MSI  MS-A928 Wind Top AE1941 Navodilo za lastnika | Manualzz
Wind Top AE1941
Računalnik vse-v-enem (AIO)
MS-A928 sistem
Predgovor
VSEBINA
Opomba avtorskih pravic�������������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke�������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija�����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija�������������������������������������������������������������������������������� iv
Pridobitev nadomestnih delov����������������������������������������������������������������������� iv
Tehnična podpora����������������������������������������������������������������������������������������� iv
Značilnosti zelenega izdelka������������������������������������������������������������������������� iv
Politika varovanja okolja��������������������������������������������������������������������������������� v
Podatki o kemičnih snoveh���������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji��������������������������������������������������������������������������������������� v
Varnostna navodila��������������������������������������������������������������������������������������� vi
Skladnost CE�����������������������������������������������������������������������������������������������viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence���������������������������������������������viii
Poročilo WEEE���������������������������������������������������������������������������������������������� ix
1. Pregled��������������������������������������������������������� 1-1
ii
Vsebina paketa�������������������������������������������������������������������������������������������1-2
Pregled sistema������������������������������������������������������������������������������������������1-3
Specifikacije sistema�����������������������������������������������������������������������������������1-9
Zamenjava in nadgradnja komponent�������������������������������������������������������1-11
2. Kako začeti��������������������������������������������������� 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo����������������������������������������������������������2-2
Namestitev strojne opreme�������������������������������������������������������������������������2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������� 3-1
Prvi zagon sistema��������������������������������������������������������������������������������������3-2
Ustvarjanje sistemskega obnovitvenega diska�������������������������������������������3-3
Omrežna povezava v Windows�������������������������������������������������������������������3-8
SRS Premium Sound (opcija)�������������������������������������������������������������������3-13
Upravljanje napajanja��������������������������������������������������������������������������������3-15
Obnovitev sistema�������������������������������������������������������������������������������������3-17
A. Odpravljanje težav��������������������������������������� A-1
Serija Wind Top
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR
INTERNATIONAL. Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar
ne jamčimo, da je vsebina popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih
izboljšav in pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
■
■
■
■
■
MSI je registrirana blagovna znamka podjetja Micro-Star Int’l Co., Ltd.
Intel je registrirana blagovna znamka podjetja Intel Corporation.
Realtek je registrirana blagovna znamka podjetja Realtek Semiconductor
Corporation.
Windows je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation.
SRS Premium Sound, SRS in simbol so blagovne znamke podjetja SRS
Labs, Inc.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2012/12
iii
Predgovor
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo
uporabnika mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za več informacij o omejitvah
pri nadgradnji si oglejte specifikacije v uporabniškem priročniku. Za dodatne
informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte
nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec
ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah
ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju
izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas.
Za podrobnosti o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem
preko http://support.msi.com/.
Tehnična podpora
iv
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo
uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali
lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči.
◙
◙
Obiščite spletno stran MSI in si oglejte tehnični vodič, posodobitve BIOSa, posodobitve gonilnikov in ostale informacije preko http://www.msi.
com/service/download/
Obrnite se na našo tehnično osebje preko http://support.msi.com/
Značilnosti zelenega izdelka
◙
◙
◙
◙
◙
◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Serija Wind Top
Politika varovanja okolja
◙
◙
◙
◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne
ponovne uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku
njegove življenjske dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi
centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem
boste dobili podatke o recikliranju.
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko
[email protected], če želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju,
vračanju, recikliranju in razstavljanju izdelkov MSI.
Podatki o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih
snoveh v izdelku na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane
gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali
obdelavo teh izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi
upoštevajte javni sistem zbiranja odpadkov.
Tajvan:
Za boljšo zaščito okolja morate odpadne baterije zbirati
ločeno za recikliranje ali posebno odstranjevanje.
Kalifornija, ZDA:
Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in
odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej.
Za več informacij prosimo obiščite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo
zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
Predgovor
Varnostna navodila
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
vi
◙
◙
◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna
napetost primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240
V. Ne onemogočite zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača.
Oprema mora biti priključena na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite
napajalni kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel
oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje
opreme. Ventilatorja ne prekrivajte.
Opreme ne puščajte v prostoru, kjer je temperatura nad 60°C (140°F) ali
pod 0°C (32°F), saj lahko pride do škode na opremi.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40°C.
Serija Wind Top
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali
povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na
napajalni kabel ničesar ne postavite.
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je
kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev
zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od
opreme.
vii
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:
◙ Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
◙
◙
◙
◙
◙
Vdor tekočine v notranjost opreme.
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
Oprema je padla in je poškodovana.
Oprema je očitno polomljena.
1� Optična enota za shranjevanje je klasificirana kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA
1. Uporaba ukazov, prilagajanje ali izvedba postopkov, ki se razlikujejo od
naštetih, je prepovedana.
2� Ne dotikajte se leč na notranjem delu pogona.
Predgovor
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je
ta izdelek skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi
ustreznimi določili evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske
frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se
spogleduje z mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu
z 15. delom FCC pravil. Omejitve so vzpostavljene za
zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami
pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta oprema proizvaja,
uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence; če ni nameščena in uporabljena
v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih
komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile tudi ob
pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski sprejem, kar lahko
ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku priporočamo, da
motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
viii
■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je
vklopljen sprejemnik.
■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za
predpise, lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z
omejitvami sevanja.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih
dveh pogojev:
1� naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2� ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z
interferencami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
Serija Wind Top
Poročilo WEEE
(English) Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of
“electrical and electronic equipment” cannot be discarded as municipal waste anymore
and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such
products at the end of their useful life.
(French) (Français) Dans le cadre de la directive de l’Union européenne (UE) relative
aux équipements électriques et électroniques usagés, Directive 2002/96/CE, prenant
effet le 13 août 2005, il est stipulé que les produits électriques et électroniques ne
peuvent plus être traités comme déchets ménagers. Les fabricants de tels équipements
auront l’obligation de les reprendre à la fin de leur vie utile.
(German) (Deutsch) Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über die Entsorgung
elektrischer und elektronischer Altgeräte, die am 13. August 2005 in Kraft getreten ist,
dürfen elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit den kommunalen Abfällen
entsorgt werden; Hersteller von unter die Richtlinie fallenden elektronischen Geräte sind
verpflichtet, derartige Produkte am Ende ihrer Betriebslebenszeit zurückzunehmen.
(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de
desechos de equipos electrónicos y electrónicos, con fecha de aplicación de 13 de
agosto de 2005, los productos clasificados como “equipos eléctricos y electrónicos” no
pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, de forma que
los fabricantes de equipos electrónicos están obligados a hacerse cargo de dichos
productos al término de su período de vida útil.
(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea ("UE") sullo Smaltimento di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2002/96/CE in vigore dal 13 Agosto
2005, i prodotti appartenenti alla categoria delle "apparecchiature elettriche ed
elettroniche" non possono più essere smaltiti come rifiuti municipali. I produttori di tali
apparecchiature saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.
(Russian) (Ɋɭɫɫɤɢɣ) ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɢɪɟɤɬɢɜɨɣ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ (ȿɋ) ɩɨ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ (ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ WEEE 2002/96/EC), ɜɫɬɭɩɢɜɲɟɣ ɜ ɫɢɥɭ
13 ɚɜɝɭɫɬɚ 2005 ɝɨɞɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɛɵɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɵ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ.
(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birli÷i (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme At÷,
2002/96/EC Kararnamesi altnda 13 A÷ustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler di÷er atklar gibi çöpe atlamayacak ve bu
elektonik cihazlarn üreticileri, cihazlarn kullanm süreleri bittikten sonra ürünleri geri
toplamakla yükümlü olacaktr.
(Greek) (ǼȜȜȘȞȚțȐ) ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2002/96/ǼȀ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ
("ǼǼ") ʌİȡȓ ǹʌȩȡȡȚȥȘȢ ǾȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ ǾȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ (WEEE), Ș ȠʌȠȓĮ
ȜĮȝȕȐȞİȚ ȚıȤȪ ıIJȚȢ 13 ǹȣȖȠȪıIJȠȣ 2005, IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ "ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ" įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚijșȠȪȞ ʌȜȑȠȞ ȦȢ țȠȚȞȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ țĮȚ ȠȚ
țĮIJĮıțİȣĮıIJȑȢ țİțĮȜȣȝȝȑȞȠȣ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȚ ȞĮ ʌȐȡȠȣȞ
ʌȓıȦ ĮȣIJȐ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȦijȑȜȚȝȘȢ ȗȦȒȢ IJȠȣȢ.
ix
Predgovor
(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (“UE”) w sprawie zuĪytego
sprzĊtu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa 2002/96/EC), która obowiązuje od
dnia 13 sierpnia 2005 r., produkty okreĞlane mianem. „sprzĊt elektryczny i elektroniczny”
nie mogą byü wyrzucane jak typowe Ğmieci komunalne, a producenci sprzĊtu
elektronicznego objĊtego tą Dyrektywą zobowiązani są do przyjmowania z powrotem
tego sprzĊtu po upáywie okresu jego przydatnoĞci do uĪycia.
(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépett, az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve
szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhetĘk lakossági
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelesek a termékek
visszavételére azok hasznos élettartama végén.
(Czech) (ýeština) Podle smČrnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrických a
elektronických výrobkĤ 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat
“elektrické a elektronické výrobky” v bČžném komunálním odpadu a výrobci
elektronických výrobkĤ, na které se tato smČrnice vztahuje, budou povinni odebírat
takové výrobky zpČt po skonþení jejich životnosti.
(Traditional Chinese ) (᜗᧯խ֮) ௅ᖕᑛᅩऱᐒඵሽᖲፖሽ՗๻ໂऄ‫ח‬Δ‫ ܛ‬2002/96/EC
ਐ‫ח‬Δ۞ 2005 ‫ ڣ‬8 ִ 13 ֲਐ‫سח‬யದΔψሽᖲፖሽ՗๻ໂωᣊข঴լ൓ᤉᥛ‫א‬ԫ౳ᗼؑ
ᐒඵढ๠෻Δ‫ڼ‬ᣊሽ՗๻ໂհ፹ທ೸Δᚨ૤ຂ‫ڇ‬ข঴ኂࡎ࿨‫ޔ‬ழၞ۩‫گڃ‬Ζ
(Simplified Chinese ) (ㅔԧЁ᭛) ⃻ⲳᏆࠊ䅶᳝݇ᑳᮻ⬉⇨⬉ᄤ䆒໛ᣛҸˈे㞾 2005 ᑈ 8
᳜ 13 ᮹⫳ᬜⱘ 2002/96/ECˈᯢ᭛㾘ᅮ“⬉⇨⬉ᄤ䆒໛”ѻકϡৃ‫ݡ‬ᣝᏖᬓᑳᓗ⠽໘⧚ˈ᠔
᳝Ⳍ݇⬉ᄤ䆒໛ࠊ䗴ଚˈഛ乏೼ѻકՓ⫼ᇓੑ㒧ᴳᯊ䖯㸠ಲᬊDŽ
(Japanese)㧔ᣣᧄ⺆㧕2005 ᐕ 8 ᦬ 13 ᣣߦ⊒ലߔࠆ᰷Ꮊㅪว㧔EU㧕ߩᑄ㔚᳇࡮㔚ሶ⵾ຠ
ߦ㑐ߔࠆᜰ઎㧔WEEE ᜰ઎࡮2002/96/EC㧕ߩਅ‫ޔ‬
‫ޟ‬㔚᳇࡮㔚᳇ᯏེ‫⵾ޠ‬ຠߪ‫⥄߿ߪ߽ޔ‬
ᴦ૕ߩᑄ᫈‛ߣߒߡಣℂߢ߈ߥߊߥࠅ‫ޔߟ߆ޔ‬ኻ⽎ߣߥࠆ㔚ሶᯏེߩࡔ࡯ࠞ࡯ߪ‫ߩߘޔ‬
ࠃ߁ߥ⵾ຠߩ⠴↪ᐕᢙߩ⚳ੌᤨߦ࿁෼ߔࠆ⽿છࠍ⽶߁ߎߣߦߥࠅ߹ߔ‫ޕ‬
(Korean) (䚐ạ㛨) 2005 ≸ 8 㠈 13 㢰㣄⦐ 㐐䚽═ 䔄㤸ὤ㤸㣄㥐䖼㜄 ␴䚐
㡔⤱㜤䚝(“EU”) 㫴㾜, 㫴㾜 2002/96/EC 㜄 㢌ᶤ䚌㜠, “㤸ὤ㤸㣄㥐䖼”㡴 㢰ⵌ 㘤⤼ὤ⦐
䔄ὤ䚔 ㍌ 㛺㡰⮤ 㥐䖼㢌 ㍌⮹㢨 ␘ 䚌⮨ 䚨␭ 㤸㣄㥐䖼㢌 㥐㦤㛹㷨ᴴ 㢨⤠䚐
㥐䖼㡸 䟀㍌䚔 㵹㢸㢨 㢼㏩⏼␘.
(Vietnamese) (TiӃng ViӋt) Theo Hѭӟng dүn cӫa Liên minh Châu Âu (“EU”) vӅ ThiӃt bӏ
ÿiӋn & ÿiӋn tӱ ÿã qua sӱ dөng, Hѭӟng dүn 2002/96/EC, vӕn ÿã có hiӋu lӵc vào ngày
13/8/2005, các sҧn phҭm thuӝc “thiӃt bӏ ÿiӋn và ÿiӋn tӱ” sӁ không còn ÿѭӧc vӭt bӓ nhѭ
là rác thҧi ÿô thӏ nӳa và các nhà sҧn xuҩt thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ tuân thӫ hѭӟng dүn sӁ phҧi thu
hӗi các sҧn phҭm này vào cuӕi vòng ÿӡi.
(Thai) (Ś¥) ѓѥѕѲшҖеҖѠдѼѥўьчеѠкѝўѓѥёѕѫѱію ("EU") ѯдѨѷѕњдѤэеѠкѯѝѨѕлѥдѠѫюдіцҙѳђђґѥ Ѱјѣ
ѠѧѯјѶдъіѠьѧдѝҙ ѯјеъѨѷ 2002/96/EC оѩѷкєѨяјэѤкзѤэѲнҖшѤѸкѰшҕњѤьъѨѷ 13 ѝѧкўѥзє 2005 яѬҖѲнҖѳєҕѝѥєѥіщ
ъѧѸк яјѧшѓѤцфҙъѨѷѯюҝь "ѠѫюдіцҙѳђђґѥѰјѣѠѧѯјѶдъіѠьѧдѝҙ" юѣюьдѤэеѠкѯѝѨѕъѤѷњѳюеѠкнѫєньѳчҖѠѨд
шҕѠѳю Ѱјѣ яѬя
Җ јѧшѠѫюдіцҙѠѧѯјѶдъіѠьѧдѝҙчѤкдјҕѥњлѣщѬдэѤкзѤэѲўҖьѼѥяјѧшѓѤцфҙчѤкдјҕѥњдјѤэзѪьѯєѪѷѠ
ѝѧѸьѝѫчѠѥѕѫдѥіѲнҖкѥьеѠкяјѧшѓѤцфҙ
Serija Wind Top
(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (“UE”) perihal WEEE
(Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13
Agustus 2005, produk “peralatan listrik dan elektronik” tidak lagi dapat dibuang sebagai
sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali
produk tersebut pada saat masa pakainya habis.
(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije (EU) o otpadu elektriþne i elektronske
opreme, Direktiva 2002/96/EC, koja je na snazi od 13. avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod „elektriþnu i elektronsku opremu” ne mogu više biti odlagani kao komunalni
otpad i proizvoÿaþi ove opreme biüe prinuÿeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog korisnog veka trajanja.
(Netherlands) (Nederlands) Onder de richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking
tot Vervuiling van Electrische en Electronische producten (2002/96/EG), die op 13
augustus 2005 in is gegaan, kunnen "elektrische en elektronische apparatuur" niet meer
worden weggeworpen als huisvuil en zijn fabrikanten van deze elektronische apparatuur
verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan het eind van hun bruikbare
levensduur.
(Romanian) (Română) În conformitate cu Directiva Uniunii Europene („UE“) privind
deúeurile de produse electrice úi electronice, Directiva 2002/96/EC, intrată în vigoare la
data 13 august 2005, produsele de „echipamente electrice úi electronice" nu mai pot fi
eliminate ca deúeuri comunitare úi producătorii echipamentelor electronice acoperite de
directivă sunt obligaĠi să preia aceste produse la sfârúitul duratei lor de funcĠionare utilă.
(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/CE relativa a Resíduos de
Equipamentos Eléctricos e Electrónicos da União Europeia (UE), em vigor desde 13 de
Agosto do ano 2005, os produtos de “equipamento eléctrico e electrónico” não podem
ser eliminados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico
sujeitos a esta directiva estarão obrigados a recolher estes produtos no final da sua vida
útil.
(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens (“EU”) WEEE-direktiv (Waste
Electrical and Electronic Equipment), Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti,
2005, får elektrisk och elektronisk utrustning inte längre kasseras tillsammans med
vanligt hushållsavfall, och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning måste ta tillbaka
sådana produkter när de är förbrukade.
(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja
elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen
sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän
päättyessä.
(Slovak) (Slovenþina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a
elektronických zariadeniach þíslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta
2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byĢ
zneškodĖované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patriþných elektronických
zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziaĢ naspäĢ.
xi
Predgovor
(Slovenian) (Slovenšþina) Skladno z doloþili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni
elektriþni in elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta,
izdelkov “elektriþne in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati kot obiþajne
komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da
tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.
(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende
elektrisk og elektronisk affald, Direktiv 2002/96/EC, som trådt i kraft den 13. august 2005,
må produkter som “elektrisk og elektronisk udstyr” ikke mere bortskaffes som kommunalt
affald. Producenter af det pågældende elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage
disse produkter tilbage, når afslutningen af produkternes levetid nås.
(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens («EU») direktiv om deponering av
elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i kraft 13. august 2005, kan
ikke produkter av «elektronisk og elektrisk ustyr» lenger deponeres som
husholdningsavfall, og fabrikantene av disse produktene er forpliktet til å ta tilbake slike
produkter ved slutten av deres levetid.
(Bulgarian) (ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ) ɋɩɨɪɟɞ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɨɬɧɨɫɧɨ
ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ, ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ 2002/96/EC,
ɜɚɠɚɳɚ ɨɬ 13 ɚɜɝɭɫɬ, 2005 ɝ., ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɢɡɯɜɴɪɥɹ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɛɢɬɨɜɢɬɟ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɚɤɨɜɚ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɫɚ
ɡɚɞɴɥɠɟɧɢ ɞɚ ɩɪɢɟɦɚɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɹ
ɢɦ ɩɟɪɢɨɞ.
xii
(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije (“EU”) o Otpadnim elektriþnim i
elektroniþkim ureÿajima, direktiva 2002/96/EZ, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005.,
“elektriþni i elektroniþki ureÿaji” se ne smiju više bacati zajedno s komunalnim otpadom i
proizvoÿaþi su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.
(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud
kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos
majapidamisjäätmetega ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud
sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.
(̶γέΎϓ) (Persian)
Ϫ̯ ˬ2002/96/EC ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ ˬ̶̰ϴϧϭήΘ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ ̵Ύϫ ϪϟΎΑί ϪϨϴϣί έΩ (“EU”) Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΤΗ΍ ϞϤόϟ΍έϮΘγΩ ϖΒσ
̶Ϥϧ ή̴ϳΩ ΍έ "̶̰ϴϧϭήΘ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ Ε΍ΰϴϬΠΗ" ΕϻϮμΤϣ ˬΖγ΍ήΟ΍ ϞΑΎϗ ̵Ωϼϴϣ 2005 ϝΎγ ΖγϮ̳΁ 13 ΦϳέΎΗ ί΍
̵ήϴ̳ β̡ίΎΑ ϪΑ ϡΰϠϣ ˬζηϮ̡ ̵΍έ΍Ω ̶̰ϴϧϭήΘ̰ϟ΍ Ε΍ΰϴϬΠΗ ϥΎ̳ΪϨϨ̯ΪϴϟϮΗ ϭ ΖΧ΍Ϊϧ΍ έϭΩ ̶̴ϧΎΧ ̵Ύϫ ϪϟΎΑί ϥ΍ϮϨϋ ϪΑ ϥ΍ϮΗ
.ΪϨΘδϫ ΕϻϮμΤϣ Ϊϴϔϣ ήϤϋ ϥΎϳΎ̡ έΩ ̶ΗϻϮμΤϣ ϦϴϨ̩
(ΔϴΑήόϟ΍) (Arabic)
΢Βλ΃ ϱάϟ΍ ˬ 2002/96/EC ϪϴΟϮΘϟ΍ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ΕΎϳΎϔϧ ϥ΄θΑ (EU) ϲΑϭέϭϷ΍ ΩΎΤΗϻ΍ ϪϴΟϮΗ ΐΟϮϤΑ
κϠΨΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ "ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍" ΕΎΠΘϨϣ ϥ΃ ϰϠϋ κϨϳ ϱάϟ΍ϭ ˬ2005 βτδϏ΃ 13 ϲϓ ϝϮόϔϤϟ΍ ϱέΎγ
ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ω΍ΩήΘγ΍ ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ Ε΍ΪόϤϠϟ ΔόϨμϤϟ΍ ΕΎϬΠϟ΍ ϰϠϋ Ύ˱ϣ΍ΰϟ ϥϮϜϴγϭ ϥϵ΍ ΪόΑ ΔϴϠΤϣ ΕΎϳΎϔϨϛ ΎϬϨϣ
.ΔϣΪΨϟ΍ ϲϓ ΎϫήϤϋ
1. poglavje
Pregled
Ta sistem je oblikovno dodelan s stilskim izgledom in nebleščečim zaslonom, ki odraža enostavnost modernega
individualizma ter udobje doma. Z brezhibnimi avdio in
video zmogljivostmi in intuitivnim uporabniškim vmesnikom združuje tehnologijo z življenjem, s čimer prinaša
preproste računalnike, ki jih je zabavno uporabljati in so
primerni za vso družino.
Pregled
Vsebina paketa
1-2
Serija Wind Top
AC/DC adapter
AC napajalni kabel
Krpica za LCD zaslon
Disk z gonilniki/orodji
Uporabniški priroènik in
Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica (opcija)
Miška (opcija)
Stylus (Opcija)
* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, nas takoj
kontaktirajte.
* Slike so le referenčne, vsebina paketa pa se lahko nekoliko razlikuje, kar je odvisno
od kupljenega modela.
Serija Wind Top
Pregled sistema
 Pogled od spredaj
1
2
3
4
1
Mikrofon
2
Spletna kamera
3
LCD zaslon
4
Stereo zvočniki
5
Indikator stanja baterije
5
4
Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za spletne video pogovore.
To vgrajeno spletno kamero z mikrofonom lahko uporabljate za fotografiranje,
snemanje video posnetkov, za spletne video konference ali druge interaktivne
aplikacije.
18,5-palčni zaslon TFT LCD ima optimalno ločljivost 1366 x 768 slikovnih pik
in širokozaslonsko standardno razmerje stranic 16:9.
Vgrajeni stereo zvočniki z visokokakovostnim zvokom in stereo sistemom.
Indikator stanja baterije sveti zeleno, ko je računalnik AIO vključen, oranžno,
ko je v načinu mirovanja, izklopi pa se, ko računalnik izključite.
1-3
Pregled
 Pogled od zadaj
1
2
3
1-4
5
8
6
7
4
1
9
10
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z vašim
AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
Serija Wind Top
1
Ventilator
2
Optični pogon
3
Čitalnik kartic
4
Stojalo
5
Luknja za napeljavo kabla
6
Napajalna vtičnica
7
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma.
Vgrajeni čitalnik kartic lahko podpira različne vrste pomnilniških kartic.
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in stabilno
podlago.
Kable napeljite tako, da se med povezovanjem naprav ne bodo zapletali.
Za to vtičnico napajalni adapter pretvarja dvosmerni tok v enosmerni tok.
Preko tega priključka poteka napajanje PC-ja. Za preprečevanje škode na PCju vedno uporabljajte priloženi adapter.
Vrata USB 2.0 (opcija)
��������
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju naprav
USB, kot so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s standardom USB.
Podpira hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbit/s (visokohitrostni).
Vrata USB 3.0 (opcija)
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti
prenosa podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
1-5
Pregled
8
RJ-45 LAN priklop
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno omrežje
(LAN). Nanj lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
LED
Barva
LED stanja
Stanje
Levi
Rumen
Izklop
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno
stanje)
LAN povezava je vzpostavljena.
Vključeno (svetleje in
utripa)
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izklop
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Vključeno
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Vključeno
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Desni
Zeleno
Oranžen
9
1-6
10
Zelen/ oranžen
Priključek Line-Out (zelen)
Ta priklop je namenjen slušalkam in zvočnikom.
Priključek za mikrofon
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
Serija Wind Top
 Pogled s strani
1
3
2
4
5
6
7
9
11
8
10
12
1-7
1
Optični pogon
2
Gumb za izmet
3
Luknja za izmet
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma.
Če želite odpreti optični pogon, pritisnite gumb za izmet.
Vstavite tanek, raven predmet (kot je sponka za papir) v luknjo za izmet in tako,
v primeru, da gumb za izmet ne deluje, ročno odprite pogon.
Pregled
1-8
4
Čitalnik kartic
5
Vrata USB 2.0
6
Ventilator
7
Gumb za vklop
8
LED napajanja monitorja
9
Gumb za meni
Vgrajeni bralnik kartic lahko podpira različne vrste pomnilniških kartic.
Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so namenjena priključevanju naprav
USB, kot so tipkovnica, miška in druge naprave, združljive s standardom
USB. Podpira hitrosti prenosa podatkov do 480 Mbit/s (visokohitrostni).
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite in izklopite sistem.
LED napajanja sveti, ko je monitor vključen, ter preneha svetiti, ko monitor
ugasnete.
Ta gumb pritisnite za ogled in preklapljanje med menijema za svetlost in
glasnost.
10
Gumb za povečanje svetlosti/glasnosti
11
Gumb za zmanjšanje svetlosti/glasnosti
12
LED trdega diska
Ta gumb pritisnite za prilagoditev svetlosti/povečanje glasnosti.
Ta gumb pritisnite za prilagoditev svetlosti/zmanjšanje glasnosti.
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem dostopa do
podatkov na HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena aktivnost diska.
Serija Wind Top
Specifikacije sistema
Procesor
■ Procesor Intel® Celeron™
■ Moč termalnega odvajanja (TDP) 17 W
Nabor čipov
■ Nabor vezij Intel® NM70
Spomin
■ Reža 1 DDR3 SO-DIMM (do 4 GB)
LAN
■ Žični LAN: podpora krmilnika Realtek® RTL8111E Gigabit Ethernet
■ Brezžični LAN: opcijska podpora z modulom Mini PCI-E WLAN
Zvoki
■ Integrirano vezje Realtek® ALC887
■ Združljivost s specifikacijami Azalia 1.0
Zaslon
■ 18,5-palčni zaslon TFT LCD z osvetlitvijo ozadja LED
- Optimalna ločljivost 1366 x 768 slikovnih pik
- Standardno širokozaslonsko razmerje višina/širina 16:9
Vhod/izhod zadaj
■ 1 DC napajalni priključek
■ 2 vrata USB 2.0 / USB 3.0 (opcija)
■ 1 RJ-45 LAN priključek
■ 1 priključek za mikrofon
■ 1 zvočni izhod
Stranski vhod/izhod
■ 1 čitalnik kartic
■ 2 vrata USB 2.0
1-9
Pregled
Shranjevanje
■ Trdi disk: 2,5”, SATA
■ Optični pogon: Ozki pogon DVD Super Multi (Blu-ray je dodaten)
■ Bralnik kartic: �����������������
3-v-1 SD/ MS/ MMC
Stereo zvočnik
■ 2 stereo zvočnika
Spletna kamera
■ Podpira spletno kamero s mikrofonom���������
(opcija)
Napajanje
■ 65 W AC/DC adapter z aktivnim PFC
■ Vhod: 100-240V, 50-60Hz, 1,5A
■ Izhod: 19V
3,42A
1-10
Serija Wind Top
Zamenjava in nadgradnja
komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v
izdelek, da nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega
modela.
1-11
Za več informacij o omejitvah pri nadgradnji si oglejte specifikacije v
uporabniškem priročniku. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite
na lokalnega trgovca.
Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna.
Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete
na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
2. poglavje
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja
strojne opreme. Pri povezovanju zunanjih naprav bodite
previdni in uporabljajte ozemljitven zapestni trak, da se
na ta način izognete statični elektriki.
Kako začeti
Nasveti za varno in udobno
uporabo
AIO PC je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli. Izbira delovnega
mesta pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše časovno
obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala
vaši drži med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža
(če je nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo
komolci in kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Prilagodite kot AIO PC-ja tako, da imate optimalen pogled nanj.
7. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot
npr. na postelji).
2-2
8. AIO PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb, bodite
pri delu z njim izredno previdni.
1
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Serija Wind Top
Namestitev strojne opreme
 Postavljanje sistema
1. Sistem postavite na ravno, stabilno podlago, kot sta miza ali pult.
2.�������������������������������������
Izvlecite stojalo in nagnite monitor LCD.
������������������������������������
Da bi sistem stabilizirali, se
prepričajte, da stojalo izvlečete do konca, preden skoči nazaj. Položaj, na
katerega skoči nazaj, je minimalni kot.
2-3
Kako začeti
 Priklop elektrike
1. Sestavite AC/DC adapter in napajalni kabel.
2. DC konec adapterja priključite v AIO PC.
3. Moški konec napajalnega kabla na izmenični tok priključite v električno
vtičnico.
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z
vašim AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
2-4
2
1
3
Serija Wind Top
 Zagon sistema
Za zagon sistema pritisnite gumb za vklop.
2-5
3. poglavje
Sistemske
operacije
V tem poglavju najdete bistvene informacije o
sistemskih operacijah, kot so zagon sistema, izdelava
obnovitvenega diska, omrežne povezave, itd.
Pomembno
• Toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo
izdelate obnovitveni disk, ki vam bo prišel prav pri
večji okvari diska ali pri drugih neljubih dogodkih.
• Vse informacije so predmet sprememb brez
predhodne najave.
Sistemske operacije
Prvi zagon sistema
Ob prvi uporabi boste morali opraviti naslednje korake za začetek uporabe
Wind Top serije AIO računalnika. Celotni postopek zagona sistema bo trajal
približno 30 minut.
3-2
1.
Zaganjanje sistema Windows se začne. Prosimo, počakajte, da sistem
Windows dokonča postopek nalaganja.
2.
Izberite jezik operacijskega sistema in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
3.
Določite “Country or region” (Država ali regija), “Time and currency” (Čas
in valuta), in “Keyboard layout” (Vrsta tipkovnice). Kliknite [Next] (Naprej)
za nadaljevanje.
4.
Izberite uporabniško ime za vaš račun in poimenujte vaš računalnik, dag a
boste lahko razlikovali v omrežju. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
5.
Nastavite geslo za vaš račun in ga tako zaščitite pred neželeno uporabo.
(Pustite polje prazno, če ni potrebe po geslu.) Kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
6.
Prosimo, preberite si licenčne pogoje. Označite potrditveno polje “I accept
the license terms” (Sprejmem te licenčne pogoje) ter kliknite [Next] (Naprej)
za nadaljevanje.
7.
Izberite [Use recommended settings] (Uporabi priporočene nastavitve) za
možnost “Help protect your computer and improve Windows automatically”
(Samodejno varovanje računalnika in izboljšanje sistema Windows).
8.
Preglejte nastavitve časa in datuma. Kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
9.
Iz ponujenega seznama WLAN izberite brezžično omrežje, ki se mu želite
pridružiti. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje. Lahko tudi kliknete [Skip]
(Preskoči) in preskočite ta korak za kasnejše nastavljanje WLAN.
10. (opcija) Sedaj sledi zaslon protivirusne programske opreme. Kliknite
[Agree] (Strinjam se), da sprejmete licenčne pogoje in tako aktivirate
protivirusno programsko opremo. Lahko pa tudi kliknete [Stay Unprotected]
(Ostani nezaščiten) in nato [Next] (Naprej) brez aktivacije protivirusne
programske opreme.
11. Pojavi se meni “Software Installation Menu” (Namestitev programske
opreme). Kliknite [Install] (Namestitev) za nadaljevanje.
12. Programska oprema je bila nameščena. Računalnika med postopkom
nameščanja programske opreme ne ugašajte. Ko se postopek nameščanja
dokonča, kliknite [Finish] (Dokončaj) za nadaljevanje.
13. Operacijski sistem Windows 7 se zažene in začne s prilagajanjem
nastavitev po meri. Po osebnih nastavitvah se pripravite na raziskovanje
AIO PC-ja. Uživajte pri uporabi!
Serija Wind Top
Ustvarjanje sistemskega
obnovitvenega diska
Za prvo uporabo toplo priporočamo, da si kot varnostno kopijo izdelate
obnovitveni disk, ki vam bo prišel prav pri večji okvari diska ali pri drugih
neljubih dogodkih. Pred nadaljevanjem se prepričajte, da je namestitev sistema
dokončana, zato sledite naslednjim postopkom.
1. Dvokliknite ikono “BurnRecovery”
na namizju in zaženite orodje
Recovery Disc Creation Tool (Orodje za ustvarjanje obnovitvenega diska).
Prosimo, upoštevajte, da bo morda trajalo nekaj časa, preden operacijski
sistem pripravi obnovitvene datoteke.
3-3
2. Kliknite [Next] (Naprej) za začetek ustvarjanja slike obnovitvenega diska.
Sistemske operacije
3. Izberite [Create and burn a recovery disc] (Ustvari in zapiši obnovitveni disk)
ter kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje. Lahko pa tudi izberete [Advanced]
(Napredno) in prikažete napredne nastavitve.
4. Ustvari se slika diska za obnovitev sistema. Postopek obdelave traja nekaj
časa.
3-4
Serija Wind Top
5. Sledite navodilom na zaslonu in pripravite dovolj praznih DVD medijev.
Vstavite prazen DVD medij v optični pogon in kliknite [Next] (Naprej) za
nadaljevanje.
6. Prikaže se Windows Disc Image Burner (zapisovalnik slike diska Windows).
Kliknite [Burn] (zapiši) za začetek postopka zapisovanja. Postopek obdelave
traja nekaj časa.
3-5
Sistemske operacije
7. Po zaključku ustvarjanja diska kliknite [Close] (Zapri) za izhod in vzemite
disk. Sledite navodilom na zaslonu in ustvarite vse obnovitvene diske.
8. Vsi obnovitveni diski so bili uspešno ustvarjeni. Prosimo, shranite diske na
varno mesto in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-6
Serija Wind Top
9. Označite naslednje okence, če želite odstraniti začasne datoteke. Kliknite
[Finish] (Končaj) za zaključek ustvarjanja obnovitvenega diska.
3-7
Sistemske operacije
Omrežna povezava v Windows
 Žični LAN
1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
3-8
2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the
Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
Serija Wind Top
3. Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s
pomočjo DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
4. Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite
[Connect] (Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
3-9
Sistemske operacije
 Brezžični LAN
1. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel] (Nadzorna plošča).
3-10
2. V [Network and Internet] (Omrežje in internet) izberite [Connect to the
Internet] (Vzpostavitev povezave z internetom).
Serija Wind Top
3. Izberite [Wireless] (Brezžično) za vzpostavitev povezave z brezžičnim
usmerjevalnikom ali brezžičnim omrežjem.
4. Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. Izberite povezavo iz
seznama ali kliknite [Open Network and Sharing Center] (Odpri središče za
omrežje in skupno rabo) za vzpostavitev nove povezave.
3-11
5. Za vzpostavitev nove WLAN povezave v [Network and Sharing Center]
(Središče za omrežje in skupno rabo) kliknite [Set up a new connection or
network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
Sistemske operacije
6. Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z
brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
7. Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
3-12
8. WLAN povezava je bila ustvarjena. Kliknite [Close] (Zapri) za izhod ali
izberite [Change connection settings] (Spremeni nastavitve povezave) za
spreminjanje nastavitev WLAN.
Serija Wind Top
SRS Premium Sound (opcija)
SRS Premium Sound je obsežna aplikacija z
najsodobnejšo avdio tehnologijo, ki zagotavlja
izjemno kakovostno predvajanje glasbe in videa
ter računalniških iger.
S tehnologijo SRS Premium Sound bo vaše avdio okolje zvenelo lepše,
bolj naravno in globlje, z izdatnejšimi nizkimi toni, jasnejšim dialogom ter
izstopajočim prostorskim zvokom.
 Funkcije:
■
■
■
■
■
Vrhunska avdio izkušnja pri predvajanju glasbe, videa in igranju
računalniških iger.
Globlji zvoki preko vgrajenih ali zunanjih zvočnikov ter celo preko
slušalk.
Višja raven glasnosti brez zmanjšanja kakovosti zvoka
Kristalno jasen dialog
Globlji, bogatejši nizki toni
 Uporaba SRS Premium Sound
1. Za zagon SRS Premium Sound dvokliknite ikono Realtek HD Audio v
sistemski vrstici v spodnjem desnem delu zaslona.
2. Prikaže se aplikacija Realtek HD Audio Manager. Kliknite zavihek SRS in
označite okvirček “Enable SRS® Technology” (Omogoči tehnologijo SRS®).
3-13
Sistemske operacije
3. Izberite zvočno vsebino, ki jo poslušate. Tehnologija SRS Premium Sound bo
samodejno obdelala določene avdio signale in vam zagotovila bistveno boljše
avdio predvajanje.
3-14
4. Naslednje nastavitve omogočajo specifično upravljanje parametrov SRS in so
na voljo za zunanje zvočnike ter slušalke.
■
■
■
■
■
■
SRS Center (Center SRS): prilagodi zvok osrednjega kanala
SRS Space (Prostor SRC): prilagodi količino in širino zvočnega pasu
TruBass Level (Raven TruBass): prilagodi nizke tone oz. nizke
frekvence
TruBass Speaker Size (Velikost zvočnika TruBass): namenjeno izbiri
velikosti zvočnikov
Focus Level (Stopnja fokusa): prilagodi frekvenco, ki vsebuje vokale/
glas
SRS Definition (Definicija SRS): prilagodi visoke frekvence
POZOR: Te nastavitve so zelo občutljive in jih lahko uporabljajo le izkušeni
uporabniki.
Serija Wind Top
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko
privarčujete precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po
določenem obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
 Upravljanje napajanja v operacijskem sistemu
Windows
■
[Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu
Windows omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona,
trdega diska in baterije. Pojdite v [Start] (Začetek) > [Control Panel]
(Nadzorna plošča) > [System and Security] (Sistem in varnost).
3-15
Nato kliknite na povezavo [Power Options] (Možnosti porabe energije).
Izberite načrt napajanja, ki ustreza vašim osebnim potrebam.
Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s klikom na [Change plan
settings] (Spremeni nastavitve načrta).
Sistemske operacije
■
Meni Shut Down Computer (Zaustavitev sistema) ponuja možnosti
Sleep (Mirovanja) (S3/S4) in Shut Down (Zaustavitve) (S5) za hitro in
enostavno urejanje napajanja vašega sistema.
 Upravlj�������������������������������������
anje z energijo z monitorji z oznako
ENERGY� STAR
����� (izbirno)
���������
3-16
Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira majhno
porabo energije ali način Sleep (spanja), ko je uporabnik določen čas neaktiven.
Če uporabljate zunanji monitor z oznako ENERGY STAR, ta funkcija podpira
tudi podobne funkcije upravljanja z energijo tega monitorja. Da bi kar najbolje
izkoristili te potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo
obnaša takole, ko se sistem napaja preko izmeničnega napajanja:
■
Zaslon se po 15 minutah ugasne
■
Po 30 minutah preide v način spanja
 Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:
■
■
■
■
s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
omrežje (Wake On LAN),
s premikom miške,
s pritiskom na tipkovnico.
■
Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem
obdobju neaktivnosti.
Prilagodite vrednosti v možnostih porabe energije v operacijskem
sistemu Windows za Power Options (optimizacijo upravljanja
napajanja).
Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel
oz. stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Obnovitev sistema
■
■
■
Nasveti za varčevanje z energijo:
Serija Wind Top
Obnovitev sistema
Pomembno
Funkcija obnovitve sistema je na voljo le s sistemi, ki so priloženi operacijskemu
sistemu Windows in orodjem MSI.
Vzroki za uporabo funkcije obnovitve sistema lahko vključujejo:
■
■
■
■
Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo funkcije obnovitve sistema prosimo varnostno kopirajte
pomembne podatke, ki so shranjeni na vašem sistemskem pogonu, na druge
pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč
prosimo obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
 Obnovitev sistema s tipko F3
Če v sistemu prihaja do težav, ki jih ni mogoče obnoviti, vedno priporočamo, da
sistem najprej poskusite obnoviti s tipko F3 in obnovitveno particijo trdega diska.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F3 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
3-17
Sistemske operacije
3. Izberite [MSI Recovery Manager] (Upravitelj obnovitve MSI) za zagon
funkcije obnovitev sistema ali izberite [EXIT] (Izhod) za ponovni zagon
sistema.
4. Funkcija obnovitve sistema bo vaš sistem prestavila nazaj na privzete
nastavitve. Pritisnite na [OK] (V redu) za potrditev.
5. Pritisnite [OK] (V redu) za ponovno potrditev in zaženite funkcijo obnovitve
sistema. Ali pa pritisnite [Cancel] (Prekliči) za zaustavitev postopka.
3-18
6. Funkcija obnovitve sistema je zdaj v teku.
7. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite gumb
[OK] (V redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno.
Serija Wind Top
 Obnovite sistem z obnovitvenim diskom
Če tipka za obnovitev F3 ne deluje, poskusite obnoviti sistem z obnovitvenim
diskom, ki ste ga ustvarili prej.
Za nadaljevanje sledite spodnjim navodilom:
1. Vstavite obnovitveni disk v optični pogon in znova zaženite sistem.
2. Pritisnite tipko F11 na tipkovnici, ko se pojavi ta slika.
3-19
3. Izberite napravo [CD/DVD] kot zagonsko napravo in pritisnite [Enter] (Vnos),
da potrdite izbiro.
Ko se pojavi naslednje sporočilo, pritisnite katerokoli tipko in znova potrdite
izbiro.
4. Operacijski sistem Windows bo začel z nalaganjem datotek.
Sistemske operacije
5. Pojavi se okno obnovitve sistema. [Hard Disk Recovery] (Obnovitev
trdega diska) bo formatirala celotni trdi disk. Ob ponastavitvi na tovarniške
nastavitve bodo vsi podatki na trdem disku izbrisani. [Hard Disk Recovery]
(Obnovitev trdega diska) izberite le, če so na trdem disku usodni virusi, ki jih
ni možno odpraviti drugače, kot s čiščenjem trdega diska.
[System Partition Recovery] (Obnovitev sistemske particije) bo formatirala
le pogon C. Le disk C se bo ponastavil na privzete tovarniške nastavitve.
Ostali pogoni bodo ostali nedotaknjeni. Močno priporočamo, da uporabniki
za ponastavitev sistema izberejo [System Partition Recovery] (Obnovitev
sistemske particije).
3-20
6. Obnovitev sistema bo formatirala particijo na trdem disku. Prepričajte se,
da ste varnostno kopirali vse pomembne podatke. Kliknite [YES] (Da) za
nadaljevanje; kliknite [NO] (Ne) za zaustavitev obnovitve sistema.
Ponovno kliknite [YES] (Da) za potrditev nadaljevanja; kliknite [NO] (Ne) za
zaustavitev obnovitve sistema.
Serija Wind Top
7. Med izvajanjem obnovitve sistema NE izklapljate napajanja, sicer lahko pride
do usodnih napak sistema.
8. Sledeče sporočilo pomeni, da je sistem uspešno obnovljen. Pritisnite gumb
[OK] (V redu) in dostopajte do operacijskega sistema Windows kot vedno.
9. Če se postopek obnovitve prekine ali ne uspe, prosimo, da začnete celotni
postopek od začetka.
3-21
Dodatek A
Odpravljanje težav
Odpravljanje težav
Sistem se noče zagnati.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Preverite, da so vsi kabli trdno priključeni.
Po vklopu računalnika se prikaže sporočilo "Operating System not found"
(Ne najdem operacijskega sistema) ali Windows se noče zagnati.
1. Preverite, da pogon za optični disk ne vsebuje zagonskega CD/DVD-ja. Če
računalnik vsebuje CD/DVD ga odstranite in ponovno zaženite računalnik.
2. V nastavitvah BIOS preverite prioriteto zagonske naprave..
Sistema ni mogoče zaustaviti.
Za zaustavitev računalnika uporabite ikono Zaustavitev sistema v operacijskem
sistemu. Če boste uporabili drugačne postopke zaustavitve, vključno spodaj
naštete, lahko privede do podatkovne napake. Če postopek zaustavitve ne deluje,
izberite enega od naslednjih postopkov:
1. Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Del, in nato izberite Zaustavitev sistema.
2. Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop, da se sistem zaustavi.
A-2
3. Iztaknite napajalni kabel.
Mikrofon ne deluje.
1. Za vgrajene mikrofone pojdite na Start (Začetek) > Control Panel (Nadzorna
plošča) > Sounds and Audio Devices (Strojna oprema in zvok) > Audio (Zvoki)
in preverite, da zvoki niso onemogočeni.
2. Če uporabljate zunanji mikrofon, preverite, da je mikrofon pravilno vključen v
konektor za mikrofon.
Težave z internetno povezavo.
1. Če imate težave pri povezovanju z vašim ponudnikom internetnih storitev (ISP),
naprej preverite, ali ima vaš ponudnik internetnih storitev tehnične težave.
2. Preverite omrežne nastavitve in povezavo in se prepričajte, da konfiguracija
računalnika omogoča priklop na internetno omrežje.
3. Hitrost brezžičnega prenosa podatkov je odvisna od razdalje in ovir med
napravo in dostopno točko. Da povečate hitrost prenosa podatkov, izberite
dostopno točko, ki se nahaja bližje do vaše naprave.
Serija Wind Top
Sistemski zvočniki ne delujejo.
1. Preverite nastavitev glasnosti v mešalniku glasnosti.
2. Če uporabljate napravo, ki ima svoj gumb za nastavitev glasnosti, preverite, da
je zvok omogočen.
3. Če ste priklopili avdio kabel k priključku za slušalke, ga izključite.
4. Če ima sistem funkcijo OSD, nastavite glasnost OSD-ja.
Pogon DVD-ROM ne predvaja CD/DVD-jev.
1. Prepričajte se, da je CD/DVD v pogonsko enoto nameščen tako, da je etiketa na
zgornji strani CD/DVD-ja.
2. Če CD/DVD potrebuje programsko opremo, se sprepričajte, da je oprema
pravilno nameščena, skladno z navodili za namestitev programa.
3. Če se med predvajanjem DVD-ja pojavi opozorilo kode regije, lahko pomeni,
da DVD ni združljiv s pogonom DVD-ROM-a v vašem sistemu. Koda regije je
podana na embalaži diska.
4. Če vidite video zapis, ne slišite pa zvočnega zapisa, preverite predvajalnik
predstavnosti. Ravno tako se prepričajte, da je zvok v glavnih nastavitvah
zvočnikov v mešalniku glasnosti omogočen.
5. Preverite, da so gonilniki pravilno nameščeni. Kliknite Start (Začetek) > Control
Panel (Nadzorna plošča) > System (Sistem) > Device Manager (Upravitelj
naprav).
6. Umazan ali opraskan disk lahko privede do tega, da se računalnik pri branju
diska ne odziva. Po potrebi znova zaženite računalnik, odstranite disk in
preverite, da ni umazan ali opraskan.
7. Za predvajanje DVD-jev uporabite programe, kot so PowerDVD ali WinDVD.
Pladenj pogona DVD-ROM-a se ne odpira.
1. Prepričajte se, da je računalnik vklopljen.
2. Pritisnite gumb za izmet na pogonu DVD-ROM-a.
3. Če gumb za izmet ne deluje, ga odprite tako, da potisnete oster koničast
predmet v luknjico do gumba za izmet.
Monitor sistema ne prikazuje ničesar.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Sistem je morda v načinu spanje. Pritisnite katerikoli gumb, da aktivirate zaslon.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement