MSI MS-3BA2 PRO MP221 مالک کی دستی

MSI MS-3BA2 PRO MP221 مالک کی دستی | Manualzz
PRO ‫سری‬
LCD ‫نمایشگر‬
PRO MP221 (3BA2)
‫فهرست‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری�������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫ارتقا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫پشتیبانی فنی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی������������������������������������������������������������������������������������������������������‪iv‬‬
‫انطباق ‪vi������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ CE‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪vi������������������������������������������������������������������������������������FCC-B‬‬
‫بیانیه ‪vii��������������������������������������������������������������������������������������������������������������WEEE‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی�����������������������������������������������������������������������������������������������������‪vii‬‬
‫بیانیه ‪vii���������������������������������������������������������������������������������������������������������������RoHS‬‬
‫شروع به کار ����������������������������������������������������������������������������������������‪1-1‬‬
‫محتویات بسته�������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-2‬‬
‫نصب پایه نمایشگر�������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-3‬‬
‫تنظیم نمایشگر �����������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-4‬‬
‫نمای کلی نمایشگر��������������������������������������������������������������������������������������������������������‪1-5‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه ������������������������������������������������������������������������������������������‪1-6‬‬
‫‪ii‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه ��������������������������������������������������������������������������‪2-1‬‬
‫کلید ‪2-2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������OSD‬‬
‫منوی تنظیم ‪2-3������������������������������������������������������������������������������������������������������� OSD‬‬
‫ضمیمه �����������������������������������������������������������������������������������������������‪A-1‬‬
‫مشخصات �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-2‬‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده�������������������������������������������������������������������������������������‪A-3‬‬
‫عیب یابی������������������������������������������������������������������������������������������������������������������‪A-4‬‬
‫پیشگفتار‬
‫حق نسخه برداری و اعالمیه مارک تجاری‬
‫© حق نسخه برداری ‪ .Micro-Star Int’l Co., Ltd‬کلیه حقوق محفوظ است‪ .‬آرم ‪ MSI‬یک مارک تجاری ثبت شده‬
‫‪ Micro-Star Int’l Co., Ltd‬است‪ .‬کلیه مارک ها و نام های دیگر که در اینجا درج شده اند ممکن است مارک های‬
‫تجاری دارندگان آنها باشد‪ .‬در قبال صحبت یا کامل بودن آنها هیچ ضمانتی ارائه نمی شود‪ MSI .‬از این حق برخوردار‬
‫است تا بدون اعالن قبلی هرگونه تغییری در این سند ایجاد کند‪.‬‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫ارتقا‬
‫‬
‫‪V1.0‬‬
‫تاریخ‬
‫‪2019/08‬‬
‫پشتیبانی فنی‬
‫در صورت بروز مشکل در محصول و عدم دستیابی به راه حلی از طریق مراجعه به دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬لطفا ً به‬
‫محل فروش مراجعه کرده یا با فروشنده محلی تماس بگیرید‪ .‬همچنین‪ ،‬اطالعات بیشتر در‬
‫‪ https://www.msi.com/support/‎‬ارائه شده است‪.‬‬
‫‪iii‬‬
‫دستورالعمل های ایمنی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙دستورالعمل های ایمنی را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید‪.‬‬
‫◙باید به همه احتیاط ها و هشدارهای داده شده درج شده روی دستگاه یا در دفترچه راهنمای کاربر توجه‬
‫کرد‪.‬‬
‫◙سرویس‌کاری را فقط به افراد مجاز واگذار کنید‪.‬‬
‫راهنمای کاربر عرضه شده را برای مراجعه های آتی نگه دارید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی‪ ،‬این دستگاه را از رطوبت و گرما دور نگه دارید‪.‬‬
‫قبل از تنظیم دستگاه آن را روی یک سطح صاف قرار دهید‪.‬‬
‫‪iv‬‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙پیش از اتصال دستگاه به پریز برق‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که ولتاژ برق در محدوده ایمن خود قرار گرفته‬
‫و بگونه ای مناسب برابر با ‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت تنظیم شده باشد‪ .‬پین اتصال به زمین را از دوشاخه جدا‬
‫نکنید‪ .‬دستگاه را باید به یک پریز و سوکت دارای اتصال به زمین وصل کنید‪.‬‬
‫◙اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی بدون استفاده رها می شود‪ ،‬همیشه سیم برق را قطع کرده یا پریز‬
‫دیواری را خاموش کنید تا میزان مصرف برق به صفر برسد‪.‬‬
‫محفظه تهویه موجود بر روی دستگاه به منظور تهویه هوا و جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه دستگاه مورد‬
‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬از پوشاندن قسمت تهویه خودداری کنید‪.‬‬
‫از قرار دادن دستگاه در مکانی که از این شرایط برخوردار نیست و دمای آن بین ‪ 60OC‬و ‪ -20OC‬باشد‬
‫خودداری کنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب وارد شود‪.‬‬
‫توجه‪ :‬حداکثر دمای کاری حدود ‪.40OC‬‬
‫پیش از تمیز کردن دستگاه‪ ،‬دوشاخه آن را حتما ً از پریز برق جدا کنید‪ .‬برای تمیز کردن‪ ،‬از پارچه نرم استفاده‬
‫کنید و از مصرف شوینده‌های شیمیایی صنعتی بپرهیزید‪ .‬از ریختن مایعات به درون ورودی دستگاه خودداری‬
‫کنید زیرا این کار سبب آسیب دیدن دستگاه یا ایجاد برق‌گرفتگی می شود‪.‬‬
‫پیشگفتار‬
‫سیم برق را در محلی قرار دهید که احتمال عبور افراد از روی آن وجود نداشته باشد‪ .‬از قرار دادن هر جسمی‬
‫بر روی سیم برق خودداری کنید‪.‬‬
‫اجسام دارای انرژی مغناطیسی یا الکتریکی بسیار زیاد را همیشه از دستگاه دور نگاه دارید‪.‬‬
‫در صورت بروز هرکدام از شرایط زیر‪ ،‬از متخصص خدمات بخواهید تا دستگاه را بررسی کند‪:‬‬
‫◙ ◙سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙مایعات به درون دستگاه وارد شده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه در معرض رطوبت قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه بدرستی کار نمی کند یا با توجه به دفترچه راهنمای کاربر قابل راه اندازی نیست‪.‬‬
‫◙ ◙دستگاه به زمین افتاده یا آسیب دیده باشد‪.‬‬
‫◙ ◙عالئم شکستی بر روی دستگاه مشاهده شود‪.‬‬
‫خصوصيات محصول سبز‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙کاهش مصرف انرژی در مدت استفاده و حالت آماده به کار‬
‫◙استفاده محدود از مواد مضر برای محيط زيست و زمين‬
‫◙پياده سازی و بازيافت آسان‬
‫◙کاهش مصرف منابع طبيعی با بازيافت مناسب‬
‫◙افزايش عمر محصول از طريق به روزرسانی های آسان‬
‫◙کاهش توليد زايدات جامد از طريق سياست پس گرفتن محصول‬
‫سياست زيست محيطی‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙‬
‫◙این محصول برای ایجاد قابلیت استفاده مجدد و بهینه از قطعات طراحی شده و نباید در پایان عمر کاری‬
‫خود دور انداخته شود‪.‬‬
‫◙استفاده کنندگان بايد با مرکز مجاز محلی جمع آوری جهت بازيافت و دفع محصوالت مستهلک خود‬
‫تماس بگيرند‪.‬‬
‫◙برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیافت از سایت ‪ MSI‬دیدن کنید و یک توزیع کننده در نزدیکی‬
‫خود پیدا کنید‪.‬‬
‫◙کاربران می توانند برای کسب اطالعات درباره دور انداختن صحیح‪ ،‬پس گرفتن‪ ،‬بازیافت‪ ،‬و پیاده کردن‬
‫قطعات محصوالت ‪ MSI‬از طریق ‪ [email protected]‬نیز با ما تماس بگیرند‪.‬‬
‫★ هشدار! استفاده بیش از حد از نمایشگر احتماالً به چشم آسیب می‌رساند‪.‬‬
‫★ توصیه ها‪:‬‬
‫‪1.1‬پس از هر ‪ 30‬دقیقه استفاده از نمایشگر‪ 10 ،‬دقیقه استراحت کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کودکان زیر ‪ 2‬سال نباید از نمایشگر استفاده کنند‪ .‬برای کودکان باالی ‪ 2‬سال‪ ،‬مدت استفاده از نمایشگر باید به‬
‫کمتر از یک ساعت در روز محدود شود‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫انطباق ‪CE‬‬
‫این دستگاه با الزامات مندرج در «دستورالعمل شورا» در زمینه مجاورت که در قوانین کشورهای‬
‫عضو در حوزه سازگاری الکترومغناطیسی (‪ ،)‎2014/30/EU‬دستورالعمل ولتاژ پایین‬
‫(‪ ،)‎2014/35/EU‬دستورالعمل )‪ ErP (2009/125/EC‬و دستورالعمل )‪RoHS (2011/65/EU‬‬
‫به آنها اشاره شده است‪ ،‬سازگار است‪ .‬این دستگاه پس از آزمایش با استانداردهای هماهنگ «تجهیزات‬
‫فناوری اطالعات» منتشر شده طبق «دستورالعمل ژورنال رسمی اتحادیه اروپا» سازگار تشخیص داده شده است‪.‬‬
‫بیانیه رابط فرکانس رادیویی ‪FCC-B‬‬
‫این دستگاه مورد آزمایش قرار گرفته و با محدودیت های دستگاه دیجیتال کالس ‪ B‬و همچنین‬
‫بخش ‪ 15‬از قوانین ‪ FCC‬مطابقت دارد‪ .‬این محدودیت ها به منظور فراهم آوردن محافظت در‬
‫برابر تداخل های مضر هنگام نصب در مکان های مسکونی طراحی شده است‪ .‬این دستگاه می تواند انرژی فرکانس‬
‫رادیویی تولید کند از آن استفاده کرده و آن را منتشر نماید‪ ،‬در صورت عدم نصب و استفاده از آن مطابق با دفترچه‬
‫دستورالعمل ها ممکن است تداخل مضر با ارتباطات رادیویی ایجاد کند‪ .‬با این وجود‪ ،‬تضمینی مبنی بر عدم ایجاد تداخل‬
‫در یک نصب خاص وجود ندارد‪ .‬در صورت بروز تداخل مضر توسط این دستگاه در دریافت تلویزیونی و رادیویی که‬
‫با خاموش و روشن کردن دستگاه می توانید از این امر آگاه شوید‪ ،‬کاربر می تواند با استفاده از یک یا تعداد بیشتری از‬
‫روش های لیست شده در زیر نسبت به برطرف کردن تداخل اقدام کند‪:‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫‪vi‬‬
‫■جهت آنتن گیرنده یا مکان آن را تغییر دهید‪.‬‬
‫■فاصله بین دستگاه و گیرنده را بیشتر کنید‪.‬‬
‫■دستگاه را به یک پریز یا مدار متفاوت از پریز و مدار گیرنده وصل کنید‪.‬‬
‫■برای دریافت راهنمایی با فروشنده یا یک متخصص با تجربه در زمینه رادیو‪/‬تلویزیون تماس بگیرید‪.‬‬
‫نکته ‪1‬‬
‫تغییرات یا اصالحاتی که بطور واضح توسط فرد مسئول در زمینه سازگاری تأیید نشود‪ ،‬ممکن است حق استفاده از این‬
‫وسیله را از کاربر سلب کند‪.‬‬
‫نکته ‪2‬‬
‫در صورت وجود کابل های رابط دارای محافظ و سیم برق متناوب‪ ،‬ترتیب قرار گیری آنها باید بگونه ای باشد که از‬
‫محدودیت های انتشار امواج تبعیت کند‪.‬‬
‫این دستگاه از بخش ‪ 15‬قوانین ‪ FCC‬تبعیت می کند‪ .‬کارکرد این دستگاه با پیروی از دو شرط زیر است‪:‬‬
‫‪1.1‬این دستگاه نباید تداخل مضر ایجاد کرده‪ ،‬و‬
‫‪2.2‬این دستگاه نباید هیچ تداخلی را دریافت کند‪ ،‬از جمله تداخلی که ممکن است سبب عملکرد نادرست دستگاه شود‪.‬‬
‫‪MSI Computer Corp.‬‬
‫‪901 Canada Court, City of Industry, CA 91748, USA‬‬
‫‪(626)913-0828‬‬
‫‪www.msi.com‬‬
‫پیشگفتار‬
‫بیانیه ‪WEEE‬‬
‫طبق مصوبه اتحادیه اروپا ("‪ )"EU‬در رابطه با دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی اسقاطی‪ ،‬بیانیه‬
‫‪ ‎2012/19/EU‬که در تاریخ ‪ 13‬اوت سال ‪ 2005‬به اجرا درآمده است‪ ،‬محصوالت "الکتریکی و‬
‫الکترونیکی" را نمی توان مانند زباله های شهری دور انداخت و تولید کنندگان محصوالت الکترونیکی‬
‫تحت پوشش ملزم به بازگرداندن چنین محصوالتی در انتهای عمر مفید آنها هستند‪.‬‬
‫اطالعات مواد شیمیایی‬
‫بر طبق قوانین مواد شیمیایی‪ ،‬مانند قوانین ‪( EU REACH‬قانون شماره ‪ EC 1907/2006‬پارلمان و انجمن اروپا)‪،‬‬
‫‪ MSI‬اطالعات مواد شیمیایی را در نشانی زیر ارائه می دهد‪:‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html‬‬
‫بیانیه ‪RoHS‬‬
‫بیانیه مواد ‪ JIS C 0950‬ژاپن‬
‫یکی از نیازمندی های تنظیمی قوانین ژاپن‪ ،‬تعریف شده توسط ‪ ،JIS C 0950‬حکم می کند که تولید کنندگان بیانیه‬
‫های مواد را برای برخی اقالم خاص از محصوالت الکترونیکی که پس از ‪ 1‬جوالی ‪ 2006‬برای فروش می گذارند‪،‬‬
‫ارائه دهند‪.‬‬
‫‪https://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html‬‬
‫‪https://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html‬‬
‫‪ RoHS‬هند‬
‫این محصول از "قانون ‪( 2011‬مدیریت و رسیدگی) زباله های الکترونیکی هند" تبعیت می کند و استفاده از سرب‪،‬‬
‫جیوه‪ ،‬کرومیوم شش ارزشی‪ ،‬بیفنیل ترکیب شده با برم یا اتر دیفنیل ترکیب شده با برم را که غلظت آن بیش از ‪0.1%‬‬
‫و ‪ 0.01%‬وزن کادمیوم باشد را ممنوع کرده است به جز استثنائات قید شده در برنامه ‪ 2‬از این قانون‪.‬‬
‫قانون ‪ EEE‬ترکیه‬
‫از قوانین ‪ EEE‬جمهوری ترکیه تبعیت می کند‪.‬‬
‫محدودیت اوکراین در استفاده از مواد خطرناک‬
‫این دستگاه از ملزومات قوانین فنی تایید شده توسط نشست کابینه وزارت اوکراین در تاریخ ‪ 3‬دسامبر ‪ 2008‬به شماره‬
‫‪ 1057‬در زمینه محدودیت در استفاده از برخی مواد خطرناک خاص در ابزارهای الکترونیکی و الکتریکی تبعیت می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪ RoHS‬ویتنام‬
‫از تاریخ ‪ 1‬دسامبر ‪ ،2012‬تمامی محصوالت تولید شده توسط ‪ MSI‬از بخشنامه ‪ 30/2011/TT-BCT‬که به طور‬
‫موقت بر محدودیت تعداد مواد خطرناک بکار رفته در محصوالت الکترونیکی و الکتریکی نظارت دارد‪ ،‬تبعیت می‬
‫کند‪.‬‬
‫‪vii‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به کار‬
‫در این بخش اطالعاتی درباره مراحل راه اندازی سخت افزار ارائه شده است‪ .‬هنگام متصل کردن دستگاه‪.‬‬
‫ها‪ ،‬در نگهداری دستگاه ها دقت کرده و از یک تسمه مچی استفاده کنید تا از ایجاد الکتریسیته ساکن جلوگیری‬
‫شود‪.‬‬
‫مهم‬
‫تصاویر فقط به عنوان مرجع ارائه شده اند‪ .‬شکل ظاهری نمایشگر شما ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫محتویات بسته‬
‫‪1.1‬نمایشگر‬
‫‪2.2‬پایه و کف‬
‫‪3.3‬سیم برق‬
‫‪4.4‬کابل ‪HDMI‬‬
‫‪5.5‬کابل ‪D-Sub‬‬
‫‪6.6‬راهنمای شروع سریع‬
‫‪7.7‬کارت ضمانت‬
‫* اگر هر یک از این اقالم آسیب دیده باشد یا موجود نباشد‪ ،‬باید با محل خرید یا توزیع‌کننده محلی خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫* محتویات بسته ممکن است در هر کشور متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪1-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫نصب پایه نمایشگر‬
‫مهم‬
‫نمایشگر را بر روی سطحی نرم و محافظت شده بگذارید تا پنل نمایش خراشیده نشود‪.‬‬
‫‪1.1‬قفل پایه را با کف نمایشگر همتراز کنید و آن را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2.2‬وقتی پایه و کف به نمایشگر محکم شدند‪ ،‬صدای کلیکی را خواهید شنید‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪5.5‬‬
‫مهم‬
‫برای نصب روی دیوار می توانید از سوراخ ها نیز برای نصب پایه استفاده کنید‪ .‬برای دریافت کیت مناسب نصب روی‬
‫دیوار به فروشنده مراجعه کنید‪.‬‬
‫تنظیم نمایشگر‬
‫نمایشگر طوری طراحی شده است تا با تنظیمات انجام شده‪ ،‬راحت ترین حالت مشاهده را داشته باشید‪.‬‬
‫مهم‬
‫هنگام تنظیم نمایشگر‪ ،‬به صفحه نمایش دست نزنید‪.‬‬
‫‪O‬‬
‫‪21‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-2‬‬
‫شروع به کار‬
‫نمای کلی نمایشگر‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪D-SUB‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫سوکت برق‬
‫‪2‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫‪3‬‬
‫پورت ‪D-Sub‬‬
‫‪4‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ LED‬روشن‪-‬خاموش‬
‫‪6‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫وصل کردن نمایشگر به رایانه‬
‫‪1.1‬رایانه را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬کابل ‪ HDMI/DisplayPort‬را از نمایشگر به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3.3‬رابط برق را به فیش برق نمایشگر وصل کنید‪( .‬شکل ‪)A‬‬
‫‪4.4‬سیم برق را به پریز برق وصل کنید‪( .‬شکل ‪)B‬‬
‫‪ 5.5‬نمایشگر را روشن کنید‪( .‬شکل ‪)C‬‬
‫‪6.6‬کامپیوتر را روشن کنید تا نمایشگر به صورت خودکار منبع سیگنال را تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪1-6‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬
‫‪2‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫در این بخش اطالعاتی ضروری درباره راه‌اندازی ‪ OSD‬ارائه شده است‪.‬‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫این نمایشگر دارای مجموعه کلید ‪ OSD‬است که منوی روی صفحه (‪ )OSD‬را کنترل می کند‪.‬‬
‫‪2-2‬‬
‫بدون وارد شدن به منوی ‪ OSD‬می توانید از این کلیدهای ‪ OSD‬به عنوان کلیدهای موقت برای تنظیمات سریع استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫عملکرد‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫انتخاب ورودی‬
‫■ ■برای وارد کردن این تنظیم‪ ،‬دکمه‬
‫■ ■برای انتخاب کردن‪ ،‬مجددا ً‬
‫■ ■دکمه‬
‫انتخاب حالت اقتصادی‬
‫یا‬
‫■ ■دکمه‬
‫انتخاب نسبت تصویر‬
‫■ ■دکمه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫را برای انتخاب کردن فشار دهید‪.‬‬
‫را برای تأیید و خارج شدن فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای وارد کردن این تنظیم‪ ،‬دکمه‬
‫■■‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫را برای تأیید و خارج شدن فشار دهید‪.‬‬
‫■ ■برای وارد کردن این تنظیم‪ ،‬دکمه‬
‫■■‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫یا‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫را برای انتخاب کردن فشار دهید‪.‬‬
‫را برای تأیید و خارج شدن فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫منوی تنظیم ‪OSD‬‬
‫دکمه‬
‫های‬
‫را فشار دهید تا منوی روی صفحه اصلی (‪ )OSD‬ظاهر شود‪ .‬در صفحه نمایش داده شده‪ ،‬از دکمه‬
‫برای تنظیم عملکردهای دلخواه متناسب با سلیقه تان استفاده کنید‪.‬‬
‫عملکرد این کلیدهای ‪ OSD‬مانند زیر است‪.‬‬
‫کلید ‪OSD‬‬
‫کارکردهای اولیه‬
‫■ ■وارد شدن به منوهای فرعی‬
‫■ ■تایید انتخاب یا تنظیم‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم رو به باال در مقادیر عملکرد‬
‫■ ■انتخاب منوها و آیتم‌های عملکرد‬
‫■ ■فراهم کردن امکان تنظیم رو به پایین در مقادیر عملکرد‬
‫■ ■خروج از منو جاری‬
‫‪2-3‬‬
‫‪( Luminanceg g‬روشنایی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪( Contrast‬کنتراست)‬
‫‪0-100‬‬
‫کنتراست را تنظیم کنید‪ .‬این عملکرد در حالت های استاندارد قابل‬
‫دسترسی است‪.‬‬
‫‪( Brightness‬روشنایی)‬
‫‪0-100‬‬
‫‪Eco Mode‬‬
‫(حالت اقتصادی)‬
‫‪( Standard‬استاندارد)‬
‫تنظیم روشنایی‪ .‬این عملکرد در حالت های استاندارد قابل دسترسی است‪.‬‬
‫‪( Text‬متن)‬
‫‪( Internet‬اینترنت)‬
‫‪( Game‬بازى)‬
‫‪( Movie‬فيلم)‬
‫‪( Sports‬ورزش)‬
‫‪DCR‬‬
‫‪( On‬روشن)‬
‫‪ DCR‬کیفیت تصویر را با افزایش کنتراست تصاویر بهبود می‌بخشد‪.‬‬
‫‪( Off‬خاموش)‬
‫‪( Image Setupg g‬تنظیم تصویر)‬
‫‪2-4‬‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪( Clock‬ساعت)‬
‫‪0-100‬‬
‫ساعت را تنظیم کنید تا پارازیت خط عمودی کاهش یابد‪.‬‬
‫‪( Phase‬مرحله)‬
‫‪0-100‬‬
‫فاز (مرحله) را تنظیم کنید تا پارازیت خط افقی کاهش یابد‪.‬‬
‫‪H.Position‬‬
‫(موقعيت افقي)‬
‫‪0-100‬‬
‫موقعيت افقی تصوير را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪V.Position‬‬
‫(موقعيت عمودي)‬
‫‪0-100‬‬
‫موقعيت عمودی تصوير را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪Image Ration‬‬
‫(نسبت تصویر)‬
‫‪( Wide‬عریض)‬
‫فرمت نمایش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4:3‬‬
‫‪( Color Temp.‎g g‬انتخاب حالتهاي رنگ)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫‪( Warm‬گرم) (‪)6500K‬‬
‫‪( Normal‬معمولی)‬
‫(‪)7300K‬‬
‫‪( Cool‬خنک) (‪)9300K‬‬
‫‪( User‬کاربر)‬
‫)‪R(0-100‬‬
‫)‪G(0-100‬‬
‫)‪B(0-100‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫شرح‬
‫جلوه ها را انتخاب کنید و پیش نمایش آنها را ببینید‪.‬‬
‫تنظیم نمایش روی صفحه‬
‫‪( OSD Setupg g‬تنظیم نمایش روی صفحه)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪H.Position‬‬
‫(موقعيت افقي)‬
‫‪0-100‬‬
‫موقعيت افقی ‪ OSD‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪V.Position‬‬
‫(موقعيت عمودي)‬
‫‪0-100‬‬
‫موقعيت عمودی ‪ OSD‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪( Timeout‬وقفه زمانی)‬
‫‪5-100‬‬
‫فرصت زمانی ‪ OSD‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪( Language‬زبان)‬
‫‪English‬‬
‫"زبان" تنظیم مستقلی است‪ .‬تنظیم زبان خود کاربر بر مقدار پیش‌فرض‬
‫کارخانه اولویت دارد‪ .‬اگر کاربر گزینه "بازنشانی" را بر روی "بله"‬
‫تنظیم کند‪" ،‬زبان" تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪Español‬‬
‫‪Français‬‬
‫‪Português‬‬
‫‪Русский‬‬
‫‪简体中文‬‬
‫‪繁體中文‬‬
‫‪한국어‬‬
‫(زبان‌های دیگر به زودی افزوده‬
‫می‌شود)‬
‫‪( Extrag g‬موارد اضافی)‬
‫منو سطح ‪1‬‬
‫منو سطح ‪2/3‬‬
‫شرح‬
‫‪Inout Select‬‬
‫(انتخاب ورودی)‬
‫‪D-Sub‬‬
‫کاربران می‌توانند "منبع ورودی" را در هر حالتی تنظیم کنند‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪( Auto‬خودکار)‬
‫‪DDC/CI‬‬
‫‪( On‬روشن)‬
‫عملکرد ‪ DDC/CI‬را فعال یا غیرفعال کنید‪.‬‬
‫‪( Off‬خاموش)‬
‫‪( Reset‬بازنشانی)‬
‫‪( YES‬بله)‬
‫‪( NO‬خیر)‬
‫‪( Information‬اطالعات)‬
‫‪Resolution‬‬
‫(قدرت تفکیک)‪:‬‬
‫‪H. Frequency‬‬
‫(فرکانس افقی)‪:‬‬
‫‪V. Frequency‬‬
‫(فرکانس عمودی)‪:‬‬
‫کاربر می‌تواند تنظیمات را بازنشانی کرده و به مقادیر پیش فرض‬
‫‪ OSD‬برگرداند‪.‬‬
‫وضوح و فرکانس را نمایش دهید‪ .‬فقط خواندن‪.‬‬
‫‪2-5‬‬
2-6
‫‪A‬‬
‫ضمیمه‬
‫مهم‬
‫کلیه اطالعات ممکن است بدون اطالع تغییر کند‪.‬‬
‫مشخصات‬
‫)‪PRO MP221(3BA2‬‬
‫مدل‬
‫‪‎54.61 cm‬‬
‫اندازه‬
‫نوع پنل‬
‫‪TN‬‬
‫وضوح‬
‫‪ 1920x1080‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫نسبت تصویر‬
‫‪16:9‬‬
‫روشنایی (نیت)‬
‫)‪250 cd/m2 (TYP‬‬
‫نسبت کنتراست‬
‫‪1000:1‬‬
‫سرعت تازه سازی‬
‫‪ 60‬هرتز‬
‫زمان واکنش‬
‫‪ 5‬میلی ثانیه‬
‫■ ■‪ 1‬پورت ‪HDMI‬‬
‫■ ■‪ 1‬پورت ‪D-Sub‬‬
‫رابط ورودی‬
‫زاویه دید‬
‫‪(170°‬افقی) ‪(160° ،‬عمودی)‬
‫‪*sRGB / DCI-P3‬‬
‫‪A-2‬‬
‫‪97.3% / 76.6%‬‬
‫پردازش سطحی‬
‫ضد درخشش‪ 25% ،‬ماتی‬
‫رنگ های صفحه‬
‫‪ 16.7‬میلیون‬
‫نوع نیرو‬
‫آداپتور برق داخلی‬
‫ورودی برق‬
‫‪ 100‬تا ‪ 240‬ولت‪ 50/60 ،‬هرتز‬
‫مصرف برق (معمولی)‬
‫در حالت روشن < ‪ 40‬وات‬
‫حالت آماده به کار < ‪ 0.5‬وات‬
‫در حالت خاموش < ‪ 0.5‬وات‬
‫تنظیم (کجی)‬
‫‪-2° ~ 21°‬‬
‫قفل ‪Kensington‬‬
‫بله‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫پایه ‪VESA‬‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫■نوع صفحه‪100 × 100 :‬میلی متر‬
‫■نوع پیچ‪ M4 x 10 :‬میلی متر‬
‫■قطر دندانه‪ 4 :‬میلی متر‬
‫■گام دندانه‪ 0.7 :‬میلی متر‬
‫■طول دندانه‪ 10 :‬میلی متر‬
‫‪ 181.9 × 374.5 × 504.8‬میلی متر‬
‫وزن‬
‫محیط‬
‫‪ 2.6‬کیلوگرم‬
‫عملیاتی‬
‫دما‪ 0 :‬تا ‪ 40‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ ،85%‬بدون چگالش‬
‫ارتفاع‪ 0 :‬تا ‪ 5000‬متر‬
‫ذخیره سازی‬
‫دما‪ 20- :‬تا ‪ 60‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت‪ 10% :‬تا ‪ ،90%‬بدون چگالش‬
‫* بر اساس استانداردهای تست ‪.CIE1976‬‬
‫ضمیمه‬
‫حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده‬
‫استاندارد‬
‫‪VGA‬‬
‫وضوح‬
‫)‪PRO MP221(3BA2‬‬
‫‪D-Sub‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 67‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 72‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 640x480‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫حالت ‪Dos‬‬
‫‪ 720x400‬در ‪ 70‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪SVGA‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 56‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 72‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪XGA‬‬
‫‪SXGA‬‬
‫‪ 800x600‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x768‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x768‬در ‪ 70‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1024x768‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1152x864‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1280x1024‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪ 1280x1024‬در ‪ 75‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪WXGA+‬‬
‫‪ 1440x900‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪WSXGA+‬‬
‫‪ 1680x1050‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫‪V‬‬
‫‪Full HD‬‬
‫‪ 1920x1080‬در ‪ 60‬هرتز‬
‫وضوح زمانبندی ‪480P‬‬
‫ویدیو‬
‫‪576P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪V‬‬
‫‪720P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪1080i‬‬
‫‪V‬‬
‫‪1080P‬‬
‫‪V‬‬
‫‪A-3‬‬
‫عیب یابی‬
‫‪ LED‬برق خاموش است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■دکمه روشن‪/‬خاموش نمایشگر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■از درستی نصب کارت گرافیک رایانه مطمئن شوید‪.‬‬
‫■مطمئن شوید که رایانه و نمایشگر به پریز برق متصل و روشن هستند‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■ممکن است رایانه در حالت آماده به کار باشد‪ .‬برای فعال کردن نمایشگر‪ ،‬دکمه‌ای را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه یا موقعیت تصویر درست نیست‪.‬‬
‫برای تنظیم رایانه بر روی مقدار متناسب با نمایشگر‪ ،‬به "حالت‌های نمایش از پیش تنظیم شده" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪ Plug & Play‬وجود ندارد‪.‬‬
‫‪A-4‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■از درستی اتصال کابل برق نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■از سازگاری رایانه و کارت گرافیک با قابلیت ‪ Plug & Play‬مطمئن شوید‪.‬‬
‫نمادها‪ ،‬فونت یا تصویر مبهم‪ ،‬تار یا دچار مشکل رنگ است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■از کابل رابط تصویر استفاده نکنید‪.‬‬
‫■روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■رنگ ‪ RGB‬یا دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫■از درستی اتصال کابل سیگنال نمایشگر مطمئن شوید‪.‬‬
‫■خمیدگی پینها در کانکتور کابل سیگنال را بررسی کنید‪.‬‬
‫تصویر نمایشگر سوسو می‌زند یا موج‌دار است‪.‬‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■سرعت تازه‌سازی را طوری تغییر دهید که با قابلیت‌های نمایشگر سازگار باشد‪.‬‬
‫■درایور کارت گرافیک را به‌روز کنید‪.‬‬
‫■نمایشگر را از دستگاه‌های برقی که ممکن است سبب تداخل الکترومغناطیسی (‪ )EMI‬شوند‪ ،‬دور کنید‪.‬‬
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement