MSI MS-1737 CX705MX Керівництво по експлуатації

Add to my manuals
97 Pages

advertisement

MSI MS-1737 CX705MX Керівництво по експлуатації | Manualzz

ГЛАВА

1

Передмова

1-2

Зміст

Передмова

Зміст .............................................................................................................................................. 1-2

Інформація про дотримання стандартів ................................................................................. 1-5

Положення Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ) про радіозавади у радіочастотах ........... 1-5

Умови Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ) ........................................................................... 1-6

Відповідність нормам Ради Європи ...................................................................................... 1-6

Заходи безпеки ............................................................................................................................ 1-7

Заходи безпеки при користуванні літієвою батареєю .......................................................1-11

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування ...... 1-15

Примітка про оптичний дисковод .......................................................................................... 1-22

Торгові марки ............................................................................................................................. 1-22

Історія реверсії .......................................................................................................................... 1-22

Введення

Зміст керівництва ........................................................................................................................ 2-2

Розпакування ............................................................................................................................... 2-4

Технічні характеристики ............................................................................................................ 2-5

Загальний Огляд Виробу ......................................................................................................... 2-10

Вигляд з піднятою кришкою ................................................................................................. 2-10

Вигляд спереду ..................................................................................................................... 2-14

1-3

Вигляд з правого боку .......................................................................................................... 2-17

Вигляд з лівого боку .............................................................................................................. 2-19

Вигляд ззаду .......................................................................................................................... 2-20

Вигляд знизу .......................................................................................................................... 2-22

Початок експлуатації

Живлення ...................................................................................................................................... 3-2

Підключення до джерела змінного струму ........................................................................... 3-2

Живлення від акумулятора .................................................................................................... 3-4

Екологічна функція енергозбереження ............................................................................... 3-10

Управління живленням в ОС Windows................................................................................ 3-12

Поради щодо енергозбереження ......................................................................................... 3-14

Основні операції ........................................................................................................................ 3-15

Безпека та зручність ............................................................................................................. 3-15

Корисні робочі звички ........................................................................................................... 3-16

Ознайомлення з клавіатурою .............................................................................................. 3-17

Ознайомлення з сенсорною панеллю ................................................................................. 3-24

Жорсткий диск ....................................................................................................................... 3-27

Користування оптичним запам ’ ятовуючим пристроєм ...................................................... 3-28

Підключення зовнішніх пристроїв ......................................................................................... 3-31

Підключення периферійних пристроїв ................................................................................ 3-31

Підключення пристроїв зв ’ язку ............................................................................................ 3-34

1-4

Інсталяція ExpressCard ............................................................................................................ 3-37

Видалення ExpressCard ....................................................................................................... 3-37

Інсталяція ExpressCard ........................................................................................................ 3-37

Заміна та поновлення компонент .......................................................................................... 3-39

Налаштування BIOSу

Про налаштування BIOSу ......................................................................................................... 4-2

Коли використовувати налаштування BIOSу ? .................................................................... 4-2

Як запустити налаштування BIOSу ?.................................................................................... 4-2

Клавіші керування ................................................................................................................... 4-3

Меню налаштування BIOSу ...................................................................................................... 4-4

Main menu ( Головне меню ) .................................................................................................... 4-5

Advanced menu ( Розширене меню ) ....................................................................................... 4-7

Security menu ( Меню безпеки ) ............................................................................................... 4-8

Boot menu ( Меню завантаження ) ........................................................................................ 4-10

Exit menu ( Вийти з меню ) ......................................................................................................4-11

1-5

Інформація про дотримання стандартів

Заява Федеральної комісії зв ' язку США про радіочастотні перешкоди

Це обладнання було протестоване та визнане таким , яке відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В , згідно з Частиною 15 Правил Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ).

Ці обмеження установлено , щоб гарантувати відповідний захист від недопустимих перешкод під час встановлення у житлових приміщеннях . Це обладнання створює , використовує та випромінює енергію радіочастоти ; недотримання інструкцій при інсталяції та експлуатації може викликати шкідливу інтерференцію з радіокомунікаціями . Проте немає гарантії , що перешкода не виникне для певної установки . Якщо це обладнання викликає радіозавади при прийомі радіо та телевізійних сигналів ( що можна визначити , вимкнувши та знову увімкнувши обладнання ), просимо користувачів спробувати усунути радіозавади , вживши один з таких заходів :

„ Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену .

„ Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем .

„ Підключіть обладнання і приймач до різних розеток .

„ Порадьтеся з розповсюджувачем або досвідченим техніком з радіо та телевізійного обладнання .

1-6

ПРИМІТКА

Š Зміни або модифікації , не схвалені в письмовому вигляді сторонами , відповідальними за дотримання норм , можуть скасувати право користувача на користування обладнанням .

Š Кабелі інтерфейсу щитка та шнур живлення перемінного струму , у разі їхньої наявності , мусять використовуватися з дотриманням обмежень випромінення .

Умови Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США )

Цей пристрій відповідає Частині 15 Правил Федеральної Комісії Зв ’ язку ( США ). Експлуатація повинна відповідати таким двом умовам :

„ Цей пристрій не повинен спричиняти радіозавади .

„ Цей пристрій повинен приймати будь які радіозавади , включаючи такі , які можуть викликати небажані ефекти при експлуатації .

Відповідність нормам Ради Європи

Цей пристрій відповідає основним вимогам щодо безпеки та іншим відповідним вказівкам , викладеним у Європейській директиві .

1-7

Правила техніки безпеки

Уважно прочитайте вказівки про заходи безпеки .

Слід взяти до уваги всі застереження та попередження на обладнанні або в керівництві користувача .

Збережіть для подальшого користування керівництво користувача , яке входить до комплекту .

Захищайте обладнання від вологи та високої температури .

Покладіть обладнання на стійку поверхню , перш ніж почати налаштування .

Отвори на корпусі використовуються вентиляції , щоб запобігти перегріву обладнання . Не закривайте ці отвори .

Не залишайте обладнання у неконтрольованому середовищі з температурою зберігання вище 60°C (140°F) або нижче 0°C (32°F), що може пошкодити обладнання .

1-8

Š Переконайтеся , що напруга живлення знаходиться у безпечних межах і була правильно встановлена на значення 100~240 В , перш ніж підключити обладнання до розетки електромережі .

Š Перед тим , як вставляти будь які додаткові плати або модулі , завжди виймайте шнур живлення змінного струму з розетки .

Š Завжди вимикайте шнур живлення перемінного струму , виймайте акумуляторний відсік або вимикайте стінну розетку , якщо обладнання лишатиметься без роботи протягом певного часу , щоб досягти нульового енергоспоживання .

Ніколи не наливайте рідину в отвір . Це може пошкодити обладнання або спричинити ураження електрострумом .

Розташуйте шнур живлення там , де люди не можуть на нього наступити . Не кладіть нічого на шнур живлення .

Тримайте подалі від обладнання предмети зі сильним магнітним або електричним полем .

1-9

Підключаючи до телевізійного тюнера коаксіальний кабель , перевірте , чи металевий щиток надійно підключено до захисної системи заземлення будівлі .

Систему розподілу кабелів слід заземлити згідно ANSI/NFPA 70,

Національного Електричного Коду (NEC), зокрема Розділу 820.93,

Заземлення зовнішнього провідного екрану коаксіального кабелю .

Š Щоб уникнути вибуху , викликаного неправильною заміною батареї

( акумулятора ), використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї , рекомендований виключно виробником .

Š Завжди тримайте акумулятор у безпечному місці .

Зверніться до обслуговуючого персоналу про перевірку у разі настання таких випадків :

Š Пошкоджено шнур живлення або штепсель .

Š В обладнання проникла рідина .

Š Обладнання потрапило під дію вологи .

Š Обладнання не працює як слід або працює не згідно інструкції .

Š Обладнання падало і було пошкоджене .

Š Обладнання має очевидні ознаки поломки .

1-10

Особливі характеристики для захисту довкілля

Š Зменшене енергоспоживання під час роботи і в режимі очікування

Š Обмежене використання речовин , шкідливих для здоров ’ я і довкілля

Š Пристрій легко розібрати і переробити

Š Заохочення до переробки зменшить використання природних ресурсів .

Š Робочий строк виробу подовжується – адже виріб легко вдосконалювати

Š Зменшення обсягу твердих відходів – спрацьовані пристрої забирає виробник

Підхід до охорони довкілля

Š Виріб було сконструйовано таким чином , щоб надати можливість його повторного використання та переробки . Пристрій не можна викидати з побутовими відходами .

Š Щодо утилізації спрацьованого пристрою користувачам слід звернутися до місцевого сертифікованого пункту прийому вторсировини .

1-11

Заходи безпеки при користуванні літієвою батареєю

(English) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to manufacturer’s instructions.

(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach

Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da istruzioni del produttore.

(Russian) ( Русский ) Внимание : Существует опасность взрыва батареи в случае неправильной замены . Для замены всегда используйте такую же или эквивалентную , рекомендованную производителем оборудования .

Следуйте инструкциям производителя при утилизации использованных батарей .

1-12

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanl ı s yerle ş tirilirse patlayabilir. Ayn ı ya da muadili bir pille degistiriniz. Kullan ı lm ı ş pilleri

üreticinin talimatlar ı na göre degerlendiriniz.

(Greek) ( Ελληνικά ) ΠΡΟΣΟΧΗ : Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα . Να αντικαθιστάτε μόνο με

τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού . Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες

μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή .

(Polish) (Polski) OSTRZE Ż ENIE: Nieprawid ł owa wymiana mo ż e spowodowa ć eksplozj ę baterii. Zamian ę mo ż na wykona ć wy łą cznie na bateri ę tego samego lub równowa ż nego typu zalecan ą przez producenta urz ą dzenia. Zu ż yte baterie mo ż na wyrzuca ć zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelel ő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenérték ű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó utasításának megfelel ő en ártalmatlanítsák.

(Czech) ( Č eština) UPOZORN Ě NÍ: Nebezpe č í výbuchu p ř i chybné vým ě n ě baterie. Nahra ď te pouze stejným nebo ekvivalentním typem doporu č eným výrobcem za ř ízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokyn ů výrobce

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 注意: 若電池未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。

請依原廠指示處理廢棄電池。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 注意 : 若电池未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请

依原厂指示处理废弃电池。

(Japanese) ( 日本語 ) 警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす

恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体

の規則に従って適切に処理して下さい。

1-13

(Korean) ( 한국어 ) 주의 : 배터리를 올바로 교체하지 않으면 폭발할 위험이 있습니다 . 타입이 장치 제조업체에서

권장하는 것과 동일하거나 동등한 배터리로만 교체하십시오 . 사용한 배터리는 제조업체의 지침에 따라

폐기하십시오 .

(Vietnamese) (Tieng Viet) L Ư U Ý: Thay th ế pin không t ươ ng thích có th ể d ẫ n đế n nguy c ơ b ị n ổ . Ch ỉ thay th ế b ằ ng pin cùng lo ạ i ho ặ c lo ạ i t ươ ng ứ ng khuyên dùng b ở i nhà s ả n xu ấ t thi ế t b ị . V ứ t b ỏ pin đ ã s ử d ụ ng theo h ướ ng d ẫ n c ủ a nhà s ả n xu ấ t.

(Thai) ( ไ ท ย ) ขอควรระวัง : ถาใสแบตเตอรี่อยางไมถูกตอง อาจมีอันตรายจากการระเบิดขึ้นได ใชเฉพาะแบตเตอรี่ชนิดเดียวกัน

หรือเทียบเทา ที่แนะนําโดยผูผลิตอุปกรณเทานั้น ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามคําแนะนําของผูผลิต

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite koriste ć i isklju č ivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporu č uje proizvo đ a č opreme. Odbacite iskoriš ć ene baterije u skladu sa uputstvima proizvo đ a č a.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Român ă ) ATEN Ţ IE: Pericol de explozie dac ă bateria este înlocuit ă incorect. Înlocui ţ i doar cu acela ş i tip sau echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. Evacua ţ i bateriile folosite conform instruc ţ iunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua

1-14 somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Sloven č ina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpe č enstvo výbuchu.

Vyme ň te iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporú č a výrobca zariadenia. Batérie zneškodnite pod ľ a pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovenš č ina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene eksplozije.

Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporo č a proizvajalec. Odpadne baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) ( български ) ВНИМАНИЕ : Опасност от експлозия ако батерията бъде неправилно поставена . Поставете батерия от същия вид или еквивалентна батерия , която се препоръчва от производителя . Изхвърлете използваните батерии като спазвате указанията на производителя .

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo

1-15 jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvo đ a č a. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama proizvo đ a č a.

(Estonian) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯼدﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﯼﺎﻬﻳﺮﺗﺎﺑ زا ﺎﻬﻨﺗ ،ﯼﺮﺗﺎﺑ ﺾﻳﻮﻌﺗ ترﻮﺻ رد .

دراد دﻮﺟو ﯼﺮﺗ ﺎﺑ رﺎﺠﻔﻧا لﺎﻤﺘﺣا ،ﯼﺮﺗﺎﺑ ﺢﻴﺤﺻ ﯼراﺬﮔ ﺎﺟ و ﺐﺼﻧ مﺪﻋ ترﻮﺻ رد : رﺎﻄﺧ ا

.

ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻞﻤﻋ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺖﮐﺮﺷ ﯽﻳﺎﻤﻨهار ﻖﺒﻃ ﺮﺑ و ﺪﻴﻨﮐ ﯼراددﻮﺧ ﯼﺮﺗﺎﺑ ﻦﺘﺧاﺪﻧا رود زا .

ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ ﻩدﺎﻔﺘﺳا

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻪﺑ ﻰﺻوأ ﺊﻓﺎﻜﻣ عﻮﻧ وأ ﺲﻔﻨﺑ ﻂﻘﻓ لﺪﺒﺘﺳأ . ﻰﻠﺻأ ﺮﻴﻏ عﻮﻨﺑ ﺎﻬﻟا ﺪﺒﺘﺳا ﻢﺗ اذإ ﻒﻠﺘﻟاو رﺎﺠﻔﻧﻼﻟ ﺔﻳرﺎﻄﺒﻟا ضﺮﻌﺘﺗ ﺪﻗ ، ﺮﻄﺧ : ﺮﻳﺬﺤﺗ

.

ﺔﻌﻨﺼﻤﻟا ﺔآﺮﺸﻟا تادﺎﺷرﻹ ﺎﻘﻓو ﺔﻠﻤﻌﺘﺴﻤﻟا تﺎﻳرﺎﻄﺒﻟا ﻞهﺎﺠﺗ .

زﺎﻬﺠﻟا ﺞﺘﻨﻣ

Директива Євросоюзу про відходи електричного та електронного устаткування

(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their useful life.

1-16

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et

électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und

Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der

Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,

Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) ( Русский ) В соответствии с директивой Европейского Союза ( ЕС ) по предотвращению загрязнения окружающей среды использованным электрическим и электронным оборудованием ( директива WEEE

2002/96/EC), вступающей в силу 13 августа 2005 года , изделия , относящиеся к электрическому и электронному оборудованию , не могут рассматриваться как бытовой мусор , поэтому производители вышеперечисленного электронного оборудования обязаны принимать его для переработки по окончании срока службы .

1-17

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birli ğ i (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme At ı ğ ı , 2002/96/EC Kararnamesi alt ı nda

13 A ğ ustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler di ğ er at ı klar gibi çöpe at ı lamayacak ve bu elektonik cihazlar ı n üreticileri, cihazlar ı n kullan ı m süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla yükümlü olacakt ı r.

(Greek) ( Ελληνικά ) Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (« ΕΕ ») περί Απόρριψης Ηλεκτρικού

και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE), η οποία λαμβάνει ισχύ στις 13 Αυγούστου 2005, τα προϊόντα « ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού » δεν είναι δυνατόν να απορριφθούν πλέον ως κοινά απορρίμματα και οι κατασκευαστές

κεκαλυμμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης

ζωής τους .

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektyw ą Unii Europejskiej ("UE") dotycz ą c ą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w ż ycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposa ż enie elektryczne i elektroniczne " nie mog ą by ć traktowane jako ś mieci komunalne, tak wi ę c producenci tych produktów b ę d ą zobowi ą zani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z u ż ycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lép ő , az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem kezelhet ő ek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) ( Č eština) Podle sm ě rnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobk ů 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v b ě žném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobk ů , na které se tato sm ě rnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zp ě t po skon č ení jejich životnosti.

1-18

(Traditional Chinese ) (繁體中文) 歐盟已制訂有關廢電機電子設備法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC,明

文規定「電機電子設備產品」不可再以都市廢棄物處理,且所有相關電子設備製造商,均須在產品使用壽命結束後進行回

收。

(Simplified Chinese ) ( 简体中文 ) 欧盟已制订有关废电机电子设备法令,亦即自 2005 年 8 月 13 日生效的 2002/96/EC ,明

文规定「电机电子设备产品」不可再以都市废弃物处理,且所有相关电子设备制造商,均须在产品使用寿命结束后进行回

收。

(Japanese) ( 日本語 ) 2005 年 8 月 13 日以降 に EU 加盟国を流通する電気・電子製品には WEEE 指令によりゴミ箱に×印のリサ

イクルマークの表示が義務づけられており、廃棄物として捨てることの禁止とリサイクルが義務づけられています。

(Korean) ( 한국어 ) 2005 년 8 월 13 일자로 시행된 폐전기전자제품에 대한 유럽연합 ("EU") 지침 , 지침 2002/96/EC 에

의거하여 , " 전기전자제품 " 은 일반 쓰레기로 폐기할 수 없으며 제품의 수명이 다하면 해당 전자제품의 제조업체가

이러한 제품을 회수할 책임이 있습니다 .

(Vietnamese) (Tieng Viet) Theo H ướ ng d ẫ n c ủ a Liên minh Châu Âu ("EU") v ề Thi ế t b ị đ i ệ n & đ i ệ n t ử đ ã qua s ử d ụ ng,

H ướ ng d ẫ n 2002/96/EC, v ố n đ ã có hi ệ u l ự c vào ngày 13/8/2005, các s ả n ph ẩ m thu ộ c "thi ế t b ị đ i ệ n và đ i ệ n t ử " s ẽ không còn đượ c v ứ t b ỏ nh ư là rác th ả i đ ô th ị n ữ a và các nh à s ả n xu ấ t thi ế t b ị đ i ệ n t ử tuân th ủ h ướ ng d ẫ n s ẽ ph ả i thu h ồ i các s ả n ph ẩ m này vào cu ố i vòng đờ i.

(Thai) ( ไทย ) ภายใตขอกําหนดของสหภาพยุโรป ("EU") เกี่ยวกับของเสียจากอุปกรณไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 2002/96/EC

ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 สิงหาคม 2005 ผูใชไมสามารถทิ้งผลิตภัณฑที่เปน " อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส "

ปะปนกับของเสียทั่วไปของชุมชนไดอีกตอไป และผูผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดังกลาวจะถูกบังคับใหนําผลิตภัณฑดังกลาวกลับคืนเมื่อ

สิ้นสุดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ

(Indonesian) (Bahasa Indonesia) S esuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan

1-19

Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odba č enoj ekektronskoj i elektri č noj opremi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektri č nu opremu" ne mogu više biti odba č eni kao obi č an otpad i proizvo đ a č i ove opreme bi ć e prinu đ eni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog uobi č ajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus..

(Romanian) (Român ă ) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric ş i Electronic,

Directiva 2002/96/EC, care intr ă în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric ş i electronic" nu mai pot fi evacuate ca de ş euri municipale, iar fabrican ţ ii echipamentului electronic vizat vor fi obliga ţ i s ă primeasc ă

înapoi produsele respective la sfâr ş itul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e

Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),

Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska

1-20 utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.

(Slovak) (Sloven č ina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach č íslo

2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú by ť zneškod ň ované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patri č ných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevzia ť naspä ť .

(Slovenian) (Slovenš č ina) Skladno z dolo č ili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektri č ni in elektronski opremi,

Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektri č ne in elektronske opreme" ni dovoljeno odstranjevati kot obi č ajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv

2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr, direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved slutten av produktets levetid.

1-21

(Bulgarian) ( български ) Според директивата на Европейския съюз относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване , директива 2002/96/EC, важаща от 13 август , 2005 г ., електрическо и електронно оборудване не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци и производителите на такова оборудване са задължени да приемат обратно съответните продукти в края на експлоатационния им период .

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektri č nim i elektroni č kim ure đ ajima, Direktiva

2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektri č ni i elektroni č ki ure đ aji" se ne smiju više bacati zajedno s ku ć nim otpadom i proizvo đ a č i su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonian) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta), mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

( ﻲ ﺳرﺎﻓ ) (Persian)

ﺪﻨﺑ ) ﯽﮑﻴﻧوﺮﺘﮑﻟا و ﯽﮑﻳﺮﺘﮑﻟا ﯼﺎه ﻪﻟﺎﺑز ﻊﻓد ن ﻮﻧ ﺎﻗ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ 2002/96/EC ﯼﺎه ﺖﮐﺮﺷ ﻪﻴﻠﮐ ، ﺖﺳاﺮﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﯼدﻼﻴﻣ 2005 لﺎﺳ ﺖﺳﻮﮔﺁ 13 ﺦﻳرﺎﺗ زا ﻪﮐ ( ﺎﭘورا ﻪﻳدﺎﺤﺗا

.

ﺪﻨﺷﺎﺑ ﯽﻣ فﺮﺼﻣ ﻩرود نﺎﻳﺎﭘ زا ﺲﭘ دﻮﺧ تﻻﻮﺼﺤﻣ ﻪﻟﺎﺑز ﯼروﺁ ﻊﻤﺟ ﻪﺑ ﻒﻇﻮﻣ ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻴﻟﻮﺗ

( ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ) ( Arabic )

2002/96/EC ﻪﻴﺟﻮﺗ ،ﺔﻴ ﻧوﺮﺘﻜﻟﻹاو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬﻜﻟا ةﺰﻬﺟﻷا و تاﺪﻌﻤﻟا تﺎﻳﺎﻔﻧ نﺄﺸﺑ ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا (" ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ") ﻲﺑروﻷا دﺎﺤﺗﻹا ﺔﻴﻗﺎﻔﺗا رﺎﻃإ ﻲﻓ

ﻲﻠﺨﺘﻟا ﻦﻜﻤﻳ ﻻ " ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟإو ﺔﻴﺋﺎﺑﺮﻬآ ةﺰﻬﺟأ " تﺎﺠﺘﻨﻣ نا ، 2005 ،بﺁ / ﺲﻄﺴﻏأ 13 ﻲﻓ لﻮﻌﻔﻤﻟا يرﺎﺳ ﺢﺒﺻأ ىﺬﻟا ،ﺔﻴﺑروﻷا ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻠﻟ

.

ﺎﻬﺘﻴﺣﻼﺻ ةﺪﻣ ﺔﻳﺎﻬﻧ ﻲﻓ تﺎﺠﺘﻨﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ دادﺮﺘﺳا ﻢﻬﻴﻠﻋ ﺎﻣاﺰﻟ نﻮﻜﻴﺳ ﺔﻴﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا تاﺪﻌﻤﻟا ﻮﺠﺘﻨﻣو ،تﺎﻳﺎﻔﻧ ﺎﻬﻔﺻﻮﺑ ﺎﻬﻨﻋ

1-22

Примітка про дисковод оптичного пристрою

УВАГА : Цей пристрій містить лазерну систему і визначений як " ЛАЗЕРНИЙ ВИРІБ КЛАСУ 1".

Щоб правильно користуватися моделлю , уважно прочитайте інструкції в посібнику та збережіть посібник для подальшого користування . У разі виникнення проблем з даною моделлю , будь ласка , зверніться до найближчого пункту АВТОРИЗОВАНОГО сервісу . Для запобігання прямого впливу лазерного променя , не намагайтеся розібрати корпус .

Торгові марки

Усі торгові марки належать їх власникам .

SRS Premium Sound, SRS та його символ є торговими марками SRS Labs ,Inc.

Історія редакцій

Версія

1.0

Історія редакцій Дата

Перший випуск 01,

1.1

ГЛАВА

2

Введення

2-2

В ітаємо ! Ви стали користувачем цього витонченого портативного комп ’ ютера . Цей найновіший ексклюзивний портативний комп ' ютер подарує Вам захоплюючий досвід роботи на ньому . Ми з гордістю кажемо нашим користувачам , що цей портативний комп ' ютер пройшов ретельну перевірку і має сертифікат нашої репутації неперевершеної надійності та задоволення клієнтів .

Карта керівництва

Керівництво користувача надає інструкції та ілюстрації , як користуватися портативним комп ' ютером . Радтмо уважно прочитати керівництво , перш ніж користуватися портативним комп ' ютером .

Глава 1, Передмова , надає основну інформацію про безпеку та застереження , про які слід пам ' ятати завжди під час користування портативним комп ' ютером . Радимо прочитати цю інформацію та застереження перед першим користуванням портативним комп ' ютером .

Глава 2, Введення включає описи всіх аксесуарів цього портативного комп ' ютера .

Відкриваючи упаковку , рекомендовано перевірити , чи всі аксесуари знаходяться в комплекті .

Якщо будь який з аксесуарів пошкоджений або відсутній , будь ласка , зв ’ яжіться з розповсюджувачем , у якого ви придбали комп ’ ютер . Ця глава також містить технічні характеристики портативного комп ' ютера і знайомить з функціональними кнопками , кнопками швидкого запуску , сполучувачами , світлодіодами та зовнішніми пристроями портативного комп ' ютера .

2-3

Глава 3, Початок експлуатації , надає основні інструкції для роботи з клавіатурою , сенсорною панеллю , жорстким дисководом та оптичним диском . Крім того , описані кроки інсталяції та деінсталяції акумулятора ; процедури підключення різноманітних зовнішніх пристроїв , пристроїв зв ' язку тощо , і загалом глава допомогає користувачеві призвичаїтися до цього портативного комп ' ютера .

Глава 4, Налаштування BIOSу , надає інформацію про програму налаштування BIOSу і надає можливості конфігурувати систему для оптимальної експлуатації .

2-4

Вивільнення з упаковки

У першу чергу відкрийте упаковку і ретельно перевірте наявність всіх предметів . Якщо будь який предмет пошкоджений або відсутній , будь ласка , негайно зверніться до місцевого розповсюджувача . Також збережіть коробку та пакувальні матеріали на той випадок , якщо у майбутньому доведеться пересилати виріб . Комплект мусить містити наступні предмети :

Портативний комп ' ютер

Потужна літій іонна батарея

( акумулятор )

Стисле керівництво початку експлуатації

Адаптер перемінного / постійного струму і шнур живлення перемінного струму

Сумка для перенесення

( додатково )

Диск задач " все в одному " містить повну версію керівництва користувача , драйвери , утиліти та додаткову функцію відновлення тощо .

2-5

Технічні характеристики

Фізичні характеристики

Габарити 414 ) x 33,2~36,7 ( висота ) мм

Маса 2,5

Центральний процесор

Тип процесора Розетка 478 контактів

Допоміжний процесор Intel ® Penryn (45 нм ; подвійне ядро )

L2 Cache

Швидкість шини FSB

Зверніть увагу

3 Мб / 6 Мб підтримує

Процесор ,

667/800/1066 попередньо

МГц інстальований на портативний комп ’ ютер , залежить від придбаної вами моделі . Будь ласка , зверніться до місцевого розповсюджувача по детальну інформацію .

Чіпи оперативної пам ' яті

Північний міст SIS

Південний міст SIS

Особлива примітка . Мікросхеми оперативної пам ’ яті , попередньо встановлені на портативний комп ’ ютер , залежать від вибраної . Будь ласка , зверніться до місцевого розповсюджувача по детальну інформацію .

2-6

Пам ' ять

Технологія DDR2

Пам ' ять 2

Максимум

512/ 1024/ 2048 M б DDR2 SDRAM до 4 Гб (2 Гб DDR2 SO-DIMM x 2) ( додатково )

Память

( Перераховані вироби можуть відрізнятися від вказаних залежно від придбаної користувачем моделі )

Форм фактор жорсткого диску 2,5”

160/ 250/ 320/ 500/ 640 GB

Оптичний пристрій пам ’ яті

Особлива примітка .

DVD Combo (

Жорсткий додатково диск та

) пункти екранного меню портативного комп ’ ютера залежать від придбаної моделі і можуть відрізнятися від вказаних без попередження .

Живлення

Адаптер змінного / 65 постійного струму Вхід : 100~240 В ~ 1,5 A, 50~60 Гц

Вихід : 19 В 3,42A

Тип батареї 6 ( додатково )

Батарея годинника Так реального часу

2-7

Express Card

Отвір

Порт Входу / виходу

Отвір Express Card х 1 ( додатково )

Монітор (VGA) 15контактний D-Sub x 1

USB x 3 (USB версія 2.0)

Вхід лінії x

Вхід мікрофону x

HDMI х 1 ( додатково )

Внутрішній мікрофон x

Пульт дистанційного управління х 1 ( додатково )

Пристрій читання карти x 1 (XD / SD/ MMC / MS/ MS Pro)

Підтримувані карти пам ' яті можуть відрізнятися від вказаних без попередження .

Порт звязку

( Перераховані вироби можуть відрізнятися від вказаних залежно від придбаної користувачем моделі )

Бездротова LAN

Bluetooth

Додатковий підтримується

Додатковий підтримується

2-8

Аудіо

Контрольний засіб звуку Realtek

®

ALC888S

Внутрішній динамік 2

Гучність Гучність регулюється кнопкою гучності , " гарячою клавішею " клавіатури та перемикачем

Відео ( Додатково )

Графічний пристрій ATI Park XT S3/ ATI M92XTX S2 ( вбудовано ) ( додатково )

Функція подвійного перегляду Зовнішні пристрої показу будуть автоматично визначені при підключенні .

Підтримується Вихід зовнішнього дисплею

Дисплей

Тип рідкокристалічного дисплею 17,3”

Яскравість Яскравість клавіатури контролюється « гарячими клавішами » з

Веб камера

Підтримується CMOS ( додатково )

2-9

ПЗ та BIOS

Первинне завантаження з пристрою пам ' яті USB так , з пристрою пам ' яті USB завантажується лише з DOS

Підтримка швидкого первинного завантаження - Так BIOS

Інше

Отвір кенсінгтонського замка х 1

Сумісність WHQL

Показані тут зображення наведені лише для довідки .

2-10

Знайомство з виробом

Цей розділ надає опис основних характеристик цього портативного комп ' ютера . Перед користуванням варто познайомитися із зовнішнім виглядом портативного комп ' ютера . Будь ласка , зверніть увагу на те , що показаний у цьому розділі портативний комп ' ютер може відрізнятися від придбаного Вами .

Вигляд згори , виріб розкрито

Зображення розкритого виробу згори ознайомить із основною робочою ділянкою портативного

ПК .

5 4

1

2

3

1. Веб камера /

Світлодіод веб камери

2. Внутрішній мікрофон

3. Кнопка живлення /

Світлодіод живлення

4. Клавіатура /

Кнопки швидкого запуску [Fn]

5. Сенсорна панель

2-11

1. Веб камера / Світлодіод веб камери ( додатково )

Š Вбудованою веб камерою можна робити знімки , записувати відеоролики , за її допомогою можна проводити відеоконференції та виконувати будь які інші інтерактивні задачі .

Š Світлодіодний індикатор веб камери поруч із веб камерою стає оранжевим , коли активується функція веб камери ; світлодіод вимикається , коли вимикається ця функція .

2. Внутрішній мікрофон

Функціонування вбудованого мікрофону таке саме , як у стандартного мікрофона .

3. Кнопка живлення / Світлодіод живлення

Кнопка живлення

Š Натисніть кнопку живлення , щоб ВМИКАТИ і ВИМИКАТИ живлення портативного комп ’ ютера .

Š Натисніть кнопку живлення , щоб « розбудити » портативний комп ’ ютер зі стану очікування .

Світлодіод Живлення / Функції енергозбереження :

Š Світиться блакитним , коли увімкнено живлення портативного комп ' ютера .

Š Світлодіод вимикається , коли ця функція вимкнена .

2-12

4. Клавіатура

Вбудована клавіатура надає всі функції стандартної клавіатури .

Кнопки швидкого запуску [Fn]

Використовуйте кнопки [Fn] на клавіатурі , щоб активувати специфічні задачі або інструменти .

За допомогою цих кнопок швидкого виклику користувачі можуть ефективніше працювати .

+

За визначенням користувача

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn і натисніть кнопку F4 , щоб запустити задачу за визначенням користувача .

+

ECO Engine

( Двигун ЕКО )

( Енергозбереження )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім повторно натискайте кнопку F5 , щоб по черзі перемикатися між різними режимами енергозбереження ECO Engine ( Двигун

ЕКО ) або вимкнути цю функцію .

Š Детальніша інформація про функцію управління живленням

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) міститься у Главі 3 цього керівництва .

+

Веб камера

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку

F6 , щоб увімкнути веб камеру .

Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

2-13

+

WLAN (WiFi)

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім повторно натискайте кнопку F8 , щоб по черзі вмикати або вимикати функції Wireless LAN (WiFi) .

+

Bluetooth

( додатково )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку

F9 , щоб увімкнути вимкнути цю функцію функцію .

Bluetooth . Натисніть знову , щоб

( Не

+

3G підтримується )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку

F10 , щоб увімкнути функцію 3G . Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

Š Функція 3G є додатковою і підтримується залежно від придбаної моделі .

Š Ця функціональна кнопка не буде доступною , коли не підтримується функція 3G.

5. Сенсорна панель

Це - вказівний пристрій портативного комп ' ютера .

2-14

Вигляд спереду

1. Світлодіод статусу

1

1. Світлодіод статусу

Scroll Lock ( Блокування прокручування ): Світиться блакитним , коли активована функція блокування прокручення .

Num Lock ( Цифровий регістр ): Світиться блакитним , коли активована функція цифрового регістру .

Caps Lock ( Верхній регістр ): Світиться блакитним , коли активована функція верхнього регістру .

Звертання до жорсткого диску / оптичного дисководу ( додатково ):

Блимає блакитним , коли система звертається до жорсткого диску або оптичного дисководу .

2-15

Bluetooth

Стан очікування :

Š Мерехтить блакитним , коли система знаходиться у стані очікування .

Š Світиться блакитним , коли система активована .

Š Світлодіод вимикається , коли вимкнено функцію .

Статус батареї

Š Світиться жовто зеленим , коли батарея заряджається .

Š Світиться бурштиновим , коли заряд батареї низький .

Š Блимає бурштиновим , коли батарея відмовляє , і рекомендовано замінити її на нову . Порадьтеся із місцевим розповсюджувачем щодо придбання еквівалентного типу батарей , рекомендованого виробником .

Š Світлодіод акумулятора вимикається , коли він повністю заряджений , або коли вимкнено адаптер перемінного / постійного струму .

Bluetooth

Š Світлодіодний індикатор Bluetooth світиться блакитним , коли активовано функцію Bluetooth.

Š Примітка : Функція Bluetooth може бути додатковою і підтримуватися залежно від придбаної моделі .

Š Обережно : Заради безпеки польоту переконайтеся , що цей світлодіодний індикатор вимкнений під час польоту .

Š Зверніться до розповсюджувача , якщо потрібна додаткова інформація .

2-16

WLAN

WLAN

Š Цей світлодіодний індикатор засвічується зеленим , коли активовано функцію WLAN .

Š Світлодіодний індикатор вимикається , коли функція вимкнена .

Š Обережно : Заради безпеки польоту переконайтеся , що цей світлодіодний індикатор вимимкнено , коли Ви знаходитеся в літаку .

Š Зверніться до розповсюджувача , якщо потрібна додаткова інформація .

2-17

Вигляд справа

1 2

1. Отвір ExpressCard

2. Порт USB

3. Пристрій читання карт

4. Сполучувачі портів аудіо

3 4

1. Отвір ExpressCard

Портативний ПК оснащений отвором ExpressCard. Новий інтерфейс ExpressCard компактніший і швидший за інтерфейс PC Card. Технологія ExpressCard вдало користується масштабованими , високодіапазонними серійними PCI Express та USB

2.0 інтерфейсами .

2. Порт USB

Порт USB 2.0 надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі як миша , клавіатура , модем , портативний модуль жорсткого диску , принтер і багато іншого .

2-18

3. Пристрій читання карт

Вбудований пристрій читання карт може підтримувати різні типи карт пам ' яті , такі як MMC

(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), SDHC (SD High Capacity), MS

(Memory Stick) або MS Pro (Memory Stick Pro). Зверніться до місцевого розповсюджувача по правильну і детальнішу інформацію , і зауважте , що підтримувані карти пам ' яті можуть відрізнятися без попередження .

4. Сполучувачі портів аудіо

Забезпечує високу якість і потужність звуку стереосистеми . Підтримується функція Hi-Fi.

Навушники навушників

:

.

Сполучувач для динаміків або

Вхід лінії :

Š Використовується для зовнішнього пристрою аудіо .

Š Підключіть сюди задні правий та лівий динаміки .

Мікрофон : Використовується для зовнішнього мікрофону .

2-19

Вигляд зліва

1

3

2

1. Кенсінгтонський замок

2. Оптичний дисковод

3. Порт USB

1. Кенсінгтонський замок

Портативний комп ' ютер оснащений отвором для Кенсінгтонського замка , який надає користувачам можливість закріпити портативний комп ' ютер на місці металевим кабелем в гумовій оболонці та замкнути його ключем або механічним замком із кодом . На кінці кабелю є невелика петля , за допомогою якої весь кабель можна закріпити навколо нерухомого предмету , такого як важкий стіл та іншого подібного обладнання , таким чином утримуючи комп ' ютер на місці .

2. Оптичний дисковод

Портативний ПК оснащений оптичним дисководом . Пристрій , попередньо інстальований на портативний ПК залежить від придбаної моделі .

3. Порт USB

Порт USB 2.0 надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі як миша , клавіатура , модем , портативний модуль жорсткого диску , принтер і багато іншого .

2-20

Вигляд ззаду

1

5

2

6

3 4

1. Сполучувач живлення

2. Порт USB

3. Сполучувач HDMI

4. Вентилятор

5. Сполучувач RJ-45

6. Порт VGA

1. Сполучувач живлення

Щоб підключити адаптер змінного струму та живити портативний комп ' ютер .

2. Порт USB

Порт USB 2.0 надає можливість підключити периферійні пристрої з інтерфейсом USB, такі як миша , клавіатура , модем , портативний модуль жорсткого диску , принтер і багато іншого .

3. Сполучувач HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface Support) – це новий стандарт інтерфейсу для

ПК , дисплеїв та побутових електроприладів , який підтримує стандартний , поліпшений та високочіткий формати відеозображення , а також багатоканальний цифровий звук , які передаються через один кабель .

2-21

4. Вентилятор

Вентилятор призначений для охолодження системи . НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор , щоб забезпечити циркуляцію повітря .

5. Сполучувач RJ-45

Сполучувач 10/100/1000 Ethernet використовується для підключення кабелю LAN для мережевого зв ' язку .

6. Порт VGA

15 виводів порту D-Sub VGA надають можливість підключати зовнішній монітор або інший стандартний сумісний з VGA пристрій ( такий як проектор ), щоб отримати чудове зображення на дисплеї комп ' ютера .

2-22

Вигляд знизу

1 2 3

1. Кнопка Блокування /

Розблокування батареї

2. Кнопка вивільнення батареї

3. Вентилятор

4. Батарейний відсік

5. Стерео динаміки

4

5

1. Кнопка Блокування / Розблокування батареї ( акумулятора )

Коли кнопка знаходиться у положенні блокування , батарею неможливо посунути . Коли кнопку пересунуто в положення розблокування , батарею можна вийняти .

2. Кнопка вивільнення батареї

Це пристрій на пружині , який допомогає вивільнити батарею . Відсуньте його однією рукою , а іншою обережно відтягніть акумуляторний відсік .

2-23

3. Вентилятор

Вентилятор призначений для охолодження системи . НЕ БЛОКУЙТЕ вентилятор , щоб забезпечити циркуляцію повітря .

4. Батарейний відсік

Цей портативний ПК працюватиме від батареї ( акумулятора ), коли відключено адаптер змінного струму .

5. Стерео динаміки

Стереосистема надає високу якість звуку , підтримується функція Hi-Fi.

ГЛАВА

3

Початок експлуатації

3-2

Управління живленням

Підключення живлення змінного струму

Наполегливо радимо підключити адаптер змінного / постійного струму до портативного ПК та використовувати живлення змінного струму під час першого користування ним . Коли підключено живлення змінного струму , негайно почнеться зарядження батареї .

Зверніть увагу на те , що адаптер змінного / постійного струму з комплекту схвалений для використання з Вашим портативним ПК . Використання іншої моделі адаптера може пошкодити як сам портативний комп ' ютер , так і інші підключені до нього пристрої .

Не накривайте адаптер змінного / постійного струм через те , що при роботі він виділяє тепло . Завжди пам ' ятайте , що при роботі адаптер змінного / постійного струму виділяє тепло .

3-3

Підключення живлення змінного струму

1. Розкрийте упаковку , щоб знайти адаптер змінного / постійного струму та шнур живлення .

2. Прикріпіть шнур живлення до сполучувача на адаптері змінного / постійного струму .

3. Увімкніть кінець постійного струму адаптера до портативного ПК , а штепсель шнура живлення - до розетки електромережі .

Відключення живлення змінного струму

Відключаючи адаптпер змінного / постійного струму , слід :

4. Спершу вимкнути шнур живлення з розетки електромережі .

5. Вимкнути сполучувач з портативного ПК .

6. Відключити шнур живлення та сполучувач адаптера змінного / постійного струму .

7. Виймаючи з розетки шнур живлення , завжди тримайте шнур за частину сполучувача .

Ніколи не тягніть за сам шнур !

4

3

2

6

5

3

3-4

Живлення від акумулятора

Цей портативний комп ' ютер оснащений потужним літій іонним батарейним відсіком .

Літій іонний батарейний відсік , здатний до повторного зарядження - це внутрішнє джерело живлення портативного комп ' ютера .

Обережно ! Якщо спробувати самостійно розбирати акумуляторний відсік , він може бути пошкоджений . Обмежена гарантія на акумуляторний відсік може бути скасована , якщо акумуляторний відсік був розібраний неавторизованим майстром .

Щоб уникнути вибуху , викликаного неправильною заміною батареї ( акумулятора ), використовуйте такий самий або еквівалентний тип батареї , рекомендований виключно виробником .

Завжди зберігайте батарею , яка не використовується , у надійному місці .

Будь ласка , виконуйте місцеві закони та вказівки щодо переробки невикористаних акумуляторів .

Показані тут зображення наведені лише для довідки .

3-5

Інсталяція акумуляторного відсіку

Рекомендовано завжди мати запасний акумуляторний відсік для забезпечення достатнього живлення . Будь ласка , зверніться до місцевого розповсюджувача щодо придбання батарейного відсіку , сумісного з Вашим портативним ПК .

Щоб вставити акумуляторний відсік , виконайте наступні кроки :

1

1. Дотримуючись полярності , зрівняйте акумулятор з лотком та вставте його туди .

2. Натисніть на акумулятор вниз , щоб закріпити акумуляторний відсік у лотку батареї .

2

3. Натиснувши на кнопку блокування / розблокування , переведіть її в положення блокування , щоб надійно закріпити акумуляторний відсік .

3

3-6

Вивільнення акумуляторного відсіку

Щоб інсталювати акумуляторний відсік , виконайте наступні кроки :

1. Переконайтеся , що портативний ПК вимкнено , а живлення змінного струму відключене .

2. Натиснувши кнопку блокування / розблокування , переведіть її в положення розблокування .

3. Знайдіть кнопку вивільнення акумулятора знизу на ПК .

4. Натисніть і утримуйте кнопку вивільнення у напрямку " вивільнення ", як показано знизу .

5. Кінчиком пальця підхопіть акумуляторний відсік , щоб витиягти його з акумуляторного лотка . Виймаючи акумуляторний відсік , бережіть пальці .

6. Потім витягніть акумуляторний відсік .

3-7

2

4

6

5

5

4

3

3-8

Правила безпеки для акумулятора

Неправильна заміна акумулятора або неправильне поводження з ним можуть викликати ризик вибуху , а це , в свою чергу , призвести до серйозних травм .

Š Замінюйте головний акумуляторний відсік подібним або еквівалентним типом акумулятора .

Š Не розбирайте , не викидайте , не зберігайте батареї при температурі вище +60° C

(+140° F) і не створюйте з ними короткого замикання .

Š Не обпалюйте батареї . Зберігайте у недоступних для дітей місцях .

Š Не пошкоджуйте батареї і не допускайте іржавіння .

Š Утилізуйте батареї згідно місцевих законів . Дізнайтеся про переробку вторсировини або правильну утилізацію у Вашому регіоні від адміністрації , відповідальної за утилізацію твердих відходів .

Збереження заряду акумулятора

Надійне енергозабезпечення від батареї є вирішальним для підтримки правильної роботи комп ' ютера . Якщо живлення від акумулятора неправильно регулюється , збережені дані та налаштування користувача можуть зникнути .

Щоб оптимізувати строк роботи акумулятора та уникнути несподіваної втрати живлення , прочитайте і виконуйте такі правила :

Š Переводьте систему в режим паузи , коли система бездіяльна протягом певного часу , або скоротіть час таймера для переходу в режим паузи .

Š Вимикайте систему , якщо Ви не будете користуватися нею протягом певного часу .

3-9

Š Вимкніть непотрібні налаштування або видаліть бездіяльні периферійні пристрої .

Š Коли це можливо , завжди підключайте до системи адаптер змінного / постійного струму .

Зарядження акумуляторного відсіку

Акумулятор можна заряджувати в той час , коли він інстальований на портативний ПК . Перед перезарядженням акумулятора зверніть увагу на наступне :

Š Якщо недоступний заряджений акумуляторний відсік , збережіть роботу , закрийте всі програми та вимкніть систему або виконайте збереження на диск .

Š Підключіть зовнішній адаптер змінного / постійного струму .

Š Можна користуватися системою , перевести її роботу в режим паузи або вимкнути систему і вимкнути живлення не перериваючи процес зарядження .

Š Акумуляторний відсік використовує елементи літій іонної батареї , які не мають функцій пам ' яті . Нема необхідності розряджувати акумулятор перед зарядженням . Проте заради оптимізації робочого строку акумулятора радимо раз на місяць обов ' язково повністю розряджувати його .

Š Якщо Ви не користуєтеся портативним ПК тривалий час , радимо вийняти акумуляторний відсік з портативного ПК . Це може допомогти подовжити строк роботи акумулятора .

Š Справжня тривалість зарядження залежить від задач , виконуваних ПК .

3-10

Функція енергозбереження ECO Engine ( Двигун ЕКО )

( підтримується додатково )

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) - видатна унікальна функція енергозбереження . Вона надає різноманітні режими енергозбереження : Gaming mode ( Режим гри ) , Movie mode ( Режим кіно ) , Presentation mode ( Режим презентації ) , Office mode ( Режим офіса ) та Turbo Battery mode ( Режим турбо батареї ) , які продовжують робочий строк акумулятора під час виконання різних задач на цьому портативному комп ' ютері .

Прочитайте подані нижче інструкції , щоб активувати функцію енергозбереження ECO Engine

( Двигун ЕКО ):

1. Натисніть і утримуйте кнопку Fn .

2. Повторно натискайте кнопку F5 , щоб по черзі перемикатися між різними режимами ECO

Engine ( Двигун ЕКО ) або вимкнути ECO Engine ( Двигун ЕКО ).

3. Піктограма режиму енергозбереження покаже , який саме режим енергозбереження зараз працює .

Gaming Mode ( Режим гри )

Виберіть цей режим , коли виконуються ігрові задачі .

3-11

Movie Mode ( Режим кіно )

Виберіть цей режим для задач мультимедія .

Presentation Mode ( Режим презентації )

Виберіть цей режим , коли виконуються задачі презентації .

Office Mode ( Режим офіса )

Виберіть цей режим , коли працюєте із задачами офісної документації .

Turbo Battery Mode ( Режим турбо батареї )

Виберіть цей режим , щоб максимізувати робочий час акумулятора .

ECO Off ( Вимкнути ЕСО )

Вибрано вимкнути ECO Engine ( Двигун ЕКО ).

3-12

Управління живленням в ОС Windows

Управління живленням персональних комп ' ютерів ( ПК ) та моніторів має потенціал зберегти значну кількість електроенергії та допомогти охороні природи . Заради енергоефективності вимикайте дисплей або переводьте ПК у режим очікування / паузи після періоду бездіяльності .

Виконуйте наступні інструкції , щоб відрегулювати налаштування управління живленням в ОС

Windows:

1. Опції живлення в ОС Windows надають можливості контролювати особливі характеристики управління живленням Вашого дисплею , жорсткого диску та акумулятора .

Перейдіть до Start menu ( Стартове меню ) і клацніть по Control Panel ( Контрольна панель ).

Клацніть по System ( Система ) та Maintenance ( Управління ).

2. Потім клацніть по Power Options ( Опції живлення ).

3. Потім виберіть план живлення , який відповідає Вашим особистим потребам

4. Меню вимкнення системи комп ' ютера має опції Sleep (S3/S4) ( Очікування ), Shut Down

(S5)( Вимкнення системи ) або Restart ( Перестартувати ).

5. Комп ' ютер мусить бути здатним вийти з режиму енергозбереження у відповідь на команду від :

Š кнопки живлення ,

Š миші

Š або клавіатури .

3-13

1

2

3

4

3-14

Поради щодо енергозбереження

Š Активуйте функцію енергозбереження ЕСО , щоб управляти енергоспоживанням комп ' ютера .

Š Вимикайте монітор після певного періоду бездіяльнсті .

Š Користуйтеся кнопками Fn та F12 режиму очікування , щоб вмикати режим енергозбереження .

Š Зробіть тонкі налаштування опцій живлення в ОС Windows, щоб оптимізувати управління живленням комп ' ютера .

Š Завжди вимикайте шнур живлення змінного струму або виймайте акумуляторний відсік або вимикайте стінну розетку , якщо комп ' ютер лишатиметься бездіяльним протягом тривалого часу , щоб звести енергоспоживання до нуля .

3-15

Основні операції

Якщо Ви - користувач початківець , будь ласка , прочитайте наступні інструкції щодо безпечної та зручної роботи .

Безпека і комфорт роботи

Цей комп ' ютер - портативна платформа для роботи будь де . Проте вибір правильного робочого місця важливий , якщо доводиться тривалий час працювати на комп ' ютері .

Š Робоче місце мусить бути добре освітленим .

Š Виберіть хороші робочий стіл та стілець і відрегулюйте їх висоту , щоб вони підходили для Вашої постави під час роботи .

Š Сидячи на стільці , відрегулюйте положення спинки стільця ( якщо це можливо ), щоб вона зручно підтримувала Вашу спину .

Š Поставте ноги просто на підлогу , щоб під час роботи Ваші коліна та лікті мали правильне положення ( зігнуті приблизно під прямим кутом ).

Š Природньо покладіть руки на робочий стіл , щоб зап ' ястя спиралися на нього .

Š Відрегулюйте кут / положення РК панелі , щоб отримати оптимальний кут огляду .

Š Намагайтеся не користуватися портативним ПК там , де це незручно ( наприклад , у ліжку ).

Š Портативний комп ' ютер - це електричний пристрій . Будь ласка , поводьтеся обережно , щоб уникнути травм .

3-16

1. Розташуйте руки та ноги так , як це найзручніше .

2. Відрегулюйте нахил та розташування РК панелі .

3. Відрегулюйте висоту робочого столу .

4. Сидіть прямо і стежте за правильною поставою .

5. Відрегулюйте висоту стільця .

Здорові робочі звички

2

3

1

1

5

4

Здорові робочі звички - це важливо , якщо Ви працюєте на портативному комп ' ютері тривалий час . Недотримання цих правил може викликати дискомфорт або проблеми зі здоров ' ям . Будь ласка , під час роботи пам ' ятайте про такі поради .

Š Часто змінюйте положення тіла .

Š Регулярно робіть розтягнення та фізичні вправи .

Š Не забувайте робити перерви в роботі .

3-17

Знайомство з клавіатурою

Цей портативний ПК оснащений клавіатурою з усіма функціями . Клавіатуру можна поділити на чотири зони : Клавіші друкарської машинки , Клавіші курсора , Клавіші з цифрами та

Функціональні клавіші .

Клавіші друкарської машинки

Показана тут клавіатура може відрізнятися від

Вашої залежно від країни , де Ви придбали портативний

Клавіші з цифрами

Клавіші курсора /

Функціональні клавіші

3-18

Клавіші друкарської машинки

Серед клавіш друкарської машинки , які забезпечують її основні функції , є декілька клавіш спеціального призначення : [ Ctrl ], [ Alt ], та [ Esc ].

Коли натиснуті клавіші блокування , увімкнені відповідні світлодіоди на позначення їхнього статусу :

„ Цифровий регістр : Натисніть цю клавішу , щоб вмикати і вимикати цифровий регістр .

Коли активована ця функція , можна користуватися клавішами з цифрами , які знаходяться серед клавіш клавіатури .

„ Верхній регістр : Натисніть цю клавішу , щоб вмикати і вимикати верхній регістр . Коли активовано цю функцію , Ви пишете лише великими літерами .

„ Блокування прокручення : Натисніть цю клавішу , щоб вмикати і вимикати блокування прокручення . Ця функція визначається індивідуальними програмами , і звичайно використовується в DOS.

Клавіші з цифрами

Знайдіть на клавіатурі клавіші з цифрами і активуйте функцію цифрового регістру , щоб користуватися клавішами з цифрами для введення чисел та виконання розрахунків .

3-19

Клавіші курсора

Чотири клавіші курсора ( зі стрілками ) та клавіші [ Home ], [ PgUp ], [ PgDn ], [ End ] використовуються для управління рухом курсора .

Пересуває курсор на одну позицію ліворуч .

Пересуває курсор на одну позицію праворуч .

Пересуває курсор на один рядок вгору .

Пересуває курсор на один рядок вниз .

Перейти на попередню сторінку .

Перейти на наступну сторінку .

Перейти на початок рядка ( або документа ).

+

Перейти на кінець рядка ( або документа ).

+

3-20

Клавіша забою , клавіші [Ins] та [Del] в правому верхньому кутку застосовуються для редагування .

Ця клавіша використовується для перемикання режиму набору з клавіатури між " вставити " та " писати згори ".

Натиснітю цю клавішу , щоб видалити один символ праворуч від курсора і пересунути наступний текст ліворуч на одну позицію .

Натиснітю цю клавішу , щоб видалити один символ ліворуч від курсора і пересунути наступний текст ліворуч на одну позицію .

Функціональні клавіші

„ Клавіші Windows

На клавіатурі знаходиться клавіша з логотипом Windows ( ) та одна клавіша з логотипом задач ( ). Ці клавіші використовуються для виконання специфічних функцій

Windows, таких як відкриття стартового меню та запуск меню швидких викликів . Більше інформації про ці дві клавіші Ви знайдете у керівництві до Windows або в файлах допомоги он лайн .

3-21

„ Клавіша [Fn]

+

+

+

+

+

+

+

Перемикайте режим виходу дисплею між РК екраном , зовнішнім монітором або обома .

Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі .

Зменшити яскравість РК екран .

Зменшити яскравість РК екрану .

Зменшити гучність вбудованих динаміків .

Збільшити гучність вбудованих динаміків .

Вимкнути функцію аудіо комп ' ютера .

3-22

Перевести комп ' ютер у режим очікування ( залежно від конфігурації системи ).

+

„ Кнопки швидкого запуску [Fn]

Використовуйте кнопки [Fn] на клавіатурі , щоб активувати специфічні задачі або інструменти .

За допомогою цих кнопок швидкого виклику користувачі можуть ефективніше працювати .

+

За визначенням користувача

Š Натисніть запустити і утримуйте задачу за кнопку Fn визначенням і натисніть кнопку користувача .

F4 , щоб

+

ECO Engine

( Двигун ЕКО )

( Енергозбереження )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім повторно натискайте кнопку F5 , щоб по черзі перемикатися між різними режимами енергозбереження ECO Engine ( Двигун

ЕКО ) або вимкнути цю функцію .

Š Детальніша інформація про функцію управління живленням

ECO Engine ( Двигун ЕКО ) міститься у Главі 3 цього керівництва .

3-23

+

Веб камера

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку

F6 , щоб увімкнути веб камеру .

Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

+

WLAN (WiFi)

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім повторно натискайте кнопку , F8 , щоб по черзі вимикати або вимикати

WLAN (WiFi) .

+

Bluetooth

( додатково )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку

F9 , щоб увімкнути вимкнути його функцію функцію .

Bluetooth . Натисніть знову , щоб

+

3G

( Не підтримується )

Š Натисніть і утримуйте кнопку Fn , а потім натисніть кнопку

F10 , щоб увімкнути функцію 3G . Натисніть знову , щоб вимкнути його функцію .

Š Функція 3G є додатковою і підтримується залежно від придбаної моделі .

Š Ця функціональна кнопка не буде доступною , коли не підтримується функція 3G.

3-24

Зображення сенсорної панелі наведено лише для довідки . Вона може відрізнятися від тієї , яка знаходиться на придбаному

Знайомство із сенсорною панеллю

Сенсорна панель , інтегрована у Ваш портативний ПК - це вказівний пристрій , сумісний зі стандартною мишею . Вона надає можливість управляти портативним ПК , вказуючи розташування курсору на екрані та роблячи вибір двома її кнопками .

1. Зона пересування курсору

Це ділянка сенсорної панелі , чутлива до натиску . Приклавши до неї пальця і рухаючи ним , можна керувати переміщенням курсора на екрані .

2. Кнопки введення

1

2

Працюють як кнопка Enter ( Введення ) на клавіатурі .

3-25

Користування сенсорною панеллю

Прочитайте наступний опис , щоб дізнатися , як користуватися сенсорною панеллю :

„ Конфігурація сенсорної панелі

Вказівний пристрій можна пристосувати до власних потреб . Наприклад , якщо Ви - лівша , можливо , Ви захочете обміняти між собою функції двох кнопок . Також можна змінювати розмір , форму , швидкість та інші високотехнологічні характеристики курсора на екрані .

Щоб конфігурувати сенсорну панель , можна застосувати стандартний драйвер Microsoft або IBM PS/2 в ОС Windows. Mouse Properties ( Властивості миші ) у Control Panel

( Контрольній панелі ) надають можливість змінити конфігурацію .

„ Розташування та пересування

Прикладіть палець до сенсорної панелі ( звичайно , пучку пальця ), прямокутна панель працюватиме як мініатюрна копія Вашого дисплею . Коли Ви пересуваєте пучку пальця по панелі , курсор на екрані одночасно рухатиметься в тому ж напрямку . Коли палець підходить до краю панелі , підійміть палець і прикладіть його до сенсорної панелі в тому місці , звідки він може продовжити рух у потрібному напрямку .

„ Вказувати і клацати

Коли Ви пересунули курсор і поставили його на піктограму , пункт меню або команду , яку

Ви бажаєте виконати , просто злегка вдарте по сенсорній панелі або натисніть ліву кнопку , щоб зробити вибір . Ця процедура , звана " вказувати і клацати ", є основою роботи на

Вашому портативному комп ' ютері . На відміну від традиційних вказівних пристроїв , таких

3-26 як миша , вся сенсорна панель може працювати як ліва кнопка : кожен легкий удар по сенсорній панелі відповідає натисненню на ліву кнопку . Двічі швидко злегка вдарити по сенсорній панелі означає клацнути кнопкою двічі .

1. Пересувайте курсор , ковзаючи пучкою пальця по панелі .

2. Зручно розмістіть зап ' ястя на робочому столі .

1

2

3-27

Про жорсткий диск

Ваш портативний комп ' ютер оснащений 2,5дюймовим жорстким диском . Жорсткий диск - це пристрій пам ' яті , з набагато більшою швидкістю та більшим обсягом , ніж інші пристрої пам ' яті , такі як дискети або компакт диски . Він звичайно використовується для інсталяції ОС та задач

ПЗ .

Щоб уникнути несподіваної втрати даних у системі , будь ласка , регулярно робіть резервну копію важливих файлів .

Не вимикайте портативний комп ' ютер , коли увімкнений світлодіод звертання до жорсткого диску .

Не виймайте і не інсталюйте жорсткий диск , коли портативний ПК увімкнений . Замінювати жорсткий диск може лише авторизований розповсюджувач або представник служби підтримки .

3-28

Користування оптичним пристроєм пам ’ яті

( підтримується додатково )

Портативний комп ’ ютер оснащено оптичним запам ’ ятовуючим пристроєм . Модель пристрою , встановленого на Ваш портативний ПК , залежить від придбаної Вами моделі .

„ Комбінований дисковод DVD: Пристрій надає можливість читати DVD та компакт диски та записувати дані у форматі компакт диску .

„ Подвійний дисковод DVD: Крім читання DVD та CD, пристрій надає можливість записувати формати CD, –R/RW та +R/RW DVD.

„ Super Multi: Працює як багатофункціональний подвійний дисковод DVD та DVD RAM.

„ Blu-ray: Це оптичний диск великого обсягу , який містить відео високої чіткості (HD) на одному боці диску . Blu-ray підтримує більш високотехнологічні алгоритми кодування

( кодеки ) H.264 та VC-1, так само , як і MPEG-2, який використовується для DVD. Він також підтримує найвищу чіткість HDTV ( телебачення високої чіткості ).

3-29

1. Перед тим , як закрити лоток , переконайтеся , що диск правильно вставлений і закріплений у лотку .

2. Не лишайте лоток дисководу відкритим .

Вставлення диску

Наступні інструкції описують основну процедуру роботи з оптичним дисководом :

1. Переконайтеся , що портативний комп ' ютер увімкнено .

2. Натисніть кнопку вивільнення на панелі , і частково виїде лоток диску .

3. Легким рухом витягніть лоток повністю назовні .

4. Вкладіть диск до лотка маркуванням вгору . Злегка натисніть на центр диска , щоб закріпити його на місці .

5. Просуньте лоток назад до дисководу .

2

3

4

5

3-30

Як виймати диск

Виконуйте інструкції , щоб вийняти диск з оптичного дисковода :

6. Натисніть кнопку вивільненя на панелі дисковода , і диск частково виїде назовні .

7. Легким рухом витягніть лоток повністю назовні .

8. Тримайте диск за краї і підійміть його з лотка .

9. Просуньте лоток назад до дисководу .

9

7

8

6

3-31

Зображені пристрої можуть відрізнятися від справжніх пристроїв , які має користувач .

Підключення зовнішніх пристроїв

Порти І / О ( входу / виходу ) на портативному комп ' ютері надають можливості підключити периферійні пристрої . Всі пристрої , вказані у списку , наведені лише як приклад .

Підключення периферійних пристроїв

Підключення пристроїв USB

Портативний комп ’ ютер надає порти USB для підключення різноманітних пристроїв USB, таких , як миша , клавіатура , цифровий фотоапарат , веб камера , принтер , зовнішній оптичний запам ’ ятовуючий пристрій тощо . Щоб підключити ці пристрої , спочатку інсталюйте драйвери для кожного пристрою ( якщо це необхідно ), а потім підключайте пристрій до портативного комп ' ютера . Цей портативний комп ’ ютер здатний автоматично визначати інстальовані пристрої

USB. Якщо пристрої не визначено , будь ласка , додавайте нові пристрої вручну , перейшовши до

Start Menu ( Стартове меню ) / Control Panel ( Контрольна панель ) / Add Hardware ( Додати апаратне забезпечення ) .

3-32

Підключення зовнішніх пристроїв показу

Портативний комп ' ютер має порт VGA для підключення більшого дисплею з вищою чіткістю .

Порт VGA 15контактний D-Sub надає користувачам можливість підключити зовнішній монітор або інший сумісний з VGA пристрій ( напр ., проектор ), щоб переглядати зображення вищої якості .

3-33

HDMI (High Definition Multimedia Interface) – це новий стандарт інтерфейсу для ПК , дисплеїв та побутових електроприладів , який підтримує стандартний , поліпшений та високочіткий формати відеозображення , а також багатоканальний цифровий звук , які передаються через один кабель .

Коли дисплей підключений до портативного комп ' ютера , увімкніть його живлення , і зовнішній дисплей відгукнеться за замовчанням . Якщо цього не відбудеться , режим дисплею можна увімкнути , натиснувши [ Fn ]+[ F2 ]. Інший спосіб – змінити режим дисплею , зробивши конфігурацію налаштувань у Display Properties ( Властивості дисплею ) в операційній системі Windows.

3-34

Підключення пристроїв зв ' язку

Користування LAN

Сполучувач RJ-45 на портативному компютері надає можливість підключення пристроїв LAN

( локальної мережі ), таких як хаб , перемикач або шлюз , щоб побудувати мережеве підключення .

Детальніше про підключення до LAN Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або в мережевого адміністратора .

3-35

Підключення до WLAN ( додатково підтримується )

Цей портативний комп ’ ютер оснащений модулем бездротової LAN і надає користувачам можливість передавати дані з високою швидкістю згідно стандарту IEEE 802.11 для бездротової LAN. Це дає користувачам можливість пересуватися в межах зони прийому і лишатися підключеними до мережі .

Використовуючи технологію криптографічного захисту 64біт /128біт Захисту даних , еквівалентному дротовому (WEP) та особливу характеристику захисту входу Wi-Fi, додаткова вбудована бездротова LAN надає ефективне та надійніше рішення для бездротового зв ' язку .

Детальніше про підключення до WLAN Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або в мережевого адміністратора .

( Точка доступу )

( Модем )

( Маршрутизатор )

3-36

Підключення Bluetooth ( додатково підтримується )

Цей портативний комп ’ ютер оснащений модулем , який надає користувачам можливість підключати до портативного комп ’ ютера різноманітні пристрої Bluetooth. Bluetooth надає можливість підключення та обміну інформацією між такими пристроями як мобільні телефони , персональні комп ’ ютери , принтери , приймачі GPS, КПК , цифрові фотоапарати і консолі відеоігор через надійний , непатентований глобально , Виробничий , Науковий і Медичний (ISM) короткохвильовий діапазон 2,4 ГГц .

Детальніше про користування Bluetooth Ви можете дізнатися у відділі інформаційних систем або в мережевого адміністратора .

( Пристрій Bluetooth)

3-37

Інсталяція ExpressCard

Цей комп ' ютер має отвір для ExpressCard. Новий інтерфейс ExpressCard компактніший і швидший за інтерфейс PC Card. Технологія ExpressCard вдало користується масштабованими , високодіапазонними серійними PCI Express та USB 2.0 інтерфейсами .

Наступні інструкції стосуються основ інсталяції ExpressCard, включаючи інсталяцію та видалення . Детальнішу інформацію можна знайти в керівництві до ExpressCard.

Видалення ExpressCard

1. Знайдіть отвір ExpressCard на портативному комп ' ютері . В отворі може знаходитися муляж карти - вийміть ExpressCard або муляж , виконуючи наступні кроки :

2. Спочатку натисніть на карту , щоб вона трохи висунулася з отвору .

3. Витягніть карту з отвору

4. Звільніть отвір

Інсталяція ExpressCard

5. Вставте карту до отвору ( звичайно ярликом вгору )

6. Просуньте карту в отвір , щоб вона закріпилася на місці .

3-38

Видалення ExpressCard

1

3

Інсталяція ExpressCard

4 5

2

3

5

2

4

6

3-39

Заміна та поновлення компонентів

Будь ласка , зверніть увагу на те , що пам ' ять , жорсткий диск , модуль WLAN / Bluetooth та акумуляторний відсік , попередньо інстальовані на придбаний користувачем виріб можна поновити або замінити на вимогу користувача .

4

2

1

3 5

3-40

1

2

3

4

Цей портативний комп ’ ютер оснащений літій іонним акумулятором високої ємності . Користувачі можуть замінювати акумуляторний відсік .

Щоб замінити акумуляторний відсік , подробиці див . у розділі Using Battery power ( Живлення від акумулятора ).

Цей портативний компютер оснащений модулем WLAN/

Bluetooth, і модуль можна поновити або замінити в авторизованого розповсюджувача або в сервісному центрі .

Цей портативний компютер оснащений жорстким диском , і його можна поновити або замінити в авторизованого розповсюджувача або в сервісному центрі .

Можна встановити додатковий модуль пам ’ яті в авторизованого розповсюджувача або у сервісному центрі , щоб підсилити робочі характеристики портативного комп ’ ютера , залежно від обмежень технічних характеристик .

3-41

5

Цей портативний дисководом сервісному

. Цей вдосконалити в центрі комп

.

’ ютер пристрій оснащений можна авторизованого оптичним замінити або розповсюджувача або в

Щоб дізнатися більше про обмеження поновлення , будь ласка , прочитайте технічні характеристики в Керівництві користувача . По подальшу інформацію про придбаний користувачами виріб , будь ласка , звертайтеся до місцевого розповсюджувача .

Не намагайтеся поновити або замінити будь які компоненти виробу , якщо Ви не є авторизованим дилером або представником сервісного центру , через те , що це може призвести до скасування гарантії . Наполегливо радимо звертатися до авторизованого розповсюджувача або сервісного центру щодо будь яких поновлень або замін .

ГЛАВА

4

Налаштування BIOSу

4-2

Про налаштування BIOSу

Коли використовувати налаштування BIOSу ?

Запуск налаштування BIOSу може знадобитися тоді , коли :

Š Під час завантаження системи з ’ являється повідомлення про помилку і вимога запустити SETUP ( Налаштування ).

Š Ви бажаєте змінити налаштування за замовчуванням на налаштовані властивості .

Š Ви бажаєте перезавантажити налаштування BIOSу за замовчуванням .

Як запустити налаштування BIOSу ?

Щоб запустити утиліту налаштування BIOSу , увімкніть портативний комп ’ ютер і натисніть клавішу [Del] під час процедури POST.

Якщо повідомлення зникне раніше , ніж ви відреагуєте на нього , і ви все одно бажаєте увійти до налаштувань , перестартуйте систему , вимкнувши та знову увімкнувши її , або одночасно натисніть клавіші [Ctrl]+[Alt]+[Delete], щоб перестартувати комп ’ ютер .

Скріншоти та опції налаштування у цій главі подані для загальної інформації . Фактичні зображення та опції вашого портативного комп ’ ютера можуть відрізнятися через поновлення

BIOSу .

4-3

Клавіші керування

В сервісній програмі налаштування BIOSу курсором можна управляти тільки з клавіатури .

Натисніть клавішу лівої стрілки , щоб вибрати один заголовок меню .

Натисніть клавішу стрілки вгору , щоб вибрати один пункт під заголовком меню .

Натисніть клавішу правої стрілки , щоб вибрати один заголовок меню .

Натисніть клавішу стрілку вниз , щоб вибрати один пункт під заголовком меню .

Збільшити задане значення або внести зміни .

+

Зменшити задане значення або внести зміни .

1) Відкрити обраний пункт , щоб змінити опції налаштування .

2) Там , де це можливо , викликає підменю .

В окремих пунктах натисніть цю клавішу , щоб змінити поле налаштування .

Викликає екран підказку з інформацією про клавіші керування .

1) Виводить з сервісної програми налаштування BIOSу .

2) Повертає до попереднього екрану у підменю .

4-4

Меню налаштування BIOSу

Коли ви увійдете в утиліту налаштування BIOSу , на екрані з ’ явиться головне меню . Виберіть ярлики , щоб увійти до інших меню .

Main Menu ( Головне меню )

Показує загальну інформацію про систему : версія BIOSу , характеристики центрального процесора , обсяг пам ’ яті та налаштування часу і дати системи .

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню )

Налаштовує додаткові параметри , такі як енергоспоживання , USB/ PCI пристрої портативного комп ’ ютера для кращого функціонування .

Security Menu ( Меню безпеки )

Встановіть або очистіть налаштування пароля керівника або користувача .

Boot Menu ( Меню завантаження )

Встановіть тип і послідовність завантаження .

Exit Menu ( Вихід з меню )

Зберегти або відмінити зміни перш ніж вийти з меню налаштування

BIOSу .

4-5

Main Menu ( Головне меню )

Š System Date ( Дата системи )

Дана функція надає можливість встановити дату системи . Формат дати : [ день тижня : місяць : дата : рік ].

Day ( День тижня ) День тижня , від понеділка до неділі , який визначається BIOSом ( лише для читання ).

Month ( Місяць )

Date ( Дата )

Місяць

Дата від від 01 (

01 до січень

31.

) до 12 ( грудень ).

Year ( Рік ) Користувачі можуть змінювати рік .

Š System Time ( Час системи )

Дана функція надає можливість встановити час системи . Годинник системи працюватиме незалежно від того , чи перейде ПК в режим очікування , чи буде вимкнений . Формат часу [ година : хвилина : секунда ].

4-6

Š Serial ATA ( Серійний АТА )

Показує типи пристроїв SATA, встановлених на портативний комп ’ ютер .

Натисніть [Enter] ( Введення ) , щоб викликати вікно з докладною інформацією про пристрій , включаючи назву пристрою , продавця , режими логічної адресації блоків , програмованого введення виведення та більше .

Š System Information ( Системна інформація )

Надає інформацію про апаратне забезпечення , процесор і системну пам ' ять .

4-7

Advanced Menu ( Високотехнологічне меню )

Š Intel(R) SpeedStep(tm) tech.

Надає можливість вмикати та вимикати технологію Intel SpeedStep.

Встановлена на Disabled ( Вимкнено ) , система завжди працює в режимі збереження енергії ( процесор працює на FSB400-600 МГц або

FSB533-800 МГц ). Якщо Ви бажаєте оптимізувати роботу процесора , встановіть пункт на Enabled ( Активовано ) , так що швидкість процесора контролюватиметься ОС та задачами . Опції налаштування :

Enabled ( увімкнено ) та Disabled ( вимкнено ) .

Š PCI Latency Timer ( Таймер часу очікування для шини PCI)

Цей пункт контролює , як довго кожен пристрій РСІ може утримувати шину , перш ніж інша стане на її місце . Встановлений на вищі значення , кожен пристрій РСІ може виконувати передачу даних протягом довшого часу , таким чином вдосконаливши дійсну ширину діапазону .

Для кращого функціонування РСІ слід встановити пункт на вищі значення . Опції налаштування : 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 та 248.

Š Legacy USB Support ( Підтримка попередніх стандартів USB)

Вибравши Enabled ( Активовано ) , користувачі можуть застосовувати пристрої USB, такі як миша , клавіатура , переносний дисковод у системі DOS. Також це надає можливість завантажити систему з пристрою USB. Опції налаштування : Auto ( Авто ), Enabled

( Активовано ) та Disabled ( Вимкнено ) .

4-8

Security Menu ( Меню безпеки )

Š Change Supervisor Password ( Змінити пароль керівника )

Коли вибрана цей об ’ єкт , з ’ являється вікно повідомлення або наведений нижче екран :

Enter New Password

Наберіть пароль , який складається максимум з восьми цифр , і натисніть [Enter] . Набраний пароль замінить всі попередні паролі з пам ’ яті CMOS. Ви також можете натиснути клавішу [ESC] , щоб відмовитись від налаштування нового пароля .

Коли встановлено пароль керівника , в меню додаються нові пункти :

Change User Password ( Змінити пароль користувача ) та Password

Check ( Перевірка паролю ) .

Виберіть Change User Password ( Змінити пароль користувача ) , щоб надати або скасувати налаштування паролю , так само , як у пункті

Change Supervisor Password ( Змінити пароль керівника ).

Зверніть увагу на те , що поле Supervisor Password ( Пароль керівника ) надає користувачеві можливість увійти та змінити налаштування сервісної програми налаштування BIOSу , тоді як поле

User Password ( Пароль користувача ) лише надає користувачеві можливість увійти до сервісної програми налаштування BIOSу , проте не дає права вносити зміни .

4-9

Пункт Password Check ( Перевірка паролю ) використовується для визначення типу паролю , що застосовується для захисту BIOSу .

Налаштування описані нижче :

(

Setup

Налаштування )

Необхідний пароль тільки коли користувачі намагаються отримати доступ до сервісної програми налаштування BIOSу .

Always ( Завжди )

Необхідний пароль завжди , коли запускається портативний комп ’ ютер , або коли користувачі намагаються отримати доступ до сервісної програми налаштування BIOSу .

Щоб очистити встановлений Supervisor Password/ User Password

( Пароль керівника / Пароль користувача ), лише натисніть [Enter] у полі

Change Supervisor Password/ Change User Password ( Змінити пароль керівника / Змінити пароль користувача ) , коли було підказано ввести пароль . Зверніть увагу , що коли пароль керівника очищений , пароль користувача також буде очищено . З ’ явиться вікно повідомлення , яке підтверджує , що пароль буде вимкнено . Коли пароль вимкнено , система здійснить первинне завантаження BIOSу й увійде до меню налаштування таким чином , що знадобиться вводити пароль .

4-10

Boot Menu ( Меню завантаження )

Š Boot Settings Configuration ( Конфігурація налаштувань завантаження )

Здійсніть конфігурацію налаштувань під час завантаження системи .

Š Boot Device Priority ( Приорітет пристроїв завантаження )

Пункти показують послідовність пристроїв завантаження , де BIOS намагається завантажити операційну систему диску .

4-11

Exit Menu ( Вихід з меню )

Š Exit & Save Changes ( Вийти та зберегти зміни )

Зберегти внесені зміни та вийти з сервісної програми .

Š Exit & Discard Changes ( Вийти та скасувати зміни )

Вийти з сервісної програми без збереження внесених змін .

Š Discard Changes ( Скасувати зміни )

Š Load Setup Defaults ( Завантажити налаштування за замовчуванням )

Виберіть цей пункт , щоб завантажити налаштування за замовчанням .

Відмовитись від змін та завантажити попередню конфігурацію перед запуском сервісної програми .

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement