MSI MS-3EA4 Optix MEG381CQR Plus Savininko vadovas

MSI MS-3EA4 Optix MEG381CQR Plus Savininko vadovas | Manualzz
Optix serija
Skystųjų kristalų monitorius
Optix MEG381CQR Plus (3EA4)
Naudotojo vadovas
Turinys
Trumpasis žinynas........................................................................................................ 3
Pakuotės turinys...................................................................................................... 3
Monitoriaus stovo montavimas............................................................................... 4
Monitoriaus sureguliavimas.................................................................................... 5
Monitoriaus apžvalga............................................................................................... 6
Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio.............................................................. 8
OSD sąranka.................................................................................................................. 9
Navi Key (Naršymo klavišas)................................................................................... 9
Spartusis klavišas.................................................................................................... 9
Įvairūs OSD meniu....................................................................................................... 10
Gaming (Žaidimas)................................................................................................. 10
G-SYNC® Processor (Procesorius G-SYNC®)........................................................ 12
Image (Vaizdas)...................................................................................................... 13
Input Source (Įvesties šaltinis).............................................................................. 14
Navi Key (Naršymo klavišas)................................................................................. 14
Setting (Nuostata).................................................................................................. 15
Specifikacijos............................................................................................................... 16
Iš anksto nustatyti ekrano režimai............................................................................. 18
Trikčių šalinimas......................................................................................................... 19
Saugos taisyklės.......................................................................................................... 20
„TÜV Rheinland“ sertifikatas...................................................................................... 22
Pranešimai apie reglamentavimą.............................................................................. 23
Peržiūrėtas ir pataisytas leidimas
V1.0, 2021/07
2
Turinys
Trumpasis žinynas
Šiame skyriuje aprašomos aparatinės įrangos sąrankos procedūros. Prijungdami
įrenginius laikykite juos atsargiai ir naudokite įžemintą riešo raištį apsaugai nuo
statinio elektros krūvio.
Pakuotės turinys
Monitorius
Dokumentai
Optix MEG381CQR Plus
Trumpasis vadovas
Registracijos kortelė
Stovo su varžtu(-ais)
Priedai
Stovo pagrindas su varžtu(-ais)
Stovo dangtis
Sieninio laikiklio varžtas (-ai)
Maitinimo kabelis
HDMI kabelis (pasirenkamas)
Kabeliai
Kabelis „DisplayPort“ (pasirenkamas)
Mikrofono kabelis (mikrofono įvesties lizdui) (pasirenkamas)
USB signalų siuntimo kabelis (B tipo USB signalų siuntimo
prievadui) (pasirenkamas)
⚠⚠Svarbi informacija
∙∙ Jei kurio nors iš nurodytų elementų nėra arba jis yra pažeistas, kreipkitės į
pardavėją arba artimiausią atstovą.
∙∙ Skirtingose šalyse pakuotės turinys gali skirtis.
∙∙ Pridedamas maitinimo kabelis skirtas tik šiam monitoriui ir jo negalima naudoti su
kitais prietaisais.
Trumpasis žinynas
3
Monitoriaus stovo montavimas
1. Nenuimkite nuo monitoriaus apsauginių, iš putplasčio pagamintų pakavimo dalių.
Sulygiuokite stovo laikiklį su monitoriaus grioveliu. Priveržkite stovo laikiklį
varžtais.
2. Prijunkite pagrindą prie stovo ir pritvirtinkite pagrindą, priverždami pagrindo
varžtu.
3. Sulygiuokite stovo dangtį ir stumkite monitoriaus griovelio link, kol jis užsifiksuos.
4. Prieš nustatydami monitorių į vertikalią padėtį, įsitikinkite, kad stovas yra tinkamai
sumontuotas.
⚠⚠Svarbi informacija
∙∙ Jei reikia, prieš montuodami stovą, išsukite varžtus iš monitoriaus griovelio.
∙∙ Paguldykite monitorių ant minkšto apsaugoto paviršiaus, kad nesubraižytumėte
ekrano plokštės.
∙∙ Montuodami ir naudodami plokštę, nenaudokite jokių aštrių daiktų.
∙∙ Griovelį stovo laikikliui montuoti taip pat galima naudoti monitoriui prie sienos
tvirtinti. Kreipkitės į prekybos atstovą, kad įsigytumėte tinkamą sieninio laikiklio
komplektą.
1
3
4
Trumpasis žinynas
2
Monitoriaus sureguliavimas
Į šio reguliuojamo monitoriaus ekraną patogu žiūrėti.
⚠⚠Svarbi informacija
Reguliuojami monitorių stenkitės neliesti ekrano plokštės.
-5 15
O
O
100mm
30
O
30
O
Trumpasis žinynas
5
Monitoriaus apžvalga
3
1
2
4
1
7
6
6
5
Trumpasis žinynas
8
11
2
8
9
10
11 12
11
13
14
1
Žaidimo valdiklis „MSI HMI Gaming Dial“
2
Power Button (Įjungimo mygtukas)
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdiklis „Gaming Dial“ rodo sistemos informaciją ir palaiko greitą funkcijų,
pavyzdžiui, „Mystic Light“, garso lygio, žaidimo paleidimo ir kt., perjungimą.
Maitinimo šviesos diodas
Navi Key (Naršymo klavišas)
Kabelio nutiesimo anga
„Kensington“ užraktas
Maitinimo lizdas
HDMI prievadas
„DisplayPort“ prievadas
1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo
prievadas
Skirtas USB signalų siuntimo kabeliui
prijungti.
⚠⚠SVARU!
11
12
13
14
Išimkite iš pakuotės USB signalų siuntimo
kabelį ir sujunkite juo kompiuterį su
monitoriumi. Prijungę kabelį, galėsite
naudotis monitoriaus A tipo USB duomenų
gavimo prievadais.
Į monitorių
Į kompiuterį
1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas
Mikrofono duomenų siuntimo įvesties lizdas
Lizdas ausinėms
Mikrofono įvesties lizdas
Trumpasis žinynas
7
Kaip prijungti monitorių prie kompiuterio
1. Išjunkite kompiuterį.
2. Prijunkite monitorių prie kompiuterio vaizdo kabeliu.
3. Prijunkite maitinimo laidą prie monitoriaus maitinimo lizdo. (A paveikslėlis)
4. Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą. (B paveikslėlis)
5. Įjunkite monitorių. (C paveikslėlis)
6. Įjunkite kompiuterį ir monitorius automatiškai aptiks signalų šaltinį.
A
C
B
8
Trumpasis žinynas
OSD sąranka
Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie OSD sąranką.
⚠⚠Svarbi informacija
Bet kokia informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
Navi Key (Naršymo klavišas)
Monitorius turi Navi Key (Naršymo klavišas) – daugiakryptį valdiklį, kuris leidžia
naršyti ekraniniame (OSD) meniu.
Up (Aukštyn)/ Down (žemyn)/ Left (kairėn)/ Right (dešinėn):
∙∙ Funkcijų meniu ir elementų pasirinkimas
∙∙ Funkcijų verčių reguliavimas
∙∙ Funkcijų meniu atidarymas / uždarymas
Vidurinis:
∙∙ įjungiamas virtualusis ekranas (OSD)
∙∙ Papildomų meniu atidarymas
∙∙ Pasirinkimo arba nuostatos patvirtinimas
Spartusis klavišas
∙∙ Naudotojas gali atverti iš anksto nustatytus funkcijų meniu, paspausdami Navi Key
(Naršymo klavišas) Up (Aukštyn), Down (žemyn), Left (kairėn) arba Right (dešinėn),
kai OSD meniu neveikia.
∙∙ Vartotojai gali suprogramuoti savo sparčiuosius klavišus skirtingų funkcijų meniu
įjungti.
OSD sąranka
9
Įvairūs OSD meniu
Gaming (Žaidimas)
1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu
Mode (Režimas) User (Naudotojo nustatytas)
FPS
Racing (Lenktynės)
RTS
RPG
sRGB
Dark Boost
(Tamsių spalvų
koregavimas)
10
Įvairūs OSD meniu
Anti-Blue (Mėlynos spalvos
šalinimas)
OFF (Išjungti)
Normal (Normalus)
Strong (Intensyvus)
Strongest (Intensyviausias)
Aprašas
∙∙ Spausdami rodyklinius
mygtukus aukštyn arba
žemyn pasirinkite ir
peržiūrėkite režimų efektus.
∙∙ Paspauskite vidurinį
mygtuką, kad nustatytas
režimas būtų patvirtintas ir
pritaikytas.
∙∙ Ši funkcija optimizuota
foninį apšvietimą ir yra
rekomenduojama žaidžiant
FPS žaidimus.
1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu
Response Time
(Reakcijos
laikas)
Normal (Normalus)
Fast (Greitas)
Fastest (Greičiausias)
Refresh Rate
(Atnaujinimo
dažnis)
Location
(Vieta)
OFF (Išjungti)
Alarm Clock
(Žadintuvas)
ON (Įjungti)
Location
(Vieta)
OFF (Išjungti)
15:00
30:00
Left Top (Viršuje,
kairėje)
Aprašas
∙∙ Išjungia atsako laiko
spartinimo funkciją.
∙∙ Nustačius parinktį Greitas,
sutrumpės atsako laikas
ir pagerės neryškių vaizdų
kokybė žaidžiant greitus
žaidimus.
∙∙ Nustačius parinktį
Greičiausias, atsako laikas
bus trumpiausias ir pagerės
neryškių vaizdų kokybė
žaidžiant labai greitus
žaidimus.
∙∙ Nustačius sparčiausią atsako
laiką, galimi peršokimai.
∙∙ Padėtį galima nustatyti OSD
meniu. Paspauskite vidurinį
Right Top (Viršuje, mygtuką, kad atnaujinimo
dažnio vieta būtų patvirtinta ir
dešinėje)
nustatyta.
Left Bottom
∙
∙
Šis monitorius naudoja ir
(Apačioje, kairėje)
veikia operacinės sistemos
Right Bottom
iš anksto nustatytu ekrano
(Apačioje,
atnaujinimo dažniu.
dešinėje)
Customize
(Pritaikyti)
Left Top (Viršuje,
kairėje)
∙∙ Nustatę laiką, paspauskite
vidurinį mygtuką, kad
Right Top (Viršuje, laikmatis pradėtų veikti.
dešinėje)
∙∙ Nutrūkus elektros tiekimui
ir jį atnaujinus, naudotojai
Left Bottom
privalo patys iš naujo
(Apačioje, kairėje)
nustatyti suprogramuotą
Right Bottom
žadintuvą.
(Apačioje,
dešinėje)
Customize
(Pritaikyti)
00:01-99:59
45:00
60:00
Įvairūs OSD meniu
11
1-o lygio meniu 2-to / 3-čio lygio meniu
Game Assistant
(Žaidimo
pagelbiklis)
None (Jokios)
Icon
(Piktograma)
Aprašas
∙∙ Pasirinkus Atkurti,
piktograma vėl bus centre.
Position (Padėtis)
Reset (Atkurti)
G-SYNC® Processor (Procesorius G-SYNC®)
1-o lygio meniu 2-to lygio meniu
G-SYNC Esports OFF (Išjungti)
ON (Įjungti)
SDR Variable BL OFF (Išjungti)
(SDR kintamasis
ON (Įjungti)
BL)
Aprašas
∙∙ Prieš įjungdami „G-SYNC“, naudotojai prie
„G-SYNC“ monitoriaus „DisplayPort“ laidu
privalo prijungti „G-SYNC“ tinkamą vaizdo
plokštę.
∙∙ Įsitikinkite, kad NVIDIA valdymo skydelyje
yra pažymėta parinktis „Įjungti G-SYNC“.
∙∙ SDR (Standartinis dinaminis diapazonas)
kintamasis foninis apšvietimas yra
vietinis programinės įrangos pritemdymo
sprendimas.
∙∙ Ši nuostata bus pilkos spalvos ir neveiks, jei
„Windows 10“ OS bus įjungta HDR funkcija.
HDR Variable
BL (HDR
kintamasis BL)
Variable
BL Mode
(Kintamojo BL
režimas)
12
Įvairūs OSD meniu
OFF (Išjungti)
ON (Įjungti)
∙∙ Jei įjungsite „G-SYNC Esports“, ši nuostata
bus išjungta, tada taps pilka.
∙∙ HDR (didelio dinaminio diapazono)
kintamasis foninis apšvietimas yra
vietinis programinis įrangos pritemdymo
sprendimas.
∙∙ Jei įjungsite „G-SYNC Esports“, ši nuostata
bus išjungta, tada taps pilka.
Mode 0 (Režimas 0) ∙∙ 0 ir 1 režimai siūlo greitą kintamą
foninį apšvietimą, kad būtų užtikrintas
Mode 1 (Režimas 1)
maksimalus kontrastas žaidimo metu.
Mode 2 (Režimas 2) ∙∙ 2 režimas siūlo lėtą kintamą apšvietimą
įprastam darbui darbalaukyje ir vaizdo
(vaizdo įrašų) redagavimui.
Image (Vaizdas)
1-o lygio meniu
2-to / 3-čio lygio meniu
Aprašas
Contrast
(Kontrastas)
0-100
∙∙ Numatytoji nuostata yra 50.
Cool (Šalta)
∙∙ Norėdami pasirinkti ir peržiūrėti
efektus, spauskite mygtuką
aukštyn arba žemyn.
Peak White
(Didžiausias
baltos spalvos
lygis)(nitais)
Color
Temperature
(Spalvų
temperatūra)
Gamma (Spalvų
gama)
40-500
Normal (Normalus)
Warm (Šilta)
Customization
(Pritaikymas)
1.8
R (0-100)
G (0-100)
B (0-100)
2.0
2.2
2.4
2.6
DP YCbCR sRGB OFF (Išjungti)
HDMI YCbCR
sRGB
Screen Size
(Ekrano
formatas)
ON (Įjungti)
OFF (Išjungti)
ON (Įjungti)
Auto (Automatinis)
Full Screen (Visas ekranas)
Low Blue Light OFF (Išjungti)
(Žemas mėlynos
šviesos lygis)
ON (Įjungti)
∙∙ Nuostata Didžiausias baltos
spalvos lygis bus pilka, jei bus
įjungtas HDR arba HDCR.
∙∙ Paspauskite vidurinį mygtuką, kad
patvirtintumėte ir pritaikytumėte
savo parinktį.
∙∙ Sureguliuokite šią nuostatą,
jei ekrane rodomas elementas
nėra tiklsiai tokios spalvos, kaip
originalas.
∙∙ Numatytoji „DisplayPort“ įvesties
nuostata yra Įjungta.
∙∙ Numatytoji HDMI nuostata yra
Išjungta.
∙∙ Naudotojas gali nustatyti ekrano
formatą esant bet kokiam režimui,
bet kokiai skiriamajai gebai ir
bet kokiam ekrano atnaujinimo
dažniui.
∙∙ Režimas „Žemas mėlynos šviesos
lygis“ saugo akis nuo mėlynos
spalvos apšvietimo. Įjungus
režimą „Žemas mėlynos šviesos
lygis“, nustatoma geltonesnė
ekrano spalvų temperatūra.
∙∙ Nustačius Režimo parinktį
Mėlynos spalvos šalinimas,
privaloma įjungti funkciją Žemas
mėlynos šviesos lygis.
Įvairūs OSD meniu
13
Input Source (Įvesties šaltinis)
1-o lygio meniu
DP
2-to lygio meniu
Aprašas
OFF (Išjungti)
∙∙ Naudodami kryptinį mygtuką, naudotojai
gali pasirinkite „Įvesties šaltinį“, esant
toliau nurodytai būsenai:
HDMI1
HDMI2
Auto Scan
(Automatinė
paieška)
ON (Įjungti)
∙∙ Įvesties šaltinio nuskaitymo seka: DP >
HDMI1 > HDMI2.
• Kai „Automatinė paieška“ yra „Išjungta“
ir monitorius veikia energijos taupymo
režimu;
• Kai monitoriaus ekrane rodomas
pranešimo langas „No Signal (Nėra
signalo)“.
Navi Key (Naršymo klavišas)
1-o lygio meniu
Up (Aukštyn)/
Down (žemyn)/
Left (kairėn)/
Right (dešinėn)
2-to lygio meniu
OFF (Išjungti)
∙∙ Numatytoji mygtuko aukštyn funkcija yra
įjungti Režimą.
Peak White
(Didžiausias baltos ∙∙ Esant numatytajai nuostatai, rodyklės
spalvos lygis)
žemyn mygtukas skirtas „Žaidimo
(nitais)
pagelbiklis“.
Mode (Režimas)
∙∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko kairėn
parinktis yra Žadintuvas.
Game Assistant
(Žaidimo
∙∙ Numatytoji rodyklinio mygtuko dešinėn
pagelbiklis)
parinktis yra Įvesties šaltinis.
Alarm Clock
(Žadintuvas)
Input Source
(Įvesties šaltinis)
Refresh Rate
(Atnaujinimo
dažnis)
Info. on Screen
(Ekrane rodoma
informacija)
Dark Boost
(Tamsių spalvų
koregavimas)
DP OverClocking
(DP spartinimas)
14
Įvairūs OSD meniu
Aprašas
∙∙ Visus naršymo klavišo elementus galima
perprogramuoti atidarius OSD meniu.
Setting (Nuostata)
1-o lygio meniu
Language
(Kalba)
2-to lygio meniu
繁體中文
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Aprašas
∙∙ Naudotojas privalo paspausti vidurinį
mygtuką, kad patvirtintų Kalbos nuostatą.
∙∙ Kalba yra atskira nuostata. Naudotojo
nustatyta kalba pakeis gamyklos nuostatą.
Jei naudotojas nustatys funkcijos Atkurti
parinktį Taip, Kalba nebus pakeista.
한국어
日本語
Русский
Português
简体中文
ไทย
Bahasa Indonesia
Türkçe
Deep Sleep
(Gilusis miegas)
Transparency
(Skaidrumas)
OSD Time Out
(OSD rodymo
trukmė)
RGB LED (RGB
šviesos diodai)
(Netrukus bus
daugiau kalbų)
OFF (Išjungti)
ON (Įjungti)
0-5
∙∙ Numatytoji nuostata yra 3.
5–30 s
∙∙ Numatytoji nuostata yra 20 s.
OFF (Išjungti)
∙∙ Monitoriui veikiant Energijos taupymo
režimu, funkcija RGB šviesos diodai
neveiks.
ON (Įjungti)
Info. on Screen OFF (Išjungti)
(Ekrane rodoma
ON (Įjungti)
informacija)
DP OverClocking OFF (Išjungti)
(DP spartinimas)
ON (Įjungti)
Reset (Atkurti)
∙∙ Nuostata Gilusis miegas didina energijos
naudojimo efektyvumą.
YES (TAIP)
NO (NE)
∙∙ Informacija apie monitoriaus būseną bus
rodoma dešinėje ekrano pusėje.
∙∙ Norėdami, kad „DisplayPort“ pasiektų
maksimalią 3840x1600 esant 160 Hz / 175
Hz skiriamąją gebą, vartotojai privalo įjungti
DP spartinimą.
∙∙ Naudotojas gali pasirinkti atkūrimo funkciją
ir atkurti numatytąsias OSD nuostatas
esant bet kokiam režimui.
Įvairūs OSD meniu
15
Specifikacijos
Monitorius
Optix MEG381CQR Plus
Kreivis
2300R
Dydis
Plokštės tipas
Skiriamoji geba
Kraštinių santykis
Šviesumas (nitais)
Kontrastingumo santykis
Atnaujinimo dažnis
Reakcijos laikas
I/O
37,5 col.
IPS
3840 x 1600
21:9
450
1000:1
175 Hz
GtG: 1 ms
∙∙ HDMI prievadas x 2
∙∙ DisplayPort x 1
∙∙ 1 kartos A tipo USB 3.2 prievadas x 3
∙∙ 1 kartos B tipo USB 3.2 signalų siuntimo
prievadas x 1
∙∙ Ausinių lizdas x 1
∙∙ Mikrofono įvesties lizdas x 1
Regėjimo kampai
DCI-P3* / sRGB
Paviršiaus danga
Ekrano spalvos
Lokalus pritemdymas
Monitoriaus Energijos
Naudojimo Parinktys
16
∙∙ Mikrofono duomenų siuntimo įvesties lizdas x 1
178°(H), 178°(V)
96,2 % / 128,7 %
Apsauga nuo atspindžių
1,07 B (8 bitai + A-FRC)
32 zonos
100–240 V kintamoji srovė, 50/ 60 Hz, 2 A
Energijos sunaudojimas
(tipinis)
Įjungus < 160 W
Reguliavimas (pakreipimas)
-5°–15°
Specifikacijos
Prietaisui veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W
Išjungus < 0,3 W
Monitorius
Optix MEG381CQR Plus
Reguliavimas (pavertimas)
-30–30°
„VESA“ stovas
∙∙ Plokštės tipas: 100 × 100 mm
Reguliavimas (aukščio
nustatymas)
„Kensington“ užraktas
0–100 mm
Yes (Taip)
∙∙ Varžtų rūšis: M4 x 10 mm
• Sriegio skersmuo: 4 mm
• Sriegio žingsnis: 0,7 mm
Matmenys (P x A x G)
Svoris
Aplinkosauga
• Sriegio ilgis: 10 mm
896,5 x 466,4 x 325,8 mm
10,7 kg (neto)
14,8 kg (bruto)
Eksploatuojant ∙∙ Temperatūra: 0℃–40℃
∙∙ Drėgnumas: 20–90%, be kondensacijos
Saugojimo
sąlygos
∙∙ Aukštis virš jūros lygio: 0 – 5 000 m
∙∙ Temperatūra: -20℃–60℃
∙∙ Drėgnumas: 10–90%, be kondensacijos
* Atsižvelgiant į CIE1976 bandymų standartus.
Specifikacijos
17
Iš anksto nustatyti ekrano režimai
Standartinis
Skiriamoji geba
HDMI
DP
SVGA
800x600
V
V
VGA
XGA
QHD
UWQHD+
640x480
Esant 60 Hz
1024x768
Esant 60 Hz
V
Esant 60 Hz
2560x1440
V
Esant 60 Hz
V
Esant 120 Hz
3840x1600
V
Esant 30 Hz
V
Esant 60 Hz
V
Esant 85 Hz
V
Esant 100 Hz
X
Esant 120 Hz
X
Esant 144 Hz
X
Esant 160 Hz* X
Esant 175 Hz* X
Režimas
480P
576P
720P
1080P
V
X
X
X
V
V
V
V
V
V
V
Vaizdo įrašų
sinchronizavimo skiriamoji
geba
HDMI
DP
720x480P
V
640x480P
Esant 60 Hz
V
X
720x576P
Esant 50 Hz
V
X
1280x720P
1920x1080P
Esant 50 Hz
Esant 60 Hz
Esant 50 Hz
Esant 60 Hz
Esant 120 Hz
18
V
V
V
V
V
V
X
X
X
X
X
X
* Norėdami, kad „DisplayPort“ pasiektų maksimalią 3840x1600 esant 160 Hz / 175 Hz
skiriamąją gebą, vartotojai privalo įjungti DP spartinimą.
Iš anksto nustatyti ekrano režimai
Trikčių šalinimas
Nešviečia kontrolinė maitinimo lemputė.
• Dar kartą paspauskite monitoriaus maitinimo mygtuką.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.
Nėra vaizdo.
• Patikrinkite, ar tinkamai įdiegta kompiuterio vaizdo plokštė.
• Patikrinkite, ar kompiuteris ir monitorius prijungti pire elektros lizdų, ir ar jie yra
įjungti.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
• Galbūt kompiuteris veikia budėjimo režimu. Norėdami pažadinti monitorių,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Ekrano vaizdas netinkamo dydžio arba netinkamai sucentruotas.
• Žr. skyrių „Iš anksto nustatyti ekrano režimai“, kad nustatytumėte reikiamą
nuostatą ir monitorius tinkamai rodytų vaizdą.
Neveikia funkcija „Plug & Play“.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus maitinimo kabelis.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
• Patikrinkite, ar kompiuteris ir vaizdo plokštė turi funkciją „Plug & Play“.
Neryškios, išsilieję arba netinkamų spalvų piktogramos, šriftas arba
ekranas.
• Stenkitės nenaudoti jokių vaizdo signalų perdavimo ilginamųjų kabelių.
• Sureguliuokite šviesumą ir kontrastingumą.
• Sureguliuokite RGB spalvas arba pakoreguokite spalvų temperatūrą.
• Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas monitoriaus signalų perdavimo kabelis.
• Patikrinkite, ar nesulankstyti signalų perdavimo kabelio jungties kontaktai.
Monitorius pradeda mirgėti arba banguoti.
• Pakeiskite atnaujinimo dažnį, kad jis atitiktų jūsų kompiuterio technines savybes.
• Atnaujinkite vaizdo plokštės tvarkykles.
• Patraukite monitorių atokiau nuo elektros prietaisų, kurių gali kelti
elektromagnetinių trukdžių (EMT).
Trikčių šalinimas
19
Saugos taisyklės
∙∙ Atidžiai ir iki galo perskaitykite saugos nuorodas.
∙∙ Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus ir atsargumo nurodymus, esančius ant įrenginio
arba minimus naudojimo instrukcijoje.
∙∙ Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems specialistams.
Maitinimas
∙∙ Prieš prijungdami įrenginį prie elektros lizdo įsitikinkite, ar maitinimo įtampa yra
tinkamai sureguliuota ir atitinka 100–240 V vertę.
∙∙ Jei maitinimo kabelis turi 3 kontaktų kištuką, neatjunkite apsauginio įžeminimo
kontakto. Įrenginys privalo būti prijungtas prie įžeminto elektros lizdo.
∙∙ Įsitikinkite, kad įrengimo vietoje esančioje elektros energijos paskirstymo sistemoje
yra 120 / 240 V, 20 A (maks.) grandinės pertraukiklis.
∙∙ Visada atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite sieninį elektros lizdą, jeigu įrenginį
ilgesniam laikui paliekate be priežiūros, kad nebūtų eikvojama elektros energija.
∙∙ Padėkite maitinimo laidą taip, kad žmonės ant jo negalėtų užminti. Nieko nedėkite
ant maitinimo laido.
∙∙ Jei šis prietaisas yra su adapteriu, naudokite tik MSI pateiktąjį kintamosios srovės
adapterį, patvirtintą naudoti su šiuo įrenginiu.
Akumuliatorius
Jei šis prietaisas yra su baterija, laikykitės specialių atsargumo priemonių.
∙∙ Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik tokia pat arba
gamintojo rekomenduojamo tipo baterija.
∙∙ Nemeskite baterijos į ugnį ar karštą orkaitę ir nesuspauskite jos mechaniškai bei
nepjaustykite, antraip ji gali sprogti..
∙∙ Saugokite bateriją nuo ypač aukštos temperatūros arba itin žemo oro slėgio, antraip
ji gali sprogti arba gali ištekėti degus skystis, arba gali įvykti dujų nuotėkis.
∙∙ Neprarykite baterijos. Nurijus monetos / sagos formos bateriją, galima patirti
sunkių vidinių nudegimų ir mirti. Laikykite naujas ir senas baterijas vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Europos Sąjunga:
Baterijos, baterijų blokai ir akumuliatoriai negali būti išmetami su
nerūšiuojamomis komunalinėmis atliekomis. Naudokite viešąją surinkimo
sistemą, skirtą jiems surinkti, perdirbti ar tvarkyti pagal vietos taisykles.
Taivanas:
20
廢電池請回收
Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos apsaugą nebenaudojamas baterijos
privaloma surinkti ir atiduoti į specialius atliekų surinkimo ir perdirbimo
punktus.
Saugos taisyklės
Kalifornija, JAV:
Apvaliuose plokščiuose elementuose gali būti perchlorato, todėl
Kalifornijoje juos perdirbant ar išmetant taikomi specialūs tvarkymo
reikalavimai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite interneto svetainėje:
https://dtsc.ca.gov/perchlorate/
Aplinkosauga
∙∙ Norėdami sumažinti su karščiu susijusius susižalojimus arba prietaiso perkaitimo
galimybę, nestatykite jo ant minkšto, netvirto paviršiaus ir neužkimškite jo
ventiliacijos angų.
∙∙ Šį prietaisą dėkite tik ant kieto, plokščio, tvirto paviršiaus.
∙∙ Norėdami, kad prietaisas nenuvirstų, pritvirtinkite jį prie stalo, sienos ar fiksuoto
daikto, naudodami apsauginį fiksatorių, kuris tinkamai ir saugiai laiko prietaisą.
∙∙ Saugokite šį įrenginį nuo drėgmės ir aukštos temperatūros, kad išvengtumėte
gaisro ar elektros smūgio pavojaus.
∙∙ Nelaikykite įrenginio nevėdinamoje patalpoje, kai sandėliavimo temperatūra yra
aukštesnė nei 60℃ arba žemesnė nei -20℃, nes įrenginys gali būti sugadintas.
∙∙ Maksimali darbo aplinkos temperatūra yra maždaug 40℃.
∙∙ Prieš valydami įrenginį, ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Įrenginį
valykite minkšta šluoste – nenaudokite pramoninių cheminių valymo medžiagų.
Niekada nepilkite į angas jokių skysčių, nes jie gali sugadinti įrenginį arba sukelti
elektros smūgį.
∙∙ Stiprų magnetinį lauką sukeliančius arba elektrinius prietaisus visada laikykite
atokiai nuo įrenginio.
∙∙ Atiduokite įrenginį patikrinti techninės priežiūros darbuotojui toliau nurodytais
atvejais:
• Maitinimo laidas arba kištukas yra pažeistas.
• Į įrenginį pateko skysčio.
• Įrenginys buvo paveiktas drėgmės.
• Prietaisas veikia netinkamai arba neveikia taip, kaip nurodyta naudojimo
instrukcijoje.
• Įrenginys buvo numestas ir sugadintas.
• Įrenginys akivaizdžiai sudaužytas.
Saugos taisyklės
21
„TÜV Rheinland“ sertifikatas
TÜV Rheinland Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos
lygis) sertifikatas
Patvirtina, kad mėlyna šviesa vargina akis ir sukelia
diskomfortą. Dabar „MSI“ siūlo „TÜV Rheinland
Low Blue Light (Žemas mėlynos šviesos lygis)“
sertifikatus turinčius monitorius, kad būtų užtikrinti
vartotojų akių komfortas ir gerovė. Vykdykite toliau
pateiktus nurodymus, kad sumažintumėte ekrano ir
mėlynos šviesos ilgalaikio poveikio simptomus.
∙∙ Nustatykite ekraną 20–28 colių (50–70 cm) atstumu nuo akių ir šiek tiek žemiau akių
lygio.
∙∙ Retkarčiais sąmoningai sumirksėkite, kad, ilgai sėdėjus priešais ekraną, sumažėtų
akių įtampa.
∙∙ Darykite 20 minučių trukmės pertraukas kas 2 valandas.
∙∙ Pertraukų metu atitraukite akis nuo ekrano ir bent 20 sekundžių pažiūrėkite į toli
esantį daiktą.
∙∙ Pertraukų metu atlikite raumenų tempimo pratimus, kad sumažėtų kūno nuovargis
ar skausmas.
∙∙ Naudokite „Reader / Anti-Blue“ režimą arba įjunkite papildomą „Low Blue Light“
funkciją.
TÜV Rheinland Flicker Free (Nemirgantis) sertifikatas
∙∙ Kompanija „TÜV Rheinland“ išbandė šį gaminį,
norėdama įsitikinti, ar ekranas skleidžia žmogaus
akiai matomą ir nematomą mirgėjimą ir dėl to
vargina naudotojų akis.
∙∙ „TÜV Rheinland“ sudarė bandymų katalogą,
kuriame nustatomi būtiniausi standartai esant
įvairiems dažnių diapazonams. Bandymų katalogas
yra pagrįstas tarptautiniu mastu taikomais arba pramonėje įprastais standartais ir
viršija šiuos reikalavimus.
∙∙ Šis gaminys buvo išbandytas laboratorijoje, atsižvelgiant šiuos kriterijus.
∙∙ Raktinis žodis „Nemirgantis“ patvirtina, kad prietaisas neturi matomo ir nematomo
mirgėjimo, apibrėžto šiame standarte, 0–3 000 Hz diapazone esant įvairioms
ryškumo nuostatoms.
∙∙ Ekrane nepalaikys „Flicker Free“ (Nemirgėjimo) funkcijos, jei bus įjungta funkcija
„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT. (Funkcijų
„Anti Motion Blur“ (Vaizdo suliejimo dėl judesio mažinimas) / MPRT prieinamumas
priklauso nuo gaminio.)
22
„TÜV Rheinland“ sertifikatas
Pranešimai apie reglamentavimą
CE atitiktis
Šis įrenginys atitinka reikalavimus, išdėstytus Tarybos direktyvoje
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu
suderinamumu, suderinimo (2014/30/ES), Žemos įtampos prietaisų
direktyvoje (2014/35/ES), Europos Parlamento Direktyvoje (2009/125/
EB) ir RoHS direktyvoje (2011/65/ES). Šis gaminys yra patikrintas ir atitinka
darniuosius informacinių technologijų įrangos standartus, paskelbtus Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pareiškimas dėl FKK-B radijo dažnių trikdžių
Šis įrenginys yra išbandytas ir atitinka B klasės skaitmeniniams
aparatams nustatytus apribojimus pagal Federalinės komunikacijų
komisijos (FKK) taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai turi užtikrinti pagrįstą
apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją, todėl gali
sukelti žalingus radijo ryšiui trikdžius, jei sumontuota ir naudojama ne
pagal šį naudojimo vadovą. Tačiau negarantuojama, kad tam tikras įdiegimas nesukels
trukdžių. Jei ši įranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavimą, tai nustatysite
įjungdami ir išjungdami įrangą, rekomenduojame pašalinti trukdžius vienu iš toliau
išvardintų būdų:
∙∙ kitaip nukreipkite arba perstatykite priėmimo anteną.
∙∙ padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.
∙∙ įjunkite įrenginį į elektros lizdą kitoje elektros grandinėje nei ta, prie kurios yra
prijungtas imtuvas.
∙∙ pasikonsultuokite su atstovu arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos meistru.
1 pastaba
Keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino šalys, atsakingos už atitiktį, gali
atšaukti teisę dirbti su įranga.
2 pastaba
Norint atitikti emisijos ribas, jei tokių yra, reikia naudoti ekranuotus sąsajos ir
kintamosios srovės laidus.
Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:
1. šis prietaisas gali nesukelti trukdžių ir
2. šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, tame tarpe ir galinčius
sukelti nepageidaujamą veikimą.
Pranešimai apie reglamentavimą
23
WEEE Pareiškimas
Europos Sąjungos (ES) Direktyvą 2012/19/ES dėl elektrinių ir elektroninių
prietaisų, „elektrinių ir elektroninių prietaisų“ gaminių daugiau nebegalima
išmesti kaip komunalinių atliekų, o elektroninių prietaisų, kuriems taikoma
ši direktyva, gamintojai yra įpareigoti priimti tuos gaminius pasibaigus jų
gyvavimo laikui.
Informacija apie chemines medžiagas
Laikydamasi cheminių medžiagų reglamentų, kaip antai ES REACH reglamento
(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1907/2006) reikalavimų, MSI
pateikia informaciją apie chemines medžiagas gaminiuose:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Žalio produkto savybės
∙∙ Mažina elektros energijos sunaudojimą naudojimo ir budėjimo metu
∙∙ Ribotas kiekis aplinkai ir sveikatai pavojingų medžiagų naudojimas
∙∙ Lengvai išardomas ir perdirbamas
∙∙ Sumažintas natūralių resursų panaudojimas skatinant perdirbimą
∙∙ Pratęstas produkto eksploatacijos laikas paprastų atnaujinimų dėka
∙∙ Sumažintas kietųjų atliekų atsiradimas taikant atidavimo atgal nuostatas
Aplinkos apsaugos politika
∙∙ Produktas buvo sukurtas su galimybe tinkamai panaudoti iš naujo
dalis ir perdirbti ir turi būti išmetamas pasibaigus jo eksploatacijos
laikui.
∙∙ Vartotojai turi susisiekti su vietiniu atliekų surinkimo punktu dėl savo
pasibaigusios eksploatacijos gaminių perdirbimo ir likvidavimo.
∙∙ Apsilankykite MSI tinklavietėje ir susisiekite su artimiausiu platintoju, jei reikia
daugiau informacijos apie perdirbimą.
∙∙ Naudotojai taip pat gali rašyti mums adresu [email protected], jei reikia
informacijos, kaip tinkamai išmesti, grąžinti, atiduoti į surinkimo ir perdirbimo
punktus ar išardyti senus MSI gaminius.
Įspėjimas!
Per ilgai žiūrint į ekraną, gali suprastėti regėjimas.
Rekomendacijos:
1. Jei privalote ilgai žiūrėti į ekraną, darykite 10 minučių pertraukas kas 30 minučių.
2. Vaikams iki 2 metų nereikėtų žiūrėti į ekraną. 2 metų amžiaus ir vyresni vaikai
turėtų žiūrėti į ekraną ne ilgiau nei vieną valandą per dieną.
24
Pranešimai apie reglamentavimą
Autorių teisės ir prekių ženklai
Autorių teisės © „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ Visos teisės saugomos. Naudojamas MSI
logotipas yra „Micro-Star Int’l Co., Ltd.“ prekės ženklas. Visi kiti paminėti ženklai ir
pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių ženklai. Jokia garantija tikslumo
ar išsamumo atžvilgiu neformuluojama ir netaikoma. MSI pasilieka teisę keisti šį
dokumentą be išankstinio pranešimo.
Techninė pagalba
Jei kiltų problemų dėl gaminio, o naudojimo instrukcijoje nerandate tinkamo
sprendimo, kreipkitės į parduotuvę arba artimiausią atstovą. Arba, prireikus
papildomos pagalbos, apsilankykite tinklavietėje https://www.msi.com/support/.
Pranešimai apie reglamentavimą
25
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement