MSI MS-16K4 GS63 7RE Stealth Pro Brugervejledning

Add to my manuals
22 Pages

advertisement

MSI MS-16K4 GS63 7RE Stealth Pro Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Brukerhåndbok

Bærbar PC

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2-2 2-3

2-2

Brukerhåndbok

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

2-3

Innledning

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

3. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

4. Strømlampe / GPU-moduslampe

Strøm

Strømlampe / GPU-moduslampe

• Lyser blått når strømmen til den bærbare PC-en er slått på, og UMA GPU-modus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

2-4 2-5

2-4

Datamaskinen sett forfra

Brukerhåndbok

1. LED-statusindikator

Dvaletilstand

• Blinker når systemet er i dvaletilstand.

• LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

2-5

Innledning

Bluetooth

• Bluetooth-indikatorlampen lyser når Bluetooth-funksjonen er aktivert.

• Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi)-funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

2-6 2-7

2-6

Brukerhåndbok

Right Side View

1. Av/på-knapp

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og

PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

2. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

3. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for PCer, skjermer og forbrukerelektronikkenheter som støtter standard, utvidet og høydefinert video, i tillegg til multikanals digital lyd på en enkelt kabel.

4. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

2-7

Innledning

5. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

6. Thunderbolt (type C) (valgfritt)

Thunderbolt™ 3 støtter en datahastighet på opptil 40 Gbps, dobbel skjerm på 4K,

USB 3.1-tilkobling og portabel ladestrøm på opptil 5 V og 3 A.

7. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Miniskjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMI-grensesnitt.

2-8 2-9

2-8

Datamaskinen sett fra venstre side

Brukerhåndbok

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-sikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller mekanisk kodelåsenhet kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel.

Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

3. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten, som valgfritt kan støtte en overføringshastighet på

10/100/1000/10000 megabits per sekund, brukes til å koble til en LAN-kabel for nettverksforbindelse.

4. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

2-9

Innledning

5. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

6. USB 3.0-port

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

2-10 2-11

2-10

Datamaskinen sett fra baksiden

Brukerhåndbok

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2-11

Innledning

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

3. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

2-12 2-13

2-12

Brukerhåndbok

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til

å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å åpne startmenyen og hurtigmenyen.

2-13

Innledning

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på Fn og F4 for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

+

ECO Mode

• Trykk på tastene Fn og F5 for å bytte til ECO Mode , strømsparingsmodusen som tilbys av SHIFT -funksjonen.

+

Webkamera

+

SHIFT

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn og F7 gjentatte ganger for å bytte mellom

Turbo Mode (valgfritt) / Sport Mode / Comfort Mode /

ECO Mode/ Power Options (turbomodus/ sportsmodus/ komfortmodus/ strømalternativer) for å endre ytelsen avhengig brukernes behov.

• Merk at valgene for Turbo Mode / Sport Mode / Comfort

Mode (turbomodus/ sportsmodus/ komfortmodus) bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

+

Flymodus

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå flymodus av eller på gjentatte ganger.

2-14 2-15

2-14

Brukerhåndbok

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen.

Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for

å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm, Dupliser, Utvid og

Bare andre skjerm.

2-15

Innledning

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED (valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

2-16 2-17

2-16

Brukerhåndbok

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne bærbare PC-en kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color .

Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på Z -tasten for å starte applikasjonen True Color .

+

True Color-valg

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på A -tasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instrusjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

2-17

Innledning

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

CPU

Pakke

CPU-prosessortype

Core Chip

PCH

Memory

Teknologi

Minne

Maksimalt

Power

380 (B) x 249 (D) x 17,7 (H) mm

< 1,8 kg

BGA

Intel

Intel

®

®

Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

-serien

DDR4, 1866/ 2133/ 2400

SO-DIMM-spor x 2

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (3)

(valgfritt)

Batteri

RTC-batteri

180W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 9,23A

150W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 7,7A

135W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 6,92A

3-cellers

Ja

2-18 2-19

2-18

Brukerhåndbok

Lagring

Harddiskens formfaktor x1, 2.5" HDD

SSD (valgfritt)

I/O Port x 1 stk. M.2 SSD, SATA/ PCIE kombo

USB

Thunderbolt TM 3 x 3 (versjon 3.0) x 1 (version 2.0) x 1, USB 3.1, type C-grensesnitt,

4K effekt støttes

5 V / 3A lading støttes valgfritt

Mic-in

Hodetelefonutgang

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser x 1 x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1 x 1 x1 (SD 4.0 / SD 3.0 / SD / MMC)

De støttede minnekortene kan variere uten varsel.

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Skjerm

LCD-type (valgfritt)

Støttes

Støttes

Støttes

15,6" FHD / 4K UHD LED-panel

2-19

Innledning

Video

Grafikk

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ® Optimus™ støttet

• Intel ® HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU VRAM

Webkamera

Oppløsning

Audio

Interne høyttalere

Sikkerhet

HD x 2

Klarert plattformmodul

(valgfri)

TPM 2.0 er en maskinvarebasert krypteringsenhet som kombinert med programvarebaserte tiltak sørger for mer avansert og sikker databeskyttelse.

TPM-funksjonalitet kan deaktiveres og aktiveres i BIOSinnstillingene når det er aktuelt.

Med profesjonelle versjoner av Windows er BitLocker standardkonsollen som er tilgjengelig for TPMkommunikasjon med formål datakryptering.

2-20 2-21

2-20 2-21

Brukerhåndbok

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement