MSI MS-16K4 GS63 7RE Stealth Pro Bruksanvisning

Add to My manuals
22 Pages

advertisement

MSI MS-16K4 GS63 7RE Stealth Pro Bruksanvisning | Manualzz

Inledning

Bruksanvisning

NOTEBOOK

Inledning

Gratulerar till att du har blivit ägare till denna väldesignade notebook. Du får en kul och professionell upplevelse vid användning av den här omfattande notebooken. Vi är stolta

över att kunna informera vår användare om att denna notebook har testats noggrant och certifierats enligt vårt rykte om oslagbar tillförlitlighet och kundtillfredsställelse.

Uppackning

Öppna först förpackningen och kontrollera noga alla delar. Kontakta omedelbart din lokala återförsäljare om någon av delarna är skadad eller saknas. Spara förpackningen och förpackningsmaterialet för eventuella framtida transportbehov. Förpackningen bör innehålla följande delar:

▶ Notebook

▶ Snabbstartsguide

▶ AC/DC-adapter och nätkabel

▶ Tillbehörsväska

▶ Allt-i-ett-programskiva (tillval) med den fulla versionen av bruksanvisningen, drivrutiner, verktyg och så vidare.

2-2 2-3

2-2

Bruksanvisning

Produktöversikt

Detta avsnitt beskriver datorns grundläggande funktioner. Här kan du lära dig mer om datorns funktioner innan du börjar använda den. Observera att bilderna nedan endast är för referens.

Vy med öppet lock

Vyn med det öppna locket och nedanstående beskrivning för dig igenom de huvudsakliga användningsområdena på datorn.

2-3

Inledning

1. Webbkamera/Webbkamera-LED/inbyggd mikrofon

• Den här inbyggda webbkameran kan användas för bildtagning, videoinspelning eller konferenshantering och så vidare.

• Webbkamerans LED-indikator bredvid webbkameran lyser när webbkamerafunktionen är aktiverad; lysdioden slocknar när systemet stängs av.

• Det finns en inbyggd mikrofon och dess funktion är densamma som för vanliga mikrofoner.

2. Tangentbord

Det inbyggda tangentbordet innehåller alla funktioner som finns på ett standardtangentbord. Se hur du använder tangentbordet för detaljer.

3. Pek-skärm

Detta är datorns pekdon.

4. Ström-LED/LED-lampa för GPU-läge

Strömförsörjning

Ström-LED/LED-lampa för GPU- läge

• Lyser blått när strömmen till din notebook slås på och UMA

GPU-läget väljs.

• Lyser med orange sken när det diskreta GPU-läget som stöds har valts.

• LED-lampan blinkar när notebooken övergår i viloläge.

• LED-lampan slocknar när notebooken stängs av.

2-4 2-5

2-4

Bruksanvisning

Vy framifrån

1. Statusindikator

Stav spánku

• Bliká, ak je systém v stave spánku.

• LED indikátor zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.

Enhetsaktivitetsindikator

Lysdioden blinkar när systemet öppnar interna lagringsenheter .

Num Lock

Lyser när Num Lock-funktionen är aktiverad.

Caps Lock

Lyser när Caps Lock-funktionen är aktiverad.

2-5

Inledning

Bluetooth

• LED indikátor rozhrania Bluetooth svieti v prípade zapnutia funkcie rozhrania Bluetooth.

• LED indikátor zhasne, ak je táto funkcia vypnutá.

Trådlöst LAN (WiFi)

• LED-lampan lyser när den trådlösa LAN-funktionen (WiFi)

är aktiverad.

• Lysdioden släcks då funktionen inaktiveras.

Batteristatus

• Lysdioden lyser när batteriet laddas.

• Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera.

• Kontakta alltid din lokala återförsäljare eller ett servicecenter vid köp eller byta mot motsvarande batteri som rekommenderas av tillverkaren.

• Batteriets indikatorlampa släcks när batteriet är fulladdat eller när AC/DC-adaptern kopplas ur.

2-6 2-7

2-6

Bruksanvisning

Vy från höger sida

1. Strömknapp

Strömförsörjning

Strömbrytare

• Använd den här knappen för att slå PÅ och AV strömmen till notebooken.

• Använd den här knappen för att väcka notebooken från viloläget.

2. USB 2.0-portar

Via USB 2.0-porten kan du ansluta perifera enheter med USB-gränssnitt, t.ex. mus, tangentbord, modem, bärbara hårddiskar, skrivare m.m.

3. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en ny gränssnittstandard för datorer, skärmar och elektroniska komponenter för konsumenter som stödjer standarden, förbättrad och högdefinitionsvideo, plus digitalt multikanalsljud i en enda kabel.

4. Strömanslutningskontakt

Den här kontakten är till för att anslutas till växelströmsadaptern och ge ström till notebooken.

2-7

Inledning

5. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

6. Thunderbolt (Typ-C) (tillval)

Thunderbolt™ 3 stöder upp till 40 Gbps datahastighet, dubbel 4K visningsmonitorutgång, USB3.1-anslutning och portabel laddning upp till 5 V/3A.

7. Mini-DisplayPort

Mini-Display Port är en miniatyrversion av DisplayPort, med en lmplig adapter, kan

Mini-Display Port användas för att göra visningar med VGA, DVI eller HDMI gränssnitt.

2-8 2-9

2-8

Bruksanvisning

Vy från vänster sida

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

2. Kensingtonlås

Denna notebook har ett Kensington-låshål som gör det möjligt att låsa fast datorn med en nyckel eller en PIN-enhet och fästa den med en gummerad metallkabel. I kabelns

ände finns en liten ögla som gör att kabeln kan läggas runt ett fast föremål, t.ex. ett tungt bord eller liknande, och därmed hålla datorn på plats.

3. RJ-45-uttag

Ethernet-kontakten, med tillvalsstöd överföringshastighet på 10/100/1000/10000

Mbps, används för att ansluta en LAN-kabel för nätverksanslutning.

4. Ljudportsanslutningar

Ger högkvalitativt ljud med stöd för stereosystem och hifi-funktion.

Mikrofon

För extern mikrofon.

Hörlurar

Anslutning för hörlurar eller högtalare.

2-9

Inledning

5. Kortläsare

Den inbyggda kortläsaren kan stödja olika typer av minneskort. Kontrollera specifikationerna för mer information.

6. USB 3.0-portar

USB 3.0, the SuperSpeed USB, ger högre gränssnittshastigheter för anslutning av olika enheter, som lagringsenheter, hårddiskar eller videokameror och erbjuder fler fördelar gentemot höghastighetsdataöverföring.

2-10 2-11

2-10

Vy bakifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

Bruksanvisning

2-11

Inledning

Sidovy underifrån

1. Fläkt

Fläkten är avsedd att kyla systemet. BLOCKERA INTE fläkten.

2. Stereohögtalare

Denna notebook kan vara utrustad med inbyggda stereohögtalare, som levererar högkvalitativt ljud och stöder HD-ljudteknik.

3. Batteriåterställningshål

När systemets firmware (EC) uppgraderas eller systemet hänger sig ska du 1) stänga av din notebook; 2) koppla ur strömmen; 3) använda ett uträtat pappersgem för att sätta in det i hålet i 10 sek; 4) koppla in AC-ström; 5) sätta på din notebook.

2-12 2-13

2-12

Bruksanvisning

Så här använder du tangentbordet

Denna dator har ett fullfunktionstangentbord. För att säkerställa att tangentbordet fungerar korrekt måste du installera ett SCM-program innan du använder tangentbordets funktionstangenter.

Windows-tangent

Du hittar Windows-logotangenten på tangentbordet som används för att utföra Windows-specifika funktioner, såsom att öppna startmenyn och starta genvägsmenyn.

2-13

Inledning

Snabbknappar

Använd [Fn]-knapparna på tangentbordet för att aktivera specifika program eller verktyg.

Med hjälp av dessa knappar kan användare arbeta effektivare.

+

Användarapplikationen

• Tryck på både Fn och F4 för att starta det användardefinierade programmet.

+

ECO Mode

• Tryck på Fn och F5 för att växla till ECO Mode , energisparläget som erbjuds av SHIFT -funktionen.

+

Webbkamera

+

SHIFT

• Tryck på Fn och F6 för att slå på webbkamera funktionen.

Tryck en gång till för att stänga av den.

• Webbkameran stängs av under standardinställningar.

• Tryck på Fn och F7 flera gånger i följd fö ratt växla mellan

Turbo Mode (tillval) / Sport Mode/ Comfort Mode/ ECO

Mode/ Power Options för att växla prestanda beroende på användarens behov.

• Observera att val av Turbo Mode / Sport Mode / Comfort

Mode bara blir tillgängligt när växelström kopplas in.

• Se mjukvaruprogrammanualen för notebooken för mer information.

+

Flygplansläge

• Tryck på Fn och F10 flera gånger i följd för att slå på eller stänga av flygplansläget .

2-14 2-15

2-14

Bruksanvisning

Inaktivera/aktivera styrplattan

+

Öppna viloläge

Aktivera eller inaktivera styrplattan. (tillval)

+

Tvinga datorn till viloläge (beroende på systemkonfiguration).

Tryck på strömknappen för att väcka systemet ur viloläge.

Växla skärm

Växla bildskärm mellan datorns egen, en extern bildskärm eller båda.

+

Use Multiple Monitors

+

Om användare ansluter ytterligare en monitor till notebooken detekterar systemet automatiskt den externa monitorn som anslutits. Användare kan anpassa skärminställningarna.

• Anslut monitorn till notebooken.

• Tryck på och håll in Windows-tangenten och tryck sedan på

[P] för att visa [Project].

• Välj hur du vill att skärmen ska projiceras på den andra skärmen genom val av endast datorskärm, duplicerad, utökad och andra skärm.

2-15

Inledning

Justera ljusstyrkenivån på skärmen

Öka bildskärmens ljusstyrka.

+

Minska bildskärmens ljusstyrka.

+

Justera ljudnivån för högtalaren

Höj volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.

+

Tysta de inbyggda högtalarna.

+

Justera ljusstyrkan för tangentbordets bakgrundsljus-LED

(tillval)

Öka ljusstyrkan för tangentbordets bakgrunds-LED-lampor.

+

Minska ljusstyrkenivån för tangentbordets bakgrunds-LEDlampor.

+

2-16 2-17

2-16

Bruksanvisning

Applikation: True Color (tillval)

Denna notebook kan vara förinstallerad med True Color -programmet. Med detta program kan användare välja olika färginställningar för bästa visningsupplevelse.

Se programhandboken för din Notebook-mjukvara för detaljerade instruktioner.

+

True Color

• Håll in Fn -tangenten och tryck sedan på Z -tangenten för att starta True Color -applikationen.

+

True Color-val

• Tryck och håll ner Fn , och tryck på A för att växla mellan olika visningslägen.

Video: Hur du använder [Fn]-knappar

Visa instruktionsvideon på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

2-17

Inledning

Specifikationer

Informationen som ges häri är endast för referens och kan ändras utan föregående meddelande. De faktiska produkterna skiljer sig mellan olika regioner.

Besök den officiella webbplatsen för MSI på adressen www.msi.com, eller kontakta de lokala återförsäljarna för korrekta specifikationer för den produkt som användaren har inhandlat.

Fysiska egenskaper

Mått

Vikt

Processor

Paket

CPU Processortyp

Kärnprocessor

PCH

Minne

Technology

Minne

Max

Strömförsörjning

380 (B) x 249 (D) x 17,7 (H) mm

< 1 ,

Intel

Intel

8 kg

BGA

®

®

Quad/dubbelkärnig mobil processor

-serien

DDR4, 1866/ 2133/ 2400

SO-DIMM-platser x 2

Upp till 32GB

AC/DC-adapter (1)

(tillval)

AC/DC-adapter (2)

(tillval)

AC/DC-adapter (3)

(tillval)

Batteri

RTC Battery

180W, 19,5V

Ingång: 100~240V, 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 9,23A

150W, 19,5V

Ingång: 100~240V, 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 7,7A

135W, 19,5V

Ingång: 100~240V, 50~60Hz

Uteffekt: 19,5V 6,92A

3-cell

Yes

2-18 2-19

2-18

Förvaring

HDD formfaktor

SSD (tillval)

I/O-Port

USB x1, 2,5" HDD x1, M.2 SSD, SATA/ PCIE combo

Thunderbolt™ 3

Mik-in

Hörlur-ut

RJ45

HDMI

Mini-DisplayPort

Kortläsare

Kommunikationsport

LAN

Trådlöst LAN

Bluetooth

Bildskärm

LCD-typ (tillval) x 3 (version 3.0) x 1 (version 2.0) x 1, USB 3.1, Typ-C gränssnitt,

4K utgång stöds

5V/3A utgång med valfri delning x 1 x 1 (S/PDIF-Out stöds) x 1 x 1 x 1 x1 (SD4.0/ SD3.0/ SD/ MMC) (tillval)

Stöds

Stöds

Stöds

15,6" FHD/ 4K UHD LED-panel

Bruksanvisning

2-19

Inledning

Video

Grafik

VRAM

Webbkamera

Upplösning

Ljud

Inbyggda högtalare

Säkerhet

Tillförlitlig plattformsmodul

(tillval)

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafik med stöd för NVIDIA ® Optimus™

• Intel ® HD UMA-grafik

• Virtual Reality stöds

GDDR5, baserad på GPU

HD x 2

TPM 2.0 är en hårdvarubaserad krypteringsenhet som samarbetar med mjukvarumätningar för att bilda ett mer avancerat och säkert dataskydd.

TPM-funktioner kan aktiveras/inaktiveras i BIOSinställningarna om tillämpligt.

Med professionella versioner av Windows, är BitLocker en tillgänglig standardkonsol för TPM-kommunikationer som är till hjälp vid kryptering.

2-20 2-21

2-20 2-21

Bruksanvisning

advertisement

Related manuals

advertisement