MSI MS-A616 PRO 16T 7M El kitabı


Add to my manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-A616 PRO 16T 7M El kitabı | Manualzz

PRO 16 7M

Kişisel Bİlgisayar

MS-A616

G52-A6161X4

ii

İçindekiler

Telif Hakkı Uyarısı ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Tescilli Markalar ������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Revizyon �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Yükseltme ve Garanti ����������������������������������������������������������������������������������������������iv

Değiştirilebilir Parçaların Satın Alınması �����������������������������������������������������������������iv

Teknik Destek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Çevreci Ürün Özellikleri �������������������������������������������������������������������������������������������iv

Çevre Politikası ���������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Kimyasal Madde Bilgileri ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Pil Bilgileri ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� v

Güvenlik Uyarıları ����������������������������������������������������������������������������������������������������vi

CE Uygunluğu ������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirgesi ������������������������������������������������������������� viii

WEEE Bildirisi �������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Türkiye EEE yönetmeliği ��������������������������������������������������������������������������������������� viii

1.

Genel Bakış

........................................................ 1-1

Paket İçeriği ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Sisteme Genel Bakış �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Parça Değiştirme ve Yükseltme ��������������������������������������������������������������������������� 1-9

2.

Başlarken

........................................................... 2-1

Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları ������������������������������������������������������������������������� 2-2

Donanım Kurulumu ���������������������������������������������������������������������������������������������� 2-3

3.

Sistem Çalışması

................................................ 3-1

Güç Yönetimi ��������������������������������������������������������������������������������������������������������3-2

Ağ Bağlantısı (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������������������� 3-4

Sistem Kurtarma (Windows 10) ��������������������������������������������������������������������������� 3-7

A.

Sorun Giderme

...................................................A-1

Giriş iii

ii

Giriş

Telif Hakkı Uyarısı

Bu kılavuzdaki materyal MICRO-STAR INTERNATIONAL’ın fikri mülkiyetidir. Bu belgeyi hazırlarken her türlü dikkati gösterdik, ancak içeriğinin doğru olduğu garantisi verilemez. Ürünlerimiz sürekli geliştirilmektedir ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktayız.

Tescilli Markalar

Tüm markalar, kendilerine sahip olan şirketlerin tescili altındadır.

Revizyon

Revizyon

V1.0

Gün

2017/01 iii

iv

Yükseltme ve Garanti

Lütfen ürüne önceden yerleştirilen bazı parçaların kullanıcının talebi üzerine yükseltilebileceğine veya değiştirilebileceğine dikkat edin. Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz. Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi şiddetle

önermekteyiz.

Değiştirilebilir Parçaların Satın

Alınması

Lütfen kullanıcıların bazı ülke veya bölgelerde satın aldığı ürünün değiştirilebilir (veya uyumlu olanlarının) parçalarının tedariğinin o zaman beyan edilen resmi düzenlemelere bağlı olarak ürün artık üretilmediği için üretici tarafından 5 yıl süreyle yapılabileceğine dikkat edin. Yedek parçaların tedarik edilmesi hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen http:// www.msi.com/support/ adresinden üreticiyle iletişim kurun.

Teknik Destek

Sisteminizde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzundan söz konusu sorun için çözüm geliştiremezseniz lütfen ürünü satın aldığınız yere ya da yerel bayiinize başvurun. Ya da lütfen aşağıdaki yardım kaynaklarını ayrıntılı bilgi için inceleyin. Teknik kılavuz, BIOS güncellemeleri, sürücü güncellemeleri ve diğer bilgiler için http://www.

msi.com/support/ adresinden MSI sitesini ziyaret edin.

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay demontaj ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası ile daha az katı atık üretimi

Giriş v

iv

Giriş

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümü sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşüm ve atımı için yerel yetkili toplama noktası ile görüşmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Ayrıca, kullanıcılar MSI ürünlerinin uygun Çöpe Atılması Geri Veirlmesi, geri

Dönüşümü ve Parçalara Ayrılması ile ilgili bilgiler için [email protected] adresinden bize ulaşabilirler.

Kimyasal Madde Bilgileri

AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygundur, MSI ürünlerdeki kimyasal madde bilgilerini aşağıda sunmaktadır: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Pil Bilgileri

v

Avrupa Birliği:

Piller, pil takımları ve bataryalar ayrılmamış evsel atığı olarak atılmamalıdır. Bu ürünleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde göndermek, geri dönüşümünü veya işlenmesini sağlamak için lütfen kamu toplama sistemini kullanın.

Tayvan:

Çevrenin daha iyi korunması amacıyla, atık piller geri dönüştürme veya özel imha için ayrı toplanmalıdır.

Kaliforniya, ABD:

Saat tipi piller perklorat maddesi içerbilir, Kaliforniya’da geri dönüşümü veya atımı yapılırken özel işleme tabi olabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edin: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pil hatalı yerleştirildiğinde patlama tehlikesi mevcuttur. Yalnızca aynı türden ya da cihaz üreticisinin tavsiye ettiği türden piller kullanınız.

vi

Güvenlik Uyarıları

Güvenlik uyarılarını tamamen ve dikkatlice okuyunuz.

Ekipman veya kullanım kitapçığındaki tüm ikaz ve uyarılara uyun.

Paket içinde gelen Kullanım Kitapçığını ileride başvurmak üzere saklayın.

Cihazı nem ve yüksek ısılardan koruyunuz.

Bu cihazı kullanmadan önce düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.

Cihazın elektrik prizine olan bağlantısını yapmadan önce 100/240V güç kaynağında olduğunu kontrol ediniz. Koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Donanım topraklanmış ana prize takılmış olmalıdır.

Donanıma herhangi bir ek kart veya modül kurmadan önce muhakkak AC elektrik bağlantısını kesiniz.

Sıfır enerji tüketimi için ekipman bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu

çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Güç Kaynağı

»

Giriş: 100-240V, 50-60Hz

»

Çıkış: 19V, 3,42A

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

Cihazı 60 O C (140 O F) ve üzerindeki veya 0 O C (32 O F) altındaki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Cihazın arızalanmasına sebep olabilirsiniz.

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40 O C civarıdır.

Giriş vii

vi

Giriş

Deliğe herhangi bir sıvı dökmeyin, aksi takdirde ekipman zarar görebilir veya elektrik çarpmasına ortaya çıkabilir.

Cihazın elektrik kablosunu, insanların üzerine basmayacakları şekilde yerleştiriniz.

Elektrik kablosunun üzerine hiçbirşey koymayınız.

TV alıcısı girişine koaksiyel anten kablosunu takmadan önce, kablonun metal korumasının binanın topraklama sistemine güvenli bir şekilde temas ettiğinden emin olun.

Kablo dağıtım sistemi ANSI/NFPA 70, Ulusal Elektrik Kodu (NEC)

özellikle Bölüm 820.93, Bir Eşeksenel Kablonun Dış İletken Muhafazanın

Topraklanması'na uygun olarak topraklanmalıdır.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri cihazdan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, cihazınızı yetkili servis personeline gösteriniz:

Güç kablosu veya girişi zarar gördüğünde.

Cihazın iç aksamı bir sıvı ile temas ettiğinde.

Cihaz neme maruz kaldığında.

Donanım iyi düzgün şekilde çalışmaz veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştıramazsınız.

Cihaz düşürüldüğünde veya hasar gördüğünde.

Cihaz bozulma belirtileri gösterdiğinde.

vii

1� Optik depolama aygıtları, SINIF 1 LAZER ÜRÜNÜ olarak tanımlanmaktadırlar.

Belirtilenler dışında kontrol, ayarlama ya da performans prosedürlerinin kullanılması yasaktır.

2� Sürücünün içindeki lense dokunmayınız.

viii

CE Uygunluğu

Sonuç olarak, Micro-Star International CO., LTD bu aygıtın zorunlu güvenlik gereksinimleri ve Avrupa Yönergesinde belirtilmiş diğer ilgili tedbirlere uygun olduğunu bildirir.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim

Bildirgesi

Yapılan testler sonucunda bu aygıtın, FCC kuralları 15. maddeye göre B sınıfı bir dijital aygıt sınıfına girdiği onaylanmıştır. Bu sınırlar, aygıt kamusal alanda kullanıldığında muhtemel zararlı girişimlere karşı makul ölçülerde korunma amacı ile tasarlanmıştır. Bu aygıt radyo frekansları oluşturmakta, kullanmakta ve yaymaktadır. Aynı zamanda, kullanım kitapçığında yer verilen önergelere uygun kurulup kullanılmadığı taktirde radyo iletişimine zarar verebilecek parazit oluşturabilir. Kullanım kitapçığında belirtilen yönergelere uyulduğunda dahi zararlı parazitler yaymayacağı garanti edilmemektedir.

Bu aygıtın radyo ve televizyon yayınlarına etki eden parazitler yayması halinde (bunu, cihazı kapatıp açarak belirleyebilirsiniz), aşağıdaki çözümlerden bir veya birkaçını deneyiniz:

Alıcı anteninin yönün veya yerini değiştirin

Aygıt ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir prize takın.

Yardım için yetkili bir Radyo-TV teknisyenine başvurun.

Bildirim 1

Uyumluluk konusunda yetkili taraflarca onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, aygıtı kullanma hakkınızı sınırlandırabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarına uyması açısından, gerekli görüldüğünde kılıflı arabirim ve güç kabloları yalıtılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kuralları Bölüm 15’te belirtilen koşullara uygunluk göstermektedir.

Kullanımı, aşağıdaki koşulları doğurur:

1� bu cihaz zararlı girişimler yaymaz ve

2� bu cihaz, istenmeyen sonuçlar doğurabilecek girişimler dahil, her türlü girişimi kabul edecektir.

WEEE Bildirisi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2002/96/EC) kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım

ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Türkiye EEE yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Giriş

PB

1

Genel Bakış

Bu sistem, göz yorgunluğunu azaltırken netliği arttırmak için parlaklık önleyici arkadan aydınlatmalı bir LED monitör kullanarak yeşil üretim ve akıllı dijital yaşam tarzı konsepti altında tasarlanmıştır. Özel olarak tasarlanmış kasa ve altlıkla, bilgisayarların hem kişisel hem iş amaçlı kullanımını kolaylaştırarak teknolojiyi yaşamla birleştirir.

Paket İçeriği

Hepsi Bir Arada

Bilgisayar

AC/DC Adaptörü AC Güç Kablosu

1-2

Klavye (İsteğe Bağlı) Fare (İsteğe Bağlı) Sürücü/Yardımcı Disk

Kullanım Kılavuzu &

Hızlı Rehber

* Parçalardan herhangi biri hasar görmüş ya da eksikse lütfen en kısa zamanda bizimle iletişime geçin.

* Çizimler sadece örnek olarak verilmiştir, paket içeriği satın aldığınız modele göre biraz farklı olabilir.

Genel Bakış

1-3

1-2

Genel Bakış

Sisteme Genel Bakış

h

Önden Görünüm

1 2 3

5

4

1

2

3

4

5

Mikrofon

Bütünleşik mikrofon, İnternet’te görüntülü sohbet yapmak için kullanılabilir.

Web kamerası

Bu yerleşik web kamerası resim çekme, video kaydetme veya konferans için, ve diğer etkileşimli uygulamalar için kullanılabilir.

LED Gösterge

LED gösterge kaydettiğinde gösterir. LED gösterge aygıt video kaydederken yanmalı ve aygıt video kaydetmediğinde sönmelidir.

Stereo Hoparlörler

Yerleşik stereo hoparlörler, stereo sistem ile yüksek kaliteli sound blaster'ı sağlar.

Ekran

1366 x 768 piksellik optimum çözünürlüğe ve 16:9 standart orantılı geniş ekran 15,6 inç LED arkadan aydınlatmalı bir ekrandır.

1-3

h

Arkadan Görünüm

1

1

4

2

1-4

3

1

2

3

4

Soğutma Fanı

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

Ayak

Bu ayağı sisteminizi düz ve sabit bir yüzeye yerleştirmek için kullanın.

Kablo Deliği

Cihazları birbirine bağlarken kabloların karışmasını önlemek için kabloları ilgili kablo deliğinden geçirin.

Kensington Kilitli Bağlantı Noktası

Bu AIO PC kullanıcıların AIO PC'yi bir kilitle veya bazı mekanik PIN aygıtları ile lastik kaplanmış bir metal kablodan geçirerek bağlamasına izin veren bir Kensington kilit girişine sahiptir. Kablonun ucu, tüm kablonun AIO PC'nin bir yere bağlanması için ağır bir masa veya benzeri bir donanım gibi sabit bir eşyanın çevresinden geçirilmesine izin veren küçük bir halkaya sahiptir.

Genel Bakış

1-5

1-4

Genel Bakış h

Üst ve Alt Görünüm

1

İsteğe Bağlı

3 5 6 7

2

4

3 5 6 7

2

4

8

8

9

1

2

3

4

5

Soğutma Fanı

Kapak üzerindeki soğutma fanları, cihaz içindeki hava devrini sağlamak içindir, ve aygıtın fazla ısınmasına engel olmaktadırlar. Bu soğutma fanlarını hiçbir surette kapatmayınız.

Hat Çıkışı Jakı

Bu konektör kulaklıklar veya hoparlörler için kullanılır.

Mikrofon Jakı

Bu konektör mikrofonlar için kullanılır.

USB 3.0 Bağlantı Noktası

USB 3.0 bağlantı noktası, USB 2.0 cihazları ile geriye dönük uyumludur. 5Gbit/s

(SüperHızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

USB 2.0 Yuvası

USB (Universal Serial Bus) yuvası, klavye, mouse, veya diğer USB uyumlu cihazlar gibi USB cihazlarını bilgisayara bağlamak için kullanılır. 480Mbit/s (Yükse Hızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

1-5

1-6

6

7

8

9

RJ-45 LAN Jakı

Standart RJ-45 LAN girişi Yerel Alan Ağı (LAN) bağlantısının yapılması için temin edilmiştir. Buna bir ağ kablosu bağlayabilirsiniz.

Yeşil/Turuncu Sarı

LED

Sağ

Sol

Renk

Sarı

Yeşil

LED Durumu

Kapalı

Açık (sabit durum)

Açık (parlak & yanıp sönüyor)

Kapalı

Açık

Turuncu Açık

Durum

LAN bağlantısı kurulmadı.

LAN bağlantısı kuruldu.

Bilgisayar LAN üzerindeki diğer bir bilgisayarla iletişim içinde.

10 Mbit/sn veri hızı seçili.

100 Mbit/sn veri hızı seçili.

1000 Mbit/sn veri hızı seçili.

VGA Yuvası

VGA bağlantı noktası, monitör ve diğer VGA arabirim cihazlarını destekler.

Seri Bağlantı Noktası (İsteğe Bağlı)

Seri bağlantı noktası, barkod tarayıcılarını, barkod yazıcılarını, fatura yazıcılarını, kredi kartı makinesini vb. destekler.

Paralel Bağlantı Noktası (İsteğe Bağlı)

Paralel bağlantı noktası yazıcıları ve diğer paralel arabirim cihazlarını destekler.

Önemli

USB 3.0 bağlantı noktaları yüksek hızlı cihazlar için önerilmektedir, bunun yanında mouse veya klavye gibi düşük hızlı cihazların arka paneldeki USB 2.0 bağlantı noktalarına takılması önerilir.

Genel Bakış

1-7

1-6 h

Yandan Görünüş

1

3

8

2

4

5

6

7

9

İsteğe Bağlı

11

10

12

Genel Bakış

1-7

1

2

3

4

5

Sistem Güç Düğmesi

Sistemi açmak veya kapatmak için sistem güç düğmesine basın.

Sistem Güç LED'i

Güç LED'i sistem açıldığnda yanar ve sistem kapandığında söner. Güç tasarrufu açısından, LED S3 (RAM'i Askıya Al) modunda yanar ve S4 (Diski Askıya Al) modunda kapanır.

Sabit Disk Sürücüsü LED’i

Bu gösterge HDD’nin etkinlik durumunu göstermektedir. Sistem HDD üzerindeki verilere erişirken yanıp söner ve disk etkinliği yokken söner.

Parlaklık Düğmesi

Bu düğmeler parlaklık seviyesini ayarlar.

Bellek Kartı Okuyucusu

Yerleşik kart okuyucu çeşitli bellek kartlarını destekleyebilir.

1-8

6

7

8

9

10

11

12

USB 3.0 Bağlantı Noktası (MSI Süper Şarj Teknolojisi)

USB 3.0 bağlantı noktası, USB 2.0 cihazları ile geriye dönük uyumludur. 5Gbit/s

(SüperHızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

MSI Süper Şarj Teknolojisi, sadece normal USB 3.0 bağlantı noktası olarak çalışmaz, aynı zamanda kullanıcıların sistem kapalı olduğunda bile USB cihazlarını şarj etmesine izin verir. Kullanıcılar artık sadece USB cihazlarını şarj etmek için sistemi açmaya ihtiyaç duymayacaktır. Başka bir avantajı, zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlayarak şarj süresini %40’a kadar azaltabilir.

USB 3.0 Bağlantı Noktası

USB 3.0 bağlantı noktası, USB 2.0 cihazları ile geriye dönük uyumludur. 5Gbit/s

(SüperHızlı) veri aktarım hızına kadar destekler.

Güç Girişi

Güç adaptörü bu giriş için AC gücünü DC gücüne dönüştürür. Bu giriş üzerinden gelen güç, bilgisayarı besler. Bilgisayarın zarar görmesini engellemek için sadece temin edilen güç adaptörünü kullanın.

Akıllı Kart Okuyucu (İsteğe Bağlı)

Bu kart okuyucu akıllı kartları tanımlama, doğrulama, veri depolama, uygulama işleme vb.'inde destekler.

Optik Disk Sürücü (İsteğe Bağlı)

Ev eğlenceniz için bir DVD Super-Multi sürücü entegre edilmiştir.

Çıkarma Deliği (İsteğe Bağlı)

Çıkartma düğmesi çalışmazsa çıkartma deliğine ince ve sert bir nesne (örneğin ataç kipi) sokarak optik disk sürücüsünü manüel olarak açabilirsiniz.

Çıkartma Düğmesi (İsteğe Bağlı)

Optik disk sürücüyü açmak için çıkartma düğmesine basın.

Önemli

1. Güvenlik açısından, önce AIO PC’nize AC/DC adaptörünü, ardından da priz çıkışına

AC güç kablosunu takmanızı öneririz.

2. USB 3.0 bağlantı noktaları yüksek hızlı cihazlar için önerilmektedir, bunun yanında mouse veya klavye gibi düşük hızlı cihazların arka paneldeki USB 2.0 bağlantı noktalarına takılması önerilir.

Genel Bakış

1-9

1-8

Genel Bakış

Parça Değiştirme ve Yükseltme

Lütfen ürüne önceden kurulan belirli parçaların kullanıcının talep etmesi

üzerine kullanıcının satın aldığı modellere bağlı olarak yükseltilebileceğine veya değiştirilebileceğine dikkat edin.

Lütfen satın aldığınız ürünle ilgili daha fazla bilgi için, yerel satıcınızla görüşünüz.

Yetkili satıcı veya servis merkezi değilseniz, garantinin geçersiz olmasına neden olabileceğinden ürünün herhangi bir bileşenini yükseltmeye veya değiştirmeye

çalışmayın. Herhangi bir yükseltme veya değiştirme hizmeti için yetkili bir satıcı veya servis merkeziyle irtibata geçmenizi şiddetle önermekteyiz.

1-9

2

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında size bilgi sağlamaktadır. Çevre birimlerini bağladığınız sırada, cihazları tutmada dikkatli olun ve statik elektriği

önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

2-2

Güvenlik ve Rahatlık için ipuçları

AIO PC çalışmanızı her yerde yapabilmenizi sağlayan taşınabilir bir platformdur. Fakat uzun soluklu çalışmalarda bilgisayarınızla iyi bir çalışma alanı belirlemek çok önemlidir.

1� Çalışma ortamınız yeterli aydınlatmaya sahip olmalıdır.

2� Çalışma koltuğunuz ve masanızın yüksekliğini çalışırken vücudunuzun şekline uygun olarak ayarlayınız.

3� Sandalyede otururken, dik bir şekilde oturun ve dik konumunuzu koruyun.

Sandalyenin arkalığını (varsa) sırtınızı rahat bir şekilde desteklemesi için ayarlayın.

4� Ayaklarınızı rahat bir şekilde yere basınız, böylece dizleriniz ve bilekleriniz çalışırken doğru konumda (yaklaşık 90 derece) olacaklardır.

5. Bileklerinizi desteklemek için ellerinizi masanın üstüne doğal bir şekilde koyun.

6� En iyi görüntüyü sağlamak için AIO PC'nin açısını/konumunu ayarlayın.

7� Rahat olmadığınız ortamlarda (yatak vs.) bilgisayarınızı kullanmaya özen gösteriniz.

8. AIO PC elektrikle çalışan bir aygıttır. Lütfen yaralanmayı önlemek için dikkatli kullanın.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

4

2

6

2

4

Başlarken

2-3

2-2

Başlarken

Donanım Kurulumu

Önemli

• Resimler sadece referans olarak verilmiştir. Sisteminizin görüntüsü değişebilir.

• Lütfen, sisteme güç vermeden önce sistemin AC elektrik kablosu ve elektrik prizi ile topraklandığından emin olun.

• Ekran üzerinde herhangi bir kesici cisim kullanmayın.

1. Sistem güvenli bir şekilde yerleşene kadar ayağı uygun bir açıya ayarlayın.

2-3

2. Adaptörü sisteme bağlayın ve elektrik kablosunu prize takın.

2-4

3. Sistemi açmak için güç düğmesine basın.

Başlarken

PB

Sistem Çalışması

Bu bölüm sistem çalışması hakkında size önemli bilgiler sağlamaktadır.

Önemli

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

3

Güç Yönetimi

Kişisel bilgisayarların (PC'ler) ve monitörlerin güç yönetimi çevreye fayda sağlamasının yanı sıra önemli oranda elektrik tasarrufu yapmayı da sağlar.

Enerji verimi için, ekranınızı kapatın veya kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra bilgisayarınızı uyku moduna ayarlayın.

h

Windows 10’de Güç Yönetimi

■ Windows İşletim Sistemindeki [Power Options] (Güç Seçenekleri) ekranı sabit sürücü ve pilinizin güç yönetimi özelliklerini denetlemenizi sağlar. [Start] (Başlat) düğmesini sağ tıklatın , listeden [Control Panel] (Kontrol Panel) öğesini seçip ardından [System and Security] (Sistem ve Güvenlik) öğesine tıklayın.

3-2

[Power Options] (Güç Seçenekleri) öğesini ve kişisel ihtiyaçlarınıza uygun bir güç planı seçin. [Change plan settings] (Plan ayarlarını değiştir)’e tıklayarak ince ayar yapabilirsiniz.

■ Bilgisayarı Kapatma menüsü sistem gücünüzün hızlı ve kolay bir şekilde yönetilmesi için Uyku (S3/S4) ve Kapatma (S5) seçeneklerini sunar.

h

ENERGY STAR nitelikli monitörler yoluyla (İsteğe bağlı) Güç Yönetimi

Güç yönetimi özelliği, bir süre kullanıcı etkinliği olmazsa bilgisayarın düşük gücü veya “Sleep” (Uyku) modunu başlatmasına izin verir.

Harici bir ENERGY STAR nitelikli monitörle kullanıldığında, bu

özellik monitörün benzer güç yönetimi özelliklerini de destekler.

Bu olası enerji tasarrufu avantajından yararlanmak için, sistem AC gücünde çalışırken güç yönetimi özelliği aşağıdaki şekilde davranması için önceden ayarlanmıştır:

■ 10 dakika sonra ekranı kapat

■ 30 dakika sonra Sleep (Uykuyu) başlat

Sistem Çalışması

3-3

3-2

Sistem Çalışması h

Sistemi Uyandırma

Bilgisayar aşağıdakilerden gelen bir komuta tepki olarak güç tasarruf modundan uyanacaktır:

■ güç düğmesi,

■ ağ (LAN’ı uyandır),

■ klavye.

Enerji Tasarruf İpuçları:

■ Kullanıcı eylemsizlik süresi geçtikten sonra LCD güç düğmesine basarak monitörü kapatın.

■ Bilgisayar güç yönetiminizi iyileştirmek için Windows İşletim Sistemi altındaki

Power Options’dan (Güç Seçenekleri) ayarları yapın.

■ Bilgisayar enerji tüketiminizi yönetmek için güç tasarruf yazılımını kurun.

■ Sıfır enerji tüketimi için bilgisayarınız bir süre kullanılmayacaksa AC güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

3-3

Ağ Bağlantısı (Windows 10)

h

Kablolu Ağ

1. [Start] (Başlat) düğmesini sağ tıklatın

Masası) öğesini seçin.

ve listeden [Control Panel] (Denetim

2. [Network and Internet] (Ağ ve İnternet)’in altından [View network status and tasks]

(Ağ durumunu ve görevlerini görüntüle)’yi seçin.

3-4

3. [Set up a new connection or network] (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)’u seçin.

Sistem Çalışması

3-5

3-4

Sistem Çalışması

4. [Connect to the Internet] (İnternete Bağlan)’ı seçin ve [Next] (İleri) düğmesine tıklayın.

5. Bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyaç duyan DSL veya kabloyu kullanarak bağlanmak için [Broadband (PPPoE)] (Geniş Bandı (PPPoE)) seçin.

6. Internet servis sağlayıcınızın (ISS) bilgilerini yazın ve LAN bağlantınızı kurmak için

[Connect] (Bağlan)’a tıklayın.

3-5

h

Kablosuz Ağ

1. [Start] (Başlat)

öğelerini seçin.

, [Settings] (Ayarlar) ve [Network and Internet] (Ağ ve İnternet)

2. Kullanılabilen WLAN bağlantılarının bir listesi açılır. Listeden bir bağlantı seçin.

3. Yeni bir bağlantı kurmak için, [Network and Sharing Center] (Ağ ve Paylaşım

Merkezi)'ni seçin.

3-6

4. [Set up a new connection or network] (Yeni bir bağlantı veya ağ kur)'u seçin.

5. Bunu yaptıktan sonra, [Manually connect to a wireless network] (Kablosuz ağ'a manüel olarak bağlan)'ı seçin ve devam etmek için [Next] (İleri)'yi tıklayın.

6. Eklemek istediğiniz kablosuz ağ bilgilerini girin ve ilerlemek için [Next] (İleri)'yi tıklayın.

7. Yeni bir WLAN bağlantısı yapılmıştır.

Sistem Çalışması

3-7

3-6

Sistem Çalışması

Sistem Kurtarma (Windows 10)

System Recovery Function (Sistem Kurtarma İşlevi) kullanımı amaçlarına şunlar dahil olabilir:

■ Sistemi orijinal fabrika varsayılan ayarlarının ilk durumuna geri yükleme.

■ Kullanılan işletim sisteminde bazı hatalar oluştuğunda.

■ İşletim sistemi virüsten etkilendiğinde ve normal çalışamadığında.

■ Diğer yerleşik dillerde işletim sistemi kurmak istediğinizde.

System Recovery Function (Sistem Kurtarma İşlevi)'ni kullanmadan önce, lütfen sistem sürücünüzde kayıtlı önemli verileri başka depolama aygıtlarına yedekleyin.

Aşağıdaki çözüm sisteminizi kurtaramazsa, lütfen daha fazla yardım için yetkili yerel distribütör veya servis merkezinizle iletişim kurun.

3-7

Bu PC'yi sıfırla

1. [Start] (Başlat) , [Settings] (Ayarlar) ve [Update and security] (Güncelleme ve güvenlik) öğelerini seçin.

2. Sistem kurtarmayı başlatmak için [Reset this PC] (Bu PC'yi sıfırla) altında [Recovery]

(Kurtarma) ve [Get started] (Başla) öğesini seçin.

3-8

3. [Choose an option] (Bir seçenek belirle) ekranı açılır. [Keep my files] (Dosyalarımı sakla) ve [Remove everything] (Her şeyi sil) arasında seçim yapın.

Bu PC'yi sıfırla

Dosyalarımı koru

Yalnızca Windows'un kurulu olduğu sürücü

Her şeyi sil

Tüm sürücüler

Sadece dosyalarımı kaldır

Dosyaları kaldır ve sürücüyü temizle

Sadece dosyalarımı kaldır

Dosyaları kaldır ve sürücüyü temizle

Sistem Çalışması

3-9

3-8 h

Dosyalarımı koru

1. [Keep my files] (Dosyalarımı koru) öğesini seçin.

Sistem Çalışması

2. [Your apps will be removed] (Uygulamalarınız kaldırılacak) ekranında, web veya kurulum disklerinden yeniden yüklenmesi gereken uygulamaların bir listesi görüntülenir. Devam etmek için [Next] (İleri) düğmesine tıklayın.

3-9

3. Sonraki ekranda, bu işlem sırasında yapılacak değişiklikler görüntülenir. Sistem sıfırlamayı başlatmak için [Reset] (Sıfırla) öğesine tıklayın.

h

Her şeyi sil

1. [Remove everything] (Her şeyi sil) öğesini seçin.

3-10

2. Birden fazla sabit diskiniz varsa, bir ekran açılarak [Only the drive where Windows is installed] (Yalnızca Windows'un kurulu olduğu sürücü) ve [All drives] (Tüm sürücüler) arasında seçim yapmanızı ister.

3. Ardından [Just remove my files] (Sadece dosyalarımı kaldır) ve [Remove files and clean the drive] (Dosyaları kaldır ve sürücüyü temizle) arasından seçim yapın.

4. Sonraki ekranda, bu işlem sırasında yapılacak değişiklikler görüntülenir. Sistem sıfırlamayı başlatmak için [Reset] (Sıfırla) öğesine tıklayın.

Sistem Çalışması

PB

Sorun Giderme

A

A-2

Sistemim çalışmıyor.

1. Sistemin elektrik prizine bağlı ve açık olup olmadığını kontrol edin.

2. Güç kablosunun ve tüm kabloların sıkıca bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Bilgisayarımı açtığımda, "Operating System not found" (İşletim Sistemi bulunamadı) iletisi görünüyor veya Windows başlatılmıyor.

1. Optik disk sürücüsünde ön yüklenemeyen CD/ DVD olup olmadığını kontrol edin. Öyleyse, CD/ DVD'yi çıkarıp bilgisayarı yeniden başlatın.

2. BIOS kurulumunda Ön Yükleme Aygıtı Önceliği ayarlarını kontrol edin.

Sistem kapatılamıyor.

İşletim sistemindeki Kapat simgesini kullanarak bilgisayarınızı kapatmak en iyi yöntemdir. Aşağıda listelenenler dahil diğer yöntemlerin kullanılması veri hatasına neden olabilir. Kapat prosedürü çalışmıyorsa, aşağıdaki adımlardan birini seçin:

1. Ctrl+Alt+Del tuşlarına basıp Kapat'ı seçin.

2. Sistem kapanıncaya kadar güç düğmesini basılı tutun.

3. Güç kablosunu sistemden çıkarın.

Mikrofonum çalışmıyor.

1. Dahili mikrofon için, sesin kapalı olup olmadığını kontrol etmek üzere lütfen Start

(Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Sounds and Audio Devices (Ses ve Ses Aygıtları) > Audio (Ses)'e gidin.

2. Harici mikrofon kullanıyorsanız, mikrofonun Mikrofon jakına takılı olduğunu kontrol edin.

Internet bağlantısında sorunlar var.

1. Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) bağlanma sorununuz varsa, ISP2nin teknik sorunlar yaşayıp yaşamadığını kontrol edin.

2. Ağ ayarları ve bağlantısını kontrol edin ve sistemin Internet erişimi için doğru yapılandırıldığından emin olun.

3. Kablosuz LAN veri aktarma hızı aygıtlar ve erişim noktaları arasındaki mesafe ve engellerden etkilenir. Veri aktarma hızını en üst düzeye çıkarmak için, sisteminize en yakın erişim noktasını seçin.

Sorun Giderme

A-3

A-2

Sorun Giderme

Sistem hoparlörleri çalışmıyor.

1. Ses Karıştırıcısındaki ana ses düzeyi ayarını kontrol edin.

2. Kendi ses düzeyi denetimine sahip bir uygulama kullanıyorsanız, ses düzeyinin sessiz olup olmadığını kontrol edin.

3. Kulaklık jakına ses kablosu bağladıysanız, çıkarın.

4. Sistem OSD işlevine sahipse, lütfen OSD ses düzeyini ayarlayın.

Sistem DVD-ROM'u ile CD/ DVD yürütemiyorum.

1. CD/ DVD etiketinin yukarı baktığından emin olun.

2. CD/ DVD yazılım gerektiriyorsa, yazılımın program yönergelerine göre doğru şekilde yüklendiğinden emin olun.

3. DVD'yi yürüttüğünüzde bölge kodu uyarısı görünüyorsa, sorun DVD'nin sisteminizdeki DVD-ROM ile uyumsuzluğu olabilir. Bölge kodu disk paketinde listelenir.

4. Videoyu izleyebiliyor ancak sesi duyamıyorsanız, medya oynatıcıyı kontrol edin. Ayrıca, Ses Karıştırıcısında hoparlörler ve ana ses düzeyi ayarının sessiz olmadığından emin olun.

5. Sürücülerin doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Start (Başlat) >

Control Panel (Denetim Masası) > System (Sistem) > Device Manager (Aygıt

Yöneticisi)'ni tıklatın.

6. Kirli veya çizilmiş bir disk bilgisayarın diski okumaya çalıştığında kilitlenmesine neden olabilir. Gerekirse, bilgisayarı yeniden başlatın, diski çıkarın ve kirli veya

çizik olup olmadığnı kontrol edin.

7. Lütfen DVD videoyu yürütmek için PowerDVD veya WinDVD gibi DVD oynatıcı yazılım kullanın.

DVD-ROM sürücüsü tepsim açılmıyor.

1. Bilgisayarın açık olduğundan emin olun.

2. DVD-ROM sürücüdeki Çıkar düğmesine basın.

3. Çıkar düğmesi çalışmıyorsa, Çıkar düğmesinin yanındaki deliğe sivri uçlu bir nesne sokarak tepsiyi açın.

Sistem monitöründe hiçbir şey gösterilmiyor.

1. Sistemin elektrik prizine bağlı ve açık olup olmadığını kontrol edin.

2. Sistem Bekleme modunda olabilir. Ekranı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals