MSI MS-A616 PRO 16T 7M מדריך למשתמש


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-A616 PRO 16T 7M מדריך למשתמש | Manualzz
PRO 16 7M
‫מחשב אישי‬
MS-A616
G52-A6161X5
‫תוכן עניינים‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים ��������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫סימנים מסחריים ���������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫גרסא�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫שדרוג ואחריות �����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫חלקי חילוף�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫תמיכה טכנית �������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫המאפיינים הידידותיים לסביבה של המוצר �����������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫מדיניות סביבתית ���������������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬
‫מידע על חומרים כימיים�������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬
‫מידע על הסוללה����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪v‬‬
‫הוראות בטיחות ����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪vi‬‬
‫תאימות לתקן ‪viii����������������������������������������������������������������������������������������������������� CE‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו ���������������������������������������������������������������������‪viii‬‬
‫הצהרת ‪viii�������������������������������������������������������������������������������������������������������� WEEE‬‬
‫‪ .1‬סקירה ������������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫תכולת האריזה���������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫‪ii‬‬
‫סקירת המערכת�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫החלפת ושדרוג רכיבים����������������������������������������������������������������������������������������������‪1-9‬‬
‫‪ .2‬התחלת עבודה ������������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫טיפים לבטיחות ולנוחות���������������������������������������������������������������������������������������������‪2-2‬‬
‫התקנת החומרה ������������������������������������������������������������������������������������������������������‪2-3‬‬
‫‪ .3‬תפעול המערכת �����������������������������������������������������������������������������‪3-1‬‬
‫ניהול צריכת הספק ���������������������������������������������������������������������������������������������������‪3-2‬‬
‫חיבור רשת (‪3-4���������������������������������������������������������������������������������������)Windows 10‬‬
‫שחזור המערכת (‪3-7�������������������������������������������������������������������������������� )Windows 10‬‬
‫‪ .A‬פתרון בעיות ���������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫הקדמה‬
‫הודעה בדבר זכויות יוצרים‬
‫החומר הכלול במסמך זה הינו רכושה הרוחני של ‪ .MICRO-STAR INTERNATIONAL‬אנו נוקטים‬
‫את מירב תשומת הלב בהכנתו של מסמך זה‪ ,‬אך יחדע אם זאת לא מספקים הבטחה כלשהי בנוגע‬
‫לנכונותה של תכולתו‪ .‬מוצרינו עוברים שיפור מתמיד ואנו שומרים את הזכות לבצע שינויים ללא כל‬
‫הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫סימנים מסחריים‬
‫כל הסימנים המסחריים האחרים שייכים לבעליהם בהתאמה‪.‬‬
‫גרסא‬
‫‬
‫גרסא‬
‫‬
‫גרסא ‪1.0‬‬
‫תאריך‬
‫‪2017/01‬‬
‫‪iii‬‬
‫שדרוג ואחריות‬
‫רכיבים מסוימים שמסופקים כשהם מותקנים מראש על ידי היצרן ניתנים לשדרוג או החלפה על פי‬
‫בקשת המשתמש וכתלות בדגם שנרכש‪ .‬למידע נוסף שאינו כלול במדריך למשתמש‪ ,‬אנא פנה למפיץ‬
‫המקומי באזורך‪ .‬אין לנסות לשדרג או להחליף את רכיבי המוצר אלא רק באמצעות מפיץ או מרכז שירות‬
‫מורשה‪ .‬אחרת תוקף האחריות עלול לפוג‪ .‬אנו ממליצים ליצור קשר עם מפיץ או מרכז שירות מורשה‬
‫לצורך שדרוג או תיקון‪.‬‬
‫חלקי חילוף‬
‫חלקי החילוף (או חלקים תואמים) עבור המוצר אותו רכש המשתמש במדינות או אזורים מסוימים יתמכו‬
‫על ידי היצרן עד לתקופה של ‪ 5‬שנים מהיום בו הופסקה תמיכת היצרן במוצר‪ .‬לפרטים אודות רכישה של‬
‫חלקי חילוף‪ ,‬צור קשר עם היצרן בכתובת ‪.http://www.msi.com/support/‬‬
‫תמיכה טכנית‬
‫אם מתעוררת בעיה עם המערכת שלך לה לא ניתן למצור פתרון במדריך למשתמש‪ ,‬צור קשר בבקשה‬
‫עם החנות ממנה קנית את המערכת‪ ,‬או אם המשווק באזורך‪ .‬לקבל עזרה נוספת ניתן לפנות גם למקורות‬
‫הבאים‪ :‬בקר באתר של ‪ MSI‬שם תוכל למצוא שאלות נפוצות‪ ,‬מדריך טכני‪ ,‬עדכוני ‪ ,BIOS‬מנהלי התקן‬
‫מעודכנים ומידע נוסף בכתובת ‪http://www.msi.com/support‬‬
‫המאפיינים הידידותיים לסביבה של המוצר‬
‫‪iv‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙צריכת אנרגיה נמוכה בזמן פעילות ובמצב המתנה‪.‬‬
‫◙שימוש מוגבל בחומרים שמזיקים לסביבה ולבריאות‪.‬‬
‫◙קל לפירוק ומחזור‪.‬‬
‫◙שימוש מופחת במשאבים טבעיים באמצעות עידוד המחזור‪.‬‬
‫◙אורך חיים ארוך יותר הודות לאפשרויות שדרוג קלות‪.‬‬
‫◙צמצום כמות הפסולת המצוקה באמצעות מדיניות החזרת מוצר‪.‬‬
‫הקדמה‬
‫מדיניות סביבתית‬
‫◙‬
‫◙ ◙בסיום חיי המוצר‪ ,‬על המשתמשים ליצור קשר עם נקודת איסוף מורשית‬
‫◙מוצר זה תוכנן כדי לאפשר מחזור ושימוש חוזר בחלקים‪ ,‬ואין להשליכו לפסולת‪.‬‬
‫באזורם לצורך מחזור המוצר‪.‬‬
‫◙‬
‫◙פרטי משווק באזורך ופרטים נוספים בנוגע למחזור ניתן למצוא באתר האינטרנט‬
‫של ‪.MSI‬‬
‫◙‬
‫◙לקבלת מידע בנושאי סילוק של מוצרי ‪ ,MSI‬החזרתם‪ ,‬מחזורם ופירוקם‪ ,‬צור עמנו קשר‬
‫בכתובת הדוא"ל ‪[email protected]‬‬
‫מידע על חומרים כימיים‬
‫בהתאם לתקנות החומרים הכימיים כגון ‪( EU REACH Regulation‬תקנה ‪ 1907/2006‬של הפרלמנט‬
‫האירופי ומועצת אירופה)‪ MSI ,‬מספקת מידע על החומרים הכימיים המרכיבים את המוצרים שלה‪.‬‬
‫את המידע ניתן למצוא בכתובת‪:‬‬
‫‪http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫מידע על הסוללה‬
‫האיחוד האירופי‪:‬‬
‫אין להשליך לפסולת את הסוללות‪ ,‬מארז הסוללות ואת הרכיבים החשמליים‬
‫כחלק מהפסולת הביתית‪ .‬יש להשתמש במערכת איסוף ציבורית כדי‬
‫להחזיר‪ ,‬למחר ולטפל ברכיבים הללו בהתאם לתקנות המקומיות‪.‬‬
‫טאיוואן‪:‬‬
‫כדי להגן על הסביבה‪ ,‬את הסוללות יש לאסוף בנפרד למחזור או להשליך‬
‫למיכל איסוף מיוחד‪.‬‬
‫קליפורניה‪ ,‬ארה"ב‪:‬‬
‫סוללות כפתור עלולות להכיל פרכלורט ובמדינת קליפורניה יש להשליכן לפסולת או למחזר אותן‬
‫באופן מיוחד‪.‬‬
‫למידע נוסף‪http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ :‬‬
‫קיימת סכנת פיצוץ במידה ומחליפים את הסוללה לא בהתאם להוראות‪ .‬החלף רק בסוג דומה‬
‫אשר מומלץ ע"י היצרן‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫הוראות בטיחות‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙קרא בעיון את ההוראות הבאות והקפד לציית להן באופן מלא‪.‬‬
‫◙יש לציית לכל האזהרות שמופיעות על הציוד או במדריך למשתמש‪.‬‬
‫שמור את המדריך למשתמש אשר צורף לאריזה לצורך עיון בעתיד‪.‬‬
‫הרחק ציוד זה מתנאי לחות וטמפרטורה גבוהה‪.‬‬
‫הנח את הציוד על משטח יציב לפני שתתקין אותו‪.‬‬
‫‪vi‬‬
‫◙ ◙ודא שמתח רשת החשמל נמצא בטווח הבטיחות של ‪ 100‬ל‪-‬‏‪ 240‬וולט לפני חיבור הציוד‬
‫לשקע החשמל‪ .‬אין לכופף‪ ,‬לפרק‪ ,‬או לנתק את שן ההארקה של תקע החשמל‪ .‬יש לחבר‬
‫את הציוד לשקע חשמל מאורק‪.‬‬
‫◙ ◙נתק תמיד את כבל החשמל לפני הכנסת כרטיס הרחבה או רכיב אחר‪.‬‬
‫◙ ◙כדי לבטל כליל את צריכת החשמל של הציוד‪ ,‬נתק את כבל החשמל או כבה את שקע‬
‫החשמל כאשר לא מתוכנן שימוש במחשב למשך זמן ממושך‪.‬‬
‫◙ ◙אספקת חשמל‬
‫ ‪-‬מקור‪100-240V, 50-60Hz :‬‬‫‪- -‬הספק‪19V, 3,42A :‬‬
‫המאוורר שבמארז מיועד להכנסת אוויר ולמניעת התחממות יתר של החומרה אין לכסות את‬
‫המאוורר‪.‬‬
‫אין להשאיר את הציוד בסביבה בה הטמפ' גבוהה מ‪ )140OF( 60-OC‬או נמוכה מ‪.)32OF( 0-OC‬‬
‫אחרת עלול להיגרם נזק לציוד‪.‬‬
‫הערה‪ :‬טמפ' העבודה המרבית היא כ‪.40OC -‬‬
‫הקדמה‬
‫לעולם אל תשפוך נוזלים לפתחים‪ .‬דבר זה עלול לגרום נזק או התחשמלות‪.‬‬
‫נתב את כבל החשמל כך שלא ידרכו עליו‪ .‬אל תניח דבר על כבל החשמל‪.‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙כשאתה מחבר את הכבל הקואקסיאלי אל מקלט הטלוויזיה‪ ,‬ודא שסיכוך המתכת מחובר‬
‫בצורה טובה להארקת הבניין‪.‬‬
‫◙יש להאריך את הכבלים בהתאם לתקנים ‪ ANSI/NFPA 70‬ו‪National Electrical Code-‬‬
‫)‪ ,(NEC‬בייחוד על פי סעיף ‪ ,820.93‬הארקת הסיכוך המוליך החיצוני של קבל קואקסיאלי‪.‬‬
‫הרחק חפצים מגנטיים או חשמליים חזקים מהציוד‪.‬‬
‫אם מתרחש אחד מהמצבים הבאים‪ ,‬הבא את הציוד לבדיקה אצל איש שירות‪:‬‬
‫◙ ◙כבל החשמל או התקע ניזוק‪.‬‬
‫◙ ◙חדר נוזל למוצר‪.‬‬
‫◙ ◙המוצר נחשף ללחות‪.‬‬
‫◙ ◙הציוד אינו פועל בצורה תקינה או שאינך מצליח להפעיל אותו בהתאם להוראות שבמדריך‬
‫למשתמש‪.‬‬
‫◙ ◙הציוד נפל וניזוק‪.‬‬
‫◙ ◙על הציוד ישנם סימנים ברורים של שבירה‪.‬‬
‫‪1.1‬התקני האחסון האופטי מסווגים כמוצרי לייזר מדרגה ‪ .1‬חל איסור להשתמש בבקרות או התאמות‬
‫ופעולות אחרות מאלו שצוינו‪.‬‬
‫‬
‫‪2.2‬אין לגעת בעדשות שבתוך הכונן‪.‬‬
‫‪vii‬‬
‫תאימות לתקן ‪CE‬‬
‫‪ Micro-Star International CO., LTD‬מצהירה בזאת כי התקן זה תואם לדרישות‬
‫הבטיחות ולתנאים רלוונטיים נוספים שמופרטים בהנחיה האירופאית (‪European‬‬
‫‪.)Directive‬‬
‫הצהרה ‪ FCC-B‬אודות הפרעת תדרי רדיו‬
‫הציוד נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג ‪ ,Class B‬בהתאם לסעיף‬
‫‪ 15‬בתקנות ‪ .FCC‬מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה‬
‫במקום מגורים‪ .‬הציוד מחולל‪ ,‬משתמש ופולט אנרגיה בתדר רדיו‪ .‬אם ההתקנה‬
‫והשימוש בו אינם לפי הוראות אלה‪ ,‬הציוד עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת‬
‫רדיו‪ .‬אולם אין אחריות לכך שלא תחול הפרעה במתקן מסוים‪ .‬אם ציוד זה גורם‬
‫להפרעה מזיקה לשידורי רדיו או טלוויזיה‪ ,‬אותה ניתן לקבוע על ידי כיבוי הציוד והפעלתו‪ ,‬מומלץ‬
‫שהמשתמש יתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪viii‬‬
‫■כיוון מחדש או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה‪.‬‬
‫■הרחקת הציוד מהמקלט‪.‬‬
‫■חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט‪.‬‬
‫■פנה למפיץ או לטכנאי רדיו או טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע‪.‬‬
‫הערה ‪1‬‬
‫כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הגוף האחראי לעמידה בהוראות החוק עלול לבטל את הרשאת‬
‫המשתמש להפעיל את הציוד‪.‬‬
‫הערה ‪2‬‬
‫יש להשתמש בכבלי ממשק ובכבלי חשמל מסוככים‪ ,‬אם קיימים‪ ,‬כדי לעמוד בדרישות פליטת הקרינה‪.‬‬
‫מכשיר זה עומד בדרישות סעיף ‪ 15‬של ‪ .FCC‬ההפעלה הנה בכפוף לשני תנאים כדלקמן‪:‬‬
‫‪1.1‬התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות‪.‬‬
‫‪2.2‬על ההתקן לקבל כל הפרעה שתתקבל‪ ,‬כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫הצהרת ‪WEEE‬‬
‫בכפוף להנחיית האיחוד האירופי ("‪ )"EU‬בנוגע לציוד חשמלי ואלקטרוני‪ ,‬דירקטיבה‬
‫‪ ,2002/96/EC‬אשר בתוקף מה‪-‬‏‪ 13‬באוגוסט ‪ ,2005‬אין להשליך מוצרים המוגדרים‬
‫"ציוד חשמלי ואלקטרוני" לפח האשפה העירוני‪ .‬יצרנים של ציוד אלקטרוני‪ ,‬כפי שמוגדר‬
‫בדירקטיבה זאת‪ ,‬מחויבים לקבל בחזרה מוצרים מסוג זה בסיום חיי המוצר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סקירה‬
‫המערכת מתוכננת להיות ידידותית לסביבה ומתאימה לאורח חיים דיגיטלי חכם‪ .‬המערכת‬
‫משתמשת במסך עם ציפוי נגד סנוור ותאורה אחורית מסוג ‪ LED‬להגברת החדות והקלת‬
‫העומס על העיניים‪ .‬הודות לעיצוב המיוחד של המארז והמעמד ‪ ,‬המערכת משלבת בין‬
‫טכנולוגיה ונוחות וכך הופכת קלה ליותר לשימוש ‪ -‬המערכת מתאימה לשימוש פרטי ועסקי‬
‫כאחד‪.‬‬
‫תכולת האריזה‬
‫מחשב‪All-in-One (AIO)‎‬‬
‫מתאם מתח ‪AC/DC‬‬
‫כבל מתח ‪AC‬‬
‫מקלדת (אופציונאלי)‬
‫עכבר (אופציונאלי)‬
‫דרייבר‪/‬דיסק שירות‬
‫‪1-2‬‬
‫מדריך למשתמש ו‬
‫מדריך הפעלה מהירה‬
‫* במקרה שאחד מהפריטים פגום או חסר‪ ,‬אנא צור איתנו קשר מיידית‪.‬‬
