MSI MS-17B3 GS73VR 7RG Stealth Pro Brugervejledning

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

MSI MS-17B3 GS73VR 7RG Stealth Pro Brugervejledning | Manualzz

Innledning

Gratulerer som eier av denne bærbare PC-en. Du vil få en behagelig og profesjonell opplevelse når du bruker denne elegante bærbare PC-en. Vi er stolte av å kunne fortelle brukerne våre at denne bærbare PC-en er grundig testet. Vårt gode omdømme vitner også om uovertruffen pålitelighet og fornøyde kunder.

Pakke ut

Først må du pakke ut esken og sjekke alle delene nøye. Kontakt forhandleren med en gang hvis deler mangler eller er skadet. Du bør også ta vare på esken og emballasjen i tilfelle du må sende enheten i fremtiden. Esken skal inneholde følgende deler:

▶ Bærbar datamaskin

▶ Hurtigstartguide

▶ Batterieliminator og nettstrømledning

▶ Valgfri bæreveske

▶ Valgfri alt-i-ett applikasjonsdisk som inneholder fullversjonen av brukerhåndboken, drivere, verktøy og så videre.

2

Produktoversikt

Denne delen inneholder en beskrivelse av den bærbare datamaskinens grunnleggende deler. Den gir deg mer informasjon om hvordan den bærbare datamaskinen ser ut før du bruker den. Vær klar over at tallene her kun er for referanseformål.

Datamaskinen vist med åpent lokk

Ved hjelp av tegningen av datamaskinen sett ovenfra, og beskrivelsen nedenfor, kan du se nærmere på den bærbare datamaskinens hovedbruksområde.

3

1. Webkamera / LED-indikator for webkamera / Intern mikrofon

• Dette innebygde webkameraet kan ta bilder, spille inn video eller brukes under webkonferanser og så videre.

• Webkameraets LED-indikator, som er plassert ved siden av webkameraet, lyser når webkamerafunksjonen er aktivert. Indikatoren slukkes når funksjonen slås av.

• Den innebygde mikrofonen og dens funksjon er den samme som med mikrofonen.

2. Av/på-knapp / Strømlampe / GPU-moduslampe

Strøm

Av/på-knapp

• Bruk denne knappen til å slå den bærbare PC-en AV og PÅ.

• Bruk denne knappen til å vekke den bærbare PC-en fra dvaletilstanden.

Strømlampe / GPU-moduslampe

• Lyser rødt når maskinens strøm slås på, og UMA GPUmodus er valgt.

• Lyser gult når valgfri støttet, diskret GPU-modus er valgt.

• LED-indikatoren blinker når notisboken går i dvaletilstand.

• Lampen slukkes når datamaskinen slås av.

3. Tastatur

Det innebygde tastaturet har de samme funksjonene som du finner på et vanlig tastatur i full størrelse. Se Hvordan bruke tastaturet hvis du vil ha detaljer.

4. Styreplate

Dette er datamaskinens pekeenhet.

4

Datamaskinen sett forfra

1. LED-statusindikator

Batteristatus

• Lampe lyser når batteriet lades.

• Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter.

• Kontakt alltid en autorisert forhandler eller et servicesenter når du skal kjøpe eller skifte en tilsvarende batteritype som anbefales av produsenten.

• Batteriindikatoren slukkes når batteriet er fulladet, eller hvis strømadapteren kobles fra.

Trådløst LAN (WiFi)

• Lampen lyser når Wireless LAN (WiFi) -funksjonen er aktivert.

• Lampen slukker når funksjonen deaktiveres.

Bluetooth

• Bluetooth-indikatorlampen lyser når Bluetoothfunksjonen er aktivert.

• Lampen slås av når funksjonen deaktiveres.

Caps Lock

Lyser når Caps Lock-funksjonen er aktivert.

Num Lock

Lyser når Num Lock-funksjonen er aktivert.

5

Stasjonsaktivitetsindikator

LED blinker når systemet går inn på de interne lagringsstasjonene .

Dvaletilstand

• Blinker når systemet er i dvaletilstand.

• LED-indikatoren slukkes når systemet slås av.

6

Datamaskinen sett fra høyre side

1. USB 2.0-port

Via USB 2.0-porten kan du koble til eksterne USB-enheter, som mus, tastatur, modem, ekstern harddisk, skriver og mer.

2. HDMI-kontakt

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en ny grensesnittstandard for

PCer, skjermer og forbrukerelektronikkenheter som støtter standard, utvidet og høydefinert video, i tillegg til multikanals digital lyd på en enkelt kabel.

3. Strømkontakt

Denne kontakten kobles til AC/DC-adapteren for å forsyne den bærbare datamaskinen med strøm.

4. Thunderbolt (type C) (valgfritt)

Thunderbolt™ 3 støtter en datahastighet på opptil 40 Gbps, dobbel skjerm på

4K, USB 3.1-tilkobling og portabel ladestrøm på opptil 5 V og 3 A .

5. Mini-skjermport

Mini-skjermport er en miniatyrversjon av Skjermport. Med en egnet adapter kan Mini-skjermport brukes til å drive skjermer med et VGA-, DVI- eller HDMIgrensesnitt.

6. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

7

Datamaskinen sett fra venstre side

1. Kensington-sikkerhetslås

Denne bærbare datamaskinen har et hull for Kensington-sikkerhetslås, slik at brukere ved hjelp av en nøkkel eller mekanisk kodelåsenhet kan sikre at den bærbare datamaskinen blir stående der den er, festet med en gummibelagt metallkabel. Kabelens endestykke er formet som en løkke, som kan festes rundt et permanent objekt, som et tungt bord eller lignende, og sikrer dermed datamaskinen mot tyveri.

2. Kortleser

Den innebygde kortleseren støtter forskjellige typer minnekort. Sjekk spesifikasjonene for detaljer.

3. USB 3.0-porter

USB 3.0, superhastighets USB, leverer de høyeste grensesnitthastighetene for tilkobling av forskjellige enheter, for eksempel lagringsenheter, harddisker eller videokameraer, og tilbyr flere fordeler sammenlignet med vanlig høyhastighetsoverføring.

4. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

5. RJ-45-kontakt

Ethernet-kontakten (med båndbredde på 10/100/1000 Mbps) brukes for å koble til en LAN-kabel for nettverkstilkobling.

8

6. Lydportkontakter

Leverer høykvalitetslyd, og støtter stereosystem og Hi-Fi-funksjon.

Mikrofon

Brukes til tilkobling av ekstern mikrofon.

Hodetelefoner

En kontakt for høyttalere eller hodetelefoner.

9

Datamaskinen sett fra baksiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

10

Sett fra undersiden

1. Vifte

Viften er utviklet for å kjøle ned systemet. IKKE blokker luftsirkulasjonen foran viften.

2. Batteritilbakestillingshull

Når systemfastvaren EC) oppgraderes eller systemet går i heng, bør du 1) slå av notisboken, 2) fjerne nettstrømforbindelsen, 3) sette inn en utrettet binders i dette hullet i 10 sekunder, 4) koble til nettstrøm, 5) slå på notisbokmaskinen.

3. Stereohøyttalere

Denne bærbare maskinen kan være utstyrt med innebygde stereohøyttalere som leverer høykvalitets lyd og støtter HD-lydteknologi.

4. Basshøyttaler

Basshøyttaleren brukes til å reprodusere lavfrekvente lyder.

11

Hvordan bruke tastaturet

Denne bærbare maskinen har et fullfunksjonelt tastatur. For å sikre at tastaturet fungerer som tiltenkt er det nødvendig å installere SCM-applikasjonen ved hjelp av tastaturets funksjonstaster.

Windows-tast

Du finner Windows-logotasten på tastaturet. Tasten brukes til å utføre Windows-spesifikke funksjoner, for eksempel å

åpne startmenyen og hurtigmenyen.

12

Hurtigstarttaster

Bruk [Fn]-kombinasjonstastene på tastaturet til å aktivere de bestemte applikasjonene eller verktøyene. Ved hjelp av disse tastene kan brukere arbeide mer effektivt.

+

Brukerdefinert

• Trykk på Fn og F4 for å starte den brukerdefinerte applikasjonen.

ECO

+

Mode

+

Webkamera

+

SHIFT

+

Flymodus

• Trykk på tastene Fn og F5 for å bytte til ECO Mode , strømsparingsmodusen som tilbys av SHIFT -funksjonen.

• Trykk på Fn - og F6 -tasten for å slå på webkamerafunksjonen . Trykk en gang til for å slå den av.

• Webkameraet er slått av ifølge standardinnstillingene.

• Trykk på Fn og F7 gjentatte ganger for å bytte mellom

Turbo Mode (valgfritt) / Sport Mode / Comfort

Mode / ECO Mode/ Power Options (turbomodus/ sportsmodus/ komfortmodus/ strømalternativer) for å endre ytelsen avhengig brukernes behov.

• Merk at valgene for Turbo Mode / Sport Mode / Comfort

Mode (turbomodus/ sportsmodus/ komfortmodus) bare vil være tilgjengelige når nettstrøm er tilkoblet.

• Se håndboken for notisbokmaskinens programvare hvis du vil ha flere detaljer.

• Trykk på Fn - og F10 -tasten gjentatte ganger for å slå

Airplane Mode (flymodus) av eller på gjentatte ganger.

Deaktiver eller aktiver pekeplate

Aktiver eller deaktiver styreenhetsfunksjonen. (valgfritt)

+

13

Gå i dvalemodus

+

Tving datamaskinen inn i dvalemodus (avhengig av systemkonfigurasjonen). Trykk på av/på-knappen for å vekke opp systemet fra dvaletilstand.

Bytt visning

+

Bytt visningsmodus mellom LCD-skjerm, ekstern skjerm og begge.

Bruk flere skjermer

+

Hvis brukere kobler en ekstra skjerm til den bærbare maskinen, vil systemet automatisk oppdage den eksterne skjermen. Brukere vil få lov til å tilpasse skjerminnstillingene.

• Koble skjermen til den bærbare datamaskinen.

• Hold Windows-tasten inne mens du trykker på [P]-tasten for å åpne [Project].

• Velg hvordan du vil at skjermen skal projiseres på den andre skjermen. Alternativene er Bare PC-skjerm,

Dupliser, Utvid og Bare andre skjerm.

Juster skjermens lysstyrkenivå

Øk LCD-lysstyrken.

+

Reduser LCD-lysstyrken.

+

14

Juster høyttalerens lydnivå

Øk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Senk volumet til den innebygde høyttaleren.

+

Demp de innebygde høyttalerne.

+

Juster lysstyrkenivået til tastaturets baklys-LED

(valgfritt)

Øk tastaturbaklysets styrkenivå

+

Reduser tastaturbaklysets styrkenivå

+

15

Applikasjon: True Color (valgfri)

Denne notisboken kan være forhåndsinstallert med applikasjonen True Color . Med denne applikasjonen kan brukere velge forskjellige fargeinnstillinger for optimal visningsopplevelse.

Se den bærbare datamaskinens programvarehåndbok hvis du vil ha detaljerte instruksjoner.

+

True Color

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på Z-tasten for å starte applikasjonen True Color .

+

True Color-valg

• Trykk på og hold Fn -tasten, og trykk på A -tasten for å endre forskjellige visningsmoduser.

Video: Hvordan bruke [Fn]-knapper

Se instrusjonsvideoen på : https://www.youtube.com/watch?v=u2EGE1rzfrQ

YouTube Youku

16

Spesifikasjoner

Spesifikasjonene har er kun for referanseformål, og kan endres uten forvarsel. De faktiske produktene som selges varierer etter område.

Besøk MSIs offisielle webområde på www.msi.com, eller kontakt en lokal forhandler for å lære mer om de riktige spesifikasjonene for produktet.

Fysiske egenskaper

Mål

Vekt

CPU

Pakke

CPU-prosessortype

Kjernebrikke

PCH

Minne

Teknologi

Minne

Maksimalt

Strøm

411,8 (B) x 284,9 (D) x 19,6 (H) mm

2,43kg

BGA

Intel ® Quad/ Dual Core Mobile-prosessor

Intel ® -serien

DDR4, 2133/ 2400

SO-DIMM-spor x 2

Opp til 32GB

AC/DC-adapter (1)

(valgfritt)

AC/DC-adapter (2)

(valgfritt)

Batteri

RTC-batteri

180W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 9,23A

150W, 19,5V

Inngang: 100~240 V, 50~60 Hz

Effekt: 19,5V 7,7A

3-cellers

Ja

17

Lagring

Harddiskens formfaktor

SSD (valgfritt)

I/U Port x 1, 2,5” HDD x 1 stk. M.2 SSD, SATA/ PCIE kombo

USB

Thunderbolt

Mic-in

Hodetelefonutgang

RJ45

HDMI

Mini-skjermport

Kortleser

TM 3 x 3 (versjon 3.0) x 1 (version 2.0) x 1, USB 3.1, type C-grensesnitt,

4K effekt støttes

5 V / 3A lading støttes valgfritt x 1 x 1 (SPDIF-out støttes) x 1 x 1 x 1 x 1 (SD 4.0 / SD 3.0 / SD / MMC)

De støttede minnekortene kan variere uten varsel.

Kommunikasjonsport

LAN

Trådløst LAN

Bluetooth

Støttes

Støttes

Støttes

Skjerm

LCD-type (valgfritt)

Video

17,3" FHD / UHD LED-panel

Grafikk

VRAM

• NVIDIA ® GeForce ® diskret grafikk med NVIDIA ® Optimus™ støttet

• Intel ® HD UMA-grafikk

• Virtuell virkelig støttes valgfritt

GDDR5, basert på GPU

18

Webkamera

Type

Lyd

HD

Interne høyttalere x 4

Intern basshøyttaler x 1

19

20

advertisement

Related manuals

advertisement