MSI MS-1684 CR610 Návod na obsluhu

Add to my manuals
21 Pages

advertisement

MSI MS-1684 CR610 Návod na obsluhu | Manualzz
Úvod
2
Úvod
Blahoželáme Vám k tomu, že ste sa stali užívateľom tohto notebooku, výborne navrhnutého
notebooku. Tento úplne nový exkluzívny notebook Vám ponúka príjemný a profesionálny zážitok
počas používania. Sme hrdí na to, že môžeme našim užívateľom povedať, že tento notebook bol
dôkladne testovaný a certifikovaný, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej
spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.
Rozbalenie
V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek
z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom.
Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti.
Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:
Notebook
Stručný návod na spustenie
Vysokokapacitná lítium-iónová
Sieťový adaptér a sieťový
batéria
kábel
Rozsah horeuvedeného
príslušenstva sa môže
Taška na prenášanie
zmeniť bez
(voliteľné)
predchádzajúceho
upozornenia.
Disk obsahujúci všetky aplikácie, celú verziu návodu na obsluhu, ovládače,
pomocné programy, ako aj funkciu voliteľného obnovenia, atď.
3
Úvod
Technické údaje
Charakteristika
Rozmery
247,5 (Š) x 374 (H) x 35 (V) mm
Hmotnosť
2,5 KG
PROCESOR
Typ procesora
AMD Caspian S1G3
Podporný procesor
AMD Caspian processor (45 nm)
Vyrovnávacia pamäť L2
1 MB/ 2 MB
HyperTransport 3,0
2.6G Max.
Zvláštne upozornenie
Skutočné zariadenie predbežne nainštalované vo Vašom
notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
Jadrové čipy
North Bridge
ATI RS880M
South Bridge
SB710
Zvláštne upozornenie
Skutočné jadrové čipy predbežne nainštalované vo Vašom
notebooku sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
Podrobnejšie informácie získate u miestneho predajcu.
4
Úvod
Pamäť
Technológia
DDR2 533/ 677/ 800 MHz
Pamäť
DDR2 SO-DIMM X 2 otvory
512/ 1024/ 2048 MB DDR2 SDRAM
Maximum
až do 4 GB (2048 MB DDR2 SO-DIMMM x 2) (voliteľné)
Napájanie
Adaptér striedavého prúdu
65 W, 19 V
Typ batérie
6 článkov (voliteľné)
Batéria RTC
Áno
PortI/O
Monitor (VGA)
15-kolíkový D-Sub x 1
USB
x 3 (USB verzia 2.0)
Vstup pre mikrofón
x1
Výstup pre slúchadlá
x1
RJ45
x1
HDMI
x 1 (voliteľné)
Čítačka kariet
x 1 (XD / SD / MMC / MS)
Podporované typy kariet sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
5
Úvod
ExpressCard
Otvor
Otvor pre ExpressCard x 1 (voliteľné)
Ukladanie (Uvedené jednotky sa môžu líšiť v závislosti na zakúpenom modeli)
Činiteľ tvaru HDD
2,5”, 9,5 mm vysoký, 5400 otáčok za min.
120/ 160/ 250/ 320/ 500 GB
Zariadenie optickej jednotky
Super Multi (voliteľné)
(Tu uvedené zariadenia sa môžu bez upozornenia zmeniť)
Komunikačný port (Tu uvedené jednotky sa môžu líšiť bez predchádzajúceho upozornenia)
LAN
Podporovaný
Bezdrôtová LAN
Podporovaný
Bluetooth
Podporovaný
Zvuk
Interný reproduktor
2 reproduktory so skrinkou
Hlasitosť zvuku
Nastavuje sa pomocou tlačidla pre nastavenie hlasitosti,
klávesovými skratkami K/B a pomocou softvéru
Video
Duálna funkcia pre zobrazenie
LCD alebo CRT sa zistí automaticky po pripojení.
Výstup CRT
Podporovaný
6
Úvod
Displej
Typ LCD
16”
Jas
Jas je ovládaný pomocou klávesových skratiek K/B
Webkamera
CMOS (voliteľné)
Podporovaný
Softvér a BIOS
Bootovanie pomocou USB Flash
Áno, bootovanie pomocou USB mechaniky iba pre DOS
BIOS
Podpora rýchleho bootovania - Áno
Ďalšie
Otvor pre zámok Kensington
x1
Zhoda
WHQL
7
Úvod
Prehľad výrobku
V tejto časti je uvedený popis základných vzhľadových aspektov notebooku.
Pomôže Vám
oboznámiť sa so vzhľadom notebooku skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme Vás však,
že notebook zobrazený v tejto časti sa môže líšiť od Vami zakúpeného modelu.
Pohľad zhora
Obrázok pohľadu zhora a dolu uvedený popis Vám umožní spoznať hlavnú obslužnú plochu Vášho
notebooku.
1
2
1.
Webkamera / LED indikátor
webkamery
3
2.
Hlavný vypínač /
Kontrolka napájania
Obrázky v tejto príručke sú
len ilustračné.
6
5
4
3.
Tlačidlá pre rýchle spustenie
4.
Kontrolka stavu
5.
Dotyková podložka
6.
Klávesnica
8
Úvod
1. Webkamera / LED indikátor webkamery (voliteľné)
Š Táto zabudovaná webkamera sa môže používať na snímanie záberov, nahrávanie filmov
alebo na konferenčné videohovory, ako aj na ďalšie interaktívne aplikácie.
Š LED indikátor webkamery nachádzajúci sa vedľa webkamery bude po aktivovaní funkcie
webkamery svietiť oranžovo; zhasne po vypnutí tejto funkcie.
2. Tlačidlo zapnutia napájania / Kontrolka napájania
Sieťové tlačidlo:
Š Stlačte tlačidlo zapnutia napájania, aby ste zapli alebo vypli notebook.
Kontrolka napájania/ Úspory energie:
Š Svieti na modro po zapnutí napájania notebooku.
Š Svieti na zeleno, keď Funkcia úspory energie aktivovaná.
Š Indikátor po vypnutí tejto funkcie zhasne.
3. Tlačidlá pre rýchle spustenie
Stlačením tlačidiel pre rýchle spustenie zaktivujete špecifické aplikácie alebo nástroje.
Pomocou týchto tlačidiel pre rýchle spustenie aplikácií dokážu užívatelia vykonávať svoju prácu
efektívnejším spôsobom.
Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu webkamery.
Webkamera
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla môžete vypínať alebo zapínať
Bezdrôtová LAN
Bluetooth
funkciu WLAN alebo Bluetooth.
9
Úvod
P1
Stlačením tohto tlačidla spustíte užívateľom zadefinovanú aplikáciu.
Užívateľom
definované
Š Opakovaným stláčaním tlačidla rýchleho spustenia funkcie ECO môžete
prepínať medzi týmito piatimi režimami– Hráčsky režim, Režim
sledovania filmov, Režim prezentácie, Režim pre kanceláriau a
ECO
Režim Turbo pre batériu funkcie ECO Engine, alebo môžete túto
Funkcia ECO
Engine
funkciu vypnúť.
(Úspora energie)
Š Pozrite si časť o správe napájania e Power Management v kapitole 3,
kde nájdete podrobné informácie o tejto funkcii určenej na úsporu
energie ECO Engine.
4. Kontrolka stavu
Bluetooth a bezdrôtová LAN (voliteľné):
Š LED indikátor bezdrôtovej LAN svieti na zeleno v prípade aktivovania
Bezdrôtovej LAN.
Bluetooth
Š LED indikátor Bluetooth svieti na modro v prípade aktivovania funkcie
Bluetooth.
Bezdrôtová
LAN
Š Obidva LED indikátory súčasne svietia na zeleno a modro v prípade, ak
sú obe funkcie aktívne
Š Obidva LED indikátory zhasnú po deaktivovaní oboch funkcií.
10
Úvod
Š Varovanie: Kvôli bezpečnosti počas letu lietadlom sa presvedčte, že
počas letu tieto dva LED indikátory nesvietia.
Š Poznámka: Funkcia Bluetooth môže byť voliteľne podporovaná v
závislosti od zakúpeného modelu.
Power On/ Off/ Suspend (Zapnúť / Vypnúť / Prerušiť):
Š Bliká na modro v prípade, ak je systém v režime prerušenia.
Š Kontrolka zhasne v prípade, ak je systém vypnutý.
Stav batérie:
Š Žeraví sa na zeleno počas nabíjania batérie.
Š Svieti na žlto v prípade, ak je batéria slabo nabitá.
Š Bliká na žlto v prípade, ak činnosť batérie zlyhala, a odporúča sa vymeniť
starú batériu za novú. O možnosti kúpy rovnakého typu batérie, ktorý
odporúča výrobca, sa poraďte s miestnym predajcom.
Š Kontrolka batérie zhasne v prípade, ak je batéria úplne nabitá alebo ak je
adaptér striedavého prúdu odpojený.
Používanie pevného disku/zariadenia s optickou mechanikou:
Bliká na modro, keď sa systém snaží o prístup na mechaniku pevného disku
alebo na zariadenie s optickou mechanikou.
11
Úvod
Num Lock (Zámok číslic): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámok číslic Num Lock.
Caps Lock (Prepnutie na používanie veľkých písmen): Svieti na modro v
prípade, ak je aktivovaná funkcia prepnutia používania veľkých písmen Caps
Lock.
Scroll Lock (Zámok rolovania): Svieti na modro v prípade, ak je aktivovaná
funkcia zámku rolovania Scroll Lock.
5. Dotyková podložka
Ide o dotykové zariadenie typu myši na notebooku.
6. Klávesnica
Zabudovaná klávesnica poskytuje všetky funkcie klasickej klávesnice.
12
Úvod
Pohľad spredu
1
2
1.
Infračervený prijímač
2.
Stereo reproduktory
2
1. Spotrebiteľský infračervený prijímač (CIR) (voliteľné)
CIR sa vzťahuje na široké spektrum zariadení používajúcich infračervené elektromagnetické
spektrum na bezdrôtovú komunikáciu.
2. Stereo reproduktory
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
13
Úvod
Pohľad sprava
1
1.
USBport
2.
Zariadenie optickej jednotky
2
1. USBport
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je myš,
klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
2. Zariadenie optickej jednotky
Tento notebook je vybavený optickým záznamovým zariadením.
Skutočné zariadenie
predbežne nainštalované vo vašom notebooku sa môže líšiť v závislosti na zakúpenom modeli.
14
Úvod
Pohľad zľava
1
2
3
4
5
1.
Konektor RJ-45
2.
Konektoryzvukovéhoportu
3.
Ventilátor
4.
Čítačka kariet
5.
Štrbina pre zasunutie karty typu
ExpressCard
1. Konektor RJ-45
Konektor Ethernet sa používa na pripojenie LAN kábla v rámci sieťového pripojenia.
2. Konektoryzvukovéhoportu
Obsahujú vysoko kvalitnú zvukovú kartu s podporou stereo systému a funkcie Hi-Fi.
Slúchadlá: Konektor pre pripojenie reproduktorov
alebo slúchadiel.
Mikrofón: Používa sa na pripojenie externého
mikrofónu.
15
Úvod
3. Ventilátor
Ventilátor
je
určený
na
chladenie
systému.
Ventilátor
kvôli
cirkulácii
vzduchu
NEZAKRÝVAJTE.
4. Čítačka kariet
Zabudovaná čítačka kariet je schopná podporovať rôzne typy pamäťových kariet, ako napríklad
MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity),
MS (Memory Stick) alebo MS Pro (Memory Stick Pro). Ďalšie a správne informácie získate
u miestneho predajcu a zároveň si uvedomte, že typy podporovaných pamäťových kariet sa
môžu zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.
5. Štrbina pre zasunutie karty typu ExpressCard
Tento notebook je vybavený otvorom pre kartu Express Card. Nové rozhranie karty Express
Card je menšie a rýchlejšie ako rozhranie karty PC Card. Technológia Express Card využíva
výhody rozšíriteľných, širokopásmových sériových rozhraní PCI Express a USB 2.0.
16
Úvod
Pohľad zozadu
1
2
5
3
6
4
7
8
1.
Zámok typu Kensington
2.
Konektor RJ-11
3.
Sieťový konektor
4.
Porty USB
5.
Konektor antény TV tunera
6.
Otvor pre SIM kartu
7.
Port VGA
8.
Konektor HDMI
1. Zámok typu Kensington
Tento notebook je vybavený otvorom pre zámok typu Kensington, ktorý užívateľovi umožňuje
zaistiť notebook na jednom mieste pomocou kľúča a mechanického zariadenia s PIN kódom
a pomocou kovového pogumovaného kábla.
Na konci kábla sa nachádza malá slučka,
pomocou ktorej sa dá celý kábel obtočiť okolo trvalo zabudovaného predmetu, akým je ťažký
stôl alebo podobné zariadenie, čím notebook zaistíte na svojom mieste.
2. Konektor RJ-11
Tento notebook je vybavený zabudovaným modemom, ktorý umožňuje pomocou tohto
konektora pripojiť telefónnu linku RJ-11. Pomocou modemu 56K V.90 dokážete zrealizovať
telefónne spojenie.
17
Úvod
3. Sieťový konektor
Slúži na pripojenie sieťového adaptéra a pripojenia prívodného napätia k notebooku.
4. Porty USB
USB 2.0 port Vám umožňuje pripojiť periférne zariadenia s podporou USB rozhrania, ako je
myš, klávesnica, modem, modul prenosného pevného disku, tlačiareň, atď.
5. Konektor antény TV tunera (voliteľný)
Notebook s analógovým ladičom programov TV — najprv do konektora zasuňte dodávaný
adaptér TV tunera a následne priskrutkujte TV kábel k druhému koncu adaptéra.
Notebook s digitálnym ladičom programov — jednoducho dodávanú TV anténu zasuňte do
konektora.
6. Otvor pre SIM kartu (voliteľné)
Vložte správne kartu SIM do otvoru pre kartu SIM určenú na internetové služby notebooku.
Ohľadom akejkoľvek otázky týkajúcej sa pripojenia k internetu kontaktujte svojho poskytovateľa
služieb.
7. PortVGA
15-kolíkový port D-sub VGA umožňuje pripojiť externý monitor alebo iné štandardné zariadenie
kompatibilné s VGA (ako je projektor) s cieľom väčšieho zobrazenia obsahu zobrazeného na
displeji počítača.
18
Úvod
8. Konektor HDMI (voliteľný)
HDMI (Podpora multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením) predstavuje nový štandard
rozhrania pre PC, displeje a zariadenia spotrebnej elektroniky, ktorý podporuje štandardné
vylepšené video s vysokým rozlíšením a multikanálový digitálny zvuk, a to v rámci jedného
kábla.
19
Úvod
Pohľad zospodu
1
1.
odblokovanie batérie
2
3
Tlačidlo pre zablokovanie /
2.
Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
3.
Jednotka batériových zdrojov
1. Tlačidlo pre zablokovanie / odblokovanie batérie
Batériou nemožno pohybovať, pokiaľ je tlačidlo v polohe zablokovania. Po posunutí tlačidla do
polohy odblokovania je možné batériu vybrať.
2. Tlačidlo pre uvoľnenie batérie
Ide o vratné zariadenie slúžiace na uvoľnenie batérie.
Posuňte ho jednou rukou dozadu
a druhou rukou batériu opatrne vytiahnite.
3. Jednotka batériových zdrojov
Tento notebook je napájaný batériou pre prípad odpojenia adaptéra striedavého prúdu.
20
Úvod
ECO Engine - funkcia úspory energie
ECO Engine, vynikajúca a jedinečná funkcia úspory energie ponúka 5 rôznych režimov úspory
energie - Gaming mode (Hráčsky režim), Movie mode (Režim sledovania filmov), Presentation
mode (Režim prezentácie), Office mode (Režim pre kanceláriu) a Turbo Battery mode (Režim
turbo pre batériu), s cieľom predĺžiť prevádzkovú dobu batérie pri vykonávaní rôznych úloh na
notebooku.
Opakovane stláčajte tlačidlo pre rýchle spustenie funkcie ECO a prepínajte medzi 5 rôznymi
režimami alebo túto funkciu ECO Engine, Funkciu úspory energie vypnite.
Aby ste zistili, ktorý režim je práve aktívny, pozrite si ikonu pre každý režim, ktorá sa pri jeho voľbe
zobrazí na displeji.
Gaming Mode (Hráčsky Režim)
Tento režim zvoľte v prípade používania hráčskych aplikácií.
Movie Mode (Režim sledovania filmov)
Tento režim zvoľte v prípade aplikácií na prehrávanie multimédií.
21
Úvod
Presentation Mode (Režim prezentácie)
Tento režim zvoľte počas používania aplikácií určených pre prezentácie.
Office Mode (Režim pre kanceláriu)
Tento režim zvoľte, pokiaľ sa zaoberáte úlohami spracovania kancelárskej
dokumentácie.
Turbo Battery Mode (Režim turbo pre batériu)
Tento režim zvoľte na maximalizovanie prevádzkovej doby batérie.
ECO Off (Funkcia ECO je Vypnutá)
Touto voľbou vypnete funkciu ECO Engine (Zariadenie ECO).

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement