinevate funktsioonide menüüdesse.
Ekraanimenüüs seadistamine
9
OSD-menüüd
Gaming (Mängud)
1. taseme menüü
Mode (Režiim)
2. ja 3. taseme menüü
User (Kasutaja)
FPS
Racing (Kihutamismäng)
RTS
RPG
sRGB
Dark Boost (Musta
võimendamine)
Anti-Blue (Anti-Blue kaitse)
OFF (VÄLJAS)
Normal (Tavaline)
Strong (Tugev)
Strongest (Ülitugev)
10
OSD-menüüd
Nimetus
∙∙ Režiimi valimiseks ja
eelvaateks kasutage
noolnuppu "Üles" ja "Alla".
∙∙ Režiimi tüübi kinnitamiseks
ja valimiseks vajutage
keskmist nuppu.
∙∙ Selle funktsiooniga saab
optimeerida tausta heledust
ja see on soovitatav FPS
mängudele.
1. taseme menüü
Response Time
(Reaktsiooniaeg)
2. ja 3. taseme menüü
Nimetus
Fast (Kiire)
∙∙ Sätte kiire määramisel
lüheneb reaktsiooniaeg
ja see aitab vähendada
ähmasust kiirete mängude
mängimisel.
Normal (Tavaline)
Fastest (Ülikiire)
Refresh Rate
Location
(Värskendussagedus) (Asukoht)
Left Top (Vasak
ülemine)
∙∙ Inaktiveerib ülekiirenduse
reaktsiooniaja.
∙∙ Sätte ülikiire määramisel
lüheneb reaktsiooniaeg
ja see aitab vähendada
ähmasust ülikiirete mängude
mängimisel.
∙∙ Kui reaktsiooniaeg on oma
suurimal väärtusel, võib
esineda möödalaskmist.
∙∙ Asukoht on OSD
menüüs muudetav. Oma
värskendussageduse
Right Top
asukoha kinnitamiseks ja
(Parem ülemine)
rakendamiseks vajutage
Left Bottom
keskmist nuppu.
(Vasak alumine)
∙∙ See kuvar töötab
Right Bottom
operatsioonisüsteemi
(Parem alumine)
eelseadistatud ekraani
Customize
värskendussagedusel.
(Kohandamine)
OFF (VÄLJAS)
Alarm Clock
(Äratuskell)
ON (SEES)
Location
(Asukoht)
Left Top (Vasak
ülemine)
∙∙ Pärast aja seadistamist
vajutage keskmist nuppu, et
taimer aktiveerida.
Right Top
(Parem ülemine) ∙∙ Kasutajad peavad käsitsi
taastama varem seadistatud
Left Bottom
äratuskella, kui AC-toide on
(Vasak alumine)
katkenud ja taastunud.
Right Bottom
(Parem alumine)
Customize
(Kohandamine)
OFF (VÄLJAS)
15:00
30:00
00:01~99:59
45:00
60:00
OSD-menüüd
11
1. taseme menüü
Game Assistant
(Mänguabiline)
2. ja 3. taseme menüü
None (Puudub)
Icon
(Ikoon)
Nimetus
∙∙ Kui on valitud lähtestamine,
siis ikoon naaseb keskele.
Position (Asukoht)
Reset (Lähtestamine)
G-SYNC® Processor (G-SYNC® protsessor)
1. taseme
menüü
2. taseme menüü
G-SYNC Esports OFF (VÄLJAS)
(G-SYNC
ON (SEES)
E-sport)
SDR Variable BL OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
HDR Variable
BL
Variable BL
Mode (Režiim
Variable BL)
12
OSD-menüüd
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Mode 0 (Režiim 0)
Mode 1 (Režiim 1)
Mode 2 (Režiim 2)
Nimetus
∙∙ Enne kui lülitate režiimi G-SYNC sisse,
tuleb kasutajal ühendada režiimiga G-SYNC
ühilduv graafikakaart G-SYNC monitoriga,
kasutades kaablit DisplayPort.
∙∙ Veenduge, et NVIDIA juhtpaneelil on valitud
„Aktiveeri G-SYNC“.
∙∙ SDR (Standardne dünaamiline vahemik)
muutuv taustvalgus on kohaliku
hämardamise funktsioon.
∙∙ Seda sätet ei saa valida, kui HDR on
Windows 10 operatsioonisüsteemis
aktiveeritud.
∙∙ See säte on inaktiveeritud ja seda ei
saa valida, kui G-SYNC Esports on sisse
lülitatud.
∙∙ HDR (Kõrgdünaamiline vahemik) muutuv
taustvalgus on kohaliku hämardamise
funktsioon.
∙∙ See säte on inaktiveeritud ja seda ei
saa valida, kui G-SYNC Esports on sisse
lülitatud.
∙∙ Režiimis „0“ ja režiimis „1“ saab kasutada
funktsiooni Muudetav tagavalgus, et tekitada
mängimise ajal maksimaalset kontrastsust.
∙∙ Režiimis „2“ on aeglane Muudetav
tagavalgus tavatööks ja piltide/video
redigeerimiseks.
Image (Pilt)
1. taseme menüü
2. ja 3. taseme menüü
Nimetus
Contrast
(Kontrastsus)
0-100
∙∙ Vaikimisi on 50.
Peak White (Valge
40-500
värvuse tippväärtus)
(nittides)
Color Temperature Cool (Külm)
(Värvustemperatuur)
Normal (Tavaline)
Warm (Soe)
Customization R (0–100)
(Kohandamine)
G (0–100)
Gamma
1,8
B (0–100)
2,0
2,2
2,4
DP YCbCR sRGB
HDMI YCbCR sRGB
2,6
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Screen Size (Ekraani Auto (Automaatne)
suurus)
Full Screen (Täisekraan)
Low Blue Light
OFF (VÄLJAS)
(Madal sinine valgus)
ON (SEES)
∙∙ Valge värvuse tippväärtus pole
aktiivne kui on aktiveeritud
HDR või HDCR.
∙∙ Valimiseks ja efektide
eelvaateks kasutage üles-alla
nuppe.
∙∙ Kinnitamiseks ja
rakendamiseks vajutage
keskmist nuppu.
∙∙ Selle sätte määramine
võimaldab muuta algset pilti,
kui see pole monitoril täpselt
kuvatud.
∙∙ Sisendiga DisplayPort on see
vaikimisi Sees.
∙∙ Sisendiga HDMI on see
vaikimisi Väljas.
∙∙ Ekraani suurus on
kasutajate poolt seadistatav
iga resolutsiooni ja iga
värskendussageduse puhul.
∙∙ Madal sinise valguse
säte kaitseb teie silmi
sinise valguse eest. Kui
see on aktiveeritud, siis
seadistatakse ekraani värve
hõõguva kollase poole.
∙∙ Kui on valitud Anti-Blue
kaitse, siis tuleb aktiveerida
Madal sinine valgus.
OSD-menüüd
13
Input Source (Sisendallikas)
1. taseme
menüü
DP
2. taseme
menüü
HDMI1
HDMI2
Auto Scan
(Automaatotsing)
OFF (VÄLJAS)
ON (SEES)
Nimetus
∙∙ Sisendallika otsimise järjestus: DP >
HDMI1 > HDMI2.
∙∙ Kasutaja saab navinuppudega valida
Sisendallikas järgmises olekus.
• Kui „Automaatotsing“ on olekus
„VÄLJAS“ ja monitor on säästurežiimis;
• Kui näidatakse monitoril sõnumit „No
Signal (Signaal puudub)“.
Navi Key (Navigeerimisnupp)
1. taseme
menüü
Up (Üles)/ Down
(Alla)/ Left
(Vasak )/ Right
(Parem)
2. taseme menüü
Nimetus
Peak White (Valge
värvuse tippväärtus)
(nittides)
∙∙ Noolnupp „Alla“ on vaikimisi
Mänguabiline.
OFF (VÄLJAS)
Mode (Režiim)
Game Assistant
(Mänguabiline)
Alarm Clock
(Äratuskell)
Input Source
(Sisendallikas)
Refresh Rate
(Värskendussagedus)
Info. on Screen
(Teave ekraanil)
Dark Boost (Musta
võimendamine)
DP OverClocking (DP
Ülekiirendamine)
14
OSD-menüüd
∙∙ Vaikimisi on ülesnoole nupu funktsioon
Režiim.
∙∙ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi
Äratuskell.
∙∙ Noolnupp "Parem" on vaikimisi
Sisendallikas.
∙∙ Kõiki navigeerimisnuppe saab seadistada
OSD menüüs.
Setting (Seadistamine)
1. taseme menüü
Language (Keel)
2. taseme menüü Nimetus
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
한국어
∙∙ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks
tuleb kasutajatel vajutage keskmist
nuppu.
∙∙ Keel on sõltumatu säte. Kasutaja
poolt valitud keele säte alistab tehase
vaikesätte. Kui kasutajad seadistavad
Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel
ei muudeta.
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
Türkçe
Deep Sleep (Sügav
uni)
Transparency
(Läbipaistvus)
(Keelte valik
suureneb varsti)
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Sügav uni säästab energiat
0~5
∙∙ Vaikimisi on 3.
ON (SEES)
OSD Time Out
5~30 s
(Ekraanimenüü välja
lülitamise aeg)
∙∙ Vaikimisi on 20 s.
Info. on Screen
(Teave ekraanil)
OFF (VÄLJAS)
∙∙ Monitori tööseisundi teavet näidatakse
ekraani paremal poolel.
Reset
(Lähtestamine)
YES (JAH)
RGB LED (RGB LED- OFF (VÄLJAS)
märgutuli)
ON (SEES)
ON (SEES)
DP OverClocking (DP OFF (VÄLJAS)
Ülekiirendamine)
ON (SEES)
NO (EI)
∙∙ Kui monitor siseneb režiimi Energia
säästmine, siis RGB LED-märgutuli ei
põle.
∙∙ Sisendi DisplayPort maksimaalse
resolutsiooni 3840 × 1600 saavutamiseks
sagedusel 160 Hz / 175 Hz, peab
funktsioon DP Ülekiirendamine olema
olekus Sees.
∙∙ Kasutajad saavad OSD lähtestada
algsetele sätetele igas režiimis.
OSD-menüüd
15
Tehnilised andmed
Kuvar
Optix MEG381CQR Plus
Kumerus
2300R
Suurus
Paneeli tüüp
Resolutsioon
Kuvasuhe
Heledus (nittides)
Kontrastsusmäär
Värskendussagedus
Reaktsiooniaeg
I/O
37,5 tolli
IPS
3840 x 1600
21:9
450
1000:1
175 Hz
GtG: 1 ms
∙∙ HDMI pesa - 2 tk
∙∙ DisplayPort - 1 tk
∙∙ USB 3.2 Gen 1 Tüüp-A pesa x 3
∙∙ USB 3.2 Gen 1 Tüüp-B üleslaadimisport - 1 tk
∙∙ Kõrvaklappide pesa - 1 tk
∙∙ Mikrofoni sisendi pesa - 1 tk
Vaatenurgad
DCI-P3*/ sRGB
Pinnatöötlus
Ekraanivärvid
Local Dimming (Kohalik
hämardamine)
Monitori Toite Valikud
Võimsustarve (tüüpolukorras)
Seadistamine (kaldenurk)
Seadistamine (kõrgus)
16
Tehnilised andmed
∙∙ Mikrofoni sisendi üleslaadimise pesa - 1 tk
178° (H), 178° (V)
96,2% / 128,7%
Helkimisvastane
1,07 B (8-bitti + A-FRC)
32 tsooni
100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz, 2 A
Toide Sees < 160 W
Ooterežiimis < 0,5 W
Toide Väljas < 0,3W
-5° ~ 15°
0 ~ 100 mm
Kuvar
Optix MEG381CQR Plus
Kensington lukk
Jah
Seadistamine (pööramine)
VESA seinapaigaldus
-30° ~ 30°
∙∙ Plaadi tüüp: 100 × 100 mm
∙∙ Kruvi tüüp: M4 × 10 mm
• Keerme läbimõõt: 4 mm
• Keerme samm: 0,7 mm
Mõõtmed (L × K × S)
Mass
Keskkond
• Keerme pikkus: 10 mm
896,5 × 466,4 × 325,8 mm
10,7 kg (neto)
14,8 kg (bruto)
Töötemperatuur ∙∙ Temperatuur: 0℃ ~ 40℃
∙∙ Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
∙∙ Kõrgus merepinnast: 0 ~ 5000 m
∙∙ Temperatuur: -20 ℃ ~ 60 ℃
∙∙ Niiskus: 10% ~ 90%, mittekondenseeruv
* Põhinevad CIE1976 testimisstandarditel.
Tehnilised andmed
17
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
Standardne Resolutsioon
VGA
640x480
Sagedusel 60 Hz
XGA
1024x768
Sagedusel 60 Hz
SVGA
QHD
UWQHD+
800x600
V
V
V
Sagedusel 60 Hz
V
Sagedusel 120 Hz
3840 × 1600
DP
V
Sagedusel 60 Hz
2560x1440
HDMI
V
Sagedusel 30 Hz
V
Sagedusel 60 Hz
V
Sagedusel 85 Hz
V
Sagedusel 100 Hz
X
Sagedusel 120 Hz
X
Sagedusel 144 Hz
X
Sagedusel 160 Hz* X
Režiim
480P
576P
720P
1080P
Sagedusel 175 Hz* X
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
Video ajastuse resolutsioon
HDMI
DP
720x480P
V
X
640x480P
Sagedusel 60 Hz
720x576P
Sagedusel 50 Hz
1280x720P
1920x1080P
Sagedusel 50 Hz
Sagedusel 60 Hz
Sagedusel 50 Hz
Sagedusel 60 Hz
V
V
V
V
V
V
Sagedusel 120 Hz V
18
V
X
X
X
X
X
X
X
* Sisendi DisplayPort maksimaalse resolutsiooni 3840 × 1600 saavutamiseks
sagedusel 160 Hz / 175 Hz, peab funktsioon DP Ülekiirendamine olema olekus Sees.
Eelseadistatud kuvamisrežiimid
Rikkeotsing
Toite LED-märgutuli ei põle.
• Vajutage uuesti kuvari toitenupule.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
Pilt puudub.
• Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.
• Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist
nuppu.
Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud.
• Juhinduge jaotisest “Eelseadistatud kuvamisrežiimid”, et määrata arvutis sobiv
säte kuvari pildile.
“Plug & Play” ei tööta.
• Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga “Plug & Play”.
Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine.
• Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid.
• Reguleerige heledust ja kontrasti.
• Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri.
• Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud.
• Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud.
Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab.
• Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele.
• Värskendage garantiikaardi draivereid.
• Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid
(EMI).
Rikkeotsing
19
Ohutuseeskirjad
∙∙ Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi.
∙∙ Järgige kõiki seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.
∙∙ Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha.
Toide
∙∙ Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja
seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V.
∙∙ Kui toitejuhe on 3-sooneline, ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse
kontakttihvti. Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa.
∙∙ Veenduge, et kuvari paigalduskoha toiteahelas on kaitselüliti 120/240 V, 20 A
(maksimaalselt).
∙∙ Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage
pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat.
∙∙ Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks. Ärge pange toitejuhtmele
mingeid esemeid.
∙∙ Kui seadme komplektis on toitadapter, kasutage ainult seda MSI poolt heaks
kiidetud AC-adapterit.
Aku
Kui seadmel on aku, võtke vastavaid ohutusmeetmeid.
∙∙ Kui aku on valesti paigaldatud, võib aku plahvatada. Aku asendamisel kasutage
samasugust või võrdväärset akut, mida soovitab tootja.
∙∙ Ärge püüdke akut põletada lõkkes või ahjus ega mehaaniliselt lõhkudes või lõigates
- see võib põhjustada plahvatuse.
∙∙ Ärge jätke akut kõrge temperatuuriga kohta ega hõredasse õhku, sest siis võib aku
plahvatada või lekitada põlevat vedelikku või gaasi.
∙∙ Aku allaneelamine on väga ohtlik. Tablett-/nööppatarei allaneelamine võib
põhjustada raskeid sisemisi põletusi, mis võivad lõppeda surmaga. Hoidke nii uued
kui kasutatud patareid ja akud lastele kättesaamatus kohas.
Euroopa Liit:
Taivan:
20
Kasutusest kõrvaldatud toiteelemente, toiteelementide pakette ja akusid ei
tohi käidelda koos sorteerimata olmeprügiga. Andke need üle avalikesse
kogumiskohtadesse, et need ümber töödeldakse või käidelge neid vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
廢電池請回收
Looduskeskkonna kaitsmiseks tuleb kasutatud toiteelemendid eraldi
kokku koguda, et neid taaskasutada või erikorras utiliseerida.
Ohutuseeskirjad
California, USA:
Nööppatareid võivad sisaldada perkloriidist materjale ja nõuavad
erikäsitlust, kui neid taaskasutatakse või utiliseeritakse Californias.
Lisateavet saate saidilt: https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Keskkond
∙∙ Kuumade pindadega seotud kehavigastuste ja seadme ülekuumenemise vältimiseks
ärge pange seadet pehmele, ebakindlale pinnale ja ärge ummistage õhutusavasid.
∙∙ Seadet tohib kasutada ainult horisontaalsel, kõval ja tasasel pinnal.
∙∙ Seadme ümberkukkumise vältimiseks kinnitage see lauale, seinale või muu kinnise
punkti külge ümberkukkumise vastase kinnitiga, mis seda nõuetekohaselt toetab ja
tagab turvalisuse.
∙∙ Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest
temperatuurist.
∙∙ Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60℃ või
alla -20℃, milles võib seade vigastada saada.
∙∙ Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40℃.
∙∙ Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja. Kasutage seadme
puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid. Ärge
laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või
anda elektrilöögi.
∙∙ Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal.
∙∙ Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
• Toitejuhe või -pistik on kahjustatud.
• Seadmesse on sattunud vedelikku.
• Seadmesse on sattunud niiskus.
• Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa seda tööle kasutusjuhendi juhiste
kohaselt.
• Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud.
• Seadmel on ilmsed purunemise tunnused.
Ohutuseeskirjad
21
TÜV Rheinland sert
TÜV Rheinlandi Low Blue Light (Vähese Sinise Valguse)
sert
Sinine valgus põhjustab silmade väsimust ja
ebamugavust. MSI monitoridel on nüüd TÜV
Rheinlandi vähese sinise valguse sert, mis tagab, et
MSI monitorid on silmadele mugavad ja ei kahjusta
nägemist. Järgige järgmisi nõudeid, et vähendada
võimalikke sümptoome, mis on tingitud ekraani
pikaajalisest vaatamisest ja sinisest valgusest.
∙∙ Hoidke end ekraanist 20–28 tolli (50–70 cm) kaugusel ja seadke ekraan veidi
allpoole silmade tasapinda.
∙∙ Pärast ekraani vaatamist pikema aja jooksul pilgutage aeg-ajalt teadlikult silmi, et
vähendada silmades pinget.
∙∙ Tehke iga kahe tunni järel paus 20 minutit.
∙∙ Pausi ajal vaadake ekraanist eemale ja keskendage pilk kaugele objektile vähemalt
20 sekundiks.
∙∙ Lõdvestage pausi ajal oma keha, et väsimuspingeid ja valu leevendada.
∙∙ Kasutage režiimi Reader/Anti-Blue (Lugemine /Sinise vähendamine) või lülitage
sisse valikuline funktsioon Low Blue Light (Sinise valguse vähendamine).
TÜV Rheinland Flicker Free (Vilkumisvaba) vaate sert
∙∙ TÜV Rheinland on meie tooteid testinud, et
kindlaks teha, kas kujutis ekraanil vilgub inimese
silmale nähtavalt või nähtamatult ja kas see
tekitab kasutajale pingeid.
∙∙ TÜV Rheinland on loonud testimistabeli, mis
määrab ära miinimumnäitajad erinevates
sageduspiirkondades. Testimistabelis on esitatud
näitajad vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja tööstusharude standarditele
ning need näitajad ületavad standardite nõudeid.
∙∙ Toode on testitud laborites nende kriteeriumide kohaselt.
∙∙ Termin „vilkumisvaba“ tähendab, et ekraanikujutis ei vilgu nähtavalt ega
mittenähtavalt nende standardite nõuete järgi piirkonnas 0–3000 Hz erinevatel
heledustel.
∙∙ Ekraanipilt pole vilkumisvaba kui on aktiveeritud Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT). (Funktsioon Anti Motion Blur/MPRT (Liikumise
ähmasuse kõrvaldamine / MPRT) on saadaval mõnedel toodetel.)
22
TÜV Rheinland sert
Vastavus normidele
CE-vastavus
Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL),
madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja RoHS
direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide
õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga. Seadet on
katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele
harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide
osas.
FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete
raadiosageduslike häirete kohta
Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks
klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC
reeglite 15. jaotisele. Need piirangud on ette nähtud elumajades
asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest.
See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat
ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see
põhjustada raadiosides ohtlikke häireid. Samas puudub garantii selle kohta, et häireid
ei esine teatud kasutustingimustes. Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või
telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil,
peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil.
∙∙ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta.
∙∙ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale.
∙∙ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja.
∙∙ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga.
1. märkus
Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt
kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse.
2. märkus
Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite
kaableid.
See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nõuetele. Töötamine peab vastama kahele
järgmisele tingimusele:
1. see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning
2. see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad
põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.
Vastavus normidele
23
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE)
avaldus
Sellele elektroonikaseadmele aastast elektri- ja elektroonikaseadmete
jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja
elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi
segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma.
Teave keemiliste ainete kohta
Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete
kohta veebisaidil:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Toote keskkonnasõbralikud omadused
∙∙ Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.
∙∙ Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral.
∙∙ Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav.
∙∙ Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu.
∙∙ Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga.
∙∙ Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme
tagasivõtmise tõttu.
Keskkonnakaitse põhimõtted
∙∙ Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja
ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima.
∙∙ Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber
töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti.
∙∙ Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI
veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht.
∙∙ Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise, ümber
töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile
[email protected].
24
Vastavus normidele
Hoiatus!
Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.
Soovitused:
1. Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit.
2. Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada. Lapsed, kes on
vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas.
Autoriõigused ja kaubamärgid
Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud. Kasutatav MSI on
ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk. Kõik teised mainitud märgid ja nimed
võivad olla vastava omaniku kaubamärgid. Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi. MSI
jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata.
Tehniline tugi
Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke
ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga. Variandina võite vaadata juhiseid
saidilt https://www.msi.com/support/.
Vastavus normidele
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement