MSI MS-1652 GX633 Návod na obsluhu | Manualzz
Úvody
2
Úvody
Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
v rámci jeho používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook
bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál ponechajte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Stručný Návod na Spustenie
Vysokokapacitná Lítium iónová
Adaptér striedavého prúdu
batéria
a sieťový kábel
Rozsah hore uvedeného
Taška na prenášanie
príslušenstva sa môže
(voliteľné)
zmeniť bez
predchádzajúceho
upozornenia.
3
Úvody
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia atď.
4
Úvody
Technické Špecifikácie
Fyzikálne Charakteristiky
Rozmery
360 (Š) x 259,5 (H) x 37,5 (V) mm
Hmotnosť
2,744 kg
Centrálny Procesor
Typ Procesora
Dvojjadrový procesor AMD® K8 Turion Ultra Dual Core Mobil
Podporný Procesor
Procesor AMD® Puma
Vyrovnávacia Pamäť L2
6 MB/ 3 MB
(638 kolíkov)
Čipy Jadra
North Bridge
NVIDIA® MCP77MH
South Bridge
NVIDIA® MCP77MH
Pamäť
Technológia
Pamäť
DDR2 800/ 1066MHz
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM
Maximum
4GB (2048MB DDR2 SO-DIMM x 2)
5
Úvody
Napájanie
Adaptér Striedavého Prúdu
120 W, 19 V
Typ Batérie
6 článkov (voliteľný)
9 článkov (voliteľný)
Batéria RTC
Áno
Pamäť
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm Vysoký, 5400 otáčok za min.
100 / 120 / 160 / 200 / 250 / 320 GB
Optické Zariadenie
Super Multi / Blu-ray DVD
(Tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
Port I/O
Monitor(VGA)
15 kolíkový D-Sub x 1
USB
x 2 (USB verzia 2,0)
E-SATA/USB
x1
HDMI
x1
IEEE1394
x1
Vstup pre Mikrofón
x1
Vstup Zapojenia
x1
Výstup Zapojenia
x1
Výstup pre Mikrofón / Výstup SPDIF x 1
RJ11
x1
6
Úvody
RJ45
x1
Anténa TV Tunera (voliteľný)
x1
CIR
x1
Čítačka Kariet
x 1 (XD / SD / MMC / MS)
Podporované
typy
kariet
sa
môžu
predchádzajúceho upozornenia.
Komunikačný Port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
56 K Fax/MODEM
Podpora
LAN
Giga Lan
Schválenie pre PTT
Áno
Zapnutie po Pripojení do LAN
Áno
Zapnutie po Zazvonení
Áno
Bezdrôtová LAN
Podpora
Bluetooth (voliteľný)
Podpora
Wimax (voliteľný)
Podpora
3G (voliteľný)
Podpora
Express Card
Štrbina
Otvor pre Express Card x 1
zmeniť
bez
7
Úvody
Displej
LCD Typ
15,4" 1280 x 800 (WXGA)
15,4" 1680 x 1050 (WSXGA+)
Jas
Jase je ovládaný pomocou aktivačných klávesov K/B
(Tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
Video
Grafika
Séria MXM II
VRAM
512MB
Interný Mikrofón
x1
Rozlíšenie LCD (voliteľný)
1680 x 1050 (WSXGA+)
1280 x 800 (WXGA)
Duálna Funkcia pre Zobrazenie
LCD alebo CRT sa zistí automaticky po pripojení.
Výstup CRT
Je podporovaný
Výstup HDMI
Najlepšie rozlíšenie sa môže líšiť v závislosti na pripojenom
televíznom prijímači.
Web Kamera
CMOS
2 Mega Pixlov
Audio
Ovládač Zvuku
Zabudovaný south bridge
Zvukový Prevodníkový Čip
Rozhranie Azalia
8
Úvody
Interný Reproduktor
2 reproduktory so skrinkou
Interný Mikrofón
Áno
Hlasitosť Zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
aktivačným klávesom K/B a pomocou softvéru
Softvér a BIOS
Bootovanie Pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora Rýchleho Bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre Zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
9
Úvody
Prehľad Výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás však, že
notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od vami zakúpeného modelu.
Pohľad Zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu vášho
notebooku.
1
1.
2
Web Kamera
3.
Klávesnica
4.
LED Indikátory Stavu
5.
Dotyková Podložka
6.
1
8
7.
5
9
4
6
7
Tlačidlo Zapnutia Napájanie /
LED Indikátor Napájania
8
iba ako pomôcka.
Dotykové Snímače Rýchleho
Spustenia Aplikácií
3
Tu uvedené obrázky súžia
Gumené Podložky
2.
8.
Stereo Reproduktory
9.
Interný Mikrofón
10
Úvody
1.
Gumené Podložky
Chránia váš notebook pre náhodným zatvorením.
2.
Web Kamera
Táto zabudovaná web kamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí alebo
na konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
3.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
4.
LED Indikátory Stavu
Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť:
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š LED indikátor zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Používanie Pevného Disku / Zariadenia s Optickou Mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Batéria:
Š Žeraví sa na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Žeraví sa na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, pričom sa
odporúča vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého
11
Úvody
typu batérie, ktorý odporúča výrobca sa poraďte s miestnym
predajcom.
Š LED dióda batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá a ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Num Lock (Zámok Číslic): Žeraví sa na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia Num Lock (Zámok Číslic).
Caps Lock (Prepnutie na Používanie Veľkých Písmen): Žeraví sa na
modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia Caps Lock (Prepnutie na
Používanie Veľkých Písmen).
Scroll Lock (Zámok Rolovania): Žeraví sa na modro v prípade, ak je
aktivovaná funkcia Scroll Lock (Zámok Rolovania).
Bezdrôtová LAN: Žeraví sa na modro v prípade aktívnej funkcie
bezdrôtovej LAN.
5.
Dotyková Podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
6.
Dotykové Snímače Rýchleho Spustenia Aplikácií
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto dotykových snímačov dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu
efektívnejším spôsobom.
12
Úvody
Dotknite sa tohto snímača s cieľom aktivovať funkciu web kamery.
Web Kamera
Š Dotknite sa tohto snímača s cieľom zapnúť alebo vypnúť funkciu
WLAN.
Bezdrôtová LAN
Š Dotknite sa tohto snímača s cieľom zapnúť alebo vypnúť funkciu
Bluetooth.
Bluetooth (voliteľný)
Po pripojení napájania striedavým prúdom stlačte tlačidlo TURBO
Turbo
(voliteľný)
s cieľom zvýšiť nastavenie presynchronizovania a dosiahnutia vyššieho
výkonu. Opätovným stlačením tlačidla sa vrátite k normálnemu stavu.
LED indikátor TURBO sa bude žeraviť na modra počas zvýšenia
nastavenia presynchronizovania.
Poznámka
„
Tento notebook je navrhnutý tak, aby podporoval funkciu
presynchronizovania. Predsa len však sa presvedčte, že vaše prvky
sú schopné znášať takéto nie bežné nastavenie počas vykonávania
presynchronizovania. Akýkoľvek pokus prevádzkovania mimo
technických špecifikácii centrálneho procesora a systému môže mať
za následok poškodenie centrálneho procesora a systému
a neodporúča sa. Naša spoločnosť neručí za škody alebo riziká
spôsobené neadekvátnym prevádzkovaním alebo prevádzkovaním
mimo rozsahu technických špecifikácií výrobku.
13
Úvody
„ Hodnota presycnhronizovania sa môže líšiť na základe používanej
jednotky centrálneho procesora.
„ Továrenská záruka stratí platnosť v prípade výmeny centrálneho
procesora alebo DRAM.
Funkcie Prehrávania Multimédií
Tento notebook je vybavený dotykovými snímačmi na prehrávanie
multimédií a umožňuje užívateľom využívať rôzne funkcie
prehrávania médií. Tieto pohodlné dotykové snímače používajte na
ovládanie multimediálnych aplikácií.
ECO
(voliteľný)
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla dokážete aktivovať alebo
deaktivovať funkciu úspory energie ECO.
Úspora Energie
P1
7.
Dotykom tohto snímača spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
Tlačidlo Zapnutia Napájanie / LED Indikátor Napájania
Hlavný Vypínač: Stlačte hlavný vypínač, aby ste zapli alebo vypli notebook.
LED Indikátor Napájania: Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
8.
Stereo Reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
14
Úvody
9. Interný Mikrofón
K dispozícii je zabudovaný mikrofón a jeho funkcia je rovnaká, ako v prípade mikrofónu.
15
Úvody
Pohľad Spredu
1
1.
Infračervený Prijímač
1. Infračervený Prijímač (CIR)
CIR sa vzťahuje na rôzne zariadenia využívajúce na bezdrôtovú komunikáciu infračervené
elektromagnetické spektrum.
16
Úvody
Pohľad Sprava
1.
1
4
Štrbina pre Zasunutie karty
typu ExpressCard
2
6
5
7
3
2.
IEEE 1394
3.
Konektor RJ-45
4.
Čítačka Kariet
5.
Konektor E-SATA / Port USB
6.
USB Port
7.
Ventilátor
1. Štrbina pre Zasunutie karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva
výhody stupňovateľných, široko pásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2,0.
2. IEEE 1394
Port IEEE 1394 predstavuje vysokorýchlostnú zbernicu, ktorá umožňuje pripojenie koncových
digitálnych zariadení ako je DV (Digitálna Videokamera).
17
Úvody
3. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
4. Čítačka Kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital) alebo MS (Memory Stick).
Ďalšie a správne informácie získate u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy
podporovaných pamäťových kariet sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
5. Konektor E-SATA (Externý Sériový ATA) / Port USB
E-SATA konektor umožňuje pripojiť externé zariadenie sériového zariadenia ATA. Užívatelia
dokážu využívať tienené káble mimo notebooku a využívať výhody rozhrania SATA, ktoré
ponúka pre ukladanie do pamäte.
6. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
7. Ventilátor
Ventilátor
je
navrhnutý
NEZAKRÝVAJTE.
na
chladenie
systému.
Ventilátor
kvôli
cirkulácii
vzduchu
18
Úvody
Pohľad Zľava
2
3
5
4
1
1.
Konektory Zvukového Portu
2.
Konektor RJ-11
3.
Zámok typu Kensington
4.
USB Port
5.
Mechanika Optického
Zariadenia
1. Konektory Zvukového Portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Tieto
konektory podporujú funkciu analógových 2/ 4/ 5,1/ 7,1 kanálov. Svoje reproduktory pripojte ku
správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Vstup pre Mikrofón: Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
Tu pripojte Center (Stredný) reproduktor a
Subwoofer.
Vstup Zapojenia: Používa sa pre externé audio
zariadenie.
Tu pripojte Rear (Zadné) reproduktory.
19
Úvody
Výstup pre Mikrofón / Výstup SPDIF: Používa
sa na pripojenie reproduktorov a slúchadiel.
Konektor SPDIF sa používa aj na prenos zvuku
do externých reproduktorov pomocou vlákna
obsahujúceho optické vlákna.
Tu pripojte Front (Predné) reproduktory.
Výstup Zapojenia: Konektor pre reproduktory.
Tu pripojte Surround (Priestorové) reproduktory.
V nasledujúcej tabuľka nájdete funkcie konektorov pre 2/ 4/ 5,1/ 7,1 kanálový zvuk:
Konektor
Farba
Kanál
2 kanálov
4 kanálov
Vstup pre
Mikrofón
Vstup pre
Mikrofón
6 kanálov
Výstup pre
(5,1 kanálov)
Stredný/Lfe
Vstup Zapojenia
Výstup pre
Výstup
Slúchadlá
Zapojenia
Výstup pre
Výstup pre
Zadný
Predný
Reproduktor
Reproduktor
Výstup pre
Výstup pre
Zadný
Predný
Reproduktor
Reproduktor
Výstup
Zapojenia
Výstup
Zapojenia
20
Úvody
8 kanálov
Výstup pre
(7,1 kanálov)
Stredný/Lfe
Výstup pre
Výstup pre
Výstup pre
Zadný
Predný
Priestorový
Reproduktor
Reproduktor
Reproduktor
2. Konektor RJ-11
Tento notebook je vybavený zabudovaným modemom, ktorý umožňuje pomocou tohto
konektora pripojiť telefónnu linku RJ-11. Pomocou modemu 56K V,90 dokážete zrealizovať
telefónne spojenie.
3. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi umožňuje
zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia s PIN kódom
a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza malá slučky,
pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký
stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
4. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
21
Úvody
5. Mechanika Optického Zariadenia
Š Blu-ray optické zariadenie vám umožňuje využívať CD/ DVD disk na inštalovanie softvéru,
získavanie prístupu k údajom a na prehrávanie hudby/ filmov na počítači.
Š Mechanika Super Multi pracuje ako polyfunkčná duálna DVD mechanika a mechanika DVD
RAM.
Š Blue-ray je vysokokapacitný optický disk, na ktorý je možno zaznamenať video s vysokým
rozlíšením (HD) v trvaní 4,5 hodín, a to na jednu stranu a v rámci jednej vrstvy; ide o 25 GB
disk.
22
Úvody
Pohľad Zozadu
5
4
1.
Konektor Antény TV Tunera
(voliteľný)
2.
3
2
1
Batéria
3.
Port VGA
4.
Sieťový Konektor
5.
Konektor HDMI
1. Konektor Antény TV Tunera (voliteľný)
Notebook s analógovým TV tunerom - najprv do konektora zasuňte dodávaný adaptér TV
tunera a následne priskrutkujte TV kábel k druhému koncu adaptéra.
Notebook s digitálnym tunerom – jednoducho dodávanú TV anténu zasuňte do konektora.
2. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
3. Port VGA
15 kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné pre VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
23
Úvody
4. Sieťový Konektor
Slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
5. Konektor HDMI
HDMI (Podpora Multimediálneho Rozhrania s Vysokým Rozlíšením) predstavuje nový štandard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného
kábla.
24
Úvody
Pohľad Zospodu
1
3
2
1.
Tlačidlo pre Zablokovanie /
Odblokovanie Batérie
2.
Tlačidlo pre Uvoľnenie Batérie
3.
Batéria
1. Tlačidlo pre Zablokovanie / Odblokovanie Batérie
Batériou nemožno pohybovať pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Tlačidlo pre Uvoľnenie Batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu
a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
3. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement