MSI MS-AA78 Pro 20 7M Owner's Manual

Add to My manuals
35 Pages

advertisement

MSI MS-AA78 Pro 20 7M Owner's Manual | Manualzz

Pro 20/ 20T Series

Univerzális (All-in-One) PC

MS-AA78 rendszer

ii

TARTALOM

Szerzői jogi megjegyzés .........................................................................................iii

Védjegyek ...............................................................................................................iii

Átdolgozás ..............................................................................................................iii

Bővítés és garancia .................................................................................................

iv

Pótalkatrész beszerzése .........................................................................................

iv

Műszaki támogatás .................................................................................................

iv

Környezetkímélő termékek tulajdonságai ...............................................................

iv

Környezetvédelmi programok .................................................................................

v

Vegyi anyagokról szóló információ ..........................................................................

v

Akkumulátokról szóló információ .............................................................................

v

Biztonsági utasítások ..............................................................................................

vi

CE-megfelelőség ...................................................................................................

viii

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat .................................

viii

WEEE-nyilatkozat .................................................................................................

viii

1. Általános áttekintés ........................................... 1-1

A csomag tartalma ...............................................................................................1-2

A rendszer áttekintése ......................................................................................... 1-3

Alkatrészek cseréje és bővítése ........................................................................... 1-9

2.

Első lépések

....................................................... 2-1

Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz ......................................... 2-2

A hardver üzembe helyezése ............................................................................... 2-3

3.

Rendszerműveletek

............................................ 3-1

Energiagazdálkodás .............................................................................................3-2

Hálózati kapcsolat (Windows 10) ......................................................................... 3-4

Rendszer-visszaállítás (Windows 10) .................................................................. 3-7

A. Hibaelhárítás ......................................................A-1

Előszó iii

ii

Szerzői jogi megjegyzés

A dokumentum tartalma a MICRO-STAR INTERNATIONAL szellemi tulajdona. A dokumentumban szereplő információ pontosságát gondosan ellenőriztük, azonban a tartalom helyességre vonatkozóan nincsen garancia. A termékeink folyamatos fejlesztésen esnek át és fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat végezzünk.

Védjegyek

Minden védjegy az adott tulajdonosok birtokában van.

Átdolgozás

Átdolgozás

V1.1

Dátum

2017/03

Előszó iii

iv

Bővítés és garancia

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők. A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Nyomatékosan azt javasoljuk, hogy bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy szervizzel.

Pótalkatrész beszerzése

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bizonyos országokban és területeken megvásárolt termék cserélhető (vagy kompatibilis) alkatrészeinek beszerzése maximum 5 éven belül lehetséges, mivel a terméket a gyártás idején érvényes hivatalos szabályoktól függően kivonhatták a forgalomból. A cserealkatrészek beszerzésére vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a http://www.msi.com/support/ weboldalon keresztül.

Műszaki támogatás

Ha probléma merülne fel a rendszerrel kapcsolatban és a felhasználói útmutató nem tartalmaz megoldást rá, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás helyével vagy a hely forgalmazóval. Más megoldásként próbálja a következőket további iránymutatásért. Látogassa meg az MSI weboldalát, ahol megtalálhatja a műszaki

útmutatót, BIOS-frissítéseket, illesztőprogram-frissítéseket és egyéb információkat: http://www.msi.com/support/

Környezetkímélő termékek tulajdonságai

Csökkentett energiafogyasztás használat közben és készenléti üzemmódban

A környezetre és egészségre ártalmas anyagok korlátozott használata

Egyszerűen szétbontható és újrahasznosítható

Természetes erőforrások csökkentett használata és újrahasznosításra való

ösztönzés

Hosszabb élettartam az egyszerű bővíthetőségnek köszönhetően

Csökkentett mennyiségű szilárd hulladék a visszavételi programoknak köszönhetően

Előszó v

iv

Előszó

Környezetvédelmi programok

A terméket úgy tervezték, hogy alkatrészei újrahasznosíthatóak legyenek, ezért amikor a termék használhatatlanná válik, ne dobja ki.

Ha a felhasználók az elhasználódott terméket újra szeretnék hasznosítani és le szeretnék selejtezni, vegyék fel a kapcsolatot a helyi hivatalos gyűjtőközponttal.

Az újrahasznosítással kapcsolatos további információért látogassa meg az

MSI honlapját, és keresse meg a legközelebbi forgalmazót.

Továbbá a [email protected] címen is hozzánk fordulhatnak az MSI termékek megfelelő ártalmatlanításával, visszavételével, újrahasznosításával

és szétszerelésével kapcsolatos információkért.

Vegyi anyagokról szóló információ

Megfelelve az olyan, vegyi anyagok korlátozásáról szóló rendeleteknek, mint például az EU REACH rendelet (az Európai Parlament és a Tanács EK 1907/2006 számú rendelete), az MSI tájékoztatást ad a termékekben lévő vegyi anyagokról a következő oldalon: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Akkumulátokról szóló információ

Európai Unió:

Az elemeket, elem egységeket és akkumulátorokat tilos a nem válogatott háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. Kérjük, vegye igénybe a nyilvános begyűjtó rendszert a helyi szabályozásnak megfelelő visszavételük,

újrahasznosításuk, illetve kezelésük érdekében.

Tajvan:

A környezet fokozottabb védelme érdekében az elhasznált elemeket külön kell begyűjteni az újrahasznosításhoz vagy speciális ártalmatlanításhoz.

v

Kalifornia, USA: a gombelem perklorátot tartalmazhat, amely különleges kezelést tesz szükségessé, amennyiben Kalifornia államban hasznosítják újra vagy

ártalmatlanítják.

További információkért látogasson el a következő oldalra: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

A nem megfelelő akkumulátor használata robbanásveszélyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a gyártó által ajánlott, egyenértékű típusú akkumulátort használjon.

vi

Biztonsági utasítások

Olvassa el gondosan és figyelmesen a biztonsági utasításokat.

Tegyen eleget a terméken feltüntetett minden figyelmeztetésnek és utasításnak.

Őrizze meg a csomagban mellékelt Felhasználói útmutatót a későbbi tájékozódás céljából.

A készüléket tartsa távol a nedvességtől és a magas hőmérséklettől.

Az üzembe helyezéshez tegye a készüléket stabil, vízszintes felületre.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a hálózati áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség a biztonságos tartományon belül van, és

100–240 V közötti értékre van állítva. Ne hatástalanítsa a dugó földelő

érintkezőjét. A készüléknek földelt hálózati aljzathoz kell csatlakoznia.

A bővítőkártya vagy bővítőmodul beszerelése előtt ne felejtse el kihúzni a hálózati tápkábelt.

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a készülék ne fogyasszon áramot.

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a ventilátor nyílását.

Ne hagyja a berendezést olyan környezetben, ahol a tárolási hőmérséklet

60°C-nál magasabb és 0°C-nál alacsonyabb, mivel a berendezés károsodhat.

MEGJEGYZÉS : A készülék maximális üzemi hőmérséklete 40°C.

Előszó vii

vi

Előszó

Soha ne töltsön semmiféle folyadékot a nyílásokba, mivel ez károsíthatja a készüléket vagy áramütést okozhat.

A tápkábelt oly módon kell elhelyezni, hogy ne lehessen rálépni. Ne helyezzen tárgyakat a tápkábelre.

Amikor a koaxiális kábelt a TV-hangolóhoz csatlakoztatja, meg kell győződnie arról, hogy a fémárnyékolás megfelelően csatlakozik az épület védőföldelési rendszeréhez.

A kábeles műsorterjesztő rendszert az ANSI/NFPA 70 szabvány, vagyis az amerikai Nemzeti Elektromos Szabályzat (NEC) koaxiális kábelek külső vezető köpenyének földeléséről szóló 820.93-as szakaszának előírásai szerint földelni kell.

A készüléktől tartsa távol az erős mágneses vagy elektromos teret gerjesztő tárgyakat.

Amennyiben az alábbiak közül valamelyik előfordul, tanácsos megvizsgáltatnia a készüléket egy szakemberrel:

A tápkábel vagy a csatlakozó dugó sérült.

Folyadék ömlött a készülékbe.

A készüléket nedvességnek tették ki.

A készülék nem működik megfelelően, illetve nem sikerül működőképes

állapotba hoznia a Felhasználói Útmutatónak megfelelően.

A készüléket elejtették és megsérült.

A készülék a sérülés nyilvánvaló jeleit viseli.

vii

1. Az optikai tárolóeszközök besorolása: 1. OSZTÁLYÚ LÉZERTERMÉK. Az itt megemlített vezérlőktől, módosításoktól vagy eljárásmódoktól eltérő vezérlők, módosítások vagy eljárásmódok alkalmazása tilos.

2. Ne érintse meg a meghajtóban lévő lencsét.

viii

CE-megfelelőség

A Micro-Star International CO., LTD kijelenti, hogy az itt megemlített készülék megfelel az Európai Irányelvekben meghatározott alapvető biztonsági követelményeknek, valamint azok egyéb lényeges előírásainak.

FCC-B osztályú rádiófrekvenciás zavarról szóló nyilatkozat

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen.

A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a kezelési útmutatóban leírtak alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha a készülék a ki- és bekapcsolásával bizonyíthatóan okozója valamilyen zavaró hatásnak, a készülék tulajdonosa a következő módszerek valamelyikét (vagy többet) alkalmazva megkísérelheti a hatás kiküszöbölését:

Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.

Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

Csatlakoztassa a berendezést a vevőkészülék által használttól eltérő fázisra.

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió szakembertől.

1. megjegyzés

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse.

2. megjegyzés

Árnyékolt csatlakozókábeleket és árnyékolt tápkábelt kell használni, hogy biztosítsák a határértékeknek való megfelelőséget.

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

1. az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és

2. az eszköznek minden interferenciát fogadnia kell, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

WEEE-nyilatkozat

Az Európai Unió elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2002/96/EK sz. irányelve (amely 2005. augusztus 13-án lépett hatályba) előírja, hogy az "elektromos és elektronikus" berendezések

összetevőit nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni, továbbá az elektronikus berendezések gyártói kötelesek visszavenni az ilyen jellegű termékeket, miután a termékek hasznos élettartama lejárt.

Előszó

PB

1

Általános áttekintés

A rendszert a környezettudatos és intelligens digitális életstílus jegyében tervezték. Tükröződésmentes, LED háttérvilágítású kijelzőt használ a tisztább kép és a kisebb fokú szemmegerőltetés érdekében. Az ultra vékony készülékházzal és a különleges tervezésű, többcélú talppal felszerelt sorozat

ötvözi a technológiát a mindennapi élettel, egyszerűbbé téve a számítógéphasználatot, így az alkalmas a személyes és üzleti használatra.

A csomag tartalma

Univerzális PC AC/DC adapter

Váltóáramú (AC) tápkábel

1-2

Illesztőprogram/ segédprogram lemez

Használati utasítás

és Gyors útmutató Billentyűzet (Opcionális)

Egér (Opcionális)

* Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen velünk kapcsolatba.

* Az ábrák kizárólag hivatkozás célját szolgálják és a csomag tartalma a megvásárolt típustól függően kismértékben eltérhet.

Általános áttekintés

1-3

1-2

A rendszer áttekintése

h Elölnézet

1 2 3

Általános áttekintés

1

2

3

4

5

5 4 5

Mikrofon

A beépített digitális mikrofon online videó társalgáshoz használható.

Webkamera

A mikrofonnal felszerelt beépített webkamerát fényképezéshez, videofelvételhez, videokonferenciához és egyéb interaktív alkalmazáshoz használhatja.

LED visszajelző (opcionális)

A LED visszajelző jelzi, ha a készülék rögzít. A LED lámpának világítania kell, ha az eszköz videót rögzít, és kikapcsolt állapotban kell lennie, ha az eszköz nem rögzít videót.

Megjelenítő

A 20”-es HD+ kijelző 1600 x 900 képpont optimális felbontással és 16:9 szélesvásznú képaránnyal rendelkezik.

Sztereó hangszórók

A beépített hangszórók minőségi hanglejátszást kínálnak sztereó rendszerrel.

1-3

h Hátulnézet

1

1-4

2 3 4

5

6

8

7

8

10

9 11

12

13

Általános áttekintés

1-5

1-4

Általános áttekintés

1

2

3

4

Ventilátor

A burkolaton lévő ventilátor a szellőzést szolgálja és megakadályozza, hogy túlmelegedjen a készülék. Ne zárja el a ventilátor nyílását.

Állvány

Az állvány segítségével helyezze a rendszert egy stabil, vízszintes felületre.

Kábelvezető nyílás

Eszközök csatlakoztatásakor a kábeleket mindig a kábelvezető nyíláson keresztül vezesse, hogy elkerülje a „kábel-spagetti” kialakulását.

Kensington-zár csatlakozója

Az AIO PC készülék Kensington-zárhoz használható csatlakozót tartalmaz, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználó kulcs vagy valamilyen mechanikus zár és egy gumírozott kábel segítségével helyhez rögzítse az AIO PC készüléket. A kábel végén kisméretű hurok van, ami lehetővé teszi, hogy a kábelt egy helyhez rögzített tárgy, például egy nehéz asztal vagy hasonló tárgy köré hurkolja, ezáltal stabilan rögzítse az AIO PC készüléket.

5 HDMI kimeneti csatlakozó (opcionális)

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy teljesen digitális audio/videó csatoló, amely tömörítetlen adatfolyamok átvitelére alkalmas. A HDMI támogatja az összes TVformátum, beleértve a normál, továbbfejlesztett vagy nagyfelbontású videó, plusz a többcsatornás digitális audió átvitelét egyetlen kábelen.

* A HDMI bemeneti és kimeneti csatlakozó pontos helyét a készülékházon elhelyezett nyomtatott ikon jelzi.

6

7

8

HDMI bemeneti csatlakozó (opcionális)

(MSI Instant Display technológiával)

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) egy teljesen digitális audio/videó csatoló, amely tömörítetlen adatfolyamok átvitelére alkalmas. A HDMI támogatja az összes TVformátum, beleértve a normál, továbbfejlesztett vagy nagyfelbontású videó, plusz a többcsatornás digitális audió átvitelét egyetlen kábelen.

Az MSI Instant Display technológiának köszönhetően, amikor az AIO PC-t sikeresen

áram alá helyezik, a monitor automatikusan “készenléti” módba lép a főkapcsoló megnyomása nélkül. Ha eszközt csatlakoztatnak a HDMI bemeneti csatlakozóhoz, a monitor azonnal bekapcsolódik. Ha már bekapcsolta az AIO PC-t az üzemmódok között az oldallapon lévő Monitor főkapcsoló / Üzemmód gomb segítségével is válthat.

A technológia segít energiát megtakarítani.

* A HDMI bemeneti és kimeneti csatlakozó pontos helyét a készülékházon elhelyezett nyomtatott ikon jelzi.

VGA-csatlakozó

Ez a DB 15 érintkezővel rendelkező csatlakozó aljzat monitor csatlakoztatására való.

Soros port

A soros port támogatja a vonalkódolvasók, vonalkódnyomtatók, számlanyomtatók, bankkártyaolvasók és egyebek használatát.

1-5

1-6

9

RJ-45 LAN aljzat

A szabványos RJ-45 LAN aljzat a helyi hálózathoz (LAN) történő csatlakozáshoz való.

Hálózati kábel csatlakoztatható hozzá.

Sárga Zöld / Narancssárga

LED

Bal

Szín

Sárga

Jobb Zöld

LED állapota

Ki

Be (folyamatos)

Be (fényesebb és villog)

Ki

Be

Narancssárga Be

Állapot

Nincs LAN kapcsolat.

A LAN kapcsolat létrejött.

A számítógép másik számítógéppel kommunikál a LAN-on.

10 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

100 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

1000 Mbit/mp adatátviteli sebesség van kiválasztva.

10

11

12

13

USB 3.0-csatlakozó

Az USB 3.0 csatlakozó visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 eszközökkel. Akár 5

Gbit/s (SuperSpeed) adatátviteli sebességet támogat.

USB 2.0-csatlakozó

Az USB (Universal Serial Bus) csatlakozó USB szabványú eszköz, pl. billentyűzet, egér vagy egyéb USB-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való. Legfeljebb 480 Mbit/s (Hi-

Speed) adatátviteli sebességet támogat.

Mikrofoncsatlakozó

Ez a csatlakozó mikrofon csatlakoztatásához való.

Vonalszintű kimeneti aljzat

Ez a csatlakozó fejhallgató vagy hangszórók csatlakoztatásához való.

Általános áttekintés

1-7

1-6

Általános áttekintés h Oldalnézet

1

3

5

7

9

12

6

8

2

4

10

11

13

15

14

16

2

3

1

4

5

6

Bekapcsolt állapotot jelző LED

A bekapcsolt állapotot jelző LED világít, amikor bekapcsolják a rendszert és kialszik, ha kikapcsolják. Energiatakarékosság tekintetében a LED villog S3 (felfüggesztés RAM-ra) módban és kialszik S4 (felfüggesztés lemezre) módban.

Monitor működésjelző LED

A működésjelző LED világít, amikor bekapcsolják a monitort és kialszik, ha kikapcsolják.

Merevlemez-meghajtó LED

Ez a kijelző a merevlemez-meghajtó használati állapotát jelzi. Ha a rendszer a merevlemez-meghajtóról adatokat olvas, villog, és ha a rendszer nem használja, nem

ég.

Rendszer üzemkapcsoló gombja

Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a rendszer be-, illetve kikapcsolásához.

Monitor üzemkapcsoló gomb

Nyomja meg a monitor üzemkapcsoló gombot a monitor be-, illetve kikapcsolásához.

Menü gomb

Nyomja meg ezt a gombot a Fényerő és Hangerő menük megjelenítéséhez, illetve a közöttük történő váltáshoz.

1-7

1-8

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Fényerő fel / Hangerő fel gomb

Nyomja meg ezt a gombot a fényerő/hangerő növeléséhez.

Fényerő le / Hangerő le gomb

Nyomja meg ezt a gombot a fényerő/hangerő csökkentéséhez.

USB 3.0-csatlakozó

Az USB 3.0 csatlakozó visszamenőleg kompatibilis az USB 2.0 eszközökkel. Legfeljebb

5 Gbit/s (SuperSpeed) adatátviteli sebességet támogat.

USB 3.0 csatlakozó (MSI Super Charger technológiával) (Opcionális)

Az MSI Super Charger technológiának köszönhetően nem csak normál USB 3.0 csatlakozóként működik, hanem lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy USBeszközeiket kikapcsolt rendszer mellett is feltölthessék. USB eszközök feltöltéséhez többé nem kell bekapcsolniuk a rendszszert. Ami ennél még jobb, hogy akár 40%-kal is csökkentheti a töltéshez szükséges időt, ami még időtakarékosabbá teszi.

Kártyaolvasó

A beépített kártyaolvasó többféle memóriakártya használatát is támogathatja.

Tápfeszültség-csatlakozóaljzat

Az AC/DC adapter az AC váltóáramot alakítja DC egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az aljzaton keresztül kapja a PC a tápfeszültséget. A PC sérülésének elkerülése érdekében mindig a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.

Optikai meghajtó

DVD Super-Multi meghajtó az otthoni szórakozást szolgálja (a Blu-ray funkció opcionális).

Kiadó furat

Dugjon egy vékony, egyenes tárgyat (pl. gemkapcsot) a vészhelyzeti kinyitó furatba, hogy manuálisan kinyissa az optikai meghajtó fiókját, ha az elektronikus kiadógomb nem működik.

Kiadógomb

Nyomja meg a kiadás gombot az optikai meghajtó kinyitásához.

ODD LED

Ha az ODD LED világít, adatok olvasása vagy írása történik CD- vagy DVD-lemez viszonylatában.

Fontos

• Azt javasoljuk, hogy biztonsági okokból először az AC/DC adaptert csatlakoztassa az AIO PC-hez, és csak ezután csatlakoztassa a tápkábel dugóját a hálózati aljzatba.

• Az USB 3.0 csatlakozókkal nagy sebességű eszközök használata javasolt, míg a hátlapon lévő USB 2.0 csatlakozókhoz kis sebességű eszközök, mint például egér vagy billentyűzet, csatlakoztatását javasoljuk.

Általános áttekintés

1-9

1-8

Általános áttekintés

Alkatrészek cseréje és bővítése

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termékbe gyárilag szerelt egyes részegységek a felhasználó kívánsága szerint bővíthetők, illetve kicserélhetők, a megvásárolt modelltől függően.

A megvásárolt termékkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval. Ne kísérelje meg a termék részegységeinek bővítését vagy cseréjét, amennyiben nem hivatalos forgalmazó vagy szerviz, mivel ez a garancia elvesztésével jár. Nyomatékosan azt javasoljuk, hogy bővítés vagy csere tekintetében vegye fel a kapcsolatot a hivatalos forgalmazóval vagy szervizzel.

1-9

Első lépések

Ez a fejezet a hardver üzembe helyezésével kapcsolatos tudnivalókat mutatja be. Perifériás eszközök csatlakoztatása közben ügyeljen arra, hogy megfelelően tartsa az eszközöket, és a statikus elektromosság elkerülése

érdekében használjon földelést biztosító csuklószorítót.

2

2-2

Tanácsok a biztonságos és kényelmes használathoz

Az AIO PC egy hordozható platform, ami csaknem bárhol lehetővé teszi a munkát.

A megfelelő munkakörnyezet kiválasztása azonban fontos, ha hosszabb ideig szándékozik dolgozni a számítógéppel.

1. A munkaterület megvilágítása megfelelő legyen.

2. Válasszon megfelelő munkaasztalt és széket, továbbá állítsa be a magasságukat, hogy a számítógép kezelése közben illeszkedjenek testtartásához.

3. Egyenes háttal, helyes tartással üljön a székben. A szék háttámláját (ha lehetséges) úgy kell beállítani, hogy kényelmesen támassza a hátát.

4. A lábát természetes módon, laposan helyezze a padlóra, hogy térde és könyöke a számítógép kezelése közben megfelelő helyzetben (kb. 90 fokos szögben)

álljanak.

5. Helyezze a kezét kényelmesen az asztalra úgy, hogy csuklóját megtámasztja.

6. Állítsa be az AIO/PC szögét/helyzetét az optimális betekintési szög érdekében.

7. Kerülje a számítógép használatát olyan helyen, ahol kényelmetlen lehet (pl.

ágyban fekve).

8. Az AIO PC egy elektromos készülék. A személyi sérülések elkerülése érdekében mindig körültekintően használja.

1

3

4 90-120

15-20

38-76 cm

5

6

4 2

2

4

Első lépések

2-3

2-2

Első lépések

A hardver üzembe helyezése

Fontos

• A képek csak illusztrációk. A rendszer külső megjelenése eltérő lehet.

• Győződjön meg arról, hogy a rendszer az AC tápkábelen és az elektromos aljzaton keresztül földelve van, mielőtt bekapcsolná a rendszert.

• A kijelzőn ne használjon éles tárgyakat.

1. Állítsa be az állványt a megfelelő szögbe, hogy a rendszer stabilan legyen rögzítve.

2-3

2. Csatlakoztassa az adaptert a rendszerhez, majd csatlakoztassa a tápkábelt.

2-4

3. Nyomja meg az üzemkapcsoló gombot a rendszer bekapcsolásához.

Első lépések

PB

Rendszerműveletek

Ez a fejezet alapvető tájékoztatást nyújt a rendszerműveletekkel kapcsolatban.

Fontos

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

3

Energiagazdálkodás

A személyi számítógépek és monitorok energiatakarékossága jelentős mértékben csökkentheti az elektromos áram mennyiségét, illetve környezetvédelmi előnyöket is kínál.

Az energiahatékonyság érdekében kapcsolja ki a monitort, vagy állítsa a számítógépet alvó üzemmódra, ha a készüléket bizonyos ideig nem használja.

h

Energiagazdálkodás Windows 10 rendszerben

■ A Windows operációs rendszer által nyújtott [Power Options] (Energiafelhasználási lehetőségek) lehetővé teszik a kijelző, a merevlemez és az akkumulátor energiafelhasználási tulajdonságainak szabályozását. Jobb gombbal kattintson a [Start] gombra, válassza ki a [Control Panel] (Vezérlőpult) elemet a listán, majd kattintson a [System and Security]

(Rendszer és biztonság) elemre.

3-2

Válassza ki a [Power Options] (Energia-lehetőségek) elemet, majd válasszon ki egy olyan energiasémát, amely megfelel személyes igényeinek. A beállításokat finomhangolhatja a

[Change plan settings] (Séma beállításainak módosítása) elemre történő kattintással.

■ A Számítógép leállítása menü a következő opciókat tartalmazza: Alvás (S3/S4) és Leállítás

(S5) a rendszer energiafelhasználásának gyors és egyszerű kezeléséhez.

h

Energiagazdálkodás ENERGY STAR minősítésű monitorokon (opcionális)

Az energiagazdálkodási funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép kis fogyasztású vagy "Alvó" módot kezdeményezzen, ha bizonyos ideig nem használják. Ha külső, ENERGY STAR minősítésű monitorral használják, ez a funkció támogatja a monitor hasonló energiagazdálkodási jellemzőit is. A potenciális energiamegtakarítás kihasználása érdekében az energiagazdálkodási funkciót úgy állították be, hogy az alábbi módon működjön, ha a rendszer AC áramról működik:

■ A kijelző kikapcsolása 10 perc után

■ Alvó mód kezdeményezése 30 perc után

Rendszerműveletek

3-3

3-2

Rendszerműveletek h

A rendszer felélesztése

A számítógép energiatakarékos üzemmódból az alábbi elemekkel megadott bármely parancsra feléled:

■ a főkapcsoló gomb,

■ a hálózat (ébresztés LAN-ról),

■ a billentyűzet.

Energiatakarékossági tippek:

■ Amennyiben a készüléket bizonyos ideig nem használja, kapcsolja ki a monitort az LCD főkapcsolójával.

■ Windows operációs rendszerben adja meg a megfelelő beállításokat az

Power Options (Energiafelhasználási lehetőségek) résznél a számítógép energiafogyasztásának optimalizálásához.

■ A számítógép energiafogyasztásának kezeléséhez energiatakarékossági szoftvert.

telepítsen

■ Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, mindig húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatból, hogy a készülék ne fogyasszon energiát.

3-3

Hálózati kapcsolat (Windows 10)

h Vezetékes hálózat

1. Jobb gombbal kattintson a [Start]

(Vezérlőpult) elemet a listán.

gombra, válassza ki a [Control Panel]

2. Válassza a [View network status and tasks] (Hálózati állapot és feladatok megtekintése) elemet a [Network and Internet] (Hálózat és internet) menü alatt.

3-4

3. Válassza a [Set up a new connection or network] (Új kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet.

Rendszerműveletek

3-5

3-4

Rendszerműveletek

4. Válassza ki a [Connect to the Internet] (Kapcsolódás az internethez) elemet, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.

5. Jelölje ki a [Broadband (PPPoE)] (Szélessávú (PPPoE)) elemet, ha felhasználónév

és jelszó megadását igénylő DSL- vagy kábelkapcsolat segítségével kapcsolódik.

6. Adja meg az internet-szolgáltató (ISP) által biztosított adatokat, és kattintson a

[Connect] (Csatlakozás) elemre a LAN-kapcsolat létrehozásához.

3-5

h

Vezeték nélküli hálózat

1. Lépjen a [Start] gombra , kattintson a [Settings] (Beállítások) elemre, majd válassza ki a [Network and Internet] (Hálózat és internet) elemet.

2. Megjelenik az elérhető WLAN kapcsolatok listája. Válasszon egy kapcsolatot a listáról.

3. Új kapcsolat létrehozásához jelölje ki a [Network and Sharing Center] (Hálózati és megosztási központ) elemet.

3-6

4. Válassza a [Set up a new connection or network] (Új kapcsolat vagy hálózat beállítása) elemet.

5. Ezt követően jelölje ki a [Manually connect to a wireless network] (Kézi csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz) elemet, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

6. Adja meg azon vezeték nélküli hálózat adatait, amelyhez kapcsolódni kíván, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra a továbblépéshez.

7. Megtörtént az új WLAN kapcsolat létrehozása.

Rendszerműveletek

3-7

3-6

Rendszerműveletek

Rendszer-visszaállítás (Windows 10)

A rendszer-visszaállító funkció használata az alábbiak miatt lehet szükséges:

■ A rendszer eredeti állapotba történő visszaállítása a gyári alapértelmezett

értékekre.

■ Ha hiba történik az operációs rendszer használata közben.

■ Ha az operációs rendszert vírus támadja meg és emiatt nem működik megfelelően.

■ Ha egyéb beépített nyelvvel kívánja telepíteni az operációs rendszert.

A rendszervisszaállítás funkció használata előtt rendszermeghajtón található fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot más tárolóeszközökre.

Ha az alábbi megoldás sem jár sikerrel, vegye fel a kapcsolatot hivatalos viszonteladójával vagy a helyi szervizközponttal további segítségért.

3-7

A PC alaphelyzetbe állítása

1. Lépjen a [Start] gombra , kattintson a [Settings] (Beállítások) elemre, majd válassza ki a [Update and security] (Frissítés és biztonság) elemet.

2. Válassza ki a [Recovery] (Visszaállítás) elemet, majd kattintson a [Get started]

(Kezdés) elemre a [Reset this PC] (A PC visszaállítása) alatt a rendszer-visszaállítás indításához.

3-8

3. Felugrik a [Choose an option] (Lehetőség választása) képernyő. A [Keep my files] (A fájlok megtartása) és [Remove everything] (Minden eltávolítása) közül választhat.

A fájlok megtartása

A PC alaphelyzetbe

állítása

Minden eltávolítása

Válassza az ki azt a meghajtót, amelyre a

Windows-t telepítették.

Minden meghajtó

Csak a fájljaim eltávolítása

A fájlok eltávolítása és a meghajtó takarítása

Csak a fájljaim eltávolítása

A fájlok eltávolítása és a meghajtó takarítása

Rendszerműveletek

3-9

3-8 h

A fájlok megtartása

1. Válasza ki a [Keep my files] (A fájlok megtartása) elemet.

Rendszerműveletek

2. A [Your apps will be removed] (Ön alkalmazásai eltávolításra kerülnek) képernyő megjeleníti azon alkalmazások listáját, amelyeket újra kell majd telepíteni a világhálóról vagy a telepítőlemezekről. Kattintson a [Next] (Tovább) gombra a folytatáshoz.

3-9

3. A következő képernyőn megjelennek a folyamat során végrehajtásra kerülő módosítások. Kattintson a [Reset] (Alaphelyzet) gombra a rendszer alaphelyzetbe

állításának indításához.

h

Minden eltávolítása

1. Válassza ki a [Remove everything] (Minden eltávolítása) elemet.

3-10

2. Ha több merevlemezzel rendelkezik, felugrik egy képernyő, amely megkéri, hogy válasszon az [Only the drive where Windows is installed] (Csak a Windows-t tartalmazó meghajtó) és az [All drives] (Minden meghajtó) elemek közül.

3.

Ezután válasszon a [Just remove my files] (Csak a fájljaim eltávolítása) vagy a

[Remove files and clean the drive] (Fájlok eltávolítása és a meghajtó takarítása) lehetőségek közül.

4. A következő képernyőn megjelennek a folyamat során végrehajtásra kerülő módosítások. Kattintson a [Reset] (Alaphelyzet) gombra a rendszer alaphelyzetbe

állításának indításához.

Rendszerműveletek

PB

Hibaelhárítás

A

A-2

A rendszer nem indul.

1. Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e konnektorhoz és be van-e kapcsolva.

2. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a többi kábel megfelelően csatlakozik-e.

Ha bekapcsolom a számítógépet, az „Operációs rendszer nem található” felirat jelenik meg a képernyőn vagy nem indul a Windows.

1. Ellenőrizze, hogy található-e nem bootolható CD vagy DVD az optikai lemezmeghajtóban. Ha igen, akkor távolítsa el a CD vagy DVD lemezt, majd indítsa újra a számítógépet.

2. Ellenőrizze az elsődleges rendszerindító eszköz beállításait a BIOS-ban.

A rendszert nem lehet leállítani.

A legjobb, ha az operációs rendszerben található Leállítás ikon segítségével állítja le a számítógépet. Egyéb megoldás használata, beleértve a lent felsoroltakat, adatvesztéshez vezethetnek. Ha a leállítás nem működik, akkor válassza az alábbi lehetőségek egyikét.

1. Nyomja le a Ctrl+Alt+Del gombokat, majd válassza a Leállítás elemet.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót a rendszer kikapcsolásához.

3. Húzza ki a tápkábelt a rendszerből.

A mikrofon nem működik.

1. Beépített mikrofon esetén, kérem lépjen a Start > Control Panel (Vezérlőpult) >

Sound and Hangok és audioeszközök > Audió elemre, és ellenőrizze a mikrofon némítását.

2. Ha külső mikrofont használ, ellenőrizze, hogy a mikrofon csatlakozik-e a mikrofoncsatlakozóba.

Az internetkapcsolat akadozik.

1. Ha problémát észlelt miközben az internet-szolgáltatóhoz (ISP) csatlakozott, ellenőrizze, hogy az internet-szolgáltatónál nem léptek-e fel műszaki problémák.

2. Ellenőrizze a hálózati beállításokat és a hálózati kapcsolatot, győződjön meg arról, hogy a rendszert helyesen konfigurálta-e az internet eléréséhez.

3. A vezeték nélküli LAN adatátviteli sebességet befolyásolja az eszközök és a hozzáférési pont közötti távolság és a közöttük található akadályok. Az adatátviteli sebesség maximalizálásához válassza az Ön rendszeréhez legközelebbi hozzáférési pontot.

Hibaelhárítás

A-3

A-2

Hibaelhárítás

A rendszer hangszórói nem működnek.

1. Ellenőrizze a hangkeverőben a hangerő-beállításokat.

2. Ha olyan alkalmazást használ, amely saját hangerő-szabályozással rendelkezik, ellenőrizze, hogy az elnémított módban van-e.

3. Ha csatlakozik egy audiokábel a fejhallgató csatlakozóhoz, távolítsa azt el.

4. Ha a rendszer rendelkezik képernyőmenüvel, kérem, állítsa be a képernyőmenü hangerejét.

Nem tudom lejátszani a CD-t vagy DVD-t a rendszer DVD-ROM meghajtójával.

1. Győződjön meg arról, hogy a CD vagy DVD címkéje felfelé néz.

2. Ha a CD vagy DVD szoftvert igényel, győződjön meg arról, hogy a szoftver az előírások szerint telepítve lett-e.

3. Ha a DVD lejátszása közben régiókód hibaüzenet jelenik meg a képernyőn, a problémát lehetséges, hogy az okozza, hogy a DVD nem kompatibilis az

Ön rendszerében található DVD-ROM meghajtóval. A régiókód a lemez csomagolásán van feltüntetve.

4. Ha látja a videót, de nem hallja az audiót, ellenőrizze a médialejátszót.

Győződjön meg arról is, hogy a hangszórók és a hangerő-beállítások a hangkeverőben nincsenek némított állapotban.

5. Ellenőrizze, hogy a meghajtók helyesen vannak-e telepítve. Kattintson a Start >

Vezérlőpult > Rendszer > Eszközkezelő elemre.

6. Egy koszos vagy karcolt lemez beolvasása a számítógép váratlan leállásához vezethet. Szükség esetén indítsa újra a számítógépet, távolítsa el a lemezt és ellenőrizze, hogy az koszos vagy karcolt-e.

7. Kérjük, használjon DVD lejátszó szoftvereket pl. a PowerDVD-t és a WinDVD-t a

DVD videók lejátszásához.

A DVD-ROM meghajtóm lemeztálcája nem nyílik.

1. Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva.

2. Nyomja meg a kiadás gombot a DVD-ROM meghajtó kinyitásához.

3. Ha a kiadás gomb nem működik, nyissa ki a tálcát egy éles és hegyes tárgy segítségével, helyezze ezt a kiadás gomb melletti lyukba.

A képernyőn nem jelenik meg semmi.

1. Ellenőrizze, hogy a rendszer csatlakozik-e konnektorhoz és be van-e kapcsolva.

2. Lehet, hogy a rendszer készenléti állapotban van. Nyomjon meg egy gombot a képernyő aktiválásához.

A-3

advertisement

Related manuals

advertisement