‫* התמונות משמשות לייחוס בלבד וייתכן שתכולת האריזה שברשותך תהיה שונה בהתאם לדגם‬
‫שרכשת‪.‬‬
‫סקירה‬
‫סקירת המערכת‬
‫‪g g‬מבט קדמי‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מיקרופון‬
‫במיקרופון המובנה ניתן להשתמש בשיחות וידיאו‪.‬‬
‫מצלמת אינטרנט‬
‫ניתן להשתמש במצלמת האינטרנט ובמיקרופון כדי לצילום תמונות‪ ,‬קטעי וידאו או לשיחות וועידה‬
‫מקוונות‪ ,‬וכן לשימוש עם כל יישום אינטראקטיבי‪.‬‬
‫מחוון לד‬
‫מחוון הלד דולק במהלך הקלטה‪ .‬מחוון הלד דולק כאשר המכשיר לוכד וידאו‪ ,‬וכבוי כאשר המכשיר אינו‬
‫לוכד וידאו‪.‬‬
‫רמקולים סטריאופוניים‬
‫הרמקולים הסטריאופוניים המובנים מספקים חווית צליל סטריאופוני באיכות גבוהה‪.‬‬
‫תצוגה‬
‫מסך רחב בגודל “‪ 15,6‎‬עם תאורה אחורית מסוג נורות לד ורזולוציה מיטבית של ‪1366‎X 768‬‬
‫פיקסלים ויחס תמונה ‪.16:9‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪g g‬מבט מאחור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫מאוורר‬
‫המאוורר שבמארז משמש לקירור ומניעת התחממות יתר של הציוד‪ .‬אין לכסות או לחסום את המאוורר‪.‬‬
‫מעמד‬
‫השתמש במעמד כדי למקם את המערכת שלך על משטח ישר ויציב‪.‬‬
‫חריץ לניהול כבלים‬
‫נתב את הכבלים דרך החריץ לניהול כבלים כדי להימנע מסבך כבלים בעת חיבור ההתקנים‪.‬‬
‫חריץ נעילת ‪Kensington‬‬
‫מחשב ‪ AIO‬זה כולל חריץ למנעול ‪ ,Kensington‬לקשירת המחשב למקומו בעזרת מפתח או התקן מכני‬
‫אחר עם קוד זיהוי אישי ובאמצעות כבל מתכת עם ציפוי גומי‪ .‬בקצה הכבל ישנה לולאה בעזרתה תוכל‬
‫ללפף את הכבל מסביב לחפץ נייח‪ ,‬כגון שולחן כבד או פריט דומה‪ ,‬ולקבע את מחשב ה‪ AIO-‬למקומו‪.‬‬
‫סקירה‬
‫‪g g‬מבט מלמעלה ומלמטה‬
‫‪1‬‬
‫אופציונאלי‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 6 7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5 6 7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫מאוורר‬
‫המאוורר שבמארז משמש לקירור ומניעת התחממות יתר של הציוד‪ .‬אין לכסות או לחסום את המאוורר‪.‬‬
‫יציאת ‪Line-Out‬‬
‫שקע זה מיועד לחיבור אוזניות או רמקולים‪.‬‬
‫שקע למיקרופון‬
‫שקע זה מיועד לחיבור מיקרופון‪.‬‬
‫מחבר ‪USB 3.0‬‬
‫מחבר ה‪ USB 3.0-‬הוא בעל תאימות לאחור ומאפשר לחבר התקני ‪ .USB 2.0‬הוא תומך בקצב העברת‬
‫נתונים של עד ל‪.5Gbit/s-‬‬
‫מחבר ‪USB 2.0‬‬
‫מחבר ה‪ USB-‬מאפשר לחבר התקנים כגון עכבר‪ ,‬מקלדת‪ ,‬מדפסת‪ ,‬סורק‪ ,‬מצלמה‪ ,‬מחשב כף יד‬
‫והתקנים נוספים בעלי חיבור ‪ .USB‬הוא תומך בקצב העברת נתונים של עד ל‪.480Mbits/s-‬‬
‫‪6‬‬
‫שקעי רשת ‪RJ-45‬‬
‫המחבר הסטנדרטי ‪ RJ-45‬מיועד לחיבור לרשת מקומית (‪ .)LAN‬ניתן לחבר אליו כבל רשת‪.‬‬
‫צהובה‬
‫נורת ‪LED‬‬
‫צבע‬
‫מצב נורת ה‪LED-‬‬
‫מצב‬
‫ימנית‬
‫צהובה‬
‫כבויה‬
‫אין חיבור לרשת המקומית (‪)LAN‬‬
‫פעילה (מצב יציב)‬
‫קיים חיבור לרשת המקומית (‪)LAN‬‬
‫פעילה (בהירה ומהבהבת)‬
‫המחשב מתקשר עם מחשב אחר ברשת‬
‫המקומית (‪)LAN‬‬
‫שמאלית‬
‫ירוקה‬
‫כבויה‬
‫נבחר קצה העברת נתונים של ‪Mbit/sec 10‬‬
‫פעילה‬
‫נבחר קצה העברת נתונים של ‪Mbit/sec 100‬‬
‫פעילה‬
‫נבחר קצה העברת נתונים של ‪Mbit/sec 1000‬‬
‫כתומה‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪9‬‬
‫ירוקה‪ /‬כתומה‬
‫יציאת ‪VGA‬‬
‫יציאת ה‪ VGA-‬מאפשרת חיבור לצגים ולהתקני תצוגה חיצוניים נוספים בממשק חיבור ‪.VGA‬‬
‫יציאה טורית (אופציונלי)‬
‫היציאה הטורית תומכת בסורקי ברקוד‪ ,‬מדפסות ברקוד‪ ,‬מדפסות של חשבונות‪ ,‬מכונות כרטיסי אשראי‬
‫ועוד‪.‬‬
‫יציאה מקבילית (אופציונלית)‬
‫היציאה המקבילית מאפשרת חיבור למדפסות להתקנים נוספים בממשק חיבור מקבילי‪.‬‬
‫חשוב‬
‫מומלץ לחבר התקנים מהירים אל יציאות מסוג ‪ ,USB 3.0‬והתקנים איטיים כגון עכבר או מקלדת אל‬
‫יציאות ה‪ USB 2.0-‬שבגב המחשב‪.‬‬
‫סקירה‬
‫‪g g‬מבט מהצד‬
‫אופציונאלי‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1-7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כפתור הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל ולכבות את המערכת‪.‬‬
‫מחוון פעילות המערכת‬
‫הנורה מאירה כאשר המערכת פעילה וכבויה כאשר המערכת כבויה‪ .‬כאשר המערכת במצב חיסכון‬
‫באנרגיה ‪( S3‬‏מצב שינה) נורת ה‪ LED-‬תהבהב‪ ,‬ובמצב ‪( S4‬‏תרדמה) היא תכבה‪.‬‬
‫נורת ‪ LED‬לחיווי פעילות הכונן קשיח‬
‫נורת ‪ LED‬זו מאירה כאשר הכונן הקשיח פעיל‪ .‬היא מהבהבת כאשר המערכת ניגשת למידע שמאוחסן‬
‫בכונן הקשיח וכבה כאשר אין פעילות כזאת‪.‬‬
‫לחצני בקרת בהירות‬
‫הכפתורים האלה משמשים לכוונן רמת הבהירות‪.‬‬
‫קורא כרטיסים‬
‫קורא הכרטיסים המובנה תומך בסוגים שונים של כרטיסי זיכרון‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מחבר ‪( USB 3.0‬עם טכנולוגית ‪ Super Charger‬של ‪)MSI‬‬
‫מחבר ה‪ USB 3.0-‬הוא בעל תאימות לאחור ומאפשר לחבר התקני ‪ .USB 2.0‬הוא תומך בקצב העברת‬
‫נתונים של עד ל‪.5Gbit/s-‬‬
‫בעזרת הטכנולוגיה ‪ Super Charger‬של ‪ MSI‬מחבר ה‪ USB 3.0-‬מאפשר גם להטעין התקני ‪USB‬‬
‫אפילו כאשר המערכת כבויה‪ .‬המשתמש יוכל להטעין את התקני ה‪ USB-‬גם כאשר המערכת כבויה‪.‬‬
‫יתר על כן‪ ,‬הטכנולוגיה מקצרת את זמן הטעינה בעד ל‪ 40%-‬וכך מציעה טעינה יעילה יותר מאי פעם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1-8‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫מחבר ‪USB 3.0‬‬
‫מחבר ה‪ USB 3.0-‬הוא בעל תאימות לאחור ומאפשר לחבר התקני ‪ .USB 2.0‬הוא תומך בקצב העברת‬
‫נתונים של עד ל‪.5Gbit/s-‬‬
‫מחבר לחשמל‬
‫מתאם המתח ממיר מתח ‪ AC‬למתח ‪ DC‬בו משתמש מחבר זה‪ .‬החשמל המסופק דרך מחבר זה מזין‬
‫את המחשב עצמו‪ .‬כדי למנוע נזק למחשב‪ ,‬השתמש תמיד במתאם המתח המסופק‪.‬‬
‫קורא כרטיסים חכם (אופציונלי)‬
‫קורא הכרטיסים הזה תומך בכרטיסים חכמים המשמשים לזיהוי‪ ,‬אימות‪ ,‬אחסון מידע‪ ,‬עיבוד יישומים‬
‫ועוד‪.‬‬
‫כונן אופטי (אופציונאלי)‬
‫המערכת כוללת כונן ‪ DVD Super-Multi‬לשימוש כמערכת בידור ביתי‪.‬‬
‫חור לפתיחת המגש (אופציונאלי)‬
‫החדר חפץ דק וישר (כדוגמת אטב נייר) לתוך החור כדי לפתוח ידנית את מגש הכונן האופטי במקרה‬
‫וכפתור פתיחת המגש לא עובד‪.‬‬
‫כפתור פתיחת המגש (אופציונאלי)‬
‫לחץ על כפתור פתיחת המגש כדי לפתוח את מגש הכונן האופטי‪.‬‬
‫חשוב‬
‫‪ .1‬מסיבות בטיחותיות אנו מציעים לחבר תחילה את מתאם המתח ‪ AIO PC‬למחשב שלך‪ ,‬ורק לאחר‬
‫מכן לחבר את כבל החשמל אל השקע בקיר‪.‬‬
‫‪ .2‬מומלץ לחבר התקנים מהירים אל יציאות מסוג ‪ ,USB 3.0‬והתקנים איטיים כגון עכבר או מקלדת אל‬
‫יציאות ה‪ USB 2.0-‬שבגב המחשב‪.‬‬
‫סקירה‬
‫החלפת ושדרוג רכיבים‬
‫רכיבים מסוימים שמסופקים כשהם מותקנים מראש על ידי היצרן ניתנים לשדרוג או החלפה על פי בקשת‬
‫המשתמש וכתלות בדגם שרכשת‪.‬‬
‫‪1-9‬‬
‫לקבלת מידע נוסף אודות המוצר שאינו כלול במדריך למשתמש‪ ,‬אנא פנה למפיץ המקומי באזורך‪ .‬אין‬
‫לנסות לשדרג או להחליף את רכיבי המוצר אלא רק באמצעות מפיץ או מרכז שירות מורשה‪ .‬אחרת תוקף‬
‫האחריות עלול לפוג‪ .‬אנו ממליצים ליצור קשר עם מפיץ או מרכז שירות מורשה לצורך שדרוג או תיקון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫התחלת עבודה‬
‫פרק זה מכיל מידע אודות התקנת החומרה‪ .‬בשעת חיבור הציוד ההיקפי הקפד לא להפיל את‬
‫את רכיבי הציוד‪ .‬לבש רצועת הארקה למפרק כף היד כדי להימנע מחשמל סטטי‪.‬‬
‫טיפים לבטיחות ולנוחות‬
‫‪ AIO PC‬הינו פלטפורמה ניידת בעזרתה תוכל לעבוד בכל מקום‪ .‬עם זאת‪ ,‬כאשר אתה מתכנן לעבוד עם‬
‫המחשב במשך זמן ארוך חשוב לבחור סביבת עבודה מתאימה‪.‬‬
‫‪1.1‬ודא שיש תאורה מתאימה באזור העבודה‪.‬‬
‫‪2.2‬בחר בשולחן ובכיסא מתאימים וכוון את גובהם לפי התנוחה הרצויה‪.‬‬
‫‪3.3‬בשעת ישיבה על כיסא‪ ,‬שב ישר ושמור על יציבה נכונה‪ .‬כוונן את מושב הכסא (אם ניתן) כך שיתמוך‬
‫בגבך בנוחות‪.‬‬
‫‪4.4‬הנח את רגליך על הרצפה בצורה ישרה וטבעית‪ ,‬כך שהברכיים והמרפקים יימצאו במיקום המתאים‬
‫(כ‪-‬‏‪ 90‬מעלות) תוך כדי עבודה‪.‬‬
‫‪5.5‬הנח את ידיך על השולחן בצורה טבעית כדי לספק תמיכה בפרק כף היד‪.‬‬
‫‪6.6‬כוון את זווית‪/‬מיקום ה‪ AIO PC-‬לקבלת זווית צפייה מיטבית‪.‬‬
‫‪7.7‬הימנע משימוש במחשב במקומות בהם אתה עלול לחוש חוסר נוחות (לדוגמה‪ ,‬במיטה)‪.‬‬
‫‪ AIO PC8.8‬הינו התקן חשמלי‪ .‬טפל בו בזהירות כדי להימנע מפציעה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪15-20‬‬
‫‪2-2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪38-76 cm‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪90-120‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫התחלת עבודה‬
‫התקנת החומרה‬
‫חשוב‬
‫•האיורים הם לצורך התייחסות בלבד מראה המערכת שלך עשוי להיות שונה‬
‫•אנא ודא כי המערכת מוארקת לאדמה באמצעות כבל החשמל ולשקע חשמל לפני הפעלת המערכת‪.‬‬
‫•אין להשתמש בחפצים חדים על מסך התצוגה‬
‫‪ .1‬כוון את המעמד לזווית מתאימה עד שהמערכת ממוקמת באופן מאובטח‪.‬‬
‫‪2-3‬‬
‫‪ .2‬חבר את המתאם למערכת וחבר את כבל החשמל‪.‬‬
‫‪2-4‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המערכת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תפעול המערכת‬
‫פרק זה מכיל את עיקרי המידע לשימוש במערכת‪.‬‬
‫חשוב‬
‫כל המידע עשוי להשתנות ללא הודעה מראש‪.‬‬
‫ניהול צריכת הספק‬
‫ניהול צריכת אנרגיה של מחשבים אישיים יכול לחסוך כמויות משמעותיות של חשמל‪ ,‬כמו גם לעזור‬
‫בהגנה על הסביבה‪.‬‬
‫לייעול אנרגטי‪ ,‬הגדר כיבוי אוטומאטי של הצג וכניסה למצב שינה לאחר פרק זמן מסוים בו לא נעשה‬
‫שימוש במחשב‪.‬‬
‫‪g g‬ניהול צריכת החשמל במערכת ההפעלה ‪Windows 10‬‬
‫■‬
‫■[‪( ]Power Options‬ניהול צריכת החשמל) במערכת ההפעלה ‪ Windows‬מאפשר לך לשלוט‬
‫על תכונות ניהול האנרגיה של הצג‪ ,‬הכונן הקשיח והסוללה‪ .‬לחץ לחיצה ימנית על [‪]Start‬‬
‫‪ ,‬בחר באפשרות [‪( ]Control Panel‬לוח הבקרה) מהרשימה ולחץ על [‪System‬‬
‫(התחל)‬
‫‪( ]and Security‬מערכת ואבטחה)‪.‬‬
‫‪3-2‬‬
‫■‬
‫בחר באפשרות [‪( ]Power Options‬אפשרויות צריכת חשמל) ובחר תכנית ניהול‬
‫צריכת חשמל המתאימה ביותר לצרכיך‪ .‬תוכל גם לבצע כיוון עדין של ההגדרות על‬
‫ידי לחיצה על [‪( ]Change plan settings‬שנה הגדרות תוכנית)‪.‬‬
‫■‪( Shut Down Computer‬בתפריט הכיבוי) מוצגות אפשרות מצב ‪( Sleep‬שינה) (‪)S3/S4‬‬
‫ו‪( Shut Down -‬כיבוי) (‪ )S5‬לניהול מהיר וקל של צריכת החשמל של המערכת‪.‬‬
‫‪g g‬ניהול צריכת אנרגיה באמצעות צגים בעלי תו תקן ‪ENERGY STAR‬‬
‫תכונת ניהול האנרגיה מאפשרת למחשב להיכנס למצב חסכון באנרגיה‪ ,‬המכונה‬
‫גם מצב “‪( ”Sleep‬שינה)‪ ,‬לאחר פרק זמן של חוסר פעילות‪ .‬כאשר תכונה זו‬
‫נמצאת בשימוש עם צג תואם‪ ,ENERGY STAR‎‬קיימת תמיכה בתכונות דומות‬
‫של ניהול צריכת הספק גם עבור הצג‪ .‬כדי שניתן יהיה לנצל את תכונות החיסכון‬
‫הפוטנציאליות הללו‪ ,‬תכונת ניהול צריכת החשמל נקבעה מראש באופן הבא‬
‫כאשר המערכת פועלת על מתח הרשת‪:‬‬
‫■ ■כיבוי התצוגה לאחר ‪ 10‬דקות‬
‫■ ■מעבר למצב ‪( Sleep‬שינה) לאחר ‪ 30‬דקות‬
‫תפעול המערכת‬
‫‪g g‬יציאה ממצב חסכון באנרגיה‬
‫המחשב יצא ממצב השינה בתגובה לכל אחד מהבאים‪:‬‬
‫■ ■לחיצה על מתג ההפעלה‪/‬כיבוי‪,‬‬
‫■ ■מהרשת (‪.)Wake On LAN‬‬
‫■ ■הזזת העכבר‪,‬‬
‫■ ■לחיצה על המקלדת‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫עצות לחיסכון באנרגיה‪:‬‬
‫■כיבוי הצג על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה‪ ,‬לאחר פרק זמן מסוים בו לא נעשה שימוש במחשב‪.‬‬
‫■התאם את הגדרות ‪( Power Options‬אפשרויות צריכת האנרגיה) של מערכת ההפעלה‬
‫‪ Windows‬לחסכון מטבי בצריכת חשמל‪.‬‬
‫■התקן תוכנת חיסכון באנרגיה כדי לנהל את צריכת האנרגיה של מחשבך‪.‬‬
‫■כדי לבטל כליל את צריכת האנרגיה של המחשב‪ ,‬נתק את המחשב משקע החשמל כאשר לא‬
‫מתוכנן להיעשות בו שימוש לזמן מה‪.‬‬
‫‪3-3‬‬
‫חיבור רשת (‪)Windows 10‬‬
‫‪g g‬חיבור בכבל רשת‬
‫‪ .1‬לחץ לחיצה ימנית על [‪( ]Start‬התחל)‬
‫מהרשימה‪.‬‬
‫ובחר באפשרות [‪( ]Control Panel‬לוח הבקרה)‬
‫‪ .2‬בחר באפשרות [‪( ]View network status and tasks‬הצג את מצב ומשימות הרשת) שתחת‬
‫[‪( ]Network and Internet‬רשת ואינטרנט)‪.‬‬
‫‪3-4‬‬
‫‬
‫‪ .3‬בחר באפשרות [‪( ]Set up a new connection or network‬הגדר חיבור או רשת חדשים)‪.‬‬
‫תפעול המערכת‬
‫‪ .4‬בחר באפשרות [‪( ]Connect to the Internet‬התחבר לאינטרנט) ולחץ על [‪( ]Next‬הבא)‪.‬‬
‫‪ .5‬בחר באפשרות [‪( ])Broadband (PPPoE‬פס רחב (‪ ))PPPoE‬כדי להתחבר באמצעות חיבור ‪DSL‬‬
‫או כבלים‪ ,‬בו תידרש להזין שם משתמש וסיסמה‪.‬‬
‫‬
‫‪ .6‬הקלד את המידע מספק שירותי האינטרנט (‪ )ISP‬שלך ולחץ [‪( ]Connect‬התחבר) כדי ליצור את‬
‫חיבור הרשת הקווית‪.‬‬
‫‪3-5‬‬
‫‬
‫‪g g‬חיבור לרשת אלחוטית‬
‫‪ ,‬לחץ על [‪( ]Settings‬הגדרות) ובחר באפשרות [‪Network and‬‬
‫‪ .1‬עבור אל [‪( ]Start‬התחל)‬
‫‪( ]Internet‬רשת ואינטרנט)‪.‬‬
‫‪ .2‬כעת תיפתח רשימה של חיבורי ‪ WLAN‬זמינים‪ .‬בחר בחיבור מהרשימה‪.‬‬
‫‪ .3‬כדי ליצור חיבור חדש‪ ,‬בחר בפריט התפריט [‪( ]Network and Sharing Center‬רשת ומרכז השיתוף)‪.‬‬
‫‬
‫‪3-6‬‬
‫‪ .4‬בחר באפשרות [‪( ]Set up a new connection or network‬הגדר חיבור או רשת חדשים)‪.‬‬
‫‪ .5‬לאחר מכן‪ ,‬בחר באפשרות [‪( ]Manually connect to a wireless network‬התחבר ידנית לרשת‬
‫אלחוטית) ולחץ [‪( ]Next‬המשך) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪ .6‬הזן פרטים עבור הרשת האלחוטית אותה תרצה להוסיף‪ ,‬ולחץ [‪( ]Next‬המשך) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‬
‫‪ .7‬כעת תיווצר התחברות אלחוטית חדשה‪.‬‬
‫תפעול המערכת‬
‫שחזור המערכת (‪)Windows 10‬‬
‫תכונת שחזור המערכת מאפשרת‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■לשחזר את המערכת למצב שבו היא סופקה מהיצרן‪.‬‬
‫■לשחזר את המערכת במקרה של תקלות במערכת ההפעלה שבשימוש‪.‬‬
‫■לשחזר את המערכת במקרים שבהם מערכת ההפעלה נדבקה בווירוס ואינה פועלת בצורה תקינה‪.‬‬
‫■כשתרצה להתקין את מערכת ההפעלה בשפה אחרת‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה לשחזור המערכת הקפד לגבות את המידע החשוב המאוחסן בכונן המערכת‬
‫שלך אל התקני אחסון אחרים‪.‬‬
‫אם שחזור המערכת נכשל‪ ,‬צור קשר עם מפיץ מורשה או מרכז שירות באזורך לקבלת עזרה נוספת‪.‬‬
‫‪3-7‬‬
‫איפוס המחשב‬
‫‪ .1‬עבור אל [‪( ]Start‬התחל)‬
‫‪( ]security‬עדכון ואבטחה)‪.‬‬
‫‪ ,‬לחץ על [‪( ]Settings‬הגדרות) ובחר באפשרות [‪Update and‬‬
‫‪ .2‬בחר באפשרות [‪( ]Recovery‎‬שחזור) ולחץ על האפשרות [‪( ]Get started‬התחל) בהגדרה [‪Reset‬‬
‫‪( ]this PC‬איפוס המחשב הזה) כדי להתחיל בשחזור המערכת‪.‬‬
‫‬
‫‪3-8‬‬
‫‪ .3‬המסך [‪( ]Choose an option‬בחר אפשרות) ייפתח‪ .‬בחר באחת מהאפשרויות [‪]Keep my files‬‬
‫(שמור את הקבצים שלי) או [‪( ]Remove everything‬הסר הכל)‪.‬‬
‫שמור את הקבצים שלי‬
‫איפוס המחשב‬
‫הסר הכל‬
‫רק הכונן שבו ‪Windows‬‬
‫מותקנת‬
‫כל הכוננים‬
‫הסרת הקבצים שלי בלבד‬
‫הסרת הקבצים וניקוי הכונן‬
‫הסרת הקבצים שלי בלבד‬
‫הסרת הקבצים וניקוי הכונן‬
‫תפעול המערכת‬
‫‪g g‬שמור את הקבצים שלי‬
‫‪ .1‬בחר באפשרות [‪( ]Keep my files‬שמור את הקבצים שלי)‪.‬‬
‫‬
‫‪ .2‬המסך [‪( ]Your apps will be removed‬היישומים שלך יוסרו) יופיע ובו רשימה של היישומים שיהיה‬
‫עליך להתקין מחדש מהאינטרנט או מדיסק התקנה‪ .‬לחץ [‪( ]Next‬הבא) כדי להמשיך‪.‬‬
‫‪3-9‬‬
‫‬
‫‪ .3‬במסך הבא יופיעו השינויים שיבוצעו במסגרת התהליך‪ .‬לחץ על [‪( ]Reset‎‬איפוס) כדי להתחיל באיפוס‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‬
‫‪g g‬הסר הכל‬
‫‪ .1‬בחר באפשרות [‪( ]Remove everything‬הסר הכל)‪.‬‬
‫‬
‫‪ .2‬אם יש לך מספר כוננים קשיחים‪ ,‬יופיע מסך שבו תתבקש לבחור בין האפשרות [‪Only the drive where‬‬
‫‪( ]Windows is installed‬רק הכונן שבו ‪ Windows‬מותקנת) לאפשרות [‪( ]All drives‬כל הכוננים)‪.‬‬
‫‪ .3‬לאחר מכן‪ ,‬בחר בין האפשרות [‪( ]Just remove my files‬הסרת הקבצים שלי בלבד) לאפשרות‬
‫[‪( ]Remove files and clean the drive‬הסרת הקבצים וניקוי הכונן)‪.‬‬
‫‪3-10‬‬
‫‪ .4‬במסך הבא יופיעו השינויים שיבוצעו במסגרת התהליך‪ .‬לחץ על [‪( ]Reset‎‬איפוס) כדי להתחיל באיפוס‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‬
‫‪A‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫המערכת שלי לא עולה‪.‬‬
‫‪ .1‬בדוק שהמערכת מחוברת לשקע חשמל ופעילה‪.‬‬
‫‪ .2‬ודא שכבל החשמל וכל שאר הכבלים מחוברים היטב‪.‬‬
‫כאשר אני מפעיל את המחשב שלי מוצגת ההודעה ‪Operating System not found‬‬
‫(לא נמצאה מערכת הפעלה) או שמערכת ההפעלה ‪ Winodws‬לא עולה‪.‬‬
‫‪ .1‬בדוק אם יש תקליטור‪/‬תקליטור ‪ DVD‬שלא ניתן לאתחול בתוך הכונן האופטי‪ .‬אם כן‪ ,‬הוצא את‬
‫תקליטור‪/‬תקליטור ‪ DVD‬והפעל מחדש את המערכת‪.‬‬
‫‪ .2‬בדוק אץ הגדרות ‪( Boot Device Priority‬סדר התקני האתחול) בתפריט ה‪.BIOS-‬‬
‫לא ניתן לכבות את המערכת‪.‬‬
‫מומלץ לכבות את המערכת באמצעות הסמל ‪( Shut Down‬כיבוי) של מערכת ההפעלה‪ .‬שימוש‬
‫בשיטות אחרות‪ ,‬כולל השיטות הבאות‪ ,‬עלול לגרום לאובדן מידע‪ .‬אם תהליך הכיבוי נכשל‪ ,‬נסה את‬
‫אחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על המקשים ‪ Ctrl+Alt+Del‬ולאחר מכן בחר באפשרות ‪( Shut Down‬כיבוי)‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הפעלה‪/‬כיבוי עד שהמערכת נכבית‪.‬‬
‫‪ .3‬נתק את כבל החשמל מהמערכת‪.‬‬
‫‪A-2‬‬
‫המיקרופון שלי לא עובד‪.‬‬
‫‪ .1‬עבור מיקרופון מובנה‪ ,‬כנס לתפריט ‪( Start‬התחל) > ‪( Control Panel‬לוח הבקרה) >‬
‫‪( Sounds and Audio Devices‬התקני שמע וצליל) > ‪( Audio‬שמע) וודא שהמיקרופון אינו‬
‫מושתק‪.‬‬
‫‪ .2‬אם אתה משתמש במיקרופון חיצוני‪ ,‬ודא שהוא מחובר היטב לשקע המיקרופון שבמחשב‪.‬‬
‫יש בעיות בחיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫‪ .1‬אם אתה נתקל בבעיות בחיבור לספק שירות האינטרנט שלך‪ ,‬בדוק שאין תקלה אצל ספק‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪ .2‬בדוק את הגדרות הרשת והחיבור כדי לוודא שאין שגיאות בהגדרות החיבור לאינטרנט של‬
‫המערכת‪.‬‬
‫‪ .3‬מהירות העברת הנתונים ברשת האלחוטית מושפעת מהמרחק וממכשולים שבין ההתקנים‬
‫ונקודת הגישה‪ .‬כדי להשיא את מהירות העברת הנתונים‪ ,‬בחר את נקודת הגישה הקרובה‬
‫ביותר למערכת שלך‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫הרמקולים של המערכת אינם עובדים‪.‬‬
‫‪ .1‬בדוק את הגדרת עוצמת הקול הראשית ב‪( Audio Mixer-‬מערבל השמע)‪.‬‬
‫‪ .2‬אם אתה משתמש ביישום שיש לו בקרת עוצמת קול משלו‪ ,‬ודא שעוצמת הקול לא מושתקת‪.‬‬
‫‪ .3‬אם חיברת כבל שמע לשקע האוזניות‪ ,‬נתק אותו‪.‬‬
‫‪ .4‬אם למערכת יש תצוגה על המסך (‪ ,)OSD‬כוונון את עוצמת השמע של התצוגה על המסך‪.‬‬
‫אני לא מצליח להפעיל תקליטור‪/‬תקליטור ‪ DVD‬בעזרת ה‪ DVD-ROM-‬שבמערכת‪.‬‬
‫‪ .1‬ודא שהכנסת את תקליטור‪/‬תקליטור ‪ DVD‬כך שהצד עם התווית פונה כלפי מעלה‪.‬‬
‫‪ .2‬אם יש צורך בתוכנה מסוימת כדי להפעיל את תקליטור‪/‬תקליטור ‪ ,DVD‬ודא שהיא מותקנת‬
‫בהתאם להוראות‪.‬‬
‫‪ .3‬אם מוצגת אזהרת קוד איזור כאשר אתה מפעיל את תקליטור ‪ ,DVD‬ייתכן שמקור הבעיה הוא‬
‫בחוסר תאימות של תקליטור ה‪ DVD-‬עם ה‪ DVD-ROM-‬שבמערכת שלך‪ .‬קוד האזור מוצג על‬
‫אריזת התקליטור‪.‬‬
‫‪ .4‬אם הסרט מוצג ללא שמע‪ ,‬בדוק את נגן המדיה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ודא שעוצמת השמע של הרמקולים‬
‫והגדרת עוצמת השמע הראשית שב‪( Audio Mixer-‬מערבל השמע) אינן מושתקות‪.‬‬
‫‪ .5‬ודא שכל מנהלי ההתקן המתאימים מותקנים‪ .‬לחץ על ‪( Start‬התחל) > ‪( Control Panel‬לוח‬
‫הבקרה) > ‪( System‬מערכת) > ‪( Device Manager‬מנהל ההתקנים)‪.‬‬
‫‪ .6‬תקליטור מלוכלך או שרוט עלול לגרום למחשב לקפוא בזמן שהוא מנסה לקרוא את תוכן‬
‫התקליטור‪ .‬אם המחשב קפא‪ ,‬הפעל את המערכת מחדש‪ ,‬הוצא את התקליטור ובדוק שהוא‬
‫אינו מלוכלך או שרוט‪.‬‬
‫‪ .7‬השתמש בנגן ‪ DVD‬כגון ‪ PowerDVD‬או ‪ WinDVD‬לניגון וידאו מתקליטורי ‪.DVD‬‬
‫המגש של הכונן האופטי לא נפתח‪.‬‬
‫‪ .1‬ודא שהמחשב פועל‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן שליפה של הכונן האופטי‪.‬‬
‫‪ .3‬אם הלחצן שליפה לא מתפקד‪ ,‬פתח את המגש באמצעות החדרת עצם חד ודק לחור שלצד‬
‫לחצן שליפת מגש התקליטור‪.‬‬
‫לא מוצגת תמונה על הצג‪.‬‬
‫‪ .1‬בדוק שהמערכת מחוברת לשקע חשמל ופעילה‪.‬‬
‫‪ .2‬ייתכן שהמערכת נמצאת במצב חסכון באנרגיה‪ .‬לחץ על מקש כלשהו כדי להפעיל את התצוגה‪.‬‬
‫‪A-3‬‬

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals