MSI MS-AEA1 Gaming 24 6QD Navodilo za lastnika | Manualzz
Gaming 24GE Series
Računalnik vse-v-enem (AIO)
Sistem MS-AEA1
G52-AE671X1
Vsebina
Opomba avtorskih pravic����������������������������������������������������������������������������������������iii
Blagovne znamke����������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Revizija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii
Nadgradnja in garancija������������������������������������������������������������������������������������������iv
Pridobitev nadomestnih delov���������������������������������������������������������������������������������iv
Tehnična podpora���������������������������������������������������������������������������������������������������iv
Značilnosti zelenega izdelka�����������������������������������������������������������������������������������iv
Politika varovanja okolja ��������������������������������������������������������������������������������������� v
Podatki o kemičnih snoveh������������������������������������������������������������������������������������� v
Informacije o bateriji������������������������������������������������������������������������������������������������ v
Varnostna navodila�������������������������������������������������������������������������������������������������vi
Skladnost CE�������������������������������������������������������������������������������������������������������� viii
FCC-B Poročilo o motnjah radijske frekvence������������������������������������������������������ viii
Poročilo WEEE������������������������������������������������������������������������������������������������������ viii
1. Pregled��������������������������������������������������������������� 1-1
Vsebina paketa���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-2
ii
Pregled sistema��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-3
Zamenjava in nadgradnja komponent������������������������������������������������������������������ 1-9
2. Kako začeti��������������������������������������������������������� 2-1
Nasveti za varno in udobno uporabo������������������������������������������������������������������� 2-2
Namestitev strojne opreme���������������������������������������������������������������������������������� 2-3
3. Sistemske operacije������������������������������������������� 3-1
Prikaz na zaslonu (OSD)�������������������������������������������������������������������������������������� 3-2
Upravljanje napajanja������������������������������������������������������������������������������������������� 3-5
Omrežna povezava (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-7
Obnovitev sistema (Windows 10)����������������������������������������������������������������������� 3-10
A. Odpravljanje težav��������������������������������������������� A-1
Predgovor
Opomba avtorskih pravic
Vsebina tega dokumenta je intelektualna last podjetja MICRO-STAR INTERNATIONAL.
Pri pripravi tega dokumenta smo bili zelo previdni, vendar ne jamčimo, da je vsebina
popolnoma brez napak. Izdelki so predmet nenehnih izboljšav in pridržujemo si pravico do
sprememb brez predhodne najave.
Blagovne znamke
Vse blagovne znamke so last njihovih lastnikov.
Revizija
Revizija
V1.0
Datum
2015/09
iii
Nadgradnja in garancija
Obveščamo vas, da je določene vgrajene komponente izdelka na željo uporabnika
mogoče nadgraditi ali zamenjati. Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se
obrnite na lokalnega trgovca. Ne poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent
izdelka, če niste pooblaščeni prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko
postane neveljavna. Močno priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo
delov obrnete na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
Pridobitev nadomestnih delov
Nadomestne (ali kompatibilne) dele izdelka, kupljenega v določenih državah
ali teritorijih, lahko pridobite s strani proizvajalca do največ 5 let po prenehanju
izdelovanja izdelka; odvisno od uradnih predpisov, ki so veljali tisti čas. Za podrobnosti
o naročanju nadomestnih delov se posvetujte s proizvajalcem preko http://www.msi.
com/support/.
Tehnična podpora
iv
Če na vašem sistemu pride do problema, ki ga ne morete rešiti s pomočjo
uporabniškega priročnika, se obrnite na trgovino, v kateri ste izdelek kupili, ali
lokalnega distributerja. Lahko pa se obrnete na naslednje vire pomoči. Obiščite
spletno stran MSI in si oglejte tehnični vodič, posodobitve BIOS-a, posodobitve
gonilnikov in ostale informacije preko http://www.msi.com/support/
Značilnosti zelenega izdelka
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Zmanjšana poraba energije med uporabo in v mirovanju
Omejena uporaba snovi, ki so škodljive za okolje in zdravje
Enostavno razstavljanje in recikliranje
Zmanjšana poraba naravnih virov s spodbujanjem recikliranja
Podaljšana življenjska doba izdelka z enostavnimi nadgradnjami
Zmanjšana količina odpadkov zaradi politike vračanja izdelka
Predgovor
Politika varovanja okolja
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Ta izdelek je bil zasnovan za zagotavljanje ustrezne ponovne
uporabe delov in recikliranje ter ga po izteku njegove življenjske
dobe ne smete zavreči.
Uporabniki se morajo glede recikliranja in odstranjevanja
odsluženih naprav posvetovati z lokalnimi zbiralnimi centri.
Obiščite spletno stran MSI in poiščite najbližjega trgovca, pri katerem boste
dobili podatke o recikliranju.
Uporabniki se lahko obrnejo na nas tudi preko [email protected], če
želijo dobiti informacije o ustreznem odstranjevanju, vračanju, recikliranju in
razstavljanju izdelkov MSI.
Podatki o kemičnih snoveh
V skladu s predpisi o kemičnih snoveh, kot je uredba EU REACH (Uredba ES št.
1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta), MSI ponuja informacije o kemičnih
snoveh v izdelku na:
http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html
Informacije o bateriji
Evropska unija:
Baterij in akumulatorjev ne odlagajte med nesortirane
gospodinjske odpadke. Za vračanje, recikliranje ali obdelavo teh
izdelkov v skladu z lokalnimi predpisi upoštevajte javni sistem
zbiranja odpadkov.
Tajvan:
For better environmental protection, waste batteries should be
collected separately for recycling or special disposal.
Kalifornija, ZDA:
Gumbne baterije lahko vsebujejo perkloratni material in jih je pri recikliranju in
odlaganju v Kaliforniji treba obravnavati posebej.
Za več informacij prosimo obiščite:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/
V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost eksplozije. Baterijo
zamenjajte le z enako ali enakovredno vrsto, ki jo priporoča proizvajalec.
v
Varnostna navodila
◙◙
◙◙
Varnostna opozorila preberite previdno in temeljito.
Upoštevajte vsa opozorila in svarila na opremi in v uporabniškem
priročniku.
Priložena priročnik shranite za morebitno kasnejšo rabo.
Opreme ne izpostavljajte vlažnosti in visokim temperaturam.
Preden se lotite sestavljanja, opremo položite na trdno površino.
vi
◙◙
◙◙
◙◙
Pred priklopom opreme v vtičnico se prepričajte, da je električna napetost
primerna in pravilno nastavljena na vrednosti 100~240 V. Ne onemogočite
zaščitnega ozemljitvenega elementa vtikača. Oprema mora biti priključena
na ozemljeno vtičnico.
Pred namestitvijo dodatnih kartic ali modulov vedno izklopite napajalni
kabel.
Ko opreme dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
Ne puščajte opreme na prostem ali v okolju s temperaturo skladiščenja nad
60OC (140OF) ali pod 0OC (32OF), ker lahko privede do poškodbe opreme.
OPOMBA: Maksimalna delovna temperatura je okoli 40OC.
Predgovor
V odprtino nikoli ne zlivajte tekočine, ki bi lahko poškodovala opremo ali
povzročila električni šok.
Napajalni kabel postavite tako, da ljudje ne bodo stopali nanj. Na napajalni
kabel ničesar ne postavite.
◙◙
◙◙
Pri nameščanju koaksialnega kabla na TV sprejemnik poskrbite, da je
kovinski ščit zanesljivo povezan z ozemljitvenim sistemom zgradbe.
Sistem kablov mora biti ozemljen skladno z ANSI/NFPA 70, Nacionalnim
kodeksom za električarje (NEC), posebej s sekcijo 820.93, ozemljitev
zunanjega prenapetostnega ščita koaksialnega kabla.
Močno magnetne ali električne predmete vedno shranjujte proč od opreme.
Če se pojavi katera od naslednjih situacij, naj opremo pregleda serviser:
◙◙ Napajalni kabel ali vtikač je poškodovan.
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
◙◙
Vdor tekočine v notranjost opreme.
Oprema je bila izpostavljena vlagi.
Oprema ne deluje dobro oz. ne deluje v skladu s priročnikom.
Oprema je padla in je poškodovana.
Oprema je očitno polomljena.
1. Optična enota za shranjevanje je klasificirana kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA
1. Uporaba ukazov, prilagajanje ali izvedba postopkov, ki se razlikujejo od
naštetih, je prepovedana.
2. Ne dotikajte se leč na notranjem delu pogona.
vii
Skladnost CE
Na podlagi tega Micro-Star International CO., LTD izjavlja, da je ta izdelek
skladen z bistvenimi varnostnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi določili
evropske direktive.
FCC-B Poročilo o motnjah radijske
frekvence
Ta oprema je bila testirana in ustvarjena tako, da se spogleduje z
mejami za razred B digitalnih naprav, v skladu z 15. delom FCC
pravil. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite
pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu okolju. Ta
oprema proizvaja, uporablja in lahko tudi oddaja radijske frekvence;
če ni nameščena in uporabljena v skladu z uporabniškim priročnikom, lahko povzroča
škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni zagotovila, da se motnje
ne bodo pojavile tudi ob pravilni namestitvi. Če ta oprema moti radijski ali televizijski
sprejem, kar lahko ugotovite z vključevanjem in izključevanjem opreme, uporabniku
priporočamo, da motnje poskuša odpraviti s pomočjo enega ali več ukrepov spodaj:
■■ Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
■■ Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
■■ Vklopite opremo v vtičnico, ki ni del tokokroga vtičnice, v katero je vklopljen
viii
sprejemnik.
■■ Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega /
televizijskega tehnika.
Opomba 1
Spremembe in predelave, ki niso izrecno dovoljene s strani odgovornih za predpise,
lahko kupcu preprečijo varno uporabo opreme.
Opomba 2
Zaščitni vmesni kabli in napajalni kabel morajo biti uporabljeni v skladu z omejitvami
sevanja.
VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.
Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je predmet naslednjih dveh
pogojev:
1. naprava ne sme povzročati škodljive interference in
2. ta naprava mora sprejeti vse interference, ki jih zazna, vključno z interferencami,
ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.
Poročilo WEEE
Skladno z določili direktive Evropske unije (“EU”) o odpadni električni in
elektronski opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta,
2005, izdelkov “električne in elektronske opreme” ni dovoljeno odstranjevati
kot običajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme
pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe
sprejmejo nazaj.
1
Pregled
MSI je uspešno integriral vse dele celovitega in zmogljivega igralskega
namiznega računalnika na velik zaslon ter tako ustvaril vrhunski računalnik
»vse-v-enem« za igričarske navdušence. Igričarski računalnik, ki nudi
najboljše zvočne rešitve v razredu in izvrstno grafiko, bo s svojim videzom in
osupljivo zmogljivostjo navdušil tako občasne kot zagrizene igralce.
Vsebina paketa
Računalnik vse-v-enem
AC/DC adapter
AC napajalni kabel
Disk z gonilniki/orodji
Uporabniški priročnik in
Vodič za hitro uporabo
Tipkovnica (opcija)
1-2
Miška (opcija)
* Če opazite, da je katerikoli od elementov poškodovan ali manjka, takoj stopite v stik
z nami.
* Slike so le referenčne, vsebina paketa pa se lahko nekoliko razlikuje, odvisno od
kupljenega modela.
Pregled
Pregled sistema
hh Pogled od spredaj
1
2
3
1
4
1-3
5
1
Mikrofon
2
Spletna kamera
3
LED indikator (opcija)
4
Prikaz
5
Stereo zvočniki
5
Vgrajeni mikrofon lahko uporabljate za spletne video pogovore.
To vgrajeno spletno kamero z mikrofonom lahko uporabljate za fotografiranje, snemanje
video posnetkov, za spletne video konference ali druge interaktivne aplikacije.
Indikator LED ponazarja snemanje. Indikator LED mora svetiti, ko naprava zajema
video, oz. ne sme svetiti, ko naprava ne zajema video.
23,6-palčni LED-zaslon z osvetlitvijo ozadja nudi širok format s 1920 x 1080 Full HD
ločljivostjo 16:9.
Vgrajeni stereo zvočniki z visokokakovostnim zvokom in stereo sistemom.
hh Pogled od zadaj
1
1-4
1
2
1
Ventilator
2
Zaklepna enota Kensington
3
Stojalo
3
1
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme.
Ventilatorja ne prekrivajte.
Ta AIO PC ima zaklepno enoto Kensington, ki omogoča uporabniku zaščito AIO PC s
ključem ali mehansko napravo s PIN kodo, ki je pritrjena na z gumo oblečen kovinski
kabel. Konec kabla ima zanko, ki omogoča ovitje kabla okoli predmeta, kot je težka
miza ali podobna oprema, kar ohrani AIO PC na mestu.
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in stabilno podlago.
Pregled
hh Pogled s strani
1
5
3
7
9
1
2
4
6
8
11
12
13
10
Tipka/ LED napajanja sistema
S pritiskom na gumb za vklop/izklop vklopite ali izklopite sistem.
LED napajanja sveti, ko je sistem vključen ter preneha svetiti, ko sistem ugasnete. V
načinu varčevanja z energijo, LED utripa v načinu mirovanja S3 (odloži v RAM) ter se
ugasne v načinu mirovanja S4 (odloži na disk).
2
LED napajanja monitorja
3
LED trdega diska
4
Gumb za napajanje/ način monitorja
5
Gumb Menu/ Enter (Meni/Enter)
6
Gumb za povečanje svetlosti/ glasnosti
LED napajanja sveti, ko je monitor vključen, ter preneha svetiti, ko monitor ugasnete.
Ta indikator prikazuje stanje aktivnosti HDD. Utripa, ko sistem dostopa do podatkov na
HDD in je ugasnjen, ko ni zaznana nobena aktivnost diska.
Ta gumb deluje tako kot gumb za vklop monitorja kot tudi za preklop vhoda signala med
PC in HDMI.
S tem gumbom si lahko prikažete zaslonski meni ali vstopite v podmeni.
Ta gumb pritisnite za prilagoditev svetlosti/ povečanje glasnosti.
1-5
7
Gumb za zmanjšanje svetlosti/ glasnosti
8
Čitalnik kartic
9
Vrata USB 3.0 (s tehnologijo MSI Super Charger) (izbirno)
Ta gumb pritisnite za prilagoditev svetlosti/ zmanjšanje glasnosti.
Vgrajeni čitalnik kartic lahko podpira različne vrste pomnilniških kartic.
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
S tehnologijo MSI Super Charger ne delujejo le kot običajna vrata USB 3.0, temveč
uporabniku omogočajo tudi polnjenje naprav USB tudi, ko je sistem izključen.
Uporabnikom ni več potrebno napajati sistema, da bi polnili naprave USB. Do 40 % se
zmanjša tudi čas polnjenja, kar omogoča boljšo učinkovitost kot kdajkoli prej.
10
Vrata USB 3.0 (izbirno)
11
Luknja za izmet
12
Gumb za izmet
13
Optični pogon
1-6
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
Vstavite tanek, raven predmet (kot je sponka za papir) v luknjo za izmet in tako, v
primeru, da gumb za izmet ne deluje, ročno odprite pogon.
Če želite odpreti optični pogon, pritisnite gumb za izmet.
Vgrajeni pogon DVD Super-Multi vam ustvari odlično zabavo doma (pogon Blu-ray je
na voljo opcijsko).
Pregled
hh Zgornji in spodnji prikaz
1
2
4 6
3
5
1
Ventilator
2
Stojalo
3
Priključek Line-Out (zelen)
4
Priključek za mikrofon
5
RJ-45 LAN priklop
6
7
9
8 10
Ventilator na ohišju služi konvekciji zraka in preprečuje pregrevanje opreme. Ventilatorja
ne prekrivajte.
S pomočjo tega stojala lahko postavite vaš sistem na ravno in stabilno podlago.
Ta priklop je namenjen slušalkam in zvočnikom.
Ta priklop je namenjen priklopu mikrofonov.
Standardni RJ-45 LAN priključek je namenjen povezavi v lokalno omrežje (LAN). Nanj
lahko priključite omrežni kabel.
Rumen
Zeleno/ Oranžen
LED
Barva
LED stanja
Stanje
Levi
Rumen
Izklop
LAN povezava ni vzpostavljena.
Vključeno (stabilno stanje)
LAN povezava je vzpostavljena.
Vključeno (svetleje in
utripa)
Računalnik komunicira z drugim
računalnikom v omrežju LAN.
Izklop
Izbrana je hitrost prenosa 10 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 100 Mbit/s.
Vklop
Izbrana je hitrost prenosa 1000 Mbit/s.
Desni
Zeleno
Oranžen
1-7
6
Vrata USB 3.0
7
Izhodna vrata HDMI (opcija)
Vrata USB 3.0 so povratno združljiva z napravami USB 2.0. Podpirajo hitrosti prenosa
podatkov do 5 Gbit/s (Super Speed).
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko enega
kabla.
* Za natančen položaj vhodnih vrat HDMI ali izhodnih vrat HDMI glejte ikono, natisnjeno
na ohišju.
8
Vhodna vrata HDMI (dodatno)
(s tehnologijo MSI Instant Display)
HDMI (visoko-ločljivostni multimedijski vmesnik) je digitalni avdio/video vmesnik, ki
lahko oddaja nestisnjene nize. HDMI podpira vse TV formate, vključno s standardnim,
ojačenim ali visoko-ločljivostnim videom ter večkanalnim digitalnim avdiom preko enega
kabla.
Tehnologija MSI Instant Display omogoča, da ko računalnik uspešno vklopite,
monitor samodejno preide v način stanja pripravljenosti, ne da bi bilo potrebno pritisniti
gumb za vklop. Ko so naprave priključene v vhodna vrata HDMI, se monitor takoj
ugasne. Če ste računalnik AIO že vklopili, med načini lahko tudi preklapljate s pomočjo
gumba za napajanje/način monitorja, ki je na stranski plošči. Ta tehnologija pomaga
varčevati z energijo sistema.
1-8
9
10
Napajalna vtičnica
Napajalni adapter pretvarja dvosmerni tok v enosmerni tok za ta priključek. Preko tega
priključka poteka napajanje PC-ja. Za preprečevanje škode na PC-ju vedno uporabljajte
priloženi adapter.
Priključek za anteno TV kartice (izbirno)
Ta priključek je namenjen anteni digitalne TV kartice.
Pomembno
Priporočamo, da zaradi varnostnih razlogov AC/DC adapter najprej povežete z vašim
AIO PC-jem, in šele potem napajalni kabel priključite v vtičnico.
Pregled
Zamenjava in nadgradnja komponent
Ne pozabite, da se določene komponente, ki so bile predhodno vgrajene v izdelek, da
nadgraditi ali zamenjati na željo uporabnika, odvisno od kupljenega modela.
1-9
Za dodatne informacije o kupljenem izdelku se obrnite na lokalnega trgovca. Ne
poskušajte nadgraditi ali zamenjati komponent izdelka, če niste pooblaščeni
prodajalec ali serviser, saj na ta način garancija lahko postane neveljavna. Močno
priporočamo, da se za vsakršne nadgradnje ali zamenjavo delov obrnete na
pooblaščenega prodajalca ali serviserja.
2
Kako začeti
To poglavje prinaša informacije o postopku nameščanja strojne opreme.
Pri povezovanju zunanjih naprav bodite previdni in uporabljajte ozemljitven
zapestni trak, da se na ta način izognete statični elektriki.
Nasveti za varno in udobno uporabo
AIO PC je prenosna platforma, ki vam omogoča delo kjerkoli. Izbira delovnega mesta
pa je vseeno pomembna, če morate s PC-jem delati daljše časovno obdobje.
1. Delovno mesto naj bo dovolj razsvetljeno.
2. Izberite primerno mizo in stol in ju nastavite po višini, da bosta ustrezala vaši drži
med delom.
3. Če sedite na stolu, sedite vzravnano in s pravilno držo. Naslonjalo sedeža (če je
nameščeno) si prilagodite tako, da se boste lahko udobno naslonili.
4. Pri delu postavite stopala plosko na tla v naravni položaj, tako da imajo komolci in
kolena med delom primerno lego (okoli 90 stopinj).
5. Roke položite na mizo naravno tako, da podpirajo zapestja.
6. Prilagodite kot AIO PC-ja tako, da imate optimalen pogled nanj.
7. Izogibajte se uporabi PC-ja na mestih, ki za delo niso najbolj udobna (kot npr. na
postelji).
8. AIO PC je električna naprava. Da ne bi prišlo do osebnih poškodb, bodite pri delu
z njim izredno previdni.
1
2-2
15-20
6
38-76 cm
3
4
90-120
5
4
2
2
4
Kako začeti
Namestitev strojne opreme
Pomembno
• Slike so zgolj referenčne. Vaš sistem se po videzu lahko razlikuje.
• Zagotovite, da je sistem ozemljen z napajalnim kablom in električno vtičnico, preden
priklopite sistem.
• Na zaslonu ne uporabljajte ostrih predmetov.
1. Stojalo nastavite na ustrezen kot, da bo sistem varno postavljen.
2-3
2. Adapter povežite s sistemom in priključite napajalni kabel.
2-4
3. Za zagon sistema pritisnite gumb za vklop.
3
Sistemske operacije
V tem poglavju najdete pomembne informacije glede sistemskih operacij.
Pomembno
Vse informacije so predmet sprememb brez predhodne najave.
Prikaz na zaslonu (OSD)
Prikaz na zaslonu (OSD) vam omogoča prilagajanje možnosti zaslona, kot je npr.
svetlost, kontrast, položaj slike in jezik itd.
Napajanje sistema
Meni / Vstop
zmanjšanje svetlosti/glasnosti
3-2
Način / napajanje monitorja
povečanje svetlosti/glasnosti
1. Pritisnite gumb Menu (Meni) za zagon menija OSD. Uporabite smerni tipki za Up and
Down (Navzgor in Navzdol), da izberete želeno menijsko funkcijo in pritisnite tipko
Menu (Meni) za vstop. Uporabite smerni tipki za Up and Down (Navzgor in Navzdol),
da izberete ali prilagodite vrednosti, dokler te ne ugajajo vašim željam.
Svetlost (funkcija je na voljo v načinu
monitor): Prilagodi raven svetlosti
zaslona.
Kontrast: Prilagodi razliko med svetlimi
in temnimi deli zaslona.
Sistemske operacije
Informacije: Prikaže ločljivost, hitrost
osveževanja in podrobnosti o izdelku.
Meni Jezik (funkcija je na voljo v načinu
monitor): Spremeni jezik menija.
Tovarniška privzeta nastavitev:
Ponastavi monitor na tovarniške
privzete nastavitve.
Prilagajanje velikosti: Razširi sliko na
celotni zaslon.
3-3
Po končanih nastavitvah pritisnite tipko Način za izhod.
2. Pritisnite gumba za Navzgor in Navzdol, da prilagodite glasnost sistema.
3. Pritisnite tipko Mode (Način) za ogled vira signala. Pritisnite znova, da izberete način
PC/HDMI/izklop monitorja.
3-4
Pomembno
Kadarkoli se pojavi napaka in neobičajen zaslon ali motnja glasnosti, vstopite v zaslonski
meni ter ponastavite monitor na privzete nastavitve za optimalno delovanje.
Sistemske operacije
Upravljanje napajanja
Pri upravljanju napajanja osebnih računalnikov (PC) in monitorjev lahko privarčujete
precejšnje količine elektrike in ste pri tem tudi prijaznejši do okolja.
Za energetsko učinkovitost izklopite zaslon oz. nastavite PC tako, da se po določenem
obdobju neaktivnosti preklopi na speči način.
hh Upravljanje porabe energije v Windows 10
■■ [Power Options] (Možnosti porabe energije) v operacijskem sistemu Windows
omogočajo nadzor nad načinom napajanja vašega zaslona, trdega diska
in baterije. Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
, s seznama
izberite [Control Panel] (Nadzorna plošča) in nato kliknite [System and
Security] (Sistem in varnost).
Izberite [Power Options] (Možnosti porabe energije) in nato načrt napajanja, ki
ustreza vašim osebnim potrebam. Nastavitve lahko tudi podrobno prilagodite s
klikom na (Change plan settings] (Spremeni nastavitve načrta).
■■ Meni Zaustavitev sistema) ponuja možnosti Spanje (S3/S4) in Zaustavitve
(S5) za hitro in enostavno urejanje napajanja vašega sistema.
hh Upravljanje z energijo z monitorji z oznako ENERGY
STAR (izbirno)
Funkcija upravljanja z energijo omogoča računalniku, da inicializira
majhno porabo energije ali način “Sleep (Spanje)”, ko je uporabnik
določen čas neaktiven. Če uporabljate zunanji monitor z oznako
ENERGY STAR, ta funkcija podpira tudi podobne funkcije
upravljanja z energijo tega monitorja. Da bi kar najbolje izkoristili
te potencialne prihranke energije, se funkcija upravljanja z energijo
obnaša takole, ko se sistem napaja preko izmeničnega napajanja:
■■ Zaslon se po 15 minutah ugasne
■■ Po 30 minutah preide v način Spanje
3-5
hh Preklop iz načina mirovanja
Računalnik lahko prebudite iz stanja varčevanja z energijo na naslednje načine:
■■ s pritiskom na gumb za vklop/izklop,
■■ omrežje (Wake On LAN),
■■ s premikom miške,
■■ s pritiskom na tipkovnico.
Nasveti za varčevanje z energijo:
■■ Izklopite monitor s pritiskom na LCD gumb za vklop/izklop po daljšem obdobju
neaktivnosti.
■■ Prilagodite vrednosti v Power Options (Možnosti porabe energije) v operacijskem
sistemu Windows za optimizacijo upravljanja napajanja.
■■ Namestite programsko opremo za varčevanje z energijo, s katero lahko
nadzorujete porabo energije vašega računalnika.
■■ Ko računalnika dalj časa ne boste uporabljali, izklopite napajalni kabel oz.
stensko vtičnico, da ne prihaja do nepotrebne porabe energije.
3-6
Sistemske operacije
Omrežna povezava (Windows 10)
hh Kabelsko omrežje
1.Z desno tipko miške kliknite [Start] (Začetek)
Panel] (Nadzorna plošča).
in s seznama izberite [Control
2. Izberite [View network status and tasks] (Poglej stanje in in opravila omrežja) pod
[Network and Internet] (Omrežje in internet).
3-7
3. Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
4.Izberite [Connect to the Internet] (Vzpostavi povezavo z internetom) in kliknite
[Next] (Naprej).
5.Izberite [Broadband (PPPoE)] (Širokopasovno (PPPoE)) in se povežite s pomočjo
DSL ali kabelske povezave, ki potrebuje uporabniško ime in geslo.
6.Vnesite informacije vašega ponudnika internetnih storitev (ISP) in kliknite [Connect]
(Vzpostavi povezavo) za vzpostavitev vaše LAN povezave.
3-8
Sistemske operacije
hh Brezžično omrežje
1.Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Network
and Internet] (Omrežje in internet).
2.Prikaže se seznam razpoložljivih WLAN povezav. S seznama izberite povezavo.
3.Za vzpostavljanje nove povezave izberite [Network and Sharing Center] (Središče
za omrežje in skupno rabo).
4.Izberite [Set up a new connection or network] (Namesti novo povezavo ali omrežje).
5.Nato izberite [Manually connect to a wireless network] (Ročna povezava z
brezžičnim omrežjem) in kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
6.Vnesite informacije brezžičnega omrežja, ki ga želite dodati, in kliknite [Next]
(Naprej) za nadaljevanje.
7. WLAN povezava je bila ustvarjena.
3-9
Obnovitev sistema (Windows 10)
Vzroki za uporabo Funkcija obnovitve sistema lahko vključujejo:
■■ Obnovitev sistema nazaj na prvotno stanje izvirnih in privzetih nastavitev
proizvajalca.
■■ Ko so se pojavile napake v operacijskem sistemu.
■■ Ko je operacijski sistem prizadel virus in ne more delovati normalno.
■■ Če želite namestiti OS z ostalimi vgrajenimi jeziki.
Pred uporabo funkcije za obnovitev sistema varnostno kopirajte pomembne podatke,
shranjene na sistemskem pogonu, v druge pomnilniške naprave.
Če naslednja rešitev ne uspe obnoviti vašega sistema, se za nadaljnjo pomoč prosimo
obrnite na pooblaščenega distributerja ali servisni center.
3-10
Sistemske operacije
Ponastavitev računalnika
1.Izberite [Start] (Začetek)
, kliknite [Settings] (Nastavitve) in izberite [Update
and security] (Posodobitev in varnost).
2.Izberite [Recovery] (Obnovitev) in kliknite [Get started] (Začnite) pri možnosti
[Reset this PC] (Ponastavi ta računalnik), da zaženete obnovitev sistema.
3.Pokaže se zaslon [Choose an option] (Izberite možnost). Izberite bodisi [Keep my
files] (Ohrani moje datoteke) bodisi [Remove everything] (Odstrani vse).
Ohrani moje datoteke
Ponastavitev
računalnika
Odstrani vse
Samo pogon, na katerem
je nameščen operacijski
sistem Windows
Vsi pogoni
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
Samo odstrani moje datoteke
Odstrani datoteke in počisti pogon
3-11
hh Ohrani moje datoteke
1.Izberite [Keep my files] (Ohrani moje datoteke).
2.Zaslon [Your apps will be removed] (Vaši programi bodo odstranjeni) prikazuje
seznam programov, ki jih boste morali ponovno namestiti iz spleta ali namestitvenih
diskov. Kliknite [Next] (Naprej) za nadaljevanje.
3-12
3.Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
Sistemske operacije
hh Odstrani vse
1.Izberite [Remove everything] (Odstrani vse).
2.Če imate več trdih diskov, se bo pojavilo okno, v katerem izberete bodisi [Only
the drive where Windows is installed] (Samo pogon, na katerem je nameščen
operacijski sistem Windows) bodisi [All drives] (Vsi pogoni).
3.Nato izberete [Just remove my files] (Samo odstrani moje datoteke) ali [Remove
files and clean the drive] (Odstrani datoteke in počisti pogon).
3-13
4.Na naslednjem zaslonu bodo prikazane spremembe, ki bodo shranjene med
postopkom. Kliknite [Reset] (Ponastavi), da zaženete ponastavitev sistema.
A
Odpravljanje težav
Sistem se noče zagnati.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Preverite, da so vsi kabli trdno priključeni.
Po vklopu računalnika se prikaže sporočilo "Operating System not found"
(Ne najdem operacijskega sistema) ali Windows se noče zagnati.
1. Preverite, da pogon za optični disk ne vsebuje zagonskega CD/DVD-ja. Če
računalnik vsebuje CD/DVD ga odstranite in ponovno zaženite računalnik.
2. V nastavitvah BIOS preverite prioriteto zagonske naprave (Boot Device Priority).
Sistema ni mogoče zaustaviti.
Za zaustavitev računalnika uporabite ikono Shut Down (Zaustavitev sistema) v
operacijskem sistemu. Če boste uporabili drugačne postopke zaustavitve, vključno
spodaj naštete, lahko privede do podatkovne napake. Če postopek zaustavitve ne
deluje, izberite enega od naslednjih postopkov:
1. Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Del, in nato izberite Shut Down (Zaustavitev sistema).
2. Pritisnite in zadržite gumb za vklop / izklop, da se sistem zaustavi.
A-2
3. Iztaknite napajalni kabel.
Mikrofon ne deluje.
1. Za vgrajene mikrofone pojdite na Start (Začetek) > Control Panel (Nadzorna
plošča) > Sounds and Audio Devices (Strojna oprema in zvok) > Audio (Zvoki)
in preverite, da zvoki niso onemogočeni.
2. Če uporabljate zunanji mikrofon, preverite, da je mikrofon pravilno vključen v
konektor za mikrofon.
Težave z internetno povezavo.
1. Če imate težave pri povezovanju z vašim ponudnikom internetnih storitev (ISP),
naprej preverite, ali ima vaš ponudnik internetnih storitev tehnične težave.
2. Preverite omrežne nastavitve in povezavo in se prepričajte, da konfiguracija
računalnika omogoča priklop na internetno omrežje.
3. Hitrost brezžičnega prenosa podatkov je odvisna od razdalje in ovir med
napravo in dostopno točko. Da povečate hitrost prenosa podatkov, izberite
dostopno točko, ki se nahaja bližje do vaše naprave.
Odpravljanje težav
Sistemski zvočniki ne delujejo.
1. Preverite nastavitev glasnosti v mešalniku glasnosti.
2. Če uporabljate napravo, ki ima svoj gumb za nastavitev glasnosti, preverite, da
je zvok omogočen.
3. Če ste priklopili avdio kabel k priključku za slušalke, ga izključite.
4. Če ima sistem funkcijo OSD, nastavite glasnost OSD-ja.
Pogon DVD-ROM ne predvaja CD/DVD-jev.
1. Prepričajte se, da je CD/DVD v pogonsko enoto nameščen tako, da je etiketa na
zgornji strani CD/DVD-ja.
2. Če CD/DVD potrebuje programsko opremo, se sprepričajte, da je oprema
pravilno nameščena, skladno z navodili za namestitev programa.
3. Če se med predvajanjem DVD-ja pojavi opozorilo kode regije, lahko pomeni,
da DVD ni združljiv s pogonom DVD-ROM-a v vašem sistemu. Koda regije je
podana na embalaži diska.
4. Če vidite video zapis, ne slišite pa zvočnega zapisa, preverite predvajalnik
predstavnosti. Ravno tako se prepričajte, da je zvok v glavnih nastavitvah
zvočnikov v mešalniku glasnosti omogočen.
5. Preverite, da so gonilniki pravilno nameščeni. Kliknite Start (Začetek) > Control
Panel (Nadzorna plošča) > System (Sistem) > Device Manager (Upravitelj
naprav).
6. Umazan ali opraskan disk lahko privede do tega, da se računalnik pri branju
diska ne odziva. Po potrebi znova zaženite računalnik, odstranite disk in
preverite, da ni umazan ali opraskan.
7. Za predvajanje DVD-jev uporabite programe, kot so PowerDVD ali WinDVD.
Pladenj pogona DVD-ROM-a se ne odpira.
1. Prepričajte se, da je računalnik vklopljen.
2. Pritisnite gumb za izmet na pogonu DVD-ROM-a.
3. Če gumb za izmet ne deluje, ga odprite tako, da potisnete oster koničast
predmet v luknjico do gumba za izmet.
Monitor sistema ne prikazuje ničesar.
1. Preverite, da je sistem priključen na omrežno napetost in da je vključen.
2. Sistem je morda v načinu spanje. Pritisnite katerikoli gumb, da aktivirate zaslon.
A-3
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement