MSI MS-1674 EX627 Návod na obsluhu | Manualzz
Úvody
2
Úvody
Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
v rámci jeho používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook
bol dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál ponechajte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Stručný Návod na Spustenie
Vysokokapacitná Lítium iónová
Adaptér striedavého prúdu
batéria
a sieťový kábel
Taška na prenášanie
(voliteľný)
Rozsah hore uvedeného
príslušenstva sa môže
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
zmeniť bez
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľnýho obnovenia atď.
predchádzajúceho
upozornenia.
3
Úvody
Technické Špecifikácie
Fyzikálne Charakteristiky
Rozmery
374 (Š) x 246 (H) x 29,6 – 35,2 (V) mm
Hmotnosť
2,6 kg
Centrálny Procesor
Typ Procesora
Intel® FCPGA (478 kolíkov)
Podporný Procesor
Procesor Intel® Penryn CoreTM2
Vyrovnávacia Pamäť L2
3/ 6 MB
Rýchlosť FSB
800 / 1066 MHz
Čipy Jadra
North Bridge
Intel® Cantiga
South Bridge
Intel® ICH9M
Pamäť
Technológia
Pamäť
DDR2 667/800 MHz
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
256/ 512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM
Maximum
4 GB (2048 MB DDR2 SO-DIMM x 2)
4
Úvody
Napájanie
Adaptér Striedavého Prúdu
90 W, 19 V
Typ Batérie
6 článkov
9 článkov (voliteľný)
Batéria RTC
Áno
Pamäť
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm Vysoký, 5400 otáčok za min., SATA
160/ 250/ 320/ 500 GB (voliteľný)
Optické Zariadenie
DVD Combo / Super Multi / Blu Ray
(Tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
Port I/O
Monitor (VGA)
15 kolíkový D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzia 2,0)
E-SATA Combo
x 1, podpora E-SATA a USB
HDMI
x1
Vstup pre Mikrofón
x1
Vstup Zapojenia
x1
Výstup Zapojenia
x1
S/PDIF
x 1 (zdieľanie s výstupom zapojenia)
Interný Mikrofón
x1
RJ11
x1
5
Úvody
RJ45
Čítačka Kariet
x1
x 1 (SD/ MMC/ MS/ MS Pro)
Podporované
typy
kariet
sa
môžu
zmeniť
predchádzajúceho upozornenia.
Čítačka Odtlačku Prsta
Áno
Komunikačný Port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
56K Fax/MODEM
MDC
LAN
PCI-E LAN
Schválenie pre PTT
Áno
Wfm
podpora Wfm 2,0
Zapnutie po Pripojení do LAN
Áno
Zapnutie po Zazvonení
Áno
Bezdrôtová LAN
Podpora
Bluetooth
Podpora
Express Card
Štrbina
Otvor pre Express Card x 1
Displej
LCD Typ
15,6" /16” WSXGA+ (voliteľný)
lesklý typ / typ bez lesku (voliteľný)
Jas
Jas je ovládaný pomocou aktivačných klávesov K/B
bez
6
Úvody
Video
VRAM
256 MB
Rozlíšenie LCD
1366 x 768
Výstup CRT
Je podporovaný
Web Kamera (voliteľný)
CMOS
2,0 Mega Pixlov
Audio
Ovládač Zvuku
Realtek® ALC 888S
Rozhranie Prevodníka Zvuku
Azalia
Interný Reproduktor
2 reproduktory + 1 subwoofer
Hlasitosť Zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
aktivačným klávesom K/B a pomocou softvéru
Softvér a BIOS
Bootovanie Pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora Rýchleho Bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre Zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
7
Úvody
Prehľad Výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku. Pomôže vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás však, že
notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od vami zakúpeného modelu.
Pohľad Zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu vášho
notebooku.
1
1.
2.
2
3
3.
Digitálny Mikrofón
4.
Stereo Reproduktory
4
5
9
iba ako pomôcka.
Tlačidlo Zapnutia Napájania /
LED Indikátor Napájania
6.
Dotykové Snímače Rýchleho
Spustenia Aplikácií
6
7
Tu uvedené obrázky slúžia
Web Kamera / LED Indikátor
Web Kamery (voliteľné)
5.
8
Gumené Podložky
7.
Klávesnica
8.
Dotyková Podložka
9.
Čítačka Odtlačku Prsta
8
Úvody
1.
Gumené Podložky
Chránia notebook pred náhodným zatvorením.
2. Web Kamera / LED Indikátor Web Kamery (voliteľný)
Š Táto zabudovaná web kamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie videí
alebo na konferenčné video hovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š LED indikátor web kamery nachádzajúci sa vedľa web kamery sa bude žeraviť na modro po
aktivovaní funkcie web kamery; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
3. Digitálny Mikrofón
Zabudovaný reproduktor a mikrofón zvyšujú presnosť v rámci funkcie rozpoznávania hlasu,
umožňujú kombinovanie vstupov do jedného zdroja s vyššou kvalitou.
4.
Stereo Reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
5. Tlačidlo Zapnutia Napájania / LED Indikátor Napájania
Sieťové Tlačidlo: Stlačte hlavný vypínač, aby ste zapli alebo vypli notebook.
LED Indikátor Napájania: Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
9
Úvody
6. Dotykové Snímače Rýchleho Spustenia Aplikácií
Stlačením snímača pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto dotykových snímačov dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu
efektívnejším spôsobom.
P1
Š Stlačením tohto snímača spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
Bezdrôtová LAN a Bluetooth:
Š LED indikátor bezdrôtovej LAN sa žeraví na modro v prípade
aktivovania funkcie LAN.
Bezdrôtová
LAN
Š LED indikátor Bluetooth sa žeraví na modro v prípade aktivovania
funkcie Bluetooth.
Š Obidva LED indikátory sa súčasne žeravia na modro v prípade, ak sú
obe funkcie aktívne.
Bluetooth
Š LED indikátory zhasnú po deaktivovaní oboch funkcií.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tieto dva LED indikátory nesvietia.
Š Stlačte tento snímač s cieľom zapnúť alebo vypnúť funkciu web kamery.
Š Indikátor web kamery vedľa web kamery sa bude žeraviť na modro po
Web Kamera
ECO
Funkcia ECO
Engine
(Úspora
Energie)
aktivovaní funkcie web kamery.
Š Opakovane sa dotýkajte dotykového snímača ECO a prepínajte medzi 5
rôznymi režimami alebo funkciu ECO Engine vypnite.
10
Úvody
Š Stlačením tohto snímača zapnete alebo vypnete subwoofer a zvýšite
Cinema Pro
jas a hlasitosť LCD.
Š Tento notebook je vybavený dotykovými snímačmi na
prehrávanie multimédií a umožňuje užívateľom využívať
Funkcie Prehrávania
Multimédií (voliteľný)
7.
rôzne funkcie prehrávania médií. Tieto pohodlné dotykové
snímače používajte na ovládanie multimediálnych aplikácií.
Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
8.
Dotyková Podložka
Ide o zariadenie typu myši pre notebook.
9.
Čítačka Odtlačku Prsta
Ide o zabezpečovacie ochranné zariadenie notebooku.
11
Úvody
Pohľad Spredu
1
1.
LED Indikátor Stavu
1. LED Indikátor Stavu
Caps Lock: Žeraví sa na modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia
prepnutia používania veľkých písmen Caps Lock.
Num Lock: Žeraví sa na modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia
zámok číslic Num Lock.
Scroll Lock: Žeraví sa na modro v prípade, ak je aktivovaná funkcia
zámku rolovania Scroll.
Používanie Pevného Disku/ Zariadenia s Optickou Mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného
disku alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť:
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak sa systém aktivuje.
Š LED indikátor zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
12
Úvody
Batéria:
Š Žeraví sa na modro počas nabíjania batérie.
Š Žeraví sa na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na modro v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, pričom sa
odporúča vymeniť starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého
typu batérie, ktorý odporúča výrobca sa poraďte s miestnym
predajcom.
Š LED dióda batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá a ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Bezdrôtová LAN a Bluetooth:
Š Žeraví sa na modro v prípade aktívnej funkcie bezdrôtovej LAN.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak je funkcia Bluetooth aktivovaná.
Š Žeraví sa na modro v prípade, ak je súčasne aktivovaná funkcia
bezdrôtovej LAN a zároveň aj funkcia Bluetooth.
Š LED indikátor zhasne, keď sú všetky funkcie deaktivované.
Š Poznámka: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu lietadlom tieto dva LED indikátory nesvietia.
13
Úvody
Pohľad Sprava
1.
Konektor Antény TV Tunera
2.
Sieťový Konektor
3.
Port VGA
(voliteľný)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4.
Konektor RJ-45
5.
Konektor HDMI
6.
Konektor E-SATA / Port USB
7.
USB Port
8.
Čítačka Kariet
9.
Štrbina pre Zasunutie Karty
typu ExpressCard
1. Konektor Antény TV Tunera (voliteľný)
Notebook s analógovým TV tunerom — najprv do konektora zasuňte dodávaný adaptér TV
tunera a následne priskrutkujte TV kábel k druhému koncu adaptéra.
Notebook s digitálnym tunerom — jednoducho dodávanú TV anténu zasuňte do konektora.
2. Sieťový Konektor
Slúži na pripojenie adaptéra striedavého prúdu a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
14
Úvody
3. Port VGA
15 kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné pre VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
4. Konektor RJ-45
Konektor 10/100/1000 Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového
pripojenia.
5. Konektor HDMI
HDMI (Podpora Multimediálneho Rozhrania s Vysokým Rozlíšením) predstavuje nový štandard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného
kábla.
6. Konektor E-SATA (Externý Sériový ATA) / Port USB
E-SATA konektor umožňuje pripojiť externé zariadenie sériového zariadenia ATA. Užívatelia
dokážu využívať tienené káble mimo notebooku a využívať výhody rozhrania SATA, ktoré
ponúka pre ukladanie do pamäte.
7. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
15
Úvody
8. Čítačka Kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate
u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
9. Štrbina pre Zasunutie Karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva
výhody stupňovateľných, široko pásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2,0.
16
Úvody
Pohľad Zľava
4
3
2
1.
USB Port
2.
Konektory Zvukového Portu
3.
Mechanika Optického Zariadenia
4.
Konektor RJ-11
1
1. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
2. Konektory Zvukového Portu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi. Svoje
reproduktory pripojte ku správnym konektorom tak, ako je to zobrazené:
Výstup pre Mikrofón / Výstup SPDIF: Používa
sa na pripojenie reproduktorov a slúchadiel.
Konektor S/PDIF sa používa aj na prenos zvuku
do externých reproduktorov pomocou vlákna
obsahujúceho optické vlákna.
Tu pripojte Predné reproduktory.
17
Úvody
Vstup pre Mikrofón: Používa sa na pripojenie
externého mikrofónu.
Tu pripojte Stredný reproduktor a Subwoofer.
Vstup Zapojenia: Používa sa pre externé audio
zariadenie.
Tu pripojte Zadné reproduktory.
Výstup Zapojenia: Konektor pre reproduktory.
Tu pripojte Priestorové reproduktory.
3. Mechanika Optického Zariadenia
Blu-ray optické zariadenie vám umožňuje využívať CD/ DVD disk na inštalovanie softvéru,
získavanie prístupu k údajom a na prehrávanie hudby/filmov na počítači.
4. Konektor RJ-11
Tento notebook je vybavený zabudovaným modemom, ktorý umožňuje pomocou tohto
konektora pripojiť telefónnu linku RJ-11. Pomocou modemu 56K V.90 dokážete zrealizovať
telefónne spojenie.
18
Úvody
Pohľad Zozadu
3
2
4
1.
Batéria
2.
USB port
3.
Ventilátor
4.
Zámok typu Kensington
1
1. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
2. USB Port
USB 2,0 port vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň atď.
3. Ventilátor
Ventilátor je navrhnutý na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
4. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi
19
Úvody
umožňuje zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia
s PIN kódom a pomocou kovového pogumovaného kábla. Na konci kábla sa nachádza
malá slučka, pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu,
akým je ťažký stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
20
Úvody
Pohľad Zospodu
3
2
1
1.
Tlačidlo pre Uvoľnenie
Batérie
2.
Batéri
3.
Tlačidlo pre Zablokovanie /
Odblokovanie Batérie
1. Tlačidlo pre Uvoľnenie Batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie. Posuňte ho jednou rukou dozadu
a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
2. Batéria
Tento notebook je napájaný batériou, a to v prípade odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
3. Tlačidlo pre Zablokovanie/ Odblokovanie Batérie
Batériou nemožno pohybovať pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
21
Úvody
ECO Engine (Zariadenie ECO) – Funkcia Úspory Energie
ECO Engine (Zariadenie ECO), vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych
režimov úspory energie – Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov),
Presentation mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu), and Turbo Battery
mode (Režim turbo pre batériu) s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych
úloh na notebooku.
Opakovane stláčajte snímač pre rýchle spustenie funkcie ECO a prepínajte medzi 5 rôznymi
režimami alebo túto funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO) vypnite.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Movie Mode (Režim Sledovania Filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií
22
Úvody
Presentation Mode (Režim Prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre Kanceláriu)
Tento režim zvoľte pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim Turbo pre Batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie
ECO Off (Vypnutie Funkcie ECO)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement