MSI MS-B0A4 PRO DP21 11M Brugervejledning

MSI MS-B0A4 PRO DP21 11M Brugervejledning | Manualzz
PRO Serien
Personlig computer
PRO DP B0A4
Brugervejledning
Indhold
Sådan kommer du i gang.............................................................................................. 3
Pakkens indhold...................................................................................................... 3
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed............................................................ 3
Systemoversigt........................................................................................................ 4
Hardware-installation............................................................................................. 7
Placering af din enhed............................................................................................. 8
Systembetjening............................................................................................................ 9
Energistyring........................................................................................................... 9
Netværksforbindelse (Windows 10)...................................................................... 11
Systemgendannelse (Windows 10) ....................................................................... 14
Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)........................................ 18
Sikkerhedsvejledninger.............................................................................................. 19
Lovoplysninger............................................................................................................ 21
Revision
V1.0, 2021/04
2
Indhold
Sådan kommer du i gang
Dette kapitel indeholder yderligere oplysninger vedrørende installationsprocedurer
for hardware. Når andre enheder forbindes, skal du holde enhederne forsigtigt og
bruge en jordforbundet strop om håndleddet for at undgå statisk elektricitet.
Pakkens indhold
Personlig computer
Dokumentation
MS-B0A4
Hurtig startvejledning (valgfri)
Brugervejledning (valgfri)
Garantibevis
Garantibog
Tilbehør
⚠⚠Vigtigt
El-ledning
Strømadapter
Skruer til VESA-ophæng
∙∙ Kontakt dit købssted eller din lokale distributør, hvis noget af varerne er beskadiget
eller mangler.
∙∙ Pakkens indhold kan variere fra land til land.
∙∙ Den medfølgende ledninger kun til denne computer, og må ikke bruges med andre
produkter.
Tip vedrørende sikkerhed og behagelighed
∙∙ Det er vigtigt at vælge et godt arbejdssted, hvis du skal arbejde med pc'en i længere
tid.
∙∙ Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst.
∙∙ Vælg et rigtigt bord og en rigtig stol, og indstil begges højde, så den passer til din
arbejdsstilling.
∙∙ Når du sidder på stolen, så et ryggen og bevar en god kropsholdning. Juster stolens
ryg (hvis den findes) for at støtte din ryg på en komfortabel måde.
∙∙ Anbring dine fødder fladt og naturligt på gulvet, så knæene og albuerne befinder sig
i korrekt stilling (ca 90 grader), når du arbejder.
∙∙ Anbring dine hænder naturligt på bordet, så håndleddene understøttes.
∙∙ Undgå at bruge pc'en på et ukomfortabelt sted (f.eks. på en seng).
∙∙ PC'en er en elektrisk enhed. Behandl den forsigtigt, så du ikke kommer til skade.
Sådan kommer du i gang
3
Systemoversigt
1
3
2
4
5
6
13
7
8
9
10
9
11
12
4
Sådan kommer du i gang
8
1
Tænd/sluk-knap
2
Harddiskdrev LED
3
4
5
6
Tryk på strømknappen for at tænde og slukke for systemet.
Denne indikator viser HDD's aktivitetsstatus. Den blinker, når systemet
tilgår data på HDD, og er slukket, når der ikke er nogen aktivitet.
Hovedtelefonstik
Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.
Mikrofonstik
Dette stik er til mikrofoner.
USB 2.0-port
Dette stik er beregnet til eksterne USB-enheder. (Med hastigheder op til
480 gbps)
⚠⚠Vigtigt
Højhastighedsenheder anbefales til USB 3.2 porte, hvorimod det anbefales
at forbinde lavhastighedsenheder så som mus eller tastatur til USB 2.0
porte på bagpanelet.
Strømstik
Strøm fra dette stik leverer strøm til system.
7
HDMI Ud port
8
Serielle porte
9
HDMI’et (dvs. High-Definition Multimedia Interface) er en fulddigital lyd- og
videogrænseflade, som kan transmittere ikke-komprimerede streams.
HDMI understøtter alle tv-formater, inklusive standard, udvidet eller HDvideo, plus flerkanals digital lyd via ét enkelt kabel.
Den serielle port understøtter stregkode-scannere, stregkode-printere,
faktura-printere, kreditkort-maskine osv.
USB 3.2 Gen 1-port
Dette stik er beregnet til eksterne USB-enheder. (Med hastigheder op til 5
gbps)
Sådan kommer du i gang
5
10
LAN stik
Standard RJ-45 LAN stikket er beregnet til tilslutning til et lokalt
områdenetværk (LAN). Du kan bruge det til at tilslutte et netværkskabel.
LED
FORBINDELSE/
AKTIVITETS
INDIKATOR
11
Mik. ind
12
Linje ud
13
6
HASTIGHEDS
INDIKATOR
Status
Beskrivelse
Forbindelses- Slukket Ingen forbindelse
og aktivitets
Gul
Forbundet
indikator
Blinker Data-aktivitet
Hastigheds
indikator
Slukket 10 Mbps
Grøn
100 Mbps
Orange 1 gbps
Dette stik er til mikrofoner.
Dette stik er til hovedtelefoner og højtalere.
Kensington låsport
Denne PC har en Kensington låsport, som brugeren kan bruge til at låse
PC'en med, enten ved brug af en nøgle eller en mekanisk PIN-kode-enhed,
samt et gummiovertrukket metalkabel. Kablets ende har en lille løkke, med
hvilken hele kablet kan vikles rundt om et fast objekt, f.eks. et tungt bord
eller lignende og således låse PC'en.
Sådan kommer du i gang
Hardware-installation
Tilslut dine eksterne enheder til de passende porte.
⚠⚠Vigtigt
∙∙ For detaljerede instruktioner om, hvordan du opretter forbindelse, bedes du se
vejlederne til dine eksterne enheder.
∙∙ Billedet er kun til reference. Produktet kan se anderledes ud.
Sæt strømkablet i en stikkontakt.
Strømklassificering
• 90W: 100-240V~, 50-60Hz, 19.5V-4.74A
• 120W: 100-240V~, 50-60Hz, 19.5V-6.15A
⚠⚠Vigtigt
Når du fjerner el-ledningen fra stikkontakten, skal du altid holde i
ledningens stik. Træk aldrig i selve ledningen.
Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for systemet.
Sådan kommer du i gang
7
Placering af din enhed
Enheden kan stilles vandret eller lodret. Den kan også vægmonteres.
8
Sådan kommer du i gang
Systembetjening
Dette kapitel giver dig vigtige oplysninger om systemets betjening.
⚠⚠Vigtigt
Samtlige oplysninger kan ændres uden varsel.
Energistyring
Strømstyring af personlige computere (pc’er) og skærme har potentiale til at spare
betydelige mængder elektricitet samt levere miljømæssige fordele.
For at være energieffektiv, så sluk for skærmen eller indstil din pc til dvaletilstand
efter en periode med inaktivitet.
Strømstyring i Windows 10
∙∙ Med Windows OS’s [Power Options] (Strømstyring) kan du kontrollere skærmens,
harddiskdrevets og batteriets energistyringsfunktioner. Højreklik på [Start] , vælg
[Control Panel] (Kontrolpanel) på listen og klik derefter på [System and Security]
(System og sikkerhed).
∙∙ Vælg [Power Options] (Strømstyring), og vælg en strømstyringsmodel, der passer
til dine personlige behov. Du kan også finindstille indstillingerne ved at klikke på
[Change plan settings] (Skift energisystem).
∙∙ Menuen Nedluk computer viser funktionerne Gå til hvile (S3/S4) og Luk Ned (S5) til
hurtig og nem styring af strømmen på dit system.
Energistyring
Strømstyringen gør det muligt for computeren, at gå i lav-energi eller “Sleep” (Gå til
hvile) tilstand, efter et bestemt stykke tid uden brug. For at udnytte disse potentielle
energibesparelsesfunktioner, er strømstyringen blevet forudindstillet til at opføre sig
på følgende måder, når systemet kører på vekselstrøm:
∙∙ Slukker for skærmen efter 10 minutter
∙∙ Går i dvale efter 30 minutter
Systembetjening
9
Vækning af systemet
Computeren skal kunne vågne fra energisparetilstanden ved en kommando fra enhver
af følgende:
∙∙ strømknappen,
∙∙ netværket (Wake On LAN),
∙∙ musen,
∙∙ tastaturet.
Energispareråd:
∙∙ Sluk for skærmen ved at trykke på LCD strømknappen efter et stykke tids
inaktivitet.
∙∙ Indstil indstillingerne i Power Options (Strømstyring) i Windows OS til optimering af
pc’ens energistyring.
∙∙ Installer energibesparelses-softwaret for at kunne styre pc’ens energiforbrug.
∙∙ For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten
eller slukke for denne, hvis pc’en ikke skal bruges i en given tid.
10
Systembetjening
Netværksforbindelse (Windows 10)
Kabelforbundet netværk
1. Højreklik på [Start]
listen.
og vælg [Network Connections] (Netværksforbindelser) på
2. Vælg [Ethernet] og derefter [Network and Sharing Center] (Netværk og
delingscenter).
3. V
ælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
4. V
ælg [Connect to the Internet] (Opret forbindelse til internettet), og klik på [Next]
(Næste).
Systembetjening
11
5. Vælg [Broadband (PPPoE)] (Bredbånd (PPPoE)) for at forbinde ved brug af DSL
eller kabel, som kræver et brugernavn eller adgangskode.
6. I ndtast oplysningerne fra din internetudbyder (ISP) og klik på [Connect] (Opret
forbindelse) for at oprette din LAN forbindelse.
12
Systembetjening
Trådløst netværk
1. Gå til [Start]
, klik på [Settings] (Indstillinger) og vælg [Network and Internet]
(Netværk og internet).
2. E
n oversigt over tilgængelige WLAN forbindelser kommer frem. Vælg en
forbindelse på listen.
3. F
or at oprette en ny forbindelse, skal du vælge [Network and Sharing Center]
(Netværk og delingscenter).
4. V
ælg [Set up a new connection or network] (Opret en ny forbindelse eller et nyt
netværk).
5. H
erefter skal du vælge [Manually connect to a wireless network] (Opret
forbindelsen til et trådløs netværk manuelt) og klik på [Next] (Næste) for at
fortsætte.
6. I ndtast oplysningerne til det trådløse netværk, som du vil tilføje og klik på [Next]
(Næste) for at fortsætte.
7. En ny WLAN forbindelse er nu oprettet.
Systembetjening
13
Systemgendannelse (Windows 10)
Mulige grunde for at benytte Systemgendannelsesfunktionen kan være:
∙∙ Gendanner systemet til dets første status med de originale fabriksindstillinger.
∙∙ Når der er opstået nogle fejl i operativsystemet.
∙∙ Når der er kommet en virus i operativsystemet, så det ikke virker normalt.
∙∙ Hvis du ønsker at installere et operativsystem med andre indbyggede sprog.
Før du bruger systemgendannelsen, skal du sikkerhedskopiere vigtige data, som du
har på dit system eller andre lagringsenheder.
Hvis følgende løsning ikke kan genoprette dit system, bedes du venligst kontakte en
autoriseret forhandler eller et servicecenter for yderligere assistance.
14
Systembetjening
Nulstilling af denne pc
1. G
å til [Start] , klik på [Settings] (Indstillinger) og vælge [Update and security]
(Opdatering og sikkerhed).
2. V
ælg [Recovery] (Genoprettelse), og klik på [Get started] (Introduktion) under
[Reset this PC] (Nulstil denne PC) for at starte systemgenoprettelsen.
3. H
erefter vises skærmen [Choose an option] (Vælg en indstilling). Vælg mellem
[Keep my files] (Behold mine filer) og [Remove everything] (Fjern alt).
Nulstilling af
denne pc
Behold mine filer
Fjern alt
Kun drevet, hvorpå
Windows er
installeret
Alle drev
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Fjern kun mine filer
Fjern filer og ryd drevet
Systembetjening
15
Behold mine filer
1. Vælg [Keep my files] (Behold mine filer).
2. P
å skærmen [Your apps will be removed] (Dine apps fjernes) vises en liste over
apps, der skal geninstalleres fra internettet eller fra en installations-disk. Klik på
[Next] (Næste) for at fortsætte.
3. P
å efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
16
Systembetjening
Fjern alt
1. Vælg [Remove everything] (Fjern alt).
2. H
vis du har flere harddiske, vises en skærm hvorpå du skal vælge mellem [Only
the drive where Windows is installed] (Kun det drev, hvorpå Windows er installeret)
og [All drives] (Alle drev).
3. V
ælg derefter mellem [Just remove my files] (Fjern kun mine filer) og [Remove
files and clean the drive] (Fjern filer og ryd drevet).
4. P
å efterfølgende skærm vises de ændringer, der foretages i løbet af processen.
Klik på [Reset] (Nulstil), for at starte nulstillingen af systemet.
Systembetjening
17
Systemgendannelse (F3 genvejstast for gendannelse)
Forholdsregler før brug af systemgendannelsesfunktionen
1. Hvis din harddisk og dit system er ramt af problemer, der ikke kan gendannes, skal
du først benytte gendannelse med F3-genvejstasten fra harddisken for at udføre
systemgendannelsesfunktionen.
2. Før du bruger systemgendannelsesfunktionen, bør du lave en sikkerhedskopi af de
vigtige data, der er gemt på dit system, på andre lagerenheder.
Gendanne systemet med F3-genvejstasten
Følg instruktionerne nedenfor for at forsætte:
1.
Genstart pc’en.
3.
På skærmen “Choose an Option (Vælg en indstilling)”, skal du trykke på
“Troubleshoot (Fejlfinding)”
2.
4.
5.
6.
18
Tryk på genvejstasten F3 på tastaturet, når MSI-velkomstskærmen vises.
På skærmen “Troubleshoot (Fejlfinding)”, skal du trykke på “Restore MSI
factory (Gendan MSI til fabriksindstillingerne)”, for at nulstille systemet til
standardindstillingerne.
På skærmen “RECOVERY SYSTEM (GENDANNELSESSYSTEM)”, skal du trykke på
“System Partition Recovery (Gendan system-partition)”.
Følg skærminstruktioner for at fortsætte og udføre genoprettelsesfunktionen.
Systembetjening
Sikkerhedsvejledninger
∙∙ Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem.
∙∙ Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler i enhedens brugervejledning skal
overholdes.
∙∙ Al servicering må kun udføres af kvalificeret personale.
Strøm
∙∙ Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen, og er indstillet
korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden enheden sluttes til en
stikkontakt.
∙∙ Hvis ledningen leveres med et 3-benet stik, må jordforbindelsesbenet ikke tages af
stikket. Enheden skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse.
∙∙ Bekræft venligst, at strømforsyningssystemet på installationsstedet har en
afbryder, der er klassificeret 120/240 V, 20 A (maks.).
∙∙ Træk altid ledningen ud, inden der sættes et tilføjelseskort eller modul i enheden.
∙∙ For at undgå yderligere energiforbrug, skal du altid trække stikket ud af
stikkontakten eller sluk stikkontakten, hvis enheden ikke skal bruges i en given tid.
∙∙ Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den. Anbring ikke andre
genstande ovenpå ledningen.
∙∙ Hvis denne enhed leveres med en adapter, skal du kun bruge den medfølgende MSIvekselstrømsadapter, der er godkendt til brug med denne enhed.
Batteri
Hvis denne enhed er udstyret med et batteri, bedes du venligst tage særlige
forholdsregler i brug.
∙∙ Batteriet kan eksplodere, hvis det isættes forkert. Må kun udskiftes med den
samme eller en lignende type, som anbefalet af producenten.
∙∙ Undgå bortskaffelse af et batteri i ild eller i en varm ovn eller mekanisk knusing
eller opskæring af et batteri, hvilket kan føre til en eksplosion.
∙∙ Undgå, at efterlade et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan det føre til
en eksplosion eller lækage af brændbart væske eller gas.
∙∙ Batterier må ikke sluges. Hvis mønt/knapcellebatteriet sluges, kan det forårsage
alvorlige indre forbrændinger og kan det kan være livsfarligt. Hold nye og brugte
batterier væk fra børn.
EU:
Batterier, batteripakker og akkumulatorer må ikke bortskaffes som
usortert husholdningsaffald. Brug venligst de offentlige indsamlingssystem
til at genbrug eller behandle dem i overensstemmelse med de lokale love.
Sikkerhedsvejledninger
19
Taiwan:
廢電池請回收
For at beskytte miljøet, skal brugte batterier indsamles separat til genbrug
eller særlig bortskaffelse.
California, USA:
Knapbatteriet kan indeholde perchlorat materiale og kræver særlig
håndtering, når det genbruges eller bortskaffes i Californien.
For yderligere oplysninger bedes du venligst besøge: https://dtsc.ca.gov/
perchlorate/
Omgivende
∙∙ Enheden må ikke bruges på en blød, ustabil overflade. Og dens ventilationsåbninger
må ikke tildækkes for, at reducere risikoen for varmeskader eller overophedning af
enheden.
∙∙ Denne enhed må kun bruges på en hård, flad og stabil overflade.
∙∙ For at undgå fare for brand eller stød, skal denne enhed holdes væk fra fugtighed og
høj temperatur.
∙∙ Lad ikke enheden stå i omgivelser med en opbevaringstemperatur over 60 ℃ eller
under 0 ℃, da dette kan beskadige enheden.
∙∙ Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 35℃.
∙∙ Sørg for, at trække stikket ud af stikkontakten, inden enheden rengøres. Rengør
enheden med en blød klud, i stedet for industrielt kemikalier. Hæld aldrig nogen
former for væske i åbningerne, da det kan beskadige enheden, eller give elektrisk
stød.
∙∙ Hold altid stærke magnetiske eller elektriske genstande væk fra enheden.
∙∙ Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal enheden efterses af autoriserede
servicefolk:
• El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget.
• Der er trængt væske ind i enheden.
• Enheden har været udsat for fugt.
• Enheden virker ikke ordentligt, eller du kan ikke få den til at virke, som beskrevet
i brugsvejledningen.
• Enheden har været tabt og er beskadiget.
• Enheden har tydelige tegn på beskadigelser.
20
Sikkerhedsvejledninger
Lovoplysninger
CE overholdelse
Produkter med CE-mærkning, overholder et eller flere af følgende EUdirektiver, når relevant:
∙∙ RED 2014/53/EU
∙∙ Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
∙∙ EMC-direktiv 2014/30/EU
∙∙ RoHS-direktiv 2011/65/EU
∙∙ ErP-direktivet 2009/125/EC
Overholdelse af disse direktiver vurderes ved brug af gældende europæiske
harmoniserede standarder.
Kontaktpunktet for lovgivningsmæssige forhold er MSI, MSI-NL Eindhoven 5706 5692
ER Son.
Produkter med radiofunktion (EMF)
Dette produkt indeholder en radiosender- og modtagerenhed. På
computere, der bruges normalt, sikrer en separationsafstand på 20 cm, at
radiofrekvenseksponeringsniveauerne overholder EU-kravene. Produkter, der er
designet til bliv brug tættere på, såsom tabletcomputere, overholder gældende EUkrav i deres typiske brugspositioner. Produkterne kan betjenes uden at opretholde en
separationsafstand, medmindre andet er angivet i instruktionerne til produktet.
Begrænsninger for produkter med radiofunktion (kun
udvalgte produkter)
PAS PÅ: IEEE 802.11x trådløst LAN med 5,15~5,35 GHz frekvensbånd er
kun begrænset til indendørsbrug i alle EU-medlemslande, EFTA (Island,
Norge, Liechtenstein) og de fleste andre europæiske lande (fx Schweiz,
Tyrkiet, Serbien). Brug af dette WLAN-program udendørs kan føre til
interferensproblemer med eksisterende radiotjenester.
PAS PÅ: Faste udendørsinstallationer til WiGig-brug (på frekvensområdet
57~66 GHz) er ikke tilladt i nogen af EU-medlemslande, EFTA (Island,
Norge, Liechtenstein) og andre europæiske lande (fx Schweiz, Tyrkiet,
Serbien).
Radiofrekvensbånd og maksimale effektniveauer
Egenskaber
802.11 a/b/g/n, BT
Modulation
FHSS, DSSS, OFDM
Frekvensområde
Strømudgang
Kanalbåndbredde
2,4 GHz, 5 GHz
10, 20, 23
1, 5, 20, 40, 80 MHz
Lovoplysninger
21
Erklæring om FCC-B radiofrekvens-interferens
Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B
digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser
har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens
i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle
radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i
overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå
interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på
radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal
brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder, angivet
nedenfor:
∙∙ Drej eller flyt på modtagerantennen.
∙∙ Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
∙∙ Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er
forbundet til.
∙∙ Ret henvendelse til forhandleren eller en erfaren radio- og tv-tekniker for nærmere
assistance.
Bemærkning 1
Ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig
for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at bruge udstyret.
Bemærkning 2
Der skal bruges afskærmede kabler og ledning til vekselstrøm for at overholde
emissionsbegrænsningerne.
Udstyret er i overensstemmelse med FCC reglerne, afsnit 15. Drift er underlagt
følgende to betingelser:
1. dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens,
som forårsager en uønsket virkning.
22
Lovoplysninger
WEEE erklæring
Iht. Den Europæiske Unions (“EU”) direktiv om affald af elektrisk og
elektronisk udstyr, direktiv 2012/19/EU, kan produkter af “elektrisk og
elektronisk udstyr” ikke kasseres som husholdningsaffald længere, og
producenterne af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til
at modtage sådanne produkter retur ved slutningen af deres
​​
levetid.
Oplysninger om kemiske stoffer
I overensstemmelse med reglerne om kemiske stoffer, så som EU REACH
forordningern (Europa-paralamentets og Rådets forordning EC Nr. 1907/2006), MSI
giver oplysninger om kemiske stoffer på følgende side:
https://storage-asset.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Grønt produkt egenskaber
∙∙ Nedsat strømforbrug under brug og standby
∙∙ Begrænset brug af materialer, der skader miljøet og sundheden
∙∙ Nemt at skille ad og genbruges
∙∙ Nedsat brug af naturlige resurser ved tilskyndelse til genbrug
∙∙ Forlænget produktlevetid via nemme opgraderinger
∙∙ Nedsat affaldsproduktion via returpolitik
Miljøpolitik
∙∙ Produktet er designet til genbrug af dele og må derfor ikke bortskaffes ved
levetidens udløb.
∙∙ Ved produktlevetidens udløb skal brugere kontakte de lokale,
autoriserede steder for indsamling og genbrug.
∙∙ Gå til MSI webstedet og find en distributør i nærheden med hensyn
til yderligere oplysninger om genbrug.
∙∙ Brugere kan også kontakte os på [email protected] for oplysninger vedrørende
korrekt bortskaffelse, returnering, genbrug og afmontering af MSI-produkter.
Lovoplysninger
23
Opgradering og garanti
Bemærk venligst at visse komponenter, der er forudindstillet på dette produkt,
kan opgraderes eller erstattes efter brugerens anmodning. For alle yderligere
oplysninger vedrørende produktet, som brugeren har købt, kontakt venligst den lokale
forhandler.x Forsøg ikke at opgradere eller udskifte nogen dele af produktet, hvis du
ikke er en auatoriseret forhandler eller et autoriseret servicecenter, idet dette kan
annullere garantien. Det anbefales stærkt at kontakte den autoriserede forhandler
eller det autoriserede servicecenter vedrørende enhver opgradering eller udskiftning.
Anskaffelse af udskiftelige dele
Vær opmærksom på, at levering af udskiftelige dele (eller kompatible dele) til
produktet, som brugere har købt i bestemte lande eller områder, kan foretages
af producenten inden for højst fem år efter, at produktet er ophørt med at virke,
afhængigt af de officielle regulativer på det pågældende tidspunkt. Kontakt
producenten via https://www.msi.com/support/ for yderligere oplysninger om
anskaffelsen af reservedele.
Ophavsret og varemærker
Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Det anvendte
MSI-logo er et registreret varemærke tilhørende Micro-Star Int’l Co., Ltd. Alle andre
nævnte mærker og navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.
Der er ingen garanti med hensyn til nøjagtighed eller fuldstændighed, hvad enten
udtrykt eller underforstået. MSI forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette
dokument uden forudgående varsel.
Teknisk support
Hvis der opstår et problem med systemet, og der ikke kan findes en løsning i
brugermanualen, skal du kontakte købsstedet eller forhandleren. Alternativt kan du
også forsøge med følgende hjælpe-ressourcer for at få yderligere hjælp. På MSI’s
websted kan du finde tekniske oplysninger, BIOS-opdateringer, driveropdateringer og
andre oplysninger.
https://www.msi.com/support/
24
Lovoplysninger
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement